Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 27, 2006 06:18 CDT

DR. BORB�LY ISTV�N: AZ IM�DS�G

Szerz�: . 989 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


DR. BORB�LY ISTV�N: AZ IM�DS�G Vall�sos emberek �s teol�gusok mind egyet �rtenek abban, hogy az im�ds�g a vall�s k�zponti r�sze. Az igazi vall�sos �letet nem a hitt�telekben �s nem az egyh�zi int�zm�nyekben, nem is a szertart�sokban tal�lhatjuk meg, hanem az im�dkoz�sban. Az ima szavaiban, nyilatkozik meg a kegyes l�lek minden �h�tata. „Tanulm�nyozz�tok b�rmely id�k szent �let� embereinek im�ds�g�t s megismeritek hit�ket, �let�ket, �szt�nz�seiket, m�veiket" — mondta a h�res pr�dik�tor Adolf Monod, A vall�sos k�pzetek �s cselekedetek tarka vil�ga rendesen csak visszat�kr�z�d�se a szem�lyes vall�sos �letnek. A legk�l�nb�z�bb gondolatok Istenr�l, a teremt�sr�l, a kinyilatkoztat�sr�l, a megv�lt�sr�l, az �r�k�letr�l mind kijegecesed�sek, amelyekben a lelkek gazdagon �rad� vall�sos �lm�nyei, a hit, a rem�ny �s a szeretet �lt�ttek alakot. A v�ltozatos szertart�sok �s szakramentumok, a megszentel�sek �s megtisztul�sok, az �ldoz�sok �s a szent �tkez�sek, a szent t�ncok �s a k�rmenetek, az aszketizmus �s az erk�lcs �sszes m�vei mind csak k�zvet�tett kifejez�sei a bens� kegyes �lm�nynek. Ellenben az im�ds�gban ez az �lm�ny k�zvetlen�l nyilatkozik meg. A vall�s �s az im�dkoz�s viszony�t Joseph Zahn a, k�vetkez�k�ppen hat�rozta meg: ,,A vall�s �s az im�ds�g nem ugyanegy dolog, azonban annyira egy�v� tartoznak, mint az �let �s a l�legz�s, vagy az �rtelein �s a nyelv. Amint nincs igazi vall�s Isten s az �r�kk�val�s�g eszm�je n�lk�l, azonk�ppen vall�sos �let sincs im�dkoz�s n�lk�l. Az im�dkoz�s a nyilv�nos bizony�t�ka Isten b�r�s�nak, amely birtokol�s ugyancsak a j�v� �letben lesz teljes, de m�r a f�ldi �letben kezd�dik a hitben, a rem�nyben �s a szeretetben. Az Istenben val� hit �s bizalom az � szeretete egy�ttv�ve �s a l�lekben elevenn� v�lva, elmondva hangosan, hogy m�sok is hallj�k, vagy cs�ndesen, hogy csak Isten hallja, szavakban vagy szavak n�lk�l — ez az im�ds�g. Ha meg lehet valamivel mutatni az utat, amelyen a vall�s az emberis�gre �ld�st hozhat, �gy ez �tmutat�sban a legf�nyesebb teol�giai fejteget�s nem �r annyit, mint a szer�ny, de sz�vb�l j�v� im�ds�g. Az im�ban a vall�sos igazs�gok megismer�se k�zvetlen�l v�lik gy�m�lcs�z�v�: vigasztal�s �rad sz�t a f�ld�n, erk�lcsi er� fakad, megpecs�tel�dik az Istennel s a vall�sos emberekkel val� szent sz�vets�g. Aki teh�t soha nem im�dkozik, arr�l azt kell mondanunk, hogy a vall�sos �s erk�lcs�s fens�gess�g birodalm�b�l idegen vil�gba t�vozott el. Aki sz�m�ra pedig az im�ds�g fogalma csak f�lig vil�gos, a saj�t vall�sos fogalmaival nem j�tt m�g tiszt�ba. Hogyha a vall�s �s az im�dkoz�s �gy viszonyulnak egym�shoz, mint az �let �s a l�legz�s, vagy az �rtelem �s a nyelv, s ha csakugyan �gy van, hogy az eg�szs�ges �lethez eg�szs�ges l�legz�s, a fejlett �rtelmis�ghez gazdag nyelv sz�ks�geltetik, akkor azt kell mondanunk, hogy az im�dkoz�s helyes �rtelmez�se �s gyakorl�sa a vall�sos �letnek a m�rt�ke." Minthogy az im�dkoz�s a vall�sos �letnek legl�nyegesebb �s sz�ks�gszer� megnyilatkoz�sa, az�rt szem�lyek sz�m�ra �s rendszerekre n�zve ez a leghelyesebb m�rt�k, amivel biztosan meg lehet m�rni a vall�snak megl�t�t, fok�t �s min�m�s�g�t. Karl Girgensohn szerint: Az im�ds�g a l�lek vall�sos �let�nek a legtal�l�bb m�rt�ke. Ha tudjuk valakir�l, hogy hogyan im�dkozik, tudjuk eg�sz vall�s�t. Amikor az ember tan�k n�lk�l szemt�l szemben �ll Istennel, lelke teljes leplezetlens�gben �ll alkot�ja el�tt, amit ilyenkor mond, abb�l pontosan megismerhet� telk�nek szeg�nys�ge vagy gazdags�ga. Azonban nemcsak az egyes emberek k�z�tti k�l�nbs�gek t�nnek ki az im�kb�l, hanem eg�sz korok, kult�r�k, egyh�zak �s vall�sok k�l�nbs�gei is. Az ember semmif�le vall�sos megnyilatkoz�sa nem mutatja oly tiszt�n az isteni l�nyegr�l a legk�l�nb�z�bb Id�kb�l val� legk�l�nb�z�bb felfog�sait, az emberek k�ls� �s bels� t�rt�net�t semmi sem t�kr�zi vissza oly �l�nken, mint �ppen az imaform�k. �ppen ez�rt, Deissmannak tal�l� szavai szerint, a vall�s �s a vall�sok kutat�j�ra n�zve nincs semmi olyan tanuls�gos forr�s, mint az im�ds�g s az im�r�l val� bizonys�gok. Ezek valamely vall�st, valamely vall�sos k�z�ss�get, vagy kegyes embereket jobban jellemeznek, mint b�rmin� mitol�gia, legenda, dogma, mor�l vagy teol�gia. A vall�s t�rt�nete — szinte azt mondhatni — az im�ds�g t�rt�nete. Az ima a vall�sos �lm�ny azon alakja, melyben az igazi kegyess�g �lete s tev�kenys�ge a legteljesebben megnyilatkozik, s egyszersmind a legf�l�bben elrejt�zik. Az igazi szem�lyes ima gondosan elrejt�zik a prof�n szemek �s f�lek el�l. M�g a primit�v kult�r�j� emberek is rendk�v�l z�rk�zottak �s sz�kszav�ak, ha vall�sos �let�kr�l van sz�. Utaz�k mondj�k, hogy olykor �vek kellenek ahhoz, hogy a primit�v n�pek vall�sos �let�be betekinthessenek. A m�velt ember m�g enn�l is z�rk�zottabb. A vall�sos zsenik hit�lete titokban megy v�gbe. ,,A vall�soss�g — mondja Kierkegaard — olyan titok, hogy az ember, mint valami fiatal le�ny, elpirul, ha rajtakapj�k." Az im�ban a mag�nyos l�lek �ll az egyed�llev� Isten el�tt. S ez�rt van az, hogy a val�ban kegyes lelkek im�dkoz�skor a mag�nyba, cs�ndes szob�jukba vagy a szabad term�szetbe mennek. Amit ezek ilyenkor Isten�k el� t�rnak, azt m�s ember szeme soha meg nem l�thatja. Igaz ugyan, hogy e kegyes emberek is szoktak besz�lgetni tan�tv�nyaikkal az im�dkoz�s m�dj�r�l, form�j�r�l �s tartalm�r�l, de szinte soha nem t�rt�nt meg, hogy m�sok jelenl�t�ben v�gezz�k el im�dkoz�sukat. P�l apostol leveleiben gyakorta int az im�dkoz�sra, elv�tve az im�dkoz�s titokteljes hat�s�r�l is sz�l, de gondosan 'tart�zkodott att�l, hogy �r�saiban imaformul�kat k�z�lj�n h�veivel. Az is igaz, hogy nagyon sok kinyomtatott im�t olvashatunk meg hallhatunk. Azonban ezek mind nem igazi im�ds�gok, nem a foh�szkod�snak, a m�lys�gb�l j�v� seg�ts�g�rt ki�lt�snak, a felgerjedt sz�vnek spont�n megnyilatkoz�sai. Legt�bbj�k el�re elk�sz�tett alkalmi ima. Pedig a val�di im�ds�g a l�lek felgerjedt �llapot�ban el�re nem sejthet� form�ban j�n l�tre: n�ha egy cs�ndes s�haj, m�skor csak �gy tekintet vagy egy n�ma �rzelem. Az ilyen igazi im�kr�l — sajnos — csak k�zvetve tudunk, nyilatkozatokb�l, feljegyz�sekb�l, imat�red�kekb�l �s vall�sos k�ltem�nyekb�l. Azt a sokf�le im�ds�got, melyben az im�dkoz� lelkek Istenhez foh�szkodnak, a k�nnyebb �ttekint�s v�gett t�pusokra osztjuk fel. 1. A primit�v imaform�k. Az im�ds�g eredeti form�ja a primit�v emberek im�ja, melynek a hirtelen kit�r�se (affektivit�s), az �nk�ntelens�g (spontaneit�s) �s megk�t�tts�gn�lk�lis�g, a szenved�lyes k�v�n�s �s konkr�t re�lis elk�pzel�s a jellemz� saj�ts�gai. A primit�v ember pillanatnyi meghat�dotts�gb�l fakad� im�dkoz�sa a ritu�lis im�ba papi szertart�si formul�v� merev�l; a k�zvetlen lelki megnyilatkoz�sb�l �gy �lland� szertart�si forma lett, amely nemzed�kr�l nemzed�kre �r�kl�dik. A ritu�lis pr�zai im�ds�gnak a templomi �nnepi himnusz a t�rsa, ez a papi-k�lt�i alkot�s, amely d�szes �s dag�lyos, �lland� jelleg� �s neh�zkes, mik�nt maga a bonyodalmas templomi szertart�s. K�s�bb ezt az imaform�t az elevenebb, frissebb l�rai k�ltem�ny, az �n, irodalmi himnusz v�ltotta fel. 2. A b�lcsel� ima. Ez ellen a primit�v, szertart�sos ima ellen id�vel a fejl�d� vall�sos gondolkoz�s tiltakozni kezdett, s a naiv im�dkoz�st el vont, racion�lis — etikai im�ds�g v�ltotta fel, amely mint az erk�lcsi akar�snak minden szenved�lyt�l mentes kifejez�d�se, ink�bb alkalmazkodott az �rtelem szigor�bb k�v�nalmaihoz. 3. A vall�sos zsenik im�i, A legtiszt�bb �s leggazdagabb imaform�i a nagy vall�sos zseniknek voltak, kik az im�dkoz�sban az eszm�nyi lend�letet �seredeti elevens�ggel, az erk�lcsi tisztas�got elemi vall�sos szenved�llyel, a m�ly bens�s�get ki�rad� er�vel egyes�tett�k. Ezeknek a vall�sos lelkeknek im�dkoz� kegyess�ge k�t t�pusra oszthat�: misztikus �s pr�f�tai t�pusra. a) A misztikus im�ds�g a vil�gt�l �s a saj�t szenved�lyeit�l meg szabadult l�leknek Istenhez val� fordul�sa, Az im�dkoz� misztikus az �rz�ki, hangulatos, fantasztikus k�pekb�l �ll� elm�lked�st�l l�lekben a legf�bb j�nak gy�ny�rrel teljes szeml�l�s�ig emelkedik fel, m�gnem az elragad� Isten-szeml�let belev�sz az ekszt�zis v�gtelen boldogs�g�ba, ahol a v�ges ember elmer�l a v�gtelen Isten m�rhetetlens�g�be. E misztikus im�dkoz�sm�d egyik megnyilatkoz�si form�ja a buddhista vall�sos elm�lyed�s. Mik�nt a buddhizmus Isten- �s kegyelemn�lk�li �dvvsall�s, azonk�ppen a buddhista vall�sos elm�lyed�s is misztikus medit�ci� �s kontemipl�ei� a summum bonun-hoz val� szem�lyes viszony n�lk�l; az im�dkoz� szerzetes a szenved�snek �rzelemt�l s�lyos szeml�l�s�t�l f�lemelkedik a gy�ny�rrel telt nyugalomhoz, a nyugalomt�l a k�z�ny�ss�ghez, a k�z�ny�ss�gt�l a Nirv�n�hoz, vagyis a teljes kih�v�shoz �s elm�l�shoz. A pr�f�tai im�dkoz�s szemben a misztikus im�dkoz�ssal a sz�v ki�nt�se, j�mbor kimond�sa a szorongat� sz�ks�gnek �s a v�gyakoz� �hajt�snak, a k�ny�rg�s meghallgat�s��rt, segedelm��rt �s �dv�ss�g�rt saj�t maga �s felebar�tai sz�m�ra. A primit�v im�ds�g �led fel e form�ban �jra vall�silag bens�s�gess� v�lva �s erk�lcsileg letisztulva. A pr�f�tai im�dkoz�s nem csup�n k�r�s, hanem tov�bbmen� kimond�sa az Isten ir�nti kegyes bizodalomnak, illet�leg az � akarata el�tti f�rfias megal�zkod�snak. A nagy vall�sos egy�nis�gek im�dkoz�s�val p�rhuzamba �ll�that� azoknak a zseni�lis embereknek im�dkoz�sa, akiknek alkot� tev�kenys�ge m�s �rt�kter�leten �rv�nyes�l, a nagy k�lt�k� �s m�v�szek�. Ezek im�iban a kontemplat�v-misztikus �s affekt�v-pr�f�tai imat�pus jut ism�t �rv�nyre. 4, A templomi liturgikus k�zim�k. A templomi liturgikus k�zim�ban a szolid�risan �rz� vall�sos k�z�ss�g a maga �dv�ss�g�t �nnepies dics�retben �s k�sz�netben, �dvkiv�nat�t egyetemes k�r�s�ben �s k�lcs�n�s k�ny�rg�sben juttatja kifejez�sre. Az eredetileg er�s vall�sos kollekt�v �lm�ny k�zvetlen megnyilatkoz�sa a templomi k�zim�ban fokozatosan szigor�an szab�lyozott egyh�zi liturgia-form�v� merev �lt, minden id� sz�m�ra �rv�nyes r�tuss�, melynek �nmag�ban van �rv�nyess�ge, az �rt�ke �s a sz�ks�gess�ge. 5. A t�rv�nyszer� �s �rdemszerz� egy�ni im�k. A t�rv�nyszer� �s �rdemszerz� egy�ni im�k, amint azokat n�mely egyh�zak el��rj�k, eredetileg pedag�giai c�lt szolg�ltak: �lland� haszn�latukkal a h�veket a vall�sos �s erk�lcsi eszm�nyek magaslat�ra akart�k felemelni. Azonban, a kegyess�gnek egy�nies bels� megnyilatkoz�sa ez �ltal k�ls�, g�pies cselekedett� torzult el. A vall�s t�rt�net�ben az ima rendk�v�l sokf�le form�ban fordul el�; mint az egyes kegyes l�lek cs�ndes mag�basz�ll�sa �s mint valamely egyh�z �nnepi liturgi�ja, mint valamely vall�sos g�niusz eredeti alkot�sa �s mint az �tlagember imaut�nz�sa, mint buzg� vall�sos �lm�ny spont�n kifejez�d�se �s mint �rtelmetlen formula g�pies recit�l�sa, mint a sz�v gy�ny�r�s�ge �s elragadtat�sa �s mint a t�rv�ny rideg v�grehajt�sa, mint �nk�nytelen megk�nnyebb�l�se egy t�l�rad� affektusnak �s mint egy vall�sos t�rgyra val� sz�nd�kos koncentr�ci�, mint hangos felki�lt�s �s n�ma elmer�l�s, mint m�v�szies k�lt�i alkot�s �s mint dadog� besz�d, mint a szellemnek a legmagasabb l�nyhez val� felrep�l�se �s mint a sz�v, legm�lyebb sz�ks�g�nek a kipanaszl�sa, mint �rvendez� h�l�lkod�s �s elragad� dics�ret s mint al�zatos k�r�s a megbocs�t�s�rt, mint gyermeki sir�nkoz�s az �let�rt, eg�szs�g�rt �s szerencs��rt s f�rfias komoly v�gyakoz�s az erk�lcsi harchoz sz�ks�ges er� ut�n, mint egyszer� ima a min- dennapi keny�r�rt �s em�szt� v�gyakoz�s Isten ut�n, mint �nz� k�v�n�s �s mint az embert�rsakr�l val� �nzetlen gondoskod�s, mint vad �tkoz�d�s �s bossz�szomj s im�dkoz�s az ellens�g�rt, mint szenved�lyes z�rget�s �s k�vetel�z�s s mint j�mbor lemond�s �s szent k�z�ny, mint Isten elhat�roz�s�nak saj�t kicsinyes �nz�s�nk szerinti megv�ltoztatni t�rekv�se �s mint �nmag�r�l megfeledkez�s �s a legf�bb j�nak val� �nfel�ldoz�s, mint a b�n�s a szigor� B�r�hoz val� f�l� esdekl�se �s mint a gyermek bizalmas besz�lget�se atyj�val, mint h�zelg� �radoz�s a megk�zel�thetetlen �r fel� �s mint a bizalmas bar�t szabad megnyilatkoz�sa, mint a szolga al�zatos k�r�se hatalmas Ur�hoz. E sokf�le ellent�tnek �s k�l�nb�z� imat�pusnak �ttekint�sekor �n-k�nytelen�l is f�lmer�l az a k�rd�s, hogy mi a k�z�s alapja e k�l�nf�le megnyilatkoz�si form�knak, egysz�val, mi a l�nyege az im�ds�gnak? A v�lasz e k�rd�sre nem k�nny�. Hogy az ima l�nyeg�t igaz�n meg�rthess�k, az ima azon t�pusait kell szem�gyre venn�nk, amelyekben ez mint naiv, spont�n lelki megnyilatkoz�s jelentkezik, vagyis az els�dleges, �n. primer imat�pusokat k�l�n kell v�lasztanunk a m�sodlagos, �n. szekunder imat�pusokt�l. E k�l�nv�laszt�s nem neh�z, mert a primer imat�pusok nagyon k�l�nb�znek a t�bbi imat�pusokt�l a primit�v ember naiv im�dkoz�sa, a vall�sos zsenik egy�ni vall�sos �lete �s im�dkoz�sa, a templomi k�zima (abban a form�ban, amelyben az m�g nem merev�lt Szakrament�lis r�tuss�) — a t�bbi, �n. szekunder imaform�kt�l, Mindezekn�l az ima egy tiszt�n lelki �lm�ny k�zvetlen kifejez�d�se. Eg�szen m�sok a szekunder imat�pusok. Ezek nem eredeti, szem�lyes �lm�nyek, hanem az eredeti �l� �lm�nynek az ut�nzatai, illetve megmerev�lt imaform�k. Az �tlagh�vek egy�ni im�dkoz�sa t�bb�-kev�sb� szolgai �tv�tele idegen eredet� �lm�nyeknek, amib�l az k�vetkezik, hogy e szekunder im�k elevens�g, er� �s m�lys�g tekintet�ben az eszm�nyi' minta m�g�tt maradnak. A filoz�fiai ima hideg absztrakci� az etika �s metafizika elvei szerint megszerkesztve; az �l� im�ds�g ebben a form�ban idegen t�rv�nyekhez, az �n. filoz�fiai norm�khoz alkalmazkodik. Az ilyen ima azt�n nem is igazi im�ds�g, hanem csak az �rny�ka annak: m�v�szi, de holt alkot�s. A ritu�lis ima-formula, a liturgikus himnusz, �s k�zima mint szertart�sformula, a t�rv�nyszer� �s �rdemszerz� im�k — mindezek az imat�pusok �lettelen merev im�k, amelyekben a l�ktet� szem�lyes �let objekt�v, szem�lytelen form�v�, „elvv�" lett. Az meglehet, hogy a tartalmukba val� behatol�s a fog�kony j�mbor lelkeket �j ima�lm�nyre �szt�nzi; az is lehet, hogy a nyilv�nos istentisztelet vagy mag�nyos elm�ly�l�s alkalm�val val� recit�l�suk kegyes hangulatot tud kelteni, m�gis tagadhatatlan, hogy ezek nem a szem�lyes �lm�ny k�zvetlen kifejez�d�sei. Az ima l�nyeges von�sai nem v�lnak �szrevehet�kk� a szekunderform�kon, csup�n a tiszta egyszer�-im�ds�gokon �s az alkot� zsenik vall�sos megnyilatkoz�saiban tal�lhat�k. �ppen ez�rt a szekunder imat�pusokait csak azut�n vehetj�k vizsg�lat al� s az ima l�nyeges tulajdons�gait csak akkor kereshetj�k benn�k, amikor m�r meg�llap�tottuk az ima l�nyeg�t. Az ima l�nyege azon mot�vumokb�l fejthet� meg, amelyek az im�nak k�z�s lelki gy�k�rsz�lai. Mi ind�tja a vall�sos, embert az im�dkoz�sra? Mit akarnak a vall�sos emberek im�dkoz�skor? Egy francia pszichol�gus (Da Costa Guimaraens) �rta: „Im�dkozni annyi, mint lelki sz�ks�geit kiel�g�teni." E meghat�roz�s meglehet�sen fel�letes, de a helyes gondolat ir�ny�ban van megfogalmazva. Az ima egy magasabb, gazdagabb, emelkedettebb �let fel� val� element�ris t�rekv�s kifejez�d�se. B�rmi is legyen az im�ds�g t�rgya, b�rmin� �rt�kter�lethez is tartozz�k — az eudaimonisztikushoz, az etikaihoz vagy a tiszt�n vall�soshoz — az ima mindig er�teljes v�gyakoz�s egy er�sebb, tiszt�bb, �rt�kesebb, boldogabb �let ut�n. �goston szavai — „Istenem, amikor T�ged kereslek, egy boldogabb �letet keresek" — minden im�ds�gnak a lelki gy�ker�t jel�lik. Az �hez� pigmeus, aki �tel�rt s�r; a lelkes�lt misztikus, aki a v�gtelen Isten nagys�g�ba �s sz�ps�g�be mer�lt el; a b�nei s�lya alatt g�rnyed� kereszt�ny, aki b�nbocs�nat�rt �s �dv�ss�g�rt k�ny�r�g — mind �letet keres. Ezek mind �let�szt�n�k igazol�s�t, f�lfel� ir�nyul�s�t �s gazdagod�s�t akarj�k. M�g az im�dkoz� buddhista szerzetes is, aki elm�lked�seivel a t�k�letes mag�rahagyatotts�gig eljutott, �let�nek megzord�t�s�vial egy magasabbrend�, tiszt�bb �letet rem�l el�rhetni. Saj�t vall�sos �let�nk megszil�rd�t�s�ra val� t�rekv�s az ima l�nyege. Azonban az ima legm�lyebb gy�ker�nek a felt�r�sa m�g nem adja az ima igazi l�nyeg�t. Hogy ezt megtal�ljuk, ahhoz nem sz�ks�ges az ima lelki mot�vumai ut�n tudakoz�dnunk. Pontosabb enn�l, hogy az im�dkoz� hitfelfog�s�t ismerj�k, hogy megtudjuk azon eszmei f�lt�teleket, amelyek az im�nak mint lelki �lm�nynek alapj�t k�pezik. Mit gondol az egyszer� j�mbor l�lek im�dkoz�skor? Bizony�ra azt hiszi, hogy a k�zvetlen�l jelenlev� szem�lyes Istennel besz�l, � el�tte �ll s vele van �l�, bens� viszonyban. Enn�lfogva az ima�lm�ny bens� strukt�r�ja h�rom t�nyez�b�l �ll: 1. hit az �l� szem�lyes Istenben; 2. hit az � val�s�gos k�zvetlen jelenl�t�ben; 3. hit abban a dr�mai viszonyban, amelyben az im�dkoz� ember a jelenlev�nek meg�lt Istennel van. Minden ima a hiv� hozz�fordul�sa ahhoz a m�sik L�nyhez, akinek mag�t bens�leg f�lt�rja s akivel mag�t k�zli. Az �n besz�de egy m�sik Szem�llyel. Ez a m�sik Szem�ly azonban nem f�ldi ember, hanem emberf�l�tti L�ny, akit�l mag�t f�gg�nek �rzi, de az�rt olyan L�ny, akinek hat�rozottan emberi von�sai vannak: gondolkozik, akar, �rez, �ntudata van. „Az ima a szem�lyes l�leknek a szem�lyes Istenhez fordul�sa" — mondja Tylor. A szem�lyes Istenben val� hit a sz�ks�ges el�felt�tele �s alapja minden im�nak. Az antropomorfizmus, amely a primit�v im�ban mindig, de a nagy vall�sos, pr�f�tai szem�lyis�gek im�iban is gyakran el�fordul, durva eltorz�t�sa a szem�lyes Istenben val� hitnek, ami nem tartozik az ima l�nyeg�hez. Azonban, ahol Isten szem�lyes volt�nak elk�pzel�se elhalv�nyult, ahol — mint a filoz�fiai im�ban vagy a panteista misztik�ban — a szem�lyes Isten a mindens�gben — en kai pan — foszlott sz�t, ott megsz�nt az igazi ima, �s a puszta elm�lked� elm�ly�l�snek adta �t hely�t. Az im�dkoz� ember ehhez a szem�lyes Istenhez �rzi k�zel mag�t. A primit�v ember azt hiszi, hogy Isten egy meghat�rozott l�that� helyen tart�zkodik; teh�t ide igyekszik, amikor hozz� im�dkozni akar, e hely fel� ford�tja szemeit �s emeli �sszekulcsolt kezeit. A vall�sos g�niusz Isten jelenl�t�t saj�t sz�v�nek cs�ndess�g�ben �li meg, a legm�lyebb lelki nyugalomban. Azonban mindig Isten val�s�gos jelenl�t�nek tisztelettel teljes �s b�tor�t� 'tudata az, ami ennek az igazi ima�lm�nynek alapt�nu-s�t megadja. Noha Isten, akihez az im�dkoz� k�ny�r�g, �rz�kf�l�tti L�ny, a kegyes l�lek m�gis olyan k�ts�gbe nem vonhat� bizonyoss�ggal �rzi az � jelenl�t�t, mintha val�s�ggal �l� ember �llna el�tte. A szem�lyes Istenben val� hit �s az � jelenval�s�g�nak bizonyoss�ga az ima k�t el�felt�tele. Az ima azonban m�g enn�l is t�bb: a h�v�nek Istenhez val� �l� vonatkoz�sa, k�zvetlen szem�lyi viszony: k�z�ss�g. Minthogy pedig az ima k�t szem�ly k�zvetlen szem�lyes viszony�b�l fakad, az�rt azt mondhatjuk, hogy az ima k�z�ss�gi probl�ma. Az embernek Istenhez val� viszonya mindig a f�ldi t�rsadalmi viszonyokat t�kr�zi vissza: a szolgai vagy a gyermeki, a bar�ti vagy a hitvesi viszonyt. A primit�v emberek, valamint az alkot� vall�sos szem�lyis�gek kegyess�g�ben a vall�sos k�tel�k „ex analogia societatis humanae" �rthet� meg. A naiv im�dkoz�snak �ppen ez a f�ldi szoci�lis momentum adja meg a dr�mai elevens�g�t. Ahol, mint n�mely misztikusn�l, az Istenhez val� vall�sos viszony nem az emberi szoci�lis viszonyok mint�j�ra alakult ki, ott az im�ds�g val�s�gos k�lcs�n�s kapcsolat helyett tiszta kontempl�ci�v� v�ltozott �t. Amint az Istenr�l val� antropomorfisztikus elk�pzel�s csak egyik durv�bb form�ja a szem�lyes Istenben val� hitnek, �ppen �gy az im�val Isten akarat�ra val� re�lis hat�snak a hite, teh�t a hit abban, hogy Isten a magunk r�sz�re megnyerhet� �s hajl�that� — amint ez a t�ny a primit�v �s a pr�f�tai im�kban teljes �less�ggel megtal�lhat� —, szint�n csak durva form�ja az Istennel val� k�zvetlen, eleven viszonynak. Az eff�le nem tartozik az ima l�nyeg�hez. Az im�ban lev� csoda nem az im�ds�g teljes�t�s�ben, teh�t az embernek Istenre val� hat�s�ban van, hanem a v�ges l�ny �s a v�gtelen Szellem titokzatos �rintkez�s�ben. �ppen abb�l, hogy az ima a vall�sos emberek �s Isten k�z�tti val�s�gos �sszek�ttet�s, k�vetkezik, hogy az ima l�nyege nem kiz�r�lag lelki, hanem ink�bb metafizikai, vagy mint Tholuck mondta, „az ima ereje nemcsak f�ldi er�, hanem olyan er� is, amely az �gig �r". S�derblom szerint ,,a mi lelk�nk m�ly�n nem csup�n a mi saj�t hangunk visszhangzik, hanem egy olyan val�s�g� is, amelyik magasabb �s nagyobb, mint a saj�t hangunk, s amelyet im�dni kell". Az im�ds�g teh�t a kegyes l�lek eleven viszonya a, szem�lyesnek gondolt �s jelenlev�nek meg�lt Istennel; olyan viszony, amely az emberi t�rsadalmi kapcsolatok form�it t�kr�zi viasza. Az im�nak ez a l�nyege a szekunder imat�pusokban csak t�k�letlen m�don tal�lhat� meg. A ritu�lis im�ban, a templomi himnuszokban, a liturgikus im�kban, valamint a t�rv�nyes �s �rdemszerz� im�kban Isten jelenval�s�g�nak �lm�nye csak gy�ng�n, elmos�dva van meg. Az ima itt t�bb�-kev�sb� k�ls�leges cselekedet, nem pedig Istennel val� bens�s�ges sz�vbeli viszony. Meg a filoz�fiai im�kban, valamint a misztikus im�k n�mely form�iban is csak alig �szrevehet�en tal�lhat� meg az ima l�nyege. Hogy az im�val rokon vall�sos �lm�nyt �s lelki �llapotot, amelyek a filoz�fiai �s misztikus vall�soss�gban fontos szerepet j�tszanak, mag�t�l az im�dkoz�st�l fenomenol�giailag meg tudjuk k�l�nb�ztetni, sz�ks�g, hogy k�t. rokon fogalmat, az im�d�st �s az �h�tatoss�got, k�zelebbr�l is meghat�rozzuk. Az im�d�s �s az �h�tatoss�g n�lk�l�zhetetlen t�nyez�k a vall�sos �lm�nyben; mindkett� a legszorosabb kapcsolatban van az im�val. Azonban mindkett� t�gabb fogalom, mint az ima; mindkett� olyan vall�sos �lm�nyt �s lelki �llapotot jel�l, amelynek strukt�r�ja elt�r az im��t�l, s�t, per anal�gi�m, olyan lelki �lm�nyeket �s lelki �llapotot is jel�l, ami-n�k a vall�soss�g szf�r�j�n t�l eg�szen a prof�ns�g fogalm�ig �rnek, vagy legal�bbis e kett� hat�r�n vannak. Gyakran �sszekavarj�k az im�d�st �s az �h�tatoss�got, ezt a k�t �ltal�nos vall�sos jelens�get, amelyeknek a vall�sos �rdekszf�r�n k�v�l is megvannak az anal�gi�i — a val�di im�dkoz�ssal. Egyes vall�sfiloz�fusok, akik racion�lis b�lcselked�s�k el��t�leteibe belecsavarodva tiltakoznak a naiv im�dkoz�s �seredeti realizmusa ellen, hajland�k sz�tfoly� �h�tatoss�gi hangulatban �s eszt�tikai kontempl�ci�ban l�tni az im�dkoz�s l�nyeg�t �s eszm�ny�t. Pedig nyilv�nval� dolog, hogy az im�nak a l�nyege sem nem az �h�tatos hangulat, sem pedig a medit�l�s. vagy a kontempl�ci�. Im�dkozni annyit tesz. mint Istennel besz�lni �s vele �rintkezni, mik�nt besz�l �s �rintkezik az oltalom�rt k�ny�rg� az oltalmaz�j�val, a szolga az ur�val, a gyermek az apj�val vagy hitves a hitvest�rs�val. Vall�sos emberek �s vall�skutat�k egybehangz�an egyet�rtenek abban, hogy az ima a vall�s k�z�ppontja, a kegyess�g lelke. Ennek magyar�zat�t �ppen az ima l�nyeges von�sai adj�k: az ima val�s�gos �l� viszony az ember �s Isten k�z�tt. Az ima a hiv� embert k�zvetlen kapcsolatba, hogy �gy mondjuk: szem�lyes viszonyba hozza Istennel. Az im�n kereszt�l lesz a vall�s Istenben val� �let, az �r�kk�val�val val� k�z�ss�g. Ima n�lk�l a hit puszt�n elm�leti meggy�z�d�s; ima n�lk�l az istentisztelet csup�n k�ls�s�ges cselekedet; ima n�lk�l az erk�lcs�s cselekedetnek nincs vall�sos m�lys�ge; ima n�lk�l az istenszeretet n�ma; ima n�lk�l az ember t�vol marad Isten�t�l s a v�ges �s V�gtelen k�z�tt �t nem hidalt �r t�tong. Az im�ban oszlik sz�t a l�that� �s l�thatatlan vil�got elv�laszt� f�tyol, benne �s �ltala l�p az ember Isten el�, hogy vele besz�lve t�le lelk�nek �dv�ss�g�t �s boldogs�g�t k�rje, „Az ima lehozza Istent a magass�gos �gb�l a kicsiny sz�vekbe s az �hes lelkeket az Istenhez emeli." „Az im�ban �ssze�r a magass�g a m�lys�ggel, a hatalmas Isten az al�zatos sz�vvel," Mint a hiv� embernek titokzatos �sszek�ttet�se az �r�kk�val�val, az ima mindent �sszefoglal� csoda, amely a kegyes lelkekben naponk�nt megt�rt�nik. Ennek felismer�se a vall�studom�ny �rdeme. A vall�st�rt�n�sz s a vall�spszichol�gus csup�n tan�ja s tolm�csa az im�ban v�gbemen� m�ly �s er�teljes lelki �letnek. Az ima l�nyeg�ig csak a kegyes vall�sos l�lek juthat el. Ami azt jelenti, hogy igaz�n csak az tudhatja, mi az ima, aki maga is kegyes, �h�tatos l�lekkel szokott im�dkozni. Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1977 / 1. sz�ma 16-23. oldalain


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Homil�tika
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.22 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|