Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Csom�pontok

Unitárius Hírportál
Unitárius Háló
Unitárius.hu
Unitárius.eu
Unitárius.ro
Unitárius.com
Unitarius.uw.hu
Unitarius.extra.hu
Unitarius.lap.hu
Unitar.hu - Levéltár
Videók 1
Videók 2
Videók 3
Unitarianradio.ro

VUK linkek

Virtuális Unitárius Közösség webhelyei:
VUK Fórum, listák
Unitárius Háló
UniKéptár
UniKeres�
UniLinktár
UniMédia
UniNapló
UniNaptár
UniPédia

Aj�nlott linkek

- Muzsnai (Szász Ferenc) versei
- Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanácsa
- UU Testvér Egyház Tanács
- Együtt az Erdélyi és Magyarországi Unitáriusok
- Jeles unitárius napok
- Lelki táplálék - forrás
- Kultúra
- Gondolatok

FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása

Universal Module

Tartalomjegyz�kCikk/Anyag bek�ld�seLegjobbra oszt�lyzottV�letlenszer� cikk/anyagLegjobban keresett

- H�ny �ves vagy nagyapa? -
Kateg�ria: Gondolatok

Bek�ld�: sandorunit
Szerz�: Ismeretlen
E-Mail: E-Mail a szerz�nek
Bek�ldve: Okt�ber 09, 2010
M�dos�t�s: Okt�ber 09, 2010
Olvas�s: 97
Szavazat: 0
Oszt�lyzat: 0

Kapcsol�d� linkek
Nincsenek kapcsol�d� linkek ehez a cikkhez/anyaghoz


Legn�pszer�bb:
Dob� Istv�n a h�s egri v�r kapit�ny�nak ismeretlen �lete

Opci�k

Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat

K�ldd el lev�lben  K�ldd el lev�lben

Cikk/Anyag le�r�sa - H�ny �ves vagy nagyapa?:
H�ny �ves vagy nagyapa?


H�ny �ves vagy nagyapa?
Egy este egy unoka a nagyapj�val besz�lgetett, egyszer csak hirtelen megk�rdezte:
- Nagyapa, h�ny �ves is vagy?
A nagyapa �gy v�laszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A telev�zi�, a gyermekb�nul�s elleni v�d�olt�s, a f�nym�sol� g�p, a kontaktlencse �s a fogamz�sg�tl� tabletta el�tt sz�lettem. Nem volt m�g radar, hitelk�rtya, l�zersug�r �s pengekorcsolya. M�g nem tal�lt�k fel a l�gkondicion�l�t, a mosogat�g�pet, a sz�r�t�g�pet (a ruh�t egyszer�en kitett�k sz�radni a friss leveg�re). Az ember m�g nem l�pett a Holdra, �s nem l�teztek sug�rhajt�s� utassz�ll�t� rep�l�g�pek.
Nagyany�d �s �n �sszeh�zasodtunk �s azut�n egy�tt �lt�nk, �s minden csal�dban volt apuka �s anyuka. �n a sz�m�t�g�p, a k�tszakos egyetemi k�pz�s �s a csoportter�pia el�tt sz�lettem. Az emberek nem analiz�ltatt�k magukat, legfeljebb amikor az orvos v�r- vagy vizelet vizsg�latra k�ldte �ket.
25 �ves koromig minden rend�rt �s f�rfit 'uram'-nak sz�l�tottam, minden n�t pedig 'asszonyom'-nak vagy 'kisasszony'-nak. P�rjuk a galamboknak �s a nyulaknak volt, de nem az embereknek. Az �n id�mben ha egy h�lgy felsz�llt az aut�buszra vagy a villamosra, a gyerekek �s a fiatalok mindenki m�sn�l hamarabb �lltak fel, hogy �tadj�k neki a hely�ket, de ha �llapotos volt, a hely�re k�s�rt�k �s – ha kellett - megv�ltott�k a jegy�t �s odavitt�k neki.
A n� els�k�nt l�pett liftb�l ki; al�tolt�k a sz�ket, hogy le�lhessen egy f�rfi sosem �dv�z�lt �gy egy n�t, hogy ne �llt volna fel, ha �ppen �lt, kinyitotta el�tte az aut� vagy b�rmi m�s ajtaj�t, �s a f�rfi seg�tett neki levenni a kab�tj�t.
Az �n id�mben a sz�zess�g nem okozott r�kot, �s a csal�di er�ny bizony�t�ka volt a l�ny tisztas�ga a f�rj sz�m�ra. A mi �let�nket a t�zparancsolat, a j�zan �sz, az id�sebbek �s az �rv�nyes t�rv�nyek tisztelete szab�lyozta.
Benn�nket megtan�tottak arra, hogy k�l�nbs�get tegy�nk j� �s rossz k�z�tt, �s hogy felel�sek vagyunk tetteink�rt �s k�vetkezm�nyeik�rt. A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy j�ban voltunk unokatestv�rekkel �s bar�tokkal.
Ismeretlen volt a vezet�k n�lk�li telefon, a mobiltelefonr�l nem is besz�lve. Sosem hallottunk sztere� zen�r�l, URH r�di�r�l, kazett�kr�l, CD-r�l, DVD-r�l, elektromos �r�g�pekr�l, sz�mol�g�pekr�l (m�g mechanikusakr�l sem, h�t m�g hordozhat�kr�l). A 'notebook' jegyzetf�zet volt.
Az �r�kat naponta felh�zt�k.
Semmi digit�lis nem l�tezett, sem �r�k, sem vil�g�t� sz�mos kijelz�k a h�ztart�si g�peken.
G�pekn�l tartva: nem voltak p�nzkiad� automat�k, se mikrohull�m� s�t�k, se �breszt��r�s r�di�k. Hogy videomagn�kr�l �s videokamer�kr�l ne is besz�lj�nk.
Nem l�teztek azonnal el�h�vott sz�nes f�nyk�pek. Csak fekete-feh�r k�pek voltak, el�h�v�suk �s m�sol�suk t�bb mint 3 napig tartott. Sz�nes k�pek nem l�teztek.
Nem hallottunk Pizza Hutr�l vagy McDonald'sr�l, se az instant k�v�r�l, se a mesters�ges �des�t�kr�l.
Az �n id�mben a f� olyasmit jelentett, amit ny�rtak, nem sz�vtak.
Mi voltunk az utols� nemzed�k, amely azt hitte, hogy egy asszonynak f�rjre van sz�ks�ge ahhoz, hogy gyereke legyen.
�s most mondd, szerinted h�ny �ves vagyok!
- H�t, nagyap�, biztosan t�bb, mint 200! - felelt az unoka.
- Nem, kedvesem, csak 60!

Hozz�sz�l�s k�ld�s�hez be kell jelentkezned. Bel�p�s
Nyelv :: Language
V�lasszon nyelvet:

English Hungarian
Ima
Gondvisel� Isten, j�s�gos Aty�nk!
Neveddel ajkunkon kezdj�k el a munk�nk.
T�gy minket j�kk�, figyelmesekk�,
Hogy v�lj�k sz�v�nk jobb�, nemesebb�. �men.
Keres�s :: Search


Isten hozott!
Az �n IP c�me: 174.129.237.157

�dv�zlet, Vend�g
Felhaszn�l�n�v
Jelsz�
Biztons�gi k�d
Biztons�gi k�d
�rja be ide a biztons�gi k�dot:


· Regisztr�l
· Elfelejtett jelsz�
Szerver id�:
19 April 2012 19:19:09 CDT (GMT -5)
Pal�st k�sz�t�se, jav�t�sa!

Ezen a napon ...
t�rt�ntek:
1566
�prilis 24-27.: Az elso gyulafeh�rv�ri hitvita. Itt ker�lt elosz�r nyilv�nos vita t�rgy�v� a h�roms�g.
Szent�r�sb�l
Adj�tok meg az�rt a mi a cs�sz�r� a cs�sz�rnak; �s a mi az Isten�, az Istennek.

-- M�t� 22,21
Id�zetek
A bels� harm�ni�hoz sz�ks�ges, hogy az ember a sz�v�vel is gondolkodj�k, �s az agy�val is �rezzen.
--
EUE linkek

Erdélyi Unitárius Egyház
Erdélyi Unitárius Egyház
János Zsigmond Kollégium
Levéltár Projekt
Székelykeresztúri Gimnázium
Lelkészképzés, Kolozsvár
Levéltár, Kolozsvár
Unitárius sírok a házsongárdi temet�ben

Egyházkörök
Székelykeresztúri kör
Kolozs-Torda kör

Egyházközségek
Alsofels�szentmihály
Brassói unitáriusok
Dezsi papék
Désfalva
Gyepes
Homoródkarácsonyfalva
Homoródszentmartón
Jobbágyfalva, Nyárádszereda
Kolozs
Kövend
Mészk�
Petrozsény
Sepsiszentgyörgy
Székelyderzs
Nagyvárad-Bihar
Rava
Magyarszovát
Hegedüs Tivadar képei - Magyarzsákod - Bordos

Fórumok
UnitPap levelez� lista
Papn�k levelez� listája

Kiadványok, Média
Keresztény Magvet�
A Láng
Unitárius Közlöny
Unitárius Rádió

Szervezetek
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Egyetemista Kör - Marosvásárhely
Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége
Unitárius N�k Országos Szövetsége

F�rumok �s listak

Unitárius levelez�lista:
üzenetek
feliratkozás

Unitpap, erdélyi unitárius levelez�lista.

Virtuális Kávéház

Virtuális Unitárius Közösség, unitárius fórumok, levelez�listak.

MUE linkek


- Lelkészek
Egyházközségek
Bartók Béla ekg.
Beregi szórvány
Budapesti ekg.
Debreceni ekg.
Duna-Tisza közti ekg.
Dunántúli ekg.
Füzesgyarmati ekg.
Gy�ri ekg.
Hódmez�vásárhelyi ekg.
Kocsordi ekg.
Miskolci ekg.
Pestszentl�rinci ekg.

Más egyházi lapok
MUE régi honlap
Könyvtár és levéltár
Unitárius Könyvesbolt

Ismertet�k
Tanulmányok
Tudás-tár
Unitárius lapgy�jtemény

Kiadványok, Média
Partium
Unitárius Élet
Unitárius Falinaptár

Szervezetek
- DFE
- UART
- MADFIE
- Madfie Blog
- Perczelné Kozma Flóra N�szövetség

Webford�t�s______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.16 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|