Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 12, 2006 05:33 CDT

Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai

Szerz�: . 1198 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Felhaszn�lva a N�GYSZ�Z �V 1568-1968, eml�kk�nyvet.

Istentisztelet�nk �s szertart�saink 400 �ves t�rt�net�nek vizsg�lata arr�l gy�z meg, hogy ezek hitelveink fejl�d�s�vel t�bb�-kev�sb� p�rhuzamosan alakultak. Ez al�l a t�rt�nelmi p�rhuzamoss�g al�l kiv�telt k�peznek t�rt�nelm�nknek azon korszakai, mid�n hatalmi t�nyez�k istentisztelet�nkre �s szertart�sainkra t�l�nk idegen hitelvek kifejez�s�t k�nyszer�tett�k.

Els� liturgusunk D�vid Ferenc volt. Liturgiai felfog�s�nak kezdeti szakasz�t val�sz�n�leg a Heltai G�sp�r �ltal 1557 t�j�n kinyomtatott �gend�sk�nyv t�kr�zi. D�vid Ferenc mint egyh�zalap�t� az els� kereszt�nyek p�ld�j�ra az istentiszteletet �s a szertart�sokat "az emberhez nem ill� �s nem �dv�ss�ges cerem�ni�kt�l" megtiszt�tva, a lehet� legegyszer�bb form�ban �s mozzanatokban �llap�totta meg. Az istentisztelet �nekl�sb�l, bibliaolvas�sb�l �s �r�smagyar�zatb�l �llott. Az istentisztelet f�bb mozzanatai: �nek, k�ny�rg�s, egyh�zi besz�d, k�ny�rg�s, meg�ld�s �s �nek. Az Uzoni Foszt�- f�le egyh�zt�rt�net megeml�ti, hogy a 17. sz�zadban, egyh�zunkban k�zhaszn�latban �llott egy �gend�sk�nyv, amely azonban elveszett. A Radeczki B�lint (1624) �s az Alm�si Gergely Mih�ly- f�le (1694) egyh�zi rendtart�sb�l megtudjuk, hogy egyh�zunkban m�g a 17. sz�zad. v�g�n is a D�vid Ferenc �ltal lefektetett liturgia volt �rv�nyben. A szomor� eml�k� 1638. �vi d�si egyezs�g �rzi azt az er�szakkal ellen�nk hozott hat�rozatot, mely szerint az unit�riusok Krisztus im�d�s�ra �s seg�ts�g�l h�v�s�ra k�teleztetnek. Az 1671. �vi k�vendi zsinat megtiltja, hogy "az ekl�zsi�kban babon�skod�sok gyakoroltassanak". Az 1698. �vi b�l�ni zsinat k�telezi a lengyel unit�riusokat, hogy "szertart�saikat igaz�ts�k az erd�lyiekhez".

�ltal�ban a 17. �s 18. sz�zadban t�bb zsinat foglalkozik istentiszteleti �s szertart�si k�rd�sekkel. A felvil�gosod�s pr�dik�torai mint Molnos D�vid, Sz�sz M�zes, K�rm�czi J�nos �s m�sok, mintegy f�lsz�zadon �t foglalkoznak liturgi�nk reformj�val �s er�lyesen k�vetelik az �j �nekesk�nyv meg�r�s�t �s k�zread�s�t. A Habsburgok elnyom� politik�ja azonban e nemes terv kereszt�lvitel�t megakad�lyozta. Az 1857. �vi F�tan�cs az �gend�sk�nyv �ssze�ll�t�s�val Sz�kely M�zest b�zza meg, aki h�rom �vvel k�s�bb, 1860ban be is ny�jtja az unit�rius �gend�sk�nyvet ezen a c�men: "Az erd�lyi unit�ria anyaszentegyh�z liturgi�ja, vagy istentisztelete �s az ezzel kapcsolatos szertart�sok rendje �s m�dja". Sajnos ez a munka is csak k�ziratban van meg. Kis szertart�si k�nyvet �ll�tott �ssze k�s�bb Kriza J�nos p�sp�k, mely tulajdonk�ppen a Sz�kely M�zes-f�le �gend�sk�nyvnek egy didaktikai v�ltozata. 1878-ban jelent meg Ferencz J�zsefnek az �gend�sk�nyve "Egyh�zszertart�si dolgozatok (�genda)" c�men. Ugyancsak Ferencz J�zef az "Unit�rius kis t�k�r" c. 1875-ben megjelent munk�j�ban r�viden ismertette az Unit�rius Egyh�z istentisztelet�t �s szertart�sait.

Az ut�bbi �vtizedekben t�bbek r�sz�r�l fejez�d�tt ki az �haj, hogy istentisztelet�nk �s szertart�saink revide�l�s al� vettessenek, ut�na pedig adass�k ki az �j �gend�sk�nyv. Sajnos ezek csak �hajt�sok maradtak, az �j, a mai unit�rizmusnak megfelel� �gend�sk�nyv �ssze�ll�t�sa a j�v� feladat�t k�pezi.

 1. Az unit�rius istentisztelet �s szertart�sok c�lja
 2. Az Unit�rius Egyh�z, mint az egyetemes kereszt�ny egyh�znak egy r�sze, elismeri az istentisztelet �s szertart�sok gyakorl�s�nak a sz�ks�gess�g�t, azonban a c�l megjel�l�s�t illet�en a t�bbi felekezetekt�l elt�r. Istentisztelet�nk �s szert�rsaink c�lj�t J�zus p�ld�j�ra k�t sz�ls�s�g k�z�tt jel�lj�k ki: az egyik a szertart�si formalizmus, mely a cerem�ni�knak nagy szerepet biztos�t, s�t az eg�sz vall�sos �letet a szertart�sok (szents�gek) gyakorl�s�ban jel�li meg; a m�sik a t�lzott racionalizmus, mely a legjelent�kenyebb szertart�saknak sem tulajdon�t fontoss�got. A k�t sz�ls�s�g k�z�tt �llva azt valljuk, hogy a szertart�s sz�ks�ges, de nem egyed�li �s kiz�r�lagos eszk�ze az �dv�ss�gnek. A szertart�sok nem arra val�k, hogy g�piesen k�zvet�ts�k az isteni kegyelmet �s az ezzel �sszek�t�tt �dv�ss�get, amint liturgi�i szaknyelven mondjuk: nem opus operatum jelleg�ek. A szertart�sok nem csatorn�k, amelyeken �t g�piesen k�zvet�t�dik Isten kegyelmi ereje, hanem amint k�t�nk mondja: k�teless�geinkre figyelmeztet� eszk�z�k, hogy �ltaluk J�zus p�ld�ja k�vet�s�re �s a j� cselekedetek gyakorl�s�ra buzduljunk. Mi unit�riusok az �n. �rt�kkereszt�nys�g �ll�spontj�n vagyunk.

  Az ember szellemi �s jellemi megv�ltoztat�s�t tartjuk szem el�tt. J�zus is ezt akarta. Ez�rt �lt, tan�tott, l�ngolt �s ez�rt halt meg a keresztf�n, hogy hat� p�ld�t �ll�tson el�nkbe, mik�ppen kell �llati term�szet�nket lek�zdeni �s emberi term�szet�nk nagyszer� eszm�nyeit megval�s�tani, m�s sz�val nemes�teni, emberr� v�lni. A szertart�sok nem k�szen hozz�k ezt a nemesed�st, hanem csak seg�tenek ennek el�r�s�ben. A szertart�s enn�lfogva nem lehet c�l, csup�n eszk�z, �t a c�l fel�. Az eszk�zt pedig soha nem szabad a c�llal felcser�lni. Els�dleges �s d�nt� feladat az embereknek a tan�tv�nny� nevel�se �s csak e feladat teljes�t�se ut�n, mint ennek k�ls� kifejez�se k�vetkezhetik a szertart�s. Els� teh�t a nevel�s, s az ut�n j�het a szertart�s, mely �br�zol egy szellem-erk�lcsi folyamatot, de nem helyettes�ti. Innen k�vetkezik, hogy a szertart�s �nmag�ban senkit sem �dv�z�t; az az embernek mag�nak tudata, vall�serk�lcsi �talak�t�s�ra ir�nyul� er�fesz�t�se, tev�kenys�ge n�lk�l semmit sem �r. A szertart�s teh�t nevel� eszk�z �t J�zuson kereszt�l a t�k�letess�g fel�, Isten fel�, az � orsz�ga fel�. C�lja kifejezni, �polni, fokozni, teremteni, �p�teni az emberben a tan�tv�nyt, a j�zusi embert. Hatni az �rtelemre, a sz�vre �s az akaratra egyar�nt; munk�lni a kereszt�ny szem�lyis�g kialakul�s�t az emberben. Eml�keztetni J�zusra, figyelmeztetni az evang�lumban lefektetett k�teless�geinkre, buzd�tani Tan�t�mester�nk k�vet�s�re. Az istentiszteletnek �s a szertart�soknak ezek szerint nem tulajdon�tunk csodatev� er�t, sem azt nem valljuk, hogy azok �ltal Isten akarat�t megv�ltoztathatjuk. Ellenkez�leg, amint Ferencz J�zsef tan�totta: "A szertart�s az Isten akaratja ir�nti kereszt�ny �nmegtagad�s jelleg�vel bir."

 3. Szertart�saink alapelvei

a) Minden szertart�si cselekm�nynek k�t oldala van : egy isteni �s egy emberi. Az unit�rius hitfelfog�s itt is mint mindenben azt jelenti, hogy nem �ldozom fel egyik oldalt sem a m�siknak A szertart�s emberi cselekm�ny isteni c�lkit�z�ssel.

b) A liturgiai cselekm�nyeinket nem tekintj�k v�glegesen lez�rt form�knak. Noha a jelenben fenn�ll� gyakorlathoz egys�gesen ragaszkodunk, m�gis k�l�n�s gondot ford�tunk arra, hogy a folytonos fejl�d�s lehet�s�ge biztos�tva legyen.

c) Fontos alapelv�nk az egy�ni �s k�z�ss�gi szempontok figyelembe v�tele. Az unit�rizmus itt is l�nyege szerint j�r el, mid�n e k�t keret egybeolvaszt�s�n f�radozik, a k�t szempont �sszhangos �rv�nyes�t�s�t k�veteli.

d) Az unit�rius szertart�snak �sszhangban kell �llania a kult�ra k�vetelm�nyeivel. Soha nem gyakoroltunk �s nem is fogunk gyakorolni olyan szertart�si cselekm�nyeket, amelyek az adott kor kult�r�j�val �s vall�serk�lcsi meggy�z�d�s�vel ellenkeznek.

e) Szertart�sainkban, an�lk�l, hogy egys�g�k megbomlan�k, �rv�nyes�lnek a t�rt�nelmi, hagyom�nyos �s n�pi tartalmak, region�lis n�prajzi jellegek.

f) Halad� tartalmukn�l �s m�lys�gesen humanista jelleg�kn�l fogva szertart�saink nem �tk�znek �ssze az �llami t�rv�nyekkel.

g) Szertart�sainkban az ellent�teket egy magasabb egys�gbe hoz� t�rekv�s is kifejez�sre jut abban, mid�n vigy�zunk arra, hogy a szertart�si cselekm�nyekben az egyetemes paps�g elve, valamint a papi kiz�r�lagoss�g elve k�z�tt a helyes k�z�p�t l�trej�jj�n. Ezen alapelvek ut�n vizsg�ljuk meg r�viden az istentisztelet �s a szer- tart�sok f�bb dologi felt�teleit �s alkot� elemeit.

 1. A templom

Noha vall�sunk egyik f� tan�t�sa, hogy Isten nem k�zzel csin�lt templomban lakik (Ap Csel 17: 24), hanem l�lekben �s igazs�gban im�dand� (J�n 4: 24),. m�gis az istentisztelet �s a szertart�sok saj�tos hely�nek a templomot tekintj�k. Templomaink feh�r falaikkal, sz�les ablakaikkal �ltal�ban kifejezik vall�sunk l�nyeges jellemvon�s�t: a vil�goss�got. �p�t�szeti st�lusukat illet�en igen tarka k�p �ll el�tt�nk. Az �ssz�kely fatornyos st�lust�l a g�tik�n �t, a legmodernebb szabad st�lusig mindenfajta templomunk van. Haj�, kar �s torn�c k�z�tt k�l�nbs�get nem tesz�nk. Templomaink f�bb r�szei: a torony a harangokkal, a sz�sz�k (legt�bb helyen a koron�nak nevezett d�sszel), �rasztala, f�rfi �s n�i �l�padok, valamint a karzat az orgon�val. A berendez�s alapelv��l az a protest�ns gondolat szolg�l, mely szerint az istentisztelet k�z�ppontj�ban a tan�t� sz�noklat �ll. Ez�rt templomaink k�zpontj�t a sz�sz�k �s az �rasztala k�pezik.

 1. Istentiszteleti �s szertart�si t�rgyak
 2. Istentiszteleti �s szertart�si t�rgyaink a k�vetkez�k: Biblia, imak�nyv, �nekesk�nyv, orgona, �rvacsorai ed�nyek, keresztel� poh�r, harang, pal�st �s gy�szlobog�.

  Szertart�sainkban h�rom szimb�lumunk van: a keny�r �s a bor az �rvacsor�n�l �s a tiszta v�z a keresztel�sn�l. El�bbiek J�zus megt�retett test�t �s kiontott v�r�t, ut�bbi a l�lek tisztas�g�t �s �rtatlans�g�t jelk�pezik.

  Az istentisztelet �s szertart�sok v�gz�sekor k�tf�le testtart�s szerepel: �ll�s (ima �s alapige felolvas�s k�zben), �s �l�s (pr�dik�ci� hallgat�s k�zben).

 3. Egyh�zi �nekl�s
 4. Az �nekl�s az istentiszteletnek az a mozzanata, mely �ltal a h�vek cselekv�leg bekapcsol�dnak az istentiszteletbe. Az �nekl�s el�seg�t�s�t szolg�lj�k �nekesk�nyveink, amelyek n�hol a templom padjaira is kit�ve v�rj�k az �nekelni szeret� h�veket. �nekesk�nyv�nk t�rt�nete hitelveink kialakul�s�nak t�rt�net�vel p�rhuzamos. Uzoni Foszt� szerint az els� �nekesk�nyv az

  1566 k�r�l szerkesztett n�met nyelv� zsolt�rosk�nyv, amelyet a sz�sz unit�riusok 1716-ig haszn�ltak. A m�sodik �nekesk�nyv�nk a D�vid Ferenc �s munkat�rsai �ltal szerzett "Isteni dics�retek" c�m�, mely t�bb kiad�st �rt meg s minden alkalommal b�v�lt, m�dosult. Az utols� kiad�sa "Isteni dics�retek, im�ds�gos �s vigasztal� �nekek" c�men 17-77-ben jelent meg. Az 1582 t�j�n Bog�ti Fazekas Mikl�s �ltal k�sz�tett zsolt�rford�t�s, melyet az unit�riusok hossz� id�n �t haszn�ltak, csak k�ziratban maradt fenn. Hasonl�k�ppen k�ziratos form�ban haszn�lt�k �s maradt fenn a Tordai J�nos �ltal k�sz�tett zsolt�rford�t�s is. 1837-ben jelent meg "Istent dics��t� magasztal�sok �s esedez�sek" c�men egyh�zunk �j �nekes k�nyve. Az �nekesk�nyvet A. Sz�kely S�ndor szerkesztette a r�gi �nekesk�nyv alapj�n. Az �nekesk�nyv hat kiad�st �rt el s 1924-ig volt haszn�latban. 1924-ben jelent meg az egyh�znak harmadik �j �nekesk�nyve, melyet P�lfi M�rton tan�r �ll�tott �ssze. Ez a jelenleg haszn�latban lev� �nekesk�nyv�nk els� kiad�sa, napjainkig nyolc kiad�st �rt meg; az utols� 1957-b�I val�. (�n�ll� �nekgy�jtem�nyt k�pezett a halotti �nekesk�nyv, melynek az els� ismert kiad�sa 1660-ban, a hetedik �s utols� 1856-ban jelent meg. A halotti �nekesk�nyvet 1924-ben beolvasztott�k az �j egyh�zi �nekesk�nyvbe. A jelenleg haszn�latban lev� egyh�zi �nekesk�nyv�nk 320 �neket tartalmaz. Az �nekek a k�vetkez� szempontok szerint csoportosulnak: kezd�, k�z, vas�rnapi, h�tk�znapi, t�redelmes, �nnepi, �rvacsorai, zsolt�rok, alkalmi, vigasztal�, z�r� �s temet�si �nekek, valamint az �j �nekek. Egyh�zi �nekeink k�v�nnival�t hagynak maguk ut�n s egy �jabb kiad�sban gondoskodnunk kell arr�l, hogy �nekeink sz�vege minden tekintetben �sszhangban �lljon hitelveinkkel �s az im�dkoz� l�lek ig�nyeivel.

 5. Ima, im�dkoz�s
 6. Az ima Istennel val� szem�lyes kapcsolatunk �lm�nyeinek emberi szavakban val� kifejez�se. Az unit�rius embernek olyan im�ra van sz�ks�ge, mely az � saj�tos hit�lm�ny�t fejezi ki. Minthogy ez az �lm�ny egy�ni, az im�ds�gnak is t�bb�-kev�sbe egy�ninek, azaz szabadnak kell lennie. Mi unit�r�usok a szabad, k�tetlen im�dkoz�snak vagyunk a h�vei. A klasszikus ima form�khoz sem ragaszkodunk mereven. Im�ink szerkezeti menete hit�lm�ny l�lektani kifejez�s�nek az �tj�t igyekszik k�vetni. �gy im�dkozunk, ahogyan a l�lek adja nek�nk im�dkozni. Im�inkban a gy�lekezet lelki �llapot�t, sz�ks�g�rzet�t, lelkiismereti, Isten ut�ni v�gyakoz�s�t igyeksz�nk kifejezni. Vallom�sainkban nem annyira a b�nt, az elesetts�get, mint ink�bb a megjavul�s, felemelked�s lehet�s�g�t hangoztatjuk. Im�ink hangulata pozit�v, �p�t� �s optimista hangulat. Nem szeretj�k im�inkban Istent t�ls�gosan elt�vol�tani magunkt�l, ellenkez�leg Isten �s ember hasonl�nyeg�s�g�t, az Istenhez hasonl�kk� val� v�l�sunk lehet�s�g�t szeretj�k hangs�lyozni. Istenhez nem �gy fordulunk, mint abszol�t szuver�n �rhoz a rab, hanem mint szeret� j� aty�hoz a b�z� lelki gyermek. Tart�zkodunk att�l, hogy a term�szeti �s t�rsadalmi t�rv�nyekkel ellenkez� dolgokat k�rj�nk Istent�l. K�r�seink t�rgya nem a v�gy, vagy sz�ks�g�rzet konkr�t t�rgya, hanem olyan szem�lyes k�pess�gek, melyekkel �hajunk t�rgy�t el�rhetj�k, megval�s�thatjuk. �gy pl. nem kenyeret k�r�nk, hanem er�t �s k�pess�get ahhoz, hogy a keny�r�rt dolgozhassunk. Im�dkozunk egym�s�rt, csal�dunk�rt, egyh�zunk�rt, haz�nk�rt �s a vil�g b�k�j��rt. Egy�ni im�dkoz�sunkban seg�ts�get ny�jtanak az imak�nyvek is. Leg�jabban Dr. Kiss Elek p�sp�k �ltal 1965-ben �rt �s kiadott imak�nyv teljes�t h�veink sor�ban l�leknemes�t�, fennk�lt szolg�latot.

 7. Pr�dik�ci�
 8. Istentisztelet�nk legf�bb cselekm�nye az egyh�zi besz�d vagy pr�dik�ci�. Az unit�rius pr�dik�ci� nem puszta igehirdet�s, vagyis nem az "�ntev�keny", az ember cselekv� magatart�sa n�lk�l is hat� ige g�pies k�zvet�t�se; nem propaganda vagy rekl�mtev�kenys�g az egyh�z �s szertart�sai mellett; nem k�zismereteket terjeszt� el�ad�s; nem sz�rakoztat� vagy eszt�tikai �lm�nyt ny�jt� rnegnyilatkoz�s; nem a moraliz�l�s eszk�ze; nem teol�giai �ll�spontok sz�cs�ve; nem vall�si pol�mi�k m�dszere; nem is �r�smagyar�zat csup�n. Az unit�rius egyh�zi besz�d nevel�, kereszt�ny jellemet form�l�, j�zusi szem�lyis�get �p�t� tev�kenys�g. Eszk�ze a nyelv, m�dszere a k�zl�s, c�lja az �rtelem felvil�gos�t�sa, a hit �s lelkiismeret fel�breszt�se, a cselekv� akarat megind�t�sa a legf�bb j� ir�ny�ba: Istenorsz�ga ir�ny�ba. Egyh�zi besz�deink bibliai textusb�l indulnak ki, de fel�lelik az egyetemes isteni kinyilatkoztat�s egy�b ter�leteit is.

  Pr�dik�ci�-irodalmunk rendk�v�l gazdag. D�vid Ferenct�l napjainkig, n�gy �vsz�zadon �t haz�nk k�l�nb�z� k�nyvt�raiban az unit�rius pr�dik�ci�k ezrei gy�ltek �ssze. Ezek a pr�dik�ci�k h� t�krei a k�l�nb�z� korok hitelvi �s szertart�si �let�nek. Pr�dik�ci� irodalmunkban t�bb korszakot k�l�nb�ztet�nk meg, melyek az unit�rius szellem kifejl�d�s�nek is a korszakai. �gy pl. D�vid Ferenc kora; Enyedi Gy�rgy, �rkosi Benedek �s Kereszturi S�muel hiter�s�t�, hitvit�z� korszaka; Szent�brah�mi Mih�ly, Feh�rv�ri S�muel, Geiza J�zsef �s Kozma Mih�ly �n. skolasztikus teol�giz�l� korszaka. Majd k�vetkezik egyh�zt�rt�nelm�nk legnagyobb �s legd�cs�bb karszaka: a felvil�gosod�s, melynek k�pvisel�i az �j unit�rius szellem megform�l�i voltak: mint K�rm�czi J�nos, Kozma Gergely, M�rkos Gy�rgy, Sz�sz M�zes, Molnos D�vid, Kiss Mih�ly, Szilveszter Gy�rgy, F�zi J�nos �s m�sok. A felvil�gosod�s a 18. sz�zad k�zep�n t�lzott racionalizmusba merevedett bele, melyb�l Kriza J�nos �n. "sz�vteol�gi�ja" emelte ki. Ennek a korszaknak a k�pvisel�i Kriza J�noson k�v�l m�g Gy�ngy�si Istv�n, Albert J�nos, R�diger G�za, P�terfi S�ndor, Marosi Gergely stb. Kriz��k k�r�t a sz�zad probl�m�ival val� foglalkoz�s �s a szabadelv�seg jellemez. Ide tartoznak: Ferencz J�zsef, Koronka Antal, Sim�n Domokos, Csegezi L�szl�, Raffai Domokos �s m�sok. A k�t pr�dik�ci�i iskola szint�zise P�terfi D�nes k�re volt, melynek jellemz� von�sa a formai t�k�letess�gre val� t�rekv�s. Nevezetes k�pvisel�i voltak: P�terfi D�nes, Derzsi K�roly, G�l Mikl�s, �rm�si K�lm�n, M�zes Andr�s, N�meth Istv�n �s m�sok. A 20. sz�zad t�bb ir�nyban indul el. K�zponti probl�m�ja a k�z�leti kereszt�nys�g �s az �rt�kkereszt�nys�g. Nagy szolg�latot tettek a pr�dik�ci�-irodalomnak a Kereszt�ny Magvet� �s Unit�rius Sz�sz�k c. foly�irataink.

 9. Istentisztelet
 10. Az istentisztelet, amelyre vonatkoz�lag a szertart�sok c�lkit�z�s�vel �s alapelveivel kapcsolatosan v�zolt meg�llap�t�sok mindenben vonatkoznak, n�gy �vsz�zad alatt szerkezet�ben alig v�ltozott. Alapelemei: �nek, ima, bibliaolvas�s, �s pr�dik�ci�. Mozzanatainak sorrendje megfelel a logika �s a vall�sl�lektan t�rv�nyeinek: kezd��nek, (�llva), �l� vagy �n. derekas �nek, ima, �ri ima, k�z�nek, textusolvas�s, pr�dik�ci�, �ri ima, z�r� ima, meg�ld�s �s �nek.

 11. Keresztel�s
 12. A keresztel�s k�t�nk meg�llap�t�sa szerint az a vall�sos szertart�s, amellyel az embert a kereszt�ny egyh�z tagjai k�z� felvessz�k. A keresztel�s teh�t nem �rd�g�z�s, nem az eredeti b�n lemos�sa, nem �dvszerz� elj�r�s, nem is babon�s t�nyked�s, hanem egyszer�en �s vil�gosan: felv�teli, beiktat�si szertart�s. C�lja: megk�sz�nni Istennek a gyermek�ld�st, kifejezni �nnep�lyes form�ban a sz�l�k �r�m�t �s boldogs�g�t; figyelmeztetni a sz�l�ket, keresztsz�l�ket �s a gy�lekezetet azokra a k�teless�gekre, melyek teljes�t�se �ltal a gyermek t�nylegesen kereszt�nny�, azaz J�zus tan�tv�ny�v� v�lik; fel�breszteni a felel�ss�g tudat�t benn�k �s elk�telezni �ket arra, hogy a megkeresztelend� gyermek kereszt�nny� nevel�se �rdek�ben, val�ban mindent meg fognak tenni. A gyermeket kereszt�nny� nem a szertart�s t�nye teszi, hanem az a nevel� tev�kenys�g, mely a keresztel�s alkalm�val kezdet�t veszi, s amelynek v�llal�s�ra a gyermek hozz�tartoz�it �nnep�lyesen elk�telezz�k. A kereszte1�snek lehet�leg a templomban kell t�rt�nnie a k�vetkez� gyakorlatban lev� szertart�si sorrend szerint: �nek, foh�sz, textus, �genda, ima, �ri ima, a keresztel�s cselekm�nye �s �ld�s.

 13. �rvacsora
 14. Az �rvacsora J�zus �ltal rendelt szertart�s. Semmi k�ts�g nem f�r ahhoz, hogy J�zus eml�kk�nt hagyta tan�tv�nyaira �s k�vet�ire. "Valah�nyszor ezt cselekszitek, az �n eml�kezetemre tegy�tek". K�r, hogy a t�rt�nelmi kereszt�nys�g a J�zusra val� eml�kez�snek ebb�l a p�ratlanul sz�p eszk�z�b�l dogm�t k�sz�tett, az �tl�nyeg�l�s dogm�j�t. Az �rvacsora a dogmakereszt�nys�g felfog�s�ban a leghathat�sabb �dvszerz� cselekm�ny. Szerint�nk is tekinthet� �dvszerz� szertart�snak az �rvacsora, csakhogy eg�szen m�s �rtelemben. Hit�nk szerint az �rvacsora J�zusra eml�keztet, p�ld�ja k�vet�s�re buzd�t s ennek rendj�n megteremti a lelki, alanyi felt�teleit annak, hogy b�neinket elhagyjuk, megjavuljunk, megtisztuljunk, Istenhez jussunk, azaz �dv�z�lj�nk. J�zussal egy�tt mi sem tulajdon�tunk az �rvacsor�nak csodatev� k�pess�get, g�piesen hat� er�t. Az �rvacsora mint maga J�zus is, �t az �dv�ss�g fel�, Isten fel�, a t�k�letess�g fel�. Ez az �t nem visz minket olyan �rtelemben, mint a mozg� l�pcs�, ezen az �ton nek�nk kell j�rnunk. Az �t csak elhat�rol t�rben s ir�nyt mutat, de mag�t a mozg�st a c�l fel�, magunk kell, hogy v�gezz�k.

  Az �rvacsora keny�rb�l �s borb�l �ll. A keny�r J�zus megt�retett test�t, a bor J�zus kiontatott v�r�t jelk�pezi vagy �br�zolja. Az �rvacsora anyagi felt�telei enn�lfogva nem hordoz�i, hanem �br�zol�i J�zusnak, nem �t mag�t adj�k nek�nk, hanem utat mutatnak fel�je. Hit�nk szerint az �rvacsora k�zvetlen cselekm�ny�n�l is fontosabb az el�k�sz�let, valamint az �rvacsora felv�tel�nek pillanat�ban saj�t lelkiismeret�nk el�tt, Isten el�tt v�llalt erk�lcsi k�telezetts�g�nk betart�sa. Az el�k�sz�let f�bb mozzanatai: �szinte �s er�teljes �nvizsg�lat, illetve �nb�r�lat; hib�ink, b�neink sz�mbav�tele, el�t�l�se, megb�n�sa; fogadalomt�tel arra, hogy soha t�bb� hib�t, b�nt nem k�vet�nk el; az ellen�nk v�tetteknek megbocs�tunk, akiknek mi v�tett�nk, azokt�l bocs�natot k�r�nk; sokat �s sz�v�nkb�l im�dkozunk, mindenekkel j�t tesz�nk; s hogy mindezt min�l hathat�sabban gyakorolhassuk, J�zusra gondolunk, evang�lium�nak berkeiben j�runk.

  Mi unit�riusok �venk�nt n�gyszer vesz�nk �rvacsor�t: kar�csony, h�sv�t, p�nk�sd els� napj�n, valamint az �szi h�laad�s �nnep�n, szeptember utols� vas�rnapj�n. Az �rvacsoraoszt�s szertart�si sorrendje: istentisztelet, �rvacsorai felh�v�s, �rvacsorai �nek, textus, �genda, ima, �ri ima, �rvacsoraoszt�s a f�rfi nemnek, �rvacsoraoszt�s a n�i nemnek, z�r�ima, meg�ld�s �s z�r��nek.

 15. Konfirm�ci�
 16. Amint neve is mutatja ez a szertart�s a hitben val� meger�s�d�s szertart�sa, a gyermek �nnep�lyes �tl�p�se az ifj�korba, s ezzel kapcsolatban kereszt�ny elveinek �ntudatoss� v�l�sa.

  A konfirm�ci� l�nyeges mozzanata: fogadalomt�tel �s az �rvacsora. Szertart�si sorrendje: istentisztelet, ima, �nek, kik�rdez�s, fogadalomt�tel, �rvacsora, egyh�ztagg� fogad�s, meg�ld�s �s z�r��nek.

 17. Esket�s
 18. A csal�d a t�rsadalom alapszervezete l�v�n, igen fontos, hogy az vall�serk�lcsi keretek k�z�tt induljon el. Ev�gre alakult ki egyh�zunkban is a h�zass�g meg�ld�sa, vagyis az esket�s szertart�sa. Ez a szertart�s legt�bbsz�r a templomban, �nnep�lyes keretek k�z�tt megy v�gbe. Az esket�snek sem tulajdon�tunk misztikus vagy szents�g jelleget. C�lunk az, hogy a h�zasuland�k el�tt a csal�di �letre vonatkoz� isteni kinyilatkoztat�st el�t�rjuk, azt megmagyar�zzuk, s az abb�l foly� k�teless�geik teljes�t�s�re figyelm�ket felh�vjuk, a h�s�gesk� sz�veg�ben foglaltakat a lelk�kre k�ss�k. Az esket�s szertart�si sorrendje: alkalmi �nek, foh�sz, majd textus, esket�si �genda, ima, �ri ima, az esket�si formula �s a meg�ld�s.

 19. Temet�s

A temet�s hitfelfog�sunk szerint nem arra val�, hogy a halott s�ron t�li �llapot�t befoly�solja. A temet�s a halott kopors�ja mellett, de nem a halottnak sz�l, hanem az �l�knek. C�lja: a hal�l fogalm�nak helyes �rtelmez�se; a halott �let�nek pozit�v ki�rt�kel�se, nevel��rt�k� tartalm�nak kiakn�z�sa; a gy�szol�k vigasztal�sa; Isten hatalm�nak �rz�keltet�se; az �r�k�letbe vetett hit elm�ly�t�se; a hal�l ut�ni �t�let tudatos�t�sa; a v�gb�cs� megrend�t� hangulat�nak pozit�v �s �p�t�mederbe val� terel�se.

Megk�l�nb�ztet�nk: h�zn�l, templomban �s a s�rn�l v�gzett temet�si szertart�st. Ezek k�z�tt csak szertart�si k�l�nbs�g van. A temet�si szertart�s menete: �nek, ima, k�z�nek, textus, halotti besz�d, b�cs�ztat�, ima, �ld�s �s �nek.

Temet�seinken sz�mos n�pi szok�s is �rv�nyes�l. Az unit�rius istentisztelet �s szertart�s l�nyeg�t legjobban J�zusnak a k�vetkez� tan�t�sa foglalja �ssze: "Az Isten l�lek; �s a kik �t im�dj�k, sz�ks�g, hogy l�lekben �s igazs�gban im�dj�k." (J�n 4: 24.)
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Liturgia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.25 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|