Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 03, 2006 01:35 CDT

Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben

Varga B�la

Szerz�: . 784 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


A t�rt�net�r�snak m�g mindig nagy feladatai vannak a D�vid Ferenc hatalmas egy�nis�g�nek megvil�g�t�sa k�r�l, akiben nemcsak a magyar g�niusz, hanem az emberis�g szellemi fejl�d�s�nek t�rt�nelme is - k�ts�gk�v�l - egyik legnagyobb h�rosz�t �nnepelheti. Hogy a D�vid Ferenc neve �s alakja nem vonulhatott be m�g teljes dics�s�ggel az emberi m�vel�d�s Pantheon�ba, annak h�rom oka van. Az egyik az, hogy magyar volt; a m�sik pedig az, hogy �gy olyan ter�leten pr�b�lta meg felr�zni az emberi gondolkod�st, amely m�g ma is t�lnyom� r�szben D�vid Ferenc el�tti kor�t �li, s annyira ragaszkodik ehhez az �let�hez, mintha tudn�, hogyha csak egyet l�pne el�re; azonnal v�ge lenne; �s v�g�l a harmadik ok - amint eml�tett�k - az, hogy a t�rt�net�r�s csak r�szben v�gezte el a maga munk�j�t ezen a t�ren.

Hogy D�vid Ferenc hely�t a szellemis�g evol�ci�j�b�n kell�k�ppen meg�rthess�k, egy pillant�st kell vetn�nk ennek a fejl�d�smenetnek dialektikai �tj�ra.

A nyugat-eur�pai gondolkod�s els� tit�nja, Plat�n a szellem vil�g�ban kereste azt, ami elm�lhatatlan, �r�kk�val�. Meg is tal�lta ezt az ide�k vil�g�ban. Az ide�k a mi �rz�ki, tapasztalati vil�gunk f�l�tt lebegnek, t�rben �s id�ben nincsenek. Az �r�kk�val� igazs�gok birodalma ez, amelynek a vil�g, amelyet mi tapasztalunk, csak gy�nge �rny�ka, halv�ny visszasug�rz�sa. Az igazs�goknak ezt a birodalm�t transzcendensnek nevezik, ami annyit jelent; hogy t�l van az emberi tapasztal�s hat�rain. Mindaz, ami �rt�kes �s maradand�, ebbe a transzcendens vil�gba tartozik. Maga az Isten, a legf�bb idea, az �r�k j�s�g megtestes�l�se, aki a teremtm�nyek milli�rdjait vonzza mag�hoz a bel�le ki�rad� szeretet v�ghetetlen erej�vel.

Nagyszer� gondolat, bel�thatatlan perspekt�va, amilyen csak a vil�g legnagyobb k�lt�j�nek, k�lt�filoz�fus�nak, az isteni Plat�nnak a fej�ben sz�lethetett meg.

Plat�n gondolata feladta a probl�m�t az eg�sz eur�pai gondolkod�snak. Az �r�k feladat megfejt�se k�t �gra szakadt: az egyik kutatta �s kutatja az igazs�g transzcendens vil�g�nak saj�toss�gait, a m�sik keresi azt, hogy m�k�ppen t�kr�z�dik az igazs�g az emberi l�lekben, illetve szeretn� ezt a transzcendens vil�got az ember lelk�hez, szellem�hez min�l k�zelebb hozni. Ez az ut�bbi t�rekv�s id�vel annyira mer�szkedik, hogy a transzcendens vil�g mellett az emberi szellem bels� vil�g�t is, mint az igazs�g let�tem�nyes�t, egyenjog�nak ismeri el, s�t tov�bbmenve, egyenesen azt mondja, hogy az igazs�gok sz�khelye �s kiindul�spontja, sz�l�helye az emberi l�lek, s az igazs�gok transzcendens vil�ga is az emberi szellem kivet�tett, maga el� kihelyezett alkot�sa. Azt az �ll�spontot, amely az �r�k�val�nak, az igazs�gnak a forr�s�t �s hely�t az emberi szellem alkat�ban v�li feltal�lhat�nak, immanensnek, az immanencia �ll�spontj�nak nevezik, amely - a transzcendenssel szemben, ami a k�v�l�ll�t, az emberi tapasztalatot meghalad�t jelenti - az emberben benne rejl�t, az emberi szellem alkot�s�t k�v�nja jelezni. Az immanencia f� k�rd�se az, hogy mik�ppen t�kr�z�dik az isteni igazs�g az emberi l�lekben; vagy �gy is lehet fogalmazni: mi az, ami az emberben isteni.

Mi�ta Plat�n megrajzolta az eszm�k vil�g�nak fens�ges birodalm�t, mi�ta vil�gg� r�p�tette az �r�k igazs�gok transzcendens rendszer�nek m�rhetetten erej� koncepci�j�t, az�ta v�gyik az emberis�g ezt az orsz�got megismerni, mag�hoz k�zelebb hozni, s�t mag�ba beleolvasztani. Igen, egy nagy �s hatalmas t�rekv�s az immanencia fel� - ez jelzi az �tj�t Plat�n ut�n a nyugat-eur�pai gondolkod�snak. Ez az immanencia-v�gy (1) kezdetben gy�ng�bben, majd er�sebben jelentkezik, majd t�r �s z�z �s mindent elnyel�ssel fenyeget, majd kiegyezik �s megalkuszik; a transzcendenssel keveredik, majd elgy�ng�l, s�t meghal, hogy �jra felt�madjon. Ez a v�gy �r�k�s �s olthatatlan v�gya az emberis�gnek; kiolthatatlan, s megsz�n�se maga a hal�l. Ann�l er�sebb, ann�l hatalmasabb, min�l ink�bb �rzi az emberi szellem a maga erej�t, hatalm�t �s �rt�k�t. Amint az �ntudat er�sb�dik �s izmosul, a harc heve is fokoz�dik, s ostromolja az igazs�gok �r�k birodalm�t, mert szeretn� felsz�vni mag�ba, nem megsz�ntetni, hanem mag�ba �t�mleszteni, r�szes�v� lenni. Val�ban isteni sz�nj�t�ka ez az emberi szellemnek: k�zdelem Isten�rt vagy az Istennel szemben, de amikor az Isten ellen, akkor is mindig �s mindig csak Isten�rt, az isteni�rt.

Az els� l�p�st ebben a k�zdelemben Arisztotel�sz tette meg; s ha nem is oldja meg a k�rd�st, m�r megalkotja a fejl�d�snek �s az organizmusnak a fogalm�t - az immanencia eme k�t leghatalmasabb fegyver�t.

J�zus fell�p�se fordul�pontot jelent ebben a k�zdelemben. � m�r eg�szen k�zel hozta az emberi l�lekhez a transzcendens vil�g�t. Az � koncepci�ja imm�r nem filoz�fiai, gondolata nem a fogalmak hierarchi�j�nak �r�kk�val�s�g�ra utal, hanem a reflexi� helyett az �rz�sre, az �rtelmi konstrukci�k helyett Istenre, �s megalkotja az Istenorsz�g�nak, mint a szellemi �rt�kek foglalat�nak nagyszer� eszm�ny�t. J�zus tan�t�saiban csod�latosan kib�k�l a transzcendens vil�g az immanenssel, s Istenorsz�ga mellett megl�tja a szenved�, boldogtalan, de a lelki megv�lt�sra �s �jj�sz�let�sre k�pes embert; felismeri a szellem �rt�k�t, s a fejl�d�sre, a t�k�letesed�sre val� alkalmatoss�g�t. Megadja az �tmutat�st, hogy mik�nt lehet valaki Istenorsz�g�nak igazi polg�r�v�, s re�mutat arra, hogy a megval�sul�s lehet�s�ge a l�lekben, "tibennetek vagyon", s ebben a mond�s�ban az immanens gondolat tal�n a vil�gon is el�sz�r t�r eg�szen �ntudatosan felsz�nre. Mert hi�ba mondj�k -mondja B�hm K�roly -, hogy J�zus nem e f�ldi viszonyokban v�lte megval�s�that�nak az ide�lis szeretetet, Istennek orsz�g�t. J�zus az � kis k�r�ben megval�s�that�nak tartotta, �s k�teless�g�v� tette tan�tv�nyainak. (2)

J�zus hal�la �s vissza nem t�r�se meggy�ng�ti az immanencia fel� t�rekv�st, s P�l apostoln�l m�r hatalmas l�p�ssel indul meg a kereszt�nys�g abban az ir�nyban, hogy teljesen transzcendenss� legyen.

K�ts�gtelen, hogy magukban az evang�liumokban szinte t�lnyom� a transzcendens elem. A transzcendentista t�rt�net�r�, mondja Nagy J�zsef, igaz�ban v�ve mindig legend�kat �r. Nem a k�znapi, a mindenkivel k�z�s esem�nyek �rdeklik els�sorban h�se �let�ben, hanem azok a mozzanatok, amelyekben tiszt�n meg�rezhet� m�don �tsug�rzik h�s�n az �t cselekv�seiben ir�ny�t� transzcendens vil�g. Ez�rt az evang�liumok igen sok hely�n J�zus �let�nek sok esem�nye a term�szetfeletti f�ny�ben jelenik meg el�tt�nk. (3) A t�lvil�g f�nye itt is, ott is felragyog m�r az evang�liumokban. P�l apostoln�l ezekb�l a sugarakb�l finom sz�vet lesz, eg�sz teol�giai rendszer.

A kereszt�ny vall�sos �rz�let teh�t el�g hamar �talakult hitt�. A tov�bbi l�p�s az egyh�zz� alakul�s, azut�n j�n dogma s v�g�l a teol�gia (l. B�hm i. m. l6 1.). Ezek azok a l�p�sek, amelyek a kereszt�nys�get n�h�ny sz�zaddal J�zus hal�la ut�n szinte egyoldal�an a transzcendens ir�nyba sodorj�k. A k�z�ppont �s az alap a vall�sos �rz�let. Am�g ez domin�lt, addig a kereszt�nys�gben az immanencia, a befel� val� vall�soss�g megfelel� m�don �rv�nyes�lt, mihelyt azonban megindul az eml�tett fejl�d�si folyamat, mindink�bb h�tt�rbe szorul. A k�z�pkori kereszt�nys�get m�r az egyh�z �s a dogm�k uralma jellemzi. Maga a filoz�fia az egyh�z szolg�lat�ba �ll, s kialakul a k�z�pkori, racionalizmus nagyszer� �p�lete a skolasztika-filoz�fi�ban. A dogm�k k�z�l csak egyet emel�nk ki, amely az eg�sz kereszt�ny gondolkod�sra d�nt� jelent�s�g�v� lett: J�zusnak Istenn� emel�s�t a niceai zsinaton. A kereszt�nys�g �tja ezzel kiz�r�lag a transcendencia fel� vezet. Az els� h�rom sz�zad m�g k�zd ez ellen. �gy l�tszik azonban, hogy a sz�zadok lelk�ben �l� v�gy er�sebb volt a transzcendens ir�nyban, mint megford�tva. Ez t�bb�-kev�sb� meg is �rthet�. A kereszt�ny vil�g sok�ig v�rta J�zus visszat�r�s�t, v�rta a csod�t, s mivel ez nem k�vetkezett be, � maga csin�lt mag�nak egy csod�t. S ezzel a transzcendens �ll�spont megkezdte h�d�t� k�r�tj�t.

Az immanencia halv�ny m�csese csak itt-ott lobban fel z�rd�k m�ly�n, elvonult lelkek titkos kamr�j�ban. Azokat, akiket nem el�g�tett ki a kereszt�nys�gnek a teol�giai dogm�kon fel�p�tett �p�lete - misztikusoknak nevezik. Misztikusok azok, akik a maguk saj�tos, egy�ni �tjain igyekeztek Isten k�zel�be f�rk�zni, s nem puszt�n azokon, amelyeket az egyh�z el��rt. A r�mai egyh�znak ezek k�z�tt a misztikusok k�z�tt is sok szentje van, pedig ezek az emberek, ha �ntudatlanul is, k�l�n utakon kerest�k hitbeli kiel�g�l�s�ket, s fenntartott�k �s �polt�k a kereszt�ny lelk�letben azt, ami minden egyh�znak �s teol�gi�nak egyetlen alapja: az egy�ni, bels� vall�sos �rz�st. �gy ebben a t�rekv�sben, a misztikusokban �l mintegy lappangva tov�bb az immanenci�ra val� v�gy egy eg�szen saj�tos megnyilv�nul�sa.

A XV. sz�zad ism�t f�lfedezi az embert anat�miailag �s t�rsadalmilag, a XV I. sz�zad pedig f�lfedezi vall�silag is. S itt el�rkezt�nk a kereszt�nys�g nagy �jj�alakul�s�hoz, a reform�ci�hoz.

A reform�ci� tulajdonk�ppen nem egy�b, mint a transzcendencia k�vetkezt�ben az emberi l�lek bels� vil�g�t�l elszak�tott kereszt�nys�g k�zelebb hoz�sa mag�hoz az emberhez. A reform�ci� teh�t a kereszt�ny vall�soss�gnak immanens r�sz�t ism�t polg�rjoghoz akarta seg�teni, s ebben �ll m�rhetetlen jelent�s�ge az emberi szellem fejl�d�s�ben. A reform�ci� evvel a munk�val olyan neh�z feladatra v�llalkozott, amelyet nem tudott teljesen megoldani; igaz, hogy nem is mert radik�lisan hozz�ny�lni. Mag�nak Luthernek, a reform�ci� legkimagasl�bb alakj�nak, sz�nd�k�ban sem volt a r�mai egyh�zt�l elszakadni. Reform�tori p�ly�ja azt mutatja, hogy k�ls� k�r�lm�nyek k�nyszer�ttett�k ki bel�le azt, ami tudat alatt benne volt, s amelyek l�trej�v�s�hez egyfel�l hatalmas egy�nis�ge, m�sfel�l k�vetkezetess�ge �s a kor halad�sa seg�tette (4) M�gis az � homlok�t �vezi a reform�ci� dics�s�ge, mert jogaihoz seg�tette vall�si t�ren is az emberit, s a saj�t lelk�ben igyekezett megkeresni azt, ami vall�sos ide�lj�nak megfelelt. Legal�bb formailag �rv�nyre tudta juttatni az egy�n jogait az objekt�v igazs�gok let�tem�nyesek�nt szerepl� katolikus egyh�zzal szemben.

�rdekes azonban, hogy m�g az egy�ni �ntudatoss�got Luther minden vonalon teljes er�vel akarta, addig a vall�s �s a teol�gia ter�let�n sokkal nehezebben mozog. Individualizmusa sok �j �s vil�g�talak�t� eszm�nek v�lik forr�s�v�, s Istent a szem�lyes hit �ltal k�zelebb hozza az ember vil�g�hoz, de a kereszt�nys�g dogmai transzcendenci�j�t alig meri �rinteni, s a p�pa helyett a Bibli�t teszi meg kiz�r�lagos tekint�lynek.

K�lvin egy p�r l�p�ssel tov�bb ment ugyan Luthern�l a dogmai k�rd�sekben, ezzel szemben azonban az immanencia el�ret�r� gondolat�t, mely Luthern�l jelentkezett, let�rte, s tal�n abbeli aggodalm�ban, hogy a reform�ci� m�ve ezen az �ton sz�thull �s megsemmis�l, a Bibli�nak �s saj�t mag�nak a v�gletekig fokozott tekint�ly�vel alkotta meg az egyh�zat, amelynek erej�vel a protestanizmust igyekezett megmenteni. K�lvin a konzerv�l� er� a protestantizmusban; � az egyh�zalap�t� igazi protest�ns p�pa. Dilthey megjegyzi r�la, hogy eg�sz irodalmi m�k�d�se, ak�rcsak a nagy egyh�zaty�k� �s a p�p�k�, eszk�ze volt regiment�lis m�k�d�s�nek. (5) K�lvin az eredeti protest�ns eszm�t, a kereszt�nys�g immanenss� lev�s�t, hat�rozottan feltart�ztatta �tj�ban. Az embert vissza vetette csaknem abba a tehetetlens�gbe, amelyben a reform�ci� el�tt volt, s ez�ltal a kereszt�nys�g reform�ci�j�nak m�rleg�t �ntudatos er�vel ism�t a transzcendentizmus fel� billentette, ahonnan pedig Luther fell�p�se k�vetkezt�ben kezdett kimozdulni. D�vid Ferencnek akkor, amikor reform�tori munk�j�t megkezdette, bizony�ra sejtelme sem volt arr�l, hogy neki jutott az �tt�r� munka abban a tekintetben, hogy a reform�ci� �s a protestantizmus c�lj�t - b�r in idea - megval�s�tsa, s a kereszt�ny eszm�ben a transzcendens mellett az immanens elemet is �rv�nyre juttassa: A transzcendens mellett - ezt hangs�lyozni k�v�njuk, mert a D�vid Ferenc m�ve s az a szellemi �ramlat, amely �t mintegy igazolva - a XVII., XVIII. �s XIX. sz�zadban megindult s az �n. szabadelv� kereszt�nys�gben nyert kifejez�st, sohasem ny�lt hozz� ahhoz, ami a kereszt�nys�gben val�ban transzcendens, s csak azt tette benne immanenss�, ami nem is lehetett soha m�s.

D�vid Ferenc munk�ss�ga m�sodik fel�ben bel�tta azt, hogy az eg�sz hit�j�t�s csak f�lmunka lehet, ha nem veszik rev�zi� al� azokat a dogm�kat, amelyek az evang�liumi kereszt�nys�gben az id�k folyam�n - term�szetesen mindig a korszellem �s az emberi lelki sz�ks�glet folyom�nyak�nt - hozz�tapadtak. Term�szetesen mondjuk -, mert a szellemi �let fejl�d�s�ben, ha olykor nehezen ismerj�k is fel, szigor� logika uralkodik. Bizonyos dolgok, a vil�gn�zetek strukt�r�i nem �nk�nyes alkot�sok, hanem a fejl�d�s t�rv�nyszer�s�g�nek megnyilatkoz�sai. A D�vid Ferenc fell�p�se �s munk�ja �ppoly sz�ks�gk�ppeni eredm�nye a hit�j�t�s mozgalm�nak, mint ahogy sz�ks�gk�ppeninek kell l�tnunk a kereszt�nys�g els� dogm�inak megalkot�s�t. D�vid Ferenc, ha nem is tiszt�n saj�t ind�t�s�b�l, hanem k�lf�ldi hat�sok alatt, de hozz� mert ny�lni a dogmatika teol�gia alapvet� t�teleihez, amit reform�tor el�dei nem is pr�b�ltak megtenni. Leemeli a kereszt�ny tant, legal�bbis r�szben, de mindenesetre l�nyeg�ben arr�l az alapr�l, amelyen azel�tt nyugodott, s �j alapokra helyezi. Ebben �ll korszakalkot� jelent�s�ge. Hogy ez neki sem ment k�nnyen, arr�l meggy�z teol�giai gondolkod�s�nak lass� �s k�zdelmes fejl�d�se, amely egy�nis�g�nek adotts�ga k�vetkezt�ben nem v�gz�dhetett egyeb�tt, mint ahogyan val�ban v�gz�d�tt.

A D�vid Ferenc munk�ja - eszmeileg, ha dogmailag nem is - tulajdonk�ppen a reform�ci�nak lutheri eredm�nyeihez f�z�dik, s ezen az alapon jut el a protest�ns elvnek teljes �s t�k�letes befejez�s�hez az�ltal, hogy az embert, az egy�nis�g jog�t, erk�lcsi �rt�k�t, a kereszt�ny dogmatika gy�keres �tform�l�sa �tj�n az �t megillet� helyre juttatja an�lk�l, amint eml�tett�k, hogy a kereszt�ny eszme transzcendens r�szeit �rintette volna. Sokkal ink�bb benne �lt a XVI. sz�zad kereszt�nys�g�nek szellem�ben, mintsem hogy erre gondolhatott volna is. Hogy a racionalizmus �s a humanizmus id�vel ezt a transzcendenci�t is kikezdette, az eg�szen m�s elb�r�l�s al� esik. Err�l D�vid Ferenc igaz�n nem tehet. � a kereszt�nys�get gazdagabb� akarta tenni, �s tette is az�ltal, hogy a paulinizmuson is t�l az evang�liumhoz fordulva, igyekezett jogaiba visszahelyezni a kereszt�ny eszm�nek immanens von�s�t, az emberi lelket, az emberi m�lt�s�got, amelyr�l J�zus oly sokszor tett bizonys�got. Nem �rthetj�k teh�t, hogy mi�rt mondja �t Ravasz L�szl� Homiletik�j�ban- "destrukt�v"(6)-nak! Ha a D�vid Ferenc munk�ja destrukt�v, akkor ezt az eg�sz protestantizmusr�l el lehet mondani. Mi az � gondolatmenet�ben �s �letmunk�ja eredm�ny�ben a ham�s�tatlan protestantizmus val�ban konstrukt�v szint�zis�t l�tjuk; amely a transzcendens elemnek az immanenssel val� t�k�letes harm�ni�j�t pr�f�tai el�rel�t�ssal megteremtette. A XIX. �s XX. sz�zad vall�studom�nyi munk�ja, amit csak a kereszt�nys�g keretein bel�l is v�gzett, f�nyesen igazolja azt az elvet, hogy a kereszt�nys�g, ha val�ban misszi�t akar teljes�teni az emberis�g kultur�lis halad�s�ban, s ha val�ban t�nyez� akar maradni az eszm�k fejl�d�s�nek vonal�ban, meg kell hogy adja Istennek, ami az Isten�, de az embernek is, ami az ember�, ami J�zus intenci�j�t teljesen fedi. A m�sik kifog�s D�vid Ferenc munk�j�ra �s az azt k�vet� vall�sos szellemi �ramlatra az, hogy racionalista, vagyis egyoldal�an juttatja �rv�nyre az �sz, a j�zan gondolkod�s szerep�t a hit dolgaiban is. Az bizonyos, hogy D�vid Ferencet munk�ja v�grehajt�s�ban nagyban seg�tette az, hogy mert gondolkozni olyan dolgokr�l, amelyek az addigi elb�r�l�s szerint meghaladj�k az emberi gondolkod�s hat�rait. Ez azonban semmi esetre sem befoly�solta n�la a vall�sos �rz�snek min�l bens�s�gesebb megnyilatkoz�s�t. K�ts�gtelen dolog tov�bb�, hogy D�vid Ferenc eg�sz munk�j�ban s abban a vall�sos ir�nyzatban, amely az � nyom�ban fakadt, a j�zan �sznek nagyobb szerep jut, mint a kereszt�nys�g m�s �rnyalatain�l. Az unit�rizmusban a j�zan �sz mintegy �sszek�t� kapoccs� lett a kereszt�nys�g immanens �s transzcendens alkot� elemei k�z�tt. De tal�n �ppen ennek tulajdon�that�, hogy az unit�rizmus, noha ir�nyzat�b�l erre lehetne k�vetkeztetni, sohasem mer�lt bele az immanenci�nak, a szubjekt�v vall�soss�gnak abba az egyoldal�s�g�ba, amelyet misztik�nak nevez�nk. Tudjuk m�r, hogy a k�z�pkorban sokszor fel�t�tte fej�t a misztikus �ramlat. Luther �s K�lvin a misztikus vall�sos �lm�nyeknek semmi k�l�n�s jelent�s�get nem tulajdon�tottak. Maga K�lvin tagadja a misztik�nak kijelent�sszer� �rt�k�t. �s m�gis a lutherizmus �s a k�lvinizmus ter�let�n m�r a XV II. sz�zadban ugyancsak felburj�nzik a misztika, s m�g az egyh�z is k�nytelen eln�zni, mert nem tud m�st tenni. Ez k�s�bb szekt�skod�sra is vezetett. Az unit�rizmus kebel�ben ilyen kileng�sek nem t�rt�ntek, s ezt a j�zan �sz �ld�sos �s �p�t� befoly�s�nak kell tulajdon�tanunk. Mert csak a j�zan �sz akad�lyozhatja meg ak�r a transzcendens, ak�r pedig a szubjekt�v oldalon az emberi szellem m�lt�s�g�hoz nem ill� kileng�seket. A vall�s mindig az eg�sz embert k�veteli, s a szellemis�g eg�sz�re apell�l. Lehetetlen teh�t az �szt �s a gondolkod�st kiz�rni bel�le. A XV I I I. sz�zad racionalizmusa ellen sok mindent fel lehet hozni. A j�zan �sz tiszt�t� munk�j�nak azonban megvoltak a maga �rdemei a vall�s �s a tudom�ny ter�n egyar�nt, s az�rt minden olyan t�rekv�s, amely a j�zan gondolkod�st ki akarja tiltani a vall�s ter�let�r�l, hasonl�t ahhoz az �reghez, aki az �g v�g�n �lve gyan�tlanul f�r�szeli a f�t saj�t maga alatt. Az egyoldal�s�g minden t�ren veszedelmes, ak�r a racionalizmus, ak�r az irracionalizmus ter�n mutatkozik.

Nem tudunk ellen�llani annak a gondolatnak, hogy a D�vid Ferenc munk�j�t ne hasonl�tsuk �ssze b�r f�bb von�saiban a Kant munk�j�val. Amit Kant v�grehajtott a gondolkod�s minden ter�let�n megnyilatkoz� dogmatizmussal szemben, ugyanazt tette D�vid Ferenc a teol�giai gondolkod�s ter�n. D�vid Ferenc a teol�giai kriticizmus megalap�t�ja. Az a teol�giai gondolkod�s, amelyet � inaugur�lt, �pp�gy szembefordul a kereszt�ny dogmatizmussal, mint Kant ismerettana a dogmatikus metafizik�val. D�vid koncepci�j�ban az emberi akarat erk�lcsi meghat�rozotts�ga �pp�gy el�t�rbe nyomul sz�ks�gk�ppen, mint Kantn�l. Kantnak a kereszt�nys�gr�l val� eg�sz felfog�sa a paulinizmuson kereszt�l egyenesen az evang�liumhoz ny�lik vissza, D�vidn�l hasonl�k�ppen. �s m�g csak egyet. Kantot a porosz miniszter eltiltotta minden olyan el�ad�st�l, amely a vall�ssal �sszef�gg�sben �ll; a XIX. sz�zad elej�n m�g �gy emlegett�k �t, mint a protestantizmus filoz�fus�t, most azonban m�r kereszt�nynek sem akarj�k elismerni, �s sokan Istentagad�nak nevezik azt az embert, aki az erk�lcsi vil�grend tudom�nyos megalapoz�s�ban a legfels�gesebb m�vekkel aj�nd�kozta meg az emberis�get. Vajon nem ez lett a sorsa D�vid Ferencnek is, akit�l n�melyek m�g a kereszt�ny c�met is sz�vesen elvitatn�k?

D�vid Ferencnek nem volt ideje, hogy nagy reform�tori tett�nek k�vetkezm�nyeit elm�letileg is kifejtse �s meg�r�k�tse. Hogy azonban ezekkel teljesen tiszt�ban volt, azt mutatja az a k�t gyakorlati megval�s�t�s, amelyet csod�latos gyorsas�ggal vitt kereszt�l az orsz�ggy�l�s politikai t�ren, k�ts�gtelen�l az � szellem�nek hat�s�ra, az � intenci�i szerint. A tordai osz�ggy�l�sre c�lozunk, amely 1568-ban t�rv�nybe iktatta a vall�sszabads�got, kimondv�n, hogy a pr�dik�torok minden helyen hirdethetik az evang�liumot, ki-ki az � �rtelme szerint, �s a k�zs�g, ha venni akarja j�, ha nem, senki r� ne k�nyszer�tse. Nem engedtetik meg senkinek, hogy a tan�t�s�rt b�rkit is fogs�ggal vagy hely�t�l megfoszt�ssal fenyegessen, mert a hit Istennek aj�nd�ka.

A magyar g�niusznak ilyen fell�ngol�sa tal�n egyszer sem volt. Nagynak tartjuk az�rt, mert egyetemesen emberi. Azonban ez a l�ng is elm�lt �ppoly hamar, mint �ltal�ban a magyar l�ngok. De mindenesetre egy t�rt�nelmi dokumentum, amelyet legal�bbis nem szabad elfelejten�nk.

Azokat a k�vetkezm�nyeket, amelyek D�vid Ferenc teol�giai t�ren v�ghezvitt munk�j�nak logikus folyom�nyai, a vall�snak �s az emberi szellem egy�b alkot�sainak ter�let�n a XVIII. �s a XIX. sz�zad vall�sos �s tud�s g�niuszai tett�k val�s�gg�. Mert mi az, amit az immanentizmus ad a vil�gnak ? Legel�sz�r az individualizmus, amely az egy�n �rt�k�r�l vallott felfog�s eredm�nye. Azut�n a lelkiismeret szabads�ga �s a bel�le fakad� szabad kutat�s, �s v�g�l a vall�sos t�relmess�g; politikai t�ren pedig ez adja a vil�gnak a modern demokr�cia eszm�it: a szabads�g, az egyenl�s�g, a n�pszuverenit�s gondolat�t, amelyek mind �resek maradnak, ha elvessz�k bel�l�k az �ket t�pl�l� isteni immanencia hit�t.'' (7)

Mindezek k�z�l a k�vetkezm�nyek k�z�l benn�ket az els� b�rom �rdekel.

Az individualizmus az egy�n bels�, lelki �rt�keit emeli ki abb�l a mindent nivell�l� �s �ltal�nos�t� sz�rkes�gb�l, amelybe az egyoldal�an transzcendens �ll�spont s�llyeszti. Az individualizmus eszm�je a protestantizmus megalap�t�sa �ta az �vsz�zadok folyam�n csod�latosan meggyarapodott �s meggazdagodott tartalm�ban. Ma m�r nem is individualizmus, hanem perszonalizmus. Az egy�nis�g elve, mely eleinte igen sok negat�v von�st is foglalt mag�ban, ma m�r mint a szem�lyis�g elve vonult be a szellemi tudom�nyok minden �g�ba. A szem�lyis�g t�bbet �s m�lyebbet jelent, mint az individuum. A perszonalizmus nem jelent t�bb� csapong� szubjektivizmust, nem jelenti az egy�nnek, mint ilyennek, isten�t�s�t. A szem�lyis�g ott kezd�dik, amikor az egyes f�lfedezi mag�ban az egyetemes t�rv�nyszer�s�get, amikor tehets�geit egy�n f�l�tti c�lok szolg�lat�ba �ll�tja, amikor az � term�szeti adotts�ga �tszellem�l s vall�serk�lcsileg is meghat�rozva a szellemis�gnek egy magasabb, egyetemesebb szf�r�j�ba ker�l. A szem�lyis�g mag�ban hordja a kereszt�ny istenfi�s�g eszm�ny�t, amint magyar apostola, Schneller Istv�n olyan tal�l�an kiemeli. Ma m�r ismer�nk eg�sz filoz�fiai rendszert, amely a szem�lyis�g k�zponti elv�n �p�l f�l, s ilyennek nevezi is mag�t.

Az unit�rizmusnak sz�ks�gk�ppen a szem�lyis�g elv�n kell fel�p�lnie, �s nem a puszta individualizmuson. Ez ut�bbin k�l�nben fel sem �p�lhet semmif�le vall�serk�lcsi k�z�ss�g. Az individualizmus maga ink�bb elk�l�n�l, elv�laszt �s sokszor az egy�neknek a k�z�ss�g f�l�be n�veked�s�t eredm�nyezi, helytelen�l �rtelmezve. Az igazi individualizmus vagy perszonalizmus a f�l�tte �ll� transzcendens �rt�keknek - legyenek ezek ak�r vall�siak, ak�r t�rsadalmi term�szet�ek - �s a benne rejl� immanens �rt�keknek harmonikus kifejez�je, s vall�silag �s erk�lcsileg meghat�rozott bels� szabads�g�n�l fogva olyan t�rv�nyeket szab a maga sz�m�ra, amely a j�zusi istenfi�s�gnak �s az erk�lcsi eszm�nynek nem mondhat ellent. Ha az un�t�riusok �lyen �rtelemben k�v�nnak individualist�knak neveztetni, akkor val�ban t�rekedni�k kell ennek megval�s�t�s�ra.

A lelk�smereti szabads�gnak k�t oldala van. Az egyik vonatkozik a hitre, a m�sik az erk�lcs spont�n megval�s�t�s�ra. Ahol a hit k�rd�seiben szabad a lelkiismeret, ott eo ipso meg kell er�s�dnie az auton�m erk�lcsi felel�ss�g �rzet�nek, amely �gy elfoglalja m�lt� hely�t a vall�s mellett. Ennek az elvnek klassz�kus k�pvisel�je Channing, aki az unit�rius gondolatnak nemcsak vall�si, hanem speci�lisan erk�lcsi oldal�t dombor�tja ki, de emellett levonja a t�rsadalmi k�rd�sekben is mindazokat a konzekvenc��kat, amelyeket az un�t�rizmusnak az emberi m�lt�s�gr�l alkotott felfog�sa megk�vetel. Benson azt mondja Channingr�l, hogy a XIX. sz�zad legnagyobb pr�f�t�ja, Renan pedig a XIX, sz�zad szentj�nek nevezte. Vagy eml�ts�k-e a Martineau nev�t, aki �ppen a teol�gia ter�n m�ly�tette el az immanencia gondolat�t, tov�bb �p�tve �s a filoz�fia fegyvert�r�val is al�t�masztva a D�vid Ferenc kezdem�nyez�s�t. Pfleiderer Ott� a XIX. sz�zad egyik legnagyobb vall�sos egy�nis�g�nek nevezi �t. Tal�n n�la is nagyobb Dosztojevszkij, aki m�g m�lyebben �s s a k�zd� �s szenved� emberi l�lek m�lys�geinek felt�r�s�val interprett�lja az immanencia eszm�j�t, s a lelkiismeretet tartja a hallhatatlans�g legfontosabb bizony�t�k�nak.

�s v�g�l a vall�sos t�relmess�g az el�bbi felt�teleknek: a perszonalizmusnak �s a lelkiismereti szabads�gnak logikus k�vetetkezm�nye. D�v�d Ferenc mintak�pe volt ennek. Vitatkoz�saiban is mindig t�relmes, s�t tapintatos, ami abban a korban ritkas�g. A tordai orsz�ggy�l�s id�zett hat�rozata a legszebb t�rt�nelmi meg�r�k�t�se ennek. Az un�t�rizmushoz nem tapad v�r �s k�nny, amelyet a vall�sos t�relmetlens�g fakaszt, s ebben a tekintetben mindenesetre ki�llotta a j�zusi �rtelemben vett kereszt�ny elnevez�s t�rt�nelmi pr�b�j�t.

Mennyire megfogyatkozott a vall�sos t�relmess�g mindj�rt J�nos Zsigmond hal�la ut�n B�thori Istv�n alatt, s milyen szeg�nyes volt a nagy Bethlen G�bor idej�ben is! Ha Erd�ly semmit sem adott volna a magyar nemzetnek, mint az 1568-iki orsz�ggy�l�s hat�rozat�t, akkor is, ma is D�vid Ferenc a legnagyobb �s a legaktu�lisabb tan�t�ja els�sorban a magyars�gnak, de minden m�s n�pnek is

Egyik jeles protest�ns egyh�zf� egyik m�v�ben D�vid Ferenccel kapcsolatban a k�vetkez�ket mondja: Ha D�vid Ferencet unit�riusnak nevezz�k, b�r e felekezet egyszer exkommunik�lta �t s most � exkommunik�ln� e felekezetet - mindenesetre legnagyobb volt k�z�tt�k s a kor egyik legnagyobb kult�rh�s�v� magasztosul. (8)

Azt tudjuk, hogy Blandrata Gy�rgy 1579-ben 25 unit�rius pappal egy�tt, kik m�g egy tized r�sz�t sem alkott�k az eg�sznek, elszakadt D�vid Ferenct�l egyr�szt, mert f�ltette saj�t mag�t, de m�sr�szt tal�n, mert diplomata l�t�re �gy gondolta, hogy ilyen m�don ink�bb biztos�thatja - az addig el�rt eredm�nyek egy r�sz�nek alapj�n - az egyh�z fennmarad�s�t. Erre vonatkozik a fenti �ll�t�s, hogy e felekezet egyszer- exkommunik�lta D�vid Ferencet. Az azonban, hogy most D�vid Ferenc exkommunik�ln� e felekezetet - a szerz� mag�nv�lem�nye. Ha azonban m�r kinyomtatt�k, s ha lekicsinyl�s is akar lenni, foglalkoznunk kell vele, h�tha hasznunkra ford�thatjuk.

A szerz� bizony�ra az�rt kock�ztatta meg eml�tett �tlet�t, mert �gy gondolta, hogy a mai unit�nzmus m�r annyira elhagyta az ortodox teol�gi�t, annyira nem esk�szik a Biblia minden szav�ra �s bet�j�re s a kijelent�s egyszeri �s egyetlen volt�ra, annyira tel�tve van a XV I I I. sz�zad racionalizmus�nak szellem�vel, hogy D�vid Ferenc, aki minden halad�sa �s eretneks�ge mellett is benne �lt a XVI. sz�zad leveg�j�ben, re� sem ismerne. N�mi igazs�g lehet ebben a gondolatmenetben, de nem a szerz� jav�ra, avagy k�vetkeztet�s�nek igazol�s�ra. L�ssuk, mi�rt?

Egy j� katolikus ember bizony�ra nem hisz �s nem hihet se t�bbet se kevesebbet, mint amit az egyh�z meg�llap�tott. �gy l�tszik, hogy egy j� ortodox protest�nsnak sem lehet a hit k�rd�seiben tov�bb mennie a XV I. sz�zadn�l. A D�vid Ferenc k�vet�je azonban semmi esetre sem teheti meg azt, hogy meg�lljon ott, ahol D�vid Ferenc. Egyenesen megtagad�sa volna a D�vid Ferenc szellem�nek, eg�sz l�ny�nek, �lete nagy m�v�nek, ha k�vet�i az elm�lt 350 esztend� alatt egy jott�t sem mozdultak volna a XV I. sz�zad szellem�t�l. D�vid Ferenc munk�ss�ga nem kiz�r�lag csak arra c�lzott, hogy legyen egy felekezet, amely mindenben esk�szik re�, s szemet huny a szellemi �let minden ir�ny� halad�sa el�tt. N�la a szem�lyis�g, az igazs�g keres�se a dogma f�l�tt �ll. Eg�sz gondolatvil�g�t a fejl�d�s speci�lisan immanens eszm�je hat�rozza meg. D�vid Ferencet meg�rteni �s k�vetni nem azt jelenti, hogy beh�z�dva a felekezetiess�g sz�k�s korl�tai k�z�, esk�dj�nk minden szav�ra, hanem azt, hogy sz�ntelen�l t�rekedj�nk az evang�liumi igazs�gnak csakis az egyetemes kereszt�nys�g legmagasabb �ll�spontj�n megnyilatkoz�, felekezetf�l�tti meg�rt�s�re �s megval�s�t�s�ra. Ez el�rhet� egyr�szt az ismeret �tj�n, mert amint az �r�s mondja: "Megismeritek az igazs�got, �s az igazs�g szabadokk� teszen titeket", m�sfel�l az erk�lcsi t�k�letesed�s �tj�n, amelyre J�zus is felh�v, amikor azt mondja: "Legyetek t�k�letesek, mint a ti mennyei Aty�tok t�k�letes." Az�rt az unit�rizmusban t�volr�l sem olyan kiz�r�lagos az "egyh�z" jelent�s�ge - mely mindig bizonyos megk�t�tts�get jelent - mint ak�r a katolicizmusban, ak�r az ortodox protest�ns felekezetekn�l. Semmif�le egyh�z nem lehet szem�lyis�g n�lk�l. Ennek a szempontnak az unit�rizmusban teljesen �rv�nyre kell jutnia, ami viszont nagym�rt�kben megk�veteli a fokozott vall�sos �s erk�lcsi fegyelmezetts�get �s felel�ss�get h�veit�l.

Mindebb�l meg�rthet�, hogy aki a D�vid Ferene szellem�t�l van �thatva, annak nem szabad elz�rk�znia a szellemi �letnek semmi olyan megnyilatkoz�s�t�l, amely a vall�sos felfog�st �s az erk�lcsi �letet m�lyebb� teheti. Az unit�rius eszm�nek �ppen ez�rt gazdagodnia kellett mindazz�l, amit az elm�lt sz�zadok ak�r az evang�lium szellem�nek helyes meg�rt�s�re vagy az erk�lcsi eszm�ny tiszt�z�s�ra megalkottak. E tekintetben el�g a m�r eml�tett Channingre �s Martineau-ra utalnunk. A t�rt�nelem tan�s�ga szerint minden olyan korszak, amely kiz�r�lagosan csak a vall�sra ir�nyozza tekintet�t, nemcsak g�tl�lag hat a kult�ra m�s ter�leteire, hanem mag�nak a vall�sos �letnek elk�l�n�t�s�re �s megb�n�t�s�ra szolg�l.

�ppen ez�rt igaztalannak tal�ljuk azt az �tletet, hogy D�vid Ferenc exkommunik�ln� a mai unit�rizmust. De mindett�l eltekintve, igazs�gtalannak �s megt�veszt�nek tartjuk ezt a meg�llap�t�st az�rt is, mert nem ismerj�k el - m�g f�lt�telesen sem - a D�vid Ferenc exkommunik�l�si jog�t, aminthogy nem ismerj�k el sem a Loyol��t, sem a K�lvin�t. A kereszt�nys�gnek nem az a krit�riuma, hogy valaki milyen h�v� tagja egyik m�sik felekezetnek. (9) A mi mai kereszt�nys�g�nknek, kereszt�ny mivoltunk meg�t�l�s�nek egyetlen egy f�ruma van, s ez J�zus Krisztus. A k�rd�s nem az, hogy mit sz�lna a mai unit�rizmushoz D�vid Ferenc, hanem az, hogy mit sz�lna J�zus ak�r ehhez, ak�r ahhoz a felekezethez a maga szempontj�b�l, az � meg�t�l�se szerint. Dosztojevszkij A Karamazov testv�rek c. reg�ny�ben J�zus megjelenik egy f�f� hitv�d� el�tt, aki a kereszt�nys�g k�pvisel�je. A nagy inkviz�tor sokat besz�l, J�zus azonban egy sz�t sem sz�l, otthagyja. Ebb�l mindenesetre egyet tanulhatunk, �spedig azt, hogy nagyon t�vol �llunk mindannyian J�zust�l, �s hogy m�g a legtiszt�bb �s leg�nzetlenebb felekezeti elfogults�g sem fog elvezetni hozz� soha!

A mi lelki berendezetts�g�nk olyan, hogy a s�rhantok mellett is t�bbet elm�lked�nk, mint amennyit keserg�nk. Az elmondott gondolatok szolg�ljanak eml�keztet��l annak a f�rfi�nak hal�l�ra, akit az elfogults�g �s a gy�l�let b�rt�nbe z�ratott. Sok m�rt�rja van az emberis�gnek, akik az�rt haltak meg, mert t�bbet, jobbat �s szebbet akartak, mint kort�rsaik; akiket hal�lra k�ldtek, mert nem �rtett�k meg �ket. Nek�nk hinn�nk kell, hogy a m�rt�rok nem haltak meg hi�ba, �s rajta kell lenn�nk, hogy hal�lukat a szeretet �s a meg�rt�s megszentel� �rz�seivel engesztelj�k ki.

Dr. Varga B�la

JEGYZETEK

1. V�. Boda Istv�n: Immanens �s transcendens ide�lizmus, Athenaeum, 1928. �vf., 208. l.

2. L. B�hm K.: Az �rt�kel�s phaenomenologi�ja a XVI. sz�zadig. Athenaeum, 1923 �vf. 25. l.

3. L. Nagy J�zsef: A fejl�d�s eszm�je c. tanulm�ny�t. Athenaeum, 1929. �vf. 16.l .

4. V�. Czak� Ambro: A protestantizmus szelleme. 15. lap

5. Id�zve Czak� i. m�v�ben. 57. l.

6. L. Ravasz L�szl�: Homiletika 1915. 190 1. 7. V�. Nagy J�zsef i. cikke 48. �s 49. lap.

8. L. Ravasz i. m. 197.

9. Ebben a tekintetben az egyh�zak nagys�ga vagy kicsinys�ge sem lehet d�nt�, mert igazat kell adnunk az immanencia legnagyobb magyar filoz�fus�nak, B�hm K.-nak, hogy a hiv�k sz�ma nem bizony�t a vall�s magasabb foka mellett, s�t hajland� voln�k azt hinni, mondja, hogy legnemesebb vall�sforma a legkevesebb hiv�t sz�ml�lja - amint ez a priori vil�gos (L. B�hm i. m. 20. 1.).Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Tanulm�nyok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.36 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|