Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
április 30, 2006 05:09 CDT

A MUE istentiszteleti és szertartásrendje

a lelkészi kar által kidolgozott tervezet

Szerző: . 1675 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak2002. július 5-én a lelkészi kar úgy döntött, hogy megpróbálja egységesíteni a sokféle módon folyó szertartásainkat. 2004. október 8-án befejeztük ezt a munkát. Az eltelt időszakban tartott lelkészi értekezleteinken mindenki elmondta észrevételeit, előadhatta az egyházközségben szokásos szertartási formákat. Igyekeztünk közelíteni az álláspontokat, meglátásokat, elképzeléseket és úgy fogalmazni meg azokat, hogy egy egységesebb képet mutassanak. Természetesen az erdélyi anyaegyház 1999. novemberében, a vargyasi Zsinaton jóváhagyott istentiszteleti és szertartási rendet is figyelembe vettük a helyi szokások mellett más behatásokkal együtt.

További észrevételeket, tapasztalatokat, gyakorlati meglátásokat szívesen várunk

Elfogadta az Egyházi Képviselő Tanács 2004. november 13-án.

I. I S T E N T I S Z T E L E T

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET

a., Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vasárnap 10 vagy 11 órakor /vagy a meghirdetett időpontban/ egy, kettő vagy három harangszó után, ahol van harang egyáltalán.

b., Az istentisztelet rendje

A hívek igyekezzenek a helyüket elfoglalni, és csendben várni az istentisztelet kezdését. /visszatetsző, ha félhangosan beszélgetnek a hívek!/

1. A lelkész egyenesen a szószékre megy.

2. Invokáció-előfohász /a gyülekezet áll/

3. Kezdő ének /ülve/

4. Lekció-bibliaolvasás /ülve/

5. Derekas ének /ülve/. Ha nem túl hosszú, az ének végig énekelendő.

6. Ima /állva/, 5 percnél ne legyen hosszabb.

7. Miatyánk /állva/. A lelkész mondja vagy olvassa: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

8. Közének /állva/

9. Textusfelvétel /állva/. Ajánlott szövege: Istentiszteletre egybegyűlt hívek, kedves testvéreim! Egyházi beszédem alapgondolata írva található a Máté evangéliuma 5. részének 10. versében /vagy verseiben/; Máté evangéliuma 5. részének 10. versében a következők olvashatók: …… A versek megismételhetők, nem mondunk utána Áment-t.

10. Prédikáció /ülve/. Időtartama 20-25 perc.

11. Csendes ima /állva/. Szövege: Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csendben, magunkba szállva. – A lelkész egy „miatyánknyi” idő után Ámen-t mond.

12. Záróima /állva/. Időtartama max. 2 perc. /a hívek közösségi és egyéni életére tekintsen!/

13. Hirdetések /ülve/. Előző heti szertartások, adományozások, a gyülekezeti és egyházi élettel kapcsolatos események ismertetése.

14. Áldáskérés /ülve/. Ajánlott szöveg: a gondviselő Isten áldása, jóra vezérlő ereje és szeretete, legyen és maradjon veletek és szeretteitekkel. Ámen.

/De lehet az ároni vagy salamoni áldás is!/

15. Záróének /ülve/. A lelkész is leül a papi székbe.

16. Kivonulás a helyi szokásoknak megfelelően.

ÜNNEPI ISTENTISZTELET

/KARÁCSONYI, HÚSVÉTI, PÜNKÖSDI, ŐSZI HÁLAADÁSI/

Azonos a rendje a vasárnapi istentisztelettel, kiegészítve az úrvacsorai szertartással.

HÉTKÖZNAPI ISTENTISZTELET

A. REGGELI ISTENTISZTELET

B. ESTI ISTENTISZTELET

Ha van ilyen, a helyi szokásnak megfelelően folyik. Érvényesülnie kell unitárius istentiszteletünk minden jellemző vonása, tartalma, célja.

II. SZERTARTÁSAINK

KERESZTELÉS

a., A szertartás rendje

 1. Ének /308-as vagy más, tartalmilag ide illő énekünk/. Ha templomban történik, a lelkész az úrasztala mellé áll, vele szembe a keresztelendővel kiállnak a keresztszülők, esetleg szülők és más családtagok.
 2. Előfohász. Kötetlen. Lehetséges szöveg: Teremtő és gondviselő Istenünk! Áldd meg e pillanatot, és légy velünk, midőn e keresztelendőt felvesszük egyházunk tagjai közé. Ámen.
 3. Textusfelvétel. Kötött szöveg: Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim! Keresztelési beszédem alapgondolata írva található a …… stb. – A bibliai helyet és textust nem ismételjük meg.
 4. Keresztelési beszéd. Időtartama legtöbb 10 perc. /Beteg gyermeknél a beszéd elmaradhat!/
 5. Ima. Mintegy 2-3 perc.
 6. A keresztség kiszolgáltatása. A lelkész a következőt mondja, miközben a keresztelendő fejére önti a vizet a kehelyből: Én téged N. N. megkeresztellek az egy örök Isten nevében, és felveszlek az unitárius keresztény egyház tagjai közé, Jézus követésére. Ámen.
 7. Miatyánk.
 8. Áldáskérés. Kötetlen szöveg. Lehetséges ajánlat: Isten áldjon meg szép élettel. Növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ámen.

b., A kereszteléssel kapcsolatos szempontok:

 1. Indokolt esetben templomon kívül is kiszolgáltatható a keresztelés.
 2. Időpontja: templomban a záró ének előtt, ünnepen úrvacsoraosztás után. Máshol és más napokon a kért időpontban.
 3. Sajátos helyzetünk miatt nem csak kisgyermeket keresztelünk, mást is!
 4. Következő vasárnap hirdessük ki a szertartást.

KONFORMÁCIÓ

 1. A konfirmáló növendékek a helyi szokás szerint gyülekeznek istentisztelet előtt.
 2. Bevonulás a templomba lelkész és gondnok vezetésével. /Ha van rendkívüli meghívott, az is velük megy, utánuk a szülők, keresztszülők és családtagok./
 3. Öltözetük legyen egységes, alkalomhoz illő, lehetőleg népviselet.
 4. Az úrasztala körül, vagy az első padokban foglalnak helyet.
 5. Istentisztelet. /Lásd a vasárnapi istentiszteleti rendet!/
 6. Hirdetés. Lelkész bejelenti a konfirmációt és az úrvacsoraosztást és orgonajáték közben lejön a szószékről és az úrasztalához megy.
 7. A növendékek névszerinti bemutatása. /a megnevezett feláll, majd leül./
 8. konfirmációi ének: 221. A növendékek állva éneklik.
 9. Ima: a növendékek közösen mondják, de mondhatja egy arra kijelölt is:

Jó Istenünk, szerető édes Atyánk! Szívünk tiszta örömével jöttünk ma szent hajlékodba. Nem most vagyunk itt először, de ezzel az érzéssel még nem imádkoztunk, mint most, amikor először leszünk vendégei a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető úrvacsorának. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, és erőt adtál jó szüleinknek, hogy felnevelhettek. Köszönjük, hogy növelted hitünket, s így nem csak testben, de lélekben is naggyá nőhettünk, és megismerhettük unitárius vallásunk hitelveit és erkölcsi tanításait. Kérünk, érősítsd hitünket, növeld bennünk a szeretet készségét, hogy a megismert igazságok mellett hűséggel kitartsunk és felelőséggel vállaljuk emberi hivatásunkat. Segíts, hogy legyünk méltó követői a názáreti Jézusnak, szerető testvérei embertársainknak, most és mindörökké. Ámen.

 1. A növendékek kikérdezése a kátéból. A 30., 78. és 136. sz. kérdéseket lehetőleg közösen mondják a konfirmálók. Lelkész a növendékeket nevükön szólítja és többször is megkérdezi. Közben konfirmáló énekeket énekelhetnek.
 2. Konfirmációi ének: 220. /állnak a növendékek/
 3. Fogadalomtétel. Szívre tett kézzel a konfirmálók válaszolnak a következő kérdésekre:

Hiszed-e, hogy Isten a világmindenség teremtője, az emberiség gondviselő Atyja, egy Isten?

H i s z e m é s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy bölcs akarata az embert a jóság, igazság és szeretet megvalósítására és megélésére hívta el?

H i s z e m é s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy Jézus Istennek tökéletes gyermeke, tanítása számunkra út, igazság és élet?

H i s z e m é s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy az ember Isten lelkétől vezérelve, Jézus példaadása nyomán hozzájárulhat Istenországa megvalósításához?

H i s z e m é s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy unitárius kereszténységed, amely történelme folyamán nagy áldozatokat hozott és kimagasló eredményeket ért el, tisztán hirdeti Jézus evangéliumát, az Isten- és emberszeretet vallását, s életünk végcélját, a tökéletességet?

H i s z e m é s v a l l o m .

Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, Jézus tanításához és unitárius egyházadhoz mindhalálig hű maradsz?

Í g é r e m é s f o g a d o m .

Kész vagy-e fogadalmadat az úrvacsora vételével megpecsételni?

K é s z v a g y o k .

 1. Úrvacsorai ének, melyet együtt énekelnek a gyülekezettel a növendékek.
 2. Úrvacsorai beszéd és úrvacsora kiosztása a megállapított rend szerint. A szülők, keresztszülők, hozzátartozók, sőt a gyülekezet is vehet úrvacsorát.

 1. Ima. A növendékek lehetőleg mondják közösen, de kijelölt is mondhatja.

Jó Istenünk, szerető Atyánk! Hálás gyermeki szívvel köszönjük meg ez áldott alkalmat, midőn színed előtt és a gyülekezet közösségében hitünkről vallást tettünk, s az úrvacsora vétele által elköteleztük magunkat Isten és embertársaink szeretetére és szolgálatára. Engedd, hogy ezt az érzést, amellyel most tele a szívünk, vihessük magunkkal ki az életbe és otthonainkba, hogy legyen erőforrás számunkra. Éljünk az értelem tisztáságával, a hit hűségével és a szeretet felelősségével. Légy útmutatónk, állj mellénk, ha a jóban ingadoznánk, segélj, ha erőnk elhagyna. Tarts meg minket a te szeretetedben, unitárius vallásunk és egyházunk iránti hűségben. Áldásod legyen hitünk megvallásán és egész életünkön, most és mindörökké. Ámen.

 1. Konfirmációi ének: 222. /a növendékek állnak./
 2. Egyháztaggá fogadás. Ajánlott szövege:

Unitárius vallásunkról elhangzott bizonyságtevésetek alapján, melyet az úrvacsora vételével megerősítettetek, befogadlak titeket az Unitárius Egyház ………-i egyházközségének tagjai közé. Megismertétek egyházunk múltját, legyetek méltók elődeink szellemi örökségére, cselekvő munkatársai a gyülekezetnek; előttetek a jövő, legyetek hűséges hordozói és továbbfolytatói hit- és életfelfogásunknak, Isten és ember szolgálatában. Ámen. /közben halk zene./

 1. Emléklapok kiosztása. A konfirmációi anyakönyv aláírása után, a növendékek megkapják az emléklapokat a lelkésztől egy-egy bibliai vers kíséretében.
 2. A lelkész megáldja a növendékeket. A konfirmálók ezalatt fél térdre ereszkednek, a lelkész fejükre teszi a kezét.
 3. Üdvözlések. Először a gondnok üdvözli a növendékeket. A növendékek átadják az egyházközségnek ajándékukat. Kisebb, majd nagyobb növendék köszönti a konfirmálókat. A konfirmálók köszöntik az egyházközség vezetőségét, a szülőket, keresztszülőket, a kisebb hittanosokat, stb.
 4. Záróének. Lehetnek Himnuszaink is.

ÚRVACSORA

a., Az úrvacsora előkészítése

 1. Az úrvacsoraosztást megelőző vasárnap a lelkész kihirdeti az úrvacsorát /szórványhíveknek elküldi a meghívót a pontos idővel és helymegjelöléssel/:

Jelentem a gyülekezetnek, hogy mához nyolcad napra …… ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítjük, s arra a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyeket, kenyeret és bort teszünk. A nagyhét folyamán készüljünk az úrasztalához bűnbánó lélekkel, keresztényi alázattal, hogy annak méltó vendégei lehessünk. /ha van nagyheti áhítat, azt is mondjuk /

 1. Ha nagyheti áhítat van szokásban, azt annak megfelelően kell elvégezni.
 2. Az ünnepi istentisztelet után a lelkész kihirdet minden más eseményt az egyházközségi élettel kapcsolatosan, utána hív úrvacsora osztásra:

Amint azt hirdettük …… ünnepe alkalmából az úrasztalát megterítettük, s arra a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyeket, kenyeret és bort tettünk. Kérem híveinket, készüljenek és járuljanak az úrasztalához őszinte lelki számvetéssel és keresztényi alázattal. Jelen alkalomra az úrvacsorai kenyeret és bort X. Y. adományozta. – Lelkész elmondja azt is, ha valaki úrvacsorai megváltás címen adományt tett, és megköszöni néhány mondatban az adományokat.

b., Az úrvacsora rendje

 1. Úrvacsorai ének /1 versszak/. A lelkész az úrasztala mellett végzi a szertartást. A gyülekezet ül.
 2. Textusfelvétel. Szövege a következő: Kedves testvéreim! Úrvacsorai beszédem alapgondolata írva található a ……, a következőképpen: …… - Nem ismételjük meg sem a helyet, sem a szöveget. Textusfelvétel előtt nincs előfohász.
 3. Úrvacsorai beszéd. Időtartama max. 10 perc.
 4. Ima. /a gyülekezet áll/
 5. Miatyánk

A gyülekezet tagjai a helyi szokás szerint kiállnak az úrasztala köré. Először a szolgálattevők vesznek úrvacsorát. Lelkész a helyi szokás szerint törli a kelyhet. Ha a közgyűlés úgy határozott, akkor kispoharas kiosztást is lehet végezni. Több csoportos úrvacsoravétel esetén, minden csoport után a lelkész bibliai idézettel kezdődő rövid imát mond. Úrvacsoraosztás után a lelkész visszatakarja az úrasztalát. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szereztetési textus hangozzon el a kenyér és a bor kiosztása előtt. /Helyenként a szolgálattevők, főleg a lelkész a végén vesz úrvacsorát!/ A megmaradt jegyeket tilos a templomban, imateremben elfogyasztani!

 1. Záróima. /áll a gyülekezet/ - Legyen hálaadó jellegű!
 2. Áldáskérés. Mintaszöveg: Végezetül testvéreim, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek és békességben éljetek. A békesség és szeretet Istene legyen veletek. Ámen.
 3. Záróének. Ajánlott helyette a Himnuszok eléneklése.

c., Az úrvacsorával kapcsolatos szempontok

1. Úrvacsoraosztás mindig ünnepek első napján történik, de igény szerint más alkalommal is kiszolgáltatható az ünnepek alatt.

2. Kívánatos, hogy a gyülekezet is énekelje az úrvacsorai énekeket az úrvacsoraosztás alatt is.

3. Úrvacsorát konfirmált ember vehet. De ha más tér be erre az alkalomra, azt sem szabad elutasítani, legyen bármilyen hitű vagy meggyőződésű. A meg nem konfirmált unitárius figyelmeztetni kell alkalomadtán elmulasztott kötelességére, de kihagyni megszégyenítő lenne számára.

4. Az úrvacsorai kenyeret ima után a lelkész vágja fel. Szórványban rábízható ez a gondnokra. Az úrasztala megterítésében a helyi szokás szerint vehet részt a lelkész hitvese, gondnok, egyházfi, stb. Vigyázni kell a terítők és kelyhek tisztaságára.

5. A megmaradt jegyekből elfogyasztás előtt félre kell tenni a betegek és idősek /otthon vagy idősek otthonában meglátogatandó/ számára a részüket.

BETEGEK ÚRVACSORÁJA

1. Lelkész bejelentésére a nagyhét folyamán a hozzátartozók jelentsék be az úrvacsorát venni szándékozó betegek igényét.

2. Az úrvacsora kiszolgáltatása teljesen a körülményekhez alkalmazva kell történjen, tekintettel a beteg állapotára, a jelenlevőkre, stb.

3. A lelkészt kísérje el a gondnoka, vagy egyházfia, vagy akár a hitvese is.

4. A jelenlévőknek is fel kell kínálni az úrvacsorát ráerőltetés nélkül.

5. Betegeknek és időseknek az év bármely napján ki lehet szolgálni az úrvacsorát.

6. Beteggel, időssel hiterősítő az együttimádkozás és éneklés.

HÁZASSÁGKÖTÉS MEGÁLDÁSA

a., A szertartás rendje

 1. Egyházi ének. /224., 185., 195., stb./
 2. Előfohász. Ajánlott: Mutasd meg, Uram, nekünk a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban, és tiszta szívvel tiszteljünk Téged. Ámen.
 3. Textusfelvétel: Kedves ifjú pár, kedves testvéreim! Esketési beszédem alapgondolata írva található a ……, a következőképpen: …… - A bibliai helyet és szöveget nem ismételjük meg. Ámen sincs a szöveg után.
 4. Esketési beszéd. Időtartama mintegy 10-15 perc.
 5. A beszéd után a lelkész így szól a házasulandókhoz:

Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hűségfogadalmat:

Én N. N. esküszöm az egy örök Istenre, hogy X. Y.-t, kinek jobb kezét jobb kezemben tartom, mint törvényes hitvestársamat, hű és igaz szeretettel kívánom boldogítani. Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom. Vele élek, örvendek, tűrök és szenvedek holtomiglan vagy holtáiglan. Isten engem úgy segéljen. – Az Ámen-t csak a lelkész mondja. A nő a leánykori nevét mondja.

 1. Ima.
 2. Miatyánk.
 3. Áldáskérés. Ajánlott szöveg: Isten áldása legyen e házasságkötésen. Legyetek jó egészségben, egyetértésben és békességben éljetek. A szeretet és békesség Istene legyen veletek. Ámen.
 4. Záróének. /az alkalomnak megfelelő/.

b., A házasságkötés megáldásával kapcsolatos szempontok

 1. Csak a törvényesen megkötött és igazolt házasságot lehet megáldani.
 2. A szertartás helye a templom legyen lehetőleg, de nem zárkózunk el a házasulandók igényétől. A szertartás rendjét igyekezni kell megtartani.
 3. A szertartás bejelentésénél tisztázni kell olyan dolgokat, mint például a keresztelés, konfirmálás megtörténtét, a vallási hovatartozást. Egyik sem lehet kizáró ok, de a házasulandókat fel kell világosítani egyházunk hitfelfogásáról a házassági megáldást, a családot, a gyermekáldást illetően. Nem alkalmazhatunk semmiféle kirekesztő vagy elijesztő módszert.
 4. Más felekezetű esetében, ha nem a mi esküformánk szerint kíván fogadalmat tenni, lehet használni a saját egyháza, vallása esküformáját. Ha a más vallású igényli a saját lelkésze szertartását, ez is megengedhető.
 5. A többi szartartáshoz hasonlóan, ezt is ki kell hirdetni a következő vasárnapi istentiszteleten.
 6. A rengeteg sok helyi szokás, a hagyományok tömkelege miatt, bejelentéskor tisztázni kell ezeket, hogy ne legyen kellemetlen meglepetés. /a bevonulás, milyen zenére, kiállás az úrasztalához, kik állnak ki, más mond köszöntőt, az anyakönyv aláírása, emléktárgy vagy –lap átadása, stb./

HÁZASSÁGI JUBILEUM

 1. Ének. /alkalomhoz illő/
 2. Előfohász.
 3. Textusfelvétel.
 4. Alkalmi beszéd.
 5. lelkész felhívja a jubilálókat:

Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hálaadás szavait:

Én N. N. hálát adok Istennek, gondviselő Atyámnak, hogy … évvel ezelőtt hitvestársat és gyermekeimnek édesanyát/édesapát adott férjem/feleségem X. Y. személyében. Köszönöm az erőt, amelyet általa adott; a hűséget, amelyet benne megtapasztaltam; a hitet, amelyet ő táplált bennem és a szeretet, amely által életünk célt és értelmet nyert. Fogadom, hogy ezután is hű társa leszek örömben és bánatban, egészségben és betegségben egyaránt, szívem utolsó dobbanásáig. Ámen.

 1. Ima.
 2. Miatyánk.
 3. Áldás.
 4. Záróének.

TEMETÉS

a., Templomban

 1. Kezdőének. /9., 10., 12., 22./
 2. Derekas ének. /57., 58., 59., 189., 199., stb./
 3. Ima.
 4. Miatyánk.
 5. Közének. /303./
 6. Textusfelvétel: Gyászoló család, végtisztességet tevő gyülekezet! Temetési beszédem alapgondolata írva található a ……, a következőképpen: …… - A bibliai helyet és szöveget nem ismételjük meg.
 7. Temetési beszéd. Időtartama 20-25 perc.
 8. Utóima.
 9. Búcsúztató: a hozzátartozók kívánsága szerint. /lehetőleg csak próza!/ Elvi szempont: az élők búcsúznak az elhunyttól.
 10. Áldás.
 11. Záróének. /304., 296. sz./

b., Temetői kápolnában

1. Előfohász.

 1. Egyházi ének. /199./
 2. Textusfelvétel. /lásd fennebb/
 3. Temetési beszéd. Időtartama 15-20 perc.
 4. Miatyánk.
 5. Búcsúztató. /ha az idő korlátozott, akkor a sírnál kerül sor erre./
 6. Áldás.
 7. Záróének. /57./

c., A sírnál

 1. Ének. /helyi szokás: úton is lehet énekelni/
 2. Bibliaolvasás.
 3. Miatyánk
 4. Ének.
 5. Ezt követően a lelkész így szól:

Valljuk meg a halál felett is diadalmaskodó unitárius hitünket:

Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében és gondviselő Atyánkban.

Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben.

Hiszem a szentlelket.

Hiszek az Unitárius Keresztény Anyaszentegyház hivatásában.

Hiszem a bűnbocsánatot és az örökéletet. Ámen.

 1. Ének. /hantolás alatt/
 2. Áldás. /a hantolás és a koszorúk elhelyezése után/

A lelkész csak a hantolás befejezése után hagyhatja el a sírt.

d., A temetéssel kapcsolatos szempontok

1. A haláleset bejelentése a hivatalos okmányok alapján történik.

 1. Harangozás /ha van harang/ a helyi szokások szerint történik.
 2. Az anyagi kérdések intézése az egyházközség törvényei szerint folyik.
 3. Szertartás csak lezárt koporsó mellett történik.
 4. Virrasztás, ha van, komolysággal, a rossz szokások kiiktatásával folyik.
 5. A temetés ideje a helyi szokás szerint, vagy megegyezés alapján.
 6. Népszerűsíteni kell a koszorúmegváltás bevezetését.
 7. A torozás visszaszorítandó, de erőszakkal tiltani nem szabad.
 8. A koporsót a templomban a szokásoknak megfelelően helyezik el: portikus, vagy templom piaca /attól függően, hogy kinek van a temetése!/
 9. A szertartás a következő vasárnap kihirdetendő. Emlékistentisztelet is tartható a hozzátartozók kérésére.

III. A L K A L M I I S T E N T I S Z T E L E T

KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET

 1. Figyelembe véve a lehetőségeket, nem feltétlenül Szenteste kell tartani a karácsonyfa ünnepélyt.
 2. Az istentisztelet rendje foglalja magába mindenképpen a karácsonyi történet felolvasását.
 3. Karácsonyi énekek, énekeskönyvünk alkalmi énekei, alkalomhoz illő versek, énekkari, vagy zeneszámok, pásztorjátékok, betlehemezések tetszés szerinti összeállításban szerepeljenek az este műsorában.
 4. A karácsonyi ajándékcsomagok, jutalmak, segélyek kiosztása az istentiszteleti rész záróénekének elhangzása után javasolt, hogy ne zavarja az istentisztelet menetét, áhítatát.
 5. Felhasználható és felhasználandó a vidékre jellemző, karácsonyi tartalma mellett vallásos értékeket hordozó szokások bevitele a műsorokba.

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET

1. Délelőtt rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. Ahol ez szokásban van, és megoldható, a Passiót elő kell adni.

 1. Délután vagy este, helyi szokás szerint szintén a fenti alkalmazható:
  1. Kezdőének
  2. Derekas ének /egy szakasz/
  3. P A S S I Ó /egyéni vagy énekkari előadásban/
  4. Ima.
  5. Miatyánk.
  6. Áldás.
  7. Záróének.

ANYÁK NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kiegészítő rész: előadás, énekkari vagy zeneszámok, szólóénekek, anyáknapi vallásos versek. Felhasználható és ajánlott is minden helyi szokás az édesanyák ünneplésével /templomi ünneplésével!/ kapcsolatosan.
 3. Áldás.
 4. Záróének.

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI ISTENTISZTELET

 1. Ha nem ment feledésbe, és megtartják, akkor vasárnapi istentiszteleti rend szerint történik, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Törekedni kell az ökumenikus megemlékezések bevezetésére, vendéglelkészek meghívására. Alkalomszerű versek, énekek, próza is elhangozhatnak.

HALOTTAK NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Alkalomszerű versek, énekek és próza beiktatása lélekemelő hatású lehet.

DÁVID FERENC EMLÉK-ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kiegészítő rész: Énekkari vagy zeneszámok, egyéni énekek, versek, próza, előadás Dávid Ferenc életéről és munkásságáról.
 3. Záróének.

SZILVESZTER ESTI /ÓÉVI/ ISTENTISZTELET

1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval. Éjfélkor tartott istentiszteletkor szép az éjféli harangozás; mind az esti mind pedig az éjféli istentisztelet végén felemelő a Himnuszok éneklése.

ÚJESZTENDEI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kívánatos ez ünnepi alkalommal az előző évi anyakönyvi bejegyzéseinek, az egyházközségi eseményeknek és az adományoknak rövid ismertetése.
 3. Záróének helyett Himnuszaink éneklése ajánlott.

JÓTEVŐK EMLÉK-ISTENTISZTELETE

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és prédikációval.
 2. Kiegészítő rész: előadás a jótevők életéről /lehet egy személyről is/, az alapítvány megszületéséről, működéséről, díjazásokról, segélyezésekről. Énekes, verses, prózai műsorszámokkal lehet gazdagítani az alkalmat.
 3. Záróének.

SZERETETVENDÉGSÉGI ISTENTISZTELET

 1. Előfohász. /lásd a hétköznapi istentiszteleteknél/.
 2. Ének. /lehetőség szerint derekas ének/.
 3. Bibliaolvasás.
 4. Bibliamagyarázat.
 5. Ima.
 6. Miatyánk
 7. Áldás.
 8. Záróének.

A szeretetvendégséggel kapcsolatos szempontok

 1. A szeretetvendégség /agapé/, mint az őskereszténység jelentős, összetartozást erősítő, jelentős vallásos cselekménye, evangéliumi alapon álló unitárius istentiszteleti rendünk szerves része, amelynek keretében helyet kapnak a vallásos és az egyházi élet, egyháztörténelem tárgykörét felölelő előadások is. A szeretetvendégség bár nem helyettesíti az istentiszteletet, sokszor hatásában eredményesebb lehet lelki-szellemi vonatkozásban is.
 2. A szeretetvendégség szerves részét képezi a hívek mindennemű adománya, tészták, sütemények, italok /üdítők, tea/, közös elfogyasztása. Ha gyermek istentisztelettel egybekötött, de lehet felnőtteknél is, tombolázással lehet gazdagítani az együttlétet. Műsorszámokat is lehet beiktatni, de ne legyen hosszú, hogy lehessen kötetlenül beszélgetni, hiszen ez az elsődleges szempont a szeretetvendégségen.
 3. A szeretetvendégség időpontja és helye minden elképzelhető alkalom és hely, ami nem megy a vallásos tartalom rovására.
 4. A szeretetvendégség olyan alkalom kell legyen, ahol meg tudjuk ismertetni minél jobban magunkat. Ezért jó, vendéglelkészeket, más vallású előadókat meghívni, és híveinket kérni, hogy hozzák el ismerőseiket, barátaikat.
 5. A szeretetvendégség fontosságát nem elég hangsúlyozni. Szekularizálódó világunkban, esetünkben pedig a nagyon szétszórtság indokolja, hogy minél több alkalommal éljünk ezzel a lehetőséggel. Meg kell találni más és más formáját az ilyen összejöveteleknek: névnapok, születésnapok alkalmával való összejövetel, egyszerre konfirmáltak összejövetele, házassági évfordulók közös megünneplése, egy helyről, vidékről elszármazottak találkozója, stb.

LELKÉSZSZENTELÉSI ISTENTISZTELET

a. Zsinati ülés

Az Egyházi Képviselő Tanács előadója előterjeszti a Tanács jelentését a Zsinat istentiszteletének keretében tartandó lelkészszentelésről.

b. Lelkészszentelési istentisztelet és szertartás.

1. Rendes vasárnapi istentisztelet a megállapított rend szerint a szolgálattevő szószékről való lejöveteléig.

2. Ének /193. sz. vagy más alkalomszerű énekünk/.

3. Lelkészszentelési beszéd.

4. Püspök felhívására főjegyző felolvassa a felszentelendő lelkészek névsorát kinevezésük sorrendjében, akik nevük hallatára helyükről felállnak.

5. Püspök az úrasztala mellől a következő kérdéseket intézi hozzájuk:

Készek vagytok-e az unitárius lelkészi hivatás vállalására, Isten és ember szolgálatára?

K é s z e k v a g y u n k.

Fogadjátok-e, hogy Jézus evangéliumán alapuló unitárius keresztény vallásunk hitelveit megtartjátok és hirdetitek, híveiteket is vallásos és erkölcsös életre vezetitek, anyaszentegyházunk épülésére és Istenországa magvalósulására?

F o g a d j u k.

Készek vagytok-e fogadástételeteket a lelkészi eskü letételével megpecsételni?

K é s z e k v a g y u n k.

6. Püspök felhívására főjegyző beveszi az esküt:

Én N. N. esküszöm az egy örök Istenre, hogy lelkészi tisztségemben híven és lelkiismeretesen járok el. Vallásomat és egyházamat hűséggel szolgálom. A jézusi evangéliumot az unitárius vallás hitelvei szellemében, értelmi és lelkiismereti meggyőződésem szerint hirdetem és tanítom. Az Unitárius Anyaszentegyház előrehaladásáért mindent megteszek, semmit el nem mulasztok és semminemű terhes szolgálatot ki nem kerülök. Az egyházi törvényeknek és elöljáróimnak az Egyház Alaptörvénye szerint vonakodás nélkül engedelmeskedem. Minden erőmből arra törekszem, hogy példaadó életemmel, Isten és ember szolgálatával egyházamat és Istenországát építhessem. Isten engem úgy segéljen, és úgy adja lelkem üdvösségét. Ámen.

7. Eskütétel után a püspök, főjegyző és felkért lelkészek a felszentelendők fejére teszik kezüket, és egy-egy bibliai idézetet mondanak. Ezután – a kézrátétel alatt – a püspök Isten áldását kéri a felszentelt lelkészekre.

8. A főjegyző kinyitja a felszentelt lelkészek anyakönyvét, és felhívja őket, hogy kinevezésük sorrendjében írják be nevüket.

9. Püspök átadja a felszentelési oklevelet egy-egy bibliai mondás kíséretében.

10. A felszentelt lelkészek egyike köszönetet mond a Zsinatnak.

11. Ajándékozások, esetleges üdvözlések, köszöntések.

12. A gyülekezet áldással való elbocsátása.

13. Záróének. /199., 214., Himnuszaink/.

PÜSPÖKBEIKTATÓ ISTENTISZTELET

 1. Kezdőének.
 2. Derekas ének.
 3. Ima.
 4. Miatyánk.
 5. Ének. /egy szakasz/
 6. Főgondnok-elnök felolvassa a püspökválasztó Zsinat határozatát. Ezt követően felkéri a főjegyzőt és a lelkészeket, hogy a beiktatási szertartást végezzék el.
 7. Az úrasztala mellett a főjegyző és lelkészük jobb kezüknek a püspök fejére tételével /aki ezalatt térdre ereszkedik/, egy-egy bibliai idézet elmondásával végzik a beiktatási szertartást, amelyet a főjegyző vagy rangidős lelkész áldással fejez be.
 8. Főgondnok-elnök a beiktatott főpásztort felkéri, hogy, mint a Magyarországi Unitárius Egyház …-ik püspöke, foglalja el a székét.
 9. Ének /193. sz. egy szakasza, miközben a püspök felmegy a szószékre/.
 10. Ima.
 11. Miatyánk.
 12. Közének.
 13. Textusfelvétel.
 14. Egyházi beszéd.
 15. Utóima.
 16. Áldás.
 17. A beiktatott püspök üdvözlése.
 18. Záróének /199., 213., 214., Himnuszaink/.

LELKÉSZBEIKTATÓ ISTENTISZTELET

 1. Kezdőének.
 2. Derekas ének.
 3. Püspök és beiktatandó lelkész az úrasztalához vonulnak. Püspök köszönti a gyülekezetet, és felhívja a főjegyzőt, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést. Ennek megtörténte után püspök felszólítja a lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntő szolgálatát.
 4. Csendes orgonajáték, miközben a lelkész felmegy a szószékre.
 5. Ima.
 6. Miatyánk.
 7. Közének.
 8. Textusfelvétel.
 9. Egyházi beszéd.
 10. Utóima. /Ezt követően a lelkész lejön a szószékről./
 11. Ének. /egy versszak, miközben a beiktatást végző püspök vagy megbízottja felmegy a szószékre./
 12. Textusfelvétel.
 13. Beiktató beszéd.
 14. Áldás.
 15. Ének /egy szakasz/. Itt szerepelhet énekkar vagy más zene.
 16. Püspök és az új lelkész megállnak a templom piacán, és megkezdik a tulajdonképpeni beiktatást.
 17. Püspök a következőket mondja:

Én, mint a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke, az Egyház Alaptörvényében biztosított jogomnál fogva, ezennel beiktatlak a …… egyházközség rendes lelkészi állásába. Átadom a templom kulcsát. Nyisd meg a templom ajtaját, és tárd szélesre, hadd jöjjön minden hívő ember imádkozni, megpihenni, és új erőt nyerni Isten házában. Átadom a Bibliát. Hirdesd az evangéliumot, prédikáld és példázd életeddel a szeretet kettős jézusi parancsát. Átadom a kelyhet. Osszad a kenyeret és a bort, életünk örök erőforrásait a Jézus asztaláról mindazoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az áldottabb emberi életet. Átadom az egyházközség pecsétjét. Végezd munkád hűséggel és hivatástudattal, hogy mindenek ékesen és szép rendben legyenek. Az evangélium szellemében légy őrállója és pásztora a rád bízott gyülekezetnek Isten és ember szolgálatában.

 1. A püspököt a beiktatott lelkész vagy valaki felkért lelkész, illetve az egyházközségből felkért világi egyháztag üdvözli. A többi üdvözlés, köszöntés kizárólag a beiktatott lelkészhez intézendő.
 2. A lelkészt köszöntheti a főhatóság mellett a lelkészek, az egyháztagok, ifjak, nők, hittanosok, más felekezetek képviselői, helyi hatóságok, stb. Az üdvözölt lelkész válaszol valamennyi köszöntőre, amit áldás követ.
 3. Záróének. /Himnuszaink/

LELKÉSZ-KIBÚCSÚZÓ ISTENTISZTELET

1. Kezdőének.

 1. Derekas ének.
 2. Főhatósági irat felolvasása /áthelyezésről, nyugdíjba vonulásról, stb./. Ezt követően a püspök, vagy főjegyző, vagy megbízott lelkész felszólítja a kibúcsúzó lelkészt, hogy tartsa meg kibúcsúzó szolgálatát a szószékről.
 3. Ének /egy szakasz, miközben a lelkész megy fel a szószékre/.
 4. Ima.
 5. Miatyánk.
 6. Közének.
 7. Textusfelvétel.
 8. Egyházi beszéd.
 9. Csendes ima.
 10. Utóima. /ezt követően lelkész lejön a szószékről./
 11. Ének /egy szakasz, miközben a főhatósági vagy megbízott szónok-lelkész felmegy a szószékre./
 12. Textusfelvétel és beszéd.
 13. Áldás.
 14. Ének /egy szakasz, vagy lehet énekkar vagy más zene/.
 15. A püspököt, ha jelen van, köszönti a lelkész vagy más felkért személy.
 16. A kibúcsúzó lelkészt köszöntik: lásd a beköszöntő 19. pontját.
 17. A kibúcsúzó lelkész válaszol, amit áldással fejez be.
 18. Záróének. /Himnuszaink/

FŐTANÁCSI ÉS ZSINATI ISTENTISZTELET

A Magyarországi Unitárius egyházban nem vált szokássá a Főtanács alkalmával tartott istentisztelet. A Zsinatnak megvan a sajátos tartalma: püspök- vagy lelkészszentelés, és ehhez kapcsolódik az istentisztelet.

TEMPLOM- VAGY IMAHÁZ-SZENTELÉSI ISTENTISZTELET

A templom- vagy imaházszentelést a püspök, vagy megbízottja végzi. A bevonuló püspököt az egyházközség gondnoka üdvözli a templom vagy imaház piacán, és felkéri a templom vagy imaház felszentelésére.

 1. Kezdő ének.
 2. Derekas ének.
 3. Ima.
 4. Miatyánk.
 5. Közének.
 6. Textusfelvétel.
 7. Felszentelő egyházi beszéd.
 8. Utóima.
 9. Áldás.
 10. Ének vagy énekkar.
 11. A lelkész megfelelő és rövid beszámolója a templom vagy imaház javításáról, építéséről.
 12. Úrvacsorai ének.
 13. Úrvacsoraosztás a megállapított rend szerint.
 14. Záróének. /Himnuszaink/

HARANGAVATÁSI ISTENTISZTELET

1. Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

 1. Az egyházi beszéd végén megszólal a felszentelendő harang, miközben a püspök, vagy megbízottja a következőket mondja:

És most szólaljon meg a harang. Hívogassa az élőket, sirassa el a megholtakat, űzze el a veszedelmet. Hirdesse messzemenő hangon Isten dicsőségét, békességet a földön és jóakaratot az emberek között. Ámen.

 1. Áldás és záróének.

ORGONAAVATÁSI ISTENTISZTELET

1. Sorrendje ugyanaz, mint a harangavatási istentiszteleté.

2. Az egyházi beszéd végén megszólal az orgona, kb. 1 percig. Utána ez a szöveg hangzik el, amit a gyülekezet felállva hallgat:

És most szólaljon meg az orgona. Zengő hangja mellett szárnyaljon az ajkakról és a szívekből a zsoltár: Énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész föld. Ámen.

3. Áldás és záróének.

HÁZAVATÁSI ISTENTISZTELET

1. Ének

2. Előfohász. Ajánlott szöveg: A kő, melyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen. Ó, Uram, segíts most, ó Uram, adj jó előmenetelt.

3. Textusfelvétel.

4. Alkalmi beszéd.

5. Ima.

6. Miatyánk.

7. Áldás. Ajánlott szöveg: Isten áldása legyen e hajlékon, hogy lehessen otthona a családnak. Az ő békessége és szeretete lakozzék benne és lakóinak szívében. Ámen.

8. Záróének.

SÍRKŐ-SÍREMLÉKAVATÁSI SZERTARTÁS

1. Ének.

2. Előfohász.

3. Rövid megemlékezés.

4. Ima.

5. Miatyánk.

6. Áldás.

7. Ének.
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Liturgia
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.50 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::