Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Június 27, 2006 11:19 CDT

Imádságok

Különböző alkalmakra

Szerző: . 7165 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Imádságok: 1. Jézus imádsága 2. Reggeli imádság 3. Étkezés előtti imádság 4. Imádság szülőkért, nagyszülőkért 5. Ima vallásóra kezdetén 6. Esti imádság 7. Étkezés utáni imádság 8. Templomba menéskor 9. Templomból való kijövetelkor 10. Munka előtt 11. Munka után HITVALLÁS Egyéb imádságok Konfirmálók hitvallása Unitárius ifjak indulója 1. Jézus imádsága Mi Atyánk aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, Mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség, mindörökké Ámen. 2. Reggeli imádság 1. Jó Istenem felébredtem, Te őrködtél én felettem, Köszönöm, hogy megtartottál, Hogy felettem virrasztottál. Óvj meg ma is szent kezeddel, Szent kezedből ne eressz el! Vedd oda mind, aki szeret, Oh, hallgasd meg kérésemet. Ámen! 2. Hozzád fohászkodom, Nagy Isten, Jó Atyám! Te őriztél engem Homályos éjszakán. Vezesse szent kezed Ma is gyermekedet, Hogy el ne tévesszem Igaz ösvényedet! Ámen. 3. Jó Istenünk, Édes Atyánk, Legyen gondod ma is reánk. Ámen. 4. Atyám őrizz e napon, hogy ne legyen semmi bajom. Ámen. 5. Jó Istenem, hála neked s köszönet, Hogy az éjjel megőriztél engemet. Mint madárka ébred vidám dalával, Úgy köszöntlek hálaadó imával. Ámen. 6. Ki az elmúlt éjjel vigyáztál mireánk, védj meg ma is minden rossztól Istenünk, jó Atyánk. Ámen. 3. Étkezés előtti imádság 1. Jöjj el jó Atyánk légy vendégünk, Álld meg, amit adtál nékünk. Ámen. 2. Jó Istenünk, Édes Atyánk, Tekintsél le most mireánk, Ételünket álld meg kérünk, És adj jó étvágyat nékünk. Ámen. 3. Jó Istenünk, ki ételt adsz nekünk, Szenteld, álld meg a mi eledelünk. S akik szerzik a mi kenyerünket, Álld meg a mi kedves szüleinket. Ámen. 4. Imádság szülőkért, nagyszülőkért 1. Istenem teremtőm, hallgasd meg imámat, álld meg minden jóval, apámat, anyámat. Segítsd őket Atyám, hogy fölneveljenek, hogy majd jóságodra én is méltó legyek. Ámen. 2. Kezem imára kulcsolom, és tehozzád fohászkodom. Oh, hallgasd meg imámat, tartsd meg apámat, anyámat. Ámen. 3. Szeress engem, jó Istenem, Szülőimet tartsd meg nekem. Oltalmazzad családunkat, áldj meg, áldj meg mindnyájunkat. Ámen. 4. Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok, lábaidnak zsámolyához borulok. Annyi érzés van picinyke szívemben, Oh, hallgass meg én jóságos Istenem. Arra kérlek hő imámban téged, jó szüleim áldva, védve legyenek. Arcaikon gond se lesz, ha akarod, tartsd felettük áldva védő szent karod. Házunk legyen békességnek szent háza, földi jóval, lelki jóval megáldva, Kicsiny hajlék, de imaház is lehet, ajkainkon emlegetve szent neved. Ámen. 5. Édes jó Istenem! Kedves nagyapámat, kedves nagyanyámat, oly nagyon szeretem! Álld meg őket minden jóval, Édes jó Istenem. Ámen. 6. Hol hit ott szeretet, hol szeretet ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen. 5. Ima vallásóra kezdetén Mennyei jó Atyám, világosság Atyja, kezed a nap útját bölcsen igazgatja. Egyengesd, igazgasd, lelkemnek útját is Hintsd rá bölcsességed csillagsugarát is. Ámen. 6. Esti imádság 1. Én Istenem, Jó Istenem, Becsukódik már a szemem. De a tied nyitva Atyám, Amíg alszom vigyázz reám. Vigyázz kedves szüleimre, Meg az én szeretteimre, Mikor a nap újra felkel, Csókolhassuk egymást reggel. Ámen. 2. Fáradt vagyok, lenyugszom, Álmos szemem bezárom. Kérlek, édes jó Atyám, Viselj gondot énreám. Ámen. 3. Szereteted égi Atyám, Oltalmazzon az éjszakán. Szent kezedet tartsd felettünk, Hogy békében pihenhessünk. Ámen. 4. Este van már, pihenőre térek, Tőled csendes, édes álmot kérek. Jó éjszakát, apámnak, anyámnak, Dicsőség az ég és föld Urának. Ámen. 5. A vett jókért hálát adva Most aludni térek, Ha vétettem Jó Istenem, Bocsánatot kérek. Ámen. 6. Gondviselő Jó Istenem, amíg alszom te légy velem. hogy bánat, baj elkerüljön. s testem, lelkem felüdüljön. Ámen. 7. Étkezés utáni imádság 1. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen. 2. Ételt, italt te adtál nekünk, Hála legyen Jó Istenünk. Ámen. 3. Ételt, italt adtál nekünk, Édes Atyám, Jó Istenem, Gyermekedet el nem hagyod, Jóságodért hálát adok. Ámen. 8. Templomba menéskor 1. Ím beléptem szent házadba, Szent egyházam templomába, Én Istenem légy itt velem, erősítsd meg gyönge hitem. Ámen. 2. Segíts Atyánk, jó Istenünk, Hozzád, hogy felemelkedhessünk. Igéd által épülhessünk, Jó munkára felserkenjünk. Ámen. 9. Templomból való kijövetelkor 1. Hála neked jó Istenünk, Hozzád felemelkedhettünk, Törvényed által épülhettünk, vezesd jóra a lelkünket, szeretetre a szívünket, Jó munkára életünket. Ámen. 2. Imádkoztam Jó Istenem, hogy el ne hagyj soha engem. Most már szépen hazamegyek, Oh, hallgasd meg kérésemet. Ámen. 10. Munka előtt 1. Édes Atyánk, jó Istenünk, Munkánkban légy ma is velünk. Ámen. 2. Atyánk, add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat, adj minekünk segítséget, hogy tanuljunk sok jót, s szépet. Ámen. 11. Munka után 1. Áldunk téged jó Istenünk, most amidőn hazamegyünk, mert munkánkat jól végeztük, szívünk, lelkünket műveltük. Add, hogy ami jót tanultunk, otthon is meglássák rajtunk, jó szüleink örömére, szent neved dicsőségére. Ámen. 2. Jó Istenünk édes Atyánk, te vigyáztál most is reánk. Jóságodért hálát adunk, Ígérjük, hogy jók maradunk. Ámen. HITVALLÁS Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlelket. Hiszek az unitárius egyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Ámen. Én unitárius vagyok, E hitben élek, dolgozom. Munkámban Jézus a vezérem, S az Isten a segítségem. Mi testvérek vagyunk mind emberek, Törvényünk egy: a szeretet. Célunk is egy a munkában, Boldog föld, istenországa. Ámen. Unitárius egyházamhoz Halálomig hű maradok. A templomba buzgón járok Minden munkámban helyt állok. Egyházamat őrzöm, védem, Isten engem úgy segéljen. Ámen. Egyéb imádságok: Hozzád jöttünk Óh nagy Isten, Imánk hozzád vezet. Te alkotád hatalmaddal a földet s az eget. Hogy megtartottad életünk és minden jót adtál nekünk, hálaimánk ím felzendül s az égbe fel hozzád repül. Ámen. Hol hit, ott szeretet, Hol szeretet, ott béke, Hol béke, ott áldás, Hol áldás, ott Isten, Hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen. Egy Istenünk, egy magyar hazánk, Álld meg e hont Isten, Jó Atyánk! Itt nyertük a szent örökséget: Hirdetni az "Istenegységet". Itt hazánkban, bérc ölében, A nép szívében Vert gyökeret hitünk. Szent e föld nekünk! Oh álld meg hazánk, jó Istenünk! Isten nevével kelek fel, Isten nevével nyugszom le, Isten nevével fogok munkámba, Isten nevével megyek iskolába, Isten nevével teszem le vizsgám, Isten nevével kezdem meg pályám, Isten nevével keresem kenyerem, Isten nevével lehelem ki lelkem, Isten neve lesz mindig ajkamon, Ha boldog leszek, ha boldogtalan, Ha hálát adok, vagy segítséget kérek, Bölcsőmtől síromig Isten nevével élek. Hitvallás: Hiszem, vallom: egy az Isten, Más és több nem volt és nincsen. Hatalmában véghetetlen, Elmével fölérhetetlen. Vallom: Jézus volt a Mester, Szóval, tettel, szeretettel. Istenhez ki eljuttatott Benne bízni megtanított. Hiszek Isten szentlelkében, A sugalmas ihletésben. A haláltól mit sem félek: Istenben az örök élet. Ámen! Konfirmálók hitvallása: Unitárius egyházamhoz Halálomig hü maradok, A templomba buzgón járok, Minden munkámban helyt állok. Egyházamat őrzöm, védem, Isten engem úgy segéljen. Ámen. Én unitárius vagyok, E hitben élek, dolgozom. Munkámban Jézus a vezérem S az Isten a segítségem. Mi testvérek vagyunk mind emberek, Törvényünk egy: a szeretet, Célunk is egy a munkában: Boldog föld, Istenországa. Ámen! Unitárius ifjak indulója: Letűnt az éj, köszönt a nap, Miénk az élet, dalra hát. Munkára hív, serkent a vágy, Követni Jézusunk szavát. Egy Istenünk vezérelj, Szent kezed óvjon a bajtól, Igaz ügyünket győzelemre vidd, Előre együtt, előre mind, Felénk egy boldogabb kor int. Leng a zászlónk, egy az Istenünk, Bár reng a föld, áll a mi hitünk, Letűnt az éj, köszönt a nap, Miénk az élet, dalra hát!


Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Hitoktatás
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.32 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::