Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 03, 2006 01:17 CDT

Ki volt J�zus?

G�lfi L�rinc: Kereszt�ny Magvet�, 1911. Szeptember-Okt�ber sz�m�ban, 265-273. old.

Szerz�: . 1190 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


K�r�lbel�l 1880 esztend�vel ezel�tt t�rt�nt, hogy egy J�nos nev� embert vagy pr�f�t�t Her�des Antipas elfogatott, mert ez neki nem tetsz� dolgokat mondott, �s Josephus nev� t�rt�net�r� szerint bez�ratta egy Machaerus nev� v�rba, a Holt-tengert�l keletre.

Minek�ut�nna pedig J�szos t�ml�cbe vettetett, egy J�zus nev� valaki kez�dette hirdetni az Isten orsz�g�t, �s az emberek elcsod�lkoztak az � tan�t�s�n, mert �gy tan�tja vala �ket, mint akinek hatalma van �s nem �gy, mint az �r�stud�k. E tan�t�sokat J�zus Kapernaumban �s a Genez�ret tava k�r�l v�gezte, hova sz�l�hely�r�l N�z�retb�l k�lt�z�tt azon meggy�z�d�sben, hogy egy pr�f�ta sincs tisztess�g n�lk�l, kiv�ve a saj�t haz�j�ban s t�n az�rt, mert ott egy sz�zados lakott, ki rokonszenvezett a zsid� nemzettel �s nekik Kapernaum-ban zsinag�g�t is �p�tett. Tan�t�s�nak �sszege az volt, hogy bol�dogok a szeg�nyek, mert az �v�k az Istennek orsz�ga; boldogok, akiket az emberek gy�l�lnek, szidalmaznak �s kirekesztenek, mert jutalmukat megkapj�k Istent�l ; de jaj azoknak, akik beteltek �s m�sokat �ld�znek. Szeress�tek ellens�geiteket �s �ldj�tok azokat, akik titeket �tkoznak. Amint akarj�tok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is �gy cselekedjetek m�sokkal. Igy az Istennek fiai lesztek A vak nem vezetheti a vil�gtalant, mert mindketten a verembe esnek. Hanem legyetek t�k�letesek, mint a ti mennyei aty�tok t�k�letes. Ne a m�s szem�ben keress�tek a sz�lk�t, hanem a magatok�b�l vess�tek ki a gerend�t. Rossz fa az, amely rossz

gy�m�lcs�t terem. A t�visr�l nem szednek f�g�t, sem a szeder�ind�r�l sz�l�t. A j� sz�vb�l csak j� j�het el�, a gonoszb�l pedig csak gonosz.

Az �gy vetett magvak n�melyike j� f�ldbe tal�lt esni. J�zus�nak nemcsak hallgat�i, hanem seg�t� t�rsai is akadtak. A n�p vak vezet�inek az �gy megindult mozgalom nem tetszett. J�zust el�sz�r c�folgatni, azut�n �ld�zni kezdt�k �s v�g�l keresztf�ra fesz�tett�k. De a J�zus tan�t�sai m�gsem haltak meg. Az emberis�g t�rt�nelm�nek utols� k�tezer esztendeje mindig csak k�zeledett a J�zus tan�t�sainak megval�s�t�sa fel�, azoknak igazs�g�t ma ink�bb �rti �s �rzi, mint ezel�tt �rtette, de megval�s�t�s�t�l m�g nagyon messze van.

Azoknak elhangz�sa �ta e tan�t�sok nemhogy vesztettek volna erej�kb�l �s �rt�k�kb�l, hanem folyton er�s�dtek. Ott voltak az emberis�g k�tezer esztendein t�rt�net�ben �s azon uralkodtak. az emberek cselekedeteit ir�ny�tott�k, csin�lt�k mag�t a t�rt�nelmet, �talak�tott�k a f�ld nagy r�sz�t, megv�ltoztatt�k az emberek �zl�s�t, elj�r�sait �s ott vannak ma is mindennapi �let�nkben, gondolko�z�sunkban, �t�leteinkben, �s csaknem abszol�t tekint�llyel ir�ny�tj�k cselekedeteinket, �rz�s�nket �s gondolatunkat. Erk�lcsi fens�g�kben csaknem az �r�kk�val�s�g jelleg�t viselik magukon, szemben mindazzal ami ezeken k�v�l m�g az emberi lelket �rdekli, legyen az b�rmilyen fontos gazdas�gi, politikai, eg�szs�gi vagy tudom�nyos k�rd�s.

A theol�giai gondolkoz�snak �pen napjainkban legfontosabb, leg�ltal�nosabb �s legdivatosabb k�rd�se az, hogy ki volt az a J�zus, aki tan�t�saival e nagy lelki, szellemi vagy erk�lcsi mozgal�mat megind�totta. T�n az eg�sz tizenkilencedik sz�zad theologiai gondolkoz�it e k�rd�s foglalkoztatta els� sorban, de az ut�bbi k�t �vtized csaknem kiz�r�lag ezzel foglalkozott �s foglalkozik. �s a k�rd�s ma nem dogmatikus vita, hanem komoly tudom�nyos, �rvekkel bizony�tott, tapasztalatokon, hegfigyel�seken, k�vetkezte�t�seken alapul� �s �gy meggy�z� kutat�s, mely pozit�v eredm�nyek�ben nyilv�nul meg legal�bb azok sz�m�ra, akik nem menek�lnek a bizony�t�s el�l a vakhit vagy a tekint�ly l�gv�raiba, hov� ember�nek bejutnia nem tehet. A k�rd�s feltev�se ma teh�t nem arra az emberi gyarl�s�gra vall; hogy a J�zus tan�t�sait nem �rtj�k �s �gy tekint�lyt keresn�nk a k�rd�shez, hogy ki volt J�zus �s az erre adott v�lasszal fedezetet magunknak, hogy mi�rt hirdetj�k a J�zus tan�t�sait. Hanem a c�l tudom�nyos �s minket csak az�rt �rdekel�het, mert a Mester helyes megismer�se, a tan�t�sok helyes megismer�s�t is el�seg�ti.

Maga a k�rd�s nem �j, hanem ott volt a kereszt�nys�g t�r�t�nelm�ben �lland�an. Felvet�d�tt a reform�ci� kor�ban �s sz�lte a Socinianus �s unit�rius mozgalmat. Ott volt a negyedik sz�zad vit�iban �s sz�lte az �gynevezett egyetemes zsinatok k�l�n�sen a niceai zsinat hat�rozatait. Ott volt a zsid�-kereszt�ny �s pog�ny-�kereszt�ny gondolkoz�sban �s l�trehozta az �gynevezett p�li leve�lek, k�z�ns�ges levelek, a negyedik evang�lium �s J�nosi levelek theologiai felfog�sait. Ott volt maguknak az apostoloknak �s k�ve�t�iknek lelk�ben �s kifejez�st nyert az �gynevezett synoptikus evang�liumokban. Azonban mindezek a feleletek csak az illet� kor�nak, zsinatnak, k�vet�nek vagy tan�tv�nynak n�zet�t t�rja el�nk. A mai tudom�nyos gondolkoz�s ezekkel nem el�gszik meg, hanem egyenesen azt akarja meg�rteni, hogy J�zus minek �s kinek tartotta mag�t �s �gy a J�zus �ntudat�nak kikutat�s�ra v�llalkozik tudom�nyos m�dszereivel.

�n is ez el�ad�ssal ilyen n�z�pontb�l akarok foglalkozni a k�rd�ssel, hogy ki volt J�zus. T�vol van teh�t t�lem minden dog�matikus felfog�s �s felekezetiesked�s �s m�g t�volabb az, hogy valakinek egy�ni hit�t akarjam megd�nteni. C�lom csak az, hogy a k�rd�sr�l egyen-egyen gondolkozzunk, elm�lkedj�nk, mert meg�gy�z�d�sem, hogy egy�ni gondolkoz�s n�lk�l mindenkinek hite csak el��t�let �s elfogults�g, mely az �rtelmes ember m�lt�s�g�val nem egyezik meg.

A J�zus �ntudat�ba, valamint b�rmely �ntudatba beletekinteni csak k�zvet�tett �ton lehet. Az �ntudatnak meg kell nyilv�nulnia, kifejez�sre kell jutnia valamelyes alakban, hogy az szeml�lhet� legyen. A J�zus �ntudata az � tan�t�saiban nyilv�nult meg s ha e megnyilv�nul�sban nagyot, sz�pet vagy igazat l�tunk, �gy az � lelke volt nagy, sz�p �s igaz. E tan�t�sok a h�rom els� evang�lium�ban tal�lhat�k meg legf�k�ppen; amelyeket �ppen az�rt neveznek synoptikus evang�liumoknak, mert meglehet�s egyform�ban �s csaknem azonos tartalm� tan�t�sokat k�z�lnek mag�t�l J�zust�l. E tan�t�sok sz�nvonala olyan magas, hogy az �r�kt�l nem sz�rmazhattak, mert nagy ellent�tet mutatnak azon r�szekkel szemben, amiket az �r�k a saj�t gondolkoz�sukb�l, vagy csak m�sokt�l toldottak m�veikbe. Igy k�rd�s�nkre is, hagy ki volt J�zus, nem nagy vil�goss�got vetnek azok a r�szek, amelyek azt t�rgyalj�k, fogy m�sok kinek tartott�k J�zust ; hanem ink�bb ott kell keresn�nk a feleletet, ahol J�zus maga mondja mag�t valaminek. A dolog ter�m�szet�b�l is �nk�nyt �rthet�, hogy minden sz�t �s minden mond�st, amit a synoptikus �r�k J�zussal elmondatnak, nem tekinthe�t�nk felt�tlen�l hitelesnek �s �pen a hitelesek kiv�laszt�s�ban kell ig�nybe venn�nk minden tud�st �s eszk�zt, amelyet az emberi �rtelem kital�l �s c�lravezet�nek elfogadhat. Ugyanis az �ntudat meg�nyilv�nul�s�t m�g k�z�ns�ges dolgokban is f�lre�rthetik, egy�nileg foghatj�k fel s annak le�r�s�n�l az �r� beviheti a saj�t fogalm�t �s szavait, s�t c�ljait is. Mennyivel k�nnyebben megt�rt�nhet ez egy nagy l�lek megnyilv�nul�s�n�l, melyet �t�rteni is sokkal nehezebb! J�zus maga is sokszor panaszkodik, hogy �t nem �rtik meg s igyekszik mag�t megmagyar�zni m�g tan�tv�nyai el�tt is.

J�zus mag�t a legt�bb alkalommal �s legsz�vesebben az ember fi�nak nevezte. Saj�ts�gos jelens�g, de mindenesetre fontos �s jellemz�, hogy azon sz�mos mond�sban, melyben e kifejez�s el��fordul, mindig csak J�zus nevezi mag�t ember fi�nak �s m�s senki, valamint az is, hogy J�zus m�st senkit sem nevez ember fi�nak, hanem csak saj�t mag�t. M�sok nevezhetik �t m�s r�ven, tarthatj�k pr�f�t�nak, Illy�snek, Jeremi�snak, D�vid fi�nak, felkentnek, Krisztusnak, kir�lynak, Isten fi�nak stb., � azonban sohasem nevezi mag�t m�snak mint ember fi�nak, vagy pedig e nevet a szem�lyes n�vm�s alakjaival helyettes�tve. Egy m�sik igen fontos jelens�g az, hogy J�zus az ember fia kifejez�s haszn�lat�ba mintegy beleszokott. Tan�t�sai kezdet�n nem haszn�ba gyakran. Szerepl�s�nek els� fel�ben csak ritk�n haszn�lja e kifejez�st, an�nyira, hogy k�rd�sess� teszi, hogy vajon nemcsak a k�s�bbi gya�kori haszn�lat szugger�lta-e az �r�knak, hogy azt a J�zus kor�bbi tan�t�saiba is belevigy�k. Az evang�liumok n�melyike �pen a szem�lyes n�vm�st is teszi az ember fia helyett. De szerepl�s�nek v�ge fel� e kifejez�s haszn�lata mind gyakoribb, s�t csaknem kiz�r�lagos lesz. Gondolatom szerint, ha meg akarunk felelni a neh�z k�rd�sre, hogy ki volt J�zus, vagy legal�bb, hogy � mag�t kinek tartotta, �gy az ember fia kifejez�sr�l kell kikutatnunk, hogy a J�zus tudat�ban annak milyen jelent�se lehetett �s mi�rt v�lt az neki kedvenc kifejez�s�v�.

E k�rd�s k�r�l ma m�r eg�sz nagy irodalom �ll az �rdekl�d�k rendelkez�s�re, sajnos azonban, nem magyar nyelven.

Az ember fia kifejez�s a J�zus kor�ban nem volt �j, azt nem J�zus tal�lta ki. Az a k�r�lm�ny, hogy J�zus gyakran haszn�lta, de annak magyar�z�s�ba nem kezdett, sem tan�tv�nyai annak jelent�s�t nem k�rdezt�k meg t�le vagy legal�bb az evang�liumok ilyen nagy fontoss�g� dologr�l egy�ltal�n eml�t�st sem tesznek, azt l�tszik bizony�tani, hogy J�zus idej�ben e kifejez�s k�zkelet� volt s jelent�s�t a J�zus hallgat�i ismert�k. Az �testamentumi irodalomban e kifejez�s m�r ismeretes �s eredeti jelent�s�ben embert jelentett. �gy a nyolcadik zsolt�r azt k�rdi:

Micsoda az ember, hogy megeml�kszel r�la? �s az embernek fia, hogy gondod van re�.

A M�zes 4. k�nyve az embert �ppen e szavakkal �ll�tja szembe Istennel: Nem ember az Isten, hogy hazudj�k �s nem embernek fia, hogy megv�ltozz�k. Igy haszn�lja a J�b k�nyve (16. 21 ; 25. 6) �s �zsai�s (51. 12) is.

Ez eredeti jelent�s azonban m�r az �testamentumban n�mi v�ltoz�st is mutat. Istennek angyalai rendesen ember alakot �lte�nek, amikor emberekkel �rintkeznek �s az apokalyptikus irodalom�ban az ilyen isteni megb�zat�st teljes�t� l�ny ember fi�nak van elnevezve. Ez�kielt Isten mindig ember fi�nak sz�l�tja �s �gy adja neki tudt�ra a maga akarat�t. Ez �rtelemben teh�t az ember fia m�r t�bb volt az embern�l, mert isteni megb�zat�st kapott embert jelentett. �gy a zsid�nyelv haszn�latban �ppen nem a gyenge �s gyarl� embert jelentette Istennel szemben, hanem olyan embert aki isten akarat�t teljes�ti.

A zsid�k �ltal v�rt Messi�s is ilyen Isten akarat�t teljes�ti, Isten lelk�t�l �thatott �s Istent�l nyert hatalommal elj�vend� l�ny volt s �gy lehetetlen volt, hogy neki is ne adj�k a nyelvtudatban megtev� “ember fia" elnevez�s�t. A D�niel �s �nok k�nyv�ben a Messi�st t�nyleg ember fi�nak is nevezik, ki az Isten orsz�g�t megalap�tja e f�ld�n. Most m�r teh�t az a k�rd�s, hogy vajon J�zus, ki az �testamentumi irodalmat ismerte �s t�bbsz�r magyar�zta, azonos�totta-e mag�t e Messi�ssal �s az�rt nevezte ember fi�nak?

A synoptikus evang�liumok mindenike meg�rizett egy jelene�tet a J�zus �let�b�l, amely e k�rd�ssel szoros �sszef�gg�sben van �s a J�zus �ntudat�ra e k�rd�sben vil�got vet. Tal�n �ppen ma (ez el�ad�s a h�sv�t el�tti hetekben tartatott) de mindenesetre a h�sv�tot megel�z� hetekben 1881 �ve annak, hogy J�zus tan�tv�nyaival egy�tt elment Kapernaumt�l �szakra Caesarea Filippi falvaiba, amely vid�ken fely�l m�r tudom�sunk szerint nem is j�rt. A h�rom evang�lium szerint “�tk�zben meg�k�rd� az � tan�tv�nyait, mondv�n nekik : Kinek mondanak engem az emberek? �k pedig felel�nek: Keresztel� J�nosnak; �s n�me�lyek Ily�snek, n�melyek pedig egynek a pr�f�t�k k�z�l. �s � monda n�kik : Ti pedig kinek mondatok engem? Felelv�n pedig P�ter, monda neki : Te vagy a Krisztus." �s r�jok parancsola, hogy senkinek se sz�ljanak fel�le. �s kezd� �ket tan�tani, hogy az ember fi�nak sokat kell szenvedni �s megvettetni a v�nekt�l �s a f�papokt�l �s �r�stud�kt�l �s meg�letni, �s harmadnapra felt�madni." Ez a M�rk le�r�sa. mely legr�videbb s mellyel Luk�cs is �ltal�ban megegyezik. Csak M�t� sz�nezi ki a dolgot kiss� �leseb�ben. De mindh�rom tud�s�t�s szerint J�zus feltette a k�rd�st �s az erre adott feleletek is nagyj�ban azonosak. Nincs teh�t semmi okunk arra, hogy e jelenetet megt�rt�nt esem�nynek ne tekints�k. Milyen vil�got vet ez esem�ny a J�zus �ntudat�ra? Mi�rt tette fel a k�rd�st tan�tv�nyainak? Az�rt, mert a k�rd�s J�zust is �rdekelte, mert maga is k�v�ncsi volt re� s mert maga sem tudta, hogy m�sok �s a tan�tv�nyok milyen feleletet adnak a k�rd�sre. N�h�ny nappal, vagy legfennebb p�r h�ttel a nagy p�ntek el�tt, amelyen keresztre fesz�tett�k, teh�t J�zus m�g sohasem tan�totta volt tan�t�v�nyainak azt, hogy � kicsoda, vagy hogy � a Messi�s. J�zus itt nem leck�t k�rdez tan�tv�nyait�l, amelyet � m�r nekik azel�tt tan�tott s most csak kik�rdez, hanem inform�ci�t k�r t�l�k a m�sok v�lem�ny�r�l �s azut�n az �k v�lem�ny�t is megk�rdi. A M�rk �s Luk�cs le�r�sa szerint J�zust mag�t is meglepte a P�ter �ltal adott felelet, att�l meg is ijed �s megparancsolja a tan�tv�nyoknak, hogy senkinek se sz�ljanak fel�le. E tilt� parancs kiad�s�t a M�t� evan�g�liuma is elismeri. Mit jelent e tilt� parancs? Semmi esetre sem azt, hogy a J�zus bels� tudat�ban a P�ter felelete mer� ellent�mond�sra tal�lt. Mert ekkor J�zus ny�ltan megmondotta volna, hogy: t�vedsz P�ter, mert �n nem vagyok a Messi�s. De azt sem jelentheti, hogy J�zus igazat adott P�ternek. S�t �ppen azzal szem�ben foglal �ll�st �s mondja tan�tv�nyainak, hogy az ember fi�nak sokat kell szenvednie, megvettetnie a v�nekt�l �s a f�papokt�l �s �r�stud�kt�l �s meg�letnie �s harmadnapra felt�madnia.

K�ts�gtelen, hogy az az �ltal�nos emberi gyarl�s�g, mely a megt�rt�nt dolgot szereti el�re megmondottnak �s el�re l�tottnak t�ntetni fel, a M�rk r�vid le�r�s�ba vitt be idegen elemeket. Ilyen post eventum, vagyis ut�lagos j�sl�snak kell tekinten�nk t�n a meg�let�st is, de mindenesetre a harmadnapi felt�mad�st. De a megvettet�sr�l �s szenved�sr�l sz�l� tan�t�st val�ban elmon�dottnak vehetj�k, mert azokat J�zus t�bbi tan�t�saiban is megta�l�ljuk. S�t a v�nek, t. i. synhedrist�k, f�papok �s �r�stud�k is benne lehettek J�zusnak okkor mondott szavaiban.

A M�rk r�vid, de val�sz�n�leg legr�gibb, leghitelesebb �s legmegb�zhat�bb le�r�sa pontos r�szletez�ssel m�g azt is elmondja, hogy J�zus e tan�t�st nyilv�n mondotta �s az a nagyrat�r� P�ter�nek nem tetszett, J�zust f�lreh�vta mag�hoz �s megdorg�lta. Jegyez�z�k meg j�l : P�ter J�zust megdorg�lta, kit csak azel�tt az � h�res vallom�s�val Messi�snak mondott, Mi�rt? Nyilv�n az�rt, mert J�zus nem fogadta el a Messi�s nevet s �gy nem t�mogatta az � nagyra-�v�gy� �tlet�t. “�s � megfordulv�n �s az � tan�tv�nyaira tekintv�n megfedd� P�tert, mondv�n : T�vozz t�lem S�t�n, mert nem gon�dolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra”.

E r�vid, klasszikus t�rgyilagoss�ggal el�adott �s meghitt k�zvetlens�gr�l tanuskod� el�ad�s a M�rk eg�sz le�r�sa ir�nt olyan bizodalmat kelt fel, hogy az ember alig tud megszabadulni a k�s�rt�st�l, hogy n�la ne csak a meg�let�st, hanem m�g a harmad�napi felt�mad�st is ne vegye J�zust�l sz�rmaz�nak. Pedig �gy ezek, mint az ezek ut�n k�vetkez� kereszt felvev�s csak a J�zus hal�la ut�ni suggestio �ltal ker�lhettek a J�zus szavai k�z�. Term�szetes, hogy az eg�sz jelenettel nem vagyunk a felt�tlen bizo�nyoss�g, hanem csak a val�szin�s�g birodalm�ban, mint csaknem minden egy�b tud�sunkkal. De e val�sz�n�s�g azt mutatja., hogy J�zus az � Messi�ss�g�t nem tan�totta �s m�g tan�tv�nyai gondolat�b�l is ki akarta irtani azt, hogy �t a zsid�k �ltal v�rt politikai vagy nemzeti Messi�ssal azonos�ts�k.

Azonban a J�zus t�bbi tan�t�saib�l rucijuk, hogy � az Isten orsz�g�nak k�zeli elj�vetel�t hirdette, abban nemcsak hitt, hanem meg volt gy�z�dve arr�l, hogy ez orsz�g elj�vetel�ben Isten neki k�l�n�s szerepet adott �s �ppen �t tette els� hirdet�j�v� �s meg�alap�t�j�v�. Mi�rt nem tartotta �s mi�rt nem hirdette teh�t mag�r�l ny�ltan, hogy � a Messi�s ? Gondolatom szerint e k�rd�sre adhat� helyes feleletben tudjuk megoldani, hogy ki volt J�zus �s mi�rt nem nevezte mag�t Messi�snak, hanem ink�bb emberfi�nak.

J�zus a zsid�knak a Messi�sr�l alkotott �s m�r megcsonto�sodott felfog�s�t nem osztotta, hanem mint egy�b fogalmaikba, �gy ebbe is �j �s m�lyebb jelent�st vitt be. Erre szint�n egyenes bizo�ny�t�kot tal�lunk a J�zus tan�t�saiban. Kora a Messi�st a D�vid fi�nak tartotta, J�zus ellenben az �r�stud�kkal folytatott besz�lget�s�ben vagy vit�j�ban mindh�rom synoptikus szerint a maga n�ze�t�t szembe�ll�totta az �r�stud�k�val �s szok�sa szerint a szent�r�s�sal bizony�totta is. Bizony�t�sa szerint maga D�vid nevezte a Messi�st ur�nak; mi m�don fia h�t neki? �s M�rk szerint “a nagy sokas�g �r�mest hallgatja vala �t" (12. 35. s k�v. 11. 20. 41-44; M�t� 22. 41-46). Kora felfog�sa szerint a Messi�snak az�rt kel�lett a vil�gra j�nnie, hogy azon uralkodj�k: a J�zus felfog�sa sze�rint az embernek fia nem az�rt j�tt a vil�gra, hogy neki szolg�l�janak, hanem hogy � szolg�ljon �s adja �let�t v�lts�gul azok�rt (M�rk 9. 35 ; 10. 44-45; M�t� 20. 20-23 ; Luk�cs 22,27).

J�zus mag�t az � lelk�ben Messi�snak tartotta, amennyiben �let�t az Isten orsz�g�nak megalap�t�s�ra szentelte. E c�lra vette maga mell� tan�tv�nyait is �s hitte, hogy munk�ja teljess� is lesz. Isten�ben �s a maga meggy�z�d�s�ben annyira hitt, hogy mikor e f�ldi �let �nz�s�n �s k�z�ny�ss�g�n terveit megt�rve l�tta, s�t �rezte, hogy neki is �ppen �gy el kell vesznie, mint el�tte a t�bbi emberfi�nak, ki az Isten orsz�g�t munk�lta: rem�nys�g�t � is az Isten hatalm�ba vetette �s hirdette, hogy “az �g �s a f�ld elm�l�nak, de az �n besz�deim semmik�ppen el nem m�lnak (Luk�cs 21. 37. v. �. M�t� 5. 18; 24. 34-36).

�gy az ember fia �s a Messi�s a J�zus tudat�ban nem volt k�t k�l�n�ll� �s egym�st�l elt�r� fogalom. Ez�rt vallat�sain�l, mikor a f�pap a M�rk r�vid el�ad�sa szerint megk�rdezte �t : “Te vagy-e a Krisztus, az �ldott Isten fia?" J�zus �gy felelt: .,�n vagyok. �s megl�tj�tok majd az embernek fi�t �lni a hatalomnak jobbj�n �s elf�ni az �g felh�ivel". (14. 6l-62.)

N�zete csak a Messi�s fogalma k�r�nek meghat�roz�s�ban t�rt el kor�nak felfog�s�t�l. � a Mes�si�st �ltal�nos emberi Messi�snak tekintette, de nem k�ls� politikai hatalom megteremt�j�nek, hanem az erk�lcsi vil�g, az Isten orsz�ga. megalap�t�j�nak. Ez �rtelemben mag�t Messi�snak tekintette, de a fogalomzavar kiker�l�se v�gett nem nevezte annak, s�t tan�tv�nyai�nak is megtiltotta, hogy �t Messi�snak nevezz�k. Ink�bb v�lasztotta teh�t mag�nak az emberfia nevet, mely az � n�zete szerint jobban kifejezte az � szerep�t �s hivat�s�t az emberek k�z�tt. E n�vvel emberi volt�t akarta hangs�lyozni, de nem gyarl�s�g�t �s gyenge�s�g�t Istennel szemben, amint ezt n�melyek �rtelmezni akarj�k, hanem �ppen azt a hatalmat �s m�lt�s�got, mely m�r a nyolcadik zsolt�r gy�ny�r� mond�s�ban is ki van fejezve: Mikor l�tom egeidet, a te ujjaidnak munk�j�t, a holdat �s a csillagokat, amelyeket terem�tett�l : Micsoda az ember, mondom, hogy megeml�kezel r�la �s az embernek fia, hogy gondod van re�. Hiszen kev�ssel tetted �t kissebb� az Istenn�l �s dics�s�ggel �s tisztess�ggel megkoron�ztad �t ! �rr� tetted �t kezeid munk�in, mindent l�bai al� vetett�l�.

E hatalom �s m�lt�s�g vagy dics�s�g �s tisztess�g a J�zus tuda�t�ban m�g nagyobb lehetett, mint a zsolt�r�r��ban, mert az J�zus�re�l nemcsak a k�ls� vil�gra, hanem a bels�, lelki �s erk�lcse vil�gra is kiterjedt olyan intenz�v m�rt�kben, amilyenr�l a zsolt�r��r�nak aligha volt fogalma. Ez �rtelemben az ember fi�nak nem�csak arra van hatalma, hogy a szombatot helyesen �rtelmezze, vagyis ura legyen a szombatnak (M�rk 2. 28), hanem arra is, hogy a b�n�ket megbocs�ssa e f�ld�n , (M�rk 2. 10 ; Luk�cs 5. 24 ; M�t� 9. 6). E m�lt�s�g �s hatalom nem a k�ls� vil�gi f�nyben �s tekin�t�lyben nyilv�nul meg a J�zus szem�ly�t illet�leg, hanem erk�lcsi fens�gben. E f�ld�n az ember fi�nak sokat kell szenvednie �s meg�vettetnie, nincs fej�t hova lehajtania (Luk�cs 9. 58 ; M�t� 8. 20), s�t t�n �let�t is el kell vesz�tnie (M�rk 9. 31}, az erk�lcsi vil�gban azonban � a gazda (Luk. 13. 25), ki beereszt, vagy kirekeszt, � a b�r�, ki elj� az � dics�s�g�ben �s be�l az � dics�s�g�nek kir�lyi sz�k�be (M�t� 25. 31) �s elv�lasztja a n�peket egym�st�l, mik�nt a p�sztor elv�lasztja a juhokat a kecsk�kt�l �s vall�st tesz Isten el�tt az emberekr�l (M�rk 8. 38 ; Luk�cs 9. 26 ; 12. 9 ; M�t� 10. 33). Ellene mondani olyan nagy h�n, hogy ann�l nagyobb csak a szent l�lek k�roml�sa lehet (M�rk 3. 29: Luk�cs 12. 10: M�t� 12. 31-32).

�gy az ember fia a J�zus tudat�ban azonos volt a Messi�s�sal, de nem k�ls� vil�gi �rtelemben, hanem bels�, lelki �s erk�lcsi �rtelemben. � volt a Messi�s, aki megalap�totta az Isten igaz�g�t �s azon uralkodni is fog a vil�g v�gezet�ig, am�g t. i. Isten fog uralkodni ember f�l�tt. De ennek idej�r�l senki semmit sem tud, sem az �gben az angyalok, sem a fi�, hanem csak az Atya. (M�rk 13. 32.)Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: J�zus tanulm�nyok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.52 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|