Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 29, 2006 12:59 CDT

Sz�sz Ferenc: Az unitarizmus l�nyege

Egyetlen - egys�ges - egyetemes

Szerz�: . 1101 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Sz�sz Ferenc AZ UNITARIZMUS L�NYEGE Unitarizmus. �zlelgetem a fogalmat s r�d�bbenek: ilyen k�zvetlen m�don m�g sohasem tettem fel se magamnak, se m�snak a k�rd�st: mi is a l�nyege hit �s �letfelfog�sunknak? Lehet-e �s egy�ltal�n szabad-e v�llalkozni arra, hogy "egy sz�ban csak" pr�b�ljuk meg �sszefoglalni azt, ami, sz�momra legal�bbis, "ny�zsg�" s "�rad�", mint a l�t (Radn�ti)? Lehet, hogy nem volna szabad, m�gis megpr�b�lom, hiszen ez is az unitarizmushoz tartozik s tal�n nem is �ll t�vol a l�nyeg�t�l. K�s�rletemben abb�l indulok ki, hogy mi k�pezi a t�bbi, �ltalam t�bb�-kev�sb� ismert vagy �ppen �t�lt" -izmus" l�nyeg�t. Csak n�h�nyat sorolok fel a b�lcselet, teol�gia, m�v�szet, a t�rsadalmi-politikai �let t�rgyk�r�b�l: idealizmus, materializmus, monoteizmus, politeizmus, dogmatizmus, liberalizmus, realizmus, sz�rrealizmus, kapitalizmus, fasizmus, szocializmus, kommunizmus. Rengeteg volna m�g, de azt hiszem, a felsoroltak elegend�ek bebizony�tani azt, hogy minden "-izmus" eset�ben a fogalom l�nyeg�t a toldal�kkal (-izmus) ell�tott alapsz� hat�rozza meg, hordozza, a toldal�k csup�n az alapfogalom k�r� r�tegz�d�, legt�bb esetben j�l k�r�lhat�rolhat�, le�rhat� (?), eszme- �s jelk�prendszerek �s val�s�gelemek z�rt vagy kev�sb� z�rt halmaz�t jel�li. Az unitarizmus l�nyege teh�t az "egy", az "unus, unitas" volna, legal�bbis szerintem, itt kell keresn�nk azt. Ebben az esetben term�szetesnek v�lem, hogy az "egy" fogalm�t �gy tekints�k, mint amely t�lmutat a maga puszta sz�mn�vi mivolt�n. (Az "egy"-re, mint hat�rozatlan n�vm�sra most gondolni sem merek!) Az "egy" magyar nyelv�, legfontosabb f�n�vi �rt�k� sz�rmaz�kszavait sz�mba v�ve, sz�momra a k�vetez�ek t�nnek most a legkifejez�bbeknek �s leghaszn�lhat�bbaknak: egyedis�g, egy�nis�g - egyes�l�s, egys�g - egyetem, egyetemess�g. Ezeket is lesz�k�tve h�rom, imm�r jelz�i �rt�k� vez�rsz�ra �p�tkezem a tov�bbiakban, megpr�b�lva el�bbi �ll�t�somat igazolni, �gy k�zeledve az unitarizmushoz, mint a t�rt�neteiben megjelen� �s l�tez� vall�serk�lcsi eszme-, �rt�k- �s int�zm�nyrendszerhez. E h�rom vez�rsz�: egyetlen- egys�ges -egyetemes. EGYETLEN Az unit�rius elnevez�s (mint amelyb�l az unitarizmust k�zvetlen�l sz�rmaztathatjuk) a kereszt�ny istenfogalom k�r�li teol�giai k�zdelemben a 16. sz. v�gi Erd�lyben sz�letett. Els� el�fordul�sa 1600-b�l ismeretes. Az "unit�rius" jelz� a D�vid Ferenc reform�ci�i ir�nyelv�hez h�s�gesen ragaszkod�, az istens�g szem�lyes egys�g�t vall� �j reform�ci�i ir�nyzat k�vet�inek �nmegnevez�se. Templomaink k�ls� �s bels� falain ilyen jelmondatok �rzik az�ta is ezt a mozgalmas korszakot �s szellemis�get: "EGY AZ ISTEN", "AZ EGYETLEN ISTENTISZTELET�RE". Ilyen, sz�momra k�l�n�sen sokatmond� �s naivs�g�ban is kedves felirattal is tal�lkoztam egyik templomunk torny�n: "Csak egy az Isten*. (H�nyf�lek�ppen is lehetne ezt hangs�lyozni, olvasni �s �rteni!) Val�j�ban azonban az unitarizmus, eszme- �s vall�st�rt�netileg, Isten egyetlens�g�nek �ll�t�s�val, a monoteizmus megjelen�s�ig ny�lik vissza. Mer�sz ez az �ll�t�s, �s t�vol �ll t�lem a nagy vil�gvall�sok �r�ks�g�t elorozni, unit�rius �st�rt�netet sem hamis�tan�k, de az szerintem t�ny, hogy az egy, egyetlen Isten fogalm�t D�vid Ferenc J�zust�l, � pedig a judaizmusb�l vette �t. Az unitarizmus mindig is t�bb volt �s t�bb akart lenni, mint a hagyom�nyos kereszt�ny �stenfogalom tagad�sa. Nem antitrinit�rius kicseng�se a fontos ma m�r, hanem az egyetlens�ge annak az istens�gnek, aki teremt� �s gondvisel� szellem. Az egyetlen istens�g �ll�t�sa �s im�d�sa a vall�st�rt�nelemben �gy jelentkezik el�sz�r, mint a politikai hatalom tal�n eleve buk�sra �t�lt vall�si reformt�rekv�se (Egyiptom), �s k�s�bb �gy lesz val�s�ga a vall�s vil�g�nak, mint a szellemi fejl�d�s sz�ks�gszer� l�pcs�foka, nagy gy�zelme (judaizmus, j�zusi kereszt�nys�g, iszl�m). Hogy a kereszt�nys�gen bel�l egy visszafejl�d�s k�vetkezett be s m�sf�l �vezredig az unit�rius eszme kollekt�v vagy egy�ni eretneks�gnek min�s�lt s n�ha m�g ma is annak min�s�ttetik, az a k�rd�s l�nyeg�n nem nagyon v�ltoztat. D�vid Ferenc mag�nyos el�fut�rainak �s egyh�zz� szervez�d� ut�dainak �pp az az el�v�lhetetlen �rdeme, hogy a kereszt�nys�get term�szetes j�zusi forr�s�hoz visszavezett�k �s ezzel a vall�s szerves fejl�d�s�nek igazi �tj�n is megtartott�k �s megtartj�k. A visszaes�s �s mell�k�tra-t�r�s nem ritka a vall�s fejl�d�s�ben: az unitarizmus egyik l�nyeges von�s�t �ppen ez�rt abban l�tom, hogy az igazi j�zusi vall�s �tment�je �s tov�bbi fejl�d�s�nek alapja s kereszt�nys�gen bel�l. Mi�rt a felekezetiesked�nek t�n�, anakronisztikusnak hat�, unit�riuskod� szekt�skod�s? - k�rdezheti b�rki k�z�l�nk. A kisebbs�gtudatb�l fakad� �ntudatlan vagy tudatos agresszivit�s megnyilv�nul�sa vagy �ppen leplez�se? Bizonyosan ez is, de nem ez a l�nyeg. Isten egys�g�nek - egyetlens�g�nek - a kihangs�lyoz�sa az�rt fontos egy f�l �vezreddel a reform�ci� ut�n is, mert ez k�pezi alapj�t az � erk�lcsi szem�ly mivolt�nak, s Isten erk�lcsi szem�ly, "�l�" mivolta a tov�bbi alapja az igazi vall�snak; ezen �p�l fel a vall�sos vil�gk�p, a mag�n- �s k�z�ss�gi istentisztelet, a kultusz, a meghirdetett �s r�szben t�nylegesen is meg�lt erk�lcsis�g, �s nemcsak Istenre vonatkoztatva; a szem�lyes l�tez�s legl�nyegesebb meghat�roz�ja, val�dis�g�nak szavatol�ja az egyetlens�g, az egyedis�g, a szem�lyess�g: a vil�g, az ember, az emberi k�z�ss�gek, az �dv�z�l�s �tj�ra �s m�dj�ra, egysz�val minden egzisztenci�lis k�rd�s�nkre n�zve is. Ha a l�t legf�bb �rt�k�t, szem�lyess�g�t, az istens�gre n�zve nem fogadjuk el el�bb egy�rtelm�en �s mindennem� spekul�ci� mell�z�s�vel, magunkra sem vonatkoztathatjuk azt, A 20. sz. v�g�n val�ban nem ildomos az individualizmus szellemet "tetemre h�vni", de az individualiz�ci� ett�l f�ggetlen�l van, l�tezik, s�t, l�t�nk kulcsszava, �rt�k alapja �s �rt�k m�r�je, bels� felt�tele �s szavatol�ja. "�h, egyetlen egy istens�g" -im�dkozunk csod�lattal eltelve; "�n v�tkem, �n v�tkem, �n igen nagy v�tkem* -hangzik gyarl�s�gunk beismer�se; "egyetlenem", v�lasztjuk ki szeretet�nk t�rgyai k�z�l az �ppen legk�zelebbit, Mindez vil�gosan bizony�tja, hogy a szem�lyes szeretet, gondolat, �rz�s, akarat az, amely egyetlenn�, fel nem cser�lhet�v�, meg nem ism�telhet�v� teszi, avatja sz�munkra Istent, az embert, a vil�got, n�p�nket, sz�l�f�ld�nket. Szentt�; s az unitarizmus "szents�geinek" sz�ma v�gtelen lehet. Ez az �rt�kfelismer�s, megk�l�nb�ztet�s, egy�n�t�s munk�l m�r a csecsem�ben �s kisgyermekben, miel�tt m�g a grammatika �ltal a k�z�ss�g struktur�ln� tudat�t. Ez�rt vallom azt, hogy az unitarizmus alapfokon az egyetemes isteni kijelent�sen nyugv� term�szetes vall�s, a h�v� �rtelem �s akarat �ltal b�rhol, b�rmikor �s b�rki �ltal fel�rhet� �s meg�lhet�, t�rt�nelmi alapja pedig a N�z�reti J�zus tan�t�s�nak erk�lcsi monoteizmusa. Egyh�zz� szervez�d�s�nek �rdeme pedig mindazok�, akik a Biblia, a j�zan �rtelem �s a tan�s�gtev� m�rt�rium �r�n, ha kellett, vissza tudtak t�rni J�zushoz �dv�ss�gkeres�s�k �tj�n. EGYS�GES Az individuumok, a teremtett vil�g egyedei, egy�nei �s szem�lyis�gei alkot�juk egyetlens�ge folyt�n term�szetes, potenci�lis egys�get �s k�z�ss�get alkotnak. Ezt a ma m�r k�zhelynek elk�nyvelhet� igazs�got a vall�s, s ezen bel�l az "�sunitarizmus" sejtette meg �s �ll�totta els�nek, s ez a "k�zhely" ma is az unitarizmus egyik alapvet� hitelve. A teremtett, f�gg� l�nyek vil�g�ban az egys�gre val� t�rekv�s k�t ir�ny�: vertik�lis, amennyiben a teremtett l�ny a Teremt�vel t�rekszik egys�gre jutni, �s horizont�lis, amikor ez az egys�g a teremtm�nyek vil�g�ban k�pezi a megval�sul�s t�rgy�t. A t�rt�nelem folyam�n az egys�g, a maga egyre fejl�d� form�iban, fokozatosan �s l�pcs�zetesen j�tt l�tre. A csal�d, a t�rzs, a n�p, a nemzet, a t�rsadalmi oszt�lyok, r�tegek �s csoportok, az egyh�zak v�ltakoztak �s v�ltakoznak, de az emberis�g ma m�r eljutott az egys�g glob�lis, az eg�sz ismert vil�got �tfogd eszm�j�ig �s form�i els� megjelen�s�ig. Az egys�g term�szetes megval�sul�si form�ja - �s az ide�lis is egyben - az integr�ci�: ennek keret�ben a szem�lyess�g nem t�nik el, nem old�dik fel, s�t, az egys�gform�k is tov�bb �lnek a magasabb rend�ekben. Az �r�k�letet is ink�bb integr�ci�nak tudjuk felfogni �s �ll�tani. Sz�zadunkban az emberis�g a tudom�ny, f�leg a fizika �s biol�gia ter�n is eljutott a vil�g �s az �let egys�g�nek a felismer�s�ig. Ezzel magyar�zhat�, hogy a t�rsadalmi-politikai k�rd�seken t�l (b�ke, igazs�goss�g, szabads�g stb.) �let�nk olyan k�rd�sei is glob�liss� (k�nyszer�en k�z�rdek�v�) v�ltak, mint p�ld�ul a term�szetv�delem. Az unitarizmus a maga saj�tos vall�serk�lcsi m�dj�n j�rult �s j�rul hozz� az egys�g munk�l�s�hoz: egyr�szt teol�giailag tov�bbra is szil�rd alapot ny�jtott �s ny�jt minden igazi egys�gt�rekv�snek, m�sr�szt k�vet�i �ltal sz�mbelis�g�t messze meghalad�an ma is minden alkalommal ott vagyunk a halad�s�rt, egys�g�rt v�vott k�zdelem �lvonal�ban. Hogy a hazai unitarizmus ma m�r t�lhaladott �s hagyom�nyos bizonyos szempontokb�l, az nem az unit�rius eszme gyeng�l�s�t bizony�tja, hanem a vil�gt�rt�nelem er�vonalainak isinket elker�l� eltol�d�s�t. A vil�g megosztotts�ga eszmeileg, fajilag, t�rsadalmilag, politikailag �s vall�silag, s az ebb�l fakad� konfliktusok term�szetesen elkeser�tik az unit�riusokat is, f�leg, ha sz�kebb p�tri�nkban kell �jb�l �s �jb�l megtapasztalnunk, meg�ln�nk �ket nap mint nap; der�l�t�sra adhat okot azonban az a t�ny, hogy legal�bb k�rd�sfeltev�s�nk eljutott az egys�g gondolat�ig, s egyre t�bb olyan utat fedez�nk fel, olyan eszk�z�ket, amelyek az egys�g fel� vezetnek �s azt hathat�san munk�lhatj�k. Gondolom, mag�t�l �rtet�d�, hogy az unitarizmus soha nem mondhat le �nmag�r�l a puszta (�res, form�lis) egys�g kedv��rt: a kompromisszum-k�t�sben nem mehet el az �nmag�r�l val� lemond�sig, �nfelad�sig. Ments�g�re legyen mondva, nem k�v�nja ezt komolyan ellenfeleit�l, partnereit�l sem. Az unitarizmus hagyom�nyos radikalizmusa sohasem vezetett m�g agresszivit�shoz (vajon csup�n a lehet�s�g hi�ny�ban?), mindig defenz�v jelleg� volt: ma sem a konfront�ci�t keresi, hanem a dial�gust: k�zmond�sos "harcoss�-g�t" nem a k�ls� tekint�lyelv�s�g, hatalmi eszk�z�k b�r�sa vagy meg�rz�se, hanem az �ltala k�pviselt hitelvek igazs�gtartalma gener�lja. Ezt a szel�d �s m�gis hat�rozott j�zusi alap�ll�st a r�gi �s �j szemben�ll�s�ban �s harc�ban a 16. sz.-ban egyed�l�ll� m�don �lte meg D�vid Ferenc: miut�n egy �vtizeddel kor�bban � maga volt a lelkiismereti szabads�g �s vall�si t�relmess�g t�rv�nybeiktat�s�nak kezdem�nyez� "lelke", hitelveihez val� t�retlen h�s�g�ben, a megismert igazs�ghoz ragaszkodva, minden kompromisszumot elutas�tott, tudatosan v�llalva m�rt�roms�g�t. Az unitarizmus m�r csak ez�rt is el�t�l minden hamis �s er�szakos egys�ges�t�st. A vil�gnak, az emberis�gnek nem egynem�s�t�sre, uniformiz�l�sra, az egyedi, szem�lyes jegyek m�ss�g�nak, saj�toss�g�nak elt�rl�s�re vagy asszimil�ci�j�ra van sz�ks�ge, halott, l�lektelen egys�gre, hanem �nk�ntes, szabad �s felel�s testv�riess�gre, ahol mindenf�le t�bbs�gi-kisebbs�gi min�s�t�s �rtelm�t veszti. Ehhez pedig elker�lhetetlen�l sz�ks�ges a tolerancia, ak�r a pozit�v diszkrimin�ci� is, a dial�gus, az �sszer� �s mindk�t f�l sz�m�ra elfogadhat� kompromisszumra val� hajland�s�g. A konfliktusokat er�szakos eszk�z�kkel csak elfojtani, elleplezni lehet, meg-�s feloldani nem. Nem is tan�csos, hiszen az elfojtott eszm�k, �rzelmek, indulatok gy�l�lett�ltete �ltal�ban robban�sszer�en szabadul fel, agresszivit�sa ir�ny�that�, sokszorosan puszt�t� �s �npuszt�t�. P�ld��rt nem kell messzire menn�nk, m�g a szomsz�dba sem. Az unitarizmus kihangs�lyozand� l�nyeg�t ez�rt k�pezi, k�l�n�sen itt �s most, a term�szetes �ton, "mag�t�l", azaz Isten t�rv�nyei szerint megval�sul� egys�g, s b�r a vil�gban tobz�dik a vall�si, nemzeti, politikai fundamentalizmus, a szabads�g, t�relem, szeretet hirdet�se �s felv�llalt szolg�lata m�gsem rem�nytelen. EGYETEMES T�telezz�k fel, hogy minden s�rget� glob�lis k�rd�s�nket megoldottak, val�s�gg� v�lt az egys�ges vil�g, s mi annak boldog "polg�raik�nt" v�gre "emberek" is vagyunk. (Ut�pia?) Hogyan jellemezhetn�nk ezt az �llapotot? Magam beteljesed�snek semmik�pp nem mern�m nevezni, ink�bb �gy �rn�m k�r�l: "nem messze vagyunk m�r Istenorsz�g�t�l". Az unitarizmus teljess�g �s egyetemess�g ig�ny� vall�sos vil�gn�zet. Tal�n m�r mi magunk is mosolygunk �s legyint�nk, amikor a t�k�letess�gre-jut�s j�zusi parancs�t id�zz�k, mint aff�le nem hivatalos lelki c�lkit�z�st, de az�rt nem mondunk le err�l az eszm�nyr�l, m�g ha olyan anakronisztikusnak, divatjam�ltnak t�nik is. Az egys�grejut�s, a f�ldi egyetemes b�ke �s boldogs�g az unitarizmusnak nem v�gs� c�lja, csup�n egyik nagyon fontos, de k�zbees� �llom�sa. Az unitarizmus c�lja a teljess�gre, egyetemess�gre, t�k�letess�gre jut�s, teol�giai nyelven az egy�ni �s kollekt�v �dv�z�l�s, az �r�k�let �r�me �s boldogs�ga. Ez az �r�kk�val� aktualit�sa az unitarizmusnak, amely minden m�s egzisztenci�lis k�rd�s�nket Istenorsz�ga perspekt�v�j�ba emeli �s helyezi. Ha szabad egy j�l ismert �s elcs�pelt materialista fr�zissal �lnem, az egys�g ink�bb mennyis�gi, az egyetemess�g min�s�gi vet�lete �let�nknek. Az egyetemess�g az az �j min�s�g, amelyet a meg�lt unitarizmus �ltal �rhet�nk el, szerezhet�nk meg. Nem ingyen kegyelemb�l, hanem er�fesz�t�s �ltal, �s nemcsak saj�t er�nkb�l, hanem Isten szent lelk�nek a seg�ts�g�vel. Az unitarizmus mindenhol �s mindenkor a min�s�g �ltal igazolta l�tjogosults�g�t, h�vta fel mag�ra a figyelmet; ha �gy jobban tetszik: legjobb k�pvisel�i a szolg�latban t�ntek �s v�ltak ki, h�rn�vre t�ve szert, vagy �r�kre "ismeretleneknek" maradva. F�ggetlen�l az unit�riusok t�teles sz�m�t�l, int�zm�nyeink erej�t�l, ak�r az elnevez�st�l, amely alatt az unitarizmus a vil�g k�l�nb�z� t�jain fel-felbukkan, az unitarizmusnak nem volt �s nincs sz�gyellnival�ja. Ez�rt engedj�nk meg magunknak annyi szer�nytelens�get, hogy az unitarizmus j�v�j�re tekintve se aggodalmaskodjunk. Nem vagyunk hurr�-optimist�k, csup�n realist�k: az emberis�gnek vall�silag az unitarizmuson k�v�l nem igen van m�s v�laszt�sa �s �tja. N�ha elk�pzelem, milyen hat�ssal volna a vall�s vil�g�ra egy f�ld�nk�v�li civiliz�ci�val �s annak vall�soss�g�val val� tal�lkoz�s, �gy �rzem, egyed�l az unitarizmus nem roppanna �ssze att�l a sokkhat�st�l, amellyel antropomorfizmusunk k�nytelen-kelletlen levetk�z�se j�rna. Nem �rzem v�letlennek - egyetemess�gr�l l�v�n sz� -, hogy �szak-amerikai hittestv�reink egy r�sze egyh�za nev�ben is �lni k�v�n az unit�rius/univerzal�sta megk�l�nb�ztet�ssel: a j�v� ir�nti nyitotts�got sejtem �s �dv�zl�m ebben, minden unit�rius megr�gz�tts�gem ellen�re. Channing tal�l�an nevezte az istens�get "egyetemes Aty�nak", kidombor�tva azt a potencialit�st, mely az unitarizmusban rejt�zik, amelyet a j�zusi erk�lcsi monoteizmushoz val� visszat�r�s�nk m�g kor�ntsem szabad�tott fel �s �rt�kes�tett teljesen. Mert v�gs� soron err�l volna sz�, amikor az unitarizmusr�l besz�l�nk, l�nyeg�t kutatjuk: igaz vall�snak bizonyul-e az unitarizmus, �letk�pes lesz-e az elj�vend� unit�riusok sz�m�ra? Kudarcaink �s sikereink m�g�tt �s f�l�tt, amelyeket eddigi �lete folyam�n unitarizmusunkban elszenvedt�nk vagy el�rt�nk, mindig ugyanarr�l volt sz�r Istenorsz�g�r�l, ennek eszm�j�r�l �s val�s�g�r�l, az �r�m�zenet gy�kereir�l �s t�vlatair�l. Befejez�sk�nt az "egy” k�t m�s sz�rmaz�kszav�hoz f�zn�k n�h�ny �szrev�telt, megjegyz�st. Imm�r n�h�ny �ve j�tszadozom ezzel az el�gg� j�l hangz� fogalommal, szem�lyes teol�giai vizsg�lati m�dszerrel: a „teol�gia grammatik�ja”. Annyira �tletszer�en, hogy ak�r a "grammatika teol�gi�j�nak" is nevezhetn�m. Dolgozatom fel�p�t�s�ben �s megszerkeszt�s�ben is hasznos�tottam n�h�ny megl�t�st azok k�z�l, amelyek ek�zben mer�ltek fel bennem. Teh�t: - Unitarizmusunkr�l, vall�sunkr�l gyakran �ll�tjuk mi magunk, hogy egyszer�. Val�ban "egy”-szer�, ha �rthet�s�g�re, �sszer�s�g�re k�v�n�nk ezzel utalni. De itt az�rt vonjunk egy hat�rt: az unitarizmus nem is olyan egyszer�, vagyis nem k�nny�, fajs�lytalan valami. - Unitarizmusunkr�l, vall�sunkr�l gyakran �ll�tj�k m�sok, k�v�l�ll�ak, hogy egy�gy�. Val�ban *egy"-�gy�, ha spekul�ci�mentess�g�re k�v�nunk ezzel utalni, a h�v� �rtelemre, mely alapja. De itt is �l� az�rt megvonni a hat�rt, am�gy adysan: "Vagy bolondok vagyunk s elvesz�nk egy sz�lig, / Vagy ez a mi hit�nk val�s�gra v�lik". R�gen a m�glya, a b�rt�n �s egyebek hat�konyan gy�gy�tott�k az egy�gy�s�get: a j�v� �vezredben, melynek az unitarizmus is l�nyege lehet, tal�n sz�m�thatunk j�indulat� eln�z�sre. Mely�rt magam is al�zatosan esedezem. Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1993 / 2. sz�ma 76-80. oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitelvek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.04 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|