Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png �sv�ny II.
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png Versgy�jtem�nyek
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2010-ben
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif Kereszt�ny Magvet�
bullet2.gif Unit�rius K�zl�ny
bullet2.gif Unit�rius �let 2000-t�l
bullet2.gif Unit�rius �let 1947-1999
bullet2.gif Unit�rius �rtes�t�
bullet2.gif Unit�rius Sz�sz�k

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
J�nius 27, 2006 06:36 CDT

Bencz�di P�l: Bibliai t�rt�netek

3-4. oszt�lyos gyermekeknek

Szerz�: . 49612 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakBibliai történetek

 

Benczédi Pál

 

3-4. osztályosok részére

 

 

 

TARTALOM:

 

I.  A Biblia   

II. A  Biblia felosztása  

III. A Biblia értéke

 

I. Ószövetségi történetek

Bevezet�        

1. Az  els� emberpár 

2. Az  új otthon

3. A h�ség próbája

4. A kapzsiság  

5. A testvéririgység. Isten jóvá fordít mindent
6. Alázatos szenved�      

7. Isten, a népekre is gondot visel

8. Isten neve igazi bátorságot ad  

9. Féltékenység és nemeslelk�ség   

10. A bölcsesség        

11. Az állhatatosság 

12. A próféták 

 

II. Újszövetségi történetek

 

1. Jézus   születése   

2. A pásztorok üdvözlete   

3. Jézus gyermekkora   

4. Jézus megkeresztelése  

5. Jézus lelki harca

6. A   gazdag  halászat   

7. Jézus imádsága   

8. Szabad-e ünnepnapon  jót tenni?

9. Jézus  és a gyermekek     

10. A hullámok lecsendesítése     

11. A tékozló  fiú      

12. A gazdag ifjú      

13. A  magvet�r�l     

14. A könyörül� szamaritánus    

15. A számáriai asszony

16. A b�nös asszony        

17. Mária és  Márta  

18. Ki lesz az els� a mennyek országában?  

19. Zákheus        

20. Bevonulás Jeruzsálembe  

21. Júdás árulása, az utolsó vacsora

22. Jézus a  Getsemáné  kertben

23. Jézus elítélése     

24. Jézus Pilátus el�tt   

25. A „keresztrefeszítés    

26. Jézus eltemetése      

27. A húsvéti diadal     

28. Az   els� pünkösd 

29. PÁL APOSTOL

 

 

 

 

 

I. A BIBLIA.

A templomban a szószéken egy szép nagy könyvet látunk: ez a könyv a biblia. A biblia görög szó és azt jelenti: könyvek. Nevezik még könyvek könyvének, szent könyvnek, szentírásnak és Isten idejének.

A bibliát könyvek könyvének azért nevezzük, mert sok könyv van benne. Hosszú id� alatt, egy és félezer év alatt írták különböz� id�ben a biblia könyveit.

A bibliában Istenr�l, Isten tisztelésér�l van szó. Ezért méltán ne­vezzük szentírásnak.

A bibliában Isten szól az emberiséghez. Törvényeket ad, prófétá­kat hív el és apostolokat küld az emberiség számára. A legszebb vallásos gondolatokat a bibliában találjuk. Ezért Isten szavának, vagy Isten igé­jének is nevezzük.

A bibliát a családokban is megbecsülik. Minden vallásos embernek van bibliája, A vallásos ember ma is szeretettel olvassa a szentírást. A szentírás olvasása meger�síti hitünket.

 

 

II. A BIBLIA FELOSZTÁSA.

A bibliát két részre osztjuk. Az els� rész az ótestamentum, ószö­vetség, a második rész az újtestamentum. újszövetség.

Azért nevezzük testamentumnak, szövetségnek, mert a bibliai nép szövetségben élt Istennel. Isten megígérte, hogy névének gondját viseli, a név pedig h�séges és háládatos lesz Istenhez. Az Istennel való szövet­ség tehát azt jelenti, hogy Istennek engedelmeskedni kell és törvényeit megtartani. Isten mindig jó hozzánk, Ö a mi gondvisel�nk, ezért h�sé­gesnek kell lennünk Isten iránt.

Az els� rész az ótestamentum,  mely régebben keletkezett, a zsidó név történetével kapcsolatosan mondja el, hogy Isten egy. Ö a világ  teremt�je. és fenntartója.

Az újszövetség, vagy újtestamentum Jézus halála után keletkezett. Jézus történetét, tanításait, és az apostolok munkásságát foglalja magá­ban. A négy els� könyvet: Máié, Márk, Lukács és János könyvét evan­géliumnak is nevezzük. Evangélium azt jelenti: örömüzenet, jó hír. Meg is érdemli ezt a nevet, mert az emberiségre nézve a legörvendetesebb dolgokat foglalja magában.

Az  újszövetségb�l megtanuljuk, hogy az egy Isten, a mi szeret� Atyánk, A mi jóságos Istenünk gondot visel mi reánk, Ez a leboldogítóbb vallás: valóban örömüzenet.

 

 

III. A BIBLIA  ÉKTÉKE.

A szentírás a legelterjedtebb könyv a világon, a .földön él� népek majdnem mindegyikének nyelvére lefordították, Azt mondja el. hogy « vallás és erkölcs miképpen fejl�dött, kezdetleges kis forrásból hatalmas folyammá, A biblia mindkét része: az ószövetség és az újszövetség egyaránt értékes. De reánk nézve mégis értékesebb az újszövetség, s ebben is különösen az evangéliumok, mert ezekben van az unitárius vallás alapítójának. Jézusnak élete és tanítása leírva, Az unitáriusok számára a jézusi kereszténység a legtisztább és legboldogítóbb  vallás.

 

 

 

a)  ÓSZÖVETSÉGI TÖRTÉNETEK

 I.     BEVEZET�.

Nézzétek, gyerekek, a csillagos eget! Ugye sok fényl� pont világít a sötét éjszakában? Néha egy-egy üstökös is átrohan az esti égbolton. A sok csillag nem ütközik össze, ez annak köszönhet�, hogy a jó Isten rendet tart közöttük. Megszabja haladásuk útját, törvényeket ad szá­mukra. Mi lenne a világból, ha az a sok csillag nem tartaná be Isten törvényeit? A hold, vagy a nap rázuhanna a földre és elpusztítana min­dent. Törvényekre tehát szükség van, hogy a rendet fenntartsák.

Az emberek számára is adott Isten törvényeket. Ha ezeket meg­szegjük, büntetést kapunk. Az az ember, aki megtartja a törvényeket, j� ember. Aki a törvények ellen cselekszik, rossz ember.

Ebben az évben! az ó-szövetségb�l fogunk tanulni. Az ó-szövetség több könyvb�l áll, melyek így sorakoznak fel egymásután;

Mózes írt öt könyvet, els�t teremtésr�l.

Másodikat Izrael kijövetelér�l.

Harmadikat Lévi nemzete tisztér�l.  

Negyediket a nép megszámlált rendiér�l.

Ötödikbe tette a törvénynek mását.

Mely után, Józsué vagyon és a Bírák,

Ruth asszony; Sámuel. Királyok. Krónikák

Két-két könyvben írták meg a zsidók dolgát,

Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób, Zsoltárok.

Példabeszédeknek Prédikátor társok.

Énekek éneke, próféta mondások.

Ezekután esnek, kiknek így van számok:

Ézsaiás els�, Jeremiás menten,

Siralmíval együtt, aztán Ezékiél.

Dániel. Hózseás. Jóél, Ámos renddel.

Abdiás Jónással, Mikeással egyben.

Náhum következik együtt Habakukkal,

Zofoniás. Haggé és Zakariással.

Malakiás végs�, s e hármak sorával

Nagy fogság után szóltak látásokkal.

Kérjétek el gyermekek otthon a Bibliát és olvasgassátok benne az ó-szövetségi történeteket.

 

 

1. AZ ELS� EMBERPÁR.

(ÁDÁM ÉS ÉVA.)

A napot, holdat, csillagokat, a földet és az ezeken lev� teremt­ményeket   világnak  nevezzük.

A világot az Isten teremtette. Isten nem egyszerre teremtette a világot, hanem apránként, fokozatosan. El�bb az egyszer� dolgokat, föl­det, fát, virágot, folyót, tengert, azután, az állatokat és az emberi.

A teremtés munkája évezredek alatt jött létre,

A legtökéletesebb teremtmény az ember.

A biblia tanítása szerint kezdetben Isten egy pár embert terem­tett, egy férfit és egy n�t, Ádámot és Évát, Az els� emberpárt egy gyö­nyör� szép kertbe: a paradicsomba helyezte, A paradicsomkertben min­den volt, amire az embernek szüksége volt.  Volt ott sokféle gyümölcsfa, vetemény és másféle termény, amivel táplálkoztak. Kristálytiszta patak vize futott keresztül rajta, melyb�l szomjúságukat csillapíthatták. Szebb­nél szebb fák nyújtottak árnyékot, hogy megpihenhessenek. Énekl� ma­darak zengtek folytonosan; százféle virág nyílott és illatozott, hogy az ember élete kellemes legyen.

Isten szerette az embert! s azt akarta, hogy mindig boldog legyen. Ezért már ebben az id�ben parancsot adott ki hogy az ember sorsá­ról gondoskodjék. A parancs az volt, hogy a kert minden, fájának gyü­mölcséb�l ehetnek, de a kert közepén van két fa, annak gyümölcséb�l ne egyenek. Egy ideig meg is tartatták Isten parancsolatát. Kés�bb nem tudtak ellenállani Isten parancsának és ettek a tiltott fa gyümölcséb�l. Isten  ezért megbüntetve �ket, ki�zte a paradicsomból.

Ádám és Éva belátták, hogy hibát követtek el, mert Istennek nem engedelmeskedtek. Keservesen megbánták hibájukat s megfogadták ma­gukban, hogy ezután Istennek engedelmeskednek.

Tanulság: Istennek, s általában a törvényeknek engedelmességgel tartozunk.

 

 

 

2. AZ ÚJ OTTHON.

(KAIN ÉS ÁBEL)

Ádám, és Éva szomorú szívvel hagyták el a paradicsomot. Úgy érezték magukat, mint azok az emberek, akiknek mindenét elpusztította a háború.

Künn a pusztán voltak. Isten azonban nem hagyta el �ket. Meg­segítette, hogy hajlékot építsenek. Megm�velték a földet, hogy terem­jen'. Fáradságos munkával keresték kenyerüket. A család igazán csa­láddá lett azáltal, hogy Isten gyermekkel áldotta meg Ádámot és Évát,

A jó gyermekekben sok örömük, a rossz gyermekekben végtelen bánatuk volt.

A biblia három fiúgyermek nevét �rizte meg, Kain, Ábel és Seth nevét, A leánygyermek nevét a szenilitás nem jegyezte fel.

Kain földm�ves, Ábel pedig a juhok pásztora volt.

Egy napon Kain és Ábel Istennek áldozatot mutattak be. Kain a föld termését áldozta fel, Ábel pedig legszebb állatát. Ábel tiszta szívvel imádkozott a jó Istenhez, Kain pedig gonosz irigységet gondolt áldozása közben. Ezért Isten csak Ábel áldozatát fogadta szívesen.

Kain hirtelen haraggal rátámadott öccsére és megölte, mert iri­gyelte, hogy Isten Ábel áldozatát fogadta szívesen.

Mikor azonban tettét elkövette, rádöbbent arra, hogy milyen sú­lyos vétket követett el. �zött vadként menekült el onnan és elbujdosott. Közben háborgó lelke úgy érezte, hogy Isten számon kéri t�le meggyil­kolt öccsét. Ezért kétségbeesetten kérdezte: Avagy �riz�je vagyok-e én az én atyámfiának.

Egész életében bántotta a lelkiismeret Nem tudott megnyugodni. Ezzel a legsúlyosabb büntetés érte.

Ádámnak és Évának nagyon fájt kedves gyermekük halála s még jobban nagyobbik fiúk cselekedete, de harmadik fiúk szerencséjében örvendeztek. Egész életükben küzdöttek, hogy Isten akarata szerint él­jenek s így családi otthonukban Isten segítségével újra megteremtet­ték az elveszett paradicsomi boldogságot.

Tanulság: Nem szabad hirtelen haragúnak lenni, mert a  meggondolatlan cselekedeteket, nem lehet jóvá tenni. Isten ilyenkor azzal büntet, hogy nyugalmunkat veszítjük el.

 

 

3. a h�ség próbája. (Ábrahám és izsák.)

Élt nagyon régen egy Istent-fél� ember: Ábrahám. Jó sorban volt és csupán, egyetlen bánat szomorította, hogy nem volt gyermeke. Ezért imádkozott, Istenhez. Isten adott is gyermeket neki, akit Izsáknak ke­resztelt.

Ábrahám nagyon szerette gyermekét és ezért Isten meg akarta próbálni, hogy vajon Öt szereti-e jobban, vagy gyermekét, Izsákot, Azt a parancsolatot adta, hogy áldozza fel Izsákot.

Ábrahám szomorú lett, mikor meghallotta Isten parancsolatát. El­indult fájó szívvel. A parancsolatot azonban nem akarta áthágni. Mikor az áldozati helyre érkezett, a kicsi Izsák kérdezte: „Atyám! Itt a t�z és a fa, de hol van az ég� áldozatra való állat?" Ábrahám azt felelte: „Fiam, az Isten majd szerez magának áldozatot".

Már fel is emelte a kést, amikor figyelmeztette Isten: Ábrahám, ne bántsd a fiadat! A jó Isten látta, hogy Ábrahám h�séges hozzá. Meg is áldotta Ábrahámot a jó Isten. Utódait elszaporította. S�t Ábrahám utódaiból született a názáreti Jézus is.

Tanulság: A jó istenhez mindig h�ségesnek kell lenni. Parancso­latait feltétel nélkül végre kell hajtani. Ö mindig tudja miért parancsol nekünk,

 

 

4. A KAPZSISÁG. (ÉZSAU ÉS JÁKOB.)

Izsáknak két fia volt: Ézsau és Jákob. Ézsau inkább vadászással töltötte idejét, míg Jákob otthon maradt a ház körül, pásztorkodott, Izsák Ézsaut szerette jobban, felesége Rebeka pedig Jákobot.

Egy alkalommal fáradtan jött haza Ézsau a vadászatról, Jákob éppen egy tál lencsét akart elfogyasztani. Ézsau felajánlotta, mivel éhes volt, hogy azért a tál lencséért odaadja az els�szülöttségét. Meg is tör­tént a csere.

........................

 

Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitoktat�s
Cimk�k: Bibliai T�rt�netek
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.36 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|