Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Október 15, 2006 05:05 CDT

Temetési szokások a maros-küküllői unitárius egyházkörben

Adorjáni Rudolf

Szerző: . 4508 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Adorjáni Rudolf Temetési szokások a maros-küküllői unitárius egyházkörben A halált és a temetést különös szokások és hiedelmek veszik körül, melyeket részben a félelem, részben az összetartozás egymás iránti tisztelete és szeretete teremtett meg. Szellemi hátterük az, hogy „a halott a másvilágon tovább folytatja életét. Ezért mindenre szüksége van. Nem lehet semmivel megrövidíteni, ha nem akarják", "hogy visszatérjen és kárt okozzon, bajt, betegséget zúdítson a hozzátartozókra".1 Ebből a felfogásból erednek egyházunk keretén belül a ma is létező temetési szokások. Minden tájegység, terület az egységes világképből más és más jellegzetességet őrzött meg, Ami az egyik helyen megmaradt, az a másik helyen feledésbe merült. A maros-küküllői egyházkor egyházközségei a következő tájegységekbe tartoznak: Mezőség: Szabéd; Maros-Nyárádköze: Ikland, Iszló, Székelykál, Marosvásárhely; Felső-Nyárádmente, Nyárádszentmárton—Csíkfalva, Vadad, Jobbágyfalva; Középső-Nyárádmente: Nyárádgálfalva, Nyárádszentlászló, Szentháromság-Kisadorján, Nyomát, Szentgerice; Felső-Kisküküllőmente: Csokfalva, Kis- és Nagyküküllő köze: Bözödújfalu, Bözöd, Rava, Bordos, Zsákod, Pipe; Középső-Kisküküllőmente: Küküllőszéplak, Désfalva, Harangláb, Szőkefalva, Dicsőszentmárton, Sáros, Küküllödombó, Adámos; Nagy-Küküllőmente: Küküllösárd, Segesvár, Medgyes. A halállal és temetéssel kapcsolatos szokásokat lényeges mozzanatai szerint csoportosítva mutatjuk be, ahogy az egyházkörünkben kialakult. Haláljóslás A halálnak számtalan előjelt tulajdonítanak, melyek közül egyházkörünk hívei között az alábbiak ismeretesek, A kutya halált megérző és jósló állat. Ha a küszöb mellett kapar és vonít, meghal valaki; ezt jelenti Nyárádszentmártonban, Szentgericén, Csokfalván, Ravában, Désfalván, Küküllődombón, Ádámoson. A bagoly huhogása halált jelent Nyárádszentmártonban, Szentháromságon, Csokfalván, Ravában, Küküllőszéplakon, Szőkefalván, Dicsőszentmártonban, Ádámoson, Küküllődombón. A tyúkot, ha kakas módra kukorékolni kezd, Nyárádszentmártonban levágják, mert halált jelez; Nyárádszentlászlón házhoz hívogatja a halált; Szentgericén, ha szemben áll a küszöbbel, ahányat kukorékolt, annyi napon belül meghal valaki. Dicsőszentmártonbon is az ilyen tyúkot levágják, hogy ezzel is megakadályozzák a szerencsétlenséget. Egyéb haláljelek: Nyárádszentmártonban az ablak titokzatos meg-kopogtatása; Küküllődombón álomban való foghúzás, árokba esés, falomlás; Szentgericén, ha valaki búzával álmodik. A halál maga is rossz jelnek számít: Küküllőszéplakon, ha esküvő alkalmával meghal valaki, az új párnak nem lesz szerencséje. Ravában azt tartják, hogy amerre a halott feje áll a ravatalon, a következő halott arról felöl lesz. Ha a nyújtópad takarót nem jól és nem hamar hajtják fel, még meghalhat valaki a családból. Nyárádgálfalván, Szentgericén, Ravában, ha temetéskor a harangok „visszasírnak", újra meghal valaki. A haldoklás megkönnyítése Ismeretes az a felfogás, hogy a halált egy rossz szellem okozza, ezt kell eltávolítani, ellenkező esetben az élőt is megronthatja. Eltávolítását ráolvasással lehet elérni, mert a szónak mágikus ereje van. Ezt a cselekményt olyan személy végezheti el, aki a szellemekkel érintkezni tud. Ezt a hiedelmet részben a keresztény egyház is átvette a maga temetési szertartásába. Itt a ráolvasást az imádkozás váltotta fel, mint az utolsó útra való felkészítést. A haldoklás megkönnyítésének a következő mozzanatait ismerjük. Az úrvacsora, melyet híveink általában a beteg részére igényelnek. Marosvásárhelyen, Nyárádgálfalván, Nyárádszentlászlón, Bözödújfaluban, Pipén, Adámoson rendszeresen adnak úrvacsorát a halálos betegnek; Szabédon, Vadadon, Jobbágyfalván, Szentgericén, Csokfalván, Küküllődombón csak ritkán. Nyárádszentmártonban az úrvacsorai kenyérből egy morzsát a beteg részére félretesznek. Bözödújfaluban a beteg az úrvacsorai kenyérből egy darabot a párnája alá rejt. Küküllőszéplakon, Szőkefalván a beteg részére az úrasztaláról zsebkendőbe téve egy darab kenyeret és egy kis üvegben bort visznek haza. Szokásban van egyes helyeken, hogy a betegért imádkoztatnak. Lelkész nélkül imádkoznak Küküllődombón. Öregasszonnyal imádkoztatnak Nyárádszentmártonban, Nyárádszentlászlón. Küküllőszéplakon a haldoklóhoz régen öregasszonyt hívtak, aki a Bibliából olvasott fel. Nyárádszentmártonban a lelkész a haldoklónak úrvacsorát oszt és az utána következő istentiszteleten imádkozik érette. Az istentisztelet keretében rendszeresen imádkoznak a halálos betegért Nyárádszentmártonban, Szentháromságon, Szabédon, Bözödön, Dicsőszentmártonban; szórványosan Vadadon, Szentgerieén, Csokfalván,, Küküllődombón. A lelkész szolgálatát eszerint inkább a Nyárádmentén veszik igénybe. A Kisküküllőmentén más vallású lelkészeket is felkérnek szolgálattételre. A halott előkészítése a temetésre Egyházkörünkben a következő erre vonatkozó szokások maradtak fenn: Földre tevés. Nyárádszentmártonban, az első házban, ahonnan minden bútort kihordtak, pokrócot terítenek a földre, erre tiszta alsólepedő kerül, amire a már megmosott halottat helyezik, lábbal a kijárat felé. Dicsőszentmártonban deszkapadlóra teszik, hogy egyenesen merevedjék meg; Adámoson a puszta földre, lábbal a küszöb felé; Vadadon rendszerint az előszobába viszik a megmosott halottat. Áll-felkötés. Nyárádszentmártonban a halott állát női fejkendővel kötik fel; Csokfalván fekete fejkendővel, majd fekete szalaggal cserélik ki és a koporsóba teszik. Szemlezárás. Ravában a halott arcára fekete kendőt terítenek. Nyárádszentmártonban az öregek emlékezete szerint, amikor a szemüreg igen mélynek tűnt, a szemgolyóra fémpénzt helyeztek. Szentháromságon, ha a szem nem akar lecsukódni, pénzt tesznek rá. Száját, fülét fonalból sodort golyócskával vagy vattával dugják be, hogy ne vérezzen. Csokfalván a halott szemét az egyik rokon zárja le; a szemére pénzt tesznek, ami a koporsóban marad, szájába és fülébe vattát helyeznek. Ádámoson a halott szemét a testet lemosó személyek zárják le. Tűzkioltás. Havában a halál bekövetkezése után a tűzet kioltják. A család tagjainak nem szabad ételhez nyúlni. Segítők terítenek asztalt és osztják ki az ételt. Küküllőszéplakon a halál beálltakor a tüzet abban a szobában kioltják. Amíg a halott a házban van, a családtagoknak nem szabad ételhez nyúlni, főzéssel foglalkozni, mert esetleg kézzel megérinthették a holttestet; számukra is idegenek főznek. Vadadon a tüzet szintén kioltják; az asztalt az elhunyt, részére is megterítik, helye a temetés napjáig üresen áll. Öltöztetés. Dicsőszentmártonban és Küküllőszéplakon a „haló gúnya" (halotti ruha) régebben fehér alsónemű volt, Nyárádszentmártonban csak a szegényeket öltöztették így. Fiatal leányt ma is fehérbe öltöztetnek Szabédon, Nyárádszentmártonban, Jobbágyfalván, Ravában, Szőkefalván, fejére menyasszonyi fátyolt is tesznek Szőkefalván. A halott lábait fekete szalaggal kötik össze Szökefalván, Dicsőszentmártonban, Szentháromságon, Szentgericén, Csokfalván, Havában, Ravatalozás. Régebben a felöltöztetett halottat nyújtópadra helyezték s onnan tették a koporsóba. Ma a két eljárást összevonták és az ágyról vagy a földről egyenesen a ravatalra helyezett koporsóba teszik. Nyárádszentmártonban 1947 előtt az ágyból kiemelt halottat az első házban elhelyezett nyújtópadra tették át, új kézimunkáit terítők segítségével. A nők menyasszonyi kelengyéjük legszebb kendőit teszik félre és őrzik egy egész életen át. s magukkal viszik a sírba is.2 Küküllődombón régebb „fehér ravatal" volt. Szokásban van Szabédon, Nyárádszentmártonban, Szentháromságon, Szentgericén, Csokfalván, Szőkefalván, Désfalván, hogy a halott hasára keresztbe tett sarlót helyeznek, mely a felfúvódás ellen szolgálna, de a sarlót nem temetik el a halottal. A ravatalnál használt tárgyak között Szentgericén, Csokfalván, Havában, Küküllőszéplakon, Szőkefalván, a halott, ill. a ravatal alá tett vizes edény, cseber vagy veder szerepel a felfúvódás ellen. A ravatalra vagy a koporsóba helyezés a férfiak dolga, és legtöbb helyen erre a célra szőtt házi kendővel történik. így van ez ma is Nyárádszentmártonban, Szabédon, Csokfalván, Ravában, Pipén. A kendőt a koporsóban hagyják, úgy, hogy az két oldalon kilátszik belőle. A koporsóbatétel Szabédon, Nyárádszentmártonban, Nyárádgálfalván harangszó mellett történik. A haláleset hírüladása. Csokfalván a halottas ház kapuja köré fekete kendőt tesznek; Dicsőszentmártonban régen a kapura fekete lobogót tettek; Désfalván a templomi gyászlobogót helyezik a kapura. Egyes helyeken a haláleset közlése nemcsak harangszóval történik, hanem az un. halotti társulat által is. Ilyen van Küküllődombón, Ádámoson, Segesváron, Sároson. Segesváron a temetési segélyalap és a szomszédságok tagjait körzetenként írásban értesítik a halálesetről. Halottlátás. A régi felfogás szerint a halottlátás, ami ajándékozással párosul, a halottnak szólt, aki új életre indulva elbúcsúzik övéitől, akik ellátják útravalóval. A halottat addig nem temették el míg az egész rokonság össze nem gyűlt. A halottlátás napjainkban újabb értelmezést kapott. Nyárádszentmártonban, ahogy a halált jelző ha- rangszó megkondul, a halottas ház felé megindul a vándorlás. „Adjon az Isten csendes nyugodalmat eltávozott kedvesüknek, a hátramaradottaknak vigasztalást" — mondással köszönnek. Kezet fognak a gyászolókkal, felajánlják segítségüket, átadják ajándékaikat Általában lisztet, tojást, szalonnát, tyúkot, burgonyát, zöldséget visznek ajándékba. Ez a szokás ismeretes a Nyárádmentén, továbbá Vadadon, Jobbágyfalván, és a Kisküküllőmente valamennyi egyházközségében. Mindenütt az asszonyok viszik a rokonok részéről az élelmet, melyet a halotti torra használnak fel. Szökefalván az ajándékozók nevét és tárgyát jegyzékbe foglalják, hogy adott esetben tudják, hogyan viszonozzák. A sirató. A halottkultusz legmegrázóbb kísérője. Az Ószövetség is említi: „Hívjátok a sirató asszonyokat" (Jer 9,17). Kodály Zoltán szerint a sirató az őskorba nyúlik vissza: „Az egész világon, ahol megvan, az asszonyok dolga, [. . .] a nép élénken figyel rá s utána megbeszéli; [. . .} egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli színtere a rögtönzésnek"3. Az általunk gyűjtött siratókban az élő beszél a halottal. A halott érdemeit emlegeti, de leginkább a sirató asszony a maga panaszát mondja el, gyakran magát sajnáltatja. Üzen a halottól a korábban elhaltnak. Lejegyzése nehéz, temetés alatt profanizálásnak vennék, temetés után a halott zavarásának tekintik. Horváth István szülőfalujában, Ózdon, csak rejtve tudta rögzíteni.4 Az édesanyát siratva, a rímek is megcsendülnek; „Halál, halál, mérges halál, / Kifúrtad e háznak falát, / Elvitted a jó Édesanyát / Étét árvának gondozóját"5. Testvér panaszolja testvérének élete sorát: „Mondd meg lelkem, jó; testvérem, / Édes anyámnak, édes apámnak / Mondd meg lelkem az én nyomorúságim, / Hogy ne feledkezzenek el rólam / Keressenek fel, vigyenek ingem is oda, / Mert én oda szívesen megyek"6. Édesanya leányára emlékezve magát siratja; „Ilonka, lelkem, Ilonka, édesanyámé, / Métt hattál itt ingemet. / Kihez jüjjek még Ilonka lelkem, l Hogy kipanaszoljam magamat"7. A halottnak szól az üzenet a küküllődombói siratóban is: ,,Édes anyám lelkem, ha igaz, hogy a lelkek találkoznak, mondja meg, hogy elrendezem a leánykákat". Adámoson is üzennek: „Mondd meg Jánosomnak, amíg élek siratom". A sirató szokásban van Nyárádszentmártonban, Vadadon, Szentgericén, Pipén az öregek még emlékeznek rá: síró, elnyújtott hangon, félig éneklő formában hangzottak el. A halott tetteit dicsérték. Dicsőszentmártonban már kiveszett, de itt id. Bartha Sándor, 1977-ben így emlékezett: „A legközelebbi hozzátartozók siratóztak. Anya mellett leánya, anyós mellett menye, leányt nővére vagy húga. Férfi nem siratózhatott. A halál beálltával azonnal megkezdték, ahogy jöttek a halottnézők. Minden érkezőnél külön felhangzott. Koldusének módjára, jajszóval való mondogatásból állott. A halott érdemét emlegették, szépítették is. Üzentek a régebben elhaltaknak. A koporsó lezárásakor, a házból való kivitelkor és a temetőben is siratóztak.” A Kisküküllömentén ma mindenütt szokás. Désfalváról idézzük: nézéskor szülő, főleg asszony siratja gyermekét, férjét, leánygyermek szüleit. Virrasztáskor csak az siratózik, aki nagyon ki akarja mutatni fájdalmát. Temetés napján a lelkész odaérkeztekor van a legnagyobb siratózás. 1949 előtt a szertartás alatt is siratóztak. [. . .] Temetőben a sírbatétel alatt és a korábban elhaltak sírjánál is elhangzik. Mindig rögtönzött szövege van."8 Virrasztás. Általános felfogás volt, hogy amíg a halott a házban van, virrasztani kell, nem szabad elaludni, mert az alvó ember lelke kiszáll a testből, az üres testet pedig elfoglalja a halott lelke. K. Kovács László feltételezi, hogy a virrasztásnak közjogi és örökösödési oka is lehetett. A rokonok azért gyűlhettek össze, hogy a halál beálltáról meggyőződjenek s az örökséget átvegyék. Erre emlékeztet, hogy virrasztás alkalmával állítják össze a nemzetség levelet, vagyis a búcsúztatót9. Egyházkörünkben a virrasztás mindenütt élő szokás. Nyárádszentmártonban és Nyárádgálfalván túlnőtte a családi ház keretét, a művelődési otthont is igénybe veszik erre a célra. A virrasztás régen Havában úgy történt, hogy a falu népe néhány jó énekes vezetésével beült a halottas házba, ahol egyházi éneket énekeltek a ravatal körül. Azután a férfiak kivonultak egy másik szobába és ott kártyázással és meséléssel töltötték az időt. Ügyeltek arra is, hogy senki el ne aludjék, ha mégis megtörtént, hogy valaki elszenderült, azonnal felköltötték. Ezalatt az asszonyok a hozzátartozókkal együtt a ravatalt ülték körül és csendesen beszélgettek a meghalt érdeméről, életéről. Éjfél után az idegenek hazamentek. A hozzátartozók a halott fölött őrködtek, nem hagyván egy pillanatra sem magára.10 1962-től a virrasztásban, már nem énekelnek, nem is mesélnek, csak kártyáznak. Éjfélkor a jelenlevőket pálinkával és kenyérrel kínálják meg, majd az idegenek hazamennek. Miután mindenki elment, a háziak a szomszéd szobában lefeküsznek, a halott magára marad. Pipén a virrasztóba a közeli hozzátartozók mennek, mások nagyon ritkán vesznek részt. A virrasztás 11 óráig, esetleg éjfélig tart A virrasztókat kenyérrel és borral kínálják. Egyházkörünkben a virrasztáskor végzett szertartás következő formái ismeretesek: Egyházi éneklés van Nyárádszentmártonban, Jobbágyfalván, Szentgericén, Nyomáton, Csokfalván, Szőkefalván és Küküllősárdon. Egyházi éneklés és imádkozás a lelkész jelenléte nélkül Ádámoson, Küküllődombón. Lelkészi szolgálat egyházi énekkel Nyárádgálfalván, Szentháromságon, Csokfalván, Bözödön, Pipén, Segesváron. Búcsúztató. A búcsúztatóban a halott búcsúzik az élőtől, rokonsági és öröklési sorrendben, így az egész nagy családot magába foglalja. Arra vonatkozóan, hogy a búcsúztató eredetileg verses, énekes vagy prózai volt-e, a rendelkezésünkre álló adatokból kitetszően megjegyezzük, hogy egyházkörünkben a Kisküküllömentén hagyománya lehetett verses és énekes búcsúztatónak. Az 1813-as egyházi összeírás szerint: „Désfalván a halott felett való búcsúztatásért a mesternek 24 pénz járt.", Haranglábon és Kissároson 3 máriás11. Ádámoson a búcsúztató éneklésért 4 sustág.12 Régebben a küküllői körhöz tartozott Bethlenszentmiklóson a halottak énekkel való búcsúztatásáért 3 máriás járt a mesternek. Hasonlóképpen Szentbenedeken is.13 Zsákodon az 1940-es évek előtt verses-énekes búcsúztató volt szokásban. A hozzátartozók által összeállított névsor alapján az énekvezér a halott érdemeit, életét versbe foglalta és sajátos dallammal a templomi szertartás után, orgonakíséret mellett elénekelte, amiért egy véka búzát kapott.14 A verses búcsúztatót az 1643. évi nyárádszentlászlói zsinat betiltotta. „A pap a halottat az élőktől ne búcsúztassa, versifikálást ne tegyen." Ezt a tiltó rendelkezést erősíti meg az 1774-í zsinat, amely a lelkészt állásából való felfüggesztés terhe alatt eltiltja a verses búcsúztatástól. A tiltó rendelkezések ellenére a búcsúztató megmaradt. A mesterektől, az énekvezérektől a lelkészek vették át. Az egyházkör területén napjainkban csak Pipén mond a lelkész verses búcsúztatót, A búcsúztatást a nevek rokonsági felsorolásában még városon is — Segesvár, Medgyes, Dicsőszentmárton — gyakorolják. Az eltemetés A szokás és szertartás itt áll elénk egységesen. A koporsóba tevéssel kapcsolatos szokások közül csak egy nehányat emelünk ki. Nálunk is, mint annyi más helyen a koporsó lezárása előtt a szemfedelet felhasítják, a gombokat kigombolják, a halott lábán és állán a kötéseket kioldják. Nyárádszentmártonban, Nyárádgálfalván az áll- és lábkötő szalagot a koporsó gyaluforgácsa közé teszik. Dicsőszentmártonban az ingnyakán levő gombokat is kigombolják. Havában a halott öltözetén nincs gomb vagy egyéb kötelék. Az áll- és lábkötő szalagot itt is kioldják és a koporsóban hagyják. E tárgyak eltemetésének szellemi háttere: azok a halottéi, vigye magával, mert ártó szelleme bennük lehet és a háziakra rontást hozhatnak. Mindent el kell követni, hogy a halott szelleme a házból minél hamarább eltávozzék. Ezt célozza a házban való zajcsapás, a koporsó kivitele után a bakkok feldöntése, mint pl. Dicsőszentmártonban és Szőkefalván. A koporsót a legközelebbi hozzátartozók veszik körül, de ennek szabályos, meghatározott rendje már sehol sincs meg egyházkörünkben. A koporsó körülállásának némi rendjét csak Ravából ismerjük, a templomból való temetés alkalmával. Itt a koporsót úgy helyezik el, hogy a halott feje szembe legyen a szószékkel. Fejénél bal oldalt vannak az asszonyok: édesanya, nőtestvérek; jobb oldalt a férfi hozzátartozók: édesapa, fiútestvérek. Az udvaron történő szertartás alkalmával a gyülekezet férfi tagjai a lelkész mögött, a nők vele szemben állnak. Kivétel Küküllődombó, ahol a lelkész az udvaron a koporsó jobb oldalán áll, tőle balra a férfiak, jobbra a nők vannak. A házban történő szertartás alkalmával a lelkész a halott lábánál, az udvaron és a temetőben pedig a fejénél áll. A temetés ideje mindenütt a halál beállta után harmadnap, rendszerint délután 2—3 óra között Harangozás: A halál beálltát, a temetés kezdetét mindenütt harangszó jelzi. A halál beálltától a temetés végeztéig naponta háromszor harangoznak: reggel, délben és este. A harangozás hírül adja a halott nemét. A legáltalánosabb az, hogy férfinak nagy haranggal kezdik, kicsivel folytatják, végül mind a kettőt összehúzzák, A nőknél a kicsivel kezdik, naggyal folytatják majd összehúzzák. Vadadon, Nyárádgálfalván, Ravában, amikor az idegenben elhalt, de haza hozott koporsója a falu határához ér, azonnal harangoznak. A haranggal való hírüladást mindenütt szaggatásnak nevezik, Szabédon „gyűlőt" húznak a temetés kezdetén, „kísérőt", míg a menet a temető felé tart, és „takarót" mialatt a koporsót behantolják. Itt minden egyes harangozás időtartama öt perces megszakításokkal két óra. Küküllődombón „gödörnekvalót" húznak, mikor a sír készen van. Nyárádszentmártonban „papinduló" jelzi a belsőemberek elindulását. Szentgericén, Havában, a „gyűlőt" kettővel húzzák, majd utána egyes harangszó jelzi a belsőemberek elindulását. Több vegyes lakosságú tahiban, mint Szőkefalván, Désfalván, Haranglábon, Ádámoson, Nyárádgálfalván, Küküllősárdon, Csokfalván, Jobbágyfalván minden felekezet templomában harangoznak. A koporsó lezárása. A koporsóba olyan tárgyakat tesznek, amelyeket a halott életében használt. Ravában a halott jobb kezébe tiszta zsebkendőt tesznek; férfi mellé a kalapját. AZ 1960-ban elhunyt Berecki Imréné Hankó Juliánna 79 éves özvegyasszony mellé odatették imakönyvét, férjének háborúból írt leveleit, menyasszonyi jegykendőjét, gyermekek, unokák, dédunokák fényképeit. Az 1975-ben elhalt Fülöp Mózes mellé lezárt üvegbe tették életrajzát, búcsúztatóját, a betegsége okát ismertető írást. Ennek az a magyarázata, hogy Ravában a sírokat 50—60 év múlva újraássák, az utódok hadd tudjanak tájékozódni, hogy melyik családhoz tartoznak. A koporsó lezárás előtt a házban énekkel végeznek egyházi szertartást Nyárádszentmártonban, Jobbágyfalván, Vadadon; előfohásszal, Úri imával és énekkel Szabédon és Küküllőszéplakon. Lezárás után a koporsót kiviszik az udvarra, legtöbb helyen lábbal előre ,hogy a bajt, betegséget vitessék el a halottal. Fejjel előre csak Vadadon, Nyárádgálfalván és Pipén viszik. Az udvaron a koporsót az előre elkészített bakkokra teszik szintén lábbal előre a kapu felé. Fejénél egy kis asztalka áll, innen végzi a lelkész a szertartást, A családi ház udvarán végzik a szertartást Nyárádszentmártonban, Jobbágyfalván, Vadadon, Szentháromságon, Nyárádgálfalván, Nyárádszentlászlón, Bözödön, Pipén, Désfalván, Haranglábon, Sároson, Dicsőszentmártonban, Küküllődombón, Ádámoson, Szőkefalván és részben Ravában. Az udvaron történő temetési szertartásnak egy érdekes formája alakult ki Szentgericén, Szentháromságon, Nyárádszentlászlón, Ravában: a koporsó a házban van a hozzátartozókkal, a lelkész az udvaron szolgál fekete abrosszal letakart asztal mellett. E szokás eredetét nem ismerjük. Temetői kápolnában, ill. ravatalozó helyen történik a szertartás Marosvásárhelyen, 1976 óta Segesváron és Dicsőszentmártonban. A templomból való temetés régebb általános lehetett. Erre utal Körmöczi János püspök 1829. október 11-i körlevele, melyben közli a főkormányszék rendeletét: „A gubernium előtt kivilágosodván, hogy a megholtak testeit némely helyeken a Templomokba vitetnének és az Isteni tisztelet alatt is ott tartatnának, minden jurisdictiohoz rendelés tétetett az eránt, hogy ezen visszaélés eltöröltessék s az ez eránt felséges rendelésnek nem engedelmeskedők, ha colonusok15 12 pálca testi büntetés, ha Nemesi szabadsággal bírók, Constitutionális büntetés alá vettessenek". Adámoson 1813-ban még templomból temettek. Dicsőszentmártonban 1905 előtt minden halottat a templomból temettek. Küktillődombón az első világháború előtt szintén a templomból temettek; a spanyolnátha járvány vetett véget a szokásnak. Nyárádgálfalván mindenkit a templomból temettek, ma nagyon ritkán. Ma is a templomból temetnek Szabédon, ahol odavisznek minden megkonfirmáltat vagy törvényes házasságban elhunytat; Csokfalván minden halottat különbség nélkül; Zsákodon csak a megkonfirmált halottat; Havában csak azokat, akik jó templombajárók voltak és ilyen irányú kívánságukat még életükben kifejezték. Ha az időjárás rossz vagy szűk a családi ház udvara, akkor is a templomból temetnek. A temetési menet. A szertartás befejezése után a koporsót rudakra emelik vagy szekérre teszik, a koszorúkat elhelyezik és temetési éneket énekelve megindul a mertet, Elöl viszik a fekete zászlót, melyet Szabédon és Szentgericén mindig férfiak visznek. Máshol az egykorúak és egyneműek, férfinak férfi, nőnek nő. Küküllőszéplakan a haldokló még életében felkéri, hogy ki legyen az ő zászlóvivője. A zászló után a lelkész és énekvezér halad, mögöttük az énekkar, a férfiak csoportja életkor szerint, majd a koporsó. Utána a legközelebb gyászolók, végül az asszonyok sorai zárják be a menetet. A halottvivés ősi formája a koporsó rúdon való vivése. Ma így van egyes esetekben Vadadon, Csokfalván, ha a temetőhöz közelálló házból temetnek. Havában a rúdon való vivés a gyakoribb, szekérre csak azt teszik, aki a falu alsó végén lakott. Szőkefalván nem rég kezdődött a rúdon vivés elterjedni; addig itt is szekérrel vitték a koporsót. Nyárádszentmártonban régebben ökrös szekérrel vitték, az ökrök szarvait fekete kendővel díszítették. Désfalván a szekér aljára szalmát tesznek, amit a temetőben elégetnek. Haranglábon, Désfalván, Szőkefalván, Küküllődombón az idősebb asszonyok felülnek a szekérre és siratóznak. A menet régi formája érvényesül ma is, ha fiatal lányt vagy legényt temetnek. Ez a halott lakodalmára emlékeztet. Nyárádszentmártonban ilyen esetekben lovas legények és fehér ruhás leányok vonulnak a koporsó két oldalán a temetőig. Zenészek is részt vesznek és zeneszóval a temetőig kísérik. Csokfalván az 1930-as években csecsemő halála esetén a fiú koporsóját egy legény, a leányét egy fiatal lány vitte hóna alatt. Fiatal leány halottat kétfelől hat-hat legény kísérte, guzsalyakra kötött fekete kendővel. Fiatal asszonyt rúdon hathat fekete fejkendős asszonytársa vitt. Ma már ez nincs szokásban, Küküllődombón régebben a fiatal halottat hat fiú és hat leány vitte. Utóbbiak kibontott hajjal, fekete szalaggal átkötve kísérték leánytársuk koporsóját. A leányok házilag készített guzsalyt vittek nyelére tett fekete és fehér kendővel. Désfalván fiatal leány és legény temetésén társaik kendőkkel díszített virágcsokrokkal kettős sorokban meneteltek. Legények a koporsó előtt, leányok a koporsó után. Zene kedvelőknél zenekart is fogadtak. Küküllőszéplakon fiatal leány halálakor tíz leány fehérbe öltözik, rojtos kendőkből zászlót készítenek és többszínű szalaggal kidíszítik, tetejébe élő virágcsokrot tűznek. A koporsót legények viszik rudakon. Havában régebben minden temetésre külön készítettek zászlót. Guzsaly nyelére fehér abroszt kötöttek és rá fekete selyemkendőt. Ez a fiataloknál ma is szokás. A fekete kendőre még egy sárga selyemkendőt, a rúd végére csokorba kötött fekete szalagot tettek. Temetkezési helyek. A templom mellé temetkeznek Szabédon, ahol a temető közvetlenül a templom körül terül el. Nyárádszentmártonban a régi betelt temető a templom körül, a falu közepén volt. Szentgericén is a leggyakoribb temetkezési hely a cinterem. Zsákodon a közös unitárius és katolikus temető a katolikus templom mellett van. Pipén a régi temető a régi templom felett volt. Désfalván az 1813-as egyházközségi vagyonösszeírás megemlíti, hogy az „unitáriusoknak temetőjök ezelőtt volt a Czinterem". Itt ma is vannak régi sírok, Ádámoson az 1700-as évek előtt felhagyták a templom mellé való temetkezést. Dicsőszentmártonban is a templom 1972—73. évi javításakor az északi fal mögül emberi csontok kerültek napvilágra. A családi kertbe való temetkezés kővetkező formáit ismerjük: a. Telken belüli családi kertbe: Bözödön, Ravában, Ádámoson. b. Telken kívüli családi kertben: Nyárádszentmártonban a „Csorgó" nevű dűlőben van a kihalt Rozsnyay család sírkertje. Búzaházán a határban szétszórtan fekvő családi kertekbe temetkeznek. Nyárádgálfalván a Csiki és Fekete családok egyes tagjai a szőlőben levő családi sírokba temetkeznek. Csokfalván van mintegy öt népesebb családi temető, kilenc-tíz pedig egy-két sírral. Bözödön a falut körülövező dombos és lankás vonulatok oldalába temetkeznek, egykori földjeik végébe. Ravában családi sírkertek vannak a közös temető körül, az Andrási, Kozma, Tamási, Kecskés kert, ezen családok sírjaival és a Pap kert a belsőemberi sírokkal. Közös temetőt minden egyházközségben találunk, helyenként többet is. Nyárádszentmártonban a régi temető a 12. században épült templom mellett terült el s valószínűleg azóta használták. Nyárádgálfalván a régi temetőben 400 éves, Szentgericén a templom mellett lévő régi temetőben 300 éves sírok is találhatók. A Kisküküllőmentí egyházköz ségekben a szőkefalvi temetőt kivéve mind ISIS előttiek, amint ezt a már említett összeírásban feljegyezték. Pipén az új temető az 1920-as évekből való. Közös temetőink néha külön nevet is viselnek. Az elnevezés utalhat társadalmi tagozódásra is. Székelykálon „Nemes" temető van; Küküllődombon régebben azokat, akiknek senki hozzátartozójuk nem volt, a „Szegények" temetőjébe temették. A név a terület adományozójának nevét is őrizheti. Vadadon a Török temetőt egy évszázaddal ez előtt egy ilyen nevű család adományozta. Szőkefalván a reformátusok tulajdonában van a Károly temető, melyet az 1920-as években Rákosi Károly nevű birtokos adományozott. Ugyanebben a faluban a Nagy Pál temetőt az 1940-es években egy hasonnevű család adományozta szérűs kertjéből. Mind a két temetőbe unitáriusokat is temetnek. Pipén a régi temetőt Kölpény-nek hívták. Az új temető egykori határneve Kerek szőlő volt, valamikor e helyen szőlőt termesztettek. Közös temetőink az egyházkörben mindenhol dombos oldalon feküsznek. Ezeket a Kiskuküllőmentéről a már többször idézett 1813. évi összeírás részletesen felsorolja; Désfalva: „ most a több valláson levő atyafiakkal közösen temetkeznek a „Krutsa" nevű helyen, a falun kívül, mely kerítetlen és egy nagy hegy oldal, — ennek hossza: 100 öl, északi vége: 34 öl, déli: 24 öl." Harangláb: „temetőjök a falun kívül van a többi valláson levőkkel közös, s kerítetlen. Szomszédi: Napkeletről Bosztán Tamászi: Tktes Máté Isák úr embere földe, északon a földek végein, nap nyugatról: Tktes Máté Farkas Úr szántóföldje. Délről tktes Vita Sámuel kaszálója. Hossza: délről: 53, északról: 55 öl, Napkeletről: 44 öl, Napnyugot-ról 22 öl." Kissáros (Sáros): „Temetője az ecciesiának két helyt van. 1-ször a Halmoknál levő, mely három darabban van három hegyetskén. Az Elsőnek szomszédi Napnyugot felöl a Faluban levő sessiok16 s kertek végei rúgnak reá. Dél és Napkelet felöl a Samos Szöllő. Északra kender földek, kerítetlen s mind a három valláson levő magyarok elegyesen temetkeznek benne. Ennek hossza 46 öl Napnyugot felől. A széle 18 öl Napkeletről pedig a harang alatt tsaponolag 38 öl. A második és harmadik egymás mellett levő halmok vagynak a Samos Szöllő mellett. Szomszédi a kettőnek: Napkeletről a Samos Szöllő, Délről a kert Szöllő. Napnyugotról a Galambfalviné Asszony jószága. Északról egy darabig a Szöllőbe járó út és azon túl a kender földek. Hossza a két halomnak 110 ől, széle az alsónak Napnyugotra 32 öl, ahonnan kihegyesül. A 2-ik temető helye van a Bársony nevű. erdő alatt, ez is kerítetlen s temetkeznek a reformátusok és katolikusok is belé. Szomszédi északról a falu kertjei, Napnyugotról és Délről a Bársony erdő, Napkeletről a falu kertjei és a Vadveremből lejövő árok. Ennek Napkeleti oldala 100 öl, Déli 150, Északi a falu megett 136, Napnyugoton pedig 23 öl." Adámos: „A Temetőjök van a falun kívül, a falu déli széliben kerítetlen s megengedik ugyan az Unitáriusok más magyaroknak is oda temetkezni, de a hely tulajdonosai csak az unitáriusok s az Unitárius Pap használta vagy kaszálta, s ma is mikor nem esik nyomásba a Pap kaszálja. Szomszédi Délről az erdőre járó út, Napnyugotra a tekintetes Pásztai Ferentzné Asszony csűrös kertje, melynek nagyobb része a temetőből van elfoglalva. Északról a Csegezi Elek posteritásai17 Curialis18 Telkek. Napkeletről a falu szabad útja. Ennek északi széle 26 öl, közép szélessége pedig keresztül mérve 47 öl. Hossza nyugoti végiben 67 öl, közepin pedig 91 öl. A déli vége az út miatt kerek". Küküllődombó: „Az Unitáriusoknak külön van Temetőjök a Falu napkeleti és északi részében, vagy Széliben kerítetlen, de megengedik a faluban levő Reformátusoknak is az ide való temetkezést s midőn nincs nyomásban az Ó-temetö fűvit a Pap használja. Szomszédja a két temetőnek az Ujj Hegy nevű Szöllő, Napkeletről a papi föld. Délről a Mesterség kertje és az árok, Napnyugotra egy darab puszta kopacz oldal két részben lévén: az egyik Ó és a másik Újj, az Ó-temetőnek (kaszáltatik midőn nincs nyomásban) Déli vége 56 öl, északi is 56 öl, Hossza: 90 ö1." Dicsőszentmárton; „Temetője az itt levő Unitaria Ecclanak vagyon kettő, de mind a kettő a faluban levő más vallásuakkal közös. Egyik Temető van a falunak felső végibe, kerítetlen, Szomszédjai: Napkeletről a román templom, Napnyugotról és délről az ország uttya, északról a belé rúgó szántóföldek végei. Ennek Napkeleti vége: 10 öl, Napnyugoti vége 51 öl, Hossza 66 öl. Másik Temető van a falu alsó végibe ez is kerítetlen, szomszédjai Napkeletről a Reformátusok temploma, Napnyugotról a mesteri fundus, Északról az Egyház-Szere Szöllőse, délről az ország uttya, ez háromszög figurájú, melynek déli oldala 85 Napkeleti 57, Napnyugoti 57 öl." Szőkefalva: „Temetőjök külön nints, hanem a Reformátusokkal egy hellyre temetkeznek. A Temető a Reformátusok tulajdona, ők használják a füvit is, a múlt Esztendőben mikor a Reformata Ecclak vagyo-naikat is conscribáltak19, ez akkor szomszédosíttatott s felis méretett”. Széplok (Küküllőszéplak): „Temetőjek az Unitáriusoknak külön van, a más vallásuakkal nem közös, a füvit is mikor tsak terem valamit az Unitárius Pap kaszálja, de sovány volta miatt terméketlen, s ennélfogva nints bekerítve. Fekszik a falun kívül Északról a Szöllő oldalában. Szomszédgyai, Délről és Napkeletről Román György Mgs. Horváth Dániel Úr embere szántóföldje, Napnyugotról a Szöllő mellett kijáró út Északról kihegyesül a Szőke István Mgs. Horváth Károly Úr embere, s más emberek szántóföldjeibe, Szélessége 25, Hosszúsága 80 öl, a fekvése ovális kerekségű."20 A temető bekerítése. A temetőket ma mindenütt bekerítik. A Kisküküllőmentén 1813 előtt sehol sem volt a temető elkerítve. Azóta ezeket is bekerítették. Küküllődombőn élősövény — orgona — veszi körül. Pipén a régi temetőt a Kölpény árka határolja, az új temetőt bekerítették. Szabédon élő gyepű, Vadadon is élő sövény veszi körül. Ravában élő sövény és árok határolja. Csokfalván némelyik családi temetőt üres árokkal vették körül. A temető növényvilága. A régiek a halott fejéhez vagy lábához fát ültettek. Ennek magyarázata valószínűleg az ősi hitvilágban oly fontos szerepet játszó „életfa" lehetett. Temetőink ma is tele vannak gyümölcs- és díszfákkal vagy más haszonfákkal és virágokkal. Ezeket már nem tudatosan ültetik fejhez vagy lábhoz, hanem üres A temető szigorú tilalom alá esik. Fát kivágni vagy virágot letépni nem szabad. Pipén és Ravában azért, mert az innen tépett virágnak „halott" szaga van. A temető beosztása tükrözi a falu eredeti képét. A családok abban a szomszédsági rendben temetkeznek, ahogy a faluban éltek. Szőkefalván, az egyházközségek tulajdonjoga szerint külön van unitárius, református, katolikus és ortodox temető. Küküllőszéplakon a már említett 1813-i összeírás az unitáriusok külön temetőjét említi, mely a Kilia nevű határrészen volt. Ide temetkezett a patronus P. Horváth család. Ebbe a temetőbe az idők folyamán a cigányok temetkeztek felekezeti különbség nélkül. Ma Cigány temetőnek is hívják. Az unitáriusok a református temetőbe temetkeznek. Az ortodoxoknak külön temetőjük van. Van zsidó temető is, ahová a szomszéd falvak zsidó családjai temetkeznek. A kereszteletlenül elhalt gyermeket Havában a temető külön sarkába temetik el. A család rendjéből kiindulva feltételezhető, hogy a halottnak a temetőben is rokonsági foka, kora, neme szerint meghatározott helye volt. Ennek nyomait egyházkörünkben ma is megtaláljuk. Az egy családhoz tartozókat igyekeznek egymás mellé temetni. Ez tapasztalható azokban a temetőkben, ahol a sírokat nem sorban, hanem csoportosan ássák, mint pl. Ravában. A szabályos sorú temetőkben a halott családtag sírja mellett az élőknek is meghagyják a helyét, mint pl. Szőkefalván, Ádámoson. A családtagokat egymás mellé temetik Szabédon, Nyárádszentmártonban, Vadadon, Nyárádgálfalván, Szentháromságon, Nyomáton, Ravában, Pipén, Zsákodon, Küküllőszéplakon, Désfalván, Haranglábon, Sároson, Küküllődonibőn, Dicsőszentmártonban, Segesváron és Küküllősárdon. Egyházközségeink temetőiben általános szokás, hogy a sírokba a férfi koporsóját jobb, a nőét bal oldalra helyezik. A nagycsalád rendje az egymás fölé való temetkezésben is megnyilvánul, amikor egymáshoz tartozókat egy sírba temetnek. így van Pipén, Ravában, Désfalván. Itt élettársakat, szülőt, gyermekkel, gyereket szülők sírjába oldalpadmalyba21 temetnek. Az egymás főlé temetés példáját közli Fóris Géza lelkész Pipéről: „A temetőben családok szerint temetkeznek; férj és feleség egy sírhelyet kapnak. Előzőleg meghalt gyermeket oldal padmalyba helyeznek. Megássák a rendes sírt, aljánál oldalra egy koporsóhelynyit ásnak s oda helyezik a gyermek koporsóját. Ezt az oldalnyílást cserefa hídlásokkal lefedik. A következő halott koporsója a hídlásra jön az előző fölé. Általában négy halott van egy sírban. Kettő oldalt a padmaly alatt, kettő a rendes sírveremben egymás fölé kerül." A sírok iránya. Egyházkörünkben a Kelet-Nyugat irányba való temetkezés a gyakori. Ettől eltérő szokással csak Nyárádgálfalván és Ravában találkozunk, ahol Észak-Dél irányban temetkeznek. A sírok fekvésénél a templom is irányadó. Nyárádszentmártonban a régi temetőben (a templom mellett levő) a sírok a templom falával párhuzamosak. Az 1800-as évekből való új temetőbe is eleinte a templom irányába temetkeztek. Ide tartozik Csíkfalva is, mint társegyházközség. Itt a temető régi sírjait úgy ásták, hogy a halott lába a nyárádszentmártoni templom felé mutasson. Ádámoson fejjel keletre, a templom hosszanti tengelyével egy irányba temetkeznek. Híveink kisebb vagy nagyobb mértékben másvallásúakkal együtt élnek. Helyenként minden vallásfelekezetnek külön temetője van. A protestáns és katolikus felekezetek esetében ez csak tulajdonjogi megosztás. A gyakorlatban a vegyes családok tagjai egymás mellé temetkeznek. Így van ez Nyárádgájfalvan, Szentháromságon, Csokfalván Désfalván, Szőkefalván, Küküllősárdon. A sírásás módja tájegységenként változik. Nyárádszentmártonban fogadott sírásók vannak. Fizetésük a temető gyümölcs- és fűtermése. Esetenként kenyér és pálinka, valamint a torba való meghívás. Fogadott emberek ássák a sírt a Nyárádmente többi egyházközségeiben és Szabédon is. Csokfalván, Böződön, Bözödújfaluban, Ravában, Borsodon, Zsákodon, Pipén és a Kisküküllőmentén a rokonok, jóbarátok kalákában ássák meg. Fizetségük a munka alatt az ebéd és a vacsora, valamint a torba való meghívás. Küküllődombón a sírásást a halotti társulat tagjai végzik. Mindig három személyt jelölnek ki. A sírásókat a család étellel és itallal látja el és torba hívja. A búcsúztatóban külön megemlékeznek róluk. A sírásás helyenként különböző időben történik. A halál beállta után azonnal megkezdik a sírásást Szentháromságon, Vadadon, Szabédon, Ravában, Désfalván. Másnap kezdik Küküllödombón, Dicsőszentmártonban, Szőkefalván. Segesváron és Pipén a temetés napján kezdik. Szertartás a sírnál. Rendjére nézve egyházközségenként nagy az eltérés. A szertartás akkor történik, mikor a koporsó a sír fenekén fekszik: Désfalván, Segesváron, Bözödön, Csokfalván. A padmaly berakása után Szőkefalván. Hantolás után Nyárádgálfalván, Szentgericén, Küküllődombón, Ravában. A temetési szertartás bezáró mozzanata a rögdobás, melynek valószínű eredete a nem kívánatos szellemek elűzése.22 Mikor már a koporsót leeresztik, a füstöléshez szükséges szemfedél darabot letépik, a sírnak szánt tárgyakat, virág stb. elhelyezik, megkezdődik a Rögdobás. Vadadon, Nyárádszentlászlón, Szőkefalván először a lelkész kezdi. Nyárádgálfalván, Csokfalván, Ravában, Szabédon, Désfalván, Küküllődombón, Szentgericén csak a hozzátartozók dobnak földet, akik a sírhoz közel állanak. Dicsöszentrnártonban már kiveszőben van ez a szokás. Itt régebben először a családtagok kezdték, majd mások is folytatták, mindenki háromszor egymás után egy-egy marék földet dobott a sírba. Szabédon a régiek emlékezete szerint 60—70 évvel ezelőtt még szokásban volt a sírba lövés, valószínűleg a gonosz szellemek elűzése céljából. Hantolás. A rögdobás után Nyárádmentén a fogadott sírásók, Kisküküllő mentén a rokon és jóbarát férfiak a sírt behantolják. A koporsó leeresztése, rögdobás és hantolás közben a gyülekezet férfi tagjai vagy az énekkar végig temetési énekeket énekelnek. A sírt halomszerűen felhantolják majd virágkoszorúval borítják. A hantolás befejezése után Szentgericén, Nyárádszentlászlón, Ravában, Désfalván, Szőkefalván, Dicsőszentmártonban, Ádámoson, Küküllőszéplakon, Küküllősárdon. egy-egy öregember megköszöni a lelkész szolgálatát. Küküllődombón ez a társulati gazda tiszte. Sírjelek. A felhantolt sírt mindenütt megjelölik. A sírjel az ősi hitvilágra utal. Új testet kell a halott sírjára készíteni, hogy a lélek oda térjen meg. Ez az új test a fejfa vagy bálvány, erre emlékeztetnek temetőink régi fejfái. Ezek alakja, díszítése jelezte a halott nemét, korát, rangját, foglalkozását. Az írástudás elterjedésével kerültek rá prózai vagy verses feliratok. Egyházkörünkben a sírjelek háromféle anyagát ismerjük: a fa, terméskő, a csiszolt vagy betonkő. Legrégibb a fából készült sírjel. Kecskés Lajos közlése szerint sajátosan ősi, szabédi sírjel a cserefabélből kifaragott sírfa, mely a fájdalomba roskadt, megtört ember csendes alázatát, szelíd megadását szimbolizálja. A sírfa egyenesen felfelé haladó része az ember törzse, a tetején előrebukó része a lehajtott feje. Ezekről az ősi sírfákról akkor is le lehetne olvasni, hogy mi volt a foglalkozása az alatta pihenőnek, ha írás egyáltalán nem volna rajtuk, mert mindeniken ott ékeskedik a jel, ami a foglalkozásról beszél. Ezeket az ősi sírjeleket sajnos teljesen kiszorították a beton sírkeretek és a földbe épített betonkripták. Désfalván is van sírfa. Ezt hozzáértő rokonok vagy jó barátok faragják cserefából vagy akácfából. Rendszerint a temetés napjára elkészül és azonnal felállítják. Egyházkörünkben a régi sírjeleken a felirat általában kívül, az újakon pedig belül van. Nyárádszentmártonban 1946 óta a sírkőavatás is szokásban van. Halotti tor. Ősi formájában a sírnál ülik meg. Itteni résztvevői ma a sírásók. Szabédon a sírhoz kenyeret és pálinkát visznek s a hantolás után megkínálják azokat, akik a halottas házhoz nem hivatalosak. A megmaradt italt visszaviszik, a kenyeret odaadják az arra váró cigányasszonynak. Vadadon, Szőkefalván, Csokfalván a hantolás után a sír körül állókat kenyérrel, pálinkával vagy borral kínálják meg. Nyárádszentmártonban, Nyárádgálfalván, Szentháromságon, Szentgericén, Nyomáton a temető kapujában kínálják meg azokat, akik nem mennek el a torba. Ravában a sírásókat a sírnál mindig megkínálják. Ha a halottat idegenből hozzák haza, a gyülekezet tagjait a temető kapujában kínálják meg. A torozás általános formája a háznál való torozás. Ez közvetlenül a temetés után történik. A tor eredetileg a halottnak szólt. Solymossy Sándor megállapítása szerint „a halott végső lakomájaként szerepelt, akinek a lelke szintén jelen volt és részt vett a mulatságban"23. A tor ma a temetésen résztvevők megtisztelését célozza. A torba való meghívás már a temető kapujában megtörténik. Ravában először az idegeneket ültetik le; azután a család megbízottja a falut eljárva, torba hívja a kijelölt személyeket. Az Unitárius Egyház a torozás ellen évtizedek óta küzd. A küzdelem azonban nem hozta meg a kívánt eredményt. A tor rendtartása: világi részről egy-egy öregember imádkozik Désfalván, Küküllőszéplakon, Küküllődombón; beszédet mond Székelykálban, Jobbágyfalván, Szentgericén, Csokfalván, Ravában és Pipén. A lelkész imádkozik Nyárádszentmártonban, Jobbágyfalván, Szőkefalván, Ravában, Pipén; beszédét mond Szabédon, Vadadon, Nyárádgálfalván, Pipén, Segesváron. A lelkész csak jelen van Csokfalván. Egyházi éneket énekelnek Pipén. A torozásnak érdekes szokása alakult ki Szabédon. „Egyik előző lelkész el akarta törölni a tort, de a gyülekezet kifogott rajta. Temetés előtt ebédre hívták meg és hívják ma is a lelkészt. A temetés befejezését követően megtartják a hagyományos tort a meghívott gyülekezeti tagok részvételével. Ma már két tor van: temetés előtt és után is." (Kecskés Lajos közlése). Nyárádgálfalván a tort még az első világháború után el akarták törölni. Az egyházközség anyagi támogatását ajánlotta fel azon híveinek, akik nem tartanak tort. A feljegyzések és a hívek emlékezete szerint ezt egyetlen alkalommal sem vették igénybe, még a legszegényebbek sem. A halottkísértéssel kapcsolatos hiedelmek az ősi hitvilághoz tartoznak. A halott lelkének kibékítését, ártó szándékának távoltartását, a hazajáró lélek kísértésének az elkerülését egyházkörünkben a következő szokások őrzik: Dicsőszentmártonban a koporsó deszkájából egy forgács darabot kivágnak, a szemfedélből egy darabot letépnek és ezekkel füstölnek. A füstölés a Kisküküllőmentén ma is élő szokás. Ravában is gyakorolják azzal, hogy a halott hajából levágott tinccsel vagy a ruhájából letépett darabbal füstölnek. Aki fél a halottól, egy lapátra parazsat tesz s erre helyezi a levágott tincset, illetve ruhadarabot, magára egy lepedőt terít s így ráhajol a füstölgő lapátra. Csokfalván a halott hozzátartozója a halott mosása közben adakozik a szegényeknek, hogy a halott nyugodtan pihenjen, s az ő álmát ne zavarja. Küköllőszéplakon az álomban megjelent halottnak ruháját, cipőjét a szegényeknek adják, s az többet nem zavarja álmukat. Ravában úgy védekeznek, hogy aki fél a halott megjelenésétől, a bátrabb hozzátartozó előtte a halottat egy cérnagomolyával megméri, azt a lábához teszi s az magával viszi a félelmet. A halott szellemének távoltartására vonatkozik a szentgericei szokás, mely szerint a kenyérsütetből egy cipót a cigánynénak adnak, miközben azt mondják: „akkor lássam meg a halottat, mikor ezt a cipót." A gyászidő mai értelme a halottról való megemlékezés. A régi értelmezés szerint, amíg a test el nem porlad, a halott lelke az élőkkel állandó érintkezésben van, tehát gyászolással kell távol tartam. A gyász időtartama egybeesik a test elporladásának idejével. Ez az éghajlattól és más tényezőtől függően különböző. Nálunk a test elporladásának ideje egy év. Eddig tart a gyász is. „A lélek végleges elköltözésével megszűnik a gyász is" — írja Solymossy Sándor24. A gyász fő követelménye a vidámságtól való tartózkodás. Időtartama a halott korától, a rokonsági foktól függően hat hét, hat hónap vagy egy év. Szabédon a közelieket, szülőt, testvért, gyermeket egy évig, anyóst, apóst hat hónapig, első unokatestvért hat hétig kell gyászolni. A gyászruha színe mindenütt fekete. A temetés utáni vasárnap a gyászolók elmennek a templomba, ahol a lelkész megemlékezik a halottról. Ravában a halott emlékére a legközelebbi alkalommal úrvacsorai jegyeket adományoznak. A halottak emlékére adják az úrvacsorai jegyeket Székelykálban, Medgyesen, Segesváron, Jobbágyfalván, Nyárádgálfalván, Csakfalván, Sároson, Désfalván, Küküllősárdon; ritkábban Küküllődombón és Vadadon. A sírt tömegesen halottak napján keresik fel, és ma már egyházkörünkben mindenütt világítanak és istentiszteletet tartanak. Pipén, Szőkefalván és Segesváron a temetőben, máshol a templomban. A temetés az egyetlen szertartás, ahol a gyülekezet tagjai a lelkésszel együtt tevőlegesen részt vesznek. A haldokló mellett imádkoznak, Bibliát olvasnak, a virrasztóban egyházi éneket énekelnek. A vegyes felekezeti családból származó halott esetén a különböző vallású hívek együtt vannak, és a le-készek közösen szolgálhatnak, mint Segesváron, Szőkefalván, Nyárádgálfalván. JEGYZETEK 1 K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár, 1944, 8. 2 Simó Attila nyárádszentmártoni lelkész közlése. 3 Magyarság néprajza. Bp. 1941. IV. k. 38—39. 4 Magyarózdi toronyalja; írói falurajz. Kolozsvár, 1971. 197. 5 Gergely Jánosné Gergely Zsuzsanna szóbeli közlése. 6 özv. Gergely Mihályné Kerekes Anikó szóbeli közlése. 7 Hajdú Péterné Sós Molnár Mária szóbeli közlése. Az 5, 6 és 7 szám alatti szóbeli közléseket lejegyezte Adorjáni Rudolf szőkefalvi-küküllőszéplaki lelkész. 8 Lörinczi Gergely désfalvi lelkész közlése 1978-ban. 9 K. Kovács László: i.m. 124. 10 K. Kovács László: i.m. 118. 11. 3, 9/17 rénes forint értékű pénzegység. 12 1/10 rénes forint értékű pénzegység. 13 A küküllöi egyházkor egyházközségeinek vagyonösszeírása 1813-ból: 9, 14, 20, 27, 31, 34, 40. 14 özv. Péterffy Mihályné Gvidó Katalin szóbeli közlése, lejegyezte Adorjáni Rudolf lelkész. 15 Jobbágy. 16 Jobbágy telek. 17 Utód. 18 Nemesi udvarhoz tartozó. 19 Összeírni. . 20 A küküllői egyházkor egyházközségeinek vagyonösszeírása 1813-ból: 8, 13, 18, 26, 39, 48, 52. 21 A sírgödör oldalába ásott üreg a koporsó számára. 22 K. Kovács László: i.m. 374. 23. Magyarság néprajza. IV. 345. 24. Uo. 348.. Megjelent a Keresztény Magvető 1986 / 4. száma 214-230 oldalain.


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Egyebek
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.62 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::