Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 12, 2006 05:32 CDT

Az Unit�rius Egyh�z hitelvei

Szerz�: . 1003 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Felhaszn�lva a N�GYSZ�Z �V 1568-1968, eml�kk�nyvet.


Az elv k�rd�s�vel kapcsolatban, az alapelv s itt els�sorban a logikai alapelv k�v�n �rtelmez�st.

A logizmus tan�t�sa szerint a logika minden tudom�nyos gondolkoz�st megel�z. Az aristotelesi s az az�ta kialakult filoz�fiai logika az emberi �sz gondolkod�s�t alapvet�nek tartotta s annak t�rv�nyszer�s�geit kutatta. Pauler �kos b�lcselet�ben h�rom logikai alapelvet �llap�t meg: az azonoss�g, �sszef�gg�s �s az oszt�lyoz�s elve. Felfog�sunk szerint mivel az ember a relat�v vil�gegyetemnek egy szerve s annak bizonyos tekintetben produktuma is, �rtelme alapvet�en arraval�, hogy meg�rtse azt a t�rgyi logik�t, ami az �l� vil�gegyetemben mag�ban jut kifejez�sre. Az emberi elme nem fundamentum, amin �p�l a vil�g, hanem a vil�g a fundamentum s ennek t�rv�nyeit kell megismernie az �rtelemnek.

A hitelv k�rd�s�vel kapcsolatban figyelembe kell venn�nk azt, hogy mit jelent a tud�s �s a hit s �gy a tudom�ny �s a hitvall�s. A tudom�ny feladata, hogy a relat�v vil�gegyetemben meg�llap�tsa a mindenkori val�s�got, m�g a hit vil�ga arra utal, hogy milyen a viszony a vil�gegyetem �s alkot�ja k�z�tt.

A hitelv mellett ott van a hitt�tel, amit �ltal�ban dogm�nak neveznek. Dogma akkor keletkezik, amikor egy test�let (pl. egyh�z) hivatalosan �s minden tagj�ra n�zve k�telez�en meg�llap�tja vall�sos tan�t�s�t, �s aki azt el nem fogadja, azt eretneknek, t�velyg�nek min�s�ti s m�g �ld�zi is.

Unit�rius egyh�zunk a kereszt�nys�gben fund�l�dott s k�l�n�sen J�zus tan�t�saiban, melyek az �jsz�vets�gben olvashat�k �s tanulm�nyozhat�k.

Az 1517-ben megindult reform�ci� legv�gs� hajt�sa �s betet�z�se: az Unit�rius Egyh�z keletkez�se 1568-ban, D�vid Ferenc �s munkat�rsai k�zdelm�nek eredm�nyek�ppen. Az Unit�rius Egyh�z Erd�lyben alakult meg, Kolozsv�r k�zponttal.

A jelen dolgozat keret�ben nem foglalkozunk az egyh�z hitelveinek t�rt�neti kialakul�s�val. A ma �l�, unit�rius egyh�z hitelveit �hajtjuk r�viden ismertetni �gy, hogy az Unit�rius Egyh�z hitfelfog�sa megfelel�en �lljon az olvas� lelki szemei el�tt.

Egyh�zunk hitelveinek t�rt�neti kialakul�s�val kapcsolatban mell�zz�k Jakab Elek, Kanyar� Ferenc �s m�soknak idevonatkoz� kiv�l� munk�ss�g�t. R�viden azonban m�gis r� kell mutatnunk arra, hogy k�l�n�sen Dr. Borb�ly Istv�n (A Magyar Unit�rius Egyh�z hitelvei a 16. sz�zadban. (1914); A mai unit�rius hitelvek kialakul�s�nak t�rt�nete . (1925)), Bencz�di P�l ( Az unit�rius hitelvek kifejl�d�se (1934) �s Dr. Varga B�la (Hittani tanulm�nyok (Kereszt�ny Magvet�); A szabadelv� kereszt�nys�g vall�sos alapja (Unit�rius Sz�sz�k1937) ) foglalkozott b�vebben �s alaposabban jelen k�rd�s�nkkel. Dr. Borb�ly Istv�n �s Bencz�di P�l a t�rt�neti kialakul�ssal �s fejl�d�ssel foglalkoztak b�vebben, m�g Dr. Varga B�la �ltal�noss�gban t�rgyalta hitelveinket. Szerinte nek�nk unit�riusoknak nincsenek dogm�ink, azaz a f�hat�s�g �ltal meg�llap�tott hitt�teleink. Hitelvi �ll�spontjaink a k�vetkez� �ltal�nos meggy�z�d�sekben helyezkednek el: Isten- �s emberszeretet, a lelkiismeret �s az egy�ni szabads�g, az elh�vat�s optimista felfog�sa, a fejl�d�s �s a halad�s, hitfelfog�sunk a tudom�nnyal ellenkez�sbe nem j�het, lelkesedik a humanizmus�rt, a teol�giai tudom�ny helyett a modern vall�studom�nyt tartja ir�ny�t�j�nak, k�ls� tekint�lyek helyett a lelkiismeret bels� tekint�ly�t hangs�lyozza.

Ez az �ltal�nos hitelvi �ll�spont ism�t a k�vetkez� pontokba foglalhat� �ssze: az Isten egys�ge �s oszthatatlans�ga, az ember J�zus, mint k�vetend� p�lda, a szentl�lek mint Istennek j�ravez�rl� ereje. Erk�lcsi vonatkoz�sban a b�nb�natra �s a megt�r�sre v�l� int�s, az akarat szabads�g�nak �s az erk�lcsi szabads�gnak hirdet�se, a vall�s bens�s�g�nek a k�ls� megnyilatkoz�si form�kkal, cerem�ni�kkal stb. szemben val� kiemel�se. �ltal�ban a hitigazs�gok tiszta, �sszer�, �tl�tsz� volt�nak hangs�lyoz�sa, kev�s teol�gia, a vall�s �s a tudom�ny olykor egym�st t�mogat� volt�nak emleget�se, ... m�skor a kett� szembe�ll�t�sa a vall�s el�ny�re.

R�szletes �s oknyomoz� egyh�zt�rt�net keret�ben lehetne hitelveink k�rd�s�t teljesebben tiszt�zni, de helysz�ke miatt ett�l el kell tekinten�nk. Meg kell el�gedn�nk annak kifejez�s�vel, hogy 400 �ves t�rt�net�nk nagyon k�zdelmes volt, de ann�l felemel�bb �s eredm�nyesebb. T�rt�nelme folyam�n a vall�sos t�relem volt egyik legnagyobb �rt�k�nk, amely szerint a hit Isten aj�nd�ka, az�rt senkit �ld�zni nem szabad.

A mi unit�rius egyh�zunk a kereszt�ny egyh�z megreform�l�sa k�vetkezt�ben kialakult helyzetben ma a legels�, illet�leg legr�gibb unit�rius egyh�z. Kezdett�l fogva egyh�zunk k�l�nbs�get tett a hitelv �s a hitt�tel k�z�tt. A hitt�tel, amit �ltal�ban dogm�nak neveznek, f�hat�s�gilag van meg�llap�tva, k�vetkez�sk�ppen kiz�r�lagos �s minden h�v� �ltal k�vetend�, szemben a hitelvvel, amelyet az emberi gondolkod�s alapj�n b�rki hozz��rt� meg�llap�that. A tudom�ny �ltal is meg�llap�tott relat�v vil�gegyetem felt�telezi �s megk�veteli, hogy a viszonylagos mellett legyen abszol�tum is. Mi unit�riusok ezt az abszol�tumot nevezz�k Istennek s egyetemes emberi k�z�ss�g�nk�n bel�l term�szetesen h�vjuk Aty�nknak, enn�l megfelel�bb kifejez�ssel �t nem is illethetn�k. Az Atya az emberis�gnek leg�tfog�bb fogalma, amint azt l�thatjuk a Miaty�nkban is, amely im�t f�k�ppen a h�ber vall�sos k�z�ss�g termelte ki r�szleteiben s alkotott egys�gg� az egyetemes emberi alapon �ll� J�zus, a n�z�reti pr�f�ta.

Aristoteles �ta a logika az emberi �sznek, �rtelemnek a t�rv�nyszer�s�g�vel foglalkozott; a logikai alapelv nem az emberi szellem sz�lem�nye volt, nem az ember alkotta �s hozta l�tre, hanem k�szen kapta �s f�lfogta, csup�n meg�rtette a vil�gegyetemb�l. Az azonoss�g elve pl. benne van a vil�g szellemis�g�ben s ezt az emberi elme csak felismeri. Mai vil�gunkban atomismeret�nk tette lehet�v�, hogy a vil�gegyetemet logikai alkat�ban tudtuk felfogni, amely alkat megismer�s�re k�pes az ember logikai gondolkoz�s�val, mert szellemileg �gy van form�lva. Ebben az objekt�v �s egyetemes logik�ban, a relat�v �s az abszol�t a kiindul�pont, az alap, s ez alapelv szerint az azonoss�g elve t�bb� nem a leveg�ben l�g, hanem az egyetemes vil�gegyetemnek els�, objekt�v logikai alapelve.

A mi unit�rius hit�nk szerint Isten a vil�gegyetem alkot�ja. Erre minket a logikai k�nyszer�s�g {logikai �rv�nyess�g) szor�t r�. Nem lehet kit�rn�nk el�le. Az objekt�v vil�gegyetem alkata, melyet logik�mmal felfogok, megk�veteli t�lem, hogy mint e vil�gegyetemnek szerve, szervesen illeszkedjem bele s ismerjem meg bels� term�szet�t.

Az Isten l�te logikai sz�ks�gszer�s�g az ember sz�m�ra s egyetemes egys�ge istenhitemnek els� hitelve.

A mai k�s�rletez�, kutat� tudom�nyos vil�gban a fizika �s a k�mia fundament�lis tudom�nynak l�tszik. A tudom�ny �ltal�ban logikai alapokon �llva a val�s�g megismer�s�re van hivatva. Megismerni teh�t a vil�gegyetem k�r�ben a val�s�got. A k�mikus a hidrog�n �s oxig�n vegy�let�nek, a v�znek l�trehoz�sa alkalm�val k�nytelen volt autokataliz�tornak nevezni azt az �ltala megfigyelt, de ismeretlen energi�t, amit sem az egyik, sem a m�sik �sszetev� nem mondhatott mag��nak. A tudom�ny m�r a k�sz�bn�l be kellett, hogy l�ssa, miszerint ismeretlennel �ll szemben. �gy ismerete nem abszol�t.

A b�lcselet is ismer autotetikus �t�letet, amit nem � alkotott, hanem logikai alapelvk�nt a vil�g szellemis�g�ben k�szen tal�lt meg.

A vall�s �s a vall�sos hit - az emberis�g lelki fejl�d�s�vel kapcsolatban - az istenfogalmakat nem maga alkotja, hanem azokat a vil�gegyetem hozza sz�m�ra. A tud�s �s a hit alapelvei nem az emberis�g kiz�r�lagos alkot�sai, hanem a vil�gegyetemben alapul� t�nyez�k.

Ezek szerint besz�lhet�nk hitelvekr�l, de ezeket sem zsinatok, sem pedig unit�rius k�ztudat nem hozz�k l�tre; ezek legfeljebb csak meg�rtik �s felfogj�k szellemi fejl�d�s�kh�z k�pest.

A hitelvvel szemben �ll a dogma. Az �ltal�nos kereszt�nys�g a b�nbees�s �s az eredend� b�n dogm�j�n �p�l fel. Az Unit�rius Egyh�zban Istent j�nak, t�k�letesnek, mindenhat�nak, gondvisel� Aty�nak fogt�k fel kezdett�l fogva J�zus tan�t�sa alapj�n, s �gy az unit�riusok saj�t akaratukb�l soha sem fogadt�k el az eredend� b�n dogm�j�t. Nem fogadt�k el az eredend� b�nb�l k�vetkez� felfog�st sem, miszerint a munka �tok vagy b�ntet�s. A munk�t az emberre n�zve Isten �ld�s�nak ismert�k el. �ltal�ban megjegyezhetj�k, hogy a k�l�nb�z� n�pekn�l s k�zelebbr�l a h�berekn�l is megtal�lhat� Istennel kapcsolatban az atya fogalom, de legkiv�l�bb m�don J�zus tan�t�s�b�l foghat� fel. Az atya fogalm�t nem J�zus teremtette, hanem a vall�sos k�z�ss�g hozta l�tre. Az "atya" el�sz�r csak helyhez k�t�tt, r�szleges �s csak k�s�bb v�lt egyetemess�. A mi Aty�nk ilyen egyetemes Atya. A kereszt�nyek Nice�ban, J�zus ut�n 325-ben, zsinati hat�rozattal az Atya mell� J�zust (Krisztus) tett�k, mint Istennek Fi�t �s 381-ben Konstantin�polyban a szentlelket. Az egyetemes egys�gb�l h�roms�got csin�ltak, ami azut�n sok k�zdelmet v�ltott ki a halad� emberi nemben. A fi� istens�ge �s a szentl�lek istens�ge teh�t dogmak�ppen jelentkezett.

Ezt a dogm�t sokan t�mogatt�k �s t�madt�k. Ilyen t�mad�k�nt l�pett fel (az unit�rizmus megalap�t�ja D�vid Ferenc is, mid�n kinyilatkoztatta, hogy Krisztus (J�zus) nem Isten, �gy nem im�dand� �s seg�ts�g�l nem h�vand�. Eszerint Isten csak az Atya, az egyetlen, egyetemes Isten, amint azt annak idej�n J�zus is vallotta, mid�n a t�k�letess�ggel kapcsolatban �gy sz�lt: "Legyetek az�rt ti t�k�letesek, mik�nt a ti mennyei Aty�tok is t�k�letes". (Mt 5:48).

Az Isten egys�ge alapvet� unit�rius hitelv. Ebb�l k�vetkezik, hogy a vil�gegyetem is egys�ges egy, ami isteni alkot�s, abban minden t�nyez� szerves r�sze az egyetemes vil�gnak, s �gy k�zelebbr�l az emberis�g is egys�ges, ahol a c�l, a fejl� �s �tj�n az egyetemes testv�ris�gre utal. Mindez elvi alapon k�vetkezik az egy Isten fogalm�b�l s �gy l�nyegileg hozz�tartozik az Unit�rius Egyh�z hitelveihez.

A relat�v �s abszol�tum �ntudatom el�tt logikai �rv�nyess�ggel jelenik meg; k�z�tt�k nem a k�lcs�n�ss�g, hanem az alkot� �s alkotott viszonya �ll fenn. Az alkotott hivat�sa, hogy meg�rtse az alkot�t �s annak elvei, t�rv�nyei szerint j�rjon el �s teljes�tse akarat�t. Az alkot� csak mindenhat�, t�k�letes lehet s �gy az Isten csak egys�ges �s egyetemes lehet, hogy az alkotott vil�g is c�lj�ban egys�ges �s egyetemes lehessen. Az Isten fogalm�ra a logikai sz�ks�gszer�s�g vezetett el s az egy Isten alapelv�b�l elvszer�en k�vetkezik mindenhat�s�ga, t�k�letess�ge, j�s�ga, szeretete, j�akarata, igazs�goss�ga, k�l�n�sen az ember hivat�s�ra val� tekintettel: atyas�ga.

Alkotott a mi relat�v vil�gegyetem�nk, amely a maga egys�g�ben �l �s nyilatkozik meg. Az alkotott vil�gegyetem egys�ges �letet van hivatva meg�lni s �gy az atomt�l a naprendszerekig minden k�lcs�nhat�sban, szerves �sszef�gg�sben van egym�ssal. Ennek az �letnek az a c�lja �s feladata, hogy alulr�l kezdve, felfel� haladjon s tal�lkozz�k az Alkot� fennk�lt akarat�val. Isten alkotott vil�g�ban alapvet� elvk�nt a mindens�g fejl�d�s�t tette feladatt�, hogy �gy az alkotott k�zeledhess�k Alkot�ja fel�, aki mindenhat� �s t�k�letes. Az egyetemes �letben minden alkotottnak (nevezz�k j�nak vagy rossznak) v�geredm�nyben az a feladata, hogy a fejl�d�st szolg�lja. Minden vil�gt�nyez�nek megvan a maga feladata, minden a maga saj�t energi�j�nak �l �s hat az �let �sszes k�zdelmeiben.

Az emberis�g �let�ben az �let k�zdelmeihez az Atya ad er�t, aki atyai szeretet�vel az igazs�got el�reseg�ti, de sz�ks�g eset�ben irgalmass�g�val vezeti gyermek�t a j� �tra.

Az emberis�g t�rt�nete folyam�n k�l�nb�z� faj� n�pekn�l Zoraszter, Buddha, J�zus �s Mohamed voltak azok a kiv�l� szem�lyek, akik mindannyian azt �hajtott�k, hogy Isten akarat�t teljes�ts�k �let�kkel �s tan�t�saikkal.

J�zust a kereszt�nys�g tan�t�mester�nek nevezhetj�k, akit az emberis�g �ppen �gy sokf�lek�ppen �rt�kel, mint m�s eml�tett nagyjainkat. Az Unit�rius Egyh�z megalap�t�sakor D�vid Ferenc az alap�t�, aki a reform�ci� munk�j�ban legtov�bb haladt, tiszt�ban volt azzal, hogy az Isten csak egy, s ez az Atya. Nincsen m�s Isten. Mikor azonban tov�bb ment s azt merte ny�ltan hirdetni, hogy az ember J�zus Krisztus nem Isten, ellenfelei megbotr�nkoztak rajta. Elhangzott azt�n m�g hat�rozottabban, hogy J�zus Krisztus nem Isten, �gy sem nem im�dand�, sem seg�ts�g�l nem h�vand�. Isten egyed�l csak az Atya, aki l�lek �s akinek lelki megnyilv�nul�sa az �n. szentl�lek is. Csak a l�lek lehet szent, szent csak az Isten.

A mi emberi lelk�nk nem Isten, hanem isteni. Par�nyi kis lelkek, akik isteni l�ny�kn�l fogva �r�k�let�ek, akik nem szentek, de megszentel�dhetnek az Isten, az atyai szeretet �s irgalom �ltal. �ldjuk az Istent, hogy D�vid Ferenc k�vetve J�zus p�ld�j�t, lelki erej�n�l fogva k�sz volt a d�vai v�rban meggy�z�d�s�t �let�vel pecs�telni meg. "Csak egy az Isten", sem J�zus Krisztus, sem a szentl�lek nem k�l�n Isten.

Emberi hivat�sunkn�l fogva J�zus k�t parancsolat�t kell k�vetn�nk (Mk 12:30-3I). Ezen sarkallik a vall�s �s az erk�lcs a h�v� ember �let�ben. Szeretet�nk k�t legf�bb t�rgya, hogy legy�nk vall�sosak �s erk�lcs�sek. Vall�soss�gunk �s erk�lcs�nk k�vetelm�nye az igaz �let alapelve: a szeretet meg�l�se Istennel �s embert�rsainkkal szemben. Az ember Isten gyermeke. Ezen a vil�gon c�lja szerint minden Isten� �s isteni. J�zus is Isten gyermeke volt, amint mi is azok vagyunk. A mi isteni par�nyi lelk�nk ismeri az Aty�t s ezen a l�lekismereten kereszt�l az Isten lelk�t�l vezettetve kell meg�ln�nk �let�nket. A fejl�d�s �tj�n tehetj�k ezt �s lelkiismeret�nk figyelmeztet, hogy szabad akaratunkat, amivel Isten megaj�nd�kozott, j�ra haszn�ljuk fel. � minket �lland�an h�v s nek�nk �gy van isteni elhivat�sunk.

Az ember fejl�d�se eg�sz l�ny�nek kialakul�sa, ami k�zben �lland�an �rt�keket termel. .Az �rt�ktermel�s mutatja a fejl�d� �let gazdags�g�t.

Az unit�rizmus akkor, amikor ez elveket vallja, term�szetszer�en optimista. Ez az optimizmus azt jelenti, hogy a j� Isten j�ra teremtett vil�g�ban, a c�l fel� halad� �let �rt�keivel a j� vil�got van hivatva kifejleszteni s azt lassank�nt, fokozatosan eszk�zli is. A t�k�letes, a szent Isten az alap s a fel�je val� halad�s a mi �r�k hivat�sunk. Ezt a hivat�st a saj�t magam szem�ly�ben kell meg�lnem, de �n az isteni c�lt szolg�l� emberi k�z�ss�gnek vagyok a szerve s minden tekintetben az egyetemes embertestv�ris�get kell szolg�lnom. Nemcsak egy csal�d, egy egyh�z, egy haza, hanem az emberis�g szerves r�sze kell, hogy legyek �rt�ktermel� �letfeladatom megval�s�t�sakor �letk�zdelmeimben. Testv�r, l�gy ember!

Ebben a munk�mban hitem, hitvall�som �s tudom�nyom egym�sra val� tekintettel, p�rhuzamosan kell, hogy haladjon. Tudom�nyos ismeretem e re�lis �let val�s�g�t, s hitem, hitvall�som e vil�gnak az Istenhez val� viszony�t kell, hogy lassan, fokozatosan, vil�gosan felt�rja. E munk�ban az �n. anyaghoz k�t�tt szellemis�gem van a hivatva szolg�lni. �rtelmem, �rzelmem, akaratom, k�pzel�er�m, sejtelmeim �sszhangz� tev�kenyked�ssel kell, hogy seg�tsenek abban, hogy emberi �lethivat�somat teljes�thessem s az �sz l�t�s�val felismerjem �s k�vessem az eg�sz �let elveit, melyek az Isten �ltal alkotott vil�gegyetemnek term�szetes �let�t vannak hivatva el�revinni a folytonos fejl�d�s �s halad�s �tj�n a szeretet seg�ts�g�vel, az igazs�g �lland� val�sul�sa fel�. "Legyetek az�rt ti t�k�letesek, mik�nt a ti mennyei Aty�tok is t�k�letes". (Mt 5: 48.)

Hitelv�nk, hogy az ember, mint egy�n, egy�nis�g, a fejl�d�s �ltal szem�lyis�gg� kell, hogy nemes�lj�n. A vil�gegyetemben hite, vall�sa �s tudom�nya csak az embernek van. Az �let k�l�nb�z� t�nyez�k r�v�n jut kifejez�sre. Minden �lett�nyez� energi�val rendelkezik. Az �llat �s embervil�gban jelentkeznek az egyedek, egy�nek, egy�nis�gek �s szem�lyis�gek. Az ember lelkes test. Vez�rl� elve a szellem (l�lek) s �rv�nyes�t� szerve a test. Mint egy�n sz�letik meg s egy�nis�gg� izmosodhatok �s szem�lyis�gg� nemes�lhet.

Az ember fejl�d� l�ny s megfelel� fejl�d�ssel szolg�ltat p�ld�t a fejl�d� �letre s viheti el�bbre az emberi halad�st, ami k�zvetlen�l �s k�zvetve befoly�solja a vil�g halad�s�t.

A kis egy�n, a gyermek, �veken �t �rz�ki "�n", �rz�kszervei a domin�l�k �letnyilv�nul�saiban. A gyermek �nz�, mert �szt�nszer�en "�n"-j�t kell szolg�lnia. �n k�zpontis�ga van s vil�g�ban � a k�zpont.

Az els� t�rt�nelmi hatalom a csal�d, majd az iskola az ellenkez� v�gletbe vezeti s itt � ker�l a perif�ri�ra �s szolg�l a t�rt�nelmi hatalmaknak, a k�z�ss�gnek. Am�g az el�bb neki szolg�ltak, most � szolg�l m�soknak s azt ambicion�lja is.

Nevel�d�se r�v�n, magasabb fokon r�j�n, hogy neki mag�nak olyan �rt�kes egy�nis�ge van, ami megbecs�l�st �rdemel. Ezzel az �rt�kes egy�nis�ggel nemcsak a k�z�ss�gben, tal�lja meg m�lt�, az �t megillet� hely�t, hanem r�j�n arra, miszerint �gy k�zvetlen k�rnyezet�nek, mint a vil�gegyetemnek is hasznos �s �rt�kes szerve s ez�ltal a vil�galkot� fel� vet�t�dik ki c�lja �s hivat�sa. Az ember �gy egyetemess�get szolg�l� szem�lyis�gg� v�lik. J�zus ilyen szem�lyis�g volt s az ilyen szem�lyis�g kialakul�sa lehet az ember legf�bb t�rekv�se a f�ldi fejl�d� �let�ben. A szem�lyis�gre gondolva �rtuk 1926-ban "A vall�s �s erk�lcs unit�rius n�z�pontb�l" c. dolgozatom v�g�n : "Az unit�rius ember �letide�lja : v�lj olyan jellemm�, aki mindig a legjobbat (erk�lcsis�g) cselekszi s legszentebb�l (vall�soss�g} viselkedik" ; vagyis J�zus szavaival �lve : "Szeressed az�rt az �rat, a te Istenedet teles sz�vedb�l, teljes lelkedb�l, �s teljes elm�db�l �s teljes er�db�l. Szeresd felebar�todat, , mint magadat". (Ml~ 12:30-31.)

Unit�rius �letelv�nk az is, hogy a magunk hely�n, a vil�gegyetem eg�sz�n bel�l, a saj�t hely�nk�n �lethivat�sunkat �gy �lj�k meg, hogy fejl�d� �let�nkben minden szerves t�rt�nelmi hatalmat a maga hely�n s megfelel�en �rt�kelj�nk �s szolg�ljunk.

Ismern�nk kell a t�rt�nelmi hatalmakat �s meg kell azokat �let�nkben becs�ln�nk. Ilyen t�rt�nelmi hatalmak, amelyek a t�rt�nelem folyam�n fejl�dtek ki a k�vetkez�k: csal�d, iskola, egyh�z, falu vagy k�zs�g, v�ros, megye vagy tartom�ny, nemzet, orsz�g, �llam �s emberis�g. A t�rt�nelmi hatalmak szerves sorban alakulnak ki s k�rben egym�s f�l� emelkednek, ennek megfelel�en �rt�kelend�k. A csal�d �s az emberis�g k�z�tt az als�bb k�r� nem ker�lhet a fels�bb f�l�. Az �rt�kel�s �lland� fokoz�d�st mutat, m�g az egyetemesig jut. �me az egyes �s az egyetemes �rt�kek az ezeket kit�lt� k�z�ss�gi t�nyez�kkel egy�tt!

Unit�rius �letelv�nk a b�nbees�s tan�t�sa mellett az el�re elrendel�s tan�t sem fogadja el. Az el�re el rendel�s eredetileg azt jelentette, hogy Isten n�melyeket az �dv�ss�gre, m�sokat az elk�rhoz�sra teremtett, el�re megfontolt sz�nd�kkal. Szerint�nk Isten alkot�s�ban megvan minden j�raval� lehet�s�g, s t�rv�nyei, az �l� vil�gegyetem t�rv�nyei, minket optimist�kat igazolnak. Isten vil�g�ban megvan a lehet�s�g, a fejl�d� �letre. A mi feladatunk e lehet�s�gek �s elvek szerint �lni, �s hivat�sunkat meg�lni. Mi, akik �lethivat�sunkat a szem�lyis�gg� val� fejl�d�sben l�tjuk, Istent mag�t is a mi isteni lelk�nkkel szem�lynek fogjuk fel. Nemcsak azt kell mondanunk, hogy Isten szem�lyes, hanem, hogy egyed�l csak � teljesen szem�lyes. Ez a szem�lyes Isten t�k�letes s teremtm�nye: az ember, a halad� �letben fejl�d�sre hivatott. A fejl�d� �letben besz�lhet�nk b�nr�l. Matineau Jakab azt tan�tja: "Minden cselekedet, amely egy als�bbrend� ind�t� ok jelenl�te eset�n a magasabb rend�t k�veti, helyes; minden cselekedet, amely egy magasabb rend� ind�t� ok eset�n az als�bbrend�t k�veti, helytelen, rossz."

Sir Lodge Oliver szerint: "A b�n sz�nd�kos �s akaratszer� cselekedete egy szabad t�nyked�nek, aki l�tja a jobbat �s a rosszabbat v�lasztja. S �gy jogtalan cselekedetet visz v�ghez mag�val �s embert�rsaival szemben".( Hall Alfred: Egy unit�rius hitvil�ga: ford�totta Dr. Kiss Elek, 16 l.)

Az unit�riusok hisznek a megt�r�sben, de azt ink�bb �letfolyamatnak tekintik, nem pedig egy pillanat m�v�nek. Egyszer megk�rdezt�k Channing Vilmost : “�tment-e a megt�r�sen?” Erre � �gy felelt: “Azt kell mondanom, nem, ha csak eg�sz �letemet nem �gy tekintem, mint megt�r�si folyamatot."

A fejl�d�s mag�ba foglalja a t�k�letlen voltot s �gy term�szetszer�en jelentkezik a rossz. "A rossz maga ut�n vonja a magasabb �letet". " A rossz csak akkor kezd�dik meg, amikor a l�tez�s magasabb fordulatot vesz".

�dv�z�l�s�nkr�l v�geredm�nyben Isten gondoskodik. Mi azt hissz�k, hogy az �dv�ss�g az �letben a t�k�letess�g fel� n�vekv� jellemben val�sulhat meg. A legmagasztosabb ima az arraval� t�rekv�s, hogy megismerj�k Isten akarat�t �s er�t nyerj�nk annak teljes�t�s�re. Az ima t�rgya nem az , hogy az Istenben, hanem, hogy benn�nk id�zzen el� v�ltoz�st ama lelki�llapot megtal�l�s�ra, amelyben befogadhatjuk a j� dolgokat, melyekkel � minket felruh�z.

A "Miaty�nk" mag�ba foglalja a mi megbocs�t�sunkat embert�rsunkkal szemben s az Isten atyai megbocs�t�s�t is. Ez a legszebb �s legt�k�letesebb ima, az ember egyetemes im�ja, amelyet a k�z�ss�g termelt ki �vsz�zadok alatt �s J�zus foglalt t�k�letes egys�gbe.

A mi Aty�nk, az Isten, nemcsak alkot�, hanem gondvisel� is. A j� p�sztor �let�t adja ny�j��rt. Ilyen j� p�sztornak mondhatjuk mi J�zust, aki k�sz volt a Golgot�ra menni. Nem menek�lt el, hanem legy�zte a hal�lf�lelmet s b�tran vitte keresztj�t fel a Golgot�ra; mi unit�riusok m�lt�n vagyunk kereszt�nyek �ppen a kereszthordoz�s �rt�kel�sek�ppen.

Isten vezet az �let �tjain, a k�zdelmek k�zepette, ahol a munk�s �s fejl�d� vil�g �rt�kei termel�dnek ki s mi meg vagyunk gy�z�dve, hogy hit�nk, rem�ny�nk bizalmunk, szeretet�nk nem hi�ba k�ri, hogy legyen meg az Isten akarata, mert az meg is lesz. Egy j� Isten j�ra teremtett vil�g�t, j�akarattal seg�ti a halad�s �tj�n, s v�geredm�nyben gondja van arra, hogy alkot�sa �dv�ss�gre jusson, el ne k�rhozz�k. Nincs pokol, nincs k�rhozat, hanem fejl�d� �let�nk, �lethivat�sunk nemes meg�l�s�vel isteni lelk�nk �r�kk� �l. Az�rt testv�rem szeresd az Istent, szeresd alkot�s�t �s h�ven szolg�ld azt!
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitelvek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.14 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|