Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 29, 2006 12:59 CDT

Szász Ferenc: Az unitarizmus lényege

Egyetlen - egységes - egyetemes

Szerző: . 2029 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Szász Ferenc AZ UNITARIZMUS LÉNYEGE Unitarizmus. Ízlelgetem a fogalmat s rádöbbenek: ilyen közvetlen módon még sohasem tettem fel se magamnak, se másnak a kérdést: mi is a lényege hit és életfelfogásunknak? Lehet-e és egyáltalán szabad-e vállalkozni arra, hogy "egy szóban csak" próbáljuk meg összefoglalni azt, ami, számomra legalábbis, "nyüzsgő" s "áradó", mint a lét (Radnóti)? Lehet, hogy nem volna szabad, mégis megpróbálom, hiszen ez is az unitarizmushoz tartozik s talán nem is áll távol a lényegétől. Kísérletemben abból indulok ki, hogy mi képezi a többi, általam többé-kevésbé ismert vagy éppen átélt" -izmus" lényegét. Csak néhányat sorolok fel a bölcselet, teológia, művészet, a társadalmi-politikai élet tárgyköréből: idealizmus, materializmus, monoteizmus, politeizmus, dogmatizmus, liberalizmus, realizmus, szürrealizmus, kapitalizmus, fasizmus, szocializmus, kommunizmus. Rengeteg volna még, de azt hiszem, a felsoroltak elegendőek bebizonyítani azt, hogy minden "-izmus" esetében a fogalom lényegét a toldalékkal (-izmus) ellátott alapszó határozza meg, hordozza, a toldalék csupán az alapfogalom köré rétegződő, legtöbb esetben jól körülhatárolható, leírható (?), eszme- és jelképrendszerek és valóságelemek zárt vagy kevésbé zárt halmazát jelöli. Az unitarizmus lényege tehát az "egy", az "unus, unitas" volna, legalábbis szerintem, itt kell keresnünk azt. Ebben az esetben természetesnek vélem, hogy az "egy" fogalmát úgy tekintsük, mint amely túlmutat a maga puszta számnévi mivoltán. (Az "egy"-re, mint határozatlan névmásra most gondolni sem merek!) Az "egy" magyar nyelvű, legfontosabb főnévi értékű származékszavait számba véve, számomra a követezőek tűnnek most a legkifejezőbbeknek és leghasználhatóbbaknak: egyediség, egyéniség - egyesülés, egység - egyetem, egyetemesség. Ezeket is leszűkítve három, immár jelzői értékű vezérszóra építkezem a továbbiakban, megpróbálva előbbi állításomat igazolni, úgy közeledve az unitarizmushoz, mint a történeteiben megjelenő és létező valláserkölcsi eszme-, érték- és intézményrendszerhez. E három vezérszó: egyetlen- egységes -egyetemes. EGYETLEN Az unitárius elnevezés (mint amelyből az unitarizmust közvetlenül származtathatjuk) a keresztény istenfogalom körüli teológiai küzdelemben a 16. sz. végi Erdélyben született. Első előfordulása 1600-ból ismeretes. Az "unitárius" jelző a Dávid Ferenc reformációi irányelvéhez hűségesen ragaszkodó, az istenség személyes egységét valló új reformációi irányzat kővetőinek önmegnevezése. Templomaink külső és belső falain ilyen jelmondatok őrzik azóta is ezt a mozgalmas korszakot és szellemiséget: "EGY AZ ISTEN", "AZ EGYETLEN ISTENTISZTELETÉRE". Ilyen, számomra különösen sokatmondó és naivságában is kedves felirattal is találkoztam egyik templomunk tornyán: "Csak egy az Isten*. (Hányféleképpen is lehetne ezt hangsúlyozni, olvasni és érteni!) Valójában azonban az unitarizmus, eszme- és vallástörténetileg, Isten egyetlenségének állításával, a monoteizmus megjelenéséig nyúlik vissza. Merész ez az állítás, és távol áll tőlem a nagy világvallások örökségét elorozni, unitárius őstörténetet sem hamisítanék, de az szerintem tény, hogy az egy, egyetlen Isten fogalmát Dávid Ferenc Jézustól, ő pedig a judaizmusból vette át. Az unitarizmus mindig is több volt és több akart lenni, mint a hagyományos keresztény ístenfogalom tagadása. Nem antitrinitárius kicsengése a fontos ma már, hanem az egyetlensége annak az istenségnek, aki teremtő és gondviselő szellem. Az egyetlen istenség állítása és imádása a vallástörténelemben úgy jelentkezik először, mint a politikai hatalom talán eleve bukásra ítélt vallási reformtörekvése (Egyiptom), és később úgy lesz valósága a vallás világának, mint a szellemi fejlődés szükségszerű lépcsőfoka, nagy győzelme (judaizmus, jézusi kereszténység, iszlám). Hogy a kereszténységen belül egy visszafejlődés következett be s másfél évezredig az unitárius eszme kollektív vagy egyéni eretnekségnek minősült s néha még ma is annak minősíttetik, az a kérdés lényegén nem nagyon változtat. Dávid Ferenc magányos előfutárainak és egyházzá szerveződő utódainak épp az az elévülhetetlen érdeme, hogy a kereszténységet természetes jézusi forrásához visszavezették és ezzel a vallás szerves fejlődésének igazi útján is megtartották és megtartják. A visszaesés és mellékútra-térés nem ritka a vallás fejlődésében: az unitarizmus egyik lényeges vonását éppen ezért abban látom, hogy az igazi jézusi vallás átmentője és további fejlődésének alapja s kereszténységen belül. Miért a felekezetieskedőnek tűnő, anakronisztikusnak ható, unitáriuskodó szektáskodás? - kérdezheti bárki közülünk. A kisebbségtudatból fakadó öntudatlan vagy tudatos agresszivitás megnyilvánulása vagy éppen leplezése? Bizonyosan ez is, de nem ez a lényeg. Isten egységének - egyetlenségének - a kihangsúlyozása azért fontos egy fél évezreddel a reformáció után is, mert ez képezi alapját az Ő erkölcsi személy mivoltának, s Isten erkölcsi személy, "élő" mivolta a további alapja az igazi vallásnak; ezen épül fel a vallásos világkép, a magán- és közösségi istentisztelet, a kultusz, a meghirdetett és részben ténylegesen is megélt erkölcsiség, És nemcsak Istenre vonatkoztatva; a személyes létezés leglényegesebb meghatározója, valódiságának szavatolója az egyetlenség, az egyediség, a személyesség: a világ, az ember, az emberi közösségek, az üdvözülés útjára és módjára, egyszóval minden egzisztenciális kérdésünkre nézve is. Ha a lét legfőbb értékét, személyességét, az istenségre nézve nem fogadjuk el előbb egyértelműen és mindennemű spekuláció mellőzésével, magunkra sem vonatkoztathatjuk azt, A 20. sz. végén valóban nem ildomos az individualizmus szellemet "tetemre hívni", de az individualizáció ettől függetlenül van, létezik, sőt, létünk kulcsszava, érték alapja és érték mérője, belső feltétele és szavatolója. "Óh, egyetlen egy istenség" -imádkozunk csodálattal eltelve; "én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem* -hangzik gyarlóságunk beismerése; "egyetlenem", választjuk ki szeretetünk tárgyai közül az éppen legközelebbit, Mindez világosan bizonyítja, hogy a személyes szeretet, gondolat, érzés, akarat az, amely egyetlenné, fel nem cserélhetővé, meg nem ismételhetővé teszi, avatja számunkra Istent, az embert, a világot, népünket, szülőföldünket. Szentté; s az unitarizmus "szentségeinek" száma végtelen lehet. Ez az értékfelismerés, megkülönböztetés, egyénítés munkál már a csecsemőben és kisgyermekben, mielőtt még a grammatika által a közösség strukturálná tudatát. Ezért vallom azt, hogy az unitarizmus alapfokon az egyetemes isteni kijelentésen nyugvó természetes vallás, a hívő értelem és akarat által bárhol, bármikor és bárki által felérhető és megélhető, történelmi alapja pedig a Názáreti Jézus tanításának erkölcsi monoteizmusa. Egyházzá szerveződésének érdeme pedig mindazoké, akik a Biblia, a józan értelem és a tanúságtevő mártírium árán, ha kellett, vissza tudtak térni Jézushoz üdvösségkeresésűk útján. EGYSÉGES Az individuumok, a teremtett világ egyedei, egyénei és személyiségei alkotójuk egyetlensége folytán természetes, potenciális egységet és közösséget alkotnak. Ezt a ma már közhelynek elkönyvelhető igazságot a vallás, s ezen belül az "ősunitarizmus" sejtette meg és állította elsőnek, s ez a "közhely" ma is az unitarizmus egyik alapvető hitelve. A teremtett, függő lények világában az egységre való törekvés két irányú: vertikális, amennyiben a teremtett lény a Teremtővel törekszik egységre jutni, és horizontális, amikor ez az egység a teremtmények világában képezi a megvalósulás tárgyát. A történelem folyamán az egység, a maga egyre fejlődő formáiban, fokozatosan és lépcsőzetesen jött létre. A család, a törzs, a nép, a nemzet, a társadalmi osztályok, rétegek és csoportok, az egyházak váltakoztak és váltakoznak, de az emberiség ma már eljutott az egység globális, az egész ismert világot átfogd eszméjéig és formái első megjelenéséig. Az egység természetes megvalósulási formája - és az ideális is egyben - az integráció: ennek keretében a személyesség nem tűnik el, nem oldódik fel, sőt, az egységformák is tovább élnek a magasabb rendűekben. Az örökéletet is inkább integrációnak tudjuk felfogni és állítani. Századunkban az emberiség a tudomány, főleg a fizika és biológia terén is eljutott a világ és az élet egységének a felismeréséig. Ezzel magyarázható, hogy a társadalmi-politikai kérdéseken túl (béke, igazságosság, szabadság stb.) életünk olyan kérdései is globálissá (kényszerűen közérdekűvé) váltak, mint például a természetvédelem. Az unitarizmus a maga sajátos valláserkölcsi módján járult és járul hozzá az egység munkálásához: egyrészt teológiailag továbbra is szilárd alapot nyújtott és nyújt minden igazi egységtörekvésnek, másrészt követői által számbeliségét messze meghaladóan ma is minden alkalommal ott vagyunk a haladásért, egységért vívott küzdelem élvonalában. Hogy a hazai unitarizmus ma már túlhaladott és hagyományos bizonyos szempontokból, az nem az unitárius eszme gyengülését bizonyítja, hanem a világtörténelem erővonalainak isinket elkerülő eltolódását. A világ megosztottsága eszmeileg, fajilag, társadalmilag, politikailag és vallásilag, s az ebből fakadó konfliktusok természetesen elkeserítik az unitáriusokat is, főleg, ha szűkebb pátriánkban kell újból és újból megtapasztalnunk, megélnünk őket nap mint nap; derűlátásra adhat okot azonban az a tény, hogy legalább kérdésfeltevésünk eljutott az egység gondolatáig, s egyre több olyan utat fedezünk fel, olyan eszközöket, amelyek az egység felé vezetnek és azt hathatósan munkálhatják. Gondolom, magától értetődő, hogy az unitarizmus soha nem mondhat le önmagáról a puszta (üres, formális) egység kedvéért: a kompromisszum-kötésben nem mehet el az önmagáról való lemondásig, önfeladásig. Mentségére legyen mondva, nem kívánja ezt komolyan ellenfeleitől, partnereitől sem. Az unitarizmus hagyományos radikalizmusa sohasem vezetett még agresszivitáshoz (vajon csupán a lehetőség hiányában?), mindig defenzív jellegű volt: ma sem a konfrontációt keresi, hanem a dialógust: közmondásos "harcossá-gát" nem a külső tekintélyelvűség, hatalmi eszközök bírása vagy megőrzése, hanem az általa képviselt hitelvek igazságtartalma generálja. Ezt a szelíd és mégis határozott jézusi alapállást a régi és új szembenállásában és harcában a 16. sz.-ban egyedülálló módon élte meg Dávid Ferenc: miután egy évtizeddel korábban ő maga volt a lelkiismereti szabadság és vallási türelmesség törvénybeiktatásának kezdeményező "lelke", hitelveihez való töretlen hűségében, a megismert igazsághoz ragaszkodva, minden kompromisszumot elutasított, tudatosan vállalva mártíromságát. Az unitarizmus már csak ezért is elítél minden hamis és erőszakos egységesítést. A világnak, az emberiségnek nem egyneműsítésre, uniformizálásra, az egyedi, személyes jegyek másságának, sajátosságának eltörlésére vagy asszimilációjára van szüksége, halott, lélektelen egységre, hanem önkéntes, szabad és felelős testvériességre, ahol mindenféle többségi-kisebbségi minősítés értelmét veszti. Ehhez pedig elkerülhetetlenül szükséges a tolerancia, akár a pozitív diszkrimináció is, a dialógus, az ésszerű és mindkét fél számára elfogadható kompromisszumra való hajlandóság. A konfliktusokat erőszakos eszközökkel csak elfojtani, elleplezni lehet, meg-és feloldani nem. Nem is tanácsos, hiszen az elfojtott eszmék, érzelmek, indulatok gyűlölettöltete általában robbanásszerűen szabadul fel, agresszivitása irányítható, sokszorosan pusztító és önpusztító. Példáért nem kell messzire mennünk, még a szomszédba sem. Az unitarizmus kihangsúlyozandó lényegét ezért képezi, különösen itt és most, a természetes úton, "magától", azaz Isten törvényei szerint megvalósuló egység, s bár a világban tobzódik a vallási, nemzeti, politikai fundamentalizmus, a szabadság, türelem, szeretet hirdetése és felvállalt szolgálata mégsem reménytelen. EGYETEMES Tételezzük fel, hogy minden sürgető globális kérdésünket megoldottak, valósággá vált az egységes világ, s mi annak boldog "polgáraiként" végre "emberek" is vagyunk. (Utópia?) Hogyan jellemezhetnénk ezt az állapotot? Magam beteljesedésnek semmiképp nem merném nevezni, inkább így írnám körül: "nem messze vagyunk már Istenországától". Az unitarizmus teljesség és egyetemesség igényű vallásos világnézet. Talán már mi magunk is mosolygunk és legyintünk, amikor a tökéletességre-jutás jézusi parancsát idézzük, mint afféle nem hivatalos lelki célkitűzést, de azért nem mondunk le erről az eszményről, még ha olyan anakronisztikusnak, divatjamúltnak tűnik is. Az egységrejutás, a földi egyetemes béke és boldogság az unitarizmusnak nem végső célja, csupán egyik nagyon fontos, de közbeeső állomása. Az unitarizmus célja a teljességre, egyetemességre, tökéletességre jutás, teológiai nyelven az egyéni és kollektív üdvözülés, az örökélet öröme és boldogsága. Ez az örökkévaló aktualitása az unitarizmusnak, amely minden más egzisztenciális kérdésünket Istenországa perspektívájába emeli és helyezi. Ha szabad egy jól ismert és elcsépelt materialista frázissal élnem, az egység inkább mennyiségi, az egyetemesség minőségi vetülete életünknek. Az egyetemesség az az új minőség, amelyet a megélt unitarizmus által érhetünk el, szerezhetünk meg. Nem ingyen kegyelemből, hanem erőfeszítés által, és nemcsak saját erőnkből, hanem Isten szent lelkének a segítségével. Az unitarizmus mindenhol és mindenkor a minőség által igazolta létjogosultságát, hívta fel magára a figyelmet; ha így jobban tetszik: legjobb képviselői a szolgálatban tűntek és váltak ki, hírnévre téve szert, vagy örökre "ismeretleneknek" maradva. Függetlenül az unitáriusok tételes számától, intézményeink erejétől, akár az elnevezéstől, amely alatt az unitarizmus a világ különböző tájain fel-felbukkan, az unitarizmusnak nem volt és nincs szégyellnivalója. Ezért engedjünk meg magunknak annyi szerénytelenséget, hogy az unitarizmus jövőjére tekintve se aggodalmaskodjunk. Nem vagyunk hurrá-optimisták, csupán realisták: az emberiségnek vallásilag az unitarizmuson kívül nem igen van más választása és útja. Néha elképzelem, milyen hatással volna a vallás világára egy földőnkívüli civilizációval és annak vallásosságával való találkozás, úgy érzem, egyedül az unitarizmus nem roppanna össze attól a sokkhatástól, amellyel antropomorfizmusunk kénytelen-kelletlen levetkőzése járna. Nem érzem véletlennek - egyetemességről lévén sző -, hogy észak-amerikai hittestvéreink egy része egyháza nevében is élni kíván az unitárius/univerzalísta megkülönböztetéssel: a jövő iránti nyitottságot sejtem és üdvözlöm ebben, minden unitárius megrőgzőttségem ellenére. Channing találóan nevezte az istenséget "egyetemes Atyának", kidomborítva azt a potencialitást, mely az unitarizmusban rejtőzik, amelyet a jézusi erkölcsi monoteizmushoz való visszatérésünk még korántsem szabadított fel és értékesített teljesen. Mert végső soron erről volna szó, amikor az unitarizmusról beszélünk, lényegét kutatjuk: igaz vallásnak bizonyul-e az unitarizmus, életképes lesz-e az eljövendő unitáriusok számára? Kudarcaink és sikereink mögött és fölött, amelyeket eddigi élete folyamán unitarizmusunkban elszenvedtünk vagy elértünk, mindig ugyanarról volt szőr Istenországáról, ennek eszméjéről és valóságáról, az örömüzenet gyökereiről és távlatairól. Befejezésként az "egy” két más származékszavához fűznék néhány észrevételt, megjegyzést. Immár néhány éve játszadozom ezzel az eléggé jól hangzó fogalommal, személyes teológiai vizsgálati módszerrel: a „teológia grammatikája”. Annyira ötletszerűen, hogy akár a "grammatika teológiájának" is nevezhetném. Dolgozatom felépítésében és megszerkesztésében is hasznosítottam néhány meglátást azok közül, amelyek eközben merültek fel bennem. Tehát: - Unitarizmusunkról, vallásunkról gyakran állítjuk mi magunk, hogy egyszerű. Valóban "egy”-szerű, ha érthetőségére, ésszerűségére kívánónk ezzel utalni. De itt azért vonjunk egy határt: az unitarizmus nem is olyan egyszerű, vagyis nem könnyű, fajsúlytalan valami. - Unitarizmusunkról, vallásunkról gyakran állítják mások, kívülállóak, hogy együgyű. Valóban *egy"-ügyű, ha spekulációmentességére kívánunk ezzel utalni, a hívő értelemre, mely alapja. De itt is ülő azért megvonni a határt, amúgy adysan: "Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, / Vagy ez a mi hitünk valóságra válik". Régen a máglya, a bőrtőn és egyebek hatékonyan gyógyították az együgyűséget: a jövő évezredben, melynek az unitarizmus is lényege lehet, talán számíthatunk jóindulatú elnézésre. Melyért magam is alázatosan esedezem. Megjelent a Keresztény Magvető 1993 / 2. száma 76-80. oldalain.


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Hitelvek
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.37 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::