Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
J�nius 27, 2006 11:19 CDT

Im�ds�gok

K�l�nb�z� alkalmakra

Szerz�: . 4766 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Im�ds�gok: 1. J�zus im�ds�ga 2. Reggeli im�ds�g 3. �tkez�s el�tti im�ds�g 4. Im�ds�g sz�l�k�rt, nagysz�l�k�rt 5. Ima vall�s�ra kezdet�n 6. Esti im�ds�g 7. �tkez�s ut�ni im�ds�g 8. Templomba men�skor 9. Templomb�l val� kij�vetelkor 10. Munka el�tt 11. Munka ut�n HITVALL�S Egy�b im�ds�gok Konfirm�l�k hitvall�sa Unit�rius ifjak indul�ja 1. J�zus im�ds�ga Mi Aty�nk aki a mennyben vagy, szenteltess�k meg a te neved, j�jj�n el a te orsz�god, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben �gy itt a f�ld�n is. Mindennapi kenyer�nket add meg nek�nk ma. �s bocs�sd meg v�tkeinket, mik�ppen mi is megbocs�tunk az ellen�nk v�tkez�knek. �s ne v�gy minket a k�s�rt�sbe, de szabad�ts meg a gonoszt�l, Mert ti�d az orsz�g, a hatalom, �s a dics�s�g, mind�r�kk� �men. 2. Reggeli im�ds�g 1. J� Istenem fel�bredtem, Te �rk�dt�l �n felettem, K�sz�n�m, hogy megtartott�l, Hogy felettem virrasztott�l. �vj meg ma is szent kezeddel, Szent kezedb�l ne eressz el! Vedd oda mind, aki szeret, Oh, hallgasd meg k�r�semet. �men! 2. Hozz�d foh�szkodom, Nagy Isten, J� Aty�m! Te �rizt�l engem Hom�lyos �jszak�n. Vezesse szent kezed Ma is gyermekedet, Hogy el ne t�vesszem Igaz �sv�nyedet! �men. 3. J� Isten�nk, �des Aty�nk, Legyen gondod ma is re�nk. �men. 4. Aty�m �rizz e napon, hogy ne legyen semmi bajom. �men. 5. J� Istenem, h�la neked s k�sz�net, Hogy az �jjel meg�rizt�l engemet. Mint mad�rka �bred vid�m dal�val, �gy k�sz�ntlek h�laad� im�val. �men. 6. Ki az elm�lt �jjel vigy�zt�l mire�nk, v�dj meg ma is minden rosszt�l Isten�nk, j� Aty�nk. �men. 3. �tkez�s el�tti im�ds�g 1. J�jj el j� Aty�nk l�gy vend�g�nk, �lld meg, amit adt�l n�k�nk. �men. 2. J� Isten�nk, �des Aty�nk, Tekints�l le most mire�nk, �tel�nket �lld meg k�r�nk, �s adj j� �tv�gyat n�k�nk. �men. 3. J� Isten�nk, ki �telt adsz nek�nk, Szenteld, �lld meg a mi eledel�nk. S akik szerzik a mi kenyer�nket, �lld meg a mi kedves sz�leinket. �men. 4. Im�ds�g sz�l�k�rt, nagysz�l�k�rt 1. Istenem teremt�m, hallgasd meg im�mat, �lld meg minden j�val, ap�mat, any�mat. Seg�tsd �ket Aty�m, hogy f�lneveljenek, hogy majd j�s�godra �n is m�lt� legyek. �men. 2. Kezem im�ra kulcsolom, �s tehozz�d foh�szkodom. Oh, hallgasd meg im�mat, tartsd meg ap�mat, any�mat. �men. 3. Szeress engem, j� Istenem, Sz�l�imet tartsd meg nekem. Oltalmazzad csal�dunkat, �ldj meg, �ldj meg mindny�junkat. �men. 4. Kicsiny vagyok, im�dkozni tanulok, l�baidnak zs�moly�hoz borulok. Annyi �rz�s van picinyke sz�vemben, Oh, hallgass meg �n j�s�gos Istenem. Arra k�rlek h� im�mban t�ged, j� sz�leim �ldva, v�dve legyenek. Arcaikon gond se lesz, ha akarod, tartsd felett�k �ldva v�d� szent karod. H�zunk legyen b�kess�gnek szent h�za, f�ldi j�val, lelki j�val meg�ldva, Kicsiny hajl�k, de imah�z is lehet, ajkainkon emlegetve szent neved. �men. 5. �des j� Istenem! Kedves nagyap�mat, kedves nagyany�mat, oly nagyon szeretem! �lld meg �ket minden j�val, �des j� Istenem. �men. 6. Hol hit ott szeretet, hol szeretet ott b�ke, hol b�ke, ott �ld�s, hol �ld�s, ott Isten, hol Isten, ott sz�ks�g nincsen. �men. 5. Ima vall�s�ra kezdet�n Mennyei j� Aty�m, vil�goss�g Atyja, kezed a nap �tj�t b�lcsen igazgatja. Egyengesd, igazgasd, lelkemnek �tj�t is Hintsd r� b�lcsess�ged csillagsugar�t is. �men. 6. Esti im�ds�g 1. �n Istenem, J� Istenem, Becsuk�dik m�r a szemem. De a tied nyitva Aty�m, Am�g alszom vigy�zz re�m. Vigy�zz kedves sz�leimre, Meg az �n szeretteimre, Mikor a nap �jra felkel, Cs�kolhassuk egym�st reggel. �men. 2. F�radt vagyok, lenyugszom, �lmos szemem bez�rom. K�rlek, �des j� Aty�m, Viselj gondot �nre�m. �men. 3. Szereteted �gi Aty�m, Oltalmazzon az �jszak�n. Szent kezedet tartsd felett�nk, Hogy b�k�ben pihenhess�nk. �men. 4. Este van m�r, pihen�re t�rek, T�led csendes, �des �lmot k�rek. J� �jszak�t, ap�mnak, any�mnak, Dics�s�g az �g �s f�ld Ur�nak. �men. 5. A vett j�k�rt h�l�t adva Most aludni t�rek, Ha v�tettem J� Istenem, Bocs�natot k�rek. �men. 6. Gondvisel� J� Istenem, am�g alszom te l�gy velem. hogy b�nat, baj elker�lj�n. s testem, lelkem fel�d�lj�n. �men. 7. �tkez�s ut�ni im�ds�g 1. Aki �telt, italt adott, annak neve legyen �ldott. �men. 2. �telt, italt te adt�l nek�nk, H�la legyen J� Isten�nk. �men. 3. �telt, italt adt�l nek�nk, �des Aty�m, J� Istenem, Gyermekedet el nem hagyod, J�s�god�rt h�l�t adok. �men. 8. Templomba men�skor 1. �m bel�ptem szent h�zadba, Szent egyh�zam templom�ba, �n Istenem l�gy itt velem, er�s�tsd meg gy�nge hitem. �men. 2. Seg�ts Aty�nk, j� Isten�nk, Hozz�d, hogy felemelkedhess�nk. Ig�d �ltal �p�lhess�nk, J� munk�ra felserkenj�nk. �men. 9. Templomb�l val� kij�vetelkor 1. H�la neked j� Isten�nk, Hozz�d felemelkedhett�nk, T�rv�nyed �ltal �p�lhett�nk, vezesd j�ra a lelk�nket, szeretetre a sz�v�nket, J� munk�ra �let�nket. �men. 2. Im�dkoztam J� Istenem, hogy el ne hagyj soha engem. Most m�r sz�pen hazamegyek, Oh, hallgasd meg k�r�semet. �men. 10. Munka el�tt 1. �des Aty�nk, j� Isten�nk, Munk�nkban l�gy ma is vel�nk. �men. 2. Aty�nk, add r�nk �ld�sodat, hogy j�l t�lts�k el napodat, adj minek�nk seg�ts�get, hogy tanuljunk sok j�t, s sz�pet. �men. 11. Munka ut�n 1. �ldunk t�ged j� Isten�nk, most amid�n hazamegy�nk, mert munk�nkat j�l v�gezt�k, sz�v�nk, lelk�nket m�velt�k. Add, hogy ami j�t tanultunk, otthon is megl�ss�k rajtunk, j� sz�leink �r�m�re, szent neved dics�s�g�re. �men. 2. J� Isten�nk �des Aty�nk, te vigy�zt�l most is re�nk. J�s�god�rt h�l�t adunk, �g�rj�k, hogy j�k maradunk. �men. HITVALL�S Hiszek egy Istenben, az �let teremt�j�ben, gondvisel� Aty�nkban. Hiszek J�zusban, Isten legjobb fi�ban, a mi igaz tan�t�mester�nkben. Hiszem a szentlelket. Hiszek az unit�rius egyh�z hivat�s�ban. Hiszem a b�nbocs�natot �s az �r�k �letet. �men. �n unit�rius vagyok, E hitben �lek, dolgozom. Munk�mban J�zus a vez�rem, S az Isten a seg�ts�gem. Mi testv�rek vagyunk mind emberek, T�rv�ny�nk egy: a szeretet. C�lunk is egy a munk�ban, Boldog f�ld, istenorsz�ga. �men. Unit�rius egyh�zamhoz Hal�lomig h� maradok. A templomba buzg�n j�rok Minden munk�mban helyt �llok. Egyh�zamat �rz�m, v�dem, Isten engem �gy seg�ljen. �men. Egy�b im�ds�gok: Hozz�d j�tt�nk �h nagy Isten, Im�nk hozz�d vezet. Te alkot�d hatalmaddal a f�ldet s az eget. Hogy megtartottad �let�nk �s minden j�t adt�l nek�nk, h�laim�nk �m felzend�l s az �gbe fel hozz�d rep�l. �men. Hol hit, ott szeretet, Hol szeretet, ott b�ke, Hol b�ke, ott �ld�s, Hol �ld�s, ott Isten, Hol Isten, ott sz�ks�g nincsen. �men. Egy Isten�nk, egy magyar haz�nk, �lld meg e hont Isten, J� Aty�nk! Itt nyert�k a szent �r�ks�get: Hirdetni az "Istenegys�get". Itt haz�nkban, b�rc �l�ben, A n�p sz�v�ben Vert gy�keret hit�nk. Szent e f�ld nek�nk! Oh �lld meg haz�nk, j� Isten�nk! Isten nev�vel kelek fel, Isten nev�vel nyugszom le, Isten nev�vel fogok munk�mba, Isten nev�vel megyek iskol�ba, Isten nev�vel teszem le vizsg�m, Isten nev�vel kezdem meg p�ly�m, Isten nev�vel keresem kenyerem, Isten nev�vel lehelem ki lelkem, Isten neve lesz mindig ajkamon, Ha boldog leszek, ha boldogtalan, Ha h�l�t adok, vagy seg�ts�get k�rek, B�lcs�mt�l s�romig Isten nev�vel �lek. Hitvall�s: Hiszem, vallom: egy az Isten, M�s �s t�bb nem volt �s nincsen. Hatalm�ban v�ghetetlen, Elm�vel f�l�rhetetlen. Vallom: J�zus volt a Mester, Sz�val, tettel, szeretettel. Istenhez ki eljuttatott Benne b�zni megtan�tott. Hiszek Isten szentlelk�ben, A sugalmas ihlet�sben. A hal�lt�l mit sem f�lek: Istenben az �r�k �let. �men! Konfirm�l�k hitvall�sa: Unit�rius egyh�zamhoz Hal�lomig h� maradok, A templomba buzg�n j�rok, Minden munk�mban helyt �llok. Egyh�zamat �rz�m, v�dem, Isten engem �gy seg�ljen. �men. �n unit�rius vagyok, E hitben �lek, dolgozom. Munk�mban J�zus a vez�rem S az Isten a seg�ts�gem. Mi testv�rek vagyunk mind emberek, T�rv�ny�nk egy: a szeretet, C�lunk is egy a munk�ban: Boldog f�ld, Istenorsz�ga. �men! Unit�rius ifjak indul�ja: Let�nt az �j, k�sz�nt a nap, Mi�nk az �let, dalra h�t. Munk�ra h�v, serkent a v�gy, K�vetni J�zusunk szav�t. Egy Isten�nk vez�relj, Szent kezed �vjon a bajt�l, Igaz �gy�nket gy�zelemre vidd, El�re egy�tt, el�re mind, Fel�nk egy boldogabb kor int. Leng a z�szl�nk, egy az Isten�nk, B�r reng a f�ld, �ll a mi hit�nk, Let�nt az �j, k�sz�nt a nap, Mi�nk az �let, dalra h�t!


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitoktat�s
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.03 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|