Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 22, 2006 06:11 CDT

J�zus gy�gy�t�sai

Szent-Iv�nyi S�ndor

Szerz�: . 2298 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


l�lektani tanulm�ny

Kolozsv�r
1937

Tartalom:

I. r�sz A gy�gy�t�sok fontoss�ga J�zus jellem�nek meg�llap�t�s�ra

II. r�sz J�zus gy�gy�t�sai val�sz�n�s�g�nek meg�llap�t�sa. Milyen betegs�geket gy�gy�tott J�zus?

III. r�sz Mik�nt gy�gy�tott J�zus?

IV. r�sz �sszefoglal�sI. r�sz

Ennek a k�rd�snek felvet�se csak l�tsz�lag id�szer�tlen. Igaz, hogy m�r sok nem �rdekli az embereket azok k�z�l a r�gi probl�m�k k�z�l, melyek felett a mindenkori reform�l�k �s a mindenkori maradiak olyan szenved�lyes harcokat v�vtak r�gen. K�ts�gtelen�l igaz, hogy a r�gi hitvit�k sok k�rd�se megsz�nt a ma sz�m�ra k�rd�s lenni. Viszont az is igaz, hogy vannak olyan probl�m�i is a let�nt sz�zadoknak, melyeket v�gleg megoldani nem lehetett a m�ltban s amelyek viszont el-nem-hanyagolhat� fontoss�g� k�rd�seket adnak fel minden h�v� kereszt�nynek, minden korban.

Ilyen k�rd�snek tartom J�zus gy�gy�t�sainak a k�rd�s�t is. Ha ez a probl�ma nem �ll vil�gosan el�tt�nk, ha erre a k�rd�sre s „Igazak-e azok a le�r�sok, amelyeket az evang�liumokban olvashatunk J�zus gy�gy�t�sair�l ?" — nem tudunk hat�rozott igennel, vagy nemmel fe�lelni, akkor J�zusr�l mag�r�l �s arr�l a k�ldet�sr�l, melyet megval�s�tani igyekezett, szint�n nem tudunk k�pet form�lni magunknak. Minthogy pedig a kereszt�nys�g = J�zus k�ve�t�se, a fenti k�rd�s eld�nt�se n�lk�l nem lehet�nk j� keresz�t�nyek sem.

J�zus gy�gy�t�sainak a k�rd�se teh�t J�zus jel�lem�nek �s k�ldet�s�nek �rt�kel�s�re n�zve elhat�roz� fon�toss�g�, K�l�n�sen is az sz�munkra, akik nem a hal�l, hanem az �let J�zus�t hirdetj�k �s szeretn�k k�vetni, M�g ugyanis a megv�lt�s gondolatk�r�t hirdet� felekezetek sz�m�ra a felt�mad�s k�rd�se az a fordul�pont, melynek meg nem t�rt�nte eset�n „hi�baval� a mi pr�dik�l�sunk, de hi�baval� a ti hite�tek is" — addig a mi sz�munkra J�zus gy�gy�t�sai k�pezik ezt a fontos pontot. Ha ugyanis J�zus gy�gy�t�sai nem t�rt�ntek meg, akkor J�zus jelleme �s k�ldet�se az elm�leti s�k fel� tol�dik el, azaz f�k�nt erk�lcsi �s teol�giai igazs�gokat hirdet� v�ndor-tan�t�k�nt t�nik fel el�tt�nk. Ha viszont gy�gy�t�sai t�nyek voltak, akkor a lelki orvos elevenedik meg el�tt�nk, aki igaz�n p�sztora az � juhainak s egy�ttal utat mutat a k�s�i papi nemzed�keknek t „ti is azonk�p cselekedjetek !" Mikor J�zus — Luk�cs evang�liuma szerint — �tesv�n a megk�s�rtet�s pr�b�j�n, el�sz�r tan�t N�z�retben a zsinag�g�ban, �zsai�s pr�f�ta ezen szavait v�lasztja tan�t�si t�rgy�ul: „Az �rnak lelke van �n rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szeg�nyeknek az evang�liumot hirdessem, elk�ld�tt, hogy a t�redelmes sz�v�eket meggy�gy�tsam, hogy a foglyoknak szabadul�st hirdessek �s a vakok szemeinek megnyit�s�t, hogy szabadon bocs�ssam a les�jtottakat, hogy hirdessem az �rnak kedves esztendej�t." S azut�n le�lve, �gy sz�l: „Ma teljesedett be ez �r�s a ti hall�stokra." (Luk. IV. 18—19 �s 21,) Az a k�rd�s, hogy ez a — mai nyelven — program-besz�dnek nevezhet� felsorol�s J�zus k�s�bbi munk�ss�ga sor�n mind megval�s�tta�tott-e ? Teh�t nemcsak az evang�lium hirdet�se, hanem a t�redelmes sz�v�ek meggy�gy�t�sa is ?

„J�zus �let�nek n�h�ny modern meg�r�ja — �rj�k Elwood Worcester �s Samuel McComb J�zus gy�gy�t�sair�l sz�l� k�ny�v�kben ( Body, Mind and Spirit. London, 1931. 262 old. ) — �gy �rzi, hogy menteget�znie kell h�s��rt, mikor k�nytelen elismerni, hogy J�zus legt�bb idej�t �s erej�t az emberek f�jdalmainak enyh�t�s�re �s testi nyomor�s�gaik gy�gy�t�s�ra ford�totta, Ha az ember az ily ir�ny� �r�sokat ol�vassa, szinte azt kell hinnie, hogy J�zus az erk�lcstan �s a teol�gia akad�mikus tan�ra volt �s nem emberek gy�gy�t�ja, aki egyk�ppen harcolt azoknak testi �s erk�lcsi nyomor�s�gaival. Dr. Murry „J�zus �lete" c�m� munk�j�ban azt mondja, hogy J�zus saj�t akarata ellen�re gy�gy�tott.

A gy�gy�t�sokat kik�nyszer�tett�k bel�le s �t mindig elviselhetetlen szomor�s�g fogta el ut�nuk. Dr. Warschauer az � „Krisztus t�rt�neti �let�rajza" c�m� munk�j�ban, melyet „tudom�nyos" �letrajznak ne�vez, tagadja, hogy b�rmilyen vall�sos jelent�s�ge is lenne J�zus tan�t�sainak az � egy�nis�g�nek minden igazi �rt�kel�se sz�m�ra az � gy�gy�t�sai, b�rmilyen gy�ng�d �rzelemb�l fakadtak is, teljesen m�sodrang� jelent�s�ggel b�rnak csak". Renan �gy gondolja, hogy J�zus orvosi munk�ja olyan szerep volt, amelyet akarata �s jobb bel�t�sa ellen�re k�nyszer�tettek r� anyagelv� �s csod�t v�r� kort�rsai, akiket � nem akart t�ls�gos kem�nyen el�t�lni.

J�zusnak ez a menteget�se tulajdonk�ppen s�rt�s, er��szakolt v�delmez�se annak, aminek nincsen sz�ks�ge v�delmez�sre, hiszen tisztelet�nket �s szeretet�nket v�ltja ki. J�zus eg�sz lelk�vel az � gy�gy�t� misszi�j�nak adta mag�t, �r�mteljes felszabadul�ssal, B�rmerre ment,' a cs�ggedtek f�l�ledtek, a szerencs�tlenek f�jdalmai elcsitultak, �r�m- �s h�la ki�lt�sai t�lt�tt�k meg f�leit �s zen�ltek sz�v�ben, V�gezhetett volna-e J�zus enn�l �ldottabb munk�t ? Szerette a betegeket �s a nyomorultakat teljes sz�v�b�l s ez�rt iparkodott meggy�gy�tani �ket.

Amint Dr. T. R. Glover helyesen mondja s „Azt mondja M�t� eml�kezetes mondat�ban: �s a vakok �s s�nt�k Hozz� j�v�nek a templomba �s � meggy�gy�totta �ket. �gy tudjuk, ezeknek a sz�m�ra rendk�v�li dolog volt a templomba j�nni, de �k val�s�ggal gravit�ltak J�zus fel�", (A t�rt�nelem J�zusa 123, oldal.) Mi�rt gravit�ltak ezek J�zus fel� ? Mert, ha a le�r�sokban hinn�nk lehet, � sohasem utas�totta vissza a be�tegek seg�ts�g-k�r�s�t azzal az �r�ggyel, hogy a betegs�g sz�k�s�ges a l�lek sz�m�ra, hogy azt megpr�b�lja �s megtiszt�tsa. Ahol � betegs�get l�tott, �gy tekintette azt, mint Istenorsz�ga egyik ellens�g�t �s minden erej�t �sszeszedte, hogy ezt a k�ros dolgot lek�zdje. �gy a testi, mint a lelki betegs�gek, az � szem�ben kih�v�st jelentettek az Aty�ba vetett hite sz�m�ra, �let�nek c�lja ellen elk�vetett mer�nyletet, amellyel � mindig szembesz�llott, El nem fogadni ezt a kih�v�st, sz�m�ra annyi lett volna, mint �lethivat�s�val, az Aty�t�l r�b�zott k�ldet�s�vel szembeni h�tlens�g."

N�lunk, unit�riusokn�l, mind m�ig saj�ts�gos kett�ss�g ta�pasztalhat� egyh�zunk felfog�s�ban J�zus gy�gy�t�sait illet�en. A hivatalos egyh�z, a szimbolikus �ratok, a k�t�k, mindig igaz�nak, megt�rt�nteknek tan�tott�k J�zus gy�gy�t�sait. S�m�n Do�mokos maga is elismeri a XVIII, sz�zad unit�riusair�l �rva s „Szerint�k J�zus semmi csod�t nem tett munk�ss�ga kezdete el�tt, Ekkor is az�rt vitt v�gbe b�mulatos tetteket, (miranda opera) hogy tudom�ny�nak isteni volt�t bebizony�tsa. B�mulni lehet, hogy az unit�riusok e tekintetben szabadabban nem nyi�latkoztak s a r�gebbi unit�riusok n�zeteit tov�bb nem fejtet�t�k," (Sim�n Domokos: Az evang�liumi csod�k, Kolozsv�r., 1875. 40 old.) Ugyanakkor azonban mindig voltak mer�szebben gondolkoz� unit�riusok, akik J�zus minden csodatett�t s �gy az ezek k�z� sorolt gy�gy�t�sokat is ny�ltan tagadt�k, ha nem is �r�sban, legal�bb sz�ban, Ez�rt a kett�ss�g�rt mondott�k volt m�s felekezet�ek r�lunk, hogy az unit�riusok m�st hisznek, mint amit vallanak. �jabb id�ben, teh�t a XIX, �s XX. sz�zadban is folytat�dott ez a kett�ss�g, Ferencz J�zsef �s Sim�n Domokos, a gimn�ziumi tan�r �s a k�s�bbi teol�giai tan�r Dr. Borb�ly Istv�n, V�ri Albert akkor m�g vall�stan�r �s G�lfi L�rinc teol�giai tan�r felfog�sbeli k�l�nbs�geire mutatunk csak r�, hogy e kett�ss�g fenn�ll�s�t mind m�ig jellemezz�k.

I. Ferencz J�zsef lassank�nt kihagyta K�t�j�b�l a k�l�n�b�z� kiad�sok sor�n azokat a hitt�teleket, melyek vagy csak k�nyszer�s�gb�l voltak a mieink, vagy pedig az id� m�l�s�val elavultak. J�zus gy�gy�t�sair�l azonban m�g az 1927-ben meg�jelent 14-ik kiad�sban is tan�t, „Mi int�zked�st tett J�zus a v�gre, hogy tanai elterjedjenek ?" — hangzik a 77-ik k�rd�s, S a felelet ez t „J�zus mindj�rt kezdetben 12 f�rfit vett maga mell�, kiket k�z�ns�gesen az � tan�tv�nyainak neveznek, Ezek�kel j�rt � falukra �s v�rosokra, minden�tt tan�tott, a szeg�nyekkel j�t tett, a betegeket gy�gy�totta, s ez �ltal tan�tv�nyait az � tanai terjeszt�s�re k�sz�tette."

Ezzel szemben Ferencz J�zsef nagynev� kort�rsa, Sim�n Domokos k�nyvet �rt az evang�liumi csod�kr�l, melyben a fel�t�tlen csod�kat elveti s csak „a b�mul�s csod�i"-t ismeri el, „Kimutattam — �rja a V�gsz�-ban, — hogy az erk�lcsi �s ter�m�szeti vil�grend Istennek szab�lyos gondvisel�se, vezet�se �s m�k�d�se alatt �lt s Isten a maga v�getlen b�lcs int�zked�seiben saj�t t�rv�nyeit�l, elveit�l el nem t�r, azokat fel nem f�ggeszti �s meg nem v�ltoztatja, mint ahogy a r�gi kor gon�dolkozott �s ma sokan k�pzelik," (Sim�n: Az evang�liumi csod�k. 146 old)

A csod�k k�z� sorozza J�zus gy�gy�t�sait is, melyeket nem tart megt�rt�nt t�nyeknek, hanem szimbolikus, k�pletes tan�t�soknak min�s�t. A „megsz�radt kez� ember" (M�t, XII, 9—21,) eset�t pl. �gy magyar�zza: „a zsi�d�kn�l a sz�razs�g a szellemi term�ketlens�g k�pe volt. Az evang�lista ennek szem el�tt tart�s�val a kez�nk alatti elbe�sz�l�sben a zsid� synag�ga ama rideg, sz�raz t�teleire l�tszik c�lozni, amelyek hely�be J�zus az �let viz�t �ll�totta," Tov�bb�: „a s�ket-n�ma meggy�gy�t�sa, (M�rk VII, 31—37) melyben a s�ketek �s n�m�k alatt azokat a pog�nyokat �rti, akiknek f�leit J�zus szelleme �s tan�t�sa az igazs�g szava el�tt megnyitotta, lelk�ket fog�konny� tette s nyelv�ket Isten magasztal�s�ra in�d�totta." „A vakon sz�letett ember esete, (J�n. IX. r�sz) ki alatt az evang�lista a pog�nyokat �rtette," Az „�rd�ng�s�k meg�gy�gy�t�sa "-n�l hasonl�k�pen „hi�ban keresn�k a t�rt�netiess�get. Azt itt feltal�lni lehetetlen." J�zus tekint�lye �s tan�t�sai erej�vel „megszabad�tja az embereket a test �s annak v�gyai bilincs�b�l (sz�rkosz �s epit�mi�i) : kiszabad�tja a vil�g hi�ba�val�s�gainak uralma al�l" stb. (Sim�n: i. m. 113—169 old. stb.)

Sim�n teh�t, Ferencz J�zseffel ellent�tben, nem tartja J�zus gy�gy�t�sait megt�rt�nt t�nyeknek.

II. M�g �rdekesebb a gimn�ziumi tan�r �s a teol�giai tan�r Dr. Borb�ly Istv�n k�l�nb�z� felfog�sa a k�rd�sr�l. Gim�n�ziumi tan�r kor�ban, „Az unit�rius �letfelfog�s �j ir�nyai term�szettudom�nyi megvil�g�t�sban" (Kv, 1920) c�m� �rteke�z�s�ben a 9, oldalon �gy �r : „M�g mindig sokan vannak, kik hisznek a csod�kban, melyek �ltal Isten a vil�grend ellen�re fog cselekedni .. . Az �j testamentumban J�zus �let�vel kap�csolatban szint�n sz�mtalan csodatettr�l �rtes�l�nk ... Csod�k t�nyleg lehetnek, de csak azokra n�zve, akik nem ismerik el a vil�gegyetemben uralkod� s mindenkire n�zve k�telez� rendet, Am�g tudatlan ember lesz a vil�gon, lesz csoda is s mihelyt megsz�nik a tudatlans�g, mihelyt mindenki meg�rti a vil�g�egyetem minden tagj�ra k�telez� �r�k rendet, megsz�nnek a csod�k is, aminthogy meg fog sz�nni az a t�ves hit is, hogy a vil�grend t�rv�nyszer�s�ge al�l az ember kiv�tel." Teh�t J�zus „csodatett"-eit „a vil�grend t�rv�nyszer�s�ge al�li kiv�tel”-nek tartja s mint ilyet elveti.

Pontosan t�z �vre r�, m�r mint teol�giai tan�r, jegyzetet k�sz�t hittanb�l n�vend�kei sz�m�ra s abban m�r �gy �r: „Le�hetnek-e csod�k ? E k�rd�sre egy m�sik k�rd�ssel felel�nk: ismerhetj�k-e az esem�nyeknek �sszes t�rv�nyszer�s�geit �gy, hogy f�lt�tlen bizonyoss�ggal el�re megmondhassuk s mi mikor �s hogyan fog t�rt�nni? Aki azt hiszi, hogy mindentud� s is�meri a vil�gegyetem �let�nek �sszes titkait, az �m mondja azt, hogy: nincsenek csod�k. Mi, unit�rius kereszt�nyek, nem hisz�nk az emberi minden-tud�sban �s ez�rt Shakespeare Ham�letj�vel mondjuk: „T�bb dolgok vannak f�ld�n �s �gen. Horatio, mintsem b�lcs elm�tek felfogni k�pes." (Dr, Borb�ly Istv�n: Az unit�rius kereszt�ny hit alapfogalmai. Kv. 1930. 62-63. old.)

(Sietek hozz�tenni, hogy a t�z �v m�lva adott felfo�g�st �n nem ellentmond�sk�nt k�v�nom felt�ntetni s hanem abban r�szben fejl�d�st, r�szben a felel�ss�g-�rzet k�vetkez�t�ben el��llott �j n�z�pontot s a folyom�nyak�nt tal�lt �j �rvek sz�mbav�tele kapcs�n nyert eredm�nyt l�tok.)

III. A harmadik jellemz� ellent�t J�zus gy�gy�t�sait ille�t�en egyh�zunkban V�ri Albert (akkor) vall�stan�r �s G�lf� L�rinc teol�giai tan�r vit�ja. Dr. G�l Kelemen „Kily�ni Ferencz J�zsef unit�rius p�sp�k �lete �s kora" c�m� munk�j�ban eze�ket �rja „Ugyanez �vben folyt G�lfi L�rinc �s V�ri k�z�tt egy irodalmi vita, amely t�rgya szerint szint�n ide tartozik, V�ri a II. gim. o. r�sz�re tank�nyvet �rt az �jsz�vets�gr�l, melyet Boros �s G�lfi b�r�ltak s nem aj�nlott�k elfogad�sra, G�lfi a megalkuv�st nem-ismer�, se el�re, se h�tra nem tekint� merev racionalizmus �ll�spontj�n �ll, amelynek a Bibliakritika alapj�n k�m�letlen�l vonja le �sszes k�vetkezm�nyeit. Elveti a J�zus sz�let�se �s keresztel�se k�r�li legend�kat, csod�s gy�gy�t�sait, �rd�g�z�seket �s j�vend�l�seket, a felt�mad�s ut�ni t�nyked�seket, mert nem mes�t �s mitol�gi�t akar tan�tani, hanem t�rt�nelmet."

Ez a h�rom p�rhuzam csak jellemz�je annak az �llapot�nak, mely mindig fenn�llott egyh�zunkban, s mely ma is fenn�ll. A hivatalos �s tudom�nyos megnyilatkoz�sok k�z�tti eme k�l�nbs�get, gondolatom szerint, nem lehet csup�n csak a d�zsi egyezs�g �s az �ld�z�sek eredm�nyek�nt tekinteni. Hiszen, �pen az eml�tett k�t felt�n� k�l�nbs�g bizony�t�sa szerint, ezek a szempontok m�r nem befoly�solhatt�k az �r�kat. A m�lt sz�zad-v�g, vagy �pen a jelen sz�zad unit�rius �r�j�nak m�r nem kellett att�l tartania, hogy a d�zsi egyezs�g megszeg�se miatt fegyelmit ind�tanak ellene, (Kov�cs Istv�n megjegyz�se csak mag�nv�lem�nynek sz�m�t.) (1 Ferencz J�zsef a K�t� 9-ik (1912) kiad�s�ban Krisztus im�d�s�t �s seg�ts�g�l h�v�s�t kihagyta. Erre mondta K. I.. hogy D�vid F. b�n�be esett s m�lt�n el�t�lhetn�k, mint �t.)

Ink�bb az a l�lektanilag �rthet� n�z�si k�l�nbs�g magyar�zhatn� meg ezt a kett�ss�get, mely a tud�s szinte l�g�res t�rben elk�pzelt gondolkoz�sa �s a hiva�talos kathedr�n �l� p�sp�k, vagy teol�giai tan�r tan�t�sa k�z�tt van. Az egyik a boncol� �s k�m�letlen�l b�r�l� �sz vil�g�n�l n�zi e t�rgyat s nem f�l belev�gni az elevenbe, mert hiszen elm�letekr�l van sz� csup�n, amelyet megc�fol, vagy meger��s�t, de amely nem hoz mag�val — egyel�re — s�lyosabb k�vet�kezm�nyeket, mint legfeljebb egy-egy tud�s t�rsa vit�z� �szrev�tel�t, A hivatalos kathedr�n �l�, viszont, meggondolja, hogy amit mond, �l� lelkek hit�t, rem�nyked�s�t ingatja, vagy er�s�ti meg s �gyel, hogy rombol�s�val ne okozzon k�rt mindaddig, am�g a rom�bol�s hely�n �jat �p�teni nem k�pes. Hogy v�gletekbe csap� hasonlattal �ljek, a tud�s �gy gondolkozik: „Ha sz�zsz�zal�ko�san nem biztos, akkor ne �ll�tsd," A hivatalos sz�kben �l� pedig �gy: „Ha sz�zsz�zal�kig meg nem c�folt�k, ne tagadd," A mag�ntud�s n�z�si m�dja er�sebbeknek mutatja a kritika �r�veit, a hivatalos sz�k viszont a bizony�t� �rveket l�tja jobban meg�alapozottaknak. �ppen ez�rt, ha valamely t�tel mellett �s el�lene is �tven-�tven �rvet lehet felsorakoztatni, akkor a tud�s tagadni �s a hivatalos megnyilatkoz� �ll�tani fog. Nem arr�l van itt sz� teh�t, mintha egyik r�szr�l tudatos rosszakarat, m�sik r�szr�l pedig akart k�pmutat�s forogna fenn« hanem arr�l, hogy a k�l�nb�z� k�r�lm�nyek k�l�nb�z�k�pen l�ttatj�k ugyan�azt a k�pet. (L. m�g a „racionaliz�l�s" m�lyebbr�l fakad� elemeit.)

�rdekes ezzel kapcsolatban f�leml�teni azt a levelet, melyet Jakab Elek �rt Ferencz J�zsef p�sp�k�nknek, az Unit�rius K�t� �j kiad�s�nak el�k�sz�t�sekor :

„Dolgozz, dolgozz! de a k�reg t�g�t�s�n a term�szetes lass� munk�ss�gi m�rt�ket tartsd meg. �rtesz. Ugrani nem j�, Kal�nnal adni be a b�lcsess�get s kiv�lt a teol�giai hitigaz�s�got, az embereknek nem eg�szs�ges, mert te fungens akt�v pap vagy, nem, mint Sim�n, csak teol�gus. T�g�ts minden ki�ad�ssal, de csak az olyanokon, melyekre hogy az elm�k telje�sen el vannak k�sz�lve, meg leszel tiszt�n gy�z�dve."1 ( L�sd. Dr. G�l Kelemen; Kily�ni Ferencz J�zsef. Kv. 1036, 65, old. ) B�lcs szavak s j� lenne ma is megsz�vlelni!

„A Jakab Elek eml�tette k�l�nbs�g — f�zi hozz� Dr. G�l Kelemen — t. i. a fungens paps�g �s a teol�giai tan�rs�g lesz az oka �s tal�n a Ferencz J�zsef csendben, m�rs�kelten halad� �s S�m�n radik�lis szellemis�ge k�z�tti ellent�t is annak, hogy az 1864-ben meg jelent K�t� m�g cipeli a d�zsi egyezs�g re�nk er�szakolt hitelveit, melyeket m�r senki sem hisz �s senki sem vall." (Ibid.)

A k�t �ll�spont eme magyar�zata ny�ltt� teszi J�zus „cso�d�inak" k�rd�s�t a mi sz�munkra is. Csup�n csak az a t�ny, hogy egyh�zunk hivatalosan, — amennyiben Ferencz J�zsef K�t�ja k�pviseli ezt a hivataloss�got — mint megt�rt�nt t�nyeket tan�tja J�zus gy�gy�t�sait, nem k�ti meg kez�nket �s nem d�nti el a k�rd�st.

Mert hiszen az az �rvel�s, hogy J�zus csodatetteit �l kell hinn�nk, mert azok al�t�masztj�k tan�t�sai �rt�k�t, — m�r r�gen a m�lt�. Amint Sabatier �rja : „J�zus csodatetteihez �rve, k�rdezz�k ki korunk nagy embereit, vagy csak �nmagunkat is: vajon a fizikai gy�gy�t�sok azok, melyek minket J�zus szavainak, a hegyi besz�dnek elh�v�s�re ind�tanak ? Nem in�k�bb ez az evang�lium az, mely hihet�v� teszi el�tt�nk a cso�datetteket, az �ltal, hogy meggy�z minket s ha egy ember �gy tudott tan�tani, mint ahogy J�zus, akkor ez az ember bizo�ny�ra elv�gezhetett olyan dolgokat is, melyeknek �rt�ke �s sz�ps�ge hasonlatos tan�t�sainak �rt�k�hez �s sz�ps�ges ?" (Philosophy of Religion,) (Id�zve W. F, Tillett: The Paths that lead to God. N.-Y. 1924, 357. old.)

„Az „argument from miracles", a csod�k bizony�t� �rve, a mai apolog�tikus �r�sokb�l j�form�n m�r tel�jesen hi�nyzik is" �rja Tillett a fenti vonatkoz�sban. (L. i. m. 335. old,)

Viszont �pen azoknak a fejteget�sei, akik a j�zan �sz �s a tudom�ny �ll�spontj�ra helyezkedve tagadj�k J�zus gy�gy�t�sait, sz�momra legal�bb is, annyira n�lk�l�zik a j�zan bel�t�s legelemibb felt�teleit, hogy a leglehetetlenebb csoda is val�szer�bbnek l�tszik, mint a racionalista magyar�zatok. Minden tisztelet adass�k meg, term�szetesen, S�m�n Do�mokos tudom�nyos munk�ss�g�nak, hiszen elv�gre �rveit nem maga tal�lta ki, hanem kor�nak legkiv�l�bb k�lf�ldi teol�gusain�l tanulta, kik az �. n. t�rt�nelmi magyar�z�s elveit k�vetve pr�b�lt�k J�zus �lett�rt�net�t a legend�s elemekt�l megtiszt�tva val�szer�en �ssze�ll�tani. Ami azon�ban abban a korban elfogadhat� �s tudom�nyos volt, ma sokunk el�tt er�ltetettnek �s t�l mesterk�ltnek l�tszik. Mert, ha v�gig k�vetj�k Sim�n magyar�zatait J�zus gy�gy�t�saira vonatkoz�lag, arra a megd�bbent� eredm�nyre jutunk, hogy szerinte az a sok-sok t�rt�net mind csak szimboliz�l�s, k�pes besz�d, J�zus nem gy�gy�tott, hanem az evang�lista ilyen form�ban ad k�pet J�zus egyetemes jelleg� tan�t�sair�l, Ha pedig ez �gy van, akkor azok a szem�lyek is k�lt�ttek kell, hogy legyenek, akik a gy�gy�t�sok alanyai voltak, s�t a k�r�l�m�nyek is, melyek k�z�tt a gy�gy�t�sok megt�rt�nt�t le�rj�k, Eltekintve att�l, hogy �gy igen sok helyt J�zus utaz�sai, eg�sz �lett�rt�nete �sszezavarodik — (ha ki kell hagynunk a gy�gy�t�sok k�r�lm�nyeit) — eltekintve ett�l, annyi k�pet, szimboliz�l�st kapunk, hogy az m�r egy kiss� sok. Nincs az az alanyi k�lt�, aki ennyi szimboliz�l�st engedhetne meg mag�nak, nem hogy �lett�rt�netet, a vil�gt�rt�nelem legnagyobbszer� esem�nyeit le�r� evang�list�k engedhett�k volna ezt meg maguknak, S �pen azok az evang�list�k, akik m�r nem is a k�zvetlen tan�t�v�nyok elvakult �s megihletett hangj�n besz�ltek, hanem a hagyom�nyokat gy�jt�get� tud�s�t��n ! �ltal�ban v�ve a szimboliz�l�sra akkor van sz�ks�g, amikor valamit nem szabad, vagy nem lehet nev�n nevezve elmondani, �gy t a „nem szabad" esete forog fent a felmutatott r�mai p�nz eset�ben, — a „nem lehet" pedig olyankor �ll el�, mikor az elmondand� igazs�g m�lyebb �s kifejezhetetlenebb ann�l, semhogy k�pek ig�nybev�tele n�l�k�l a t�meggel meg lehetne �rtetni. Ha csak egyetlen egy vak, vagy �rd�ng�s stb. meggy�gy�t�s�r�l lenne sz�, valahogyan m�g elhihet� volna a szimboliz�l�s fennforg�sa, — mikor azonban egyik j�n a m�sik ut�n ugyanazzal a betegs�ggel, itt m�r semmi�f�le okoskod�s sem tudja elhitetni az emberrel, hogy ez is, a m�sodik, a harmadik eset is, mind ugyanannak az elvnek a k�pben val� bemutat�sa v�gett besz�ltetik el.

Azt�n meg, ha ezek a sokszor szinte klinikai pontoss�ggal r�szletezett esetek nem val� t�rt�netek, hanem csak szimboliz�l�sok, akkor mi biztos�t minket arr�l, hogy J�zus �let�nek eg�sz sereg m�s r�szlete is megt�rt�nt val�ban s nem szint�n csak szimboliz�l�s ? ! �szint�n sz�lva, r�m azt a benyom�st teszik ezek a mindent a szimboliz�l�s elv�vel magyar�z� fej�teget�sek, hogy azok a megszorult racionalist�k sz�ks�gb�l fakadt er�fesz�t�sei csup�n, Egyfel�l a racionalista magyar�z� meg volt gy�z�dve arr�l, hogy J�zus gy�gy�t�sai nem t�rt�ntek meg, hiszen az akkori orvos-tudom�ny lehetetleneknek b�lyegezte azokat, — m�sfel�l viszont ezek a t�rt�netek benne voltak az �jtestamentumban. Ha csak nem akart�k teh�t azt mondani, hogy: „h�t bizony ezek a t�rt�netek az evang�list�k j�mbor f�llent�sei," — akkor el� kellett �llamok valamelyes magyar�zattal. S �gy fogt�k r� ezekre a t�rt�netekre a szimboliz�l�s elm�let�t.

Annak ellen�re azonban, hogy ezt a magyar�zatot nem tartom a magam r�sz�r�l elfogadhat�nak, a racionalista b�r�l�k magatart�s�t egy�bk�nt igenis unit�riusnak �s helyesnek is�merem el, Mert hiszen csak k�t eset volt lehets�ges v�gered�m�nyben: vagy elfogadj�k az evang�liumok le�r�s�t J�zus gy�gy�t�sair�l �gy, ahogy vannak �s csup�n csak azon az alapon, hogy azok ott meg vannak �rva, teh�t a szent�r�s tekint�ly�eiv� alapj�n, vagy pedig a b�r�l� �sz �s ennek teremtm�nye, a tudom�ny v�laszt�v�z�t �ntik ezekre a le�r�sokra, hogy va�l�dis�gukat megpr�b�lj�k. �k ez ut�bbit v�lasztott�k s lehet-e ma m�velt ember, aki ezt a v�laszt�st ne helyeseln�, Hiszen m�g azok a felekezetek is, melyek a verb�lis inspir�ci� elv�t vallj�k, a Bibli�t igenis magyar�zz�k, b�r�latnak vetik al� s bizony — ha dogmarendszer�k �ps�gben tart�sa mellett megtehetik — egyes r�szekre r� is �tik a „hib�s", „nem he�lyes", „betold�s", vagy „nem t�rt�nelmi" b�lyeg�t, Csak ott, ahol dogmatik�juk szenvedne �ltala, csak ott mell�zik a tudo�m�ny meg�llap�t�sait, hogy az ihletetts�g elv�vel elfogadtass�k e sz�ban lev� r�szeket, Szabadelv� teol�gus, persze, a b�r�l�, elemz� �sz szav�t nem hallgattatja el, b�rmennyire gy�ker�ben t�madja is meg hitt�teleit az eredm�ny.

A szabadelv� kereszt�ny teol�gus ilyet�n elj�r�sa azonban k�t vesz�lyt rejt mag�ban. Az egyik vesz�ly rendesen akkor �ll el�, mikor t�ls�gosan kezdik hangs�lyozni a j�zan �sz mindenhat�s�g�t, Magam tudatosan ker�ltem ezt a kifejez�st s helyette a b�r�l�, az elemz� �sz kifejez�st haszn�ltam, Tapasztalatom sze�rint ugyanis a j�zan �szt akkor kezdik emlegetni k�reinkben, amikor egy-egy teol�gus-nemzed�k nem tudja k�vetni a tudo�m�ny fejl�d�s�t, vagy pedig abban, kiv�vott n�zeteire �s magyar�zataira n�zve �ppen vesz�lyes felfedez�seket vesz �szre, �jab�ban, a nagy racionalista korszak lezajl�sa ut�n, a j�zan �szre val� hivatkoz�s rendesen az �j-racionalista provincializmus, vagy ami m�g rosszabb, az �j-racion�lista orthodoxia csalhatatlan jele, Ilyenkor �s az ilyenekn�l hi�ba hivatkozn�k valaki a tudom�ny olyan �j felfedez�seire, melyek, mondjuk, J�zus gy�gy�t�sait, vagy azok egy r�sz�t legal�bb elfogadhat�aknak, val�sz�n�eknek t�ntetik fel, — k�tked� mosollyal fogadn�k a felfedez�se�ket, mert hiszen kedvenc elm�leteiket d�nten�k azok meg. Az ilyen magatart�s cseppel sem k�l�nb a k�z�pkori skolaszticizmusn�l, melyn�l tudvalev�leg a tudom�ny (akkor : filoz�fia) „ancilla theologiae" volt s csak akkor sz�m�tott, ha valamelyik m�r meglev� dogm�t t�masztotta al�. Az ilyen magatart�s�rt nevezte Czak� Ambr� a magyar unit�rizmust „modern judaizmus"-nak, (L. The Future of Protestantism in Central Europe, Selly Oak Colleges. England, 1925,)

A tudom�nyt szem el�l t�veszteni, teh�t, sz�munkra egyet jelent a zs�kutc�ba jut�ssal, Viszont �pen a tudom�ny az, mely n�ha a m�sik nagy vesz�llyel fenyegeti a szabadelv� kereszt�ny teol�gust. A tudom�ny ugyanis �lland�an kutat, saj�t el�rt eredm�nyeit is �jra �s �jra vizsg�lat al� veszi s bi�zony, sokszor meg is c�folja azokat. K�nnyen megt�rt�nhetik teh�t, hogy ugyanaz a teol�gus, aki h�sz-harminc �vvel ezel�tt a tudom�ny eredm�nyeire t�maszkodva elvetett valamely cso�d�t, ma — �pen a tudom�ny �jabb felfedez�sei miatt — ezt az elvetett csod�t, mint megt�rt�nt esem�nyt k�nytelen elis�merni. Ez, mondom, megt�rt�nhetik, de az�rt a tudom�ny v�v�m�nyaira val� t�maszkod�sunkat feladni nem lehet �s nem sza�bad, mert e n�lk�l vagy a vakhit, vagy valamely k�ls�leges tekint�ly szolgai k�vet�s�nek karjaiba esn�nk.

Minthogy azonban a tudom�ny eredm�nyei v�ltoznak, sz�k�s�ges, hogy elm�leteinket �s hitelveinket id�r�l-id�re �sszeha�sonl�tsuk a tudom�ny fejl�d�se sor�n el��llott �jabb eredm�nyekkel,

Ezt kell tenn�nk most s, ha J�zus gy�gy�t�sait illet�en tiszt�n akarunk l�tni,

Mindenekel�tt lesz�gezem, hogy a csod�k mibenl�t�vel, lehet�, vagy lehetetlen volt�val nem fogunk foglalkozni. Maga ez a k�rd�s olyan �ri�si irodalmat tud felmutatni �s oly sok�fel� �gazik, hogy k�l�n tanulm�ny t�rgy�v� kell azt tenni, J�zus gy�gy�t�sait egyszer�en abb�l a szempontb�l fogjuk tag�lalni, hogy azok a tudom�ny mai �ll�sa szerint megt�rt�nhet�tek-e, vagy sem. Ha megt�rt�nhettek, akkor nem voltak csod�k, Ha pedig nem t�rt�nhettek meg, a tudom�ny mai �ll�sa szerint, akkor meg r�b�zzuk ezt a k�rd�st az unit�rius hittan m�vel�ire, �llap�ts�k meg azok, hogy a tudom�ny �s a term�szet rendje ellen�re. megt�rt�nhettek-e azok. J�zus gy�gy�t�sainak a csod�k k�r�b�l val� eme kivon�s�n�l id�zem egyik h�res munk�nak idevonatkoz� n�h�ny sor�t s

„Nincsen semmi bizony�t�k arra, hogy J�zus az � gy�gy�t�sait olyan csod�knak tekintette volna, melyek a term�szeti t�rv�ny megs�rt�se �tj�n j�nnek l�tre, Egy�ltal�ban j� volna, ha ezt a sz�t s „csoda", kit�r�lhetn�nk vall�sunk sz�t�r�b�l, Az a k�t�rtelm�s�g, amely ebben a sz�ban rejlik, v�gn�lk�l! �s hi�baval� vit�kra vezet csup�n. Ethimologiailag ez a kifeje�z�s egyszer�en arra vonatkozik, ami csod�latot okoz, mert az �ltalunk ismert elm�letek nem magyar�zz�k meg kiel�g�t�en.

Vegy�k p�ld�ul a dr�tn�lk�li t�v�r� felfedez�s�t. F�lt�ve, hogy Palesztin�ban az els� kereszt�ny sz�zadban r�di�telegr�f �ll�t�tatott volna f�l Jeruzs�lemben, �gy, hogy R�m�val �zeneteket cser�lhettek volna ki minden l�that� �sszek�ttet�s n�lk�l. Nem nevezt�k volna-e csod�nak ezt az akkori zsid�k �s a r�di�kezel�t nem tartott�k volna-e �pp annyira csodatev�nek, mint azt, aki szerint�k halottakat t�masztott fel? J�zus el�tt isme�retlen volt a modern term�szettudom�ny, de rendellenesen ki�fejlett intuit�v k�szs�ge meg�rezte a test �s l�lek k�z�tt lev� kapcsolatot s k�vet�inek is megmutatta azokat a lehet�s�geket, melyeknek kapcs�n lelki m�dszerekkel meg lehetett gy�gy�tani a betegeket, A 4-ik evang�lium szerz�je m�lyen belel�tott J�zusnak az emberi l�lekr�l val� tud�s�nak a m�lys�geibe s ez�rt azt er�s�tgeti, hogy J�zus ismert minden embert s nem volt sz�ks�ge, hogy tan�csot k�rjen b�rkit�l is az emberi term�szetre n�zve. A modern l�lektani gy�gym�d napr�l-napra �jabb bizony�t�kokat fedez f�l J�zus tan�t�sainak igazs�gai mellett, K�l�n�s, de �ltal�nosan elterjedt t�veszme az, hogy mihelyt valamilyen term�szeti t�nem�nyre n�zve t�rv�nyt tudunk ki�tal�lni, ez�ltal kik�sz�b�lt�k az isteni elemet abb�l a jelen�s�gb�l. Mikor fogjuk m�r megtanulni, hogy „minden a t�rv�ny� s m�gis minden Isten�" ? A csoda egyszer�en oly t�ne�m�ny, vagy esem�ny, amelynek magasabb t�rv�ny a magya�r�zata, mint amelyeket mi ismer�nk, Amikor ezt a magasabb t�rv�nyt f�lfedezz�k, a jelens�g is megsz�nik csod�nak lenni. �s m�gis v�geredm�nyben minden �s mindig csoda marad, mert, amint a k�z�pkori k�zmond�s mondja: „Minden dolog v�ge titokzatoss�gban v�sz el." Csod�latos eredm�nyeket �rt�nk el pld. a villamoss�g seg�ly�vel — �s m�gis vajon mi a villamoss�g? Lord Kelvin, mikor megk�rdezt�k, �gy felelt s „Ez rejt�ly, a leghalv�nyabb fogalmam sincs, hogy mi az," (L. Body, Mind and Spirit 259. old.)

Amint ez az id�zet�nk m�r el�rulta, fejteget�s�nk pozit�v ir�nyba vezet, azaz, J�zus gy�gy�t�sainak lehets�gess�g�t akar�juk kimutatni az �jabb tudom�nyos kutat�sok alapj�n. A k�s�rleti l�lektan eredm�nyei alapj�n kifejl�d�tt �jabb l�lektani kutat�sok s az �. n. klinikai l�lektan, azaz a l�lektan felfede�z�seinek gy�gy�t� elj�r�sokk� val� felhaszn�l�sa kapcs�n, ugyanis, egyre t�bb �s t�bb idegorvos, psychologus �s psychi�ter tesz tan�bizonys�got amellett, hogy J�zus gy�gy�t�sainak legt�bbje igenis lehet� volt, megt�rt�nhetett. A nevezetesebb ilyen bi�zonys�gtev�ket fel fogjuk eml�teni, Kiv�lasztunk azonban egyet a sok munka k�z�l, mely e t�rggyal foglalkozik, hogy �rvel�s�t — kieg�sz�tve — v�gig k�s�rj�k. Ez a m� a „Body, Mind and Spirit" c�m� munka lesz, melynek �r�i Elwood Worcester �s Samuel McComb igen kiv�l� tekint�lyek. Religion and Me�di�n c�m� munk�jukat az Egyes�lt-�llamok K�zponti F�orvosi Hivatala azon kev�s m� k�z� sorozza, melyeket az �llami szakorvosok k�zik�nyv gyan�nt haszn�lhatnak. Dr. Worcester a bosztoni Emmanuel templomban t�bb, mint 25 �vig m�k�d�tt, mint ideggy�gy�sz-tan�csad� a lelki rendelleness�gekben szen�ved� h�vek sz�m�ra. K�nyv�k, melyet vezet�nk�l v�lasztottunk, 1931-ben jelent meg,

Miut�n lesz�gezi, hogy J�zus gy�gy�t� munk�ss�g�t a h�rom els�, teh�t a szinoptikus evang�liumok alapj�n t�rgyalja, �gy folytatja:

„Az a k�rd�s most m�r, vajon legend�val, vagy igaz t�r�t�netekkel �llunk-e itt szemben ? T�nyleg megt�rt�ntek ezek a gy�gy�t�sok, vagy csup�n t�nd�rmes�k azok, a Mester feje k�r� sz�tt dicsf�ny r�szei, melyeket a k�s�bbi nemzed�kek lelkes�lt szeretete tal�lt ki csup�n ? Ha viszont igaz t�rt�ne�tekkel �llunk szemben, hogyan kell magyar�znunk azokat ? �gy-e, hogy ezek csak J�zus keze �ltal k�vettethettek el, az � isteni term�szet�b�l foly�an �s amelyeket m�s emberek nem v�gezhetnek el ? Vagy pedig m�sok is elk�vethetik ezeket, ha osztj�k J�zus hit�t �s b�tors�g�t ?

J�zus gy�gy�t�sainak magyar�z�sa hossz� �s �rdekes m�ltra tekinthet vissza, Az �skereszt�nys�g, az apostoli hagyom�nyok k�zvetlen �r�k�se, ezeket a t�rt�neteket bet�szerint elhitte s �gy fogta fel a dolgot, hogy J�zus parancsolatot adott nekik, hogy k�vess�k �t ezekben is. Az els� �t sz�zadban a korai kereszt�ny �r�k tan�s�t�sa szerint a kereszt�ny egyh�z h�v� tagjai t�nylegesen is gyakorolt�k ezt a lelki gy�gy�t�si m�dot.

A pog�ny eszm�k be�raml�s�val �s az egyh�z elvil�giasod�s�val azonban a gy�gy�t�snak ez a lelki ereje lassank�nt kihalt. A testre m�r �gy tekintettek, mint a b�n sz�khely�re �s aszk�tikus gyakorlatokat k�veteltek, hogy a b�nt orvosolj�k. J�zus gy�gy�t�sait m�r term�szetf�l�tti cselekedeteknek tartott�k, melyet az � term�szetf�l�tti ereje vihetett v�ghez csup�n. Ezt a felfog�st �r�k�lte a reform�ci� s ez az uralkod� felfog�s ma is a protest�ns egyh�zak nagy t�bbs�g�n�l, A mai modern id�kben a szabadelv� sz�nokok sok k�ts�gbeesett er�fesz�t�st tettek, hogy ezeket a t�rt�neteket valahogyan m�gis megma�gyar�zz�k. Addig azonban m�gis csak kevesen mentek el, hogy elfogadj�k De Quincey k�l�n�s elm�let�t, mely szerint a r�mai hat�s�gok mindenkire gyanakodtak, aki nagy t�megeket moz�gatott meg s ez�rt J�zus, b�r a betegs�gek gy�gy�t�sa nem nagyon �rdekelte, m�gis ilyen* gy�gy�t�nak adta ki mag�t, hogy tan�t�sait zavartalanul folytathassa, Ennek a felfog�snak a k�p�telens�ge annyira szembesz�k�, hogy c�fol�s�val nem is fog�lalkozunk. K. b. 30 �vvel ezel�tt (1931.) h�rom kit�n� holland teol�gus, Dr. Oort, Hooykas �s Dr. Kuenen kiadt�k „A tanul�k �j testamentuma" c�m� munk�jukat, melyben azt bizonygatj�k, hogy ezeknek a gy�gy�t�si t�rt�neteknek a legt�bbje f�lre�r�t�sb�l sz�rmazik. Vaks�g, s�kets�g, paral�zis stb. tulajdon�k�ppen lelki dolgokra vonatkoztak, J�zus gy�gy�t�sai a b�nt�l beteg lelkekre vonatkoztak �s nem a beteg testre. Ami�kor pld. azt olvassuk, hogy „J�zus meg�rintette a b�lpoklost" „ez a tette a val� t�nynek csak emelkedett szimb�luma volt", annak a gy�ng�d egy�tt�rz�snek �s finom meg�rz�snek a jel�z�se, mellyel J�zus, a b�n�s�k bar�tja, viseltetett ir�ntuk, ( L. a mi Sim�n Domokosunk ismertetett magyar�zatait.) M�g azokban az esetekben is, mikor J�zus gy�gy�t� erej�t nem le�het ilyen k�nnyen elmagyar�zni, rendesen azokra a k�ls� jelens�gekre ford�tj�k a figyelm�ket, melyek a gy�gy�t�ssal vele j�rnak, de mag�t a gy�gy�t�st nem t�rgyalj�k. Ezek �s a ha� Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: J�zus tanulm�nyok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.51 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|