Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Csomópontok

Unitárius Hírportál
Unitárius Háló
Unitárius.hu
Unitárius.eu
Unitárius.ro
Unitárius.com
Unitarius.uw.hu
Unitarius.extra.hu
Unitarius.lap.hu
Unitar.hu - Levéltár
Videók 1
Videók 2
Videók 3
Unitarianradio.ro

VUK linkek

Virtuális Unitárius Közösség webhelyei:
VUK Fórum, listák
Unitárius Háló
UniKéptár
UniKereső
UniLinktár
UniMédia
UniNapló
UniNaptár
UniPédia

Ajánlott linkek

- Muzsnai (Szász Ferenc) versei
- Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanácsa
- UU Testvér Egyház Tanács
- Együtt az Erdélyi és Magyarországi Unitáriusok
- Jeles unitárius napok
- Lelki táplálék - forrás
- Kultúra
- Gondolatok

FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök újévi üzenete - 2014
Unitárius

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Az újesztendő kezdetén a zsoltáros költő vallomása formálódik ajkukon: „Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. (Zsolt103.1)

Újév reggelén a hálaadás és köszönet örömteli hangjával keressük jó Atyánkkal a találkozást. Az Istenben bízó ember minden helyzetben megtapasztalhatta gondviselését, azt az erőt és szeretetet, mellyel a teremtett világot körülöleli és benne a mi törékeny emberi életünkre is vigyáz.Hálaadással és örömmel köszöntjük egymást mi emberek is. Nincs még egy nap, amikor annyi jóindulattal és jókívánsággal fordulunk egymáshoz, mint ilyenkor új év kezdetén. Ilyenkor lelkünkből jobban kiárad az a szeretet, mellyel Isten küldött bennünket erre a világra. Több a mosoly arcunkon és gyorsabban nyílik ölelésre két karunk. Így indulunk el egy új év ismeretlen útján. Szívünk tele örömmel és reménységgel, jó szándékkal és szeretettel. Hisszük és reméljük, hogy Isten szeretete és gondviselő jósága velünk marad és megsegít, mint ahogy azt az elmúlt évben is tapasztalhattuk. Újév reggelén ezért felemeljük tekintetünk és őszinte imádság között, reménységgel kérjük a mindenség Urát, hogy szeretetével maradjon bennünk és közöttünk.

Kedves keresztény testvéreim! Az új esztendő kezdetén az első lépések megtétele előtt  igazi számvetéssel tartozunk. Számba vesszük a megtett életutat, felleltározzuk szellemi, lelki és anyagi értékeinket, és a tervek készítésénél figyelembe vesszük, hogy Isten az ő munkatársának hívott el bennünket. Fontos, hogy körültekintően és alaposan végezzük el a számvetést. Eredményeink mellett vállalnunk kell sikertelenségeinket, hibáinkat is. Szembe kell néznünk a hanyagságból vagy kényelemszeretetből el nem végzett dolgainkkal, meg nem valósított álmainkkal egyéni és közösségi életünkben. Tanulnunk kell kudarcainkból és erőt merítenünk az elért sikerekből. A számvetés után azonban nem dőlhetünk hátra kényelmesen, nem tehetünk úgy, mint a jézusi példázatban szereplő gazdag ember: „én lelkem sok javaid vannak sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél.” Egy esztendő befejeződött, de mi folytatjuk utunkat és folytatjuk munkánkat, mert erre kaptunk elhívást. Ez az elhívás ad igazi tartalmat életünknek, hiszen Jézus tanítását követve végeznünk kell munkánkat Isten dicsőségére, embertársaink és önmagunk épülésére és örömére. Így tudunk keresztényi küldetésünknek eleget tenni, ez által vagyunk Istennek nemcsak gyermekei, hanem munkatársai is. „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor3,9)

 Az ember egyik legcsodálatosabb adottsága az alkotás, a teremtés lehetősége, melynek szüntelenül ellensúlyoznia kell a fogyasztást, a rombolást. A számvetés elkészítése alkalmával ennek tudatában kell lennünk és az elmúlt év történéseit ebből a szempontból is meg kell megvizsgálnunk. Az észlelt hiányosságainkért, fogyatékosságunkért, gyarlóságainkért alázattal bűnbánatot tartunk. Az új év első lépésének megtétele előtt mindezt szükséges számba vennünk és utána az új év kezdetén előre nézve, bizakodva fürkészhetjük a jövendőt és tervezhetünk, úgy ahogy Jézus szavaiban előttünk áll: „Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre a befejezésig?” (Lk14,28). Számba vesszük a múlt történéseit, tapasztalatait, a megélt eseményeket, eredményeket és kudarcokat, és számba vesszük képességeinket, tehetségeinket, hogy tisztán lássuk és vállalni tudjuk igazi küldetésünket.

Minden év, mellyel Isten szeretete megajándékoz egy építőkocka, egy tégla, mellyel életünk tornyát, házát építjük itt ebben a világban. Azért vagyunk a világon, hogy Isten dicsőségét munkáljuk. Azért vagyunk a világon, hogy megtapasztaljuk az otthon melegét és biztonságát. Nem bábeli nagyot akarással kívánunk magunknak hírnevet szerezni, hanem jézusi szolgáló szeretettel akarunk házat, tornyot építeni, otthont teremteni testnek és léleknek, erős közösségeket alkotni. A zsoltáros költő vallomása tanítson bennünket „úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt 90,12), mert „Uram te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!” (Zsolt 90,1).

Keresztény testvéreim! Újév reggelén Istenhez fordulva imádkozunk, hogy erős hitünk, világító értelmünk, jó és szabad akaratunk, kiáramló szeretetünk és tiszta lelkiismeretünk mellett áldjon meg bennünket bölcsességgel.

Mi is ez a bölcsesség?

Egy neves tudós nemrégen azt mondta, hogy az elmúlt század az okosság, a tudás százada volt, de most már egy olyan világban akarunk élni, amelyben bölcs emberekként számoljuk napjainkat. Ha a bölcs ember köznapi fogalmát nézzük, akkor azokat szoktuk bölcs embereknek nevezni, akik sokat tanultak, sok ismerettel rendelkeznek, mert azt gondoljuk, hogy az ismeret, a tudás bölccsé tesz. Aztán bölcsnek nevezzük azokat is, akik megfontoltak, tapasztaltak, okosak. Az okosság közel áll a bölcsességhez, de nem ugyanaz, mert a bölcsesség az ismeret, a tudás okos felhasználásáról szól. Ezek a megállapítások a bölcsességet emberinek, tanulás útján megszerezhetőnek tekintik, de kérdés, hogy valóban így van-e vagy sem?  Kérdés az is, hogy a bölcsesség honnan vagy kitől származik?

A Példabeszédek és a Prédikátor könyvében megfogalmazott évezredes tapasztalat szerint a bölcsesség az isteni lélek felismerése és kiteljesítése életünkben. Salamon király tudta ezt jól, amikor megszívlelendő tanácsait megírta. Bölcsek csak akkor lehetünk, ha féljük az Urat. „A bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek mind eszerint élnek” (Zsolt 111,10.) Ez a kiindulópontja annak, hogy ne csak okosan, de bölcsen éljünk és az Úr akarata szerint végezzük mindennapi munkánkat.

            Az újév kezdetén, mint „bölcs építőmester” (1Kor3,10) fogjunk neki az előttünk álló feladatok végzéséhez. Istentől kapott tehetségeinkkel figyeljünk egymásra, szép és felemelő cselekedetekkel tegyük gazdaggá mindennapjainkat, hogy boldog emberként éljünk itt ezen a földön. Kérjük gondviselő Istenünket oltalmazza templomainkat, védelmezze otthonaikat, segítse gyülekezeteinket, magyar népünket, hogy bölcs szívvel, evangéliumi lelkülettel építsük Isten országát.

            Isten áldása kísérje ebben az új évben minden nemesen gondolkodó és jót cselekvő embertestvérünk életét és adjon békés, eredményes újesztendőt!

 

 

Kolozsvár, 2014. január 1.                            

                                                           Atyafiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel,

 

                                                          

                                                                                  Bálint Benczédi Ferenc

                                                                                              püspök

 

Ideje: 2013. 12. 28. 07:00 Szerző: sandorunit
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök újévi üzenete - 2014 | Belépés/Regisztráció | 0 hozzászólás
Minden megjegyzés a szerzők tulajdona. A megjegyzések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérem regisztráljon!

 
Kapcsolódó linkek
· Cikk keresés: Unitárius
· Írta: sandorunit


A legolvasottabb cikk ebben a rovatban: Unitárius:
80. Könyvhét, Budapest, 2009. Június 4-8, Vörösmarty tér

Cikk értékelése
Átlagolt érték: 0
szavazat: 0

Értékelje ezt a cikket:

Kiváló
Nagyon jó
Jó
Átlagos
Rossz

Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat

Hozzárendelt rovatok

EgyébEgyetemesUnitárius______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.22 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::