Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Október 03, 2006 05:50 CDT

Vallok hitemről

Lőrinczi László

Szerző: . 1651 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


VALLOK A HITEMRŐL Hetvenöt éves vagyok; Ezalatt a hosszú idő alatt mennyi minden lezajlott bennem és körülöttem. S én ebben a hetvenöt éves zajlásban folyton csak kérdeztem. Ha reám szállott egy hópehely, ha kezembe vettem egy magot, ha felfogtam egy könnycseppet, ha szíven ütött egy káromkodás, elkezdtem vallatni. Kérdés kérdést szült. Hosszú kérdésláncok fűződnek össze, s nekem e gondolat-forrásokat végig kellett kísérnem a torkolatig. A kérdések úgy gyűrűztek tova velem, mint a hullámkarikák a víz tükrén a beleejtett kő körül. S a gondolatgyürük legtöbbször csak a végtelenben pihentek meg. Ilyenkor valami kétsarkos (— +) feszültség állapotában éltem. Valami olyanban, mint a világa megismerésére törő, járni éppen csak megtanult gyermek. Izgalmas felajzottság, melyet jóleső feloldódás követ. Mert a dolgokat mindig addig kellett gyötörnöm, amíg megnyugtató feleletüket kiizzadták. S ez bizony néha csak hosszas kóborlás után került meg a világban, az életben, a végtelenben, az örökkévalóban. Isten erre a feléje való tapogatózásra tehetségekkel felszerelt minket. A gyermek azzal kezdi, hogy tapogatózik a világban, tapasztalatokat gyűjt. Egy darabig okoskodó értelmünk viszen: halmozódik az ismeret. Szellemem néha ellankad, de nekem tovább kell mennem, s erőm van a továbbmenésre, a teljes megismerésre, a tökéletes megnyugvásra. Rejtelem, sejtelem, vonzalom, bizalom ragad tovább és az utolsó kérdésre feleletül, leteszem Isten ölébe. Ez az erőnk: a hit. Egészen gyermekies ez az erőnk, de szívós és olthatatlan, mint a gyermeki kíváncsiság. Tökéletesen igaza van a zsoltárírónak: „Csak Istenben nyugszik meg lelkem." (62, 2). Egyik gyermekünket hároméves korában először vittük folyóba, szabad vízbe, fürödni. Szeretett volna belemenni, de szorongás fogta el az ismeretlen partján. Reám nézett. Csupa bizalom volt a tekintete. Ölembe vettem, és elindultam vele a vízben. Szorította a nyakamat. Mikor a víz a lábáig ért, felkiáltott: Ne, ne, ne? És még jobban szorított. Ha fönnebb emeltem, fülembe súgta: Még! Még! S amíg szép lassan belecsubbantunk, sikoltott is, kacagott is: ne, ne-még, még! Szóról szóra igazolom az apostolt: sóvárgok, ha valahogy kitapogathatnám öt és megtalálhatnám, jóllehet nincs messze egyikünktől sem, mert benne élünk, vagyunk és mozgunk. S ez a tapogatózás néha hosszú és nehéz. Nemegyszer megtorpanunk, sőt fele útról vissza is fordulunk, és sohasem tudjuk feladni, amíg végére nem járunk. Isten minden kérdéslánc végén ott áll mint felelet, s minden gondolatpatak-nak megnyitja magát, mint elpihentető torkolat. Az ember mindig a saját világát vallatja. Valószínű azzal kezdtem én is, amivel más. Kicsi lelkem első kérdését neki szegeztem valaminek: mi ez? Történet családi hagyományaink között, hogy négy-öt éves koromban ültem a fűben, s körülöttem egy csomó összetépett margaréta virág hevert. Kivallattam őket: milyenek vagytok? Hogyan vagytok felépítve? Micsoda izgalommal hallgattam elsős gimnazista koromban Szolga tanár úr magyarázatát arról, hogy miért zöld a falevél. Magyarázatának zárómondata most is úgy pattog a dobhártyámon, ahogy ő akkor oda pattogtatta: ,,A zöld levél az élet konyhája!" S azóta mennyi kérdés s mennyi felelet! S e feleletek az emberben lerakódnak, illetve felrakódnak egy-egy nagy életkérdéstengely köré, hogy arra felelet legyenek. Olyan ez, mint amit kristályszemcsék tesznek a folyadékban. Minden ásványkristálynak belső törvénye van, amely szerint meghatározott „egyéni" formában kristályosodhatik. Az én „hitkristályszemcséim'4 sem állhatnak össze másforma hitkristállyá, mint amilyent az én belső életem törvényszerűségei meghatároznak. Az ember így kikristályosodott belső tartalmát sokan világnézetnek, életfelfogásnak nevezik. Igazuk van! Valóban az is! Természetesen minden attól függ, hogy mit értünk ezeken a kifejezéseken. Valaki olyan szép világnézettel rendelkezik, mint egy szép torony, s az élete csúnya, mint egy kocsma... Én azt, ami bennem kikristályosodott, hitvallásomnak nevezem. A hitemet nem beszélni, hanem vallani kell, mert nem beszédben áll a hit vallása, hanem erőben, életben. És nehéz a hitünket hibátlanul vallani, talán nem is lehet. Csak vallani lehet róla, belőle. Amit lehet szavakba szorítani, mondatokba foglalni. A továbbiakban ezt kísérlem meg. Valamikor kezembe vettem egy marék vadalmamagot. Néztem, forgattam őket és kérdeztem. Vegyelemzés, vonatkozó adatok szakkönyveimben rendelkezésemre állanak . . . Nem törtem fel őket. . . Elvetettem . . . Tavasszal kikeltek, és nőttek s a kérdéslánc is velük. . . Következő ősszel beszemeztem Budaira . . . Két év múlva kiültettem, s folyton csak kérdeztem . .. Pár év múlva virágoztak, őszre néhány almát érleltek: piros csíkos Budai Domokost.. . Igazi boldogság volt az első „saját termésű" almát a kezemben érezni, és ... megvallom ,.. némi büszkeség is... Hogyisne! . .. Hiszen ezt én csináltam! A vadalmamagtól a Budaiig minden az én művem! . . . Értem a dolgot! ,,, Csakugyan? . . . Nem . .. s a kérdések árja zúgva ragadott tovább . .. a szemezést nagyapámtól tanultam... és a sok tapasztalat, gyakorlat, tudomány, amíg a gyümölcstermelés hozzámig jutott... és a vadalmafák az erdőn ,,. és a növényvilág a földön... és a végtelen világ... és az örökkévaló élet... és az egész, ami kellett ahhoz, hogy ez az alma a tenyeremen pihenjen. Mintegy negyven éve, február végi estén, ki volt rakva az asztalra két tálcára száz tojás. Szépek voltak, egyformák, fehérek, Leghorntojások. Néztük őket, és. vallattuk . .. Keltetőgépünk be volt fűtve. Akkor keltettünk a magunk részére először, nem kis izgalommal.. .A huszadik nap estéjén le voltunk feküdve ... a szobát a gép lámpájának rőt fénye derengte be, lángja néha sercent egyet... Forgolódtam az ágyban: mi lesz? Valószínű el is szenderedtem, de telkemet feszítette a kétsarkos feszültség. . . arra neszeltem fel, hogy: pity... pity ... pity ... Életjelt adott az első csirke... Így is kell ennek lenni... Ez a szabály ... Dagadt a keblem: ez a mi művünk! ... Értünk hozzá! ... A tojásokat mi termeltük... A gépet mi kezeltük. .. Lecsendesedtem, magamba szálltam ...? ...?...? Megindult a gondolatpatak, sodort magával ... A végtelenbe vitt. . . Boldogan, alázattal ölébe szédültem .., Elaludtam, mint egy gyermek. . . Álmomban a Mindenség balladáját motyogtam : Éb-red, moc-can a tojásban a sejt: „Is-ten, Is-ten, huszonegy napi ritmus." Tit-kon dob-ban anyaméhben a lét: „Is-ten, Is-ten, kilenc havi ritmus." Ó, jaj, ha kihagyna!! De él az Erő, de él az Ütem: „Is-ten, Is-ten, Is-ten!" Hova elvitt néha, munka közben, egy-egy földgöröngy! Fogtam a kezemben, morzsolgattam ujjaim között. Csupa por, és mi erő van benne! Kicsi füvek-virágok, mohó gyökereikkel rátapadnak. S a föld mind ilyen rögökből áll, s mindenikben erő duzzad! Áldott anyánk a föld! És milyen hűségesen forog a tengelye körül, pedig nincs is tengelye, és milyen pontosan a nap körül, pedig nincs is hozzákötve... És a nap! Micsoda energiahalmaz . .. Erő, fény, meleg, élet forrása .. . milyen pontosan járja útját, viszi magával rendszerét.. . naprendszerekkel teleszórt mindenség ... fényévek . . . fényévek milliói, végtelenség . , . örökkévalóság . ,. csak a költő szava bírja el. Bármerre visznek kérdéseim, a felelet: törvény, rend, áldás, bölcsesség, tökéletesség, gondviselés. S bármerre indulok, a világ körülöttem végtelenné tágul, és örökkévalósággá nő ... Hiszek Isten áldott világában! Az ember a megismerés buzgalmában mikroszkóp alá szeleteli az életét, laboratóriumába viszi, vegyelemzi a világot. Mindent szétszed, mint a gyermek a virágot Rengeteg irányban folyik a tudományos kutatás, és rengeteg részeredményt halmoz fel. Ha helyes a megítélésem a tudományos megismerés arra felé tart, hogy „meglelkesíti az anyagot,, és meganyagosítja a lelket". Primitív őseink is ezt tették. Az én hitem is errefelé mutat. Isten nem „titkolózó", nem „rejtőzködő", nem féltékeny ura a világnak, az életnek. Azért áldott meg a megismerés tehetségeivel, hogy világát megismerjük, és éljünk benne nyugodt szívvel. Azért ébresztette fel bennünk a hit erejét, hogy az élet nehéz kérdéseivel is nyugodt szívvel szembenézhessünk. Minél több utat teszek meg a végtelenbe, és minél jobban belefúrom magamat az életbe, annál mélyebben érzem, hogy élő világban élek! A holt-anyag világot és az élő világot ugyanaz a lényeg fogja össze, szerves, egységes, élő egészbe. A világ: végtelen élő szervezet, melynek minden részében, minden tagjában ugyanaz az erő, ugyanaz a lélek, ugyanaz az élet lüktet. A végtelen világ a maga egészében is, részeiben is, szünet nélkül rendeződik, alakul, bontakozik, halad, él. S én is, mint ennek a végtelen élő világnak része, élek, mint parányi megcsillant cseppje az örökkévaló életfolyamatnak. Nekem is, mint mindennek, ami a földön él, törvényem, hogy egyszer ez az örökkévaló életfolyamat magával ragadja belőlem azt, amire az egésznek az örökkévalóságban még szüksége van, a többi pedig visszahull a földbe, mert ott van még szükség reá. Hogy én ezt halálnak nevezem és ez a sző nekem, ha érintem, „hideg", az csak azért van, mert gyermek vagyok, zsenge a hitem;, és még kérnem kell a Mestert, — mint a többiek is tették —: „Mester, növeld a hitemet!" Hiszek az örök életben! 1928. Megszületett az első gyermekünk... Álltam és néztem, elfogódva, elfogultan és... kérdeztem . .. Milyen kicsi semmiség, pár kilós testecske... és milyen gyámoltalan... a napos csirke többet tud ... de az csak csirke, a mi gyermekünk: ember.. . Mennyi rejtett lehetőség alszik benne! ... Alig telt el egy kiesi idő, s a lélek fénye kigyúlt a szemében .. . Alig telt tovább az idő, a csirkét megsimogatta, s azt mondta neki: pi-pi! ... Apránként túltett minden nem-ember földi élőn. . . Nagy beteg édesapa ágyához hívtak. Úrvacsorát vittünk. A család csendesen szipogott a szobában. Csak ő volt nyugodt: a beteg. Szemeiben nem volt könny, csak lélek. Értelmesen, tisztán elmondta, hogy miért kéretett. Mikor túl voltunk a nehéz szolgálaton, a kezét nyújtotta. Enyhe meleg volt a fogásában és gyöngéd erő; „Tiszteletes úr, köszönöm, hogy eljött! Most már készen vagyok. Nyugodtan halok meg!",.. Megrendülten, hagytuk el a házat, s szótlanul jöttünk hazáig az egyházfival,.. Másnap reggel a nagy haranggal szaggattak .,. az éjjel meghalt... Milyen szépen tud fényleni bennünk a lélek! Milyen erős tud lenni az emberben az Ember! De van árnyékunk is elég! Háború volt. Sziklába robbantott lyukban szorongtunk: tiszt urak, közlegények: emberek. Künn döngött a pokol. Emberek döngették gránátokkal. Fejünk felett a szikla remegett... Néha, ha eszeveszetten döngött, ha a szikla megomlott, egyik-másik felüvöltött, vinnyogott, mint a megszorított vad. Nehéz embernek lenni! És nehéz az emberben — simán, zavartalanul — hinnie pedig hinnem kell az Emberben! A rózsa megszúr. A tűz éget. Csemetémet a féreg megrágja. A hold elfogy. Ezt mind értem. Minden a maga törvénye szerint létezik, él. De az emberi? Hát az ember számára nem adott Isten hozzá illő törvényt, hogy emberségére éppen ügy számítani, építeni lehessen, mint a napra vagy a magra! Vagy az ember egyedül ellenszegülhet Isten törvényének? Csalódni csak emberben lehet? És mégis: hinnem kell az Emberben! Mert az ember mégis: a teremtés koronája. Nem azért, mintha a maga ember voltában tökéletesebb volna, mint a vadrózsa a maga vad-rózsaságában vagy a csimpánz a maga csimpánzságában. Hanem azért, mert az emberben adva van minden tehetség ahhoz, hogy tökéletesedjék a maga emberségében. Az ember a földi élet csúcsa. A földi életfa vezérhajtásán a vég-rügy. Az élet benne bontakozhatik, nemesedhetik tovább, hosszú és nehéz lépcsőt hágott meg a földi élet, amíg az emberig jutott. S amin keresztülment, amíg idáig jutott, abból mind hozott magával valamit. Porból indult az élet, s testünk porból van. Testünk kialakulása, szerkezete, ösztönéletünk nem mutat-e rokonságot a többi életformákkal? S ezek a távoli örökségek ember voltunkhoz mind — természetesen és törvényszerűen — hozzátartoznak. Portestéből a földi létben senki ki nem bújhatik. Test voltát, ösztöneit, gyarlóságait mint kinőtt ruhadarabokat magáról le nem veheti. De az ember több, mint por, több, mint test, több, mint ösztön, több, mint gyarlóság. Ember volta éppen akkor és azzal kezdődött, hogy ezeknél több kezdett lenni. Valami több megcsillant benne. Valami ezek fölé kezdte helyezni. Ö, gyönyörű példái hosszú múltunkban, az én életidőmben, ennek a bátor, győzedelmes, jó emberségnek! Amikor az anyagot, a testet, a gyarlóságot lebírja a lélek! Amikor a hit nyugalommá szelídíti a félelmet, az aggodalmaskodást. Amikor a szeretet elnémítja az önzést, az irigységet, a bosszút! S mióta van ember, aki ezt tenni tudja a földön?. . . Mindössze húsz-harminc ezer éve! ... Mi ez az élet időtlen, örök folyásában?... Milyen fiatal az ember! ... Milyen zsenge gyermeke Istennek az ember! .. . Mennyi rejtett lehetőséggel emelte ki a Teremtő a földi életfa csúcsára! Megáldotta mindazokkal a lelki tehetségekkel, amelyekkel -magát Isten mind felnőttebb gyermekévé, tökéletesebb emberré növelheti. Sokat kell még nőnünk, hogy Isten ember-terve bennünk megvalósuljon! ... Sokat! ... Sokat! ... Sokat?... Jézus útján! ... Isten felé? ... Hinni kell az Emberben! Hiszek az emberben: Isten gyermekében! Milyen jó, hogy az embernek vannak elöljárói, kik a világban, az életben, az emberek között előtte haladnak, Nekem is vannak elöljáróim! ... Mennek előttem. Ha megszólítom, megállnak, megvárnak, kérdéseimre felelnek.. . Vannak közöttük holtak is, élők is. A legnagyobb közöttük: Jézus! Nem volt olyan kérdése, kétsége életemnek, amire eligazítást ne adott volna. Legfennebb... én nem fogadtam meg minden tanácsát, hogy! később belássam az igazát. Az én negyven napom immár hetvenöt év. Hányszor kellett magamban birokra kelnem az anyaggal, testemmel, ösztöneimmel, gyarlóságaimmal a lelkemért! Kihez mentem volna, hiszen örök életnek beszéde van nála. Hiszen az emberiség benne jutott a legtökéletesebb győzelemre az anyag, a test, a gyarlóság felett... C, ha én is az ö határozottságával tudtam volna mindig odakiáltani: „Távozz tőlem, sátán!", a sátán bizonyára mindig eltávozott volna! Csodálom az erejét, a kifogyhatatlan erejét. A zavartalan hitét, a mindig kész szeretetét!... Vele megyek néha, „ha felmegy a hegyre egyedül", vagy hajóba száll és. beevez, a tengerre egyedüli, vele megyek, mert tudom, hogy erejének ez az „egyedül" a titka... Ezek az áldott egyedüllétek, amelyekről így vall: „Nem vagyok egyedül!" Vele vagyok néha a Getsemánéban, azon a nehéz éjszakán, amikor „haláltusában lévén, verejtéke olyan vala, mint vércseppek", s megrendülve csodálom a kereszten.,, Ilyen közel jutni Istenhez! ,.. Hogy mindig és mindenütt Isten ölében érezzem magam! . .. Ó, hányszor kérem én is, mint Péterek: „Mester, taníts meg engem imádkozni?" Hányszor zavartam én is, álmatlan éjjel, mint Nikodémusz, mert az emberekkel nappal nem mentek a dolgok... Gyötrődtem ... Miért nem értenek meg? . . . Miért szegülnek ellenem?... Kivel építek, ha elfordulnak tőlem ... Mit tegyek? ... Nem az embereket korholta!... Kicsit magára vette a keresztemet, megsimogatta a horzsolásokat, és szólt: „Szeressétek ellenségeiteket; áldjátok azokat, akik átkoznak; jót tegyetek azokkal, akik gyűlölnek; imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek, hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai!" ... ö így szerette az embereket... Nekem is erre kell igyekeznem. Tudom, nehéz Jézust követni, de azt is tudom, hogy ö az Üt, az Igazság, az Élet. Most már nemcsak Ö tanítja, nemcsak ö példázza, hanem a mi életünk is, hogy a szeretet törvényének tiszteletben tartása nélkül nincs nyugalom a szívben, nincs békesség a házunkban, a közösségünkben. Az Ö igája az a gyönyörűséges teher, melynek súlya alatt Isten mind felnőttebb gyermekeivé nőhetünk. Talán az a baj a Jézusban való hit körül, hogy „közel akartuk hozni Öt az egyszerű emberekhez”. Könyvtárakat írtunk össze róla, képtárakat töltöttünk meg a képeivel, lényegét dogmák misztikumába burkoltuk. Elém úgy lépik, ha keresem, az evagéliumból, mint akkor. A maga tiszta, szép emberségében. Élő, küzdő ember, bölcs tanítómester, jó barát. Talán éppen a hegyről jön, ahova felment volt egyedül, vagy a műhelyben találom, ahol nagyi gonddal éppen ajtót állít össze valakinek a „belső szobájára". Számomra, ha minden Biblia elveszne s-emlékezetemben csak a Márk 12. fejezete maradna tanításul s a „tékozló fiú" és a „könyörülő szamaritánus" gyakorlati útmutatásnak, elég volna ahhoz, hogy szeressem és követni igyekezzem. Jézus evangéliumának szálai kifejthetetlenül bele vannak szövődve életünkbe. Hol itt, hol ott bukkan fel. Beledobta Isten életűnkbe,, mint egy szemecske rádiumot, s Ö sugározza magát közöttünk hűségesen. Sugárzása áthat mindenen. S az Ö bennünk és közöttünk létén immár nem változtathat semmi. Mindegy, hogy mi mit csinálunk vele: megtagadjuk, vagy imádjuk; visszatérését várjuk, vagy követni igyekszünk. Tiszta, szép embersége meg-megcsillan bennünk, hol innen, hol onnan sugárzik felénk. Jézus a hivő ember számára a mérték; Ö a mester; Ö a jó barát; Ö az elöljáró! Nem találod helyedet a világban. Az élet nyugtalanít. Aggodalmaskodol a holnap miatt. Félsz a haláltól. .. Nem kerülhetik el a figyelmedet azok, akik ugyanabban a világban, ugyanabban az életben az O nevében nyugodt szívvel élnek és halnak halált...; tanítványai! Kiesel önfegyelmedből; bemocskolod magadban emberségedet; önzésed, irigységed, bosszúd leteperi szívedben a testvériséget. .. Szégyelled magadat, lelkiismereted furdal... Miért? ... Megmérted magad! Kihez? .. . Jézus a mérleg! Valahol bomba hull, vér foly, hajlékok omlanak, háború dúl, Mesz-sze vannak, mégis aggódunk értük... testvéreink... Végre asztal mellé ülnek . . . békéről tárgyalnak! . . . Fellélegzünk; hála Istennek, béke lesz! . .. Lehet! .... Hitünk szerint ül az asztal mellett ö: a Béke! H i sz e k Jézusban: Isten, országa prófétájában! Evangéliumának hirdetése, példájának követése az egyetlen út, melyen Isten országa: megvalósulhat. Hiszek Istenben! Ö a legelső, ö a minden mindenekben. Véle kellett volna kezdenem, de róla legnehezebb vallanom. Feléje mindig úgy közeledem, mint most tettem. Jézus közel emel hozzá. Amit eddig vallottam, az is róla vall! Olyan viszonyulás ez, melyből a közlés egyszerű eszközei: sóhaj mosoly, könny, ujjongás, jaj, többet ki tudnak fejezni, mint a szó. Tehát, vallanom kell róla is... Legyen! Ahogy a testemet behálózó ideghálózat mindent a központomba visz, ahogy egy óriási üzem ezerféle tevékenységének szálai az irányító központ vezérlőasztalába torkollnak, úgy vezet engem minden kérdésláncom, melyen végigtapogatózom, minden gondolatösvényem, melyet végigtaposok, ki a Végtelenbe, az Örökkévalóba, szédít bele az Egész ölébe, állít szembe azzal, akit így szólítok: I s t e n! Ezek a tapogatózások korábban nehezebben mentek, Útközben néha ellankadtam vagy megtorpantam, de mindig újrakezdtem, amíg meg nem nyugodtam őbenne. Ma körülbelül azzal a biztonsággal járom ösvényeimet, amellyel a járni megtanult gyermek megfutamodik apja felé, akiről tudja, hogy ha elesik, ölébe veszi. Számomra Isten: lélek. Olyan a világban, az életben, mint bennem, az életemben, a lelkem. Élő erő. Személyes, tökéletes, bölcs, jó Atyám Ö nekem. Isten nemcsak az én Istenem: Isten az egésznek Istene. Nemcsak az én Atyám, mindnyájunk Atyja, ö tudja egyedül az egészet, a végtelen világot, az örök életet s benne az én életemet. Ő tervez, teremt, rendez, gondoskodik, gondot visel, szeret. Minden az Ö törvényei szerint történik. Néha ami az ő törvényei szerint történik, nekem kellemetlen, fájdalmas, megpróbál. Tudom, ez azért van, mert még nem ismerem minden törvényét, s amit ismerek, azt sem tartom mindig tiszteletben. Én csak rész vagytok, s csak rész szerint van bennem az ismeret. Nem tudom a dolgokat, a történéseket, az egész szempontjából értékelni, ítélni meg. Tudomásul kell vennem, hogy nem én vagyok a világ közepe, hogy a mindenség nem körülöttem forog. Az egész önmagáért van, S Isten: az Egész Istene. De nem szabad belenyugodnom a kellemetlenségekbe, küzdenem kell ellenük. Mindjobban megismerni a világot, fölfedezni Isten törvényeit, felkutatni áldásait! Tiszteletben tartani Isten törvényeit, felhasználni áldásait! Különösképpen meg kell tanulnom és gyakorolnom a szeretet kettős törvényét, melynek felfedezésével és tanításával Jézus boldog életünk fundamentumát vetette meg. Ez az út, melyen Istenhez mind közelebb juthatok, juthatunk s országa építésében munkatársai lehetünk. Azok a legboldogabb perceim, amikor „kihallom" a világból, az életből az Ö ritmusának lüktetését. Gyermeki boldogsággal, békességgel és bizonyosággal telik meg a szívem. Valami olyant érzek, mint Izsák Domokos, amikor így vall: „Én láttam az Istent, hallottam szavát, Barátom, meglátod te is, Csak nyisd ki lelked ablakát...” Hiszek Istenben: aki Lélek; ö a világ teremtője és gondviselője; Ö a mi Atyánk. Messze elszáguldottunk az anyagi kultúra terén Jézus óta. Talán vágyaink, sóvárgásaink azonosak maradtak az akkori emberekéivel. Az ember akkor is boldog életről álmodozott; ma — Jézus kifejezését használva — Isten országáról álmodunk. Álmaink akadályainak forrását bennünk találjuk. Jézus is így találta. Az okokat, gyűjtőnév-, vel „gonosznak4' nevezte, amely bennünk lakik és rosszra sarkall. Ö azt tanította, hogy a szívünkben gondoljuk a gonoszt, a szívünkből hozzuk elő a gonoszt. Mi ma ezeket az okokat, gyűjtőnévvel, gyarlóságnak nevezzük. És szintén magunkban, találjuk meg. Aggodalmaskodunk, kétségbeesünk, mert gyarlók, önzők, irigyek, bosszúállók vagyunk. Ez a „gyarló" — hitem szerint — azt jelenti, hogy a magunk emberségében, istenfiúságunkban, fiatal, fejletlen, zsenge gyermekek vagyunk. Közöttünk, földrajzilag is, csökkennek a távolságok. Mintha Isten egymáshoz mind közelebb szorítana, hogy ismerjük meg egymást, szeressük jobban egymást, legyünk gyakorlatban is testvérek. A válaszfalak, határok mind értelmetlenebekké válnak. Mindinkább meggyőződünk, hogy „csak együtt lehetünk boldogok". Jézus is így látta. Ezért nevezi a kettős parancsban mind a kettőt egyformán elsőnek. „Szeresd az Istent teljes szívedből!", vallási törvény, szívem nyugalmának az alapja. „Szeresd felebarátodat, mint magadat!", erkölcsi törvény, a közösségi élet egyetlen biztos fundamentuma. A kettő együtt valláserkölcsi alap, melyre Isten országa épül. Az embernek nőnie kell, fejlődnie kell ő maga emberségében. Jézus meg is mondja, merre: „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes!" Ez a növekedés, tökéletesedés azt jelenti, hogy erősödnünk kell erényeinkben. Azokban a lelki tehetségekben, amelyekkel Isten megáldott, mint hit, okos értelem, szabad akarat, lelkiismeret, munka és szeretet. Ezekkel tudjuk legyőzni, féken tartani gyarlóságainkat. A gyarlóságait féken tartani tudó és erényeit gyakorló hivő ember Isten országa építőköve. Magunkat ilyenekké kell nevelnünk, ez Isten országa építésének alapvető, első szakasza. Istenországa-emberek nélkül nincs Istenországa-közösség. Valaki ilyen emberek nélkül próbálja Isten országát építeni, „hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki fövényre építette házát!" Erre a belső építésre szólít fel Jézus minket, erre nógatja tanítványait: „Keressétek először Isten országát!"; „Ne félj, csak higgy!"; "Ne aggodalmaskodjatok!"; „Szeresd az Istent teljes szívedből!"; „Ha valaki kéri a te alsó ruhádat, add oda a felsőt is!"; „Ha valaki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is!"; „Bocsáss meg hetvenhétszer is!"; „Szeresd felebarátodat, mint magadat!" Ezekből a belső életet élő győzelmes Istenországa-emberekböl épülnek az Istenországa-közösségek. Aki ilyen emberekből épít Istenországaközösséget, „hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építi az ő házát .. . omlik az eső, eljön az árvíz, fújnak a szelek... nem dől össze, mert sziklára építtetett". Isten országa! Ez a célom. Építésének mind a három feltétele adva van: 1. Isten Atyánk: akarja, hogy mi: gyermekei, boldogan éljünk a földön; 2. A világ (a föld) áldott, minden egyebek (anyagi feltételek) adva vannak benne; 3. Bennünk: emberekben minden tehetség adva van Isten országa építéséhez. Hiszek Isten országában: mindannyiunk boldogságában! Szeretem egyházunkat: az Unitárius Keresztény Egyházat! Szeretem, mert: 1. unitárius és, 2. mert keresztény. 1. Egyházunk a szabadság és szeretet egyháza. Szabadságot és támogatást ad nekem, hogy hitemet lelkem szerint építhessem és azt erőm szerint megvalljam. Türelemre tanít, hogy tiszteljem embertársaim hitét. Hadd legyen mindenki boldog az ő hite szerint, szívében nyugodtan éljen, és dolgozzék embertársaival békességben. Egyházunkért hálát adok Istennek, De hálás vagyok mindazoknak is, akik négyszáz évvel ezelőtt kivívták a vallásszabadságot, és elég bölcsek voltak ahhoz, hogy a reformációnak ezt a nagyszerű vívmányát törvények védelme alá helyezzék. Hálával gondolok a történelmi tett spiritus rectorára, aki vértanúságával tett pecsétet a vallásszabadság törvényére. A dévai várban, szűk cella homályában, emlékoszlop áll. Rajta betűkbe vésve Dávid Ferenc emléke. A fény, amit felgyújtott, nem ismer falat, határt, akadályt. Földszerte lobog. A szabadság, amit jelképez, és a türelem, amire int, egyetemes, emberi, lelki szükséglet. Hálával gondolok mindazokra, akik ezt a szent örökséget századokon át őrizték, védelmezték és aszerint élni igyekeztek. 2. Szeretem azt a. tiszta jézusi fundamentumot, amelyen egyházunk áll: az evangéliumot, mely tanításainak alapját képezi; Isten országát: az eszményt, melynek hirdetését és építését hivatásának tartja. Szabadok vagyunk a hitünkben, de egyek vagyunk tiszta, jézusi kereszténységünkben. H i sz e k az Unitárius Keresztény Egyházban: Jézus evangéliumának hirdetőjében, Isten országa építőjében. * Az én HITVALLÁSOM ez: Hiszek Istenben, Hiszek a világban, Hiszek az életben, Hiszek az emberben, Hiszek Jézusban, Hiszek Isten országában, Hiszek az Unitárius Keresztény Egyházban. Ámen. LÖRINCZI LÁSZLÓ Megjelent a Keresztény Magvető 1973 / 3-4. száma 148-157. oldalain.


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Hitelvek
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.43 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::