Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 21, 2006 09:25 CDT

ANDREAS RÖSSLER: DOGMA NÉLKÜLI KERESZTÉNYSÉG?*

Eszmény és valóság konfliktusa

Szerző: . 1818 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


* Forrás: Freies Christentum 2001/6. J.T. fordítása

ANDREAS RÖSSLER DOGMA NÉLKÜLI KERESZTÉNYSÉG?* Eszmény és valóság konfliktusa * Forrás: Freies Christentum 2001/6. J.T. fordítása A kötelező érvényű hitelveket csak nyíltan, lelki kényszer nélkül, a maguk meggyőző erejénél fogva lehet elsajátítani A „dogma nélküli kereszténység" fogalmával a teológiatörténet leginkább Adolf von Harnack (1851-1931) nézetrendszerét jelöli, de e felfogás az egyháztörténész Walther von Loewenich teológiai álláspontjával is egybeesik. Úgy tűnik, von Harnack inkább csak közvetett értelemben, használta a kifejezést, ameny-nyiben ezáltal a „dogmatikus kereszténységgel" helyezkedett szembe. Von Harnack korántsem utasította el alapjaiban a dogmát, hiszen - mint írja - „a keresztény vallás fundamentumánál olyan üzenet áll, amelynek tartalma az Istenbe és küldöttébe, Jézus Krisztusba vetett, jól meghatározott hit" (Lehrbuck der Dogmengeschichte). A dogma mint a kereszténység „hittartalmának világos kifejezése" egyfelől elkerülhetetlen, másfelől azonban történetileg meghatározott. Csakhogy a kereszténység „több mint áthagyományozott tanok összege, A kereszténység az az eszmélkedés, amelyet az evangélium révén Jézus Krisztus atyja ébreszt a szívekben," A dogma nélküli kereszténység ebben az összefüggésben ennek a belső eszmélkedésnek, magatartásnak, az Istennel való személyes viszonynak a kivetülése, szemben a tantételek rendszerével, amely feltétlen elfogadást követel meg. Ezen a ponton von Harnack Friedrich Schleiermacher vonalához kötődik, aki az istenhitet „a feltétel nélküli függőség érzeteként" írta le. Albert Schweitzer (1875-1965) 1934-ben egyetértőleg nyilatkozott a dogmáktól mentes vallásosságról, midőn megkülönböztette azt a „dogmatikus vallástól". Két különböző irányzatot tételezett ekkor egy és ugyanazon valláson -nevezetesen a kereszténységen - belül. A dogmatikus vallás „a korai egyház és a reformáció hitvallásain alapul. A dogmáktól mentes vallás etikus, az etikai alapigazságokra korlátozza kijelentéseit, és azon fáradozik, hogy lehetőségei szerint a gondolkodással összhangban álljon. Isten országának egy darabját szeretné megvalósítani a földön." Adolf von Harnack - csakúgy, mint Albert Schweitzer - értelemszerűen a dogma nélküli kereszténység képviselője. Mi azonban ezen felül a szabadelvű kereszténységet és a szabad protestantizmust épp úgy a dogmák nélküli kereszténység eszméje felé való törekvésként tekinthetjük. A dogma voltaképpen kőtelező hittételt jelent. Amikor Walther von Loewenich egyetértőleg beszél a „dogma nélküli kereszténységről", valójában nem a dogmától mint olyantól határolja el magát, hiszen minden vallási közösségnek szüksége van kötelező érvényű hittéte-lekre. Von Loewenich nyilvánvalóan a dogma római katolikus értelmezésétől határolja el magát, amely szerint a dogma csalatkozhatatlan hitigazság, olyasfajta hittörvény, amelyet az örök lelki üdvösség érdekében engedelmesen el kell fogadni. Az 500 körül kelt athanasíanum - a harmadik óegyhází hitvallás - a lényegi kijelentések („hitágazatok") előtti bevezetőjében ezt mondja: „Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt a katolikus hitet kell megtartania. [E korban a katolikus még egyetemest, általánosan elismertet jelentett.] Mindazok, akik a hitet nem őrzik épen és sértetlenül, kétségkívül örökre elvesznek." Von Loewenich a kötelező hitelveknek, a csalatkozhatatlan és üdvözüléshez elengedhetetlen dogmáknak e fentebbi értelmezését vetette el. Valamelyest különbözik ettől a klasszikus dogma-, illetve hitvallás-felfogás tartalma. Von Loewenich ekként egyetért a közös keresztény hitvallással, jelesül a nicaenummal és az apostoli hitvallással, mint ahogy a reformáció korának hitvallásaival is. A konkrét dogmák csoportjaként értelmezett dogmatikus hitvallás azonban másodlagos a Bibliához képest, és így nem sző szerint, hanem szimbolikusan, hasonlatszerűen kell érteni. A hittételek, hitvallások és dogmák esetében tehát szigorúan meg kell különböztetni a formai és a tartalmi tényezőt. Formailag tekintve a szöveg rendszerint az általa kifejezett dogma minősítését, illetve súlyát tükrözi. Római katolikus értelemben e dogmák tévedhetetlenek és feltétlenül szükségesek az üdvözüléshez. Reformátor! értelemben a mértékadó hitdokumentum a Biblia, mégpedig nem egyik vagy másik része, hanem „az írás közepe", az alapvető kijelentés. A kötelező érvényű hitelvek (dogmák, hitvallások) tatalma abban áll, ami a keresztény hitben lényegi és nélkülözhetetlen. de nem öleli fel a mellékes vonatkozásokat. A keresztény alaptételek a teremtő Istenről szólnak, mindenek ősokáról és céljáról; Jézus Krisztusról mint Isten fiáról vagy Isten központi kijelentéséről/kinyilatkoztatásáról; Jézus hithirdetéséről, életmódjáról, életének odaadásáról és Istennel való maradandó közösségéről, a szentlélekről mint Isten kiáradó erejéről, amely felszabadít és megújít minket; Isten ingyenes szeretetéről/kegyelméről, amely e világban való jelenléttel és e jelenlét értelmével ajándékoz meg minket; Isten akaratáról: a szeretetről, az igazságosságról és a hitelességről; az Isten eljövendő országában - létünk végcéljában - való örök életről. Nincs dogma nélküli kereszténység, ha ezen a kötelező hittételek teljes hiányát értjük. De igenis van nyitott, türelmes és felszabadító, lelki kényszer nélküli kereszténység. A kötelező érvényű hitelveket szimbolikusan, hasonlatszerűen kell értenünk, nem pedig sző szerint. Csak ekként lehetnek összhangban az igazságról való meggyőződéssel A szabadelvű kereszténység két nagy gondolkodója, Albert Schweitzer és Paul Tillich (1886-1965) a dogma nélküli kereszténység két különböző megközelítésének képviselői. Tillich egyáltalán nem öncélúan használja ezt a fogalmat. Az ő rendszerében az ösegyházi dogmák és a reformátort hitvallások érintetlenül megmaradnak, ám értelmezésük szimbolikus és hasonlatszerű. Tillich különbséget tesz a „katolikus szubsztancia" - vagyis az alapvető és közöségi hagyományozás - és a „protestáns princípium" - vagyis e keresztény hagyományozás szabad, hiteles, komoly megvalósulása - között, azzal a megszorítással, hogy Isten az egyedülvaló feltétel nélküli és abszolút valóság. Schweitzer ezzel szemben inkább a bibliai és keresztény kijelentések „szövegi" szemlélete felé hajlik, miáltal épp az szorul háttérbe, amit nem szó szerint tud hittel megvallani. Schweitzer ezáltal szubsztanciájukban redukálja az összkeresztény dogmákat nagyjából arra, ami Tillichnél e dogmák modern értelmezése. Tillich elfogadja az istent hármasegység dogmáját, és egy háromlépcsős szerkezetet állít fel: 1. Isten önmagában, 2. Isten teremtő, kijelentő/kinyilatkoztató és megváltó cselekvése a világban és 3. minden lét beteljesülése Istenben. „A háromság mindenekelőtt Istennek mint élő Istennek a megtapasztalása; meghaladja önmagát a teremtésben, részese szenvedéseinknek, amennyiben erőt vesz e szenvedéseken és betölti a teremtést. Ekként haladja meg az istenség önmagát. De nem vész el, hanem visszatér magába. Isten mindörökké Isten marad." (1960; Összes művei 13. kötet. Stuttgart 1972. 484. sk.) Schweitzernél a hármasegység dogmája mint olyan egyáltalán nem merül fel, helyette azonban megfogalmazódik az a felfogás, hogy Isten Jézusban mint a szeretet akarásában nyilvánult meg, s hogy Jézus lelke Isten országának munkatársaivá teszi az embereket; a fő elem az, „hogy Istent igaz módon szeressük, és a szent Lelket szívünkben uralkodni hagyjuk" (1957. szeptember 19-én kelt levél). Tillichi értelemben a vallásos beszéd mindig szimbolikus, hasonlatszerű, emiatt mindig nyitott térnek kell maradnia a keresztény alapszimbólumok újabb és újabb jelentései számára. Erős dogmákra, rituálékra, kulcsszavakra, jelképekre - vagyis hittételekre, hitelvekre — van szükségünk, olyanokra, amelyeknek éle és sarka van. Ezeket azonban csak szabadságban lehet és kell értelmezni. Ekként van Jézusnak néhány radikális kijelentése, például a hegyi beszédben, amelyekkel sohasem lehet egészen „egyenesbe jönni", sőt, bizonyos értelemben botrányosak is. E „botrányosság" egyben továbbgondolásra indító impulzus. A dogma római katolikus felfogás szerint szigorúan meghatározott hit-igazság. A dogma nélküli kereszténység értelmében a dogmának olyan tágasnak és nyitottnak kell lennie, hogy abba ne préselődjék be eleve a lehetséges magya-rázatok mindegyike, hanem rugalmas és bezáratlan maradjon, akárcsak a példabeszéd vagy a jelkép az új jelentés-tulajdonítások és értelmezések előtt. Legyen szó bár a teremtőnek, megváltónak és beteljesítőnek - más szavakkal az isteni ősoknak, a világ felé tett isteni önkinyilatkoztatásnak és Isten üdvözítő-beteljesítő erejének - háromságáról, vagy Jézus istenfíúságáról, Jézus életéről és az emberekért vállalt haláláról, feltámadásáról, vagy akár Isten eljövendő országáról: mindig kell valamennyi „helynek" maradnia az új felismerések és magyarázatok számára. A dogma nélküli kereszténység egyik változata szerint — amellyel Schweitzer is azonosul - az egyéni hitfelfogásból radikális őszinteséggel kell mindent elkülöníteni, amit nem tudunk szó szerinti értelmében hinni/megvallani - például Jézus test szerinti feltámadását. Ez esetben viszont már egyáltalán nem Jézus feltámadásáról beszélünk, hanem legjobb esetben is maradandó Istennél-létéről, máskor azonban csak lelki továbbhatásáról. A dogma nélküli kereszténység eszméjét a szűkös valóságban végső soron a humanitásra korlátozódó kereszténységbe való visszahullás veszélye fenyegeti. A dogma nélküli kereszténység másik változata - amelynek Tillich is szószólója - az összes vallásos felismerés szimbólum-jellegét képviseli. Ez esetben elsősorban a tetszőlegesség veszélyeitől kell óvnunk — és ezzel az igazság kérdésével szembeni közömbösségétől is. E felfogással nem menthető meg bármely kedvelt vallásos álláspont, mondván: nem sző szerint kell értelmezni, csak jelképesen igaz. Jézus szűzi születésének dogmája például bizonyos valóságtartalmat nyerhet ugyan, amennyiben ezzel azt fejezik ki: Jézust kezdettől fogva Isten lelke „határozta meg". Protestáns nézőpontból azonban Márk szeplőtlen fogantatásának római katolikus dogmája nem igazolható azzal, hogy e dogma legalább jelképesen jelent valamit. Hiszen ez a Mária-dogma szimbolikusan is ellentmond a názáreti Jézus kizárólagos bűntelenségéről szóló bibliai alapkijelentésnek.1 1 A jobb megértés végett világosan meg kell különböztetnünk a Jézus szűzi születéséről szóló dogmát a szeplőtelen fogantatás dogmájától. Ez utóbbi ugyanis kizárólag Máriára vonatkozik; a katolikus dogma értelmében Mária — egyetlenként — születésének pillanatától fogva mentes volt az áteredő bűntől, amely egyébként minden embernek Ádám vétkétől eredeztethető öröksége, s amelyet csak a keresztség töröl el. {A fordító) A dogma nélküli, hiteles kereszténység új vonzerőt adhat a keresztény üzenetnek A szociológiai kutatások még Európa erősen szekuláris tájain is azt igazolták, hogy az emberek nagy része - még a fiataloké is - elfogadja egy magasabb hatolom létét, miközben nem veti alá magát a keresztény hitelveknek és az egy-házi igehirdetésnek. Ehhez a trendhez jól illeszkedik a dogma nélküli kereszténység, amely Istent mindenkor nagyobbként, megfoghatatlanként, titokként érti, akire konkrét keresztény hitelvek vonatkoztathatók anélkül, hogy titkát valamikor is egészében „megfejthetővé" tennék. Ezzel pedig a dogma nélküli kereszténység korántsem a posztmodern korszellemet követi az „anything goes" értelmében, hogy „mindenki azt hisz, amit akar", s hogy az igazság az, amit az egyén annak tart. Az igazság-problémával szembeni effajta közönyősség megszünteti, feloldja a kereszténységet. A dogma nélküli kereszténység ezzel szemben „alázatos az igazság iránt" (Schweitzer). A dogma nélküli kereszténység nem mond le a kötelező keresztény alaptételekről, hanem szabad, nyitott és szavahihető módon értelmezi azokat. Hiszen hitbeli meggyőződéseinknek egybe kell csengeniük a tapasztalatainkkal és felelősségteljes gondolkodásunkkal. Válaszolniuk kell életünk kérdéseire. Legbensőbb tudatunkat kell hogy megérintsék. Hitbeli meggyőződéseink olyan talajban gyökereznek, amelyet vagy a teremtő, megváltó és beteljesítő Isten háromságával, vagy (a reformátorok felfogása szerint) „egyedül a hitben való kegyelem általi megigazítással", vagy (tillichi értelemben) „a Krisztus Jézusban való új léttel", vagy (ahogy Albert Schweitzer foglalta össze) „Isten országával" azonosítunk. A dogma nélküli, vagyis nyitott, toleráns, szavahihető kereszténységnek komoly esélye van a jövőre, amennyiben egybe tudja foglalni a két alapelvet: Isten egyrészt mindig nagyobb annál, hogysem beláthassuk és megérthessük („Deus semper maior"), másrészt mindannyian teljesen Isten kegyelmére vagyunk utalva. „Dogma nélküli kereszténység? Eszmény és valóság konfliktusa" - ezt az eszményt a valóság különféle irányból veszélyezteti: hol egy csökevényes kereszténység-forma felé terelné, hol a kényelmetlen hitelességtől való megfuta-modás felé. Másfelől azonban ez az eszmény csak gazdagítja a valóságot. Megjelent a Keresztény Magvető 2004 / 1 számának 7-11. oldalain.


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Apologetika
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.35 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::