Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 10, 2006 08:21 CDT

V�laszd az �letet!

Rezi Elek

Szerz�: . 993 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Unit�rius erk�lcstani tanulm�nyok

Kolozsv�r

1999.EL�SZ�

Erk�lcstani k�rd�sekt�l �rni manaps�g nem tartozik a legh�l�sabb feladatok k�z�. Az emberek j� r�sze ugyanis �rz�ketlenn�, jobb eset�ben k�z�mb�ss� v�lt az erk�lcsi �rt�kek ir�nt s nem szereti ha arra fi�gyelmeztetik, hogy �lete „�res j�ratban" halad. Pedig napjainkban egyre hat�rozottabb� v�lik az a felismer�s is, hogy az ezredfordul� s��lyos, az egy�ni �s a k�z�ss�gi �letei alapjaiban �rint� probl�m�kkal szembes�l� embernek �j erk�lcsi �rt�krendre, teh�t �j etik�ra van sz�ks�ge. Erre az erk�lcstanra v�r a hivat�s, hogy a „glob�lis felel�s�s�g " jegy�ben �tseg�tsen a kr�zisen �s n�velje a t�l�l�s, s�t egy bizton�s�gosabb �s b�k�sebb j�vend� es�lyeit.

A k�rd�sek term�szetesen �nmagukban sokkal bonyolultabbak, hogysem egyed�l az etik�t�l v�rhatn�k a megold�st. Az emberi tudat�nak azonban meghat�roz� szerepe van a j�v�k�p kialak�t�s�ban s ez�rt nem n�lk�l�zheti az eszmei ir�nyt�t, nem mondhat le az eligaz�t� �rt�krendr�l. A vall�sos ember viszont m�s dimenzi�ban is l�tja �s �r�t�keli az �letet, nem csak eszmei s�kon. Ez a dimenzi� az isteni vil�g�rendbe val� betagol�d�s �s annak norm�i szerint val� berendez�se az ember egy�ni �s k�z�ss�gi �let�nek. Ez�rt az �rt�krend vall�s - erk�l�csi jelleget kap.

Ez az �rt�krend, mint eszm�ny azonban maga is �talakul�son megy �t. Korunkat szokt�k a paradigma- v�ltoz�s kor�nak is nevezni, ami�kor egy �j vil�gszeml�let van kialakul�ban, amely sok tekintetben k��l�nb�zik az el�z�t�l. A k�tetben tal�lhat� �r�sok nemcsak szeml�ltetik ezt a v�ltoz�st, hanem tudatosan nyomon k�vetik, amint az �let kr�zis�helyzeteib�l kiutat keres� ember, a tudom�ny eredm�nyeinek birtok�ban, sokszor �ppen azokt�l vesz�lyeztetetten, szembe tal�lja mag�t az �j helyzettel �s annak kih�v�saival.

A k�tet tartalmi fel�p�t�se mutatja, hogy a szerz� tudatosan vezeti �t az olvas�t a jelen kr�zishelyzet�t kialak�t� k�rd�seken s egyben hoz�z�seg�ti, hogy ezekre megnyugtat� v�laszt tal�ljon, �ppen unit�rius hit- �s �letfelfog�sunk alapj�n. Ennek a felfog�snak az alapja �r�k�r�v�ny� s ez�rt mindig �j: az �let tisztelete �s v�delme.

Meggy�z�d�sem, hogy e tanulm�nyk�tet, amelyet most �tj�ra ind�tunk sikerrel fogja elv�gezni azt a feladatot, amelyet t�le v�runk: el�igaz�t�st adni �s seg�teni a helyes �rt�krend kialak�t�s�ban az �let sokszor tekerv�nyes �tveszt�iben bizonytalankod� embernek.

Dr. Szab� �rp�d

TARTALOMJEGYZ�K

I. VALL�S �S ERK�LCS AZ �LET
SZOLG�LAT�BAN ................................................ 7

II. ERK�LCSI MEG�T�L�S�NK SZEMPONTJAI ... 11

III. EMBEREK KR�ZISBEN ........................ , . 13

1. �ngyilkoss�g...................................................... 13

2. Eutan�zia ......................................................... 19

3. A magzati �let v�delme (abortusz).......................... 25

4. Alkoholizmus......................................................... 32

5. K�b�t�szerfogyaszt�s.......................................... 39

6. �nv�delemb�l t�rt�n� ember�l�s . ...................... 41

IV. AZ �LET MESTERS�GES SZAB�LYOZ�SA
(BIOETIKA)
....................................................... 43

1. Szerv�t�ltet�s (transzplant�ci�) ..................... 43

2. G�nseb�szet (Genetikai m�rn�ks�g) ............... 45

3. A megterm�keny�t�s szab�lyozhat�s�ga.................. 49

V. T�RSADALMI �S VIL�GFELEL�SS�G
(SZOCI�L-ETIKA)
............................................... 55

1. K�rnyezetv�delem.............................................. 55

2. Az er�szak......................................................... 62

3. A hal�lb�ntet�s................................................... 69

4. A h�bor�............................................................ 69

VI. AZ �LET IR�NTI TISZTELET �S

FELEL�SS�G............................................................. 75

R�vid�t�sek jegyz�ke................................................. 77

Jegyzetek ............................................................ 79

Szemelv�nyek a k�nyvb�l:

I. VALL�S �S ERK�LCS AZ �LET SZOLG�LAT�BAN

Az unitarizmus l�nyeg�b�l k�vetkezik, hogy teol�giz�l�sunk so�r�n nyitottak, szabadok, realist�k, id�szer�ek, Isten, felebar�taink �s az �let ir�nt konstrukt�van figyelmesek vagyunk. Az unit�rius teol�gia jellegzetes von�sa az, hogy nem menek�l a dogm�k, hitt�telek, hitvall�sok, zsinati hat�rozatok �r�kre meg�llap�tott erk�lcsi szab�lyok vil�g�ba, hanem az �let fel� fordul. Tal�l� Eric S. Price angol unit�rius teol�gus meg�llap�t�sa: „A vall�s minden ter�let�n az unit�rius hit l�nyeg�ben fejl�d� hit!".

Teol�giz�l�sunk abb�l az �ll�spontb�l indul ki, hogy az emberi �let Isten akarat�hoz igazod� n�veked�s folyamata. Ebb�l k�vetke�zik, hogy e folyamatban az �sszer�, hitszer�, a lelkiismerettel �ssz�hangban �ll�, az evang�lium m�rt�k�hez igazod� nyitott vall�sos fel�fog�s hirdet�i, terjeszt�i �s meg�l�i kell legy�nk. Ez azt jelenti, hogy napjaink unit�rius teol�gi�ja csak akkor nyer l�tjogosults�got, ha az elm�letet a gyakorlattal, a vall�sos hitet a tud�ssal szint�zisbe hozza.

Meggy�z�d�s�nk, hogy a 21. �vsz�zad k�sz�b�n �let�z� teol�giz�l�sra van sz�ks�g. Hiszen J�zusnak eg�sz tan�t�sa �let�z� volt, mentes minden dogmatikus megfogalmaz�st�l vagy metafizikai spe�kul�ci�t�l.

Az �let�z� teol�giz�l�s sehol sem jelentkezik hatv�nyozottabban, mint az erk�lcs ter�let�n. A szekulariz�lt vil�g ember�nek �rt�k�t�lete nagyon viszonylagos, mert a val�s�g �s az igazi �rt�k megismer�s�nek minden alapj�t �s v�gs� biztos�t�k�t szem�lyi l�t�nek (egziszten�ci�lis helyzet�nek ) megtapasztal�s�ban v�li felfedezni. �nmag�hoz m�r minden megismer�st, kritikai elemz�st, k�ts�gbevon�st �s igazo�l�st, elfeledkezve arr�l, hogy felel�ss�ge nemcsak �nmag�ig, hanem Istenig terjed. Ez�rt napjainkban az unit�rius teol�gia m�lyebben fog�lalkozik azokkal a k�rd�sekkel, amelyek az ember egzisztenci�lis helyzet�b�l �s Istent�l val� f�gg�s�gi viszony�b�l k�vetkeznek. Ez ann�l is indokoltabb, mert saj�tos �lethelyzet�nkben a t�rsadalmi, ideol�giai, gazdas�gi v�ltoz�sok ut�n re�lisan kell elemezn�nk a val�l�s �s az erk�lcs viszony�t vagy id�szer� k�t�d�seit.

……

II. ERK�LCSI MEG�T�L�S�NK SZEMPONTJAI

A napjainkban jelentkez� erk�lcsi probl�m�kat nem lehet �ltal�nos�tani �s egys�ges m�rc�vel lem�rni, de m�gis, amikor erk�lcsi m�rlegel�st �s meg�t�l�st v�gz�nk, n�h�ny alapvet� szempontra sz�k�s�g van. Ezek k�z�l megeml�tj�k a k�vetkez�ket, mint amelyek az adott erk�lcsi probl�m�k vizsg�lat�n�l ir�nyad�k lehetnek a helyes �rt�kel�s fel�:

- A felmer�l� erk�lcsi probl�ma mennyiben �ll �sszhangban vagy mennyiben t�r el Isten akarat�t�l ?

- A j�zusi evang�lium szellem�vel �sszhangban �ll-e vagy nem?

- Igazodik-e az �rtelem k�vetelm�nyeinek, a hit sz�ks�gszer�s�geinek �s az �rzelem m�lys�geinek megfelel� igazs�gokhoz vagy �r�t�kekhez.

- Mennyiben mond igent vagy nemet a t�k�letesed�s j�zusi felh�v�s�nak {Mt 5, 48)?

- El kell ismern�nk, hogy Isten teremtett vil�g�ban az ember mel�lett saj�tos �rt�kekkel b�rnak az �l�l�nyek �s az �lettelen dolgok is.

- A felel�ss�get egyetemess� �s �sszef�gg�v� kell tenni Isten, ember �s a vil�g ir�nt. Ma m�r nemcsak egy�ni �s k�z�ss�gi felel�s�s�gr�l, hanem vil�gfelel�ss�gr�l is sz�lni kell.

- Figyelemmel kell lenn�nk arra, hogy erk�lcsi meg�t�l�s�nk ne csak le�r� jelleg� �s normat�v, hanem kreat�v is legyen. A j�zusi tan�t�s szellem�vel: „gy�m�lcseinkr�l ismernek meg" benn�nket eg�sz �letvitel�nkben (Mt 7,20).

- Az erk�lcs l�nyeg�ben �letvitel, �letgyakorlat, �l� val�s�g, szem�lyes vagy k�z�ss�gi bizonys�gtev�s a j�r�l, az igazr�l �s a sz�pr�l. Eb�b�l ad�dik, hogy nem el��r�sok, szab�lyok, �r�k�rv�ny� norm�k meg�fogalmaz�sa vagy erk�lcsi buzd�t�sok hangoztat�sa lehet a f� c�lunk, hanem az, hogy az ember�let�ben jelenlev�, tapasztalhat� �s megmozgathat� erk�lcsi er�t tudatos�tsuk �s mozg�sba hozzuk (Mt 7,21).

A tudom�nyos kutat�sok nyom�n felmer�l� erk�lcsi probl�m�kn�l a f� meg�t�l�si szempont nem az, hogy helyes-e vagy nem (mert ez tudom�nyos k�rd�s), hanem az, hogy hogyan haszn�lj�k fel �s mi�nek a szolg�lat�ba �ll�tj�k az el�rt vagy v�rhat� eredm�nyeket ? A t�rt�nelem igazolta, hogy minden hasznos felfedez�ssel �s tal�lm�nnyal vissza lehet �lni, minden el�rt eredm�nyb�l sz�rmazhatnak potenci�lis vesz�lyek, azonban ezek nem jelenthetik a halad�s, a ku�tat�sok, a fejl�d�s elutas�t�s�t vagy kiz�r�s�t. A kereszt�ny erk�lcs te�r�let�n nem ism�tl�dhetik meg a dogmatikai szempontokat minden��ron �rv�nyes�teni akar� Galilei-szindr�ma.

- A szekulariz�ci� vil�g�ban meg kell tanulnunk nemcsak a m�ban �lni, hanem egy�tt �lni a j�v�vel is. A j�v� pedig mindig a m�val kez�d�dik. Nemcsak az a k�rd�s, hogy j�l, helyesen cselekedtem-e, hanem az, hogy megtettem-e mindazt a j�t, helyest, igazat �s sz�pet, amelyre k�pes vagyok, mint Isten gyermeke ? Nem az�rt kell j�k legy�nk,
hogy ne t�vedj�nk, hib�zzunk, vetkezz�nk vagy b�n�zz�nk, hanem az�rt, mert csak a helyes �let�t vezethet k�zel Istenhez �s embert�rsa�inkhoz, csak ez�ltal „v�laszthatjuk az �letet" minden k�r�lm�nyek k�z�tt (5M�z 30,19; Mt 7,13-14).

- Az unit�rius kereszt�ny etika meg�t�l�se �s elk�telezetts�ge nap�jaink erk�lcsi k�rd�sei ir�nt abban a felismer�sben �s meggy�z�d�sben gy�kerezik, hogy Isten szeret benn�nket. Isten j�ra val� k�pess�gekkel �ldott meg minket: gyermekeit. Isten, a mi Aty�nk elleni �ru�l�s, h�tlens�g, b�n lenne, ha vissza�ln�nk megb�zat�sunkkal. Ez a
meggy�z�d�s k�l�nb�zteti meg a mi erk�lcsi szeml�let�nket minden m�s dogmatikus, norma szeml�let� erk�lcsis�gt�l.

- A mi hivat�sunk az �let tartalmasabb� t�tele! Ebben a t�rekv�sben sohasem lehet meg�ll�s, megel�ged�s, haboz�s vagy „k�ny�szerpihen�", mert sohasem lehet�nk olyan j�k, hogy m�g jobbak ne lehetn�nk, �s nem lehet�nk olyan helyesek �t�let�nkben, hogy az min�denhat� lenne, �s nem lehet olyan szeretet�nk, hogy az m�g ne m�ly�lhetne, er�s�dhetne ,

- A j�t nem el�g m�rlegelni vagy v�lasztani, tenni kell megval�su�l�s��rt (Mt 7,21). A megval�s�t�s mindig az �n-nel kezd�dik. Ez az erk�lcs k�vetelm�nye. „Etika az�ltal j�n l�tre, hogy v�giggondolom a vil�gigenl�st, amely �letakaratomban az �letigenl�ssel term�szetesen adva van, s megpr�b�lom ezt megval�s�tani"

1. �ngyilkoss�g

……

Az unit�rius etika hat�rozottan elutas�tja az �ngyilkoss�got �s �gy tekinti, mint felel�tlen �s �rtelmetlen v�laszt az ember �let�ben jelentkez� kr�zis�llapotok �s konfliktusok megold�s�ra.

A felel�ss�get abban is l�tjuk, hogy az �ngyilkoss�got elk�vet� szem�ly csup�n csak mag�n�gyk�nt tekinti �let�t. Ez azonban nem felel meg a val�s�gnak, mert az �let – s �gy minden szem�ly �lete – Istent�l kapott olyan aj�nd�k, olyan �rt�kmegval�s�t� k�pess�g, amelyet nemcsak �nmaga, hanem m�sok �let�ben is sz�ks�ges kamatoztatnia.

… Unit�rius erk�lcsi szempontb�l azt a k�vetkeztet�st is levonhatjuk, hogy az �ngyilkoss�gok sz�m�nak emelked�se a vall�sos �ntudat meggyeng�l�s�vel is �sszef�gg. Nem l�tj�k igaz�n azt, hogy az �letnek csak hordoz�ja �s nem mindenhat�ja az ember. Az �let egyed�li Ura �s gondvisel�je Isten.

2. Eutan�zia

Az unit�rius etika elismeri �s hangs�lyozza, hogy az eutan�zia komoly, megfontoland� �s felel�ss�gteljes erk�lcsi k�rd�seket rejteget mag�ban.

Az unit�rius etika k�vetkezetesen az �let v�delme �s gondoz�sa mellett foglal �ll�st, azonban, bizonyos k�r�lm�nyekre val� tekintettel, alapos indokok fenn�ll�sa eset�n nem kezeli kiz�r�lagosan �s mereven, csup�n csak a tilt�sokba �s elutas�t�sokba vonulva az eutan�zia k�rd�s�t. Ez nem az �let �rt�k�nek az al�becs�l�s�t, hanem �ppen annak alapos �s re�lis m�rlegel�s�t jelenti.

3. A magzati �let v�delme

Az unit�rius etika az emberi �letet fogantat�s�t�l kezdve Isten aj�nd�k�nak tartja �s v�delm�t alapvet� k�teless�g�nek tekinti.

Az unit�rius erk�lcstan az �let v�delm�nek, gondoz�s�nak a f�lt�tlen tisztelet�t �s ezen t�lmen�en, szeretet�t sugalmazza. …

Az unit�rius erk�lcstan elutas�tja az abortusz gyakorlat�t �s annak direkt form�j�t gyilkoss�gnak min�s�ti, de bizonyos esetekre val� tekintettel toler�ns magatart�st tan�s�t, de csak az �ldott �llapot megszak�t�s�nak 12. het�ig (1-3 h�nap). Ez azonban egy pillanatra sem jelenti azt, hogy feladja k�zdelm�t a magzati �let�rt.

Melyek lehetnek azok az esetek, amelyek sor�n �rv�nyes�lhet a toler�ns magatart�s?

a) az �ldott �llapotban lev� n�n�l fenn�ll� s�lyos eg�sz�gi ok: pl. az anya sz�v-, veseel�gedetlens�ge, cukorbetegs�g stb.

b) amikor a magzat orvosilag val�sz�n�s�thet� s�lyos fogyat�koss�gokat, rendelleness�geket mutat. Ha a magzat genetikai �s teratol�giai �rtalm�nak val�sz�n�s�ge az 50%-ot el�ri.

c) Amikor az �ldott �llapot er�szakos nemi k�z�s�l�s (b�ncselekm�ny) k�vetkezm�nye

Az unit�rius etika csak az eml�tett h�rom rendk�v�li esetben nem helyezkedik a tilt�s �llapotj�ra, minden m�s k�r�lm�ny, ok, �rv fenn�ll�sa eset�n hat�rozottan el�t�li az abortuszt.

4. Alkoholizmus

… Etikai szempontb�l hat�rozottan visszautas�tjuk a m�rt�ktelen alkoholfogyaszt�st. …

5. K�b�t�szerfogyaszt�s

… Az unit�rius etika �gy �rt�keli, hogy a k�b�t�szerfogyaszt�s az egy�n, a k�z�ss�g �s a j�v� nemzed�kek �let�t fenyeget� veszedelem. Az �let rombol�s�nak, �rt�ktelenn� t�tel�nek megengedhetetlen form�ja. …

Szerv�t�ltet�s - Transzplant�ci�

… Az unit�rius etika a szerv�t�ltet�s k�rd�s�ben igenl� �ll�spontra helyezkedik, amennyiben az megfelel az orvosi, etikai �s jogi k�vetelm�nyeknek. … Erk�lcsi szempontb�l ugyanis nem az a k�rd�s l�nyege, hogy megengedhet�-e vagy sem? Hanem az, hogy ki / kik vehetik ig�nybe? …

G�nseb�szet

… Az unit�rius etika elismeri, hogy a g�nseb�szet erk�lcsi implik�ci�i k�ts�gtelen�l �ri�siak. Alkalmazhat�s�ga napjainkban a vita t�rgy�t k�pezi. … �ll�sfoglal�sunk abb�l a meggy�z�d�sb�l indul ki, hogy a fejl�d�s �let�ben nincsen vissza�t. A g�nseb�szettel kapcsolatosan v�lem�ny�nk szerint a k�rd�s nem az, hogy alkalmazhat�-e vagy gyakorolhat�-e, hanem az, hogy hogyan haszn�lj�k fel, minek a szolg�lat�ra �s milyen eszk�z�kkel �ll�tj�k a tudom�nyos eredm�nyeket. Egy shakespearei gondolattal: a gy�gyszer �s a gyilkos m�reg k�z�tt nem min�s�gi, hanem mennyis�gi k�l�nbs�g van.

A unit�rius etika nem utas�tja el a g�nseb�szet tudom�nyos kutat�s�nak gyakorlat�t, annak munk�j�t nem tekinti tabunak, azonban hangs�lyozza, hogy azt Isten, ember �s a vil�g ir�nti felel�ss�ggel kell v�gezni. Erk�lcsi szempontb�l fontos, hogy csak gy�gy�t�, az egy�ni �s k�z�ss�gi �let jav�t szolg�l� c�lokra lehet �s kell ford�tani. A tudom�ny �s az etika k�vetelm�nyeiben gy�kerezik, hogy ne f�z�djenek hozz� politikai, hatalmi, verseng�si �rdekek. …

K�rnyezetv�delem

… Az unit�rius erk�lcstan nemcsak elismeri, hanem egyenesen erk�lcsi �s vall�si k�teless�g�nek tekinti a k�rnyezetv�delem halad�k n�lk�li, azonnali megval�s�t�s�t. …

… Az unit�rius etika �s teol�gia fel szeretn� h�vni a figyelmet arra, hogy a ma embere sz�m�ra nem lehet k�z�mb�s az, hogy a holnap embere milyen k�rnyezetben �l. … Meggy�z�d�s�nk, hogy az eg�sz emberis�g lelkiismeret�hez sz�l a felh�v�s: „Csak egy F�ld�nk van, amelyet nem ap�inkt�l �r�k�lt�nk, hanem unok�inkt�l vett�nk k�lcs�n!”

Az er�szak kih�v�saival kapcsolatban az unit�rius etika hangs�lyozza, hogy ma m�r nem el�g a sajn�lkoz�s, a b�r�lat, a megb�lyegz�s, hanem hat�rozott fell�p�sekre, megold�sokra van sz�ks�g. Ez nem a hasonl� hasonl�val t�rt�n� elj�r�st ig�nyli, de nem is a t�tlen szeml�l�d�st vagy az �ltal�nos enged�keny megbocs�t�st, hanem intenz�vebb erk�lcsi �s vall�sos nevel�st, a k�zbiztons�g eredm�nyesebb megszervez�s�t.

A h�bor�val kapcsolatosan az unit�rius etika abb�l indul ki, hogy a h�bor� �s b�ke mindenekfelett vall�serk�lcsi k�rd�s. A b�ke az �let biztos�t�s�t jelenti, amelyben kifejez�sre jut az �let megbecs�l�se, gondoz�sa, szeretete.

VI. AZ �LET IR�NTI TISZTELET �S FELEL�SS�G

Az �let ir�nti tiszteletet �s felel�ss�get az hat�rozza meg, hogy mi�k�nt v�leked�nk az �let l�nyeg�r�l, �rt�k�r�l �s c�lj�r�l. Az unit�rius kereszt�ny ember az �let l�nyeg�t �sszef�gg�sbe hozza Istennel. Isten teremtette az �letet. � az �let forr�sa (Zsolt 36,10) s �gy a l�tez�s Isten teremt�i munk�j�b�l val� tudatos r�szesed�s. Ez�rt �gy tekint�nk az �letre mint Isten aj�nd�k�ra. �s mindaz, ami Istent�l sz�rmazik, sz�k�s�ges �s j�.

Az �let - f�ldi vonatkoz�saiban - egyszeri �s megism�telhetetlen lehe�t�s�g, alkalom mindazoknak a feladatoknak a megval�s�t�s�ra, amelye�ket elv�r t�l�nk Isten, a csal�d, a k�z�ss�g, az emberis�g. Ez a lehet�s�g olyan �letigenl�st jelent, amellyel �ln�nk kell, mert Isten r�nk b�zta ezt az �letet (Zsolt 8,7;Zsid 2,6-8), hogy annak hordoz�i, v�delmez�i �s gyarap�t�i legy�nk. K�teless�g�nk eleget tenni ennek az isteni megb�zat�snak egy�ni �s egyetemes vonatkoz�sban is. Mint Isten munkat�rsai ( 1 Kor 3,9} szem�lyes felel�ss�ggel tartozunk mindaz�rt amit tesz�nk, vagy amit elmulasztunk megtenni az �let gyarap�t�s��rt.

J�zus azt tan�totta, hogy „szoros az a kapu, �s keskeny az az �t, amely az �letre visz" (Mt 7,13-14), de meggy�z�d�ssel hirdette, hogy az embernek az �letre vezet� „keskeny kaput" �s „keskeny utat" kell v�lasztania, mert csak �gy „teremhet j� gy�m�lcs�ket" (Mt 7,20) �nmaga �s m�sok sz�m�ra.

Az unit�rius erk�lcstan az �letnek alapvet� �rt�ket tulajdon�t, ez�rt erk�lcsellenesnek, �rt�krombol�snak tekint minden olyan l�t�megnyilv�nul�st, amely az �let megk�ros�t�s�ra, vesz�lyeztet�s�re, rombol�s�ra, puszt�t�s�ra, s�t megsemmis�t�s�re ir�nyul. Ezt a meg�gy�z�d�s�nket �rv�nyes�teni k�v�njuk az, �gynevezett „szubhum�n" �lettel kapcsolatban is.

Az �let ir�nti tisztelet �s felel�ss�g k�l�n�s hangs�lyt nyer napjaink�ban, amikor a tudom�nyos �s technikai civiliz�ci� �ld�sai mellett �ri�si vesz�lyek is jelentkeztek. Ezeket a vesz�lyeket csak k�z�s �sszefog�s�sal �s a szeretet kiterjeszt�s�vel lehet elker�lni. A v�ls�ghelyzetben ver�g�d� embert�rsunk ir�nt fokozottabban kell meg�ln�nk a felebar�t! sze�retet j�zusi k�vetelm�ny�t. Nagyon id�szer� az apostoli felh�v�s: „Egy�m�s terh�t hordozz�tok: �s �gy t�lts�tek be a Krisztus t�rv�ny�t" (Gal 6,2). Ebben „a teherhordoz�sban" semmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt nem szabad „meglankadnunk", mert a v�ls�ghelyzetekben sem cs�kken az �let �rt�ke, csup�n a mi �let�rt�k-tudatunk, azaz az �lethez val� viszo�nyul�sunk vesz t�ves ir�nyul�st. Ebben a felismer�sben gy�kerezik a seg�ts�gny�jt�s, a „teherhordoz�s" �tv�llal�s�nak lehet�s�ge: „A j� cselekv�sben pedig ne f�radjunk el, mert a maga idej�ben aratunk, ha meg nem lankadunk. Ez�rt teh�t, am�g id�nk van, tegy�nk j�t minden�kivel, legink�bb pedig azokkal, akik testv�reink a hitben" (Gal 6,9-10). Az apostoli buzd�t�s v�g�t egy kiss� aktualiz�lva �gy tehetn�nk teljeseb�b�: ...legink�bb azokkal, akik a mi j�t cselekv�s�nkre r�szorulnak.

„V�laszd h�t az �letet, hogy �lhess te �s ut�daid is" (5M�z 30,19/b), sz�l a figyelmeztet� �zenet. Az Isten �ltal felk�n�lt �let ir�n�ti szabads�ggal tudatosan �s felel�sen kell �lj�nk, Erk�lcsi szempont�b�l a szabads�g �s a felel�ss�g felt�telezik egym�st, Amint a szabad�s�g mag�ban foglalja a felel�ss�get, �gy a felel�ss�g is a szabads�got. Ezt hangs�lyozta J�zus is tan�t�s�ban,

A felel�ss�g v�llal�sa nemcsak �nszembes�t�st jelent cselekedete�ink v�rhat� k�vetkezm�nyeivel, hanem Isten el�tti mik�nti sz�mad�st is megk�vetel. Ez�rt a vall�sos ember, amikor az �letet v�lasztja, v�g�s� soron Isten akarat�nak engedelmeskedik. Az isteni akarattal val� szembehelyezked�s - b�rmilyen form�ban is nyilv�nuljon meg - azzal a szomor� k�vetkezm�nnyel j�rhat lelki-szellemi-testi �let�nkre n�z�ve, hogy az �l�nkbe adott �let �s hal�l k�z�l az ut�bbit v�lasztjuk.

Mi unit�riusok az �let l�nyeg�t term�szetesen nem z�rjuk be „a f�ldi ke�retekbe", �s hissz�k az �r�k �letet, de meggy�z�d�s�nk szerint az �r�k�let m�r itt a f�ld�n elkezd�dik azzal, hogy t�reked�nk Isten szeretet�nek, gondvisel�s�nek j�s�g�nak a megismer�s�re (Jn 17,3), megtapasztal�s�ra (Zsolt 34,9) �s Isten gyermekeihez m�lt� �letvitelre. Erre figyelmeztet P�l apostol is:, Az�rt igyekezz�nk is, hogy ak�r itt lakunk, ak�r elk�lt�z�nk, neki (Istennek) kedvesek legy�nk" (2Kor 5,9). Ebb�l az k�vetkezik, hogy amikor az �letet v�lasztjuk, Isten mellett �llunk, d�nt�nk, �s Neki „kedve�sek vagyunk".

Az �letnek �rtelme �s c�lja van! Az ember az egyed�li az �l�k vil�g�ban, aki eljutott erre a felismer�sre. Am�g a t�bbi �l�l�ny �lethez val� k�t�d�se a l�tsz�ks�glet �s a fajfenntart�s �szt�nszer�s�g�ben gy�kere�zik, addig az ember �rtelmes �s c�ltudatos �letet k�pes �lni. Ha ett�l a vall�si �s erk�lcsi k�vetelm�nyt�l elt�volodik, vagy nem veszi figye�lembe ezt, akkor vesz�lyekbe sodorhatja egy�ni �s k�z�ss�gi �let�t. A kereszt�ny ember sz�m�ra �r�kre id�szer� J�zus buzd�t�sa: „�n vagyok a vil�g vil�goss�ga: aki engem k�vet, nem j�r s�t�ts�gben, hanem �v� az �let vil�goss�ga" (Jn 8,12). A j�zusi �rt�krendhez val� igazod�sunk tart meg �s seg�t abban, hogy mint Isten gyermekei „az �letet v�lasszuk"!
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Erk�lcstan
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.24 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|