Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 06, 2006 08:54 CDT

Jézus történeti alakja és annak ismerete

Léta Sándor

Szerző: . 6161 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


A mai tudósokat foglalkoztatja a történeti Jézus alakja, személye, üzenete. Szeretném bemutatni a történeti Jézus-kutatás legújabb eredményeit. Ki volt Jézus, mint történeti alak, mi volt üzenete és mit akart megvalósítani? Felhasználtam az 1990-es években megjelent munkákat, különösen az Észak-amerikai tudósok és kutatók körében.

Tartalom:

1. A történeti Jézus kutatás új korszaka
2. A Jézus kutatás mai kérdései
3. Jézus ismerete számit: a húsvét előtti Jézus
4. Gyökérkép vagy világnézet
5. Jézus és a politika
6. A történeti Jézus számít a keresztény hit számára
7. Jézus mai megértése és az evangelizáció

Felhasznált irodalom:

Marcus Borg: Jesus: a New Vision (Jézus: egy új látomás), 1987

Marcus Borg: Meeting Jesus again, for the first time (Találkozni újból Jézussal, mint legelőször), 1994

Marcus Borg: Jesus in contemporary schoolarship (Jézus a mai tudományban), 1994

Marcus Borg: Jesus at 2000 (Jézus 2000-ben), 1997

Marcus Borg, N.T.Wright: The meaning of Jesus (Jézus jelentősége), 1998

Albert Schweitzer: The Quest of the Historical Jesus (A történeti Jézus kutatása), 1968(1906)

J.D.Crossan: Jesus: a revolutionary biography (Jézus: egy forradalmi életrajz), 1994
A történeti Jézus-kutatás új korszaka az észak-amerikai teológusok körében, az 1980-as évektöl kezdve

1. Az előadás címe

A történeti Jézus kutatása, e század kezdetén háttérbe szorult. A „régi, vagyis első kutatást, amely a 19. században virágzott, olyan időszak követte, amelyet a tudomány úgy ismer, mint a „nincsen kutatás” Jézus hagyományos történetében. Az első nagy érv az volt, hogy a történeti Jézus kutatása nem tartozik a teológia tárgyához. Ez pedig Albert Schweitzer Jézus képének a következménye volt, amelyet a The Quest of the Historical Jesus cimü (A történeti Jézus kutatása) 1906-ban megjelent munkájában rajzolt meg. Szerinte Jézus Isten országa eljövetelét hirdette és szándékosan kereste annak elhozatalát saját élete, szenvedése árán is. Schweitzer munkájának nagy hatása volt, ami a régi kutatásnak véget vetett. Az a gondolat, hogy a történeti Jézus teológiailag használhatatlan és ez a Jézus „idegen számunkra”, meggyőző volt. A másik érv az volt, hogy nagyon keveset tudunk a történeti Jézusról. Ennek alapja az a nagyfokú történeti kételkedés, amelyet a 19. századi teológusok fejtettek ki. Ők azt remélték, hogyha lehámozzák az evangéliumokban található természetfeletti és hittani elemeket, akkor hozzájutnak az eredeti anyaghoz: vagyis Jézus tanításához, prédikálásához, üzenetéhez. Jézus szavainak különválasztása minden más képtől, cselekvéstől és szándékosan hozzáfűzött elemtől, lehetővé teszi egy hiteles Jézus-kép összeállítását. A 20. században e gondolatnak a lehetősége megingott. Rudolf Bultmann, 1921-ben irt könyvében: The History of the Synoptic Tradition (A szinoptikus hagyomány története) kimutatta, hogy a szóbeli hagyomány időszakában az evangéliumokban található Jézus mondások és tanítások közül nagyon keveset lehet biztosan visszavezetni Jézusra. A történeti kételkedést, amelyet Bultmann forma-történeti tanulmányozása előidézett, a második világháború után a kiadás-történet is megerősítette. Egyszerűen nagyméretű átalakítással állunk szemben a Jézus hagyományt illetően.

Egy harmadik meggyőződés is uralta a „nincsen keresés” időszakot, éspedig Jézus üzenetének eszkhatológikus volta: Jézus várta és hirdette a közelgő Isten országát. Bultmann számos munkájában érvel, hogy a történetileg hiteles Jézus-mondásokról szükséges lefejteni a mitológiát, vagyis mitológiátlanítani kell az exisztenciális értelmezésen keresztül.

A Jézus-tudomány időszakának egy újabb szakasza az „új kutatás”. Ernest Kasemann tartott egy előadást 1953-ban erről, amely két munkát eredményezett: Günther Bornkamm: „A názáreti Jézus” (1956-ban) és James Robinson: „A történeti Jézus új kutatása” (1959-ben). Az “új kutatás” lényegében osztotta a “nincsen keresés” időszak jellegzetességeit. A használt módszerek is ugyanazok voltak. Ami új volt ezekben a munkákban az a teológiai aggodalom: a folytatásnak a kérdése, ami Jézus üzenete és az ősgyülekezet prédikálása között volt.

A lényeg az, hogy nem sokat tudunk a történeti Jézusról, a személyről és ami keveset is tudunk, úgy látszik, nincsen semmi köze a keresztény teológiához és a gyakorlati szükséglethez. Jézus történeti alakja nem tartozik a teológia tárgyához.

2. A Jézus-kutatás reneszánsza

A Jézus-kutatás “megújulása” vagy ahogyan Marcus Borg irja, a reneszánsza, sem a semmiből (ex nihilo) kezdődött. Vannak előzményei. Egyes írott anyagok visszanyúlnak az 1960-as 70-es évekbe. Lásd különösen Norman Perrin “Rediscovering the Teachings of Jesus” – Jézus tanításainak az újrafelfedezése (1967-ben). Az eredeti szövegnek új fordításai és új Jézus életrajzok jelennek meg. Több jelentős munka foglalkozik a történeti Jézussal: E.P.Sanders, Jézus és a Judaizmus (1985), Donald Georgen, Jézus munkássága és üzenete (1986), Richard Horsley, Jézus és az erősek spirálja (1987), Burton Mack, Az ártatlanság mítosza: Márk és keresztény eredetek (1987), J.D.Crossan, A történeti Jézus: egy Földközi tenger vidéki zsidó paraszt élete (1991) és Jézus: egy csodálatos életrajz (1994).

Észak-Amerikában az 1980-as évektől, új módszerekkel, megindult a történeti Jézus erőteljes, intézményes kutatása.

Az egyik ilyen első szervezet a Society of Biblical Literature (Bibliai Irodalmi Társaság), amely a történeti Jézus kutatás érdekében jött létre. 1981-ben még kísérleti tanácsadóként működik, majd 1983-ban ennek keretében állandó csoportként megalakult a Historical Jesus Section (A történeti Jézus tagozat). 1985-ben egy másik tudományos szervezet alakult meg, a “Jézus Szeminárium” név alatt, amelynek alapítója Robert Funk. A 125 rendes tagja ötéves kutatási időszakon keresztül kutatta és fogadta el a történeti mondások hitelességét: különválasztva a Jézus mondásokat, a más őskeresztény szövegektől.

A harmadik jele a megújulásnak, az új korszaknak, az új megkülönböztető kérdések és módszerek bevezetése. A történelem nagy részében a Jézus kutatás napirendjét tudatosan vagy tudattalanul a teológiai kérdések uralták és határozták meg. Ez nem véletlen, hiszen a kereszténység volt az uralkodó kultúra. Így a kérdések, amelyek alapján kutattak, akörül forogtak, hogy aláássa vagy támogatja a keresztény meggyőződést, felfogást. Mi a kapcsolat a keresztény hittételek és aközött amit történetileg ismerhetünk? A Jézusnak tulajdonított krisztológiai címeket visszavezethetjük-e Jézushoz? Még az “új keresés” központi irányulása is teológiai aggodalmakat mutatott: a folytatás és szakadás kérdése a történeti Jézus és az őskeresztény gyülekezetek prédikálása között.

A közelmúltban a keret, amelyikben a kérdések megfogalmazódtak, a szövegeknek egy kevésbé keresztény jellegét mutatja. A kulturális tudatosság változása és az intézményeknek a kereszténységtől távol álló volta felelős ezért. Habár nagy részében a munka még mindig a szemináriumi és teológiai intézetekben folyik, a tudósok egy jelentős része más egyetemeken és elvilágiasodott magánkollégiumokban tanít. Napjaink kutatói már nem jellegzetes keresztény aggodalmakat fűznek a szövegekhez. Ehelyett, a kérdések általánosabbak lettek, amelyek az emberi történelem és tapasztalat átfogóképességével vannak kapcsolatban. A Jézus alakja mennyire hasonlít vagy különbözik más hagyományok vallásos alakjaitól, Jézus tanításai mennyire hasonlítanak vagy nem hasonlítanak más nagy bölcsek tanításához, mint pl. Lao Tse vagy Buddha? A Jézus-mozgalom mennyire hasonló vagy nem, más szektás, vagy megújító mozgalmakhoz? Az iparosodás előtti társadalmak kutatása mennyire világosítja meg Jézus világát? A valóságnak milyen értelmezése és milyen vallásos öntudat tükröződik a szövegekben?

Az új kérdéseket új módszerek követték. Amit eddig a tudósok használtak, az irodalmi és történeti módszer volt.

Az utóbbi tíz évben a tudósok rendszeresen használják azokat az új modelleket és módszereket, amelyeket a vallástörténelem, a kulturális antropológia és a társadalomtudomány gyűjtött össze. Ezek nemcsak összehasonlító anyagot és elméleti megértést biztosítanak, hanem olyan modelleket, amelyeket empirikus és történeti adatokon keresztül építenek fel. Ezeket arra lehet felhasználni, hogy történelmi időszakokat világosítanak meg, amelyekről eléggé hiányos adataink vannak. Az új kérdések és új módszerek az ismerős anyagnak új meglátását biztosítják: képesen leszünk új lencsén, szemüvegen keresztül felülvizsgálni az eddigi adatokat.

Ennek az új “szövetséges tudománynak” a használata a megújulásnak a legfeltűnőbb jellemzője. Nagy irodalmat eredményezett. Több mint 250 tudományos munka jelent meg 1980 óta. Két új szervezet jött létre: The Social Science and New Testament Interpretation (A Társadalom Tudomány és Újszövetségi Magyarázat) és a Social Facets Seminar (Társadalmi Oldal Szemináriuma).

Ahogyan az egyik tudós 1984-ben mondotta: “a történeti Jézus történeti keresésének vége lett, a történeti Jézus tudományközi keresése kezdődött el.” (Bernard Brandon Scott).

Az új korszakot nemcsak az új módszerek jellemzik, hanem az új eredmények is. Ezek csak próbálkozások, kísérletezések és nem véglegesek, egy bizonyos intellektuális történelem termékei, gyökeresen az emberi ismeret feltételéhez kötve. Ezek élesen átalakítják azt a Jézus képet, melyet e század eddigi kutatása nagy részben uralt. Az új eredmények a következők:

  • a régi megegyezés, mely szerint Jézus eszkhatológikus próféta volt, aki a közelgő világ végét hirdette, eltűnt;
  • a második közmegegyezés Jézusnak egy új megértése, mint tanító, különösen mint a felforgató bölcsesség tanítója;
  • a bibliai tudománynak egy új, világi szakasza: vagyis az egyházi ellenőrzés alól való szabadulása. A teológusok habár az egyházhoz tartoznak, de gondolataikat, tanulmányozásaikat már nem irányítja vagy befolyásolja az egyház;
  • ez ugyanakkor egy újfajta ökumenizmust eredményezett: egy szélesebb körű kapcsolat más vallásos felfogásokkal és intézményekkel;
  • az elkeresztényiesített kor vége, vagyis a nyugati kereszténység birodalmi jellegű uralma megszűnt az amerikai teológusok számára;
  • a példázatoknak tulajdonított fontosság és hangsúly, mint amelyek Jézus tanítási formájára jellemzőek;
  • a bölcsesség-hagyomány felismerése. Az Ószövetség egyik része a bölcsesség-irodalom – Példabeszédek, Prédikátor, Jób – amelyeknek a tudósok nem tulajdonítottak idáig nagy figyelmet, mivel Jézust gyakran Mózessel vagy a prófétákkal azonosították. Most a hagyományos bölcsességnek nagyobb figyelmet szentelve, a tudósok úgy gondolják, hogy Jézus is bölcsesség-tanító lehetett;
  • új források felfedezése: Holt tengeri tekercsek, Nag Hammadi könyvtár;
  • más evangéliumok, vagy evangélium töredékek: a Nag Hammadi könyvtárban találhatók: Péter evangéliuma, Tamás evangéliuma, Márk titkos írása;
  • összehasonlító vallástudomány eredményei;
  • a Biblia által elénk tárt szimbolikus világ összeomlása. Az asztrológia, asztrofizika, fizika, geológia – csak egy pár tudományt említve – egészen másfajta világot tár elénk, mint a Biblia;
  • új és felújított módszerek, módszertan létrejötte: egy párat említek: a) a bibliai nyelvek mellett új nyelvek elsajátítása, hogy eredeti formában lehessen olvasni a tudományos munkákat, kiküszöbölve a félreértést; b) az irodalom-kritika elsajátítása, hogy ugyanazt a technikát lehessen alkalmazni a bibliai szövegek értelmezésénél; c) nyelvészet, a munkák nyelvezetének a megértésére; d) a számítógép használata, amely megkönnyíti az adatok elrendezését, összehasonlítását, e) a társadalom-tudományok: antropológia, szociológia ismerete, megérteni a Földközi-tengeri kultúrát, amelyikben megszületett a kereszténység;
  • az archeológia, hogy a tudósok a felszínre került tárgyakat értelmezni és magyarázni tudják.

Ezek mind hozzásegítenek a megbízhatóbb adatok felfedezéséhez a Názáreti Jézussal kapcsolatban az előttünk levő tudósokhoz képest. Mi ma már sokkal többet tudunk Jézusról, mint amennyit elődeink tudtak.

Még egyszer feltéve a kérdést: mire figyelnek a tudósok, amikor a történeti Jézus-kutatásba kezdenek, mit remélnek, hogy találni fognak? A bővebb válasz ez: lehet azt várják, hogy azonosítsanak és leírjanak egy különleges személyt, aki egy sajátos helyen és időben élt, és aki sajátos dolgokat cselekedett és mondott. A sajátosság felismeréséhez és bemutatásához szükséges megkülönböztetni az illető személyt az ugyanabban az időben és helyen élő személyektől. A mi esetünkben, kiválasztani egyetlen arcot a nagy galileai tömegből. Ehhez be kell mutatni nagyon sok arc nélkülit a nagy galileai tömegből, hogy egy elfogadható képet kapjunk a galileai Jézusról, de hogy biztosak legyünk: tüzetesen meg kell ismerni azt a kort és helyet, ahol és amikor Jézus élt, és kifejtette tevékenységét; tudni kell, hogy miben hasonlíthatott és különbözhetett kortársaitól. Ez az összehasonlítás nagyon fontos a történeti helyreállításban. A másik nagy feladatunk: különbséget tenni a történeti Jézus, az evangéliumok Jézusa és a hit Krisztusa között.

3. Nagy tudományos vállalkozás

Az egyéni munkák mellett az első nagy közösségi tudományos vállalkozás az volt, amikor a Jézus Szeminárium 1993 decemberében megjelentette az evangéliumok többszínű kiadását. “Az öt evangélium: kutatás Jézus hiteles szavai után” címen. Elemzés és viták után a szeminárium tagjai arról szavaztak, hogy a mondások Jézusnak tulajdoníthatók-e vagy nem. Ezért használtak négyféle szint: piros szín jelentése: “úgy gondolom, hogy ezek Jézus hiteles szavai”; a rózsaszín jelentése: “megközeliti azt, amit Jézus mondhatott”; a szürke jelentése: “nem Jézus szavai, habár tükrözhetik gondolatát”; és a fekete jelentése: “egyáltalán nem Jézus szavai, ilyet nem mondott, hanem az őskeresztények felfogását tükrözi”.

A Szeminárium természetesen tudatában van annak, hogy szavazás által nem lehet eldönteni, hogy mit mondott Jézus. Szavazással nem lehet történeti kérdést leszögezni, és a többség álláspontja is néha téves lehet. Sőt, tudjuk, hogy egyes vélemények bizonyos mondásokkal kapcsolatban talán tíz-húsz év múlva meg fognak változni (mint ahogyan húsz, harminc évvel ezelőtt is mások voltak). Amit a szavazással cselekedtek, nem volt más, mint felmérték a jelenlegi tudomány álláspontját. A szavazás ismerteti, feltárja azt a közmegegyezési fokot, amely jelen van egy csoport tudós körében.

Ennek következménye, hogy olyan mondások mint az “ember fia eljövetele” vagy a világ végére utaló mondások feketével vannak jelölve, mutatva, hogy nem Jézustól származnak, hanem az ősgyülekezet termelte ki. Tehát, ha Jézus nem várta a világ végét, akkor a bekövetkező Isten országának is más értelmet kell adni, mint “eljövendő”. Így azok a szövegek is, amelyek az eljövendő országról beszélnek, mind feketével vannak jelölve (ezek az oszlop-pillérei az eszkatológikus Jézus felfogásnak). Például Mk 1,15: “az idő betelt és Isten országa közel van, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”. Másrészt a rózsaszínnel jelölt mondások és parabolák a jelenlevő országról beszélnek (Lk 17,20-21 és Lk 11,10 = Mt 12,28).

A Szeminárium szerint Jézus úgy tanított Isten országáról, mint amelyik jelen van, csak nehéz észrevenni.

 1. Két Jézus-kép

Ezek alapján a következő két Jézus-képet állította össze Marcus Borg. Az egyik egy rendelkezésére álló hetvenöt másodperces ismertetés egy televíziós előadás keretében, amelyben a következőképpen jellemezte Jézust: “Jézus a parasztok társadalmi osztályához tartozott, de csodálatos személyiség volt. A nyelvet gyönyörűen és költőiesen tudta használni, képekkel és történetekkel töltve meg mondanivalóját. Metaforikus észjárása volt. Nem volt aszketikus, hanem világ-értékelő, igenlő és életkedvvel rendelkező személy volt. Nagy társadalmi-politikai szenvedéllyel rendelkezett, mint Gandhi vagy Martin Luther King, kihívta maga ellen kora uralkodó rendszerét. Vallásos eksztatikus volt, egy zsidó misztikus, aki számára Isten megtapasztalható valóság. Mint ilyen, Jézus egyben gyógyító is volt. Úgy látszik, hogy egy lelki, szellemi aura vette körül, mint amilyet Szent Ferenc vagy a Dalami Láma körül észleltek. Én úgy látom, hogy mint történeti személyiség, Jézus kétértelmű, félreérthető ember lehetett: megtapasztalhatjuk öt és arra a következtetésre juthatunk, hogy magán kívül volt, mint a családja is elismerte, vagy úgy ismerhetjük meg öt, mit egyszerű excentrikust, vagy éppen arra a következtetésre juthatunk, hogy isteni lélekkel telt személy volt”. (Marcus Borg: Jézus 2000-ben, 1997).

Egy másik, öt szempontból álló bemutatását több tanulmányon keresztül és könyvön keresztül vezette le. Ez pedig a következő:

 1. Jézus lélekkel telt személy volt. Ez a kifejezés arra a személyre utal, aki gyakran és élénken tapasztalja meg a szentségest, Istent, a Lelket, a Szellemet. Ilyen emberek azok az eksztatikusak, akiknek a tudatosság nem mindennapi állapotában élményeik vannak, amelyek úgy tűnnek számunkra, hogy az istenit, a szentségest élik át.
 2. Jézus gyógyító volt. Nagyon erős az a történeti bizonyíték, hogy Jézus paranormális gyógyításokat végzett. Sőt, sokkal több gyógyítási történetet mondanak el vele kapcsolatban, mint bármelyik más személyről a zsidó hagyományban. Csodálatos erejű gyógyító lehetett.
 3. Jézus bölcsesség-tanító volt. Azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy “Hogyan kell élnem?” Tágabb értelemben, a bölcsességnek két formája van: hagyományos és nem hagyományos. Jézus a nem hagyományos bölcsesség tanítója volt, amely kihívta a hagyományos világ bölcsességét. Mint Szokrátesz, Jézus is a kulturálisan felforgató bölcsességet tanította, mely szerint a nem tanulmányozott, felül nem vizsgált életet nem érdemes élni. Mint Buddha, Jézus is felvilágosult volt, aki felforgató és alternatív bölcsességet tanított, a legkevésbé járt utat, a maga korában, de a mi korunkban is.
 4. Jézus társadalmi próféta volt, mint az Ószövetség nagy társadalmi prófétái. Tehát, Jézusnak van egy politikai szenvedélye is. Mint Ámos, Mikeás és Jeremiás, Jézus is kihívta, megkérdőjelezte kora uralkodó rendszerét, a hierarchikus és elnyomó társadalmi rendet, amelynek élethatárai voltak és amelyet egy kis városi elit csoport vezetett és e rendszeren keresztül uralkodott a nagy tömegeken. Jézus nemcsak megkérdőjelezte és kihívta ezt a rendszert, hanem egy alternatív társadalmi látásmóddal is rendelkezett.
 5. Végül Jézus mozgalom-elindító, kezdeményező volt. Ez alatt azt a mozgalmat értem, amely körülötte jött létre, alakult ki még élete folyamán. Sőt e mozgalom formája és amit gyakoroltak nem volt véletlen; az ö alternatív társadalmi látomásának a tudatos megtestesülése volt, a mindent és mindenkit magába foglaló és egyenlőségre törekvő cél.

A kép úgy mutatja be, hogy Jézus sokkal nagyobb politikai szerepet játszott, mint ahogyan eddig elképzeltük. Jézus politikus volt abban az értelemben, hogy törődött és foglalkozott Izrael történeti közösségének alakulásával és irányulásával. Jézus gyökeresen bírálta a “szentségest”, mint társadalmi rendszerének paradigmáját s az ö védelmező együttérzése, alternatív paradigma szerepét töltötte be, Izrael életének alakulása érdekében. Jézus helyettesítette a “Legyetek szentek, miként Isten is szent” kifejezést azzal, hogy “Legyetek könyörületesek, miként Isten is könyörületes”. (3Mózes 19,2; Lk 6,36). Én unitárius értelemben így mondanám: “Legyetek együtt érzőek, miként Isten is együtt érző”. Jézus mélyen belemélyedt társadalma életébe, mint próféta és megújítási mozgalom alapítója. Jézusnak tapasztalati kapcsolata volt az isteni lélekkel és ez a felismerés központi szerepet játszik a történeti személyiségében: karizmatikus gyógyító Isten valóságának élénk érzékelésével. Csakugyan, csábító úgy látni öt, mint zsidó misztikust. Bölcs volt, bölcsesség tanító. Világ felforgató bölcsessége meglátszik a parabolákban és aforizmákban, amelyeket az utóbbi húsz év alatt kifejtettek.

Jézus bölcsessége nemcsak felforgatta a hagyományos bölcsességet (s széles út), de egyben hívja hallgatóit egy alternatív út elfogadására, követésére (a keskeny út). Így Jézus üzenete mindkettőt tartalmazza: felforgató és alternatív bölcsességet egyszerre, pontosabban, egy életlátomást, amely a Lélekben összpontosul.

Így felfogva, mint szent személy, bölcs, próféta és mozgalom alapító, Jézusnak egy eléggé teljes képét eredményezi.

Még egy Jézus képet szeretnék bemutatni: a John Dominic Crossan-ét. J.D.Crossan híres könyve: The Historical Jesus: The Life of a Mediteranean Jewish Peasant (A történeti Jézus: Egy Földközi-tengeri vidéki zsidó földműves élete) 1991. A legjelentősebb könyv lehet Schweitzer Albert, Quest of the Historical Jesus (A történeti Jézus kutatása) könyve óta és láthatóan meghatározta a tudományágat. Crossan ennek egy népszerűbb változatát is megírta, amelyet 1993-ban adtak ki: Jesus: A Revolutionary Biography, “Jézus: egy forradalmi életrajz” címen.

Milyen Jézus képet kapunk Crossan könyvében? Röviden így lehet összefoglalni: Jézus cinikus zsidó földműves volt aki egy alternatív társadalmi látomással rendelkezett.

Először Jézus földműves volt, akinek hallgatósága is földművesekből állott. Egyszerűen azonosítás, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozott. Ennek a kihangsúlyozása pedig Crossannál két azonnali jelentőséget mutat: először azt jelentené, hogy Jézus nem tartozott az írástudók osztályához, azaz nem tudott írni. Másodszor minden valószínűség szerint nem ismerte az Írás szövegét, így sem olvasni, sem idézni nem tudott belőle. Így üzenete és tevékenysége a nép számára kellett jelentsen valamit, érthető kellett hogy legyen. Nem lehetett túl nehéz vagy teoretikus, hanem konkrétabb, gyakorlatiasabb. Crossan szerint Jézus beszéde inkább “társalgó, párbeszédes” kellett legyen, mintsem tudományos, ahogyan azt a tudósok elképzelték, feltételezték.

Másodszor, Jézus zsidó cinikus volt. Olyan és mégsem olyan volt, mint a hellenisztikus cinikus tanítók. Crossan szerint, Jézus és a hellenisztikus cinikusok úgy tanítottak és cselekedtek, hogy megrázták, megdöbbentették a szokásos társadalmi életet: belefoglaltak gyakorlatokat is, nemcsak elméletet; hasonló volt a kinézésük, öltözködésük, étkezésük, életformájuk és kapcsolatuk. A különbség a hellenisztikus cinikusok és Jézus között az volt, hogy azok városiak voltak, tevékenyek a piacokon és individualisztikusak, Jézus ezzel szemben a vidéki emberekhez beszélt és társadalmi látomása volt.

Harmadszor ez a társadalmi látomás testet öltött, kifejeződött Jézus két legjellegzetesebb tevékenységében: “szabad gyógyítás (ingyenes gyógyítás!)” és “nyitott asztaltársi viszony”. E kettő együttesen mutatja azt, hogy Crossan jellemzi Jézust: “testületi tervvel” és “alternativ társadalmi látomással” rendelkező személy.

Jézus gyógyító volt. Itt Crossan szereti használni a mágus szót, amelyik azt jelenti, hogy “valaki másnak” a gyógyítója. Az a gyógyító, aki az egyházi hatóságok elismerése ellenére tevékenykedik és így a rendszeren kívül áll. Crossan szerint a mágus olyan a vallásban, mint a “törvényen kívüli” (betyár) a politikában. A betyár megkérdőjelezi, megtámadja a politikai hatalom törvényességét és érvényességét, a mágus megtámadja a vallásos hatalom megállapított rendjének érvényességét. A mágus felforgató tevékenysége nem elfogadott, nem engedélyezett és gyakran a társadalom alacsony-rétegének része. Feltűnő, hogy Crossan számára mennyire fontos Jézusnak a gyógyító tevékenysége. Egyetlen más kortárs kutató, legalább is Észak-Amerikában Jézus gyógyítási tevékenységét nem tartja ilyen központi fontosságúnak.

Crossan kihangsúlyozza Jézus “nyitott asztalközösségét”, más tudósok úgy hívják, hogy Jézus “asztaltársasága” (table fellowship). A gyógyítás és az élelem egyenes kapcsolatban vannak: a díjtalan gyógyítás fejében Jézust és követőit élelemmel vendégelik meg az emberek. Ez nem fizetség volt a gyógyításért (habár annak látszott, amint a hagyomány kifejezte, kitermelte, amikor a helyi vendégszeretetet úgy értelmezték, mint a “vándor karizmatikus munkabére, keresete”), hanem Jézus és kortárs követői számára ez a nyitott asztalközösség megtestesített egy alternatív társadalmi látomást. Együtt enni másokkal anélkül, hogy figyelembe vennék a társadalmi határokat. Crossan úgy érvvel, hogy felforgatta a legmélyebben körvonalazott határokat is a becsület és szégyen, a nő és a férfi, a szolga és a szabad ember, a gazdag és a szegény, a tiszta és a tisztátalan között. Így Crossan értelmezésében a díjtalan gyógyítás és közös étkezés együtt “megtestesitett egy vallási és gazdasági egyenlőséget, amelyet megtagadtak a zsidó vallási és római hatalmi hierarchikus és védő normák, szabványok.

Végül, Crossan Jézust úgy mutatja be, mint aki nem eszkatológikus. Pontosabban tagadja Jézus apokaliptikus voltát. Így az “ember fia eljöveteléről” szóló mondásokat elveti. Habár Keresztelő János apokaliptikus volt, Jézus nem volt az. Jézus nem úgy értette az Isten országát, mint a közeli jövőben bekövetkező apokaliptikus eseményt, hanem mint életmodellt a jelenben. Az ország, amelyikről Jézus beszélt egy bölcsesség-ország volt, és nem apokaliptikus ország.

 1. A történeti Jézus jelentősége

Még egy kérdésről szeretnék beszélni, amelyet Marcus Borg fogalmaz meg. Milyen jelentősége van a történeti Jézusnak?

Nagyon sokan tagadják, hogy a keresztény hit és gyakorlat szembotjából bármilyen jelentősége, fontossága lenne a történeti Jézusnak. Ugyanis a Jézusról szóló történeti kutatás nagyon különböző eredményeket termelt ki, mint amilyenhez a dogma-kereszténység hozzászokott a hit Krisztusával kapcsolatban.

Mindezek alapján a történeti Jézus keresése megkérdőjelezi különösen a dogma-keresztény hitnek általánosan elfogadott tételeit. Valóban az alap-követelmény – hogy a názáreti Jézus egészen más volt, mint ahogyan az evangéliumok és az egyházi hitvallások megrajzolják – fenyegeti és felforgatja a keresztény hitet.

Szeretnék rávilágítani a kapcsolatra, amely a Jézus kutatás és a keresztény élet között van. Mi a jelentősége egy ilyen kutatásnak a keresztény teológia, a megértés és az élet számára? A Jézusról való történeti kutatás számit-e a keresztényeknek és ha igen, miképpen?

Hogy igenis mennyire számit a történeti Jézus ismerete a hit számára, mi sem igazolja jobban, mint az, hogy már a 18. században Herman Samuel Reimarus (1694-1768) foglalkozott ezzel a kérdéssel. A 19. században volt egy széleskörű elterjedt felfogás, hogy a történeti Jézusnak nagy jelentősége van a keresztény hit számára.

Minden keresztényben van egy “hitkép”, amely mindannak a terméke, amit a keresztény ember kialakít magában hallgatva a prédikációkat, olvasva az evangéliumokat. Norman Perrin a következő szerepét jelöli meg a történeti Jézus-kutatásnak: hozzájárul a hitkép kialakításához, átdolgozásához, felülvizsgálatához, biztosítva annak tartalmát.

Röviden, mivel a Jézusról szóló történeti tudomány kihatással van a Jézus-képre és így a keresztény életre is, ezért fontos!

Marcus Borg a “történeti Jézus” és a “hit Krisztusa” kifejezéseket helyettesítette a “húsvét előtti Jézus” és a “húsvét utáni Jézus” kifejezésekkel. A “húsvét előtti Jézus” alatt érti a történeti Jézust és a “húsvét utáni Jézus” alatt érti a keresztény tapasztalat és hagyomány Jézusát, akit a húsvét előtti Jézus halála utáni évek és az azt követő századok termeltek ki.

Nem szabad úgy látni a kérdést, mint a “húsvét előtti Jézus” és a “húsvét utáni Jézus” közti éles “vagy-vagyot”. Söt, annál helyénvalóbb (habár nem ilyen egyszerű) úgy fogni fel, mint “is…is, egyrészt…másrészt”, mint a kettő közti párbeszédes és dialektikus kapcsolatot, mintsem, mint két ellentét között való választást. A teológiának foglalkoznia kell mind a húsvét előtti, mind a húsvét utáni Jézussal, nem helyén való úgy beszélni a krisztológia normáiról, mintha csak azok (normák) lennének. Normák helyett sokkal hasznosabb az adatok, tények pluralizmusáról beszélni, amelyeket a teológiának figyelembe kell vennie.

A Jézusról való történeti tudomány segít abban, hogy a “Jézusról szóló felforgató és veszélyes elemeket” életben tartsa. A dogma és tantétel célja az, hogy csoportosítsa és megszelídítse a Jézusról szóló felfogást. A húsvét előtti Jézusról szóló történeti tudomány felvigyáz a dogmává való átalakulásra és megfogalmazásra, hogy ideológiává, világnézetté ne váljon. A századokon keresztül könnyű volt, hogy a keresztény tant és teológiát átvegye, átalakítsa “az uralkodó rendszer”. A Jézusról való történeti tudomány segít életben tartani Jézus felszabadító emlékét, mint olyan, aki kihívóan és bátran tiltakozott az uralkodó és megszelídítő rendszer ellen, aki önmagán túl mutatott a szentséges titokzatosságban, amelyben mi is “élünk, mozgunk és vagyunk” és aki életre keltett egy alternatív közösséget az emberi élet egyenlőségre törő látomásával a történelemben.

Marcus Borg írja: “Hinni Jézusban nem azt jelenti, hogy elhisszük a róla szóló doktrínákat, hanem inkább adjuk oda szívünket, lelkünket, egész énünket az élő Jézusnak a Lélek mélyebb szintjén”.
A mai Jézus kutatás egyik kérdése: a nem eszkatológikus Jézus!

avagy

Jézus nem várta a világ végét még saját idejében!

A mai tudomány különösen megkérdőjelezi a történeti Jézus alapképét, mint "eszkatológikus Jézus". Ezen kifejezés alatt a történeti Jézus olyan képét vagy “Gestaltot” kell érteni, aki küldetését és üzenetét még a saját nemzedékében bekövetkező világ végének várakozása keretei között látja, inkább objektív és nem tisztán szubjektív értelemben felfogva. Ezek szerint a történeti Jézus célja az volt, hogy megtérésre hívja hallgatóit amíg nem késő, Istenben alapozzák magukat, mert a világnak mindjárt vége lesz, még saját nemzedékükben.

A nem eszkatológikus Jézus mellett való érvelés a tudomány legújabb eredményeire alapozódik, amelyik határozottan elutasítja az eszkatológikus Jézus fogalmát. Ennek alapja a szinoptikus evangéliumokban található "ember fiának az eljövetele" és "az Isten országa" fogalmak. Ennek alapján az eszkatológikus Jézust helyettesítette a nem eszkatológikus Jézus fogalma és elismerése.

A nem eszkatológikus fogalom kifejlődése három tényezőnek az eredménye volt:

1. először is annak a felismerése, hogy az eszkatológikus Jézus alapja az "ember fiának eljövetele" mondások és ezek a mai tudósok véleménye szerint, nem hitelesek - nem tartoznak Jézus eredeti szavaihoz;

2. a második felismerés az, hogy az Isten országának a megértése, mint a közelgő világ vége, magukban az “ország” szövegekben minden alap nélkül vannak; a fenyegető veszély pedig az “ember fia eljövetele” szövegekből van átvéve;

3. “Isten országának” olyanszerű átgondolása, mint amelyik keresi egy másik keretbe való belehelyezését, nem pedig egy időbeli jelen/jövő paradigma, amelyik uralta a huszadik századi tudomány nagy részét.

Emellett fontos megjegyezni azt, hogy Jézus kortársaihoz úgy beszélt, mint aki egy alternatív életlehetőséget, életvitelt és gondolkozásmódot kínál fel. Vagyis változtassák meg gondolkozásukat, törvényértelmezésüket, lássák meg Isten országát és az abban váró új életet. Az az érzésem, hogy Jézus hosszú távon gondolkozott. Bemutatta, milyen az Isten országa, és abban hogyan kell élni. Milyen törvények uralkodnak benne és az ember hogyan alkalmazkodjon. Ha nem ezt látta volna Jézus, akkor arra készítette volna fel tanítványait, hogy miként várják a világ végét. Maga a tény, hogy a nagy tudósokhoz hasonlóan tanítványokat fogadott maga mellé, akik elsajátítsák tanításait, azt akarta elérni, hogy maradandó és örökéletű legyen üzenete minden nemzedék számára. Ezért fontos úgy látni Jézust, mint aki nem a vég, hanem a jövendő prófétája.

"Eljövendő Ember Fia" és "Ország" mondások

A Jézus mondásoknak két kategóriája a legfontosabb az eszkatológikus kontextus történetében: az “eljövendö ember fia” mondások és (néhány) “Isten országa” mondás. Mindkét kategóriát olyan képpen értelmezik a tudósok, mint amelyek nem támogatják többé a közelgő eszkatológia értelmező kontextusát.

Az "ember fiának eljövetele" mondások

Az "eljövendő ember fia" mondásokkal kapcsolatban három dolgot kell hangsúlyozni:

Elsőször is tudatában kell lenni annak, hogy milyen fontos szerepet töltöttek be a közelgő eszkatológia értelmező kontextusának a létrehozásában.

Fontosak voltak Weiss és Schweitzer számára és ilyen lényeges volt e század első háromnegyedén keresztül a német és észak-amerikai tudomány főágának is, amelyik általánosan elfogadta annak egy részét, mint amelyek Jézustól származnak.

Másodszor, az 1960-as évek végétől, egy nagyméretű változás észlelhető azok tudományos megállapításában: néhány mondás hitelességét felváltotta annak az ellenkezője. Úgy látjuk őket, mint amelyek a húsvét utáni tizedekben az őskeresztény hagyomány kifejlődési fokához tartoznak.

Harmadszor, mindezek tudatában le kell szögezni a következtetést: az eszkatológikus kontextust alátámasztó tényezők eltűntek, mert nem Jézustól származó hiteles mondások, és így gyökeresen megkérdőjelezik azt. Tehát, az "ember fia" kifejezés egy apokaliptikus kontextusban nem gyökerezik a hagyomány korábbi rétegében. Az “eljövendö ember fia” mondások nem mennek vissza Jézushoz, hanem ezek a közösség termékei.

Az "ember fia" kifejezésnek nincsen mellékértelmi (connotative) jelentése az evangéliumokban, csak kijelentési (denotative) jelentése van. Vagyis ezt a kifejezést csak azért használják az evangéliumok hogy kijelentsék (denote) Jézust, de nincsen utalásuk arra, hogy magyarázzák is Jézus jelentőségét. Összekapcsolva ezt kimondottan az "eljövendő ember fia" mondásokkal, Hare azt következteti, hogy nem valószínű az, hogy Jézus beszélt az ember fia eljöveteléről és hogy halála után a mozgalom azonosította az ember fiát Jézussal.

Inkább, az őskeresztény mozgalom volt, amelyik beszélt az ember fia eljöveteléről és ezen ők Jézus visszajövetelét értették. "Ember fia" ezáltal egyszerűen csak Jézusnak egy megnevezése; önmagában nincsen apokaliptikus vagy eszkatológikus mellékértelme vagy hangzása.

Hare és Crossan számára - egyetértésben a jelenlegi tudomány nagy részével - az “eljövendö ember fia” mondások eltűnnek a történeti Jézus kép felépítésének alap adatai közül. Ezen mondások nélkül, nem lehet kiolvasni a a szövegekből, hogy Jézus várt egy közelgő eschatont.

Az evangéliumokban találat mondások közül egy jó pár beszél a jövőben eljövendő "ember fiáról", aki úgy van leírva, mint idő-végi alak, aki kritikus szerepet fog játszani a végső ítéletkor, mint védelmező vagy ítélő. Jövetelét gyakran társították angyalokkal vagy felhőkben megjelenni az égen. Ítélet, jövetel és angyalok mind megtalálhatók az egyik klasszikus szövegben:

"Mert aki szégyell engem és az én beszédemet e parázna és bűnös nemzetség közül, az embernek fia is szégyellni fogja azt, amikor eljő az ö Atyja dicsőségében a szent angyalokkal." Mk 8,38; Mt 16,27; Lk 12,8-9.

Nem mindenik “ember fia eljövetele” mondás beszél az eljövetelről, mint közeliről, de egyesek igen. Mk 13,24-30 beszél a mennyei testekről (csillagok), hogy elsötétülnek (hold) és leesnek (csillagok), az ember fia eljön a felhőkben az angyalokkal és kijelenti, "ez a nemzetség nem múlik el mielőtt mindezek a dolgok meg nem történnek."

Ezek a mondások voltak az alapja az eszkatológikus Jézusnak kezdettől fogva. Albert Schweitzernél központi helyet foglaltak el, akinek Jézus lényeges volt abból a szempontból, hogy hitte önmagáról, hogy ö az “eljövendö ember fia”, aki hamarosan ítélkezni fog a világ felett és uralkodni fog az új világban. A közelségnek, az azonnaliságnak az eleme különösen a Mt 10,23 részből jön (de nem kizáróan), amelyikben Jézus mondja a tanítványoknak, mikor kiküldi őket missziói útjukra működése közepén, "Igazán mondom nektek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia el nem jön." Habár nagyon sok későbbi tudomány megtagadta különösen e rész hitelességét, az a meggyőződés, hogy Jézus hirdette az ember fia közelgő eljövetelét (akár önmaga, akár más személyében). Ez a felfogás jelen volt Bultmann, Kümmel, Tödt, Jeremiás és mások munkáiban. Mindenik elfogadta az ember fia eljöveteléről szóló mondások néhányának hitelességét, és valamilyen képpen központi szerepet tulajdonítottak a Jézus üzenete és küldetése felfogásukban.

Nagyon fontos felismerni, hogy milyen fontosak az ember fia mondások ezeknek az álláspontoknak. Ezek nélkül nagyon kevés rész van az evangéliumokban, amelyek arra vezetnének minket, hogy úgy gondolkozzunk Jézusról, mint aki hamarosan várta a világ végét.

Az a feltételezés, hogy Jézus kihirdette a véget azon tények összekapcsolásából ered, amelyik a szövegekben található "ember fia eljövetele" és "természetfeletti" idők vége jelensége, fenomén között van, mint például az utolsó ítélet, az angyalok elküldése, az ég felhői, a nap és hold elsötétülése, és a csillagok lehullása. Ha valaki nem hiszi, hogy ezek a mondások hitelesek, akkor az eszkatológikus Jézus egész exegetikai alapja eltűnik.

Mégis pontosan ez történt az újszövetségi tudományban az utóbbi két évtizedben. Ezeknek a mondásoknak a hitelüket vesztése az érvek három vonalon való összetartásán keresztül történtek meg.

Első, a tudós nagy többsége többé nem hisz az “ember fia eljövetele” mondások hitelességében. Ezt a mozgalmat indította el Norman Perrin munkája, Rediscovering the Teachings of Jesus (Újra felfedezni Jézus tanításait), kiadva 1967-ben. Perrin azzal érvel, hogy ezek a mondások a húsvét utáni tizedekben az őskeresztény írók által a Dániel 7,13-14 résznek az értelmezései, magyarázatai. Egy terjedelmes tanulmányozás után leszögezte: "az apokaliptikus ember fia hagyomány maga a feltámadás őskeresztény magyarázatából és az őskeresztény apologeticus, (védekező) szenvedélyből volt kidolgozva." Az ö következtetését nagy részben elfogadták. Ujonnan Barnabas Lindars fejti ki 1983-ban megjelent könyvében.

Második, a tudósok között van egy megegyezés, hogy az "ember fia" a korai első századi Judaizmusban nem volt a természetfeletti vagy világ végét jelölő alaknak a megnevezése. Ez a kifejezés Colpe "Ember fia" esszéjában érte el fénypontját és mélypontját, amelyik egy széles körben használt szótárban volt közölve. Colpe feltételezi, hogy egyetlen létező zsidó forrás sem biztosit, nyújt semmilyen bizonyítékot arra, hogy a természetfeletti ember fia társítva van a világ végével; és utána azzal érvel, hogy egy hiányzó forrást kell felállítsunk azért, hogy meg tudjuk magyarázni. Az ö érve így tehát mutatja, hogy a feltevés mennyire mélyen megrögzött volt. Az a tény, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy a frázisnak volt valamilyen speciális jelentősége a zsidó irodalomban abban az időben, arra vezette a más tudósokat, hogy felrajzoljanak egy nyilvánvalóbb következtetést, és most már általánossá vált azt mondani, hogy az "ember fia" nem volt egy apokaliptikus cím a Judaizmusban.

Így Jézus nem használhatta ezt a kifejezést az idők vég alakjára, akár magára értve egy megváltozott, átalakult országban vagy valakire másra, rajta kívüle.

Harmadik, Vermes Géza meggyőzően érvelt a nyelvészet talaján arról, hogy az "ember fia" kifejezésnek az arám nyelvben nemcsak, hogy nem volt a kereszténység előtt címbeli használata, de annyira általános, ismert idióma, nyelvi sajátság, szókapcsolat volt, hogy a Jézus hallgatói nem úgy hallották, mint amelyiknek különleges vagy tituláris jelentősége lett volna. Az utolsó két sor érvelésnek az eredménye az volt, hogy az ember fia eljövetelének nyelvezete (akár Jézusra vagy más alakra utalt) a Jézus hallgatósága által nem volt érthető. Azonban érthető volt a húsvét utáni ős egyházban, mint Jézus második eljöveteléről való hitüknek a kifejezés módja.

Az “ember fia eljövetele” mondások eltűnése, mint Jézus hiteles szavai, az elsődleges exegetikai ok hiánya miatt továbbra is úgy gondolkozni Jézusról, mint aki várta a közeli világ végét, értelmetlen, ezért eltűnik. Habár ez a következtetés, jelentőség gyakran nem látszik, talán azért, mert gyakran arra gondolunk, hogy Jézus Isten országának a kihirdetése a fő exegetikai alapja az eszkatológiai Jézusnak. De, amint látni fogjuk, kevés van a jézusi ország kinyilatkoztatásban, amelyik a közelgő végre utal.

Az “Isten országa”

A mondások másik nagy kategóriája általánosan úgy ismeretes, mint amelyikben az “Isten országa” mondások egy közelgő eschatonra mutatnak. Fontos megjegyezni, hogy csak egy kevés mondás mutat tulajdonképpen egy eszkatológikus kontextusra, amelyek egy közelgő ország eljöveteléről beszélnek. Az országba való bejutásról szóló mondások, a boldog mondások, amelyek úgy beszélnek az országról, mint amelyik egy bizonyos csoporthoz tartozik, még az ima is "jöjjön el a te országod" nem foglalnak önmagukba egy közelgő eszkatológikus országot.

Akárhogyan is, e századi tudományban, két tényező mutatta az ország mondások eszkatológikus voltát. Az első tényező: az “eljövendö ember fia” mondások szerepe az “ország mondások” értelmezésében. Pontosan, a közelség társítva néhány “ember fia jövetele” mondással bele volt helyezve az “ország” mondásokba és azt a benyomást teremtve, hogy a hagyomány széles körben beszél egy közelgő eszkatológikus országról.

A második tényező az, amit a Márk evangéliumának a szerepe játszik a Jézus hagyomány eszkatológikus olvasásában, beleértve az ország mondásokat is. Márk az, aki Jézus első szavait elmondja, amelyek ezek lettek volna "Isten országa elközelített, térjetek meg." (1,15). Mint Jézus "avató megszólítása" Márknál, két dolgot sugalmaz: hogy Isten országa Jézus üzenetének és missziójának központjában állott és hogy Jézus annak "jelenlétéről" beszélt.

Márk egy másik verse ugyancsak erősen hozzájárult az országnak, mint közelgő eschaton felfogásához. Ez a legelfogadhatóbb, valószínűbb olvasása a Márk 9,1-nek: "Igazán mondom nektek, hogy vannak néhányan itt, akik nem ismernek halált addig, amíg meg nem látják az Isten országát eljönni hatalommal." Közelgő eschatont mutatja a Márk 13 "kis apokalipszise" is, amelyik fénypontját akkor éri el, amikor elsötétíti a napot és a holdat, "az ember fia a felhők között jön nagy hatalommal és dicsőséggel" és a kiválasztottak összegyűjtése, minden ami meg kell történjen abban a nemzedékben (13,24-30).

Így Márk evangéliuma fontos szerepet játszott annak a benyomásnak a keltésében, hogy a közelgő eszkatológia központi tény volt Jézusnál. Mégis a Márk által teremtett képet élesen megkérdőjelezik a mai tudósok.

Kezdhetjük a Mk 1,15-el.

A tudósok elismerik, hogy Mk 1,15 összeállítás, Jézus munkásságának az összefoglalása. Máté és Lukács különböző formában hozza Jézus "avató megszólítását". Ezért azt mondjuk, hogy Márk egyszerűen azért történetesebb, mert ö a korábbi, azért még sincs értelme úgy látni Mk 1,15-t, mint amelyik történetileg a legpontosabb kikristályosodása annak, ami Jézusnak a legközpontibb eleme volt. Sőt, ez inkább Jézus üzenetének Márk tematikus összefoglalása.

Csakugyan, Márk 1,15; 9,1; és a 13.fejezet kis apokalipszise úgy látszik, hogy mind "egy darabnak a része", és tükrözi Márk teológiáját. Együttesen véve, sugalmazzák, hogy a Márk írója, a hetvenedik év körül írva, úgy gondolta, hogy az eschaton közel van. A Mk 13 különösen nagyon oktató, annak világos utalásával arra a válságra, amely a templomot foglalja magába. Márk egy eszkatológikus várakozás felfokozását mutatja, amelyet a Róma elleni zsidó háborús felkelés váltott ki a 66-70-es években, és a templom elpusztulásának a fenyegetése (és aktualitása) befolyásolta, amelyet azok az évek hoztak. Márk egy "háborús időbeni evangélium" és a kép amelyet Isten országának központiságáról és közelségéről kapunk, nagyon könnyen Márk kiadási terméke lehet egy felfokozott eszkatológikus várakozás ideje alatt.

Így Márk egyre inkább úgy van látva, mint egy "apokaliptikus evangélium" és a Mk1,15 úgy van látva, mint Márk apokaliptikus témájának a kihirdetése, bejelentése.

Mk 1,15 nélkül gondolkoznánk-e úgy az Isten országáról, mint Jézus üzenetének központi témája? úgy láthatjuk, mint egy központi téma, igen; de úgy-e mint a központi téma? És Mk 1,15 és 9,1 nélkül gondolkoznánk-e a közelségről úgy, mint amelyik Jézus országról való tanításában központi? És sokkal szélesebben, tágabban, az ember fia eljövetele mondások nélkül és Mk országról való olvasása nélkül, gondolkoznánk-e úgy, hogy Jézus üzenetének központjában ott van a megtérésnek a szüksége volta, mert az eschaton közel van?

Ha az ország nem a közelgő eszkatológia keretében értelmezendő, akkor hogyan kell értelmezni?

Lényegében minden tudós kijelenti, alátámasztja, hogy Isten országa Jézus kijelentésének központi volta, úgy küldetésének, mint üzenetének. Az ország eljövetele Márk evangéliumának előzetes összefoglalásának a magja: "Térjetek meg, mert Isten országa elközelgett." Mk 1,15. Ez széles körben elterjedt a szinoptikus hagyomány különböző formáiban: parabolák, példázatok, boldog mondások, vita történetekben. De hogyan értsük ezeket?

Schweitzer ideje óta eszkatológikus értelemben utalnak a "világ végére". Az ember fia eljövetele mondásoknak központi jelentőséget tulajdonítva Jézus missziójának megértésében, Schweitzer idecsatolta a közelgő kifejezést, amelyiket társította az Isten országa kifejezéssel, és így mind a kettő "közelgő" és "világ vége" azóta kapcsolatban vannak az országgal.

A "közelgő veszély", a “világ vége” és az “ország” társítása nincsenek hitelesítve, igazolva magukban az országról szóló szövegekben. Nagyon feltűnő, hogy az "Isten országa" és az "ember fiának eljövetele" nem találhatók meg egyszerre ugyanazokban a szövegekben; úgy tűnik, hogy két különböző, érthető hagyományt képviselnek. Így tehát a vizsgálódás hiányában nem tehetjük, hogy a közelgő világ vége fogalmat átvigyük, belevigyük, áthelyezzük az “ember fia eljövetele” és “Isten országa” mondásokba.

Sőt, az Isten országa mondások önmagukban nem tartalmazzák a közeli eljövetel elemét. A mondások használják az idő nyelvezetét, fogalmát, hogy az országról beszéljenek (mint közel, mint jelen, és mint jövő, eljövendő), de ami hiányzik, belőle, az egy tiszta láncszem, kapcsolat az ország eljövetele és a világ vége között, csak ideiglenesen vannak odakötve ahhoz a nemzedékhez.

Ettől az állítástól van látszólag egy kivétel: Mk 9,1: "Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állok között akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal." Azonban el kell gondolkozni. Nem világos, hogy a hatalommal eljövendő ország a világ végére utal; a verset különböző képpen lehet magyarázni és gyakran úgy látjuk mint amelyik nem hiteles mondás. Akárhogyan is, egy vers gyenge ahhoz hogy ezen múljon egy ilyen súlyos eset, ügy.

Megismételve, az “ember fia eljövetele” mondások nélkül, nincsen semmi ok úgy gondolkozni az Isten országáról, mint a közelgő világ végét jelző eseményről. "A világ végének" képei és a közeli volt csak az “ember fia” mondásokon keresztül vannak kapcsolatban egymással. Ezek nem találhatok meg együtt az “Isten országa” mondásokban. A szövegek társítják a világ vége képét az országgal (az ítéletet mondó parabolákban és a messiási bankett képe); de az nincsen mondva, hogy közelgő (küszöbön álló). ugyan ez a helyezet az evangélium más szövegeiben is, amelyek az "idők végének" eseményeiről beszélnek; de a közelgő elem hiányzik. Különösen megvilágító egy pár utolsó ítéletről szóló mondás, amelyekben Jézus figyelmeztette hallgatóit, hogy a múltban élt nem zsidók (Ninivébeli emberek, Sheba királynője) az ítéletkor fel fognak támadni és tanúskodni fognak "e nemzedék emberei (e nemzetség) " ellen; de az nincsen megmondva, hogy "ez a nemzetség" életben lesz-e addig az időig.

Jézus, mint nagyon sokan zsidó kortársai közül, látszólag hitt abban, hogy a történelemben bekövetkező “végső ítélet” a küszöbön állott, de nincsen kimondva, hogy elközelített, sem ez a végső ítélet, sem a "végső" Isten országa. A fogalom, hogy az “Isten országa” az elközelített eszkatológikus ország, így tehát minden alap nélkül van az országról szóló szövegekben. A közelgés eleme az ember fia eljövetele mondásokból van átvéve. Mégis a modern tudomány úgy találta az ember fia eljövetele mondások nem lesznek hitelesek, ha kétségbe vonjuk a közelgő ország (és az eszkatológikus Jézus) képét. Tehát, nincsen meggyőző exegetikai alap úgy érteni Jézusnak Isten országáról való kinyilvánítását, mint amelyik magába foglalja a közelgő világ végét.

Az utat a mindent elsöprő alternatíva felé Norman Perrin mutatta az utolsó munkájában, amelyik halála évében volt kiadva. Abban ö azzal érvelt, hogy az "Isten országa" kifejezés szimbólum volt, amelyiknek a célja az volt, hogy felelevenítsen egy mítoszt. A Jézus tudomány állandó tévedése az volt, -ö igy érvel- úgy gondolkozni az "ország" kifejezésről, mint amelyik egy fogalomra mutat rá ( mint a világ vége, vagy Isten uralma az emberi szívben, vagy az "ember testvérisége"). Ehelyett egy szimbólum volt, amelyik Izrael mítoszát (vagy történetét) elevenítette fel, Istennek Izraelen és a világ felett való uralkodásáról. Ez a történet tartalmazott néhány elemet. Mint király, Isten teremtette a világmindenséget és a földet, és akkor teremtette Izraelt a kivonulás eseményekor. Mint király, Isten folytatta uralkodását a jelenen, még akkor is, ha úgy tűnt, hogy az isteni szabály rejtélyesen elhomályosodott és elfogyatkozott, háttérbe szorult. Mint király, Isten hívta és megparancsolta a zsidó népnek, hogy vessék alá magukat az isteni uralomnak (vegyék fel az ország "igáját"). Végül, mint király, Isten majd egy napon felállítja az örökké tartó együtt érző és igazságos országot, amelyik magába foglalta volna Izrael és a nemzetek feletti bírálatot, ítélkezést. Röviden, az "Isten országa" kifejezés felelevenítette, magába foglalta az Istennek az Izraellel és az emberiséggel való kapcsolatának egész történetét. Láthatjuk azt is, hogy Perrin miért hangsúlyozza olyan erősen, hogy az ország egy feszült szimbólum, pl. olyan, mint amelyiknek sokféle árnyalati jelentése, értelmezése van. Nemcsak egyféle jelentése van, változatos jelentésektől visszhangzik, amelyek Izraelnek Isten uralkodása alatti történeteivel kombináltak.

Az ország a végső állapot szimbóluma is, "a helyreállított paradicsom". Isten országának legkielégítőbb, legelfogadhatóbb felfogása az lehet, amelyik szerint a "világ vége" kifejezés egy lesz a sok árnyalat között, mintsem, hogy a meghatározó árnyalat legyen. A végleges ország része Izraelnek Isten uralkodásáról való történetének, de az ország-mint-vég nem volt Jézus üzenetének központi eleme. Azt sem mondotta, hogy az ország-mint-vég nagyon közel van. Jézus nem hangsúlyozta ki Istennek jövőbeni cselekedetét (a világ vége), de kihangsúlyozta Istennek a jelenben uralkodó királyi hatalmát és arra hívta hallgatóit, hogy "belépjenek" abba és engedjék, hogy az alakítsa életüket.

Nincsen jelentős exegetikai alapja az eszkatologiai Jézusnak.

Két további elem van az Újszövetségben, amelyek néha úgy voltak elismerve, hogy rámutatnak az eszkatológikus Jézusra. Ezek közül az egyik az egyház várakozása a világ végéről még abban a nemzedékben; a második a válság eleme a szinoptikus hagyományban.

Az a tény, hogy Jézus nem jelentette ki sem a közelgő ember fia eljövetelét, sem a közelgő végső országot, úgy gondolkozhatunk, hogy magyarázat nélkül hagyta az egyház vég várakozását.

Egyesek (legalább is) várták a "világ végét" még saját korukban, beleértve a halálból való feltámadást, az utolsó ítéletet és az "új eget és új földet". Honnan származik ez a várakozás? Nagyon kísértő - és igen természetesen - úgy gondolkozni róla, mint Jézusnak a közelgő végről való kinyilvánításának a folytatása. Így az ősgyülekezet várakozása gyakran úgy látszik, mint bizonyíték arra, amit maga Jézus is várt.

De az ősgyülekezet várakozása nem feltétlenül szükséges, hogy Jézus saját várakozásában gyökerezzen. Csakugyan egy másik gyökerezés valószínűbbnek látszik. Az egyháznak az "utolsó dolgokról" való várakozását sokkal elfogadhatóbb úgy megérteni, mint a húsvét utáni fejlemény, a húsvéti eseményekre alapozott következtetés. Mint ahogyan jól ismert, "feltámadás" (amelyik a felélesztéstől különböző forma) a Judaizmusban egy várt esemény volt az idők végén. Egyesek számára az egyházban, az a tény, hogy a feltámadás előfordult már, egy irányadó volt arra, hogy az általános feltámadás közel van; Krisztus volt az "első gyümölcse" azoknak, akiket feltámasztanak a halálból. Sőt, az egyház nem beszélt a küszöbön álló ország eljöveteléről; és nem is egyszerűen csak általánosan beszélt a világ végéről. Inkább, Jézus visszajövetelével kapcsolatosan beszélt a közelgő világ végéről. A világ végéről való hit a Jézus második eljövetelében való hittel összefüggésben jelenik meg; nem jelenik meg önállóan. Mintsem azt feltételezni, hogy a közelgő világ végének a várakozása Jézussal együtt származott (jött létre) sokkal elfogadhatóbb kijelenteni azt, hogy az ö visszajövetelében való várakozással együtt eredt, jött létre. Az "ember fia eljövetele" mondások kifejezik az egyháznak Jézus visszajöveteléről való várakozását, az ö "második eljövetelében". A "közelgő világ végének" a várakozása így az egyháznak Jézus visszajövetelében, mint ember fiában való várakozásában találja eredetét, származását. A közelgő világ végében való hitet a legjobban úgy kell felfogni, mint a húsvét utáni kialakulást. Az ősegyház egy "idők-végi" közösség volt. A kifejtett álláspont ellenére, amelyik kijelenti a közelgő véget, nem világos, hogy ez nagyon központi, általánosan elfogadott volt (kivétel talán a Jelenések könyve).

Például Pál levelei és János evangéliuma tartalmaz ilyen kifejezett, határozott állításokat, de világosan mindkét író hangsúlyozása a jelenen van, mint olyan idő, amikor Isten valósága megismerhető, és nem a jövőn van a hangsúly. Az egyház képe, mint egy erős eszkatológikus közösség küzdve a paruzia késésével, a mi forrásaink mögé megy vissza. Így nem tagadom, hogy néhány egyház hitte, hogy a vég közel van; de nem hiszem, hogy az ők meggyőződésük Jézussal együtt származott.

De nem is tagadom a válság elemét végig vonulni a szinoptikusokon. De a válság nem a közelgő világ vége; csak akkor válik azzá, ha valaki a válságos mondásokat az ember fia eljövetele mondások fényében olvassa. Inkább, a válság a hagyományos bölcsesség világának a vége, mint a létezés alapja, valamint a Judaizmus megfenyegetett "társadalmi világának" a vége (beleértve a háborúval, a Jeruzsálem és a templom elpusztulásával való fenyegetést). Működésének a válsága Jézus tanításának radikális voltából következett egy olyan időben, amikor a társadalom politikai tétek magasak voltak. Egy bizonyos értelemben és helyzetben Jézus missziója előhozza a világ végét, de "világ-lebontása" (world-deconstructing) képpen és az új kor vagy új létezés megszületése értelmében. De nincsen ok arra úgy gondolkozni, hogy ö ugyanakkor kijelentette volna a történelemben közelgő világ végét.

Nincsen egyhangúság a tudósok között ami az eszkatológikus Jézust illeti. Két újonnan megjelent Romai Katolikus munka is élesen megkérdőjelezi az eszkatológikus Jézus képét.

Edward Schillebeeckx a történeti Jézusáról írott legújabb könyvében tagadja, hogy Jézusnak gondolatában lett volna megközelíteni a világ végét: "Egyetlen történetileg szilárd bizonyíték sem engedi meg, hogy ezzel, efölött érveljünk a meggyőződés egyetlen fokával sem." Hozzáteszi, "sehol sem jelenik meg a szövegekben, hogy Jézus azonosítja ezt a jövetelt (Isten országáét), ezt a mellé rajzolást, a világ végével". G.S. Sloyan ugyanerre a következtetésre jut az ö sokkal bevezetőbb munkájában.

Ahogyan belebocsátkozunk ezekbe a feladatokba, valószínűnek gondolom, hogy Jézusnak a kultúrához való kapcsolata - a kultúra úgy értelmezve, mint "hagyományos bölcsesség" és úgy is értelmezve a kultúra, mint "társadalmi világ" - sokkal kiemelkedőbbé válik a mai tudósok munkáiban. Nem nagyon foglalkoztak megfelelő képpen ezzel a kérdéssel ebben a században, legalábbis részben, mert az eszkatológikus Jézus elhomályosította ezt a kérdést. Hajlamosak voltak feltételezni ezt, mivel Jézus kijelentette a világ végét, ezért öt nem érdekelték olyan kérdések amelyek egy folytatódó társadalmi és történelmi rendre vonatkoznak. De, ha Jézust úgy látjuk, mint aki nem eszkatológikus, akkor ezek a kérdések visszatérnek, mint jelentős kérdések. A mozgalmat, amelyet Jézus elindított úgy kell látnunk, mint amelyik nem egy világ végi mozgalom, amelyiket nem érdekli a kultúra, hanem mint egy "ellentétes társadalom" vagy "alternatív közösség", egy közösség, amelyik keresi, hogy a történelemben éljen Isten uralkodása alatt.

Terminológia: Az "Eszkatológia" félreérthetősége, kétértelműsége.

A bizonytalanság a jelenben az "eszkatológia" szó értelmének, jelentésének kiszélesítéséből és elhomályosításából ered és a körülötte zajló beszélgetésekből, elmélkedésekből. A szó keskeny és tág értelemben is használva volt a tudomány által a történelem során. Megvizsgálva a használás történetét hozzásegíthet tisztázni a jelen vitát.

Amennyire mi ismerjük, a kifejezés a teológiai vitákban a tizenhetedik században jelent meg. Először egy lutheránus teológus használta, Abraham Calov 1677-ben, dogmatikája utolsó részének a címe volt, amelyikben foglalkozott a halállal, ítélettel, elfogyasztással, pokollal, örökké tartó halállal és örök élettel. Így tehát az eszkatológia jelenti az "utolsó dolgokat" (mint ahogy a görög szó töve sugalmazza) a keresztény teológiában.

A jövőt illetően Istennek végső cselekedetére utalt, amiről változatosan így lehet beszélni: mint az Isten országának eljövetele, vagy a messiási időszak, vagy az idők vége jövetele, vagy keresztény körökben Krisztus második eljövetele. Ennek a bibliai eszkatológikus fogalomnak központisága az időrendi jövője és az isteni beavatkozás, amelyet a jelen életformától teljesen különböző ország létezése fog eredményezni, egy olyan nagyméretű változás, mint amelyikre úgy lehet utalni, mint a "világ végére".

Lényeges értelemben, a zsidó eszkatológiák nem foglalják tipikusan magukba a "világ végét", hogyha ezalatt a tér-idő világnak a végét értjük. Ahogyan valaki kisegítően így hívta "molekuláris eszkatologia" - az anyagi világ eltűnése - nem része a várakozásnak. Zsidó (és őskeresztény) eszkatológiák általánosan elképzelnek, látnak egy folytatólagos földet; a messiási időben Jeruzsálem világa, a bankettek továbbra is nagyon jól folytatódhatnak.

De az élet feltételei látható és kézzelfogható módon annyira különböznének, beleértve azokat a fajta változásokat is, amelyek nem valósíthatók meg egyszerű emberi cselekedetek által, hogy valaki helyesen beszélhet a jelen kor/rend/világ végéről és az új kor/rend/világ eljöveteléről, melyet Isten hoz létre.

Az eszkatológiának ez a keskeny és pontos használata folytatódott a bibliai tudományban még ennek a századnak a kezdeti tizedeiben is. A kifejezés ezt jelentette Johannes Weissnek és Albert Schweitzernek, és azoknak a tizenkilencedik századi tudósoknak, akikröl Schweitzer tudósított. Így tehát, amikor Weiss és Schweitzer azt mondta, hogy Jézus üzenetét, tevékenységét és önmagáról való felfogását ez a közelben bekövetkező eszkatológia uralta, azt értelmezték, hogy Jézus hamarosan várta az ilyenfajta természetfeletti világ-változás bekövetkezését.

Azóta, az eszkatológia szó szélesebb értelmezést kapott. Ez a kiszélesedés különféle képpen, módon és úton történt meg, Rudolf Bultmann és C.H.Dodd munkáin keresztül, talán ők a legjelentősebb Német és Angol újszövetségi tudósok e század első negyedében. Bultmann elfogadta azt az igényt, hogy a közelgő eszkatológia Jézus üzenetének központi része volt; így folytatója voltSerzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Jézus tanulmányok
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.71 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::