Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 31, 2006 04:29 CDT

A nyilvánvaló Isten

Balázs Ferenc, Részlet Az új ember vallása c. kéziratos munkájából (2. fejezet, 17—51.) Rövidített szöveg.

Szerző: . 1376 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Az Isten fogalma egy meglehetősen hosszú, s még ma sem teljesen megértett vallási fejlődés eredménye. Ma is vitatott kérdés, hogy mi tulajdonképpen a vallás lényege, s így azt is többféleképpen lehet el­képzelni, hogy az Isten fogalmához az ember miképpen jutott. Valószí­nűnek látszik, hogy kezdeti fokon azok a „szellemi lények", amelyek­ről Tylor beszél, s amelyek fogalmából fokozatosan az egy Isten képe kialakult, nem voltak mások, mint valóságos természeti tárgyak és lé­nyek, a primitív gondolkozás animizmusán keresztül felfogva. Ennyiben a róluk alkotott fogalom sem lehetett más természetű, mint bármely más, az emberi elme által alkotott fogalom. Idővel azonban kétség­telenül megváltozott a helyzet. Az Isten fogalma rendre elveszített minden kapcsolatot azokkal a tapasztalat alá kerülő tárgyakkal, lények­kel, amelyek előzőleg mintegy a testét alkották. Ha tehát történelmileg nem is, de lélektanilag az Isten fogalma a ma élő emberek számára nem megfigyelés eredménye. Az persze veszélyes eljárás volna, ha most ezzel szemben kijelentenők, hogy az istenfogalom az elképzelés eredménye. Ez esetben, hogy állításunkat alátámasszuk, nyomban meg kellene tárgyalnunk azoknak a modern iskoláknak felfogásait, amelyek az istenhit forrásául az intuíciót, a vallásos élményt, sőt általában a ki­jelentést teszik. Ez az eljárás túlságosan távol vinne bennünket kijelölt utunktól [...]

Az istenfogalom későbbi, egészen a mai Időkig terjedő kifejlődé­sét elsősorban szintén nem a megfigyelés, a tapasztalat, tehát a tudo­mány vitte végbe, hanem a vallásos szükséglet, amelynek azonban egy időben határozottan része lett az a követelmény, hogy az Isten fo­galma ésszerű, magában összhangban álló és mitológiáktól megtisztult legyen.

Ezzel a filozófiai alapú, a vallás területére benyomuló kívánalom­mal azonban, főképp az istenfogalom felfogásaira gyakorolt mély hatása miatt, feltétlenül foglalkoznunk kell.

A filozófia behatolása a vallás területére legenyhébb formájában abban nyilvánult meg, hogy az istenfogalommal szemben logikai követelményeket támasztott. Iskolák alakultak ki, amelyek törekvése egy-behangzóan az volt, hogy az Isten fogalma a lehető legkielégítőbb le­hessen. Anselmus felállította az általános keretet: „Isten az, akinél na­gyobbat elképzelni nem lehet". Tisztázni próbálták az Isten és a világ viszonyát. A deizmus Isten világon kívüliségét hangsúlyozta, a panteizmus a világban valóságát. A szűkebb értelemben vett teizmus képvi­selte a középutat: az Isten egyképpen transcendens és immanens. Nem lehet célunk ezen a helyen történelmi ismertetést adni a középkori és legújabb kori felfogások nagy számáról. Itt csak azt a fontos meg­állapítást szükséges tennünk, hogy mindezen felfogások közül a hagyo­mányos vallásos érzés általában csak azokat az elképzeléseket tehette magáévá, amelyek a transcendencia, a világon kívüliség, a természet-felettiség elemét megtartották. Nem mintha nem akadtak volna szép számmal misztikusok, vallásos hajlamú filozófusok panteisztikus elkép­zelésekkel is. [. . .]

A filozófia másik kívánalma a teológiával szemben az, hogy az emberi elme ennek a vallásos érzést kielégítő, tehát lényegében trans­cendens Istennek a létezését valahogyan bebizonyítsa. Mit jelentett ez az emberi módon való bizonyítás?

Semmi egyebet, mint Isten létezését olyan módon tenni nyilván­valóvá, mint ahogy a világ tapasztalható dolgai nyilyánvalóak. Talán úgy, mint ahogy az ember például a "bátorság" fogalmához eljutott vagy esetleg egy ilyen állításhoz: ennek a folyónak valahol eredettel kell bírnia. S ez újra mit jelentett végső következményeiben?

Nem kevesebbet, minthogy az Istent be kellett sorozni a valóság rendjébe, le kellett hozni a földre, természetessé kellett tenni. Mert va­jon lehetséges-e másképpen az Isten létezését a világ dolgaiból „emberi módon" levezetni? Akármilyen természetű is legyen ez a levezetés, egy dolog bizonyos: abban ugrások nem lehetnek, abban a következtetés láncszemei elejétől végig szorosan egybefűzve kell hogy legyenek. Sőt még egyebek is. Az összes láncszemek között a kapcsolat szükségképpen egy­nemű kell, hogy legyen, különben az, ami bizonyító erejű, amíg a ter­mészetes folyamatok egymáshoz való viszonyára vonatkozik, nem vezet­het át hasonló érvényességgel a természetes folyamatok és a velük kap­csolatba hozott Isten fogalmának a viszonyára. Így pl., ha az egykori okoskodást követve az Istent a „legelső oknak" tartjuk, hogy ennek a legelső oknak létezése bebizonyítható legyen a természetes folyama­tok törvényei alapján, közte és az első természetes folyamat között ugyanolyan viszonynak kell lennie, mint a többi természetes folyamat között. Ez pedig nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a világmindenség tör­vényei az Istenre is érvényesek, tehát ő is a világmindenségen belül létezik. [. . .]

Nekünk azonban nyilvánvalóan kell látnunk, hogy amit bármely filozófia, tudomány és teológiai iskola emberi módon bebizonyíthat vagy legalábbis valószínűvé tehet, nem lehet más, mint ami a világgal egy rendbe tartozik. Váltig erősíthetjük, hogy e világ létezése és létezési módja feltétlenül bizonyossá teszi egy legelső ok, elégséges ok, mozgást elindító erő, tervszerűség, ésszerűség, értékek forrása, személyiség alap­ja stb. valóságát. Ez mind igaz lehet, sőt nagyjából igaz is. De ez még csak az immanens Isten létezését bizonyította be, annak az Istennek a valóságát, akinek fogalmával a vallásos emberek egy része semmi­képpen sem akar megelégedni. Ez a bizonyítási eljárás s valóban akármi­féle emberi módon való bizonyítás a vallást, istenfogalmának transcendens alkotó elemeit, egyáltalán nem érinti, azokra nem vonatkozik. Ho­gyan is lehessen ez másként, amikor, hogy az Isten létezése a világ dolgaiból egyáltalán levezethető legyen, az Istent szükségképpen le kell fokozni, meg kell fosztani természetfölöttiségétől? Amit a vallásos em­ber be akar bizonyítani, azt nem lehet bebizonyítani. Amit pedig be lehet bizonyítani, azzal ő nem érez közösséget. Furcsa és kellemetlen állapot: kiindulni a filozófiai teizmusból és eljutni a panteizmusig.

Mi ezt az eszmemenetet az Isten fogalmának kialakulásáról volta­képpen azért vezettük le, hogy bárki számára a tiszta gondolkozás kere­teit megteremtsük. Világossá akartuk tenni, hogy az Isten megértésé­hez két szigorúan elkülönülő út vezet. Aki eleve ragaszkodik a nyu­gati vallásos hagyományok természetfölötti Istenéhez, mondjon le arról, hogy bizonyítani tudjon. Aki azonban elsősorban a világegyetemet pró­bálja megérteni s kész arra, hogy a megfigyelések s a megfigyelések­re alapított következtetések eredményeit minden további nélkül elfo­gadja, most már neki állhat egész komolysággal, hogy a mindenséget megismerje, és a maga életét is aszerint rendezze be.

Az Isten tulajdonságait nem okoskodással, filozófiai mértékek alá

való helyezéssel kell megállapítani, hanem egyszerűen megfigyeléssel

Megfigyelés eredménye pl. az az állítás, hogy Isten személy. A sze­mélyiség fogalma már régóta nem antropomorfikus ateizmus újabb val­lási körében. Szó sincs arról, hogy a személyes Istenben való hit egy tökéletessé tett emberi személyiségben való hitet jelentene. Az egyik iskola szerint a személyiség követelménye mindössze az, hogy Istennel az ember személyes viszonyba léphessen. Egy másik felfogás szerint a személyiség személyi tulajdonságokat jelent. A nehézség természete­sen abban áll, hogy az emberi elképzelés a létezésnek így körülírt for­máját nem tudja megragadni másképp, mint antropomorfikusan. A val­lásban Isten személye akkor is antropomorfikus, ha ugyanez a vallás filozófiája logikai képletek csoportosításával egy nem antropomorfikus Isten-személy fogalmát is létre tudja hozni. Az imádkozás elragadtatottságában az isten, mint megdicsőült ember fog megjelenni, esetleg elmo­sódott vonásokkal, esetleg mint Jézus. [. . .]

A vallásos érzés legfőképpen azért kívánja, hogy Istene személy le­gyen, hogy érzéseivel és gondolataival valami tényleges valóságot, va­lami elképzelhető, különhatárolható, konkrét létezést ölelhessen körül. A vallásos ember imádni akarja Istenét. Imádni csodálattal, elragadta­tással, mély ragaszkodással, titokzatos megilletődéssel, és megzavarha­tatlan boldogsággal nyúlni ki feléje, tenni magáévá, olvadni egybe vele. Imádni azonban csak „személyt" lehet, vagyis egy egyedileg különálló, elképzelhető, nemcsak elgondolható, valóságos, nemcsak elvont tárgyat. Valamit a maga egészében. De ha az Isten nem személy, nem megfogha­tó valóság, hanem mindössze valami elvont fogalom, mint pl. célszerűség, erő, tökéletesség, végtelenség, legfőbb érték, sőt a létezés egy szempontjaképpen felfogott lélek, az egyén nem tudna vele személyesen viszony­ba lépni, magát megalázni előtte, beleágyazni magát a roppantságába: még szeretni sem igen tudná. Személytelen, vagyis elvont dolgokról csak meditálni lehet. Ez pedig a vallásos érzést nem, legfeljebb a filozófiai hajlamot elégítheti ki.

Különös ellentét a filozófiai teizmus életszemléletében, hogy míg a teista vallás a maga antropomorfíkus Isten-személyével a legmélyebb vallásosságot képes felébreszteni, addig teológiája, bár szünet nélkül hangsúlyozza az Isten személyiségét, istenfogalmát voltaképpen személy­telenné teszi a végtelenség fogalmának hozzáadásával. A személyesség lényege a határoltság: egy határtalan, végtelen személy nem személy, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy azt a vallásos érzés megkí­vánja. A teista filozófus ilyen körülmények között hiába áll elő a „sze­mélyes tulajdonságokkal", mint amilyenek a bölcsesség, jóság, szeretet. Ezek a tulajdonságok lényegükben nem személyesek, hanem szellemiek, Szerepük a vallásos fejlődés későbbi szakaszain nyilvánvaló, mégis két­ségen felül áll, hogy a vallásos ember az Istenében elsősorban nem szel­lemiséget, de személyességet keres. Nem végtelen jóságra, hanem egy esetleg jóságos mennyei Atyára van szüksége. Ez a személyesség után való vágyódás magyarázza meg azt a történelmi különösséget is, hogy amilyen mértékben válik a történelmi vallásokban a fő Isten személye elvontabbá, elmosódottabbá, olyan mértékben fordul az emberek több­sége a kétségtelenül személy-Isten felé. A személy lényeges a vallásos érzés számára, nem a szellemiség, hanem az egyediség, az elképzelhetőség, a körülhatároltság. Egyszóval: minden, ami a panteizmus istenfogal­mában is feltalálható. Ha a teizmus nem ismeri el, hogy a panteizmus Istene személy, legfeljebb azt árulja el, hogy az antropomorfizmushoz jobban hozzá van kapcsolva, mintsem azt bevallani szeretné.

Viszont új követelményeket emelhet és kijelentheti, hogy a kifej­lődött vallásos érzés csak akkor fogadhat el valamit Istennek, ha az nemcsak személyes, hanem szellemi is. A felelet erre is igenleses. Isten szellemi tulajdonságairól is a tapasztalás győz meg bennünket. Ebben a világban feltalálható a jóság, a tervszerűség, a célzatosság. Persze az anyaggal kapcsolatosan. De előttünk az anyag már nem megszentségtelenítő tényező, hiszen mint külön valóság nem is létezik: minden­képpen isteni. A szellemiség megnyilatkozni másképpen nem tud, csak az ,,anyagon" keresztül. Az Isten szellemisége mit sem veszít az értékéből az által, hogy kifejeződik a kifejeződés egyetlen lehetséges mód­ján. A panteizmus Istene is szellemi. Sőt Isten nem csak szellemi, de az is, ami a fejlődésben a szellemiségen túl fog következni. Az Isten minden, ami a világ és minden, ami a világ még csak ezután lesz.

Más kérdés azonban, hogy az Isten lényegében több-e, mint az egyén, az ember? A vallásos érzés, amikor rendkívüli megnyugvást talál az ember kicsinységének, s mégis egy más. roppant valósághoz való tar­tozásnak érzésében, az ún. „fiúi" érzésben, a nagyobb valóságnak más voltát hangsúlyozza, holott a megnyugvást nem a máshoz való viszony, hanem annak a másnak nagysága, biztonsága, védelmező ereje adja. Az, akinek jelenlétében az ember az imádat érzésén keresztül gondjait, aggodalmait levetkőzni tudja, magasabb rendű kell hogy legyen, mint ő. Viszont ez a magasabbrendűség vajon kimutatható-e a panteizmus Istenéről az egyedekkel szemben? Első gondolatra az Isten, mivel nem más, mint a világ, nagyobb sem lehet mint a világ, s a részeit alkotó egyedekkel szemben sem több, csupán mennyiségileg. Ez pedig a na­gyobb voltnak nem kielégítő mértéke. Egy csupán mennyiségileg na­gyobb Isten nem magasabb rendű, mint az egyén. Az tehát bár sze­mély, sőt szellemi személyiség, még sem imádható. [...]

Nem igaz az, hogy az egyén és az Isten között a különbség mind­össze mennyiségi. Az egyén csak akkor egyenlő Istennel, ha nem egyéni mivoltában vagyunk képesek őt felfogni. Ne felejtsük el, hogy az Isten nemcsak az egyének összessége, hanem mindama lehetőség is, amely a világfolyamat útját eddig is, meg az ezután következő millió évekre is kiszabta. Az Istenben, vagyis az egész világban létező lehetőség pe­dig lényegesen különbözik attól, ami az egyénben található.

Az egyén tehát filozófiailag felfogva, mint nem egyén, hanem lé­tezés azonosítható az Istennel. A valóságban azonban az egyén léte­zése nem létezés, hanem egyéni létezés, egy szűkebb határolt forma öntudata és életmenete. Az egyén nem Isten, a panteizmus nem a do­lognak, sőt nem is a dolgok összességének imádata. Semmi egyedi va­lóság nem Isten. Az Isten nem a dolgok vagy azok összessége, hanem az oszthatatlan egységes létezés. Minden létező: Isten, amennyiben mint létező tekintetik. Az ilyen létező részt vesz az Isten életében, szám­talan, egyre-másra következő és megszűnő egyed életének részévé vá­lik, de velük meg nem szűnik, tovább él. Amely pillanatban azonban, élete bármely szakában, mint egyedet tekintjük, az élete, a formája, a céljai, az időtartama korlátozódik: már nem nevezhető Istennek.

Az Isten nem az egyszerűen, ami van, tehát nem a világ, a dolgok összessége, hanem ama bizonyos lélek, a mozgásnak indító, irányító elve, ami egyrészt, természetesen, a világ is, mert az tőle el nem vá­lasztható, de annál ugyanakkor több is, mert mindazon ésszerűség, terv­szerűség, világterv, értékek, személyiség forrása is, ami mint lehetőség benne szunnyad.

Megjelent a Keresztény Magvető 1988. évi 3. szám 139-143 oldalain.
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Tanulmányok
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.35 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::