Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png �sv�ny II.
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png Versgy�jtem�nyek
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2010-ben
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif Kereszt�ny Magvet�
bullet2.gif Unit�rius K�zl�ny
bullet2.gif Unit�rius �let 2000-t�l
bullet2.gif Unit�rius �let 1947-1999
bullet2.gif Unit�rius �rtes�t�
bullet2.gif Unit�rius Sz�sz�k

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�j�vi �zenet 2011.
Unit�rius

 Ú  J  É  V  I     Ü  Z  E  N  E  T

 Az id� dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat,
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasztjuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük,
S a telt élmény-poharat ma éjfélkor mind kiürítjük.”

                Sok más évforduló mellett, amelyekr�l határon innen és túl méltóképpen  megemlékeztünk, mert fontosak voltak egyházunknak er�t meríteni a múltba nézésb�l  a jöv�nk megalapozásához, Dr. Gellérd Imre tudós teológus, lelkész is szerepelt. Nem  véletlen, hogy ez üzenet mottójául egyik verséb�l idéztem, mert az egykori, meghurcolt, sok-sok sorstársához hasonlóan, 1956 után ártatlanul  bebörtönzött siménfalvi, majd szabadulása után homoródszentmártoni lelkésznek, aki nekem is útra indító lelki atyám és útmutató példaképem volt, születése és halála kerek évfordulója volt /1920-1980/.Hatalmas életm�véb�l több gondolatot idézünk ebben az áhítatos, felfokozott   érzelmekkel teli óráiban az elköszön� és érkez� éveknek. Az idézett verssorok is kett�s       ténykedésre hívják fel figyelmünket. Az óév méltó búcsúztatására és az újév, Istenben         gyökerez� hittel való üdvözlésére. Ilyenkor valóban mérlegre tesszük az elfutott év      történéseit. Volt abban minden, felemel� és lesújtó, örömteli és könnyet fakasztó,       eredményes és több odaadásra, áldozatvállalásra, tettre serkent�. Elszámlálhattuk       veszteségeinket családjainkban, gyülekezeti vagy baráti közösségeinkben, de egyetemes       egyházunkban is. Fájdalmunk is er�sítette az együvé tartozásunkat, amikor eltemettük       Dr. Szabó Árpád, erdélyi nyugalmazott püspökünket. Hinni akarjuk, hogy az itthoni,        anyaországi veszteségeink, Dr. L�rincz Ern�né, a Dávid Ferenc Egylet volt titkára,       Dr. Beke Ildikó, az Unitárius Alapítvány egykori elnöke, Gálffy Gábor gondnok és mások       távozása éppúgy fájt az otthoniaknak is. A természeti katasztrófák, árvizek a határ       mindkét oldalán, a vörös iszapos tragédia közös tettekre sarkallt, és az összefogás       segített újra talpra állni, mint ha a székelyföldi Buzogány Mózes Gellérd Imre által       idézett sorai vezettek volna : „Ne legyetek keservesen szóló gerlicék, amikor paskol a       szenvedés vihara, hanem er�s kéz, mely betemeti a szenvedések mérgez� forrásait!”

      Így születhetett sok-sok szép eredmény, megemlékezések Dávid Ferenc születésének       500. évfordulójának évében. Márványtábla avatás Füzesgyarmaton reformátorunk       emlékére, három templomunk évfordulós ünnepei: Budapesten a Nagy Ignác utcában,       Hódmez�vásárhelyen és Pestszentl�rincen. Könyvek megjelenései, kiállítások sora, a       trianoni gyászos diktátum 90. évfordulójára való emlékezések, és még lehetne sorolni.

      És akkor még nem említettük a két legfontosabbnak véltet jöv�nk szempontjából:

      Hosszú-hosszú, kitartó harc eredményeként birtokba vehettük a Nagy Ignác utca, 2-4.       szám alatti ingatlanunkat jelent�s kártérítéssel, valamint kemény küzdelem után aláírtuk       az erdélyi és anyaországi egyházrészek egyesítési szándékról szóló egyezményt.

      A jöv� év sem lehet eredménytelenebb, még ha lesznek is megpróbáló id�k, események.       De csak egymás terhét hordozva, immáron közös ügyekért fáradozva, és ahogy üzen id.
      Kozma Mihály a 17. századból : „Nem elég hinni, imádkozni is kell, nem elég imádkozni,         de tenni is kell, nem elég tenni, de másokat is tettre kell sarkallni.” Hogy milyen új       esztend�t kívánunk magunknak, egymásnak, egyházunknak, népünknek, álljon itt       Körmöczi János püspök gondolata : „Értelem, ragyogó értelem, jöjjön el a te országod,       legyen meg a te akaratod e honban…Félre a babonákkal, a tudatlansággal…! Ó, ti sötét       démonjai a múlt éjszakájának, hányszor vetk�ztettétek p�rére az embert…De       másképpen lesz holnap…a pallérozott értelem pávája felszállott már sok toronyra s nem       lehet azt már onnan lesöpörni…” Sokszor megfogalmaztuk, hogy sorsfordító id�k       jönnek egyházi életünkben. Ha eddig nem is vált minden úgy valóra, ahogy álmodtuk,       terveztük, a mindenható Isten türelemre intett, nevelt és megedzett, megtanított      remélni. A 2011-es  mérföldk� Isten világában csak egy porszem, de nekünk történelmi       lépték� megvalósulást hoz, ha úgy dolgozunk,úgy alakítjuk életünket Isten segítségével,       ahogy Gellérd Imre megfogalmazta pontokba szedve, amit nyugodtan neveznék egy új       tízparancsolatnak is, és mert Beszédek cím� könyve nem sokaknak lehet meg, idézzük:

1.     Érezzük meg, hogy életünk Hóreb hegyén minket is elhívott az Isten, s határozzuk el, hogy az egyetemes menetelés egy jól meghatározott csoportjának, az unitárius egyháznak tevékeny, az igazság és szabadság Kánaánját keres� tagjai leszünk.

2.     Határozzuk el az új században a Mózesek és Áronok szolidaritását, a világi és egyházi er�k szolidaritását munkáljuk, mint ahogy Mózes és Áron édestestvérek voltak.

3.     Határozzuk el, hogy akaratunk csodatev� mózesi botjával mindig ott leszünk, ahol a haladás útjából akadályok tengerét kell elhárítani.

4.     Határozzuk el, hogy utat mutató t�zoszlop leszünk az új évszázad útjain, olyan oszlop, mely sem éjjel, sem nappal, sem jóban, sem rosszban, sem alkalmas, vagy alkalmatlan id�ben el nem távolodnak a népt�l.

5.     Határozzuk el, hogy az élet karsztikus szirtjeib�l vizet fakasztunk minden, igazságra szomjúhozó embernek, s�t, k�sziklának kínáljuk oda magunkat, hogy bel�lünk a történelem Mózesei az élet vizét fakasszák fel.

6.     Határozzuk el, hogy soha nem fogunk olyan fáraók táborába állni, akiknek a célja a haladás feltartóztatása, a béke és jólét útjának elgáncsolása.

7.     Határozzuk el, hogy soha nem fogunk a hátranéz�k, az Egyiptomba való visszakívánkozók közé tartozni, hogy Istenországát keres� népünkkel sorsközösséget vállalunk.

8.     Határozzuk el, hogy a sáska-érzés lelket öl� hínárjába soha nem keveredünk, leküzdjük Gulliver-törpe érzésünket. Ha nem tudunk k�sziklákat hordozni, hordunk homokot.

9.     Határozzuk el, hogy dolgozni és imádkozni fogunk azért, hogy az ötödik század Kánaánjában /500 éves egyházunkban / jellemben óriások legyenek az emberek.

10.                       Határozzuk el, hogy vigyázunk a ládára, az Istennel való szövetségünk ládájára.  Sok kincset, tálentumot gy�jtünk bele, s hagyunk utódainkra, hogy a következ� nagy számadás óráján hallhassuk a tálentumos Gazda helyben hagyó szavát : „Jól vagyon, jó és h� szolgám…”

  Legyen ez az üzenet közös jövend�nk munkálásának ösztönz�je. Adjon az Isten gyülekezeteinknek, vezet� és vezetett tagjainak eredményes, boldog új esztend�t.

 

Budapest, 2011. január 1.

                                                                                                      Atyafiságos tisztelettel :

 

                Elekes Botond  s.k.                                                                        Balázsi László  s.k.

                     f�gondnok                                                                        püspökhelyettes-f�jegyz�

 

             /Gellérd Imre : Beszédek, Center for Free Religion, Chico, California, 1990, 16., 19. és 20.o./

Ideje: 2010. 12. 20. 08:00 Szerz�: sandorunit
�j�vi �zenet 2011. | Bel�p�s/Regisztr�ci� | 0 hozz�sz�l�s
Minden megjegyz�s a szerz�k tulajdona. A megjegyz�sek tartalm��rt felel�ss�get nem v�llalunk.

N�vtelen�l nem lehet hozz�sz�lni, k�rem regisztr�ljon!

 
Kapcsol�d� linkek
· Cikk keres�s: Unit�rius
· �rta: sandorunit


A legolvasottabb cikk ebben a rovatban: Unit�rius:
80. K�nyvh�t, Budapest, 2009. J�nius 4-8, V�r�smarty t�r

Cikk �rt�kel�se
�tlagolt �rt�k: 0
szavazat: 0

�rt�kelje ezt a cikket:

Kiv�l�
Nagyon j�
J�
�tlagos
Rossz

Be�ll�t�sok

 Nyomtathat� v�ltozat Nyomtathat� v�ltozat

Hozz�rendelt rovatok

Unit�rius______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.03 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|