Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
M�jus 01, 2006 01:54 CDT

Tudom�ny �s vall�s

M�t� Ern�

Szerz�: . 899 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


„Mindkett�nek, vall�s �s term�szettudom�ny munk�j�hoz sz�ks�g van az Istenben val� hitre. Csak a vall�s sz�m�ra az Isten a gondolkod�s kezdet�n�l, a tudom�ny sz�m�ra a v�g�n�l. Az egyikn�l az alapot jelenti, a m�sikn�l a betet�z�s�t minden vil�gn�zeti elm�lked�s fel�p�t�s�nek… Ak�rhov� �s b�rmily messzire is tekint�nk, vall�s �s term�szettudom�ny k�z�tt sehol sem tal�lunk ellentmond�st, s�t teljes egyet�rt�st �ppen a d�nt� pontokban. Vall�s �s term�szettudom�ny nem z�rja ki egym�st, mint n�melyek manaps�g hiszik vagy f�lnek t�le, hanem felt�telezik �s kieg�sz�tik egym�st.” Max Planck �gy fogalmazza meg annak a paradigmav�lt�snak a l�nyeg�t, amely a 20 sz�zadban a vall�s �s tudom�ny k�z�tti kapcsolatban v�gbement.

K�ts�gtelen, hogy mindk�t ter�let igen fontos r�sze emberi �let�nknek, �s meg kell tal�lnunk a m�dj�t a kett� k�z�tti eg�szs�ges egy�ttm�k�d�snek.

Nem v�letlen, hogy a kett� viszonya a nyugat vil�g�ban, mondhatni a kereszt�nys�g vil�g�ban kezdett problematikuss� v�lni. A mai �rtelemben vett tudom�nyok kialakul�s�nak hossz� az �tja. Kezdetben egyfajta naiv, mitikus vil�gk�ppel tal�lkozunk, mely az kr.u. vett 600 sz�zadt�l (Kis-�zsia) kezd �talakulni. P�thagor�sz sz�mmisztik�ja, D�mokritosz atommal kapcsolatos elk�pzel�se, Platon dualizmusa, Arisztotel�sz munk�ss�ga egyfajta b�lcs�t k�pez a tudom�nyok sz�m�ra. �m ebben a korban m�g a szellem vil�ga a legfontosabb, a zsid�-kereszt�ny kult�ra lesz az alapja az �jkori term�szettudom�nyos vil�gk�p kialakul�s�nak. A monoteizmus igazi hajt�er�v� v�lik, a vil�g Isten alkot�sa, az ember feladata a vil�g vizsg�lata. A 13 sz.-t�l alakul� egyetemek igazi m�helyekk� v�lnak. Vall�s �s „term�szetfiloz�fia” megf�rnek egym�s mellett, m�g Kopernikusz, Kepler, Galilei tanai szembeker�lnek a hagyom�nyos, geocentrikus egyh�zi vil�gk�ppel (nagyj�b�l a 16 sz.).

Ett�l sz�m�tjuk az �jkori term�szettudom�ny kialakul�s�t. M�g kezdetben az egyh�z j�l tartotta poz�ci�it, ett�l kezdve rohamosan vesz�t azokb�l. Newton (1642-1727) t�rv�nyei, vil�gszeml�lete egy mechanisztikus vil�gszeml�let alapj�v� v�lt, mely szerint a vil�gegyetem egy �nfenntart� mechanizmus, mely nem ig�nyli Isten m�k�d�s�t. Laplace hitte, hogy amennyiben megadjuk egy jelens�g kezdeti �llapot�t, matematik�val mindent el lehet mondani. Mell�kesen megjegyzem, hogy Newton unit�riuss�ga nyilv�nval� volt, term�szetesen nem a k�s�bbi mechanisztikus �rtelemben, �s ezt bizony�ra ki is nyilv�n�totta volna, amennyiben nem kock�ztatta volna akad�miai poz�ci�j�t. Egy�bk�nt tudom�som szerint kapcsolatban �llt az erd�lyi unitarizmussal.

Ez a sokszor �nhitts�ggel telt vil�gk�p h�rom �vsz�zadig tartotta mag�t, m�g el�rkez�nk az �jkori fizika kialakul�s�ig (hogy csak a fizik�n�l maradjunk). Einstein neve f�mjelzi az �jkori szeml�let kialakul�s�t. A speci�lis �s �ltal�nos relativit�selm�let megalkot�ja ugyanakkor m�g mindig hisz a matematika abszol�ts�g�ban, abban, hogy a vil�gegyetem egy vil�gk�pletben megmagyar�zhat� (hossz� �vtizedekig dolgozott ezen), �s nem fogadja el az akkor m�r kifejl�d�ben l�v� kvantummechanika t�teleit. Sokan hivatkoznak Einstein vall�soss�g�ra, � maga �n�letrajzi �r�s�ban („Hogyan l�tom a vil�got?”) kozmikus vall�soss�gr�l besz�l. �rdemes itt le�rni egyik besz�lget�s�t, melyet egy katolikus kardin�lissal (Alhaber) folytatott: „Becs�l�m a vall�st, de a matematik�ban hiszek, ez eminenci�dn�l bizony�ra ford�tva van.-T�ved, a matematika �s a vall�s sz�momra csak k�l�nb�z� kifejez�sform�ja ugyanannak az isteni l�nyegnek…De ha egy nap a matematikai kutat�s arra az eredm�nyre jutna, hogy a tudom�ny bizonyos ismeretei ellentmondanak a vall�s bizonyos ismereteinek, �n a matematik�t olyan nagyra �rt�kelem, hogy �n, tisztelt professzor �r, nem nyugodna addig, m�g a sz�m�t�si hib�ra r� nem j�nne.”

Az �jkori fizika, a relativit�selm�let, az atomfizika fejl�d�se, a kvantummechanika kialakul�sa stb. egy jelenkori szeml�letet alak�tott ki. M�g a fizik�t a 19. sz. v�g�re lez�rtnak tekintett�k, kider�lt, hogy az atomok vil�g�ban a klasszikus t�rv�nyek nem �rv�nyesek (vagy csak r�szben). A f�ny kett�s term�szete (r�szecske �s hull�m) azt mutatja, hogy a k�r�l�tt�nk l�v� vil�g mag�n viseli a nem objekt�v�lhat�s�g von�s�t. A t�r-id�-anyag elvesz�tette abszol�t jelleg�t. Az atom folyamatosan oszthat�nak l�tszik, ugyanakkor az anyag megmarad�sa helyett, az energia megmarad�s�r�l besz�lhet�nk. A term�szeti t�rv�nyszer�s�g is elvesz�tette abszol�t jelleg�t (statisztikus val�sz�n�s�gr�l besz�lhet�nk, �gy a kvantumfizik�ban, a termodinamik�ban). A k�r�l�tt�nk l�v� val�s�g elvesz�tette a t�rt�nelemn�lk�lis�g l�tszat�t. A vil�gegyetem id�ben keletkezett, id�ben �rhet v�get. E kapcs�n, a l�t alapvet� k�rd�seit vizsg�lva nagyszer� munk�k sz�lettek Stephen Hawking(„Az id� r�vid t�rt�nete”) �s Paul Davies („Isten gondolatai”) tollaib�l. A matematika sem tekinthet� m�r teljes �rt�k� megfogalmaz�si eszk�znek. A tudom�nyos kutat�sok sem objekt�vek, hiszen csak k�zvetve szerz�nk tapasztalatokat, az emberi t�nyez�k is k�zrej�tszanak, egyfajta hermeneutik�t kellene alkalmazni. A nyelv sem a legmegfelel�bb eszk�z a val�s�g megragad�s�ra. F�leg a nyugati nyelv nem, ellent�tben a keletivel, ahol �vezredes kijelent�sek megd�bbent� hasonl�s�got mutatnak a modern fizika vil�g�val. Fritjof Capra nagysiker� k�nyve, a „Fizika ta�ja” err�l sz�l, p�rhuzamokat von a keleti vall�si n�zetek �s a fizika k�z�tt. Term�szetesen egyfajta panteisztikus �sszemos�ssal tal�lkozunk a k�t vil�g k�z�tt, �s a keleti vall�sfiloz�fi�k elt�rnek a nyugati szem�lyes istenk�pt�l, de mindenk�ppen figyelemrem�lt� ez az alkot�s.

Egysz�val a 20 sz. embere lassan al�zatosabb lett, �s f�lfedezte, meg�lte a tudom�nyok m�g�tti metafizikai h�tteret, a vil�g t�bb lett, mint az anyagi vil�g, a l�tez�s v�gs� k�rd�seire is figyelt. Az esetlegess�gek ellen�re az �sszhang �s rend sz�ps�g�t szeml�lte, �s sok tud�s, ha nem is hagyom�nyos egyh�zi �rtelemben, de mindenk�ppen vall�sos �lm�nyr�l, a hit meg�l�s�r�l besz�l. Term�szetesen nem lehet egys�gess�gr�l besz�lni, hiszen nem is olyan r�gen a marxizmus, materializmus ellent�teket, saj�tos �rt�krendet tartott fenn, nem v�ve figyelembe azt, hogy a hit ellent�te nem a tudom�ny, hanem a hitetlens�g. Ha nem is lehet�nk teljes m�rt�kben optimist�k e k�rd�sben, mindenk�ppen figyelemrem�lt� az ebb�li �rdekl�d�s.

Az el�bb le�rtak t�kr�ben l�thatjuk, hogy a tudom�ny �s vall�s viszonya v�ltoz�an alakult, hol egyik, hol m�sik relat�v „gy�zelm�re”. Alapvet�en h�rom modellt tudunk fel�ll�tani: a) Konfliktus modell-mindkett� �nmag�t tekinti az „igazs�g” birtokos�nak, behatolnak egym�s ter�leteire. b.) A k�l�nb�z�s�g hirdet�se-mindkett� k�l�n vil�g, nincs p�rbesz�d c.) P�rbesz�d modell.

Sz�momra a harmadik modell a fontos. A val�s�g sokkal gazdagabb minthogy csak az egyik, vagy csak a m�sik oldal mellett t�rj�nk p�lc�t. Mindig is �gy gondolkodtam, hogy k�t alapvet� �s egyenrang� megismer�s l�tezik: a vall�sos (m�v�szi stb.), valamint a tudom�nyos. A kett�t soha nem lehet teljes m�rt�kben sz�tv�lasztani. A tudom�ny n�lk�li vall�s megk�rd�jelezi a vall�si ismeretek �rt�k�t, a hit n�lk�li tudom�ny egyfajta l�lek n�lk�li szcientizmust ny�jt. Ugyanakkor azt is �rezn�nk kell, hogy a k�t ter�let b�r k�z�s talajon �ll, alapvet�en m�s m�dszerekkel dolgozik, ezt pedig mindk�t f�lnek tiszteletben kell tartania. A c�l a k�lcs�n�s szembes�t�s, seg�t�s a vil�g, az igazs�g megismer�s�ben �s meg�l�s�ben.

A 20. sz�zadban a term�szettudom�ny az univerzumot akarta megh�d�tani. De r� kellett j�nni, hogy a term�szettudom�nynak l�teznek hat�rai. K�ptelen megragadni a val�s�g bonyolult sz�vet�t, �sszetetts�g�t, v�gs� k�rd�sekre, az �let mi�rtjeire nem adhat v�laszt. Nagy sz�ks�g�nk van az al�zat �s hit meg�l�s�re.

Felgyorsult, sokszor kaotikusnak t�n� vil�gunkban sz�ks�g�nk van arra, hogy a tudom�ny gy�m�lcs�t a magunk jav�ra ford�tsuk, de legal�bb annyira fontos hogy kil�ssunk mindennapi dolgainkb�l, hittel teli �s b�lcsen tudjunk d�nt�seket hozni �s �lni.

E r�vidke kis �r�s a teljess�g ig�nye n�lk�l k�sz�lt, legyen ink�bb �rdekl�d�skelt� jelleg�, az eml�tett k�nyvek mellett a k�vetkez� irodalmat aj�nlan�m: Alister E. McGrath-Tudom�ny �s vall�s, T�r�k Tibor-Istenhit �s term�szettudom�ny, Hit �s tudom�ny (teol�gusok �s fizikusok p�rbesz�de), V�gh L�szl�- Term�szettudom�ny �s vall�s, Hans Rohrbach-Term�szettudom�ny, vil�gk�p, hit.

M�t� Ern� P�cs, 2002.03.18.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Tanulm�nyok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.85 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|