Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 03, 2006 01:35 CDT

Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben

Varga B�la

Szerz�: . 784 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


A t�rt�net�r�snak m�g mindig nagy feladatai vannak a D�vid Ferenc hatalmas egy�nis�g�nek megvil�g�t�sa k�r�l, akiben nemcsak a magyar g�niusz, hanem az emberis�g szellemi fejl�d�s�nek t�rt�nelme is - k�ts�gk�v�l - egyik legnagyobb h�rosz�t �nnepelheti. Hogy a D�vid Ferenc neve �s alakja nem vonulhatott be m�g teljes dics�s�ggel az emberi m�vel�d�s Pantheon�ba, annak h�rom oka van. Az egyik az, hogy magyar volt; a m�sik pedig az, hogy �gy olyan ter�leten pr�b�lta meg felr�zni az emberi gondolkod�st, amely m�g ma is t�lnyom� r�szben D�vid Ferenc el�tti kor�t �li, s annyira ragaszkodik ehhez az �let�hez, mintha tudn�, hogyha csak egyet l�pne el�re; azonnal v�ge lenne; �s v�g�l a harmadik ok - amint eml�tett�k - az, hogy a t�rt�net�r�s csak r�szben v�gezte el a maga munk�j�t ezen a t�ren.

Hogy D�vid Ferenc hely�t a szellemis�g evol�ci�j�b�n kell�k�ppen meg�rthess�k, egy pillant�st kell vetn�nk ennek a fejl�d�smenetnek dialektikai �tj�ra.

A nyugat-eur�pai gondolkod�s els� tit�nja, Plat�n a szellem vil�g�ban kereste azt, ami elm�lhatatlan, �r�kk�val�. Meg is tal�lta ezt az ide�k vil�g�ban. Az ide�k a mi �rz�ki, tapasztalati vil�gunk f�l�tt lebegnek, t�rben �s id�ben nincsenek. Az �r�kk�val� igazs�gok birodalma ez, amelynek a vil�g, amelyet mi tapasztalunk, csak gy�nge �rny�ka, halv�ny visszasug�rz�sa. Az igazs�goknak ezt a birodalm�t transzcendensnek nevezik, ami annyit jelent; hogy t�l van az emberi tapasztal�s hat�rain. Mindaz, ami �rt�kes �s maradand�, ebbe a transzcendens vil�gba tartozik. Maga az Isten, a legf�bb idea, az �r�k j�s�g megtestes�l�se, aki a teremtm�nyek milli�rdjait vonzza mag�hoz a bel�le ki�rad� szeretet v�ghetetlen erej�vel.

Nagyszer� gondolat, bel�thatatlan perspekt�va, amilyen csak a vil�g legnagyobb k�lt�j�nek, k�lt�filoz�fus�nak, az isteni Plat�nnak a fej�ben sz�lethetett meg.

Plat�n gondolata feladta a probl�m�t az eg�sz eur�pai gondolkod�snak. Az �r�k feladat megfejt�se k�t �gra szakadt: az egyik kutatta �s kutatja az igazs�g transzcendens vil�g�nak saj�toss�gait, a m�sik keresi azt, hogy m�k�ppen t�kr�z�dik az igazs�g az emberi l�lekben, illetve szeretn� ezt a transzcendens vil�got az ember lelk�hez, szellem�hez min�l k�zelebb hozni. Ez az ut�bbi t�rekv�s id�vel annyira mer�szkedik, hogy a transzcendens vil�g mellett az emberi szellem bels� vil�g�t is, mint az igazs�g let�tem�nyes�t, egyenjog�nak ismeri el, s�t tov�bbmenve, egyenesen azt mondja, hogy az igazs�gok sz�khelye �s kiindul�spontja, sz�l�helye az emberi l�lek, s az igazs�gok transzcendens vil�ga is az emberi szellem kivet�tett, maga el� kihelyezett alkot�sa. Azt az �ll�spontot, amely az �r�k�val�nak, az igazs�gnak a forr�s�t �s hely�t az emberi szellem alkat�ban v�li feltal�lhat�nak, immanensnek, az immanencia �ll�spontj�nak nevezik, amely - a transzcendenssel szemben, ami a k�v�l�ll�t, az emberi tapasztalatot meghalad�t jelenti - az emberben benne rejl�t, az emberi szellem alkot�s�t k�v�nja jelezni. Az immanencia f� k�rd�se az, hogy mik�ppen t�kr�z�dik az isteni igazs�g az emberi l�lekben; vagy �gy is lehet fogalmazni: mi az, ami az emberben isteni.

Mi�ta Plat�n megrajzolta az eszm�k vil�g�nak fens�ges birodalm�t, mi�ta vil�gg� r�p�tette az �r�k igazs�gok transzcendens rendszer�nek m�rhetetten erej� koncepci�j�t, az�ta v�gyik az emberis�g ezt az orsz�got megismerni, mag�hoz k�zelebb hozni, s�t mag�ba beleolvasztani. Igen, egy nagy �s hatalmas t�rekv�s az immanencia fel� - ez jelzi az �tj�t Plat�n ut�n a nyugat-eur�pai gondolkod�snak. Ez az immanencia-v�gy (1) kezdetben gy�ng�bben, majd er�sebben jelentkezik, majd t�r �s z�z �s mindent elnyel�ssel fenyeget, majd kiegyezik �s megalkuszik; a transzcendenssel keveredik, majd elgy�ng�l, s�t meghal, hogy �jra felt�madjon. Ez a v�gy �r�k�s �s olthatatlan v�gya az emberis�gnek; kiolthatatlan, s megsz�n�se maga a hal�l. Ann�l er�sebb, ann�l hatalmasabb, min�l ink�bb �rzi az emberi szellem a maga erej�t, hatalm�t �s �rt�k�t. Amint az �ntudat er�sb�dik �s izmosul, a harc heve is fokoz�dik, s ostromolja az igazs�gok �r�k birodalm�t, mert szeretn� felsz�vni mag�ba, nem megsz�ntetni, hanem mag�ba �t�mleszteni, r�szes�v� lenni. Val�ban isteni sz�nj�t�ka ez az emberi szellemnek: k�zdelem Isten�rt vagy az Istennel szemben, de amikor az Isten ellen, akkor is mindig �s mindig csak Isten�rt, az isteni�rt.

Az els� l�p�st ebben a k�zdelemben Arisztotel�sz tette meg; s ha nem is oldja meg a k�rd�st, m�r megalkotja a fejl�d�snek �s az organizmusnak a fogalm�t - az immanencia eme k�t leghatalmasabb fegyver�t.

J�zus fell�p�se fordul�pontot jelent ebben a k�zdelemben. � m�r eg�szen k�zel hozta az emberi l�lekhez a transzcendens vil�g�t. Az � koncepci�ja imm�r nem filoz�fiai, gondolata nem a fogalmak hierarchi�j�nak �r�kk�val�s�g�ra utal, hanem a reflexi� helyett az �rz�sre, az �rtelmi konstrukci�k helyett Istenre, �s megalkotja az Istenorsz�g�nak, mint a szellemi �rt�kek foglalat�nak nagyszer� eszm�ny�t. J�zus tan�t�saiban csod�latosan kib�k�l a transzcendens vil�g az immanenssel, s Istenorsz�ga mellett megl�tja a szenved�, boldogtalan, de a lelki megv�lt�sra �s �jj�sz�let�sre k�pes embert; felismeri a szellem �rt�k�t, s a fejl�d�sre, a t�k�letesed�sre val� alkalmatoss�g�t. Megadja az �tmutat�st, hogy mik�nt lehet valaki Istenorsz�g�nak igazi polg�r�v�, s re�mutat arra, hogy a megval�sul�s lehet�s�ge a l�lekben, "tibennetek vagyon", s ebben a mond�s�ban az immanens gondolat tal�n a vil�gon is el�sz�r t�r eg�szen �ntudatosan felsz�nre. Mert hi�ba mondj�k -mondja B�hm K�roly -, hogy J�zus nem e f�ldi viszonyokban v�lte megval�s�that�nak az ide�lis szeretetet, Istennek orsz�g�t. J�zus az � kis k�r�ben megval�s�that�nak tartotta, �s k�teless�g�v� tette tan�tv�nyainak. (2)

J�zus hal�la �s vissza nem t�r�se meggy�ng�ti az immanencia fel� t�rekv�st, s P�l apostoln�l m�r hatalmas l�p�ssel indul meg a kereszt�nys�g abban az ir�nyban, hogy teljesen transzcendenss� legyen.

K�ts�gtelen, hogy magukban az evang�liumokban szinte t�lnyom� a transzcendens elem. A transzcendentista t�rt�net�r�, mondja Nagy J�zsef, igaz�ban v�ve mindig legend�kat �r. Nem a k�znapi, a mindenkivel k�z�s esem�nyek �rdeklik els�sorban h�se �let�ben, hanem azok a mozzanatok, amelyekben tiszt�n meg�rezhet� m�don �tsug�rzik h�s�n az �t cselekv�seiben ir�ny�t� transzcendens vil�g. Ez�rt az evang�liumok igen sok hely�n J�zus �let�nek sok esem�nye a term�szetfeletti f�ny�ben jelenik meg el�tt�nk. (3) A t�lvil�g f�nye itt is, ott is felragyog m�r az evang�liumokban. P�l apostoln�l ezekb�l a sugarakb�l finom sz�vet lesz, eg�sz teol�giai rendszer.

A kereszt�ny vall�sos �rz�let teh�t el�g hamar �talakult hitt�. A tov�bbi l�p�s az egyh�zz� alakul�s, azut�n j�n dogma s v�g�l a teol�gia (l. B�hm i. m. l6 1.). Ezek azok a l�p�sek, amelyek a kereszt�nys�get n�h�ny sz�zaddal J�zus hal�la ut�n szinte egyoldal�an a transzcendens ir�nyba sodorj�k. A k�z�ppont �s az alap a vall�sos �rz�let. Am�g ez domin�lt, addig a kereszt�nys�gben az immanencia, a befel� val� vall�soss�g megfelel� m�don �rv�nyes�lt, mihelyt azonban megindul az eml�tett fejl�d�si folyamat, mindink�bb h�tt�rbe szorul. A k�z�pkori kereszt�nys�get m�r az egyh�z �s a dogm�k uralma jellemzi. Maga a filoz�fia az egyh�z szolg�lat�ba �ll, s kialakul a k�z�pkori, racionalizmus nagyszer� �p�lete a skolasztika-filoz�fi�ban. A dogm�k k�z�l csak egyet emel�nk ki, amely az eg�sz kereszt�ny gondolkod�sra d�nt� jelent�s�g�v� lett: J�zusnak Istenn� emel�s�t a niceai zsinaton. A kereszt�nys�g �tja ezzel kiz�r�lag a transcendencia fel� vezet. Az els� h�rom sz�zad m�g k�zd ez ellen. �gy l�tszik azonban, hogy a sz�zadok lelk�ben �l� v�gy er�sebb volt a transzcendens ir�nyban, mint megford�tva. Ez t�bb�-kev�sb� meg is �rthet�. A kereszt�ny vil�g sok�ig v�rta J�zus visszat�r�s�t, v�rta a csod�t, s mivel ez nem k�vetkezett be, � maga csin�lt mag�nak egy csod�t. S ezzel a transzcendens �ll�spont megkezdte h�d�t� k�r�tj�t.

Az immanencia halv�ny m�csese csak itt-ott lobban fel z�rd�k m�ly�n, elvonult lelkek titkos kamr�j�ban. Azokat, akiket nem el�g�tett ki a kereszt�nys�gnek a teol�giai dogm�kon fel�p�tett �p�lete - misztikusoknak nevezik. Misztikusok azok, akik a maguk saj�tos, egy�ni �tjain igyekeztek Isten k�zel�be f�rk�zni, s nem puszt�n azokon, amelyeket az egyh�z el��rt. A r�mai egyh�znak ezek k�z�tt a misztikusok k�z�tt is sok szentje van, pedig ezek az emberek, ha �ntudatlanul is, k�l�n utakon kerest�k hitbeli kiel�g�l�s�ket, s fenntartott�k �s �polt�k a kereszt�ny lelk�letben azt, ami minden egyh�znak �s teol�gi�nak egyetlen alapja: az egy�ni, bels� vall�sos �rz�st. �gy ebben a t�rekv�sben, a misztikusokban �l mintegy lappangva tov�bb az immanenci�ra val� v�gy egy eg�szen saj�tos megnyilv�nul�sa.

A XV. sz�zad ism�t f�lfedezi az embert anat�miailag �s t�rsadalmilag, a XV I. sz�zad pedig f�lfedezi vall�silag is. S itt el�rkezt�nk a kereszt�nys�g nagy �jj�alakul�s�hoz, a reform�ci�hoz.

A reform�ci� tulajdonk�ppen nem egy�b, mint a transzcendencia k�vetkezt�ben az emberi l�lek bels� vil�g�t�l elszak�tott kereszt�nys�g k�zelebb hoz�sa mag�hoz az emberhez. A reform�ci� teh�t a kereszt�ny vall�soss�gnak immanens r�sz�t ism�t polg�rjoghoz akarta seg�teni, s ebben �ll m�rhetetlen jelent�s�ge az emberi szellem fejl�d�s�ben. A reform�ci� evvel a munk�val olyan neh�z feladatra v�llalkozott, amelyet nem tudott teljesen megoldani; igaz, hogy nem is mert radik�lisan hozz�ny�lni. Mag�nak Luthernek, a reform�ci� legkimagasl�bb alakj�nak, sz�nd�k�ban sem volt a r�mai egyh�zt�l elszakadni. Reform�tori p�ly�ja azt mutatja, hogy k�ls� k�r�lm�nyek k�nyszer�ttett�k ki bel�le azt, ami tudat alatt benne volt, s amelyek l�trej�v�s�hez egyfel�l hatalmas egy�nis�ge, m�sfel�l k�vetkezetess�ge �s a kor halad�sa seg�tette (4) M�gis az � homlok�t �vezi a reform�ci� dics�s�ge, mert jogaihoz seg�tette vall�si t�ren is az emberit, s a saj�t lelk�ben igyekezett megkeresni azt, ami vall�sos ide�lj�nak megfelelt. Legal�bb formailag �rv�nyre tudta juttatni az egy�n jogait az objekt�v igazs�gok let�tem�nyesek�nt szerepl� katolikus egyh�zzal szemben.

�rdekes azonban, hogy m�g az egy�ni �ntudatoss�got Luther minden vonalon teljes er�vel akarta, addig a vall�s �s a teol�gia ter�let�n sokkal nehezebben mozog. Individualizmusa sok �j �s vil�g�talak�t� eszm�nek v�lik forr�s�v�, s Istent a szem�lyes hit �ltal k�zelebb hozza az ember vil�g�hoz, de a kereszt�nys�g dogmai transzcendenci�j�t alig meri �rinteni, s a p�pa helyett a Bibli�t teszi meg kiz�r�lagos tekint�lynek.

K�lvin egy p�r l�p�ssel tov�bb ment ugyan Luthern�l a dogmai k�rd�sekben, ezzel szemben azonban az immanencia el�ret�r� gondolat�t, mely Luthern�l jelentkezett, let�rte, s tal�n abbeli aggodalm�ban, hogy a reform�ci� m�ve ezen az �ton sz�thull �s megsemmis�l, a Bibli�nak �s saj�t mag�nak a v�gletekig fokozott tekint�ly�vel alkotta meg az egyh�zat, amelynek erej�vel a protestanizmust igyekezett megmenteni. K�lvin a konzerv�l� er� a protestantizmusban; � az egyh�zalap�t� igazi protest�ns p�pa. Dilthey megjegyzi r�la, hogy eg�sz irodalmi m�k�d�se, ak�rcsak a nagy egyh�zaty�k� �s a p�p�k�, eszk�ze volt regiment�lis m�k�d�s�nek. (5) K�lvin az eredeti protest�ns eszm�t, a kereszt�nys�g immanenss� lev�s�t, hat�rozottan feltart�ztatta �tj�ban. Az embert vissza vetette csaknem abba a tehetetlens�gbe, amelyben a reform�ci� el�tt volt, s ez�ltal a kereszt�nys�g reform�ci�j�nak m�rleg�t �ntudatos er�vel ism�t a transzcendentizmus fel� billentette, ahonnan pedig Luther fell�p�se k�vetkezt�ben kezdett kimozdulni. D�vid Ferencnek akkor, amikor reform�tori munk�j�t megkezdette, bizony�ra sejtelme sem volt arr�l, hogy neki jutott az �tt�r� munka abban a tekintetben, hogy a reform�ci� �s a protestantizmus c�lj�t - b�r in idea - megval�s�tsa, s a kereszt�ny eszm�ben a transzcendens mellett az immanens elemet is �rv�nyre juttassa: A transzcendens mellett - ezt hangs�lyozni k�v�njuk, mert a D�vid Ferenc m�ve s az a szellemi �ramlat, amely �t mintegy igazolva - a XVII., XVIII. �s XIX. sz�zadban megindult s az �n. szabadelv� kereszt�nys�gben nyert kifejez�st, sohasem ny�lt hozz� ahhoz, ami a kereszt�nys�gben val�ban transzcendens, s csak azt tette benne immanenss�, ami nem is lehetett soha m�s.

D�vid Ferenc munk�ss�ga m�sodik fel�ben bel�tta azt, hogy az eg�sz hit�j�t�s csak f�lmunka lehet, ha nem veszik rev�zi� al� azokat a dogm�kat, amelyek az evang�liumi kereszt�nys�gben az id�k folyam�n - term�szetesen mindig a korszellem �s az emberi lelki sz�ks�glet folyom�nyak�nt - hozz�tapadtak. Term�szetesen mondjuk -, mert a szellemi �let fejl�d�s�ben, ha olykor nehezen ismerj�k is fel, szigor� logika uralkodik. Bizonyos dolgok, a vil�gn�zetek strukt�r�i nem �nk�nyes alkot�sok, hanem a fejl�d�s t�rv�nyszer�s�g�nek megnyilatkoz�sai. A D�vid Ferenc fell�p�se �s munk�ja �ppoly sz�ks�gk�ppeni eredm�nye a hit�j�t�s mozgalm�nak, mint ahogy sz�ks�gk�ppeninek kell l�tnunk a kereszt�nys�g els� dogm�inak megalkot�s�t. D�vid Ferenc, ha nem is tiszt�n saj�t ind�t�s�b�l, hanem k�lf�ldi hat�sok alatt, de hozz� mert ny�lni a dogmatika teol�gia alapvet� t�teleihez, amit reform�tor el�dei nem is pr�b�ltak megtenni. Leemeli a kereszt�ny tant, legal�bbis r�szben, de mindenesetre l�nyeg�ben arr�l az alapr�l, amelyen azel�tt nyugodott, s �j alapokra helyezi. Ebben �ll korszakalkot� jelent�s�ge. Hogy ez neki sem ment k�nnyen, arr�l meggy�z teol�giai gondolkod�s�nak lass� �s k�zdelmes fejl�d�se, amely egy�nis�g�nek adotts�ga k�vetkezt�ben nem v�gz�dhetett egyeb�tt, mint ahogyan val�ban v�gz�d�tt.

A D�vid Ferenc munk�ja - eszmeileg, ha dogmailag nem is - tulajdonk�ppen a reform�ci�nak lutheri eredm�nyeihez f�z�dik, s ezen az alapon jut el a protest�ns elvnek teljes �s t�k�letes befejez�s�hez az�ltal, hogy az embert, az egy�nis�g jog�t, erk�lcsi �rt�k�t, a kereszt�ny dogmatika gy�keres �tform�l�sa �tj�n az �t megillet� helyre juttatja an�lk�l, amint eml�tett�k, hogy a kereszt�ny eszme transzcendens r�szeit �rintette volna. Sokkal ink�bb benne �lt a XVI. sz�zad kereszt�nys�g�nek szellem�ben, mintsem hogy erre gondolhatott volna is. Hogy a racionalizmus �s a humanizmus id�vel ezt a transzcendenci�t is kikezdette, az eg�szen m�s elb�r�l�s al� esik. Err�l D�vid Ferenc igaz�n nem tehet. � a kereszt�nys�get gazdagabb� akarta tenni, �s tette is az�ltal, hogy a paulinizmuson is t�l az evang�liumhoz fordulva, igyekezett jogaiba visszahelyezni a kereszt�ny eszm�nek immanens von�s�t, az emberi lelket, az emberi m�lt�s�got, amelyr�l J�zus oly sokszor tett bizonys�got. Nem �rthetj�k teh�t, hogy mi�rt mondja �t Ravasz L�szl� Homiletik�j�ban- "destrukt�v"(6)-nak! Ha a D�vid Ferenc munk�ja destrukt�v, akkor ezt az eg�sz protestantizmusr�l el lehet mondani. Mi az � gondolatmenet�ben �s �letmunk�ja eredm�ny�ben a ham�s�tatlan protestantizmus val�ban konstrukt�v szint�zis�t l�tjuk; amely a transzcendens elemnek az immanenssel val� t�k�letes harm�ni�j�t pr�f�tai el�rel�t�ssal megteremtette. A XIX. �s XX. sz�zad vall�studom�nyi munk�ja, amit csak a kereszt�nys�g keretein bel�l is v�gzett, f�nyesen igazolja azt az elvet, hogy a kereszt�nys�g, ha val�ban misszi�t akar teljes�teni az emberis�g kultur�lis halad�s�ban, s ha val�ban t�nyez� akar maradni az eszm�k fejl�d�s�nek vonal�ban, meg kell hogy adja Istennek, ami az Isten�, de az embernek is, ami az ember�, ami J�zus intenci�j�t teljesen fedi. A m�sik kifog�s D�vid Ferenc munk�j�ra �s az azt k�vet� vall�sos szellemi �ramlatra az, hogy racionalista, vagyis egyoldal�an juttatja �rv�nyre az �sz, a j�zan gondolkod�s szerep�t a hit dolgaiban is. Az bizonyos, hogy D�vid Ferencet munk�ja v�grehajt�s�ban nagyban seg�tette az, hogy mert gondolkozni olyan dolgokr�l, amelyek az addigi elb�r�l�s szerint meghaladj�k az emberi gondolkod�s hat�rait. Ez azonban semmi esetre sem befoly�solta n�la a vall�sos �rz�snek min�l bens�s�gesebb megnyilatkoz�s�t. K�ts�gtelen dolog tov�bb�, hogy D�vid Ferenc eg�sz munk�j�ban s abban a vall�sos ir�nyzatban, amely az � nyom�ban fakadt, a j�zan �sznek nagyobb szerep jut, mint a kereszt�nys�g m�s �rnyalatain�l. Az unit�rizmusban a j�zan �sz mintegy �sszek�t� kapoccs� lett a kereszt�nys�g immanens �s transzcendens alkot� elemei k�z�tt. De tal�n �ppen ennek tulajdon�that�, hogy az unit�rizmus, noha ir�nyzat�b�l erre lehetne k�vetkeztetni, sohasem mer�lt bele az immanenci�nak, a szubjekt�v vall�soss�gnak abba az egyoldal�s�g�ba, amelyet misztik�nak nevez�nk. Tudjuk m�r, hogy a k�z�pkorban sokszor fel�t�tte fej�t a misztikus �ramlat. Luther �s K�lvin a misztikus vall�sos �lm�nyeknek semmi k�l�n�s jelent�s�get nem tulajdon�tottak. Maga K�lvin tagadja a misztik�nak kijelent�sszer� �rt�k�t. �s m�gis a lutherizmus �s a k�lvinizmus ter�let�n m�r a XV II. sz�zadban ugyancsak felburj�nzik a misztika, s m�g az egyh�z is k�nytelen eln�zni, mert nem tud m�st tenni. Ez k�s�bb szekt�skod�sra is vezetett. Az unit�rizmus kebel�ben ilyen kileng�sek nem t�rt�ntek, s ezt a j�zan �sz �ld�sos �s �p�t� befoly�s�nak kell tulajdon�tanunk. Mert csak a j�zan �sz akad�lyozhatja meg ak�r a transzcendens, ak�r pedig a szubjekt�v oldalon az emberi szellem m�lt�s�g�hoz nem ill� kileng�seket. A vall�s mindig az eg�sz embert k�veteli, s a szellemis�g eg�sz�re apell�l. Lehetetlen teh�t az �szt �s a gondolkod�st kiz�rni bel�le. A XV I I I. sz�zad racionalizmusa ellen sok mindent fel lehet hozni. A j�zan �sz tiszt�t� munk�j�nak azonban megvoltak a maga �rdemei a vall�s �s a tudom�ny ter�n egyar�nt, s az�rt minden olyan t�rekv�s, amely a j�zan gondolkod�st ki akarja tiltani a vall�s ter�let�r�l, hasonl�t ahhoz az �reghez, aki az �g v�g�n �lve gyan�tlanul f�r�szeli a f�t saj�t maga alatt. Az egyoldal�s�g minden t�ren veszedelmes, ak�r a racionalizmus, ak�r az irracionalizmus ter�n mutatkozik.

Nem tudunk ellen�llani annak a gondolatnak, hogy a D�vid Ferenc munk�j�t ne hasonl�tsuk �ssze b�r f�bb von�saiban a Kant munk�j�val. Amit Kant v�grehajtott a gondolkod�s minden ter�let�n megnyilatkoz� dogmatizmussal szemben, ugyanazt tette D�vid Ferenc a teol�giai gondolkod�s ter�n. D�vid Ferenc a teol�giai kriticizmus megalap�t�ja. Az a teol�giai gondolkod�s, amelyet � inaugur�lt, �pp�gy szembefordul a kereszt�ny dogmatizmussal, mint Kant ismerettana a dogmatikus metafizik�val. D�vid koncepci�j�ban az emberi akarat erk�lcsi meghat�rozotts�ga �pp�gy el�t�rbe nyomul sz�ks�gk�ppen, mint Kantn�l. Kantnak a kereszt�nys�gr�l val� eg�sz felfog�sa a paulinizmuson kereszt�l egyenesen az evang�liumhoz ny�lik vissza, D�vidn�l hasonl�k�ppen. �s m�g csak egyet. Kantot a porosz miniszter eltiltotta minden olyan el�ad�st�l, amely a vall�ssal �sszef�gg�sben �ll; a XIX. sz�zad elej�n m�g �gy emlegett�k �t, mint a protestantizmus filoz�fus�t, most azonban m�r kereszt�nynek sem akarj�k elismerni, �s sokan Istentagad�nak nevezik azt az embert, aki az erk�lcsi vil�grend tudom�nyos megalapoz�s�ban a legfels�gesebb m�vekkel aj�nd�kozta meg az emberis�get. Vajon nem ez lett a sorsa D�vid Ferencnek is, akit�l n�melyek m�g a kereszt�ny c�met is sz�vesen elvitatn�k?

D�vid Ferencnek nem volt ideje, hogy nagy reform�tori tett�nek k�vetkezm�nyeit elm�letileg is kifejtse �s meg�r�k�tse. Hogy azonban ezekkel teljesen tiszt�ban volt, azt mutatja az a k�t gyakorlati megval�s�t�s, amelyet csod�latos gyorsas�ggal vitt kereszt�l az orsz�ggy�l�s politikai t�ren, k�ts�gtelen�l az � szellem�nek hat�s�ra, az � intenci�i szerint. A tordai osz�ggy�l�sre c�lozunk, amely 1568-ban t�rv�nybe iktatta a vall�sszabads�got, kimondv�n, hogy a pr�dik�torok minden helyen hirdethetik az evang�liumot, ki-ki az � �rtelme szerint, �s a k�zs�g, ha venni akarja j�, ha nem, senki r� ne k�nyszer�tse. Nem engedtetik meg senkinek, hogy a tan�t�s�rt b�rkit is fogs�ggal vagy hely�t�l megfoszt�ssal fenyegessen, mert a hit Istennek aj�nd�ka.

A magyar g�niusznak ilyen fell�ngol�sa tal�n egyszer sem volt. Nagynak tartjuk az�rt, mert egyetemesen emberi. Azonban ez a l�ng is elm�lt �ppoly hamar, mint �ltal�ban a magyar l�ngok. De mindenesetre egy t�rt�nelmi dokumentum, amelyet legal�bbis nem szabad elfelejten�nk.

Azokat a k�vetkezm�nyeket, amelyek D�vid Ferenc teol�giai t�ren v�ghezvitt munk�j�nak logikus folyom�nyai, a vall�snak �s az emberi szellem egy�b alkot�sainak ter�let�n a XVIII. �s a XIX. sz�zad vall�sos �s tud�s g�niuszai tett�k val�s�gg�. Mert mi az, amit az immanentizmus ad a vil�gnak ? Legel�sz�r az individualizmus, amely az egy�n �rt�k�r�l vallott felfog�s eredm�nye. Azut�n a lelkiismeret szabads�ga �s a bel�le fakad� szabad kutat�s, �s v�g�l a vall�sos t�relmess�g; politikai t�ren pedig ez adja a vil�gnak a modern demokr�cia eszm�it: a szabads�g, az egyenl�s�g, a n�pszuverenit�s gondolat�t, amelyek mind �resek maradnak, ha elvessz�k bel�l�k az �ket t�pl�l� isteni immanencia hit�t.'' (7)

Mindezek k�z�l a k�vetkezm�nyek k�z�l benn�ket az els� b�rom �rdekel.

Az individualizmus az egy�n bels�, lelki �rt�keit emeli ki abb�l a mindent nivell�l� �s �ltal�nos�t� sz�rkes�gb�l, amelybe az egyoldal�an transzcendens �ll�spont s�llyeszti. Az individualizmus eszm�je a protestantizmus megalap�t�sa �ta az �vsz�zadok folyam�n csod�latosan meggyarapodott �s meggazdagodott tartalm�ban. Ma m�r nem is individualizmus, hanem perszonalizmus. Az egy�nis�g elve, mely eleinte igen sok negat�v von�st is foglalt mag�ban, ma m�r mint a szem�lyis�g elve vonult be a szellemi tudom�nyok minden �g�ba. A szem�lyis�g t�bbet �s m�lyebbet jelent, mint az individuum. A perszonalizmus nem jelent t�bb� csapong� szubjektivizmust, nem jelenti az egy�nnek, mint ilyennek, isten�t�s�t. A szem�lyis�g ott kezd�dik, amikor az egyes f�lfedezi mag�ban az egyetemes t�rv�nyszer�s�get, amikor tehets�geit egy�n f�l�tti c�lok szolg�lat�ba �ll�tja, amikor az � term�szeti adotts�ga �tszellem�l s vall�serk�lcsileg is meghat�rozva a szellemis�gnek egy magasabb, egyetemesebb szf�r�j�ba ker�l. A szem�lyis�g mag�ban hordja a kereszt�ny istenfi�s�g eszm�ny�t, amint magyar apostola, Schneller Istv�n olyan tal�l�an kiemeli. Ma m�r ismer�nk eg�sz filoz�fiai rendszert, amely a szem�lyis�g k�zponti elv�n �p�l f�l, s ilyennek nevezi is mag�t.

Az unit�rizmusnak sz�ks�gk�ppen a szem�lyis�g elv�n kell fel�p�lnie, �s nem a puszta individualizmuson. Ez ut�bbin k�l�nben fel sem �p�lhet semmif�le vall�serk�lcsi k�z�ss�g. Az individualizmus maga ink�bb elk�l�n�l, elv�laszt �s sokszor az egy�neknek a k�z�ss�g f�l�be n�veked�s�t eredm�nyezi, helytelen�l �rtelmezve. Az igazi individualizmus vagy perszonalizmus a f�l�tte �ll� transzcendens �rt�keknek - legyenek ezek ak�r vall�siak, ak�r t�rsadalmi term�szet�ek - �s a benne rejl� immanens �rt�keknek harmonikus kifejez�je, s vall�silag �s erk�lcsileg meghat�rozott bels� szabads�g�n�l fogva olyan t�rv�nyeket szab a maga sz�m�ra, amely a j�zusi istenfi�s�gnak �s az erk�lcsi eszm�nynek nem mondhat ellent. Ha az un�t�riusok �lyen �rtelemben k�v�nnak individualist�knak neveztetni, akkor val�ban t�rekedni�k kell ennek megval�s�t�s�ra.

A lelk�smereti szabads�gnak k�t oldala van. Az egyik vonatkozik a hitre, a m�sik az erk�lcs spont�n megval�s�t�s�ra. Ahol a hit k�rd�seiben szabad a lelkiismeret, ott eo ipso meg kell er�s�dnie az auton�m erk�lcsi felel�ss�g �rzet�nek, amely �gy elfoglalja m�lt� hely�t a vall�s mellett. Ennek az elvnek klassz�kus k�pvisel�je Channing, aki az unit�rius gondolatnak nemcsak vall�si, hanem speci�lisan erk�lcsi oldal�t dombor�tja ki, de emellett levonja a t�rsadalmi k�rd�sekben is mindazokat a konzekvenc��kat, amelyeket az un�t�rizmusnak az emberi m�lt�s�gr�l alkotott felfog�sa megk�vetel. Benson azt mondja Channingr�l, hogy a XIX. sz�zad legnagyobb pr�f�t�ja, Renan pedig a XIX, sz�zad szentj�nek nevezte. Vagy eml�ts�k-e a Martineau nev�t, aki �ppen a teol�gia ter�n m�ly�tette el az immanencia gondolat�t, tov�bb �p�tve �s a filoz�fia fegyvert�r�val is al�t�masztva a D�vid Ferenc kezdem�nyez�s�t. Pfleiderer Ott� a XIX. sz�zad egyik legnagyobb vall�sos egy�nis�g�nek nevezi �t. Tal�n n�la is nagyobb Dosztojevszkij, aki m�g m�lyebben �s s a k�zd� �s szenved� emberi l�lek m�lys�geinek felt�r�s�val interprett�lja az immanencia eszm�j�t, s a lelkiismeretet tartja a hallhatatlans�g legfontosabb bizony�t�k�nak.

�s v�g�l a vall�sos t�relmess�g az el�bbi felt�teleknek: a perszonalizmusnak �s a lelkiismereti szabads�gnak logikus k�vetetkezm�nye. D�v�d Ferenc mintak�pe volt ennek. Vitatkoz�saiban is mindig t�relmes, s�t tapintatos, ami abban a korban ritkas�g. A tordai orsz�ggy�l�s id�zett hat�rozata a legszebb t�rt�nelmi meg�r�k�t�se ennek. Az un�t�rizmushoz nem tapad v�r �s k�nny, amelyet a vall�sos t�relmetlens�g fakaszt, s ebben a tekintetben mindenesetre ki�llotta a j�zusi �rtelemben vett kereszt�ny elnevez�s t�rt�nelmi pr�b�j�t.

Mennyire megfogyatkozott a vall�sos t�relmess�g mindj�rt J�nos Zsigmond hal�la ut�n B�thori Istv�n alatt, s milyen szeg�nyes volt a nagy Bethlen G�bor idej�ben is! Ha Erd�ly semmit sem adott volna a magyar nemzetnek, mint az 1568-iki orsz�ggy�l�s hat�rozat�t, akkor is, ma is D�vid Ferenc a legnagyobb �s a legaktu�lisabb tan�t�ja els�sorban a magyars�gnak, de minden m�s n�pnek is

Egyik jeles protest�ns egyh�zf� egyik m�v�ben D�vid Ferenccel kapcsolatban a k�vetkez�ket mondja: Ha D�vid Ferencet unit�riusnak nevezz�k, b�r e felekezet egyszer exkommunik�lta �t s most � exkommunik�ln� e felekezetet - mindenesetre legnagyobb volt k�z�tt�k s a kor egyik legnagyobb kult�rh�s�v� magasztosul. (8)

Azt tudjuk, hogy Blandrata Gy�rgy 1579-ben 25 unit�rius pappal egy�tt, kik m�g egy tized r�sz�t sem alkott�k az eg�sznek, elszakadt D�vid Ferenct�l egyr�szt, mert f�ltette saj�t mag�t, de m�sr�szt tal�n, mert diplomata l�t�re �gy gondolta, hogy ilyen m�don ink�bb biztos�thatja - az addig el�rt eredm�nyek egy r�sz�nek alapj�n - az egyh�z fennmarad�s�t. Erre vonatkozik a fenti �ll�t�s, hogy e felekezet egyszer- exkommunik�lta D�vid Ferencet. Az azonban, hogy most D�vid Ferenc exkommunik�ln� e felekezetet - a szerz� mag�nv�lem�nye. Ha azonban m�r kinyomtatt�k, s ha lekicsinyl�s is akar lenni, foglalkoznunk kell vele, h�tha hasznunkra ford�thatjuk.

A szerz� bizony�ra az�rt kock�ztatta meg eml�tett �tlet�t, mert �gy gondolta, hogy a mai unit�nzmus m�r annyira elhagyta az ortodox teol�gi�t, annyira nem esk�szik a Biblia minden szav�ra �s bet�j�re s a kijelent�s egyszeri �s egyetlen volt�ra, annyira tel�tve van a XV I I I. sz�zad racionalizmus�nak szellem�vel, hogy D�vid Ferenc, aki minden halad�sa �s eretneks�ge mellett is benne �lt a XVI. sz�zad leveg�j�ben, re� sem ismerne. N�mi igazs�g lehet ebben a gondolatmenetben, de nem a szerz� jav�ra, avagy k�vetkeztet�s�nek igazol�s�ra. L�ssuk, mi�rt?

Egy j� katolikus ember bizony�ra nem hisz �s nem hihet se t�bbet se kevesebbet, mint amit az egyh�z meg�llap�tott. �gy l�tszik, hogy egy j� ortodox protest�nsnak sem lehet a hit k�rd�seiben tov�bb mennie a XV I. sz�zadn�l. A D�vid Ferenc k�vet�je azonban semmi esetre sem teheti meg azt, hogy meg�lljon ott, ahol D�vid Ferenc. Egyenesen megtagad�sa volna a D�vid Ferenc szellem�nek, eg�sz l�ny�nek, �lete nagy m�v�nek, ha k�vet�i az elm�lt 350 esztend� alatt egy jott�t sem mozdultak volna a XV I. sz�zad szellem�t�l. D�vid Ferenc munk�ss�ga nem kiz�r�lag csak arra c�lzott, hogy legyen egy felekezet, amely mindenben esk�szik re�, s szemet huny a szellemi �let minden ir�ny� halad�sa el�tt. N�la a szem�lyis�g, az igazs�g keres�se a dogma f�l�tt �ll. Eg�sz gondolatvil�g�t a fejl�d�s speci�lisan immanens eszm�je hat�rozza meg. D�vid Ferencet meg�rteni �s k�vetni nem azt jelenti, hogy beh�z�dva a felekezetiess�g sz�k�s korl�tai k�z�, esk�dj�nk minden szav�ra, hanem azt, hogy sz�ntelen�l t�rekedj�nk az evang�liumi igazs�gnak csakis az egyetemes kereszt�nys�g legmagasabb �ll�spontj�n megnyilatkoz�, felekezetf�l�tti meg�rt�s�re �s megval�s�t�s�ra. Ez el�rhet� egyr�szt az ismeret �tj�n, mert amint az �r�s mondja: "Megismeritek az igazs�got, �s az igazs�g szabadokk� teszen titeket", m�sfel�l az erk�lcsi t�k�letesed�s �tj�n, amelyre J�zus is felh�v, amikor azt mondja: "Legyetek t�k�letesek, mint a ti mennyei Aty�tok t�k�letes." Az�rt az unit�rizmusban t�volr�l sem olyan kiz�r�lagos az "egyh�z" jelent�s�ge - mely mindig bizonyos megk�t�tts�get jelent - mint ak�r a katolicizmusban, ak�r az ortodox protest�ns felekezetekn�l. Semmif�le egyh�z nem lehet szem�lyis�g n�lk�l. Ennek a szempontnak az unit�rizmusban teljesen �rv�nyre kell jutnia, ami viszont nagym�rt�kben megk�veteli a fokozott vall�sos �s erk�lcsi fegyelmezetts�get �s felel�ss�get h�veit�l.

Mindebb�l meg�rthet�, hogy aki a D�vid Ferene szellem�t�l van �thatva, annak nem szabad elz�rk�znia a szellemi �letnek semmi olyan megnyilatkoz�s�t�l, amely a vall�sos felfog�st �s az erk�lcsi �letet m�lyebb� teheti. Az unit�rius eszm�nek �ppen ez�rt gazdagodnia kellett mindazz�l, amit az elm�lt sz�zadok ak�r az evang�lium szellem�nek helyes meg�rt�s�re vagy az erk�lcsi eszm�ny tiszt�z�s�ra megalkottak. E tekintetben el�g a m�r eml�tett Channingre �s Martineau-ra utalnunk. A t�rt�nelem tan�s�ga szerint minden olyan korszak, amely kiz�r�lagosan csak a vall�sra ir�nyozza tekintet�t, nemcsak g�tl�lag hat a kult�ra m�s ter�leteire, hanem mag�nak a vall�sos �letnek elk�l�n�t�s�re �s megb�n�t�s�ra szolg�l.

�ppen ez�rt igaztalannak tal�ljuk azt az �tletet, hogy D�vid Ferenc exkommunik�ln� a mai unit�rizmust. De mindett�l eltekintve, igazs�gtalannak �s megt�veszt�nek tartjuk ezt a meg�llap�t�st az�rt is, mert nem ismerj�k el - m�g f�lt�telesen sem - a D�vid Ferenc exkommunik�l�si jog�t, aminthogy nem ismerj�k el sem a Loyol��t, sem a K�lvin�t. A kereszt�nys�gnek nem az a krit�riuma, hogy valaki milyen h�v� tagja egyik m�sik felekezetnek. (9) A mi mai kereszt�nys�g�nknek, kereszt�ny mivoltunk meg�t�l�s�nek egyetlen egy f�ruma van, s ez J�zus Krisztus. A k�rd�s nem az, hogy mit sz�lna a mai unit�rizmushoz D�vid Ferenc, hanem az, hogy mit sz�lna J�zus ak�r ehhez, ak�r ahhoz a felekezethez a maga szempontj�b�l, az � meg�t�l�se szerint. Dosztojevszkij A Karamazov testv�rek c. reg�ny�ben J�zus megjelenik egy f�f� hitv�d� el�tt, aki a kereszt�nys�g k�pvisel�je. A nagy inkviz�tor sokat besz�l, J�zus azonban egy sz�t sem sz�l, otthagyja. Ebb�l mindenesetre egyet tanulhatunk, �spedig azt, hogy nagyon t�vol �llunk mindannyian J�zust�l, �s hogy m�g a legtiszt�bb �s leg�nzetlenebb felekezeti elfogults�g sem fog elvezetni hozz� soha!

A mi lelki berendezetts�g�nk olyan, hogy a s�rhantok mellett is t�bbet elm�lked�nk, mint amennyit keserg�nk. Az elmondott gondolatok szolg�ljanak eml�keztet��l annak a f�rfi�nak hal�l�ra, akit az elfogults�g �s a gy�l�let b�rt�nbe z�ratott. Sok m�rt�rja van az emberis�gnek, akik az�rt haltak meg, mert t�bbet, jobbat �s szebbet akartak, mint kort�rsaik; akiket hal�lra k�ldtek, mert nem �rtett�k meg �ket. Nek�nk hinn�nk kell, hogy a m�rt�rok nem haltak meg hi�ba, �s rajta kell lenn�nk, hogy hal�lukat a szeretet �s a meg�rt�s megszentel� �rz�seivel engesztelj�k ki.

Dr. Varga B�la

JEGYZETEK

1. V�. Boda Istv�n: Immanens �s transcendens ide�lizmus, Athenaeum, 1928. �vf., 208. l.

2. L. B�hm K.: Az �rt�kel�s phaenomenologi�ja a XVI. sz�zadig. Athenaeum, 1923 �vf. 25. l.

3. L. Nagy J�zsef: A fejl�d�s eszm�je c. tanulm�ny�t. Athenaeum, 1929. �vf. 16.l .

4. V�. Czak� Ambro: A protestantizmus szelleme. 15. lap

5. Id�zve Czak� i. m�v�ben. 57. l.

6. L. Ravasz L�szl�: Homiletika 1915. 190 1. 7. V�. Nagy J�zsef i. cikke 48. �s 49. lap.

8. L. Ravasz i. m. 197.

9. Ebben a tekintetben az egyh�zak nagys�ga vagy kicsinys�ge sem lehet d�nt�, mert igazat kell adnunk az immanencia legnagyobb magyar filoz�fus�nak, B�hm K.-nak, hogy a hiv�k sz�ma nem bizony�t a vall�s magasabb foka mellett, s�t hajland� voln�k azt hinni, mondja, hogy legnemesebb vall�sforma a legkevesebb hiv�t sz�ml�lja - amint ez a priori vil�gos (L. B�hm i. m. 20. 1.).Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Tanulm�nyok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.36 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|