Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 27, 2006 04:02 CDT

AZ ISTENTISZTELET ALKOT�ELEMEI

Dr. Szab� �rp�d

Szerz�: . 861 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


AZ ISTENTISZTELET ALKOT�ELEMEI Miel�tt a c�mben megjel�lt probl�m�val foglalkozn�nk, pr�b�ljunk v�laszt keresni erre a k�rd�sre: Mi az istentisztelet? A kereszt�nys�get megel�z� vall�sok istentisztelet�t a theurgia jellemezte, az a hit, hogy bizonyos kultikus cselekm�nyek v�grehajt�sa �ltal az ember befoly�solhatja az istenek akarat�t s azt a maga k�v�ns�ga szerint megv�ltoztathatja. A zsid� n�p vall�sa ebben a tekintetben is egy magasabb fejl�d�si fokot jelent. A kultusz J�hv� �s a zsid� n�p k�z�tti sz�vets�g kifejez�je, melyben Isten az � v�lasztott n�p�t�l felt�tlen h�s�get �s engedelmess�get k�v�n. J�zus �j megvil�g�t�sba helyezte az Isten �s ember viszony�t. Az �sz�vets�g szolgai f�lelme hely�be a gyermeki bizalmat �s szeretetet, a t�rv�ny bet�je hely�be a l�lek szabads�g�t tette. Isten a mi Aty�nk, aki szellemi val�s�g, s �t csak „l�lekben �s igazs�gban" k�zel�thetj�k meg. Az istentisztelet form�j�val azonban sem J�zus, sem k�zvetlen tan�tv�nyai k�zelebbr�l nem foglalkoztak. A kereszt�nyek istentisztelete m�gis el�g kor�n kialakult, mivel az els� gy�lekezetek zsid� �s pog�ny eredet�ek voltak, mind a zsid�, mind a pog�ny istentiszteletb�l �tvettek bizonyos cselekm�nyeket �s r�szeket. A zsid�-kereszt�ny istentisztelet kezdetben az �sz�vets�gi liturgi�hoz ragaszkodott. ApCsel 3, 1—2-ben �s 5, 12-ben olvassuk, hogy kezdetben a kereszt�nyek is r�szt vettek a jeruzs�lemi templomban tartott istentiszteleten �s ott a „Salamon torn�c�ban", a templom egyik el�csarnok�ban im�dkoztak. De r�szt vettek szombatonk�nt a zsinag�gai istentiszteleten is, amely, elt�r�en a templomi kultuszt�l, �r�smagyar�zatb�l, im�ds�gb�l �s zsolt�r�nekl�sb�l �llott. K�s�bb ezeket a form�kat �tvett�k �s kereszt�ny tartalommal t�lt�tt�k meg. A pog�ny-kereszt�ny gy�lekezetek �let�ben az istentisztelet sokkal �n�ll�bban fejl�d�tt. Az alkot�elemek itt is az �nek, ima �s besz�d vagy �r�smagyar�zat voltak (Kol 3,16). B�r sz� van arr�l, hogy a tan�t�sban kiv�l�bbak vezet�iv� lettek az istentiszteletnek (presbiteros, episcopos, 2Tim 2,2), az�rt �ltal�ban az egyetemes, paps�g elve alapj�n �llottak, s az asszonyokon k�v�l b�rki nagykor� el��llhatott a gy�lekezetben im�ds�ggal �s tan�t�ssal (1Pt 2,9). A kereszt�ny istentisztelet form�i �s f�bb elvei teh�t m�r az apostoli korban meg�llap�t�st nyertek. A folyamat azzal kezd�d�tt, hogy az �rvacsor�t elv�lasztott�k a szeretetvend�gs�gt�l, melyet egyre ritk�bban gyakoroltak. Az �rvacsora az istentisztelet k�z�ppontj�ba ker�lt, s m�r a III. sz�zadban az �ldozat gondolata kapcsol�dott hozz�. A gy�lekezet mindink�bb a h�tt�rbe szorult, a paps�g jelent�s�ge viszont emelkedett. Az istentiszteleti cselekm�nyek m�gikus er�t nyertek. A zsid�-pog�ny elemekb�l kialakult az �katolikus liturgia, amely a k�z�pkori egyh�z istentisztelet�nek k�pezte alapj�t. A r�mai katolikus istentisztelet alapj�t Nagy Le� �s I. Gelasius, p�p�k vetett�k meg; igazi kifejt�je azonban Nagy Gergely p�pa volt, aki behozta a zen�t �s a k�rusokat, s a „r�mai mis�t" emelte �ltal�nos �rv�nyre. A tridenti zsinat a Gergely-f�le liturgi�t fogadta el, s az kisebb-nagyobb �tdolgoz�ssal ma is �rv�nyben van. A mise �ltal a hiv� l�lek �rdemeket k�v�n szerezni Isten el�tt, �s az � akarat�t a maga jav�ra pr�b�lja megnyerni �dv�ss�g�nek biztos�t�sa �rdek�ben. A reform�ci� a hitet �ll�totta az �dv�ss�g egyetlen felt�tel��l. Az istentisztelet f� c�lj�t �s rendeltet�s�t is abban l�tta, hogy hitet adjon, s azt fokozza, emelje �s t�mogassa. Ennek a hitbeli gyarapod�snak egyetlen biztos eszk�ze Isten ig�je, amint az a Bibli�ban r�gz�tve van. Ez�rt az istentisztelet k�zpontja az igehirdet�s, mert „a hit hall�sb�l van". 2 A reform�ci� m�gis nyitott kaput hagyott a tov�bbi k�s�rletez�sre. Ez�rt a protestantizmus �let�ben az istentisztelet l�nyege, jelent�s�ge �s c�lja aszerint v�ltozott, amint a vall�sos gondolkod�s a kereszt�nys�g l�nyeg�t felfogta �s magyar�zta. �gy pl. a protest�ns ortodoxia b�r megtartotta a hitet mint az �dv�ss�g egyetlen biztos�t�k�t, de azt hirdette, hogy azt tan�t�s �ltal kell meggy�kereztetni �s nagyra nevelni az emberben. Ez�rt az istentisztelet a k�t�k magyar�z�s�ra �s a hitt�telek terjeszt�s�re szor�tkozott, mert abb�l az alapfeltev�sb�l indult ki, hogy a hit �s a dogma egyet jelent. Ezt az utat k�vette a vall�sos racionalizmus is, azzal a k�l�nbs�ggel, hogy kritika t�rgy�v� tette az egyh�zi tant�teleket is. C�lja az �rtelemre hatni, mert el�bb valamit meg kell �rteni, s azt csak azut�n lehet hinni. Ami az �rtelemmel ellenkezik, az nem lehet vall�si �rt�k. Ez az ir�nyzat a templomot iskol�nak tekintette, s az istentisztelet c�lj�t a tan�t�sban �s ismeretterjeszt�sben hat�rozta meg. Az ortodoxia �s racionalizmus visszahat�sak�ppen sz�letett pietizmus a kereszt�nys�g l�nyeg�t az �h�tatban �s kegyes cselekedetek gyakorl�s�ban l�tta. Az istentisztelet c�lja ezek szerint a vil�g megjobb�t�sa, az emberek megt�r�t�se �s az isteni kegyelem elnyer�se. �tja: az im�dkoz�s �s bibliaolvas�s. Az unit�rius felfog�s szerint a vall�s l�nyege nemcsak hit vagy tan vagy puszta cselekedet, hanem „l�lek �s �let", m�gpedig j�zusi l�lek �s �let. Mint minden �let, �gy a vall�sos l�lek is k�ls� megnyilatkoz�st keres. Ennek a k�ls� kifejez�je az istentisztelet. Az istentisztelet teh�t nem forr�sa �s kiindul�sa a vall�sos �rz�snek, hanem annak eredm�nye. Ebb�l �nk�nt k�vetkezik, hogy az istentiszteletnek a vall�sos �rz�s h� kifejez�j�nek kell lennie, s ami e kifejez�st zavarja, legyen b�rmilyen m�v�szi, m�gsem mondhat� istentiszteletnek. A b�zaszemben az �letre �s term�kenys�gre alkalmas cs�ra csak akkor fog kifejl�dni �s term�st hozni, ha j� talajba vetik, illetve megfelel� felt�telek k�z� ker�l. Az istentiszteletnek is ilyen hat�st tulajdon�thatunk, amelyet az emberi l�lekre gyakorol. Akiben nincs hit, vall�sos �rz�s, erk�lcsre val� k�szs�g, annak az istentisztelet sem adhat, de akiben megvan ezeknek legal�bb a cs�r�ja, ann�l el�seg�ti a tov�bbfejl�d�st �s term�kenys�get. Ilyenform�n ahelyett, hogy azt v�rn�k, hogy Isten lesz�lljon k�z�nk, k�z�s �h�tatunkban mi emelked�nk Hozz�, s ahelyett, hogy �t pr�b�ln�nk akaratunk eszk�z�v� tenni, mi keress�k az � akarat�t, hogy �let�nket egyazon hull�mhosszra hangoljuk a vall�serk�lcsi vil�grenddel. Az igazi istentisztelet teh�t az, melynek ver�f�ny�ben vall�sos �rz�s�nk a kell� t�pl�l�kot megtal�lja; amely �rtelm�nket, sz�v�nket �s akaratunkat egyar�nt mozg�sba hozza. Ez�rt nem k�z�mb�s, hogy az istentisztelet alkot�elemei �s rendje mennyiben felelnek meg a l�lek ig�nyeinek. Az unit�rizmus istentiszteleti rendj�t �s alkot�elemeit tekintve szint�n az evang�liumi alapra megy vissza. Istentisztelet�nk az �skereszt�ny istentisztelet alkot�elemeit vette �t �s fejlesztette tov�bb, ezek: �nek, ima �s pr�dik�ci� vagy egyh�zi besz�d. A reform�ci� kor�ban D�vid Ferenc istentiszteleti rendje ugyancsak ezeken az elemeken �p�lt fel. Hunyadi Demeter�k m�r b�v�tett�k azzal, hogy a pr�dik�ci� el�tt im�t mondottak, melyet az �ri im�ds�g z�rt be, az istentiszteletet pedig 2Thesz 2,16—17 verseivel fejezt�k be. 1 �nek. Az unit�rius istentisztelet �nekkel kezd�d�tt. Az „isteni dits�retek, im�ds�gos �s vigasztal� �nekek" c�met visel� els� �nekesk�nyv�nkben az �nekeket az egyh�zi �v feloszt�sa szerint rendezt�k el. H�romf�le �neket haszn�ltak; himnuszokat, antifon�kat �s zsolt�rokat. A vas�rnapi istentisztelet D�vid Ferenc kor�t�l eg�szen a 18. sz�zadig megtartotta az antifon�kat �s az ezek ut�n rendelt zsolt�rokat. Az istentisztelet ezekkel kezd�d�tt, de Agh Istv�n m�r sajn�lkozik afelett, hogy ezt a j� szok�st sok helyen elhagyt�k, megel�gedve egy zsolt�rnak vagy dics�retnek az el�nekl�s�vel. Az antifon�k az �nekesk�nyv k�s�bbi kiad�saiban is benne voltak, mellett�k m�g lit�ni�kat is haszn�ltak, melyek �ltal az istentisztelet �l�nkebb�, v�ltozatoss� �s hat�sosabb� v�lt. A 17. �s 18. sz�zadban �ltal�nosan elterjedt haszn�latban a K�roli G�sp�r zsolt�rford�t�sai voltak. Ennek megvolt a maga j�l ismert t�rt�nelmi oka, de gyakorlati magyar�zata is. K�s�bb Szenci Moln�r Albert �t�rta a zsolt�rokat, francia dallamokra alkalmazta �s ezzel az �nekl�st is ir�ny�totta. J�llehet nek�nk is volt zsolt�rford�t�nk Bog�ti Fazekas Mikl�s k�lt�nk szem�ly�ben, de az � ford�t�sai csak mag�nhaszn�latban terjedtek, eg�szen az �nekesk�nyv leg�jabb �tdolgoz�s�ig, amikor P�lffi M�rton az � ford�t�saib�l is felvett n�h�nyat. Enyedi Gy�rgy szerint lelki �nekkel kell dics�rni Istent. „Induljon az sz�v, fakassza ki a sz�j a sz�zatot, az bels� indulatot �s szeretetet �s �gy kezdjen �nekelni. Mindenkor az �rnak tisztess�g�re n�zz�nk." Enyedi kor�ban — ezt t�kr�zik besz�dei — a mise�nekl�s ellen bevezetett reform azt eredm�nyezte, hogy n�mely gy�lekezet eg�szen tart�zkodott az �nekl�st�l. Enyedi azzal k�v�nja seg�teni az istentiszteleti �nekl�s �gy�t, hogy a Bibli�b�l felsorolja a nagy �nekeseket, hogy �ltaluk p�ld�t adjon: „Ha M�zes, D�vid �s az angyalok nem sz�gyenlett�k az �rnak �neket mondani, te se sz�gyeld. Ezt cselekszik m�sutt is a j�l rendelt ekkl�si�kban." Ugyanakkor azonban kikel a t�lz�sok ellen, amelyekt�l a reform�ci� tisztas�g�t �s igazs�g�t f�lti: „T�velyegnek, akik s�pokat, orgon�kat f�nak a templomban. Mi el�gedj�nk meg az sz�jjal �s sz�val mondott dics�retekkel �s ek�ppen magasztaljuk az mi Isten�nket." Agh Istv�n, aki rendszerbe foglalta szertart�sainkat, az istentiszteleti �nekl�st �gy szab�lyozza: „Legel�sz�r �nekl�snek kell lennie vagy az isteni dics�retekb�l, melyek nem kev�s jobb�t�ssal 1749. s k�zelebb 1777. esztend�ben kibocs�ttattak, vagy a zsolt�rokb�l, melyeket Szenczi Moln�r Albert vall�sra val� tekintet n�lk�l helyesen szerzett volt." Am�g orgona nem volt, a k�ntor a templom k�zep�n lev� �nekl��llv�ny mell�l olvasta a sz�veget �s vezette az �neket. Templomainkban az orgona csak a 19. sz�zadban kezd meghonosodni. Els� a kolozsv�ri 1806-ban, majd a b�gyoni �s fokozatosan a t�bbi. P�rhuzamosan k�vette ezt a templomi �nekl�s t�k�letesed�se, b�r ebben a tekintetben m�g ma is nagyon sok a k�v�nnival�. Az �nek mint az istentisztelet alkot�eleme zen�s im�ds�g. Tartalmilag lehet egy�ni �s k�z�ss�gi �rzelmeknek a kifejez�je, b�r mint istentiszteleti cselekm�ny mindig csak k�z�ss�gi lehet. Az egyh�zi �neknek formai �s tartalmi k�vetelm�nynek kell megfelelnie. Formailag a legfontosabb, hogy legyen dallamos, s a dallam legyen h� kifejez�je a sz�vegnek. Tartalmilag megk�vetelj�k, hogy legyen �sszhangban hitelveinkkel, fejezze ki azt a pozit�v tartalmat, amely megfelel a mi hit�s �letfelfog�sunknak. �nekeink mind formai, mind tartalmi szempontb�l alapos rev�zi�ra �s meg�j�t�sra v�rnak. Ez a munka egyr�szt m�r elkezd�d�tt �s eredm�nyeket is tud felmutatni, s minden rem�ny�nk megvan arra, hogy egy �j �s friss egyh�zi �nek kult�r�nak az alapjait rakjuk le �ltala. 2 Ima. Az im�ds�g Isten �s a hiv� ember legbens�bb viszony�nak a kifejez�se. Forr�sa a hit �s a bizalom. Amilyen a hit�nk, olyan im�ds�gunk is, �s akiben b�zunk, ahhoz int�zz�k im�inkat. Mivel az ima az �rzelem gy�m�lcse, vannak, akik azt mondj�k, hogy eg�szen az �rzelemnek kell �tengedni, s f�l�tte gondolkodni, elm�lkedni, egysz�val bevonni az �rtelmi tev�kenys�g vil�g�ba vagy �ppen kritik�nak vetni al� nem tan�csos �s nem is szabad. Ezt a t�telt azonban maga a vall�sfejl�d�s folyamata c�folja meg. Az im�ds�g szoros kapcsolatban van a vall�sos fogalmakkal, amint azok fejl�dnek �s tisztulnak, �ppen �gy fejl�dik �s tisztul az im�ds�g is mind form�ban, mind tartalomban. Az ima egyetemes vall�sos jelens�g, alig van megfelel�bb k�tel�k a hiv� emberek �sszekapcsol�s�ra, mint az im�ds�g v�gya, sz�ks�gess�g�nek �rz�se. Ez�rt b�r k�l�n�s jelent�s�ggel az istentiszteleti im�ds�g mint k�z�s cselekm�ny. Az istentiszteleti im�val kapcsolatban k�vetelm�nyk�nt �ll�tjuk fel, hogy legyen �sszhangban: a tiszta egyistenhittel, a vil�gegyetem t�rv�ny- szer�s�g�vel, az erk�lcsi vil�grenddel �s az evang�lium szellem�vel. Mit jelenten�k ezek a k�vetelm�nyek? Im�inkban elmos�dnak a hat�rok az Istenr�l vallott felfog�s k�l�nb�z� form�i k�z�tt, s mert csak a szem�lyes Istenhez tudunk im�dkozni, kifejez�seinkben gyakran mozgunk az antropomorfizmus �s a panenteizmus k�z�tt. Ez viszont csak a forma, keret, amelyet mindig a tiszta egyistenhit tartalm�val kell megt�lten�nk. Az im�dkoz� ember is tudja, hogy a vil�g t�rv�nyeken �p�l fel, �s felfog�sa szerint Isten van a t�rv�nyek m�g�tt. Ez�rt az im�ds�gban nem k�rhet�nk olyan isteni beavatkoz�sokat, csod�kat, amelyek megzavarn�k a rendet �s �sszhangot. Azonban a l�leknek is vannak szab�lyai, s az im�ds�gnak ezeket is tekintetbe kell vennie. Az im�ds�g t�bb mint puszta hangulat, t�rgya is van: az, aki �ltala er�re kap, �jj�sz�letik. Az im�ds�g teh�t lelki t�pl�l�k. Im�dkozhatunk es��rt, napsug�r�rt, gy�gyul�s�rt, vigasztal�s�rt, csak meglegyen a legfontosabb felt�tel, az im�ds�gos lelk�let, amely nem tekinti az im�t olyannak, amely sem nem haszn�l, sem nem �rt. Az istentiszteleti ima k�z�s cselekm�ny. Ez�rt itt az egy�ni v�gyak, t�rekv�sek h�tt�rbe szorulnak, s a k�z�s hit, k�z�s c�l �s k�z�s erk�lcsi javak ir�nt val� t�rekv�s jutnak benne kifejez�sre. Az ima teh�t a gy�lekezet t�nyleges hangulat�nak, Istenben val� �let�nek, Istenhez val� viszony�nak �s Istenben val� egys�g�nek a kifejez�se. Az im�ds�gb�l senki sincs kiz�rva, aki a gy�lekezettel lelki k�z�ss�gben �l, ez�rt benne az egy�n is megtal�lja lelki sz�ks�glet�t. Amikor az istentiszteletb�l hi�nyzik az im�dkoz�s szelleme, az mer� formas�gg� s�llyed, s az emberek lassan elszoknak t�le. A helyes im�dkoz�s teh�t egyben az istentisztelet hat�konyabb� t�tel�t is jelenti. A lelk�sz �szint�n �s teljes erej�vel pr�b�lja meg �j �letet vinni az istentiszteletbe. Sohase l�pjen a sz�sz�kre szellemi �s erk�lcsi el�k�sz�let n�lk�l, sohase im�dkozz�k nyilv�nosan, miel�tt mag�ban nem k�rte Isten seg�ts�g�t munk�j�ra. M�rlegelje a gy�lekezet sz�ks�gleteit, im�dkozz�k meggy�z�d�se m�lys�g�b�l, �rdekl�d�se teljess�g�b�l, s akkor m�sokat is mag�val tud ragadni az im�dkoz�s tiszta magaslataira. Az im�dkoz�s teh�t olyan magatart�snak az el�r�s�t akarja, amely felemeli a hiv� embert Istenhez, hogy k�zvetlen�l r�szes�lj�n �ld�saiban. Ebben van az im�ds�gnak mint istentiszteleti t�nyez�nek l�te. 3 Pr�dik�ci� vagy egyh�zi besz�d, A protest�ns istentisztelet legfontosabb alkot�eleme, ha azt a szempontot tartjuk szem el�tt, hogy az evang�liumot hirdetj�k. Olyan fontos r�sz, hogy t�rt�nelmi kifejl�d�s�re, t�rgy�ra, kidolgoz�s�ra �s el�ad�s�ra n�zve k�l�n teol�giai szak fejl�d�tt ki: a homiletika. K�zismert az a t�ny, hogy az �l�sz�nak milyen nagy szerepe volt a kereszt�nys�g kialakul�s�ban. A k�z�pkori egyh�z istentisztelet�ben azonban a pr�dik�ci� fokozatosan elvesz�tette k�zponti jelleg�t, s hely�t a mise-�ldozat foglalta el. A reform�ci� viszont �jb�l visszahelyezte eredeti jogaiba, �s �jb�l az istentisztelet k�z�ppontj�v� tette. Az unit�rius istentiszteletben is l�nyeges hivat�sa van a pr�dik�ci�nak. Benne t�kr�z�dik, a lelk�sz lelk�n kereszt�l, az eg�sz gy�lekezet vall�serk�lcsi �lete. Minden pr�dik�ci� �l� bizonys�gt�tel Isten el�tt, az a kapocs, amely �sszek�ti a templomot az �lettel. A templom �s berendez�se lehet ak�rmilyen r�gi, de a pr�dik�ci� mindig a jelen �letviszonyainak a hirdet�je. A lelk�sz a sz�sz�ken nem egyszer�en liturgus, aki g�piesen, l�lek n�lk�l v�gez megszokott szertart�sokat, hanem hiv� �s k�zd� ember, akinek lelk�n az �let �ramlatai vonuln�k kereszt�l. Nem betanult szerepet j�tszik, mint a sz�n�sz, hanem �t�li s a val�s�gban �nmaga is �li gy�lekezete hit�t �s �let�t. Az unit�rius pr�dik�ci� a protestantizmus keretem bel�l nemcsak a jelenr�l val� bizonys�gt�tel, hanem a j�vend�nek, Isten orsz�g�nak is az el�k�sz�t�je. Am�g keress�k Isten orsz�g�t, addig mindig meglesz a pr�dik�ci� hivat�sa az istentiszteleten. A pr�dik�ci� g�r�g befoly�s alatt kialakult kereszt�ny irodalmi term�k. A g�r�g b�lcseleti gondolkoz�s �s formai �rz�k az els� gy�lekezetek rajong�, hom�lyos �s rendszertelen besz�d�t rendszeres, meggy�z� �s megragad� besz�dd� alak�tja �t. �gy lesz a kereszt�ny pr�dik�ci� m�alkot�s. A pr�dik�ci�t�l elv�laszthatatlan a pr�f�tai vagy apostoli jelleg. A lelk�sz mint Isten k�ld�tte besz�l a hiv� emberekhez, �s tekint�llyel 'besz�l. Tartalmat csak akkor ad, ha mag�t�l j�n, �s nem mesterk�lt vagy er�ltetett. Ez egy�b t�nyez� mellett er�s meggy�z�d�sb�l �ll. Ellenkez� esetben a tekint�lyelv is �rv�ny�t veszti. Isten k�ld�ttei �ltal nem sz�ntelen, er�telen hangon besz�l, hanem hatalommal �s t�zzel, A pr�dik�ci� anyag�t a vall�si �s erk�lcsi eszm�k szolg�ltatj�k: els�sorban a vall�siak. Nem mintha az erk�lcs m�sodrend� jelent�s�ggel b�rna, hanem mert az Isten �s ember k�zti viszonyban a magasabb �ll fennebb, s kifejez�seiben is a vall�si gondolatok �s eszm�k j�nnek els�sorban. S�t m�g amikor szorosan vett erk�lcsi k�rd�sr�l van is sz�, a hiteszm�knek ott kell vil�golniok, hogy f�ny�k beragyogja az erk�lcsit. Viszont a vall�sn�l is mindig szem el�tt kell tartani az erk�lcsit, mert en�lk�l �lettelenn� v�lik: „Azonk�ppen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt �nmag�ban" (Jak 2,17). Voltak id�szakok, amikor csak erk�lcsi k�rd�sekr�l pr�dik�ltak, apr� r�szletekig menve el, eg�szen a hasznoss�gi erk�lcsig. Az egyh�zi besz�dben a vall�si eszm�k f�nye �s az erk�lcsiek szents�ge egy�tt bontakoznak ki: �r�k igazs�gok jutnak benn�k kifejez�sre, amelyek nem v�ltoznak. A pr�dik�ci�nak m�gis tekintettel kell lennie a kor �rtelmi �s erk�lcsi sz�ks�gleteire, egysz�val a m�ban kell �lnie. Az �r�k vall�serk�lcsi igazs�gok m�s-m�s vonatkoz�sban nyernek a k�l�nb�z� korokban kifejez�st �s t�kr�z�dnek a pr�dik�ci�ban. Azonban a k�l�nb�z� szellemi �llapotok �s �ramlatok k�zt, a k�l�nb�z� �rnyalatok �s felekezeti felfog�sok mellett is a, pr�dik�ci� mindig ugyanaz marad: az evang�lium hirdet�se. Err�l egy pillanatig sem szabad megfeledkezn�nk. H�veink az�rt j�nnek a templomba, mert olyat akarnak hallani, amelyet csak ott kapnak meg. A pr�dik�ci� c�lja s ezen kereszt�l a lelk�sz hivat�sa; az evang�lium hirdet�se. A k�rd�s az: Mik�ppen �rhet� el az a c�l, hogy mi �gy pr�dik�ljunk, hogy ne csak meg�rtsenek, ne csak gy�ny�rk�djenek besz�d�nkben, hanem a vall�serk�lcsi igazs�gokat, az evang�liumot �gy t�rjuk el�, hogy azok foglalkoztass�k is h�veinket? A homiletikai szab�lyok ismeret�t b�rmennyire is sz�ks�gesnek tartjuk, csak eszk�z�rt�k�nek tekinthetj�k, s a hozz�juk val� alkalmazkod�s m�g nem teszi hat�sosabb� s f�k�nt term�kenyebb� pr�dik�l�sunkat, E sz�zad m�sodik �vtized�ben k�t k�vetelm�nyt �ll�tottak fel a lelk�sszel szemben, melyek ma is id�szer�ek: 1. a gy�lekezetnek pr�dik�ljon, 2. a val� �letet pr�dik�lja. Minden gy�lekezetnek egy saj�tos lelki vil�ga van, amelyet az �t befoly�sol� k�ls� �s bels� t�nyez�k ir�ny�tanak. Ha megfigyelj�k gy�lekezeteink �let�t, azt tapasztaljuk, hogy minden, ami k�zelfekv� a hallgat�s�g lelk�hez, a t�nyleges �letviszonyokhoz, sokkal jobban �rdekli �ket, Ehhez a k�rd�shez kapcsol�dik a lelk�sznek mint pr�dik�tornak a szem�lyis�ge, mert �ppen ezen kereszt�l f�rk�zik legk�zelebb hallgat�ihoz. A szem�lyis�g nem veszi �t szolgai m�don, amit m�sokt�l hall, l�t, olvas, hanem �t�li, saj�tj�v� teszi, �s �gy adja �t gy�lekezet�nek, Augustinus m�g azt hangoztatta, hogy aki nem tud j� besz�det alkotni, tanulja meg a m�s�t, mert minden j� besz�d Isten aj�nd�ka a gy�lekezet �p�t�s�re. �jabban az a v�lem�ny, s ebben sok igazs�g van, hogy az ilyen �ll�spont a pr�dik�ci� egyik legfontosabb r�sz�t, a pr�f�tai elemet vesz�lyezteti, mert minden besz�dnek els�sorban egy�ni bizonys�gtev�snek kell lennie. A gyakorlati �let azt bizony�tja, hogy nem lehet elker�lni, m�r csak a tanul�s �s ismeretszerz�s szempontj�b�l sem, hogy idegen gondolatokat s �gy m�s besz�d�t is, fel ne haszn�lja a lelk�sz. Azonban ne tegye ezt szolgai m�don, mert csak akkor lesz hat�sa, ha az abban foglalt gondolatokat, eszm�ket �t�lte �s saj�tj�v� tette. Ne pr�dik�ljon tele hanggal olyat, amit �res sz�vvel mond! — ez a meg�llap�t�s mindig �rv�nyes marad. V�geredm�nyben teh�t a gy�lekezetet megismerve, saj�t egy�nis�g�nket kifejtve pr�dik�ljunk, �s mit pr�dik�ljunk? Egyetlen sz�val is lehetne r� v�laszolni: az evang�liumot. A k�rd�snek a mi szempontunkb�l van egy elm�leti �s egy gyakorlati vet�lete is: sz�ntelen�l tanulni �s benne �lni a gy�lekezetben. Az egyh�z t�rt�nelme azt bizony�tja, hogy a nagy hat�s� pr�dik�torok ereje abban volt, hogy korukat pr�dik�lt�k, vagyis a korukat mozgat� eszm�kr�l �s k�rd�sekr�l besz�ltek. Nek�nk is benne kell �ln�nk abban a vil�gban, amelyben az �let halad s az �r�kk�val�s�g szempontja alatt keresni a v�laszt a hiv� ember k�rd�seire. Az �nek, ima �s pr�dik�ci� egy�tt alkotj�k a teljes �rt�k� istentiszteletet. Dr. SZAB� �RP�D Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1974 / 3. sz�ma 133-139. oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Homil�tika
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.63 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|