Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 31, 2006 04:34 CDT

Bal�zs Ferenc

L�rinczi L�szl�

Szerz�: . 926 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakBAL�ZS FERENC

1901. okt�ber 24 — 1937. m�jus 22.

Tudj�tok meg mind,

�n itt meg nem haltam,

Egy falu sara

Engem le nem ny�g�z�tt.

�n csak

Elvetettem magam egy picinyke helyre,

Oda b�jtam a r�g al�.

Hadd l�m; kikelek-e?

Lesz-e rajtam vir�g?

Termek-e gy�m�lcs�t?

(A r�g alatt, 5. 1.)

Bal�zs Ferenc olyan ember volt, akit nehezen lehet elfelejteni. Aki tal�lkozom vele, vagy mell�je �llott, vagy szembefordult vele. K�z�mb�sen f�lre�llani �tj�b�l, vagy tudom�st nem venni r�la nem lehetett.

Azoknak, akiket Bal�zs Ferenchez a k�z�s elvek, k�z�s �lmok, k�z�s munka �s k�z�s �lm�nyek sz�lai k�tnek, k�teless�g�nk, hogy am�g �l�nk, a kort�rs, a munkat�rs, a szem- �s f�ltan�, a tan�tv�ny bizonys�gt�tel�vel eml�kezz�nk r�la. K�teless�g�nk mindent megtenni, hogy �let�nek t�rgyi m��veiben re�nk maradt �rt�kei hat� er�v� v�ljanak egyh�zunk keret�ben. Isten�orsz�ga �p�t�s�ben sok tekintetben p�ldak�ppen �llott el�tt�nk. Nem szabad Bal�zs Ferencet szemeink el�l elvesz�teni. Eml�kezn�nk kell r�.

�lete, �vekben, r�vid: mind�ssze 36 esztend�. A csal�d, melynek sarja, a Nyik� ment�n, Cseh�tfalv�n �slak�. Mint m�sodik v�rosi nemzed�k, sz�le-letett �s n�tt fel Kolozsv�ron. Ott v�gezte a Teol�gi�t is. 1923—28-ig bej�rta a kerek vil�got. Vil�gj�r� �tja sor�n 2—2 �vet t�lt�tt Angli�ban �s az �szaka-merikai Egyes�lt �llamokban; unit�rius lelk�sznevel� f�iskol�kon foly�tatta tanulm�nyait; szabad idej�ben az orsz�got j�rta, az �lettel ismerkedett. 1927-ben hazafel� vette �tj�t; 1928 �sz�n �rkezett haza. K�zben hosszabb id�t t�lt�tt Jap�nban, Kore�ban, K�n�ban, Indi�ban �s Palesztin�ban, Itthon m�s�f�l �vig seg�dlelk�sz �s bennlak�si nevel� volt Sz�kelykereszt�ron. 1930-t�l hal�l�ig Cheia-i egyh�zk�zs�g�nkben szolg�lt, mint rendes lelk�sz.

Bal�zs Ferenc t�rgyi alkot�sokban is maradand� �rt�keket hagyott re�nk �r�k�l. Els�sorban irodalmi m�veit eml�tem: „Bej�rom a kerek vil�got", „A r�g alatt", „Z�ld �rv�z", „K�z�rthet� Evang�lium", „Kis hittan", „Mese-folyam", stb. stb.

Cheia-n 3 �v alatt �jra�p�tette a templomot, bele orgon�t �ll�tott, meg�b�v�tette az iskol�t �s fel�p�tette az �j lelk�szi lakot.

Ezek a m�vek �rzik eml�k�t �s azokat az �rt�keket, melyeket Bal�zs Ferencben adott nek�nk az Isten. �s egy csom� sz�vben �l m�g az eml�ke, az �lete. Akikbe �tpl�nt�lta mag�t, az �l�t. Ezt a Bal�zs Ferencet kellene �tadnom azoknak, akik csak m�veib�l ismerhetik �t. �gy, ahogy bennem �l.

1920 �sz�n, azt hiszem okt�berben, ismerkedtem meg Bal�zs Ferenccel. A vil�gh�bor� hull�mver�se hadifogs�gb�l egyenesen a Teol�gi�ra sodort. �gy �reztem magamat, mint aki Hollandi�ba indult tulip�nkultuszt tanulni �s a Szentf�ld�n k�t�tt ki. �lltam a nagy dolgoz�ban az ablakn�l egyed�l. N�ztem a templom kopott, sesz�n� fal�t... Arra rezzenek fel, hogy a folyo�s�n valaki k�zeledik; ismert opera�ri�t zengve j�n. Ny�lik az ajt�. Meg�fordulok. Pillanatnyi cs�nd. N�zz�k egym�st, talpt�l tet�ig. Cip�i ink�bb cs�nakok, nadr�gja sz�rke, vasalva tal�n sosem volt, feh�r inggall�rja kihajtva, feje egy kicsit leszegve, rakonc�tlan haja ereszk�nt �rny�kolja hom�lok�t, szemei mosolyognak s az �ria dallam�n folytatva, �nekelve k�sz�nt.

Els� tal�lkoz�sunk nem volt olyan, hogy egyszerre megszerethettem volna. Az �rdekl�d�semet mindenesetre felkeltette ir�ny�ban. �s az egy�tt t�lt�tt teol�gus �vek alatt az �let�b�l sok mindent �szre kellett vennem. Mert sokmindent m�sk�p fogott fel �s m�sk�p tett, mint m�s.

Az idej�t m�sk�p haszn�lta fel, mint legt�bb�nk. Bal�zs Ferinek, a teo�l�gusnak mindig volt dolga �s mindig a maga terve szerint volt dolga. Hol az egyetemen hallgatott �ltala v�logatott el�ad�sokat, hol a zeneakad�mi�n vett �nek�r�kat, hol eszperant�ul tanult, hol v�v�leck�kre j�rt. Irodalmi k��r�kben forgol�dott; t�rsadalmi, l�lektani, m�v�szeti probl�m�kkal viaskodott.

Az �letet m�sk�p fogta fel, mint az ifj� f�rfiak �ltal�ban. Nem volt aszk�ta; szerette az �let �r�meit, �lvezeteit, de megv�logatta. Tisztas�g�ra: szellemi, erk�lcsi, f�rfi�i tisztas�g�ra f�lt�tlen�l vigy�zott. Nem ivott szeszes italt, mert az alkohol vesz�lyezteti a szellemi �s erk�lcsi tiszt�nl�t�st. Az italos mulatoz�sokban nem vett r�szt, mert nem akart m�moros fejjel olyan kalandokba keveredni, melyeket j�zan fejjel ker�l A doh�nyz�st azoknak hagyta, akik nem j�zan esz�kre hallgatnak, hanem m�sok ut�n mennek, olyan szenved�lyek rabl�nc�t veszik magukra, amib�l sem hasznuk, sem gy�ny�r��s�g�k nem sz�rmazik.

Harmadik �ve volt m�r k�lf�ld�n, amikor m�sodszor �sszeker�lt�nk. 1926 nyar�n egy h�napot egy�tt t�lt�tt�nk a chicag�i unit�rius teol�giai int�zetben. Ez alatt a h�nap alatt tal�lt helyet a sz�vemben.

Olyan volt, mikor tal�lkoztunk, mint 1920-ban, amikor megismertem. Csak a f�nyk�pez�g�p l�gott az oldal�n s a tekintete mintha elm�ly�l�bb lett volna. K�l�nben ugyanaz a m�k�ra-j�t�kra, dalra mindig k�sz fi� volt akkor is. Sem f�l�nyesebbnek, sem komolyabbnak nem l�tszott, mint azel�tt. Pedig Angli�t �s Amerik�t m�r mag�ba habzsolta.

T�k�letesen boldog embert m�g mes�ben is ritk�n tal�lunk, Bal�zs Ferenc ebb�l az id�b�l �gy tekint re�nk ma is, mim t�k�letesen boldog ember.

Ilyen boldog csak az lehet, aki megtal�lta Istent. Vagy — ahogy � mondta — beleker�lt az egyetemes �let sodr�ba, S ebben az egyetemes �let��rban megtal�lta a maga hivat�s�t.

Ez az ember, ez a Bal�zs Ferenc t�z �ve egy �lmot hordozott mag�ban. Minden pr�f�t�k �lm�t. Az �lmot, melyet J�zus szav�val Istenorsz�g�nak nevez�nk. Eddigi �let�t �gy fogta fel, mint felk�sz�l�st arra, hogy az �lom val�s�t�s�b�l re� es� r�szt f�ldre hozza. S ebbe a felk�sz�l�sbe beletartozott a zenetanul�s is, az eszperant� is, a vil�g k�r�li �t is. Minden. Ez az ember, ez a Bal�zs Ferenc szent hivat�sra k�sz�k: egy kicsi unit�rius egyh�zk�zs�g lelk�sze akart lenni.

Ism�t h�rom �v m�lva, itthon tal�lkoztunk. �n m�r kad�csi pap vol�tam. � akkor j�tt haza; Kereszt�rra ker�lt. Gyepl�n tartott parip�hoz hason�l�tja ezid�beli �nmag�t. Szeretne rep�lni s nem engedik. Sz�v�ben �l az �lom, tarsoly�ban rengeteg kincs, de a r�g�t, melyet Isten re� b�zott, az emberek m�g nem adj�k oda neki. Olyan volt akkor is, mint azel�tt. Pedig a kerek vil�g m�r benne volt s fundamentumot vetett benne m�r a kicsi h�z is; v�leg�ny volt; v�rta Krisztit, a menyasszony�t.

Nem lehetett vele most sok�ig asztal mellett �lni, �lmodozva a f�ben hever�szni. Most m�r menni �s tenni kellett. Nem hiszem, hogy vil�gj�r� �tj�n ar�nylag t�bbet ment volna, mint a kereszt�ri m�sf�l �v alatt. K�nyvet, cikket, verset, �neket �rt, lapot szerkesztett. Emellett kifog�stalanul ell�tta seg�dlelk�szi �s nevel�tan�ri teend�it. Ez id�b�l val� legszebb eredm�nye, a „Bej�rom a kerek vil�got" c�m� nagyszer� k�nyve.

Cheia-ra ker�l�se ut�n ritk�n tal�lkoztunk. Ha tal�lkoztunk nem be�sz�lt mag�r�l, ink�bb engem faggatom. �letem minden eredm�ny�nek �gy �rvendett, mint az �v�nek. Ha el�veszem ebb�l az id�b�l val� k�peit, ugyan�az a Bal�zs Ferenc n�z r�m, mint akit 1920-ban megismertem, 1926-ban megszerettem �s 1929-ben megtanultam csod�lni. Az�ta v�gytam Cheia-ra l�tni a helyet, ahol az �lom�nt k�zd�tt, az alkot�sokat, melyekbe mag�t bele�p�tette. Hogy teljesedjem meg vele.

Mikor a posta el�m dobta a hal�lh�r�t hoz� Unit�rius K�zl�nyt, 1937-ben, sz�vemben megrend�ltem. Nem a hal�lh�r d�bbentett meg. Annak sz�ks�gk�ppen be kellett k�vetkeznie. A k�p rend�tett meg, mely a lapr�l re�m n�zett. Nem is n�zett re�m. Valahova eln�zett mellettem. Bal�zs Ferenc �gy nem szokott n�zni. Ez nem � volt. M�r nem � volt, Bennem �l� arc�nak egyetlen von�s�t fedeztem fel ezen a k�pen: a dacot ! Az is m�r konoks�gg� van kem�ny�lve. Ott �k a szemei elm�ly�lt g�dreiben, keskenyre szor�tott sz�ja perem�n, el�ugr� �ll�n. Ez nem az �n Bal�zs Ferencem volt.

Az az ember, aki ezt az arcot a g�p el� �ll�totta, m�r �rezte, hogy meg kell adnia mag�t. K�sz�lt, hogy letegye a fegyvert. Vall�soss�g�val belet�r��d�tt a megv�ltoztathatatlanba.

Mi lesz az �lommal? — k�rdi t�l�nk ez a konokk� kem�ny�k arc. Az �lom �l �s �z tov�bb ! Amint �lt �vezredeken �t! Azokban, akiket megsz�llott s azokban, akik hozz�juk szeg�dtek. Benn�nk �l az �lom s az �lomban Te is: �r�kk� mosolyg�s, kicsit huncut szem�, nagyot akar�, t�rhetetlen akarat�, f�radhatatlan l�b, szeret� sz�v� Bal�zs Ferenc!

Itt maradok, most m�r itt maradok.
Tov�bb csak akkor �llok,
Ha kikeltem, kivir�goztam:
Sz�llhat a sz�rnyas mag tov�bb.
Vagy ha elrothadtam
�s nem lett �let bel�lem.
Akkor felettem �thas�t a t�rt�nelem ek�je,
Napvil�gra hoz �s kidob.

(A r�g alatt, 286. l.)

L�rinczi L�szl�

Megjelent a Kereszt�ny Magvet� 1971. �vi 4. sz�ma 176-179. oldalain.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Essz�k
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.20 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|