Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 13, 2006 03:25 CDT

Az unitárius egyház a magyar történelemben

Rázmány Csaba

Szerző: . 1590 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Az egyházak változó szerepe Magyarországon
VI. Az unitárius egyház a magyar történelembenLd. Az unitárius vallás az európai reformáció legradikálisabb ágából, a szentháromság-tagadók (antitrinitáriusok) mozgalmából alakult ki a 16. század második felében. Legkiemelkedőbb személyisége, Dávid Ferenc (1510 k.-1579) püspök, főiskolai rektor - az egyházszervező - megnyerte hitének János Zsigmond (ur. 1556-1571) erdélyi (Transylvánia, Ardeal - ma Románia) fejedelmet. Két országgyűlés is (1568, 1571) törvénybe iktatta a vallási türelmet, amely az unitárius, a református, az evangélikus és a katolikus "bevett" ok mellett kiterjedt az ortodox kereszténységre is.

Az unitárius tanokat 1566-ban kezdte hirdetni Dávid Ferenc. Az első - latín nyelvű - kézikönyvük már két évvel később megjelent. 1570 után tanaik Erdély határain túl is elterjedtek. Kolozsvári (Cluj-Napoca) főiskolájuk, gyulafehérvári (Alba Iulia) - utóbb kolozsvári - nyomdájuk, székelykeresztúri (Cristurul Sacuiesc) kollégiumuk (1793) évszázadok alatt magasan képzett értelmiségiek sorát nevelte fel. (Közöttük a világhírű Bartók Bélát - 1881-1945). Közösségi énekeik a protestáns énekköltészet legjavához tartoznak. Időszakos zaklatások (1638, 1716) ellenére az unitáriusság Erdélyben mindvégig, Magyarországon 1848-tól bevett vallásként működött. A múlt században - ma is fennálló - szilárd kapcsolatot építettek ki az amerikai és angol unitárius egyházakkal. Az unitárius felekezetet mint magyar nemzeti népegyházat az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban, mindkét világháború után és 1956-ban is üldözték. A trianoni béke (1920) után a magyarországi egyház önállósult. A 25-30 ezer hívőt 1971 óta önálló püspökség fogja össze. (A világ egy-másfél millió unitáriusának egynegyede - magyar. Közülük legtöbben Erdélyben, valamint Észak-Amerikában és a nyugati szórványmagyarság körében élnek.)
xxxxx

Az önálló Magyar Királyság bukása (1526-1541) utáni fél évszázad belső viszonyai Európában kivételes lehetőséget biztosítottak a radikális reformáció szentháromság- tagadó mozgalmának, hogy a keleti részkirályságban, majd az abból kialakult új államban, az erdélyi fejedelemségben egyházzá szilárduljanak, a lutheránusokkal és a kálvinistákkal közel azonos mértékben járuljanak hozzá a magyar hitélet, anyanyelv, iskoláztatás és kultúra 16-17. századi "művelődési forradalmá"-hoz, és hitüket - a kontinens más országaihoz képest -évszázadokon át szabadon gyakorolhassák.

Erdély - a középkori magyar állam - délkeleti része - a 10. századtól fogva több nép, hit, nyelv és kultúra együttélésének színtere volt. Kezdetektől változó mértékben külön kormányozták. Területén korán kialakultak külön jogokkal - kiváltságlevelekkel elismert - nép-csoportok. 925-től az Árpád-ház egyik ága kormányozta a területet, s Bizánci rítus szerint térítette kereszténnyé. A latín-keresztény magyar államba Szent István (úr. 997-1038) Erdélyt 1003-ban olvasztotta bele, 1009-ben alapította meg az erdélyi katolikus püspökséget Gyulafehérvárott. Az erdélyi vajdát (tartományi helytartót) 1199-től említenek a források. 1160-tól Rajna-vidéki németek - szászok - költöztek Dél-Erdélybe és Beszterce (Bistrica) vidékére. Jogegyenlőség alapján önkormányzatot nyertek, később néhány városuk magához ragadta az Erdélyen áthaladó kereskedelmet. A 13. század elején a magyar anyanyelvű (de nem magyar eredetű) székelység mai lakóhelyére költözött. A "székely szabadság" - szabad katonaparaszti státust - jelentett, önkormányzattal (népgyűléssel). Az oklevelek a 13. század első feléből adnak hírt ortodox hitű, pásztorkodó "vlachok" - románok nagyobb számú betelepedéséből. A 17. századra a románok és székelyek többsége jobbágysorba kerül, de - a moldvai vajda hűbérbirtokán, Fogaras-földén (Fágaras) román autonómia érvényesül. A sajátos autonómiák sorát a 16. században az öt sótermelő városnak adott önkormányzati kiváltság egészítette ki.

Az erdélyi nemességet csak 1324-ben mentették föl az adófizetés alól. Birtokaik nagysága sosem érte el a szűkebb Magyarországon élő(fő)nemességét. A vajda elnökletével 1322 óta tartottak évente tartományi kongregációkat, a későbbi országgyűlések elődeit. Az erdélyi rendiség alkotmánya 1437-ből származik: közös politikai jogokat biztosít a magyar (nemesi), a székely és a szász "nemzetek"-nek. Az évenkénti egykamarás gyűléseken - eltérően a magyarországiaktól - a nemességgel (formai szempontból) egyenlő jogok alapján vettek részt a városok és a szabadparasztok küldöttei is. A három "nemzet" a vajda (majd a fejedelem) mellett működő tanácsban is arányos képviselethez jutott. A vajda - 1556-tól a fejedelem - vagyoni túlsúlya, a szabadparaszti katonaság fölötti rendelkezési joga, mindenekelőtt pedig a török szultántól kapott hűbéri engedély birtokában - fölényben volt a rendekkel szemben.

Az unitárius egyház kialakulására nézve előnyt jelentett az első fejedelem olaszos kultúrájú humanista udvara, s János Zsigmond hitújító szenvedélye. Előbb lutheránus lett, majd kálvinista, végül unitárius, miközben változatos eszközökkel támogatta a reformációt és a protestáns kultúrát. Itt gyűltek össze az Itáliából és a kálvinista Svájcból elűzött keresztény platonizmus humanista képviselői. Ők mint a fejedelem tanácsosai és Dávid Ferenc püspök mint legfőbb teológiai tekintély s szellemi-lelki tanácsadó szabadon vitathatták, hogy Krisztus egyszerű ember-e (ahogy maga a püspök és a többi nonadorantista vallotta), vagy az Újszövetséget a krisztusi hit forrásának tekintik, de nem Isten szó szerinti kinyilatkoztatásának. A lelkiismereti szabadság elvét - a szabad vizsgálódás (communis profetia) jogát - 1578-ban az unitárius egyház kimondta, mégis a mérsékeltebb - adorantista - felfogás tette tartóssá az unitáriusok szabad vallásgyakorlását. Az igaz, hogy a tordai (Turda) országgyűlés elfogadta a szabad hitértelmezés jogát (amelyet mind a prédikátoroknak, mind a gyülekezeteknek megadott), s ennek továbbfejlesztéseként a marosvásárhelyi (Tirgu Mures) országgyűlés bevett vallássá (recepta religióvá) nyilvánította a lutheránus, kálvinista, katolikus és unitárius egyházakat, ha előbb a reformátusok, majd a 17. század végétől a katolikus ellenreformáció szorította háttérbe a szentháromság-tagadást.

1574-ig, amikor Alvinczi György unitárius prédikátort egy hitvita után a Dél-Dunántúlon kivégezték, még fennállt e lehetősége, hogy az unitáriusság a Kárpát-medencében megelőzheti a kálvinizmust. Erejükből azonban Erdélyre futotta. Itt élete végén a nagy tekintélyű Heltai Gáspár (1510 k.-1574) is unitárius igehirdető lett. Kolozsvárott templomuk, nyomdájuk, (fő)iskolájuk volt, számos - a maga korában nevezetes prédikátor-költő és prózaíró teremtette meg az unitárius énekirodalmat (zsoltárfordítást), iskolai színjátékokat, tanverseket, amelyek először foglalkoztak a magyar irodalomban a fizikai munka értékeivel, az "asszonyok" emberi nemességével.

A közfelfogás - más protestáns vallásoknál nehezebben - barátkozott az intellektuális, filozófikus szentháromság-tagadással. Különösen azután, hogy kivált az unitárius egyházból az Ótestamentumra támaszkodó szombatos (sabbatista) felekezet, amely egy időre híveket szerzett a székelység között, különösen Péchi Simon (1570 k.-1642) kancellár (1613-1621) támogatásával. Az unitáriusok 1618-ban elhatárolták magukat a szombatosságról. A felekezet elvesztette jelentőségét, azonban egy gyülekezet Bözödújfaluban (Bezidu Nou) a múlt század második felében áttért, s emiatt 1944-ben deportálták őket. A falu 1989-ben völgyzáró gáttal víz alá került. A szombatos székelyek évente emlékező istentiszteletet tartanak. Magyarországon ma nincs nyomuk.

Helyzetüket rontotta, de biztosította fennmaradásukat a dési (Dej) szerződés 1638-ból, amely az egyházat kálvinista ellenőrzés alá helyezte. 1660-ban az üldözések elől lengyel unitáriusok találtak Erdélyben menedéket. 1686-ban formálisan, 1701-ben jog szerint is Habsburg-uralom alá kerül Erdély. Uralkodója - fejedelme, majd nagyfejedelme - a mindenkori uralkodó. Az 1691-es Diploma Leopoldinum fenntartotta a korábbi vallási türelem jogszabályait, amelytől azonban az unitáriusság kárára folyamatosan eltértek, bár helyzetük így is előnyösebb volt a magyarországi protestáns egyházakénál. Erdélyben nem korlátozták a hitéletet egyes településekre, nem tiltották a templomtornyok építését, viszont sok templomot elvettek, 1716-tól az unitáriusok csak magánházakban tarthattak istentiszteletet.

Változást a felvilágosodás és a nemzeti liberalizmus kora hozott. A türelmi rendelet (1781), amelynek egyes rendelkezéseit ki kellett bővíteni, hogy elérje az erdélyi - papíron meglévő vallásjogokat - az 1790-91-es országgyűlésen törvénnyé vált, s 1848-ban elfogadták a vallások egyenlőségéről s a hívek állam előtti személyes egyenlőségéről szóló törvényt. A korszak, amelyhez az unitárius egyház történetében hozzá kell még számítani az 1918-ig tartó polgári alkotmányos korszakot is, benne az egyházi ügyeket átfogóan rendező 1894-95-ös törvények rendelkezéseivel, a belső erőgyűjtés, megerősödés időszaka volt. Még 1737-ben megjelent az első rendszeres unitárius hittan. 1785-ben szövegezték meg az egyházközségi törvényeket. Az egyház ekkortól presbiteri-püspöki felépítésű szervezet. Újjáépítették a két nagy unitárius iskolát, templomok épültek. 1821-ben az angol testvéregyházzal, 1831 után az amerikai unitáriusokkal vették fel a kapcsolatot. 1837-ben elkészült az új énekeskönyv, Aranyosrákosi Székely Sándor (1797-1842) püspök-költő műve. A 19. században több kiváló értelmiségi járult hozzá az egyház szellemi gyarapításán túlmenően a magyar nép- és önismerethez. Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) Amerikát és unitárius egyházát fedezte föl a magyarok számára. Kriza János (1811-1875) püspök - népköltészeti gyűjteményéről is nevezetes. Orbán Balázst (1830-1890), a mecénást, mindenekelőtt Székelyföld leírása tette híressé. Brassai Sámuel (1800-1897) tudományos tevékenysége mellett megreformálta az unitárius oktatást, s megalapította az első egyháztársadalmi szervezetet (1885). 1890-ben felépült az első budapesti unitárius templom.

Ferencz József (1835-1928) püspök (1868-tól) egyházszervező tevékenysége korszakokat kötött össze, akárcsak a zeneszerzésben és népdalgyűjtésben Bartók Béla. A trianoni béke a 74 ezer unitáriusból (1910) mintegy hagyott a mai Magyarország területén tízezret - a 9 esperességből egyet. A két háború között került a Magyarországi Unitárius Egyház élére Szent-Iványi Sándor (1902-1983), aki cselekvően fellépett a zsidóüldözések ellen.

Magyarországon az unitárius egyházat is elérték az állami diktatúra korlátozó- ellenőrző intézkedései. Erdélyben a magyar kisebbség érték- és érdekvédelmében folyamatosan tevékenykedő unitárius egyházat 1948-ban elérte az iskolák államosítása, a teológiai képzést a közös protestáns teológiai intézet felállításával oldották meg. 1950 után a földek, épületek, irattárak, kegytárgyak elkobzása következett. Az egyház - követve a migrációt - új gyülekezeti bázisát a városokban teremtette meg. Súlyos keresztet vett magára, amikor az 1956-os magyarországi forradalom támogatását szervezte. Vezetőinek, lelkészeinek, teológiai hallgatóinak egytizedét bebörtönözték vagy kényszermunkára ítélték.

Az unitárius egyház rendszerfordulatot követő újjászerveződése más-más ütemben történik Romániában és Magyarországon. Erdélyben (80 ezer unitárius) 1993-ban ismét tanítani kezdtek a kolozsvári és a székelykeresztúri kollégiumban. 1996-ban mindkét unitárius egyházban módosult az egyházi alaptörvény. A magyar egyház (25-30 ezer unitárius) idén hivatalba lépett új püspöke, Rázmány Csaba (55) a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozata szerint (2001.03.03.) szerint az egyházszervezeti megújítás után napirendre került a második egyházközség megszervezése, a magyarországi szórványban élő hívek négy nagyobb lelkészi körzetének felállítása, a nyírségi (Kelet-Magyarország) cigánymisszió erősítése. Ugyancsak középtávú elképzelés, hogy növelik a vasárnapi iskolák számát, megnyitják az első felekezeti óvodát és az első szociális otthont, amelyekhez még nem rendelkeznek megfelelő helyiségekkel.

Forrás:
Rázmány Csaba püspök
Magyar Nemzet, 2001.03.03., az egyházi honlap anyaga,
Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 1998
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Történelem
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.34 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::