Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
J�lius 16, 2007 02:54 CDT

Mindenben szeretet

Dr. Szab� �rp�d unit�rius p�sp�k

Szerz�: . 588 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Mindenben szeretet Mint minden �vben, ilyenkor p�nk�sd t�j�n menetrendszer�en jelennek meg a helyi �s orsz�gos sajt�ban a cs�ksomly�i b�cs�r�l sz�l� ismertet�sek. Minket, unit�riusokat �gy szoktak jellemezni, hogy a vall�si t�relmet nemcsak t�rt�nelmi �r�ks�gk�nt �rizz�k, hanem mindennapi hit�let�nkben, t�rsadalmi s�kon is pr�b�ljuk meg�lni. De ahogy mondani szokt�k, a poh�r egyszer csak annyira telik, hogy kicsordul. �gy n�lunk is. Mivel az 1989. �ta eltelt id�ben rendszeres jelens�g, ez�rt arra a meg�llap�t�sra jutottunk, hogy tov�bb m�r nem t�rhetj�k azt a c�lir�nyos t�rt�nelemferd�t�st, amely minden �vben a hitv�delem megt�veszt� �s egy m�sik felekezet ir�nti nem �ppen kereszt�nyi szeretet jegy�ben igyekszik hangulatot gerjeszteni �s azt �vr�l �vre meg�j�tva �bren tartani. Ebben az �vben a b�cs� 440. �vfordul�j�r�l besz�lnek. Az viszont egyh�zt�rt�nelmi t�ny, hogy Sz�z M�ria tisztelete m�r a 15. sz�zadban vir�gzott a sz�kely n�p k�r�ben, ez adta els�sorban Cs�ksomly�nak a b�cs�j�r�hely jelleget. Ezt IV. Jen� p�pa 1444-ben enged�lyezte. Sosem volt er�s oldalam a matematika, de most m�gis �gy gondolom, hogy a k�t �vsz�m k�zti k�l�nbs�g nem 440, hanem 563. Teh�t a t�rt�nelmi adatok alapj�n katolikus testv�reink, s itt els�sorban a ferences aty�kra gondolok, felett�bb b�szk�n kellene h�r�l adj�k a vil�gnak, hogy a b�cs�j�r�s Cs�ksomly�n t�bb mint f�lezer �ves. Egyike Eur�pa legr�gibb b�cs�j�r�helyeinek. De akkor mi�rt ez a „szer�ny" 440. �ves �vfordul�? Vizsg�ljuk csak meg t�rt�nelmi el�zm�nyeit. Borsos Sebesty�n 16. sz�zadi kr�nik�s �gy eml�kezik J�nos Zsigmondra: „Ez istenf�l� �s t�k�letes, igaz kereszt�ny fejedelem volt, kin�l dr�gal�tosabb kir�lya nem volt a kereszt�nyeknek, ki az Isten ig�j�nek ilyen tudakoz�ja lett volna. Ez a tan�t�knak nemhogy ront�ja lett volna, de ink�bb nagy oltalm�ra volt." Az ezt k�vet� sz�zadok t�rt�net- �s eml�k�r�i azonban nem tudt�k megbocs�tani J�nos Zsigmondnak, hogy unit�riuss� lett, s ez r�nyomta b�lyeg�t �letm�ve �s szem�lye �rt�kel�s�re. De azt az alkotm�nyos rendet, amelyet � megalkotott, nevezetesen a vall�s- �s lelkiismereti szabads�g t�rv�ny�t �s a n�gy bevett vall�s rendszer�t, mindegyik ut�da tiszteletben tartotta, mert ez biztos�totta Erd�ly bels� b�k�j�t �s j�l�t�t. A 18. sz�zad azonban olyan v�ltoz�sokat hozott, amely a f�ggetlens�g�t vesztett Erd�ly politikai �s vall�si �let�t a Habsburg birodalmi �rdekek �rv�nyes�l�s�nek rendelte al�. Az egyenl� jogokon alapul� bevett vall�sok rendszer�t felv�ltotta a kedvezm�nyezett, s�t az egyed�li, kiv�lts�gjogokat �lvez� egyh�z uralma, amelyet legjobban az ellenreform�ci� t�rh�d�t�sa igazolt, er�szakos templomfoglal�sok k�s�ret�ben. A felvil�gosod�s hat�s�ra a sz�zad v�g�re (1781) megsz�letett II. J�zsef T�relmi rendelete, amely bizonyos tekintetben helyre�ll�totta a vall�sok egyenl�s�g�nek a rendszer�t, s megkezd�dhetett a protest�ns – k�zt�k az unit�rius – egyh�zak k�ls� meger�s�d�se. Ebben az id�szakban sz�letett meg, terjedt el �s �lte a maga �let�t k�l�nb�z� intenzit�ssal, hol elhalv�nyulva, hol er�teljesebben az a m�tosz, amelyik J�nos Zsigmondot er�szakos, a m�g akkor l�tre sem j�tt unit�rius egyh�z �s vall�s hitt�r�t�jek�nt, 1567. p�nk�sdszombatj�n, a „sz�ntiszta katolikus Cs�k �s Gyergy�" ellen hadsereggel t�mad� uralkod�nak �ll�tja be. Ez a „vil�gra sz�l� gy�zelem" hozta l�tre azt�n a cs�ksomly�i b�cs�t, mert a m�tosz szerint a hit�k�rt h�siesen k�zd�ket s az �rt�k im�dkoz�kat maga Sz�z M�ria seg�tette. Ebben a sz�p �s lelkes�t� t�rt�netben csak az a k�l�n�s, hogy az azt elbesz�l� k�s�bbi szerz�k egy olyan m�re hivatkoznak, amelynek egy katolikus f��r a szerz�je, de amelyet soha senki se l�tott, �s az�ta sem siker�lt megtal�lni. Ezzel kapcsolatban aj�nlom a r�szletes t�j�koz�d�s �rdek�ben Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: a cs�ksomly�i p�nk�sdi b�cs� �j megvil�g�t�sban c�m� tanulm�ny�t (megjelent a Kereszt�ny Magvet� foly�irat 2/2005 sz�m�ban). Ennek kieg�sz�t�sek�nt most csak egy fontos dolgot szeretn�k megeml�teni. J�nos Zsigmond 1567 kora nyar�n betegen fek�dt Gyulafeh�rv�rt, palot�j�ban. S�lyos eg�szs�gi �llapot�ra val� tekintettel elk�sz�tette v�grendelet�t. Ugyanaz �v j�lius 23-ra Feh�rv�rra �sszeh�vta az orsz�ggy�l�st, ahol kir�lyi el�terjeszt�s�ben el�adta, hogy betegesked�se inti az orsz�g sors�r�l gondoskodni. Felsz�l�tja a rendeket, hogy ker�lj�k a meghasonl�st, szakad�st, amely roml�sukat vonn� maga ut�n. A v�grendelet bevezet�j�ben hangs�lyozza, hogy „az � orsz�ga a kereszt�ny k�z�ss�g r�sze, �s hogy soha kereszt�nyek ellen fegyvert nem fogott, csak k�nyszer�s�gb�l �s a sz�ks�gt�l hajtva v�dte mag�t �s orsz�g�t. Minden erej�vel arra t�rekedett, hogy el�mozd�tsa a kereszt�nys�g �gy�t." �gy hiszem, mindenki el�tt vil�gos, hogy egy s�lyosan beteg ifj� fejedelmet nem a cs�ki katolikusok megt�r�t�se foglalkoztatta �s nem vezethetett hadat ellen�k, mivel �ppen v�gakarat�t mondta tollba. Egy�bk�nt v�grendelete v�ltozatlan maradt, �s 1571-ben bek�vetkezett hal�la ut�n az orsz�ggy�l�sben ut�da, B�thory Istv�n is hiteles�tette azt. Orb�n Bal�zs A Sz�kelyf�ld le�r�sa c�m� m�v�ben m�r a 19. sz�zad v�g�n megpr�b�lt igazs�got szolg�ltatni, amikor ezeket �rta: „J�nos Zsigmond mint hadvez�r, mint �llamf�rfi, mint a nemzeti er� �s m�velts�g fejleszt�je, mint az alkotm�nyos szabads�g alapvet�je �s biztos�t�ja, egyar�nt nagy volt, s kegyeletes eml�ket kell hogy keltsen minden igaz magyar sz�v�ben, mert e dr�ga adom�nyokat � nagy er�fesz�t�ssel �s b�mulatosan kitart� k�vetkezetess�ggel v�vta ki s biztos�t� a j�v�t. Pedig uralm�nak korszaka igen neh�z �s v�ls�gos volt, az eg�sz orsz�g a politikai �s vall�si �talakul�sok l�z�ban szenvedett. Hogy a szenved�lyek vulk�nja ki nem t�rt, hogy ez orsz�gr�sz a politikai �s vall�si h�bor�k iszonyait kiker�lte, hogy itt Szent Bertalan-�jek, szic�liai vecserny�k, eperjesi v�rpadok helyett e forrong�sb�l a teljes vall�sszabads�g mennyei p�lm�ja hajtott ki: azt egyenesen a J�nos Zsigmond nagy uralkod�i tulajdonainak �rhatjuk jav�ra. � a tudom�nynak, a magyar m�velts�gnek nemcsak kiv�l� t�mogat�ja, de kultiv�l�ja is volt. � maga is r�szt vett az e korban d�vott tudom�nyos �s hitvit�kban, a magyar nyelvet a politikai �s vall�si �let minden ter�n �polta, az orsz�ggy�l�sek magyarul tan�cskoztak, magyar t�rv�nyeket alkottak. A templomok mellett minden�tt az � kegyadom�nyaib�l t�pl�lt iskol�k keletkeztek, a teljes sajt�szabads�got legel�bb � honos�t� meg nemcsak Erd�lyben, hanem Eur�pa minden m�s orsz�g�t megel�zte ebben is, �gy, mint a vall�sszabads�g t�rv�nybe iktat�s�ban." Az elmondottak c�lja nem az volt, hogy J�nos Zsigmondnak el�gt�telt szolg�ltassunk. Mindezt megtette �maga, amikor megmentette �s sz�zadokra �letk�pess� tette a magyar nemzeti kir�lys�g eszm�j�t, s a vil�gon els�k�nt biztos�totta a vall�s- �s lelkiismeret-szabads�got, s ezzel �nmag�t �s Erd�lyt vil�gt�rt�nelmi jelent�s�gre emelte. Ezzel szemben viszont arra szeretn�nk felh�vni els�sorban a hazai, de a K�rp�t-medencei t�rt�nelmi testv�regyh�zak figyelm�t, hogy amikor a magunk szent dolgait er�s�teni vagy elm�ly�teni akarjuk, ne �gy tegy�k, hogy ez�ltal m�sok t�rt�nelmi �r�ks�g�nek �s hit�nek �rt�k�t lekicsiny�tj�k, vagy �ppen a k�ztudat el�tt k�rhoztatjuk. �gy hiszem, v�gre meg kellene �rten�nk, hogy nem a hitvit�k kor�t �lj�k, amikor egym�snak fesz�ltek nemcsak a v�lem�nyek, de az indulatok is. Most a huszonegyedik sz�zad elej�n a p�rbesz�dre van sz�ks�g, amikor a m�ss�g meg�rt�s�n �s elfogad�s�n kereszt�l azt keress�k, ami �sszek�t, amit k�z�s �rt�kk�nt mindannyian magunk�nak vallunk. Fel kell ismern�nk, hogy a szabads�g a felel�sen meg�lt szeretet dr�ga lehet�s�ge, amellyel nem vissza�ln�nk, hanem egym�s jav��rt �ln�nk kell. A cs�ksomly�i b�cs� eredet�nek k�rd�s�ben m�r 1998-ban megkerest�k dr. Jakubinyi Gy�rgy �rsek urat, aki v�laszlevel�ben azt �rja, hogy napjainkban is a j�l ismert elvet k�v�nja k�vetni: „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas" (A sz�ks�gben egys�g, a k�telked�sben szabads�g, mindenben szeretet.) „Biztos�thatom, hogy fogadalmi b�cs�nkat – ahogy azt az �s�k fogadt�k – nem haszn�ljuk fel felekezeti torzsalkod�sra. Ami s�relem pedig emberi gyarl�s�gb�l felmer�l, az�rt bocs�natot k�r�nk."De mert az�ta is minden maradt a r�giben, ez�rt �jb�l megism�tlem az erd�lyi unit�rius egyh�z lelk�szeinek �s h�veinek testv�ri szeretettel megfogalmazott k�r�s�t a r�mai katolikus p�sp�ks�gek vezet�inek, sz�veskedjenek odahatni, hogy egy ilyen fontos vall�si rendezv�ny szolg�lja a hit �s erk�lcs elm�ly�t�s�t nemcsak a r�mai katolikus h�vek, de eg�sz magyar n�p�nk lelk�ben �s �let�ben. Istenhez val� k�zeled�s�nkben �s az � akarat�nak keres�s�ben mind egyek vagyunk, hadd legy�nk egyek egyh�zaink �s n�p�nk szeretetteljes szolg�lat�ban is. Dr. SZAB� �RP�D p�sp�k Forr�s: Szabads�g, 2007. m�jus 25. p�ntek www.szabadsag.ro


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: T�j�koztat�k
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 3.56 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|