Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 27, 2006 04:59 CDT

Az úrvacsorai ágenda

Gellérd Imre

Szerző: . 1504 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


AZ ÚRVACSORAI AGENDA 1 Az unitárius úrvacsoratan lényegét Kriza János liturgikájában ezekben foglalta össze: „Az úrvacsora| által emlékezünk Jézusra, és ezen emlékezés által belső ösztönzést nyerünk fenséges életpéldájának a követésére. Az úrvacsora csak elindít egy folyamatot, melyet nekünk kell kiteljesítenünk, egészen a megváltozásig." Az úrvacsora tehát nem üdvszerző szertartás, hanem olyan cselekmény, mely Jézusra és valláserkölcsi igazságaira való emlékeztetés által hitünket növeli, lelkiismereti éberségünket fokozza, vallási tudatunkat mélyíti, önvizsgálatra és önismeretre késztet. Egyszóval megteremti az alanyi feltételeket ahhoz, hogy megváltozzunk, hibáinkat elhagyjuk, vétkeinktől megtisztuljunk, minőségileg előbbre lépjünk, Istennel és felebarátainkkal való közösség által gyarapodjunk. Az úrvacsora egy termékenyítő asszociációs folyamat megindítója, mely a következő mozzanatokból áll: Úrvacsorát veszek s általa Jézusra és tanítására emlékezem. Ez eszembe juttatja, hogy én miképpen viszonyulok hozzá és evangéliumához. A visszaemlékezés arra késztet, hogy mérleget készítsek: életszabályaiból mit tartottam be, illetve tagadtam meg és miért? A számvetésből megszületik a megbánás és a változásra való elhatározás. Az úrvacsora ennek, az asszociációs folyamatnak nemcsak az első láncszeme, hanem a fűződés ereje is. Az úrvacsora bizonyságtevés arról, ami bennünk jő, hogy mi Istenhez tartozunk, akarata szerint óhajtunk élni, és Jézus útján kívánunk járni. Sohasem megérkezés, hanem indítás és elindulás. Nem mozgólépcső, amelyre csak ráállunk és visz, hanem út, mely csak mutatja az irányt, de járni rajta nekünk kell, személyes erőfeszítéseinkkel. Hatékony nevelőeszköz, jellemformáló erő, önmagunk feltárása önmagunk és Isten előtt. Közösség önmagunkkal, Istennel és felebarátainkkal: az én közössége a mással, az érték után vágyó személy közössége az értékkel. Az úrvacsora közösségformáló erejére utal Arkosi Gelei Benedek, aki szerint; „Az úr-vacsorában épül a leghathatósabban a Krisztusban élők szent lelki közössége: a anyaszentegyház" (Elmélkedések). 2 Az úrvacsorára való előkészítés fontos és felelősségteljes feladat. Két síkon megy végbe: a lelkész személyes felkészülésében és a hívek felkészítésében. Az első is két ágra szakad: a tárgyi, azaz szolgálati előkészület és sajátosan az úrvacsora felvételére való lelki előkészület. A lelkész felkészülése voltaképpen nem más, mint a rendszeres önpásztorlás gyakorlatának a tudatos felfokozása, Az úrvacsora felvételére és kiosztására készülő lelkész a nagyhéten elmélyült lelki életet él, sokkal többet imádkozik, mint máskor, Bibliát olvas, tartózkodik minden olyan ténykedéstől, mely áhítatában megzavarná, attól elvonná; hibáit kielemzi, megbánja, és az azoktól való megszabadulásra utat keres. Cselekszi pedig mindezt nemcsak elszigetelten, hanem a gyülekezetben és a gyülekezettel. Az önfelkészítés időben egybeesik a gyülekezet előkészítésével; ez a kettő azonban sem tárgyában, sem módszerében nem lehet teljesen azonos egymással. A pásztortól több követeltetik meg, mint a nyáj juhaitól. A gyülekezet felkészítése a nagyhetet kihirdető istentisztelettel kezdődik, s folytatódik egész héten át. Módjai: pásztorlás, áhítatok tartása, bibliaórák vagy más lelki felkészülést szolgáló alkalmak gyakorlása. Ide tartozik híveink egymáshoz való viszonya s ennek keretében a haragosok kibékítése. Híveinkkel való találkozások rendjén hangsúlyozzuk ki, hogy nagyhét van, vár az „Úrnak asztala". Ugyancsak az előkészülés szolgálatába kell állítanunk az első napi istentiszteletet is. Bár ezt elsősorban az ünnep tematikája uralja, mégis tudatában kell lennünk annak is, hogy az úrasztala meg van terítve. Az úrasztali terítők, klenódiumok megtisztítása, a kenyér és bor beszerzése az előkészület dologi oldalát képezik. 3 Az úrvacsora egyik legfontosabb mozzanata a szertartásra előkészítő beszéd-ágenda. Az ágenda szó a latin agoból jön, ami cselekvést, ténykedést, hatást, emlékeztetést jelent. Az agenda szóban részben már adva van a cél: az emlékeztetés, figyelem-felhívás és tudatosítás. Erre elsősorban azoknak van szüksége, akik eljöttek ugyan úrvacsorát venni, de nem volt alkalmuk az úrvacsorával való élés jelentőségével foglalkozni. Az ágenda célja végső fokon az úrvacsora Isten és felebarát közösségi jellegének a kifejezése. Tudatosítani az Istennel való találkozás, a szemtől szembe való állás élményét és az embertárs testvéri közelségét. Ugyanakkor hirdeti az önmagunkkal való közösségbe lépést, az önmagunkkal való egység megteremtését, a felborult egyensúlyunk helyreállítását és az önmagunkkal való megbékélést. Az ágenda hivatása hirdetni Jézust, A gyógyulni akaró beteg az egészségesre néz, ilyen szeretnék, ilyen akarok és ilyen fogok lenni! Az úrasztalánál álló hívő is a maga gyengeségének a tudatában eszményre, példaadóra vágyik. Bizonyságát akarja annak, hogy lehetséges az ő gyógyulása, felemelkedése. Ezért igényel valakit, aki ezt a bizonyosságot neki adhatja; igényeli az eszményt, a példaadót. Ez hitünk szerint Jézus. Az unitárius ember Jézusban nemcsak magát az eszményt látja, hanem élő példát arra, hogy ez az eszmény, bármilyen magas is, megközelíthető. Felfogásunk szerint Jézus arról tett élete és halála által bizonyságot, hogy emberi kategóriák határai között is lehetséges meggyógyulni, megtisztulni, megváltozni, tökéletes ember lenni és Istennel életközösségben, élni. Az úrvacsorai ágenda meghatározó elve: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Innen következik, hogy helyes úton járunk, midőn a Jézusra való emlékezésen nem kizárólag a halálra való emlékeztetést, hanem általában a Jézusra való emlékezést értjük, beleértve természetesen életére, tanításaira, emberi helytállására, egyszóval személyiségének egészére való emlékezést. Mi nem tagadjuk Jézus halálának bizonyság-tévő erejét, de nem tudjuk elfogadni, hogy az ő életműve csak a halála lett volna. Az unitárius úrvacsorai ágenda feladata Jézus életére, tanításaira, de főleg cselekedeteire emlékeztetni. Az ágenda elősegíti felebarátainkkal való közösséget is. Az úrvacsora közösségteremtő hatalom. Az egy kenyérből és egy borból való részesülés, közös asztal, a hívek testközelsége szemléletesen mind ezt a kialakítandó belső lelki közösséget fejezik ki. A jelkép nemcsak kifejez, de kötelez is. Az ágenda hivatása mélyen belenyúlni a lélek világába, és a hívőt a felebarátaival való lelki közösségében ragadni meg. Értsd meg, testvére vagy annak, aki melletted áll, akinek a szíve a te szívedtől csak néhány arasznyi távolságban dobog! Szeresd hát azokat, kik melletted állnak! Bontsd le a válaszfalakat a te szíved és az ő szíveik között. Fogadd el őket, miként ők is elfogadnak téged! Tévednénk, ha azt hinnénk, hogy az ágenda célkitűzése pusztán csak ennek a belső egység-élménynek a kiváltása s ápolása. Több ennél. Tettre, a megragadott értékek megvalósítására, az ember, a köz, a haza, a béke, az egyház szolgálatára kell hogy serkentsen. Az ágenda vallomás is. Elsősorban gyarlóságunk megvallása, illetve erre való felhívás; a hívek biztatása arra, hogy titkolt, el nem ismert vagy letagadott, agyonhallgatott hibáikat, vétkeiket vallják meg Istennek. „Tárd fel te is titkos kapud, előtte nincs titok." Ez az úrvacsora egyik vezérelve. A kapuk feltárása nem könnyű a hívő részéről. Az ágenda hivatása elősegíteni ezt a feladatot. A lélekelemzés felbecsülhetetlen útbaigazításokat tud adni a lelkésznek a megvallás, a lelki fel-dolgozás módszerére nézve. Minden lelkész törekedjék egy kicsit lélek-gyógyász is lenni, Az ágenda természetesen nem lehet csak ostorozás. A hibáit megvalló személyt önvádra késztetjük, magát a bűnt elítéljük, de a megvalló hivő embert nem ostorozzuk. Az úrvacsoránál a bíró nem mi vagyunk, hanem Ö, a szíveket vizsgáló Isten. A mi feladatunk a megvalló lelkeket elébe juttatni. Az ágenda tehát lelki gyógyítás is. Alap-elve az, hogy a bűn lelki sérülés, betegség következménye. Az ágendázó lelkésznek ismernie kell a hívek lelki sérüléseit, tudnia kell, hogy vannak vérző szívek, s hívnia kell őket a gyógyulás asztalához. Nem maradhat ki az ágendából a hála gondolata sem. Jézus, mikor megtörte a kenyeret, hálákat adott, s csak azután osztotta ki a tanít ványainak. Ezt cselekedjük mi is, tudva, hogy a hála az egészséges vallásos élmény egyik legfőbb alkotórésze. Az úrvacsorai ágenda nem teologizálás, hanem immanens eszközök-kel ható, személyiségformáló nevelőeszköz, sajátos körülmények között és sajátos feltételek mellett. Teológiai mondanivalónk a lényegre összpontosul: az Isten — ember és az ember — ember viszony egészséges, evangéliumi alapokra való helyezése. Ide tartozik az ágenda velejárója is: az ünnepek sajátos teológiai mondanivalója. Minthogy úrvacsorával ünnepeken élünk, ágendánkból nem maradhat ki az illető ünnep bibliai és teológiai vetülete sem. Ez azonban nem lehet uralkodó elem az ágenda szerkezetében, hanem csak az úrvacsorára vonatkozó gondolataink háttere, alapja. 4 Különbséget kell tennünk az úrvacsorai ágenda és a prédikáció között. A prédikáció célkitűzése szélesebb skálán mozog, az ágendáé mindig adva van: az úrvacsora ennélfogva szűkebb, meghatározottabb és konkrétabb. A prédikáció a textusra épül, az ágendában a textus csak kiindulópont. A prédikáció tárgya kifelé tekintő, az ágendáé inkább befelé irányuló. Az ágenda sokkal mélyebbre belenyúl a lélek világába, mint a prédikáció. A prédikáció fejteget, érvel, az ágenda kijelent. A prédikáció terjedelménél fogva nagyobb, mint az ágenda: az agenda viszont drámaibb, sűrítettebb. A prédikáció homiletikai szerkezete többé-kevésbé zárt, az ágendáé nyíltabb. Az ágenda nem köteles követni a retorikai fokozatokat. Itt az élménykeltés az irányadó. Arra a kérdésre, hogy melyik nehezebb, a válasz feltétlenül az, hogy az ágenda. Mert az nagyobb kidolgozottságot, több művészi eszközt, tudatosabb átélést és figyelmesebb előadást igényel, mint az egyházi beszéd. Kell-e textust használni az ágendához? Prédikátor elődeink kezdetben csak Bibliát olvastak, ágendát nem mondtak. Később, mintegy kétszáz éven át, a textus a szereztetési szavak voltak. A felvilágosodás bevezette a textus nélküli ágendát. Korábbi nagy szónokaink, többsége nem használt külön textust, hanem bibliai idézetből kiindulva szabadon fejtegetett. A textushasználat egyik úttörője Símén Dániel volt; az általa nevelt lelkésznemzedék az úrvacsorai ágendához textust választ. Az ágenda időben nem tarthat 15—20 percnél tovább. Stílusa és előadása legyen élményt keltő. Legfőbb követelmény azonban az alapos felkészülés. Beszélhetünk jó ágendázó lelkészekről. Külön személyiségi struktúra kell ahhoz, hogy valaki hatásos ágendázó lelkész lehessen. 5 Milyen hibákat szoktunk elkövetni ágendázásunk során? Mindenekelőtt azt, hogy az ünnep teológiai mondanivalója elnyeli az ágenda sajátos jellegét. Sok lelkész ágendáját nem lehet megkülönböztetni a közönséges beszédtől, az úrvacsoráról csak beszéde végén emlékezik meg egy-két szóban. Káténk legújabb kiadásában felfedezhető egy modern és ízig-vérig unitárius hangvétel: az ún. törekvés-teológia. Ennek elve az, hogy ne a cél teljességének az elérését követeljük, hanem csak a cél felé való törekvést, „Nem hogy tökéletes lennék, hanem törekszem azzá lenni" — mondja az apostol. Ágendánkban ne követeljük pl. azt híveinktől, hogy a jövőre nézve őrizzék meg érintetlenül erkölcsi tisztaságukat, hanem csak ennyit: törekedjenek lelki tisztaságukat megőrizni. Ne azt mondjuk imánkban pl. hogy: íme, Uram, most minden hibánkat levetkőztük, hanem ezt: íme, Uram, mi törekedünk levetkőzni minden hibánkat. Régi szónokaink közül Kriza Jánosnál találjuk meg ezt a hangvételt. Az Unitárius Szószékből vett egyik ágendához csatolt imában a következőket találjuk: „ ... és mi megállunk a hitben, erősek leszünk, bátrak, férfiak leszünk!" Nem jó! Így kellett volna írnia: Igyekszünk megállni a hitben, törekedünk erősek lenni, mindent megteszünk, hogy bátrak, férfiak lehessünk. Sok ágendából hiányzanak éppen az ágendára jellemző sajátos vonások, mint pl. a líraiság, prófétai látás, lelkesítő tűz, átélés, bizonyságtevés, élménykeltés és élményátvitel. Egyik gyakori hibánk az ostorozás. Elfelejtjük, hogy aki itt van, azt nem kell ostorozni, akit pedig kellene, az nincs jelen. A bűn fajai közül többnyire csak a cselekedeti bűnöket emlegetjük, megfeledkezünk a mulasztási bűnökről. Általában elmondhatjuk, hogy az úrvacsorai ágenda a gyakorlati teológiának egy kicsi mostohája. Fülembe cseng egy lelkésztársam kijelentése: fő a prédikáció, az ágenda nem fontos, az magától jön! Hibás értékelés! Az ágenda nem jön magától, ha pedig mégis úgy jön, nem lehet jó. Ki kell emelnünk az úrvacsorai ágendát hamupipőke-sorsából, és bizonyítanunk kel számára a megillető helyet. Ezt csak egy úton érhetjük el: legalább annyi gonddal készülünk rá, mint az ünnepi beszédünkre. Ferencz József egykori püspökünknek egy idevágó kijelentésével zárjuk fejtegetésünket: „Az unitárius lelkész tehetségét és hivatásának mértékét az úrasztala körüli szolgálatával mérhetjük le.” Gellérd Imre Megjelent a Keresztény Magvető 1974 / 3. száma 140-144. oldalain.


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Homilétika
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.35 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::