Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png �sv�ny II.
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png Versgy�jtem�nyek
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2010-ben
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif Kereszt�ny Magvet�
bullet2.gif Unit�rius K�zl�ny
bullet2.gif Unit�rius �let 2000-t�l
bullet2.gif Unit�rius �let 1947-1999
bullet2.gif Unit�rius �rtes�t�
bullet2.gif Unit�rius Sz�sz�k

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
J�nius 27, 2006 06:36 CDT

Bencz�di P�l: Bibliai t�rt�netek

3-4. oszt�lyos gyermekeknek

Szerz�: . 49612 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakBibliai történetek

 

Benczédi Pál

 

3-4. osztályosok részére

 

 

 

TARTALOM:

 

I.  A Biblia   

II. A  Biblia felosztása  

III. A Biblia értéke

 

I. Ószövetségi történetek

Bevezet�        

1. Az  els� emberpár 

2. Az  új otthon

3. A h�ség próbája

4. A kapzsiság  

5. A testvéririgység. Isten jóvá fordít mindent
6. Alázatos szenved�      

7. Isten, a népekre is gondot visel

8. Isten neve igazi bátorságot ad  

9. Féltékenység és nemeslelk�ség   

10. A bölcsesség        

11. Az állhatatosság 

12. A próféták 

 

II. Újszövetségi történetek

 

1. Jézus   születése   

2. A pásztorok üdvözlete   

3. Jézus gyermekkora   

4. Jézus megkeresztelése  

5. Jézus lelki harca

6. A   gazdag  halászat   

7. Jézus imádsága   

8. Szabad-e ünnepnapon  jót tenni?

9. Jézus  és a gyermekek     

10. A hullámok lecsendesítése     

11. A tékozló  fiú      

12. A gazdag ifjú      

13. A  magvet�r�l     

14. A könyörül� szamaritánus    

15. A számáriai asszony

16. A b�nös asszony        

17. Mária és  Márta  

18. Ki lesz az els� a mennyek országában?  

19. Zákheus        

20. Bevonulás Jeruzsálembe  

21. Júdás árulása, az utolsó vacsora

22. Jézus a  Getsemáné  kertben

23. Jézus elítélése     

24. Jézus Pilátus el�tt   

25. A „keresztrefeszítés    

26. Jézus eltemetése      

27. A húsvéti diadal     

28. Az   els� pünkösd 

29. PÁL APOSTOL

 

 

 

 

 

I. A BIBLIA.

A templomban a szószéken egy szép nagy könyvet látunk: ez a könyv a biblia. A biblia görög szó és azt jelenti: könyvek. Nevezik még könyvek könyvének, szent könyvnek, szentírásnak és Isten idejének.

A bibliát könyvek könyvének azért nevezzük, mert sok könyv van benne. Hosszú id� alatt, egy és félezer év alatt írták különböz� id�ben a biblia könyveit.

A bibliában Istenr�l, Isten tisztelésér�l van szó. Ezért méltán ne­vezzük szentírásnak.

A bibliában Isten szól az emberiséghez. Törvényeket ad, prófétá­kat hív el és apostolokat küld az emberiség számára. A legszebb vallásos gondolatokat a bibliában találjuk. Ezért Isten szavának, vagy Isten igé­jének is nevezzük.

A bibliát a családokban is megbecsülik. Minden vallásos embernek van bibliája, A vallásos ember ma is szeretettel olvassa a szentírást. A szentírás olvasása meger�síti hitünket.

 

 

II. A BIBLIA FELOSZTÁSA.

A bibliát két részre osztjuk. Az els� rész az ótestamentum, ószö­vetség, a második rész az újtestamentum. újszövetség.

Azért nevezzük testamentumnak, szövetségnek, mert a bibliai nép szövetségben élt Istennel. Isten megígérte, hogy névének gondját viseli, a név pedig h�séges és háládatos lesz Istenhez. Az Istennel való szövet­ség tehát azt jelenti, hogy Istennek engedelmeskedni kell és törvényeit megtartani. Isten mindig jó hozzánk, Ö a mi gondvisel�nk, ezért h�sé­gesnek kell lennünk Isten iránt.

Az els� rész az ótestamentum,  mely régebben keletkezett, a zsidó név történetével kapcsolatosan mondja el, hogy Isten egy. Ö a világ  teremt�je. és fenntartója.

Az újszövetség, vagy újtestamentum Jézus halála után keletkezett. Jézus történetét, tanításait, és az apostolok munkásságát foglalja magá­ban. A négy els� könyvet: Máié, Márk, Lukács és János könyvét evan­géliumnak is nevezzük. Evangélium azt jelenti: örömüzenet, jó hír. Meg is érdemli ezt a nevet, mert az emberiségre nézve a legörvendetesebb dolgokat foglalja magában.

Az  újszövetségb�l megtanuljuk, hogy az egy Isten, a mi szeret� Atyánk, A mi jóságos Istenünk gondot visel mi reánk, Ez a leboldogítóbb vallás: valóban örömüzenet.

 

 

III. A BIBLIA  ÉKTÉKE.

A szentírás a legelterjedtebb könyv a világon, a .földön él� népek majdnem mindegyikének nyelvére lefordították, Azt mondja el. hogy « vallás és erkölcs miképpen fejl�dött, kezdetleges kis forrásból hatalmas folyammá, A biblia mindkét része: az ószövetség és az újszövetség egyaránt értékes. De reánk nézve mégis értékesebb az újszövetség, s ebben is különösen az evangéliumok, mert ezekben van az unitárius vallás alapítójának. Jézusnak élete és tanítása leírva, Az unitáriusok számára a jézusi kereszténység a legtisztább és legboldogítóbb  vallás.

 

 

 

a)  ÓSZÖVETSÉGI TÖRTÉNETEK

 I.     BEVEZET�.

Nézzétek, gyerekek, a csillagos eget! Ugye sok fényl� pont világít a sötét éjszakában? Néha egy-egy üstökös is átrohan az esti égbolton. A sok csillag nem ütközik össze, ez annak köszönhet�, hogy a jó Isten rendet tart közöttük. Megszabja haladásuk útját, törvényeket ad szá­mukra. Mi lenne a világból, ha az a sok csillag nem tartaná be Isten törvényeit? A hold, vagy a nap rázuhanna a földre és elpusztítana min­dent. Törvényekre tehát szükség van, hogy a rendet fenntartsák.

Az emberek számára is adott Isten törvényeket. Ha ezeket meg­szegjük, büntetést kapunk. Az az ember, aki megtartja a törvényeket, j� ember. Aki a törvények ellen cselekszik, rossz ember.

Ebben az évben! az ó-szövetségb�l fogunk tanulni. Az ó-szövetség több könyvb�l áll, melyek így sorakoznak fel egymásután;

Mózes írt öt könyvet, els�t teremtésr�l.

Másodikat Izrael kijövetelér�l.

Harmadikat Lévi nemzete tisztér�l.  

Negyediket a nép megszámlált rendiér�l.

Ötödikbe tette a törvénynek mását.

Mely után, Józsué vagyon és a Bírák,

Ruth asszony; Sámuel. Királyok. Krónikák

Két-két könyvben írták meg a zsidók dolgát,

Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób, Zsoltárok.

Példabeszédeknek Prédikátor társok.

Énekek éneke, próféta mondások.

Ezekután esnek, kiknek így van számok:

Ézsaiás els�, Jeremiás menten,

Siralmíval együtt, aztán Ezékiél.

Dániel. Hózseás. Jóél, Ámos renddel.

Abdiás Jónással, Mikeással egyben.

Náhum következik együtt Habakukkal,

Zofoniás. Haggé és Zakariással.

Malakiás végs�, s e hármak sorával

Nagy fogság után szóltak látásokkal.

Kérjétek el gyermekek otthon a Bibliát és olvasgassátok benne az ó-szövetségi történeteket.

 

 

1. AZ ELS� EMBERPÁR.

(ÁDÁM ÉS ÉVA.)

A napot, holdat, csillagokat, a földet és az ezeken lev� teremt­ményeket   világnak  nevezzük.

A világot az Isten teremtette. Isten nem egyszerre teremtette a világot, hanem apránként, fokozatosan. El�bb az egyszer� dolgokat, föl­det, fát, virágot, folyót, tengert, azután, az állatokat és az emberi.

A teremtés munkája évezredek alatt jött létre,

A legtökéletesebb teremtmény az ember.

A biblia tanítása szerint kezdetben Isten egy pár embert terem­tett, egy férfit és egy n�t, Ádámot és Évát, Az els� emberpárt egy gyö­nyör� szép kertbe: a paradicsomba helyezte, A paradicsomkertben min­den volt, amire az embernek szüksége volt.  Volt ott sokféle gyümölcsfa, vetemény és másféle termény, amivel táplálkoztak. Kristálytiszta patak vize futott keresztül rajta, melyb�l szomjúságukat csillapíthatták. Szebb­nél szebb fák nyújtottak árnyékot, hogy megpihenhessenek. Énekl� ma­darak zengtek folytonosan; százféle virág nyílott és illatozott, hogy az ember élete kellemes legyen.

Isten szerette az embert! s azt akarta, hogy mindig boldog legyen. Ezért már ebben az id�ben parancsot adott ki hogy az ember sorsá­ról gondoskodjék. A parancs az volt, hogy a kert minden, fájának gyü­mölcséb�l ehetnek, de a kert közepén van két fa, annak gyümölcséb�l ne egyenek. Egy ideig meg is tartatták Isten parancsolatát. Kés�bb nem tudtak ellenállani Isten parancsának és ettek a tiltott fa gyümölcséb�l. Isten  ezért megbüntetve �ket, ki�zte a paradicsomból.

Ádám és Éva belátták, hogy hibát követtek el, mert Istennek nem engedelmeskedtek. Keservesen megbánták hibájukat s megfogadták ma­gukban, hogy ezután Istennek engedelmeskednek.

Tanulság: Istennek, s általában a törvényeknek engedelmességgel tartozunk.

 

 

 

2. AZ ÚJ OTTHON.

(KAIN ÉS ÁBEL)

Ádám, és Éva szomorú szívvel hagyták el a paradicsomot. Úgy érezték magukat, mint azok az emberek, akiknek mindenét elpusztította a háború.

Künn a pusztán voltak. Isten azonban nem hagyta el �ket. Meg­segítette, hogy hajlékot építsenek. Megm�velték a földet, hogy terem­jen'. Fáradságos munkával keresték kenyerüket. A család igazán csa­láddá lett azáltal, hogy Isten gyermekkel áldotta meg Ádámot és Évát,

A jó gyermekekben sok örömük, a rossz gyermekekben végtelen bánatuk volt.

A biblia három fiúgyermek nevét �rizte meg, Kain, Ábel és Seth nevét, A leánygyermek nevét a szenilitás nem jegyezte fel.

Kain földm�ves, Ábel pedig a juhok pásztora volt.

Egy napon Kain és Ábel Istennek áldozatot mutattak be. Kain a föld termését áldozta fel, Ábel pedig legszebb állatát. Ábel tiszta szívvel imádkozott a jó Istenhez, Kain pedig gonosz irigységet gondolt áldozása közben. Ezért Isten csak Ábel áldozatát fogadta szívesen.

Kain hirtelen haraggal rátámadott öccsére és megölte, mert iri­gyelte, hogy Isten Ábel áldozatát fogadta szívesen.

Mikor azonban tettét elkövette, rádöbbent arra, hogy milyen sú­lyos vétket követett el. �zött vadként menekült el onnan és elbujdosott. Közben háborgó lelke úgy érezte, hogy Isten számon kéri t�le meggyil­kolt öccsét. Ezért kétségbeesetten kérdezte: Avagy �riz�je vagyok-e én az én atyámfiának.

Egész életében bántotta a lelkiismeret Nem tudott megnyugodni. Ezzel a legsúlyosabb büntetés érte.

Ádámnak és Évának nagyon fájt kedves gyermekük halála s még jobban nagyobbik fiúk cselekedete, de harmadik fiúk szerencséjében örvendeztek. Egész életükben küzdöttek, hogy Isten akarata szerint él­jenek s így családi otthonukban Isten segítségével újra megteremtet­ték az elveszett paradicsomi boldogságot.

Tanulság: Nem szabad hirtelen haragúnak lenni, mert a  meggondolatlan cselekedeteket, nem lehet jóvá tenni. Isten ilyenkor azzal büntet, hogy nyugalmunkat veszítjük el.

 

 

3. a h�ség próbája. (Ábrahám és izsák.)

Élt nagyon régen egy Istent-fél� ember: Ábrahám. Jó sorban volt és csupán, egyetlen bánat szomorította, hogy nem volt gyermeke. Ezért imádkozott, Istenhez. Isten adott is gyermeket neki, akit Izsáknak ke­resztelt.

Ábrahám nagyon szerette gyermekét és ezért Isten meg akarta próbálni, hogy vajon Öt szereti-e jobban, vagy gyermekét, Izsákot, Azt a parancsolatot adta, hogy áldozza fel Izsákot.

Ábrahám szomorú lett, mikor meghallotta Isten parancsolatát. El­indult fájó szívvel. A parancsolatot azonban nem akarta áthágni. Mikor az áldozati helyre érkezett, a kicsi Izsák kérdezte: „Atyám! Itt a t�z és a fa, de hol van az ég� áldozatra való állat?" Ábrahám azt felelte: „Fiam, az Isten majd szerez magának áldozatot".

Már fel is emelte a kést, amikor figyelmeztette Isten: Ábrahám, ne bántsd a fiadat! A jó Isten látta, hogy Ábrahám h�séges hozzá. Meg is áldotta Ábrahámot a jó Isten. Utódait elszaporította. S�t Ábrahám utódaiból született a názáreti Jézus is.

Tanulság: A jó istenhez mindig h�ségesnek kell lenni. Parancso­latait feltétel nélkül végre kell hajtani. Ö mindig tudja miért parancsol nekünk,

 

 

4. A KAPZSISÁG. (ÉZSAU ÉS JÁKOB.)

Izsáknak két fia volt: Ézsau és Jákob. Ézsau inkább vadászással töltötte idejét, míg Jákob otthon maradt a ház körül, pásztorkodott, Izsák Ézsaut szerette jobban, felesége Rebeka pedig Jákobot.

Egy alkalommal fáradtan jött haza Ézsau a vadászatról, Jákob éppen egy tál lencsét akart elfogyasztani. Ézsau felajánlotta, mivel éhes volt, hogy azért a tál lencséért odaadja az els�szülöttségét. Meg is tör­tént a csere.

........................

 

Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitoktat�s
Cimk�k: Bibliai T�rt�netek
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.36 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|