Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 13, 2006 03:27 CDT

Unitáriusok - ismertető

Szerző: . 2412 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Unitáriusok

1. Az unitárius vallás a reformáció radikális ágaként alakult ki Erdélyben, és lett az egyetlen magyar alapítású vallás! Reformátora és egyházalapítója Dávid Ferenc, akit 1579-ben haladó nézetei miatt, hitújítás vádjával, holtig tartó börtönbüntetésre ítéltek és Déva várába zártak, ahol még abban az évben meghalt. Dávid Ferenc a "semper reformanda" - az állandó reformálás - elvét hirdette. A reformációt nem tekintette befejezettnek, ezért a keresztény vallás dogmáit és tanításait a Biblia alapján, az értelem segítségével vizsgálta. Így jutott el arra a felismerésre, hogy Isten mind lényegében mind személyében egyetlen egy. Ez a felismerés, a lényegében és személyében egy Istenről szóló tanítás lett reformációjának, későbbi egyházának alapállása és ismertetője.

2. Istent léleknek és szeretetnek fogjuk fel. Éppen ezért, akik őt imádják - Jézus tanítása szerint -, "lélekben és igazságban imádják. Istent teremtő és gondviselő munkájából ismerhetjük meg, amely őt örökkévalónak, tökéletesnek, mindenhatónak, jónak, igaznak és irgalmasnak mutatja. Ezek a tulajdonságok mind Istennek atyai szeretetéből következnek.

3. Isten legnemesebb teremtménye a földön az ember, akit a maga képére és hasonlatosságára teremtett és megáldott olyan lelki- és szellemi adottságokkal, mint a hit, értelem, szabad akarat, lelkiismeret és szeretet. Az ember hivatása az, hogy ezen adottságok birtokában Isten országát építse a földi életben. Ebben a munkánkban példaképünk Jézus, akinek tanításait megismerni, példáját minél hívebben követni, a legkeresztényibb kötelesség.

4. Jézusról vallott felfogásunk az évszázadok folyamán, nem változott. Őt nem nevezzük Istennek, hiszen tudjuk, hogy valóságos ember volt, ezért őt sem imádni, sem segítségül hívni nem kell. Jézus tanításainak lényegét a következőkben foglalhatjuk össze: Egy az Isten, aki Lélek. Ő a mi gondviselő Atyánk. Mi Isten gyermekei, egymásnak testvérei vagyunk. Legfőbb kötelességünk szeretni Istent és szeretni embertársainkat és építeni Isten-országát a földön. Kötelességeink teljesítésében hallgassunk mindig lelkiismeretünk szavára, válasszuk mindig a jót, igazat és a szépet, s ezek mellett tartsunk ki híven. Ha így élünk, jutalmunk a nyugodt szív, közöttünk a békesség és az örökélet öröme.

5. Hitünk szerint a szentlélek nem személy, hanem Istennek ereje, mely az értelmet világosítja, a szívet tisztítja, az akaratot erősíti, tehát: megvilágosít, megnyugtat, bátorít és boldogít. A szentlélek munkáját elősegítheti bennünk a Jézus tanításaival való foglalkozás, az istentiszteletek buzgó lélekkel való látogatása, szívünk tisztaságának megőrzése és valláserkölcsi kötelességeink teljesítése.

6. Unitárius anyaszentegyházunk része a keresztények nagy családjának. A századok folyamán bizonyította elkötelezettségét az Isten és ember szolgálatában, és mi, ma élő unitáriusok is ezt akarjuk tovább folytatni Isten segítségével.

7. A bűn- és bűnbocsánat kérdésében hisszük, hogy az ember jóra teremtetett. Erényeink mellett természetesen vannak gyengeségeink is, amelyek emberségünk állandó veszedelmei, mivel elhomályosítják értelmünket, feldúlják szívünk nyugalmát és megzavarják közöttünk a békességet. Bűnt tehát azért követünk el, mert gyarlók vagyunk. A bűn mindenkinek személyes rossz cselekedete, amiért vállalni kell a valláserkölcsi felelősséget. Bűneink bocsánatát egyedül Istentől várhatjuk, de csak úgy, ha bűneinket megbánjuk, s szeretetben és jóságban napról napra erősödünk.

8. Isten szép világa örök életű. A szemeink előtt lejátszódó folytonos változások a halhatatlan életnek örök körforgásai. Ami elmúlni látszik, az csak új alakot cserél, hogy új formájában tovább élje diadalmas életét. Csak az lesz semmivé, ami rossz, ami önmagában hordja a mulandóság csíráit. Az emberi lélek isteni szikra bennünk, amelynek síron innen és síron túl csak egy élete van. Amikor a lélek bekapcsolódik abba az életfolyamatba, amelyet Isten teremtő keze hoz létre, akkor már része lett a halhatatlanságnak.

Ezek röviden az unitárius egyház és híveinek főbb hitelvei.

Ez az egyház soha nem tulajdonított magának csalhatatlanságot. Nem állítottuk soha és nem állítjuk, hogy csak ez az egyetlen üdvözítő hit, hogy célunkat mindenekben elértük volna, hanem inkább törekszünk naponként megközelíteni a legfőbb célt, a tökéletességet. Az unitárius ember, bátran vallja, és vállalja saját hitét, szereti egyházát, ugyanakkor megértő türelemmel van más egyházak és vallások iránt, mert nagy alapítójával vallja, hogy - "a hit Isten ajándéka".

Nekünk unitáriusoknak ismertető jelünk a tolerancia és a másság elfogadása, hiszen mi is a másságot képviseljük a kereszténységben. A mai posztmodern korban, melyben élünk rengeteg változásnak vagyunk szemtanúi, ezért mindent meg kell tegyünk, hogy a harmadik évezred le ne sodorjon az istenkeresés, az egymás megértésének és az egyházépítés útjáról. Azonban minden Gondviselő istenünk kezében van, hiszen Ő az idő, ő a múlt a jelen és a jövő!!!

Unitárius Egyházunknak, az egyetemes lelkészi karnak, de híveinknek is elemi kötelessége, hogy kezébe vegye a jövő tervezését, - hogy értelme legyen az életnek, születésnek és halálnak, értelme legyen a világnak, hogy megtaláljuk azt a tökéletes rendet, ami felé érdemes törekedni, hogy megtartsuk őseinktől örökölt tiszta Egy Isten hitünket, és magyar alapítású vallásunkat. Ne bízzuk jövőnk tervezését valami nemzetközti akaratra, és vegyük már észre, hogy a jövőt nem jósolni, hanem tervezni kell!

”Amelyik társadalom, közösség, vagy szervezet nem nyújt kellő alkalmat minden egyes tagjának hite és képességei teljes gyakorlására, az elfeledte az élet célját és nem egyéb puszta zsarnokságnál! Ettől óvjon Istenünk. „

Az unitárius címer magyarázatát a Mt 10, 16-ban találhatjuk meg: "Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok."

Magyarországi Unitárius Egyház www.unitarius.hu

Erdélyi Unitárius Egyház www.unitarius.com

Unitárius lapgyűjtemény http://unitarius.lap.hu
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Apologetika
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.32 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::