Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Szeptember 21, 2006 09:23 CDT

ANDRE GOUNELLE: „SZABADELV�S�G”?

Forr�s: �vangile et Libert� 2004 janu�r. Farkas J�lia ford�t�sa.

Szerz�: . 969 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


ANDRE GOUNELLE „SZABADELV�S�G”? Forr�s: �vangile et Libert� 2004 janu�r. Farkas J�lia ford�t�sa. A klasszikus nyelvben a szabadelv� - liber�lis - els�sorban „nagylelk�t" jelent. A sz� nem gondolatot vagy v�lem�nyt min�s�t, hanem a magatart�sra �s viselked�sre vonatkozik. La Mothe le Vayer (17. sz�zad) szerint a szabadelv� se nem fukar, se nem b�kez�. P�nzt, er�t, id�t nem pazarol, aminthogy nem is adagolja ezeket. J�vedelm�t nem csak a maga haszn�ra ford�tja, sz�ntsz�nd�kkal k�lti arra, hogy m�sokat hat�konyan seg�tsen. A 19. sz�zadban, k�l�n�sen a restaur�ci�t�l (1815) kezd�d�en, a szabadelv� megjel�l�s egyre ink�bb politikai t�ltetet kap, �s a forradalm�rok, illet�leg a monarchist�k radikalizmus�t el�t�l�k megnevez�s�re egyar�nt haszn�latos. Gyakorta pragmatikus ir�nyults�got, amolyan „k�zepet" jel�l, amely egyens�lyra t�rekszik, �s m�rs�kletre int. Egyar�nt �vakodik mind a bal-, mind pedig a jobboldalt elm�letekt�l �s sz�ls�s�gekt�l. A kifejez�s k�s�bb a politikai szf�r�b�l a szellemis�g ter�let�re l�p �t. Itt azokat nevezik szabadelv�eknek, akik helytelen�tik a hagyom�nyos vall�s neh�zkess�g�t �s merevs�g�t, a vall�stalans�got viszont enn�l is sajn�latosabbnak tartj�k. Nem akarj�k megsz�ntetni a vall�st, hanem arra t�rekednek, hogy t�gabb� �s nyitottabb� tegy�k. Manaps�g kiv�lt a gazdas�g ter�let�n besz�l�nk liberalizmusr�l vagy neoliberalizmusr�l. Jellemz�je a tervez�ssel �s az ellen�rz�ssel szemben tan�s�tott ellenszenv. Az el�z� k�t esettel ellent�tben a kifejez�s itt nem a k�t ellent�tes folyamat k�z�tti k�z�putat jel�li, hanem az �l�nk, n�ha m�r-m�r heves p�rharc r�sztvev�inek egyik�t. Milyen �rtelemben bizonyul h�t szabadelv�nek az evang�lium �s szabads�g [�vangile et Libert�]? An�lk�l, hogy a k�rd�st kimer�ten�nk, k�t, sz�momra fontosnak t�n� szempontra h�vn�m fel a figyelmet. A cselekv�s lehet�s�ge �s a szabads�g A szabadelv�s�get alapj�ban v�ve k�tf�le m�don k�zel�thetj�k meg. Az els� �rtelmez�s a „laisser-faire" („hadd tegye") elv alapj�n hat�rozza meg a liberalizmust. Elveti azokat a szab�lyokat, amelyek nyomaszt�, m�r-m�r b�n�t� k�nyszer alatt tartj�k az egy�nt �s cselekv�s�t. C�lja a korl�tozotts�g �s ellen�rz�s minimaliz�l�sa. F� teoretikusa, Adam Smith - aki a szabad cser�t �s a versenyszellem �rv�nyes�l�s�t b�tor�tja - �gy v�li, egyszerre v�lhat lehet�v� az egy�n �nmegval�s�t�sa �s a k�z�ss�gi j�l�t n�veked�se. Ellenfelei azonban azt r�j�k fel neki, hogy egy olyan „dzsungelt" t�mogat, amelynek �ratlan t�rv�nye szerint az er�sek fenntart�s n�lk�l eltiporj�k a gyeng�ket. A vil�ggazdas�g t�rsadalmi igazs�gtalans�gai �s m�k�d�si zavarai miatt - r�szben legal�bbis - a szabadelv�s�g lenne felel�s. Marx bar�tja, Engels szerint a „laisser-faire" egyet jelent azzal, hogy „szabad utat enged�nk a nyomornak". Szabadelv�s�gen m�sr�szt valamennyi emberi l�ny m�lt�s�g�nak v�delm�t �s szabads�g�nak el�mozd�t�s�t �rtik egyfel�l az �nk�nyuralmi vezet�ssel, m�sfel�l az anarchikus enged�kenys�ggel szemben. Ak�rcsak az �nk�nyesked�s, a lazas�g is vesz�lybe sodorja az egy�nt, aki a szab�lyok t�lm�rt�k�t�l vagy hi�ny�t�l egyar�nt szenved. Nem aj�nlatos t�l gyorsan befogadni a liberalizmust �s a demokr�ci�t (�rtve ezen a n�pi vagy t�bbs�gi korm�nyz�st). A diktat�r�hoz hasonl�an a demokr�cia is zsarnoks�gg� v�lik, mihelyt nem tartja tiszteletben a kisebbs�gi vagy egy�ni jogokat. A szabadelv�ek nem fogadj�k el a t�bbs�gi zsarnoks�got. A szabadelv� protest�nsok nagy r�sze t�bbnyire ezt a m�sodik szempontot k�pviseli. Sz�mukra a hit szem�lyes k�rd�s. Mindenkinek jog�ban �ll azt v�giggondolni �s egy�ni m�dj�n kifejezni. Az egyh�zi tanok, szertart�sok �s megnyilatkoz�sok akkor igaz�n �rt�kesek, ha seg�ts�g�re vannak a h�v�nek (sok esetben val�ban ez t�rt�nik), �s nem akkor, amikor nyomaszt� teherr� vagy a gondolatokat fogva tart� b�rt�nn� v�lnak (ami gyakran el�fordul). A t�rsadalompolitika ter�let�n a liber�lis t�bor megosztott. Egyesek �gy v�lik, a j� �rtelemben felfogott �s �sszer�en gyakorlatba �ltetett gazdas�gi „enged�kenys�g" kedvez�en hat az emberi m�lt�s�gra �s szabads�gra - teh�t el�ny�re v�lik. M�sok szerint nem tartja tiszteletben �s nem is v�delmezi az embert; �k olyan vezet�s h�vei teh�t, amely k�pes a gyeng�k, a szeg�nyek, a kev�sb� tehets�gesek v�delm�re. �m vall�sos �rtelemben szabadelv�ek lehet�nk an�lk�l is, hogy gazdas�gi szempontb�l liber�lisok lenn�nk. Szabadelv� magatart�s �s �ll�spont A teol�giai vit�k alkalm�val egy m�sik f�lre�rt�s is gyakran felbukkan. Hol a tartalomra helyezik a hangs�lyt, �s szabadelv�nek neveznek minden olyan vall�sos eszm�t, amely a legkev�sb� is elt�r az �lland�sult tanokt�l — a szabadelv�s�g ily m�don nonkonformista" v�lem�nyek �ltal hat�rozza meg �nmag�t, Hol pedig egy olyan nyitott magatart�st vagy elj�r�st s�rgetnek, amely a kereszt�nyek k�r�ben a hitek pluralit�sa mellett �ll ki, �s vizsg�l�d� teol�giai gondolkod�sm�dot javasol. Az els� esetben a „szabadelv�ek" k�z� sorolnak csaknem mindenkit, aki kisebbs�gben van, �s elt�r a kereszt�nys�g t�rt�net�nek f� vonal�t�l, mik�zben sokukb�l hi�nyzik a nyit�si k�szs�g �s a m�sok ir�nti tisztelet, A r�gi egyh�z sz�mos antitrinit�riusa ak�r ortodoxnak is nevezhet�. Hit�ket val�ban abszol�t jelleg�nek tartj�k. Ha lehet�s�g�k ad�dott volna r�, val�sz�n�leg nem haboznak, hogy ak�r er�vel is m�sokra k�nyszer�ts�k n�zet�ket. �pp olyan merev, doktrin�lis magatart�s ez, mint ellenfeleik�. Ezzel ellent�tben a m�sodik esetben azokat tartj�k szabadelv�eknek, akik -b�r felfog�sban ragaszkodnak a hagyom�nyokhoz - a szenth�roms�gban p�ld�ul nem k�telez� �rv�ny� lehet�s�get l�tnak. A szabadelv�s�g eszerint �gy hat�rozhat� meg, mint mindennem� elvi egyoldal�s�g elutas�t�sa, a m�ss�g elfogad�sa �s a dial�gusk�szs�g r�v�n. Kritikus k�rd�sfelvet�st javasol, �s v�delmezi a teol�giai vagy egyh�zi ellent�tek jogosults�g�t. A 16. sz�zadban Castellion �gy �rt a szenth�roms�g k�rd�s�r�l: „Amennyiben ki�lthattam volna mellette -megteszem. De �szint�n meg kell vallanom: nem tehetem. Ha valaki k�pes r�, csak helyeselni tudom... Ha egyesek el�gg� �les elm�j�ek ahhoz, hogy felfogj�k, amit �n �s a hozz�m hasonl�k nem �rt�nk, ann�l jobb, de ez�rt nem fogom irigyelni �ket." Ebb�l m�g nem k�vetkezik, hogy minden v�lem�ny, valamennyi hit �s minden vall�s „�rv�nyes" lenne. Egyesek megalkuv�k, m�sok szabadelv�ek. K�l�nbs�g van a hit �s a l�tez�s lehet� legpontosabb �tgondol�sa, valamint a szab�lyok m�r-m�r g�pies ism�telget�se k�z�tt. A keres�, k�rdez� �s kutat� magatart�s t�bbet �r az elvi �s szellemi konformizmusn�l. Hiszen a legjobban kidolgozott elv is hi�nyos �s hozz�vet�leges, minthogy a vil�g v�ltozik, �s ami tegnap megfelelt, az ma m�r nem — ez�rt sz�ntelen�l fel�l kell vizsg�lnunk meggy�z�d�seinket, �s jav�tanunk kell azok megfogalmaz�s�t. T�ved�nk, ha azt hissz�k: meg�rkezt�nk; csalatkozunk, ha �gy v�lj�k: el�rt�k az igazs�got. Valamennyien �ton vagyunk, �s az igazs�g az �let�t folyam�n mutatkozik meg, nem pedig a meg�llapodotts�gban vagy a mozdulatlans�gban. A szabadelv�s�g itt szembeker�l a „laisser-faire" �s a „laisser-aller" [„hadd menjen"] felfog�s�val; t�rekv�st �s cselekv�k�szs�get k�v�n. M�s sz�val? A hetvenes �vekben felmer�lt a k�rd�s, hogy f�lre�rtelmezhet�s�ge miatt nem kellene-e a liber�lis, szabadelv� helyett m�s sz�t keresn�nk ir�nyults�gunk megfogalmaz�s�ra? V�g�l m�gis a kifejez�s meg�rz�se mellett d�nt�tt�nk, m�gpedig k�t okb�l. Els�sorban az�rt, mert ez a sz�haszn�lat biztos�tja folytonoss�gunkat el�deink sor�ban. Ezt megk�rd�jelezve val�sz�n�leg akaratlanul is befoly�solt volna benn�nket az a nagyon is h�tr�nyos meg�t�l�s, amely oly sokfel�l �rte ap�ink �s nagyap�ink szabadelv� hittudom�ny�t. Tanulm�nyoz�sa k�zben r�j�tt�nk: sokkal szil�rdabb �s helyesebb, mint �ltal�ban v�lik, �s hogy olyan �r�ks�gre lelt�nk benne, amelyre m�lt�n tarthatunk ig�nyt. M�sodsorban pedig az�rt, mert a hit szabads�ga �s a hittudom�nyos gondolkod�s sz�munkra olyan k�zponti k�rd�s, amelyet pontosan jel�l a szabadelv� kifejez�s. Ezt a szabads�got nem el�g a szavak szintj�n kinyilv�n�tani – gyakorolni, cselekedni, �lni kell. Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 2004 / 1. sz�ma 3-6 oldalain.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Apologetika
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.11 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|