Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 30, 2006 05:17 CDT

Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend

Szerz�: . 948 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakForr�s: http://www.unitarius.com/pdf/szertartasirend.pdf

I. ISTENTISZTELET

I.1. VAS�RNAPI ISTENTISZTELET

A. Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vas�rnap de. 11 �rakor, indokolt esetben 10 �rakor, h�rom harangsz� ut�n kezd�dik; a kezd�s id�pontj�t �nk�nyesen megv�ltoztatni nem lehet. Ha a gy�lekezeti �let zavartalans�ga ig�nyli s erre megvannak a t�rgyi felt�telek, az istentiszteletet m�s id�pontban (d�lut�n, este) is meg lehet tartani.

B. Az istentisztelet rendje

A harmadik harangoz�s befejez�s�ig a gy�lekezet tagjai elfoglalj�k hely�ket a templomban. A harangsz� befejezt�vel a lelk�sz bemegy a templomba �s be�l a papi sz�kbe; a gy�lekezet tagjai bemenetelkor �lve maradnak vagy fel�llnak, mindenhol a helyi szok�s szerint.

1. Kezd��nek. A gy�lekezet �ll.

2. Derekas �nek. A gy�lekezet �l. Fontos k�vetelm�ny, hogy a gy�lekezet a derekas �neket v�gig �nekelje. A lelk�sz megv�rja az �nek befejez�s�t s csak azt k�vet�en megy fel a sz�sz�kre.

3. Ima. A lelk�sz �ltal mondott im�t a gy�lekezet valamennyi tagja �llva hallgatja. Id�tartama 5-6 perc.

4. Miaty�nk. Az �ri im�ds�got a lelk�sz mondja vagy olvassa. (Mt 6,9-13). Ahol a gy�lekezet ig�nyli, a Miaty�nkot egy�tt mondja a lelk�sszel.

5. K�z�nek. A gy�lekezet �ll. A k�z�nek nem helyettes�thet� �nekkari, zenesz�mmal vagy sz�l��nekkel.

6. Textus-felv�tel. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Istentiszteletre egybegy�lt h�vek, kedves testv�reim, aty�mfiai! Egyh�zi besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben (ha a textus t�bb vers, akkor verseiben); M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben a k�vetkez�k�ppen:..." A textust minden m�r k�s�r� sz�veg n�lk�l a lelk�sz megism�tli. A textus ut�n nem kell "�men"-t mondani.

7. Egyh�zi besz�d. Id�tartama 20-25 perc.

8. Z�r� ima. Id�tartama 2 perc; lehet�s�g szerint a gy�lekezeti tagok k�z�ss�gi �s egy�ni �let�re tekintsen. A gy�lekezet �ll, majd az ima befejezt�vel le�l.

9. Csendes ima. K�t�tt bevezet� sz�vege a k�vetkez�: "Isten l�lek, �s akik �t im�dj�k, sz�ks�g, hogy l�lekben �s igazs�gban im�dj�k (Jn 4,24), j�jjetek, hallgassunk a l�lek szav�ra, im�dkozzunk csendben, magunkba sz�llva." A lelk�sz hangos �mennel z�rja be a csendes im�t, amelynek id�tartama annyira terjedhet, amennyi id� alatt a lelk�sz mag�ban elmondan� a Miaty�nkot. A gy�lekezet �l, mert ez a testtart�s alkalmasabb az elm�lked�sre �s elm�lyed�sre.

10. Hirdet�sek. Kihirdetend�k els�sorban az el�z� h�ten v�gzett szertart�sok, valamint az istentisztelet jelleg�vel �sszeegyeztethet�, a gy�lekezeti �lettel kapcsolatos k�rd�sek �s esem�nyek.

11. �ld�s k�r�s. A lelk�sz, a gy�lekezet �let�re, Isten �ld�s�t k�ri. K�tetlen, de mintak�nt aj�nlott sz�veg: "A gondvisel� Isten �ld�sa �s szeretete legyen �s maradjon mindny�junkkal. �men". --- "Az �r �ldjon meg �s �rizzen meg titeket. Vil�gos�tsa meg az �r az � orc�j�t rajtatok �s k�ny�r�lj�n rajtatok. Ford�tsa az �r az � orc�j�t re�tok �s adjon b�kess�get n�ktek. �men." Ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l �s �jb�l elfoglalja a hely�t a papi sz�kben.

12. Z�r� �nek. A gy�lekezet �l.

13. Az istentisztelet befejezt�vel a lelk�sz �s a gy�lekezet a helyi szok�s szerint kivonul a templomb�l.

I.2. �NNEPI ISTENTISZTELET

Az �nnepi istentisztelet rendje azonos a vas�rnapi istentisztelet�vel, kieg�sz�tve az �rvacsorai szertart�ssal.

I.3. H�TK�ZNAPI ISTENTISZTELET

A. Reggeli istentisztelet

Ideje a helyi szok�snak megfelel�en; az istentisztelet el�tti harangoz�s szint�n a helyi szok�s szerint t�rt�nik. A harangsz� befejezt�vel a lelk�sz bemegy a templomba �s be�l a papi sz�kbe.

1. Kezd��nek. A gy�lekezet �ll.

2. Derekas �nek. A gy�lekezet �l. Itt is �rv�nyes a vas�rnapi istentiszteletn�l eml�tett szempont, hogy v�gig kell �nekelni az �neket. Az �nek befejez�se ut�n a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre.

3. El�foh�sz. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Mutasd meg Uram nek�nk a te �tadat, hogy j�rhassunk a te igazs�godban �s teljes sz�vvel tisztelj�nk t�ged. �men."

4. Bibliaolvas�s. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Kedves testv�reim, aty�mfiai! Reggeli istentisztelet�nk alkalm�val felolvasom M�t� evang�liuma 6. r�sz�nek 1-8-ig terjed� verseit." A gy�lekezet �llva hallgatja.

5. Ima. Id�tartama 5-6 perc.

6. Miaty�nk. A lelk�sz mondja, de ahol a h�vek ig�nylik, egy�tt mondhatj�k a lelk�sszel.

7. Csendes ima, mint a vas�rnapi istentiszteleten.

8. �ld�s k�r�s. Mint a vas�rnapi istentiszteleten. Ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l �s �jb�l elfoglalja hely�t a papi sz�kben.

9. Z�r��nek.

B. Esti istentisztelet

Ideje a helyi szok�s szerint.

Rendje ugyanaz, mint a reggeli istentisztelet�, azzal a hozz��ll�ssal, hogy k�l�n�sen a nagyheti, �rvacsor�ra el�k�sz�t� istentiszteleten a lelk�sz egyh�zi besz�det mond, illetve bibliamagyar�zatot tart.


II. SZERTART�SOK

II. 1. KERESZTEL�S

A. A szertart�s rendje

1. �nek (308.-as). Az �nek befejez�se ut�n a lelk�sz Bibli�val a kez�ben ki�ll az �rasztala mell�. A gy�lekezet �lve marad.

2. El�foh�sz. K�tetlen, mintak�nt aj�nlott sz�veg: "Teremt� �s gondvisel� Isten�nk! �ld�soddal �s szereteteddel l�gy vel�nk mid�n e kisgyermeket felvessz�k egyh�zunk tagjai k�z�. �men."

3. Textus-felv�tel. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Kedves sz�l�k, keresztsz�l�k, kedves testv�reim! Keresztel�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� M�t� 3,17-ben, a k�vetkez�k�ppen:..." A bibliai verset �s a sz�veget nem ism�telj�k meg.

4. Keresztel�si besz�d. Id�tartama mintegy 10 perc. Beteg gyermek keresztel�s�n�l a besz�d elmaradhat.

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. Keresztel�s. A lelk�sz mik�zben a gyermek fej�re �nti a vizet a kehelyb�l, a k�vetkez� sz�veget mondja: "�n t�ged, N. megkeresztellek az egy igaz �l� Isten nev�ben �s felveszlek az unit�rius kereszt�ny egyh�z tagjai k�z�, J�zus k�vet�s�re. �men"

8. �ld�s k�r�s. K�tetlen sz�veg, mintak�nt aj�nlott: "Isten �ld�sa legyen veled. N�vekedj testben �s l�lekben, Isten �s emberek el�tt val� kedvess�gben. �men"

B. Keresztel�ssel kapcsolatos szempontok

1. Keresztel�s helye a templom. Csak indokolt esetben v�gezhet� m�shol is, mint pl. lelk�szi irod�ban, csal�di otthonban, k�rh�zban.

2. A keresztel�s id�pontja: a templomban, k�zvetlen�l az istentisztelet ut�n, a z�r� �nek el�tt; templomon k�v�l a nap b�rmely szak�ban. Ha a keresztel�s �nnepen t�rt�nik, �gy a szertart�st az �rvacsora kioszt�sa ut�n v�gezz�k el.

3. Egyh�zi gyakorlatunk szerint kisgyermeket keresztel�nk meg, de rendk�v�li esetben feln�ttet is.

4. A szertart�s befejez�se ut�n a lelk�sz ne cs�kolja meg a keresztelt kisgyermeket; kezet fog a sz�l�kkel �s keresztsz�l�kkel �s a gy�lekezet nev�ben j�k�v�ns�gait fejezi ki.

5. K�v�natos, hogy a keresztsz�l�kkel egy�tt a sz�l�k is �lljanak ki a szertart�s v�gz�sekor az �rasztal�hoz.

6. A keresztel� poharat a harangoz� vagy egyh�zfi viszi be a templomba v�zzel t�ltve �s hozza ki a szertart�s ut�n. A megmaradt vizet a lelk�sz �nti ki a poh�rb�l, lehet�leg vir�gra.

7. A lelk�sz a k�vetez� vas�rnap kihirdeti a szertart�st.

II. 2. KONFIRM�CI�

1. A konfirm�ci� n�vend�kek istentisztelet el�tt a helyi szok�s szerint gy�lekeznek.

2. Bevonul�s a templomba a lelk�sz �s gondnok vezet�s�vel. A n�vend�kek �lt�zete lehet�leg helyi n�pviselet legyen, ha nem, akkor az alkalomhoz m�lt� �s egy�ntet�.

3. A n�vend�kek le�lnek az �rasztala k�r�l elhelyezett sz�kekre vagy az els� padokba. Ha a k�r�lm�nyek megengedik, a sz�l�k �s keresztsz�l�k �ljenek a n�vend�kek h�ta m�g�tti padokba.

4. Istentisztelet. (l�sd a vas�rnapi istentiszteleti rendet).

5. Hirdet�s. A lelk�sz bejelenti a konfirm�ci�i szertart�st �s ennek keret�ben az �rvacsor�t.

6. Orgonaj�t�k, mik�zben a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l �s az �rasztal�hoz megy.

7. A n�vend�kek n�vszerinti bemutat�sa.

8. 221.-es konfirm�ci�i �nek. A n�vend�kek �llva �neklik.

9. Ima. A n�vend�kek k�z�sen mondj�k a k�vetkez� im�t: "J� Isten�nk, szeret� �des Aty�nk! Sz�v�nk tiszta �r�m�vel j�tt�nk ma szent hajl�kodba. Nem most vagyunk itt el�sz�r, de ezzel az �rz�ssel m�g nem im�dkoztunk, mint most, amikor el�sz�r lesz�nk vend�gei a J�zus �let�re �s hal�l�ra eml�keztet� �rvacsor�nak. K�sz�nj�k, hogy megtartottad �let�nket �s er�t adt�l j� sz�leinknek, hogy felnevelhettek. K�sz�nj�k, hogy n�velted hit�nket, s �gy nemcsak testben, de l�lekben is naggy� n�hett�nk �s megismerhett�k unit�rius vall�sunk hitelveit �s erk�lcsi tan�t�sait. K�r�nk, er�s�tsd hit�nket, n�veld benn�nk a szeretet k�szs�g�t, hogy a megismert igazs�gok mellett h�s�ggel kitartsunk �s felel�ss�ggel v�llaljuk emberi hivat�sunkat. Seg�ts, hogy legy�nk m�lt� k�vet�i a n�z�reti J�zusnak, szeret� testv�rei embert�rsainknak, most �s mind�r�kk�. �men!"

10. A n�vend�kek kik�rdez�se a konfirm�ci�i k�t�b�l. A 30., 78., �s 136. k�rd�sek feleleteit a n�vend�kek k�z�sen mondj�k. Lelk�sz a n�vend�keket a teljes nev�n sz�l�tja �s mindeniket t�bbsz�r is k�rdezi, k�zben a figyelem felfriss�t�se �rdek�ben a n�vend�kek �nekeket �nekelhetnek.

11. 220. sz�m� konfirm�ci�i �neket a n�vend�kek �llva �neklik.

12. Fogadalomt�tel. A n�vend�kek sz�vre tett k�zzel felelnek a k�vetkez� k�rd�sekre:

- Hiszed-e, hogy Isten a vil�gmindens�g teremt�je, az emberis�g gondvisel� Atyja, egy Isten? HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy b�lcs akarata az embert a j�s�g, igazs�g �s szeretet megval�s�t�s�ra �s meg�l�s�re h�vta el? HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy J�zus Istennek legjobb fia, tan�t�sa sz�munkra �t, igazs�g �s �let?

HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy az ember Isten lelk�t�l vez�relve, J�zus p�ldaad�sa nyom�n megval�s�thatja Istenorsz�g�t? HISZEM �S VALLOM!

- Hiszed-e, hogy unit�rius kereszt�nys�ged, amely t�rt�nelme folyam�n nagy �ldozatokat hozott �s kimagasl� eredm�nyeket �rt el, tiszt�n hirdeti J�zus evang�lium�t, az Isten- �s emberszeretet vall�s�t s �let�nk v�gc�lj�t, a t�k�letess�get?

HISZEM �S VALLOM!

- Ha hiszed, �g�red-e �s fogadod-e, hogy Istenhez, J�zus tan�t�s�hoz �s unit�rius egyh�zadhoz mindhal�lig h� maradsz? �G�REM �S FOGADOM!

- K�sz vagy-e fogadalmadat az �rvacsora v�tel�vel megpecs�telni?

K�SZ VAGYOK!

13. �rvacsorai �nek, melyet a n�vend�kek a gy�lekezettel k�z�sen �nekelnek.

14. �rvacsorai besz�d �s az �rvacsora kioszt�sa a meg�llap�tott szertart�si rend szerint.

15. Ima. A n�vend�kek k�z�sen mondj�k a k�vetkez� im�t: "J� Isten�nk, szeret� �des Aty�nk! H�l�s gyermeki sz�vvel k�sz�nj�k meg ez �ldott alkalmat, mid�n sz�ned el�tt �s a gy�lekezet k�z�ss�g�ben hit�nkr�l vall�st tehett�nk, s az �rvacsora v�tele �ltal elk�telezt�k magunkat Isten �s embert�rsaink szeretet�re �s szolg�lat�ra. Engedd, hogy ezt az �rz�st, amellyel most tele a sz�v�nk, vihess�k magunkkal ki az �letbe �s otthonainkba, hogy legyen er�forr�s sz�munkra. �lj�nk az �rtelem tisztas�g�val, a hit h�s�g�vel, �s a szeretet felel�ss�g�vel. L�gy �tmutat�nk, �llj mell�nk, ha a j�ban ingadozn�nk, seg�lj ha er�nk elhagyna. Tarts meg mindig a te szeretetedben, unit�rius vall�sunk �s egyh�zunk ir�nti h�s�gben. �ld�sod legyen fogadalmunkon �s eg�sz �let�nk�n, most �s mind�r�kk�. �men."

16. 222. sz�m� konfirm�ci�i �neket a n�vend�kek �llva �nekelik.

17. Egyh�ztagg� fogad�s. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Unit�rius egyh�zunkr�l elhangzott bizonys�gtev�setek alapj�n, melyet az �rvacsora v�tel�vel meger�s�tettetek, befogadlak titeket az Unit�rius Egyh�z ............-i egyh�zk�zs�g�nek �n�ll� tagjai k�z�. Megismert�tek egyh�zunk m�ltj�t, legyetek m�lt�k el�deink szellemi �r�ks�g�re; ismeritek a jelen �let�t, legyetek �ntudatos tagjai, cselekv� munkat�rsai a gy�lekezetnek; el�ttetek a j�v�, legyetek h�s�ges hordoz�i �s tov�bbfolytat�i hit- �s �letfelfog�sunknak, Isten �s ember szolg�lat�ban. �men!" Az egyh�ztagg� fogad�s idej�re, ahol erre lehet�s�g van, a harang �s az orgona halkan sz�ljon.

18. Eml�klapok kioszt�sa. Miut�n a n�vend�kek al��rj�k a konfirm�ci�i anyak�nyvet, a lelk�sz �tadja az eml�klapokat egy-egy bibliai mond�s k�s�ret�ben.

19. A lelk�sz meg�ldja a n�vend�keket. Ezalatt a n�vend�kek lehajtott fejjel �llnak.

20. �dv�zl�sek: a gondnok �dv�zli a konfirm�ltakat, akik bejelentik, esetleg �tadj�k az egyh�zk�zs�gnek tett adom�nyukat; egy kisebb n�vend�k �s az el�z� �vben konfirm�ltak r�sz�r�l egy ifj� �dv�zlik a n�vend�keket; a konfirm�ltak k�sz�ntik az egyh�zk�zs�g vezet�s�g�t, a sz�l�ket a keresztsz�l�ket.

21. Z�r��nek.

II. 3. �RVACSORA

A. Az �rvacsora elk�sz�t�se

1. Az �rvacsoraoszt�st megel�z� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti az �rvacsor�t az al�bbi sz�veg szerint: "Jelentem a gy�lekezetnek, hogy m�hoz nyolcad napra ..... �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tj�k s arra J�zus �let�re �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, a kenyeret �s bort tessz�k. A nagyh�t folyam�n k�sz�lj�nk az �rasztal�hoz b�nb�n� l�lekkel, kereszt�nyi al�zattal, hogy annak m�lt� vend�gei lehess�nk. A nagyh�ten minden este ... �rai kezdettel �rvacsor�ra el�k�sz�t� istentiszteletet tartunk a templomban ( ha m�shol, megjel�li a helyis�get)."

2. Nagyh�ten a lelk�sz k�teles minden nap �rvacsor�ra el�k�sz�t� istentiszteletet tartani egyh�zi besz�ddel vagy bibliamagyar�zattal (l�sd a h�tk�znapi istentiszteleti rendet).

3. Az �nnepi istentisztelet befejez�se ut�n a lelk�sz el�sz�r kihirdeti az el�z� h�ten v�gzett szertart�sokat, l�g�tus kik�ld�s�t, az �nnepi istentiszteletek rendj�nek esetleges m�dosul�s�t �s a gy�lekezetet �rint� k�zlem�nyeket, v�g�l az �rvacsor�t. Az �rvacsora kihirdet�s�nek sz�vege: "Amint az hirdettem, .......... �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tett�k, s arra J�zus �let�re �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, a kenyeret �s bort tett�k. K�rem h�veinket k�sz�ljenek �s j�ruljanak az �rasztal�hoz �szinte lelki sz�mvet�ssel �s kereszt�nyi al�zattal. Jelen alkalomra az �rvacsorai kenyeret �s bort ......... adom�nyozta." �rvacsorai jegyekre adom�nyokat tettek (felolvassa a neveket �s az adom�nyokat). A lelk�sz n�h�ny mondatban megk�sz�ni az adom�nyokat.

B. Az �rvacsora rendje

1. �rvacsorai �nek. (166. vagy 167. egy versszak). Az �nek befejez�se ut�n a lelk�sz Bibli�val a kez�ben ki�ll az �rasztala mell�. A gy�lekezet �lve marad.

2. Textus-felv�tel. K�t�tt sz�vege a k�vetkez�: "Kedves testv�reim, aty�mfiai! �rvacsorai besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a .......... vers�ben a k�vetkez�k�ppen...........". Nem ism�telj�k meg sem a helyet, sem a sz�veget. Textus-felv�tel el�tt nincsen el�foh�sz.

3. �rvacsorai besz�d. Id�tartama mintegy 10 perc.

4. Ima. A gy�lekezet �ll.

5. Miaty�nk.

6. A gy�lekezet tagjai a helyi szok�s szerint ki�llnak az �rasztala k�r�. El�sz�r a szolg�lattev�k vesznek �rvacsor�t.

7. Az �rvacsora kioszt�sa. Lelk�sz a helyi gyakorlat szerint t�rli a kelyhet. A gy�lekezet t�bb csoportban vesz �rvacsor�t. Az egyes csoportok �rvacsorav�tele ut�n a lelk�sz bibliai id�zettel kezd�d� r�vid im�t mond. Miut�n a gy�lekezet helyre megy, a lelk�sz visszatakarja az �rasztal�t.

8. Z�r� ima. H�laad� jelleggel, figyelemmel a gy�lekezet �let�re.

9. �ld�s k�r�s. K�tetlen, de mintak�nt aj�nlott sz�veg: "V�gezet�l testv�reim, aty�mfiai, legyetek j� eg�szs�gben, �p�ljetek, vigasztal�djatok, egy�rtelemben legyetek �s b�kess�gben �ljetek. A b�kess�g �s szeretet istene legyen veletek. �men.!

C. Az �rvacsor�val kapcsolatos szempontok

1. Az �rvacsora kioszt�s az �nnepek els� napj�n a d�lel�tti istentisztelet keret�ben a z�r��nek el�tt t�rt�nik, de kioszt�sa els� napj�n d�lut�n vagy este �s m�sodnapj�n d�lel�tt is lehets�ges.

2. Az �rvacsoraoszt�s alatt a gy�lekezet �nekli az �rvacsorai �nekeket.

3. Az �rvacsora felt�tele a konfirm�ci�.

4. Az �rvacsora m�s felekezet�ek r�sz�re is koszthat�, ha �lni akar vele.

5. Az �rasztala megter�t�se ill. el�k�sz�t�se a helyi szok�sok szerint t�rt�nik. Ebben a lelk�sz hitvese is r�szt vesz, akinek els�rend� gondja, hogy a ter�t�k �s kelyhek tiszt�k �s rendesek legyenek Az �rvacsorai kenyeret a lelk�sz v�gja fel, el�tte im�t mond.

6. A megmaradt keny�r �s bor a lelk�szi irod�ban, lak�sban vagy gy�lekezeti teremben fogyaszthat� el az adom�nyoz�k, a kebli el�lj�r�k �s egyh�zfiak k�z�ss�g�ben. Aj�nlatos, hogy a megmaradt �rvacsorai jegyekb�l csak egyszeri k�n�l�s t�rt�nj�k. M�r el�re f�lre kell tenni a betegek r�sz�re sz�ks�ges kenyeret �s bort.

D. Betegek �rvacsor�ja

1. A lelk�sz az �nnepet megel�z� vas�rnap a hirdet�s alkalm�val felh�vja a figyelmet arra, hogy az �rvacsor�ban r�szes�lni akar� betegek k�r�s�t a hozz�tartoz�k a nagyh�t folyam�n jelents�k be.

2. A szertart�s rendje: a) el�foh�sz, b) az �nneppel kapcsolatos textus vagy kimondottan a betegnek sz�l� bibliai sz�veg felolvas�sa, c) ima, d) Miaty�nk, e) �rvacsora kioszt�sa, f) �ld�s. Ha a k�r�lm�nyek erre lehet�s�get adnak, a szertart�st �nekkel kezdj�k �s z�rjuk.

3. Az �rvacsoraoszt�sn�l a gondnok vagy keblitan�csos ill. egyh�zfi lehet�s�g szerint legyen jelen.

4. Ha a csal�d jelenl�v� tagjai ig�nylik, a lelk�sz r�sz�kre is kiszolg�ltathatja az �rvacsor�t.

5. Ha a beteg �rvacsorav�tele a templomi �rvacsorai szertart�s ut�n t�rt�nik, a lelk�sz �s k�s�r�je nem vesznek �rvacsor�t, csak a beteg �s a csal�dtagok, akik el�zetesen nem r�szes�ltek �rvacsor�ban. Minden m�s alkalommal maga a lelk�sz is vesz �rvacsor�t.

6. Az �rvacsora a betegek �s �regek r�sz�re az �v b�rmely napj�n kiszolg�ltathat�, ha erre felk�rik.

II. 4. H�ZASS�GK�T�S MEG�LD�SA

A. A szertart�s rendje

1. Egyh�zi �nek (224, 1852, 195 stb.)

2. El�foh�sz. K�tetlen aj�nlott sz�veg: "Mutasd meg Uram nek�nk a te �tadat, hogy j�rhassunk a te igazs�godban �s teljes sz�vvel tisztelj�nk t�ged. �men."

3. Textus-felv�tel. "Kedves ifj� p�r, kedves testv�reim! Esket�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� ......... versekben a k�vetkez�k�ppen ......" A biblia helyet �s a sz�veget nem ism�telj�k meg.

4. Esket�si besz�d. Id�tartama mintegy 15-20 perc.

5. A lelk�sz a besz�d befejez�se ut�n felh�v�st int�z az ifj� p�rhoz: "Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�s�gfogadalmat: "�n ... ... fogadom az egy igaz Istenre, hogy ... ....-t, kinek jobb kez�t a jobb kezemben tartom, mint t�rv�nyes hitvest�rsamat h� �s igaz szeretettel k�v�nom boldog�tani. �t sem eg�szs�g�ben, sem betegs�g�ben, sem boldog, sem boldogtalan �llapot�ban h�tlen�l el nem hagyom. Vele �lek, �rvendek, t�r�k �s szenvedek holtomig vagy holt�ig. Isten engem �gy seg�ljen." Az "�men-t" a lelk�sz mondja. A n� a le�nykori nev�t mondja.

6. Ima.

7. Miaty�nk.

8. �ld�s k�r�s. K�tetlen, aj�nlott sz�veg: "Isten �ld�sa legyen e h�zass�gk�t�sen. Legyetek j� eg�szs�gben, egyet�rt�sben �s b�kess�gben �ljetek. A szeretet �s b�kess�g Istene legyen veletek. �men."

9. Z�r��nek. (224, 31. stb).

B. A h�zass�gk�t�s meg�ld�s�val kapcsolatos szempontok

1. A lelk�sz csak a t�rv�nyesen megk�t�tt �s igazolt h�zass�gokat r�szes�ti egyh�zi meg�ld�sban.

2. A szertart�s helye a templom, indokolt esetben a lelk�szi iroda vagy csal�di h�z. A szertart�s rendje ebben az esetben is ugyanaz, az �nek itt elmaradhat.

3. A szertart�s bejelent�s�n�l a lelk�sz tiszt�zza, hogy ha tiszta unit�rius p�rr�l van sz�, mindk�t f�l, ha vegyes p�rr�l van sz�, az unit�rius f�l meg van-e keresztelve �s konfirm�lt-e. Ha nem, igyekezz�k meggy�zni, hogy a h�zass�gk�t�s meg�ld�sa el�tt vegye ig�nybe e szertart�sokat.

4. A k�vetkez� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti a szertart�st. Ha a v�leg�ny vagy a menyasszony m�s egyh�zk�zs�gb�l val�, �rtes�tend� az illet� lelk�szi hivatal, a szertart�s kihirdet�se v�gett.

5. Vegyes h�zass�g eset�ben ig�nybe vehet� mindk�t felekezet szertart�sa.

6. A h�zass�g meg�ld�st, ha mindk�t f�l unit�rius, semmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt nem szabad megism�telni.

II. 5. H�ZASS�GI JUBILEUM

1. �nek. (199. sz. egy versszak).

2. El�foh�sz.

3. Textus-felv�tel.

4. Alkalmi besz�d.

5. A lelk�sz a besz�d befejez�se ut�n a k�vetkez� felh�v�st int�zi a h�zasp�rhoz: "Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�laad�s szavait: "�n ... ... h�l�t adok Istennek, gondvisel� Aty�mnak, hogy ..... �vvel ezel�tt hitvest�rsat �s gyermekeimnek �desany�t/�desap�t adott f�rjem/feles�gem ..... ..... szem�ly�ben. K�sz�n�m az er�t, amelyet �ltala adott; a h�s�get, amelyet benne megtapasztaltam; a hitet, amelyet � t�pl�lt bennem �s a szeretetet, amely �ltal �let�nk c�lt �s �rtelmet nyert. Fogadom, hogy ezut�n is h� t�rsa leszek �r�mben �s b�natban, eg�szs�gben �s betegs�gben egyar�nt, sz�vem utols� dobban�s�ig. �men."

6. Ima.

7. Miaty�nk.

8. �ld�s.

9. Z�r��nek.

II. 6. TEMET�S

A. A h�zn�l

Abban az esetben ha a szertart�st a templomban v�gzik.

1. Egyh�zi �nek.

2. R�vid ima..

3. �nek, majd ut�na a temet�si menet megalakul�sa.

4. Temet�si menet a templomig, k�zben �nek.

B. Templomban vagy h�zn�l

1. Kezd��nek. (9, 10, 12, 22. sz.)

2. Derekas �nek. (57, 58, 59, 189, 199, 279. sz.)

3. Ima.

4. Miaty�nk.

5. K�z�nek. (197, 198, 303. sz.)

6. Textus-felv�tel: "Gy�szol� gy�lekezet, kedves testv�reim. Temet�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� ........ a k�vetkez�k�ppen...........

7. Temet�si besz�d. Id�tartama 20-25 perc.

8. Ut�ima.

9. B�cs�ztat�. A hozz�tartoz�k kifejezett k�v�ns�g�ra (csak pr�za lehet). Elvi szempont hogy az �l�k b�cs�znak a halott�l.

10. �ld�s.

11. Z�r��nek. (304, 296 sz.)

C. Temet�i k�poln�ban

1. El�foh�sz.

2. Egyh�zi �nek. (199.sz., egy versszak).

3. Textus-felv�tel.

4. Temet�si besz�d. Id�tartama 15-20perc.

5. Ima

6. Miaty�nk.

7. B�cs�ztat�.

8. �ld�s.

9. Z�r��nek. (57. sz. v�gig).

D. A s�rn�l

1. Bibliaolvas�s.

2. Besz�d fejezze ki a hal�llal �s �r�k�lettel kapcsolatos hitfelfog�sunkat, id�tartama 5 perc.

3. Miaty�nk.

4. �nek ( a hantol�s alatt).

5. �ld�s ( a hantol�s befejez�se ut�n).

A s�rn�l v�gzett szertart�s a helyi szok�s szerint a hantol�s el�tt vagy ut�na t�rt�nik. A lelk�sz csak a hantol�s ut�n fejezheti be a szertart�st �s hagyhatja el a s�rt.

E. A temet�ssel kapcsolatos szempontok

1. A hal�leset bejelent�se megfelel� k�rd��v ill. bejelent� lap seg�ts�g�vel t�rt�nik.

2. Harangoz�s a helyi szok�s szerint.

3. Az anyagi k�rd�sek int�z�se a gondnokra tartozik.

4. A temet�st megel�z� virraszt�son, ahol ez szok�sban van, a lelk�sz ne vegyen r�szt, az egyh�zi �nekek �nekl�s�t az �nekvez�r vagy a megb�zott egyh�ztag vezesse. Az egyh�zk�zs�g el�lj�r�s�ga hasson oda, hogy a virraszt�s jelleg�vel nem egyez� mozzanatok (iv�s, k�rty�z�s stb.) maradjanak el.

5. A temet�s ideje a helyi szok�s szerint.

6. A temet�si szertart�s csak lez�rt kopors�val t�rt�nik.

7. A templomb�l val� temet�s eset�n a kopors� a portikusban helyezend� el.

8. N�pszer�s�teni kell az egyh�zk�zs�g jav�ra t�rt�n� koszor�megv�lt�st.

9. A toroz�s, mint vall�sunkkal meg nem egyez� szok�s, a Szervezeti Szab�lyzat �rtelm�ben mell�zend�.

10. A k�vetkez� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti a szertart�st.III. ALKALMI ISTENTISZTELETEK

III. 1. KAR�CSONY ESTI ISTENTISZTELET

1. Az istentisztelet rendje azonos a h�tk�znapi istentisztelet rendj�vel. Bibliaolvas�s k�telez�en a Luk�cs 2,1-20 �s M�t� 2,1-12.

2. �nek.

3. Kar�csonyfa-gyerty�k meggy�jt�sa.

4. Kar�csonyi �nekek, versek �s �nekkari vagy zenesz�mok, tetsz�s szerinti �ssze�ll�t�sban.

5. R�vid z�r� besz�d.

6. Z�r��nek. A kar�csonyi aj�nd�kcsomagok a z�r��nek ut�n osztand�k ki, hogy ne zavarjuk meg az istentiszteletet.

7. Ezt k�vet�en m�g egy alkalmi kar�csonyi �nek �nekelhet� (Csendes �j).

III. 2. NAGYP�NTEKI ISTENTISZTELET

A. d�lel�tt: rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

B. d�lut�n vagy este, a helyi szok�s szerint. Az istentisztelet rendje:

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Passi� (egy�ni el�ad�s vagy �nekkar).

4. Ima.

5. Miaty�nk.

6. Csendes ima.

7. �ld�s.

8. Z�r��nek.

III. 3. ANY�KNAPI ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s , �nekkari �s zenesz�mok, egy�ni �nekek, any�knapi �s alkalmi vall�sos versek.

3. Z�r��nek.

III. 4. REFORM�CI�I ISTENTISZTELET

Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

III. 5. HALOTTAKNAPI ISTENTISZTELET

Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

III. 6. D�VID FERENC EML�KISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

2. Kieg�sz�t� r�sz: �nekkari sz�mok, zenesz�mok, egy�ni �nekek, alkalmi vall�sos versek, el�ad�s D�vid Ferenc �let�r�l �s munk�ss�g�r�l.

3. Z�r��nek.

III. 7. J�TEV�K EML�KISTENTISZTELETE

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s a j�tev�k eml�k�r�l (lehet egy szem�lyr�l is), �nekkari �s zenesz�mok, egy�ni �nekek, megfelel� vall�sos versek.

3. Z�r��nek.

III. 8. SZERETETVEND�GS�GI ISTENTISZTELET

1. El�foh�sz. (l�sd a h�tk�znapi istentiszteletet)

2. �nek (lehet�s�g szerint derekas �nek).

3. Bibliaolvas�s.

4. Bibliamagyar�zat.

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. A t�nyleges szeretetvend�gs�g lezajl�sa.

8. �ld�s.

9. Z�r��nek.

A szeretetvend�gs�ggel kapcsolatos szempontok

1. A szeretetvend�gs�g (agap�), mint az �skereszt�nys�g jelent�s vall�sos cselekm�nye, evang�liumi alapon �ll� unit�rius istentiszteleti rend�nk szerves r�sze, amelynek keret�ben helyet kaphatnak a vall�sos �s az egyh�zi �let, egyh�zt�rt�nelem t�rgyk�r�t fel�lel� el�ad�sok is.

2. A szeretetvend�gs�g szerves r�sz�t k�pezi a h�vek adom�ny�b�l sz�rmaz� t�szta �s a tea k�z�s elfogyaszt�sa is. A tea elk�sz�t�s�n�l szeszes italt nem szabad haszn�lni.

3. A szeretetvend�gs�g a h�vek k�z�ss�gi tudat�nak �s egym�s ir�nti szeretet�nek fejleszt�s�re �s ezen kereszt�l a szekt�k egyh�z- �s t�rsadalomellenes munk�j�nak megf�kez�s�re ir�nyul.

4. A szeretetvend�gs�g id�pontja vas�rnap d�lut�n a helyi szok�s szerint.

III. 9. LELK�SZAVAT�SI ISTENTISZTELET

A. Zsinati f�tan�csi �l�s

Az Egyh�zi K�pvisel� Tan�cs el�ad�ja el�terjeszti a Tan�cs jelent�s�t a Zsinati F�tan�cs istentisztelet�nek keret�ben tartand� lelk�szavat�sr�l.

B. Lelk�szavat�si istentisztelet �s szertart�s

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet a meg�llap�tott rend szerint a szolg�lattev� sz�sz�kr�l val� lej�vetel�ig.

2. �nek. (193.sz.)

3. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� felolvassa a felavatand� lelk�szek n�vsor�t kinevez�s�k sorrendj�ben, akik nev�k hallat�ra fel�llnak.

4. P�sp�k az �rasztala mell�l a k�vetkez� k�rd�seket int�zi a felavatand� lelk�szekhez:

a) K�szek vagytok-e az unit�rius lelk�szi hivat�s v�llal�s�ra, Isten �s ember szolg�lat�ra? K�SZEK VAGYUNK!

b) Fogadj�tok-e, hogy J�zus evang�lium�n alapul� unit�rius kereszt�ny vall�sunk hitelveit megtartj�tok �s hirdetitek, h�veiteket is vall�sos �s erk�lcs�s �letre vezetitek, anyaszentegyh�zunk �p�l�s�re �s Istenorsz�ga megval�sul�s�ra? FOGADJUK!

c) K�szek vagytok-e fogad�st�teleteket a lelk�szi esk� let�tel�vel megpecs�telni? K�SZEK VAGYUNK!

5. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� beveszi az esk�t.

6. Esk�t�tel ut�n az esperesek, teol�giai tan�rok �s felk�rt lelk�szek a felavatand�k fej�re teszik kez�ket �s egy-egy bibliai id�zetet mondanak. Ezut�n - a k�zr�t�tel alatt - a p�sp�k Isten �ld�s�t k�ri a felavatott lelk�szekre.

7. Ezt k�vet�en a f�jegyz� kinyitja a felavatott lelk�szek anyak�nyv�t �s felh�vja �ket, hogy kinevez�s�k sorrendj�ben �rj�k be nev�ket.

8. P�sp�k �tadja a lelk�szi oklevelet egy-egy bibliai mond�s k�s�ret�ben.

9. A felavatott lelk�szek egyike k�sz�netet mond a Zsinati F�tan�csnak.

10. Z�r��nek. (199. vagy 214. sz.)

III. 10. P�SP�KBEIKTAT� ISTENTISZTELET

E.K.Tan�cs el�ad�ja, utalva a p�sp�kv�laszt� Zsinati F�tan�cs hat�rozat�ra, bejelenti, hogy ................-t p�sp�kk� v�lasztott�k, az �nnep�lyes beiktat�sra minden el�k�sz�let megt�rt�nt. F�gondnok-eln�k felh�vja a Zsinati F�tan�cs tagjait, hogy a p�sp�kbeiktat� istentiszteletre vonuljanak a templomba.

Az istentisztelet �s szertart�s rendje

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Ima.

4. Miaty�nk.

5. �nek (egy versszak).

6. F�gondnok-eln�k felolvassa a p�sp�kv�laszt� Zsinati F�tan�cs hat�rozat�t. Felk�ri a f�jegyz�t �s az espereseket, hogy a beiktat�si szertart�st v�gezz�k el.

7. Az �rasztala mellett a f�jegyz� �s az esperesek jobb kez�knek a p�sp�k fej�re t�tel�vel egy-egy bibliai id�zet elmond�s�val v�gzik a beiktat�si szertart�st, melyet a f�jegyz� vagy rangid�s esperes �ld�s�val fejez be. (Ez alatt csendes orgonasz�).

8. F�gondnok-eln�k a beiktatott f�p�sztort felk�ri, hogy mint az Unit�rius Egyh�z ......-ik p�sp�ke, foglalja el D�vid Ferenc sz�k�t.

9. �nek (193. sz. mik�zben a p�sp�k felmegy a sz�sz�kre).

10. Ima.

11. Miaty�nk.

12. K�z�nek.

13. Textus-felv�tel.

14. Egyh�zi besz�d.

15. Ut�ima.

16. �ld�s

17. A beiktatott p�sp�k �dv�zl�se.

18. Z�r��nek. (199, 213 vagy 214 sz. ).

III. 11. LELK�SZBEIKTAT� ISTENTISZTELET

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Esperes �s a beiktatand� lelk�sz az �rasztal�hoz vonulnak. Esperes k�sz�nti a gy�lekezetet �s felh�vja a k�ri jegyz�t, hogy olvassa fel a p�sp�ki kinevez�st. Ennek megt�rt�nte ut�n esperes felsz�l�tja a lelk�szt, hogy tartsa meg bek�sz�nt� besz�d�t.

4. �nek (egy versszak, mik�zben a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre).

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. K�z�nek.

8. Textus-felv�tel

9. Egyh�zi besz�d (bek�sz�nt� besz�d).

10. Ut�ima. (ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l).

11. �nek (egy versszak, mik�zben a beiktat�st v�gz� p�sp�k, esperes vagy megb�zottjuk felmegy a sz�sz�kre.)

12. Textus-felv�tel.

13. Beiktat� besz�d.

14. �ld�s.

15. �nek (egy versszak), itt szerepet kaphat az egyh�zk�zs�g �nekkara vagy m�s jelenlev� �nekkar is.

16. Esperes �s az �j lelk�sz meg�llnak a templom piac�n; a tulajdonk�ppeni beiktat�s itt t�rt�nik.

17. Esperes a k�vetkez�ket mondja: "�n, mint a ........ egyh�zk�r esperese, a Szervezeti Szab�lyzatban biztos�tott jogomn�l fogva, ezennel beiktatlak a ........... egyh�zk�zs�g rendes lelk�szi �ll�s�ba. �tadom a templom kulcs�t. Nyisd meg a templom ajtaj�t �s t�rd sz�lesre, hadd j�jj�n minden hiv� ember im�dkozni, megpihenni �s �j er�t nyerni Isten h�z�ban. �tadom a Bibli�t. Hirdesd az evang�liumot, pr�dik�ld �s p�ld�zd a szeretet kett�s j�zusi parancs�t. �tadom a kelyhet. Osszad a kenyeret �s bort, �let�nk �r�k er�forr�s�t, a J�zus asztal�r�l mindazoknak, akik �hezik �s szomj�hozz�k az �ldottabb emberi �letet. �tadom az egyh�zk�zs�g pecs�tj�t. V�gezd a munk�d h�s�ggel �s hivat�studattal, hogy mindenek �kesen �s sz�p rendben legyenek. Az evang�lium szellem�ben l�gy �r�ll�ja �s p�sztora a r�d b�zott gy�lekezetnek Isten �s ember szolg�lat�ban."

18. P�sp�k �dv�zl�se. Ha a p�sp�k jelen van a beiktat� istentiszteleten, sz�sz�ki szolg�lata ut�n az esperes vagy helyettese k�sz�nti, amire a p�sp�k v�laszol. A t�bbi k�sz�nt� kiz�r�lag a beiktatott lelk�szhez int�zend�.

19. A beiktatott lelk�sz �dv�zl�se: a) egyh�zk�zs�g, b) egyh�zk�r, c) egyh�zi f�hat�s�g, d) helybeli felekezetek k�pvisel�i r�sz�r�l. A beiktatott lelk�sz v�laszol valamennyi �dv�zletre, amelyet �ld�ssal fejez be.

20. Z�r��nek.

III. 12. LELK�SZ-KIB�CS�Z� ISTENTISZTELET

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. F�hat�s�gi irat felolvas�sa. Ezt k�vet�en az esperes vagy helyettese felsz�l�tja a lelk�szt a kib�cs�z� szolg�lat megtart�s�ra.

4. �nek (egy versszak, mik�zben a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre).

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. K�z�nek.

8. Textus-felv�tel.

9. Egyh�zi besz�d (kib�cs�z� besz�d).

10. Ut�ima. (ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l).

11. �nek (egy versszak, mik�zben az egyh�zi f�hat�s�g vagy az egyh�zk�r k�pvisel�je felmegy a sz�sz�kre).

12. Textus-felv�tel �s besz�d.

13. �ld�s.

14. �nek (egy versszak vagy egyh�zk�zs�gi �nekkar).

15. Ha a p�sp�k jelen van, az egyh�zk�r esperese k�sz�nti.

16. A kib�cs�z� lelk�sz k�sz�nt�se: a) egyh�zk�zs�g, b) egyh�zk�r, c) egyh�zi f�hat�s�g, d) helybeli felekezetek k�pvisel�i r�sz�r�l. A kib�cs�z� lelk�sz v�lasza, amelyet �ld�ssal fejez be.

17. Z�r��nek.

III. 13. F�TAN�CSI �S ZSINATI ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel, amelyet a p�sp�k �ltal felk�rt szolg�lattev� v�gez.

2. Zsinati F�tan�cs alkalm�val az istentiszteletet �rvacsoraoszt�s eg�sz�ti ki a meg�llap�tott szertart�si rend szerint.

Megjegyz�s: az �nekvez�ri teend�ket a p�sp�k felk�r�se alapj�n v�gzik. A r�sztvev� lelk�szek valamennyien k�telesek pal�stosan megjelenni az istentiszteleten.

III. 14. TEMPLOMAVAT�SI ISTENTISZTELET

A templomavat�st a p�sp�k vagy megb�zottja v�gzi.

A bevonul� p�sp�k�t a gondnok �dv�zli a templom piac�n �s felk�ri a templom felavat�s�ra.

1. Kezd��nek.

2. Derekas �nek.

3. Ima.

4. Miaty�nk.

5. K�z�nek.

6. Textus-felv�tel.

7. Avat� egyh�zi besz�d.

8. Ut�ima.

9. �ld�s.

10. �nek vagy �nekkar.

11. A lelk�sz megfelel� �s r�vid besz�mol�ja a templom jav�t�s�r�l, �p�t�s�r�l.

12. �rvacsorai �nek.

13. �rvacsoraoszt�s a meg�llap�tott rend szerint.

14. Z�r��nek.

III. 15. HARANGAVAT�SI ISTENTISZTELET

Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel. Az egyh�zi besz�d v�g�n a harang megsz�laltat�sa, mik�zben a harangavat� (p�sp�k, esperes, lelk�sz) a k�vetkez� sz�veget mondja, amelyet a gy�lekezet fel�llva hallgat: "�s most sz�laljon meg a harang. Hivogassa az �l�ket, sirassa el a megholtakat, �zze el a veszedelmet. Hirdesse messzezeng� hangon Isten dics�s�g�t, b�kess�get a f�ld�n �s j�akaratot az emberek k�z�tt. �men." (Harang megsz�laltat�sa 1 perc).

�ld�s.

III. 16. ORGONAAVAT�SI ISTENTISZTELET

Sorrendje azonos a harangavat�si istentisztelettel. Az egyh�zi besz�d v�g�n az orgona megsz�laltat�sa, mik�zben az avat� a k�vetkez� k�t�tt sz�veget mondja, melyet a gy�lekezet fel�llva hallgat: "�s most sz�laljon meg az orgona, zeng� hangja mellett sz�rnyaljon az ajkakr�l �s a sz�vekb�l a zsolt�r: �nekeljetek az �rnak �j �neket, v�gan �nekelj az �rnak te eg�sz f�ld. �men." (orgonaj�t�k 1 perc).

�ld�s.

III. 17. H�ZAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. �nek.

2. El�foh�sz. K�tetlen, aj�nlott sz�veg: "A k�, amelyet az �p�t�k megvetettek szegletk�v� lett. Az �rt�l lett ez, csod�latos ez a mi szemeink el�tt. Ez a nap az, amelyet az �r rendelt; �rvendj�nk �s vigadjunk ezen. �, Uram, seg�ts most, �, Uram, adj most j� el�menetelt." (Zsolt 118,22-25) �men!

3. Textus-felv�tel.

4. Alkalmi besz�d.

5. Ima,.

6. Miaty�nk.

7. �ld�s. Aj�nlott sz�veg: "Isten �ld�sa legyen e hajl�kon, hogy lehessen otthona a csal�dnak. Az � b�kess�ge �s szeretete lakozz�k benne �s lak�inak sz�v�ben. �men"

III. 18. S�RK�-, S�REML�K-AVAT�S

1. �nek.

2. El�foh�sz.

3. R�vid megeml�kez�s.

4. Ima.

5. Miaty�nk.

6. �ld�s.

7. �nek.Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Liturgia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 4.51 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|