Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 21, 2006 09:23 CDT

ANDRE GOUNELLE: „SZABADELVŰSÉG”?

Forrás: Évangile et Liberté 2004 január. Farkas Júlia fordítása.

Szerző: . 1621 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


ANDRE GOUNELLE „SZABADELVŰSÉG”? Forrás: Évangile et Liberté 2004 január. Farkas Júlia fordítása. A klasszikus nyelvben a szabadelvű - liberális - elsősorban „nagylelkűt" jelent. A szó nem gondolatot vagy véleményt minősít, hanem a magatartásra és viselkedésre vonatkozik. La Mothe le Vayer (17. század) szerint a szabadelvű se nem fukar, se nem bőkezű. Pénzt, erőt, időt nem pazarol, aminthogy nem is adagolja ezeket. Jövedelmét nem csak a maga hasznára fordítja, szántszándékkal költi arra, hogy másokat hatékonyan segítsen. A 19. században, különösen a restaurációtól (1815) kezdődően, a szabadelvű megjelölés egyre inkább politikai töltetet kap, és a forradalmárok, illetőleg a monarchisták radikalizmusát elítélők megnevezésére egyaránt használatos. Gyakorta pragmatikus irányultságot, amolyan „közepet" jelöl, amely egyensúlyra törekszik, és mérsékletre int. Egyaránt óvakodik mind a bal-, mind pedig a jobboldalt elméletektől és szélsőségektől. A kifejezés később a politikai szférából a szellemiség területére lép át. Itt azokat nevezik szabadelvűeknek, akik helytelenítik a hagyományos vallás nehézkességét és merevségét, a vallástalanságot viszont ennél is sajnálatosabbnak tartják. Nem akarják megszűntetni a vallást, hanem arra törekednek, hogy tágabbá és nyitottabbá tegyék. Manapság kivált a gazdaság területén beszélünk liberalizmusról vagy neoliberalizmusról. Jellemzője a tervezéssel és az ellenőrzéssel szemben tanúsított ellenszenv. Az előző két esettel ellentétben a kifejezés itt nem a két ellentétes folyamat közötti középutat jelöli, hanem az élénk, néha már-már heves párharc résztvevőinek egyikét. Milyen értelemben bizonyul hát szabadelvűnek az evangélium és szabadság [Évangile et Liberté]? Anélkül, hogy a kérdést kimerítenénk, két, számomra fontosnak tűnő szempontra hívnám fel a figyelmet. A cselekvés lehetősége és a szabadság A szabadelvűséget alapjában véve kétféle módon közelíthetjük meg. Az első értelmezés a „laisser-faire" („hadd tegye") elv alapján határozza meg a liberalizmust. Elveti azokat a szabályokat, amelyek nyomasztó, már-már bénító kényszer alatt tartják az egyént és cselekvését. Célja a korlátozottság és ellenőrzés minimalizálása. Fő teoretikusa, Adam Smith - aki a szabad cserét és a versenyszellem érvényesülését bátorítja - úgy véli, egyszerre válhat lehetővé az egyén önmegvalósítása és a közösségi jólét növekedése. Ellenfelei azonban azt róják fel neki, hogy egy olyan „dzsungelt" támogat, amelynek íratlan törvénye szerint az erősek fenntartás nélkül eltiporják a gyengéket. A világgazdaság társadalmi igazságtalanságai és működési zavarai miatt - részben legalábbis - a szabadelvűség lenne felelős. Marx barátja, Engels szerint a „laisser-faire" egyet jelent azzal, hogy „szabad utat engedünk a nyomornak". Szabadelvűségen másrészt valamennyi emberi lény méltóságának védelmét és szabadságának előmozdítását értik egyfelől az önkényuralmi vezetéssel, másfelől az anarchikus engedékenységgel szemben. Akárcsak az önkényeskedés, a lazaság is veszélybe sodorja az egyént, aki a szabályok túlmértékétől vagy hiányától egyaránt szenved. Nem ajánlatos túl gyorsan befogadni a liberalizmust és a demokráciát (értve ezen a népi vagy többségi kormányzást). A diktatúrához hasonlóan a demokrácia is zsarnoksággá válik, mihelyt nem tartja tiszteletben a kisebbségi vagy egyéni jogokat. A szabadelvűek nem fogadják el a többségi zsarnokságot. A szabadelvű protestánsok nagy része többnyire ezt a második szempontot képviseli. Számukra a hit személyes kérdés. Mindenkinek jogában áll azt végiggondolni és egyéni módján kifejezni. Az egyházi tanok, szertartások és megnyilatkozások akkor igazán értékesek, ha segítségére vannak a hívőnek (sok esetben valóban ez történik), és nem akkor, amikor nyomasztó teherré vagy a gondolatokat fogva tartó börtönné válnak (ami gyakran előfordul). A társadalompolitika területén a liberális tábor megosztott. Egyesek úgy vélik, a jó értelemben felfogott és ésszerűen gyakorlatba ültetett gazdasági „engedékenység" kedvezően hat az emberi méltóságra és szabadságra - tehát előnyére válik. Mások szerint nem tartja tiszteletben és nem is védelmezi az embert; ők olyan vezetés hívei tehát, amely képes a gyengék, a szegények, a kevésbé tehetségesek védelmére. Ám vallásos értelemben szabadelvűek lehetünk anélkül is, hogy gazdasági szempontból liberálisok lennénk. Szabadelvű magatartás és álláspont A teológiai viták alkalmával egy másik félreértés is gyakran felbukkan. Hol a tartalomra helyezik a hangsúlyt, és szabadelvűnek neveznek minden olyan vallásos eszmét, amely a legkevésbé is eltér az állandósult tanoktól — a szabadelvűség ily módon nonkonformista" vélemények által határozza meg önmagát, Hol pedig egy olyan nyitott magatartást vagy eljárást sürgetnek, amely a keresztények körében a hitek pluralitása mellett áll ki, és vizsgálódó teológiai gondolkodásmódot javasol. Az első esetben a „szabadelvűek" közé sorolnak csaknem mindenkit, aki kisebbségben van, és eltér a kereszténység történetének fő vonalától, miközben sokukból hiányzik a nyitási készség és a mások iránti tisztelet, A régi egyház számos antitrinitáriusa akár ortodoxnak is nevezhető. Hitüket valóban abszolút jellegűnek tartják. Ha lehetőségük adódott volna rá, valószínűleg nem haboznak, hogy akár erővel is másokra kényszerítsék nézetüket. Épp olyan merev, doktrinális magatartás ez, mint ellenfeleiké. Ezzel ellentétben a második esetben azokat tartják szabadelvűeknek, akik -bár felfogásban ragaszkodnak a hagyományokhoz - a szentháromságban például nem kötelező érvényű lehetőséget látnak. A szabadelvűség eszerint úgy határozható meg, mint mindennemű elvi egyoldalúság elutasítása, a másság elfogadása és a dialóguskészség révén. Kritikus kérdésfelvetést javasol, és védelmezi a teológiai vagy egyházi ellentétek jogosultságát. A 16. században Castellion így írt a szentháromság kérdéséről: „Amennyiben kiálthattam volna mellette -megteszem. De őszintén meg kell vallanom: nem tehetem. Ha valaki képes rá, csak helyeselni tudom... Ha egyesek eléggé éles elméjűek ahhoz, hogy felfogják, amit én és a hozzám hasonlók nem értünk, annál jobb, de ezért nem fogom irigyelni őket." Ebből még nem következik, hogy minden vélemény, valamennyi hit és minden vallás „érvényes" lenne. Egyesek megalkuvók, mások szabadelvűek. Különbség van a hit és a létezés lehető legpontosabb átgondolása, valamint a szabályok már-már gépies ismételgetése között. A kereső, kérdező és kutató magatartás többet ér az elvi és szellemi konformizmusnál. Hiszen a legjobban kidolgozott elv is hiányos és hozzávetőleges, minthogy a világ változik, és ami tegnap megfelelt, az ma már nem — ezért szüntelenül felöl kell vizsgálnunk meggyőződéseinket, és javítanunk kell azok megfogalmazását. Tévedünk, ha azt hisszük: megérkeztünk; csalatkozunk, ha úgy véljük: elértük az igazságot. Valamennyien úton vagyunk, és az igazság az életút folyamán mutatkozik meg, nem pedig a megállapodottságban vagy a mozdulatlanságban. A szabadelvűség itt szembekerül a „laisser-faire" és a „laisser-aller" [„hadd menjen"] felfogásával; törekvést és cselekvőkészséget kíván. Más szóval? A hetvenes években felmerült a kérdés, hogy félreértelmezhetősége miatt nem kellene-e a liberális, szabadelvű helyett más szót keresnünk irányultságunk megfogalmazására? Végül mégis a kifejezés megőrzése mellett döntöttünk, mégpedig két okból. Elsősorban azért, mert ez a szóhasználat biztosítja folytonosságunkat elődeink sorában. Ezt megkérdőjelezve valószínűleg akaratlanul is befolyásolt volna bennünket az a nagyon is hátrányos megítélés, amely oly sokfelől érte apáink és nagyapáink szabadelvű hittudományát. Tanulmányozása közben rájöttünk: sokkal szilárdabb és helyesebb, mint általában vélik, és hogy olyan örökségre leltünk benne, amelyre méltán tarthatunk igényt. Másodsorban pedig azért, mert a hit szabadsága és a hittudományos gondolkodás számunkra olyan központi kérdés, amelyet pontosan jelöl a szabadelvű kifejezés. Ezt a szabadságot nem elég a szavak szintjén kinyilvánítani – gyakorolni, cselekedni, élni kell. Megjelent a Keresztény Magvető 2004 / 1. száma 3-6 oldalain.


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Apologetika
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.33 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::