Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 30, 2006 05:17 CDT

Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend

Szerz�: . 948 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakForr�s: http://www.unitarius.com/pdf/szertartasirend.pdf

I. ISTENTISZTELET

I.1. VAS�RNAPI ISTENTISZTELET

A. Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vas�rnap de. 11 �rakor, indokolt esetben 10 �rakor, h�rom harangsz� ut�n kezd�dik; a kezd�s id�pontj�t �nk�nyesen megv�ltoztatni nem lehet. Ha a gy�lekezeti �let zavartalans�ga ig�nyli s erre megvannak a t�rgyi felt�telek, az istentiszteletet m�s id�pontban (d�lut�n, este) is meg lehet tartani.

B. Az istentisztelet rendje

A harmadik harangoz�s befejez�s�ig a gy�lekezet tagjai elfoglalj�k hely�ket a templomban. A harangsz� befejezt�vel a lelk�sz bemegy a templomba �s be�l a papi sz�kbe; a gy�lekezet tagjai bemenetelkor �lve maradnak vagy fel�llnak, mindenhol a helyi szok�s szerint.

1. Kezd��nek. A gy�lekezet �ll.

2. Derekas �nek. A gy�lekezet �l. Fontos k�vetelm�ny, hogy a gy�lekezet a derekas �neket v�gig �nekelje. A lelk�sz megv�rja az �nek befejez�s�t s csak azt k�vet�en megy fel a sz�sz�kre.

3. Ima. A lelk�sz �ltal mondott im�t a gy�lekezet valamennyi tagja �llva hallgatja. Id�tartama 5-6 perc.

4. Miaty�nk. Az �ri im�ds�got a lelk�sz mondja vagy olvassa. (Mt 6,9-13). Ahol a gy�lekezet ig�nyli, a Miaty�nkot egy�tt mondja a lelk�sszel.

5. K�z�nek. A gy�lekezet �ll. A k�z�nek nem helyettes�thet� �nekkari, zenesz�mmal vagy sz�l��nekkel.

6. Textus-felv�tel. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Istentiszteletre egybegy�lt h�vek, kedves testv�reim, aty�mfiai! Egyh�zi besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben (ha a textus t�bb vers, akkor verseiben); M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben a k�vetkez�k�ppen:..." A textust minden m�r k�s�r� sz�veg n�lk�l a lelk�sz megism�tli. A textus ut�n nem kell "�men"-t mondani.

7. Egyh�zi besz�d. Id�tartama 20-25 perc.

8. Z�r� ima. Id�tartama 2 perc; lehet�s�g szerint a gy�lekezeti tagok k�z�ss�gi �s egy�ni �let�re tekintsen. A gy�lekezet �ll, majd az ima befejezt�vel le�l.

9. Csendes ima. K�t�tt bevezet� sz�vege a k�vetkez�: "Isten l�lek, �s akik �t im�dj�k, sz�ks�g, hogy l�lekben �s igazs�gban im�dj�k (Jn 4,24), j�jjetek, hallgassunk a l�lek szav�ra, im�dkozzunk csendben, magunkba sz�llva." A lelk�sz hangos �mennel z�rja be a csendes im�t, amelynek id�tartama annyira terjedhet, amennyi id� alatt a lelk�sz mag�ban elmondan� a Miaty�nkot. A gy�lekezet �l, mert ez a testtart�s alkalmasabb az elm�lked�sre �s elm�lyed�sre.

10. Hirdet�sek. Kihirdetend�k els�sorban az el�z� h�ten v�gzett szertart�sok, valamint az istentisztelet jelleg�vel �sszeegyeztethet�, a gy�lekezeti �lettel kapcsolatos k�rd�sek �s esem�nyek.

11. �ld�s k�r�s. A lelk�sz, a gy�lekezet �let�re, Isten �ld�s�t k�ri. K�tetlen, de mintak�nt aj�nlott sz�veg: "A gondvisel� Isten �ld�sa �s szeretete legyen �s maradjon mindny�junkkal. �men". --- "Az �r �ldjon meg �s �rizzen meg titeket. Vil�gos�tsa meg az �r az � orc�j�t rajtatok �s k�ny�r�lj�n rajtatok. Ford�tsa az �r az � orc�j�t re�tok �s adjon b�kess�get n�ktek. �men." Ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l �s �jb�l elfoglalja a hely�t a papi sz�kben.

12. Z�r� �nek. A gy�lekezet �l.

13. Az istentisztelet befejezt�vel a lelk�sz �s a gy�lekezet a helyi szok�s szerint kivonul a templomb�l.

I.2. �NNEPI ISTENTISZTELET

Az �nnepi istentisztelet rendje azonos a vas�rnapi istentisztelet�vel, kieg�sz�tve az �rvacsorai szertart�ssal.

I.3. H�TK�ZNAPI ISTENTISZTELET

A. Reggeli istentisztelet

Ideje a helyi szok�snak megfelel�en; az istentisztelet el�tti harangoz�s szint�n a helyi szok�s szerint t�rt�nik. A harangsz� befejezt�vel a lelk�sz bemegy a templomba �s be�l a papi sz�kbe.

1. Kezd��nek. A gy�lekezet �ll.

2. Derekas �nek. A gy�lekezet �l. Itt is �rv�nyes a vas�rnapi istentiszteletn�l eml�tett szempont, hogy v�gig kell �nekelni az �neket. Az �nek befejez�se ut�n a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre.

3. El�foh�sz. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Mutasd meg Uram nek�nk a te �tadat, hogy j�rhassunk a te igazs�godban �s teljes sz�vvel tisztelj�nk t�ged. �men."

4. Bibliaolvas�s. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Kedves testv�reim, aty�mfiai! Reggeli istentisztelet�nk alkalm�val felolvasom M�t� evang�liuma 6. r�sz�nek 1-8-ig terjed� verseit." A gy�lekezet �llva hallgatja.

5. Ima. Id�tartama 5-6 perc.

6. Miaty�nk. A lelk�sz mondja, de ahol a h�vek ig�nylik, egy�tt mondhatj�k a lelk�sszel.

7. Csendes ima, mint a vas�rnapi istentiszteleten.

8. �ld�s k�r�s. Mint a vas�rnapi istentiszteleten. Ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l �s �jb�l elfoglalja hely�t a papi sz�kben.

9. Z�r��nek.

B. Esti istentisztelet

Ideje a helyi szok�s szerint.

Rendje ugyanaz, mint a reggeli istentisztelet�, azzal a hozz��ll�ssal, hogy k�l�n�sen a nagyheti, �rvacsor�ra el�k�sz�t� istentiszteleten a lelk�sz egyh�zi besz�det mond, illetve bibliamagyar�zatot tart.


II. SZERTART�SOK

II. 1. KERESZTEL�S

A. A szertart�s rendje

1. �nek (308.-as). Az �nek befejez�se ut�n a lelk�sz Bibli�val a kez�ben ki�ll az �rasztala mell�. A gy�lekezet �lve marad.

2. El�foh�sz. K�tetlen, mintak�nt aj�nlott sz�veg: "Teremt� �s gondvisel� Isten�nk! �ld�soddal �s szereteteddel l�gy vel�nk mid�n e kisgyermeket felvessz�k egyh�zunk tagjai k�z�. �men."

3. Textus-felv�tel. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Kedves sz�l�k, keresztsz�l�k, kedves testv�reim! Keresztel�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� M�t� 3,17-ben, a k�vetkez�k�ppen:..." A bibliai verset �s a sz�veget nem ism�telj�k meg.

4. Keresztel�si besz�d. Id�tartama mintegy 10 perc. Beteg gyermek keresztel�s�n�l a besz�d elmaradhat.

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. Keresztel�s. A lelk�sz mik�zben a gyermek fej�re �nti a vizet a kehelyb�l, a k�vetkez� sz�veget mondja: "�n t�ged, N. megkeresztellek az egy igaz �l� Isten nev�ben �s felveszlek az unit�rius kereszt�ny egyh�z tagjai k�z�, J�zus k�vet�s�re. �men"

8. �ld�s k�r�s. K�tetlen sz�veg, mintak�nt aj�nlott: "Isten �ld�sa legyen veled. N�vekedj testben �s l�lekben, Isten �s emberek el�tt val� kedvess�gben. �men"

B. Keresztel�ssel kapcsolatos szempontok

1. Keresztel�s helye a templom. Csak indokolt esetben v�gezhet� m�shol is, mint pl. lelk�szi irod�ban, csal�di otthonban, k�rh�zban.

2. A keresztel�s id�pontja: a templomban, k�zvetlen�l az istentisztelet ut�n, a z�r� �nek el�tt; templomon k�v�l a nap b�rmely szak�ban. Ha a keresztel�s �nnepen t�rt�nik, �gy a szertart�st az �rvacsora kioszt�sa ut�n v�gezz�k el.

3. Egyh�zi gyakorlatunk szerint kisgyermeket keresztel�nk meg, de rendk�v�li esetben feln�ttet is.

4. A szertart�s befejez�se ut�n a lelk�sz ne cs�kolja meg a keresztelt kisgyermeket; kezet fog a sz�l�kkel �s keresztsz�l�kkel �s a gy�lekezet nev�ben j�k�v�ns�gait fejezi ki.

5. K�v�natos, hogy a keresztsz�l�kkel egy�tt a sz�l�k is �lljanak ki a szertart�s v�gz�sekor az �rasztal�hoz.

6. A keresztel� poharat a harangoz� vagy egyh�zfi viszi be a templomba v�zzel t�ltve �s hozza ki a szertart�s ut�n. A megmaradt vizet a lelk�sz �nti ki a poh�rb�l, lehet�leg vir�gra.

7. A lelk�sz a k�vetez� vas�rnap kihirdeti a szertart�st.

II. 2. KONFIRM�CI�

1. A konfirm�ci� n�vend�kek istentisztelet el�tt a helyi szok�s szerint gy�lekeznek.

2. Bevonul�s a templomba a lelk�sz �s gondnok vezet�s�vel. A n�vend�kek �lt�zete lehet�leg helyi n�pviselet legyen, ha nem, akkor az alkalomhoz m�lt� �s egy�ntet�.

3. A n�vend�kek le�lnek az �rasztala k�r�l elhelyezett sz�kekre vagy az els� padokba. Ha a k�r�lm�nyek megengedik, a sz�l�k �s keresztsz�l�k �ljenek a n�vend�kek h�ta m�g�tti padokba.

4. Istentisztelet. (l�sd a vas�rnapi istentiszteleti rendet).

5. Hirdet�s. A lelk�sz bejelenti a konfirm�ci�i szertart�st �s ennek keret�ben az �rvacsor�t.

6. Orgonaj�t�k, mik�zben a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l �s az �rasztal�hoz megy.

7. A n�vend�kek n�vszerinti bemutat�sa.

8. 221.-es konfirm�ci�i �nek. A n�vend�kek �llva �neklik.

9. Ima. A n�vend�kek k�z�sen mondj�k a k�vetkez� im�t: "J� Isten�nk, szeret� �des Aty�nk! Sz�v�nk tiszta �r�m�vel j�tt�nk ma szent hajl�kodba. Nem most vagyunk itt el�sz�r, de ezzel az �rz�ssel m�g nem im�dkoztunk, mint most, amikor el�sz�r lesz�nk vend�gei a J�zus �let�re �s hal�l�ra eml�keztet� �rvacsor�nak. K�sz�nj�k, hogy megtartottad �let�nket �s er�t adt�l j� sz�leinknek, hogy felnevelhettek. K�sz�nj�k, hogy n�velted hit�nket, s �gy nemcsak testben, de l�lekben is naggy� n�hett�nk �s megismerhett�k unit�rius vall�sunk hitelveit �s erk�lcsi tan�t�sait. K�r�nk, er�s�tsd hit�nket, n�veld benn�nk a szeretet k�szs�g�t, hogy a megismert igazs�gok mellett h�s�ggel kitartsunk �s felel�ss�ggel v�llaljuk emberi hivat�sunkat. Seg�ts, hogy legy�nk m�lt� k�vet�i a n�z�reti J�zusnak, szeret� testv�rei embert�rsainknak, most �s mind�r�kk�. �men!"

10. A n�vend�kek kik�rdez�se a konfirm�ci�i k�t�b�l. A 30., 78., �s 136. k�rd�sek feleleteit a n�vend�kek k�z�sen mondj�k. Lelk�sz a n�vend�keket a teljes nev�n sz�l�tja �s mindeniket t�bbsz�r is k�rdezi, k�zben a figyelem felfriss�t�se �rdek�ben a n�vend�kek �nekeket �nekelhetnek.

11. 220. sz�m� konfirm�ci�i �neket a n�vend�kek �llva �neklik.

12. Fogadalomt�tel. A n�vend�kek sz�vre tett k�zzel felelnek a k�vetkez� k�rd�sekre:

- Hiszed-e, hogy Isten a vil�gmindens�g teremt�je, az emberis�g gondvisel� Atyja, egy Isten? HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy b�lcs akarata az embert a j�s�g, igazs�g �s szeretet megval�s�t�s�ra �s meg�l�s�re h�vta el? HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy J�zus Istennek legjobb fia, tan�t�sa sz�munkra �t, igazs�g �s �let?

HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy az ember Isten lelk�t�l vez�relve, J�zus p�ldaad�sa nyom�n megval�s�thatja Istenorsz�g�t? HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy unit�rius kereszt�nys�ged, amely t�rt�nelme folyam�n nagy �ldozatokat hozott �s kimagasl� eredm�nyeket �rt el, tiszt�n hirdeti J�zus evang�lium�t, az Isten- �s emberszeretet vall�s�t s �let�nk v�gc�lj�t, a t�k�letess�get?

HISZEM �S VALLOM!

- Ha hiszed, �g�red-e �s fogadod-e, hogy Istenhez, J�zus tan�t�s�hoz �s unit�rius egyh�zadhoz mindhal�lig h� maradsz? �G�REM �S FOGADOM!

- K�sz vagy-e fogadalmadat az �rvacsora v�tel�vel megpecs�telni?

K�SZ VAGYOK!

13. �rvacsorai �nek, melyet a n�vend�kek a gy�lekezettel k�z�sen �nekelnek.

14. �rvacsorai besz�d �s az �rvacsora kioszt�sa a meg�llap�tott szertart�si rend szerint.

15. Ima. A n�vend�kek k�z�sen mondj�k a k�vetkez� im�t: "J� Isten�nk, szeret� �des Aty�nk! H�l�s gyermeki sz�vvel k�sz�nj�k meg ez �ldott alkalmat, mid�n sz�ned el�tt �s a gy�lekezet k�z�ss�g�ben hit�nkr�l vall�st tehett�nk, s az �rvacsora v�tele �ltal elk�telezt�k magunkat Isten �s embert�rsaink szeretet�re �s szolg�lat�ra. Engedd, hogy ezt az �rz�st, amellyel most tele a sz�v�nk, vihess�k magunkkal ki az �letbe �s otthonainkba, hogy legyen er�forr�s sz�munkra. �lj�nk az �rtelem tisztas�g�val, a hit h�s�g�vel, �s a szeretet felel�ss�g�vel. L�gy �tmutat�nk, �llj mell�nk, ha a j�ban ingadozn�nk, seg�lj ha er�nk elhagyna. Tarts meg mindig a te szeretetedben, unit�rius vall�sunk �s egyh�zunk ir�nti h�s�gben. �ld�sod legyen fogadalmunkon �s eg�sz �let�nk�n, most �s mind�r�kk�. �men."

16. 222. sz�m� konfirm�ci�i �neket a n�vend�kek �llva �nekelik.

17. Egyh�ztagg� fogad�s. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Unit�rius egyh�zunkr�l elhangzott bizonys�gtev�setek alapj�n, melyet az �rvacsora v�tel�vel meger�s�tettetek, befogadlak titeket az Unit�rius Egyh�z ............-i egyh�zk�zs�g�nek �n�ll� tagjai k�z�. Megismert�tek egyh�zunk m�ltj�t, legyetek m�lt�k el�deink szellemi �r�ks�g�re; ismeritek a jelen �let�t, legyetek �ntudatos tagjai, cselekv� munkat�rsai a gy�lekezetnek; el�ttetek a j�v�, legyetek h�s�ges hordoz�i �s tov�bbfolytat�i hit- �s �letfelfog�sunknak, Isten �s ember szolg�lat�ban. �men!" Az egyh�ztagg� fogad�s idej�re, ahol erre lehet�s�g van, a harang �s az orgona halkan sz�ljon.

18. Eml�klapok kioszt�sa. Miut�n a n�vend�kek al��rj�k a konfirm�ci�i anyak�nyvet, a lelk�sz �tadja az eml�klapokat egy-egy bibliai mond�s k�s�ret�ben.

19. A lelk�sz meg�ldja a n�vend�keket. Ezalatt a n�vend�kek lehajtott fejjel �llnak.

20. �dv�zl�sek: a gondnok �dv�zli a konfirm�ltakat, akik bejelentik, esetleg �tadj�k az egyh�zk�zs�gnek tett adom�nyukat; egy kisebb n�vend�k �s az el�z� �vben konfirm�ltak r�sz�r�l egy ifj� �dv�zlik a n�vend�keket; a konfirm�ltak k�sz�ntik az egyh�zk�zs�g vezet�s�g�t, a sz�l�ket a keresztsz�l�ket.

21. Z�r��nek.

II. 3. �RVACSORA

A. Az �rvacsora elk�sz�t�se

1. Az �rvacsoraoszt�st megel�z� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti az �rvacsor�t az al�bbi sz�veg szerint: "Jelentem a gy�lekezetnek, hogy m�hoz nyolcad napra ..... �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tj�k s arra J�zus �let�re �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, a kenyeret �s bort tessz�k. A nagyh�t folyam�n k�sz�lj�nk az �rasztal�hoz b�nb�n� l�lekkel, kereszt�nyi al�zattal, hogy annak m�lt� vend�gei lehess�nk. A nagyh�ten minden este ... �rai kezdettel �rvacsor�ra el�k�sz�t� istentiszteletet tartunk a templomban ( ha m�shol, megjel�li a helyis�get)."

2. Nagyh�ten a lelk�sz k�teles minden nap �rvacsor�ra el�k�sz�t� istentiszteletet tartani egyh�zi besz�ddel vagy bibliamagyar�zattal (l�sd a h�tk�znapi istentiszteleti rendet).

3. Az �nnepi istentisztelet befejez�se ut�n a lelk�sz el�sz�r kihirdeti az el�z� h�ten v�gzett szertart�sokat, l�g�tus kik�ld�s�t, az �nnepi istentiszteletek rendj�nek esetleges m�dosul�s�t �s a gy�lekezetet �rint� k�zlem�nyeket, v�g�l az �rvacsor�t. Az �rvacsora kihirdet�s�nek sz�vege: "Amint az hirdettem, .......... �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tett�k, s arra J�zus �let�re �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, a kenyeret �s bort tett�k. K�rem h�veinket k�sz�ljenek �s j�ruljanak az �rasztal�hoz �szinte lelki sz�mvet�ssel �s kereszt�nyi al�zattal. Jelen alkalomra az �rvacsorai kenyeret �s bort ......... adom�nyozta." �rvacsorai jegyekre adom�nyokat tettek (felolvassa a neveket �s az adom�nyokat). A lelk�sz n�h�ny mondatban megk�sz�ni az adom�nyokat.

B. Az �rvacsora rendje

1. �rvacsorai �nek. (166. vagy 167. egy versszak). Az �nek befejez�se ut�n a lelk�sz Bibli�val a kez�ben ki�ll az �rasztala mell�. A gy�lekezet �lve marad.

2. Textus-felv�tel. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Kedves testv�reim, aty�mfiai! �rvacsorai besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a .......... vers�ben a k�vetkez�k�ppen...........". Nem ism�telj�k meg sem a helyet, sem a sz�veget. Textus-felv�tel el�tt nincsen el�foh�sz.

3. �rvacsorai besz�d. Id�tartama mintegy 10 perc.

4. Ima. A gy�lekezet �ll.

5. Miaty�nk.

6. A gy�lekezet tagjai a helyi szok�s szerint ki�llnak az �rasztala k�r�. El�sz�r a szolg�lattev�k vesznek �rvacsor�t.

7. Az �rvacsora kioszt�sa. Lelk�sz a helyi gyakorlat szerint t�rli a kelyhet. A gy�lekezet t�bb csoportban vesz �rvacsor�t. Az egyes csoportok �rvacsorav�tele ut�n a lelk�sz bibliai id�zettel kezd�d� r�vid im�t mond. Miut�n a gy�lekezet helyre megy, a lelk�sz visszatakarja az �rasztal�t.

8. Z�r� ima. H�laad� jelleggel, figyelemmel a gy�lekezet �let�re.

9. �ld�s k�r�s. K�tetlen, de mintak�nt aj�nlott sz�veg: "V�gezet�l testv�reim, aty�mfiai, legyetek j� eg�szs�gben, �p�ljetek, vigasztal�djatok, egy�rtelemben legyetek �s b�kess�gben �ljetek. A b�kess�g �s szeretet istene legyen veletek. �men.!

C. Az �rvacsor�val kapcsolatos szempontok

1. Az �rvacsora kioszt�s az �nnepek els� napj�n a d�lel�tti istentisztelet keret�ben a z�r��nek el�tt t�rt�nik, de kioszt�sa els� napj�n d�lut�n vagy este �s m�sodnapj�n d�lel�tt is lehets�ges.

2. Az �rvacsoraoszt�s alatt a gy�lekezet �nekli az �rvacsorai �nekeket.

3. Az �rvacsora felt�tele a konfirm�ci�.

4. Az �rvacsora m�s felekezet�ek r�sz�re is koszthat�, ha �lni akar vele.

5. Az �rasztala megter�t�se ill. el�k�sz�t�se a helyi szok�sok szerint t�rt�nik. Ebben a lelk�sz hitvese is r�szt vesz, akinek els�rend� gondja, hogy a ter�t�k �s kelyhek tiszt�k �s rendesek legyenek Az �rvacsorai kenyeret a lelk�sz v�gja fel, el�tte im�t mond.

6. A megmaradt keny�r �s bor a lelk�szi irod�ban, lak�sban vagy gy�lekezeti teremben fogyaszthat� el az adom�nyoz�k, a kebli el�lj�r�k �s egyh�zfiak k�z�ss�g�ben. Aj�nlatos, hogy a megmaradt �rvacsorai jegyekb�l csak egyszeri k�n�l�s t�rt�nj�k. M�r el�re f�lre kell tenni a betegek r�sz�re sz�ks�ges kenyeret �s bort.

D. Betegek �rvacsor�ja

1. A lelk�sz az �nnepet megel�z� vas�rnap a hirdet�s alkalm�val felh�vja a figyelmet arra, hogy az �rvacsor�ban r�szes�lni akar� betegek k�r�s�t a hozz�tartoz�k a nagyh�t folyam�n jelents�k be.

2. A szertart�s rendje: a) el�foh�sz, b) az �nneppel kapcsolatos textus vagy kimondottan a betegnek sz�l� bibliai sz�veg felolvas�sa, c) ima, d) Miaty�nk, e) �rvacsora kioszt�sa, f) �ld�s. Ha a k�r�lm�nyek erre lehet�s�get adnak, a szertart�st �nekkel kezdj�k �s z�rjuk.

3. Az �rvacsoraoszt�sn�l a gondnok vagy keblitan�csos ill. egyh�zfi lehet�s�g szerint legyen jelen.

4. Ha a csal�d jelenl�v� tagjai ig�nylik, a lelk�sz r�sz�kre is kiszolg�ltathatja az �rvacsor�t.

5. Ha a beteg �rvacsorav�tele a templomi �rvacsorai szertart�s ut�n t�rt�nik, a lelk�sz �s k�s�r�je nem vesznek �rvacsor�t, csak a beteg �s a csal�dtagok, akik el�zetesen nem r�szes�ltek �rvacsor�ban. Minden m�s alkalommal maga a lelk�sz is vesz �rvacsor�t.

6. Az �rvacsora a betegek �s �regek r�sz�re az �v b�rmely napj�n kiszolg�ltathat�, ha erre felk�rik.

II. 4. H�ZASS�GK�T�S MEG�LD�SA

A. A szertart�s rendje

1. Egyh�zi �nek (224, 1852, 195 stb.)

2. El�foh�sz. K�tetlen aj�nlott sz�veg: "Mutasd meg Uram nek�nk a te �tadat, hogy j�rhassunk a te igazs�godban �s teljes sz�vvel tisztelj�nk t�ged. �men."

3. Textus-felv�tel. "Kedves ifj� p�r, kedves testv�reim! Esket�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� ......... versekben a k�vetkez�k�ppen ......" A biblia helyet �s a sz�veget nem ism�telj�k meg.

4. Esket�si besz�d. Id�tartama mintegy 15-20 perc.

5. A lelk�sz a besz�d befejez�se ut�n felh�v�st int�z az ifj� p�rhoz: "Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�s�gfogadalmat: "�n ... ... fogadom az egy igaz Istenre, hogy ... ....-t, kinek jobb kez�t a jobb kezemben tartom, mint t�rv�nyes hitvest�rsamat h� �s igaz szeretettel k�v�nom boldog�tani. �t sem eg�szs�g�ben, sem betegs�g�ben, sem boldog, sem boldogtalan �llapot�ban h�tlen�l el nem hagyom. Vele �lek, �rvendek, t�r�k �s szenvedek holtomig vagy holt�ig. Isten engem �gy seg�ljen." Az "�men-t" a lelk�sz mondja. A n� a le�nykori nev�t mondja.

6. Ima.

7. Miaty�nk.

8. �ld�s k�r�s. K�tetlen, aj�nlott sz�veg: "Isten �ld�sa legyen e h�zass�gk�t�sen. Legyetek j� eg�szs�gben, egyet�rt�sben �s b�kess�gben �ljetek. A szeretet �s b�kess�g Istene legyen veletek. �men."

9. Z�r��nek. (224, 31. stb).

B. A h�zass�gk�t�s meg�ld�s�val kapcsolatos szempontok

1. A lelk�sz csak a t�rv�nyesen megk�t�tt �s igazolt h�zass�gokat r�szes�ti egyh�zi meg�ld�sban.

2. A szertart�s helye a templom, indokolt esetben a lelk�szi iroda vagy csal�di h�z. A szertart�s rendje ebben az esetben is ugyanaz, az �nek itt elmaradhat.

3. A szertart�s bejelent�s�n�l a lelk�sz tiszt�zza, hogy ha tiszta unit�rius p�rr�l van sz�, mindk�t f�l, ha vegyes p�rr�l van sz�, az unit�rius f�l meg van-e keresztelve �s konfirm�lt-e. Ha nem, igyekezz�k meggy�zni, hogy a h�zass�gk�t�s meg�ld�sa el�tt vegye ig�nybe e szertart�sokat.

4. A k�vetkez� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti a szertart�st. Ha a v�leg�ny vagy a menyasszony m�s egyh�zk�zs�gb�l val�, �rtes�tend� az illet� lelk�szi hivatal, a szertart�s kihirdet�se v�gett.

5. Vegyes h�zass�g eset�ben ig�nybe vehet� mindk�t felekezet szertart�sa.

6. A h�zass�g meg�ld�st, ha mindk�t f�l unit�rius, semmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt nem szabad megism�telni.

II. 5. H�ZASS�GI JUBILEUM

1. �nek. (199. sz. egy versszak).

2. El�foh�sz.

3. Textus-felv�tel.

4. Alkalmi besz�d.

5. A lelk�sz a besz�d befejez�se ut�n a k�vetkez� felh�v�st int�zi a h�zasp�rhoz: "Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�laad�s szavait: "�n ... ... h�l�t adok Istennek, gondvisel� Aty�mnak, hogy ..... �vvel ezel�tt hitvest�rsat �s gyermekeimnek �desany�t/�desap�t adott f�rjem/feles�gem ..... ..... szem�ly�ben. K�sz�n�m az er�t, amelyet �ltala adott; a h�s�get, amelyet benne megtapasztaltam; a hitet, amelyet � t�pl�lt bennem �s a szeretetet, amely �ltal �let�nk c�lt �s �rtelmet nyert. Fogadom, hogy ezut�n is h� t�rsa leszek �r�mben �s b�natban, eg�szs�gben �s betegs�gben egyar�nt, sz�vem utols� dobban�s�ig. �men."

6. Ima.

7. Miaty�nk.

8. �ld�s.

9. Z�r��nek.

II. 6. TEMET�S

A. A h�zn�l

Abban az esetben ha a szertart�st a templomban v�gzik.

1. Egyh�zi �nek.

2. R�vid ima..

3. �nek, majd ut�na a temet�si menet megalakul�sa.

4. Temet�si menet a templomig, k�zben �nek.

B. Templomban vagy h�zn�l

1. Kezd��nek. (9, 10, 12, 22. sz.)

2. Derekas �nek. (57, 58, 59, 189, 199, 279. sz.)

3. Ima.

4. Miaty�nk.

5. K�z�nek. (197, 198, 303. sz.)

6. Textus-felv�tel: "Gy�szol� gy�lekezet, kedves testv�reim. Temet�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� ........ a k�vetkez�k�ppen...........

7. Temet�si besz�d. Id�tartama 20-25 perc.

8. Ut�ima.

9. B�cs�ztat�. A hozz�tartoz�k kifejezett k�v�ns�g�ra (csak pr�za lehet). Elvi szempont hogy az �l�k b�cs�znak a halott�l.

10. �ld�s.

11. Z�r��nek. (304, 296 sz.)

C. Temet�i k�poln�ban

1. El�foh�sz.

2. Egyh�zi �nek. (199.sz., egy versszak).

3. Textus-felv�tel.

4. Temet�si besz�d. Id�tartama 15-20perc.

5. Ima

6. Miaty�nk.

7. B�cs�ztat�.

8. �ld�s.

9. Z�r��nek. (57. sz. v�gig).

D. A s�rn�l

1. Bibliaolvas�s.

2. Besz�d fejezze ki a hal�llal �s �r�k�lettel kapcsolatos hitfelfog�sunkat, id�tartama 5 perc.

3. Miaty�nk.

4. �nek ( a hantol�s alatt).

5. �ld�s ( a hantol�s befejez�se ut�n).

A s�rn�l v�gzett szertart�s a helyi szok�s szerint a hantol�s el�tt vagy ut�na t�rt�nik. A lelk�sz csak a hantol�s ut�n fejezheti be a szertart�st �s hagyhatja el a s�rt.

E. A temet�ssel kapcsolatos szempontok

1. A hal�leset bejelent�se megfelel� k�rd��v ill. bejelent� lap seg�ts�g�vel t�rt�nik.

2. Harangoz�s a helyi szok�s szerint.

3. Az anyagi k�rd�sek int�z�se a gondnokra tartozik.

4. A temet�st megel�z� virraszt�son, ahol ez szok�sban van, a lelk�sz ne vegyen r�szt, az egyh�zi �nekek �nekl�s�t az �nekvez�r vagy a megb�zott egyh�ztag vezesse. Az egyh�zk�zs�g el�lj�r�s�ga hasson oda, hogy a virraszt�s jelleg�vel nem egyez� mozzanatok (iv�s, k�rty�z�s stb.) maradjanak el.

5. A temet�s ideje a helyi szok�s szerint.

6. A temet�si szertart�s csak lez�rt kopors�val t�rt�nik.

7. A templomb�l val� temet�s eset�n a kopors� a portikusban helyezend� el.

8. N�pszer�s�teni kell az egyh�zk�zs�g jav�ra t�rt�n� koszor�megv�lt�st.

9. A toroz�s, mint vall�sunkkal meg nem egyez� szok�s, a Szervezeti Szab�lyzat �rtelm�ben mell�zend�.

10. A k�vetkez� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti a szertart�st.III. ALKALMI ISTENTISZTELETEK

III. 1. KAR�CSONY ESTI ISTENTISZTELET

1. Az istentisztelet rendje azonos a h�tk�znapi istentisztelet rendj�vel. Bibliaolvas�s k�telez�en a Luk�cs 2,1-20 �s M�t� 2,1-12.

2. �nek.

3. Kar�csonyfa-gyerty�k meggy�jt�sa.

4. Kar�csonyi �nekek, versek �s �nekkari vagy zenesz�mok, tetsz�s szerinti �ssze�ll�t�sban.

5. R�vid z�r� besz�d.

6. Z�r��nek. A kar�csonyi aj�nd�kcsomagok a z�r��nek ut�n osztand�k ki, hogy ne zavarjuk meg az istentiszteletet.

7. Ezt k�vet�en m�g egy alkalmi kar�csonyi �nek �nekelhet� (Csendes �j).

III. 2. NAGYP�NTEKI ISTENTISZTELET

A. d�lel�tt: rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

B. d�lut�n vagy este, a helyi szok�s szerint. Az istentisztelet rendje:

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Passi� (egy�ni el�ad�s vagy �nekkar).

4. Ima.

5. Miaty�nk.

6. Csendes ima.

7. �ld�s.

8. Z�r��nek.

III. 3. ANY�KNAPI ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s , �nekkari �s zenesz�mok, egy�ni �nekek, any�knapi �s alkalmi vall�sos versek.

3. Z�r��nek.

III. 4. REFORM�CI�I ISTENTISZTELET

Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

III. 5. HALOTTAKNAPI ISTENTISZTELET

Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

III. 6. D�VID FERENC EML�KISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

2. Kieg�sz�t� r�sz: �nekkari sz�mok, zenesz�mok, egy�ni �nekek, alkalmi vall�sos versek, el�ad�s D�vid Ferenc �let�r�l �s munk�ss�g�r�l.

3. Z�r��nek.

III. 7. J�TEV�K EML�KISTENTISZTELETE

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s a j�tev�k eml�k�r�l (lehet egy szem�lyr�l is), �nekkari �s zenesz�mok, egy�ni �nekek, megfelel� vall�sos versek.

3. Z�r��nek.

III. 8. SZERETETVEND�GS�GI ISTENTISZTELET

1. El�foh�sz. (l�sd a h�tk�znapi istentiszteletet)

2. �nek (lehet�s�g szerint derekas �nek).

3. Bibliaolvas�s.

4. Bibliamagyar�zat.

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. A t�nyleges szeretetvend�gs�g lezajl�sa.

8. �ld�s.

9. Z�r��nek.

A szeretetvend�gs�ggel kapcsolatos szempontok

1. A szeretetvend�gs�g (agap�), mint az �skereszt�nys�g jelent�s vall�sos cselekm�nye, evang�liumi alapon �ll� unit�rius istentiszteleti rend�nk szerves r�sze, amelynek keret�ben helyet kaphatnak a vall�sos �s az egyh�zi �let, egyh�zt�rt�nelem t�rgyk�r�t fel�lel� el�ad�sok is.

2. A szeretetvend�gs�g szerves r�sz�t k�pezi a h�vek adom�ny�b�l sz�rmaz� t�szta �s a tea k�z�s elfogyaszt�sa is. A tea elk�sz�t�s�n�l szeszes italt nem szabad haszn�lni.

3. A szeretetvend�gs�g a h�vek k�z�ss�gi tudat�nak �s egym�s ir�nti szeretet�nek fejleszt�s�re �s ezen kereszt�l a szekt�k egyh�z- �s t�rsadalomellenes munk�j�nak megf�kez�s�re ir�nyul.

4. A szeretetvend�gs�g id�pontja vas�rnap d�lut�n a helyi szok�s szerint.

III. 9. LELK�SZAVAT�SI ISTENTISZTELET

A. Zsinati f�tan�csi �l�s

Az Egyh�zi K�pvisel� Tan�cs el�ad�ja el�terjeszti a Tan�cs jelent�s�t a Zsinati F�tan�cs istentisztelet�nek keret�ben tartand� lelk�szavat�sr�l.

B. Lelk�szavat�si istentisztelet �s szertart�s

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet a meg�llap�tott rend szerint a szolg�lattev� sz�sz�kr�l val� lej�vetel�ig.

2. �nek. (193.sz.)

3. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� felolvassa a felavatand� lelk�szek n�vsor�t kinevez�s�k sorrendj�ben, akik nev�k hallat�ra fel�llnak.

4. P�sp�k az �rasztala mell�l a k�vetkez� k�rd�seket int�zi a felavatand� lelk�szekhez:

a) K�szek vagytok-e az unit�rius lelk�szi hivat�s v�llal�s�ra, Isten �s ember szolg�lat�ra? K�SZEK VAGYUNK!

b) Fogadj�tok-e, hogy J�zus evang�lium�n alapul� unit�rius kereszt�ny vall�sunk hitelveit megtartj�tok �s hirdetitek, h�veiteket is vall�sos �s erk�lcs�s �letre vezetitek, anyaszentegyh�zunk �p�l�s�re �s Istenorsz�ga megval�sul�s�ra? FOGADJUK!

c) K�szek vagytok-e fogad�st�teleteket a lelk�szi esk� let�tel�vel megpecs�telni? K�SZEK VAGYUNK!

5. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� beveszi az esk�t.

6. Esk�t�tel ut�n az esperesek, teol�giai tan�rok �s felk�rt lelk�szek a felavatand�k fej�re teszik kez�ket �s egy-egy bibliai id�zetet mondanak. Ezut�n - a k�zr�t�tel alatt - a p�sp�k Isten �ld�s�t k�ri a felavatott lelk�szekre.

7. Ezt k�vet�en a f�jegyz� kinyitja a felavatott lelk�szek anyak�nyv�t �s felh�vja �ket, hogy kinevez�s�k sorrendj�ben �rj�k be nev�ket.

8. P�sp�k �tadja a lelk�szi oklevelet egy-egy bibliai mond�s k�s�ret�ben.

9. A felavatott lelk�szek egyike k�sz�netet mond a Zsinati F�tan�csnak.

10. Z�r��nek. (199. vagy 214. sz.)

III. 10. P�SP�KBEIKTAT� ISTENTISZTELET

E.K.Tan�cs el�ad�ja, utalva a p�sp�kv�laszt� Zsinati F�tan�cs hat�rozat�ra, bejelenti, hogy ................-t p�sp�kk� v�lasztott�k, az �nnep�lyes beiktat�sra minden el�k�sz�let megt�rt�nt. F�gondnok-eln�k felh�vja a Zsinati F�tan�cs tagjait, hogy a p�sp�kbeiktat� istentiszteletre vonuljanak a templomba.

Az istentisztelet �s szertart�s rendje

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Ima.

4. Miaty�nk.

5. �nek (egy versszak).

6. F�gondnok-eln�k felolvassa a p�sp�kv�laszt� Zsinati F�tan�cs hat�rozat�t. Felk�ri a f�jegyz�t �s az espereseket, hogy a beiktat�si szertart�st v�gezz�k el.

7. Az �rasztala mellett a f�jegyz� �s az esperesek jobb kez�knek a p�sp�k fej�re t�tel�vel egy-egy bibliai id�zet elmond�s�val v�gzik a beiktat�si szertart�st, melyet a f�jegyz� vagy rangid�s esperes �ld�s�val fejez be. (Ez alatt csendes orgonasz�).

8. F�gondnok-eln�k a beiktatott f�p�sztort felk�ri, hogy mint az Unit�rius Egyh�z ......-ik p�sp�ke, foglalja el D�vid Ferenc sz�k�t.

9. �nek (193. sz. mik�zben a p�sp�k felmegy a sz�sz�kre).

10. Ima.

11. Miaty�nk.

12. K�z�nek.

13. Textus-felv�tel.

14. Egyh�zi besz�d.

15. Ut�ima.

16. �ld�s

17. A beiktatott p�sp�k �dv�zl�se.

18. Z�r��nek. (199, 213 vagy 214 sz. ).

III. 11. LELK�SZBEIKTAT� ISTENTISZTELET

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Esperes �s a beiktatand� lelk�sz az �rasztal�hoz vonulnak. Esperes k�sz�nti a gy�lekezetet �s felh�vja a k�ri jegyz�t, hogy olvassa fel a p�sp�ki kinevez�st. Ennek megt�rt�nte ut�n esperes felsz�l�tja a lelk�szt, hogy tartsa meg bek�sz�nt� besz�d�t.

4. �nek (egy versszak, mik�zben a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre).

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. K�z�nek.

8. Textus-felv�tel

9. Egyh�zi besz�d (bek�sz�nt� besz�d).

10. Ut�ima. (ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l).

11. �nek (egy versszak, mik�zben a beiktat�st v�gz� p�sp�k, esperes vagy megb�zottjuk felmegy a sz�sz�kre.)

12. Textus-felv�tel.

13. Beiktat� besz�d.

14. �ld�s.

15. �nek (egy versszak), itt szerepet kaphat az egyh�zk�zs�g �nekkara vagy m�s jelenlev� �nekkar is.

16. Esperes �s az �j lelk�sz meg�llnak a templom piac�n; a tulajdonk�ppeni beiktat�s itt t�rt�nik.

17. Esperes a k�vetkez�ket mondja: "�n, mint a ........ egyh�zk�r esperese, a Szervezeti Szab�lyzatban biztos�tott jogomn�l fogva, ezennel beiktatlak a ........... egyh�zk�zs�g rendes lelk�szi �ll�s�ba. �tadom a templom kulcs�t. Nyisd meg a templom ajtaj�t �s t�rd sz�lesre, hadd j�jj�n minden hiv� ember im�dkozni, megpihenni �s �j er�t nyerni Isten h�z�ban. �tadom a Bibli�t. Hirdesd az evang�liumot, pr�dik�ld �s p�ld�zd a szeretet kett�s j�zusi parancs�t. �tadom a kelyhet. Osszad a kenyeret �s bort, �let�nk �r�k er�forr�s�t, a J�zus asztal�r�l mindazoknak, akik �hezik �s szomj�hozz�k az �ldottabb emberi �letet. �tadom az egyh�zk�zs�g pecs�tj�t. V�gezd a munk�d h�s�ggel �s hivat�studattal, hogy mindenek �kesen �s sz�p rendben legyenek. Az evang�lium szellem�ben l�gy �r�ll�ja �s p�sztora a r�d b�zott gy�lekezetnek Isten �s ember szolg�lat�ban."

18. P�sp�k �dv�zl�se. Ha a p�sp�k jelen van a beiktat� istentiszteleten, sz�sz�ki szolg�lata ut�n az esperes vagy helyettese k�sz�nti, amire a p�sp�k v�laszol. A t�bbi k�sz�nt� kiz�r�lag a beiktatott lelk�szhez int�zend�.

19. A beiktatott lelk�sz �dv�zl�se: a) egyh�zk�zs�g, b) egyh�zk�r, c) egyh�zi f�hat�s�g, d) helybeli felekezetek k�pvisel�i r�sz�r�l. A beiktatott lelk�sz v�laszol valamennyi �dv�zletre, amelyet �ld�ssal fejez be.

20. Z�r��nek.

III. 12. LELK�SZ-KIB�CS�Z� ISTENTISZTELET

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. F�hat�s�gi irat felolvas�sa. Ezt k�vet�en az esperes vagy helyettese felsz�l�tja a lelk�szt a kib�cs�z� szolg�lat megtart�s�ra.

4. �nek (egy versszak, mik�zben a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre).

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. K�z�nek.

8. Textus-felv�tel.

9. Egyh�zi besz�d (kib�cs�z� besz�d).

10. Ut�ima. (ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l).

11. �nek (egy versszak, mik�zben az egyh�zi f�hat�s�g vagy az egyh�zk�r k�pvisel�je felmegy a sz�sz�kre).

12. Textus-felv�tel �s besz�d.

13. �ld�s.

14. �nek (egy versszak vagy egyh�zk�zs�gi �nekkar).

15. Ha a p�sp�k jelen van, az egyh�zk�r esperese k�sz�nti.

16. A kib�cs�z� lelk�sz k�sz�nt�se: a) egyh�zk�zs�g, b) egyh�zk�r, c) egyh�zi f�hat�s�g, d) helybeli felekezetek k�pvisel�i r�sz�r�l. A kib�cs�z� lelk�sz v�lasza, amelyet �ld�ssal fejez be.

17. Z�r��nek.

III. 13. F�TAN�CSI �S ZSINATI ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel, amelyet a p�sp�k �ltal felk�rt szolg�lattev� v�gez.

2. Zsinati F�tan�cs alkalm�val az istentiszteletet �rvacsoraoszt�s eg�sz�ti ki a meg�llap�tott szertart�si rend szerint.

Megjegyz�s: az �nekvez�ri teend�ket a p�sp�k felk�r�se alapj�n v�gzik. A r�sztvev� lelk�szek valamennyien k�telesek pal�stosan megjelenni az istentiszteleten.

III. 14. TEMPLOMAVAT�SI ISTENTISZTELET

A templomavat�st a p�sp�k vagy megb�zottja v�gzi.

A bevonul� p�sp�k�t a gondnok �dv�zli a templom piac�n �s felk�ri a templom felavat�s�ra.

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Ima.

4. Miaty�nk.

5. K�z�nek.

6. Textus-felv�tel.

7. Avat� egyh�zi besz�d.

8. Ut�ima.

9. �ld�s.

10. �nek vagy �nekkar.

11. A lelk�sz megfelel� �s r�vid besz�mol�ja a templom jav�t�s�r�l, �p�t�s�r�l.

12. �rvacsorai �nek.

13. �rvacsoraoszt�s a meg�llap�tott rend szerint.

14. Z�r��nek.

III. 15. HARANGAVAT�SI ISTENTISZTELET

Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel. Az egyh�zi besz�d v�g�n a harang megsz�laltat�sa, mik�zben a harangavat� (p�sp�k, esperes, lelk�sz) a k�vetkez� sz�veget mondja, amelyet a gy�lekezet fel�llva hallgat: "�s most sz�laljon meg a harang. Hivogassa az �l�ket, sirassa el a megholtakat, �zze el a veszedelmet. Hirdesse messzezeng� hangon Isten dics�s�g�t, b�kess�get a f�ld�n �s j�akaratot az emberek k�z�tt. �men." (Harang megsz�laltat�sa 1 perc).

�ld�s.

III. 16. ORGONAAVAT�SI ISTENTISZTELET

Sorrendje azonos a harangavat�si istentisztelettel. Az egyh�zi besz�d v�g�n az orgona megsz�laltat�sa, mik�zben az avat� a k�vetkez� k�t�tt sz�veget mondja, melyet a gy�lekezet fel�llva hallgat: "�s most sz�laljon meg az orgona, zeng� hangja mellett sz�rnyaljon az ajkakr�l �s a sz�vekb�l a zsolt�r: �nekeljetek az �rnak �j �neket, v�gan �nekelj az �rnak te eg�sz f�ld. �men." (orgonaj�t�k 1 perc).

�ld�s.

III. 17. H�ZAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. �nek.

2. El�foh�sz. K�tetlen, aj�nlott sz�veg: "A k�, amelyet az �p�t�k megvetettek szegletk�v� lett. Az �rt�l lett ez, csod�latos ez a mi szemeink el�tt. Ez a nap az, amelyet az �r rendelt; �rvendj�nk �s vigadjunk ezen. �, Uram, seg�ts most, �, Uram, adj most j� el�menetelt." (Zsolt 118,22-25) �men!

3. Textus-felv�tel.

4. Alkalmi besz�d.

5. Ima,.

6. Miaty�nk.

7. �ld�s. Aj�nlott sz�veg: "Isten �ld�sa legyen e hajl�kon, hogy lehessen otthona a csal�dnak. Az � b�kess�ge �s szeretete lakozz�k benne �s lak�inak sz�v�ben. �men"

III. 18. S�RK�-, S�REML�K-AVAT�S

1. �nek.

2. El�foh�sz.

3. R�vid megeml�kez�s.

4. Ima.

5. Miaty�nk.

6. �ld�s.

7. �nek.Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Liturgia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 4.51 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|