Cikk/Anyag: Honfoglalás a magasban

Forrás: http://www.3szek.ro/nd.php?name=Oldal&id;=37412

2006.Nov.21 - Honfoglalás a magasban (Dávid Ferenc halálának évfordulójára)

Bár halottaink kiléptek a tárgyi világ földrajzi koordinátái közül, és mindenütt jelenvalóvá váltak, mégis fontosak a sírok, a kegyhelyek, ahol fejet hajtani megállhatunk. Ilyentájt, november közepén, amikor az unitáriusok vallásalapítójuk halálára emlékeznek, nem tehetnek virágot sírjára, hiszen 1568 novemberében a dévai vár börtöncellájában a vallásszabadságért és hitfelfogásáért mártírhalált halt Dávid Ferenc sírhelye ismeretlen. Még halálának idopontja is bizonytalan, hiszen létezése nyomát is letagadta volna a korabeli türelmetlenség, miként megannyiszor tette ezt másokkal is a vallási vagy éppen vallásellenes eroszak inkvizíciós máglyáin vagy a terror házainak titkos pincéiben. Amennyire bizonytalanság övezi Dávid Ferenc halálának körülményeit, oly mértékben bizonyosak az o létének koordinátái ama másik dimenzióban, ahol a haza a magasban feszül, s ahol az o életmuve szellemi honfoglalásunknak egyik mérföldköve. Dávid Ferenc életmuve túlnott az unitárius vallás megalapításának felekezeti jellegén, és meghatározó módon befolyásolta a sajátos erdélyi szellemiség kialakulását. ,,A hit Isten ajándéka? - hangzott el szájából az 1568-as tordai országgyulésen, amikor a világon eloször iktatták törvénybe a vallásszabadságot és vallási türelmet, amely egyedülálló hungarikumként, sot, transzszilvanikumként része a világ szellemi örökségének. Történt ez abban a korban, amikor földrészünk fejlettebb, nyugati felén felekezeti türelmetlenség és vallásháborúk dúltak. Most, amikor még mindig kísért a vallási fanatizmus, nemzeti türelmetlenség, közelebbrol pedig a puszta létünket meghatározó kérdésekben is párbeszédre való képtelenség bénítja a magyarságot, csak ámulattal tudjuk idézni Dávid Ferencnek János Zsigmond fejedelemhez intézett szavait: ,,engedtessék meg ellenfeleinknek, hogy szabadon kárhoztassanak bennünket, mert csak így jutunk elébb?. A másság elfogadása, mint a demokrácia alapja, szellemi örökségünk része, fontos pillére ama hazának a magasban, mely szétszabdalhatatlan és határokkal elválaszthatatlan.

Kovács István unitárius lelkész


Cikk/Anyag kategóriája: Imák, beszédek
Cikk/Anyag szerzője: Kovács István []
Cikk/Anyag beküldője: [kovacs.unit@planet.ro]
Cikk/Anyag beküldve: November 20, 2006
Utolsó módosítás: Szeptember 25, 2009

A nyomatvány forrása Unitárius Portál