Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
Május 03, 2006 03:23 CDT

Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya

Percelné Kozma Flóra

Szerző: . 1821 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnakEgy korszak eszméi magaslat műveltsége sem állott akkora harmóniában szabadelvű és táglátkörű vallásunkkal, mint éppen ezen ébredező forrongó, felvilágosodott korszaké. Ha körülnézünk népszerű, számottevő, nagy embereink filozófiáján, azt tapasztal­juk, hogy faj és valláskülönbség nélkül a mi eszméink lesznek hirdetve.

Mint már annyiszor megírtam, hogy a külföldi nagy moz­galmakat ne is említsem, a magyar katolicizmus modern egyházi emberei lépten nyomon az unitárizmussal azonos szabadelvű theologiát hirdetik. Nem ugyan nyíltan és kimondva, de a sorok és szavak között mindig erősebben és jellegzetesebben, Dr. Prohászka Ottokár beszédeiben, érveléseiben a szociális munkának és az emberi lélek, az emberi jellem és erkölcs fejlődőképessé­gének minden külsőség és dogma fölé való helyezésével határo­zottan a szabadelvű theologia igazságai felé tereli a katolicizmust.

Zsilinszky Mihály, a Prot. Irodalmi Társaság elnöke, a mai szabadelvű protestantizmusnak nemcsak merész harcosa, hanem valósággal megteremtője, valamint Tisza István gróf, közéletünk egyik legreálisabb jellegű embere a Prot. Irod. Társaság közgyű­lésén már magát a haladás útjára lépett protestantizmust olyan hatalmas lökéssel látták el, hogy ha ezen utolsó lökés a tömeg lelkét is számottevően mozdította meg, egy csapással elérkezett a protestantizmus a teljesen szabadelvű theologia igaz­ságaihoz.

Ezen haladó vallási irányt szolgálja már régóta a pozsonyi evang. theologiai akadémia is, dr Masznyik Endre igazgató szabadelvű vezetésében. Ennek az áldásos iránynak híve a budapesti evang. egyház is. Raffay Sándor az itteni egyház egyik lelkésze nem régen a Bethlen Gábor kör ünnepélyén hatalmas beszédben képviselte a protestantizmusnak legmodernebb ágát. Az evangélikus egyház egy másik vezérembere: dr. Sztehló Kornél, a kiváló ügyvéd és vallásbölcsész munkáiban, felolvasásaiban teljesen a szabadelvű theologiát hirdeti. A sárospataki református theologiának néhány bátor és energikus tagja, mint Zorányi Jenő, Rohoska József, Ferenczy Árpád theol. tanárok szintén ennek az iránynak hódolnak,

A mai irodalomnak egyik legtekintélyesebb munkása dr. Kenedi Géza — kinek nevét aktuális munkássága miatt szintén minden alkalommal kénytelen vagyok idézni — nem rég egy nagyszabású beszédjében határozottan kimondja, hogy a dogmát nem szabad a vallásfogalommal azonosítani. „Hiába mondják nekünk azt — fejtegeti Kenedi — hogy a dogmának örök élete van, mert nincs a földön egyetlen emberi alkotás sem, aminek örök, vagy bár változatlan élete volna. A történeti fejlődés alkotja és porlasztja el a dogmákat is." És ezt korunk egyik vallási ala­pon álló szociológusa mondja, ki elég bátor, hogy egész műkö­désében, most kiadott szociológiai tanulmányokat tartalmazó könyvében a Darwinizmus alaptanaiból indulva ki, vezeti a maga­sabb régiókba egyéni filozófiáját. Talán nem érdektelen e helyen megemlíteni, hogy Darwin éppen az unitárius egyház tagja volt és privát gondolatában sem az Isten-eszmét, hanem a fejlő­déstannak ellentmondó dogmát támadta. Az a megismerés, hogy minden egyes vallásalapító eszméje törvényszerű fejlődésnek van. alávetve, szintén a Darwinizmus hatásának minősíthető.

Hogy visszatérve korunk nagy embereire, még egy utolsó példát említsek: Alexander Bernát, korunk kiváló bölcsésze — ki bár nem tartozik keresztény egyházhoz, de sok névleges ­kereszténynél krisztusibb lelke van és ellentétben az ortodoxia dogmáival, az önképzésnek és önfegyelemnek a lehető legmesszebbre gravitáló útjait ismerteti — tavaly egyetemi előadásaiban egy gyönyörű képet tárt elénk. Az egyházi irányzatokat, vallási formákat azoknak a támogató állványoknak minősítette, me­lyek mint a házépítésnél a főépületet, úgy védik a fennmaradásra rendeltetett alap-igazságot is mindaddig, míg az teljes erejében, leplezetlen, körülépítményt nem tűrő voltában, maga is szilárdan képes megállni. Amíg az épület nem biztos, vagyis a puszta igazság, a lélek egyetemes hite még nem él elég erősen az emberiség szívében, addig meglehet, hogy balgaság volna a támogató körülépítményt lerontani, hogy esetleg a főigazság is szenvedjen ezáltal. De ha az idők haladásával a korlátok már nem felelnek meg a célnak s többet használ már a melegítő sugár vagy a szabad levegő friss áramlata, mint a kriptaszerű elszige­teltség, — akkor halálos vétek csupa szokásból el nem távolítani a felesleges függeléket és meg nem szabadítani a dogmák és hagyományok uralmától is az igaz hitet.

Tehát itt az idő, midőn nemcsak egy korát meghaladó kis irány folytatja nemesen romboló munkáját, hanem amint e példák mutatják, megkezdődött már az értéktelen függelékekre célzó egyetemes rombolás, hogy éppen a szilárdul álló, tehát lerombolhatatlan igazság, az emelkedett léleknek megacélozott természetes-hite annál jobban emelkedhessek ki és végezhesse rendeltetését.

És soha nagyobb szükség nem volt ez egyetemes rom­boláson alapuló építő munkára, mint éppen ma, midőn ez üdvös és impozáns mozgalommal egy időben az igazi rombolás; a rideg ateizmus és materializmus is ugyancsak felvetette ural­kodni vágyó fejét. Csak nemrég voltam a Társadalomtudományi Egylet egy felolvasó ülésén, mikor egyik „modern" nevelésű fiatal ember, egy nagy, kiterjedt ifjúsági kör elnöke, még a materialista alapon tárgyalt előadást is erősen támadta, mert ez. a modernista, vallások fejlődéséről merészelt, ismétlem, — ateista szempontból — beszélni! A „vallás" és „hit" szó szerinte annyira „elavult," sőt „tárgytalan" fogalmat fejez ki, melyről kultúrembernek egyáltalán lehetetlen — még a „modern" jelző társa­ságában sem, mely kész absurdum — beszélni!

Íme hova vezetett a bigottizmus és dogmatizmas szülte materializmus! És miután e vészthozó jelenséget akaratlanul is a vallás szülte — itt az idő „most vagy soha," hogy isméi a. vallás; a természettudományokkal megegyező fel világosodott val­lás tegye jóvá a sötétség által teremtett szerencsétlenséget! Ösztönszerűleg ezt érezhetik a különböző egyházak és vallásfilozófusok, mikor mint egy varázsütésre látnak a munkához!

De egy eszme sem emelkedhetik arra a jogos önérzetre és egy vallás sem érezhet akkora hivatást az eszményiesebb jövendő megalapítására, mint éppen az eddig mellőzött és háttérbe
szorított unitárizmus. Már most csak attól függ a győzelem — mert hogy ez az irány előbb utóbb győz, matatja a magától való fellendülés és életképesség — hogy harmóniában van-e ez
isteni tiszta eszmével (az unitárizmus eszméjével) az emberi munka erőteljessége és ambíciója vagy átengedjük küzdelmünket és ezzel együtt győzelmünket is a többi vallásoknak, melyeknek dupla, tehát hosszabb ideig tartó feladat lesz e misszió, mert a külső munkán kívül még belső reformáló munkával is kell vesződniük, melyet mi már — hála Dávid Ferenc haladó szellemének és örökségének — régen elvégeztünk, hogy minden belháború nélkül
nyugodtan és szabadon, fokról-fokra követhessük végtelen útjában
a fejlődő korszellemet.

Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Esszék
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.32 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::