Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 10, 2006 08:21 CDT

V�laszd az �letet!

Rezi Elek

Szerz�: . 993 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Unit�rius erk�lcstani tanulm�nyok

Kolozsv�r

1999.EL�SZ�

Erk�lcstani k�rd�sekt�l �rni manaps�g nem tartozik a legh�l�sabb feladatok k�z�. Az emberek j� r�sze ugyanis �rz�ketlenn�, jobb eset�ben k�z�mb�ss� v�lt az erk�lcsi �rt�kek ir�nt s nem szereti ha arra fi�gyelmeztetik, hogy �lete „�res j�ratban" halad. Pedig napjainkban egyre hat�rozottabb� v�lik az a felismer�s is, hogy az ezredfordul� s��lyos, az egy�ni �s a k�z�ss�gi �letei alapjaiban �rint� probl�m�kkal szembes�l� embernek �j erk�lcsi �rt�krendre, teh�t �j etik�ra van sz�ks�ge. Erre az erk�lcstanra v�r a hivat�s, hogy a „glob�lis felel�s�s�g " jegy�ben �tseg�tsen a kr�zisen �s n�velje a t�l�l�s, s�t egy bizton�s�gosabb �s b�k�sebb j�vend� es�lyeit.

A k�rd�sek term�szetesen �nmagukban sokkal bonyolultabbak, hogysem egyed�l az etik�t�l v�rhatn�k a megold�st. Az emberi tudat�nak azonban meghat�roz� szerepe van a j�v�k�p kialak�t�s�ban s ez�rt nem n�lk�l�zheti az eszmei ir�nyt�t, nem mondhat le az eligaz�t� �rt�krendr�l. A vall�sos ember viszont m�s dimenzi�ban is l�tja �s �r�t�keli az �letet, nem csak eszmei s�kon. Ez a dimenzi� az isteni vil�g�rendbe val� betagol�d�s �s annak norm�i szerint val� berendez�se az ember egy�ni �s k�z�ss�gi �let�nek. Ez�rt az �rt�krend vall�s - erk�l�csi jelleget kap.

Ez az �rt�krend, mint eszm�ny azonban maga is �talakul�son megy �t. Korunkat szokt�k a paradigma- v�ltoz�s kor�nak is nevezni, ami�kor egy �j vil�gszeml�let van kialakul�ban, amely sok tekintetben k��l�nb�zik az el�z�t�l. A k�tetben tal�lhat� �r�sok nemcsak szeml�ltetik ezt a v�ltoz�st, hanem tudatosan nyomon k�vetik, amint az �let kr�zis�helyzeteib�l kiutat keres� ember, a tudom�ny eredm�nyeinek birtok�ban, sokszor �ppen azokt�l vesz�lyeztetetten, szembe tal�lja mag�t az �j helyzettel �s annak kih�v�saival.

A k�tet tartalmi fel�p�t�se mutatja, hogy a szerz� tudatosan vezeti �t az olvas�t a jelen kr�zishelyzet�t kialak�t� k�rd�seken s egyben hoz�z�seg�ti, hogy ezekre megnyugtat� v�laszt tal�ljon, �ppen unit�rius hit- �s �letfelfog�sunk alapj�n. Ennek a felfog�snak az alapja �r�k�r�v�ny� s ez�rt mindig �j: az �let tisztelete �s v�delme.

Meggy�z�d�sem, hogy e tanulm�nyk�tet, amelyet most �tj�ra ind�tunk sikerrel fogja elv�gezni azt a feladatot, amelyet t�le v�runk: el�igaz�t�st adni �s seg�teni a helyes �rt�krend kialak�t�s�ban az �let sokszor tekerv�nyes �tveszt�iben bizonytalankod� embernek.

Dr. Szab� �rp�d

TARTALOMJEGYZ�K

I. VALL�S �S ERK�LCS AZ �LET
SZOLG�LAT�BAN ................................................ 7

II. ERK�LCSI MEG�T�L�S�NK SZEMPONTJAI ... 11

III. EMBEREK KR�ZISBEN ........................ , . 13

1. �ngyilkoss�g...................................................... 13

2. Eutan�zia ......................................................... 19

3. A magzati �let v�delme (abortusz).......................... 25

4. Alkoholizmus......................................................... 32

5. K�b�t�szerfogyaszt�s.......................................... 39

6. �nv�delemb�l t�rt�n� ember�l�s . ...................... 41

IV. AZ �LET MESTERS�GES SZAB�LYOZ�SA
(BIOETIKA)
....................................................... 43

1. Szerv�t�ltet�s (transzplant�ci�) ..................... 43

2. G�nseb�szet (Genetikai m�rn�ks�g) ............... 45

3. A megterm�keny�t�s szab�lyozhat�s�ga.................. 49

V. T�RSADALMI �S VIL�GFELEL�SS�G
(SZOCI�L-ETIKA)
............................................... 55

1. K�rnyezetv�delem.............................................. 55

2. Az er�szak......................................................... 62

3. A hal�lb�ntet�s................................................... 69

4. A h�bor�............................................................ 69

VI. AZ �LET IR�NTI TISZTELET �S

FELEL�SS�G............................................................. 75

R�vid�t�sek jegyz�ke................................................. 77

Jegyzetek ............................................................ 79

Szemelv�nyek a k�nyvb�l:

I. VALL�S �S ERK�LCS AZ �LET SZOLG�LAT�BAN

Az unitarizmus l�nyeg�b�l k�vetkezik, hogy teol�giz�l�sunk so�r�n nyitottak, szabadok, realist�k, id�szer�ek, Isten, felebar�taink �s az �let ir�nt konstrukt�van figyelmesek vagyunk. Az unit�rius teol�gia jellegzetes von�sa az, hogy nem menek�l a dogm�k, hitt�telek, hitvall�sok, zsinati hat�rozatok �r�kre meg�llap�tott erk�lcsi szab�lyok vil�g�ba, hanem az �let fel� fordul. Tal�l� Eric S. Price angol unit�rius teol�gus meg�llap�t�sa: „A vall�s minden ter�let�n az unit�rius hit l�nyeg�ben fejl�d� hit!".

Teol�giz�l�sunk abb�l az �ll�spontb�l indul ki, hogy az emberi �let Isten akarat�hoz igazod� n�veked�s folyamata. Ebb�l k�vetke�zik, hogy e folyamatban az �sszer�, hitszer�, a lelkiismerettel �ssz�hangban �ll�, az evang�lium m�rt�k�hez igazod� nyitott vall�sos fel�fog�s hirdet�i, terjeszt�i �s meg�l�i kell legy�nk. Ez azt jelenti, hogy napjaink unit�rius teol�gi�ja csak akkor nyer l�tjogosults�got, ha az elm�letet a gyakorlattal, a vall�sos hitet a tud�ssal szint�zisbe hozza.

Meggy�z�d�s�nk, hogy a 21. �vsz�zad k�sz�b�n �let�z� teol�giz�l�sra van sz�ks�g. Hiszen J�zusnak eg�sz tan�t�sa �let�z� volt, mentes minden dogmatikus megfogalmaz�st�l vagy metafizikai spe�kul�ci�t�l.

Az �let�z� teol�giz�l�s sehol sem jelentkezik hatv�nyozottabban, mint az erk�lcs ter�let�n. A szekulariz�lt vil�g ember�nek �rt�k�t�lete nagyon viszonylagos, mert a val�s�g �s az igazi �rt�k megismer�s�nek minden alapj�t �s v�gs� biztos�t�k�t szem�lyi l�t�nek (egziszten�ci�lis helyzet�nek ) megtapasztal�s�ban v�li felfedezni. �nmag�hoz m�r minden megismer�st, kritikai elemz�st, k�ts�gbevon�st �s igazo�l�st, elfeledkezve arr�l, hogy felel�ss�ge nemcsak �nmag�ig, hanem Istenig terjed. Ez�rt napjainkban az unit�rius teol�gia m�lyebben fog�lalkozik azokkal a k�rd�sekkel, amelyek az ember egzisztenci�lis helyzet�b�l �s Istent�l val� f�gg�s�gi viszony�b�l k�vetkeznek. Ez ann�l is indokoltabb, mert saj�tos �lethelyzet�nkben a t�rsadalmi, ideol�giai, gazdas�gi v�ltoz�sok ut�n re�lisan kell elemezn�nk a val�l�s �s az erk�lcs viszony�t vagy id�szer� k�t�d�seit.

……

II. ERK�LCSI MEG�T�L�S�NK SZEMPONTJAI

A napjainkban jelentkez� erk�lcsi probl�m�kat nem lehet �ltal�nos�tani �s egys�ges m�rc�vel lem�rni, de m�gis, amikor erk�lcsi m�rlegel�st �s meg�t�l�st v�gz�nk, n�h�ny alapvet� szempontra sz�k�s�g van. Ezek k�z�l megeml�tj�k a k�vetkez�ket, mint amelyek az adott erk�lcsi probl�m�k vizsg�lat�n�l ir�nyad�k lehetnek a helyes �rt�kel�s fel�:

- A felmer�l� erk�lcsi probl�ma mennyiben �ll �sszhangban vagy mennyiben t�r el Isten akarat�t�l ?

- A j�zusi evang�lium szellem�vel �sszhangban �ll-e vagy nem?

- Igazodik-e az �rtelem k�vetelm�nyeinek, a hit sz�ks�gszer�s�geinek �s az �rzelem m�lys�geinek megfelel� igazs�gokhoz vagy �r�t�kekhez.

- Mennyiben mond igent vagy nemet a t�k�letesed�s j�zusi felh�v�s�nak {Mt 5, 48)?

- El kell ismern�nk, hogy Isten teremtett vil�g�ban az ember mel�lett saj�tos �rt�kekkel b�rnak az �l�l�nyek �s az �lettelen dolgok is.

- A felel�ss�get egyetemess� �s �sszef�gg�v� kell tenni Isten, ember �s a vil�g ir�nt. Ma m�r nemcsak egy�ni �s k�z�ss�gi felel�s�s�gr�l, hanem vil�gfelel�ss�gr�l is sz�lni kell.

- Figyelemmel kell lenn�nk arra, hogy erk�lcsi meg�t�l�s�nk ne csak le�r� jelleg� �s normat�v, hanem kreat�v is legyen. A j�zusi tan�t�s szellem�vel: „gy�m�lcseinkr�l ismernek meg" benn�nket eg�sz �letvitel�nkben (Mt 7,20).

- Az erk�lcs l�nyeg�ben �letvitel, �letgyakorlat, �l� val�s�g, szem�lyes vagy k�z�ss�gi bizonys�gtev�s a j�r�l, az igazr�l �s a sz�pr�l. Eb�b�l ad�dik, hogy nem el��r�sok, szab�lyok, �r�k�rv�ny� norm�k meg�fogalmaz�sa vagy erk�lcsi buzd�t�sok hangoztat�sa lehet a f� c�lunk, hanem az, hogy az ember�let�ben jelenlev�, tapasztalhat� �s megmozgathat� erk�lcsi er�t tudatos�tsuk �s mozg�sba hozzuk (Mt 7,21).

A tudom�nyos kutat�sok nyom�n felmer�l� erk�lcsi probl�m�kn�l a f� meg�t�l�si szempont nem az, hogy helyes-e vagy nem (mert ez tudom�nyos k�rd�s), hanem az, hogy hogyan haszn�lj�k fel �s mi�nek a szolg�lat�ba �ll�tj�k az el�rt vagy v�rhat� eredm�nyeket ? A t�rt�nelem igazolta, hogy minden hasznos felfedez�ssel �s tal�lm�nnyal vissza lehet �lni, minden el�rt eredm�nyb�l sz�rmazhatnak potenci�lis vesz�lyek, azonban ezek nem jelenthetik a halad�s, a ku�tat�sok, a fejl�d�s elutas�t�s�t vagy kiz�r�s�t. A kereszt�ny erk�lcs te�r�let�n nem ism�tl�dhetik meg a dogmatikai szempontokat minden��ron �rv�nyes�teni akar� Galilei-szindr�ma.

- A szekulariz�ci� vil�g�ban meg kell tanulnunk nemcsak a m�ban �lni, hanem egy�tt �lni a j�v�vel is. A j�v� pedig mindig a m�val kez�d�dik. Nemcsak az a k�rd�s, hogy j�l, helyesen cselekedtem-e, hanem az, hogy megtettem-e mindazt a j�t, helyest, igazat �s sz�pet, amelyre k�pes vagyok, mint Isten gyermeke ? Nem az�rt kell j�k legy�nk,
hogy ne t�vedj�nk, hib�zzunk, vetkezz�nk vagy b�n�zz�nk, hanem az�rt, mert csak a helyes �let�t vezethet k�zel Istenhez �s embert�rsa�inkhoz, csak ez�ltal „v�laszthatjuk az �letet" minden k�r�lm�nyek k�z�tt (5M�z 30,19; Mt 7,13-14).

- Az unit�rius kereszt�ny etika meg�t�l�se �s elk�telezetts�ge nap�jaink erk�lcsi k�rd�sei ir�nt abban a felismer�sben �s meggy�z�d�sben gy�kerezik, hogy Isten szeret benn�nket. Isten j�ra val� k�pess�gekkel �ldott meg minket: gyermekeit. Isten, a mi Aty�nk elleni �ru�l�s, h�tlens�g, b�n lenne, ha vissza�ln�nk megb�zat�sunkkal. Ez a
meggy�z�d�s k�l�nb�zteti meg a mi erk�lcsi szeml�let�nket minden m�s dogmatikus, norma szeml�let� erk�lcsis�gt�l.

- A mi hivat�sunk az �let tartalmasabb� t�tele! Ebben a t�rekv�sben sohasem lehet meg�ll�s, megel�ged�s, haboz�s vagy „k�ny�szerpihen�", mert sohasem lehet�nk olyan j�k, hogy m�g jobbak ne lehetn�nk, �s nem lehet�nk olyan helyesek �t�let�nkben, hogy az min�denhat� lenne, �s nem lehet olyan szeretet�nk, hogy az m�g ne m�ly�lhetne, er�s�dhetne ,

- A j�t nem el�g m�rlegelni vagy v�lasztani, tenni kell megval�su�l�s��rt (Mt 7,21). A megval�s�t�s mindig az �n-nel kezd�dik. Ez az erk�lcs k�vetelm�nye. „Etika az�ltal j�n l�tre, hogy v�giggondolom a vil�gigenl�st, amely �letakaratomban az �letigenl�ssel term�szetesen adva van, s megpr�b�lom ezt megval�s�tani"

1. �ngyilkoss�g

……

Az unit�rius etika hat�rozottan elutas�tja az �ngyilkoss�got �s �gy tekinti, mint felel�tlen �s �rtelmetlen v�laszt az ember �let�ben jelentkez� kr�zis�llapotok �s konfliktusok megold�s�ra.

A felel�ss�get abban is l�tjuk, hogy az �ngyilkoss�got elk�vet� szem�ly csup�n csak mag�n�gyk�nt tekinti �let�t. Ez azonban nem felel meg a val�s�gnak, mert az �let – s �gy minden szem�ly �lete – Istent�l kapott olyan aj�nd�k, olyan �rt�kmegval�s�t� k�pess�g, amelyet nemcsak �nmaga, hanem m�sok �let�ben is sz�ks�ges kamatoztatnia.

… Unit�rius erk�lcsi szempontb�l azt a k�vetkeztet�st is levonhatjuk, hogy az �ngyilkoss�gok sz�m�nak emelked�se a vall�sos �ntudat meggyeng�l�s�vel is �sszef�gg. Nem l�tj�k igaz�n azt, hogy az �letnek csak hordoz�ja �s nem mindenhat�ja az ember. Az �let egyed�li Ura �s gondvisel�je Isten.

2. Eutan�zia

Az unit�rius etika elismeri �s hangs�lyozza, hogy az eutan�zia komoly, megfontoland� �s felel�ss�gteljes erk�lcsi k�rd�seket rejteget mag�ban.

Az unit�rius etika k�vetkezetesen az �let v�delme �s gondoz�sa mellett foglal �ll�st, azonban, bizonyos k�r�lm�nyekre val� tekintettel, alapos indokok fenn�ll�sa eset�n nem kezeli kiz�r�lagosan �s mereven, csup�n csak a tilt�sokba �s elutas�t�sokba vonulva az eutan�zia k�rd�s�t. Ez nem az �let �rt�k�nek az al�becs�l�s�t, hanem �ppen annak alapos �s re�lis m�rlegel�s�t jelenti.

3. A magzati �let v�delme

Az unit�rius etika az emberi �letet fogantat�s�t�l kezdve Isten aj�nd�k�nak tartja �s v�delm�t alapvet� k�teless�g�nek tekinti.

Az unit�rius erk�lcstan az �let v�delm�nek, gondoz�s�nak a f�lt�tlen tisztelet�t �s ezen t�lmen�en, szeretet�t sugalmazza. …

Az unit�rius erk�lcstan elutas�tja az abortusz gyakorlat�t �s annak direkt form�j�t gyilkoss�gnak min�s�ti, de bizonyos esetekre val� tekintettel toler�ns magatart�st tan�s�t, de csak az �ldott �llapot megszak�t�s�nak 12. het�ig (1-3 h�nap). Ez azonban egy pillanatra sem jelenti azt, hogy feladja k�zdelm�t a magzati �let�rt.

Melyek lehetnek azok az esetek, amelyek sor�n �rv�nyes�lhet a toler�ns magatart�s?

a) az �ldott �llapotban lev� n�n�l fenn�ll� s�lyos eg�sz�gi ok: pl. az anya sz�v-, veseel�gedetlens�ge, cukorbetegs�g stb.

b) amikor a magzat orvosilag val�sz�n�s�thet� s�lyos fogyat�koss�gokat, rendelleness�geket mutat. Ha a magzat genetikai �s teratol�giai �rtalm�nak val�sz�n�s�ge az 50%-ot el�ri.

c) Amikor az �ldott �llapot er�szakos nemi k�z�s�l�s (b�ncselekm�ny) k�vetkezm�nye

Az unit�rius etika csak az eml�tett h�rom rendk�v�li esetben nem helyezkedik a tilt�s �llapotj�ra, minden m�s k�r�lm�ny, ok, �rv fenn�ll�sa eset�n hat�rozottan el�t�li az abortuszt.

4. Alkoholizmus

… Etikai szempontb�l hat�rozottan visszautas�tjuk a m�rt�ktelen alkoholfogyaszt�st. …

5. K�b�t�szerfogyaszt�s

… Az unit�rius etika �gy �rt�keli, hogy a k�b�t�szerfogyaszt�s az egy�n, a k�z�ss�g �s a j�v� nemzed�kek �let�t fenyeget� veszedelem. Az �let rombol�s�nak, �rt�ktelenn� t�tel�nek megengedhetetlen form�ja. …

Szerv�t�ltet�s - Transzplant�ci�

… Az unit�rius etika a szerv�t�ltet�s k�rd�s�ben igenl� �ll�spontra helyezkedik, amennyiben az megfelel az orvosi, etikai �s jogi k�vetelm�nyeknek. … Erk�lcsi szempontb�l ugyanis nem az a k�rd�s l�nyege, hogy megengedhet�-e vagy sem? Hanem az, hogy ki / kik vehetik ig�nybe? …

G�nseb�szet

… Az unit�rius etika elismeri, hogy a g�nseb�szet erk�lcsi implik�ci�i k�ts�gtelen�l �ri�siak. Alkalmazhat�s�ga napjainkban a vita t�rgy�t k�pezi. … �ll�sfoglal�sunk abb�l a meggy�z�d�sb�l indul ki, hogy a fejl�d�s �let�ben nincsen vissza�t. A g�nseb�szettel kapcsolatosan v�lem�ny�nk szerint a k�rd�s nem az, hogy alkalmazhat�-e vagy gyakorolhat�-e, hanem az, hogy hogyan haszn�lj�k fel, minek a szolg�lat�ra �s milyen eszk�z�kkel �ll�tj�k a tudom�nyos eredm�nyeket. Egy shakespearei gondolattal: a gy�gyszer �s a gyilkos m�reg k�z�tt nem min�s�gi, hanem mennyis�gi k�l�nbs�g van.

A unit�rius etika nem utas�tja el a g�nseb�szet tudom�nyos kutat�s�nak gyakorlat�t, annak munk�j�t nem tekinti tabunak, azonban hangs�lyozza, hogy azt Isten, ember �s a vil�g ir�nti felel�ss�ggel kell v�gezni. Erk�lcsi szempontb�l fontos, hogy csak gy�gy�t�, az egy�ni �s k�z�ss�gi �let jav�t szolg�l� c�lokra lehet �s kell ford�tani. A tudom�ny �s az etika k�vetelm�nyeiben gy�kerezik, hogy ne f�z�djenek hozz� politikai, hatalmi, verseng�si �rdekek. …

K�rnyezetv�delem

… Az unit�rius erk�lcstan nemcsak elismeri, hanem egyenesen erk�lcsi �s vall�si k�teless�g�nek tekinti a k�rnyezetv�delem halad�k n�lk�li, azonnali megval�s�t�s�t. …

… Az unit�rius etika �s teol�gia fel szeretn� h�vni a figyelmet arra, hogy a ma embere sz�m�ra nem lehet k�z�mb�s az, hogy a holnap embere milyen k�rnyezetben �l. … Meggy�z�d�s�nk, hogy az eg�sz emberis�g lelkiismeret�hez sz�l a felh�v�s: „Csak egy F�ld�nk van, amelyet nem ap�inkt�l �r�k�lt�nk, hanem unok�inkt�l vett�nk k�lcs�n!”

Az er�szak kih�v�saival kapcsolatban az unit�rius etika hangs�lyozza, hogy ma m�r nem el�g a sajn�lkoz�s, a b�r�lat, a megb�lyegz�s, hanem hat�rozott fell�p�sekre, megold�sokra van sz�ks�g. Ez nem a hasonl� hasonl�val t�rt�n� elj�r�st ig�nyli, de nem is a t�tlen szeml�l�d�st vagy az �ltal�nos enged�keny megbocs�t�st, hanem intenz�vebb erk�lcsi �s vall�sos nevel�st, a k�zbiztons�g eredm�nyesebb megszervez�s�t.

A h�bor�val kapcsolatosan az unit�rius etika abb�l indul ki, hogy a h�bor� �s b�ke mindenekfelett vall�serk�lcsi k�rd�s. A b�ke az �let biztos�t�s�t jelenti, amelyben kifejez�sre jut az �let megbecs�l�se, gondoz�sa, szeretete.

VI. AZ �LET IR�NTI TISZTELET �S FELEL�SS�G

Az �let ir�nti tiszteletet �s felel�ss�get az hat�rozza meg, hogy mi�k�nt v�leked�nk az �let l�nyeg�r�l, �rt�k�r�l �s c�lj�r�l. Az unit�rius kereszt�ny ember az �let l�nyeg�t �sszef�gg�sbe hozza Istennel. Isten teremtette az �letet. � az �let forr�sa (Zsolt 36,10) s �gy a l�tez�s Isten teremt�i munk�j�b�l val� tudatos r�szesed�s. Ez�rt �gy tekint�nk az �letre mint Isten aj�nd�k�ra. �s mindaz, ami Istent�l sz�rmazik, sz�k�s�ges �s j�.

Az �let - f�ldi vonatkoz�saiban - egyszeri �s megism�telhetetlen lehe�t�s�g, alkalom mindazoknak a feladatoknak a megval�s�t�s�ra, amelye�ket elv�r t�l�nk Isten, a csal�d, a k�z�ss�g, az emberis�g. Ez a lehet�s�g olyan �letigenl�st jelent, amellyel �ln�nk kell, mert Isten r�nk b�zta ezt az �letet (Zsolt 8,7;Zsid 2,6-8), hogy annak hordoz�i, v�delmez�i �s gyarap�t�i legy�nk. K�teless�g�nk eleget tenni ennek az isteni megb�zat�snak egy�ni �s egyetemes vonatkoz�sban is. Mint Isten munkat�rsai ( 1 Kor 3,9} szem�lyes felel�ss�ggel tartozunk mindaz�rt amit tesz�nk, vagy amit elmulasztunk megtenni az �let gyarap�t�s��rt.

J�zus azt tan�totta, hogy „szoros az a kapu, �s keskeny az az �t, amely az �letre visz" (Mt 7,13-14), de meggy�z�d�ssel hirdette, hogy az embernek az �letre vezet� „keskeny kaput" �s „keskeny utat" kell v�lasztania, mert csak �gy „teremhet j� gy�m�lcs�ket" (Mt 7,20) �nmaga �s m�sok sz�m�ra.

Az unit�rius erk�lcstan az �letnek alapvet� �rt�ket tulajdon�t, ez�rt erk�lcsellenesnek, �rt�krombol�snak tekint minden olyan l�t�megnyilv�nul�st, amely az �let megk�ros�t�s�ra, vesz�lyeztet�s�re, rombol�s�ra, puszt�t�s�ra, s�t megsemmis�t�s�re ir�nyul. Ezt a meg�gy�z�d�s�nket �rv�nyes�teni k�v�njuk az, �gynevezett „szubhum�n" �lettel kapcsolatban is.

Az �let ir�nti tisztelet �s felel�ss�g k�l�n�s hangs�lyt nyer napjaink�ban, amikor a tudom�nyos �s technikai civiliz�ci� �ld�sai mellett �ri�si vesz�lyek is jelentkeztek. Ezeket a vesz�lyeket csak k�z�s �sszefog�s�sal �s a szeretet kiterjeszt�s�vel lehet elker�lni. A v�ls�ghelyzetben ver�g�d� embert�rsunk ir�nt fokozottabban kell meg�ln�nk a felebar�t! sze�retet j�zusi k�vetelm�ny�t. Nagyon id�szer� az apostoli felh�v�s: „Egy�m�s terh�t hordozz�tok: �s �gy t�lts�tek be a Krisztus t�rv�ny�t" (Gal 6,2). Ebben „a teherhordoz�sban" semmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt nem szabad „meglankadnunk", mert a v�ls�ghelyzetekben sem cs�kken az �let �rt�ke, csup�n a mi �let�rt�k-tudatunk, azaz az �lethez val� viszo�nyul�sunk vesz t�ves ir�nyul�st. Ebben a felismer�sben gy�kerezik a seg�ts�gny�jt�s, a „teherhordoz�s" �tv�llal�s�nak lehet�s�ge: „A j� cselekv�sben pedig ne f�radjunk el, mert a maga idej�ben aratunk, ha meg nem lankadunk. Ez�rt teh�t, am�g id�nk van, tegy�nk j�t minden�kivel, legink�bb pedig azokkal, akik testv�reink a hitben" (Gal 6,9-10). Az apostoli buzd�t�s v�g�t egy kiss� aktualiz�lva �gy tehetn�nk teljeseb�b�: ...legink�bb azokkal, akik a mi j�t cselekv�s�nkre r�szorulnak.

„V�laszd h�t az �letet, hogy �lhess te �s ut�daid is" (5M�z 30,19/b), sz�l a figyelmeztet� �zenet. Az Isten �ltal felk�n�lt �let ir�n�ti szabads�ggal tudatosan �s felel�sen kell �lj�nk, Erk�lcsi szempont�b�l a szabads�g �s a felel�ss�g felt�telezik egym�st, Amint a szabad�s�g mag�ban foglalja a felel�ss�get, �gy a felel�ss�g is a szabads�got. Ezt hangs�lyozta J�zus is tan�t�s�ban,

A felel�ss�g v�llal�sa nemcsak �nszembes�t�st jelent cselekedete�ink v�rhat� k�vetkezm�nyeivel, hanem Isten el�tti mik�nti sz�mad�st is megk�vetel. Ez�rt a vall�sos ember, amikor az �letet v�lasztja, v�g�s� soron Isten akarat�nak engedelmeskedik. Az isteni akarattal val� szembehelyezked�s - b�rmilyen form�ban is nyilv�nuljon meg - azzal a szomor� k�vetkezm�nnyel j�rhat lelki-szellemi-testi �let�nkre n�z�ve, hogy az �l�nkbe adott �let �s hal�l k�z�l az ut�bbit v�lasztjuk.

Mi unit�riusok az �let l�nyeg�t term�szetesen nem z�rjuk be „a f�ldi ke�retekbe", �s hissz�k az �r�k �letet, de meggy�z�d�s�nk szerint az �r�k�let m�r itt a f�ld�n elkezd�dik azzal, hogy t�reked�nk Isten szeretet�nek, gondvisel�s�nek j�s�g�nak a megismer�s�re (Jn 17,3), megtapasztal�s�ra (Zsolt 34,9) �s Isten gyermekeihez m�lt� �letvitelre. Erre figyelmeztet P�l apostol is:, Az�rt igyekezz�nk is, hogy ak�r itt lakunk, ak�r elk�lt�z�nk, neki (Istennek) kedvesek legy�nk" (2Kor 5,9). Ebb�l az k�vetkezik, hogy amikor az �letet v�lasztjuk, Isten mellett �llunk, d�nt�nk, �s Neki „kedve�sek vagyunk".

Az �letnek �rtelme �s c�lja van! Az ember az egyed�li az �l�k vil�g�ban, aki eljutott erre a felismer�sre. Am�g a t�bbi �l�l�ny �lethez val� k�t�d�se a l�tsz�ks�glet �s a fajfenntart�s �szt�nszer�s�g�ben gy�kere�zik, addig az ember �rtelmes �s c�ltudatos �letet k�pes �lni. Ha ett�l a vall�si �s erk�lcsi k�vetelm�nyt�l elt�volodik, vagy nem veszi figye�lembe ezt, akkor vesz�lyekbe sodorhatja egy�ni �s k�z�ss�gi �let�t. A kereszt�ny ember sz�m�ra �r�kre id�szer� J�zus buzd�t�sa: „�n vagyok a vil�g vil�goss�ga: aki engem k�vet, nem j�r s�t�ts�gben, hanem �v� az �let vil�goss�ga" (Jn 8,12). A j�zusi �rt�krendhez val� igazod�sunk tart meg �s seg�t abban, hogy mint Isten gyermekei „az �letet v�lasszuk"!
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Erk�lcstan
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.24 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|