Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 12, 2006 05:33 CDT

Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai

Szerz�: . 1198 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Felhaszn�lva a N�GYSZ�Z �V 1568-1968, eml�kk�nyvet.

Istentisztelet�nk �s szertart�saink 400 �ves t�rt�net�nek vizsg�lata arr�l gy�z meg, hogy ezek hitelveink fejl�d�s�vel t�bb�-kev�sb� p�rhuzamosan alakultak. Ez al�l a t�rt�nelmi p�rhuzamoss�g al�l kiv�telt k�peznek t�rt�nelm�nknek azon korszakai, mid�n hatalmi t�nyez�k istentisztelet�nkre �s szertart�sainkra t�l�nk idegen hitelvek kifejez�s�t k�nyszer�tett�k.

Els� liturgusunk D�vid Ferenc volt. Liturgiai felfog�s�nak kezdeti szakasz�t val�sz�n�leg a Heltai G�sp�r �ltal 1557 t�j�n kinyomtatott �gend�sk�nyv t�kr�zi. D�vid Ferenc mint egyh�zalap�t� az els� kereszt�nyek p�ld�j�ra az istentiszteletet �s a szertart�sokat "az emberhez nem ill� �s nem �dv�ss�ges cerem�ni�kt�l" megtiszt�tva, a lehet� legegyszer�bb form�ban �s mozzanatokban �llap�totta meg. Az istentisztelet �nekl�sb�l, bibliaolvas�sb�l �s �r�smagyar�zatb�l �llott. Az istentisztelet f�bb mozzanatai: �nek, k�ny�rg�s, egyh�zi besz�d, k�ny�rg�s, meg�ld�s �s �nek. Az Uzoni Foszt�- f�le egyh�zt�rt�net megeml�ti, hogy a 17. sz�zadban, egyh�zunkban k�zhaszn�latban �llott egy �gend�sk�nyv, amely azonban elveszett. A Radeczki B�lint (1624) �s az Alm�si Gergely Mih�ly- f�le (1694) egyh�zi rendtart�sb�l megtudjuk, hogy egyh�zunkban m�g a 17. sz�zad. v�g�n is a D�vid Ferenc �ltal lefektetett liturgia volt �rv�nyben. A szomor� eml�k� 1638. �vi d�si egyezs�g �rzi azt az er�szakkal ellen�nk hozott hat�rozatot, mely szerint az unit�riusok Krisztus im�d�s�ra �s seg�ts�g�l h�v�s�ra k�teleztetnek. Az 1671. �vi k�vendi zsinat megtiltja, hogy "az ekl�zsi�kban babon�skod�sok gyakoroltassanak". Az 1698. �vi b�l�ni zsinat k�telezi a lengyel unit�riusokat, hogy "szertart�saikat igaz�ts�k az erd�lyiekhez".

�ltal�ban a 17. �s 18. sz�zadban t�bb zsinat foglalkozik istentiszteleti �s szertart�si k�rd�sekkel. A felvil�gosod�s pr�dik�torai mint Molnos D�vid, Sz�sz M�zes, K�rm�czi J�nos �s m�sok, mintegy f�lsz�zadon �t foglalkoznak liturgi�nk reformj�val �s er�lyesen k�vetelik az �j �nekesk�nyv meg�r�s�t �s k�zread�s�t. A Habsburgok elnyom� politik�ja azonban e nemes terv kereszt�lvitel�t megakad�lyozta. Az 1857. �vi F�tan�cs az �gend�sk�nyv �ssze�ll�t�s�val Sz�kely M�zest b�zza meg, aki h�rom �vvel k�s�bb, 1860ban be is ny�jtja az unit�rius �gend�sk�nyvet ezen a c�men: "Az erd�lyi unit�ria anyaszentegyh�z liturgi�ja, vagy istentisztelete �s az ezzel kapcsolatos szertart�sok rendje �s m�dja". Sajnos ez a munka is csak k�ziratban van meg. Kis szertart�si k�nyvet �ll�tott �ssze k�s�bb Kriza J�nos p�sp�k, mely tulajdonk�ppen a Sz�kely M�zes-f�le �gend�sk�nyvnek egy didaktikai v�ltozata. 1878-ban jelent meg Ferencz J�zsefnek az �gend�sk�nyve "Egyh�zszertart�si dolgozatok (�genda)" c�men. Ugyancsak Ferencz J�zef az "Unit�rius kis t�k�r" c. 1875-ben megjelent munk�j�ban r�viden ismertette az Unit�rius Egyh�z istentisztelet�t �s szertart�sait.

Az ut�bbi �vtizedekben t�bbek r�sz�r�l fejez�d�tt ki az �haj, hogy istentisztelet�nk �s szertart�saink revide�l�s al� vettessenek, ut�na pedig adass�k ki az �j �gend�sk�nyv. Sajnos ezek csak �hajt�sok maradtak, az �j, a mai unit�rizmusnak megfelel� �gend�sk�nyv �ssze�ll�t�sa a j�v� feladat�t k�pezi.

 1. Az unit�rius istentisztelet �s szertart�sok c�lja
 2. Az Unit�rius Egyh�z, mint az egyetemes kereszt�ny egyh�znak egy r�sze, elismeri az istentisztelet �s szertart�sok gyakorl�s�nak a sz�ks�gess�g�t, azonban a c�l megjel�l�s�t illet�en a t�bbi felekezetekt�l elt�r. Istentisztelet�nk �s szert�rsaink c�lj�t J�zus p�ld�j�ra k�t sz�ls�s�g k�z�tt jel�lj�k ki: az egyik a szertart�si formalizmus, mely a cerem�ni�knak nagy szerepet biztos�t, s�t az eg�sz vall�sos �letet a szertart�sok (szents�gek) gyakorl�s�ban jel�li meg; a m�sik a t�lzott racionalizmus, mely a legjelent�kenyebb szertart�saknak sem tulajdon�t fontoss�got. A k�t sz�ls�s�g k�z�tt �llva azt valljuk, hogy a szertart�s sz�ks�ges, de nem egyed�li �s kiz�r�lagos eszk�ze az �dv�ss�gnek. A szertart�sok nem arra val�k, hogy g�piesen k�zvet�ts�k az isteni kegyelmet �s az ezzel �sszek�t�tt �dv�ss�get, amint liturgi�i szaknyelven mondjuk: nem opus operatum jelleg�ek. A szertart�sok nem csatorn�k, amelyeken �t g�piesen k�zvet�t�dik Isten kegyelmi ereje, hanem amint k�t�nk mondja: k�teless�geinkre figyelmeztet� eszk�z�k, hogy �ltaluk J�zus p�ld�ja k�vet�s�re �s a j� cselekedetek gyakorl�s�ra buzduljunk. Mi unit�riusok az �n. �rt�kkereszt�nys�g �ll�spontj�n vagyunk.

  Az ember szellemi �s jellemi megv�ltoztat�s�t tartjuk szem el�tt. J�zus is ezt akarta. Ez�rt �lt, tan�tott, l�ngolt �s ez�rt halt meg a keresztf�n, hogy hat� p�ld�t �ll�tson el�nkbe, mik�ppen kell �llati term�szet�nket lek�zdeni �s emberi term�szet�nk nagyszer� eszm�nyeit megval�s�tani, m�s sz�val nemes�teni, emberr� v�lni. A szertart�sok nem k�szen hozz�k ezt a nemesed�st, hanem csak seg�tenek ennek el�r�s�ben. A szertart�s enn�lfogva nem lehet c�l, csup�n eszk�z, �t a c�l fel�. Az eszk�zt pedig soha nem szabad a c�llal felcser�lni. Els�dleges �s d�nt� feladat az embereknek a tan�tv�nny� nevel�se �s csak e feladat teljes�t�se ut�n, mint ennek k�ls� kifejez�se k�vetkezhetik a szertart�s. Els� teh�t a nevel�s, s az ut�n j�het a szertart�s, mely �br�zol egy szellem-erk�lcsi folyamatot, de nem helyettes�ti. Innen k�vetkezik, hogy a szertart�s �nmag�ban senkit sem �dv�z�t; az az embernek mag�nak tudata, vall�serk�lcsi �talak�t�s�ra ir�nyul� er�fesz�t�se, tev�kenys�ge n�lk�l semmit sem �r. A szertart�s teh�t nevel� eszk�z �t J�zuson kereszt�l a t�k�letess�g fel�, Isten fel�, az � orsz�ga fel�. C�lja kifejezni, �polni, fokozni, teremteni, �p�teni az emberben a tan�tv�nyt, a j�zusi embert. Hatni az �rtelemre, a sz�vre �s az akaratra egyar�nt; munk�lni a kereszt�ny szem�lyis�g kialakul�s�t az emberben. Eml�keztetni J�zusra, figyelmeztetni az evang�lumban lefektetett k�teless�geinkre, buzd�tani Tan�t�mester�nk k�vet�s�re. Az istentiszteletnek �s a szertart�soknak ezek szerint nem tulajdon�tunk csodatev� er�t, sem azt nem valljuk, hogy azok �ltal Isten akarat�t megv�ltoztathatjuk. Ellenkez�leg, amint Ferencz J�zsef tan�totta: "A szertart�s az Isten akaratja ir�nti kereszt�ny �nmegtagad�s jelleg�vel bir."

 3. Szertart�saink alapelvei

a) Minden szertart�si cselekm�nynek k�t oldala van : egy isteni �s egy emberi. Az unit�rius hitfelfog�s itt is mint mindenben azt jelenti, hogy nem �ldozom fel egyik oldalt sem a m�siknak A szertart�s emberi cselekm�ny isteni c�lkit�z�ssel.

b) A liturgiai cselekm�nyeinket nem tekintj�k v�glegesen lez�rt form�knak. Noha a jelenben fenn�ll� gyakorlathoz egys�gesen ragaszkodunk, m�gis k�l�n�s gondot ford�tunk arra, hogy a folytonos fejl�d�s lehet�s�ge biztos�tva legyen.

c) Fontos alapelv�nk az egy�ni �s k�z�ss�gi szempontok figyelembe v�tele. Az unit�rizmus itt is l�nyege szerint j�r el, mid�n e k�t keret egybeolvaszt�s�n f�radozik, a k�t szempont �sszhangos �rv�nyes�t�s�t k�veteli.

d) Az unit�rius szertart�snak �sszhangban kell �llania a kult�ra k�vetelm�nyeivel. Soha nem gyakoroltunk �s nem is fogunk gyakorolni olyan szertart�si cselekm�nyeket, amelyek az adott kor kult�r�j�val �s vall�serk�lcsi meggy�z�d�s�vel ellenkeznek.

e) Szertart�sainkban, an�lk�l, hogy egys�g�k megbomlan�k, �rv�nyes�lnek a t�rt�nelmi, hagyom�nyos �s n�pi tartalmak, region�lis n�prajzi jellegek.

f) Halad� tartalmukn�l �s m�lys�gesen humanista jelleg�kn�l fogva szertart�saink nem �tk�znek �ssze az �llami t�rv�nyekkel.

g) Szertart�sainkban az ellent�teket egy magasabb egys�gbe hoz� t�rekv�s is kifejez�sre jut abban, mid�n vigy�zunk arra, hogy a szertart�si cselekm�nyekben az egyetemes paps�g elve, valamint a papi kiz�r�lagoss�g elve k�z�tt a helyes k�z�p�t l�trej�jj�n. Ezen alapelvek ut�n vizsg�ljuk meg r�viden az istentisztelet �s a szer- tart�sok f�bb dologi felt�teleit �s alkot� elemeit.

 1. A templom

Noha vall�sunk egyik f� tan�t�sa, hogy Isten nem k�zzel csin�lt templomban lakik (Ap Csel 17: 24), hanem l�lekben �s igazs�gban im�dand� (J�n 4: 24),. m�gis az istentisztelet �s a szertart�sok saj�tos hely�nek a templomot tekintj�k. Templomaink feh�r falaikkal, sz�les ablakaikkal �ltal�ban kifejezik vall�sunk l�nyeges jellemvon�s�t: a vil�goss�got. �p�t�szeti st�lusukat illet�en igen tarka k�p �ll el�tt�nk. Az �ssz�kely fatornyos st�lust�l a g�tik�n �t, a legmodernebb szabad st�lusig mindenfajta templomunk van. Haj�, kar �s torn�c k�z�tt k�l�nbs�get nem tesz�nk. Templomaink f�bb r�szei: a torony a harangokkal, a sz�sz�k (legt�bb helyen a koron�nak nevezett d�sszel), �rasztala, f�rfi �s n�i �l�padok, valamint a karzat az orgon�val. A berendez�s alapelv��l az a protest�ns gondolat szolg�l, mely szerint az istentisztelet k�z�ppontj�ban a tan�t� sz�noklat �ll. Ez�rt templomaink k�zpontj�t a sz�sz�k �s az �rasztala k�pezik.

 1. Istentiszteleti �s szertart�si t�rgyak
 2. Istentiszteleti �s szertart�si t�rgyaink a k�vetkez�k: Biblia, imak�nyv, �nekesk�nyv, orgona, �rvacsorai ed�nyek, keresztel� poh�r, harang, pal�st �s gy�szlobog�.

  Szertart�sainkban h�rom szimb�lumunk van: a keny�r �s a bor az �rvacsor�n�l �s a tiszta v�z a keresztel�sn�l. El�bbiek J�zus megt�retett test�t �s kiontott v�r�t, ut�bbi a l�lek tisztas�g�t �s �rtatlans�g�t jelk�pezik.

  Az istentisztelet �s szertart�sok v�gz�sekor k�tf�le testtart�s szerepel: �ll�s (ima �s alapige felolvas�s k�zben), �s �l�s (pr�dik�ci� hallgat�s k�zben).

 3. Egyh�zi �nekl�s
 4. Az �nekl�s az istentiszteletnek az a mozzanata, mely �ltal a h�vek cselekv�leg bekapcsol�dnak az istentiszteletbe. Az �nekl�s el�seg�t�s�t szolg�lj�k �nekesk�nyveink, amelyek n�hol a templom padjaira is kit�ve v�rj�k az �nekelni szeret� h�veket. �nekesk�nyv�nk t�rt�nete hitelveink kialakul�s�nak t�rt�net�vel p�rhuzamos. Uzoni Foszt� szerint az els� �nekesk�nyv az

  1566 k�r�l szerkesztett n�met nyelv� zsolt�rosk�nyv, amelyet a sz�sz unit�riusok 1716-ig haszn�ltak. A m�sodik �nekesk�nyv�nk a D�vid Ferenc �s munkat�rsai �ltal szerzett "Isteni dics�retek" c�m�, mely t�bb kiad�st �rt meg s minden alkalommal b�v�lt, m�dosult. Az utols� kiad�sa "Isteni dics�retek, im�ds�gos �s vigasztal� �nekek" c�men 17-77-ben jelent meg. Az 1582 t�j�n Bog�ti Fazekas Mikl�s �ltal k�sz�tett zsolt�rford�t�s, melyet az unit�riusok hossz� id�n �t haszn�ltak, csak k�ziratban maradt fenn. Hasonl�k�ppen k�ziratos form�ban haszn�lt�k �s maradt fenn a Tordai J�nos �ltal k�sz�tett zsolt�rford�t�s is. 1837-ben jelent meg "Istent dics��t� magasztal�sok �s esedez�sek" c�men egyh�zunk �j �nekes k�nyve. Az �nekesk�nyvet A. Sz�kely S�ndor szerkesztette a r�gi �nekesk�nyv alapj�n. Az �nekesk�nyv hat kiad�st �rt el s 1924-ig volt haszn�latban. 1924-ben jelent meg az egyh�znak harmadik �j �nekesk�nyve, melyet P�lfi M�rton tan�r �ll�tott �ssze. Ez a jelenleg haszn�latban lev� �nekesk�nyv�nk els� kiad�sa, napjainkig nyolc kiad�st �rt meg; az utols� 1957-b�I val�. (�n�ll� �nekgy�jtem�nyt k�pezett a halotti �nekesk�nyv, melynek az els� ismert kiad�sa 1660-ban, a hetedik �s utols� 1856-ban jelent meg. A halotti �nekesk�nyvet 1924-ben beolvasztott�k az �j egyh�zi �nekesk�nyvbe. A jelenleg haszn�latban lev� egyh�zi �nekesk�nyv�nk 320 �neket tartalmaz. Az �nekek a k�vetkez� szempontok szerint csoportosulnak: kezd�, k�z, vas�rnapi, h�tk�znapi, t�redelmes, �nnepi, �rvacsorai, zsolt�rok, alkalmi, vigasztal�, z�r� �s temet�si �nekek, valamint az �j �nekek. Egyh�zi �nekeink k�v�nnival�t hagynak maguk ut�n s egy �jabb kiad�sban gondoskodnunk kell arr�l, hogy �nekeink sz�vege minden tekintetben �sszhangban �lljon hitelveinkkel �s az im�dkoz� l�lek ig�nyeivel.

 5. Ima, im�dkoz�s
 6. Az ima Istennel val� szem�lyes kapcsolatunk �lm�nyeinek emberi szavakban val� kifejez�se. Az unit�rius embernek olyan im�ra van sz�ks�ge, mely az � saj�tos hit�lm�ny�t fejezi ki. Minthogy ez az �lm�ny egy�ni, az im�ds�gnak is t�bb�-kev�sbe egy�ninek, azaz szabadnak kell lennie. Mi unit�r�usok a szabad, k�tetlen im�dkoz�snak vagyunk a h�vei. A klasszikus ima form�khoz sem ragaszkodunk mereven. Im�ink szerkezeti menete hit�lm�ny l�lektani kifejez�s�nek az �tj�t igyekszik k�vetni. �gy im�dkozunk, ahogyan a l�lek adja nek�nk im�dkozni. Im�inkban a gy�lekezet lelki �llapot�t, sz�ks�g�rzet�t, lelkiismereti, Isten ut�ni v�gyakoz�s�t igyeksz�nk kifejezni. Vallom�sainkban nem annyira a b�nt, az elesetts�get, mint ink�bb a megjavul�s, felemelked�s lehet�s�g�t hangoztatjuk. Im�ink hangulata pozit�v, �p�t� �s optimista hangulat. Nem szeretj�k im�inkban Istent t�ls�gosan elt�vol�tani magunkt�l, ellenkez�leg Isten �s ember hasonl�nyeg�s�g�t, az Istenhez hasonl�kk� val� v�l�sunk lehet�s�g�t szeretj�k hangs�lyozni. Istenhez nem �gy fordulunk, mint abszol�t szuver�n �rhoz a rab, hanem mint szeret� j� aty�hoz a b�z� lelki gyermek. Tart�zkodunk att�l, hogy a term�szeti �s t�rsadalmi t�rv�nyekkel ellenkez� dolgokat k�rj�nk Istent�l. K�r�seink t�rgya nem a v�gy, vagy sz�ks�g�rzet konkr�t t�rgya, hanem olyan szem�lyes k�pess�gek, melyekkel �hajunk t�rgy�t el�rhetj�k, megval�s�thatjuk. �gy pl. nem kenyeret k�r�nk, hanem er�t �s k�pess�get ahhoz, hogy a keny�r�rt dolgozhassunk. Im�dkozunk egym�s�rt, csal�dunk�rt, egyh�zunk�rt, haz�nk�rt �s a vil�g b�k�j��rt. Egy�ni im�dkoz�sunkban seg�ts�get ny�jtanak az imak�nyvek is. Leg�jabban Dr. Kiss Elek p�sp�k �ltal 1965-ben �rt �s kiadott imak�nyv teljes�t h�veink sor�ban l�leknemes�t�, fennk�lt szolg�latot.

 7. Pr�dik�ci�
 8. Istentisztelet�nk legf�bb cselekm�nye az egyh�zi besz�d vagy pr�dik�ci�. Az unit�rius pr�dik�ci� nem puszta igehirdet�s, vagyis nem az "�ntev�keny", az ember cselekv� magatart�sa n�lk�l is hat� ige g�pies k�zvet�t�se; nem propaganda vagy rekl�mtev�kenys�g az egyh�z �s szertart�sai mellett; nem k�zismereteket terjeszt� el�ad�s; nem sz�rakoztat� vagy eszt�tikai �lm�nyt ny�jt� rnegnyilatkoz�s; nem a moraliz�l�s eszk�ze; nem teol�giai �ll�spontok sz�cs�ve; nem vall�si pol�mi�k m�dszere; nem is �r�smagyar�zat csup�n. Az unit�rius egyh�zi besz�d nevel�, kereszt�ny jellemet form�l�, j�zusi szem�lyis�get �p�t� tev�kenys�g. Eszk�ze a nyelv, m�dszere a k�zl�s, c�lja az �rtelem felvil�gos�t�sa, a hit �s lelkiismeret fel�breszt�se, a cselekv� akarat megind�t�sa a legf�bb j� ir�ny�ba: Istenorsz�ga ir�ny�ba. Egyh�zi besz�deink bibliai textusb�l indulnak ki, de fel�lelik az egyetemes isteni kinyilatkoztat�s egy�b ter�leteit is.

  Pr�dik�ci�-irodalmunk rendk�v�l gazdag. D�vid Ferenct�l napjainkig, n�gy �vsz�zadon �t haz�nk k�l�nb�z� k�nyvt�raiban az unit�rius pr�dik�ci�k ezrei gy�ltek �ssze. Ezek a pr�dik�ci�k h� t�krei a k�l�nb�z� korok hitelvi �s szertart�si �let�nek. Pr�dik�ci� irodalmunkban t�bb korszakot k�l�nb�ztet�nk meg, melyek az unit�rius szellem kifejl�d�s�nek is a korszakai. �gy pl. D�vid Ferenc kora; Enyedi Gy�rgy, �rkosi Benedek �s Kereszturi S�muel hiter�s�t�, hitvit�z� korszaka; Szent�brah�mi Mih�ly, Feh�rv�ri S�muel, Geiza J�zsef �s Kozma Mih�ly �n. skolasztikus teol�giz�l� korszaka. Majd k�vetkezik egyh�zt�rt�nelm�nk legnagyobb �s legd�cs�bb karszaka: a felvil�gosod�s, melynek k�pvisel�i az �j unit�rius szellem megform�l�i voltak: mint K�rm�czi J�nos, Kozma Gergely, M�rkos Gy�rgy, Sz�sz M�zes, Molnos D�vid, Kiss Mih�ly, Szilveszter Gy�rgy, F�zi J�nos �s m�sok. A felvil�gosod�s a 18. sz�zad k�zep�n t�lzott racionalizmusba merevedett bele, melyb�l Kriza J�nos �n. "sz�vteol�gi�ja" emelte ki. Ennek a korszaknak a k�pvisel�i Kriza J�noson k�v�l m�g Gy�ngy�si Istv�n, Albert J�nos, R�diger G�za, P�terfi S�ndor, Marosi Gergely stb. Kriz��k k�r�t a sz�zad probl�m�ival val� foglalkoz�s �s a szabadelv�seg jellemez. Ide tartoznak: Ferencz J�zsef, Koronka Antal, Sim�n Domokos, Csegezi L�szl�, Raffai Domokos �s m�sok. A k�t pr�dik�ci�i iskola szint�zise P�terfi D�nes k�re volt, melynek jellemz� von�sa a formai t�k�letess�gre val� t�rekv�s. Nevezetes k�pvisel�i voltak: P�terfi D�nes, Derzsi K�roly, G�l Mikl�s, �rm�si K�lm�n, M�zes Andr�s, N�meth Istv�n �s m�sok. A 20. sz�zad t�bb ir�nyban indul el. K�zponti probl�m�ja a k�z�leti kereszt�nys�g �s az �rt�kkereszt�nys�g. Nagy szolg�latot tettek a pr�dik�ci�-irodalomnak a Kereszt�ny Magvet� �s Unit�rius Sz�sz�k c. foly�irataink.

 9. Istentisztelet
 10. Az istentisztelet, amelyre vonatkoz�lag a szertart�sok c�lkit�z�s�vel �s alapelveivel kapcsolatosan v�zolt meg�llap�t�sok mindenben vonatkoznak, n�gy �vsz�zad alatt szerkezet�ben alig v�ltozott. Alapelemei: �nek, ima, bibliaolvas�s, �s pr�dik�ci�. Mozzanatainak sorrendje megfelel a logika �s a vall�sl�lektan t�rv�nyeinek: kezd��nek, (�llva), �l� vagy �n. derekas �nek, ima, �ri ima, k�z�nek, textusolvas�s, pr�dik�ci�, �ri ima, z�r� ima, meg�ld�s �s �nek.

 11. Keresztel�s
 12. A keresztel�s k�t�nk meg�llap�t�sa szerint az a vall�sos szertart�s, amellyel az embert a kereszt�ny egyh�z tagjai k�z� felvessz�k. A keresztel�s teh�t nem �rd�g�z�s, nem az eredeti b�n lemos�sa, nem �dvszerz� elj�r�s, nem is babon�s t�nyked�s, hanem egyszer�en �s vil�gosan: felv�teli, beiktat�si szertart�s. C�lja: megk�sz�nni Istennek a gyermek�ld�st, kifejezni �nnep�lyes form�ban a sz�l�k �r�m�t �s boldogs�g�t; figyelmeztetni a sz�l�ket, keresztsz�l�ket �s a gy�lekezetet azokra a k�teless�gekre, melyek teljes�t�se �ltal a gyermek t�nylegesen kereszt�nny�, azaz J�zus tan�tv�ny�v� v�lik; fel�breszteni a felel�ss�g tudat�t benn�k �s elk�telezni �ket arra, hogy a megkeresztelend� gyermek kereszt�nny� nevel�se �rdek�ben, val�ban mindent meg fognak tenni. A gyermeket kereszt�nny� nem a szertart�s t�nye teszi, hanem az a nevel� tev�kenys�g, mely a keresztel�s alkalm�val kezdet�t veszi, s amelynek v�llal�s�ra a gyermek hozz�tartoz�it �nnep�lyesen elk�telezz�k. A kereszte1�snek lehet�leg a templomban kell t�rt�nnie a k�vetkez� gyakorlatban lev� szertart�si sorrend szerint: �nek, foh�sz, textus, �genda, ima, �ri ima, a keresztel�s cselekm�nye �s �ld�s.

 13. �rvacsora
 14. Az �rvacsora J�zus �ltal rendelt szertart�s. Semmi k�ts�g nem f�r ahhoz, hogy J�zus eml�kk�nt hagyta tan�tv�nyaira �s k�vet�ire. "Valah�nyszor ezt cselekszitek, az �n eml�kezetemre tegy�tek". K�r, hogy a t�rt�nelmi kereszt�nys�g a J�zusra val� eml�kez�snek ebb�l a p�ratlanul sz�p eszk�z�b�l dogm�t k�sz�tett, az �tl�nyeg�l�s dogm�j�t. Az �rvacsora a dogmakereszt�nys�g felfog�s�ban a leghathat�sabb �dvszerz� cselekm�ny. Szerint�nk is tekinthet� �dvszerz� szertart�snak az �rvacsora, csakhogy eg�szen m�s �rtelemben. Hit�nk szerint az �rvacsora J�zusra eml�keztet, p�ld�ja k�vet�s�re buzd�t s ennek rendj�n megteremti a lelki, alanyi felt�teleit annak, hogy b�neinket elhagyjuk, megjavuljunk, megtisztuljunk, Istenhez jussunk, azaz �dv�z�lj�nk. J�zussal egy�tt mi sem tulajdon�tunk az �rvacsor�nak csodatev� k�pess�get, g�piesen hat� er�t. Az �rvacsora mint maga J�zus is, �t az �dv�ss�g fel�, Isten fel�, a t�k�letess�g fel�. Ez az �t nem visz minket olyan �rtelemben, mint a mozg� l�pcs�, ezen az �ton nek�nk kell j�rnunk. Az �t csak elhat�rol t�rben s ir�nyt mutat, de mag�t a mozg�st a c�l fel�, magunk kell, hogy v�gezz�k.

  Az �rvacsora keny�rb�l �s borb�l �ll. A keny�r J�zus megt�retett test�t, a bor J�zus kiontatott v�r�t jelk�pezi vagy �br�zolja. Az �rvacsora anyagi felt�telei enn�lfogva nem hordoz�i, hanem �br�zol�i J�zusnak, nem �t mag�t adj�k nek�nk, hanem utat mutatnak fel�je. Hit�nk szerint az �rvacsora k�zvetlen cselekm�ny�n�l is fontosabb az el�k�sz�let, valamint az �rvacsora felv�tel�nek pillanat�ban saj�t lelkiismeret�nk el�tt, Isten el�tt v�llalt erk�lcsi k�telezetts�g�nk betart�sa. Az el�k�sz�let f�bb mozzanatai: �szinte �s er�teljes �nvizsg�lat, illetve �nb�r�lat; hib�ink, b�neink sz�mbav�tele, el�t�l�se, megb�n�sa; fogadalomt�tel arra, hogy soha t�bb� hib�t, b�nt nem k�vet�nk el; az ellen�nk v�tetteknek megbocs�tunk, akiknek mi v�tett�nk, azokt�l bocs�natot k�r�nk; sokat �s sz�v�nkb�l im�dkozunk, mindenekkel j�t tesz�nk; s hogy mindezt min�l hathat�sabban gyakorolhassuk, J�zusra gondolunk, evang�lium�nak berkeiben j�runk.

  Mi unit�riusok �venk�nt n�gyszer vesz�nk �rvacsor�t: kar�csony, h�sv�t, p�nk�sd els� napj�n, valamint az �szi h�laad�s �nnep�n, szeptember utols� vas�rnapj�n. Az �rvacsoraoszt�s szertart�si sorrendje: istentisztelet, �rvacsorai felh�v�s, �rvacsorai �nek, textus, �genda, ima, �ri ima, �rvacsoraoszt�s a f�rfi nemnek, �rvacsoraoszt�s a n�i nemnek, z�r�ima, meg�ld�s �s z�r��nek.

 15. Konfirm�ci�
 16. Amint neve is mutatja ez a szertart�s a hitben val� meger�s�d�s szertart�sa, a gyermek �nnep�lyes �tl�p�se az ifj�korba, s ezzel kapcsolatban kereszt�ny elveinek �ntudatoss� v�l�sa.

  A konfirm�ci� l�nyeges mozzanata: fogadalomt�tel �s az �rvacsora. Szertart�si sorrendje: istentisztelet, ima, �nek, kik�rdez�s, fogadalomt�tel, �rvacsora, egyh�ztagg� fogad�s, meg�ld�s �s z�r��nek.

 17. Esket�s
 18. A csal�d a t�rsadalom alapszervezete l�v�n, igen fontos, hogy az vall�serk�lcsi keretek k�z�tt induljon el. Ev�gre alakult ki egyh�zunkban is a h�zass�g meg�ld�sa, vagyis az esket�s szertart�sa. Ez a szertart�s legt�bbsz�r a templomban, �nnep�lyes keretek k�z�tt megy v�gbe. Az esket�snek sem tulajdon�tunk misztikus vagy szents�g jelleget. C�lunk az, hogy a h�zasuland�k el�tt a csal�di �letre vonatkoz� isteni kinyilatkoztat�st el�t�rjuk, azt megmagyar�zzuk, s az abb�l foly� k�teless�geik teljes�t�s�re figyelm�ket felh�vjuk, a h�s�gesk� sz�veg�ben foglaltakat a lelk�kre k�ss�k. Az esket�s szertart�si sorrendje: alkalmi �nek, foh�sz, majd textus, esket�si �genda, ima, �ri ima, az esket�si formula �s a meg�ld�s.

 19. Temet�s

A temet�s hitfelfog�sunk szerint nem arra val�, hogy a halott s�ron t�li �llapot�t befoly�solja. A temet�s a halott kopors�ja mellett, de nem a halottnak sz�l, hanem az �l�knek. C�lja: a hal�l fogalm�nak helyes �rtelmez�se; a halott �let�nek pozit�v ki�rt�kel�se, nevel��rt�k� tartalm�nak kiakn�z�sa; a gy�szol�k vigasztal�sa; Isten hatalm�nak �rz�keltet�se; az �r�k�letbe vetett hit elm�ly�t�se; a hal�l ut�ni �t�let tudatos�t�sa; a v�gb�cs� megrend�t� hangulat�nak pozit�v �s �p�t�mederbe val� terel�se.

Megk�l�nb�ztet�nk: h�zn�l, templomban �s a s�rn�l v�gzett temet�si szertart�st. Ezek k�z�tt csak szertart�si k�l�nbs�g van. A temet�si szertart�s menete: �nek, ima, k�z�nek, textus, halotti besz�d, b�cs�ztat�, ima, �ld�s �s �nek.

Temet�seinken sz�mos n�pi szok�s is �rv�nyes�l. Az unit�rius istentisztelet �s szertart�s l�nyeg�t legjobban J�zusnak a k�vetkez� tan�t�sa foglalja �ssze: "Az Isten l�lek; �s a kik �t im�dj�k, sz�ks�g, hogy l�lekben �s igazs�gban im�dj�k." (J�n 4: 24.)
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Liturgia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.25 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|