Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Okt�ber 06, 2006 01:19 CDT

A H�SV�TI �NNEPK�R N�PSZOK�SAI AZ ERD�LYI UNIT�RIUSOKN�L

A H�SV�TI �NNEPK�R N�PSZOK�SAI AZ ERD�LYI UNIT�RIUSOKN�L

Szerz�: . 3350 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Dr. MOLN�R ISTV�N A H�SV�TI �NNEPK�R N�PSZOK�SAI AZ ERD�LYI UNIT�RIUSOKN�L (A dolgozat Budapesten a Dunamell�ki Reform�tus Egyh�zker�let R�day Koll�gium�ban rendezett konferenci�n, az egyh�zi n�prajzi szekci�, �l�s�n hangzott el.) A h�sv�t meg�nnepl�se az unit�rius ember �let�ben nem jelent m�st, mint b�rmely kereszt�ny felekezet ember�nek. �nnepl� szok�sainak megnyilatkoz�saiban az egym�st k�vet� nemzed�kek hagyat�kolta vall�sos felfog�sa, �letszeml�lete, a k�z�ss�gi �rintkez�s szab�lyai, t�rsas form�inak k�t�tt rendje, t�rv�nyei, egysz�val n�p�nk kult�r�ja t�kr�z�dik. Az �sszehasonl�t� vall�si n�prajznak azonban sz�ks�ge van a k�l�nb�z� vall�sfelekezetekben gyakorolt szok�sok min�l teljesebb megismer�s�re. Ehhez k�v�n hozz�j�rulni a jelen dolgozatba foglalt — lehet�leg mindenik unit�rius vid�kr�l — mintegy �tven, a jegyzetben adatk�zl�kkel felt�ntetett egyh�zk�zs�gb�l1 a h�sv�ti �nnepk�r n�pszok�sair�l gy�jt�tt anyag h�zagp�tl� adatk�zl�sk�nt. ( 1 A k�rd��vekre be�rkezett adatok k�z�l a Kis-K�k�ll� mentiek �s a p�rcium-beliek Adorj�ni R. K�roly ny. unit�rius lelk�sz szem�lyes gy�jt�s�b�l vagy a lelk�szt�rsai adatainak kieg�sz�t�s�b�l ad�dtak: a kolozs-tordai Egyh�zk�rb�l dr. L�rinczy Mih�ly ny. lelk�sz volt seg�ts�gemre. Mindkett�j�knek ez �ton k�sz�n�m meg, s hasonl�an a t�bbi k�r lelk�szeinek is. Helys�gek, adatk�zl�k: Kis-K�k�ll� mente: K�k�ll�sz�plak, M. S�s Istv�n 78 �ves, Sz�ke Istv�n 71; Pipe, P�zsint Gy�rgy 84, Gergelyn� B�lint Juliska 70, B�lint Mih�lyn� 70, F�ris G�za lelk�sz; �d�mos, Szentgy�rgyi J�nos 76; D�sfalva, Lazar Iustin 83 �s n�hai L�rinczy Gergely lelk�sz adatai; Dics�szentm�rton, P�l J�zsef 78, Mikl�s Ferenc 74, Bartha Kat� 70; Sz�kefalva, �zv. Moln�r M�ria 80, �zv. Szab� Zsuzsanna 85; P�rcium: Rava, Izs�kn� Jakab Ida 76, Bartha S�ndorn�; K�k�ll�domb�, Mikl�s Anna 76, Sz�kely Tiham�r 65, Mikl�s �rp�d 61; — Kecsk�s Lajos szab�di lelk�sz k�zrem�k�d�s�vel: Szentgerice, Csongvai Lajos lelk�sz, Ny�r�dg�lfalva, ifj. T�r�k Elek lelk�sz; Jobb�gyfalva, Sz�n S�ndor lelk�sz, Nagy L�szl� ny. egyet. tan�r; Sz�kelyk�l, Bal�zs S�ndor lelk�sz, Magyarzs�kod, Kov�cs S�ndor lelk�sz; B�z�d, Andork� Ferenc lelk�sz; a mai Hargita megy�b�l: Homor�d mente, H-Alm�s, Bencz� D�nes lelk�sz; Sz�kelyderzs, Katona D�nes lelk�sz, �s �zv. Enyedi Ferencn�. 86; H-Kar�csonyfalva, Lakatos Gyula lelk�sz �s B�la Andr�s 86, Szentp�li S�ndor 68, B�la Domokos 70, Kov�cs Ida 65; H-Szentp�l, Keresztes S�ndor lelk�sz; H-Kem�nyfalva, �d�m D�nes lelk�sz; H-Ab�sfalva, Benedek Ferenc 70; H-Szentm�rton, K�szoni J�zsef lelk�sz; H-�jfalu, Kov�cs Istv�n lelk�sz �s Birtalan Albert 79, Birtalan Eszter 77: Nyik� mente: Sim�nfalva. P�ter J�zsef lelk�sz; Szentmih�ly, Kis Gergely lelk�sz �s Kiss Ibolya tan�t�n�, v�llalva Benc�det �s Tord�tfalv�t, k�zrem�k�d�s�ket h�l�san megk�sz�n�m, Szentmih�lyon Vasas Domokosn� 65 �ves, Benc�dben. Vasas S�ndor 70, T�falvi S�ndor 63, Izs�k Ferencz 63, Tord�tfalv�n Nagy D�nes 70, Boros S�ndor 55, Nagy S�ndor 78; Cseh�tfalvar Szomhatfalvi J�zsef lelk�sz. Kov�cs M�rton 88, ugyancsak Szombatfalvit�l B�z�d�jfalu: Nagymedes�r, B�r� Lajos Lelk�sz; Firtosalja: F. V�ralja, Hegyi P�l ny. k�ntor, De�k R�zsa 85; �nlaka, Dancs Lajos lelk�sz, B�r� G�bor 75, B�r� Osv�th L�szl� lelk�sz; Gagyi-patak mente: Szent�brah�m, Jakab D�nes lelk�sz, Sz�sz Albert 62, Sz�sz J�nos 36; Martonos, B�r� Mih�ly lelk�sz; id. Andr�s Elek 90, Nagy Anna 88; H�romsz�ki Egyh�zk�r: Nagyajta, G�l Jen� esperes; Kakas, Sz�kely J�nos lelk�sz; Sepsik�r�spatak, Imre Domokos 75; �rkos, Cs�ki Lajos 75; B�l�n, Kozma Albert lelk�sz; P�rcium: Kissolymos, N�meth S�ndor lelk�sz �s neje Firtos Jol�n k�ntor; Aranyossz�k: Torock�szentgy�rgy, S�ndor B�lint, V�rfalva, Nagy �d�n; Torock�, Ferencz G�bor; Magyarszov�t, Pataki Andr�s lelk�sz; P�l Andr�s ny. tan�r; Fiatfalva, Botha D�nes lelk�sz; Sz�kelykereszt�r, L�rinczi Domokos 60.) A h�sv�ti �nnepk�r kezdet�t vir�gvas�rnapt�l sz�m�thatjuk. Az �nnepk�rh�z f�z�d� szok�sok ett�l az id�pontt�l a h�sv�t vas�rnapot k�vet� feh�rvas�rnapig, illetve az ezt k�vet� h�tf�ig tart� peri�dusban helyezkednek el. „A h�sv�ti �nnepk�r dramatikus szok�sainak igen sok eleme egyh�zi eredet� �s jelleg�. (... ) A nem egyh�zi jelleg� szok�sok tavaszi szok�sok; a term�szet meg�jhod�s�val �llnak kapcsolatban �s f�k�nt term�kenys�gvar�zsl� jelleg�ek."2 (2 D�m�t�r Tekla: Napt�ri �nnepek, n�pi sz�nj�tsz�s. Bp. 1964. 96. ) VIR�GVAS�RNAP Egyh�zi vonatkoz�s� meg�nnepl�s�ben jellegzetesen unit�rius szok�s nem alakult ki, egyform�n �nnepelt�k s �nneplik a protest�ns felekezetek, a J�zus utols� jeruzs�lemi �tj�ra val� eml�kez�s jegy�ben. A h�sv�tra el�k�sz�t� utols� vas�rnapon a lelk�sz a pr�dik�ci� ut�n meghirdeti az �nnepet s a nagyheti �h�tat rendj�t, hogy a h�vek m�lt�k�ppen tudjanak felk�sz�lni az �nnepre �s az �rvacsora v�tel�re. Vir�gvas�rnapj�n a h�vek �ltal�ban t�bben vesznek r�szt az istentiszteleten a szok�sos vas�rnapi l�tsz�mn�l. Ez a nap a tavaszv�r�s, az �jj�sz�let�s rem�ny�t �s �r�m�t hozza, s a n�pszok�sok megnyilv�nul�saiban ez jut kifejez�sre. Homor�dkar�csonyfalv�n az asszonyok vil�gos fejkend�ben jelennek meg a templomban az �nnepi �r�m kifejez�sek�nt. Torock�n a korosabb asszonyok otthon nevelt vir�gsz�llal kez�kben hallgatj�k az istentiszteletet. Hasonl�an a nyik�menti Sim�nfalv�n �s a Firtos alatti �nlak�n is ez volt a szok�s. Ez ut�bbi helyen a temet�' a cinterem k�r�l l�v�n, istentisztelet ut�n a h�vek vir�gaikat a s�rhantokra tett�k. Ugyancsak �nlak�n a fiatalok az esk�v�ket r�gi hagyom�ny szerint lehet�leg vir�gvas�rnapj�n tartott�k, hogy h�sv�tkor �j h�zasokk�nt vehessenek �rvacsor�t. Szent�brah�mon a leg�nyek megb�zottjai e napon kerest�k fel a l�nyos h�zakat a hajnaloz�k fogad�si sz�nd�k�t megtudakolni. A unit�rius vid�keken r�gebben t�bb egyh�zk�zs�gben ezen a napon tartott�k a konfirm�l�st3 (3 A m�lt rendszer iskolai �s m�s megszor�t�sai miatt a konfirm�l�s a lehet�s�gek szerinti napon tart�dott. ) mely k�ls�s�geiben szervesen beleilleszkedett a tavaszkezd� vir�gvas�rnap �nnep�be. Az unit�riusok �s katolikusok �ltal lakott Korondon is a konfirm�l�s a nagy �nnepek sor�ba tartozik a jelenben is. A r�sztvev�k sz�ma vetekedik a h�sv�t �nnepeivel, nemcsak a konfirm�l�k hozz�tartoz�i, rokonai, hanem a k�zs�g m�s felekezet� h�vei is nagy �rdekl�d�ssel hallgatj�k meg a koratavasz ellen�re is gazdagon feld�sz�tett templomban a fiatalok �nnep�lyes befogad�s�t az unit�rius egyh�z teljes jog� tagjai k�z�. A r�gi rendtart� falu koroszt�lyokhoz k�t�tt t�rsadalmi rendje miatt is a felcseperedett fiatals�gnak k�l�n�sen el�ny�s volt a konfirm�ci�nak ez az �v eleji, nagykor�s�t�st is jelent� korai megtart�sa, mert csak ennek megt�rt�nte ut�n illeszkedhettek bele a leg�ny- �s le�nysorba, a fi�k csak ezt k�vet�en j�rhattak vizit�ba, a l�nyok csak konfirm�l�s ut�n fogadhatt�k azokat, de az �nnepeken �s vas�rnapokon rendezett nagyok t�nc�ban is csak a konfirm�ltak vehettek r�szt. A r�mai katolikusok barkaszentel�si szok�s�nak a vel�k egy helys�gben lak� unit�riusok �ltal�ban semmi jelent�s�get nem tulajdon�tanak. Katolikus rokonaikt�l, ismer�seikt�l rendszerint kapnak aj�nd�kba szentelt bark�t, amit legt�bben eldobnak, vagy otthon vir�gv�z�ba teszik tavaszi d�szk�nt. Vannak azonban olyanok is, akik bajelh�r�t� vagy bajt- okoz� tulajdons�ga hiedelm�vel fogadj�k, alkalmazz�k. �gy Korondon az aj�nd�kba kapott „cik�"-t nem szabad a szob�ba bevinni, mert akkor a toj�sb�l a csirk�k nem kelnek ki; a teh�n meggyulladt t�gy�nek gy�gy�t�s�ra azonban szentelt cik�t �s „poroncsolat gomb�t" (red�s papsapka gomba — Gyromitra esculenta) �getnek s f�stj�ket alkalmazz�k. A Ny�r�dmenti Sz�kelyk�l id�s unit�rius asszonyai most is szenteltetnek bark�t, amit a h�z eresze al� t�znek fel, s neh�z vihar idej�n a k�lyh�ban el�getik. Ugyancsak e vid�ken, Jobb�gyfalv�n az aj�nd�kba kapott bark�t betegs�g, term�szeti csap�s ellen az „els� h�zban" �rzik meg, v�z�ba t�ve. B�zod�jfalu4 (4 Ez az �rdekes falu ma teljesen eln�ptelenedett, ugyanis a r�gi rendszerben adott parancs alapj�n a K�sm�d patak�n v�zt�rol� �p�t�s�t kezdt�k meg, ami a falu el�raszt�s�t jelentette volna, a lakoss�g kitelep�t�s�t meg is kezdt�k.) unit�rius �s reform�tus lak�i a katolikusokkal �s ortodoxokkal egy�tt a barkaszentelm�nyt a h�z gerend�j�ba t�zt�k fel, hogy az megv�dje a csal�dot a term�szeti csap�sokt�l. Eg�sz �vben, a k�vetkez� vir�gvas�rnapig meg�rizt�k, s csak az �j szentelm�ny megkap�sa ut�n dobt�k el. A Kisk�k�ll� menti D�sfalv�n unit�rius asszony, ha sz�ks�g�t �rezte katolikus vagy ortodox ismer�s�t�l k�rt bajelh�r�t�s v�gett; Ad�moson �s Sz�kefalv�n is csak ilyen ritka egy�ni k�v�nalommal alkalmaztak szentelt bark�t. A h�romsz�ki Nagyajt�n — ha m� vir�g m�g nem volt — d�sz�tm�nyk�nt bark�t tettek, vagy tesznek az �rasztal�ra. NAGVH�T A vir�gvas�rnapot k�vet� nagyh�t a h�sv�t �nnep�re val� felk�sz�l�s id�szak�t jelenti. Az a t�ny, hogy „A term�szet �jj�sz�let�se az embert is anal�gi�s jelleg� meg�jul�sra, tiszt�lkod�sra ind�tja"5 (s B�lint S�ndor: Kar�csony, h�sv�t, p�nk�sd, Bp. 1989. 202.) hat�rozza meg az �nnepv�r�s, �nnepfogad�s el�k�sz�t�s�t c�lz� vall�sos jelleg� �s k�ls�s�gekben is megnyilv�nul� cselekm�nyeket. A vall�serk�lcsi felk�sz�l�snek — unit�rius felfog�s szerint is - a lelki megtisztul�st c�lz� b�nb�nat, megjobbul�si sz�nd�k adja meg a tartalm�t, gyakorl�sa pedig k�z�ss�gekben �s egy�ni magatart�sban, viselked�sben �rz�kelhet�. . A k�z�ss�gben t�rt�n� nagyheti felk�sz�l�s kerete a templomi �h�tat, esetleg est�nk�nt �nnepi jelleg� istentisztelet, (a Ny�r�dment�n, Jobb�gyfalv�n �s r�gebben G�lfalv�n). Ezekhez szorosan kapcsol�dik a harangoz�s, amelynek m�s hetekhez viszony�tott gyakoris�ga �ltal�ban az �nnep k�zeledt�t jelzi, a nagyhetet megk�l�nb�zteti a t�bbit�l (Firtos-v�ralja), a helyi szok�srend szerint a templomi �h�tat idej�re h�vja fel a figyelmet.6 (e A nagyheti harangoz�s m�djai; A legt�bb egyh�zk�zs�gben minden reggel �s estefel�, egy haranggal, — csak reggel (pl. Firtosmartonos), — csak estefel� (Cseh�tfalva, Sz�kelyderzs, H-Kar�csonyfalva, Jobb�gyfalva), — k�t nap: szerd�n �s szombaton d�lut�n (pl. �rkos), — h�rom nap: h�tf�n, szerd�n, szombaton reggel, szombaton estefel� is (Firtosv�ralja), — A h�t els� h�rom napj�n reggel egy haranggal, cs�t�rt�kt�l szombatig mindk�t haranggal, �sszeh�z�ssal (Rava), — nagyp�nteken a d�lel�tti �s a d�lut�ni templomoz�sra mindk�t haranggal, �sszeh�z�ssal.) Az �rvacsorav�tel lehet�s�ge r�gebben az egy�nt�l szigor� lelki fel-k�sz�l�st, magatart�st, viselked�st k�v�nt meg. Megk�vetelte, hogy a csal�dban �s m�sokkal is az �sszez�rd�l�s, vita, veszeked�s alkalmait ker�lje el, meg tart�ztassa mag�t a k�romkod�st�l, hogy „tiszta l�lekkel mehessen �rvacsor�val �lni". Ha valaki valami okb�l a k�z�ss�g �ratlan erk�lcsi szab�lyait megszegte, az olyan egy�n rendszerint nem ment el �rvacsorav�telre (Pipe, Rava, �d�mos), vagy ha valaki sok�ig nem volt templomban els� napj�n esetleg r�szt vett az �nnepi istentiszteleten, de �rvacsora oszt�s el�tt kiment a templomb�l (Sz�kelvk�l). H�sv�t k�zeledte fokozottabban �rezteti hat�s�t a h�vek nagyheti, k�ls�s�gekben is megnyilv�nul� el�k�sz�leteiben. Ezek a lak�h�z, a porta �s �p�tm�nyei, a k�rnyezet (�l�k� �s holtak�) rendbet�tel�t, meg�j�t�s�t �s saj�t maguk „testi tiszt�lkod�s�t", gondoz�s�t c�lozz�k. A cselekm�nyek intenzit�sa �ltal�ban az egyes k�z�ss�gekben kialakult helyi szok�sokt�l f�gg, mert a helyi szok�s nemcsak meghat�roz, de hallgat�lagosan sz�mba is vesz, s azt�n �t�l, elmarasztal. Ez a tavaszi k�ls�s�gekben megnyilv�nul� tiszt�lkod�si szok�s azonban az unit�rius k�z�ss�gekben nemcsak hagyom�ny-el��rta �s megk�v�nta formas�g: „az �nnep ne kapjon hanyagul, mocskosan", de ennek �rzelmi, hitbeli t�ltete is van, a csal�d �nnepi hangulat�nak biztos�t�s�t is c�lozza: „Ne legyen olyan szembesz�k� t�nyez� a port�n, ami az �let-gondokat id�zi �s a lelket nem hagyja felszabadulni, �nnepelni (Sz�kelyderzs). A nagyheti teend�ket a csal�d tagjai r�szben nemek szerinti munkamegoszt�sban, r�szben k�z�sen v�gzik. A h�zbels� �s -k�ls� fel�j�t�sa, a nagytakar�t�s, a mos�s, a ruh�k tavaszi szell�ztet�se, az �nnepi �telf�l�k elk�sz�t�se �s a s�rhantok rendbet�tele a n�k gondja. A f�rfiak legink�bb a gazdas�gi �p�letek k�ls� �s bels� jav�t�s�t, k�rnyezet�k rendbe hoz�s�t, azok k�r�l �s a kertekben a t�l folyam�n felgy�lt szem�t el�get�s�t, a porta utcafel�li r�sz�n a ker�t�sek megjav�t�s�t, a s�ncok takar�t�s�t, az �llatok gondoz�s�t, a halaszthatatlan tavaszi mezei munk�kat v�gzik. Az udvar �s a telek el�tti utcar�sz megsepr�s�t legink�bb a gyermekekre b�zz�k. Minden nagyobb munk�t nagyp�ntekig igyekeznek befejezni, hogy a nagyszombat csak k�zvetlen �nnepi el�k�sz�letekre maradjon. A h�sv�t �nnep�t el�k�sz�t� r�gebbi, nagy er�fesz�t�st �s id�t ig�nyl� munka k�z�l n�h�nyat — k�l�n�sen az asszonyok�t illet�en — a modernebb munkam�dok k�nny�t�en megv�ltoztatt�k. H�sv�t nagyhet�n az „�l�k k�rnyezet�nek" rendbet�tele k�zben egyh�zk�zs�geink n�pe t�bb�-kev�sb� gondol n�hai szeretteinek s�rhalmaira, azoknak k�rnyezet�re, s ha az id�j�r�s engedi, azokat megtakar�tj�k, korai vir�gokkal be�ltetik. Ez a tev�kenys�g fokozottabb azokban a falvakban, ahol a temet� a templom k�r�li cinteremben vagy ak�r�l, illetve annak k�zel�ben van, kifejez�sre juttatva ez�ltal az �l�knek halottaik ir�nti kegyelet�t, akiknek eml�k�t s�rjuk gondoz�s�val �ltetik. A h�sv�t nagyheti el�k�sz�leteknek volt n�h�ny, a h�t els� napjaihoz k�t�tt k�nnyebb teend�je. Ilyenek: a kedvelt tejf�l�s lep�ny k�sz�t�s�hez, hogy a tejf�l idej�ben k�zn�l legyen, a tejet h�tf�n le kellett tenni aludni; a nagyp�ntek leg�ltal�nosabb b�jt�s �teleihez a k�l�nb�z� gy�m�lcsaszalv�nyokat meg kellett f�zni, hogy felhaszn�l�sukig cukrosodjanak (k�l�n�sen cukorsz�ke idej�n); a h�sv�ti �nt�z�shez, amikor m�g nem j�rta a k�lni v�z, a kissolymosi �s sok m�s helys�g �des- any�i gyermekeiknek a h�t els� napjaiban „szagos vizet" k�sz�tettek, hogy az �nnepre meg�rjen, egy �vegbe ibolyaszirmokat sz�rtak, arra bolti p�link�t �nt�ttek, nagyszombaton vagy els� napj�n kicsi „k�k�t�s" �vegekbe �nt�tt�k �s ronggyal lek�t�tt�k, haszn�latkor a rongyot t�vel, �rral �tlyuggatt�k. Nagyajt�n �s a Ny�r�d mente n�h�ny faluj�ban a r�gm�ltb�l �r�k�lt szok�s volt a piros toj�snak z�ld b�za�gyba t�tele. S hogy ez az „�gy" idej�ben elk�sz�lj�n, legk�s�bb nagyh�t h�tf�j�n, m�lyebb t�lacsk�kba kerti f�ldet tettek, abba b�z�t vagy �rp�t vetettek, s az, �lland�an nedvesen �s melegen tartva, hamar kics�r�zott, kiz�ld�lt Ebbe a z�ld �gyba helyezve tett�k m�sodnapj�n az asztalra a piros toj�sokat. Lehet, hogy valamikor valami anal�gi�s term�kenys�gvar�zsl� hiedelem kapcsol�dott hozz�, de ma m�r ilyenre nem eml�keznek, puszt�n �nnepi d�sz�tm�nynek tekintik. Az unit�rius szeml�let szerint a nagyheti �nnepi k�sz�l�d�s k�ls�s�gekben megnyilv�nul� cselekm�nyeinek egyik�hez sem f�z�dik m�gikus hiedelem. NAGYCS�T�RT�K Az unit�riusok ezt a napot munkanapnak tekintik, folytatj�k a nagyh�t els� napjaiban megkezdett otthoni �s mezei munk�kat azokban a falvakban is, ahol katolikusokkal, ortodoxokkal egy�tt �lnek. Szok�saikat nem vett�k �t, e napon tartott szertart�saikon nem vesznek r�szt. Kiv�tel D�sfalva, ahol a g�r�g katolikusok m�g a 20-as �vekben az utols� vacsor�t szimboliz�l� megeml�kez�s�kre az unit�rius �s reform�tus szomsz�daikat �s kom�ikat megh�vt�k. A vegyes felekezet� falvak unit�rius templomaiban — nem v�ve figyelembe a katolikus harangcsendet — reggel �s este is harangoznak. A h�sv�t k�zeledt�nek �nnepi hangulat�t ott, ahol gyakorolj�k, az esti �h�tatok jelen-tik. Sok templomban a szertart�s v�gezt�vel a sz�sz�ket, a papisz�ket fekete poszt�val vagy fekete f�tyollal leter�tik, s azok ott maradnak nagyp�ntek est�ig. A h�ziasszonyok estefel� elk�sz�tik vagy el�k�sz�tik a m�snapi b�jt�s �telek egy r�sz�t. A nagycs�t�rt�ki naphoz k�t�tten egyetlen n�pi hiedelem bukkant fel a r�gi Udvarhely megyei Kissolymoson, amelynek asszonyai �si szok�s szerint e napon vetik a vir�gmagvakat, f�k�ppen a violaf�l�ket, hogy azt�n vir�gjuk csokros legyen. NAGYP�NTEK A J�zus hal�l�ra eml�keztet� �nnep. Szertart�sai ehhez kapcsol�dnak. Az unit�riusok is gy�sznapnak tekintik, s az id� folyt�n kialakult helyi hagyom�nyok nyom�n meg�nneplik. A nagyp�nteki liturgia tartalma a megeml�kez�s, a h�vek magatart�sukban, viselked�s�kben, k�ls�s�gekben a nap jelleg�hez alkalmazkodnak. A nap meg�nnepl�se �ltal�ban mindenik unit�rius vid�ken hasonl� m�don t�rt�nik. Van, ahol az �nnep eg�sz napos, amikor nagyobb munk�t nem v�geznek, mez�n, kertben nem dolgoznak; otthonaikban csak a legsz�ks�gesebb h�zi munk�t, h�zk�r�li teend�ket v�gzik, hogy a nap mindk�t templomoz�s�n r�szt vehessenek. Vannak egyh�zk�zs�gek, ahol csak „f�lnapot" tartanak: d�lel�tt templomba mennek, d�lut�n mind a f�rfiak, mind a n�k a soron lev� munk�jukat v�gzik: Firtosv�ralja, �nlaka, Benc�d, Zs�kod, Sz�kelyk�l; Szab�don az id�skor�ak eg�sz napos, a fiatalabbak csak f�lnapos �nnepet tartanak. Az aranyossz�ki V�rfalv�n eg�sz nap dolgoznak a mez�n is, az est�li templomoz�sra azonban az id�sebbek elmennek. A nagyp�nteki istentiszteletek tart�sa is az �nnepl�s m�dja szerint alakult: ahol az �nnepl�s eg�sz napos, ott d�lel�tt �s d�lut�n is tartanak, ahol csak f�lnapos, ott csak d�lel�tt. Azokban az egyh�zk�zs�gekben, ahol nincs, aki a passi�t �nekelje, csak �nnepi istentisztelet van, pr�dik�ci�val (pl. Cseh�tfalva, B�z�d, Kar�csonyfalva, Nagyajta). Az unit�rius nagyp�nteki istentisztelet f� tartalm�t a passi��nekl�s adja. Az ismert adatok szerint a r�gebbi id�ben minden egyh�zk�zs�gben szok�s volt, legt�bb helyt a k�ntor �nekelte. Az elm�lt rendszer iskolapolitik�ja miatt, amely 1948-t�l a felekezeti iskol�kat �llamos�totta, tan�t� nem maradhatott k�ntornak, s a tan�t�k�pz�kb�l sem ker�lhetett ki ut�np�tl�s. Emiatt sok unit�rius falusi gy�lekezetben — ha a lelk�sz nem tudja �nekelni — a szertart�snak ez a legjellemz�bb mozzanata megsz�nt vagy megsz�n�ben van. A passi�t a helyi adotts�gok, lehet�s�gek szerint teh�t vagy a k�ntor vagy a lelk�sz vagy mindketten megosztva �nekli. Van ahol a k�ntor csak d�lel�tt egyv�gtiben �nekli el orgona vagy harm�nium k�s�rettel, van ahol sz�sz�kb�l �nekli, esetleg megosztva a lelk�sszel, d�lel�tt a lelk�sz, d�lut�n s k�ntor. (Rav�ban az l920-as �vekben S�rosi J�zsef lelk�sz nagyap�m �s P�ter J�zsef k�ntortan�t� e megoszt�ssal �nekelt�k.) Torock� h�res r�gi k�ntortan�t�ja id. P�terffy Gyula h�rom r�szben �nekelte, cs�t�rt�k�n d�lut�n, p�nteken d�lel�tt �s d�lut�n. A Sz�kelvkereszt�r k�zel�ben lev� Fiatfalv�n — ahol kezdett�l fogva az unit�riusoknak �s a reform�tusoknak k�z�s a templomuk — a passi� sz�veg�t az unit�rius k�ntor vagy d�lel�tt vagy d�lut�n �nekli, aszerint hogy a felv�ltva haszn�lt templom a napnak melyik szak�ban melyik felekezet�. Van ahol a passi� �nekl�s�re k�rust tudnak szervezni, a gy�lekezet tagjaib�l szerepl�ket v�logatnak, akik t�bb �vben is �nekelnek (Homor�dalm�s, Jobb�svfalva) Kolozsv�ron, Marosv�s�rhelven, �rkoson, Sim�nfalv�n alkalmi, Brass�ban, Torock�n �s B�l�nben id�leges k�rusok m�k�dnek, s ahol van m�g j�l k�pzett k�ntor — m�s egyh�zk�zs�gekben is.7 (7 A r�gi passi� sz�veg�t ifj. P�terffy Gyula, n�hai kolozsv�ri teol�giai zenetan�r, �tdolgozta, k�rusok haszn�lat�ra alkalmass� tette. ) Figyelemrem�lt� kezdem�nyez�ssel t�bb egyh�zk�zs�gben, hogy a passi�t magn�szalagra vett�k, s �gy nagyp�nteken egyid�ben t�bb egyh�zk�zs�gben is le lehet forgatni. A lelk�szei: tapasztalata szerint nagyban n�velt a h�vek �rdekl�d�s�t, temploml�togat�s�t. A gy�sz k�ls�s�gekben kifejezett jelek�nt az unit�rius templomokban nagyp�nteken az �rasztal�t, a sz�sz�ket, a papisz�ket fekete ter�t�kkel bor�tj�k be m�r kora reggel. N�hol m�r a cs�t�rt�k esti �h�tat ut�n felter�tik. Az unit�rius ember is a nap gy�szjelleg�t �ltal�ban figvelembe veszi, s vall�si jelent�s�g�nek k�l�nb�z� szeml�lete szerint fejezi ki ruh�zatban is. A gy�szruha visel�se nem �ltal�nos, ink�bb csak azok veszik fel. akik templomba mennek, s otthonukba t�rve levetik. B�z�d �s Szab�d id�s asszonyai eg�sz nap viselik a fekete ruh�t. A korosabb asszonyok rendszerint fekete ruh�t, de legal�bb s�t�tet hordanak, s minden alkalommal fekete fejkend�t viselnek. A fiatalabb asszonyok ruh�zata lehet vil�gosabb is, de a fekete fejkend� �ltal�nos. A l�nyoknak a r�gi id�kben copfjaikba fekete szalagot — p�ntlik�t — kellett fonniuk. A f�rfiak viselete is �nnepi jelleg�, ha az id� kedvez�, a feh�r ingen csak feketel�jbi van, ha h�v�s — fekete kab�t. Sim�nfalv�n viszont nem szok�s a fekete ruha. Szent�brah�mon a templomban is munkaruh�ban mennek, a f�rfiak borotv�latlanul (!) — tal�n �rtelm�t vesztett, r�gi gy�szmegnyilv�nul�s eml�kek�nt. A kereszt�ny �nnepi �tkez�s mindig az �nnep tartalmi jell�g�hez alkalmazkodik. Az unit�rius h�vek hitbeli felfog�suknak, vall�sos �rz�let�knek megfelel�en, valamint a helyi n�phagyom�nyok megszabta m�dj�n, hol szigor�bban, hol kev�sb� szigor�an, de nagy �ltal�noss�gban alkalmazkodnak a b�jtnaphoz, amit Sz�plakon �s D�cs�szentm�rtonban „hossz� nap"-nak neveznek, a legt�bb helyen viszont csak „b�jt�s napnak, kifejezve ezzel enyh�bb jelleg�t. A b�jt�l�s b�rmilyen form�j�t azonban nem bels� �rz�sb�l, vall�sos meggy�z�d�sb�l, lelki sz�ks�gletb�l, hanem csak szok�sb�l gyakorolj�k: „�seink is �gy tett�k" {�nlaka}. A b�jt megtart�s�nak ideje, m�rt�ke nagyon v�ltozatos, de t�jegys�gek k�z�tt nincsen meghat�roz� k�l�nbs�g. A Kisk�k�ll� menti �d�moson, a Ny�r�d menti G�lfalv�n, az udvarhelysz�k� �nlak�n vagy a p�rciumbeli Hav�ban is pl. a „vacsoracsillag" cs�t�rt�k esti felj�vetel�t�l a p�ntek esti �jb�li megjelen�s�ig tart. K�k�s�n a d�lel�tti istentisztelet ut�n kezdik, s este fejez�dik be. A dics�szentm�rtoniak „igazi" . b�jtj�n p�ntek d�lig semmit nem esznek. A mez�s�g� Szab�don reggelt�l estig csak feln�ttek �s id�s kor�ak b�jt�lnek, de a zseng�bb kor�akkal csak b�jt�s napot tartatnak, de ez ut�bbi korcsoportbeliekkel �ltal�ban minden�tt csak ilyen m�rt�kben b�jt�ltetnek. D�sfalv�n a vall�sosabbak eg�sz nap b�jt�lnek. A Ny�r�d menti jobb�gyfalviak egyesek este hat �r�ig, m�sok kilenc �r�ig b�jt�lnek. Az id�k�l�nbs�g oka J�zus hal�la �r�j�nak az evang�liumokban elt�r�en jelzett ideje, amihez eme egy�ni meg�t�l�ssel alkalmazkodnak. Korondon a b�jt eg�sz napos �s igen szigor�, a katolikusokkal az unit�riusok is b�jt�lnek. �gy k�v�nja a helyi hagyom�ny, aki nem teszi — megbotr�nkoz�st vesz mag�ra. Aranyossz�k unit�riuss�g�nak b�jt�l�se nem egyforma; Torock�n reggelt�l estig tart. a f�rfiak nem esznek, de szeszes italt fogyasztanak; V�rfalv�n m�r j�val laz�bb volt a b�jt�l�s, s ma is csak kev�s id�s ember tartja, de csak „b�jt�sen". A marossz�ki Sz�kelyk�l unit�rius lakoss�ga nem tartja a b�jt�t. Az unit�rius b�jt�s �telek sk�l�ja igazodik a b�jt�l�s m�rt�k�hez, de-az egyes vid�kek k�zt nincs l�nyegbeli elt�r�s, esetleg valamilyen t�ji adotts�g folyt�n jelenik meg egy-egy ott haszn�lt �tel vagy ugyanazon-�tel m�s elnevez�ssel. A Hargita fenns�kj�nak nyugati perem�n �s a Firtosalja b�kkerd�s �vezet�nek falvaiban a speci�lis n�pi ipari szerkezetekkel „�t�tt" b�kkmakkolajjal le�nt�tt met�lt nyers s�sk�poszta kedvelt b�jt�s �tel volt. A leg�ltal�nosabban fogyasztott b�jt�s �telek a k�l�nb�z� aszalt gy�m�lcs�kb�l (szilva, alma, vadvackor, ribizli) k�sz�tett f�zetek, nev�k vid�kenk�nt k�l�nb�zik. A nagyp�nteki b�jt�s �telek k�sz�t�s�nek �ltal�nos k�vetelm�ny�t, a zs�r �s h�s mell�z�s�t az unit�riusok is �ltal�ban betartj�k. A Nagyhomor�d menti halastavak mellett fekv� Szentp�l �s a k�zel�ben lev� Derzs lakoss�ga a hal — mivel hidegv�r� — h�s�t fogyasztj�k. Az asztalgy�m�lcs k�sz�tm�nyeken k�v�l leggyakrabban a f�tt �s s�lt krumplit hagym�val eszik, de kedvelt �telek a b�jt�s paszuly t�rve vagy csak ereszt�kesen k�sz�tett levese, toj�sn�lk�li laskaf�l�k di�val, m�kkal, lekv�rral, esetleg k�poszt�val; a puliszka is �ltal�nos, hasonl� mell�val�kkal, j�r�szt minden�tt fogyasztj�k a keny�r mellett. Firtosv�ralj�n azonban, s r�gebben Szent�brah�mon kenyeret nem esznek, illetve nem ettek,* mert kov�szos k�sz�tm�ny. Tejet is kev�s helyen isznak, ink�bb a saj�t maguk szedte n�v�nyek teaf�zete j�rja. Sokfel� fogyasztj�k m�g a hajalt f�tt cukrozott kukoric�t, H�romsz�k, Udvarhelysz�k falvaiban. Egyedi �telf�les�g Torock�n az aszalt ribizli leves, a „cibere", Firtosv�ralj�n a csak s�s v�zzel gy�rt pog�csa, err�l nagyp�nteket ott „pog�csa �nnep"-nek nevezt�k; Sepsik�r�spatakon is hagyom�nyos b�jt�s �tel volt; Homor�dalm�son zablisztb�l f�zt�k a tej mell� az �zetlen kocsony�s k�saf�l�t, a „kiszi"-t; a borterm� Szentgerinc�n a „borcibre" kedvelt leves volt. Akinek b�jtje csak a b�jt�s eledelek fogyaszt�s�b�l �llott, a szok�sos napi h�romszori �tkez�si rendhez igazodott. A b�jt okozta �hs�g�rzetet, hogy napk�zben cs�kkents�k, eg�sz nap feln�ttek �s gyermekek pattogtatott kukoric�t, „kakast" r�gics�ltak. A h�sv�ti b�r�nyt az unit�riusok legt�bb helyen nagyp�nteken v�gj�k le. V�g�s�nak idej�t helyi szok�s szabta meg. A b�r�ny v�r�t — val�sz�n� katolikus hat�sra — nem fogj�k fel, a f�ldre csurgatj�k, kiv�ve �d�most, Sz�plakot, Zs�kodot, Nagyp�ntekhez unit�rius n�p�nk kev�s babon�s cselekm�nyt, hiedelmet f�z, legfennebb ott, ahol er�s a katolikus hat�s. �nlak�n m�shol nem ismert r�gi nagyp�nteki szok�s volt az �sdi gyutacsos pisztolyokkal (alakjuk ut�n „diszn�l�b"-nak nevezt�k) v�grehajtott „durrogtat�s". A d�lel�tti templomoz�sb�l kij�v� leg�nyek a cinterem ker�t�se mell� �llva ezekkel a csak fojt�ssal t�lt�tt mord�lyokkal nagy puffogtat�st csaptak, amit a templomb�l kij�v� gy�lekezet nagy �rdekl�d�ssel v�rt �s fogadott. Eredeti �rtelm�t vesztetten 1947-ig rendszeresen gyakorolt�k, amikor azt�n hat�s�gi rendeletre ezeket a mord�lyokat is be kellett szolg�ltatni. Hogy valamilyen — tal�n m�g a reform�ci� el�tti — felt�mad�si k�rmenet d�szl�v�seinek nagyp�ntekre tol�dott szok�smaradv�nyak�nt �rz�d�tt-e meg, vagy hajdani tat�rj�r�skori gonosz�z� c�lzat� l�v�ld�z�snek eml�ke-e, ma m�r nem lehet meg�llap�tani.8 (8 V�. B�lint S.: i.m. 277. ) Kenyeret nagyp�nteken csak Sz�kelyk�lban, Nagyajt�n, Homor�d-szentm�rtonban s�t�ttek. A h�sv�ti toj�st Nagymedes�ren, Derzsben �s Torock�n e napon festik. A nagyp�nteki b�zavet�s-ker�l�snek az eml�ke csak a Nyik� menti Benc�dben �lt, ahol a kollektiviz�l�sig gyakorolt�k. NAGYSZOMBAT Nagyszombat a nagyh�t utols�, „�nnep t�v�nek" nevezett napja, a h�sv�ti el�k�sz�letek elmaradt vagy csak e napon elv�gzend� cselekm�nyeivel. A h�ziasszonyok e napra lehet�leg minden h�zbeli teend�t igyekeznek elv�gezni, hogy erre a napra csak az �nnepi �teleket elk�sz�t� s�t�s-f�z�s maradjon. Kora reggeli els� t�nyked�s�k a dagaszt�s. A kenyeret, a sima �s fonott kal�csot minden r�gi csal�dn�l kemenc�ben s�t�tt�k, a kollektiviz�l�s ut�n egyre ritk�bban, k�nyszer�s�gb�l a p�ks�gek term�keit vett�k, legfennebb a di�s, m�kos kal�csok s�t�se t�rt�nt a lerben, ma is itt s�tik. R�gebben szinte elmaradhatatlan kal�csf�le volt a par�zson s�t�tt k�rt�skal�cs, ma m�r legink�bb kicsinyre zsugorodott alakj�t forr� olajban s�tik, mint a f�nkot. Az els�napi �nnepi eb�d fog�saihoz sz�ks�ges h�s el�k�sz�t�se, a ty�kok lev�g�sa s a ty�kh�sleves f�z�se az asszonyok dolga. Ahol h�sv�tra t�lt�tt k�poszt�t is f�znek, anyag�t �sszerakj�k, s f�ni teszik. A m�sodnapi �nnepi �telek k�sz�t�s�hez sz�ks�ges b�r�nyh�st a f�rfiak teszik a konyha asztal�ra. K�k�ll�dombon a major a juhsereget e napon behajtja a faluba, hogy a gazd�k v�laszthass�k ki a lev�gni val� b�r�nyt. A f�rfiak �s a gyermekek dolga a szombat esti utcasepr�s, de csak az utcasz�less�g fel�ig, a t�ls� fele a szemben lev� szomsz�d dolga, aki restelln�, ha nem � v�gezn� el. Azokban a falvakban, ahol a leg�nyek h�sv�t hajnal�ra a l�nyoknak „vir�got", „cs�v�t" tesznek, a sz�ks�ges feny��gat megszerzik �s fel is d�sz�tik (Marossz�ken, a Kisk�k�ll� menti falvakban). A sokf�le teend� v�gz�se k�zben, amikor megsz�lalnak a m�snapi �nnepre figyelmeztet� harangok, s egy�ttal vecserny�re h�vnak, aki csak teheti, de k�l�n�sen az id�sebbje, igyekszik r�szt venni az esti �h�taton. T�bb helyt az �nnepv�r�s hangulat�t a harangoz�s mik�ntje is jelzi mindk�t harangnak az �sszeh�z�s�val, megk�l�nb�ztetve ez �nnept�vi napot a nagyh�t t�bbi napj�t�l, amikor csak egy harangot sz�laltatnak meg. Nagyszombaton d�lut�n vagy estefel� viszik el a lelk�szi lakra a h�sv�ti �rvacsor�hoz felaj�nlott jegyeket, a kenyeret �s bort, s m�sok azt az �sszeget, amit �rvacsora-megv�lt�s c�men aj�nlanak fel. Mindenik unit�rius vid�ken van n�h�ny falu, ahol nagyszombaton este festik meg a h�sv�ti toj�st (Magyarszov�t, Szab�d, Kissolymos, Rava, Homor�dalm�s, Sepsik�r�spatak), any�k l�nyaikkal, �rkos azonban kiv�tel: a csal�d korosabb asszonyai festik, a l�nyoknak tiltva van! Nagyszombathoz k�t�d� kultikus hiedelem csak Korondon van: d�lben, amikor a katolikus templomnak torny�ban a cs�t�rt�k�n d�lben elhallgatott harangok �jb�l megsz�lalnak, a gy�m�lcsf�kat az unit�riusok is j�l megr�zz�k, hogy sz�p gy�m�lcs�t teremjenek. Nagyszombaton este �nnepi t�ncot nem tartanak, tiszt�lkodnak, el�k�sz�tik m�snapra az �nnepi ruh�t. H�SV�T A h�sv�t mind bels� tartalm�ban, mind k�ls� megnyilatkoz�saiban �nnepeink sor�ban els� helyen �ll. Lehet�leg mindenki igyekszik r�szt venni az �vnek ezen az els� nagy egyh�zi �nnep�n. Els� napj�t az �r-vacsora szelleme �s hangulata t�lti be. A templomaink ilyenkor megtelnek, a m�shol �l�k is, ha tehetik, erre az alkalomra hazat�rnek, hogy sz�l�falujuk templom�ban �lhessenek �rvacsor�val.9 (9 A diktat�ra �veiben, f�k�ppen v�roson, nemcsak els�napj�n volt �rvacsora-oszt�s, hanem m�sodnapj�n d�lel�tt is, hogy a k�l�nb�z� v�lt�sokban dolgoz� h�veknek legyen alkalmuk �rvacsora-v�telre. A jelenben is �gy gyakorolj�k. ) Ahol �s akik komolyan k�sz�ltek erre az alkalomra, az �rvacsora jegyeinek v�tele el�tt semmit sem esznek, nem isznak. Ezt a szok�st Rava, Pipe, K�k�ll�sz�plak, Sz�kefalva, Dics�szentm�rton, �d�mos, Szent�brah�m unit�rius h�vei ma is megtartj�k. Erre a szok�sra csak annyi magyar�zatot adnak: ,.�gy tanultak a r�giekt�l!" A r�gebbi id�kben t�bbfel� szok�sban volt, hogy �rvacsora v�tele ut�n hazat�rve el�vett�k a Bibli�t, s a pr�dik�ci� textus�t kikeresve �jra elolvast�k. Rav�ban ezt a szok�st m�g most is tartj�k, itt a csal�d valamelyik id�sebb tagja hangosan olvassa fel a templomban hallott textust. S ahol az ut�dok vall�sos nevel�s�re is gondot ford�tanak, az �nnepi eb�dhez �l�skor, annak megkezd�se el�tt a gyermekek mondj�k el az asztali im�t: „J� Isten�nk, ki �telt adsz nek�nk, / K�r�nk, �ldd meg a mi eledel�nk! / Akik szerzik a mi kenyer�nket, / Tartsd meg �des sz�leinket! �men." A h�sv�t bens�s�ges hangulata kihat az egy helys�gben �l� unit�riusok �s m�s felekezet�ek kapcsolat�ra. Abban az �vben, amikor a h�sv�t nem esik egybe, k�lcs�n�sen mindenik a maga h�sv�tj�nak d�lut�nj�ra megh�vja szomsz�dait, ismer�seit egy poh�r borra. A gyermekekre is gondolnak, kal�csot, piros toj�st, �dess�get adnak nekik. �nlak�n, Pip�n a piros toj�st els� napj�nak d�lut�nj�n, a d�lut�ni templomoz�s ut�n festik. T�ncot els� napj�n nem tartanak, reggel kor�n azonban, ahol muzsikus cig�nyok �lnek, „megtisztelik" azokat a csal�dokat, ahol a kaput nyitva tal�lj�k. H�SV�TI N�PSZOK�SOK „J�zus �lete alakul�s�hoz, k�r�lm�nyeihez sokf�le r�tus, legenda, m�tosz �s trad�ci� f�z�dik, amelyeket a kereszt�nys�g nagy csal�dj�nak tagjai h�ven meg�riztek, �poltak, gondoztak, s a k�l�nb�z� szok�sokban fenntartottak �s ezek, mint hagyom�nyok sz�llnak tov�bb nemzed�kr�l nemzed�kre."10 (Faluv�gi �ron: A piros toj�s. = Unit�rius K�zl�ny, Kolozsv�r, 190?. 64—66.) Ilyenek a tavaszi, illetve h�sv�ti �nnepk�r sz�nes szok�sai is, amelyeknek sok eleme ugyan egyh�zi eredet�, de sem a dogm�hoz, sem a vall�sos szertart�sokhoz nem tartoznak, s amelyeket unit�rius n�p�nk is sz�vesen gyakorol. Ezek: a h�sv�ti hat�rker�l�s, a diderg�s, az �nt�z�ssel kapcsolatos vir�gt�tel, maga az �nt�z�s �s a piros-, illetve h�sv�ti toj�s ad�sa. A hat�rker�l�s szok�sa �si soron a tavaszi napfordul�hoz kapcsol�d� m�gikus-kultikus tartalm� sokf�le cselekm�nyben nyilv�nult meg. C�lja a zsend�l� b�zavet�s meg�v�sa, a f�ld term�kenys�g�nek, a b� term�snek a biztos�t�sa volt. A m�gikus cselekm�nyek k�z�l t�bbet a k�z�pkori egyh�z saj�t szertart�sai k�z� olvasztott be. A szok�s a reform�ci�ig az eg�sz Eur�pa katolikusok �s ortodoxok �ltal lakott ter�leteiben �ltal�nos volt, de a Sz�kelvf�ld k�z�p-ny�r�dmenti falvaiban az unit�riusok a II. vil�gh�bor�t k�vet� kollektiviz�l�sig gyakorolt�k. A hat�rker�l�s szok�sa, megszervez�se, lefoly�sa el�gg� ismert. �ltal�ban hasonl� m�don zajlott le minden�tt, csak f�szerepl�inek elnevez�se, sz�ma esetleg k�l�nb�z�tt. A megszervez�s�re h�sv�t szombatj�n este ker�lt sor: a falu k�z�pkor� �s ifjabb f�rfiai, a m�r konfirm�lt leg�nyei �sszegy�ltek a kijel�lt helyen (piac, templom), s ott megv�lasztott�k a hat�rker�l�s „el�lj�r�s�g�t". Szentgeric�n b�r�t, jegyz�t, k�t esk�dtet �s a „szagl�sz�t" (aki a leveg� tisztas�g�t megront�kat figyelte, s jelentette a b�r�nak b�ntet�sre)11, (11 Moln�r Istv�n: H�sv�ti szok�sok Szentgeric�n. Maros megye. = Sz�kelys�g, IX. �vf. Sz�kelyudvarhely, 1939. 27—28. ) Szentl�szl�n papot, b�r�t, �t�l�mestert v�lasztottak; Jobb�gyfalv�n az el�lj�r�s�g f�l� m�g egy kir�lyt tettek, a falu tekint�lyes emberei k�z�l v�lasztva, akinek joga volt az �t�l�b�r� hat�rozatait megv�ltoztatni. A kir�ly feladata volt h�sv�t m�sodnapj�n a hat�rker�l�sben r�szt vettekkel a falu lak�inak felk�sz�nt�se az �nt�z�s alkalm�val. A f�szerepl�k megv�laszt�sa ut�n egyh�zi �nekeket �nekelve indultak el, s j�rt�k be nagyszombat �jjel�n a b�zahat�rt, s meg-meg�llva im�val fordultak a gondvisel� Istenhez hat�ruknak, vet�s�knek a puszt�t�st�l val� meg�v�s�t k�rve. A hat�rj�r�s — kultikus von�sa mellett — azzal a cselekm�ny�vel, amellyel a konfirm�lt ifjakat a hat�rdombokn�l „megcsapt�k", k�z�pkori jogi gyakorlatot �rz�tt meg: az �r�k�lt vagy kapott birtokok hat�rainak eml�kezetben tart�s�t ilyen m�don r�gz�tett�k, A megcsap�s k�s�bb leg�nyavat� cselekm�nyt is jelentett.12 (12 V�. Barab�s L�szl�: H�sv�ti n�pszok�saink. = N�p�js�g, Marosv�s�rhely, 1990. �pr. 14. sz. ) A hat�rker�l�st a Ny�r�d ment�n k�v�l m�s vid�ken alig gyakorolt�k, �s nem h�sv�t nagyszombatj�nak �jjel�n. A nyik�menti Benc�d unit�rius n�pe egy nappal kor�bban, nagyp�nteken ker�lte meg a b�za-hat�rt. A P�rciumban lev� Pipe, ugyancsak eg�sz�ben unit�rius lakoss�ga — r�szben m�g a tavaszi �nnepk�rh�z sz�m�that� — �ldoz�cs�t�rt�k�n v�gezte. Egyetlen olyan, csak unit�rius szervez�s� hat�rker�l�s volt, amelyben mindk�t nembeli konfirm�lt ifj�s�g, leg�nyek �s l�nyok vettek r�szt, rajtuk k�v�l m�s, �n. „bels� ember" {pap, k�ntor) �s h�zas ember abban nem vehetett r�szt. R�gebben katonaviselt leg�nyek vezett�k a csoportot, k�s�bb ezeket felv�ltotta a k�t-k�t cs�sz, akik p�rosan, el�l �s h�tul �llva vigy�ztak a rendre, fontos szab�ly volt, hogy a csoportb�l nem maradhatott el senki, ha valaki m�gis elmaradt, azt k�s�bb a sz�l�knek jelentett�k, s az r�tta ki r� a b�ntet�st. A megbesz�lt helyen �sszegy�lt ifj�s�g a k�t templomoz�s k�zt j�rta be a b�zahat�rt. Egy-egy b�zat�bl�n�l rneg�llottak, egyh�zi �nekeket �nekeltek (J� �risten tekints hozz�m, �ldjad �n lelkem az Urat �s �ldoz�cs�t�rt�ki �nekeket). Menet k�zben, „fele �tj�n�l", meg�llottak, s pihen�j�k alatt az egyh�zi �nekeken k�v�l vil�giakat is �nekeltek. Minden id�k hat�rker�l�se a Sz�l�tet�n a 90. zsolt�r �nekl�s�vel �rt v�get. A falu n�pe r�gebben a kapuk el�tti kispadokon �lve v�rta, hogy mikor hangzik fel a „b�zaker�l�" ifjak �neke. �gy �rezt�k: b�z�juk meg van �ldva. A h�bor� ut�n, 1956-ig. a h�vek a falu v�g�re gy�lve v�rt�k az ifjakat, meg�rkezt�k ut�n a lelk�sz im�dkozott, s egy�ttesen egyh�zi �nekeket �nekeltek. Mindk�t fogad�si m�d ut�n a v�rakoz�k �s az ifjak mindannyian elmentek a d�lut�ni �h�tatra. A diderg�s szint�n a k�z�p Ny�r�d mente h�sv�ti n�pszok�sai k�z� tartozik. R�gi helyi szok�s, ma nincs gyakorlatban, de a 30-as �vekben Szentgerice unit�rius �s reform�tus n�pe m�g egy�tt gyakorolta.13 (131 V�. Moln�r Istv�n: Diderg�s. = Sz�kelys�g, Sz�kelyudvarhely, 1937. �vf. 25. ) N�h�ny fiatalember csoportba szervez�dve els� napj�n �jf�lt�jban, �l�k�n egy „tr�facsin�l�"-val, elindultak „dideregni". T�bbek k�zt el�szeretettel kerest�k fel a fiatal h�zasok otthonait. A kiszemelt csal�dok h�zainak torn�cra ny�l� ajt�j�t keresztbe tett kar�val kik�t�tt�k, hogy a bentl�v�k ne tudjanak kij�nni, majd az ablak al� �llva a f�z� ember reszket� hangj�t ut�nozva az illet� csal�dban meglev�' vagy v�rhat� esem�nyeket (a „g�lya kelepel�se" vagy h�zasuland� sz�nd�k, le�nyk�r�s), de a h�z lak�inak rossz vagy j� tetteit, esetleg erk�lcsi botl�sait is „kidideregt�k", viccesen vil�gg� ki�ltott�k. Az is volt a tulajdonk�ppeni c�lja ennek a szok�snak, hogy megtr�f�lj�k egym�st �nnep fej�ben. Megharagudni ez�rt nem volt szabad! Mindaddig dideregtek, am�g vagy piros toj�st kaptak vagy a viccet viccel fizetve vissza a diderg�k nyak�ba a padl�sr�l egy veder vizet z�d�tottak. Vir�goz�s, a h�sv�t �nnep�nek — azokban a falvakban, ahol szok�sos — legszebb, legsz�nesebb k�ls�s�gekben megnyilv�nul� kifejez�se a t�bbf�le elnevez�s� d�sz�tett vagy an�lk�li feny��gt�tel szok�sa: Szentgeric�n, Ny�r�dg�lfalv�n „feny��gaz�s", „elcs�v�l�s", B�z�d�n „h�sv�ti feny�", Rav�ban ,,cs�va", Korondon, Magyarzs�kodon „h�sv�tfa", Sz�kelyk�lban „locsol��g" (utalva az �nt�z�ssel kapcsolatos szerep�re). Ezeket a d�sz�tm�nyeket rendszerint a h�sv�t els� napj�ra virrad� �jszaka teszik, szegzik fel a l�nyos h�zak kapuira, torn�caira. Szemet gy�ny�rk�dtet� ilyenkor az �nnepi d�szbe �lt�z�tt utca k�pe a sz�nes pap�rszalagokkal, a felf�ggesztett kif�jt toj�sh�jakkal, vir�gokkal �kes�tett feny��gaival. Idegen is l�thatja, melyek a l�nyos h�zak, de azt is, hogy hol laknak a legszebbek, legkedveltebbek, mert ott t�bb ilyen d�sz�tm�ny vir�t. A h�sv�ti vir�gt�tel szok�sa nem �ltal�nos, azokban a falvakban alakult ki, ahol a hat�rj�r�s �s az azt k�vet� hajnaloz�s megvan. F� ter�lete Marossz�k, a Ny�r�d fels�, katolikus lakoss�g� vid�k�n �s a K�z�p-Ny�r�d mente f�k�ppen unit�rius—reform�tus falvaiban. E t�jegys�gt�l keletre a Kis K�k�ll� fels� vid�k�n fekv� reform�tus falvakon k�v�l unit�riusokn�l meglev� szok�sk�nt csak a r�gi Udvarhely megye nyugati fel�ben fekv� Rav�ban, B�z�d�n �s am�g „�l� falu" volt, B�z�d-�jfaluban, valamint az unit�rius-katolikus Korondon, volt, illetve van szok�sban. Ezek a vir�gt�telek a „hat�rfalui", sem az ezekt�l keletre fekv� udvarhelysz�ki, sem a h�romsz�ki, de az aranyossz�k� unit�rius vagy vegyes felekezet� falvakban nincs szok�sban. Aranyossz�ken Torock� az egyed�li, ahol a r�gebbi id�ben h�sv�tkor z�ld�gat tettek. A h�romsz�ki �rkoson is �gy tudj�k, hogy valamikor h�sv�tra tettek, de a szok�s m�r r�g �ttev�d�tt m�jus elsej�re. A z�ld�gt�telt csak Rav�ban ism�tlik m�g, h�sv�tkor �s m�jus 1-�n is szok�sos. A Sz�kelyf�ld t�bbi vid�k�n m�jus elseje a z�ld�gtev�s, cs�v�l�s napja. A term�szet, tavaszi �jj�sz�let�s�nek sz�p jelk�pek�nt tev�dnek, kifejezve ezzel a gesztussal a z�ld�gat tev�k meg�j�t� j�k�v�ns�gait. A mez�s�gi Szab�don a fiatalok kedveseiknek p�nk�sdkor �ll�tj�k a z�ld�gat. A vir�goz�snak k�tf�le m�dja van: leg�ltal�nosabb az egy�ni �ll�t�s-tev�s, ritk�bb a csoportos-t�rsas m�dja. Az egy�ni vir�gt�teln�l — a vir�g elk�sz�t�s�t �s alakj�t tekintve — �ltal�ban egys�ges, ki-ki a maga vir�gj�t k�sz�ti el, �s maga helyezi el a l�nyos h�zakn�l. A form�j�t azonban korcsoportbeli k�l�nbs�g hat�rozza meg: Szentgeric�n p�ld�ul a kicsi fi�k� (kb. 12 �ves korig) mintegy 60x60 cm-es n�gysz�glet� fa-keret, s erre illesztik r� a szok�sos d�sz�tm�nyeket; a konfirm�lt fi�k� feny�tet� (a feny�fa cs�csa) a szok�sos hasonl� d�sz�tm�nyekkel; a nagy- leg�nyek� legink�bb a feny�f�nak sz�p oldal�gai, de a komoly udvarl� — ha teheti — eg�sz feny�t �ll�t kedvese h�z�nak udvar�ra, az ajt� el� be�sva. A t�rsas vir�goz�sra Ny�r�dg�lfalva fiatals�ga ad p�ld�t. Eg�sz nagy-h�ten tart� cselekm�nysorozat k�sz�ti el�. Megszervez�je az �tvenes �vekig mindig a lelk�sz volt. Leg�nyeknek �s l�nyoknak egyar�nt szerep�k van benne. A leg�nyek v�lasztottai vir�gvas�rnapj�n elmennek V�rmez�be, Szov�t�ra �s megv�s�rolj�k a sz�ks�ges feny�t, annyi „tet�t" ah�ny kicsi �s nagyl�ny van a faluban, s ezenk�v�l sok sz�p oldal�gat. Ezt a famennyis�get nagyp�nteken d�lut�n hazasz�ll�tj�k, a „tet�ket" egy udvaron „felverik", k�l�n-k�l�n f�ldbe �sva fel�ll�tj�k. A l�nyok a m�r el�re kiosztott sz�nes pap�rokb�l cs�kokat, mint�kat v�gnak, felf�ggeszt�s�kh�z c�rn�t k�tnek r�, s szombaton d�lut�n elviszik ahhoz a h�zhoz, amelynek udvar�n a „tet�k" fel vannak �ll�tva, ott azt�n a l�nyok a fi�kkal egy�tt azokat feld�sz�tik. Este 10 �ra k�r�l a leg�nyek megkezdik a tet�k sz�thord�s�t, felszegezve azokat a l�nyos h�zak kapuj�ra, torn�c�ra. Ha valamelyik leg�ny a kedves�nek nagyobb, d�szesebb f�t akar �ll�tani, azt megv�s�rolja, k�l�n m�g feld�sz�ti, s maga viszi el a le�nyos h�zhoz, s szegzi fel a kapuf�lf�ra. Eg�sz �jszaka �rzi vagy �rizteti, nehogy valaki ellopja, �s m�snak tegye fel. A piros toj�s a h�sv�ti �nt�z� n�pszok�snak legfontosabb k�s�r�je. Jelk�pis�g�t az unit�rius Faluv�gi �ron a sz�zad elej�n �gy hat�rozta meg: „A sz�rnyas �llatok fajfenntart�s�nak {.,,) kis t�rh�za, a toj�s �leter�t �s az �bredez� �let fenntart�s�ra sz�ks�ges t�pl�l� anyagot rejt mag�ban. Jelk�pileg teh�t az �j �letrekel�st, a felt�mad�st akarja kifejezni. Amint a toj�sb�l a benne lev� �leter� folyt�n kedvez� k�r�lm�nyek k�zt �j �let keletkezik — �gy t�madt fel J�zus is a s�rj�b�l halhatatlan lelk�nek erej�n�l fogva, A h�sv�ti piros toj�s a felt�mad�s jelk�pe. De mi�rt piros? Az�rt mert a piros az �r�m�t fejezi ki, vagyis �rvendetesen eml�kez�nk a J�zus felt�mad�s�ra. Ez volna az �rtelme �s magyar�zata, �ltal�ban, a piros toj�snak. A h�sv�ti toj�snak piros sz�ne a J�zusnak kiontott v�r�t �br�zolja,14 (14 Faluv�gi �ron: i.m. 65.) A hajdani kereszt�ny szimbolik�ban kialakult tartalma nagyon megv�ltozott, elhalv�nyult, eln�piesedett, ma m�r csak aj�nd�k, az �nt�z�s �ra, de sok esetben �rzelmi kapcsolatokat is kifejez. Fest�s minden�tt szok�sban van, de az eredeti sz�nt�l elt�r�en sokf�le v�ltozatban (s�rga, lila, z�ld, k�k, barna), vir�gozz�k lapimint�sra, m�rv�nyozz�k (t�bbsz�n� fest�kbe m�rtva), s ahol hagyom�nya van, mint�zz�k, „�rj�k". Fest�s�nek ideje �ltal�ban nagyszombatt�l h�sv�t m�snapj�nak reggel�ig tart. A toj�s aj�nd�koz�s�nak ideje �ltal�ban az �nt�z�s alkalm�val van. A gyermekek minden�tt kapnak, aszerint, hogy milyen kapcsolatban �llanak a meg�nt�z�ttekkel; a serd�l� kor�ak is sz�vesen elfogadj�k, de a leg�nyek legt�bbje m�r csak akkor fogadja el, ha egyenesen az � sz�m�ra n�vvel, eml�kszavakkal k�sz�lt. A keresztany�k keresztgyermekeiknek k�l�n alkalommal csak k�t unit�rius faluban aj�nd�koznak h�sv�ti toj�st: Rav�ban h�sv�t m�sodnapj�n a d�lel�tti istentisztelet ut�n, a templom el�tt, Szab�don viszont a d�lut�ni templomoz�s ut�n szem�lyesen viszik el keresztgyermek�kh�z. Ha valaki h�sv�tkor nem tudta e keresztanyai k�teless�g�t teljes�teni, az „kicsi h�sv�tkor" (a csonkah�t ut�ni els� vas�rnap) p�tolta. N�h�ny helys�gben a csordap�sztoroknak, "pakul�roknak is aj�nd�koznak h�stv�ti toj�st, kal�csot, lep�nyt. Sz�kefalv�n, Sz�plakon, �d�moson, Pip�n, de csak m�sodnapj�n kora reggel. A rom�n—magyar vegyes lakoss�g� �s felekezet� falvakban (K�k�ll�sz�plak, �d�mos, D�sfalva, Sz�kefalva} r�gi szok�s, hogy azokban az �vekben, amikor a h�sv�t nem esik egyid�ben, ki-ki �nnepe m�sodnapj�n szomsz�dai, j� ismer�se gyermekeit k�lcs�n�sen megaj�nd�kozza h�sv�ti toj�ssal. A gyermekek s n�hol a leg�nyek is a h�sv�ti toj�ssal legink�bb �gyesked� verseng�sk�nt, s nem nyer�szked�s�rt, k�l�nb�z� j�t�kokat �znek. Leg�ltal�nosabb a toj�sok �ssze�t�se, amit az unit�riusok �ltal is lakott vid�keken t�rk�l�snek, t�rk�z�snek, csakkoz�snak (K�k�ll�sz�plak), nyer�s csakkoz�snak, �t�snek, nyer�sdinek neveznek. Homor�dszentp�lon humoros-virtusos j�t�k a toj�snyel�s, ki tud min�l r�videbb id� alatt egym�s ut�n min�l t�bb eg�szben sz�jba vett �s alig megr�gott toj�st lenyelni. A k�s�rletez�s a tikkadoz�s miatt nagy der�lts�get kelt, vigaszd�ja bor, amit k�z�sen fogyasztanak el. H�sv�ti �nt�z�s a h�sv�ti �nnepk�r n�pi szok�saib�l kiemelkedik a m�sodnapi �nt�z�s, ami vid�kenk�nt egyszer�bb vagy sz�nesebb form�ban nyilv�nul meg. Mozzanataiban leggazdagabb a Nyik� mente unit�rius falvaiban, ahol a t�rsas cselekm�ny� �nt�z�ses hajnaloz�s volt szok�sban. Legszebb, legteljesebb v�ltozat�t az �tvenes �vek v�g�n m�g siker�lt r�gz�ten�nk a tord�tfalvi z�szl�s hajnaloz�-�nt�z� szok�sban.15 (15 Moln�r Istv�n; H�sv�ti z�szl�s hajnaloz�-�nt�z� Tord�tfalv�n, KerMagv. 94 (1988) 92—99. — K�zirat gyan�nt Z�szl�s hajnaloz�-�nt�z� h�sv�ti n�pi j�t�k Tord�tfalv�n, - N�prajzi K�zlem�nyek Bp. 1962. VII. 1. 3—17. ) Az itt gyakorolt �nt�z�si forma a megszervez�s�t�l a befejez�s�ig olyan b�v�tett t�rsas cselekm�nyfolyamat, amely a n�pi sz�nj�t�k minden jellemz� jegy�t mag�n viseli, s �gy a n�pi �nnepi j�t�kok sz�nj�t�kszer� hagyom�nycsoportj�ba illeszthet� be.16 (18 V�. D�gh Linda: A magyar n�pi sz�nj�t�k kutat�sa. Bp. 1947. 25—28. („�si sz�llom�nyb�l tev�dik �ssze", „�nnephez kapcsol�dik", „a j�t�k sz�ntere nincs egy helyhez k�tve", „nem is t�rt�nik egy helyen", „a j�t�k egy nap alatt t�bbsz�r ism�tl�dik", s ez az esem�nyf�zisok szerint „sz�nter�t v�ltoztatja", „j�tsz�k �s n�z�k k�z�tt nincs k�l�nbs�g", a t�ncba val� bekapcsol�d�sukkal „a n�z�k is szerepl� szem�lyek".) Lej�tsz�s�nak egyeb�tt is t�bb�-kev�sb� hasonl� �ltal�nos mozzanatai mellett a n�gy z�szl� „felk�sz�t�se" (a l�nyok els� napj�n d�lut�n t�rsas cselekm�nnyel v�gzik), �s a z�szl�knak a megl�togatott csal�dban a h�zigazda megtisztel�s�t c�lz� dekor�ci�s szerepe emeli ki ugyanezen vid�k t�bbi helys�geinek szok�saib�l. Az �ltal�nosan gyakorolt r�szcselekm�nyeket: az �jf�lkor megkezdett felvonul�s zenesz�val, a bek�rezked�s, az enged�ly megad�sa, a bek�sz�nt� leg�ny verses �dv�zlete, az �nt�z�s, a k�n�l�s, a t�nc, a b�cs�z� vers, az aj�nd�kok �sszegy�jt�se �s a h�zigazda k�sz�nete k�pezik. Sz�pek, v�ltozatos tartalm�ak a bek�sz�nt�, az azt k�vet� r�felel� versek (�nlaka) �s az elb�cs�z� versek, amelyeknek bevezet� szakaszai vall�sos �rzelmeket fejeznek ki, sz�lnak a h�sv�t jelent�s�g�r�l, a felt�mad�sr�l, a tavasz sz�ps�g�r�l, dics�ret�r�l, esetleg a sz�l�f�ld szeretet�r�l, majd a j�vetel c�lj�nak, a „vir�gsz�l" meg�nt�z�s�nek bejelent�s�vel v�gz�dnek. A verseket rendszerint a falvak k�lt�i lelk�let� f�ldm�vesei, esetleg k�ntorok, lelk�szek �rt�k, s a szebbek gener�ci�kr�l gener�ci�kra �r�kl�dnek. A Nyik� menti hajnaloz�sban a besorozott leg�nyek �s a konfirm�lt ifjak egy�ttesen vettek r�szt, ut�bbiak csak m�sodlagos kiseg�t� szerepet kaptak. A katonaviselt, m�g meg nem h�zasodott �reg leg�nyek csak csoporton k�v�l, egy�nileg �nt�zhettek. A vid�k falvaiban az �nt�z�si cerem�ni�nak van egy mindig nagy �rdekl�d�ssel k�vetett saj�tos, m�s t�jakon nem szok�sos k�teked� r�sze: a h�zigazda az �nt�z�sre csak az �ltala feltett tal�l�s k�rd�sek megfejt�se ut�n „hajland�" enged�lyt adni. A tal�l�s k�rd�sek k�zt vannak bibliai le�r�sokkal kapcsolatosak �s prof�n tartalm�ak is.17 (17 Tord�tfalv�n: J�zus Krisztust amikor felfesz�tett�k s meghalt, mi t�rt�nt? — A templom k�rpitja hasadt meg. — Mikor Isten megteremtette a Paradicsom kertet s abban �d�mot �s �v�t, ki �t�tte fel az els� kar�t? — Az �t�tte fel, aki az utols�t. — Sz�kelyszentmih�lyon: Melyik a legkedveltebb, legkellemesebb �s legszebb n�i n�v, amelyik sok �r�m�t hoz maga ut�n? — BOR-B�LA— Hol l�tezik a „karafina fa"? Adatk�zl� szerint a eketaliga �gas�nak az orr�ra bele v�sett, ker�kfalhoz hasonl� szerkezeti r�sz, amelynek a k�t v�g�n k�t b�ty�k �ll, enn�lfogva lehetett szab�lyozni az ek�t, hogy meredekebb hegyoldalakon is sz�ntani lehessen.' Benc�dben: A l�nak a fark�t mi�rt k�tik fel? — Mert � saj�t mag�nak nem tudja felk�tni. — Minden v�rosban van, csak Enyeden nincs, egy ver�b hordozza, hat �k�r nem b�rja. — A „V" bet�. — Hosszabban tart� k�teked�skor a gazda az ajt�n bel�l kez�ben valamilyen t�rgyat tart {sepr�t, fejsz�t, fazakat, stb.) s a kint lev�k „Tal�lj�tok ki, mit tartok a kezemben?" k�rd�sre, addig sorolj�k, am�g eltal�lj�k. ) A Ny�r�d k�z�ps� vid�k�n lev�, unit�riusok �ltal is lakott falvaink n�p�nek nappal, m�sodnapj�n szok�sos �nt�z�sben szint�n megvan a sz�nj�t�kszer�s�g, de Ny�r�dg�lfalv�n b�v�tetten, utcai cselekm�nnyel is kieg�sz�l; ennek f�szerepl�je a „hamubucsk�s" {maszkura �lt�zetben, fej�n pl�hfaz�k sisakkal, �larccal), kell�ke egy botra k�t�tt hammas tarisznya, ezzel riogatja az �nt�z� csoportot, k�s�r� gyerekeket, vagy vele k�vetnek el kacagtat� jeleneteket, bosszantj�k, cs�folj�k: „Hamubucsk�s, hamubucsk�s, kell-e neked kotl�s toj�s?" — skand�l�ssal. A h�zn�l �nt�z�si cerem�nia megt�rt�nte ut�n a k�n�lkoz�skor megmaradt bort a „l�d"-ba (kors�ba) �ntik, elfogadj�k az aj�nd�kba adott nyerstoj�st, szalonn�t, s amikor az �nt�z�st minden�tt befejezik — egy el�re megszervezett h�zn�l — azokb�l k�z�s r�ntott�z�st rendeznek. A term�szetbeni aj�nd�kok mellett minden csal�dn�l p�nzt adnak, a tett vir�g �rt�k�nek megfelel�en. Jobb�gyfalv�n is az �nt�z�k csoportj�nak (akik a hat�rker�l�st v�gezt�k, el�lj�r�k �s r�sztvev�k) m�sodnapi utcai felvonul�s�ban szint�n megvan a b�v�tett sz�nj�t�kszer�s�g, itt azonban nem egy, hanem k�t sz�nes�t� figur�val, akiket „hamubotosok"-nak neveznek.18 (18 A „hamubotos" a Firtos k�rny�ki falvakban is ismert figura, de szerepe csak a t�li �nnepkor j�t�kain�l volt „farsangkor". ) A felvonul�s rendj�re a kir�ly, a b�r� �s a csap�mester vigy�znak. A menet �l�n a zen�szek haladnak. Amikor a csoport be�rkezik a h�zhoz, a zene elhallgat, az el�lj�r�k: �s csak 2—3 �rdekeltebb r�sztvev�l�pnek be a szob�ba, a kir�ly elmondja a k�sz�nt�t, majd � �s azok, akik a sorraker�l�s rendj�ben k�s�ret�ben voltak nemcsak a n�ket, hanem a f�rfiakat is most k�lniv�zzel, a r�gebbi id�ben viszont egy magukkal hordozott vederbe, amelyben „Jord�nb�l mer�tett v�z van" feny��gat m�rtottak, �s azzal �nt�zt�k meg a h�z lak�it. Az �nt�z�s befejezte ut�n itt is a gy�jt�tt toj�sb�l, szalonn�b�l az esti b�lkor egy nagy t�lban r�ntott�t k�sz�tenek, s azt a r�sztvev�k �s a megh�vottak k�z�sen fogyasztj�k el. A megl�togatott h�zakn�l rendszerint p�nzt is adnak az �nt�z�knek, a zen�szek d�j�nak p�tl�s�ra. A sz�nj�t�kszer� szok�sokkal sz�nesebb�, �nnep�lyesebb� tett �nt�z�s a Homor�dok ment�n, a Kis-K�k�ll� t�rgyalt vid�k�n, H�romsz�ken, Aranyossz�ken lak� unit�riusok k�r�ben nem szok�sos. Ez is, mik�nt a vir�goz�s, illetve z�ld�gt�tel, a Sz�kelyf�ld d�lkeletre fekv� falvaiban egyszer�s�d�tt, sz�ntelenebb mind k�ls�s�geiben, mind bels� tartalm�ban. Hi�nyoznak a szerepl�k, feln�ttek k�sz�nt� versei, ilyeneket csak a gyermekek mondanak, a feln�ttek csak r�vid pr�z�ban fejezik ki l�togat�suk c�lj�t �s j�k�v�ns�gaikat. A h�sv�t m�sodnapi �nt�z�s v�zzel t�rt�nt, ennek eml�ke minden vid�ken �l. Volt ahol vederb�l, d�zs�b�l �nt�zt�k meg a le�nyt, volt ahol belemer�tett�k az itat� v�ly�ba, de voltak enyh�bb m�djai is, pl. a m�r eml�tett jobb�gyfalvi �nt�z�skor csak v�zbe mer�tett feny��ggal fr�csk�lt�k le a le�nyt, vagy m�s falvakban, ha az id�j�r�s zord, h�v�s volt, legfennebb egy cs�sze v�z r�locsol�s�val mentett�k meg a „r�zsasz�lat" az elhervad�st�l. T�jegys�geink falvaiban a h�sv�ti �nnepk�rh�z kapcsol�d� n�pi szok�soknak m�g sokf�le v�ltozata �lt vagy �l maradv�nyaiban. Ezek k�z�l ez alkalommal, ha csak f�bb von�saiban is �rintve, meg kell eml�kezn�nk arr�l a Firtos alatti �nlak�n gyakorolt b�v�tett �sszef�gg� cselekm�nysorozatr�l, amelynek: mozzanatai a falu t�rsadalm�ban csal�dalap�t�sra �rett fiatals�g p�rv�laszt�s�nak finom �rnyalat� jelk�prendszer�t is jelentette. A cselekm�nyfolyamat szakaszai az al�bbiak voltak: — vir�gvas�rnapj�n a leg�ny t�j�koz�d�sa az �nt�z�s fogad�s�r�l, illetve annak lehet�s�g�r�l, — nagyh�ten a l�ny megv�s�rolta kiv�lasztottj�nak a sz�npomp�s csin�ltvir�g bokr�t�t (k�s�bbi id�ben �l� vir�g bokr�t�t k�sz�tett). — �nt�z�skor ezt a kiv�lasztott leg�ny kalapj�ra varrta, titokban, hogy a t�bbiek ne l�ss�k; — a leg�ny bokr�t�s kalapj�t a templomban a leg�nykarzat k�ny�kl�j�re ,,szeml�re" tette. A k�vetkez� mozzanatok a vir�gt�tel viszonz�s�b�l �llottak: — az �nnepi t�ncban a vir�gtev� l�nyt gyakran kellett t�ncoltatni; — a leg�ny az �nnep ut�ni et�di v�s�ron a l�nynak n�h�ny m�ter sz�nes selyem p�ntlik�t v�s�rolt, amit egy esti vizit�ban �tadott a l�nynak, ha az elfogad�sa b�ztat� volt, s az �rzelem h�sv�t �ta nem v�ltozott, a l�ny az aj�nd�koz�st k�vet� vas�rnap a templomban a haj�ba font szalaggal jelent meg; — m�jus elsej�n a l�nynak z�ld�gat kellett �ll�tani. Mindezeket a mozzanatokat k�vette azt�n a k�telezetts�gek legfontosabbika: p�nk�sd szombatj�nak �jszak�j�n a nagyon ritka, s emiatt nagyon nehezen megszerezhet� erdei papucsvir�gnak (Phragmapodilum caudatum) egy-k�t sz�l�t egy poh�r v�zben el kellett helyezni a le�ny ablak�ban {de �rizni is kellett, nehogy m�svalaki elvigye). M�snap a l�ny ezzel a kez�ben tartott csod�s sz�ps�g� �s illat� vir�ggal ment a templomba, szem�rmesen jelezve ezzel k�z�ss�g�nek a p�rv�laszt�si helyzet�nek alakul�s�t. Ha megt�rt�nt, hogy valamelyik l�ny nem kapott papucsvir�got, sz�gyenlet�ben nem ment templomba. A bokr�tatev�s �s az azt k�vet� viszonz�soknak folyamat�ban a p�rok egym�shoz k�zelebb ker�ltek, egym�s ir�nti �rzelm�ket a falu t�rsadalmi �let�ben kialakult �s elfogadott hagyom�nyos jelekkel Juttatt�k kifejez�sre, s mindez a legt�bb esetben alapjait k�pezte a k�s�bbi, v�gleges p�rkapcsolatnak. A fentiekben megk�s�reltem az erd�lyi unit�rius n�p�nknek h�sv�ti �nnepk�rben gyakorolt szok�sair�l �ttekint� k�pet adni. A h�sv�tot v�r� �s k�sz�nt� szok�sai k�zt kev�s az olyan, amelynek elk�l�n�l� felekezeti jellege lenne. Valamennyi gyakorolt szok�s tartalmi kapcsol�d�saival a kereszt�ny hitvil�g talaj�ba �gyaz�dik. Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1991 / 2. sz�ma 104-121. oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Egyebek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 2.51 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|