Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 21, 2006 05:23 CDT

Hiszek egy Istenben

Erdő János

Szerző: . 2366 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnakA hivő ember valamiképpen rátalál erre az igazságra: Van Isten! Isten lételének felismerése még nem elegendő. Felelni kell erre a kérdésre is, hogy ki, illetve milyen az Isten?

— Mondd meg, hogyan fogod fel az Istent és én megmondom ki vagy, — Lelke mélyén ugyanis minden ember olyan, amilyen! végső eszménye: az Istene. A hívő ember természetes feladatai és célkitűzése tehát az Isten megismerésére való törekvés. Minél közelebb jutni Istenhez, minél hűségesebb képet és fogalmat alkotni lényéről Nehéz ez, de nem reménytelen vállalkozás, Isteni segítségére jön az embernek. Megismerő képességgel ruházza fel. Művein keresztül szól hozzá, nemcsak a körülötte fejlődői nagy világból, hanem a benne bontakozó kis világból is. Isten megismerésében útmutatók a múlt nagy valláserkölcsi tanítói, elsősorban Jézus. Ö a mi számunkra „út, igazság és élet". Az Ő tanítása és útmutatása alapján próbáljunk felelni a hívő ember nagy kérdésére: ki, illetve milyen az Isten?

1. Az Isten szellem, lélek, így tanította Jézus a szamarai asszonynak: „Az Isten lélek". (János ev. 4:24.)

Isten azonban nem vak erő, anyagtalan végzet, sors, hanem] magától való, öntudatos, személyes szellem. Ő teremt, fenntart, gondvisel és tökéletesedésre serkent minden létezőt. Hatalmát mutatja a teremtés, bölcsességét a természet törvényei és szeretetéi az emberi tapasztalat. Isten az átfogó nagy valóság, minden létnek gyökere, törzse és koronája ,,ö benne élünk, mozgunk és vagyunk". (Apostolok Cselekedete 17:28), Ő a foglalata mindannak, ami lét és érték, ö az élet és erő, igazság és szentség, jóság' és szeretet, Léte „világít, mint a nap."

Isten szellemvoltából következik, hogy öt testi szemeinkkel nem láthatjuk és semmiféle anyagi formában ki nem ábrázolhatjuk. Ezért tanítja Jézus, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják.

2. Egy az Isten. Lényegében és személyében oszthatatlan egy­ség. Szellemisége egy és oszthatatlan.

Isten egységének meglátása és felfogása a hivő ember vallás-erkölcsi fejlődésének legfontosabb eredménye. Egy az Isten: ezt tanítja a Biblia.

Az Ószövetség azt tanítja, hogy Jézus népe, a zsidóság, egy-istenhívő volt. És az ma is. Ezt hirdette Mózes a tízparancsolat­ban: „Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyip­tomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem", (2 Mózes 20:2—3). Az ószövetségi vallás fundamentuma Isten egysége: „Halld Izrael: az Úr, a mi Iste­nünk, egy Úr!" (5. Mózes 6:4). Ezt tanították a próféták is: „Te, csak Te vagy a föld minden országainak Istene, Te teremted a mennyet és a földet;" „így szól az Úr... Én vagyok az első, én az utolsó és rajtam kívül nincsen Isten. (Ezsaiás: 37:16, 44:6). „És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen és a neve is egy". (Zakariás 14:9) „Nem egy atyánk van-e mind­nyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? (Malakiás 2:10.) A zsoltárok írója az égy Istenről énekel: „Mert nagy vagy Te és csoda dolgokat művelsz: csak te vagy Isten egyedül". (86:10).

Az Újszövetség is ilyen határozottsággal tanítja Isten egysé­gét. Jézusnak az egy Istenről való tanítása legvilágosabban az írástudóval folytatott vitájából tűnik ki. „Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül.,. megkérdezé tőle: Melyik az első min­den parancsolatok között?" A kérdés alkalmat adott Jézusnak, hogy Istenről vallott felfogásáról őszintén, határozott formában nyilatkozzék . ... „Jézus pedig felelé neki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izrael, az Úr a mi Istenünk egy Úr". A vallás első parancsolata és summája tehát nem a szentháromság, hanem az egy Isten! Az írástudó helyesléssel fogadta Jézus fele­letét: „Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más". (Márk 12:29—32.) Jézus tehát változatla­nul elfogadta az Ószövetség egyisten-tanát. A „Hegyi be­széd", a példázatok, Jézus különböző megnyilatkozásai mind az egy Istent hirdetik. Ez az evangéliumi vallásnak, a tiszta jézust kereszténységnek fundamentuma, meghatározója és alapigazsága.

Ezt ismerte fel Dávid Ferenc: „Semmi nincsen az egész de­rék szentírásban, világosabb, nyilvábban való tudomány, mint az egy Istenről való tudomány, mely Istent mindenkor az írás a mi Urunk Jézus Krisztus szent atyjának mond lenni..." „... maga a szentírás egy Istent mond, nem hármast, egy Krisztust nem kettőst, egy hitet, egy keresztséget és egy úrvacsoráját, semmit nem mond kettőnek lenni."

Az egy istenhit, az ókori keresztény egyházban fokozatosan megromlott. Az eltorzult Jézus-tiszteletből idegen vallások és böl­cselet hatására kialakult az egy lényegű, és három személyű is­tenfogalom. A 325-ben tartott niceai zsinat, Nagy Konstantin csá­szár segítségével, csak hosszú, szenvedélyes viták után, fogadta el a szentháromságot. Ez a zsinati határozat a Jézus tanította egy Isten hitnek az első hivatalos megtagadása.

„Az Antikrisztus pedig ezt (t. i. az egy Isten hitet!) el nem ronthatá, — mondja Dávid Ferenc —, hanem önmagától a régi szofisták által többet tőn hozzá, az egy Istent három személynek mondván, ki azért egy lényeg légyen, de megválasztván a szemé­lyeket a lényegtől, és hogy a három személy az egy Istenben lé­gyen, avagy az egy Isten a három személyben. És efféle sok foldozásokkal teljességgel elfordíttatott az apostolnak egyszerű tu­dománya az egy önmagától való felséges Isten, a Jézus Krisztus szent Atyja, ki mind ez ideig a világtól nem igaz Istennek ítélte­tett tenni. Még pedig annak felette oly zűrzavarral hálolta be mind az egész szent írást, hogy senkitől igazán meg ne értettessék," (Rövid Magyarázat, I. r. 6—14 1.)

Isten egysége ésszerű és tudományos igazság. A természetben és a természet mögött csak egy erő, elv van s működik, de nem három. Az egy Isten tartja a világot és az életet oszthatatlan egységben. ö az, aki teremt mindent és törvényeivel segíti a fejlődés útján előre, a tökéletesedés, Istenországa felé.

Isten egysége nem puszta elmélet, elvont észigazság, hanem életalakító erő, a lelki élet fejlődésének természetes eredménye, minden valláserkölcsi kötelesség forrása. Ez a hit a jó Isten­hez vágyódó, vele személyes kapcsolatba lépni akaró lélek igazsága, A jó Istent tisztelő és imádó lélek csak e hitben tud megnyugodni.

A tanítványok arra kérték Jézust, hogy tanítsa meg őket he­lyesen imádkozni. „Ti azért így imádkozzatok, — mondta Jé­zus —: Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a te országod;... stb." Nem a szentháromsághoz, hanem az egy Istenihez, a mi Atyánkhoz tanította Jézus őket imádkozni. Ezt hirdette Dávid Ferenc is:

„Azért az Atyaisten szigorú parancsára... csak az egy Is­tent Krisztusnak Atyját kell segítségül hívni, nem pedig magát Krisztust, sem a Szentlelket, sem a meghalt szenteket, vagy más valakit Istenen, Krisztus Atyján kívül."

„Nyilvánvaló és semmi ellentmondást nem tűrő igazságnak mutatkozik ez, mert a pátriárkák, a próféták, Krisztus és az apos­tolok, ehhez az Istenhez minden jóknak forrásához folyamodtak, csak egyedül öt hívták segítségül és ami jót az emberekkel a ma­guk hivatalában és szolgálatában míveltek, azt mind az ő segít­ségével és az ö adományával cselekedtek és míveltek."

Az unitárius hit és életfelfogás alapja Isten oszthatatlan egy­sége. Egy az Isten. Ezt tanította Jézus. Ez a mi hitvallásunk; ez az életünk meghatározója, tökéletesedésünk indítóoka és célja. 3. Isten gondviselő Atya. Isten a végtelen szellem mint sze­rető Atya lép közel hozzánk és válik számunkra felfogható személyes valósággá. Ez a legrövidebb út Isten felé. Ez által lépünk Istennel közvetlen, személyes kapcsolatba és érezzük meg, hogy mi az Ö gyermekei vagyunk. így lesz Ö a mi oltalmunk és erőnk, akihez gyermeki bizalommal imádkozunk s kérjük segítségét, életünk napfényes és sötét óráiban.

Az Istennek „Atya"-ként való felfogását Jézusnak köszönhet­jük. Jézus előtt az emberek Istent a világgal és az emberrel nem sokat törődő, elfogult, részrehajló királynak, szigorú bírónak, fé­lelmetes úrnak fogták fel. Jézus új értelmet adott az istenfogalomnak, ö volt az első a vallások történetében, aki határozottan tanította, hogy Isten gondviselő Atya és ezt az igazságot evangéliumának központi tanításává tette. Természetesen Ő nem az írástudók, vagy filozófusok nyelvén beszélt Istenről. Jézus gyermeki bizalommal közeledett Istenhez s közvetlen, családias szellemben, de mély erkölcsi jelentéssel „Atyá"-nak nevezte. Oly egy-szerűen és meghatóan beszél Istenről, mint mennyei Atyáról, ahogy senki más, sem előtte, sem utána nem tette. Minden szavából kisugárzott mély hite, melyben. Istent Atyjának tudta és érezte. Ez a hit fakasztotta fel szívében a legszebb imádságot: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben ..." „Atyám": ez volt az első és utolsó szó ajkán, melyről Lukács evangélium tudósít.

Jézus a vallás lényegét Isten atyaságában fejezte ki. Isten mennyei Atyánk. Jóság és szeretet. Jobban szeret: minket, mint szüleink. Mindenki elhagyhat, mindenki ellenünk fordulhat, de ö sohasem hagy el. Isten velünk van mindig, mert az Ö gyerme­kei vagyunk, ö visel gondot reánk. Ö vezérli életünket a tökéle­tesedés útján előre, Istenországa felé. ö jutalmaz, ha jók vagyunk; büntet, hogyha rosszak voltunk, de csak azért, hogy megjavul­junk s jövőben jobbak legyünk: boldog emberek, az ö igaz gyer­mekei és munkatársai.

Isten atyaságából következik:

Szeretete. Ez az Isten leglényegesebb tulajdonsága. Az Új­szövetség egyenesen Isten lényegének mondja: „Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is 6 benne" (1. János 4:16.)

Isten egyformán szeret minket, személyválogatás nélkül, mert Ö gondviselő Atyánk. Az ember felelete is csak a szeretet lehet, mert Isten gyermeke. Mi annál inkább szeretjük Atyánkat, mivel ö először szeretett minket. Mint földi atyával a vérközösség, ügy a mennyei Atyával a szeretet-közösség kapcsol össze. Szeretet által érintkezhetünk Istennel és léphetünk vele tökéletes közös­ségbe. Az Ószövetségben a Jáhvé haragjától és büntetésétől való félelem ösztönzi az embert a hozzá való ragaszkodásra. Jézus tanítása szerint a gyermeki szeretet vezet a gondviselő Atyához és teremt vele élet- és munkaközösséget.

Isten szeretete összhangban van igazságosságával. Isten igaz­ságosságát a szeretet irányítja, s változtatja át javító és nevelő igazságossággá, mivel ő a mi Atyánk.

Isten gondviselő szeretet. Nagyban és kicsinyben, egyesekben és az egészben gondját viseli a világnak. Isten bölcsességgel, hatalommal és jósággal, kormányozza a világ életét s úgy irá­nyítja, hogy célját elérje. Ez a cél pedig nem más, mint az aka­rata szerinti összhangos élet. Olyan élet, melyben Isten fia, mun­katársa lesz az ember és Istenországa a föld. Ez a gondviselő szeretet Isten munkatársaként vonja be az embert a gondviselés munkájába. A jó Isten szabad tevékenységre és tevékeny sza­badságra készteti az embert a világ s az ö saját élete folyásával szemben. Isten atyai gondviselése feleslegessé teszi az ember oktalan aggodalmaskodását." Ne aggodalmaskodjatok, — tanítja Jézus, — a ti éltetek 'elöl, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felöl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet. hogynem az eledel és a test, hogynem az öltözet?... Ne aggodal­maskodjatok tehát,.. Mert jól tudja a ti mennyet Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek." (Máté 6:25—33.)

Isten megbocsátó szeretet. Atyai szeretettel figyeli gyerme­kei életét. Óvja a rossztól. Erősíti a gyengéket a kísértéssel szem­ben. Ébren tartja bennük a jóság, az emberi méltóság és a nagyrahivatottság gondolatát. Támogatja a megtérőket és elősegíti megjavulásukat. Isten úgy örvend a megtérő bűnös gyermekének, mint a pásztor a megkerült juhának, az özvegy asszony a meg­talált drahmának, és az édesapa a megjavult tékozló fiának. Is­ten megbocsát az eltévedt, de hozzá visszatérő gyermekeinek s keblére fogadja őket. Mert ö szerető, megbocsátó Atya.

Egyetemessége

Isten a világnak és az egész emberiségnek: pogánynak és ke­reszténynek, hívőnek és hitetlennek, jónak és rossznak egyaránt gondviselő Atyja. Isten atyai tulajdonsága kiterjed és érvényes minden emberre. Ö egyformán szereti az embereket állásuk, nemzetiségük, állapotuk és jellemüktől függetlenül. Neki nincsenek választottai és nem részrehajló, aki egyik gyermekében több sze­retetreméltóságot látva annak kedvez, a többiek rovására, ö min­den gyermekének egyformán szerető Atyja.

„Jól emlékszem, mennyire megütődtem egy misszionárius elő­adása olvasásakor, — írja Channing Vilmos --, amelyben a szó­nok felszámlálta a pogány világ azon millióit, akik a gyűlés né­hány órája alatt meghalnak; és kérte hallgatóit, hogy gondolatban figyeljenek azok ordítására, amint pokolra szállnak... De miként hiheti egy épeszű ember, hogy az emberi nemnek hasonlíthatat­lanul nagyobb része elhagyatik Istentől! Ha a kereszténység va­lóban ilyennek mutatja az Isten jellemét, bátran kérdezhetjük: Minő joguk van ilyen vallást tartani, vagy terjeszteni? Mert ta­lálható-e a pogányság minden hamis istenei közt csak egy is igazságtalanabb és kegyetlenebb az oly Istenségnél, akit egy ily rendszer nyújt tiszteletünk tárgyául? De a keresztény vallás se­hol sem tanítja ezt a szörnyű hitet, S még inkább egyetlen em­ber sem hisz, vagy hihet egy ilyen ijesztő tant a maga szívében. Az emberek ezt szavakban kifejezhetik, de az emberi természet tiltja ahhoz belső megegyezést adni... Az emberi szív sokkal jobb tanító, mint a teológia ezen sötét rendszerei. Titkos mély­ségében hiszen, amit talán nem mer szavakba foglalni, Isten részrehajlatlan, igazságos, egyetemes és atyai szeretetében." (A tökéletes élet 38. 1.)

Az embernek Istennel való személyes kapcsolata.

Isten atyasága jogot ad az embernek, hogy szabadon és köz­vetlenül forduljon mennyei Atyjához s vele személyes kapcsola­tot teremtsen. Mint gyermek édesapjához, úgy fordulhat az em­ber is gondviselő Atyjához. Az Ószövetségben Jáhvé megközelít­hetetlen fenségben emelkedik a teremtett világ és saját népe fölé. Világfölötti hatalom, olyan mint egy keleti kényúr, akihez ha­landó földi ember, közvetlenül nem közelíthet, hanem csak köz­vetítő személyek és áldozati cselekmények által, meghatározott helyen és időben. Jáhvé nevét még a főpap is csak évente egy­szer a templomban ejthette ki. Jézus eloszlatta ezt a téves felfogást. Felvilágosította az embereket, hogy Isten nem félelmet gerjesztő hatalom, hanem gondviselő Atya. Maga a megtestesült jó­ság és szeretet. A gondviselő Atyával minden ember félelem nél­kül, személyesen, közvetítő nélkül érintkezhetik, úgy mint gyer­mek szüleivel. Az igazi imádók lélekben és igazságban bárhol és bármikor imádhatják az Atyát. Az Istennel való személyes kap­csolat lehetővé teszi, hogy az ember gondviselő Atyját szeresse... egész lényével, fenntartás nélküli teljes szeretettel és akarata szerint építse a földön Istenországát. Jézus nagy érdeme, hogy kivívta az ember valláserkölcsi függetlenségét; elhárította az Isten és ember közvetlen, személyes érintkezését akadályozó ténye­zőket.

Testvériség és istenfiúság.

Testvérek vagyunk, egy Atyánk gyermekei. Egyek vagyunk eredetben, természetben, rendeltetésben és a jó Istennel való gyermeki kapcsolat kiépítésének lehetőségében. Az egymás iránti magatartásunk meghatározója a tiszta testvéri szeretet Ez a szeretet abból a felismerésből fakad, hogy Isten mindnyá­junk Atyja és nekünk kötelességünk e viszonynak megfelelően élni. Jézus a testvéri szeretetnek olyan egyetemes alkalmazását tanította, mint amilyennek ö az Isten szeretetét tapasztalta, „Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áld­játok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az Ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak." (Máté ev. 5:44—45.)

Az emberek megbecsülése és testvéri szeretete az Isten iránti tiszteletnek kifejezése. Akkor mondhatjuk magunkat Isten gyermekeinek, ha lelkünkbe fogadjuk mindazokat, akik Hozzá tartoznak: az embereket. így lesz a testvéri szeretet vallásos­ságunk fokmérője: „Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van ö tőle, hogy aki sze­reti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is." (1. János 4:20—21. v.)

A testvéri szeretet természetesen kiterjed a bűnösökre is. Isten azt kívánja, hogy Hozzá hasonlóan mutassunk mi is könyörületet a bűnös iránt és segítsük elő megjavulását.

A jó Isten minden gyermekét, születésénél fogva, istenfiú­ságra hívta el. „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Máté ev. 5:48. v.) A tökéletesség nem idegen számunkra. A teremtő Isten mesterjegye bennünk. Itt él lelkűnkben mint tökéletesedési vágy, mint növekedésre és fejlődésre serkentő erő. A tökéletesség, mint életcél, azt jelenti, hogy amint az emberi szervezet a fejlődés folyamán elhagyta az alacsonyabb életforma jeleit, úgy az ember is állandóan törekedjék fejlődni, érlelődni és növekedni. Az Istentől kapott erők és tehetségek kibontakoztatásával s jellemmé építésével törekedjék Isten törvényei szerint élni és belehelyezkedni azokba az emberi közösségekbe, melyeknek keretei között az Isten akarata szerinti élet kibontakozhatik. Így leszünk mi emberek Isten fiai és munkatársai, országa építésében.

Ki, illetve milyen tehát az Isten ?

Az Isten szellem, lélek. Egy és oszthatatlan. Mindnyájunk gond­viselő Atyja. A mindenség Istene és mégis az én Atyám. Atyám ö és erőm, csak általa boldogulok, ö egészíti ki elégtelensége­met. S mind a földi, mind az örökéletben ö segít nyugodt szív­vel és békességben élni. Ez a Jézus evangéliumából vett fele­letem. Ez az alapja unitárius hit- és életfelfogásomnak. E hit­ben élek és dolgozom gondviselő Atyám törvényeinek megvalósításáért. Hogy legyen „dicsőség a magasságban az Istennek, és a földön békesség; az emberek közt jóakarat." Ezért vállalom Jézus két parancsolatát életem legszentebb kötelességéül: „Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből … Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Márk 12:29-31).

Megjelent az 1958-as Unitárius Naptár 98-106 oldalain.
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Teológia
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.38 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::