Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 27, 2006 04:59 CDT

Az �rvacsorai �genda

Gell�rd Imre

Szerz�: . 770 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


AZ �RVACSORAI AGENDA 1 Az unit�rius �rvacsoratan l�nyeg�t Kriza J�nos liturgik�j�ban ezekben foglalta �ssze: „Az �rvacsora| �ltal eml�kez�nk J�zusra, �s ezen eml�kez�s �ltal bels� �szt�nz�st nyer�nk fens�ges �letp�ld�j�nak a k�vet�s�re. Az �rvacsora csak elind�t egy folyamatot, melyet nek�nk kell kiteljes�ten�nk, eg�szen a megv�ltoz�sig." Az �rvacsora teh�t nem �dvszerz� szertart�s, hanem olyan cselekm�ny, mely J�zusra �s vall�serk�lcsi igazs�gaira val� eml�keztet�s �ltal hit�nket n�veli, lelkiismereti �bers�g�nket fokozza, vall�si tudatunkat m�ly�ti, �nvizsg�latra �s �nismeretre k�sztet. Egysz�val megteremti az alanyi felt�teleket ahhoz, hogy megv�ltozzunk, hib�inkat elhagyjuk, v�tkeinkt�l megtisztuljunk, min�s�gileg el�bbre l�pj�nk, Istennel �s felebar�tainkkal val� k�z�ss�g �ltal gyarapodjunk. Az �rvacsora egy term�keny�t� asszoci�ci�s folyamat megind�t�ja, mely a k�vetkez� mozzanatokb�l �ll: �rvacsor�t veszek s �ltala J�zusra �s tan�t�s�ra eml�kezem. Ez eszembe juttatja, hogy �n mik�ppen viszonyulok hozz� �s evang�lium�hoz. A visszaeml�kez�s arra k�sztet, hogy m�rleget k�sz�tsek: �letszab�lyaib�l mit tartottam be, illetve tagadtam meg �s mi�rt? A sz�mvet�sb�l megsz�letik a megb�n�s �s a v�ltoz�sra val� elhat�roz�s. Az �rvacsora ennek, az asszoci�ci�s folyamatnak nemcsak az els� l�ncszeme, hanem a f�z�d�s ereje is. Az �rvacsora bizonys�gtev�s arr�l, ami benn�nk j�, hogy mi Istenhez tartozunk, akarata szerint �hajtunk �lni, �s J�zus �tj�n k�v�nunk j�rni. Sohasem meg�rkez�s, hanem ind�t�s �s elindul�s. Nem mozg�l�pcs�, amelyre csak r��llunk �s visz, hanem �t, mely csak mutatja az ir�nyt, de j�rni rajta nek�nk kell, szem�lyes er�fesz�t�seinkkel. Hat�kony nevel�eszk�z, jellemform�l� er�, �nmagunk felt�r�sa �nmagunk �s Isten el�tt. K�z�ss�g �nmagunkkal, Istennel �s felebar�tainkkal: az �n k�z�ss�ge a m�ssal, az �rt�k ut�n v�gy� szem�ly k�z�ss�ge az �rt�kkel. Az �rvacsora k�z�ss�gform�l� erej�re utal Arkosi Gelei Benedek, aki szerint; „Az �r-vacsor�ban �p�l a leghathat�sabban a Krisztusban �l�k szent lelki k�z�ss�ge: a anyaszentegyh�z" (Elm�lked�sek). 2 Az �rvacsor�ra val� el�k�sz�t�s fontos �s felel�ss�gteljes feladat. K�t s�kon megy v�gbe: a lelk�sz szem�lyes felk�sz�l�s�ben �s a h�vek felk�sz�t�s�ben. Az els� is k�t �gra szakad: a t�rgyi, azaz szolg�lati el�k�sz�let �s saj�tosan az �rvacsora felv�tel�re val� lelki el�k�sz�let. A lelk�sz felk�sz�l�se voltak�ppen nem m�s, mint a rendszeres �np�sztorl�s gyakorlat�nak a tudatos felfokoz�sa, Az �rvacsora felv�tel�re �s kioszt�s�ra k�sz�l� lelk�sz a nagyh�ten elm�ly�lt lelki �letet �l, sokkal t�bbet im�dkozik, mint m�skor, Bibli�t olvas, tart�zkodik minden olyan t�nyked�st�l, mely �h�tat�ban megzavarn�, att�l elvonn�; hib�it kielemzi, megb�nja, �s az azokt�l val� megszabadul�sra utat keres. Cselekszi pedig mindezt nemcsak elszigetelten, hanem a gy�lekezetben �s a gy�lekezettel. Az �nfelk�sz�t�s id�ben egybeesik a gy�lekezet el�k�sz�t�s�vel; ez a kett� azonban sem t�rgy�ban, sem m�dszer�ben nem lehet teljesen azonos egym�ssal. A p�sztort�l t�bb k�veteltetik meg, mint a ny�j juhait�l. A gy�lekezet felk�sz�t�se a nagyhetet kihirdet� istentisztelettel kezd�dik, s folytat�dik eg�sz h�ten �t. M�djai: p�sztorl�s, �h�tatok tart�sa, biblia�r�k vagy m�s lelki felk�sz�l�st szolg�l� alkalmak gyakorl�sa. Ide tartozik h�veink egym�shoz val� viszonya s ennek keret�ben a haragosok kib�k�t�se. H�veinkkel val� tal�lkoz�sok rendj�n hangs�lyozzuk ki, hogy nagyh�t van, v�r az „�rnak asztala". Ugyancsak az el�k�sz�l�s szolg�lat�ba kell �ll�tanunk az els� napi istentiszteletet is. B�r ezt els�sorban az �nnep tematik�ja uralja, m�gis tudat�ban kell lenn�nk annak is, hogy az �rasztala meg van ter�tve. Az �rasztali ter�t�k, klen�diumok megtiszt�t�sa, a keny�r �s bor beszerz�se az el�k�sz�let dologi oldal�t k�pezik. 3 Az �rvacsora egyik legfontosabb mozzanata a szertart�sra el�k�sz�t� besz�d-�genda. Az �genda sz� a latin agob�l j�n, ami cselekv�st, t�nyked�st, hat�st, eml�keztet�st jelent. Az agenda sz�ban r�szben m�r adva van a c�l: az eml�keztet�s, figyelem-felh�v�s �s tudatos�t�s. Erre els�sorban azoknak van sz�ks�ge, akik elj�ttek ugyan �rvacsor�t venni, de nem volt alkalmuk az �rvacsor�val val� �l�s jelent�s�g�vel foglalkozni. Az �genda c�lja v�gs� fokon az �rvacsora Isten �s felebar�t k�z�ss�gi jelleg�nek a kifejez�se. Tudatos�tani az Istennel val� tal�lkoz�s, a szemt�l szembe val� �ll�s �lm�ny�t �s az embert�rs testv�ri k�zels�g�t. Ugyanakkor hirdeti az �nmagunkkal val� k�z�ss�gbe l�p�st, az �nmagunkkal val� egys�g megteremt�s�t, a felborult egyens�lyunk helyre�ll�t�s�t �s az �nmagunkkal val� megb�k�l�st. Az �genda hivat�sa hirdetni J�zust, A gy�gyulni akar� beteg az eg�szs�gesre n�z, ilyen szeretn�k, ilyen akarok �s ilyen fogok lenni! Az �rasztal�n�l �ll� h�v� is a maga gyenges�g�nek a tudat�ban eszm�nyre, p�ldaad�ra v�gyik. Bizonys�g�t akarja annak, hogy lehets�ges az � gy�gyul�sa, felemelked�se. Ez�rt ig�nyel valakit, aki ezt a bizonyoss�got neki adhatja; ig�nyeli az eszm�nyt, a p�ldaad�t. Ez hit�nk szerint J�zus. Az unit�rius ember J�zusban nemcsak mag�t az eszm�nyt l�tja, hanem �l� p�ld�t arra, hogy ez az eszm�ny, b�rmilyen magas is, megk�zel�thet�. Felfog�sunk szerint J�zus arr�l tett �lete �s hal�la �ltal bizonys�got, hogy emberi kateg�ri�k hat�rai k�z�tt is lehets�ges meggy�gyulni, megtisztulni, megv�ltozni, t�k�letes ember lenni �s Istennel �letk�z�ss�gben, �lni. Az �rvacsorai �genda meghat�roz� elve: „ezt cselekedj�tek az �n eml�kezetemre". Innen k�vetkezik, hogy helyes �ton j�runk, mid�n a J�zusra val� eml�kez�sen nem kiz�r�lag a hal�lra val� eml�keztet�st, hanem �ltal�ban a J�zusra val� eml�kez�st �rtj�k, bele�rtve term�szetesen �let�re, tan�t�saira, emberi helyt�ll�s�ra, egysz�val szem�lyis�g�nek eg�sz�re val� eml�kez�st. Mi nem tagadjuk J�zus hal�l�nak bizonys�g-t�v� erej�t, de nem tudjuk elfogadni, hogy az � �letm�ve csak a hal�la lett volna. Az unit�rius �rvacsorai �genda feladata J�zus �let�re, tan�t�saira, de f�leg cselekedeteire eml�keztetni. Az �genda el�seg�ti felebar�tainkkal val� k�z�ss�get is. Az �rvacsora k�z�ss�gteremt� hatalom. Az egy keny�rb�l �s egy borb�l val� r�szes�l�s, k�z�s asztal, a h�vek testk�zels�ge szeml�letesen mind ezt a kialak�tand� bels� lelki k�z�ss�get fejezik ki. A jelk�p nemcsak kifejez, de k�telez is. Az �genda hivat�sa m�lyen beleny�lni a l�lek vil�g�ba, �s a h�v�t a felebar�taival val� lelki k�z�ss�g�ben ragadni meg. �rtsd meg, testv�re vagy annak, aki melletted �ll, akinek a sz�ve a te sz�vedt�l csak n�h�ny arasznyi t�vols�gban dobog! Szeresd h�t azokat, kik melletted �llnak! Bontsd le a v�laszfalakat a te sz�ved �s az � sz�veik k�z�tt. Fogadd el �ket, mik�nt �k is elfogadnak t�ged! T�vedn�nk, ha azt hinn�nk, hogy az �genda c�lkit�z�se puszt�n csak ennek a bels� egys�g-�lm�nynek a kiv�lt�sa s �pol�sa. T�bb enn�l. Tettre, a megragadott �rt�kek megval�s�t�s�ra, az ember, a k�z, a haza, a b�ke, az egyh�z szolg�lat�ra kell hogy serkentsen. Az �genda vallom�s is. Els�sorban gyarl�s�gunk megvall�sa, illetve erre val� felh�v�s; a h�vek biztat�sa arra, hogy titkolt, el nem ismert vagy letagadott, agyonhallgatott hib�ikat, v�tkeiket vallj�k meg Istennek. „T�rd fel te is titkos kapud, el�tte nincs titok." Ez az �rvacsora egyik vez�relve. A kapuk felt�r�sa nem k�nny� a h�v� r�sz�r�l. Az �genda hivat�sa el�seg�teni ezt a feladatot. A l�lekelemz�s felbecs�lhetetlen �tbaigaz�t�sokat tud adni a lelk�sznek a megvall�s, a lelki fel-dolgoz�s m�dszer�re n�zve. Minden lelk�sz t�rekedj�k egy kicsit l�lek-gy�gy�sz is lenni, Az �genda term�szetesen nem lehet csak ostoroz�s. A hib�it megvall� szem�lyt �nv�dra k�sztetj�k, mag�t a b�nt el�t�lj�k, de a megvall� hiv� embert nem ostorozzuk. Az �rvacsor�n�l a b�r� nem mi vagyunk, hanem �, a sz�veket vizsg�l� Isten. A mi feladatunk a megvall� lelkeket el�be juttatni. Az �genda teh�t lelki gy�gy�t�s is. Alap-elve az, hogy a b�n lelki s�r�l�s, betegs�g k�vetkezm�nye. Az �gend�z� lelk�sznek ismernie kell a h�vek lelki s�r�l�seit, tudnia kell, hogy vannak v�rz� sz�vek, s h�vnia kell �ket a gy�gyul�s asztal�hoz. Nem maradhat ki az �gend�b�l a h�la gondolata sem. J�zus, mikor megt�rte a kenyeret, h�l�kat adott, s csak azut�n osztotta ki a tan�t v�nyainak. Ezt cselekedj�k mi is, tudva, hogy a h�la az eg�szs�ges vall�sos �lm�ny egyik legf�bb alkot�r�sze. Az �rvacsorai �genda nem teologiz�l�s, hanem immanens eszk�z�k-kel hat�, szem�lyis�gform�l� nevel�eszk�z, saj�tos k�r�lm�nyek k�z�tt �s saj�tos felt�telek mellett. Teol�giai mondanival�nk a l�nyegre �sszpontosul: az Isten — ember �s az ember — ember viszony eg�szs�ges, evang�liumi alapokra val� helyez�se. Ide tartozik az �genda velej�r�ja is: az �nnepek saj�tos teol�giai mondanival�ja. Minthogy �rvacsor�val �nnepeken �l�nk, �gend�nkb�l nem maradhat ki az illet� �nnep bibliai �s teol�giai vet�lete sem. Ez azonban nem lehet uralkod� elem az �genda szerkezet�ben, hanem csak az �rvacsor�ra vonatkoz� gondolataink h�ttere, alapja. 4 K�l�nbs�get kell tenn�nk az �rvacsorai �genda �s a pr�dik�ci� k�z�tt. A pr�dik�ci� c�lkit�z�se sz�lesebb sk�l�n mozog, az �gend�� mindig adva van: az �rvacsora enn�lfogva sz�kebb, meghat�rozottabb �s konkr�tabb. A pr�dik�ci� a textusra �p�l, az �gend�ban a textus csak kiindul�pont. A pr�dik�ci� t�rgya kifel� tekint�, az �gend�� ink�bb befel� ir�nyul�. Az �genda sokkal m�lyebbre beleny�l a l�lek vil�g�ba, mint a pr�dik�ci�. A pr�dik�ci� fejteget, �rvel, az �genda kijelent. A pr�dik�ci� terjedelm�n�l fogva nagyobb, mint az �genda: az agenda viszont dr�maibb, s�r�tettebb. A pr�dik�ci� homiletikai szerkezete t�bb�-kev�sb� z�rt, az �gend�� ny�ltabb. Az �genda nem k�teles k�vetni a retorikai fokozatokat. Itt az �lm�nykelt�s az ir�nyad�. Arra a k�rd�sre, hogy melyik nehezebb, a v�lasz felt�tlen�l az, hogy az �genda. Mert az nagyobb kidolgozotts�got, t�bb m�v�szi eszk�zt, tudatosabb �t�l�st �s figyelmesebb el�ad�st ig�nyel, mint az egyh�zi besz�d. Kell-e textust haszn�lni az �gend�hoz? Pr�dik�tor el�deink kezdetben csak Bibli�t olvastak, �gend�t nem mondtak. K�s�bb, mintegy k�tsz�z �ven �t, a textus a szereztet�si szavak voltak. A felvil�gosod�s bevezette a textus n�lk�li �gend�t. Kor�bbi nagy sz�nokaink, t�bbs�ge nem haszn�lt k�l�n textust, hanem bibliai id�zetb�l kiindulva szabadon fejtegetett. A textushaszn�lat egyik �tt�r�je S�m�n D�niel volt; az �ltala nevelt lelk�sznemzed�k az �rvacsorai �gend�hoz textust v�laszt. Az �genda id�ben nem tarthat 15—20 percn�l tov�bb. St�lusa �s el�ad�sa legyen �lm�nyt kelt�. Legf�bb k�vetelm�ny azonban az alapos felk�sz�l�s. Besz�lhet�nk j� �gend�z� lelk�szekr�l. K�l�n szem�lyis�gi strukt�ra kell ahhoz, hogy valaki hat�sos �gend�z� lelk�sz lehessen. 5 Milyen hib�kat szoktunk elk�vetni �gend�z�sunk sor�n? Mindenekel�tt azt, hogy az �nnep teol�giai mondanival�ja elnyeli az �genda saj�tos jelleg�t. Sok lelk�sz �gend�j�t nem lehet megk�l�nb�ztetni a k�z�ns�ges besz�dt�l, az �rvacsor�r�l csak besz�de v�g�n eml�kezik meg egy-k�t sz�ban. K�t�nk leg�jabb kiad�s�ban felfedezhet� egy modern �s �zig-v�rig unit�rius hangv�tel: az �n. t�rekv�s-teol�gia. Ennek elve az, hogy ne a c�l teljess�g�nek az el�r�s�t k�vetelj�k, hanem csak a c�l fel� val� t�rekv�st, „Nem hogy t�k�letes lenn�k, hanem t�rekszem azz� lenni" — mondja az apostol. �gend�nkban ne k�vetelj�k pl. azt h�veinkt�l, hogy a j�v�re n�zve �rizz�k meg �rintetlen�l erk�lcsi tisztas�gukat, hanem csak ennyit: t�rekedjenek lelki tisztas�gukat meg�rizni. Ne azt mondjuk im�nkban pl. hogy: �me, Uram, most minden hib�nkat levetk�zt�k, hanem ezt: �me, Uram, mi t�reked�nk levetk�zni minden hib�nkat. R�gi sz�nokaink k�z�l Kriza J�nosn�l tal�ljuk meg ezt a hangv�telt. Az Unit�rius Sz�sz�kb�l vett egyik �gend�hoz csatolt im�ban a k�vetkez�ket tal�ljuk: „ ... �s mi meg�llunk a hitben, er�sek lesz�nk, b�trak, f�rfiak lesz�nk!" Nem j�! �gy kellett volna �rnia: Igyeksz�nk meg�llni a hitben, t�reked�nk er�sek lenni, mindent megtesz�nk, hogy b�trak, f�rfiak lehess�nk. Sok �gend�b�l hi�nyzanak �ppen az �gend�ra jellemz� saj�tos von�sok, mint pl. a l�rais�g, pr�f�tai l�t�s, lelkes�t� t�z, �t�l�s, bizonys�gtev�s, �lm�nykelt�s �s �lm�ny�tvitel. Egyik gyakori hib�nk az ostoroz�s. Elfelejtj�k, hogy aki itt van, azt nem kell ostorozni, akit pedig kellene, az nincs jelen. A b�n fajai k�z�l t�bbnyire csak a cselekedeti b�n�ket emlegetj�k, megfeledkez�nk a mulaszt�si b�n�kr�l. �ltal�ban elmondhatjuk, hogy az �rvacsorai �genda a gyakorlati teol�gi�nak egy kicsi mostoh�ja. F�lembe cseng egy lelk�szt�rsam kijelent�se: f� a pr�dik�ci�, az �genda nem fontos, az mag�t�l j�n! Hib�s �rt�kel�s! Az �genda nem j�n mag�t�l, ha pedig m�gis �gy j�n, nem lehet j�. Ki kell emeln�nk az �rvacsorai �gend�t hamupip�ke-sors�b�l, �s bizony�tanunk kel sz�m�ra a megillet� helyet. Ezt csak egy �ton �rhetj�k el: legal�bb annyi gonddal k�sz�l�nk r�, mint az �nnepi besz�d�nkre. Ferencz J�zsef egykori p�sp�k�nknek egy idev�g� kijelent�s�vel z�rjuk fejteget�s�nket: „Az unit�rius lelk�sz tehets�g�t �s hivat�s�nak m�rt�k�t az �rasztala k�r�li szolg�lat�val m�rhetj�k le.” Gell�rd Imre Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1974 / 3. sz�ma 140-144. oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Homil�tika
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.93 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|