Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 31, 2006 04:34 CDT

Bal�zs Ferenc

L�rinczi L�szl�

Szerz�: . 926 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakBAL�ZS FERENC

1901. okt�ber 24 — 1937. m�jus 22.

Tudj�tok meg mind,

�n itt meg nem haltam,

Egy falu sara

Engem le nem ny�g�z�tt.

�n csak

Elvetettem magam egy picinyke helyre,

Oda b�jtam a r�g al�.

Hadd l�m; kikelek-e?

Lesz-e rajtam vir�g?

Termek-e gy�m�lcs�t?

(A r�g alatt, 5. 1.)

Bal�zs Ferenc olyan ember volt, akit nehezen lehet elfelejteni. Aki tal�lkozom vele, vagy mell�je �llott, vagy szembefordult vele. K�z�mb�sen f�lre�llani �tj�b�l, vagy tudom�st nem venni r�la nem lehetett.

Azoknak, akiket Bal�zs Ferenchez a k�z�s elvek, k�z�s �lmok, k�z�s munka �s k�z�s �lm�nyek sz�lai k�tnek, k�teless�g�nk, hogy am�g �l�nk, a kort�rs, a munkat�rs, a szem- �s f�ltan�, a tan�tv�ny bizonys�gt�tel�vel eml�kezz�nk r�la. K�teless�g�nk mindent megtenni, hogy �let�nek t�rgyi m��veiben re�nk maradt �rt�kei hat� er�v� v�ljanak egyh�zunk keret�ben. Isten�orsz�ga �p�t�s�ben sok tekintetben p�ldak�ppen �llott el�tt�nk. Nem szabad Bal�zs Ferencet szemeink el�l elvesz�teni. Eml�kezn�nk kell r�.

�lete, �vekben, r�vid: mind�ssze 36 esztend�. A csal�d, melynek sarja, a Nyik� ment�n, Cseh�tfalv�n �slak�. Mint m�sodik v�rosi nemzed�k, sz�le-letett �s n�tt fel Kolozsv�ron. Ott v�gezte a Teol�gi�t is. 1923—28-ig bej�rta a kerek vil�got. Vil�gj�r� �tja sor�n 2—2 �vet t�lt�tt Angli�ban �s az �szaka-merikai Egyes�lt �llamokban; unit�rius lelk�sznevel� f�iskol�kon foly�tatta tanulm�nyait; szabad idej�ben az orsz�got j�rta, az �lettel ismerkedett. 1927-ben hazafel� vette �tj�t; 1928 �sz�n �rkezett haza. K�zben hosszabb id�t t�lt�tt Jap�nban, Kore�ban, K�n�ban, Indi�ban �s Palesztin�ban, Itthon m�s�f�l �vig seg�dlelk�sz �s bennlak�si nevel� volt Sz�kelykereszt�ron. 1930-t�l hal�l�ig Cheia-i egyh�zk�zs�g�nkben szolg�lt, mint rendes lelk�sz.

Bal�zs Ferenc t�rgyi alkot�sokban is maradand� �rt�keket hagyott re�nk �r�k�l. Els�sorban irodalmi m�veit eml�tem: „Bej�rom a kerek vil�got", „A r�g alatt", „Z�ld �rv�z", „K�z�rthet� Evang�lium", „Kis hittan", „Mese-folyam", stb. stb.

Cheia-n 3 �v alatt �jra�p�tette a templomot, bele orgon�t �ll�tott, meg�b�v�tette az iskol�t �s fel�p�tette az �j lelk�szi lakot.

Ezek a m�vek �rzik eml�k�t �s azokat az �rt�keket, melyeket Bal�zs Ferencben adott nek�nk az Isten. �s egy csom� sz�vben �l m�g az eml�ke, az �lete. Akikbe �tpl�nt�lta mag�t, az �l�t. Ezt a Bal�zs Ferencet kellene �tadnom azoknak, akik csak m�veib�l ismerhetik �t. �gy, ahogy bennem �l.

1920 �sz�n, azt hiszem okt�berben, ismerkedtem meg Bal�zs Ferenccel. A vil�gh�bor� hull�mver�se hadifogs�gb�l egyenesen a Teol�gi�ra sodort. �gy �reztem magamat, mint aki Hollandi�ba indult tulip�nkultuszt tanulni �s a Szentf�ld�n k�t�tt ki. �lltam a nagy dolgoz�ban az ablakn�l egyed�l. N�ztem a templom kopott, sesz�n� fal�t... Arra rezzenek fel, hogy a folyo�s�n valaki k�zeledik; ismert opera�ri�t zengve j�n. Ny�lik az ajt�. Meg�fordulok. Pillanatnyi cs�nd. N�zz�k egym�st, talpt�l tet�ig. Cip�i ink�bb cs�nakok, nadr�gja sz�rke, vasalva tal�n sosem volt, feh�r inggall�rja kihajtva, feje egy kicsit leszegve, rakonc�tlan haja ereszk�nt �rny�kolja hom�lok�t, szemei mosolyognak s az �ria dallam�n folytatva, �nekelve k�sz�nt.

Els� tal�lkoz�sunk nem volt olyan, hogy egyszerre megszerethettem volna. Az �rdekl�d�semet mindenesetre felkeltette ir�ny�ban. �s az egy�tt t�lt�tt teol�gus �vek alatt az �let�b�l sok mindent �szre kellett vennem. Mert sokmindent m�sk�p fogott fel �s m�sk�p tett, mint m�s.

Az idej�t m�sk�p haszn�lta fel, mint legt�bb�nk. Bal�zs Ferinek, a teo�l�gusnak mindig volt dolga �s mindig a maga terve szerint volt dolga. Hol az egyetemen hallgatott �ltala v�logatott el�ad�sokat, hol a zeneakad�mi�n vett �nek�r�kat, hol eszperant�ul tanult, hol v�v�leck�kre j�rt. Irodalmi k��r�kben forgol�dott; t�rsadalmi, l�lektani, m�v�szeti probl�m�kkal viaskodott.

Az �letet m�sk�p fogta fel, mint az ifj� f�rfiak �ltal�ban. Nem volt aszk�ta; szerette az �let �r�meit, �lvezeteit, de megv�logatta. Tisztas�g�ra: szellemi, erk�lcsi, f�rfi�i tisztas�g�ra f�lt�tlen�l vigy�zott. Nem ivott szeszes italt, mert az alkohol vesz�lyezteti a szellemi �s erk�lcsi tiszt�nl�t�st. Az italos mulatoz�sokban nem vett r�szt, mert nem akart m�moros fejjel olyan kalandokba keveredni, melyeket j�zan fejjel ker�l A doh�nyz�st azoknak hagyta, akik nem j�zan esz�kre hallgatnak, hanem m�sok ut�n mennek, olyan szenved�lyek rabl�nc�t veszik magukra, amib�l sem hasznuk, sem gy�ny�r��s�g�k nem sz�rmazik.

Harmadik �ve volt m�r k�lf�ld�n, amikor m�sodszor �sszeker�lt�nk. 1926 nyar�n egy h�napot egy�tt t�lt�tt�nk a chicag�i unit�rius teol�giai int�zetben. Ez alatt a h�nap alatt tal�lt helyet a sz�vemben.

Olyan volt, mikor tal�lkoztunk, mint 1920-ban, amikor megismertem. Csak a f�nyk�pez�g�p l�gott az oldal�n s a tekintete mintha elm�ly�l�bb lett volna. K�l�nben ugyanaz a m�k�ra-j�t�kra, dalra mindig k�sz fi� volt akkor is. Sem f�l�nyesebbnek, sem komolyabbnak nem l�tszott, mint azel�tt. Pedig Angli�t �s Amerik�t m�r mag�ba habzsolta.

T�k�letesen boldog embert m�g mes�ben is ritk�n tal�lunk, Bal�zs Ferenc ebb�l az id�b�l �gy tekint re�nk ma is, mim t�k�letesen boldog ember.

Ilyen boldog csak az lehet, aki megtal�lta Istent. Vagy — ahogy � mondta — beleker�lt az egyetemes �let sodr�ba, S ebben az egyetemes �let��rban megtal�lta a maga hivat�s�t.

Ez az ember, ez a Bal�zs Ferenc t�z �ve egy �lmot hordozott mag�ban. Minden pr�f�t�k �lm�t. Az �lmot, melyet J�zus szav�val Istenorsz�g�nak nevez�nk. Eddigi �let�t �gy fogta fel, mint felk�sz�l�st arra, hogy az �lom val�s�t�s�b�l re� es� r�szt f�ldre hozza. S ebbe a felk�sz�l�sbe beletartozott a zenetanul�s is, az eszperant� is, a vil�g k�r�li �t is. Minden. Ez az ember, ez a Bal�zs Ferenc szent hivat�sra k�sz�k: egy kicsi unit�rius egyh�zk�zs�g lelk�sze akart lenni.

Ism�t h�rom �v m�lva, itthon tal�lkoztunk. �n m�r kad�csi pap vol�tam. � akkor j�tt haza; Kereszt�rra ker�lt. Gyepl�n tartott parip�hoz hason�l�tja ezid�beli �nmag�t. Szeretne rep�lni s nem engedik. Sz�v�ben �l az �lom, tarsoly�ban rengeteg kincs, de a r�g�t, melyet Isten re� b�zott, az emberek m�g nem adj�k oda neki. Olyan volt akkor is, mint azel�tt. Pedig a kerek vil�g m�r benne volt s fundamentumot vetett benne m�r a kicsi h�z is; v�leg�ny volt; v�rta Krisztit, a menyasszony�t.

Nem lehetett vele most sok�ig asztal mellett �lni, �lmodozva a f�ben hever�szni. Most m�r menni �s tenni kellett. Nem hiszem, hogy vil�gj�r� �tj�n ar�nylag t�bbet ment volna, mint a kereszt�ri m�sf�l �v alatt. K�nyvet, cikket, verset, �neket �rt, lapot szerkesztett. Emellett kifog�stalanul ell�tta seg�dlelk�szi �s nevel�tan�ri teend�it. Ez id�b�l val� legszebb eredm�nye, a „Bej�rom a kerek vil�got" c�m� nagyszer� k�nyve.

Cheia-ra ker�l�se ut�n ritk�n tal�lkoztunk. Ha tal�lkoztunk nem be�sz�lt mag�r�l, ink�bb engem faggatom. �letem minden eredm�ny�nek �gy �rvendett, mint az �v�nek. Ha el�veszem ebb�l az id�b�l val� k�peit, ugyan�az a Bal�zs Ferenc n�z r�m, mint akit 1920-ban megismertem, 1926-ban megszerettem �s 1929-ben megtanultam csod�lni. Az�ta v�gytam Cheia-ra l�tni a helyet, ahol az �lom�nt k�zd�tt, az alkot�sokat, melyekbe mag�t bele�p�tette. Hogy teljesedjem meg vele.

Mikor a posta el�m dobta a hal�lh�r�t hoz� Unit�rius K�zl�nyt, 1937-ben, sz�vemben megrend�ltem. Nem a hal�lh�r d�bbentett meg. Annak sz�ks�gk�ppen be kellett k�vetkeznie. A k�p rend�tett meg, mely a lapr�l re�m n�zett. Nem is n�zett re�m. Valahova eln�zett mellettem. Bal�zs Ferenc �gy nem szokott n�zni. Ez nem � volt. M�r nem � volt, Bennem �l� arc�nak egyetlen von�s�t fedeztem fel ezen a k�pen: a dacot ! Az is m�r konoks�gg� van kem�ny�lve. Ott �k a szemei elm�ly�lt g�dreiben, keskenyre szor�tott sz�ja perem�n, el�ugr� �ll�n. Ez nem az �n Bal�zs Ferencem volt.

Az az ember, aki ezt az arcot a g�p el� �ll�totta, m�r �rezte, hogy meg kell adnia mag�t. K�sz�lt, hogy letegye a fegyvert. Vall�soss�g�val belet�r��d�tt a megv�ltoztathatatlanba.

Mi lesz az �lommal? — k�rdi t�l�nk ez a konokk� kem�ny�k arc. Az �lom �l �s �z tov�bb ! Amint �lt �vezredeken �t! Azokban, akiket megsz�llott s azokban, akik hozz�juk szeg�dtek. Benn�nk �l az �lom s az �lomban Te is: �r�kk� mosolyg�s, kicsit huncut szem�, nagyot akar�, t�rhetetlen akarat�, f�radhatatlan l�b, szeret� sz�v� Bal�zs Ferenc!

Itt maradok, most m�r itt maradok.
Tov�bb csak akkor �llok,
Ha kikeltem, kivir�goztam:
Sz�llhat a sz�rnyas mag tov�bb.
Vagy ha elrothadtam
�s nem lett �let bel�lem.
Akkor felettem �thas�t a t�rt�nelem ek�je,
Napvil�gra hoz �s kidob.

(A r�g alatt, 286. l.)

L�rinczi L�szl�

Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1971. �vi 4. sz�ma 176-179. oldalain.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Essz�k
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.20 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|