Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.

Oldal 1 / 38 (376 �sszes bejegyz�s) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >> ]  

Angol nyelv� Istentisztelet 2010. janu�r 31.
Bart�k B�la ekg.

 

Kedves híveink és érdekl�d�k,
 
a holnapi (január 31) magyar Istentisztelet után 12 órától angol nyelv�t is tartunk.
Téma: Dávid Ferenc személye és a vallásszabadság kihirdetése.
 
Dr. Federmayer Éva  az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem amerikanisztika tanszékének docense egy rendkívül érdekes diasorozatos el�adást tart angol nyelv� Istentiszteletünk keretében, kiemelked� amerikai unitáriusokról.
 
Áldott, békés vasárnapot kívánok
Léta Sándor
lelkész
 
 
 

 

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 30. 14:00 (1 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
T�nch�z 2010 janu�r 30., febru�r 27.
Ifj�s�g

MEGHÍVÓ

 Kedves unitáriusok és nem unitáriusok,
sok szeretettel hívjuk és várjuk

 TÁNCHÁZUNK

következ� alkalmára mindazokat,

akik szeretik a népzenét, és szívesen eltöltenek

egy estét zenével, tánccal, jókedv� társasággal.

 A Táncház 2010. január 30-án,  február 27-én du 16 órakor,

 február 14-én, vasárnap 12 órakor kezd�dik

a Pestszentl�rinci Unitárius Egyházközség

gyülekezeti termében (1181, Szervét Mihály tér).

El�tte közösen süteményt készítünk a gyülekezeti terem konyhájában.

A táncok között megtalálhatók lesznek székelyföldi és moldvai  táncok.

 Közben  énekeket is tanulunk a táncokhoz.


Érdekl�dni a Pestszentl�rinci gyülekezet gondnokn�jénél Tóthné Erd� Máriánál lehet, elérhet�ségei (
erdomarika@gmail.com; 06-20 9715 408)

A Gyülekezeti terem megközelíthet� K�bánya – Kispest végállomástól a 136E busszal, a Kondor Béla sétány megállónál kell leszállni.

Részvételi szándékot kérjük a fenti elérhet�ségeken jelezni.

 

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 29. 03:00 (6 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
ODFIE rendezv�nyek 2010. janu�r -j�nius
ODFIE

Országos  Dávid  Ferenc  Ifjúsági  Egylet

 

400105 Kolozsvár, 1989. December 21. u. 9.; telefon és távmásoló: (004)0264-450284, -598228

www.odfie.hu, odfie@odfie.hu

 

KEDVES BARÁTAINK!

 

 

         Mindenek el�tt: békés, boldog, egyleti rendezvényekben és élményekben gazdag újesztend�t kívánunk az ODFIE Választmánya nevében!

 

1. Az idei Versmondó- és népdalénekl� versenyre Székelykeresztúron kerül sor, február 26–28. között. A rendezvényre minden egyletb�l 2 személyt várunk, egy versmondót és egy énekest.

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 27. 14:00 (8 olvas�s)
(Tov�bb... | 17464 bet� van m�g | Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
K�nyvbemutat� 2010. janu�r 31-�n
Budapesti ekg.

Budapesti Unitárius Egyházközség,
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.


Szeretettel hívunk minden érdekl�d�t, 2010. január 31-én az istentisztelet keretében tartandó könyvbemutatóra.
Farkas Boglárka "Befejezetlenül" c. könyvét Elekes Botond f�gondnok mutatja be.
Ebb�l az alkalomból nyitjuk meg Zsombori Erzsébet selyemfest� kiállítását. Mohai Gábor el�adóm�vész beszél a kiállított m�vekr�l.
Közrem�ködnek:
Szabó Mária el�adóm�vész
Árok Sándor gitár
Jánky Mária ének
 

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 27. 13:00 (4 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
Osztov�ta koncert 2010. janu�r 26-�n
Unit�rius K�nyvesbolt

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 19. 15:00 (12 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
Gondolatok az 1568-ban sz�letett vall�s�gyi t�rv�ny marg�j�ra
Egyetemes

Forrás:  http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=34916
 

Gondolatok az 1568-ban született vallásügyi törvény margójára

 Az erdélyi unitárius egyház minden esztend� januárjában születésnapot ünnepel. Idén ez éppen a 442. – szép kor ilyen válságos id�ben! A reformáció legifjabb egyháza, az unitárius, a méltán híres 1568. évi tordai országgy�lés vallásügyi határozatától kezd�d�en számítja létét.

Az erdélyi rendek – magyarok, székelyek és szászok – négy és fél évszázaddal ezel�tt törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, és kimondták, hogy: „... a prédikátorok minden helyen az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az � értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse az � lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, kinek tanítása neki tetszik.

Ezért senki a szuperintendensek közül, se mások a prédikátorokat ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki a vallásért senkit�l az el�bbi constitutio szerint és nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításáért bárkit is fogsággal, vagy helyéb�l megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Isten igéje által van.”

A lelkiismereti és vallásszabadság törvénye mérföldk� az erdélyi felekezetek életében, hiszen az eltér� hitbeli meggy�z�dés�ek együttélését biztosította egy olyan korban, amikor a vallásos tolerancia kérdését nem volt tanácsos t�lünk nyugatabbra emlegetni. Egészen biztos, hogy a vallási türelmet biztosító rendelkezés mögött politikai és társadalmi érdekek is meghúzódtak, ezek jelent�ségét nem szabad tagadni. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy Erdély történetében ez az els�, és tudomásom szerint az utolsó olyan „világi” törvény, melyet explicite szentírási alapra helyeztek.

A reformáció két alaptétele kapcsolódott itt össze – „Mert kegyelemb�l tartattatok meg, hit által; és ez nem t�letek van: Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8) és „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10,17.) –, ez az összefonódás er�sebbnek és tartósabbnak bizonyult minden politikai és gazdasági érdeknél.
Erdély földjén gyakorlatban valósult meg az a vallásbéke, melyr�l John Lock, a tolerancia teoretikusa b� száz esztend�vel kés�bb is csak filozofált. A modern értelemben vett lelkiismereti szabadság a francia forradalom véres esztendeiben született meg, és alapjainál hiába keressük Ef 2,8 vagy Róm 10,17 igazságát.

A világon el�ször Erdélyben mondták ki, és ültették gyakorlatba a vallásszabadságot, akkor, amikor t�lünk nyugatra a vallás nevében országok viseltek háborút egymás ellen, Erdély a felekezeti béke földje maradt, akár katolikus, akár református fejedelem ült is a tanácsban. Addig maradt a felekezeti béke szigete, amíg az uralkodás szentírási alapra épült. Abban a pillanatban, amikor az uralkodó elfelejtette, hogy „…más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus” az ország és a felekezetek békés együttélése odalett.

Január idusán emlékezzünk János Zsigmondra, az erdélyi rendek bölcsességére, hitére, és köszönjük meg Istennek, hogy Erdély példát mutatott toleranciából az akkori és a mai Európának.

Kovács Sándor teológiai tanár, Kolozsvár  

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 15. 05:00 (19 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
Torock�iak tal�lkoz�ja 2010. janu�r 30. szombat
Bart�k B�la ekg.

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 15. 03:00 (16 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
Megh�v� 2010. janu�r 14-�n du. 18 �rai kezdettel tartand� �rt�kmeg�rz� ...
Budapesti ekg.

Budapesti Unitárius Egyházközség,
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Szeretettel hívunk meg minden érdekl�d�t a 2010. január 14-én csütörtökön du. 18 órai kezdettel tartandó Értékmeg�rz� újévnyitó rendezvényére, amelyet els� emeleti gyülekezeti termünkben tartunk.
Meghívott vendégünk Dr. Horn Ildikó, aki a tavaly megjelent könyvér�l "Hit és hatalom" az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története (alcím) tart el�adást.
Ennek id�szer�ségét az unitárius egyház fennállásának, valamint a tordai ediktum kikiáltásának 442. évfordulója adja.

Minél nagyobb létszámban való találkozás reményében atyafiságos tisztelettel a BUE presbitériuma.

Kászoni József        Dr. Vajda László        Schmidt Gábor
      lelkész                     gondnok                   gondnok

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 11. 05:00 (33 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)
Janu�r m�sodik vas�rnapja a Vall�sszabads�g napja
Unit�rius

János Zsigmond erdélyi fejedelem és Magyarország királya nevéhez f�z�dik a vallási türelem és lelkiismereti szabadság törvénybe iktatása el�ször a világon 1568 január 6-13 között Tordán tartott országgy�lésen,

 

A vallási szabadság és türelem  másik nagy egyénisége Dávid Ferenc, az unitárius egyház megalapítója és els� püspöke, aki lényegében a tordai határozat szellemi megalkotója volt.

Ennek alapja pedig a szentírás, az az egyszer� felismerés, hogy mivel Isten szeretet, így maga a türelmesség megszemélyesít�je, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra és es�t ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

 

Dávid Ferenc mondotta: nincsen nagyobb esztelenség s�t képtelenség, mint küls� er�vel kényszeríteni a lelkiismeretet és a lelket, mely felett hatalommal csak egyedül teremt�je bír.

 

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 09. 11:00 (54 olvas�s)
(Tov�bb... | 11900 bet� van m�g | Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 4)
Nyir� J�zsef: A csillagig �r� emberek I. c�m� k�tet bemutat�ja
Unit�rius K�nyvesbolt

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk

a

Kairosz Kiadónál megjelent

 Nyir� József: A csillagig ér� emberek I.

 cím� kötet bemutatójára

 A teljes novellagy�jtemény 110 ismeretlen elbeszélést tartalmaz, az els� kötetben 54 található.

  A kötetet bemutatja:

Czeg� Zoltán

 költ� (Sepsiszentgyörgy)

 Medvigy Endre

irodalomkutató, a Nyir� József életm�sorozat szerkeszt�je

 Közrem�ködik:

Petrás Mária

csángómagyar népdalénekes

 Szabó András

el�adóm�vész

 Id�pont:

2010. január 15. péntek, délután 5 óra

 Helyszín:

Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt

Budapest, V. Alkotmány u.12.

Tel.:311-2241

  Bed� György                Gergely Felicián

          Kairosz Kiadó              Unitárius Könyvesbolt

 

 

�rta: sandorunit Ideje: 2010. 01. 08. 10:00 (27 olvas�s)
(Megjegyz�s? | �rt�kel�s: 0)

Oldal 1 / 38 (376 �sszes bejegyz�s) [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >> ]  

Nyelv :: Language
V�lasszon nyelvet:

English Hungarian
Ima
H�la Neked, Isten�nk,
Hogy ism�t itt lehet�nk.
Buzd�tsd a sz�v�nket,
Hogy szeress�nk T�ged,
Ihlesd ajkainkat, hogy
Dics�rj�nk T�ged;
Mozd�tsd kezeinket,
Hogy szolg�ljunk N�ked. �men.
Keres�s :: Search


Isten hozott!
Az �n IP c�me: 67.202.15.176

�dv�zlet, Vend�g
Felhaszn�l�n�v
Jelsz�
Biztons�gi k�d
Biztons�gi k�d
�rja be ide a biztons�gi k�dot:


· Regisztr�l
· Elfelejtett jelsz�
Szerver id�:
30 January 2010 20:07:46 CST (GMT -6)
Papi pal�st k�sz�t�se!

Ezen a napon ...
t�rt�ntek:
1696
Febru�r 6.: �ll�tott�k fel a kolozsv�ri unit�rius nyomd�t. A nyomda elso kiadv�nya Koncz Boldizs�r k�t�ja �s az egyh�zi �nekesk�nyv volt.
VUK linkek
Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g webhelyei:
VUK F�rum, list�k
Unit�rius H�l�
UniK�pt�r
UniKeres�
UniLinkt�r
UniM�dia
UniNapl�
UniNapt�r
UniP�dia
Szent�r�sb�l
Er�t adsz a megf�radtnak, �s az er�tlen erej�t megsokas�tod. Elf�radnak �s ellankadnak az ifjak is, majd a legkiv�ll�bbak is megbotlanak. De akik az �rban b�znak, erej�k meg�jul, sz�rnyra kelnek, mint a sasok, futnak �s nem lankadnak el, j�rnak �s nem f�radnak el.
-- �zsai�s 40,29-31
Id�zetek
Az istentisztelet azt jelenti, hogy Isten akar benn�nket, embereket szolg�lni. Ennek eredm�nye pedig nem lehet m�s, mint inspir�ci�, lelkesed�s, s�t "rajong�s". Istentisztelet ut�n - legal�bbis t�bbnyire - jobban kell �rezzem magam, mint el�tte.

-- Klaus Douglass
Csom�pontok
Unit�rius H�rport�l
Unit�rius H�l�
Unit�rius.hu
Unit�rius.eu
Unit�rius.ro
Unit�rius.com
Unitarius.uw.hu
Unitarius.extra.hu
Unitarius.lap.hu
Unitar.hu - Lev�lt�r
Vide�k 1
Vide�k 2
Vide�k 3
Unitarianradio.ro
�j az UniM�diaban ...

A Magyar Rádió Kossuth adójából:

"Egy az Isten" cím� unitárius félóra

Az unitárius egyház félórája: Szerkeszt�: Veres Emese Gyöngyvér; Felel�s szerkeszt�: B�sze Valéria. Minden felvétel a Magyar Rádió tulajdona. © 2008

2008. január 25. RealAudio 32 kbps 6,97 MB Hallgat Letölt

Istentisztelet közvetítés

Magyar Rádió tulajdona. © 2008

Unitárius istentisztelet közvetítése Kocsordról. Igét hirdet Nyitrai Levente lelkész. RealAudio 32 kbps 14,2 MB Hallgat Letölt

UniMédia médiatár

Magyar Rádió
Kossuth Rádió
Bartók Rádió

EUE linkek

Erdélyi Unitárius Egyház
Erdélyi Unitárius Egyház
János Zsigmond Kollégium
Levéltár Projekt
Székelykeresztúri Gimnázium
Lelkészképzés, Kolozsvár
Levéltár, Kolozsvár
Unitárius sírok a házsongárdi temet�ben

Egyházkörök
Székelykeresztúri kör
Kolozs-Torda kör

Egyházközségek
Alsofels�szentmihály
Brassói unitáriusok
Désfalva
Gyepes
Homoródkarácsonyfalva
Homoródszentmartón
Jobbágyfalva, Nyárádszereda
Kolozs
Kövend
Mészk�
Petrozsény
Sepsiszentgyörgy
Székelyderzs
Nagyvárad-Bihar
Rava
Magyarszovát
Hegedüs Tivadar képei - Magyarzsákod - Bordos

Fórumok
UnitPap levelez� lista
Papn�k levelez� listája

Kiadványok, Média
Keresztény Magvet�
A Láng
Unitárius Közlöny
Unitárius Rádió

Szervezetek
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Egyetemista Kör - Marosvásárhely
Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége
Unitárius N�k Országos Szövetsége

F�rumok �s listak

Unitárius levelez�lista:
üzenetek
feliratkozás

Unitpap, erdélyi unitárius levelez�lista.

Virtuális Kávéház

Virtuális Unitárius Közösség, unitárius fórumok, levelez�listak.

Aj�nlott linkek

- Muzsnai (Szász Ferenc) versei
- Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanácsa
- UU Testvér Egyház Tanács
- Együtt az Erdélyi és Magyarországi Unitáriusok
- Jeles unitárius napok
- Lelki táplálék - forrás
- Kultúra
- Gondolatok

MUE linkek


- Lelkészek
Egyházközségek
Bartók Béla ekg.
Beregi szórvány
Budapesti ekg.
Debreceni ekg.
Duna-Tisza közti ekg.
Dunántúli ekg.
Füzesgyarmati ekg.
Gy�ri ekg.
Hódmez�vásárhelyi ekg.
Kocsordi ekg.
Miskolci ekg.
Pestszentl�rinci ekg.

Más egyházi lapok
MUE régi honlap
Könyvtár és levéltár
Unitárius Könyvesbolt

Ismertet�k
Tanulmányok
Tudás-tár
Unitárius lapgy�jtemény

Kiadványok, Média
Partium
Unitárius Élet
Unitárius Falinaptár

Szervezetek
- DFE
- UART
- MADFIE
- Madfie Blog
- Perczelné Kozma Flóra N�szövetség______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.76 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

雪茄网购| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| Mailchimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| inventory management| warehouse management| Business service| vending| mobile app development| terminal handheld| printer hong kong| thermal printer| thermal label printer| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| e bike| electric bicycle| electric bikes for adults| electric tricycle| electric trike| folding electric bike| mid drive electric bike| electric fat bike| fat tire electric bike| best electric bike|

地產代理| 租辦公室| office for lease| office leasing| Hong Kong Office Rental| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|