Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 06, 2006 08:15 CDT

A jelenkor Jézusa

Gálfi Lőrinc

Szerző: . 1465 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak… Ennyi zavaró és egymásnak ellent­mondó, történeti bizonyítékokkal, egyházi meghatározásokkal, emberi tapasztalatok­kal, és a józanésszel is ellenkező felfogások között már most mit gondoljon a jelenkor Jézusról ?

Az egyedüli út, amely előttünk nyitva áll, a szigorúan tudományos meg­vizsgálása a kérdésnek, amelyet a szabad­elvű teológia képviselői követnek is, és annak alapján ítélethozatal, amely mint emberi dolog lehet téves is, de a jelen kor számára a legigazibb és legmegnyugtatóbb még régebbi hitünknek a feláldozása mel­lett is. Ha tehát a jelenkor Jézusát keres­sük, legtanácsosabb azt azoknál a jelenkori teológusoknál keresni, akik dogmai elfo­gultság nélkül életüket e kérdés tanulmá­nyozásában töltötték el, s megállapodásaik őket e téren tekintélyekké emelték.

Ilyen pl. hogy a legnagyobbal kezdjük, Harnack Adolf, a berlini egyetemnek — sajnos — most már csak néhai tanára, de az elmúlt negyedszázad tudományos teológiájának Nestora. Ő nagy munkát végzett, és mű­veiben nagy örökséget hagyott az utókor­nak. A Kereszténység Lényege című kis munkája magyar fordításban is megjelent, és abból egy pár idézet mindjárt nyilvá­nossá teszi, hogy a nagy tudós milyen eredményre jutott a Jézus személyét illetően, „Evangéliumaink - mondja ő - csak az ő nyilvános működéséről tudósí­tanak bennünket.

Két evangéliumban ta­lálunk ugyan egy előtörténetet, de ezt bát­ran figyelmen kívül hagyhatjuk, mert mégha hitelesebb dolgot foglalna is magában, mint aminőt csakugyan magában foglal, akkor is úgyszólván jelentőségnélküli lenne. Maguk ugyanis az evangélisták sohase utalnak reájuk, sem Jézussal nem utaltat­nak azokra az eseményekre. Ellenkezőleg elbeszélik, hogy a Jézus anyját és testvé­reit teljesen meglepte az ő nyilvános föl­lépése ... Pál apostol is hallgat ezekről"... és így „semmit sem tudunk a Jézus történetéről életének első harminc évében," (Magyar ford. 30. 1.)

A Jézus személyére vonatkozólag ezt mondja: „Ő (t. i. Jézus) semmi más hitet nem kívánt a saját sze­mélye iránt és semmi más csatlakozást ahhoz, mint azt, amely a parancsainak meg­tartásában áll ... Az ő szemhatárán egé­szen kívül esett az, hogy evangéliumától függetlenül önálló tant alkosson a maga személyéről és méltóságáról ... Az ég és föld urát, mint a maga istenét és atyját, mint a nagyobbat, mint az egyedül jót jelölte meg. Ő bizonyos afelől, hogy mind­azt, amije van és amire törekszik, ettől az Atyától kapta. Hozzá imádkozik, ez ő aka­ratának rendeli alá magát; forró tusako­dások közt igyekszik azt kipuhatolni és teljesíteni ... Ez az érző, imádkozó, cse­lekvő, tusakodó és szenvedő Én egy ember, aki istenével szemben is más emberekhez csatlakozik." (91. l.) Nem paradoxia az és nem is „racionalizmus," hanem a tényállás egyszerű kifejezése, amint az evangéliu­mokban előttünk áll: Nem a fiú, hanem egyedül az Atya tartozik az evangéliumba, amint azt Jézus hirdette. De úgy, amint az Atyát ő ismeri, még senki sem ismerte meg, és ő rávezeti a többieket erre az is­meretre ; ezzel az emberiségnek páratlan szolgálatot tesz ... Ő az út az Atyához és ő az Atyától kirendelt bíró is" (101— 102. 1.) „Jézus maga az ő halálát mint olyan szolgálatot jelölte meg, amelyet ő sokakért tesz, és annak egy ünnepélyes cselekvény által folytontartó emlékei alapított." (112. l.)

Harnack kétségbevonja azokat a tudósításokat, amelyek Jézusnak a feltámadás utáni megjelenéseiről szólanak, de állítja, hogy a Jézus sírjától „indult ki a halál legyőzésébe és az örökéletbe vetett lerombolhatlan hit kezdete." (113. l.)

Egy másik nagytekintélyű tudós, Schmiedel Pál, a zürichi egyetem teológiai tanára, Die Person Jesu im Streite der Meinungen der Gegenwart című munkájában azt állítja, hogy Jézus személyét minden teológiai irányzat kezdi mindinkább hatá­rozottan emberi módon megmagyarázni, még a túlzó konzervatív irányzat is (6. l.)

Szerinte az isteni és emberi természet egyesülése Jézusban lehetetlen, s minthogy Jézus kétségtelenül ember volt, nem lehe­tett ugyanabban az időben isten. Sőt az istenfélő emberek gondolkozását sérti az a követelés, hogy elfogadják egy tökéletes isten és egy tökéletes ember egyesülését egy idvezítő személyében. Elismeri, hogy Krisz­tusnak olyan módon való megjelenítése, amely megfelelt a pogányság gondolkozás módjának az istenekről és az istenek fiairól, nagy mértékben befolyt a kereszténység elterjedésére, s így sok jónak volt a forrása. De ha egyébért nem, éppen ezért készen kell lennünk arra, hogy igazságos ítéletet hozzunk azokról a nem kedvező utóhatá­sokról, amelyeket az ma előidéz. Semmi esetre sem vagyunk kötelesek, hogy meg­tűrjük ezeket a hatásokat, amint azok meg­vannak a mi időnkben közöttünk. Azoknak a kora lejárt, legalább a protestáns keresz­tények nagy többsége számára, az Aufklarung idejében a 18. században.

Schmiedel szerint Jézus, mint ember, nem is feltétlenül bűntelen. 0 óva int a Jézus tisztelésének olyan formájától, amely bensőleg nem igaz, vagy éppen vallástalan és az Atya megtagadására vezethet. A Jézus személyének meghatározásánál azokat az evangéliumi adatokat tartja a legbiztosabbaknak, a melyekről csak egy, esetleg két evangélista tud, de amelyeket a második vagy harmadik esetleg mindkettő már meg­változtatott a krisztustan érdekében. Ilyen adatok, hogy magától visszautasítja a jó nevet, hogy megbocsáthatónak mondja, ha valaki az emberfia ellen szól, hogy az övéi eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják vala, hogy magán kívül van; hogy az ég és föld elmúlásának napjáról és órájáról semmit sem tud; hogy a keresztfán így imádkozik: Én Istenem, miért hagytál el engem ? hogy azt mondja: Nem adatik jel e nemzetségnek", hogy Názáretben nem tehetett semmi csodát. Szerinte ezek az adatok nem csak azt bizonyítják, hogy a Jézus személyében egy teljesen emberi lénnyel állunk szemben, és hogy benne az istenit csak olyan alakban kell keresnünk, amilyenben azt emberben megtalálhatjuk; hanem bizonyítják azt is, hogy & valóban élt, és hogy az evangéliumokban reá vonatkozóan legalább némely teljesen meg­bízható tények is vannak leírva.

Weinel Henrik, a jénai egyetem új-testamentum tanára azt mondja, hogy „az evangéliumokból nekünk az emberi lényt kell keresnünk, — egy embert telve sze­retettel és jóakarattal, fenséggel és szent méltatlankodással, tisztasággal és gyöngéd­séggel, keserű utálattal minden aljas tett és önzés iránt."

Bousset Vilmos, a göttingeni egyetem újtestamentum tanára, akinek „Jézus" című munkája magyar fordításban is megjelent, állítja, hogy a történeti kutatások kimutat­ták, hogy Jézus sohasem lépte túl a tisztán emberi határait, és hogy ő egész életén át magát az ember mellé és nem az isten mellé helyezte, és magát a hit és imádás tárgyává sohasem tette.

Többet nem is említek. De meggyő­ződésem, hogy a jelenkor Jézusát ezeknél a felvilágosult teológusoknál találjuk meg, akik Jézusban egy nemesért lelkesülő, kor­látolt tudású, küzdő és reményeiben és várakozásaiban csalatkozott embert látnak, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és adja az ő életét sokakért.

Hiszem, hogy ez a történeti Jézus, méltó a mi hálánkra és tiszteletünkre, és hogy az emberiség jövő fejlődésében ennek a tévedő embernek sokkal nagyobb szerepe lesz, mint akár az egyházak eszményített Krisztusának, akár a mythologia földreszállított istenének.
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Jézus tanulmányok
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.31 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::