Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 27, 2006 04:02 CDT

AZ ISTENTISZTELET ALKOTÓELEMEI

Dr. Szabó Árpád

Szerző: . 1571 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


AZ ISTENTISZTELET ALKOTÓELEMEI Mielőtt a címben megjelölt problémával foglalkoznánk, próbáljunk választ keresni erre a kérdésre: Mi az istentisztelet? A kereszténységet megelőző vallások istentiszteletét a theurgia jellemezte, az a hit, hogy bizonyos kultikus cselekmények végrehajtása által az ember befolyásolhatja az istenek akaratát s azt a maga kívánsága szerint megváltoztathatja. A zsidó nép vallása ebben a tekintetben is egy magasabb fejlődési fokot jelent. A kultusz Jáhvé és a zsidó nép közötti szövetség kifejezője, melyben Isten az ő választott népétől feltétlen hűséget és engedelmességet kíván. Jézus új megvilágításba helyezte az Isten és ember viszonyát. Az Ószövetség szolgai félelme helyébe a gyermeki bizalmat és szeretetet, a törvény betűje helyébe a lélek szabadságát tette. Isten a mi Atyánk, aki szellemi valóság, s őt csak „lélekben és igazságban" közelíthetjük meg. Az istentisztelet formájával azonban sem Jézus, sem közvetlen tanítványai közelebbről nem foglalkoztak. A keresztények istentisztelete mégis elég korán kialakult, mivel az első gyülekezetek zsidó és pogány eredetűek voltak, mind a zsidó, mind a pogány istentiszteletből átvettek bizonyos cselekményeket és részeket. A zsidó-keresztény istentisztelet kezdetben az ószövetségi liturgiához ragaszkodott. ApCsel 3, 1—2-ben és 5, 12-ben olvassuk, hogy kezdetben a keresztények is részt vettek a jeruzsálemi templomban tartott istentiszteleten és ott a „Salamon tornácában", a templom egyik előcsarnokában imádkoztak. De részt vettek szombatonként a zsinagógai istentiszteleten is, amely, eltérően a templomi kultusztól, írásmagyarázatból, imádságból és zsoltáréneklésből állott. Később ezeket a formákat átvették és keresztény tartalommal töltötték meg. A pogány-keresztény gyülekezetek életében az istentisztelet sokkal önállóbban fejlődött. Az alkotóelemek itt is az ének, ima és beszéd vagy írásmagyarázat voltak (Kol 3,16). Bár szó van arról, hogy a tanításban kiválóbbak vezetőivé lettek az istentiszteletnek (presbiteros, episcopos, 2Tim 2,2), azért általában az egyetemes, papság elve alapján állottak, s az asszonyokon kívül bárki nagykorú előállhatott a gyülekezetben imádsággal és tanítással (1Pt 2,9). A keresztény istentisztelet formái és főbb elvei tehát már az apostoli korban megállapítást nyertek. A folyamat azzal kezdődött, hogy az úrvacsorát elválasztották a szeretetvendégségtől, melyet egyre ritkábban gyakoroltak. Az úrvacsora az istentisztelet középpontjába került, s már a III. században az áldozat gondolata kapcsolódott hozzá. A gyülekezet mindinkább a háttérbe szorult, a papság jelentősége viszont emelkedett. Az istentiszteleti cselekmények mágikus erőt nyertek. A zsidó-pogány elemekből kialakult az ókatolikus liturgia, amely a középkori egyház istentiszteletének képezte alapját. A római katolikus istentisztelet alapját Nagy Leó és I. Gelasius, pápák vetették meg; igazi kifejtője azonban Nagy Gergely pápa volt, aki behozta a zenét és a kórusokat, s a „római misét" emelte általános érvényre. A tridenti zsinat a Gergely-féle liturgiát fogadta el, s az kisebb-nagyobb átdolgozással ma is érvényben van. A mise által a hivő lélek érdemeket kíván szerezni Isten előtt, és az Ö akaratát a maga javára próbálja megnyerni üdvösségének biztosítása érdekében. A reformáció a hitet állította az üdvösség egyetlen feltételéül. Az istentisztelet fő célját és rendeltetését is abban látta, hogy hitet adjon, s azt fokozza, emelje és támogassa. Ennek a hitbeli gyarapodásnak egyetlen biztos eszköze Isten igéje, amint az a Bibliában rögzítve van. Ezért az istentisztelet központja az igehirdetés, mert „a hit hallásból van". 2 A reformáció mégis nyitott kaput hagyott a további kísérletezésre. Ezért a protestantizmus életében az istentisztelet lényege, jelentősége és célja aszerint változott, amint a vallásos gondolkodás a kereszténység lényegét felfogta és magyarázta. így pl. a protestáns ortodoxia bár megtartotta a hitet mint az üdvösség egyetlen biztosítékát, de azt hirdette, hogy azt tanítás által kell meggyökereztetni és nagyra nevelni az emberben. Ezért az istentisztelet a káték magyarázására és a hittételek terjesztésére szorítkozott, mert abból az alapfeltevésből indult ki, hogy a hit és a dogma egyet jelent. Ezt az utat követte a vallásos racionalizmus is, azzal a különbséggel, hogy kritika tárgyává tette az egyházi tantételeket is. Célja az értelemre hatni, mert előbb valamit meg kell érteni, s azt csak azután lehet hinni. Ami az értelemmel ellenkezik, az nem lehet vallási érték. Ez az irányzat a templomot iskolának tekintette, s az istentisztelet célját a tanításban és ismeretterjesztésben határozta meg. Az ortodoxia és racionalizmus visszahatásaképpen született pietizmus a kereszténység lényegét az áhítatban és kegyes cselekedetek gyakorlásában látta. Az istentisztelet célja ezek szerint a világ megjobbítása, az emberek megtérítése és az isteni kegyelem elnyerése. Útja: az imádkozás és bibliaolvasás. Az unitárius felfogás szerint a vallás lényege nemcsak hit vagy tan vagy puszta cselekedet, hanem „lélek és élet", mégpedig jézusi lélek és élet. Mint minden élet, úgy a vallásos lélek is külső megnyilatkozást keres. Ennek a külső kifejezője az istentisztelet. Az istentisztelet tehát nem forrása és kiindulása a vallásos érzésnek, hanem annak eredménye. Ebből önként következik, hogy az istentiszteletnek a vallásos érzés hű kifejezőjének kell lennie, s ami e kifejezést zavarja, legyen bármilyen művészi, mégsem mondható istentiszteletnek. A búzaszemben az életre és termékenységre alkalmas csíra csak akkor fog kifejlődni és termést hozni, ha jő talajba vetik, illetve megfelelő feltételek közé kerül. Az istentiszteletnek is ilyen hatást tulajdoníthatunk, amelyet az emberi lélekre gyakorol. Akiben nincs hit, vallásos érzés, erkölcsre való készség, annak az istentisztelet sem adhat, de akiben megvan ezeknek legalább a csírája, annál elősegíti a továbbfejlődést és termékenységet. Ilyenformán ahelyett, hogy azt várnók, hogy Isten leszálljon közénk, közös áhítatunkban mi emelkedünk Hozzá, s ahelyett, hogy Öt próbálnánk akaratunk eszközévé tenni, mi keressük az ö akaratát, hogy életünket egyazon hullámhosszra hangoljuk a valláserkölcsi világrenddel. Az igazi istentisztelet tehát az, melynek verőfényében vallásos érzésünk a kellő táplálékot megtalálja; amely értelmünket, szívünket és akaratunkat egyaránt mozgásba hozza. Ezért nem közömbös, hogy az istentisztelet alkotóelemei és rendje mennyiben felelnek meg a lélek igényeinek. Az unitárizmus istentiszteleti rendjét és alkotóelemeit tekintve szintén az evangéliumi alapra megy vissza. Istentiszteletünk az őskeresztény istentisztelet alkotóelemeit vette át és fejlesztette tovább, ezek: ének, ima és prédikáció vagy egyházi beszéd. A reformáció korában Dávid Ferenc istentiszteleti rendje ugyancsak ezeken az elemeken épült fel. Hunyadi Demeterék már bővítették azzal, hogy a prédikáció előtt imát mondottak, melyet az Úri imádság zárt be, az istentiszteletet pedig 2Thesz 2,16—17 verseivel fejezték be. 1 Ének. Az unitárius istentisztelet énekkel kezdődött. Az „isteni ditséretek, imádságos és vigasztaló énekek" címet viselő első énekeskönyvünkben az énekeket az egyházi év felosztása szerint rendezték el. Háromféle éneket használtak; himnuszokat, antifonákat és zsoltárokat. A vasárnapi istentisztelet Dávid Ferenc korától egészen a 18. századig megtartotta az antifonákat és az ezek után rendelt zsoltárokat. Az istentisztelet ezekkel kezdődött, de Agh István mér sajnálkozik afelett, hogy ezt a jő szokást sok helyen elhagyták, megelégedve egy zsoltárnak vagy dicséretnek az eléneklésével. Az antifonák az énekeskönyv későbbi kiadásaiban is benne voltak, mellettük még litániákat is használtak, melyek által az istentisztelet élénkebbé, változatossá és hatásosabbá vélt. A 17. és 18. században általánosan elterjedt használatban a Károli Gáspár zsoltárfordításai voltak. Ennek megvolt a maga jól ismert történelmi oka, de gyakorlati magyarázata is. Később Szenci Molnár Albert átírta a zsoltárokat, francia dallamokra alkalmazta és ezzel az éneklést is irányította. Jóllehet nekünk is volt zsoltárfordítónk Bogáti Fazekas Miklós költőnk személyében, de az ő fordításai csak magánhasználatban terjedtek, egészen az énekeskönyv legújabb átdolgozásáig, amikor Pálffi Márton az ő fordításaiból is felvett néhányat. Enyedi György szerint lelki énekkel kell dicsérni Istent. „Induljon az szív, fakassza ki a száj a szózatot, az belső indulatot és szeretetet és úgy kezdjen énekelni. Mindenkor az Úrnak tisztességére nézzünk." Enyedi korában — ezt tükrözik beszédei — a miseéneklés ellen bevezetett reform azt eredményezte, hogy némely gyülekezet egészen tartózkodott az énekléstől. Enyedi azzal kívánja segíteni az istentiszteleti éneklés ügyét, hogy a Bibliából felsorolja a nagy énekeseket, hogy általuk példát adjon: „Ha Mózes, Dávid és az angyalok nem szégyenlették az Úrnak éneket mondani, te se szégyeld. Ezt cselekszik másutt is a jól rendelt ekklésiákban." Ugyanakkor azonban kikel a túlzások ellen, amelyektől a reformáció tisztaságát és igazságát félti: „Tévelyegnek, akik sípokat, orgonákat fúnak a templomban. Mi elégedjünk meg az szájjal és szóval mondott dicséretekkel és eképpen magasztaljuk az mi Istenünket." Agh István, aki rendszerbe foglalta szertartásainkat, az istentiszteleti éneklést így szabályozza: „Legelőször éneklésnek kell lennie vagy az isteni dicséretekből, melyek nem kevés jobbítással 1749. s közelebb 1777. esztendőben kibocsáttattak, vagy a zsoltárokból, melyeket Szenczi Molnár Albert vallásra való tekintet nélkül helyesen szerzett volt." Amíg orgona nem volt, a kántor a templom közepén levő éneklőállvány mellől olvasta a szöveget és vezette az éneket. Templomainkban az orgona csak a 19. században kezd meghonosodni. Első a kolozsvári 1806-ban, majd a bágyoni és fokozatosan a többi. Párhuzamosan követte ezt a templomi éneklés tökéletesedése, bár ebben a tekintetben még ma is nagyon sok a kívánnivaló. Az ének mint az istentisztelet alkotóeleme zenés imádság. Tartalmilag lehet egyéni és közösségi érzelmeknek a kifejezője, bár mint istentiszteleti cselekmény mindig csak közösségi lehet. Az egyházi éneknek formai és tartalmi követelménynek kell megfelelnie. Formailag a legfontosabb, hogy legyen dallamos, s a dallam legyen hü kifejezője a szövegnek. Tartalmilag megköveteljük, hogy legyen összhangban hitelveinkkel, fejezze ki azt a pozitív tartalmat, amely megfelel a mi hités életfelfogásunknak. Énekeink mind formai, mind tartalmi szempontból alapos revízióra és megújításra várnak. Ez a munka egyrészt már elkezdődött és eredményeket is tud felmutatni, s minden reményünk megvan arra, hogy egy új és friss egyházi ének kultúrának az alapjait rakjuk le általa. 2 Ima. Az imádság Isten és a hivő ember legbensőbb viszonyának a kifejezése. Forrása a hit és a bizalom. Amilyen a hitünk, olyan imádságunk is, és akiben bízunk, ahhoz intézzük imáinkat. Mivel az ima az érzelem gyümölcse, vannak, akik azt mondják, hogy egészen az érzelemnek kell átengedni, s fölötte gondolkodni, elmélkedni, egyszóval bevonni az értelmi tevékenység világába vagy éppen kritikának vetni alá nem tanácsos és nem is szabad. Ezt a tételt azonban maga a vallásfejlődés folyamata cáfolja meg. Az imádság szoros kapcsolatban van a vallásos fogalmakkal, amint azok fejlődnek és tisztulnak, éppen úgy fejlődik és tisztul az imádság is mind formában, mind tartalomban. Az ima egyetemes vallásos jelenség, alig van megfelelőbb kötelék a hivő emberek összekapcsolására, mint az imádság vágya, szükségességének érzése. Ezért bír különös jelentőséggel az istentiszteleti imádság mint közös cselekmény. Az istentiszteleti imával kapcsolatban követelményként állítjuk fel, hogy legyen összhangban: a tiszta egyistenhittel, a világegyetem törvény- szerűségével, az erkölcsi világrenddel és az evangélium szellemével. Mit jelentenék ezek a követelmények? Imáinkban elmosódnak a határok az Istenről vallott felfogás különböző formái között, s mert csak a személyes Istenhez tudunk imádkozni, kifejezéseinkben gyakran mozgunk az antropomorfizmus és a panenteizmus között. Ez viszont csak a forma, keret, amelyet mindig a tiszta egyistenhit tartalmával kell megtöltenünk. Az imádkozó ember is tudja, hogy a világ törvényeken épül fel, és felfogása szerint Isten van a törvények mögött. Ezért az imádságban nem kérhetünk olyan isteni beavatkozásokat, csodákat, amelyek megzavarnák a rendet és Összhangot. Azonban a léleknek is vannak szabályai, s az imádságnak ezeket is tekintetbe kell vennie. Az imádság több mint puszta hangulat, tárgya is van: az, aki általa erőre kap, újjászületik. Az imádság tehát lelki táplálék. Imádkozhatunk esőért, napsugárért, gyógyulásért, vigasztalásért, csak meglegyen a legfontosabb feltétel, az imádságos lelkület, amely nem tekinti az imát olyannak, amely sem nem használ, sem nem árt. Az istentiszteleti ima közös cselekmény. Ezért itt az egyéni vágyak, törekvések háttérbe szorulnak, s a közös hit, közös cél és közös erkölcsi javak iránt való törekvés jutnak benne kifejezésre. Az ima tehát a gyülekezet tényleges hangulatának, Istenben való életének, Istenhez való viszonyának és Istenben való egységének a kifejezése. Az imádságból senki sincs kizárva, aki a gyülekezettel lelki közösségben él, ezért benne az egyén is megtalálja lelki szükségletét. Amikor az istentiszteletből hiányzik az imádkozás szelleme, az merő formasággá süllyed, s az emberek lassan elszoknak tőle. A helyes imádkozás tehát egyben az istentisztelet hatékonyabbá tételét is jelenti. A lelkész őszintén és teljes erejével próbálja meg új életet vinni az istentiszteletbe. Sohase lépjen a szószékre szellemi és erkölcsi előkészület nélkül, sohase imádkozzék nyilvánosan, mielőtt magában nem kérte Isten segítségét munkájára. Mérlegelje a gyülekezet szükségleteit, imádkozzék meggyőződése mélységéből, érdeklődése teljességéből, s akkor másokat is magával tud ragadni az imádkozás tiszta magaslataira. Az imádkozás tehát olyan magatartásnak az elérését akarja, amely felemeli a hivő embert Istenhez, hogy közvetlenül részesüljön áldásaiban. Ebben van az imádságnak mint istentiszteleti tényezőnek léte. 3 Prédikáció vagy egyházi beszéd, A protestáns istentisztelet legfontosabb alkotóeleme, ha azt a szempontot tartjuk szem előtt, hogy az evangéliumot hirdetjük. Olyan fontos rész, hogy történelmi kifejlődésére, tárgyára, kidolgozására és előadására nézve külön teológiai szak fejlődött ki: a homiletika. Közismert az a tény, hogy az élőszónak milyen nagy szerepe volt a kereszténység kialakulásában. A középkori egyház istentiszteletében azonban a prédikáció fokozatosan elveszítette központi jellegét, s helyét a mise-áldozat foglalta el. A reformáció viszont újból visszahelyezte eredeti jogaiba, és újból az istentisztelet középpontjává tette. Az unitárius istentiszteletben is lényeges hivatása van a prédikációnak. Benne tükröződik, a lelkész lelkén keresztül, az egész gyülekezet valláserkölcsi élete. Minden prédikáció élő bizonyságtétel Isten előtt, az a kapocs, amely összeköti a templomot az élettel. A templom és berendezése lehet akármilyen régi, de a prédikáció mindig a jelen életviszonyainak a hirdetője. A lelkész a szószéken nem egyszerűen liturgus, aki gépiesen, lélek nélkül végez megszokott szertartásokat, hanem hivő és küzdő ember, akinek lelkén az élet áramlatai vonulnák keresztül. Nem betanult szerepet játszik, mint a színész, hanem átéli s a valóságban önmaga is éli gyülekezete hitét és életét. Az unitárius prédikáció a protestantizmus keretem belül nemcsak a jelenről való bizonyságtétel, hanem a jövendőnek, Isten országának is az előkészítője. Amíg keressük Isten országát, addig mindig meglesz a prédikáció hivatása az istentiszteleten. A prédikáció görög befolyás alatt kialakult keresztény irodalmi termék. A görög bölcseleti gondolkozás és formai érzék az első gyülekezetek rajongó, homályos és rendszertelen beszédét rendszeres, meggyőző és megragadó beszéddé alakítja át. így lesz a keresztény prédikáció műalkotás. A prédikációtól elválaszthatatlan a prófétai vagy apostoli jelleg. A lelkész mint Isten küldötte beszél a hivő emberekhez, és tekintéllyel 'beszél. Tartalmat csak akkor ad, ha magától jön, és nem mesterkélt vagy erőltetett. Ez egyéb tényező mellett erős meggyőződésből áll. Ellenkező esetben a tekintélyelv is érvényét veszti. Isten küldöttei által nem színtelen, erőtelen hangon beszél, hanem hatalommal és tűzzel, A prédikáció anyagát a vallási és erkölcsi eszmék szolgáltatják: elsősorban a vallásiak. Nem mintha az erkölcs másodrendű jelentőséggel bírna, hanem mert az Isten és ember közti viszonyban a magasabb áll fennebb, s kifejezéseiben is a vallási gondolatok és eszmék jönnek elsősorban. Sőt még amikor szorosan vett erkölcsi kérdésről van is szó, a hiteszméknek ott kell világolniok, hogy fényük beragyogja az erkölcsit. Viszont a vallásnál is mindig szem előtt kell tartani az erkölcsit, mert enélkül élettelenné válik: „Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában" (Jak 2,17). Voltak időszakok, amikor csak erkölcsi kérdésekről prédikáltak, apró részletekig menve el, egészen a hasznossági erkölcsig. Az egyházi beszédben a vallási eszmék fénye és az erkölcsiek szentsége együtt bontakoznak ki: örök igazságok jutnak bennük kifejezésre, amelyek nem változnak. A prédikációnak mégis tekintettel kell lennie a kor értelmi és erkölcsi szükségleteire, egyszóval a mában kell élnie. Az örök valláserkölcsi igazságok más-más vonatkozásban nyernek a különböző korokban kifejezést és tükröződnek a prédikációban. Azonban a különböző szellemi állapotok és áramlatok közt, a különböző árnyalatok és felekezeti felfogások mellett is a, prédikáció mindig ugyanaz marad: az evangélium hirdetése. Erről egy pillanatig sem szabad megfeledkeznünk. Híveink azért jönnek a templomba, mert olyat akarnak hallani, amelyet csak ott kapnak meg. A prédikáció célja s ezen keresztül a lelkész hivatása; az evangélium hirdetése. A kérdés az: Miképpen érhető el az a cél, hogy mi úgy prédikáljunk, hogy ne csak megértsenek, ne csak gyönyörködjenek beszédünkben, hanem a valláserkölcsi igazságokat, az evangéliumot úgy tárjuk elő, hogy azok foglalkoztassák is híveinket? A homiletikai szabályok ismeretét bármennyire is szükségesnek tartjuk, csak eszközértékűnek tekinthetjük, s a hozzájuk való alkalmazkodás még nem teszi hatásosabbá s főként termékenyebbé prédikálásunkat, E század második évtizedében két követelményt állítottak fel a lelkésszel szemben, melyek ma is időszerűek: 1. a gyülekezetnek prédikáljon, 2. a való életet prédikálja. Minden gyülekezetnek egy sajátos lelki világa van, amelyet az őt befolyásoló külső és belső tényezők irányítanak. Ha megfigyeljük gyülekezeteink életét, azt tapasztaljuk, hogy minden, ami közelfekvő a hallgatóság lelkéhez, a tényleges életviszonyokhoz, sokkal jobban érdekli őket, Ehhez a kérdéshez kapcsolódik a lelkésznek mint prédikátornak a személyisége, mert éppen ezen keresztül férkőzik legközelebb hallgatóihoz. A személyiség nem veszi át szolgai módon, amit másoktól hall, lát, olvas, hanem átéli, sajátjává teszi, és úgy adja át gyülekezetének, Augustinus még azt hangoztatta, hogy aki nem tud jó beszédet alkotni, tanulja meg a másét, mert minden jó beszéd Isten ajándéka a gyülekezet építésére. Újabban az a vélemény, s ebben sok igazság van, hogy az ilyen álláspont a prédikáció egyik legfontosabb részét, a prófétai elemet veszélyezteti, mert minden beszédnek elsősorban egyéni bizonyságtevésnek kell lennie. A gyakorlati élet azt bizonyítja, hogy nem lehet elkerülni, már csak a tanulás és ismeretszerzés szempontjából sem, hogy idegen gondolatokat s így más beszédét is, fel ne használja a lelkész. Azonban ne tegye ezt szolgai módon, mert csak akkor lesz hatása, ha az abban foglalt gondolatokat, eszméket átélte és sajátjává tette. Ne prédikáljon tele hanggal olyat, amit üres szívvel mond! — ez a megállapítás mindig érvényes marad. Végeredményben tehát a gyülekezetet megismerve, saját egyéniségünket kifejtve prédikáljunk, És mit prédikáljunk? Egyetlen szóval is lehetne rá válaszolni: az evangéliumot. A kérdésnek a mi szempontunkból van egy elméleti és egy gyakorlati vetülete is: szüntelenül tanulni és benne élni a gyülekezetben. Az egyház történelme azt bizonyítja, hogy a nagy hatású prédikátorok ereje abban volt, hogy korukat prédikálták, vagyis a korukat mozgató eszmékről és kérdésekről beszéltek. Nekünk is benne kell élnünk abban a világban, amelyben az élet halad s az örökkévalóság szempontja alatt keresni a választ a hivő ember kérdéseire. Az ének, ima és prédikáció együtt alkotják a teljes értékű istentiszteletet. Dr. SZABÓ ÁRPÁD Megjelent a Keresztény Magvető 1974 / 3. száma 133-139. oldalain.


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Homilétika
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.43 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::