Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Csom�pontok

Unitárius Hírportál
Unitárius Háló
Unitárius.hu
Unitárius.eu
Unitárius.ro
Unitárius.com
Unitarius.uw.hu
Unitarius.extra.hu
Unitarius.lap.hu
Unitar.hu - Levéltár
Videók 1
Videók 2
Videók 3
Unitarianradio.ro

VUK linkek

Virtuális Unitárius Közösség webhelyei:
VUK Fórum, listák
Unitárius Háló
UniKéptár
UniKeres�
UniLinktár
UniMédia
UniNapló
UniNaptár
UniPédia

Aj�nlott linkek

- Muzsnai (Szász Ferenc) versei
- Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanácsa
- UU Testvér Egyház Tanács
- Együtt az Erdélyi és Magyarországi Unitáriusok
- Jeles unitárius napok
- Lelki táplálék - forrás
- Kultúra
- Gondolatok

FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása

Universal Module

Tartalomjegyz�kCikk/Anyag bek�ld�seLegjobbra oszt�lyzottV�letlenszer� cikk/anyagLegjobban keresett

- H�ny �ves vagy nagyapa? -
Kateg�ria: Gondolatok

Bek�ld�: sandorunit
Szerz�: Ismeretlen
E-Mail: E-Mail a szerz�nek
Bek�ldve: Okt�ber 09, 2010
M�dos�t�s: Okt�ber 09, 2010
Olvas�s: 97
Szavazat: 0
Oszt�lyzat: 0

Kapcsol�d� linkek
Nincsenek kapcsol�d� linkek ehez a cikkhez/anyaghoz


Legn�pszer�bb:
Dob� Istv�n a h�s egri v�r kapit�ny�nak ismeretlen �lete

Opci�k

Nyomtathat� v�ltozat  Nyomtathat� v�ltozat

K�ldd el lev�lben  K�ldd el lev�lben

Cikk/Anyag le�r�sa - H�ny �ves vagy nagyapa?:
H�ny �ves vagy nagyapa?


H�ny �ves vagy nagyapa?
Egy este egy unoka a nagyapj�val besz�lgetett, egyszer csak hirtelen megk�rdezte:
- Nagyapa, h�ny �ves is vagy?
A nagyapa �gy v�laszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A telev�zi�, a gyermekb�nul�s elleni v�d�olt�s, a f�nym�sol� g�p, a kontaktlencse �s a fogamz�sg�tl� tabletta el�tt sz�lettem. Nem volt m�g radar, hitelk�rtya, l�zersug�r �s pengekorcsolya. M�g nem tal�lt�k fel a l�gkondicion�l�t, a mosogat�g�pet, a sz�r�t�g�pet (a ruh�t egyszer�en kitett�k sz�radni a friss leveg�re). Az ember m�g nem l�pett a Holdra, �s nem l�teztek sug�rhajt�s� utassz�ll�t� rep�l�g�pek.
Nagyany�d �s �n �sszeh�zasodtunk �s azut�n egy�tt �lt�nk, �s minden csal�dban volt apuka �s anyuka. �n a sz�m�t�g�p, a k�tszakos egyetemi k�pz�s �s a csoportter�pia el�tt sz�lettem. Az emberek nem analiz�ltatt�k magukat, legfeljebb amikor az orvos v�r- vagy vizelet vizsg�latra k�ldte �ket.
25 �ves koromig minden rend�rt �s f�rfit 'uram'-nak sz�l�tottam, minden n�t pedig 'asszonyom'-nak vagy 'kisasszony'-nak. P�rjuk a galamboknak �s a nyulaknak volt, de nem az embereknek. Az �n id�mben ha egy h�lgy felsz�llt az aut�buszra vagy a villamosra, a gyerekek �s a fiatalok mindenki m�sn�l hamarabb �lltak fel, hogy �tadj�k neki a hely�ket, de ha �llapotos volt, a hely�re k�s�rt�k �s – ha kellett - megv�ltott�k a jegy�t �s odavitt�k neki.
A n� els�k�nt l�pett liftb�l ki; al�tolt�k a sz�ket, hogy le�lhessen egy f�rfi sosem �dv�z�lt �gy egy n�t, hogy ne �llt volna fel, ha �ppen �lt, kinyitotta el�tte az aut� vagy b�rmi m�s ajtaj�t, �s a f�rfi seg�tett neki levenni a kab�tj�t.
Az �n id�mben a sz�zess�g nem okozott r�kot, �s a csal�di er�ny bizony�t�ka volt a l�ny tisztas�ga a f�rj sz�m�ra. A mi �let�nket a t�zparancsolat, a j�zan �sz, az id�sebbek �s az �rv�nyes t�rv�nyek tisztelete szab�lyozta.
Benn�nket megtan�tottak arra, hogy k�l�nbs�get tegy�nk j� �s rossz k�z�tt, �s hogy felel�sek vagyunk tetteink�rt �s k�vetkezm�nyeik�rt. A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy j�ban voltunk unokatestv�rekkel �s bar�tokkal.
Ismeretlen volt a vezet�k n�lk�li telefon, a mobiltelefonr�l nem is besz�lve. Sosem hallottunk sztere� zen�r�l, URH r�di�r�l, kazett�kr�l, CD-r�l, DVD-r�l, elektromos �r�g�pekr�l, sz�mol�g�pekr�l (m�g mechanikusakr�l sem, h�t m�g hordozhat�kr�l). A 'notebook' jegyzetf�zet volt.
Az �r�kat naponta felh�zt�k.
Semmi digit�lis nem l�tezett, sem �r�k, sem vil�g�t� sz�mos kijelz�k a h�ztart�si g�peken.
G�pekn�l tartva: nem voltak p�nzkiad� automat�k, se mikrohull�m� s�t�k, se �breszt��r�s r�di�k. Hogy videomagn�kr�l �s videokamer�kr�l ne is besz�lj�nk.
Nem l�teztek azonnal el�h�vott sz�nes f�nyk�pek. Csak fekete-feh�r k�pek voltak, el�h�v�suk �s m�sol�suk t�bb mint 3 napig tartott. Sz�nes k�pek nem l�teztek.
Nem hallottunk Pizza Hutr�l vagy McDonald'sr�l, se az instant k�v�r�l, se a mesters�ges �des�t�kr�l.
Az �n id�mben a f� olyasmit jelentett, amit ny�rtak, nem sz�vtak.
Mi voltunk az utols� nemzed�k, amely azt hitte, hogy egy asszonynak f�rjre van sz�ks�ge ahhoz, hogy gyereke legyen.
�s most mondd, szerinted h�ny �ves vagyok!
- H�t, nagyap�, biztosan t�bb, mint 200! - felelt az unoka.
- Nem, kedvesem, csak 60!

Hozz�sz�l�s k�ld�s�hez be kell jelentkezned. Bel�p�s
Nyelv :: Language
V�lasszon nyelvet:

English Hungarian
Ima
Gondvisel� Isten, j�s�gos Aty�nk!
Neveddel ajkunkon kezdj�k el a munk�nk.
T�gy minket j�kk�, figyelmesekk�,
Hogy v�lj�k sz�v�nk jobb�, nemesebb�. �men.
Keres�s :: Search


Isten hozott!
Az �n IP c�me: 174.129.237.157

�dv�zlet, Vend�g
Felhaszn�l�n�v
Jelsz�
Biztons�gi k�d
Biztons�gi k�d
�rja be ide a biztons�gi k�dot:


· Regisztr�l
· Elfelejtett jelsz�
Szerver id�:
19 April 2012 19:19:09 CDT (GMT -5)
Pal�st k�sz�t�se, jav�t�sa!

Ezen a napon ...
t�rt�ntek:
1566
�prilis 24-27.: Az elso gyulafeh�rv�ri hitvita. Itt ker�lt elosz�r nyilv�nos vita t�rgy�v� a h�roms�g.
Szent�r�sb�l
Adj�tok meg az�rt a mi a cs�sz�r� a cs�sz�rnak; �s a mi az Isten�, az Istennek.

-- M�t� 22,21
Id�zetek
A bels� harm�ni�hoz sz�ks�ges, hogy az ember a sz�v�vel is gondolkodj�k, �s az agy�val is �rezzen.
--
EUE linkek

Erdélyi Unitárius Egyház
Erdélyi Unitárius Egyház
János Zsigmond Kollégium
Levéltár Projekt
Székelykeresztúri Gimnázium
Lelkészképzés, Kolozsvár
Levéltár, Kolozsvár
Unitárius sírok a házsongárdi temet�ben

Egyházkörök
Székelykeresztúri kör
Kolozs-Torda kör

Egyházközségek
Alsofels�szentmihály
Brassói unitáriusok
Dezsi papék
Désfalva
Gyepes
Homoródkarácsonyfalva
Homoródszentmartón
Jobbágyfalva, Nyárádszereda
Kolozs
Kövend
Mészk�
Petrozsény
Sepsiszentgyörgy
Székelyderzs
Nagyvárad-Bihar
Rava
Magyarszovát
Hegedüs Tivadar képei - Magyarzsákod - Bordos

Fórumok
UnitPap levelez� lista
Papn�k levelez� listája

Kiadványok, Média
Keresztény Magvet�
A Láng
Unitárius Közlöny
Unitárius Rádió

Szervezetek
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Egyetemista Kör - Marosvásárhely
Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége
Unitárius N�k Országos Szövetsége

F�rumok �s listak

Unitárius levelez�lista:
üzenetek
feliratkozás

Unitpap, erdélyi unitárius levelez�lista.

Virtuális Kávéház

Virtuális Unitárius Közösség, unitárius fórumok, levelez�listak.

MUE linkek


- Lelkészek
Egyházközségek
Bartók Béla ekg.
Beregi szórvány
Budapesti ekg.
Debreceni ekg.
Duna-Tisza közti ekg.
Dunántúli ekg.
Füzesgyarmati ekg.
Gy�ri ekg.
Hódmez�vásárhelyi ekg.
Kocsordi ekg.
Miskolci ekg.
Pestszentl�rinci ekg.

Más egyházi lapok
MUE régi honlap
Könyvtár és levéltár
Unitárius Könyvesbolt

Ismertet�k
Tanulmányok
Tudás-tár
Unitárius lapgy�jtemény

Kiadványok, Média
Partium
Unitárius Élet
Unitárius Falinaptár

Szervezetek
- DFE
- UART
- MADFIE
- Madfie Blog
- Perczelné Kozma Flóra N�szövetség

Webford�t�s______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.16 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|