Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Okt�ber 15, 2006 03:41 CDT

PETERFFY GYULA : PASSI�

Szerz�: . 1407 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


PETERFFY GYULA PASSI� Az unit�rius reform�ci� a templomokb�l minden, felfog�s�val �ssze nem egyeztethet� berendez�st: olt�rt, szobrokat �s k�peket elt�vol�tott, M�g az orgon�kat is kivitette mint �h�tatot zavar� eszk�zt. Szinte k�t �vsz�zadnak kellett eltelnie, hogy e hangszer �jra bebocs�t�st nyerjen a templomokba. M�g orgona nem volt, a templom piac�n vagy a karzaton elhelyezett pulpitusra (�nekl��llv�ny) kitett �n. kor�lk�nyvb�l dikt�lta az �nekvez�r (k�ntor) az �nek sz�veg�t �s vezette az �neket. Egyik leg�rt�kesebb �r�ks�g�nk ebb�l a korb�l a passi�, J�zus el�t�ltet�s�nek, keresztre fesz�t�s�nek, szenved�s�nek �s hal�l�nak evang�liumi elbesz�l�se. Zenei m�fajk�nt ennek sz�veg�re szerzett, az istentisztelet c�lj�t szolg�l� orat�riumszer� zenem�, A passi� csak annyiban t�r el az orat�riumt�l, hogy t�mak�re szigor�an a nagyp�nteki esem�nyre szor�tkozik, m�g az orat�rium a Biblia b�rmely r�sz�b�l veheti t�rgy�t. A passi� sz�vege teh�t ma is ugyanaz, mint a k�z�pkorban. Eredete a IV. sz�zadba ny�lik vissza. Nem tudhatjuk, hogy e r�gm�lt id�ben el�ad�sa, �nekl�se milyen volt, mert a k�z�pkor els� �vsz�zadaib�l mondhatni semmi �rott zenei eml�k nem maradt r�nk. Annyit tudunk, hogy a kereszt�nyek hossz� �vsz�zadokon �t szertart�saikon a legt�k�letesebb hangszerre, az emberi hangra szor�tkoztak. A mi r�gi, t�bbsz�z�ves passi�-eml�keink is ezt az �si el�ad�si form�t mutatj�k. K�s�bbi id�kben a passi� zeneileg, formailag az el�ad�s m�dja, helye �s eszk�zei tekintet�ben is elt�r�seket, k�l�nbs�geket mutat. Egy ilyen elt�r�s a passi� el�ad�s�nak egy m�sik m�dja, form�ja, amit a zeneirodalom passi�j�t�knak nevez. El�g gyakran hallhat� �s m�g szakirodalomban is el�fordul a mi passi�nkra vonatkoztatva a passi�j�t�k elnevez�s. Azonban n�lunk a passi�t nem j�tssz�k, hanem �neklik, nagyp�nteki istentisztelet�nk szerves r�szek�nt, A passi�j�t�k a k�z�pkorban szok�sba j�tt n�pies sz�nj�t�k, amely a szentek �let�b�l vett jeleneteket, de els�sorban J�zus �let�t �s k�nszenved�se t�rt�net�t tartalmazta; korh� �lt�z�kben, szabad �g alatt, �ri�si sz�npadon, rengeteg szerepl� k�zrem�k�d�s�vel adt�k el�. Az Ammer foly� partj�n fekv� Oberungenben (D�l-Bajororsz�g) — ma vil�gszerte ismert passi�j�t�kot a falu n�pe 1634 �ta rendez. A XII. sz�zad �ta az el�ad�s m�dj�ban m�r bizonyos dramatiz�l� tendencia mutatkozik. A n�pszer� mel�dia megtart�s�val m�s-m�s szem�lyre b�zz�k az el�ad�st; 1. J�zus szavait �nekl�, 2. a t�rt�netet elbesz�l� (narr�tor) �s 3. a t�meget k�pvisel� (turba) szerepl�kre. A szerepl�k megjel�l�s�re a r�gi k�ziratokban kezdetben bet�jelz�seket haszn�ltak, majd k�s�bb ezeket sz�mjelz�sek v�ltott�k fel. Ez az eml�tett szereposzt�s vetette meg a passi� harmadik t�pus�nak az alapj�t, mely a XVII. sz�zad �j zenei st�lus�nak kialakul�s�hoz vezetett. A passi� menet�be sz�l�-�ri�kat, duetteket, kor�lokat, recitativokat, teljes zenekari �s sz�l�-r�szeket iktattak, mi�ltal a passi� megsz�nt a liturgia szerves r�sze lenni, istentiszteleten k�v�li vall�sos hangversenym�nek maradt passio-orat�rium n�ven. Ezt az �j form�t m�velt�k a nagy mesterek: Bach (M�t� �s J�nos passi�ja), Handel (Teremt�s �s �vszakok orat�riuma) �s m�s zeneszerz�k, k�zt�k a magyar Liszt Ferenc (Krisztusorat�rium), Az els� kereszt�nyek �nekei eredet�t a zsinag�gai istentiszteletiben kell keresn�nk, ahonnan a zsolt�rok az I—II. sz�zadban �tsziv�rogtak a . kereszt�ny egyh�z szertart�s�ba, Ezek az �skereszt�ny �nekek — ak�rcsak a n�pdal — k�zel 700 �vig csak sz�jhagyom�ny �tj�n terjedtek. Ez alatt az id� alatt annyira elvil�giasodtak, hogy Nagy Gergely p�pa (590—604) sz�ks�gesnek l�tta �sszegy�jteni a szertart�si �nekeket; a vil�gi �nekekt�l megtiszt�totta, a meghagyottakat rendszerbe szedte, �s a katolikus egyh�z hivatalos liturgikus zen�j�v� tette. Ezek az �nekek �s dallamok k�pezik m�ig is a katolikus templomi �nekl�s alapj�t, — �s az � nev�r�l gregori�n dallamoknak nevezik. A kereszt�nys�get terjeszt� idegen szerzetesek Eur�pa n�pei k�z� ezekkel a latin nyelv� gregori�n �nekekkel �s himnuszokkal vonultak be. Miut�n �tt�rtek az �j vall�sra, minden�tt igyekeztek a latin nyelv� �nekek sz�veg�t a n�p nyelv�re leford�tani. A csehek, lengyelek �s a magyarok kereszt�nny� t�tel�vel ezek a gregori�n dallamok �tnak indultak kelet fel�. Ismeretes, hogy az idegen hitt�r�t�k kezdetben �ld�zt�k a magyarok �si zen�j�t mint pog�ny eml�ket, �s a latin nyelv� gregori�n zen�t terjesztett�k. Azonban az �j hit magyar pr�dik�torai — a k�lf�ldi p�ld�kat k�vetve — a k�z�pkor v�ge fel� elkezdt�k magyarra ford�tani a gregori�n dallam� �nekeket, hogy ez�ltal is min�l tev�kenyebben kapcsolj�k be a h�veket az istentisztelet menet�be. Jelent�s v�ltoz�st a templomi �nekl�s ter�n viszont csak a reform�ci� hozott. A magyar reform�torok is kezdetben a gregori�n �nekek latin sz�veg�t ford�tott�k magyarra �s alkalmazt�k a megv�ltozott egyh�zi gyakorlathoz. Azt a gy�jtem�nyt, �nekesk�nyvet, ami a mindennapi szertart�s anyaga mellett �nnepi himnuszokat, lament�ci�kat (Jeremi�s pr�f�ta versbe szedett siralmait) �s passi�kat is tartalmazott, gradu�lnak nevezt�k. A gradu�l vagy gradu�lis �nek a IX—X. sz�zadra vezethet� vissza, melyet a pap az „ambo" (kis olvas�sz�k) l�pcs�fok�n �nekelt (lat. gradus — l�pcs�, gr�dics). Ezek k�z�l a k�z�pkori gregori�n st�lus� �nekek k�z�l k�l�n�s jelent�s�ggel b�r a napjainkig fennmaradt nagyp�nteki passi��nekl�s. Ennek a n�lunk unit�riusokn�l haszn�lt dallama eg�sz Eur�p�ban egyed�l�ll�. Milyen volt, milyen lehetett a passi� kezdetleges dallama? Pontos feleletet erre neh�z adni, mert — mint m�r eml�tett�k — semmi �rott eml�k nem maradt r�nk. Az �nekek dallamai sz�jr�l sz�jra j�rtak, — minek le�rni azt, amit mindenki tud? Azonban a passi� hosszabb dallam�t nem volt k�nny� eml�kezetben tartani. Ezen csak az �r�s seg�tett, a kotta�r�s kezdetleges form�ja, mikor a sz�veg f�l� �s al� pontokat, vonalakat �rtak, amelyek nagyj�ban megmutatt�k, honnan indul a dallam, hol emelkedik, hol ereszkedik. Ezeket az olvas�jegyeket, �n. neum�kat haszn�lt�k a dallam memoriz�l�si jegy��l, ami semmi hat�rozott hangmagass�got vagy id�tartamot nem jel�lt meg. Mai hangjegyekkel ezt pontosan kifejezni, le�rni teljess�ggel lehetetlen. A hangjegy�r�s seg�ts�g�re a IX. sz�zad v�g�n �s a X, sz�zad elej�n megjelennek a vonalak, kezdetben egy, majd a XVI, sz�zadban Arezzoni Guid� nyom�n n�gy vonalra kezdt�k �rni a r�gi jeleket. A kezdetleges hangjegy alakja sz�r n�lk�li n�gysz�g alak� volt (nota quadrata), aminek nyom�t a mi legr�gibb, �n. P�kai-passi�ban (1696) m�g l�thatjuk. Ezek a hangjegyek k�s�bb is haszn�latban maradtak az egyh�zi �nekek �r�s�ra kor�i-hangjegy n�ven. A n�gyvonalas rendszert is t�bbnyire megtartott�k, a mai �tvonalas rendszert a XIV. sz�zad v�g�t�l kezdt�k haszn�lni. A XVI. sz�zad k�zep�t�l kezdve el�g nagysz�m� kor�lkott�s k�ziratos anyag maradt fenn k�nyvt�rainkban. Ezeket a k�z�r�sos gradu�lokat k�z�pkori latin k�dexekb�l m�solt�k ki. Sajnos azok az el�bbi id�kre vonatkoz� forr�sok, amelyekb�l �rtes�l�st szerezhetn�nk a latin trad�ci�knak a korai magyar protestantizmusban j�tszott szerep�r�i, elvesztek. A fennmaradt teljes magyar sz�veg� gradu�lok k�z�l egyik leg�rt�kesebb a gyulafeh�rv�ri Batthyaneumban �rz�tt k�ziratos Batthy�ny-k�dex. Ismeretlen le�r�i 1556—1563 k�z�tt dolgozt�k �t katolikus jelleg� kark�nyvb�l protest�ns jelleg� �nekesk�nyvv� �s l�tt�k el hangjegyekkel is. Ma ez a legr�gibb protest�ns gradu�l; abb�l az id�b�l val�, amikor a k�t egyh�z, a katolikus �s protest�ns, egym�s �nekeit k�lcs�n�sen �tvette. Id�rendben, magyar nyelv�n�l �s protest�ns jelk�p�n�l fogva mihozz�nk k�zel�ll�nak kell tekinten�nk az 1635—1650 k�z�tt luther�nusok sz�m�ra k�sz�lt Eperjesi Gradu�lt is. Sz�munkra k�l�n�s jelent�s�ge abban rejlik, hogy m�g a protest�ns passi�k �ltal�ban egysz�lam�ak, a magyar nyelv� t�bbsz�lam�s�gnak els� eml�k�t: a t�bbsz�lam� turb�kat (a t�meg k�russal val� �nekeltet�s�t) az Eperjesi Gradu�lban tal�ljuk. Az a k�r�lm�ny is figyelmet �rdemel, hogy a Batthy�nyi-Gradu�l csak M�t� evang�lium�t tartja szem el�tt, m�g az Eperjesi mind a n�gy evang�list�ra figyelmez. Miel�tt tov�bb menn�nk, meg kell eml�ten�nk, hogy az Eperjesi Gradu�l passi�j�t megel�zi egy, a kolozsv�ri akad�miai k�nyvt�r unit�rius r�szleg�n �rz�tt, 1622-ben �rott sz�sz unit�rius gradu�lban fennmaradt n�met nyelv� passi�. Ugyanitt tal�lhat� ez id� szerint legr�gibbnek ismert, 1696-b�l val� magyar nyelv� unit�rius, �n. P�kai-passi� is. B�rki megk�rdezhetn�, hogy a magyar nyelv� unit�rius passi� mi�rt k�s�bbi h�romnegyed sz�zaddal, mint a n�met nyelv�? A k�rd�sre hat�rozott v�laszt adni nem tudunk, puszt�n felt�telez�sre vagyunk utalva. Tudott dolog, hogy az erd�lyi magyar �s sz�sz pr�dik�torok tanulm�nyaikat n�metorsz�gi egyetemi k�zpontokban: Heidelberg, Wittenberg, Heilbornban folytatt�k. Az is ismeretes, hogy Luther bar�tja �s zenei tan�csad�ja, Walter (1490—1570) zeneszerzem�nyei k�z�tt egy M�t� szerinti passi� is szerepel, melyben a turba-r�szeket k�rus �nekli. Ebb�l arra k�vetkeztethet�nk, hogy a sz�sz unit�rius pr�dik�torok a passi�t k�szen kapt�k, k�nnyen megtanulhatt�k �s magukkal hozhatt�k, m�g a magyar pr�dik�toroknak a n�met sz�veget magyarra kellett ford�taniok, azt m�solgatniok, hogy hazai f�ld�n terjeszthess�k, Ez�rt �rthet� a f�l �vsz�zados k�ses. Ezzel a feltev�ssel nem z�rjuk ki annak a lehet�s�g�t sem, hogy ford�t�ink az esztergomi ecclesia XVI. sz�zadbeli latin passi�j�t m�solt�k, amelyik a n�gy evang�lista sz�vege szerint k�sz�lt. �nk�ntelen�l felvet�dik a k�rd�s, honnan ered a mi passi�nk? Erinek a k�rd�snek a megold�sa k�l�n tanulm�nyt k�v�n, amely �sszehasonl�tan� az esztergomi, a Batthy�nyi-, az eperjesi �s a k�t kolozsv�ri passi�t. A XVI. sz�zad v�ge fel� a gregori�n t�pus� �nekesk�nyvek haszn�lat�t kezdik elhagyni. A passi��nekl�s tov�bbra is megmaradt, passi�t �s lament�ci�kat tartalmaz� gy�jtem�nyeket �ll�tottak �ssze, azonban ezeknek nagy r�sz�t m�r nem haszn�lt�k. Mint r�gi trad�ci�t csak az unit�rius egyh�zk�zs�gek �rizt�k meg, �s templomainkban nagyp�nteken �nekelt�k. Az unit�rius ekl�zsi�k t�bbs�ge a XVII—XVIII. sz�zadban ig�nyelte a nagyp�nteki passi� �nekl�s�t, s ez a lelk�szeket, f�leg pedig a k�ntorokat passi�m�sol�sra k�sztette. M�solt�k is ki-ki a maga m�dj�n, k�pess�ge szerint. Ezek k�z�l legal�bb 23—3O-at vehett�nk k�zbe, azokat tanulm�nyoztuk �s egym�ssal �sszehasonl�tottuk. �gy v�lj�k, hogy ez a sz�m csak fele a m�g megl�v�nek. K�rdezz�k: hol vannak az �ltalunk j�l ismert jeles �nekvez�rek passi�i: id. P�terffy Gyul��, �t� Lajos�, Erd�s Mih�ly�, R�geni �ron�, P�lfi �kos�, Mikl�s J�nos� �s m�sok�? Mint az �vsz�mokb�l kider�l, a m�lt sz�zad k�zep�t�l m�r nemigen m�solgatt�k a passi�kat, pedig azt elhaszn�lt, gyenge �llapotuk el�gg� s�rgette. De hogyan is m�solt�k volna? N�gyvonalas kottapap�r k�zzel val� vonatoz�s�ra m�r nem is gondoltak. �tvonalas pap�rral viszont nem tudtak mit kezdeni. Hangjegy nev�t meghat�roz� kulcsf�le itt-ott meg felfedezhet�, de a legt�bbn�l hi�nyzik. A n�gysz�glet� (nota quadrata) vagy az �n. fecskefark� hangjegyekkel sem igen tudt�k k�zvetlen el�deink a dallamot le�rni. A d�sz�t�seket jelz� kacskaring�s hieroglif jeleket sem tudt�k megfejteni. Pedig ezek a kolorat�r�k, d�sz�t� hangok adt�k meg az �si dallamnak az iz�t, minden sz�ps�g�t. Annak idej�n az �kes�t�s, a szabad d�sz�t�s nemcsak k�telez� volt, hanem az �nekes k�pess�geinek fokm�r�je is. Napjainkban el�adott n�p�nekn�l is megfigyelhetj�k, hogy a dallam el�ad�s k�zben mi d�sz�t�hanggal b�v�l, amit a legpontosabb kotta�r�ssal sem tudunk �br�zolni. Mondhatjuk, hogy ez a zene nemcsak �ratlan, hanem v�geredm�nyben le�rhatatlan is. Mit lehet akkor tenni, ha sem �r�sb�l, sem a mai technikai eszk�z�kkel sem r�gz�thetj�k a dallam d�sz�t� �kess�g�t? Kod�ly erre a k�rd�sre �gy v�laszol: „A zenei hagyom�ny tudom�nyos �rt�k� megismer�se csak a helysz�nen megfigyelt �l�, sz�beli el�ad�s alapj�n lehets�ges." Passi�nkn�l a r�gi �r�sm�d csak v�zlatosan t�nteti fel a dallamot. Ezeken a r�gi �r�sokon csak az tud eligazodni — �jra Kod�ly mond�s�t id�zve —, „aki mintegy szem�ly�ben is r�szes�v� lett az �l� hagyom�nynak". Hi�ba pr�b�lkozik a legnagyobb m�v�sz, �nekes is, m�g ha k�l�n tanulm�nyt is v�gzett: az eredetit megk�zel�t� h� el�ad�sra csak akkor k�pes, ha a dallam ismeret�t gyermekkori eml�kk�nt hozta mag�val. Ez volt az egyed�li �t �s m�d: eltanulni az el�d�kt�l �s �nekelni a t�bb mint k�t �r�t tart� passi�t, egyed�l, orgonak�s�ret n�lk�l. R�gebben h�rom r�szletben: reggel, d�lben �s este, k�s�bb seg�ts�g�l vett�k a lapos k�k-piros �csplajb�szt �s kih�z�sokkal k�t r�szletben is �nekelhet�v� tett�k. Ezzel az „oper�ci�val" azonban passi�nk hovatov�bb mindink�bb elvesz�tette teljess�g�t, a t�rt�n�s �sszef�gg�s�t, �rthet�s�g�t. Nem �rdektelen annak feleml�t�se sem, hogy m�g m�s protest�ns felekezetek hossz� ideig tart� harcot v�vtak a passi��nekl�s megsz�ntet�s��rt, egyh�zunkban, egym�sut�n t�bben emelt�k fel szavukat �s a passi� �jra�r�s�t javasolt�k, �gy Boros �ron k�ntortan�t�. Az Egyh�zi F�tan�cs 1912-ben a passi� �jra�r�s�t �s kiad�s�t hat�rozta el �s egy�ttal felh�v�st int�zett az �nekvez�rekhez �j passi� k�sz�t�s�re. 1927-ben Bencz�di Ferenc lelk�sz azt k�rte, hogy az egyh�z ford�tson nagyobb gondott a passi�ra. Keresztesi D�nes lelk�sz szerint a nagyp�nteki passi�t m�g rossz �nekl�ssel agyonnyomor�tva is hallgatni' k�v�nj�k h�veink. A fentiek kieg�sz�t�s��l — t�rt�neti visszapillant�sk�nt — eml�tj�k meg a kolozsv�ri egyh�zk�zs�g 1837, �vi jegyz�k�nyv�b�l a k�vetkez�ket. Ebben az �vben az egyh�zk�zs�g a meg�resedett k�ntori �ll�s�ra M�t� Andr�s abrudb�nyai �nekvez�rt h�vta meg, aki el is fogadta a megh�v�st azzal a k�r�ssel, hogy a passi� �nekl�se al�l ments�k fel. Az egyh�zk�zs�g a k�r�st elvileg elfogadta, de azzal a felt�tellel, hogy a k�ntor k�teles maga helyett mindig egy t�g�s de�kot �ll�tani a passi� �nekl�s�re. A passi� �jj��r�s�ra v�g�l is nem ker�lt sor, senki sem v�llalkozott r�; v�g�l is a sok s�rget�sre �s az Egyh�zi F�tan�cs felh�v�s�ra e sorok �r�ja a passi� �jrakiad�si munk�lataihoz kezdett. Az el�bb mondottak ut�n az olvas�ban jogosan felmer�lhet a k�rd�s; ezt a lehetetlennek l�tsz� munk�t, az �si mel�dia lem�sol�s�t hogy tudtuk 1957-ben a ma haszn�latos kott�z�ssal elv�gezni? Akkor m�g se magamnak, se m�snak nem tudtam megmagyar�zni, csak �rtam-�rtam hangjegyeket, ahogy szokt�k mondani, �gy, ahogy j�tt mag�t�l. Be most m�r tudom, Kod�ly erre is megtan�tott, egyik el�ad�s�ban mondv�n: „ .. . r�szes�v� kell lenni az �l� hagyom�nynak... �s az el�ad�s m�dj�t az ember eml�kk�nt kell hozza mag�val." Ezt az eml�ket Torock�r�l hoztam, ahol J�ap�m, id. P�terffy Gyula egy f�l �vsz�zadon �t rendk�v�l j� hangadotts�ggal, igen sz�pen �nekelte. Magam mint r�vidnadr�gos fi�cska a cs�rben lev� szek�rbe fel�llva, m�r �r�s n�lk�l is tudtam, �nekelni „a mi Urunk J�zusnak k�nszenved�s�t", azzal a dallammal, amit ap�mt�l hallottam, tanultam. Vajon ap�m honnan tanulta? Arra der�t f�nyt a l�kodi S�ndor Istv�nt�l 1820-ban m�solt passi�, melyet k�s�bb feles�ge r�v�n T�th Vilmos szent�brah�mi �nekvez�r �r�k�lt, aki ap�mnak tan�t�ja, nagyap�mnak, P�terffy Mih�lynak pedig szolgat�rsa volt. Ennek a passi�nak dallama viszont megegyezik az �ltalam ismert�vel. Teh�t ap�m is gyermekkor�ban megtanulta �s �gy �nekelte a passi�t, ahogyan T�th Vilmost�l hallotta. Mindezek ut�n igazoltnak mondhatjuk, hogy az a gyermekkoromban m�r tudott dallam j� p�r sz�z �ves. Az 1957-ben kiadott passi� kidolgoz�s�n�l t�bb sz�z �ves passi�nkhoz alkalmazkodtunk. Sz�veg�t a n�gy evang�lium alapj�n r�videbb, egys�ges �s �sszef�gg� form�ban dr. Erd� J�nos �s L�rinczi L�szl� �ll�totta �ssze. Zenei r�sz�t az �si mel�dia megtart�s�val sz�l� el�ad�sra vagy 15—20 szem�ly k�zrem�k�d�s�vel val� el�ad�sra dolgoztam fel. El�ad�sa lehet orgona- vagy harm�niumk�s�rettel, vagy k�s�ret n�lk�l. T�bb �nekessel val� el�ad�s�n�l a megszem�lyes�t� szerepeket, ir�nt: J�zus, elbesz�l� evang�lista (narr�tor), P�ter, J�d�s, f�pap, Pil�tus �s sz�zados, k�l�n-k�l�n szem�ly, m�g a t�meget (turba) h�romsz�lam� f�rfikar �nekli. A passi�t r�vid orgona-el�j�t�k �s bevezet� kar el�zi meg. Ilyen elt�r�s a r�git�l m�g a Kor�i-bet�t �s a befejez� kar. Az unit�rius passi� jelent�s�ge az ut�bbi id�ben mindink�bb el�t�rbe ker�l. Neves zenet�rt�n�szek, mint B�rdos Korn�l �s Csomasz T�th K�lm�n t�bb mint �vtizedes munk�t ford�tottak a passi� tanulm�nyoz�s�ra. Az unit�rius passi�n�l �ppen azt �rt�kelik, hogy az a k�z�pkorb�l �r�k�lt gregori�n kor�lis dallam-hagyom�nyt �riz, ami Eur�p�ban egyed�l�ll� jelens�g. �rthet�, hiszen ha bizonyos szertart�sok id�nk�nt a fejl�d�s �s tiszt�bb felfog�s k�vetkezt�ben �t is alakultak, a passi��nekl�s nagy-p�nteki szertart�sunk mindm�ig �l� szok�sgyakorlata maradt. Gy�lekezeteink mindig szerett�k �s szeretik ma is hallgatni a passi�t, — ne hagyjuk feled�sbe menni a hagyom�nyos unit�rius passi� �nekl�s�t. Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1979 / 4. sz�ma 249-254 oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Egyebek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.50 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|