Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 27, 2006 06:18 CDT

DR. BORB�LY ISTV�N: AZ IM�DS�G

Szerz�: . 989 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


DR. BORB�LY ISTV�N: AZ IM�DS�G Vall�sos emberek �s teol�gusok mind egyet �rtenek abban, hogy az im�ds�g a vall�s k�zponti r�sze. Az igazi vall�sos �letet nem a hitt�telekben �s nem az egyh�zi int�zm�nyekben, nem is a szertart�sokban tal�lhatjuk meg, hanem az im�dkoz�sban. Az ima szavaiban, nyilatkozik meg a kegyes l�lek minden �h�tata. „Tanulm�nyozz�tok b�rmely id�k szent �let� embereinek im�ds�g�t s megismeritek hit�ket, �let�ket, �szt�nz�seiket, m�veiket" — mondta a h�res pr�dik�tor Adolf Monod, A vall�sos k�pzetek �s cselekedetek tarka vil�ga rendesen csak visszat�kr�z�d�se a szem�lyes vall�sos �letnek. A legk�l�nb�z�bb gondolatok Istenr�l, a teremt�sr�l, a kinyilatkoztat�sr�l, a megv�lt�sr�l, az �r�k�letr�l mind kijegecesed�sek, amelyekben a lelkek gazdagon �rad� vall�sos �lm�nyei, a hit, a rem�ny �s a szeretet �lt�ttek alakot. A v�ltozatos szertart�sok �s szakramentumok, a megszentel�sek �s megtisztul�sok, az �ldoz�sok �s a szent �tkez�sek, a szent t�ncok �s a k�rmenetek, az aszketizmus �s az erk�lcs �sszes m�vei mind csak k�zvet�tett kifejez�sei a bens� kegyes �lm�nynek. Ellenben az im�ds�gban ez az �lm�ny k�zvetlen�l nyilatkozik meg. A vall�s �s az im�dkoz�s viszony�t Joseph Zahn a, k�vetkez�k�ppen hat�rozta meg: ,,A vall�s �s az im�ds�g nem ugyanegy dolog, azonban annyira egy�v� tartoznak, mint az �let �s a l�legz�s, vagy az �rtelein �s a nyelv. Amint nincs igazi vall�s Isten s az �r�kk�val�s�g eszm�je n�lk�l, azonk�ppen vall�sos �let sincs im�dkoz�s n�lk�l. Az im�dkoz�s a nyilv�nos bizony�t�ka Isten b�r�s�nak, amely birtokol�s ugyancsak a j�v� �letben lesz teljes, de m�r a f�ldi �letben kezd�dik a hitben, a rem�nyben �s a szeretetben. Az Istenben val� hit �s bizalom az � szeretete egy�ttv�ve �s a l�lekben elevenn� v�lva, elmondva hangosan, hogy m�sok is hallj�k, vagy cs�ndesen, hogy csak Isten hallja, szavakban vagy szavak n�lk�l — ez az im�ds�g. Ha meg lehet valamivel mutatni az utat, amelyen a vall�s az emberis�gre �ld�st hozhat, �gy ez �tmutat�sban a legf�nyesebb teol�giai fejteget�s nem �r annyit, mint a szer�ny, de sz�vb�l j�v� im�ds�g. Az im�ban a vall�sos igazs�gok megismer�se k�zvetlen�l v�lik gy�m�lcs�z�v�: vigasztal�s �rad sz�t a f�ld�n, erk�lcsi er� fakad, megpecs�tel�dik az Istennel s a vall�sos emberekkel val� szent sz�vets�g. Aki teh�t soha nem im�dkozik, arr�l azt kell mondanunk, hogy a vall�sos �s erk�lcs�s fens�gess�g birodalm�b�l idegen vil�gba t�vozott el. Aki sz�m�ra pedig az im�ds�g fogalma csak f�lig vil�gos, a saj�t vall�sos fogalmaival nem j�tt m�g tiszt�ba. Hogyha a vall�s �s az im�dkoz�s �gy viszonyulnak egym�shoz, mint az �let �s a l�legz�s, vagy az �rtelem �s a nyelv, s ha csakugyan �gy van, hogy az eg�szs�ges �lethez eg�szs�ges l�legz�s, a fejlett �rtelmis�ghez gazdag nyelv sz�ks�geltetik, akkor azt kell mondanunk, hogy az im�dkoz�s helyes �rtelmez�se �s gyakorl�sa a vall�sos �letnek a m�rt�ke." Minthogy az im�dkoz�s a vall�sos �letnek legl�nyegesebb �s sz�ks�gszer� megnyilatkoz�sa, az�rt szem�lyek sz�m�ra �s rendszerekre n�zve ez a leghelyesebb m�rt�k, amivel biztosan meg lehet m�rni a vall�snak megl�t�t, fok�t �s min�m�s�g�t. Karl Girgensohn szerint: Az im�ds�g a l�lek vall�sos �let�nek a legtal�l�bb m�rt�ke. Ha tudjuk valakir�l, hogy hogyan im�dkozik, tudjuk eg�sz vall�s�t. Amikor az ember tan�k n�lk�l szemt�l szemben �ll Istennel, lelke teljes leplezetlens�gben �ll alkot�ja el�tt, amit ilyenkor mond, abb�l pontosan megismerhet� telk�nek szeg�nys�ge vagy gazdags�ga. Azonban nemcsak az egyes emberek k�z�tti k�l�nbs�gek t�nnek ki az im�kb�l, hanem eg�sz korok, kult�r�k, egyh�zak �s vall�sok k�l�nbs�gei is. Az ember semmif�le vall�sos megnyilatkoz�sa nem mutatja oly tiszt�n az isteni l�nyegr�l a legk�l�nb�z�bb Id�kb�l val� legk�l�nb�z�bb felfog�sait, az emberek k�ls� �s bels� t�rt�net�t semmi sem t�kr�zi vissza oly �l�nken, mint �ppen az imaform�k. �ppen ez�rt, Deissmannak tal�l� szavai szerint, a vall�s �s a vall�sok kutat�j�ra n�zve nincs semmi olyan tanuls�gos forr�s, mint az im�ds�g s az im�r�l val� bizonys�gok. Ezek valamely vall�st, valamely vall�sos k�z�ss�get, vagy kegyes embereket jobban jellemeznek, mint b�rmin� mitol�gia, legenda, dogma, mor�l vagy teol�gia. A vall�s t�rt�nete — szinte azt mondhatni — az im�ds�g t�rt�nete. Az ima a vall�sos �lm�ny azon alakja, melyben az igazi kegyess�g �lete s tev�kenys�ge a legteljesebben megnyilatkozik, s egyszersmind a legf�l�bben elrejt�zik. Az igazi szem�lyes ima gondosan elrejt�zik a prof�n szemek �s f�lek el�l. M�g a primit�v kult�r�j� emberek is rendk�v�l z�rk�zottak �s sz�kszav�ak, ha vall�sos �let�kr�l van sz�. Utaz�k mondj�k, hogy olykor �vek kellenek ahhoz, hogy a primit�v n�pek vall�sos �let�be betekinthessenek. A m�velt ember m�g enn�l is z�rk�zottabb. A vall�sos zsenik hit�lete titokban megy v�gbe. ,,A vall�soss�g — mondja Kierkegaard — olyan titok, hogy az ember, mint valami fiatal le�ny, elpirul, ha rajtakapj�k." Az im�ban a mag�nyos l�lek �ll az egyed�llev� Isten el�tt. S ez�rt van az, hogy a val�ban kegyes lelkek im�dkoz�skor a mag�nyba, cs�ndes szob�jukba vagy a szabad term�szetbe mennek. Amit ezek ilyenkor Isten�k el� t�rnak, azt m�s ember szeme soha meg nem l�thatja. Igaz ugyan, hogy e kegyes emberek is szoktak besz�lgetni tan�tv�nyaikkal az im�dkoz�s m�dj�r�l, form�j�r�l �s tartalm�r�l, de szinte soha nem t�rt�nt meg, hogy m�sok jelenl�t�ben v�gezz�k el im�dkoz�sukat. P�l apostol leveleiben gyakorta int az im�dkoz�sra, elv�tve az im�dkoz�s titokteljes hat�s�r�l is sz�l, de gondosan 'tart�zkodott att�l, hogy �r�saiban imaformul�kat k�z�lj�n h�veivel. Az is igaz, hogy nagyon sok kinyomtatott im�t olvashatunk meg hallhatunk. Azonban ezek mind nem igazi im�ds�gok, nem a foh�szkod�snak, a m�lys�gb�l j�v� seg�ts�g�rt ki�lt�snak, a felgerjedt sz�vnek spont�n megnyilatkoz�sai. Legt�bbj�k el�re elk�sz�tett alkalmi ima. Pedig a val�di im�ds�g a l�lek felgerjedt �llapot�ban el�re nem sejthet� form�ban j�n l�tre: n�ha egy cs�ndes s�haj, m�skor csak �gy tekintet vagy egy n�ma �rzelem. Az ilyen igazi im�kr�l — sajnos — csak k�zvetve tudunk, nyilatkozatokb�l, feljegyz�sekb�l, imat�red�kekb�l �s vall�sos k�ltem�nyekb�l. Azt a sokf�le im�ds�got, melyben az im�dkoz� lelkek Istenhez foh�szkodnak, a k�nnyebb �ttekint�s v�gett t�pusokra osztjuk fel. 1. A primit�v imaform�k. Az im�ds�g eredeti form�ja a primit�v emberek im�ja, melynek a hirtelen kit�r�se (affektivit�s), az �nk�ntelens�g (spontaneit�s) �s megk�t�tts�gn�lk�lis�g, a szenved�lyes k�v�n�s �s konkr�t re�lis elk�pzel�s a jellemz� saj�ts�gai. A primit�v ember pillanatnyi meghat�dotts�gb�l fakad� im�dkoz�sa a ritu�lis im�ba papi szertart�si formul�v� merev�l; a k�zvetlen lelki megnyilatkoz�sb�l �gy �lland� szertart�si forma lett, amely nemzed�kr�l nemzed�kre �r�kl�dik. A ritu�lis pr�zai im�ds�gnak a templomi �nnepi himnusz a t�rsa, ez a papi-k�lt�i alkot�s, amely d�szes �s dag�lyos, �lland� jelleg� �s neh�zkes, mik�nt maga a bonyodalmas templomi szertart�s. K�s�bb ezt az imaform�t az elevenebb, frissebb l�rai k�ltem�ny, az �n, irodalmi himnusz v�ltotta fel. 2. A b�lcsel� ima. Ez ellen a primit�v, szertart�sos ima ellen id�vel a fejl�d� vall�sos gondolkoz�s tiltakozni kezdett, s a naiv im�dkoz�st el vont, racion�lis — etikai im�ds�g v�ltotta fel, amely mint az erk�lcsi akar�snak minden szenved�lyt�l mentes kifejez�d�se, ink�bb alkalmazkodott az �rtelem szigor�bb k�v�nalmaihoz. 3. A vall�sos zsenik im�i, A legtiszt�bb �s leggazdagabb imaform�i a nagy vall�sos zseniknek voltak, kik az im�dkoz�sban az eszm�nyi lend�letet �seredeti elevens�ggel, az erk�lcsi tisztas�got elemi vall�sos szenved�llyel, a m�ly bens�s�get ki�rad� er�vel egyes�tett�k. Ezeknek a vall�sos lelkeknek im�dkoz� kegyess�ge k�t t�pusra oszthat�: misztikus �s pr�f�tai t�pusra. a) A misztikus im�ds�g a vil�gt�l �s a saj�t szenved�lyeit�l meg szabadult l�leknek Istenhez val� fordul�sa, Az im�dkoz� misztikus az �rz�ki, hangulatos, fantasztikus k�pekb�l �ll� elm�lked�st�l l�lekben a legf�bb j�nak gy�ny�rrel teljes szeml�l�s�ig emelkedik fel, m�gnem az elragad� Isten-szeml�let belev�sz az ekszt�zis v�gtelen boldogs�g�ba, ahol a v�ges ember elmer�l a v�gtelen Isten m�rhetetlens�g�be. E misztikus im�dkoz�sm�d egyik megnyilatkoz�si form�ja a buddhista vall�sos elm�lyed�s. Mik�nt a buddhizmus Isten- �s kegyelemn�lk�li �dvvsall�s, azonk�ppen a buddhista vall�sos elm�lyed�s is misztikus medit�ci� �s kontemipl�ei� a summum bonun-hoz val� szem�lyes viszony n�lk�l; az im�dkoz� szerzetes a szenved�snek �rzelemt�l s�lyos szeml�l�s�t�l f�lemelkedik a gy�ny�rrel telt nyugalomhoz, a nyugalomt�l a k�z�ny�ss�ghez, a k�z�ny�ss�gt�l a Nirv�n�hoz, vagyis a teljes kih�v�shoz �s elm�l�shoz. A pr�f�tai im�dkoz�s szemben a misztikus im�dkoz�ssal a sz�v ki�nt�se, j�mbor kimond�sa a szorongat� sz�ks�gnek �s a v�gyakoz� �hajt�snak, a k�ny�rg�s meghallgat�s��rt, segedelm��rt �s �dv�ss�g�rt saj�t maga �s felebar�tai sz�m�ra. A primit�v im�ds�g �led fel e form�ban �jra vall�silag bens�s�gess� v�lva �s erk�lcsileg letisztulva. A pr�f�tai im�dkoz�s nem csup�n k�r�s, hanem tov�bbmen� kimond�sa az Isten ir�nti kegyes bizodalomnak, illet�leg az � akarata el�tti f�rfias megal�zkod�snak. A nagy vall�sos egy�nis�gek im�dkoz�s�val p�rhuzamba �ll�that� azoknak a zseni�lis embereknek im�dkoz�sa, akiknek alkot� tev�kenys�ge m�s �rt�kter�leten �rv�nyes�l, a nagy k�lt�k� �s m�v�szek�. Ezek im�iban a kontemplat�v-misztikus �s affekt�v-pr�f�tai imat�pus jut ism�t �rv�nyre. 4, A templomi liturgikus k�zim�k. A templomi liturgikus k�zim�ban a szolid�risan �rz� vall�sos k�z�ss�g a maga �dv�ss�g�t �nnepies dics�retben �s k�sz�netben, �dvkiv�nat�t egyetemes k�r�s�ben �s k�lcs�n�s k�ny�rg�sben juttatja kifejez�sre. Az eredetileg er�s vall�sos kollekt�v �lm�ny k�zvetlen megnyilatkoz�sa a templomi k�zim�ban fokozatosan szigor�an szab�lyozott egyh�zi liturgia-form�v� merev �lt, minden id� sz�m�ra �rv�nyes r�tuss�, melynek �nmag�ban van �rv�nyess�ge, az �rt�ke �s a sz�ks�gess�ge. 5. A t�rv�nyszer� �s �rdemszerz� egy�ni im�k. A t�rv�nyszer� �s �rdemszerz� egy�ni im�k, amint azokat n�mely egyh�zak el��rj�k, eredetileg pedag�giai c�lt szolg�ltak: �lland� haszn�latukkal a h�veket a vall�sos �s erk�lcsi eszm�nyek magaslat�ra akart�k felemelni. Azonban, a kegyess�gnek egy�nies bels� megnyilatkoz�sa ez �ltal k�ls�, g�pies cselekedett� torzult el. A vall�s t�rt�net�ben az ima rendk�v�l sokf�le form�ban fordul el�; mint az egyes kegyes l�lek cs�ndes mag�basz�ll�sa �s mint valamely egyh�z �nnepi liturgi�ja, mint valamely vall�sos g�niusz eredeti alkot�sa �s mint az �tlagember imaut�nz�sa, mint buzg� vall�sos �lm�ny spont�n kifejez�d�se �s mint �rtelmetlen formula g�pies recit�l�sa, mint a sz�v gy�ny�r�s�ge �s elragadtat�sa �s mint a t�rv�ny rideg v�grehajt�sa, mint �nk�nytelen megk�nnyebb�l�se egy t�l�rad� affektusnak �s mint egy vall�sos t�rgyra val� sz�nd�kos koncentr�ci�, mint hangos felki�lt�s �s n�ma elmer�l�s, mint m�v�szies k�lt�i alkot�s �s mint dadog� besz�d, mint a szellemnek a legmagasabb l�nyhez val� felrep�l�se �s mint a sz�v, legm�lyebb sz�ks�g�nek a kipanaszl�sa, mint �rvendez� h�l�lkod�s �s elragad� dics�ret s mint al�zatos k�r�s a megbocs�t�s�rt, mint gyermeki sir�nkoz�s az �let�rt, eg�szs�g�rt �s szerencs��rt s f�rfias komoly v�gyakoz�s az erk�lcsi harchoz sz�ks�ges er� ut�n, mint egyszer� ima a min- dennapi keny�r�rt �s em�szt� v�gyakoz�s Isten ut�n, mint �nz� k�v�n�s �s mint az embert�rsakr�l val� �nzetlen gondoskod�s, mint vad �tkoz�d�s �s bossz�szomj s im�dkoz�s az ellens�g�rt, mint szenved�lyes z�rget�s �s k�vetel�z�s s mint j�mbor lemond�s �s szent k�z�ny, mint Isten elhat�roz�s�nak saj�t kicsinyes �nz�s�nk szerinti megv�ltoztatni t�rekv�se �s mint �nmag�r�l megfeledkez�s �s a legf�bb j�nak val� �nfel�ldoz�s, mint a b�n�s a szigor� B�r�hoz val� f�l� esdekl�se �s mint a gyermek bizalmas besz�lget�se atyj�val, mint h�zelg� �radoz�s a megk�zel�thetetlen �r fel� �s mint a bizalmas bar�t szabad megnyilatkoz�sa, mint a szolga al�zatos k�r�se hatalmas Ur�hoz. E sokf�le ellent�tnek �s k�l�nb�z� imat�pusnak �ttekint�sekor �n-k�nytelen�l is f�lmer�l az a k�rd�s, hogy mi a k�z�s alapja e k�l�nf�le megnyilatkoz�si form�knak, egysz�val, mi a l�nyege az im�ds�gnak? A v�lasz e k�rd�sre nem k�nny�. Hogy az ima l�nyeg�t igaz�n meg�rthess�k, az ima azon t�pusait kell szem�gyre venn�nk, amelyekben ez mint naiv, spont�n lelki megnyilatkoz�s jelentkezik, vagyis az els�dleges, �n. primer imat�pusokat k�l�n kell v�lasztanunk a m�sodlagos, �n. szekunder imat�pusokt�l. E k�l�nv�laszt�s nem neh�z, mert a primer imat�pusok nagyon k�l�nb�znek a t�bbi imat�pusokt�l a primit�v ember naiv im�dkoz�sa, a vall�sos zsenik egy�ni vall�sos �lete �s im�dkoz�sa, a templomi k�zima (abban a form�ban, amelyben az m�g nem merev�lt Szakrament�lis r�tuss�) — a t�bbi, �n. szekunder imaform�kt�l, Mindezekn�l az ima egy tiszt�n lelki �lm�ny k�zvetlen kifejez�d�se. Eg�szen m�sok a szekunder imat�pusok. Ezek nem eredeti, szem�lyes �lm�nyek, hanem az eredeti �l� �lm�nynek az ut�nzatai, illetve megmerev�lt imaform�k. Az �tlagh�vek egy�ni im�dkoz�sa t�bb�-kev�sb� szolgai �tv�tele idegen eredet� �lm�nyeknek, amib�l az k�vetkezik, hogy e szekunder im�k elevens�g, er� �s m�lys�g tekintet�ben az eszm�nyi' minta m�g�tt maradnak. A filoz�fiai ima hideg absztrakci� az etika �s metafizika elvei szerint megszerkesztve; az �l� im�ds�g ebben a form�ban idegen t�rv�nyekhez, az �n. filoz�fiai norm�khoz alkalmazkodik. Az ilyen ima azt�n nem is igazi im�ds�g, hanem csak az �rny�ka annak: m�v�szi, de holt alkot�s. A ritu�lis ima-formula, a liturgikus himnusz, �s k�zima mint szertart�sformula, a t�rv�nyszer� �s �rdemszerz� im�k — mindezek az imat�pusok �lettelen merev im�k, amelyekben a l�ktet� szem�lyes �let objekt�v, szem�lytelen form�v�, „elvv�" lett. Az meglehet, hogy a tartalmukba val� behatol�s a fog�kony j�mbor lelkeket �j ima�lm�nyre �szt�nzi; az is lehet, hogy a nyilv�nos istentisztelet vagy mag�nyos elm�ly�l�s alkalm�val val� recit�l�suk kegyes hangulatot tud kelteni, m�gis tagadhatatlan, hogy ezek nem a szem�lyes �lm�ny k�zvetlen kifejez�d�sei. Az ima l�nyeges von�sai nem v�lnak �szrevehet�kk� a szekunderform�kon, csup�n a tiszta egyszer�-im�ds�gokon �s az alkot� zsenik vall�sos megnyilatkoz�saiban tal�lhat�k. �ppen ez�rt a szekunder imat�pusokait csak azut�n vehetj�k vizsg�lat al� s az ima l�nyeges tulajdons�gait csak akkor kereshetj�k benn�k, amikor m�r meg�llap�tottuk az ima l�nyeg�t. Az ima l�nyege azon mot�vumokb�l fejthet� meg, amelyek az im�nak k�z�s lelki gy�k�rsz�lai. Mi ind�tja a vall�sos, embert az im�dkoz�sra? Mit akarnak a vall�sos emberek im�dkoz�skor? Egy francia pszichol�gus (Da Costa Guimaraens) �rta: „Im�dkozni annyi, mint lelki sz�ks�geit kiel�g�teni." E meghat�roz�s meglehet�sen fel�letes, de a helyes gondolat ir�ny�ban van megfogalmazva. Az ima egy magasabb, gazdagabb, emelkedettebb �let fel� val� element�ris t�rekv�s kifejez�d�se. B�rmi is legyen az im�ds�g t�rgya, b�rmin� �rt�kter�lethez is tartozz�k — az eudaimonisztikushoz, az etikaihoz vagy a tiszt�n vall�soshoz — az ima mindig er�teljes v�gyakoz�s egy er�sebb, tiszt�bb, �rt�kesebb, boldogabb �let ut�n. �goston szavai — „Istenem, amikor T�ged kereslek, egy boldogabb �letet keresek" — minden im�ds�gnak a lelki gy�ker�t jel�lik. Az �hez� pigmeus, aki �tel�rt s�r; a lelkes�lt misztikus, aki a v�gtelen Isten nagys�g�ba �s sz�ps�g�be mer�lt el; a b�nei s�lya alatt g�rnyed� kereszt�ny, aki b�nbocs�nat�rt �s �dv�ss�g�rt k�ny�r�g — mind �letet keres. Ezek mind �let�szt�n�k igazol�s�t, f�lfel� ir�nyul�s�t �s gazdagod�s�t akarj�k. M�g az im�dkoz� buddhista szerzetes is, aki elm�lked�seivel a t�k�letes mag�rahagyatotts�gig eljutott, �let�nek megzord�t�s�vial egy magasabbrend�, tiszt�bb �letet rem�l el�rhetni. Saj�t vall�sos �let�nk megszil�rd�t�s�ra val� t�rekv�s az ima l�nyege. Azonban az ima legm�lyebb gy�ker�nek a felt�r�sa m�g nem adja az ima igazi l�nyeg�t. Hogy ezt megtal�ljuk, ahhoz nem sz�ks�ges az ima lelki mot�vumai ut�n tudakoz�dnunk. Pontosabb enn�l, hogy az im�dkoz� hitfelfog�s�t ismerj�k, hogy megtudjuk azon eszmei f�lt�teleket, amelyek az im�nak mint lelki �lm�nynek alapj�t k�pezik. Mit gondol az egyszer� j�mbor l�lek im�dkoz�skor? Bizony�ra azt hiszi, hogy a k�zvetlen�l jelenlev� szem�lyes Istennel besz�l, � el�tte �ll s vele van �l�, bens� viszonyban. Enn�lfogva az ima�lm�ny bens� strukt�r�ja h�rom t�nyez�b�l �ll: 1. hit az �l� szem�lyes Istenben; 2. hit az � val�s�gos k�zvetlen jelenl�t�ben; 3. hit abban a dr�mai viszonyban, amelyben az im�dkoz� ember a jelenlev�nek meg�lt Istennel van. Minden ima a hiv� hozz�fordul�sa ahhoz a m�sik L�nyhez, akinek mag�t bens�leg f�lt�rja s akivel mag�t k�zli. Az �n besz�de egy m�sik Szem�llyel. Ez a m�sik Szem�ly azonban nem f�ldi ember, hanem emberf�l�tti L�ny, akit�l mag�t f�gg�nek �rzi, de az�rt olyan L�ny, akinek hat�rozottan emberi von�sai vannak: gondolkozik, akar, �rez, �ntudata van. „Az ima a szem�lyes l�leknek a szem�lyes Istenhez fordul�sa" — mondja Tylor. A szem�lyes Istenben val� hit a sz�ks�ges el�felt�tele �s alapja minden im�nak. Az antropomorfizmus, amely a primit�v im�ban mindig, de a nagy vall�sos, pr�f�tai szem�lyis�gek im�iban is gyakran el�fordul, durva eltorz�t�sa a szem�lyes Istenben val� hitnek, ami nem tartozik az ima l�nyeg�hez. Azonban, ahol Isten szem�lyes volt�nak elk�pzel�se elhalv�nyult, ahol — mint a filoz�fiai im�ban vagy a panteista misztik�ban — a szem�lyes Isten a mindens�gben — en kai pan — foszlott sz�t, ott megsz�nt az igazi ima, �s a puszta elm�lked� elm�ly�l�snek adta �t hely�t. Az im�dkoz� ember ehhez a szem�lyes Istenhez �rzi k�zel mag�t. A primit�v ember azt hiszi, hogy Isten egy meghat�rozott l�that� helyen tart�zkodik; teh�t ide igyekszik, amikor hozz� im�dkozni akar, e hely fel� ford�tja szemeit �s emeli �sszekulcsolt kezeit. A vall�sos g�niusz Isten jelenl�t�t saj�t sz�v�nek cs�ndess�g�ben �li meg, a legm�lyebb lelki nyugalomban. Azonban mindig Isten val�s�gos jelenl�t�nek tisztelettel teljes �s b�tor�t� 'tudata az, ami ennek az igazi ima�lm�nynek alapt�nu-s�t megadja. Noha Isten, akihez az im�dkoz� k�ny�r�g, �rz�kf�l�tti L�ny, a kegyes l�lek m�gis olyan k�ts�gbe nem vonhat� bizonyoss�ggal �rzi az � jelenl�t�t, mintha val�s�ggal �l� ember �llna el�tte. A szem�lyes Istenben val� hit �s az � jelenval�s�g�nak bizonyoss�ga az ima k�t el�felt�tele. Az ima azonban m�g enn�l is t�bb: a h�v�nek Istenhez val� �l� vonatkoz�sa, k�zvetlen szem�lyi viszony: k�z�ss�g. Minthogy pedig az ima k�t szem�ly k�zvetlen szem�lyes viszony�b�l fakad, az�rt azt mondhatjuk, hogy az ima k�z�ss�gi probl�ma. Az embernek Istenhez val� viszonya mindig a f�ldi t�rsadalmi viszonyokat t�kr�zi vissza: a szolgai vagy a gyermeki, a bar�ti vagy a hitvesi viszonyt. A primit�v emberek, valamint az alkot� vall�sos szem�lyis�gek kegyess�g�ben a vall�sos k�tel�k „ex analogia societatis humanae" �rthet� meg. A naiv im�dkoz�snak �ppen ez a f�ldi szoci�lis momentum adja meg a dr�mai elevens�g�t. Ahol, mint n�mely misztikusn�l, az Istenhez val� vall�sos viszony nem az emberi szoci�lis viszonyok mint�j�ra alakult ki, ott az im�ds�g val�s�gos k�lcs�n�s kapcsolat helyett tiszta kontempl�ci�v� v�ltozott �t. Amint az Istenr�l val� antropomorfisztikus elk�pzel�s csak egyik durv�bb form�ja a szem�lyes Istenben val� hitnek, �ppen �gy az im�val Isten akarat�ra val� re�lis hat�snak a hite, teh�t a hit abban, hogy Isten a magunk r�sz�re megnyerhet� �s hajl�that� — amint ez a t�ny a primit�v �s a pr�f�tai im�kban teljes �less�ggel megtal�lhat� —, szint�n csak durva form�ja az Istennel val� k�zvetlen, eleven viszonynak. Az eff�le nem tartozik az ima l�nyeg�hez. Az im�ban lev� csoda nem az im�ds�g teljes�t�s�ben, teh�t az embernek Istenre val� hat�s�ban van, hanem a v�ges l�ny �s a v�gtelen Szellem titokzatos �rintkez�s�ben. �ppen abb�l, hogy az ima a vall�sos emberek �s Isten k�z�tti val�s�gos �sszek�ttet�s, k�vetkezik, hogy az ima l�nyege nem kiz�r�lag lelki, hanem ink�bb metafizikai, vagy mint Tholuck mondta, „az ima ereje nemcsak f�ldi er�, hanem olyan er� is, amely az �gig �r". S�derblom szerint ,,a mi lelk�nk m�ly�n nem csup�n a mi saj�t hangunk visszhangzik, hanem egy olyan val�s�g� is, amelyik magasabb �s nagyobb, mint a saj�t hangunk, s amelyet im�dni kell". Az im�ds�g teh�t a kegyes l�lek eleven viszonya a, szem�lyesnek gondolt �s jelenlev�nek meg�lt Istennel; olyan viszony, amely az emberi t�rsadalmi kapcsolatok form�it t�kr�zi viasza. Az im�nak ez a l�nyege a szekunder imat�pusokban csak t�k�letlen m�don tal�lhat� meg. A ritu�lis im�ban, a templomi himnuszokban, a liturgikus im�kban, valamint a t�rv�nyes �s �rdemszerz� im�kban Isten jelenval�s�g�nak �lm�nye csak gy�ng�n, elmos�dva van meg. Az ima itt t�bb�-kev�sb� k�ls�leges cselekedet, nem pedig Istennel val� bens�s�ges sz�vbeli viszony. Meg a filoz�fiai im�kban, valamint a misztikus im�k n�mely form�iban is csak alig �szrevehet�en tal�lhat� meg az ima l�nyege. Hogy az im�val rokon vall�sos �lm�nyt �s lelki �llapotot, amelyek a filoz�fiai �s misztikus vall�soss�gban fontos szerepet j�tszanak, mag�t�l az im�dkoz�st�l fenomenol�giailag meg tudjuk k�l�nb�ztetni, sz�ks�g, hogy k�t. rokon fogalmat, az im�d�st �s az �h�tatoss�got, k�zelebbr�l is meghat�rozzuk. Az im�d�s �s az �h�tatoss�g n�lk�l�zhetetlen t�nyez�k a vall�sos �lm�nyben; mindkett� a legszorosabb kapcsolatban van az im�val. Azonban mindkett� t�gabb fogalom, mint az ima; mindkett� olyan vall�sos �lm�nyt �s lelki �llapotot jel�l, amelynek strukt�r�ja elt�r az im��t�l, s�t, per anal�gi�m, olyan lelki �lm�nyeket �s lelki �llapotot is jel�l, ami-n�k a vall�soss�g szf�r�j�n t�l eg�szen a prof�ns�g fogalm�ig �rnek, vagy legal�bbis e kett� hat�r�n vannak. Gyakran �sszekavarj�k az im�d�st �s az �h�tatoss�got, ezt a k�t �ltal�nos vall�sos jelens�get, amelyeknek a vall�sos �rdekszf�r�n k�v�l is megvannak az anal�gi�i — a val�di im�dkoz�ssal. Egyes vall�sfiloz�fusok, akik racion�lis b�lcselked�s�k el��t�leteibe belecsavarodva tiltakoznak a naiv im�dkoz�s �seredeti realizmusa ellen, hajland�k sz�tfoly� �h�tatoss�gi hangulatban �s eszt�tikai kontempl�ci�ban l�tni az im�dkoz�s l�nyeg�t �s eszm�ny�t. Pedig nyilv�nval� dolog, hogy az im�nak a l�nyege sem nem az �h�tatos hangulat, sem pedig a medit�l�s. vagy a kontempl�ci�. Im�dkozni annyit tesz. mint Istennel besz�lni �s vele �rintkezni, mik�nt besz�l �s �rintkezik az oltalom�rt k�ny�rg� az oltalmaz�j�val, a szolga az ur�val, a gyermek az apj�val vagy hitves a hitvest�rs�val. Vall�sos emberek �s vall�skutat�k egybehangz�an egyet�rtenek abban, hogy az ima a vall�s k�z�ppontja, a kegyess�g lelke. Ennek magyar�zat�t �ppen az ima l�nyeges von�sai adj�k: az ima val�s�gos �l� viszony az ember �s Isten k�z�tt. Az ima a hiv� embert k�zvetlen kapcsolatba, hogy �gy mondjuk: szem�lyes viszonyba hozza Istennel. Az im�n kereszt�l lesz a vall�s Istenben val� �let, az �r�kk�val�val val� k�z�ss�g. Ima n�lk�l a hit puszt�n elm�leti meggy�z�d�s; ima n�lk�l az istentisztelet csup�n k�ls�s�ges cselekedet; ima n�lk�l az erk�lcs�s cselekedetnek nincs vall�sos m�lys�ge; ima n�lk�l az istenszeretet n�ma; ima n�lk�l az ember t�vol marad Isten�t�l s a v�ges �s V�gtelen k�z�tt �t nem hidalt �r t�tong. Az im�ban oszlik sz�t a l�that� �s l�thatatlan vil�got elv�laszt� f�tyol, benne �s �ltala l�p az ember Isten el�, hogy vele besz�lve t�le lelk�nek �dv�ss�g�t �s boldogs�g�t k�rje, „Az ima lehozza Istent a magass�gos �gb�l a kicsiny sz�vekbe s az �hes lelkeket az Istenhez emeli." „Az im�ban �ssze�r a magass�g a m�lys�ggel, a hatalmas Isten az al�zatos sz�vvel," Mint a hiv� embernek titokzatos �sszek�ttet�se az �r�kk�val�val, az ima mindent �sszefoglal� csoda, amely a kegyes lelkekben naponk�nt megt�rt�nik. Ennek felismer�se a vall�studom�ny �rdeme. A vall�st�rt�n�sz s a vall�spszichol�gus csup�n tan�ja s tolm�csa az im�ban v�gbemen� m�ly �s er�teljes lelki �letnek. Az ima l�nyeg�ig csak a kegyes vall�sos l�lek juthat el. Ami azt jelenti, hogy igaz�n csak az tudhatja, mi az ima, aki maga is kegyes, �h�tatos l�lekkel szokott im�dkozni. Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1977 / 1. sz�ma 16-23. oldalain


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Homil�tika
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.22 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|