Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Okt�ber 03, 2006 05:50 CDT

Vallok hitemr�l

L�rinczi L�szl�

Szerz�: . 884 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


VALLOK A HITEMR�L Hetven�t �ves vagyok; Ezalatt a hossz� id� alatt mennyi minden lezajlott bennem �s k�r�l�ttem. S �n ebben a hetven�t �ves zajl�sban folyton csak k�rdeztem. Ha re�m sz�llott egy h�pehely, ha kezembe vettem egy magot, ha felfogtam egy k�nnycseppet, ha sz�ven �t�tt egy k�romkod�s, elkezdtem vallatni. K�rd�s k�rd�st sz�lt. Hossz� k�rd�sl�ncok f�z�dnek �ssze, s nekem e gondolat-forr�sokat v�gig kellett k�s�rnem a torkolatig. A k�rd�sek �gy gy�r�ztek tova velem, mint a hull�mkarik�k a v�z t�kr�n a beleejtett k� k�r�l. S a gondolatgy�r�k legt�bbsz�r csak a v�gtelenben pihentek meg. Ilyenkor valami k�tsarkos (— +) fesz�lts�g �llapot�ban �ltem. Valami olyanban, mint a vil�ga megismer�s�re t�r�, j�rni �ppen csak megtanult gyermek. Izgalmas felajzotts�g, melyet j�les� felold�d�s k�vet. Mert a dolgokat mindig addig kellett gy�t�rn�m, am�g megnyugtat� felelet�ket kiizzadt�k. S ez bizony n�ha csak hosszas k�borl�s ut�n ker�lt meg a vil�gban, az �letben, a v�gtelenben, az �r�kk�val�ban. Isten erre a fel�je val� tapogat�z�sra tehets�gekkel felszerelt minket. A gyermek azzal kezdi, hogy tapogat�zik a vil�gban, tapasztalatokat gy�jt. Egy darabig okoskod� �rtelm�nk viszen: halmoz�dik az ismeret. Szellemem n�ha ellankad, de nekem tov�bb kell mennem, s er�m van a tov�bbmen�sre, a teljes megismer�sre, a t�k�letes megnyugv�sra. Rejtelem, sejtelem, vonzalom, bizalom ragad tov�bb �s az utols� k�rd�sre felelet�l, leteszem Isten �l�be. Ez az er�nk: a hit. Eg�szen gyermekies ez az er�nk, de sz�v�s �s olthatatlan, mint a gyermeki k�v�ncsis�g. T�k�letesen igaza van a zsolt�r�r�nak: „Csak Istenben nyugszik meg lelkem." (62, 2). Egyik gyermek�nket h�rom�ves kor�ban el�sz�r vitt�k foly�ba, szabad v�zbe, f�r�dni. Szeretett volna belemenni, de szorong�s fogta el az ismeretlen partj�n. Re�m n�zett. Csupa bizalom volt a tekintete. �lembe vettem, �s elindultam vele a v�zben. Szor�totta a nyakamat. Mikor a v�z a l�b�ig �rt, felki�ltott: Ne, ne, ne? �s m�g jobban szor�tott. Ha f�nnebb emeltem, f�lembe s�gta: M�g! M�g! S am�g sz�p lassan belecsubbantunk, sikoltott is, kacagott is: ne, ne-m�g, m�g! Sz�r�l sz�ra igazolom az apostolt: s�v�rgok, ha valahogy kitapogathatn�m �t �s megtal�lhatn�m, j�llehet nincs messze egyik�nkt�l sem, mert benne �l�nk, vagyunk �s mozgunk. S ez a tapogat�z�s n�ha hossz� �s neh�z. Nemegyszer megtorpanunk, s�t fele �tr�l vissza is fordulunk, �s sohasem tudjuk feladni, am�g v�g�re nem j�runk. Isten minden k�rd�sl�nc v�g�n ott �ll mint felelet, s minden gondolatpatak-nak megnyitja mag�t, mint elpihentet� torkolat. Az ember mindig a saj�t vil�g�t vallatja. Val�sz�n� azzal kezdtem �n is, amivel m�s. Kicsi lelkem els� k�rd�s�t neki szegeztem valaminek: mi ez? T�rt�net csal�di hagyom�nyaink k�z�tt, hogy n�gy-�t �ves koromban �ltem a f�ben, s k�r�l�ttem egy csom� �sszet�pett margar�ta vir�g hevert. Kivallattam �ket: milyenek vagytok? Hogyan vagytok fel�p�tve? Micsoda izgalommal hallgattam els�s gimnazista koromban Szolga tan�r �r magyar�zat�t arr�l, hogy mi�rt z�ld a falev�l. Magyar�zat�nak z�r�mondata most is �gy pattog a dobh�rty�mon, ahogy � akkor oda pattogtatta: ,,A z�ld lev�l az �let konyh�ja!" S az�ta mennyi k�rd�s s mennyi felelet! S e feleletek az emberben lerak�dnak, illetve felrak�dnak egy-egy nagy �letk�rd�stengely k�r�, hogy arra felelet legyenek. Olyan ez, mint amit krist�lyszemcs�k tesznek a folyad�kban. Minden �sv�nykrist�lynak bels� t�rv�nye van, amely szerint meghat�rozott „egy�ni" form�ban krist�lyosodhatik. Az �n „hitkrist�lyszemcs�im'4 sem �llhatnak �ssze m�sforma hitkrist�lly�, mint amilyent az �n bels� �letem t�rv�nyszer�s�gei meghat�roznak. Az ember �gy kikrist�lyosodott bels� tartalm�t sokan vil�gn�zetnek, �letfelfog�snak nevezik. Igazuk van! Val�ban az is! Term�szetesen minden att�l f�gg, hogy mit �rt�nk ezeken a kifejez�seken. Valaki olyan sz�p vil�gn�zettel rendelkezik, mint egy sz�p torony, s az �lete cs�nya, mint egy kocsma... �n azt, ami bennem kikrist�lyosodott, hitvall�somnak nevezem. A hitemet nem besz�lni, hanem vallani kell, mert nem besz�dben �ll a hit vall�sa, hanem er�ben, �letben. �s neh�z a hit�nket hib�tlanul vallani, tal�n nem is lehet. Csak vallani lehet r�la, bel�le. Amit lehet szavakba szor�tani, mondatokba foglalni. A tov�bbiakban ezt k�s�rlem meg. Valamikor kezembe vettem egy mar�k vadalmamagot. N�ztem, forgattam �ket �s k�rdeztem. Vegyelemz�s, vonatkoz� adatok szakk�nyveimben rendelkez�semre �llanak . . . Nem t�rtem fel �ket. . . Elvetettem . . . Tavasszal kikeltek, �s n�ttek s a k�rd�sl�nc is vel�k. . . K�vetkez� �sszel beszemeztem Budaira . . . K�t �v m�lva ki�ltettem, s folyton csak k�rdeztem . .. P�r �v m�lva vir�goztak, �szre n�h�ny alm�t �rleltek: piros cs�kos Budai Domokost.. . Igazi boldogs�g volt az els� „saj�t term�s�" alm�t a kezemben �rezni, �s ... megvallom ,.. n�mi b�szkes�g is... Hogyisne! . .. Hiszen ezt �n csin�ltam! A vadalmamagt�l a Budaiig minden az �n m�vem! . . . �rtem a dolgot! ,,, Csakugyan? . . . Nem . .. s a k�rd�sek �rja z�gva ragadott tov�bb . .. a szemez�st nagyap�mt�l tanultam... �s a sok tapasztalat, gyakorlat, tudom�ny, am�g a gy�m�lcstermel�s hozz�mig jutott... �s a vadalmaf�k az erd�n ,,. �s a n�v�nyvil�g a f�ld�n... �s a v�gtelen vil�g... �s az �r�kk�val� �let... �s az eg�sz, ami kellett ahhoz, hogy ez az alma a tenyeremen pihenjen. Mintegy negyven �ve, febru�r v�gi est�n, ki volt rakva az asztalra k�t t�lc�ra sz�z toj�s. Sz�pek voltak, egyform�k, feh�rek, Leghorntoj�sok. N�zt�k �ket, �s. vallattuk . .. Keltet�g�p�nk be volt f�tve. Akkor keltett�nk a magunk r�sz�re el�sz�r, nem kis izgalommal.. .A huszadik nap est�j�n le voltunk fek�dve ... a szob�t a g�p l�mp�j�nak r�t f�nye derengte be, l�ngja n�ha sercent egyet... Forgol�dtam az �gyban: mi lesz? Val�sz�n� el is szenderedtem, de telkemet fesz�tette a k�tsarkos fesz�lts�g. . . arra neszeltem fel, hogy: pity... pity ... pity ... �letjelt adott az els� csirke... �gy is kell ennek lenni... Ez a szab�ly ... Dagadt a keblem: ez a mi m�v�nk! ... �rt�nk hozz�! ... A toj�sokat mi termelt�k... A g�pet mi kezelt�k. .. Lecsendesedtem, magamba sz�lltam ...? ...?...? Megindult a gondolatpatak, sodort mag�val ... A v�gtelenbe vitt. . . Boldogan, al�zattal �l�be sz�d�ltem .., Elaludtam, mint egy gyermek. . . �lmomban a Mindens�g ballad�j�t motyogtam : �b-red, moc-can a toj�sban a sejt: „Is-ten, Is-ten, huszonegy napi ritmus." Tit-kon dob-ban anyam�hben a l�t: „Is-ten, Is-ten, kilenc havi ritmus." �, jaj, ha kihagyna!! De �l az Er�, de �l az �tem: „Is-ten, Is-ten, Is-ten!" Hova elvitt n�ha, munka k�zben, egy-egy f�ldg�r�ngy! Fogtam a kezemben, morzsolgattam ujjaim k�z�tt. Csupa por, �s mi er� van benne! Kicsi f�vek-vir�gok, moh� gy�kereikkel r�tapadnak. S a f�ld mind ilyen r�g�kb�l �ll, s mindenikben er� duzzad! �ldott any�nk a f�ld! �s milyen h�s�gesen forog a tengelye k�r�l, pedig nincs is tengelye, �s milyen pontosan a nap k�r�l, pedig nincs is hozz�k�tve... �s a nap! Micsoda energiahalmaz . .. Er�, f�ny, meleg, �let forr�sa .. . milyen pontosan j�rja �tj�t, viszi mag�val rendszer�t.. . naprendszerekkel telesz�rt mindens�g ... f�ny�vek . . . f�ny�vek milli�i, v�gtelens�g . , . �r�kk�val�s�g . ,. csak a k�lt� szava b�rja el. B�rmerre visznek k�rd�seim, a felelet: t�rv�ny, rend, �ld�s, b�lcsess�g, t�k�letess�g, gondvisel�s. S b�rmerre indulok, a vil�g k�r�l�ttem v�gtelenn� t�gul, �s �r�kk�val�s�gg� n� ... Hiszek Isten �ldott vil�g�ban! Az ember a megismer�s buzgalm�ban mikroszk�p al� szeleteli az �let�t, laborat�rium�ba viszi, vegyelemzi a vil�got. Mindent sz�tszed, mint a gyermek a vir�got Rengeteg ir�nyban folyik a tudom�nyos kutat�s, �s rengeteg r�szeredm�nyt halmoz fel. Ha helyes a meg�t�l�sem a tudom�nyos megismer�s arra fel� tart, hogy „meglelkes�ti az anyagot,, �s meganyagos�tja a lelket". Primit�v �seink is ezt tett�k. Az �n hitem is errefel� mutat. Isten nem „titkol�z�", nem „rejt�zk�d�", nem f�lt�keny ura a vil�gnak, az �letnek. Az�rt �ldott meg a megismer�s tehets�geivel, hogy vil�g�t megismerj�k, �s �lj�nk benne nyugodt sz�vvel. Az�rt �bresztette fel benn�nk a hit erej�t, hogy az �let neh�z k�rd�seivel is nyugodt sz�vvel szemben�zhess�nk. Min�l t�bb utat teszek meg a v�gtelenbe, �s min�l jobban belef�rom magamat az �letbe, ann�l m�lyebben �rzem, hogy �l� vil�gban �lek! A holt-anyag vil�got �s az �l� vil�got ugyanaz a l�nyeg fogja �ssze, szerves, egys�ges, �l� eg�szbe. A vil�g: v�gtelen �l� szervezet, melynek minden r�sz�ben, minden tagj�ban ugyanaz az er�, ugyanaz a l�lek, ugyanaz az �let l�ktet. A v�gtelen vil�g a maga eg�sz�ben is, r�szeiben is, sz�net n�lk�l rendez�dik, alakul, bontakozik, halad, �l. S �n is, mint ennek a v�gtelen �l� vil�gnak r�sze, �lek, mint par�nyi megcsillant cseppje az �r�kk�val� �letfolyamatnak. Nekem is, mint mindennek, ami a f�ld�n �l, t�rv�nyem, hogy egyszer ez az �r�kk�val� �letfolyamat mag�val ragadja bel�lem azt, amire az eg�sznek az �r�kk�val�s�gban m�g sz�ks�ge van, a t�bbi pedig visszahull a f�ldbe, mert ott van m�g sz�ks�g re�. Hogy �n ezt hal�lnak nevezem �s ez a sz� nekem, ha �rintem, „hideg", az csak az�rt van, mert gyermek vagyok, zsenge a hitem;, �s m�g k�rnem kell a Mestert, — mint a t�bbiek is tett�k —: „Mester, n�veld a hitemet!" Hiszek az �r�k �letben! 1928. Megsz�letett az els� gyermek�nk... �lltam �s n�ztem, elfog�dva, elfogultan �s... k�rdeztem . .. Milyen kicsi semmis�g, p�r kil�s testecske... �s milyen gy�moltalan... a napos csirke t�bbet tud ... de az csak csirke, a mi gyermek�nk: ember.. . Mennyi rejtett lehet�s�g alszik benne! ... Alig telt el egy kiesi id�, s a l�lek f�nye kigy�lt a szem�ben .. . Alig telt tov�bb az id�, a csirk�t megsimogatta, s azt mondta neki: pi-pi! ... Apr�nk�nt t�ltett minden nem-ember f�ldi �l�n. . . Nagy beteg �desapa �gy�hoz h�vtak. �rvacsor�t vitt�nk. A csal�d csendesen szipogott a szob�ban. Csak � volt nyugodt: a beteg. Szemeiben nem volt k�nny, csak l�lek. �rtelmesen, tiszt�n elmondta, hogy mi�rt k�retett. Mikor t�l voltunk a neh�z szolg�laton, a kez�t ny�jtotta. Enyhe meleg volt a fog�s�ban �s gy�ng�d er�; „Tiszteletes �r, k�sz�n�m, hogy elj�tt! Most m�r k�szen vagyok. Nyugodtan halok meg!",.. Megrend�lten, hagytuk el a h�zat, s sz�tlanul j�tt�nk haz�ig az egyh�zfival,.. M�snap reggel a nagy haranggal szaggattak .,. az �jjel meghalt... Milyen sz�pen tud f�nyleni benn�nk a l�lek! Milyen er�s tud lenni az emberben az Ember! De van �rny�kunk is el�g! H�bor� volt. Szikl�ba robbantott lyukban szorongtunk: tiszt urak, k�zleg�nyek: emberek. K�nn d�ng�tt a pokol. Emberek d�ngett�k gr�n�tokkal. Fej�nk felett a szikla remegett... N�ha, ha eszeveszetten d�ng�tt, ha a szikla megomlott, egyik-m�sik fel�v�lt�tt, vinnyogott, mint a megszor�tott vad. Neh�z embernek lenni! �s neh�z az emberben — sim�n, zavartalanul — hinnie pedig hinnem kell az Emberben! A r�zsa megsz�r. A t�z �get. Csemet�met a f�reg megr�gja. A hold elfogy. Ezt mind �rtem. Minden a maga t�rv�nye szerint l�tezik, �l. De az emberi? H�t az ember sz�m�ra nem adott Isten hozz� ill� t�rv�nyt, hogy embers�g�re �ppen �gy sz�m�tani, �p�teni lehessen, mint a napra vagy a magra! Vagy az ember egyed�l ellenszeg�lhet Isten t�rv�ny�nek? Csal�dni csak emberben lehet? �s m�gis: hinnem kell az Emberben! Mert az ember m�gis: a teremt�s koron�ja. Nem az�rt, mintha a maga ember volt�ban t�k�letesebb volna, mint a vadr�zsa a maga vad-r�zsas�g�ban vagy a csimp�nz a maga csimp�nzs�g�ban. Hanem az�rt, mert az emberben adva van minden tehets�g ahhoz, hogy t�k�letesedj�k a maga embers�g�ben. Az ember a f�ldi �let cs�csa. A f�ldi �letfa vez�rhajt�s�n a v�g-r�gy. Az �let benne bontakozhatik, nemesedhetik tov�bb, hossz� �s neh�z l�pcs�t h�gott meg a f�ldi �let, am�g az emberig jutott. S amin kereszt�lment, am�g id�ig jutott, abb�l mind hozott mag�val valamit. Porb�l indult az �let, s test�nk porb�l van. Test�nk kialakul�sa, szerkezete, �szt�n�let�nk nem mutat-e rokons�got a t�bbi �letform�kkal? S ezek a t�voli �r�ks�gek ember voltunkhoz mind — term�szetesen �s t�rv�nyszer�en — hozz�tartoznak. Portest�b�l a f�ldi l�tben senki ki nem b�jhatik. Test volt�t, �szt�neit, gyarl�s�gait mint kin�tt ruhadarabokat mag�r�l le nem veheti. De az ember t�bb, mint por, t�bb, mint test, t�bb, mint �szt�n, t�bb, mint gyarl�s�g. Ember volta �ppen akkor �s azzal kezd�d�tt, hogy ezekn�l t�bb kezdett lenni. Valami t�bb megcsillant benne. Valami ezek f�l� kezdte helyezni. �, gy�ny�r� p�ld�i hossz� m�ltunkban, az �n �letid�mben, ennek a b�tor, gy�zedelmes, j� embers�gnek! Amikor az anyagot, a testet, a gyarl�s�got leb�rja a l�lek! Amikor a hit nyugalomm� szel�d�ti a f�lelmet, az aggodalmaskod�st. Amikor a szeretet eln�m�tja az �nz�st, az irigys�get, a bossz�t! S mi�ta van ember, aki ezt tenni tudja a f�ld�n?. . . Mind�ssze h�sz-harminc ezer �ve! ... Mi ez az �let id�tlen, �r�k foly�s�ban?... Milyen fiatal az ember! ... Milyen zsenge gyermeke Istennek az ember! .. . Mennyi rejtett lehet�s�ggel emelte ki a Teremt� a f�ldi �letfa cs�cs�ra! Meg�ldotta mindazokkal a lelki tehets�gekkel, amelyekkel -mag�t Isten mind feln�ttebb gyermek�v�, t�k�letesebb emberr� n�velheti. Sokat kell m�g n�n�nk, hogy Isten ember-terve benn�nk megval�suljon! ... Sokat! ... Sokat! ... Sokat?... J�zus �tj�n! ... Isten fel�? ... Hinni kell az Emberben! Hiszek az emberben: Isten gyermek�ben! Milyen j�, hogy az embernek vannak el�lj�r�i, kik a vil�gban, az �letben, az emberek k�z�tt el�tte haladnak, Nekem is vannak el�lj�r�im! ... Mennek el�ttem. Ha megsz�l�tom, meg�llnak, megv�rnak, k�rd�seimre felelnek.. . Vannak k�z�tt�k holtak is, �l�k is. A legnagyobb k�z�tt�k: J�zus! Nem volt olyan k�rd�se, k�ts�ge �letemnek, amire eligaz�t�st ne adott volna. Legfennebb... �n nem fogadtam meg minden tan�cs�t, hogy! k�s�bb bel�ssam az igaz�t. Az �n negyven napom imm�r hetven�t �v. H�nyszor kellett magamban birokra kelnem az anyaggal, testemmel, �szt�neimmel, gyarl�s�gaimmal a lelkem�rt! Kihez mentem volna, hiszen �r�k �letnek besz�de van n�la. Hiszen az emberis�g benne jutott a legt�k�letesebb gy�zelemre az anyag, a test, a gyarl�s�g felett... C, ha �n is az � hat�rozotts�g�val tudtam volna mindig odaki�ltani: „T�vozz t�lem, s�t�n!", a s�t�n bizony�ra mindig elt�vozott volna! Csod�lom az erej�t, a kifogyhatatlan erej�t. A zavartalan hit�t, a mindig k�sz szeretet�t!... Vele megyek n�ha, „ha felmegy a hegyre egyed�l", vagy haj�ba sz�ll �s. beevez, a tengerre egyed�li, vele megyek, mert tudom, hogy erej�nek ez az „egyed�l" a titka... Ezek az �ldott egyed�ll�tek, amelyekr�l �gy vall: „Nem vagyok egyed�l!" Vele vagyok n�ha a Getsem�n�ban, azon a neh�z �jszak�n, amikor „hal�ltus�ban l�v�n, verejt�ke olyan vala, mint v�rcseppek", s megrend�lve csod�lom a kereszten.,, Ilyen k�zel jutni Istenhez! ,.. Hogy mindig �s minden�tt Isten �l�ben �rezzem magam! . .. �, h�nyszor k�rem �n is, mint P�terek: „Mester, tan�ts meg engem im�dkozni?" H�nyszor zavartam �n is, �lmatlan �jjel, mint Nikod�musz, mert az emberekkel nappal nem mentek a dolgok... Gy�tr�dtem ... Mi�rt nem �rtenek meg? . . . Mi�rt szeg�lnek ellenem?... Kivel �p�tek, ha elfordulnak t�lem ... Mit tegyek? ... Nem az embereket korholta!... Kicsit mag�ra vette a keresztemet, megsimogatta a horzsol�sokat, �s sz�lt: „Szeress�tek ellens�geiteket; �ldj�tok azokat, akik �tkoznak; j�t tegyetek azokkal, akik gy�l�lnek; im�dkozzatok azok�rt, akik h�borgatnak �s kergetnek, hogy legyetek a ti mennyei Aty�toknak fiai!" ... � �gy szerette az embereket... Nekem is erre kell igyekeznem. Tudom, neh�z J�zust k�vetni, de azt is tudom, hogy � az �t, az Igazs�g, az �let. Most m�r nemcsak � tan�tja, nemcsak � p�ld�zza, hanem a mi �let�nk is, hogy a szeretet t�rv�ny�nek tiszteletben tart�sa n�lk�l nincs nyugalom a sz�vben, nincs b�kess�g a h�zunkban, a k�z�ss�g�nkben. Az � ig�ja az a gy�ny�r�s�ges teher, melynek s�lya alatt Isten mind feln�ttebb gyermekeiv� n�het�nk. Tal�n az a baj a J�zusban val� hit k�r�l, hogy „k�zel akartuk hozni �t az egyszer� emberekhez”. K�nyvt�rakat �rtunk �ssze r�la, k�pt�rakat t�lt�tt�nk meg a k�peivel, l�nyeg�t dogm�k misztikum�ba burkoltuk. El�m �gy l�pik, ha keresem, az evag�liumb�l, mint akkor. A maga tiszta, sz�p embers�g�ben. �l�, k�zd� ember, b�lcs tan�t�mester, j� bar�t. Tal�n �ppen a hegyr�l j�n, ahova felment volt egyed�l, vagy a m�helyben tal�lom, ahol nagyi gonddal �ppen ajt�t �ll�t �ssze valakinek a „bels� szob�j�ra". Sz�momra, ha minden Biblia elveszne s-eml�kezetemben csak a M�rk 12. fejezete maradna tan�t�sul s a „t�kozl� fi�" �s a „k�ny�r�l� szamarit�nus" gyakorlati �tmutat�snak, el�g volna ahhoz, hogy szeressem �s k�vetni igyekezzem. J�zus evang�lium�nak sz�lai kifejthetetlen�l bele vannak sz�v�dve �let�nkbe. Hol itt, hol ott bukkan fel. Beledobta Isten �let�nkbe,, mint egy szemecske r�diumot, s � sug�rozza mag�t k�z�tt�nk h�s�gesen. Sug�rz�sa �that mindenen. S az � benn�nk �s k�z�tt�nk l�t�n imm�r nem v�ltoztathat semmi. Mindegy, hogy mi mit csin�lunk vele: megtagadjuk, vagy im�djuk; visszat�r�s�t v�rjuk, vagy k�vetni igyeksz�nk. Tiszta, sz�p embers�ge meg-megcsillan benn�nk, hol innen, hol onnan sug�rzik fel�nk. J�zus a hiv� ember sz�m�ra a m�rt�k; � a mester; � a j� bar�t; � az el�lj�r�! Nem tal�lod helyedet a vil�gban. Az �let nyugtalan�t. Aggodalmaskodol a holnap miatt. F�lsz a hal�lt�l. .. Nem ker�lhetik el a figyelmedet azok, akik ugyanabban a vil�gban, ugyanabban az �letben az O nev�ben nyugodt sz�vvel �lnek �s halnak hal�lt...; tan�tv�nyai! Kiesel �nfegyelmedb�l; bemocskolod magadban embers�gedet; �nz�sed, irigys�ged, bossz�d leteperi sz�vedben a testv�ris�get. .. Sz�gyelled magadat, lelkiismereted furdal... Mi�rt? ... Megm�rted magad! Kihez? .. . J�zus a m�rleg! Valahol bomba hull, v�r foly, hajl�kok omlanak, h�bor� d�l, Mesz-sze vannak, m�gis agg�dunk �rt�k... testv�reink... V�gre asztal mell� �lnek . . . b�k�r�l t�rgyalnak! . . . Fell�legz�nk; h�la Istennek, b�ke lesz! . .. Lehet! .... Hit�nk szerint �l az asztal mellett �: a B�ke! H i sz e k J�zusban: Isten, orsz�ga pr�f�t�j�ban! Evang�lium�nak hirdet�se, p�ld�j�nak k�vet�se az egyetlen �t, melyen Isten orsz�ga: megval�sulhat. Hiszek Istenben! � a legels�, � a minden mindenekben. V�le kellett volna kezdenem, de r�la legnehezebb vallanom. Fel�je mindig �gy k�zeledem, mint most tettem. J�zus k�zel emel hozz�. Amit eddig vallottam, az is r�la vall! Olyan viszonyul�s ez, melyb�l a k�zl�s egyszer� eszk�zei: s�haj mosoly, k�nny, ujjong�s, jaj, t�bbet ki tudnak fejezni, mint a sz�. Teh�t, vallanom kell r�la is... Legyen! Ahogy a testemet beh�l�z� idegh�l�zat mindent a k�zpontomba visz, ahogy egy �ri�si �zem ezerf�le tev�kenys�g�nek sz�lai az ir�ny�t� k�zpont vez�rl�asztal�ba torkollnak, �gy vezet engem minden k�rd�sl�ncom, melyen v�gigtapogat�zom, minden gondolat�sv�nyem, melyet v�gigtaposok, ki a V�gtelenbe, az �r�kk�val�ba, sz�d�t bele az Eg�sz �l�be, �ll�t szembe azzal, akit �gy sz�l�tok: I s t e n! Ezek a tapogat�z�sok kor�bban nehezebben mentek, �tk�zben n�ha ellankadtam vagy megtorpantam, de mindig �jrakezdtem, am�g meg nem nyugodtam �benne. Ma k�r�lbel�l azzal a biztons�ggal j�rom �sv�nyeimet, amellyel a j�rni megtanult gyermek megfutamodik apja fel�, akir�l tudja, hogy ha elesik, �l�be veszi. Sz�momra Isten: l�lek. Olyan a vil�gban, az �letben, mint bennem, az �letemben, a lelkem. �l� er�. Szem�lyes, t�k�letes, b�lcs, j� Aty�m � nekem. Isten nemcsak az �n Istenem: Isten az eg�sznek Istene. Nemcsak az �n Aty�m, mindny�junk Atyja, � tudja egyed�l az eg�szet, a v�gtelen vil�got, az �r�k �letet s benne az �n �letemet. � tervez, teremt, rendez, gondoskodik, gondot visel, szeret. Minden az � t�rv�nyei szerint t�rt�nik. N�ha ami az � t�rv�nyei szerint t�rt�nik, nekem kellemetlen, f�jdalmas, megpr�b�l. Tudom, ez az�rt van, mert m�g nem ismerem minden t�rv�ny�t, s amit ismerek, azt sem tartom mindig tiszteletben. �n csak r�sz vagytok, s csak r�sz szerint van bennem az ismeret. Nem tudom a dolgokat, a t�rt�n�seket, az eg�sz szempontj�b�l �rt�kelni, �t�lni meg. Tudom�sul kell vennem, hogy nem �n vagyok a vil�g k�zepe, hogy a mindens�g nem k�r�l�ttem forog. Az eg�sz �nmag��rt van, S Isten: az Eg�sz Istene. De nem szabad belenyugodnom a kellemetlens�gekbe, k�zdenem kell ellen�k. Mindjobban megismerni a vil�got, f�lfedezni Isten t�rv�nyeit, felkutatni �ld�sait! Tiszteletben tartani Isten t�rv�nyeit, felhaszn�lni �ld�sait! K�l�n�sk�ppen meg kell tanulnom �s gyakorolnom a szeretet kett�s t�rv�ny�t, melynek felfedez�s�vel �s tan�t�s�val J�zus boldog �let�nk fundamentum�t vetette meg. Ez az �t, melyen Istenhez mind k�zelebb juthatok, juthatunk s orsz�ga �p�t�s�ben munkat�rsai lehet�nk. Azok a legboldogabb perceim, amikor „kihallom" a vil�gb�l, az �letb�l az � ritmus�nak l�ktet�s�t. Gyermeki boldogs�ggal, b�kess�ggel �s bizonyos�ggal telik meg a sz�vem. Valami olyant �rzek, mint Izs�k Domokos, amikor �gy vall: „�n l�ttam az Istent, hallottam szav�t, Bar�tom, megl�tod te is, Csak nyisd ki lelked ablak�t...” Hiszek Istenben: aki L�lek; � a vil�g teremt�je �s gondvisel�je; � a mi Aty�nk. Messze elsz�guldottunk az anyagi kult�ra ter�n J�zus �ta. Tal�n v�gyaink, s�v�rg�saink azonosak maradtak az akkori emberek�ivel. Az ember akkor is boldog �letr�l �lmodozott; ma — J�zus kifejez�s�t haszn�lva — Isten orsz�g�r�l �lmodunk. �lmaink akad�lyainak forr�s�t benn�nk tal�ljuk. J�zus is �gy tal�lta. Az okokat, gy�jt�n�v-, vel „gonosznak4' nevezte, amely benn�nk lakik �s rosszra sarkall. � azt tan�totta, hogy a sz�v�nkben gondoljuk a gonoszt, a sz�v�nkb�l hozzuk el� a gonoszt. Mi ma ezeket az okokat, gy�jt�n�vvel, gyarl�s�gnak nevezz�k. �s szint�n magunkban, tal�ljuk meg. Aggodalmaskodunk, k�ts�gbees�nk, mert gyarl�k, �nz�k, irigyek, bossz��ll�k vagyunk. Ez a „gyarl�" — hitem szerint — azt jelenti, hogy a magunk embers�g�ben, istenfi�s�gunkban, fiatal, fejletlen, zsenge gyermekek vagyunk. K�z�tt�nk, f�ldrajzilag is, cs�kkennek a t�vols�gok. Mintha Isten egym�shoz mind k�zelebb szor�tana, hogy ismerj�k meg egym�st, szeress�k jobban egym�st, legy�nk gyakorlatban is testv�rek. A v�laszfalak, hat�rok mind �rtelmetlenebekk� v�lnak. Mindink�bb meggy�z�d�nk, hogy „csak egy�tt lehet�nk boldogok". J�zus is �gy l�tta. Ez�rt nevezi a kett�s parancsban mind a kett�t egyform�n els�nek. „Szeresd az Istent teljes sz�vedb�l!", vall�si t�rv�ny, sz�vem nyugalm�nak az alapja. „Szeresd felebar�todat, mint magadat!", erk�lcsi t�rv�ny, a k�z�ss�gi �let egyetlen biztos fundamentuma. A kett� egy�tt vall�serk�lcsi alap, melyre Isten orsz�ga �p�l. Az embernek n�nie kell, fejl�dnie kell � maga embers�g�ben. J�zus meg is mondja, merre: „Legyetek t�k�letesek, mint a ti mennyei Aty�tok t�k�letes!" Ez a n�veked�s, t�k�letesed�s azt jelenti, hogy er�s�dn�nk kell er�nyeinkben. Azokban a lelki tehets�gekben, amelyekkel Isten meg�ldott, mint hit, okos �rtelem, szabad akarat, lelkiismeret, munka �s szeretet. Ezekkel tudjuk legy�zni, f�ken tartani gyarl�s�gainkat. A gyarl�s�gait f�ken tartani tud� �s er�nyeit gyakorl� hiv� ember Isten orsz�ga �p�t�k�ve. Magunkat ilyenekk� kell neveln�nk, ez Isten orsz�ga �p�t�s�nek alapvet�, els� szakasza. Istenorsz�ga-emberek n�lk�l nincs Istenorsz�ga-k�z�ss�g. Valaki ilyen emberek n�lk�l pr�b�lja Isten orsz�g�t �p�teni, „hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki f�v�nyre �p�tette h�z�t!" Erre a bels� �p�t�sre sz�l�t fel J�zus minket, erre n�gatja tan�tv�nyait: „Keress�tek el�sz�r Isten orsz�g�t!"; „Ne f�lj, csak higgy!"; "Ne aggodalmaskodjatok!"; „Szeresd az Istent teljes sz�vedb�l!"; „Ha valaki k�ri a te als� ruh�dat, add oda a fels�t is!"; „Ha valaki arcul �t jobb fel�l, tartsd oda a m�sik orc�dat is!"; „Bocs�ss meg hetvenh�tszer is!"; „Szeresd felebar�todat, mint magadat!" Ezekb�l a bels� �letet �l� gy�zelmes Istenorsz�ga-emberekb�l �p�lnek az Istenorsz�ga-k�z�ss�gek. Aki ilyen emberekb�l �p�t Istenorsz�gak�z�ss�get, „hasonl�tom a b�lcs emberhez, aki k�szikl�ra �p�ti az � h�z�t .. . omlik az es�, elj�n az �rv�z, f�jnak a szelek... nem d�l �ssze, mert szikl�ra �p�ttetett". Isten orsz�ga! Ez a c�lom. �p�t�s�nek mind a h�rom felt�tele adva van: 1. Isten Aty�nk: akarja, hogy mi: gyermekei, boldogan �lj�nk a f�ld�n; 2. A vil�g (a f�ld) �ldott, minden egyebek (anyagi felt�telek) adva vannak benne; 3. Benn�nk: emberekben minden tehets�g adva van Isten orsz�ga �p�t�s�hez. Hiszek Isten orsz�g�ban: mindannyiunk boldogs�g�ban! Szeretem egyh�zunkat: az Unit�rius Kereszt�ny Egyh�zat! Szeretem, mert: 1. unit�rius �s, 2. mert kereszt�ny. 1. Egyh�zunk a szabads�g �s szeretet egyh�za. Szabads�got �s t�mogat�st ad nekem, hogy hitemet lelkem szerint �p�thessem �s azt er�m szerint megvalljam. T�relemre tan�t, hogy tiszteljem embert�rsaim hit�t. Hadd legyen mindenki boldog az � hite szerint, sz�v�ben nyugodtan �ljen, �s dolgozz�k embert�rsaival b�kess�gben. Egyh�zunk�rt h�l�t adok Istennek, De h�l�s vagyok mindazoknak is, akik n�gysz�z �vvel ezel�tt kiv�vt�k a vall�sszabads�got, �s el�g b�lcsek voltak ahhoz, hogy a reform�ci�nak ezt a nagyszer� v�vm�ny�t t�rv�nyek v�delme al� helyezz�k. H�l�val gondolok a t�rt�nelmi tett spiritus rector�ra, aki v�rtan�s�g�val tett pecs�tet a vall�sszabads�g t�rv�ny�re. A d�vai v�rban, sz�k cella hom�ly�ban, eml�koszlop �ll. Rajta bet�kbe v�sve D�vid Ferenc eml�ke. A f�ny, amit felgy�jtott, nem ismer falat, hat�rt, akad�lyt. F�ldszerte lobog. A szabads�g, amit jelk�pez, �s a t�relem, amire int, egyetemes, emberi, lelki sz�ks�glet. H�l�val gondolok mindazokra, akik ezt a szent �r�ks�get sz�zadokon �t �rizt�k, v�delmezt�k �s aszerint �lni igyekeztek. 2. Szeretem azt a. tiszta j�zusi fundamentumot, amelyen egyh�zunk �ll: az evang�liumot, mely tan�t�sainak alapj�t k�pezi; Isten orsz�g�t: az eszm�nyt, melynek hirdet�s�t �s �p�t�s�t hivat�s�nak tartja. Szabadok vagyunk a hit�nkben, de egyek vagyunk tiszta, j�zusi kereszt�nys�g�nkben. H i sz e k az Unit�rius Kereszt�ny Egyh�zban: J�zus evang�lium�nak hirdet�j�ben, Isten orsz�ga �p�t�j�ben. * Az �n HITVALL�SOM ez: Hiszek Istenben, Hiszek a vil�gban, Hiszek az �letben, Hiszek az emberben, Hiszek J�zusban, Hiszek Isten orsz�g�ban, Hiszek az Unit�rius Kereszt�ny Egyh�zban. �men. L�RINCZI L�SZL� Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1973 / 3-4. sz�ma 148-157. oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitelvek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.33 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|