Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png �sv�ny II.
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png Versgy�jtem�nyek
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2010-ben
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif Kereszt�ny Magvet�
bullet2.gif Unit�rius K�zl�ny
bullet2.gif Unit�rius �let 2000-t�l
bullet2.gif Unit�rius �let 1947-1999
bullet2.gif Unit�rius �rtes�t�
bullet2.gif Unit�rius Sz�sz�k

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 21, 2006 05:23 CDT

Hiszek egy Istenben

Erd� J�nos

Szerz�: . 2302 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakA hiv� ember valamik�ppen r�tal�l erre az igazs�gra: Van Isten! Isten l�tel�nek felismer�se m�g nem elegend�. Felelni kell erre a k�rd�sre is, hogy ki, illetve milyen az Isten?

— Mondd meg, hogyan fogod fel az Istent �s �n megmondom ki vagy, — Lelke m�ly�n ugyanis minden ember olyan, amilyen! v�gs� eszm�nye: az Istene. A h�v� ember term�szetes feladatai �s c�lkit�z�se teh�t az Isten megismer�s�re val� t�rekv�s. Min�l k�zelebb jutni Istenhez, min�l h�s�gesebb k�pet �s fogalmat alkotni l�ny�r�l Neh�z ez, de nem rem�nytelen v�llalkoz�s, Isteni seg�ts�g�re j�n az embernek. Megismer� k�pess�ggel ruh�zza fel. M�vein kereszt�l sz�l hozz�, nemcsak a k�r�l�tte fejl�d�i nagy vil�gb�l, hanem a benne bontakoz� kis vil�gb�l is. Isten megismer�s�ben �tmutat�k a m�lt nagy vall�serk�lcsi tan�t�i, els�sorban J�zus. � a mi sz�munkra „�t, igazs�g �s �let". Az � tan�t�sa �s �tmutat�sa alapj�n pr�b�ljunk felelni a h�v� ember nagy k�rd�s�re: ki, illetve milyen az Isten?

1. Az Isten szellem, l�lek, �gy tan�totta J�zus a szamarai asszonynak: „Az Isten l�lek". (J�nos ev. 4:24.)

Isten azonban nem vak er�, anyagtalan v�gzet, sors, hanem] mag�t�l val�, �ntudatos, szem�lyes szellem. � teremt, fenntart, gondvisel �s t�k�letesed�sre serkent minden l�tez�t. Hatalm�t mutatja a teremt�s, b�lcsess�g�t a term�szet t�rv�nyei �s szeretet�i az emberi tapasztalat. Isten az �tfog� nagy val�s�g, minden l�tnek gy�kere, t�rzse �s koron�ja ,,� benne �l�nk, mozgunk �s vagyunk". (Apostolok Cselekedete 17:28), � a foglalata mindannak, ami l�t �s �rt�k, � az �let �s er�, igazs�g �s szents�g, j�s�g' �s szeretet, L�te „vil�g�t, mint a nap."

Isten szellemvolt�b�l k�vetkezik, hogy �t testi szemeinkkel nem l�thatjuk �s semmif�le anyagi form�ban ki nem �br�zolhatjuk. Ez�rt tan�tja J�zus, hogy akik Istent im�dj�k, sz�ks�ges, hogy l�lekben �s igazs�gban im�dj�k.

2. Egy az Isten. L�nyeg�ben �s szem�ly�ben oszthatatlan egy�s�g. Szellemis�ge egy �s oszthatatlan.

Isten egys�g�nek megl�t�sa �s felfog�sa a hiv� ember vall�s-erk�lcsi fejl�d�s�nek legfontosabb eredm�nye. Egy az Isten: ezt tan�tja a Biblia.

Az �sz�vets�g azt tan�tja, hogy J�zus n�pe, a zsid�s�g, egy-istenh�v� volt. �s az ma is. Ezt hirdette M�zes a t�zparancsolat�ban: „�n, az �r, vagyok a te Istened, aki kihoztalak t�ged Egyip�tomnak f�ld�r�l, a szolg�lat h�z�b�l. Ne legyenek n�ked idegen Isteneid �n el�ttem", (2 M�zes 20:2—3). Az �sz�vets�gi vall�s fundamentuma Isten egys�ge: „Halld Izrael: az �r, a mi Iste�n�nk, egy �r!" (5. M�zes 6:4). Ezt tan�tott�k a pr�f�t�k is: „Te, csak Te vagy a f�ld minden orsz�gainak Istene, Te teremted a mennyet �s a f�ldet;" „�gy sz�l az �r... �n vagyok az els�, �n az utols� �s rajtam k�v�l nincsen Isten. (Ezsai�s: 37:16, 44:6). „�s az �r lesz az eg�sz f�ldnek kir�lya, e napon egy �r l�szen �s a neve is egy". (Zakari�s 14:9) „Nem egy aty�nk van-e mind�ny�junknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? (Malaki�s 2:10.) A zsolt�rok �r�ja az �gy Istenr�l �nekel: „Mert nagy vagy Te �s csoda dolgokat m�velsz: csak te vagy Isten egyed�l". (86:10).

Az �jsz�vets�g is ilyen hat�rozotts�ggal tan�tja Isten egys�g�t. J�zusnak az egy Istenr�l val� tan�t�sa legvil�gosabban az �r�stud�val folytatott vit�j�b�l t�nik ki. „Akkor hozz�menv�n egy az �r�stud�k k�z�l.,. megk�rdez� t�le: Melyik az els� min�den parancsolatok k�z�tt?" A k�rd�s alkalmat adott J�zusnak, hogy Istenr�l vallott felfog�s�r�l �szint�n, hat�rozott form�ban nyilatkozz�k . ... „J�zus pedig felel� neki: Minden parancsolatok k�z�tt az els�: Halljad Izrael, az �r a mi Isten�nk egy �r". A vall�s els� parancsolata �s summ�ja teh�t nem a szenth�roms�g, hanem az egy Isten! Az �r�stud� helyesl�ssel fogadta J�zus fele�let�t: „J�l van, Mester, igaz�n mond�d, hogy egy Isten van, �s nincsen k�v�le m�s". (M�rk 12:29—32.) J�zus teh�t v�ltozatla�nul elfogadta az �sz�vets�g egyisten-tan�t. A „Hegyi be�sz�d", a p�ld�zatok, J�zus k�l�nb�z� megnyilatkoz�sai mind az egy Istent hirdetik. Ez az evang�liumi vall�snak, a tiszta j�zust kereszt�nys�gnek fundamentuma, meghat�roz�ja �s alapigazs�ga.

Ezt ismerte fel D�vid Ferenc: „Semmi nincsen az eg�sz de�r�k szent�r�sban, vil�gosabb, nyilv�bban val� tudom�ny, mint az egy Istenr�l val� tudom�ny, mely Istent mindenkor az �r�s a mi Urunk J�zus Krisztus szent atyj�nak mond lenni..." „... maga a szent�r�s egy Istent mond, nem h�rmast, egy Krisztust nem kett�st, egy hitet, egy kereszts�get �s egy �rvacsor�j�t, semmit nem mond kett�nek lenni."

Az egy istenhit, az �kori kereszt�ny egyh�zban fokozatosan megromlott. Az eltorzult J�zus-tiszteletb�l idegen vall�sok �s b�l�cselet hat�s�ra kialakult az egy l�nyeg�, �s h�rom szem�ly� is�tenfogalom. A 325-ben tartott niceai zsinat, Nagy Konstantin cs�sz�r seg�ts�g�vel, csak hossz�, szenved�lyes vit�k ut�n, fogadta el a szenth�roms�got. Ez a zsinati hat�rozat a J�zus tan�totta egy Isten hitnek az els� hivatalos megtagad�sa.

„Az Antikrisztus pedig ezt (t. i. az egy Isten hitet!) el nem ronthat�, — mondja D�vid Ferenc —, hanem �nmag�t�l a r�gi szofist�k �ltal t�bbet t�n hozz�, az egy Istent h�rom szem�lynek mondv�n, ki az�rt egy l�nyeg l�gyen, de megv�lasztv�n a szem�lyeket a l�nyegt�l, �s hogy a h�rom szem�ly az egy Istenben l�gyen, avagy az egy Isten a h�rom szem�lyben. �s eff�le sok foldoz�sokkal teljess�ggel elford�ttatott az apostolnak egyszer� tu�dom�nya az egy �nmag�t�l val� fels�ges Isten, a J�zus Krisztus szent Atyja, ki mind ez ideig a vil�gt�l nem igaz Istennek �t�lte�tett tenni. M�g pedig annak felette oly z�rzavarral h�lolta be mind az eg�sz szent �r�st, hogy senkit�l igaz�n meg ne �rtettess�k," (R�vid Magyar�zat, I. r. 6—14 1.)

Isten egys�ge �sszer� �s tudom�nyos igazs�g. A term�szetben �s a term�szet m�g�tt csak egy er�, elv van s m�k�dik, de nem h�rom. Az egy Isten tartja a vil�got �s az �letet oszthatatlan egys�gben. � az, aki teremt mindent �s t�rv�nyeivel seg�ti a fejl�d�s �tj�n el�re, a t�k�letesed�s, Istenorsz�ga fel�.

Isten egys�ge nem puszta elm�let, elvont �szigazs�g, hanem �letalak�t� er�, a lelki �let fejl�d�s�nek term�szetes eredm�nye, minden vall�serk�lcsi k�teless�g forr�sa. Ez a hit a j� Isten�hez v�gy�d�, vele szem�lyes kapcsolatba l�pni akar� l�lek igazs�ga, A j� Istent tisztel� �s im�d� l�lek csak e hitben tud megnyugodni.

A tan�tv�nyok arra k�rt�k J�zust, hogy tan�tsa meg �ket he�lyesen im�dkozni. „Ti az�rt �gy im�dkozzatok, — mondta J�zus —: Miaty�nk, ki vagy a mennyekben, szenteltess�k meg a Te neved; j�jj�n el a te orsz�god;... stb." Nem a szenth�roms�ghoz, hanem az egy Istenihez, a mi Aty�nkhoz tan�totta J�zus �ket im�dkozni. Ezt hirdette D�vid Ferenc is:

„Az�rt az Atyaisten szigor� parancs�ra... csak az egy Is�tent Krisztusnak Atyj�t kell seg�ts�g�l h�vni, nem pedig mag�t Krisztust, sem a Szentlelket, sem a meghalt szenteket, vagy m�s valakit Istenen, Krisztus Atyj�n k�v�l."

„Nyilv�nval� �s semmi ellentmond�st nem t�r� igazs�gnak mutatkozik ez, mert a p�tri�rk�k, a pr�f�t�k, Krisztus �s az apos�tolok, ehhez az Istenhez minden j�knak forr�s�hoz folyamodtak, csak egyed�l �t h�vt�k seg�ts�g�l �s ami j�t az emberekkel a ma�guk hivatal�ban �s szolg�lat�ban m�veltek, azt mind az � seg�t�s�g�vel �s az � adom�ny�val cselekedtek �s m�veltek."

Az unit�rius hit �s �letfelfog�s alapja Isten oszthatatlan egy�s�ge. Egy az Isten. Ezt tan�totta J�zus. Ez a mi hitvall�sunk; ez az �let�nk meghat�roz�ja, t�k�letesed�s�nk ind�t�oka �s c�lja. 3. Isten gondvisel� Atya. Isten a v�gtelen szellem mint sze�ret� Atya l�p k�zel hozz�nk �s v�lik sz�munkra felfoghat� szem�lyes val�s�gg�. Ez a legr�videbb �t Isten fel�. Ez �ltal l�p�nk Istennel k�zvetlen, szem�lyes kapcsolatba �s �rezz�k meg, hogy mi az � gyermekei vagyunk. �gy lesz � a mi oltalmunk �s er�nk, akihez gyermeki bizalommal im�dkozunk s k�rj�k seg�ts�g�t, �let�nk napf�nyes �s s�t�t �r�iban.

Az Istennek „Atya"-k�nt val� felfog�s�t J�zusnak k�sz�nhet�j�k. J�zus el�tt az emberek Istent a vil�ggal �s az emberrel nem sokat t�r�d�, elfogult, r�szrehajl� kir�lynak, szigor� b�r�nak, f�lelmetes �rnak fogt�k fel. J�zus �j �rtelmet adott az istenfogalomnak, � volt az els� a vall�sok t�rt�net�ben, aki hat�rozottan tan�totta, hogy Isten gondvisel� Atya �s ezt az igazs�got evang�lium�nak k�zponti tan�t�s�v� tette. Term�szetesen � nem az �r�stud�k, vagy filoz�fusok nyelv�n besz�lt Istenr�l. J�zus gyermeki bizalommal k�zeledett Istenhez s k�zvetlen, csal�dias szellemben, de m�ly erk�lcsi jelent�ssel „Aty�"-nak nevezte. Oly egy-szer�en �s meghat�an besz�l Istenr�l, mint mennyei Aty�r�l, ahogy senki m�s, sem el�tte, sem ut�na nem tette. Minden szav�b�l kisug�rzott m�ly hite, melyben. Istent Atyj�nak tudta �s �rezte. Ez a hit fakasztotta fel sz�v�ben a legszebb im�ds�got: „Mi Aty�nk, ki vagy a mennyekben ..." „Aty�m": ez volt az els� �s utols� sz� ajk�n, melyr�l Luk�cs evang�lium tud�s�t.

J�zus a vall�s l�nyeg�t Isten atyas�g�ban fejezte ki. Isten mennyei Aty�nk. J�s�g �s szeretet. Jobban szeret: minket, mint sz�leink. Mindenki elhagyhat, mindenki ellen�nk fordulhat, de � sohasem hagy el. Isten vel�nk van mindig, mert az � gyerme�kei vagyunk, � visel gondot re�nk. � vez�rli �let�nket a t�k�le�tesed�s �tj�n el�re, Istenorsz�ga fel�. � jutalmaz, ha j�k vagyunk; b�ntet, hogyha rosszak voltunk, de csak az�rt, hogy megjavul�junk s j�v�ben jobbak legy�nk: boldog emberek, az � igaz gyer�mekei �s munkat�rsai.

Isten atyas�g�b�l k�vetkezik:

Szeretete. Ez az Isten legl�nyegesebb tulajdons�ga. Az �j�sz�vets�g egyenesen Isten l�nyeg�nek mondja: „Az Isten szeretet; �s aki a szeretetben marad, az Istenben marad, �s az Isten is 6 benne" (1. J�nos 4:16.)

Isten egyform�n szeret minket, szem�lyv�logat�s n�lk�l, mert � gondvisel� Aty�nk. Az ember felelete is csak a szeretet lehet, mert Isten gyermeke. Mi ann�l ink�bb szeretj�k Aty�nkat, mivel � el�sz�r szeretett minket. Mint f�ldi aty�val a v�rk�z�ss�g, �gy a mennyei Aty�val a szeretet-k�z�ss�g kapcsol �ssze. Szeretet �ltal �rintkezhet�nk Istennel �s l�phet�nk vele t�k�letes k�z�s�s�gbe. Az �sz�vets�gben a J�hv� haragj�t�l �s b�ntet�s�t�l val� f�lelem �szt�nzi az embert a hozz� val� ragaszkod�sra. J�zus tan�t�sa szerint a gyermeki szeretet vezet a gondvisel� Aty�hoz �s teremt vele �let- �s munkak�z�ss�get.

Isten szeretete �sszhangban van igazs�goss�g�val. Isten igaz�s�goss�g�t a szeretet ir�ny�tja, s v�ltoztatja �t jav�t� �s nevel� igazs�goss�gg�, mivel � a mi Aty�nk.

Isten gondvisel� szeretet. Nagyban �s kicsinyben, egyesekben �s az eg�szben gondj�t viseli a vil�gnak. Isten b�lcsess�ggel, hatalommal �s j�s�ggal, korm�nyozza a vil�g �let�t s �gy ir�ny�tja, hogy c�lj�t el�rje. Ez a c�l pedig nem m�s, mint az aka�rata szerinti �sszhangos �let. Olyan �let, melyben Isten fia, mun�kat�rsa lesz az ember �s Istenorsz�ga a f�ld. Ez a gondvisel� szeretet Isten munkat�rsak�nt vonja be az embert a gondvisel�s munk�j�ba. A j� Isten szabad tev�kenys�gre �s tev�keny sza�bads�gra k�szteti az embert a vil�g s az � saj�t �lete foly�s�val szemben. Isten atyai gondvisel�se feleslegess� teszi az ember oktalan aggodalmaskod�s�t." Ne aggodalmaskodjatok, — tan�tja J�zus, — a ti �ltetek 'el�l, mit egyetek �s mit igyatok, sem a ti testetek fel�l, mibe �lt�zk�djetek. Avagy nem t�bb-e az �let. hogynem az eledel �s a test, hogynem az �lt�zet?... Ne aggodal�maskodjatok teh�t,.. Mert j�l tudja a ti mennyet Aty�tok, hogy mindezekre sz�ks�getek van. Hanem keress�tek el�sz�r Istennek orsz�g�t, �s az � igazs�g�t, �s ezek mind megadatnak nektek." (M�t� 6:25—33.)

Isten megbocs�t� szeretet. Atyai szeretettel figyeli gyerme�kei �let�t. �vja a rosszt�l. Er�s�ti a gyeng�ket a k�s�rt�ssel szem�ben. �bren tartja benn�k a j�s�g, az emberi m�lt�s�g �s a nagyrahivatotts�g gondolat�t. T�mogatja a megt�r�ket �s el�seg�ti megjavul�sukat. Isten �gy �rvend a megt�r� b�n�s gyermek�nek, mint a p�sztor a megker�lt juh�nak, az �zvegy asszony a meg�tal�lt drahm�nak, �s az �desapa a megjavult t�kozl� fi�nak. Is�ten megbocs�t az elt�vedt, de hozz� visszat�r� gyermekeinek s kebl�re fogadja �ket. Mert � szeret�, megbocs�t� Atya.

Egyetemess�ge

Isten a vil�gnak �s az eg�sz emberis�gnek: pog�nynak �s ke�reszt�nynek, h�v�nek �s hitetlennek, j�nak �s rossznak egyar�nt gondvisel� Atyja. Isten atyai tulajdons�ga kiterjed �s �rv�nyes minden emberre. � egyform�n szereti az embereket �ll�suk, nemzetis�g�k, �llapotuk �s jellem�kt�l f�ggetlen�l. Neki nincsenek v�lasztottai �s nem r�szrehajl�, aki egyik gyermek�ben t�bb sze�retetrem�lt�s�got l�tva annak kedvez, a t�bbiek rov�s�ra, � min�den gyermek�nek egyform�n szeret� Atyja.

„J�l eml�kszem, mennyire meg�t�dtem egy misszion�rius el��ad�sa olvas�sakor, — �rja Channing Vilmos --, amelyben a sz�nok felsz�ml�lta a pog�ny vil�g azon milli�it, akik a gy�l�s n�h�ny �r�ja alatt meghalnak; �s k�rte hallgat�it, hogy gondolatban figyeljenek azok ord�t�s�ra, amint pokolra sz�llnak... De mik�nt hiheti egy �pesz� ember, hogy az emberi nemnek hasonl�thatat�lanul nagyobb r�sze elhagyatik Istent�l! Ha a kereszt�nys�g va�l�ban ilyennek mutatja az Isten jellem�t, b�tran k�rdezhetj�k: Min� joguk van ilyen vall�st tartani, vagy terjeszteni? Mert ta�l�lhat�-e a pog�nys�g minden hamis istenei k�zt csak egy is igazs�gtalanabb �s kegyetlenebb az oly Istens�gn�l, akit egy ily rendszer ny�jt tisztelet�nk t�rgy�ul? De a kereszt�ny vall�s se�hol sem tan�tja ezt a sz�rny� hitet, S m�g ink�bb egyetlen em�ber sem hisz, vagy hihet egy ilyen ijeszt� tant a maga sz�v�ben. Az emberek ezt szavakban kifejezhetik, de az emberi term�szet tiltja ahhoz bels� megegyez�st adni... Az emberi sz�v sokkal jobb tan�t�, mint a teol�gia ezen s�t�t rendszerei. Titkos m�ly�s�g�ben hiszen, amit tal�n nem mer szavakba foglalni, Isten r�szrehajlatlan, igazs�gos, egyetemes �s atyai szeretet�ben." (A t�k�letes �let 38. 1.)

Az embernek Istennel val� szem�lyes kapcsolata.

Isten atyas�ga jogot ad az embernek, hogy szabadon �s k�z�vetlen�l forduljon mennyei Atyj�hoz s vele szem�lyes kapcsola�tot teremtsen. Mint gyermek �desapj�hoz, �gy fordulhat az em�ber is gondvisel� Atyj�hoz. Az �sz�vets�gben J�hv� megk�zel�t�hetetlen fens�gben emelkedik a teremtett vil�g �s saj�t n�pe f�l�. Vil�gf�l�tti hatalom, olyan mint egy keleti k�ny�r, akihez ha�land� f�ldi ember, k�zvetlen�l nem k�zel�thet, hanem csak k�z�vet�t� szem�lyek �s �ldozati cselekm�nyek �ltal, meghat�rozott helyen �s id�ben. J�hv� nev�t m�g a f�pap is csak �vente egy�szer a templomban ejthette ki. J�zus eloszlatta ezt a t�ves felfog�st. Felvil�gos�totta az embereket, hogy Isten nem f�lelmet gerjeszt� hatalom, hanem gondvisel� Atya. Maga a megtestes�lt j�s�g �s szeretet. A gondvisel� Aty�val minden ember f�lelem n�l�k�l, szem�lyesen, k�zvet�t� n�lk�l �rintkezhetik, �gy mint gyer�mek sz�leivel. Az igazi im�d�k l�lekben �s igazs�gban b�rhol �s b�rmikor im�dhatj�k az Aty�t. Az Istennel val� szem�lyes kap�csolat lehet�v� teszi, hogy az ember gondvisel� Atyj�t szeresse... eg�sz l�ny�vel, fenntart�s n�lk�li teljes szeretettel �s akarata szerint �p�tse a f�ld�n Istenorsz�g�t. J�zus nagy �rdeme, hogy kiv�vta az ember vall�serk�lcsi f�ggetlens�g�t; elh�r�totta az Isten �s ember k�zvetlen, szem�lyes �rintkez�s�t akad�lyoz� t�nye�z�ket.

Testv�ris�g �s istenfi�s�g.

Testv�rek vagyunk, egy Aty�nk gyermekei. Egyek vagyunk eredetben, term�szetben, rendeltet�sben �s a j� Istennel val� gyermeki kapcsolat ki�p�t�s�nek lehet�s�g�ben. Az egym�s ir�nti magatart�sunk meghat�roz�ja a tiszta testv�ri szeretet Ez a szeretet abb�l a felismer�sb�l fakad, hogy Isten mindny�junk Atyja �s nek�nk k�teless�g�nk e viszonynak megfelel�en �lni. J�zus a testv�ri szeretetnek olyan egyetemes alkalmaz�s�t tan�totta, mint amilyennek � az Isten szeretet�t tapasztalta, „�n pedig azt mondom nektek: Szeress�tek ellens�geiteket, �ld�j�tok azokat, akik titeket �tkoznak, j�t tegyetek azokkal, akik titeket gy�l�lnek �s im�dkozzatok azok�rt, akik h�borgatnak �s kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Aty�toknak fiai, aki felhozza az � napj�t mind a gonoszokra, mind a j�kra, �s es�t �d mind az igazaknak, mind a hamisaknak." (M�t� ev. 5:44—45.)

Az emberek megbecs�l�se �s testv�ri szeretete az Isten ir�nti tiszteletnek kifejez�se. Akkor mondhatjuk magunkat Isten gyermekeinek, ha lelk�nkbe fogadjuk mindazokat, akik Hozz� tartoznak: az embereket. �gy lesz a testv�ri szeretet vall�sos�s�gunk fokm�r�je: „Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, �s gy�l�li a maga atyjafi�t, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafi�t, akit l�t, hogyan szeretheti az Istent, akit nem l�t? Az a parancsolatunk is van � t�le, hogy aki sze�reti az Istent, szeresse a maga atyjafi�t is." (1. J�nos 4:20—21. v.)

A testv�ri szeretet term�szetesen kiterjed a b�n�s�kre is. Isten azt k�v�nja, hogy Hozz� hasonl�an mutassunk mi is k�ny�r�letet a b�n�s ir�nt �s seg�ts�k el� megjavul�s�t.

A j� Isten minden gyermek�t, sz�let�s�n�l fogva, istenfi��s�gra h�vta el. „Legyetek az�rt ti t�k�letesek, mik�nt a ti mennyei Aty�tok t�k�letes" (M�t� ev. 5:48. v.) A t�k�letess�g nem idegen sz�munkra. A teremt� Isten mesterjegye benn�nk. Itt �l lelk�nkben mint t�k�letesed�si v�gy, mint n�veked�sre �s fejl�d�sre serkent� er�. A t�k�letess�g, mint �letc�l, azt jelenti, hogy amint az emberi szervezet a fejl�d�s folyam�n elhagyta az alacsonyabb �letforma jeleit, �gy az ember is �lland�an t�rekedj�k fejl�dni, �rlel�dni �s n�vekedni. Az Istent�l kapott er�k �s tehets�gek kibontakoztat�s�val s jellemm� �p�t�s�vel t�rekedj�k Isten t�rv�nyei szerint �lni �s belehelyezkedni azokba az emberi k�z�ss�gekbe, melyeknek keretei k�z�tt az Isten akarata szerinti �let kibontakozhatik. �gy lesz�nk mi emberek Isten fiai �s munkat�rsai, orsz�ga �p�t�s�ben.

Ki, illetve milyen teh�t az Isten ?

Az Isten szellem, l�lek. Egy �s oszthatatlan. Mindny�junk gond�visel� Atyja. A mindens�g Istene �s m�gis az �n Aty�m. Aty�m � �s er�m, csak �ltala boldogulok, � eg�sz�ti ki el�gtelens�ge�met. S mind a f�ldi, mind az �r�k�letben � seg�t nyugodt sz�v�vel �s b�kess�gben �lni. Ez a J�zus evang�lium�b�l vett fele�letem. Ez az alapja unit�rius hit- �s �letfelfog�somnak. E hit�ben �lek �s dolgozom gondvisel� Aty�m t�rv�nyeinek megval�s�t�s��rt. Hogy legyen „dics�s�g a magass�gban az Istennek, �s a f�ld�n b�kess�g; az emberek k�zt j�akarat." Ez�rt v�llalom J�zus k�t parancsolat�t �letem legszentebb k�teless�g��l: „Az �r, a mi Isten�nk egy �r. Szeresd az�rt az Urat, a te Istenedet teljes sz�vedb�l, teljes lelkedb�l �s teljes elm�db�l �s teljes er�db�l … Szeresd felebar�todat, mint magadat.” (M�rk 12:29-31).

Megjelent az 1958-as Unit�rius Napt�r 98-106 oldalain.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Teol�gia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.41 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|