Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 31, 2006 04:34 CDT

Balázs Ferenc

Lőrinczi László

Szerző: . 1762 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnakBALÁZS FERENC

1901. október 24 — 1937. május 22.

Tudjátok meg mind,

Én itt meg nem haltam,

Egy falu sara

Engem le nem nyűgözött.

Én csak

Elvetettem magam egy picinyke helyre,

Oda bújtam a rög alá.

Hadd lám; kikelek-e?

Lesz-e rajtam virág?

Termek-e gyümölcsöt?

(A rög alatt, 5. 1.)

Balázs Ferenc olyan ember volt, akit nehezen lehet elfelejteni. Aki találkozom vele, vagy melléje állott, vagy szembefordult vele. Közömbösen félreállani útjából, vagy tudomást nem venni róla nem lehetett.

Azoknak, akiket Balázs Ferenchez a közös elvek, közös álmok, közös munka és közös élmények szálai kötnek, kötelességünk, hogy amíg élünk, a kortárs, a munkatárs, a szem- és fültanú, a tanítvány bizonyságtételével emlékezzünk róla. Kötelességünk mindent megtenni, hogy életének tárgyi mű­veiben reánk maradt értékei ható erővé váljanak egyházunk keretében. Isten­országa építésében sok tekintetben példaképpen állott előttünk. Nem szabad Balázs Ferencet szemeink elől elveszíteni. Emlékeznünk kell rá.

Élete, években, rövid: mindössze 36 esztendő. A család, melynek sarja, a Nyikó mentén, Csehétfalván őslakó. Mint második városi nemzedék, szüle-letett és nőtt fel Kolozsváron. Ott végezte a Teológiát is. 1923—28-ig bejárta a kerek világot. Világjáró útja során 2—2 évet töltött Angliában és az Északa-merikai Egyesült Államokban; unitárius lelkésznevelő főiskolákon foly­tatta tanulmányait; szabad idejében az országot járta, az élettel ismerkedett. 1927-ben hazafelé vette útját; 1928 őszén érkezett haza. Közben hosszabb időt töltött Japánban, Koreában, Kínában, Indiában és Palesztinában, Itthon más­fél évig segédlelkész és bennlakási nevelő volt Székelykeresztúron. 1930-tól haláláig Cheia-i egyházközségünkben szolgált, mint rendes lelkész.

Balázs Ferenc tárgyi alkotásokban is maradandó értékeket hagyott reánk örökül. Elsősorban irodalmi műveit említem: „Bejárom a kerek világot", „A rög alatt", „Zöld árvíz", „Közérthető Evangélium", „Kis hittan", „Mese-folyam", stb. stb.

Cheia-n 3 év alatt újraépítette a templomot, bele orgonát állított, meg­bővítette az iskolát és felépítette az új lelkészi lakot.

Ezek a művek őrzik emlékét és azokat az értékeket, melyeket Balázs Ferencben adott nekünk az Isten. És egy csomó szívben él még az emléke, az élete. Akikbe átplántálta magát, az élőt. Ezt a Balázs Ferencet kellene átadnom azoknak, akik csak műveiből ismerhetik őt. Úgy, ahogy bennem él.

1920 őszén, azt hiszem októberben, ismerkedtem meg Balázs Ferenccel. A világháború hullámverése hadifogságból egyenesen a Teológiára sodort. Ügy éreztem magamat, mint aki Hollandiába indult tulipánkultuszt tanulni és a Szentföldön kötött ki. Álltam a nagy dolgozóban az ablaknál egyedül. Néztem a templom kopott, seszínű falát... Arra rezzenek fel, hogy a folyo­són valaki közeledik; ismert operaáriát zengve jön. Nyílik az ajtó. Meg­fordulok. Pillanatnyi csönd. Nézzük egymást, talptól tetőig. Cipői inkább csónakok, nadrágja szürke, vasalva talán sosem volt, fehér inggallérja kihajtva, feje egy kicsit leszegve, rakoncátlan haja ereszként árnyékolja hom­lokát, szemei mosolyognak s az ária dallamán folytatva, énekelve köszönt.

Első találkozásunk nem volt olyan, hogy egyszerre megszerethettem volna. Az érdeklődésemet mindenesetre felkeltette irányában. És az együtt töltött teológus évek alatt az életéből sok mindent észre kellett vennem. Mert sokmindent máskép fogott fel és máskép tett, mint más.

Az idejét máskép használta fel, mint legtöbbünk. Balázs Ferinek, a teo­lógusnak mindig volt dolga és mindig a maga terve szerint volt dolga. Hol az egyetemen hallgatott általa válogatott előadásokat, hol a zeneakadémián vett énekórákat, hol eszperantóul tanult, hol vívóleckékre járt. Irodalmi kö­rökben forgolódott; társadalmi, lélektani, művészeti problémákkal viaskodott.

Az életet máskép fogta fel, mint az ifjú férfiak általában. Nem volt aszkéta; szerette az élet örömeit, élvezeteit, de megválogatta. Tisztaságára: szellemi, erkölcsi, férfiúi tisztaságára föltétlenül vigyázott. Nem ivott szeszes italt, mert az alkohol veszélyezteti a szellemi és erkölcsi tisztánlátást. Az italos mulatozásokban nem vett részt, mert nem akart mámoros fejjel olyan kalandokba keveredni, melyeket józan fejjel kerül A dohányzást azoknak hagyta, akik nem józan eszükre hallgatnak, hanem mások után mennek, olyan szenvedélyek rabláncát veszik magukra, amiből sem hasznuk, sem gyönyörű­ségük nem származik.

Harmadik éve volt már külföldön, amikor másodszor összekerültünk. 1926 nyarán egy hónapot együtt töltöttünk a chicagói unitárius teológiai intézetben. Ez alatt a hónap alatt talált helyet a szívemben.

Olyan volt, mikor találkoztunk, mint 1920-ban, amikor megismertem. Csak a fényképezőgép lógott az oldalán s a tekintete mintha elmélyülőbb lett volna. Különben ugyanaz a mókára-játékra, dalra mindig kész fiú volt akkor is. Sem fölényesebbnek, sem komolyabbnak nem látszott, mint azelőtt. Pedig Angliát és Amerikát már magába habzsolta.

Tökéletesen boldog embert még mesében is ritkán találunk, Balázs Ferenc ebből az időből úgy tekint reánk ma is, mim tökéletesen boldog ember.

Ilyen boldog csak az lehet, aki megtalálta Istent. Vagy — ahogy ő mondta — belekerült az egyetemes élet sodrába, S ebben az egyetemes élet­árban megtalálta a maga hivatását.

Ez az ember, ez a Balázs Ferenc tíz éve egy álmot hordozott magában. Minden próféták álmát. Az álmot, melyet Jézus szavával Istenországának nevezünk. Eddigi életét úgy fogta fel, mint felkészülést arra, hogy az álom valósításából reá eső részt földre hozza. S ebbe a felkészülésbe beletartozott a zenetanulás is, az eszperantó is, a világ körüli út is. Minden. Ez az ember, ez a Balázs Ferenc szent hivatásra készük: egy kicsi unitárius egyházközség lelkésze akart lenni.

Ismét három év múlva, itthon találkoztunk. Én már kadácsi pap vol­tam. Ö akkor jött haza; Keresztúrra került. Gyeplőn tartott paripához hason­lítja ezidőbeli önmagát. Szeretne repülni s nem engedik. Szívében él az álom, tarsolyában rengeteg kincs, de a rögöt, melyet Isten reá bízott, az emberek még nem adják oda neki. Olyan volt akkor is, mint azelőtt. Pedig a kerek világ már benne volt s fundamentumot vetett benne már a kicsi ház is; vőlegény volt; várta Krisztit, a menyasszonyát.

Nem lehetett vele most sokáig asztal mellett ülni, álmodozva a fűben heverészni. Most már menni és tenni kellett. Nem hiszem, hogy világjáró útján aránylag többet ment volna, mint a keresztúri másfél év alatt. Könyvet, cikket, verset, éneket írt, lapot szerkesztett. Emellett kifogástalanul ellátta segédlelkészi és nevelőtanári teendőit. Ez időből való legszebb eredménye, a „Bejárom a kerek világot" című nagyszerű könyve.

Cheia-ra kerülése után ritkán találkoztunk. Ha találkoztunk nem be­szélt magáról, inkább engem faggatom. Életem minden eredményének úgy örvendett, mint az övének. Ha előveszem ebből az időből való képeit, ugyan­az a Balázs Ferenc néz rám, mint akit 1920-ban megismertem, 1926-ban megszerettem és 1929-ben megtanultam csodálni. Azóta vágytam Cheia-ra látni a helyet, ahol az álomént küzdött, az alkotásokat, melyekbe magát beleépítette. Hogy teljesedjem meg vele.

Mikor a posta elém dobta a halálhírét hozó Unitárius Közlönyt, 1937-ben, szívemben megrendültem. Nem a halálhír döbbentett meg. Annak szükségképpen be kellett következnie. A kép rendített meg, mely a lapról reám nézett. Nem is nézett reám. Valahova elnézett mellettem. Balázs Ferenc így nem szokott nézni. Ez nem ő volt. Már nem ő volt, Bennem élő arcának egyetlen vonását fedeztem fel ezen a képen: a dacot ! Az is már konoksággá van keményülve. Ott ük a szemei elmélyült gödreiben, keskenyre szorított szája peremén, előugró állán. Ez nem az én Balázs Ferencem volt.

Az az ember, aki ezt az arcot a gép elé állította, már érezte, hogy meg kell adnia magát. Készült, hogy letegye a fegyvert. Vallásosságával beletörő­dött a megváltoztathatatlanba.

Mi lesz az álommal? — kérdi tőlünk ez a konokká keményük arc. Az álom él és űz tovább ! Amint élt évezredeken át! Azokban, akiket megszállott s azokban, akik hozzájuk szegődtek. Bennünk él az álom s az álomban Te is: örökké mosolygós, kicsit huncut szemű, nagyot akaró, törhetetlen akaratú, fáradhatatlan láb, szerető szívű Balázs Ferenc!

Itt maradok, most már itt maradok.
Tovább csak akkor állok,
Ha kikeltem, kivirágoztam:
Szállhat a szárnyas mag tovább.
Vagy ha elrothadtam
És nem lett élet belőlem.
Akkor felettem áthasít a történelem ekéje,
Napvilágra hoz és kidob.

(A rög alatt, 286. l.)

Lőrinczi László

Megjelent a Keresztény Magvető 1971. évi 4. száma 176-179. oldalain.
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Esszék
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.32 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::