Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 12, 2006 05:32 CDT

Az Unit�rius Egyh�z hitelvei

Szerz�: . 1003 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Felhaszn�lva a N�GYSZ�Z �V 1568-1968, eml�kk�nyvet.


Az elv k�rd�s�vel kapcsolatban, az alapelv s itt els�sorban a logikai alapelv k�v�n �rtelmez�st.

A logizmus tan�t�sa szerint a logika minden tudom�nyos gondolkoz�st megel�z. Az aristotelesi s az az�ta kialakult filoz�fiai logika az emberi �sz gondolkod�s�t alapvet�nek tartotta s annak t�rv�nyszer�s�geit kutatta. Pauler �kos b�lcselet�ben h�rom logikai alapelvet �llap�t meg: az azonoss�g, �sszef�gg�s �s az oszt�lyoz�s elve. Felfog�sunk szerint mivel az ember a relat�v vil�gegyetemnek egy szerve s annak bizonyos tekintetben produktuma is, �rtelme alapvet�en arraval�, hogy meg�rtse azt a t�rgyi logik�t, ami az �l� vil�gegyetemben mag�ban jut kifejez�sre. Az emberi elme nem fundamentum, amin �p�l a vil�g, hanem a vil�g a fundamentum s ennek t�rv�nyeit kell megismernie az �rtelemnek.

A hitelv k�rd�s�vel kapcsolatban figyelembe kell venn�nk azt, hogy mit jelent a tud�s �s a hit s �gy a tudom�ny �s a hitvall�s. A tudom�ny feladata, hogy a relat�v vil�gegyetemben meg�llap�tsa a mindenkori val�s�got, m�g a hit vil�ga arra utal, hogy milyen a viszony a vil�gegyetem �s alkot�ja k�z�tt.

A hitelv mellett ott van a hitt�tel, amit �ltal�ban dogm�nak neveznek. Dogma akkor keletkezik, amikor egy test�let (pl. egyh�z) hivatalosan �s minden tagj�ra n�zve k�telez�en meg�llap�tja vall�sos tan�t�s�t, �s aki azt el nem fogadja, azt eretneknek, t�velyg�nek min�s�ti s m�g �ld�zi is.

Unit�rius egyh�zunk a kereszt�nys�gben fund�l�dott s k�l�n�sen J�zus tan�t�saiban, melyek az �jsz�vets�gben olvashat�k �s tanulm�nyozhat�k.

Az 1517-ben megindult reform�ci� legv�gs� hajt�sa �s betet�z�se: az Unit�rius Egyh�z keletkez�se 1568-ban, D�vid Ferenc �s munkat�rsai k�zdelm�nek eredm�nyek�ppen. Az Unit�rius Egyh�z Erd�lyben alakult meg, Kolozsv�r k�zponttal.

A jelen dolgozat keret�ben nem foglalkozunk az egyh�z hitelveinek t�rt�neti kialakul�s�val. A ma �l�, unit�rius egyh�z hitelveit �hajtjuk r�viden ismertetni �gy, hogy az Unit�rius Egyh�z hitfelfog�sa megfelel�en �lljon az olvas� lelki szemei el�tt.

Egyh�zunk hitelveinek t�rt�neti kialakul�s�val kapcsolatban mell�zz�k Jakab Elek, Kanyar� Ferenc �s m�soknak idevonatkoz� kiv�l� munk�ss�g�t. R�viden azonban m�gis r� kell mutatnunk arra, hogy k�l�n�sen Dr. Borb�ly Istv�n (A Magyar Unit�rius Egyh�z hitelvei a 16. sz�zadban. (1914); A mai unit�rius hitelvek kialakul�s�nak t�rt�nete . (1925)), Bencz�di P�l ( Az unit�rius hitelvek kifejl�d�se (1934) �s Dr. Varga B�la (Hittani tanulm�nyok (Kereszt�ny Magvet�); A szabadelv� kereszt�nys�g vall�sos alapja (Unit�rius Sz�sz�k1937) ) foglalkozott b�vebben �s alaposabban jelen k�rd�s�nkkel. Dr. Borb�ly Istv�n �s Bencz�di P�l a t�rt�neti kialakul�ssal �s fejl�d�ssel foglalkoztak b�vebben, m�g Dr. Varga B�la �ltal�noss�gban t�rgyalta hitelveinket. Szerinte nek�nk unit�riusoknak nincsenek dogm�ink, azaz a f�hat�s�g �ltal meg�llap�tott hitt�teleink. Hitelvi �ll�spontjaink a k�vetkez� �ltal�nos meggy�z�d�sekben helyezkednek el: Isten- �s emberszeretet, a lelkiismeret �s az egy�ni szabads�g, az elh�vat�s optimista felfog�sa, a fejl�d�s �s a halad�s, hitfelfog�sunk a tudom�nnyal ellenkez�sbe nem j�het, lelkesedik a humanizmus�rt, a teol�giai tudom�ny helyett a modern vall�studom�nyt tartja ir�ny�t�j�nak, k�ls� tekint�lyek helyett a lelkiismeret bels� tekint�ly�t hangs�lyozza.

Ez az �ltal�nos hitelvi �ll�spont ism�t a k�vetkez� pontokba foglalhat� �ssze: az Isten egys�ge �s oszthatatlans�ga, az ember J�zus, mint k�vetend� p�lda, a szentl�lek mint Istennek j�ravez�rl� ereje. Erk�lcsi vonatkoz�sban a b�nb�natra �s a megt�r�sre v�l� int�s, az akarat szabads�g�nak �s az erk�lcsi szabads�gnak hirdet�se, a vall�s bens�s�g�nek a k�ls� megnyilatkoz�si form�kkal, cerem�ni�kkal stb. szemben val� kiemel�se. �ltal�ban a hitigazs�gok tiszta, �sszer�, �tl�tsz� volt�nak hangs�lyoz�sa, kev�s teol�gia, a vall�s �s a tudom�ny olykor egym�st t�mogat� volt�nak emleget�se, ... m�skor a kett� szembe�ll�t�sa a vall�s el�ny�re.

R�szletes �s oknyomoz� egyh�zt�rt�net keret�ben lehetne hitelveink k�rd�s�t teljesebben tiszt�zni, de helysz�ke miatt ett�l el kell tekinten�nk. Meg kell el�gedn�nk annak kifejez�s�vel, hogy 400 �ves t�rt�net�nk nagyon k�zdelmes volt, de ann�l felemel�bb �s eredm�nyesebb. T�rt�nelme folyam�n a vall�sos t�relem volt egyik legnagyobb �rt�k�nk, amely szerint a hit Isten aj�nd�ka, az�rt senkit �ld�zni nem szabad.

A mi unit�rius egyh�zunk a kereszt�ny egyh�z megreform�l�sa k�vetkezt�ben kialakult helyzetben ma a legels�, illet�leg legr�gibb unit�rius egyh�z. Kezdett�l fogva egyh�zunk k�l�nbs�get tett a hitelv �s a hitt�tel k�z�tt. A hitt�tel, amit �ltal�ban dogm�nak neveznek, f�hat�s�gilag van meg�llap�tva, k�vetkez�sk�ppen kiz�r�lagos �s minden h�v� �ltal k�vetend�, szemben a hitelvvel, amelyet az emberi gondolkod�s alapj�n b�rki hozz��rt� meg�llap�that. A tudom�ny �ltal is meg�llap�tott relat�v vil�gegyetem felt�telezi �s megk�veteli, hogy a viszonylagos mellett legyen abszol�tum is. Mi unit�riusok ezt az abszol�tumot nevezz�k Istennek s egyetemes emberi k�z�ss�g�nk�n bel�l term�szetesen h�vjuk Aty�nknak, enn�l megfelel�bb kifejez�ssel �t nem is illethetn�k. Az Atya az emberis�gnek leg�tfog�bb fogalma, amint azt l�thatjuk a Miaty�nkban is, amely im�t f�k�ppen a h�ber vall�sos k�z�ss�g termelte ki r�szleteiben s alkotott egys�gg� az egyetemes emberi alapon �ll� J�zus, a n�z�reti pr�f�ta.

Aristoteles �ta a logika az emberi �sznek, �rtelemnek a t�rv�nyszer�s�g�vel foglalkozott; a logikai alapelv nem az emberi szellem sz�lem�nye volt, nem az ember alkotta �s hozta l�tre, hanem k�szen kapta �s f�lfogta, csup�n meg�rtette a vil�gegyetemb�l. Az azonoss�g elve pl. benne van a vil�g szellemis�g�ben s ezt az emberi elme csak felismeri. Mai vil�gunkban atomismeret�nk tette lehet�v�, hogy a vil�gegyetemet logikai alkat�ban tudtuk felfogni, amely alkat megismer�s�re k�pes az ember logikai gondolkoz�s�val, mert szellemileg �gy van form�lva. Ebben az objekt�v �s egyetemes logik�ban, a relat�v �s az abszol�t a kiindul�pont, az alap, s ez alapelv szerint az azonoss�g elve t�bb� nem a leveg�ben l�g, hanem az egyetemes vil�gegyetemnek els�, objekt�v logikai alapelve.

A mi unit�rius hit�nk szerint Isten a vil�gegyetem alkot�ja. Erre minket a logikai k�nyszer�s�g {logikai �rv�nyess�g) szor�t r�. Nem lehet kit�rn�nk el�le. Az objekt�v vil�gegyetem alkata, melyet logik�mmal felfogok, megk�veteli t�lem, hogy mint e vil�gegyetemnek szerve, szervesen illeszkedjem bele s ismerjem meg bels� term�szet�t.

Az Isten l�te logikai sz�ks�gszer�s�g az ember sz�m�ra s egyetemes egys�ge istenhitemnek els� hitelve.

A mai k�s�rletez�, kutat� tudom�nyos vil�gban a fizika �s a k�mia fundament�lis tudom�nynak l�tszik. A tudom�ny �ltal�ban logikai alapokon �llva a val�s�g megismer�s�re van hivatva. Megismerni teh�t a vil�gegyetem k�r�ben a val�s�got. A k�mikus a hidrog�n �s oxig�n vegy�let�nek, a v�znek l�trehoz�sa alkalm�val k�nytelen volt autokataliz�tornak nevezni azt az �ltala megfigyelt, de ismeretlen energi�t, amit sem az egyik, sem a m�sik �sszetev� nem mondhatott mag��nak. A tudom�ny m�r a k�sz�bn�l be kellett, hogy l�ssa, miszerint ismeretlennel �ll szemben. �gy ismerete nem abszol�t.

A b�lcselet is ismer autotetikus �t�letet, amit nem � alkotott, hanem logikai alapelvk�nt a vil�g szellemis�g�ben k�szen tal�lt meg.

A vall�s �s a vall�sos hit - az emberis�g lelki fejl�d�s�vel kapcsolatban - az istenfogalmakat nem maga alkotja, hanem azokat a vil�gegyetem hozza sz�m�ra. A tud�s �s a hit alapelvei nem az emberis�g kiz�r�lagos alkot�sai, hanem a vil�gegyetemben alapul� t�nyez�k.

Ezek szerint besz�lhet�nk hitelvekr�l, de ezeket sem zsinatok, sem pedig unit�rius k�ztudat nem hozz�k l�tre; ezek legfeljebb csak meg�rtik �s felfogj�k szellemi fejl�d�s�kh�z k�pest.

A hitelvvel szemben �ll a dogma. Az �ltal�nos kereszt�nys�g a b�nbees�s �s az eredend� b�n dogm�j�n �p�l fel. Az Unit�rius Egyh�zban Istent j�nak, t�k�letesnek, mindenhat�nak, gondvisel� Aty�nak fogt�k fel kezdett�l fogva J�zus tan�t�sa alapj�n, s �gy az unit�riusok saj�t akaratukb�l soha sem fogadt�k el az eredend� b�n dogm�j�t. Nem fogadt�k el az eredend� b�nb�l k�vetkez� felfog�st sem, miszerint a munka �tok vagy b�ntet�s. A munk�t az emberre n�zve Isten �ld�s�nak ismert�k el. �ltal�ban megjegyezhetj�k, hogy a k�l�nb�z� n�pekn�l s k�zelebbr�l a h�berekn�l is megtal�lhat� Istennel kapcsolatban az atya fogalom, de legkiv�l�bb m�don J�zus tan�t�s�b�l foghat� fel. Az atya fogalm�t nem J�zus teremtette, hanem a vall�sos k�z�ss�g hozta l�tre. Az "atya" el�sz�r csak helyhez k�t�tt, r�szleges �s csak k�s�bb v�lt egyetemess�. A mi Aty�nk ilyen egyetemes Atya. A kereszt�nyek Nice�ban, J�zus ut�n 325-ben, zsinati hat�rozattal az Atya mell� J�zust (Krisztus) tett�k, mint Istennek Fi�t �s 381-ben Konstantin�polyban a szentlelket. Az egyetemes egys�gb�l h�roms�got csin�ltak, ami azut�n sok k�zdelmet v�ltott ki a halad� emberi nemben. A fi� istens�ge �s a szentl�lek istens�ge teh�t dogmak�ppen jelentkezett.

Ezt a dogm�t sokan t�mogatt�k �s t�madt�k. Ilyen t�mad�k�nt l�pett fel (az unit�rizmus megalap�t�ja D�vid Ferenc is, mid�n kinyilatkoztatta, hogy Krisztus (J�zus) nem Isten, �gy nem im�dand� �s seg�ts�g�l nem h�vand�. Eszerint Isten csak az Atya, az egyetlen, egyetemes Isten, amint azt annak idej�n J�zus is vallotta, mid�n a t�k�letess�ggel kapcsolatban �gy sz�lt: "Legyetek az�rt ti t�k�letesek, mik�nt a ti mennyei Aty�tok is t�k�letes". (Mt 5:48).

Az Isten egys�ge alapvet� unit�rius hitelv. Ebb�l k�vetkezik, hogy a vil�gegyetem is egys�ges egy, ami isteni alkot�s, abban minden t�nyez� szerves r�sze az egyetemes vil�gnak, s �gy k�zelebbr�l az emberis�g is egys�ges, ahol a c�l, a fejl� �s �tj�n az egyetemes testv�ris�gre utal. Mindez elvi alapon k�vetkezik az egy Isten fogalm�b�l s �gy l�nyegileg hozz�tartozik az Unit�rius Egyh�z hitelveihez.

A relat�v �s abszol�tum �ntudatom el�tt logikai �rv�nyess�ggel jelenik meg; k�z�tt�k nem a k�lcs�n�ss�g, hanem az alkot� �s alkotott viszonya �ll fenn. Az alkotott hivat�sa, hogy meg�rtse az alkot�t �s annak elvei, t�rv�nyei szerint j�rjon el �s teljes�tse akarat�t. Az alkot� csak mindenhat�, t�k�letes lehet s �gy az Isten csak egys�ges �s egyetemes lehet, hogy az alkotott vil�g is c�lj�ban egys�ges �s egyetemes lehessen. Az Isten fogalm�ra a logikai sz�ks�gszer�s�g vezetett el s az egy Isten alapelv�b�l elvszer�en k�vetkezik mindenhat�s�ga, t�k�letess�ge, j�s�ga, szeretete, j�akarata, igazs�goss�ga, k�l�n�sen az ember hivat�s�ra val� tekintettel: atyas�ga.

Alkotott a mi relat�v vil�gegyetem�nk, amely a maga egys�g�ben �l �s nyilatkozik meg. Az alkotott vil�gegyetem egys�ges �letet van hivatva meg�lni s �gy az atomt�l a naprendszerekig minden k�lcs�nhat�sban, szerves �sszef�gg�sben van egym�ssal. Ennek az �letnek az a c�lja �s feladata, hogy alulr�l kezdve, felfel� haladjon s tal�lkozz�k az Alkot� fennk�lt akarat�val. Isten alkotott vil�g�ban alapvet� elvk�nt a mindens�g fejl�d�s�t tette feladatt�, hogy �gy az alkotott k�zeledhess�k Alkot�ja fel�, aki mindenhat� �s t�k�letes. Az egyetemes �letben minden alkotottnak (nevezz�k j�nak vagy rossznak) v�geredm�nyben az a feladata, hogy a fejl�d�st szolg�lja. Minden vil�gt�nyez�nek megvan a maga feladata, minden a maga saj�t energi�j�nak �l �s hat az �let �sszes k�zdelmeiben.

Az emberis�g �let�ben az �let k�zdelmeihez az Atya ad er�t, aki atyai szeretet�vel az igazs�got el�reseg�ti, de sz�ks�g eset�ben irgalmass�g�val vezeti gyermek�t a j� �tra.

Az emberis�g t�rt�nete folyam�n k�l�nb�z� faj� n�pekn�l Zoraszter, Buddha, J�zus �s Mohamed voltak azok a kiv�l� szem�lyek, akik mindannyian azt �hajtott�k, hogy Isten akarat�t teljes�ts�k �let�kkel �s tan�t�saikkal.

J�zust a kereszt�nys�g tan�t�mester�nek nevezhetj�k, akit az emberis�g �ppen �gy sokf�lek�ppen �rt�kel, mint m�s eml�tett nagyjainkat. Az Unit�rius Egyh�z megalap�t�sakor D�vid Ferenc az alap�t�, aki a reform�ci� munk�j�ban legtov�bb haladt, tiszt�ban volt azzal, hogy az Isten csak egy, s ez az Atya. Nincsen m�s Isten. Mikor azonban tov�bb ment s azt merte ny�ltan hirdetni, hogy az ember J�zus Krisztus nem Isten, ellenfelei megbotr�nkoztak rajta. Elhangzott azt�n m�g hat�rozottabban, hogy J�zus Krisztus nem Isten, �gy sem nem im�dand�, sem seg�ts�g�l nem h�vand�. Isten egyed�l csak az Atya, aki l�lek �s akinek lelki megnyilv�nul�sa az �n. szentl�lek is. Csak a l�lek lehet szent, szent csak az Isten.

A mi emberi lelk�nk nem Isten, hanem isteni. Par�nyi kis lelkek, akik isteni l�ny�kn�l fogva �r�k�let�ek, akik nem szentek, de megszentel�dhetnek az Isten, az atyai szeretet �s irgalom �ltal. �ldjuk az Istent, hogy D�vid Ferenc k�vetve J�zus p�ld�j�t, lelki erej�n�l fogva k�sz volt a d�vai v�rban meggy�z�d�s�t �let�vel pecs�telni meg. "Csak egy az Isten", sem J�zus Krisztus, sem a szentl�lek nem k�l�n Isten.

Emberi hivat�sunkn�l fogva J�zus k�t parancsolat�t kell k�vetn�nk (Mk 12:30-3I). Ezen sarkallik a vall�s �s az erk�lcs a h�v� ember �let�ben. Szeretet�nk k�t legf�bb t�rgya, hogy legy�nk vall�sosak �s erk�lcs�sek. Vall�soss�gunk �s erk�lcs�nk k�vetelm�nye az igaz �let alapelve: a szeretet meg�l�se Istennel �s embert�rsainkkal szemben. Az ember Isten gyermeke. Ezen a vil�gon c�lja szerint minden Isten� �s isteni. J�zus is Isten gyermeke volt, amint mi is azok vagyunk. A mi isteni par�nyi lelk�nk ismeri az Aty�t s ezen a l�lekismereten kereszt�l az Isten lelk�t�l vezettetve kell meg�ln�nk �let�nket. A fejl�d�s �tj�n tehetj�k ezt �s lelkiismeret�nk figyelmeztet, hogy szabad akaratunkat, amivel Isten megaj�nd�kozott, j�ra haszn�ljuk fel. � minket �lland�an h�v s nek�nk �gy van isteni elhivat�sunk.

Az ember fejl�d�se eg�sz l�ny�nek kialakul�sa, ami k�zben �lland�an �rt�keket termel. .Az �rt�ktermel�s mutatja a fejl�d� �let gazdags�g�t.

Az unit�rizmus akkor, amikor ez elveket vallja, term�szetszer�en optimista. Ez az optimizmus azt jelenti, hogy a j� Isten j�ra teremtett vil�g�ban, a c�l fel� halad� �let �rt�keivel a j� vil�got van hivatva kifejleszteni s azt lassank�nt, fokozatosan eszk�zli is. A t�k�letes, a szent Isten az alap s a fel�je val� halad�s a mi �r�k hivat�sunk. Ezt a hivat�st a saj�t magam szem�ly�ben kell meg�lnem, de �n az isteni c�lt szolg�l� emberi k�z�ss�gnek vagyok a szerve s minden tekintetben az egyetemes embertestv�ris�get kell szolg�lnom. Nemcsak egy csal�d, egy egyh�z, egy haza, hanem az emberis�g szerves r�sze kell, hogy legyek �rt�ktermel� �letfeladatom megval�s�t�sakor �letk�zdelmeimben. Testv�r, l�gy ember!

Ebben a munk�mban hitem, hitvall�som �s tudom�nyom egym�sra val� tekintettel, p�rhuzamosan kell, hogy haladjon. Tudom�nyos ismeretem e re�lis �let val�s�g�t, s hitem, hitvall�som e vil�gnak az Istenhez val� viszony�t kell, hogy lassan, fokozatosan, vil�gosan felt�rja. E munk�ban az �n. anyaghoz k�t�tt szellemis�gem van a hivatva szolg�lni. �rtelmem, �rzelmem, akaratom, k�pzel�er�m, sejtelmeim �sszhangz� tev�kenyked�ssel kell, hogy seg�tsenek abban, hogy emberi �lethivat�somat teljes�thessem s az �sz l�t�s�val felismerjem �s k�vessem az eg�sz �let elveit, melyek az Isten �ltal alkotott vil�gegyetemnek term�szetes �let�t vannak hivatva el�revinni a folytonos fejl�d�s �s halad�s �tj�n a szeretet seg�ts�g�vel, az igazs�g �lland� val�sul�sa fel�. "Legyetek az�rt ti t�k�letesek, mik�nt a ti mennyei Aty�tok is t�k�letes". (Mt 5: 48.)

Hitelv�nk, hogy az ember, mint egy�n, egy�nis�g, a fejl�d�s �ltal szem�lyis�gg� kell, hogy nemes�lj�n. A vil�gegyetemben hite, vall�sa �s tudom�nya csak az embernek van. Az �let k�l�nb�z� t�nyez�k r�v�n jut kifejez�sre. Minden �lett�nyez� energi�val rendelkezik. Az �llat �s embervil�gban jelentkeznek az egyedek, egy�nek, egy�nis�gek �s szem�lyis�gek. Az ember lelkes test. Vez�rl� elve a szellem (l�lek) s �rv�nyes�t� szerve a test. Mint egy�n sz�letik meg s egy�nis�gg� izmosodhatok �s szem�lyis�gg� nemes�lhet.

Az ember fejl�d� l�ny s megfelel� fejl�d�ssel szolg�ltat p�ld�t a fejl�d� �letre s viheti el�bbre az emberi halad�st, ami k�zvetlen�l �s k�zvetve befoly�solja a vil�g halad�s�t.

A kis egy�n, a gyermek, �veken �t �rz�ki "�n", �rz�kszervei a domin�l�k �letnyilv�nul�saiban. A gyermek �nz�, mert �szt�nszer�en "�n"-j�t kell szolg�lnia. �n k�zpontis�ga van s vil�g�ban � a k�zpont.

Az els� t�rt�nelmi hatalom a csal�d, majd az iskola az ellenkez� v�gletbe vezeti s itt � ker�l a perif�ri�ra �s szolg�l a t�rt�nelmi hatalmaknak, a k�z�ss�gnek. Am�g az el�bb neki szolg�ltak, most � szolg�l m�soknak s azt ambicion�lja is.

Nevel�d�se r�v�n, magasabb fokon r�j�n, hogy neki mag�nak olyan �rt�kes egy�nis�ge van, ami megbecs�l�st �rdemel. Ezzel az �rt�kes egy�nis�ggel nemcsak a k�z�ss�gben, tal�lja meg m�lt�, az �t megillet� hely�t, hanem r�j�n arra, miszerint �gy k�zvetlen k�rnyezet�nek, mint a vil�gegyetemnek is hasznos �s �rt�kes szerve s ez�ltal a vil�galkot� fel� vet�t�dik ki c�lja �s hivat�sa. Az ember �gy egyetemess�get szolg�l� szem�lyis�gg� v�lik. J�zus ilyen szem�lyis�g volt s az ilyen szem�lyis�g kialakul�sa lehet az ember legf�bb t�rekv�se a f�ldi fejl�d� �let�ben. A szem�lyis�gre gondolva �rtuk 1926-ban "A vall�s �s erk�lcs unit�rius n�z�pontb�l" c. dolgozatom v�g�n : "Az unit�rius ember �letide�lja : v�lj olyan jellemm�, aki mindig a legjobbat (erk�lcsis�g) cselekszi s legszentebb�l (vall�soss�g} viselkedik" ; vagyis J�zus szavaival �lve : "Szeressed az�rt az �rat, a te Istenedet teles sz�vedb�l, teljes lelkedb�l, �s teljes elm�db�l �s teljes er�db�l. Szeresd felebar�todat, , mint magadat". (Ml~ 12:30-31.)

Unit�rius �letelv�nk az is, hogy a magunk hely�n, a vil�gegyetem eg�sz�n bel�l, a saj�t hely�nk�n �lethivat�sunkat �gy �lj�k meg, hogy fejl�d� �let�nkben minden szerves t�rt�nelmi hatalmat a maga hely�n s megfelel�en �rt�kelj�nk �s szolg�ljunk.

Ismern�nk kell a t�rt�nelmi hatalmakat �s meg kell azokat �let�nkben becs�ln�nk. Ilyen t�rt�nelmi hatalmak, amelyek a t�rt�nelem folyam�n fejl�dtek ki a k�vetkez�k: csal�d, iskola, egyh�z, falu vagy k�zs�g, v�ros, megye vagy tartom�ny, nemzet, orsz�g, �llam �s emberis�g. A t�rt�nelmi hatalmak szerves sorban alakulnak ki s k�rben egym�s f�l� emelkednek, ennek megfelel�en �rt�kelend�k. A csal�d �s az emberis�g k�z�tt az als�bb k�r� nem ker�lhet a fels�bb f�l�. Az �rt�kel�s �lland� fokoz�d�st mutat, m�g az egyetemesig jut. �me az egyes �s az egyetemes �rt�kek az ezeket kit�lt� k�z�ss�gi t�nyez�kkel egy�tt!

Unit�rius �letelv�nk a b�nbees�s tan�t�sa mellett az el�re elrendel�s tan�t sem fogadja el. Az el�re el rendel�s eredetileg azt jelentette, hogy Isten n�melyeket az �dv�ss�gre, m�sokat az elk�rhoz�sra teremtett, el�re megfontolt sz�nd�kkal. Szerint�nk Isten alkot�s�ban megvan minden j�raval� lehet�s�g, s t�rv�nyei, az �l� vil�gegyetem t�rv�nyei, minket optimist�kat igazolnak. Isten vil�g�ban megvan a lehet�s�g, a fejl�d� �letre. A mi feladatunk e lehet�s�gek �s elvek szerint �lni, �s hivat�sunkat meg�lni. Mi, akik �lethivat�sunkat a szem�lyis�gg� val� fejl�d�sben l�tjuk, Istent mag�t is a mi isteni lelk�nkkel szem�lynek fogjuk fel. Nemcsak azt kell mondanunk, hogy Isten szem�lyes, hanem, hogy egyed�l csak � teljesen szem�lyes. Ez a szem�lyes Isten t�k�letes s teremtm�nye: az ember, a halad� �letben fejl�d�sre hivatott. A fejl�d� �letben besz�lhet�nk b�nr�l. Matineau Jakab azt tan�tja: "Minden cselekedet, amely egy als�bbrend� ind�t� ok jelenl�te eset�n a magasabb rend�t k�veti, helyes; minden cselekedet, amely egy magasabb rend� ind�t� ok eset�n az als�bbrend�t k�veti, helytelen, rossz."

Sir Lodge Oliver szerint: "A b�n sz�nd�kos �s akaratszer� cselekedete egy szabad t�nyked�nek, aki l�tja a jobbat �s a rosszabbat v�lasztja. S �gy jogtalan cselekedetet visz v�ghez mag�val �s embert�rsaival szemben".( Hall Alfred: Egy unit�rius hitvil�ga: ford�totta Dr. Kiss Elek, 16 l.)

Az unit�riusok hisznek a megt�r�sben, de azt ink�bb �letfolyamatnak tekintik, nem pedig egy pillanat m�v�nek. Egyszer megk�rdezt�k Channing Vilmost : “�tment-e a megt�r�sen?” Erre � �gy felelt: “Azt kell mondanom, nem, ha csak eg�sz �letemet nem �gy tekintem, mint megt�r�si folyamatot."

A fejl�d�s mag�ba foglalja a t�k�letlen voltot s �gy term�szetszer�en jelentkezik a rossz. "A rossz maga ut�n vonja a magasabb �letet". " A rossz csak akkor kezd�dik meg, amikor a l�tez�s magasabb fordulatot vesz".

�dv�z�l�s�nkr�l v�geredm�nyben Isten gondoskodik. Mi azt hissz�k, hogy az �dv�ss�g az �letben a t�k�letess�g fel� n�vekv� jellemben val�sulhat meg. A legmagasztosabb ima az arraval� t�rekv�s, hogy megismerj�k Isten akarat�t �s er�t nyerj�nk annak teljes�t�s�re. Az ima t�rgya nem az , hogy az Istenben, hanem, hogy benn�nk id�zzen el� v�ltoz�st ama lelki�llapot megtal�l�s�ra, amelyben befogadhatjuk a j� dolgokat, melyekkel � minket felruh�z.

A "Miaty�nk" mag�ba foglalja a mi megbocs�t�sunkat embert�rsunkkal szemben s az Isten atyai megbocs�t�s�t is. Ez a legszebb �s legt�k�letesebb ima, az ember egyetemes im�ja, amelyet a k�z�ss�g termelt ki �vsz�zadok alatt �s J�zus foglalt t�k�letes egys�gbe.

A mi Aty�nk, az Isten, nemcsak alkot�, hanem gondvisel� is. A j� p�sztor �let�t adja ny�j��rt. Ilyen j� p�sztornak mondhatjuk mi J�zust, aki k�sz volt a Golgot�ra menni. Nem menek�lt el, hanem legy�zte a hal�lf�lelmet s b�tran vitte keresztj�t fel a Golgot�ra; mi unit�riusok m�lt�n vagyunk kereszt�nyek �ppen a kereszthordoz�s �rt�kel�sek�ppen.

Isten vezet az �let �tjain, a k�zdelmek k�zepette, ahol a munk�s �s fejl�d� vil�g �rt�kei termel�dnek ki s mi meg vagyunk gy�z�dve, hogy hit�nk, rem�ny�nk bizalmunk, szeretet�nk nem hi�ba k�ri, hogy legyen meg az Isten akarata, mert az meg is lesz. Egy j� Isten j�ra teremtett vil�g�t, j�akarattal seg�ti a halad�s �tj�n, s v�geredm�nyben gondja van arra, hogy alkot�sa �dv�ss�gre jusson, el ne k�rhozz�k. Nincs pokol, nincs k�rhozat, hanem fejl�d� �let�nk, �lethivat�sunk nemes meg�l�s�vel isteni lelk�nk �r�kk� �l. Az�rt testv�rem szeresd az Istent, szeresd alkot�s�t �s h�ven szolg�ld azt!
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitelvek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.14 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|