Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 06, 2006 08:15 CDT

A jelenkor J�zusa

G�lfi L�rinc

Szerz�: . 798 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak… Ennyi zavar� �s egym�snak ellent�mond�, t�rt�neti bizony�t�kokkal, egyh�zi meghat�roz�sokkal, emberi tapasztalatok�kal, �s a j�zan�sszel is ellenkez� felfog�sok k�z�tt m�r most mit gondoljon a jelenkor J�zusr�l ?

Az egyed�li �t, amely el�tt�nk nyitva �ll, a szigor�an tudom�nyos meg�vizsg�l�sa a k�rd�snek, amelyet a szabad�elv� teol�gia k�pvisel�i k�vetnek is, �s annak alapj�n �t�lethozatal, amely mint emberi dolog lehet t�ves is, de a jelen kor sz�m�ra a legigazibb �s legmegnyugtat�bb m�g r�gebbi hit�nknek a fel�ldoz�sa mel�lett is. Ha teh�t a jelenkor J�zus�t keres�s�k, legtan�csosabb azt azokn�l a jelenkori teol�gusokn�l keresni, akik dogmai elfo�gults�g n�lk�l �let�ket e k�rd�s tanulm�nyoz�s�ban t�lt�tt�k el, s meg�llapod�saik �ket e t�ren tekint�lyekk� emelt�k.

Ilyen pl. hogy a legnagyobbal kezdj�k, Harnack Adolf, a berlini egyetemnek — sajnos — most m�r csak n�hai tan�ra, de az elm�lt negyedsz�zad tudom�nyos teol�gi�j�nak Nestora. � nagy munk�t v�gzett, �s m��veiben nagy �r�ks�get hagyott az ut�kor�nak. A Kereszt�nys�g L�nyege c�m� kis munk�ja magyar ford�t�sban is megjelent, �s abb�l egy p�r id�zet mindj�rt nyilv�noss� teszi, hogy a nagy tud�s milyen eredm�nyre jutott a J�zus szem�ly�t illet�en, „Evang�liumaink - mondja � - csak az � nyilv�nos m�k�d�s�r�l tud�s�tanak benn�nket.

K�t evang�liumban ta�l�lunk ugyan egy el�t�rt�netet, de ezt b�t�ran figyelmen k�v�l hagyhatjuk, mert m�gha hitelesebb dolgot foglalna is mag�ban, mint amin�t csakugyan mag�ban foglal, akkor is �gysz�lv�n jelent�s�gn�lk�li lenne. Maguk ugyanis az evang�list�k sohase utalnak re�juk, sem J�zussal nem utaltat�nak azokra az esem�nyekre. Ellenkez�leg elbesz�lik, hogy a J�zus anyj�t �s testv�reit teljesen meglepte az � nyilv�nos f�l�l�p�se ... P�l apostol is hallgat ezekr�l"... �s �gy „semmit sem tudunk a J�zus t�rt�net�r�l �let�nek els� harminc �v�ben," (Magyar ford. 30. 1.)

A J�zus szem�ly�re vonatkoz�lag ezt mondja: „� (t. i. J�zus) semmi m�s hitet nem k�v�nt a saj�t sze�m�lye ir�nt �s semmi m�s csatlakoz�st ahhoz, mint azt, amely a parancsainak meg�tart�s�ban �ll ... Az � szemhat�r�n eg�szen k�v�l esett az, hogy evang�lium�t�l f�ggetlen�l �n�ll� tant alkosson a maga szem�ly�r�l �s m�lt�s�g�r�l ... Az �g �s f�ld ur�t, mint a maga isten�t �s atyj�t, mint a nagyobbat, mint az egyed�l j�t jel�lte meg. � bizonyos afel�l, hogy mind�azt, amije van �s amire t�rekszik, ett�l az Aty�t�l kapta. Hozz� im�dkozik, ez � aka�rat�nak rendeli al� mag�t; forr� tusako�d�sok k�zt igyekszik azt kipuhatolni �s teljes�teni ... Ez az �rz�, im�dkoz�, cse�lekv�, tusakod� �s szenved� �n egy ember, aki isten�vel szemben is m�s emberekhez csatlakozik." (91. l.) Nem paradoxia az �s nem is „racionalizmus," hanem a t�ny�ll�s egyszer� kifejez�se, amint az evang�liu�mokban el�tt�nk �ll: Nem a fi�, hanem egyed�l az Atya tartozik az evang�liumba, amint azt J�zus hirdette. De �gy, amint az Aty�t � ismeri, m�g senki sem ismerte meg, �s � r�vezeti a t�bbieket erre az is�meretre ; ezzel az emberis�gnek p�ratlan szolg�latot tesz ... � az �t az Aty�hoz �s � az Aty�t�l kirendelt b�r� is" (101— 102. 1.) „J�zus maga az � hal�l�t mint olyan szolg�latot jel�lte meg, amelyet � sokak�rt tesz, �s annak egy �nnep�lyes cselekv�ny �ltal folytontart� eml�kei alap�tott." (112. l.)

Harnack k�ts�gbevonja azokat a tud�s�t�sokat, amelyek J�zusnak a felt�mad�s ut�ni megjelen�seir�l sz�lanak, de �ll�tja, hogy a J�zus s�rj�t�l „indult ki a hal�l legy�z�s�be �s az �r�k�letbe vetett lerombolhatlan hit kezdete." (113. l.)

Egy m�sik nagytekint�ly� tud�s, Schmiedel P�l, a z�richi egyetem teol�giai tan�ra, Die Person Jesu im Streite der Meinungen der Gegenwart c�m� munk�j�ban azt �ll�tja, hogy J�zus szem�ly�t minden teol�giai ir�nyzat kezdi mindink�bb hat�rozottan emberi m�don megmagyar�zni, m�g a t�lz� konzervat�v ir�nyzat is (6. l.)

Szerinte az isteni �s emberi term�szet egyes�l�se J�zusban lehetetlen, s minthogy J�zus k�ts�gtelen�l ember volt, nem lehe�tett ugyanabban az id�ben isten. S�t az istenf�l� emberek gondolkoz�s�t s�rti az a k�vetel�s, hogy elfogadj�k egy t�k�letes isten �s egy t�k�letes ember egyes�l�s�t egy idvez�t� szem�ly�ben. Elismeri, hogy Krisz�tusnak olyan m�don val� megjelen�t�se, amely megfelelt a pog�nys�g gondolkoz�s m�dj�nak az istenekr�l �s az istenek fiair�l, nagy m�rt�kben befolyt a kereszt�nys�g elterjed�s�re, s �gy sok j�nak volt a forr�sa. De ha egy�b�rt nem, �ppen ez�rt k�szen kell lenn�nk arra, hogy igazs�gos �t�letet hozzunk azokr�l a nem kedvez� ut�hat�sokr�l, amelyeket az ma el�id�z. Semmi esetre sem vagyunk k�telesek, hogy meg�t�rj�k ezeket a hat�sokat, amint azok meg�vannak a mi id�nkben k�z�tt�nk. Azoknak a kora lej�rt, legal�bb a protest�ns keresz�t�nyek nagy t�bbs�ge sz�m�ra, az Aufklarung idej�ben a 18. sz�zadban.

Schmiedel szerint J�zus, mint ember, nem is felt�tlen�l b�ntelen. 0 �va int a J�zus tisztel�s�nek olyan form�j�t�l, amely bens�leg nem igaz, vagy �ppen vall�stalan �s az Atya megtagad�s�ra vezethet. A J�zus szem�ly�nek meghat�roz�s�n�l azokat az evang�liumi adatokat tartja a legbiztosabbaknak, a melyekr�l csak egy, esetleg k�t evang�lista tud, de amelyeket a m�sodik vagy harmadik esetleg mindkett� m�r meg�v�ltoztatott a krisztustan �rdek�ben. Ilyen adatok, hogy mag�t�l visszautas�tja a j� nevet, hogy megbocs�that�nak mondja, ha valaki az emberfia ellen sz�l, hogy az �v�i elj�v�nek, hogy megfogj�k �t, mert azt mondj�k vala, hogy mag�n k�v�l van; hogy az �g �s f�ld elm�l�s�nak napj�r�l �s �r�j�r�l semmit sem tud; hogy a keresztf�n �gy im�dkozik: �n Istenem, mi�rt hagyt�l el engem ? hogy azt mondja: Nem adatik jel e nemzets�gnek", hogy N�z�retben nem tehetett semmi csod�t. Szerinte ezek az adatok nem csak azt bizony�tj�k, hogy a J�zus szem�ly�ben egy teljesen emberi l�nnyel �llunk szemben, �s hogy benne az istenit csak olyan alakban kell keresn�nk, amilyenben azt emberben megtal�lhatjuk; hanem bizony�tj�k azt is, hogy & val�ban �lt, �s hogy az evang�liumokban re� vonatkoz�an legal�bb n�mely teljesen meg�b�zhat� t�nyek is vannak le�rva.

Weinel Henrik, a j�nai egyetem �j-testamentum tan�ra azt mondja, hogy „az evang�liumokb�l nek�nk az emberi l�nyt kell keresn�nk, — egy embert telve sze�retettel �s j�akarattal, fens�ggel �s szent m�ltatlankod�ssal, tisztas�ggal �s gy�ng�d�s�ggel, keser� ut�lattal minden aljas tett �s �nz�s ir�nt."

Bousset Vilmos, a g�ttingeni egyetem �jtestamentum tan�ra, akinek „J�zus" c�m� munk�ja magyar ford�t�sban is megjelent, �ll�tja, hogy a t�rt�neti kutat�sok kimutat�t�k, hogy J�zus sohasem l�pte t�l a tiszt�n emberi hat�rait, �s hogy � eg�sz �let�n �t mag�t az ember mell� �s nem az isten mell� helyezte, �s mag�t a hit �s im�d�s t�rgy�v� sohasem tette.

T�bbet nem is eml�tek. De meggy��z�d�sem, hogy a jelenkor J�zus�t ezekn�l a felvil�gosult teol�gusokn�l tal�ljuk meg, akik J�zusban egy nemes�rt lelkes�l�, kor�l�tolt tud�s�, k�zd� �s rem�nyeiben �s v�rakoz�saiban csalatkozott embert l�tnak, aki nem az�rt j�tt, hogy neki szolg�ljanak, hanem hogy � szolg�ljon m�soknak �s adja az � �let�t sokak�rt.

Hiszem, hogy ez a t�rt�neti J�zus, m�lt� a mi h�l�nkra �s tisztelet�nkre, �s hogy az emberis�g j�v� fejl�d�s�ben ennek a t�ved� embernek sokkal nagyobb szerepe lesz, mint ak�r az egyh�zak eszm�ny�tett Krisztus�nak, ak�r a mythologia f�ldresz�ll�tott isten�nek.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: J�zus tanulm�nyok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.85 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|