Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
április 30, 2006 05:17 CDT

Az EUE istentiszteleti és szertartási rend

Szerző: . 1677 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnakForrás: http://www.unitarius.com/pdf/szertartasirend.pdf

I. ISTENTISZTELET

I.1. VASÁRNAPI ISTENTISZTELET

A. Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vasárnap de. 11 órakor, indokolt esetben 10 órakor, három harangszó után kezdődik; a kezdés időpontját önkényesen megváltoztatni nem lehet. Ha a gyülekezeti élet zavartalansága igényli s erre megvannak a tárgyi feltételek, az istentiszteletet más időpontban (délután, este) is meg lehet tartani.

B. Az istentisztelet rendje

A harmadik harangozás befejezéséig a gyülekezet tagjai elfoglalják helyüket a templomban. A harangszó befejeztével a lelkész bemegy a templomba és beül a papi székbe; a gyülekezet tagjai bemenetelkor ülve maradnak vagy felállnak, mindenhol a helyi szokás szerint.

1. Kezdőének. A gyülekezet áll.

2. Derekas ének. A gyülekezet ül. Fontos követelmény, hogy a gyülekezet a derekas éneket végig énekelje. A lelkész megvárja az ének befejezését s csak azt követően megy fel a szószékre.

3. Ima. A lelkész által mondott imát a gyülekezet valamennyi tagja állva hallgatja. Időtartama 5-6 perc.

4. Miatyánk. Az Úri imádságot a lelkész mondja vagy olvassa. (Mt 6,9-13). Ahol a gyülekezet igényli, a Miatyánkot együtt mondja a lelkésszel.

5. Közének. A gyülekezet áll. A közének nem helyettesíthető énekkari, zeneszámmal vagy szólóénekkel.

6. Textus-felvétel. Kötött szövege a következő: "Istentiszteletre egybegyűlt hívek, kedves testvéreim, atyámfiai! Egyházi beszédem alapgondolata írva található a Máté evangéliuma 5. részének 10. versében (ha a textus több vers, akkor verseiben); Máté evangéliuma 5. részének 10. versében a következőképpen:..." A textust minden már kísérő szöveg nélkül a lelkész megismétli. A textus után nem kell "Ámen"-t mondani.

7. Egyházi beszéd. Időtartama 20-25 perc.

8. Záró ima. Időtartama 2 perc; lehetőség szerint a gyülekezeti tagok közösségi és egyéni életére tekintsen. A gyülekezet áll, majd az ima befejeztével leül.

9. Csendes ima. Kötött bevezető szövege a következő: "Isten lélek, és akik öt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják (Jn 4,24), jöjjetek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csendben, magunkba szállva." A lelkész hangos Ámennel zárja be a csendes imát, amelynek időtartama annyira terjedhet, amennyi idő alatt a lelkész magában elmondaná a Miatyánkot. A gyülekezet ül, mert ez a testtartás alkalmasabb az elmélkedésre és elmélyedésre.

10. Hirdetések. Kihirdetendők elsősorban az előző héten végzett szertartások, valamint az istentisztelet jellegével összeegyeztethető, a gyülekezeti élettel kapcsolatos kérdések és események.

11. Áldás kérés. A lelkész, a gyülekezet életére, Isten áldását kéri. Kötetlen, de mintaként ajánlott szöveg: "A gondviselő Isten áldása és szeretete legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen". --- "Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ö orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ö orcáját reátok és adjon békességet néktek. Ámen." Ezt követően a lelkész lejön a szószékről és újból elfoglalja a helyét a papi székben.

12. Záró ének. A gyülekezet ül.

13. Az istentisztelet befejeztével a lelkész és a gyülekezet a helyi szokás szerint kivonul a templomból.

I.2. ÜNNEPI ISTENTISZTELET

Az ünnepi istentisztelet rendje azonos a vasárnapi istentiszteletével, kiegészítve az úrvacsorai szertartással.

I.3. HÉTKÖZNAPI ISTENTISZTELET

A. Reggeli istentisztelet

Ideje a helyi szokásnak megfelelően; az istentisztelet előtti harangozás szintén a helyi szokás szerint történik. A harangszó befejeztével a lelkész bemegy a templomba és beül a papi székbe.

1. Kezdőének. A gyülekezet áll.

2. Derekas ének. A gyülekezet ül. Itt is érvényes a vasárnapi istentiszteletnél említett szempont, hogy végig kell énekelni az éneket. Az ének befejezése után a lelkész felmegy a szószékre.

3. Előfohász. Kötött szövege a következő: "Mutasd meg Uram nekünk a te útadat, hogy járhassunk a te igazságodban és teljes szívvel tiszteljünk téged. Ámen."

4. Bibliaolvasás. Kötött szövege a következő: "Kedves testvéreim, atyámfiai! Reggeli istentiszteletünk alkalmával felolvasom Máté evangéliuma 6. részének 1-8-ig terjedő verseit." A gyülekezet állva hallgatja.

5. Ima. Időtartama 5-6 perc.

6. Miatyánk. A lelkész mondja, de ahol a hívek igénylik, együtt mondhatják a lelkésszel.

7. Csendes ima, mint a vasárnapi istentiszteleten.

8. Áldás kérés. Mint a vasárnapi istentiszteleten. Ezt követően a lelkész lejön a szószékről és újból elfoglalja helyét a papi székben.

9. Záróének.

B. Esti istentisztelet

Ideje a helyi szokás szerint.

Rendje ugyanaz, mint a reggeli istentiszteleté, azzal a hozzáállással, hogy különösen a nagyheti, úrvacsorára előkészítő istentiszteleten a lelkész egyházi beszédet mond, illetve bibliamagyarázatot tart.


II. SZERTARTÁSOK

II. 1. KERESZTELÉS

A. A szertartás rendje

1. Ének (308.-as). Az ének befejezése után a lelkész Bibliával a kezében kiáll az úrasztala mellé. A gyülekezet ülve marad.

2. Előfohász. Kötetlen, mintaként ajánlott szöveg: "Teremtő és gondviselő Istenünk! Áldásoddal és szereteteddel légy velünk midőn e kisgyermeket felvesszük egyházunk tagjai közé. Ámen."

3. Textus-felvétel. Kötött szövege a következő: "Kedves szülök, keresztszülők, kedves testvéreim! Keresztelési beszédem alapgondolata írva található Máté 3,17-ben, a következőképpen:..." A bibliai verset és a szöveget nem ismételjük meg.

4. Keresztelési beszéd. Időtartama mintegy 10 perc. Beteg gyermek keresztelésénél a beszéd elmaradhat.

5. Ima.

6. Miatyánk.

7. Keresztelés. A lelkész miközben a gyermek fejére önti a vizet a kehelyből, a következő szöveget mondja: "Én téged, N. megkeresztellek az egy igaz élő Isten nevében és felveszlek az unitárius keresztény egyház tagjai közé, Jézus követésére. Ámen"

8. Áldás kérés. Kötetlen szöveg, mintaként ajánlott: "Isten áldása legyen veled. Növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ámen"

B. Kereszteléssel kapcsolatos szempontok

1. Keresztelés helye a templom. Csak indokolt esetben végezhető máshol is, mint pl. lelkészi irodában, családi otthonban, kórházban.

2. A keresztelés időpontja: a templomban, közvetlenül az istentisztelet után, a záró ének előtt; templomon kívül a nap bármely szakában. Ha a keresztelés ünnepen történik, úgy a szertartást az úrvacsora kiosztása után végezzük el.

3. Egyházi gyakorlatunk szerint kisgyermeket keresztelünk meg, de rendkívüli esetben felnőttet is.

4. A szertartás befejezése után a lelkész ne csókolja meg a keresztelt kisgyermeket; kezet fog a szülőkkel és keresztszülőkkel és a gyülekezet nevében jókívánságait fejezi ki.

5. Kívánatos, hogy a keresztszülőkkel együtt a szülök is álljanak ki a szertartás végzésekor az úrasztalához.

6. A keresztelő poharat a harangozó vagy egyházfi viszi be a templomba vízzel töltve és hozza ki a szertartás után. A megmaradt vizet a lelkész önti ki a pohárból, lehetőleg virágra.

7. A lelkész a követező vasárnap kihirdeti a szertartást.

II. 2. KONFIRMÁCIÓ

1. A konfirmáció növendékek istentisztelet előtt a helyi szokás szerint gyülekeznek.

2. Bevonulás a templomba a lelkész és gondnok vezetésével. A növendékek öltözete lehetőleg helyi népviselet legyen, ha nem, akkor az alkalomhoz méltó és egyöntetű.

3. A növendékek leülnek az úrasztala körül elhelyezett székekre vagy az első padokba. Ha a körülmények megengedik, a szülök és keresztszülők üljenek a növendékek háta mögötti padokba.

4. Istentisztelet. (lásd a vasárnapi istentiszteleti rendet).

5. Hirdetés. A lelkész bejelenti a konfirmációi szertartást és ennek keretében az úrvacsorát.

6. Orgonajáték, miközben a lelkész lejön a szószékről és az úrasztalához megy.

7. A növendékek névszerinti bemutatása.

8. 221.-es konfirmációi ének. A növendékek állva éneklik.

9. Ima. A növendékek közösen mondják a következő imát: "Jó Istenünk, szerető édes Atyánk! Szívünk tiszta örömével jöttünk ma szent hajlékodba. Nem most vagyunk itt először, de ezzel az érzéssel még nem imádkoztunk, mint most, amikor először leszünk vendégei a Jézus életére és halálára emlékeztető úrvacsorának. Köszönjük, hogy megtartottad életünket és erőt adtál jó szüleinknek, hogy felnevelhettek. Köszönjük, hogy növelted hitünket, s így nemcsak testben, de lélekben is naggyá nőhettünk és megismerhettük unitárius vallásunk hitelveit és erkölcsi tanításait. Kérünk, erősítsd hitünket, növeld bennünk a szeretet készségét, hogy a megismert igazságok mellett hűséggel kitartsunk és felelősséggel vállaljuk emberi hivatásunkat. Segíts, hogy legyünk méltó követői a názáreti Jézusnak, szerető testvérei embertársainknak, most és mindörökké. Ámen!"

10. A növendékek kikérdezése a konfirmációi kátéból. A 30., 78., és 136. kérdések feleleteit a növendékek közösen mondják. Lelkész a növendékeket a teljes nevén szólítja és mindeniket többször is kérdezi, közben a figyelem felfrissítése érdekében a növendékek énekeket énekelhetnek.

11. 220. számú konfirmációi éneket a növendékek állva éneklik.

12. Fogadalomtétel. A növendékek szívre tett kézzel felelnek a következő kérdésekre:

- Hiszed-e, hogy Isten a világmindenség teremtője, az emberiség gondviselő Atyja, egy Isten? HISZEM ÉS VALLOM!

- Hiszed-e, hogy bölcs akarata az embert a jóság, igazság és szeretet megvalósítására és megélésére hívta el? HISZEM ÉS VALLOM!

- Hiszed-e, hogy Jézus Istennek legjobb fia, tanítása számunkra út, igazság és élet?

HISZEM ÉS VALLOM!

- Hiszed-e, hogy az ember Isten lelkétől vezérelve, Jézus példaadása nyomán megvalósíthatja Istenországát? HISZEM ÉS VALLOM!

- Hiszed-e, hogy unitárius kereszténységed, amely történelme folyamán nagy áldozatokat hozott és kimagasló eredményeket ért el, tisztán hirdeti Jézus evangéliumát, az Isten- és emberszeretet vallását s életünk végcélját, a tökéletességet?

HISZEM ÉS VALLOM!

- Ha hiszed, ígéred-e és fogadod-e, hogy Istenhez, Jézus tanításához és unitárius egyházadhoz mindhalálig hü maradsz? ÍGÉREM ÉS FOGADOM!

- Kész vagy-e fogadalmadat az úrvacsora vételével megpecsételni?

KÉSZ VAGYOK!

13. Úrvacsorai ének, melyet a növendékek a gyülekezettel közösen énekelnek.

14. Úrvacsorai beszéd és az úrvacsora kiosztása a megállapított szertartási rend szerint.

15. Ima. A növendékek közösen mondják a következő imát: "Jó Istenünk, szerető édes Atyánk! Hálás gyermeki szívvel köszönjük meg ez áldott alkalmat, midőn színed előtt és a gyülekezet közösségében hitünkről vallást tehettünk, s az úrvacsora vétele által elköteleztük magunkat Isten és embertársaink szeretetére és szolgálatára. Engedd, hogy ezt az érzést, amellyel most tele a szívünk, vihessük magunkkal ki az életbe és otthonainkba, hogy legyen erőforrás számunkra. Éljünk az értelem tisztaságával, a hit hűségével, és a szeretet felelősségével. Légy útmutatónk, állj mellénk, ha a jóban ingadoznánk, segélj ha erőnk elhagyna. Tarts meg mindig a te szeretetedben, unitárius vallásunk és egyházunk iránti hűségben. Áldásod legyen fogadalmunkon és egész életünkön, most és mindörökké. Ámen."

16. 222. számú konfirmációi éneket a növendékek állva énekelik.

17. Egyháztaggá fogadás. Kötött szövege a következő: "Unitárius egyházunkról elhangzott bizonyságtevésetek alapján, melyet az úrvacsora vételével megerősítettetek, befogadlak titeket az Unitárius Egyház ............-i egyházközségének önálló tagjai közé. Megismertétek egyházunk múltját, legyetek méltók elődeink szellemi örökségére; ismeritek a jelen életét, legyetek öntudatos tagjai, cselekvő munkatársai a gyülekezetnek; előttetek a jövő, legyetek hűséges hordozói és továbbfolytatói hit- és életfelfogásunknak, Isten és ember szolgálatában. Ámen!" Az egyháztaggá fogadás idejére, ahol erre lehetőség van, a harang és az orgona halkan szóljon.

18. Emléklapok kiosztása. Miután a növendékek aláírják a konfirmációi anyakönyvet, a lelkész átadja az emléklapokat egy-egy bibliai mondás kíséretében.

19. A lelkész megáldja a növendékeket. Ezalatt a növendékek lehajtott fejjel állnak.

20. Üdvözlések: a gondnok üdvözli a konfirmáltakat, akik bejelentik, esetleg átadják az egyházközségnek tett adományukat; egy kisebb növendék és az előző évben konfirmáltak részéről egy ifjú üdvözlik a növendékeket; a konfirmáltak köszöntik az egyházközség vezetőségét, a szülőket a keresztszülőket.

21. Záróének.

II. 3. ÚRVACSORA

A. Az úrvacsora elkészítése

1. Az úrvacsoraosztást megelőző vasárnap a lelkész kihirdeti az úrvacsorát az alábbi szöveg szerint: "Jelentem a gyülekezetnek, hogy mához nyolcad napra ..... ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítjük s arra Jézus életére és halálára emlékeztető jegyeket, a kenyeret és bort tesszük. A nagyhét folyamán készüljünk az úrasztalához bűnbánó lélekkel, keresztényi alázattal, hogy annak méltó vendégei lehessünk. A nagyhéten minden este ... órai kezdettel úrvacsorára előkészítő istentiszteletet tartunk a templomban ( ha máshol, megjelöli a helyiséget)."

2. Nagyhéten a lelkész köteles minden nap úrvacsorára előkészítő istentiszteletet tartani egyházi beszéddel vagy bibliamagyarázattal (lásd a hétköznapi istentiszteleti rendet).

3. Az ünnepi istentisztelet befejezése után a lelkész először kihirdeti az előző héten végzett szertartásokat, légátus kiküldését, az ünnepi istentiszteletek rendjének esetleges módosulását és a gyülekezetet érintő közleményeket, végül az úrvacsorát. Az úrvacsora kihirdetésének szövege: "Amint az hirdettem, .......... ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítettük, s arra Jézus életére és halálára emlékeztető jegyeket, a kenyeret és bort tettük. Kérem híveinket készüljenek és járuljanak az úrasztalához őszinte lelki számvetéssel és keresztényi alázattal. Jelen alkalomra az úrvacsorai kenyeret és bort ......... adományozta." Úrvacsorai jegyekre adományokat tettek (felolvassa a neveket és az adományokat). A lelkész néhány mondatban megköszöni az adományokat.

B. Az úrvacsora rendje

1. Úrvacsorai ének. (166. vagy 167. egy versszak). Az ének befejezése után a lelkész Bibliával a kezében kiáll az úrasztala mellé. A gyülekezet ülve marad.

2. Textus-felvétel. Kötött szövege a következő: "Kedves testvéreim, atyámfiai! Úrvacsorai beszédem alapgondolata írva található a .......... versében a következőképpen...........". Nem ismételjük meg sem a helyet, sem a szöveget. Textus-felvétel előtt nincsen előfohász.

3. Úrvacsorai beszéd. Időtartama mintegy 10 perc.

4. Ima. A gyülekezet áll.

5. Miatyánk.

6. A gyülekezet tagjai a helyi szokás szerint kiállnak az úrasztala köré. Először a szolgálattevők vesznek úrvacsorát.

7. Az úrvacsora kiosztása. Lelkész a helyi gyakorlat szerint törli a kelyhet. A gyülekezet több csoportban vesz úrvacsorát. Az egyes csoportok úrvacsoravétele után a lelkész bibliai idézettel kezdődő rövid imát mond. Miután a gyülekezet helyre megy, a lelkész visszatakarja az úrasztalát.

8. Záró ima. Hálaadó jelleggel, figyelemmel a gyülekezet életére.

9. Áldás kérés. Kötetlen, de mintaként ajánlott szöveg: "Végezetül testvéreim, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek és békességben éljetek. A békesség és szeretet istene legyen veletek. Ámen.!

C. Az úrvacsorával kapcsolatos szempontok

1. Az úrvacsora kiosztás az ünnepek első napján a délelőtti istentisztelet keretében a záróének előtt történik, de kiosztása első napján délután vagy este és másodnapján délelőtt is lehetséges.

2. Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet énekli az úrvacsorai énekeket.

3. Az úrvacsora feltétele a konfirmáció.

4. Az úrvacsora más felekezetűek részére is kosztható, ha élni akar vele.

5. Az úrasztala megterítése ill. előkészítése a helyi szokások szerint történik. Ebben a lelkész hitvese is részt vesz, akinek elsőrendű gondja, hogy a terítők és kelyhek tiszták és rendesek legyenek Az úrvacsorai kenyeret a lelkész vágja fel, előtte imát mond.

6. A megmaradt kenyér és bor a lelkészi irodában, lakásban vagy gyülekezeti teremben fogyasztható el az adományozók, a kebli elöljárók és egyházfiak közösségében. Ajánlatos, hogy a megmaradt úrvacsorai jegyekből csak egyszeri kínálás történjék. Már előre félre kell tenni a betegek részére szükséges kenyeret és bort.

D. Betegek úrvacsorája

1. A lelkész az ünnepet megelőző vasárnap a hirdetés alkalmával felhívja a figyelmet arra, hogy az úrvacsorában részesülni akaró betegek kérését a hozzátartozók a nagyhét folyamán jelentsék be.

2. A szertartás rendje: a) előfohász, b) az ünneppel kapcsolatos textus vagy kimondottan a betegnek szóló bibliai szöveg felolvasása, c) ima, d) Miatyánk, e) úrvacsora kiosztása, f) áldás. Ha a körülmények erre lehetőséget adnak, a szertartást énekkel kezdjük és zárjuk.

3. Az úrvacsoraosztásnál a gondnok vagy keblitanácsos ill. egyházfi lehetőség szerint legyen jelen.

4. Ha a család jelenlévő tagjai igénylik, a lelkész részükre is kiszolgáltathatja az úrvacsorát.

5. Ha a beteg úrvacsoravétele a templomi úrvacsorai szertartás után történik, a lelkész és kísérője nem vesznek úrvacsorát, csak a beteg és a családtagok, akik előzetesen nem részesültek úrvacsorában. Minden más alkalommal maga a lelkész is vesz úrvacsorát.

6. Az úrvacsora a betegek és öregek részére az év bármely napján kiszolgáltatható, ha erre felkérik.

II. 4. HÁZASSÁGKÖTÉS MEGÁLDÁSA

A. A szertartás rendje

1. Egyházi ének (224, 1852, 195 stb.)

2. Előfohász. Kötetlen ajánlott szöveg: "Mutasd meg Uram nekünk a te útadat, hogy járhassunk a te igazságodban és teljes szívvel tiszteljünk téged. Ámen."

3. Textus-felvétel. "Kedves ifjú pár, kedves testvéreim! Esketési beszédem alapgondolata írva található ......... versekben a következőképpen ......" A biblia helyet és a szöveget nem ismételjük meg.

4. Esketési beszéd. Időtartama mintegy 15-20 perc.

5. A lelkész a beszéd befejezése után felhívást intéz az ifjú párhoz: "Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hűségfogadalmat: "Én ... ... fogadom az egy igaz Istenre, hogy ... ....-t, kinek jobb kezét a jobb kezemben tartom, mint törvényes hitvestársamat hü és igaz szeretettel kívánom boldogítani. Öt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom. Vele élek, örvendek, tűrök és szenvedek holtomig vagy holtáig. Isten engem úgy segéljen." Az "Ámen-t" a lelkész mondja. A nő a leánykori nevét mondja.

6. Ima.

7. Miatyánk.

8. Áldás kérés. Kötetlen, ajánlott szöveg: "Isten áldása legyen e házasságkötésen. Legyetek jó egészségben, egyetértésben és békességben éljetek. A szeretet és békesség Istene legyen veletek. Ámen."

9. Záróének. (224, 31. stb).

B. A házasságkötés megáldásával kapcsolatos szempontok

1. A lelkész csak a törvényesen megkötött és igazolt házasságokat részesíti egyházi megáldásban.

2. A szertartás helye a templom, indokolt esetben a lelkészi iroda vagy családi ház. A szertartás rendje ebben az esetben is ugyanaz, az ének itt elmaradhat.

3. A szertartás bejelentésénél a lelkész tisztázza, hogy ha tiszta unitárius párról van szó, mindkét fél, ha vegyes párról van szó, az unitárius fél meg van-e keresztelve és konfirmált-e. Ha nem, igyekezzék meggyőzni, hogy a házasságkötés megáldása előtt vegye igénybe e szertartásokat.

4. A következő vasárnap a lelkész kihirdeti a szertartást. Ha a vőlegény vagy a menyasszony más egyházközségből való, értesítendő az illető lelkészi hivatal, a szertartás kihirdetése végett.

5. Vegyes házasság esetében igénybe vehető mindkét felekezet szertartása.

6. A házasság megáldást, ha mindkét fél unitárius, semmilyen körülmények között nem szabad megismételni.

II. 5. HÁZASSÁGI JUBILEUM

1. Ének. (199. sz. egy versszak).

2. Előfohász.

3. Textus-felvétel.

4. Alkalmi beszéd.

5. A lelkész a beszéd befejezése után a következő felhívást intézi a házaspárhoz: "Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hálaadás szavait: "Én ... ... hálát adok Istennek, gondviselő Atyámnak, hogy ..... évvel ezelőtt hitvestársat és gyermekeimnek édesanyát/édesapát adott férjem/feleségem ..... ..... személyében. Köszönöm az erőt, amelyet általa adott; a hűséget, amelyet benne megtapasztaltam; a hitet, amelyet ö táplált bennem és a szeretetet, amely által életünk célt és értelmet nyert. Fogadom, hogy ezután is hü társa leszek örömben és bánatban, egészségben és betegségben egyaránt, szívem utolsó dobbanásáig. Ámen."

6. Ima.

7. Miatyánk.

8. Áldás.

9. Záróének.

II. 6. TEMETÉS

A. A háznál

Abban az esetben ha a szertartást a templomban végzik.

1. Egyházi ének.

2. Rövid ima..

3. Ének, majd utána a temetési menet megalakulása.

4. Temetési menet a templomig, közben ének.

B. Templomban vagy háznál

1. Kezdőének. (9, 10, 12, 22. sz.)

2. Derekas ének. (57, 58, 59, 189, 199, 279. sz.)

3. Ima.

4. Miatyánk.

5. Közének. (197, 198, 303. sz.)

6. Textus-felvétel: "Gyászoló gyülekezet, kedves testvéreim. Temetési beszédem alapgondolata írva található ........ a következőképpen...........

7. Temetési beszéd. Időtartama 20-25 perc.

8. Utóima.

9. Búcsúztató. A hozzátartozók kifejezett kívánságára (csak próza lehet). Elvi szempont hogy az élők búcsúznak a halottól.

10. Áldás.

11. Záróének. (304, 296 sz.)

C. Temetői kápolnában

1. Előfohász.

2. Egyházi ének. (199.sz., egy versszak).

3. Textus-felvétel.

4. Temetési beszéd. Időtartama 15-20perc.

5. Ima

6. Miatyánk.

7. Búcsúztató.

8. Áldás.

9. Záróének. (57. sz. végig).

D. A sírnál

1. Bibliaolvasás.

2. Beszéd fejezze ki a halállal és örökélettel kapcsolatos hitfelfogásunkat, időtartama 5 perc.

3. Miatyánk.

4. Ének ( a hantolás alatt).

5. Áldás ( a hantolás befejezése után).

A sírnál végzett szertartás a helyi szokás szerint a hantolás előtt vagy utána történik. A lelkész csak a hantolás után fejezheti be a szertartást és hagyhatja el a sírt.

E. A temetéssel kapcsolatos szempontok

1. A haláleset bejelentése megfelelő kérdőív ill. bejelentő lap segítségével történik.

2. Harangozás a helyi szokás szerint.

3. Az anyagi kérdések intézése a gondnokra tartozik.

4. A temetést megelőző virrasztáson, ahol ez szokásban van, a lelkész ne vegyen részt, az egyházi énekek éneklését az énekvezér vagy a megbízott egyháztag vezesse. Az egyházközség elöljárósága hasson oda, hogy a virrasztás jellegével nem egyező mozzanatok (ivás, kártyázás stb.) maradjanak el.

5. A temetés ideje a helyi szokás szerint.

6. A temetési szertartás csak lezárt koporsóval történik.

7. A templomból való temetés esetén a koporsó a portikusban helyezendő el.

8. Népszerűsíteni kell az egyházközség javára történő koszorúmegváltást.

9. A torozás, mint vallásunkkal meg nem egyező szokás, a Szervezeti Szabályzat értelmében mellőzendő.

10. A következő vasárnap a lelkész kihirdeti a szertartást.III. ALKALMI ISTENTISZTELETEK

III. 1. KARÁCSONY ESTI ISTENTISZTELET

1. Az istentisztelet rendje azonos a hétköznapi istentisztelet rendjével. Bibliaolvasás kötelezően a Lukács 2,1-20 és Máté 2,1-12.

2. Ének.

3. Karácsonyfa-gyertyák meggyújtása.

4. Karácsonyi énekek, versek és énekkari vagy zeneszámok, tetszés szerinti összeállításban.

5. Rövid záró beszéd.

6. Záróének. A karácsonyi ajándékcsomagok a záróének után osztandók ki, hogy ne zavarjuk meg az istentiszteletet.

7. Ezt követően még egy alkalmi karácsonyi ének énekelhető (Csendes éj).

III. 2. NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET

A. délelőtt: rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

B. délután vagy este, a helyi szokás szerint. Az istentisztelet rendje:

1. Kezdőének.

2. Derekas ének.

3. Passió (egyéni előadás vagy énekkar).

4. Ima.

5. Miatyánk.

6. Csendes ima.

7. Áldás.

8. Záróének.

III. 3. ANYÁKNAPI ISTENTISZTELET

1. Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

2. Kiegészítő rész: előadás , énekkari és zeneszámok, egyéni énekek, anyáknapi és alkalmi vallásos versek.

3. Záróének.

III. 4. REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET

Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

III. 5. HALOTTAKNAPI ISTENTISZTELET

Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

III. 6. DÁVID FERENC EMLÉKISTENTISZTELET

1. Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

2. Kiegészítő rész: énekkari számok, zeneszámok, egyéni énekek, alkalmi vallásos versek, előadás Dávid Ferenc életéről és munkásságáról.

3. Záróének.

III. 7. JÓTEVŐK EMLÉKISTENTISZTELETE

1. Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

2. Kiegészítő rész: előadás a jótevők emlékéről (lehet egy személyről is), énekkari és zeneszámok, egyéni énekek, megfelelő vallásos versek.

3. Záróének.

III. 8. SZERETETVENDÉGSÉGI ISTENTISZTELET

1. Előfohász. (lásd a hétköznapi istentiszteletet)

2. Ének (lehetőség szerint derekas ének).

3. Bibliaolvasás.

4. Bibliamagyarázat.

5. Ima.

6. Miatyánk.

7. A tényleges szeretetvendégség lezajlása.

8. Áldás.

9. Záróének.

A szeretetvendégséggel kapcsolatos szempontok

1. A szeretetvendégség (agapé), mint az őskereszténység jelentős vallásos cselekménye, evangéliumi alapon álló unitárius istentiszteleti rendünk szerves része, amelynek keretében helyet kaphatnak a vallásos és az egyházi élet, egyháztörténelem tárgykörét felölelő előadások is.

2. A szeretetvendégség szerves részét képezi a hívek adományából származó tészta és a tea közös elfogyasztása is. A tea elkészítésénél szeszes italt nem szabad használni.

3. A szeretetvendégség a hívek közösségi tudatának és egymás iránti szeretetének fejlesztésére és ezen keresztül a szekták egyház- és társadalomellenes munkájának megfékezésére irányul.

4. A szeretetvendégség időpontja vasárnap délután a helyi szokás szerint.

III. 9. LELKÉSZAVATÁSI ISTENTISZTELET

A. Zsinati főtanácsi ülés

Az Egyházi Képviselő Tanács előadója előterjeszti a Tanács jelentését a Zsinati Főtanács istentiszteletének keretében tartandó lelkészavatásról.

B. Lelkészavatási istentisztelet és szertartás

1. Rendes vasárnapi istentisztelet a megállapított rend szerint a szolgálattevő szószékról való lejöveteléig.

2. Ének. (193.sz.)

3. Püspök felhívására főjegyző felolvassa a felavatandó lelkészek névsorát kinevezésük sorrendjében, akik nevük hallatára felállnak.

4. Püspök az úrasztala mellől a következő kérdéseket intézi a felavatandó lelkészekhez:

a) Készek vagytok-e az unitárius lelkészi hivatás vállalására, Isten és ember szolgálatára? KÉSZEK VAGYUNK!

b) Fogadjátok-e, hogy Jézus evangéliumán alapuló unitárius keresztény vallásunk hitelveit megtartjátok és hirdetitek, híveiteket is vallásos és erkölcsös életre vezetitek, anyaszentegyházunk épülésére és Istenországa megvalósulására? FOGADJUK!

c) Készek vagytok-e fogadástételeteket a lelkészi eskü letételével megpecsételni? KÉSZEK VAGYUNK!

5. Püspök felhívására főjegyző beveszi az esküt.

6. Eskütétel után az esperesek, teológiai tanárok és felkért lelkészek a felavatandók fejére teszik kezüket és egy-egy bibliai idézetet mondanak. Ezután - a kézrátétel alatt - a püspök Isten áldását kéri a felavatott lelkészekre.

7. Ezt követően a főjegyző kinyitja a felavatott lelkészek anyakönyvét és felhívja őket, hogy kinevezésük sorrendjében írják be nevüket.

8. Püspök átadja a lelkészi oklevelet egy-egy bibliai mondás kíséretében.

9. A felavatott lelkészek egyike köszönetet mond a Zsinati Főtanácsnak.

10. Záróének. (199. vagy 214. sz.)

III. 10. PÜSPÖKBEIKTATÓ ISTENTISZTELET

E.K.Tanács előadója, utalva a püspökválasztó Zsinati Főtanács határozatára, bejelenti, hogy ................-t püspökké választották, az ünnepélyes beiktatásra minden előkészület megtörtént. Főgondnok-elnök felhívja a Zsinati Főtanács tagjait, hogy a püspökbeiktató istentiszteletre vonuljanak a templomba.

Az istentisztelet és szertartás rendje

1. Kezdőének.

2. Derekas ének.

3. Ima.

4. Miatyánk.

5. Ének (egy versszak).

6. Főgondnok-elnök felolvassa a püspökválasztó Zsinati Főtanács határozatát. Felkéri a főjegyzőt és az espereseket, hogy a beiktatási szertartást végezzék el.

7. Az úrasztala mellett a főjegyző és az esperesek jobb kezüknek a püspök fejére tételével egy-egy bibliai idézet elmondásával végzik a beiktatási szertartást, melyet a főjegyző vagy rangidős esperes áldásával fejez be. (Ez alatt csendes orgonaszó).

8. Főgondnok-elnök a beiktatott főpásztort felkéri, hogy mint az Unitárius Egyház ......-ik püspöke, foglalja el Dávid Ferenc székét.

9. Ének (193. sz. miközben a püspök felmegy a szószékre).

10. Ima.

11. Miatyánk.

12. Közének.

13. Textus-felvétel.

14. Egyházi beszéd.

15. Utóima.

16. Áldás

17. A beiktatott püspök üdvözlése.

18. Záróének. (199, 213 vagy 214 sz. ).

III. 11. LELKÉSZBEIKTATÓ ISTENTISZTELET

1. Kezdőének.

2. Derekas ének.

3. Esperes és a beiktatandó lelkész az úrasztalához vonulnak. Esperes köszönti a gyülekezetet és felhívja a köri jegyzőt, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést. Ennek megtörténte után esperes felszólítja a lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntő beszédét.

4. Ének (egy versszak, miközben a lelkész felmegy a szószékre).

5. Ima.

6. Miatyánk.

7. Közének.

8. Textus-felvétel

9. Egyházi beszéd (beköszöntő beszéd).

10. Utóima. (ezt követően a lelkész lejön a szószékről).

11. Ének (egy versszak, miközben a beiktatást végző püspök, esperes vagy megbízottjuk felmegy a szószékre.)

12. Textus-felvétel.

13. Beiktató beszéd.

14. Áldás.

15. Ének (egy versszak), itt szerepet kaphat az egyházközség énekkara vagy más jelenlevő énekkar is.

16. Esperes és az új lelkész megállnak a templom piacán; a tulajdonképpeni beiktatás itt történik.

17. Esperes a következőket mondja: "Én, mint a ........ egyházkör esperese, a Szervezeti Szabályzatban biztosított jogomnál fogva, ezennel beiktatlak a ........... egyházközség rendes lelkészi állásába. Átadom a templom kulcsát. Nyisd meg a templom ajtaját és tárd szélesre, hadd jöjjön minden hivő ember imádkozni, megpihenni és új erőt nyerni Isten házában. Átadom a Bibliát. Hirdesd az evangéliumot, prédikáld és példázd a szeretet kettős jézusi parancsát. Átadom a kelyhet. Osszad a kenyeret és bort, életünk örök erőforrását, a Jézus asztaláról mindazoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az áldottabb emberi életet. Átadom az egyházközség pecsétjét. Végezd a munkád hűséggel és hivatástudattal, hogy mindenek ékesen és szép rendben legyenek. Az evangélium szellemében légy őrállója és pásztora a rád bízott gyülekezetnek Isten és ember szolgálatában."

18. Püspök üdvözlése. Ha a püspök jelen van a beiktató istentiszteleten, szószéki szolgálata után az esperes vagy helyettese köszönti, amire a püspök válaszol. A többi köszöntő kizárólag a beiktatott lelkészhez intézendő.

19. A beiktatott lelkész üdvözlése: a) egyházközség, b) egyházkör, c) egyházi főhatóság, d) helybeli felekezetek képviselői részéről. A beiktatott lelkész válaszol valamennyi üdvözletre, amelyet áldással fejez be.

20. Záróének.

III. 12. LELKÉSZ-KIBÚCSÚZÓ ISTENTISZTELET

1. Kezdőének.

2. Derekas ének.

3. Főhatósági irat felolvasása. Ezt követően az esperes vagy helyettese felszólítja a lelkészt a kibúcsúzó szolgálat megtartására.

4. Ének (egy versszak, miközben a lelkész felmegy a szószékre).

5. Ima.

6. Miatyánk.

7. Közének.

8. Textus-felvétel.

9. Egyházi beszéd (kibúcsúzó beszéd).

10. Utóima. (ezt követően a lelkész lejön a szószékről).

11. Ének (egy versszak, miközben az egyházi főhatóság vagy az egyházkör képviselője felmegy a szószékre).

12. Textus-felvétel és beszéd.

13. Áldás.

14. Ének (egy versszak vagy egyházközségi énekkar).

15. Ha a püspök jelen van, az egyházkör esperese köszönti.

16. A kibúcsúzó lelkész köszöntése: a) egyházközség, b) egyházkör, c) egyházi főhatóság, d) helybeli felekezetek képviselői részéről. A kibúcsúzó lelkész válasza, amelyet áldással fejez be.

17. Záróének.

III. 13. FŐTANÁCSI ÉS ZSINATI ISTENTISZTELET

1. Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel, amelyet a püspök által felkért szolgálattevő végez.

2. Zsinati Főtanács alkalmával az istentiszteletet úrvacsoraosztás egészíti ki a megállapított szertartási rend szerint.

Megjegyzés: az énekvezéri teendőket a püspök felkérése alapján végzik. A résztvevő lelkészek valamennyien kötelesek palástosan megjelenni az istentiszteleten.

III. 14. TEMPLOMAVATÁSI ISTENTISZTELET

A templomavatást a püspök vagy megbízottja végzi.

A bevonuló püspököt a gondnok üdvözli a templom piacán és felkéri a templom felavatására.

1. Kezdőének.

2. Derekas ének.

3. Ima.

4. Miatyánk.

5. Közének.

6. Textus-felvétel.

7. Avató egyházi beszéd.

8. Utóima.

9. Áldás.

10. Ének vagy énekkar.

11. A lelkész megfelelő és rövid beszámolója a templom javításáról, építéséről.

12. Úrvacsorai ének.

13. Úrvacsoraosztás a megállapított rend szerint.

14. Záróének.

III. 15. HARANGAVATÁSI ISTENTISZTELET

Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. Az egyházi beszéd végén a harang megszólaltatása, miközben a harangavató (püspök, esperes, lelkész) a következő szöveget mondja, amelyet a gyülekezet felállva hallgat: "És most szólaljon meg a harang. Hivogassa az élőket, sirassa el a megholtakat, űzze el a veszedelmet. Hirdesse messzezengő hangon Isten dicsőségét, békességet a földön és jóakaratot az emberek között. Ámen." (Harang megszólaltatása 1 perc).

Áldás.

III. 16. ORGONAAVATÁSI ISTENTISZTELET

Sorrendje azonos a harangavatási istentisztelettel. Az egyházi beszéd végén az orgona megszólaltatása, miközben az avató a következő kötött szöveget mondja, melyet a gyülekezet felállva hallgat: "És most szólaljon meg az orgona, zengő hangja mellett szárnyaljon az ajkakról és a szívekből a zsoltár: énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész föld. Ámen." (orgonajáték 1 perc).

Áldás.

III. 17. HÁZAVATÁSI ISTENTISZTELET

1. Ének.

2. Előfohász. Kötetlen, ajánlott szöveg: "A kő, amelyet az építők megvetettek szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendjünk és vigadjunk ezen. Ó, Uram, segíts most, Ó, Uram, adj most jó előmenetelt." (Zsolt 118,22-25) Ámen!

3. Textus-felvétel.

4. Alkalmi beszéd.

5. Ima,.

6. Miatyánk.

7. Áldás. Ajánlott szöveg: "Isten áldása legyen e hajlékon, hogy lehessen otthona a családnak. Az Ö békessége és szeretete lakozzék benne és lakóinak szívében. Ámen"

III. 18. SÍRKŐ-, SÍREMLÉK-AVATÁS

1. Ének.

2. Előfohász.

3. Rövid megemlékezés.

4. Ima.

5. Miatyánk.

6. Áldás.

7. Ének.Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Liturgia
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.50 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::