Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
április 03, 2006 01:17 CDT

Ki volt Jézus?

Gálfi Lőrinc: Keresztény Magvető, 1911. Szeptember-Október számában, 265-273. old.

Szerző: . 2110 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Körülbelül 1880 esztendővel ezelőtt történt, hogy egy János nevű embert vagy prófétát Heródes Antipas elfogatott, mert ez neki nem tetsző dolgokat mondott, és Josephus nevű történetíró szerint bezá­ratta egy Machaerus nevű várba, a Holt-tengertől keletre.

Minek­utánna pedig Jászos tömlöcbe vettetett, egy Jézus nevű valaki kez­dette hirdetni az Isten országát, és az emberek elcsodálkoztak az Ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástudók. E tanításokat Jézus Kapernaumban és a Genezáret tava körül végezte, hova szülőhelyéről Názáretből költözött azon meggyőződésben, hogy egy próféta sincs tisztesség nélkül, kivéve a saját hazájában s tán azért, mert ott egy százados lakott, ki rokonszenvezett a zsidó nemzettel és nekik Kapernaum-ban zsinagógát is épített. Tanításának összege az volt, hogy bol­dogok a szegények, mert az övék az Istennek országa; boldogok, akiket az emberek gyűlölnek, szidalmaznak és kirekesztenek, mert jutalmukat megkapják Istentől ; de jaj azoknak, akik beteltek és másokat üldöznek. Szeressétek ellenségeiteket és áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek másokkal. Igy az Istennek fiai lesztek A vak nem vezetheti a világtalant, mert mindketten a verembe esnek. Hanem legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ne a más szemében keressétek a szálkát, hanem a magatokéból vessétek ki a gerendát. Rossz fa az, amely rossz

gyümölcsöt terem. A tövisről nem szednek fügét, sem a szeder­indáról szőlőt. A jó szívből csak jó jöhet elő, a gonoszból pedig csak gonosz.

Az így vetett magvak némelyike jó földbe talált esni. Jézus­nak nemcsak hallgatói, hanem segítő társai is akadtak. A nép vak vezetőinek az így megindult mozgalom nem tetszett. Jézust először cáfolgatni, azután üldözni kezdték és végül keresztfára feszítették. De a Jézus tanításai mégsem haltak meg. Az emberiség történelmének utolsó kétezer esztendeje mindig csak közeledett a Jézus tanításainak megvalósítása felé, azoknak igazságát ma inkább érti és érzi, mint ezelőtt értette, de megvalósításától még nagyon messze van.

Azoknak elhangzása óta e tanítások nemhogy vesztettek volna erejükből és értékükből, hanem folyton erősödtek. Ott voltak az emberiség kétezer esztendein történetében és azon uralkodtak. az emberek cselekedeteit irányították, csinálták magát a történelmet, átalakították a föld nagy részét, megváltoztatták az emberek ízlését, eljárásait és ott vannak ma is mindennapi életünkben, gondolko­zásunkban, ítéleteinkben, és csaknem abszolút tekintéllyel irányítják cselekedeteinket, érzésűnket és gondolatunkat. Erkölcsi fenségükben csaknem az örökkévalóság jellegét viselik magukon, szemben mindazzal ami ezeken kívül még az emberi lelket érdekli, legyen az bármilyen fontos gazdasági, politikai, egészségi vagy tudományos kérdés.

A theológiai gondolkozásnak épen napjainkban legfontosabb, legáltalánosabb és legdivatosabb kérdése az, hogy ki volt az a Jézus, aki tanításaival e nagy lelki, szellemi vagy erkölcsi mozgal­mat megindította. Tán az egész tizenkilencedik század theologiai gondolkozóit e kérdés foglalkoztatta első sorban, de az utóbbi két évtized csaknem kizárólag ezzel foglalkozott és foglalkozik. És a kérdés ma nem dogmatikus vita, hanem komoly tudományos, érvekkel bizonyított, tapasztalatokon, hegfigyeléseken, következte­téseken alapuló és így meggyőző kutatás, mely pozitív eredmények­ben nyilvánul meg legalább azok számára, akik nem menekülnek a bizonyítás elől a vakhit vagy a tekintély légváraiba, hová ember­nek bejutnia nem tehet. A kérdés feltevése ma tehát nem arra az emberi gyarlóságra vall; hogy a Jézus tanításait nem értjük és így tekintélyt keresnünk a kérdéshez, hogy ki volt Jézus és az erre adott válasszal fedezetet magunknak, hogy miért hirdetjük a Jézus tanításait. Hanem a cél tudományos és minket csak azért érdekel­het, mert a Mester helyes megismerése, a tanítások helyes megismerését is elősegíti.

Maga a kérdés nem új, hanem ott volt a kereszténység tör­ténelmében állandóan. Felvetődött a reformáció korában és szülte a Socinianus és unitárius mozgalmat. Ott volt a negyedik század vitáiban és szülte az úgynevezett egyetemes zsinatok különösen a niceai zsinat határozatait. Ott volt a zsidó-keresztény és pogány-­keresztény gondolkozásban és létrehozta az úgynevezett páli leve­lek, közönséges levelek, a negyedik evangélium és Jánosi levelek theologiai felfogásait. Ott volt maguknak az apostoloknak és köve­tőiknek lelkében és kifejezést nyert az úgynevezett synoptikus evangéliumokban. Azonban mindezek a feleletek csak az illető kor­nak, zsinatnak, követőnek vagy tanítványnak nézetét tárja elénk. A mai tudományos gondolkozás ezekkel nem elégszik meg, hanem egyenesen azt akarja megérteni, hogy Jézus minek és kinek tartotta magát és így a Jézus öntudatának kikutatására vállalkozik tudomá­nyos módszereivel.

Én is ez előadással ilyen nézőpontból akarok foglalkozni a kérdéssel, hogy ki volt Jézus. Távol van tehát tőlem minden dog­matikus felfogás és felekezetieskedés és még távolabb az, hogy valakinek egyéni hitét akarjam megdönteni. Célom csak az, hogy a kérdésről egyen-egyen gondolkozzunk, elmélkedjünk, mert meg­győződésem, hogy egyéni gondolkozás nélkül mindenkinek hite csak előítélet és elfogultság, mely az értelmes ember méltóságával nem egyezik meg.

A Jézus öntudatába, valamint bármely öntudatba beletekinteni csak közvetített úton lehet. Az öntudatnak meg kell nyilvánulnia, kifejezésre kell jutnia valamelyes alakban, hogy az szemlélhető legyen. A Jézus öntudata az Ő tanításaiban nyilvánult meg s ha e megnyilvánulásban nagyot, szépet vagy igazat látunk, úgy az Ő lelke volt nagy, szép és igaz. E tanítások a három első evangélium­ban találhatók meg legfőképpen; amelyeket éppen azért neveznek synoptikus evangéliumoknak, mert meglehetős egyformában és csaknem azonos tartalmú tanításokat közölnek magától Jézustól. E tanítások színvonala olyan magas, hogy az íróktól nem származhattak, mert nagy ellentétet mutatnak azon részekkel szemben, amiket az írók a saját gondolkozásukból, vagy csak másoktól toldottak műveikbe. Igy kérdésünkre is, hagy ki volt Jézus, nem nagy világosságot vetnek azok a részek, amelyek azt tárgyalják, fogy mások kinek tartották Jézust ; hanem inkább ott kell keresnünk a feleletet, ahol Jézus maga mondja magát valaminek. A dolog ter­mészetéből is önkényt érthető, hogy minden szót és minden mondást, amit a synoptikus írók Jézussal elmondatnak, nem tekinthe­tünk feltétlenül hitelesnek és épen a hitelesek kiválasztásában kell igénybe vennünk minden tudást és eszközt, amelyet az emberi értelem kitalál és célravezetőnek elfogadhat. Ugyanis az öntudat meg­nyilvánulását még közönséges dolgokban is félreérthetik, egyénileg foghatják fel s annak leírásánál az író beviheti a saját fogalmát és szavait, sőt céljait is. Mennyivel könnyebben megtörténhet ez egy nagy lélek megnyilvánulásánál, melyet átérteni is sokkal nehezebb! Jézus maga is sokszor panaszkodik, hogy őt nem értik meg s igyekszik magát megmagyarázni még tanítványai előtt is.

Jézus magát a legtöbb alkalommal és legszívesebben az ember fiának nevezte. Sajátságos jelenség, de mindenesetre fontos és jellemző, hogy azon számos mondásban, melyben e kifejezés elő­fordul, mindig csak Jézus nevezi magát ember fiának és más senki, valamint az is, hogy Jézus mást senkit sem nevez ember fiának, hanem csak saját magát. Mások nevezhetik őt más réven, tarthatják prófétának, Illyésnek, Jeremiásnak, Dávid fiának, felkentnek, Krisztusnak, királynak, Isten fiának stb., ő azonban sohasem nevezi magát másnak mint ember fiának, vagy pedig e nevet a személyes névmás alakjaival helyettesítve. Egy másik igen fontos jelenség az, hogy Jézus az ember fia kifejezés használatába mintegy beleszokott. Tanításai kezdetén nem hasznába gyakran. Szereplésének első felében csak ritkán használja e kifejezést, an­nyira, hogy kérdésessé teszi, hogy vajon nemcsak a későbbi gya­kori használat szuggerálta-e az íróknak, hogy azt a Jézus korábbi tanításaiba is belevigyék. Az evangéliumok némelyike épen a személyes névmást is teszi az ember fia helyett. De szereplésének vége felé e kifejezés használata mind gyakoribb, sőt csaknem kizárólagos lesz. Gondolatom szerint, ha meg akarunk felelni a nehéz kérdésre, hogy ki volt Jézus, vagy legalább, hogy ő magát kinek tartotta, úgy az ember fia kifejezésről kell kikutatnunk, hogy a Jézus tudatában annak milyen jelentése lehetett és miért vált az neki kedvenc kifejezésévé.

E kérdés körül ma már egész nagy irodalom áll az érdeklődők rendelkezésére, sajnos azonban, nem magyar nyelven.

Az ember fia kifejezés a Jézus korában nem volt új, azt nem Jézus találta ki. Az a körülmény, hogy Jézus gyakran használta, de annak magyarázásába nem kezdett, sem tanítványai annak jelentését nem kérdezték meg tőle vagy legalább az evangéliumok ilyen nagy fontosságú dologról egyáltalán említést sem tesznek, azt látszik bizonyítani, hogy Jézus idejében e kifejezés közkeletű volt s jelentését a Jézus hallgatói ismerték. Az ótestamentumi irodalomban e kifejezés már ismeretes és eredeti jelentésében embert jelentett. Így a nyolcadik zsoltár azt kérdi:

Micsoda az ember, hogy megemlékszel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá.

A Mózes 4. könyve az embert éppen e szavakkal állítja szembe Istennel: Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Igy használja a Jób könyve (16. 21 ; 25. 6) és Ézsaiás (51. 12) is.

Ez eredeti jelentés azonban már az ótestamentumban némi változást is mutat. Istennek angyalai rendesen ember alakot ölte­nek, amikor emberekkel érintkeznek és az apokalyptikus irodalom­ban az ilyen isteni megbízatást teljesítő lény ember fiának van elnevezve. Ezékielt Isten mindig ember fiának szólítja és így adja neki tudtára a maga akaratát. Ez értelemben tehát az ember fia már több volt az embernél, mert isteni megbízatást kapott embert jelentett. Így a zsidónyelv használatban éppen nem a gyenge és gyarló embert jelentette Istennel szemben, hanem olyan embert aki isten akaratát teljesíti.

A zsidók által várt Messiás is ilyen Isten akaratát teljesíti, Isten lelkétől áthatott és Istentől nyert hatalommal eljövendő lény volt s így lehetetlen volt, hogy neki is ne adják a nyelvtudatban megtevő “ember fia" elnevezését. A Dániel és Énok könyvében a Messiást tényleg ember fiának is nevezik, ki az Isten országát megalapítja e földön. Most már tehát az a kérdés, hogy vajon Jézus, ki az ótestamentumi irodalmat ismerte és többször magyarázta, azonosította-e magát e Messiással és azért nevezte ember fiának?

A synoptikus evangéliumok mindenike megőrizett egy jelene­tet a Jézus életéből, amely e kérdéssel szoros összefüggésben van és a Jézus öntudatára e kérdésben világot vet. Talán éppen ma (ez előadás a húsvét előtti hetekben tartatott) de mindenesetre a húsvétot megelőző hetekben 1881 éve annak, hogy Jézus tanítványaival együtt elment Kapernaumtól északra Caesarea Filippi falvaiba, amely vidéken felyül már tudomásunk szerint nem is járt. A három evangélium szerint “útközben meg­kérdé az ő tanítványait, mondván nekik : Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak; és néme­lyek Ilyésnek, némelyek pedig egynek a próféták közül. És ő monda nékik : Ti pedig kinek mondatok engem? Felelvén pedig Péter, monda neki : Te vagy a Krisztus." És rájok parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle. És kezdé őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól és megöletni, és harmadnapra feltá­madni." Ez a Márk leírása. mely legrövidebb s mellyel Lukács is általában megegyezik. Csak Máté színezi ki a dolgot kissé éleseb­ben. De mindhárom tudósítás szerint Jézus feltette a kérdést és az erre adott feleletek is nagyjában azonosak. Nincs tehát semmi okunk arra, hogy e jelenetet megtörtént eseménynek ne tekintsük. Milyen világot vet ez esemény a Jézus öntudatára? Miért tette fel a kérdést tanítványainak? Azért, mert a kérdés Jézust is érdekelte, mert maga is kíváncsi volt reá s mert maga sem tudta, hogy má­sok és a tanítványok milyen feleletet adnak a kérdésre. Néhány nappal, vagy legfennebb pár héttel a nagy péntek előtt, amelyen keresztre feszítették, tehát Jézus még sohasem tanította volt tanít­ványainak azt, hogy ő kicsoda, vagy hogy ő a Messiás. Jézus itt nem leckét kérdez tanítványaitól, amelyet ő már nekik azelőtt taní­tott s most csak kikérdez, hanem információt kér tőlük a mások véleményéről és azután az ők véleményét is megkérdi. A Márk és Lukács leírása szerint Jézust magát is meglepte a Péter által adott felelet, attól meg is ijed és megparancsolja a tanítványoknak, hogy senkinek se szóljanak felőle. E tiltó parancs kiadását a Máté evan­géliuma is elismeri. Mit jelent e tiltó parancs? Semmi esetre sem azt, hogy a Jézus belső tudatában a Péter felelete merő ellent­mondásra talált. Mert ekkor Jézus nyíltan megmondotta volna, hogy: tévedsz Péter, mert én nem vagyok a Messiás. De azt sem jelentheti, hogy Jézus igazat adott Péternek. Sőt éppen azzal szem­ben foglal állást és mondja tanítványainak, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, megvettetnie a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól és megöletnie és harmadnapra feltámadnia.

Kétségtelen, hogy az az általános emberi gyarlóság, mely a megtörtént dolgot szereti előre megmondottnak és előre látottnak tüntetni fel, a Márk rövid leírásába vitt be idegen elemeket. Ilyen post eventum, vagyis utólagos jóslásnak kell tekintenünk tán a megöletést is, de mindenesetre a harmadnapi feltámadást. De a megvettetésről és szenvedésről szóló tanítást valóban elmon­dottnak vehetjük, mert azokat Jézus többi tanításaiban is megta­láljuk. Sőt a vének, t. i. synhedristák, főpapok és írástudók is benne lehettek Jézusnak okkor mondott szavaiban.

A Márk rövid, de valószínűleg legrégibb, leghitelesebb és legmegbízhatóbb leírása pontos részletezéssel még azt is elmondja, hogy Jézus e tanítást nyilván mondotta és az a nagyratörő Péter­nek nem tetszett, Jézust félrehívta magához és megdorgálta. Jegyez­zük meg jól : Péter Jézust megdorgálta, kit csak azelőtt az ő híres vallomásával Messiásnak mondott, Miért? Nyilván azért, mert Jézus nem fogadta el a Messiás nevet s így nem támogatta az ő nagyra-­vágyó ötletét. “És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén megfeddé Pétert, mondván : Távozz tőlem Sátán, mert nem gon­dolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra”.

E rövid, klasszikus tárgyilagossággal előadott és meghitt közvetlenségről tanuskodó előadás a Márk egész leírása iránt olyan bizodalmat kelt fel, hogy az ember alig tud megszabadulni a kí­sértéstől, hogy nála ne csak a megöletést, hanem még a harmad­napi feltámadást is ne vegye Jézustól származónak. Pedig úgy ezek, mint az ezek után következő kereszt felvevés csak a Jézus halála utáni suggestio által kerülhettek a Jézus szavai közé. Természetes, hogy az egész jelenettel nem vagyunk a feltétlen bizo­nyosság, hanem csak a valószinüség birodalmában, mint csaknem minden egyéb tudásunkkal. De e valószínűség azt mutatja., hogy Jézus az Ő Messiásságát nem tanította és még tanítványai gondolatából is ki akarta irtani azt, hogy őt a zsidók által várt politikai vagy nemzeti Messiással azonosítsák.

Azonban a Jézus többi tanításaiból rucijuk, hogy Ő az Isten országának közeli eljövetelét hirdette, abban nemcsak hitt, hanem meg volt győződve arról, hogy ez ország eljövetelében Isten neki különös szerepet adott és éppen őt tette első hirdetőjévé és meg­alapítójává. Miért nem tartotta és miért nem hirdette tehát magáról nyíltan, hogy ő a Messiás ? Gondolatom szerint e kérdésre adható helyes feleletben tudjuk megoldani, hogy ki volt Jézus és miért nem nevezte magát Messiásnak, hanem inkább emberfiának.

Jézus a zsidóknak a Messiásról alkotott és már megcsonto­sodott felfogását nem osztotta, hanem mint egyéb fogalmaikba, úgy ebbe is új és mélyebb jelentést vitt be. Erre szintén egyenes bizo­nyítékot találunk a Jézus tanításaiban. Kora a Messiást a Dávid fiának tartotta, Jézus ellenben az írástudókkal folytatott beszélgeté­sében vagy vitájában mindhárom synoptikus szerint a maga néze­tét szembeállította az írástudókéval és szokása szerint a szentírás­sal bizonyította is. Bizonyítása szerint maga Dávid nevezte a Messiást urának; mi módon fia hát neki? És Márk szerint “a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt" (12. 35. s köv. 11. 20. 41-44; Máté 22. 41-46). Kora felfogása szerint a Messiásnak azért kel­lett a világra jönnie, hogy azon uralkodjék: a Jézus felfogása sze­rint az embernek fia nem azért jött a világra, hogy neki szolgál­janak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul azokért (Márk 9. 35 ; 10. 44-45; Máté 20. 20-23 ; Lukács 22,27).

Jézus magát az ő lelkében Messiásnak tartotta, amennyiben életét az Isten országának megalapítására szentelte. E célra vette maga mellé tanítványait is és hitte, hogy munkája teljessé is lesz. Istenében és a maga meggyőződésében annyira hitt, hogy mikor e földi élet önzésén és közönyösségén terveit megtörve látta, sőt érezte, hogy neki is éppen úgy el kell vesznie, mint előtte a többi emberfiának, ki az Isten országát munkálta: reménységét ő is az Isten hatalmába vetette és hirdette, hogy “az ég és a föld elmúl­nak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak (Lukács 21. 37. v. ö. Máté 5. 18; 24. 34-36).

Így az ember fia és a Messiás a Jézus tudatában nem volt két különálló és egymástól eltérő fogalom. Ezért vallatásainál, mikor a főpap a Márk rövid előadása szerint megkérdezte öt : “Te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia?" Jézus így felelt: .,Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján és elfőni az ég felhőivel". (14. 6l-62.)

Nézete csak a Messiás fogalma körének meghatározásában tért el korának felfogásától. Ő a Mes­siást általános emberi Messiásnak tekintette, de nem külső politikai hatalom megteremtőjének, hanem az erkölcsi világ, az Isten országa. megalapítójának. Ez értelemben magát Messiásnak tekintette, de a fogalomzavar kikerülése végett nem nevezte annak, sőt tanítványai­nak is megtiltotta, hogy őt Messiásnak nevezzék. Inkább választotta tehát magának az emberfia nevet, mely az ő nézete szerint jobban kifejezte az ő szerepét és hivatását az emberek között. E névvel emberi voltát akarta hangsúlyozni, de nem gyarlóságát és gyenge­ségét Istennel szemben, amint ezt némelyek értelmezni akarják, hanem éppen azt a hatalmat és méltóságot, mely már a nyolcadik zsoltár gyönyörű mondásában is ki van fejezve: Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket terem­tettél : Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla és az embernek fia, hogy gondod van reá. Hiszen kevéssel tetted őt kissebbé az Istennél és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt ! Úrrá tetted öt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél­.

E hatalom és méltóság vagy dicsőség és tisztesség a Jézus tuda­tóban még nagyobb lehetett, mint a zsoltáríróéban, mert az Jézus­reál nemcsak a külső világra, hanem a belső, lelki és erkölcse világra is kiterjedt olyan intenzív mértékben, amilyenről a zsoltár­írónak aligha volt fogalma. Ez értelemben az ember fiának nem­csak arra van hatalma, hogy a szombatot helyesen értelmezze, vagyis ura legyen a szombatnak (Márk 2. 28), hanem arra is, hogy a bűnöket megbocsássa e földön , (Márk 2. 10 ; Lukács 5. 24 ; Máté 9. 6). E méltóság és hatalom nem a külső világi fényben és tekin­télyben nyilvánul meg a Jézus személyét illetőleg, hanem erkölcsi fenségben. E földön az ember fiának sokat kell szenvednie és meg­vettetnie, nincs fejét hova lehajtania (Lukács 9. 58 ; Máté 8. 20), sőt tán életét is el kell veszítnie (Márk 9. 31}, az erkölcsi világban azonban Ő a gazda (Luk. 13. 25), ki beereszt, vagy kirekeszt, Ő a bíró, ki eljő az ő dicsőségében és beül az ő dicsőségének királyi székébe (Máté 25. 31) és elválasztja a népeket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől és vallást tesz Isten előtt az emberekről (Márk 8. 38 ; Lukács 9. 26 ; 12. 9 ; Máté 10. 33). Ellene mondani olyan nagy hűn, hogy annál nagyobb csak a szent lélek káromlása lehet (Márk 3. 29: Lukács 12. 10: Máté 12. 31-32).

Így az ember fia a Jézus tudatában azonos volt a Messiás­sal, de nem külső világi értelemben, hanem belső, lelki és erkölcsi értelemben. Ő volt a Messiás, aki megalapította az Isten igazágát és azon uralkodni is fog a világ végezetéig, amíg t. i. Isten fog uralkodni ember fölött. De ennek idejéről senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az Atya. (Márk 13. 32.)Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Jézus tanulmányok
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.40 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::