Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Okt�ber 03, 2006 05:50 CDT

Vallok hitemr�l

L�rinczi L�szl�

Szerz�: . 884 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


VALLOK A HITEMR�L Hetven�t �ves vagyok; Ezalatt a hossz� id� alatt mennyi minden lezajlott bennem �s k�r�l�ttem. S �n ebben a hetven�t �ves zajl�sban folyton csak k�rdeztem. Ha re�m sz�llott egy h�pehely, ha kezembe vettem egy magot, ha felfogtam egy k�nnycseppet, ha sz�ven �t�tt egy k�romkod�s, elkezdtem vallatni. K�rd�s k�rd�st sz�lt. Hossz� k�rd�sl�ncok f�z�dnek �ssze, s nekem e gondolat-forr�sokat v�gig kellett k�s�rnem a torkolatig. A k�rd�sek �gy gy�r�ztek tova velem, mint a hull�mkarik�k a v�z t�kr�n a beleejtett k� k�r�l. S a gondolatgy�r�k legt�bbsz�r csak a v�gtelenben pihentek meg. Ilyenkor valami k�tsarkos (— +) fesz�lts�g �llapot�ban �ltem. Valami olyanban, mint a vil�ga megismer�s�re t�r�, j�rni �ppen csak megtanult gyermek. Izgalmas felajzotts�g, melyet j�les� felold�d�s k�vet. Mert a dolgokat mindig addig kellett gy�t�rn�m, am�g megnyugtat� felelet�ket kiizzadt�k. S ez bizony n�ha csak hosszas k�borl�s ut�n ker�lt meg a vil�gban, az �letben, a v�gtelenben, az �r�kk�val�ban. Isten erre a fel�je val� tapogat�z�sra tehets�gekkel felszerelt minket. A gyermek azzal kezdi, hogy tapogat�zik a vil�gban, tapasztalatokat gy�jt. Egy darabig okoskod� �rtelm�nk viszen: halmoz�dik az ismeret. Szellemem n�ha ellankad, de nekem tov�bb kell mennem, s er�m van a tov�bbmen�sre, a teljes megismer�sre, a t�k�letes megnyugv�sra. Rejtelem, sejtelem, vonzalom, bizalom ragad tov�bb �s az utols� k�rd�sre felelet�l, leteszem Isten �l�be. Ez az er�nk: a hit. Eg�szen gyermekies ez az er�nk, de sz�v�s �s olthatatlan, mint a gyermeki k�v�ncsis�g. T�k�letesen igaza van a zsolt�r�r�nak: „Csak Istenben nyugszik meg lelkem." (62, 2). Egyik gyermek�nket h�rom�ves kor�ban el�sz�r vitt�k foly�ba, szabad v�zbe, f�r�dni. Szeretett volna belemenni, de szorong�s fogta el az ismeretlen partj�n. Re�m n�zett. Csupa bizalom volt a tekintete. �lembe vettem, �s elindultam vele a v�zben. Szor�totta a nyakamat. Mikor a v�z a l�b�ig �rt, felki�ltott: Ne, ne, ne? �s m�g jobban szor�tott. Ha f�nnebb emeltem, f�lembe s�gta: M�g! M�g! S am�g sz�p lassan belecsubbantunk, sikoltott is, kacagott is: ne, ne-m�g, m�g! Sz�r�l sz�ra igazolom az apostolt: s�v�rgok, ha valahogy kitapogathatn�m �t �s megtal�lhatn�m, j�llehet nincs messze egyik�nkt�l sem, mert benne �l�nk, vagyunk �s mozgunk. S ez a tapogat�z�s n�ha hossz� �s neh�z. Nemegyszer megtorpanunk, s�t fele �tr�l vissza is fordulunk, �s sohasem tudjuk feladni, am�g v�g�re nem j�runk. Isten minden k�rd�sl�nc v�g�n ott �ll mint felelet, s minden gondolatpatak-nak megnyitja mag�t, mint elpihentet� torkolat. Az ember mindig a saj�t vil�g�t vallatja. Val�sz�n� azzal kezdtem �n is, amivel m�s. Kicsi lelkem els� k�rd�s�t neki szegeztem valaminek: mi ez? T�rt�net csal�di hagyom�nyaink k�z�tt, hogy n�gy-�t �ves koromban �ltem a f�ben, s k�r�l�ttem egy csom� �sszet�pett margar�ta vir�g hevert. Kivallattam �ket: milyenek vagytok? Hogyan vagytok fel�p�tve? Micsoda izgalommal hallgattam els�s gimnazista koromban Szolga tan�r �r magyar�zat�t arr�l, hogy mi�rt z�ld a falev�l. Magyar�zat�nak z�r�mondata most is �gy pattog a dobh�rty�mon, ahogy � akkor oda pattogtatta: ,,A z�ld lev�l az �let konyh�ja!" S az�ta mennyi k�rd�s s mennyi felelet! S e feleletek az emberben lerak�dnak, illetve felrak�dnak egy-egy nagy �letk�rd�stengely k�r�, hogy arra felelet legyenek. Olyan ez, mint amit krist�lyszemcs�k tesznek a folyad�kban. Minden �sv�nykrist�lynak bels� t�rv�nye van, amely szerint meghat�rozott „egy�ni" form�ban krist�lyosodhatik. Az �n „hitkrist�lyszemcs�im'4 sem �llhatnak �ssze m�sforma hitkrist�lly�, mint amilyent az �n bels� �letem t�rv�nyszer�s�gei meghat�roznak. Az ember �gy kikrist�lyosodott bels� tartalm�t sokan vil�gn�zetnek, �letfelfog�snak nevezik. Igazuk van! Val�ban az is! Term�szetesen minden att�l f�gg, hogy mit �rt�nk ezeken a kifejez�seken. Valaki olyan sz�p vil�gn�zettel rendelkezik, mint egy sz�p torony, s az �lete cs�nya, mint egy kocsma... �n azt, ami bennem kikrist�lyosodott, hitvall�somnak nevezem. A hitemet nem besz�lni, hanem vallani kell, mert nem besz�dben �ll a hit vall�sa, hanem er�ben, �letben. �s neh�z a hit�nket hib�tlanul vallani, tal�n nem is lehet. Csak vallani lehet r�la, bel�le. Amit lehet szavakba szor�tani, mondatokba foglalni. A tov�bbiakban ezt k�s�rlem meg. Valamikor kezembe vettem egy mar�k vadalmamagot. N�ztem, forgattam �ket �s k�rdeztem. Vegyelemz�s, vonatkoz� adatok szakk�nyveimben rendelkez�semre �llanak . . . Nem t�rtem fel �ket. . . Elvetettem . . . Tavasszal kikeltek, �s n�ttek s a k�rd�sl�nc is vel�k. . . K�vetkez� �sszel beszemeztem Budaira . . . K�t �v m�lva ki�ltettem, s folyton csak k�rdeztem . .. P�r �v m�lva vir�goztak, �szre n�h�ny alm�t �rleltek: piros cs�kos Budai Domokost.. . Igazi boldogs�g volt az els� „saj�t term�s�" alm�t a kezemben �rezni, �s ... megvallom ,.. n�mi b�szkes�g is... Hogyisne! . .. Hiszen ezt �n csin�ltam! A vadalmamagt�l a Budaiig minden az �n m�vem! . . . �rtem a dolgot! ,,, Csakugyan? . . . Nem . .. s a k�rd�sek �rja z�gva ragadott tov�bb . .. a szemez�st nagyap�mt�l tanultam... �s a sok tapasztalat, gyakorlat, tudom�ny, am�g a gy�m�lcstermel�s hozz�mig jutott... �s a vadalmaf�k az erd�n ,,. �s a n�v�nyvil�g a f�ld�n... �s a v�gtelen vil�g... �s az �r�kk�val� �let... �s az eg�sz, ami kellett ahhoz, hogy ez az alma a tenyeremen pihenjen. Mintegy negyven �ve, febru�r v�gi est�n, ki volt rakva az asztalra k�t t�lc�ra sz�z toj�s. Sz�pek voltak, egyform�k, feh�rek, Leghorntoj�sok. N�zt�k �ket, �s. vallattuk . .. Keltet�g�p�nk be volt f�tve. Akkor keltett�nk a magunk r�sz�re el�sz�r, nem kis izgalommal.. .A huszadik nap est�j�n le voltunk fek�dve ... a szob�t a g�p l�mp�j�nak r�t f�nye derengte be, l�ngja n�ha sercent egyet... Forgol�dtam az �gyban: mi lesz? Val�sz�n� el is szenderedtem, de telkemet fesz�tette a k�tsarkos fesz�lts�g. . . arra neszeltem fel, hogy: pity... pity ... pity ... �letjelt adott az els� csirke... �gy is kell ennek lenni... Ez a szab�ly ... Dagadt a keblem: ez a mi m�v�nk! ... �rt�nk hozz�! ... A toj�sokat mi termelt�k... A g�pet mi kezelt�k. .. Lecsendesedtem, magamba sz�lltam ...? ...?...? Megindult a gondolatpatak, sodort mag�val ... A v�gtelenbe vitt. . . Boldogan, al�zattal �l�be sz�d�ltem .., Elaludtam, mint egy gyermek. . . �lmomban a Mindens�g ballad�j�t motyogtam : �b-red, moc-can a toj�sban a sejt: „Is-ten, Is-ten, huszonegy napi ritmus." Tit-kon dob-ban anyam�hben a l�t: „Is-ten, Is-ten, kilenc havi ritmus." �, jaj, ha kihagyna!! De �l az Er�, de �l az �tem: „Is-ten, Is-ten, Is-ten!" Hova elvitt n�ha, munka k�zben, egy-egy f�ldg�r�ngy! Fogtam a kezemben, morzsolgattam ujjaim k�z�tt. Csupa por, �s mi er� van benne! Kicsi f�vek-vir�gok, moh� gy�kereikkel r�tapadnak. S a f�ld mind ilyen r�g�kb�l �ll, s mindenikben er� duzzad! �ldott any�nk a f�ld! �s milyen h�s�gesen forog a tengelye k�r�l, pedig nincs is tengelye, �s milyen pontosan a nap k�r�l, pedig nincs is hozz�k�tve... �s a nap! Micsoda energiahalmaz . .. Er�, f�ny, meleg, �let forr�sa .. . milyen pontosan j�rja �tj�t, viszi mag�val rendszer�t.. . naprendszerekkel telesz�rt mindens�g ... f�ny�vek . . . f�ny�vek milli�i, v�gtelens�g . , . �r�kk�val�s�g . ,. csak a k�lt� szava b�rja el. B�rmerre visznek k�rd�seim, a felelet: t�rv�ny, rend, �ld�s, b�lcsess�g, t�k�letess�g, gondvisel�s. S b�rmerre indulok, a vil�g k�r�l�ttem v�gtelenn� t�gul, �s �r�kk�val�s�gg� n� ... Hiszek Isten �ldott vil�g�ban! Az ember a megismer�s buzgalm�ban mikroszk�p al� szeleteli az �let�t, laborat�rium�ba viszi, vegyelemzi a vil�got. Mindent sz�tszed, mint a gyermek a vir�got Rengeteg ir�nyban folyik a tudom�nyos kutat�s, �s rengeteg r�szeredm�nyt halmoz fel. Ha helyes a meg�t�l�sem a tudom�nyos megismer�s arra fel� tart, hogy „meglelkes�ti az anyagot,, �s meganyagos�tja a lelket". Primit�v �seink is ezt tett�k. Az �n hitem is errefel� mutat. Isten nem „titkol�z�", nem „rejt�zk�d�", nem f�lt�keny ura a vil�gnak, az �letnek. Az�rt �ldott meg a megismer�s tehets�geivel, hogy vil�g�t megismerj�k, �s �lj�nk benne nyugodt sz�vvel. Az�rt �bresztette fel benn�nk a hit erej�t, hogy az �let neh�z k�rd�seivel is nyugodt sz�vvel szemben�zhess�nk. Min�l t�bb utat teszek meg a v�gtelenbe, �s min�l jobban belef�rom magamat az �letbe, ann�l m�lyebben �rzem, hogy �l� vil�gban �lek! A holt-anyag vil�got �s az �l� vil�got ugyanaz a l�nyeg fogja �ssze, szerves, egys�ges, �l� eg�szbe. A vil�g: v�gtelen �l� szervezet, melynek minden r�sz�ben, minden tagj�ban ugyanaz az er�, ugyanaz a l�lek, ugyanaz az �let l�ktet. A v�gtelen vil�g a maga eg�sz�ben is, r�szeiben is, sz�net n�lk�l rendez�dik, alakul, bontakozik, halad, �l. S �n is, mint ennek a v�gtelen �l� vil�gnak r�sze, �lek, mint par�nyi megcsillant cseppje az �r�kk�val� �letfolyamatnak. Nekem is, mint mindennek, ami a f�ld�n �l, t�rv�nyem, hogy egyszer ez az �r�kk�val� �letfolyamat mag�val ragadja bel�lem azt, amire az eg�sznek az �r�kk�val�s�gban m�g sz�ks�ge van, a t�bbi pedig visszahull a f�ldbe, mert ott van m�g sz�ks�g re�. Hogy �n ezt hal�lnak nevezem �s ez a sz� nekem, ha �rintem, „hideg", az csak az�rt van, mert gyermek vagyok, zsenge a hitem;, �s m�g k�rnem kell a Mestert, — mint a t�bbiek is tett�k —: „Mester, n�veld a hitemet!" Hiszek az �r�k �letben! 1928. Megsz�letett az els� gyermek�nk... �lltam �s n�ztem, elfog�dva, elfogultan �s... k�rdeztem . .. Milyen kicsi semmis�g, p�r kil�s testecske... �s milyen gy�moltalan... a napos csirke t�bbet tud ... de az csak csirke, a mi gyermek�nk: ember.. . Mennyi rejtett lehet�s�g alszik benne! ... Alig telt el egy kiesi id�, s a l�lek f�nye kigy�lt a szem�ben .. . Alig telt tov�bb az id�, a csirk�t megsimogatta, s azt mondta neki: pi-pi! ... Apr�nk�nt t�ltett minden nem-ember f�ldi �l�n. . . Nagy beteg �desapa �gy�hoz h�vtak. �rvacsor�t vitt�nk. A csal�d csendesen szipogott a szob�ban. Csak � volt nyugodt: a beteg. Szemeiben nem volt k�nny, csak l�lek. �rtelmesen, tiszt�n elmondta, hogy mi�rt k�retett. Mikor t�l voltunk a neh�z szolg�laton, a kez�t ny�jtotta. Enyhe meleg volt a fog�s�ban �s gy�ng�d er�; „Tiszteletes �r, k�sz�n�m, hogy elj�tt! Most m�r k�szen vagyok. Nyugodtan halok meg!",.. Megrend�lten, hagytuk el a h�zat, s sz�tlanul j�tt�nk haz�ig az egyh�zfival,.. M�snap reggel a nagy haranggal szaggattak .,. az �jjel meghalt... Milyen sz�pen tud f�nyleni benn�nk a l�lek! Milyen er�s tud lenni az emberben az Ember! De van �rny�kunk is el�g! H�bor� volt. Szikl�ba robbantott lyukban szorongtunk: tiszt urak, k�zleg�nyek: emberek. K�nn d�ng�tt a pokol. Emberek d�ngett�k gr�n�tokkal. Fej�nk felett a szikla remegett... N�ha, ha eszeveszetten d�ng�tt, ha a szikla megomlott, egyik-m�sik fel�v�lt�tt, vinnyogott, mint a megszor�tott vad. Neh�z embernek lenni! �s neh�z az emberben — sim�n, zavartalanul — hinnie pedig hinnem kell az Emberben! A r�zsa megsz�r. A t�z �get. Csemet�met a f�reg megr�gja. A hold elfogy. Ezt mind �rtem. Minden a maga t�rv�nye szerint l�tezik, �l. De az emberi? H�t az ember sz�m�ra nem adott Isten hozz� ill� t�rv�nyt, hogy embers�g�re �ppen �gy sz�m�tani, �p�teni lehessen, mint a napra vagy a magra! Vagy az ember egyed�l ellenszeg�lhet Isten t�rv�ny�nek? Csal�dni csak emberben lehet? �s m�gis: hinnem kell az Emberben! Mert az ember m�gis: a teremt�s koron�ja. Nem az�rt, mintha a maga ember volt�ban t�k�letesebb volna, mint a vadr�zsa a maga vad-r�zsas�g�ban vagy a csimp�nz a maga csimp�nzs�g�ban. Hanem az�rt, mert az emberben adva van minden tehets�g ahhoz, hogy t�k�letesedj�k a maga embers�g�ben. Az ember a f�ldi �let cs�csa. A f�ldi �letfa vez�rhajt�s�n a v�g-r�gy. Az �let benne bontakozhatik, nemesedhetik tov�bb, hossz� �s neh�z l�pcs�t h�gott meg a f�ldi �let, am�g az emberig jutott. S amin kereszt�lment, am�g id�ig jutott, abb�l mind hozott mag�val valamit. Porb�l indult az �let, s test�nk porb�l van. Test�nk kialakul�sa, szerkezete, �szt�n�let�nk nem mutat-e rokons�got a t�bbi �letform�kkal? S ezek a t�voli �r�ks�gek ember voltunkhoz mind — term�szetesen �s t�rv�nyszer�en — hozz�tartoznak. Portest�b�l a f�ldi l�tben senki ki nem b�jhatik. Test volt�t, �szt�neit, gyarl�s�gait mint kin�tt ruhadarabokat mag�r�l le nem veheti. De az ember t�bb, mint por, t�bb, mint test, t�bb, mint �szt�n, t�bb, mint gyarl�s�g. Ember volta �ppen akkor �s azzal kezd�d�tt, hogy ezekn�l t�bb kezdett lenni. Valami t�bb megcsillant benne. Valami ezek f�l� kezdte helyezni. �, gy�ny�r� p�ld�i hossz� m�ltunkban, az �n �letid�mben, ennek a b�tor, gy�zedelmes, j� embers�gnek! Amikor az anyagot, a testet, a gyarl�s�got leb�rja a l�lek! Amikor a hit nyugalomm� szel�d�ti a f�lelmet, az aggodalmaskod�st. Amikor a szeretet eln�m�tja az �nz�st, az irigys�get, a bossz�t! S mi�ta van ember, aki ezt tenni tudja a f�ld�n?. . . Mind�ssze h�sz-harminc ezer �ve! ... Mi ez az �let id�tlen, �r�k foly�s�ban?... Milyen fiatal az ember! ... Milyen zsenge gyermeke Istennek az ember! .. . Mennyi rejtett lehet�s�ggel emelte ki a Teremt� a f�ldi �letfa cs�cs�ra! Meg�ldotta mindazokkal a lelki tehets�gekkel, amelyekkel -mag�t Isten mind feln�ttebb gyermek�v�, t�k�letesebb emberr� n�velheti. Sokat kell m�g n�n�nk, hogy Isten ember-terve benn�nk megval�suljon! ... Sokat! ... Sokat! ... Sokat?... J�zus �tj�n! ... Isten fel�? ... Hinni kell az Emberben! Hiszek az emberben: Isten gyermek�ben! Milyen j�, hogy az embernek vannak el�lj�r�i, kik a vil�gban, az �letben, az emberek k�z�tt el�tte haladnak, Nekem is vannak el�lj�r�im! ... Mennek el�ttem. Ha megsz�l�tom, meg�llnak, megv�rnak, k�rd�seimre felelnek.. . Vannak k�z�tt�k holtak is, �l�k is. A legnagyobb k�z�tt�k: J�zus! Nem volt olyan k�rd�se, k�ts�ge �letemnek, amire eligaz�t�st ne adott volna. Legfennebb... �n nem fogadtam meg minden tan�cs�t, hogy! k�s�bb bel�ssam az igaz�t. Az �n negyven napom imm�r hetven�t �v. H�nyszor kellett magamban birokra kelnem az anyaggal, testemmel, �szt�neimmel, gyarl�s�gaimmal a lelkem�rt! Kihez mentem volna, hiszen �r�k �letnek besz�de van n�la. Hiszen az emberis�g benne jutott a legt�k�letesebb gy�zelemre az anyag, a test, a gyarl�s�g felett... C, ha �n is az � hat�rozotts�g�val tudtam volna mindig odaki�ltani: „T�vozz t�lem, s�t�n!", a s�t�n bizony�ra mindig elt�vozott volna! Csod�lom az erej�t, a kifogyhatatlan erej�t. A zavartalan hit�t, a mindig k�sz szeretet�t!... Vele megyek n�ha, „ha felmegy a hegyre egyed�l", vagy haj�ba sz�ll �s. beevez, a tengerre egyed�li, vele megyek, mert tudom, hogy erej�nek ez az „egyed�l" a titka... Ezek az �ldott egyed�ll�tek, amelyekr�l �gy vall: „Nem vagyok egyed�l!" Vele vagyok n�ha a Getsem�n�ban, azon a neh�z �jszak�n, amikor „hal�ltus�ban l�v�n, verejt�ke olyan vala, mint v�rcseppek", s megrend�lve csod�lom a kereszten.,, Ilyen k�zel jutni Istenhez! ,.. Hogy mindig �s minden�tt Isten �l�ben �rezzem magam! . .. �, h�nyszor k�rem �n is, mint P�terek: „Mester, tan�ts meg engem im�dkozni?" H�nyszor zavartam �n is, �lmatlan �jjel, mint Nikod�musz, mert az emberekkel nappal nem mentek a dolgok... Gy�tr�dtem ... Mi�rt nem �rtenek meg? . . . Mi�rt szeg�lnek ellenem?... Kivel �p�tek, ha elfordulnak t�lem ... Mit tegyek? ... Nem az embereket korholta!... Kicsit mag�ra vette a keresztemet, megsimogatta a horzsol�sokat, �s sz�lt: „Szeress�tek ellens�geiteket; �ldj�tok azokat, akik �tkoznak; j�t tegyetek azokkal, akik gy�l�lnek; im�dkozzatok azok�rt, akik h�borgatnak �s kergetnek, hogy legyetek a ti mennyei Aty�toknak fiai!" ... � �gy szerette az embereket... Nekem is erre kell igyekeznem. Tudom, neh�z J�zust k�vetni, de azt is tudom, hogy � az �t, az Igazs�g, az �let. Most m�r nemcsak � tan�tja, nemcsak � p�ld�zza, hanem a mi �let�nk is, hogy a szeretet t�rv�ny�nek tiszteletben tart�sa n�lk�l nincs nyugalom a sz�vben, nincs b�kess�g a h�zunkban, a k�z�ss�g�nkben. Az � ig�ja az a gy�ny�r�s�ges teher, melynek s�lya alatt Isten mind feln�ttebb gyermekeiv� n�het�nk. Tal�n az a baj a J�zusban val� hit k�r�l, hogy „k�zel akartuk hozni �t az egyszer� emberekhez”. K�nyvt�rakat �rtunk �ssze r�la, k�pt�rakat t�lt�tt�nk meg a k�peivel, l�nyeg�t dogm�k misztikum�ba burkoltuk. El�m �gy l�pik, ha keresem, az evag�liumb�l, mint akkor. A maga tiszta, sz�p embers�g�ben. �l�, k�zd� ember, b�lcs tan�t�mester, j� bar�t. Tal�n �ppen a hegyr�l j�n, ahova felment volt egyed�l, vagy a m�helyben tal�lom, ahol nagyi gonddal �ppen ajt�t �ll�t �ssze valakinek a „bels� szob�j�ra". Sz�momra, ha minden Biblia elveszne s-eml�kezetemben csak a M�rk 12. fejezete maradna tan�t�sul s a „t�kozl� fi�" �s a „k�ny�r�l� szamarit�nus" gyakorlati �tmutat�snak, el�g volna ahhoz, hogy szeressem �s k�vetni igyekezzem. J�zus evang�lium�nak sz�lai kifejthetetlen�l bele vannak sz�v�dve �let�nkbe. Hol itt, hol ott bukkan fel. Beledobta Isten �let�nkbe,, mint egy szemecske r�diumot, s � sug�rozza mag�t k�z�tt�nk h�s�gesen. Sug�rz�sa �that mindenen. S az � benn�nk �s k�z�tt�nk l�t�n imm�r nem v�ltoztathat semmi. Mindegy, hogy mi mit csin�lunk vele: megtagadjuk, vagy im�djuk; visszat�r�s�t v�rjuk, vagy k�vetni igyeksz�nk. Tiszta, sz�p embers�ge meg-megcsillan benn�nk, hol innen, hol onnan sug�rzik fel�nk. J�zus a hiv� ember sz�m�ra a m�rt�k; � a mester; � a j� bar�t; � az el�lj�r�! Nem tal�lod helyedet a vil�gban. Az �let nyugtalan�t. Aggodalmaskodol a holnap miatt. F�lsz a hal�lt�l. .. Nem ker�lhetik el a figyelmedet azok, akik ugyanabban a vil�gban, ugyanabban az �letben az O nev�ben nyugodt sz�vvel �lnek �s halnak hal�lt...; tan�tv�nyai! Kiesel �nfegyelmedb�l; bemocskolod magadban embers�gedet; �nz�sed, irigys�ged, bossz�d leteperi sz�vedben a testv�ris�get. .. Sz�gyelled magadat, lelkiismereted furdal... Mi�rt? ... Megm�rted magad! Kihez? .. . J�zus a m�rleg! Valahol bomba hull, v�r foly, hajl�kok omlanak, h�bor� d�l, Mesz-sze vannak, m�gis agg�dunk �rt�k... testv�reink... V�gre asztal mell� �lnek . . . b�k�r�l t�rgyalnak! . . . Fell�legz�nk; h�la Istennek, b�ke lesz! . .. Lehet! .... Hit�nk szerint �l az asztal mellett �: a B�ke! H i sz e k J�zusban: Isten, orsz�ga pr�f�t�j�ban! Evang�lium�nak hirdet�se, p�ld�j�nak k�vet�se az egyetlen �t, melyen Isten orsz�ga: megval�sulhat. Hiszek Istenben! � a legels�, � a minden mindenekben. V�le kellett volna kezdenem, de r�la legnehezebb vallanom. Fel�je mindig �gy k�zeledem, mint most tettem. J�zus k�zel emel hozz�. Amit eddig vallottam, az is r�la vall! Olyan viszonyul�s ez, melyb�l a k�zl�s egyszer� eszk�zei: s�haj mosoly, k�nny, ujjong�s, jaj, t�bbet ki tudnak fejezni, mint a sz�. Teh�t, vallanom kell r�la is... Legyen! Ahogy a testemet beh�l�z� idegh�l�zat mindent a k�zpontomba visz, ahogy egy �ri�si �zem ezerf�le tev�kenys�g�nek sz�lai az ir�ny�t� k�zpont vez�rl�asztal�ba torkollnak, �gy vezet engem minden k�rd�sl�ncom, melyen v�gigtapogat�zom, minden gondolat�sv�nyem, melyet v�gigtaposok, ki a V�gtelenbe, az �r�kk�val�ba, sz�d�t bele az Eg�sz �l�be, �ll�t szembe azzal, akit �gy sz�l�tok: I s t e n! Ezek a tapogat�z�sok kor�bban nehezebben mentek, �tk�zben n�ha ellankadtam vagy megtorpantam, de mindig �jrakezdtem, am�g meg nem nyugodtam �benne. Ma k�r�lbel�l azzal a biztons�ggal j�rom �sv�nyeimet, amellyel a j�rni megtanult gyermek megfutamodik apja fel�, akir�l tudja, hogy ha elesik, �l�be veszi. Sz�momra Isten: l�lek. Olyan a vil�gban, az �letben, mint bennem, az �letemben, a lelkem. �l� er�. Szem�lyes, t�k�letes, b�lcs, j� Aty�m � nekem. Isten nemcsak az �n Istenem: Isten az eg�sznek Istene. Nemcsak az �n Aty�m, mindny�junk Atyja, � tudja egyed�l az eg�szet, a v�gtelen vil�got, az �r�k �letet s benne az �n �letemet. � tervez, teremt, rendez, gondoskodik, gondot visel, szeret. Minden az � t�rv�nyei szerint t�rt�nik. N�ha ami az � t�rv�nyei szerint t�rt�nik, nekem kellemetlen, f�jdalmas, megpr�b�l. Tudom, ez az�rt van, mert m�g nem ismerem minden t�rv�ny�t, s amit ismerek, azt sem tartom mindig tiszteletben. �n csak r�sz vagytok, s csak r�sz szerint van bennem az ismeret. Nem tudom a dolgokat, a t�rt�n�seket, az eg�sz szempontj�b�l �rt�kelni, �t�lni meg. Tudom�sul kell vennem, hogy nem �n vagyok a vil�g k�zepe, hogy a mindens�g nem k�r�l�ttem forog. Az eg�sz �nmag��rt van, S Isten: az Eg�sz Istene. De nem szabad belenyugodnom a kellemetlens�gekbe, k�zdenem kell ellen�k. Mindjobban megismerni a vil�got, f�lfedezni Isten t�rv�nyeit, felkutatni �ld�sait! Tiszteletben tartani Isten t�rv�nyeit, felhaszn�lni �ld�sait! K�l�n�sk�ppen meg kell tanulnom �s gyakorolnom a szeretet kett�s t�rv�ny�t, melynek felfedez�s�vel �s tan�t�s�val J�zus boldog �let�nk fundamentum�t vetette meg. Ez az �t, melyen Istenhez mind k�zelebb juthatok, juthatunk s orsz�ga �p�t�s�ben munkat�rsai lehet�nk. Azok a legboldogabb perceim, amikor „kihallom" a vil�gb�l, az �letb�l az � ritmus�nak l�ktet�s�t. Gyermeki boldogs�ggal, b�kess�ggel �s bizonyos�ggal telik meg a sz�vem. Valami olyant �rzek, mint Izs�k Domokos, amikor �gy vall: „�n l�ttam az Istent, hallottam szav�t, Bar�tom, megl�tod te is, Csak nyisd ki lelked ablak�t...” Hiszek Istenben: aki L�lek; � a vil�g teremt�je �s gondvisel�je; � a mi Aty�nk. Messze elsz�guldottunk az anyagi kult�ra ter�n J�zus �ta. Tal�n v�gyaink, s�v�rg�saink azonosak maradtak az akkori emberek�ivel. Az ember akkor is boldog �letr�l �lmodozott; ma — J�zus kifejez�s�t haszn�lva — Isten orsz�g�r�l �lmodunk. �lmaink akad�lyainak forr�s�t benn�nk tal�ljuk. J�zus is �gy tal�lta. Az okokat, gy�jt�n�v-, vel „gonosznak4' nevezte, amely benn�nk lakik �s rosszra sarkall. � azt tan�totta, hogy a sz�v�nkben gondoljuk a gonoszt, a sz�v�nkb�l hozzuk el� a gonoszt. Mi ma ezeket az okokat, gy�jt�n�vvel, gyarl�s�gnak nevezz�k. �s szint�n magunkban, tal�ljuk meg. Aggodalmaskodunk, k�ts�gbees�nk, mert gyarl�k, �nz�k, irigyek, bossz��ll�k vagyunk. Ez a „gyarl�" — hitem szerint — azt jelenti, hogy a magunk embers�g�ben, istenfi�s�gunkban, fiatal, fejletlen, zsenge gyermekek vagyunk. K�z�tt�nk, f�ldrajzilag is, cs�kkennek a t�vols�gok. Mintha Isten egym�shoz mind k�zelebb szor�tana, hogy ismerj�k meg egym�st, szeress�k jobban egym�st, legy�nk gyakorlatban is testv�rek. A v�laszfalak, hat�rok mind �rtelmetlenebekk� v�lnak. Mindink�bb meggy�z�d�nk, hogy „csak egy�tt lehet�nk boldogok". J�zus is �gy l�tta. Ez�rt nevezi a kett�s parancsban mind a kett�t egyform�n els�nek. „Szeresd az Istent teljes sz�vedb�l!", vall�si t�rv�ny, sz�vem nyugalm�nak az alapja. „Szeresd felebar�todat, mint magadat!", erk�lcsi t�rv�ny, a k�z�ss�gi �let egyetlen biztos fundamentuma. A kett� egy�tt vall�serk�lcsi alap, melyre Isten orsz�ga �p�l. Az embernek n�nie kell, fejl�dnie kell � maga embers�g�ben. J�zus meg is mondja, merre: „Legyetek t�k�letesek, mint a ti mennyei Aty�tok t�k�letes!" Ez a n�veked�s, t�k�letesed�s azt jelenti, hogy er�s�dn�nk kell er�nyeinkben. Azokban a lelki tehets�gekben, amelyekkel Isten meg�ldott, mint hit, okos �rtelem, szabad akarat, lelkiismeret, munka �s szeretet. Ezekkel tudjuk legy�zni, f�ken tartani gyarl�s�gainkat. A gyarl�s�gait f�ken tartani tud� �s er�nyeit gyakorl� hiv� ember Isten orsz�ga �p�t�k�ve. Magunkat ilyenekk� kell neveln�nk, ez Isten orsz�ga �p�t�s�nek alapvet�, els� szakasza. Istenorsz�ga-emberek n�lk�l nincs Istenorsz�ga-k�z�ss�g. Valaki ilyen emberek n�lk�l pr�b�lja Isten orsz�g�t �p�teni, „hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki f�v�nyre �p�tette h�z�t!" Erre a bels� �p�t�sre sz�l�t fel J�zus minket, erre n�gatja tan�tv�nyait: „Keress�tek el�sz�r Isten orsz�g�t!"; „Ne f�lj, csak higgy!"; "Ne aggodalmaskodjatok!"; „Szeresd az Istent teljes sz�vedb�l!"; „Ha valaki k�ri a te als� ruh�dat, add oda a fels�t is!"; „Ha valaki arcul �t jobb fel�l, tartsd oda a m�sik orc�dat is!"; „Bocs�ss meg hetvenh�tszer is!"; „Szeresd felebar�todat, mint magadat!" Ezekb�l a bels� �letet �l� gy�zelmes Istenorsz�ga-emberekb�l �p�lnek az Istenorsz�ga-k�z�ss�gek. Aki ilyen emberekb�l �p�t Istenorsz�gak�z�ss�get, „hasonl�tom a b�lcs emberhez, aki k�szikl�ra �p�ti az � h�z�t .. . omlik az es�, elj�n az �rv�z, f�jnak a szelek... nem d�l �ssze, mert szikl�ra �p�ttetett". Isten orsz�ga! Ez a c�lom. �p�t�s�nek mind a h�rom felt�tele adva van: 1. Isten Aty�nk: akarja, hogy mi: gyermekei, boldogan �lj�nk a f�ld�n; 2. A vil�g (a f�ld) �ldott, minden egyebek (anyagi felt�telek) adva vannak benne; 3. Benn�nk: emberekben minden tehets�g adva van Isten orsz�ga �p�t�s�hez. Hiszek Isten orsz�g�ban: mindannyiunk boldogs�g�ban! Szeretem egyh�zunkat: az Unit�rius Kereszt�ny Egyh�zat! Szeretem, mert: 1. unit�rius �s, 2. mert kereszt�ny. 1. Egyh�zunk a szabads�g �s szeretet egyh�za. Szabads�got �s t�mogat�st ad nekem, hogy hitemet lelkem szerint �p�thessem �s azt er�m szerint megvalljam. T�relemre tan�t, hogy tiszteljem embert�rsaim hit�t. Hadd legyen mindenki boldog az � hite szerint, sz�v�ben nyugodtan �ljen, �s dolgozz�k embert�rsaival b�kess�gben. Egyh�zunk�rt h�l�t adok Istennek, De h�l�s vagyok mindazoknak is, akik n�gysz�z �vvel ezel�tt kiv�vt�k a vall�sszabads�got, �s el�g b�lcsek voltak ahhoz, hogy a reform�ci�nak ezt a nagyszer� v�vm�ny�t t�rv�nyek v�delme al� helyezz�k. H�l�val gondolok a t�rt�nelmi tett spiritus rector�ra, aki v�rtan�s�g�val tett pecs�tet a vall�sszabads�g t�rv�ny�re. A d�vai v�rban, sz�k cella hom�ly�ban, eml�koszlop �ll. Rajta bet�kbe v�sve D�vid Ferenc eml�ke. A f�ny, amit felgy�jtott, nem ismer falat, hat�rt, akad�lyt. F�ldszerte lobog. A szabads�g, amit jelk�pez, �s a t�relem, amire int, egyetemes, emberi, lelki sz�ks�glet. H�l�val gondolok mindazokra, akik ezt a szent �r�ks�get sz�zadokon �t �rizt�k, v�delmezt�k �s aszerint �lni igyekeztek. 2. Szeretem azt a. tiszta j�zusi fundamentumot, amelyen egyh�zunk �ll: az evang�liumot, mely tan�t�sainak alapj�t k�pezi; Isten orsz�g�t: az eszm�nyt, melynek hirdet�s�t �s �p�t�s�t hivat�s�nak tartja. Szabadok vagyunk a hit�nkben, de egyek vagyunk tiszta, j�zusi kereszt�nys�g�nkben. H i sz e k az Unit�rius Kereszt�ny Egyh�zban: J�zus evang�lium�nak hirdet�j�ben, Isten orsz�ga �p�t�j�ben. * Az �n HITVALL�SOM ez: Hiszek Istenben, Hiszek a vil�gban, Hiszek az �letben, Hiszek az emberben, Hiszek J�zusban, Hiszek Isten orsz�g�ban, Hiszek az Unit�rius Kereszt�ny Egyh�zban. �men. L�RINCZI L�SZL� Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1973 / 3-4. sz�ma 148-157. oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitelvek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.33 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|