Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 30, 2006 05:09 CDT

A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje

a lelk�szi kar �ltal kidolgozott tervezet

Szerz�: . 906 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak2002. j�lius 5-�n a lelk�szi kar �gy d�nt�tt, hogy megpr�b�lja egys�ges�teni a sokf�le m�don foly� szertart�sainkat. 2004. okt�ber 8-�n befejezt�k ezt a munk�t. Az eltelt id�szakban tartott lelk�szi �rtekezleteinken mindenki elmondta �szrev�teleit, el�adhatta az egyh�zk�zs�gben szok�sos szertart�si form�kat. Igyekezt�nk k�zel�teni az �ll�spontokat, megl�t�sokat, elk�pzel�seket �s �gy fogalmazni meg azokat, hogy egy egys�gesebb k�pet mutassanak. Term�szetesen az erd�lyi anyaegyh�z 1999. november�ben, a vargyasi Zsinaton j�v�hagyott istentiszteleti �s szertart�si rendet is figyelembe vett�k a helyi szok�sok mellett m�s behat�sokkal egy�tt.

Tov�bbi �szrev�teleket, tapasztalatokat, gyakorlati megl�t�sokat sz�vesen v�runk

Elfogadta az Egyh�zi K�pvisel� Tan�cs 2004. november 13-�n.

I. I S T E N T I S Z T E L E T

VAS�RNAPI ISTENTISZTELET

a., Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vas�rnap 10 vagy 11 �rakor /vagy a meghirdetett id�pontban/ egy, kett� vagy h�rom harangsz� ut�n, ahol van harang egy�ltal�n.

b., Az istentisztelet rendje

A h�vek igyekezzenek a hely�ket elfoglalni, �s csendben v�rni az istentisztelet kezd�s�t. /visszatetsz�, ha f�lhangosan besz�lgetnek a h�vek!/

1. A lelk�sz egyenesen a sz�sz�kre megy.

2. Invok�ci�-el�foh�sz /a gy�lekezet �ll/

3. Kezd� �nek /�lve/

4. Lekci�-bibliaolvas�s /�lve/

5. Derekas �nek /�lve/. Ha nem t�l hossz�, az �nek v�gig �nekelend�.

6. Ima /�llva/, 5 percn�l ne legyen hosszabb.

7. Miaty�nk /�llva/. A lelk�sz mondja vagy olvassa: Mi Aty�nk, aki a mennyekben vagy, szenteltess�k meg a Te neved, j�jj�n el a Te orsz�god, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, �gy a f�ld�n is; mindennapi kenyer�nket add meg n�k�nk ma, �s bocs�sd meg v�tkeinket, mik�ppen mi is megbocs�tunk az ellen�nk v�tkez�knek; �s ne v�gy minket k�s�rt�sbe, de szabad�ts meg a gonoszt�l, mert Ti�d az orsz�g, a hatalom �s a dics�s�g mind�r�kk�. �men.

8. K�z�nek /�llva/

9. Textusfelv�tel /�llva/. Aj�nlott sz�vege: Istentiszteletre egybegy�lt h�vek, kedves testv�reim! Egyh�zi besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben /vagy verseiben/; M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben a k�vetkez�k olvashat�k: …… A versek megism�telhet�k, nem mondunk ut�na �ment-t.

10. Pr�dik�ci� /�lve/. Id�tartama 20-25 perc.

11. Csendes ima /�llva/. Sz�vege: Az Isten l�lek, �s akik �t im�dj�k, sz�ks�g, hogy l�lekben �s igazs�gban im�dj�k. Hallgassunk a l�lek szav�ra, im�dkozzunk csendben, magunkba sz�llva. – A lelk�sz egy „miaty�nknyi” id� ut�n �men-t mond.

12. Z�r�ima /�llva/. Id�tartama max. 2 perc. /a h�vek k�z�ss�gi �s egy�ni �let�re tekintsen!/

13. Hirdet�sek /�lve/. El�z� heti szertart�sok, adom�nyoz�sok, a gy�lekezeti �s egyh�zi �lettel kapcsolatos esem�nyek ismertet�se.

14. �ld�sk�r�s /�lve/. Aj�nlott sz�veg: a gondvisel� Isten �ld�sa, j�ra vez�rl� ereje �s szeretete, legyen �s maradjon veletek �s szeretteitekkel. �men.

/De lehet az �roni vagy salamoni �ld�s is!/

15. Z�r��nek /�lve/. A lelk�sz is le�l a papi sz�kbe.

16. Kivonul�s a helyi szok�soknak megfelel�en.

�NNEPI ISTENTISZTELET

/KAR�CSONYI, H�SV�TI, P�NK�SDI, �SZI H�LAAD�SI/

Azonos a rendje a vas�rnapi istentisztelettel, kieg�sz�tve az �rvacsorai szertart�ssal.

H�TK�ZNAPI ISTENTISZTELET

A. REGGELI ISTENTISZTELET

B. ESTI ISTENTISZTELET

Ha van ilyen, a helyi szok�snak megfelel�en folyik. �rv�nyes�lnie kell unit�rius istentisztelet�nk minden jellemz� von�sa, tartalma, c�lja.

II. SZERTART�SAINK

KERESZTEL�S

a., A szertart�s rendje

 1. �nek /308-as vagy m�s, tartalmilag ide ill� �nek�nk/. Ha templomban t�rt�nik, a lelk�sz az �rasztala mell� �ll, vele szembe a keresztelend�vel ki�llnak a keresztsz�l�k, esetleg sz�l�k �s m�s csal�dtagok.
 2. El�foh�sz. K�tetlen. Lehets�ges sz�veg: Teremt� �s gondvisel� Isten�nk! �ldd meg e pillanatot, �s l�gy vel�nk, mid�n e keresztelend�t felvessz�k egyh�zunk tagjai k�z�. �men.
 3. Textusfelv�tel. K�t�tt sz�veg: Kedves sz�l�k, keresztsz�l�k, kedves testv�reim! Keresztel�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a …… stb. – A bibliai helyet �s textust nem ism�telj�k meg.
 4. Keresztel�si besz�d. Id�tartama legt�bb 10 perc. /Beteg gyermekn�l a besz�d elmaradhat!/
 5. Ima. Mintegy 2-3 perc.
 6. A kereszts�g kiszolg�ltat�sa. A lelk�sz a k�vetkez�t mondja, mik�zben a keresztelend� fej�re �nti a vizet a kehelyb�l: �n t�ged N. N. megkeresztellek az egy �r�k Isten nev�ben, �s felveszlek az unit�rius kereszt�ny egyh�z tagjai k�z�, J�zus k�vet�s�re. �men.
 7. Miaty�nk.
 8. �ld�sk�r�s. K�tetlen sz�veg. Lehets�ges aj�nlat: Isten �ldjon meg sz�p �lettel. N�vekedj testben �s l�lekben, Isten �s emberek el�tt val� kedvess�gben. �men.

b., A keresztel�ssel kapcsolatos szempontok:

 1. Indokolt esetben templomon k�v�l is kiszolg�ltathat� a keresztel�s.
 2. Id�pontja: templomban a z�r� �nek el�tt, �nnepen �rvacsoraoszt�s ut�n. M�shol �s m�s napokon a k�rt id�pontban.
 3. Saj�tos helyzet�nk miatt nem csak kisgyermeket keresztel�nk, m�st is!
 4. K�vetkez� vas�rnap hirdess�k ki a szertart�st.

KONFORM�CI�

 1. A konfirm�l� n�vend�kek a helyi szok�s szerint gy�lekeznek istentisztelet el�tt.
 2. Bevonul�s a templomba lelk�sz �s gondnok vezet�s�vel. /Ha van rendk�v�li megh�vott, az is vel�k megy, ut�nuk a sz�l�k, keresztsz�l�k �s csal�dtagok./
 3. �lt�zet�k legyen egys�ges, alkalomhoz ill�, lehet�leg n�pviselet.
 4. Az �rasztala k�r�l, vagy az els� padokban foglalnak helyet.
 5. Istentisztelet. /L�sd a vas�rnapi istentiszteleti rendet!/
 6. Hirdet�s. Lelk�sz bejelenti a konfirm�ci�t �s az �rvacsoraoszt�st �s orgonaj�t�k k�zben lej�n a sz�sz�kr�l �s az �rasztal�hoz megy.
 7. A n�vend�kek n�vszerinti bemutat�sa. /a megnevezett fel�ll, majd le�l./
 8. konfirm�ci�i �nek: 221. A n�vend�kek �llva �neklik.
 9. Ima: a n�vend�kek k�z�sen mondj�k, de mondhatja egy arra kijel�lt is:

J� Isten�nk, szeret� �des Aty�nk! Sz�v�nk tiszta �r�m�vel j�tt�nk ma szent hajl�kodba. Nem most vagyunk itt el�sz�r, de ezzel az �rz�ssel m�g nem im�dkoztunk, mint most, amikor el�sz�r lesz�nk vend�gei a J�zus �let�re, tan�t�s�ra �s hal�l�ra eml�keztet� �rvacsor�nak. K�sz�nj�k, hogy megtartottad �let�nket, �s er�t adt�l j� sz�leinknek, hogy felnevelhettek. K�sz�nj�k, hogy n�velted hit�nket, s �gy nem csak testben, de l�lekben is naggy� n�hett�nk, �s megismerhett�k unit�rius vall�sunk hitelveit �s erk�lcsi tan�t�sait. K�r�nk, �r�s�tsd hit�nket, n�veld benn�nk a szeretet k�szs�g�t, hogy a megismert igazs�gok mellett h�s�ggel kitartsunk �s felel�s�ggel v�llaljuk emberi hivat�sunkat. Seg�ts, hogy legy�nk m�lt� k�vet�i a n�z�reti J�zusnak, szeret� testv�rei embert�rsainknak, most �s mind�r�kk�. �men.

 1. A n�vend�kek kik�rdez�se a k�t�b�l. A 30., 78. �s 136. sz. k�rd�seket lehet�leg k�z�sen mondj�k a konfirm�l�k. Lelk�sz a n�vend�keket nev�k�n sz�l�tja �s t�bbsz�r is megk�rdezi. K�zben konfirm�l� �nekeket �nekelhetnek.
 2. Konfirm�ci�i �nek: 220. /�llnak a n�vend�kek/
 3. Fogadalomt�tel. Sz�vre tett k�zzel a konfirm�l�k v�laszolnak a k�vetkez� k�rd�sekre:

Hiszed-e, hogy Isten a vil�gmindens�g teremt�je, az emberis�g gondvisel� Atyja, egy Isten?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy b�lcs akarata az embert a j�s�g, igazs�g �s szeretet megval�s�t�s�ra �s meg�l�s�re h�vta el?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy J�zus Istennek t�k�letes gyermeke, tan�t�sa sz�munkra �t, igazs�g �s �let?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy az ember Isten lelk�t�l vez�relve, J�zus p�ldaad�sa nyom�n hozz�j�rulhat Istenorsz�ga megval�s�t�s�hoz?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy unit�rius kereszt�nys�ged, amely t�rt�nelme folyam�n nagy �ldozatokat hozott �s kimagasl� eredm�nyeket �rt el, tiszt�n hirdeti J�zus evang�lium�t, az Isten- �s emberszeretet vall�s�t, s �let�nk v�gc�lj�t, a t�k�letess�get?

H i s z e m � s v a l l o m .

Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, J�zus tan�t�s�hoz �s unit�rius egyh�zadhoz mindhal�lig h� maradsz?

� g � r e m � s f o g a d o m .

K�sz vagy-e fogadalmadat az �rvacsora v�tel�vel megpecs�telni?

K � s z v a g y o k .

 1. �rvacsorai �nek, melyet egy�tt �nekelnek a gy�lekezettel a n�vend�kek.
 2. �rvacsorai besz�d �s �rvacsora kioszt�sa a meg�llap�tott rend szerint. A sz�l�k, keresztsz�l�k, hozz�tartoz�k, s�t a gy�lekezet is vehet �rvacsor�t.

 1. Ima. A n�vend�kek lehet�leg mondj�k k�z�sen, de kijel�lt is mondhatja.

J� Isten�nk, szeret� Aty�nk! H�l�s gyermeki sz�vvel k�sz�nj�k meg ez �ldott alkalmat, mid�n sz�ned el�tt �s a gy�lekezet k�z�ss�g�ben hit�nkr�l vall�st tett�nk, s az �rvacsora v�tele �ltal elk�telezt�k magunkat Isten �s embert�rsaink szeretet�re �s szolg�lat�ra. Engedd, hogy ezt az �rz�st, amellyel most tele a sz�v�nk, vihess�k magunkkal ki az �letbe �s otthonainkba, hogy legyen er�forr�s sz�munkra. �lj�nk az �rtelem tiszt�s�g�val, a hit h�s�g�vel �s a szeretet felel�ss�g�vel. L�gy �tmutat�nk, �llj mell�nk, ha a j�ban ingadozn�nk, seg�lj, ha er�nk elhagyna. Tarts meg minket a te szeretetedben, unit�rius vall�sunk �s egyh�zunk ir�nti h�s�gben. �ld�sod legyen hit�nk megvall�s�n �s eg�sz �let�nk�n, most �s mind�r�kk�. �men.

 1. Konfirm�ci�i �nek: 222. /a n�vend�kek �llnak./
 2. Egyh�ztagg� fogad�s. Aj�nlott sz�vege:

Unit�rius vall�sunkr�l elhangzott bizonys�gtev�setek alapj�n, melyet az �rvacsora v�tel�vel meger�s�tettetek, befogadlak titeket az Unit�rius Egyh�z ………-i egyh�zk�zs�g�nek tagjai k�z�. Megismert�tek egyh�zunk m�ltj�t, legyetek m�lt�k el�deink szellemi �r�ks�g�re, cselekv� munkat�rsai a gy�lekezetnek; el�ttetek a j�v�, legyetek h�s�ges hordoz�i �s tov�bbfolytat�i hit- �s �letfelfog�sunknak, Isten �s ember szolg�lat�ban. �men. /k�zben halk zene./

 1. Eml�klapok kioszt�sa. A konfirm�ci�i anyak�nyv al��r�sa ut�n, a n�vend�kek megkapj�k az eml�klapokat a lelk�szt�l egy-egy bibliai vers k�s�ret�ben.
 2. A lelk�sz meg�ldja a n�vend�keket. A konfirm�l�k ezalatt f�l t�rdre ereszkednek, a lelk�sz fej�kre teszi a kez�t.
 3. �dv�zl�sek. El�sz�r a gondnok �dv�zli a n�vend�keket. A n�vend�kek �tadj�k az egyh�zk�zs�gnek aj�nd�kukat. Kisebb, majd nagyobb n�vend�k k�sz�nti a konfirm�l�kat. A konfirm�l�k k�sz�ntik az egyh�zk�zs�g vezet�s�g�t, a sz�l�ket, keresztsz�l�ket, a kisebb hittanosokat, stb.
 4. Z�r��nek. Lehetnek Himnuszaink is.

�RVACSORA

a., Az �rvacsora el�k�sz�t�se

 1. Az �rvacsoraoszt�st megel�z� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti az �rvacsor�t /sz�rv�nyh�veknek elk�ldi a megh�v�t a pontos id�vel �s helymegjel�l�ssel/:

Jelentem a gy�lekezetnek, hogy m�hoz nyolcad napra …… �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tj�k, s arra a J�zus �let�re, tan�t�s�ra �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, kenyeret �s bort tesz�nk. A nagyh�t folyam�n k�sz�lj�nk az �rasztal�hoz b�nb�n� l�lekkel, kereszt�nyi al�zattal, hogy annak m�lt� vend�gei lehess�nk. /ha van nagyheti �h�tat, azt is mondjuk /

 1. Ha nagyheti �h�tat van szok�sban, azt annak megfelel�en kell elv�gezni.
 2. Az �nnepi istentisztelet ut�n a lelk�sz kihirdet minden m�s esem�nyt az egyh�zk�zs�gi �lettel kapcsolatosan, ut�na h�v �rvacsora oszt�sra:

Amint azt hirdett�k …… �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tett�k, s arra a J�zus �let�re, tan�t�s�ra �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, kenyeret �s bort tett�nk. K�rem h�veinket, k�sz�ljenek �s j�ruljanak az �rasztal�hoz �szinte lelki sz�mvet�ssel �s kereszt�nyi al�zattal. Jelen alkalomra az �rvacsorai kenyeret �s bort X. Y. adom�nyozta. – Lelk�sz elmondja azt is, ha valaki �rvacsorai megv�lt�s c�men adom�nyt tett, �s megk�sz�ni n�h�ny mondatban az adom�nyokat.

b., Az �rvacsora rendje

 1. �rvacsorai �nek /1 versszak/. A lelk�sz az �rasztala mellett v�gzi a szertart�st. A gy�lekezet �l.
 2. Textusfelv�tel. Sz�vege a k�vetkez�: Kedves testv�reim! �rvacsorai besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a ……, a k�vetkez�k�ppen: …… - Nem ism�telj�k meg sem a helyet, sem a sz�veget. Textusfelv�tel el�tt nincs el�foh�sz.
 3. �rvacsorai besz�d. Id�tartama max. 10 perc.
 4. Ima. /a gy�lekezet �ll/
 5. Miaty�nk

A gy�lekezet tagjai a helyi szok�s szerint ki�llnak az �rasztala k�r�. El�sz�r a szolg�lattev�k vesznek �rvacsor�t. Lelk�sz a helyi szok�s szerint t�rli a kelyhet. Ha a k�zgy�l�s �gy hat�rozott, akkor kispoharas kioszt�st is lehet v�gezni. T�bb csoportos �rvacsorav�tel eset�n, minden csoport ut�n a lelk�sz bibliai id�zettel kezd�d� r�vid im�t mond. �rvacsoraoszt�s ut�n a lelk�sz visszatakarja az �rasztal�t. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szereztet�si textus hangozzon el a keny�r �s a bor kioszt�sa el�tt. /Helyenk�nt a szolg�lattev�k, f�leg a lelk�sz a v�g�n vesz �rvacsor�t!/ A megmaradt jegyeket tilos a templomban, imateremben elfogyasztani!

 1. Z�r�ima. /�ll a gy�lekezet/ - Legyen h�laad� jelleg�!
 2. �ld�sk�r�s. Mintasz�veg: V�gezet�l testv�reim, aty�mfiai, legyetek j� eg�szs�gben, �p�ljetek, vigasztal�djatok, egy�rtelemben legyetek �s b�kess�gben �ljetek. A b�kess�g �s szeretet Istene legyen veletek. �men.
 3. Z�r��nek. Aj�nlott helyette a Himnuszok el�nekl�se.

c., Az �rvacsor�val kapcsolatos szempontok

1. �rvacsoraoszt�s mindig �nnepek els� napj�n t�rt�nik, de ig�ny szerint m�s alkalommal is kiszolg�ltathat� az �nnepek alatt.

2. K�v�natos, hogy a gy�lekezet is �nekelje az �rvacsorai �nekeket az �rvacsoraoszt�s alatt is.

3. �rvacsor�t konfirm�lt ember vehet. De ha m�s t�r be erre az alkalomra, azt sem szabad elutas�tani, legyen b�rmilyen hit� vagy meggy�z�d�s�. A meg nem konfirm�lt unit�rius figyelmeztetni kell alkalomadt�n elmulasztott k�teless�g�re, de kihagyni megsz�gyen�t� lenne sz�m�ra.

4. Az �rvacsorai kenyeret ima ut�n a lelk�sz v�gja fel. Sz�rv�nyban r�b�zhat� ez a gondnokra. Az �rasztala megter�t�s�ben a helyi szok�s szerint vehet r�szt a lelk�sz hitvese, gondnok, egyh�zfi, stb. Vigy�zni kell a ter�t�k �s kelyhek tisztas�g�ra.

5. A megmaradt jegyekb�l elfogyaszt�s el�tt f�lre kell tenni a betegek �s id�sek /otthon vagy id�sek otthon�ban megl�togatand�/ sz�m�ra a r�sz�ket.

BETEGEK �RVACSOR�JA

1. Lelk�sz bejelent�s�re a nagyh�t folyam�n a hozz�tartoz�k jelents�k be az �rvacsor�t venni sz�nd�koz� betegek ig�ny�t.

2. Az �rvacsora kiszolg�ltat�sa teljesen a k�r�lm�nyekhez alkalmazva kell t�rt�njen, tekintettel a beteg �llapot�ra, a jelenlev�kre, stb.

3. A lelk�szt k�s�rje el a gondnoka, vagy egyh�zfia, vagy ak�r a hitvese is.

4. A jelenl�v�knek is fel kell k�n�lni az �rvacsor�t r�er�ltet�s n�lk�l.

5. Betegeknek �s id�seknek az �v b�rmely napj�n ki lehet szolg�lni az �rvacsor�t.

6. Beteggel, id�ssel hiter�s�t� az egy�ttim�dkoz�s �s �nekl�s.

H�ZASS�GK�T�S MEG�LD�SA

a., A szertart�s rendje

 1. Egyh�zi �nek. /224., 185., 195., stb./
 2. El�foh�sz. Aj�nlott: Mutasd meg, Uram, nek�nk a Te utadat, hogy j�rhassunk a Te igazs�godban, �s tiszta sz�vvel tisztelj�nk T�ged. �men.
 3. Textusfelv�tel: Kedves ifj� p�r, kedves testv�reim! Esket�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a ……, a k�vetkez�k�ppen: …… - A bibliai helyet �s sz�veget nem ism�telj�k meg. �men sincs a sz�veg ut�n.
 4. Esket�si besz�d. Id�tartama mintegy 10-15 perc.
 5. A besz�d ut�n a lelk�sz �gy sz�l a h�zasuland�khoz:

Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�s�gfogadalmat:

�n N. N. esk�sz�m az egy �r�k Istenre, hogy X. Y.-t, kinek jobb kez�t jobb kezemben tartom, mint t�rv�nyes hitvest�rsamat, h� �s igaz szeretettel k�v�nom boldog�tani. �t sem eg�szs�g�ben, sem betegs�g�ben, sem boldog, sem boldogtalan �llapot�ban h�tlen�l el nem hagyom. Vele �lek, �rvendek, t�r�k �s szenvedek holtomiglan vagy holt�iglan. Isten engem �gy seg�ljen. – Az �men-t csak a lelk�sz mondja. A n� a le�nykori nev�t mondja.

 1. Ima.
 2. Miaty�nk.
 3. �ld�sk�r�s. Aj�nlott sz�veg: Isten �ld�sa legyen e h�zass�gk�t�sen. Legyetek j� eg�szs�gben, egyet�rt�sben �s b�kess�gben �ljetek. A szeretet �s b�kess�g Istene legyen veletek. �men.
 4. Z�r��nek. /az alkalomnak megfelel�/.

b., A h�zass�gk�t�s meg�ld�s�val kapcsolatos szempontok

 1. Csak a t�rv�nyesen megk�t�tt �s igazolt h�zass�got lehet meg�ldani.
 2. A szertart�s helye a templom legyen lehet�leg, de nem z�rk�zunk el a h�zasuland�k ig�ny�t�l. A szertart�s rendj�t igyekezni kell megtartani.
 3. A szertart�s bejelent�s�n�l tiszt�zni kell olyan dolgokat, mint p�ld�ul a keresztel�s, konfirm�l�s megt�rt�nt�t, a vall�si hovatartoz�st. Egyik sem lehet kiz�r� ok, de a h�zasuland�kat fel kell vil�gos�tani egyh�zunk hitfelfog�s�r�l a h�zass�gi meg�ld�st, a csal�dot, a gyermek�ld�st illet�en. Nem alkalmazhatunk semmif�le kirekeszt� vagy elijeszt� m�dszert.
 4. M�s felekezet� eset�ben, ha nem a mi esk�form�nk szerint k�v�n fogadalmat tenni, lehet haszn�lni a saj�t egyh�za, vall�sa esk�form�j�t. Ha a m�s vall�s� ig�nyli a saj�t lelk�sze szertart�s�t, ez is megengedhet�.
 5. A t�bbi szartart�shoz hasonl�an, ezt is ki kell hirdetni a k�vetkez� vas�rnapi istentiszteleten.
 6. A rengeteg sok helyi szok�s, a hagyom�nyok t�mkelege miatt, bejelent�skor tiszt�zni kell ezeket, hogy ne legyen kellemetlen meglepet�s. /a bevonul�s, milyen zen�re, ki�ll�s az �rasztal�hoz, kik �llnak ki, m�s mond k�sz�nt�t, az anyak�nyv al��r�sa, eml�kt�rgy vagy –lap �tad�sa, stb./

H�ZASS�GI JUBILEUM

 1. �nek. /alkalomhoz ill�/
 2. El�foh�sz.
 3. Textusfelv�tel.
 4. Alkalmi besz�d.
 5. lelk�sz felh�vja a jubil�l�kat:

Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�laad�s szavait:

�n N. N. h�l�t adok Istennek, gondvisel� Aty�mnak, hogy … �vvel ezel�tt hitvest�rsat �s gyermekeimnek �desany�t/�desap�t adott f�rjem/feles�gem X. Y. szem�ly�ben. K�sz�n�m az er�t, amelyet �ltala adott; a h�s�get, amelyet benne megtapasztaltam; a hitet, amelyet � t�pl�lt bennem �s a szeretet, amely �ltal �let�nk c�lt �s �rtelmet nyert. Fogadom, hogy ezut�n is h� t�rsa leszek �r�mben �s b�natban, eg�szs�gben �s betegs�gben egyar�nt, sz�vem utols� dobban�s�ig. �men.

 1. Ima.
 2. Miaty�nk.
 3. �ld�s.
 4. Z�r��nek.

TEMET�S

a., Templomban

 1. Kezd��nek. /9., 10., 12., 22./
 2. Derekas �nek. /57., 58., 59., 189., 199., stb./
 3. Ima.
 4. Miaty�nk.
 5. K�z�nek. /303./
 6. Textusfelv�tel: Gy�szol� csal�d, v�gtisztess�get tev� gy�lekezet! Temet�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a ……, a k�vetkez�k�ppen: …… - A bibliai helyet �s sz�veget nem ism�telj�k meg.
 7. Temet�si besz�d. Id�tartama 20-25 perc.
 8. Ut�ima.
 9. B�cs�ztat�: a hozz�tartoz�k k�v�ns�ga szerint. /lehet�leg csak pr�za!/ Elvi szempont: az �l�k b�cs�znak az elhunytt�l.
 10. �ld�s.
 11. Z�r��nek. /304., 296. sz./

b., Temet�i k�poln�ban

1. El�foh�sz.

 1. Egyh�zi �nek. /199./
 2. Textusfelv�tel. /l�sd fennebb/
 3. Temet�si besz�d. Id�tartama 15-20 perc.
 4. Miaty�nk.
 5. B�cs�ztat�. /ha az id� korl�tozott, akkor a s�rn�l ker�l sor erre./
 6. �ld�s.
 7. Z�r��nek. /57./

c., A s�rn�l

 1. �nek. /helyi szok�s: �ton is lehet �nekelni/
 2. Bibliaolvas�s.
 3. Miaty�nk
 4. �nek.
 5. Ezt k�vet�en a lelk�sz �gy sz�l:

Valljuk meg a hal�l felett is diadalmaskod� unit�rius hit�nket:

Hiszek egy Istenben, az �let teremt�j�ben �s gondvisel� Aty�nkban.

Hiszek J�zusban, Isten legjobb fi�ban, a mi igaz tan�t�mester�nkben.

Hiszem a szentlelket.

Hiszek az Unit�rius Kereszt�ny Anyaszentegyh�z hivat�s�ban.

Hiszem a b�nbocs�natot �s az �r�k�letet. �men.

 1. �nek. /hantol�s alatt/
 2. �ld�s. /a hantol�s �s a koszor�k elhelyez�se ut�n/

A lelk�sz csak a hantol�s befejez�se ut�n hagyhatja el a s�rt.

d., A temet�ssel kapcsolatos szempontok

1. A hal�leset bejelent�se a hivatalos okm�nyok alapj�n t�rt�nik.

 1. Harangoz�s /ha van harang/ a helyi szok�sok szerint t�rt�nik.
 2. Az anyagi k�rd�sek int�z�se az egyh�zk�zs�g t�rv�nyei szerint folyik.
 3. Szertart�s csak lez�rt kopors� mellett t�rt�nik.
 4. Virraszt�s, ha van, komolys�ggal, a rossz szok�sok kiiktat�s�val folyik.
 5. A temet�s ideje a helyi szok�s szerint, vagy megegyez�s alapj�n.
 6. N�pszer�s�teni kell a koszor�megv�lt�s bevezet�s�t.
 7. A toroz�s visszaszor�tand�, de er�szakkal tiltani nem szabad.
 8. A kopors�t a templomban a szok�soknak megfelel�en helyezik el: portikus, vagy templom piaca /att�l f�gg�en, hogy kinek van a temet�se!/
 9. A szertart�s a k�vetkez� vas�rnap kihirdetend�. Eml�kistentisztelet is tarthat� a hozz�tartoz�k k�r�s�re.

III. A L K A L M I I S T E N T I S Z T E L E T

KAR�CSONYESTI ISTENTISZTELET

 1. Figyelembe v�ve a lehet�s�geket, nem felt�tlen�l Szenteste kell tartani a kar�csonyfa �nnep�lyt.
 2. Az istentisztelet rendje foglalja mag�ba mindenk�ppen a kar�csonyi t�rt�net felolvas�s�t.
 3. Kar�csonyi �nekek, �nekesk�nyv�nk alkalmi �nekei, alkalomhoz ill� versek, �nekkari, vagy zenesz�mok, p�sztorj�t�kok, betlehemez�sek tetsz�s szerinti �ssze�ll�t�sban szerepeljenek az este m�sor�ban.
 4. A kar�csonyi aj�nd�kcsomagok, jutalmak, seg�lyek kioszt�sa az istentiszteleti r�sz z�r��nek�nek elhangz�sa ut�n javasolt, hogy ne zavarja az istentisztelet menet�t, �h�tat�t.
 5. Felhaszn�lhat� �s felhaszn�land� a vid�kre jellemz�, kar�csonyi tartalma mellett vall�sos �rt�keket hordoz� szok�sok bevitele a m�sorokba.

NAGYP�NTEKI ISTENTISZTELET

1. D�lel�tt rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel. Ahol ez szok�sban van, �s megoldhat�, a Passi�t el� kell adni.

 1. D�lut�n vagy este, helyi szok�s szerint szint�n a fenti alkalmazhat�:
  1. Kezd��nek
  2. Derekas �nek /egy szakasz/
  3. P A S S I � /egy�ni vagy �nekkari el�ad�sban/
  4. Ima.
  5. Miaty�nk.
  6. �ld�s.
  7. Z�r��nek.

ANY�K NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s, �nekkari vagy zenesz�mok, sz�l��nekek, any�knapi vall�sos versek. Felhaszn�lhat� �s aj�nlott is minden helyi szok�s az �desany�k �nnepl�s�vel /templomi �nnepl�s�vel!/ kapcsolatosan.
 3. �ld�s.
 4. Z�r��nek.

�LDOZ�CS�T�RT�KI ISTENTISZTELET

 1. Ha nem ment feled�sbe, �s megtartj�k, akkor vas�rnapi istentiszteleti rend szerint t�rt�nik, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

REFORM�CI�I ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. T�rekedni kell az �kumenikus megeml�kez�sek bevezet�s�re, vend�glelk�szek megh�v�s�ra. Alkalomszer� versek, �nekek, pr�za is elhangozhatnak.

HALOTTAK NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Alkalomszer� versek, �nekek �s pr�za beiktat�sa l�lekemel� hat�s� lehet.

D�VID FERENC EML�K-ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Kieg�sz�t� r�sz: �nekkari vagy zenesz�mok, egy�ni �nekek, versek, pr�za, el�ad�s D�vid Ferenc �let�r�l �s munk�ss�g�r�l.
 3. Z�r��nek.

SZILVESZTER ESTI /��VI/ ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val. �jf�lkor tartott istentiszteletkor sz�p az �jf�li harangoz�s; mind az esti mind pedig az �jf�li istentisztelet v�g�n felemel� a Himnuszok �nekl�se.

�JESZTENDEI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. K�v�natos ez �nnepi alkalommal az el�z� �vi anyak�nyvi bejegyz�seinek, az egyh�zk�zs�gi esem�nyeknek �s az adom�nyoknak r�vid ismertet�se.
 3. Z�r��nek helyett Himnuszaink �nekl�se aj�nlott.

J�TEV�K EML�K-ISTENTISZTELETE

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s a j�tev�k �let�r�l /lehet egy szem�lyr�l is/, az alap�tv�ny megsz�let�s�r�l, m�k�d�s�r�l, d�jaz�sokr�l, seg�lyez�sekr�l. �nekes, verses, pr�zai m�sorsz�mokkal lehet gazdag�tani az alkalmat.
 3. Z�r��nek.

SZERETETVEND�GS�GI ISTENTISZTELET

 1. El�foh�sz. /l�sd a h�tk�znapi istentiszteletekn�l/.
 2. �nek. /lehet�s�g szerint derekas �nek/.
 3. Bibliaolvas�s.
 4. Bibliamagyar�zat.
 5. Ima.
 6. Miaty�nk
 7. �ld�s.
 8. Z�r��nek.

A szeretetvend�gs�ggel kapcsolatos szempontok

 1. A szeretetvend�gs�g /agap�/, mint az �skereszt�nys�g jelent�s, �sszetartoz�st er�s�t�, jelent�s vall�sos cselekm�nye, evang�liumi alapon �ll� unit�rius istentiszteleti rend�nk szerves r�sze, amelynek keret�ben helyet kapnak a vall�sos �s az egyh�zi �let, egyh�zt�rt�nelem t�rgyk�r�t fel�lel� el�ad�sok is. A szeretetvend�gs�g b�r nem helyettes�ti az istentiszteletet, sokszor hat�s�ban eredm�nyesebb lehet lelki-szellemi vonatkoz�sban is.
 2. A szeretetvend�gs�g szerves r�sz�t k�pezi a h�vek mindennem� adom�nya, t�szt�k, s�tem�nyek, italok /�d�t�k, tea/, k�z�s elfogyaszt�sa. Ha gyermek istentisztelettel egybek�t�tt, de lehet feln�ttekn�l is, tombol�z�ssal lehet gazdag�tani az egy�ttl�tet. M�sorsz�mokat is lehet beiktatni, de ne legyen hossz�, hogy lehessen k�tetlen�l besz�lgetni, hiszen ez az els�dleges szempont a szeretetvend�gs�gen.
 3. A szeretetvend�gs�g id�pontja �s helye minden elk�pzelhet� alkalom �s hely, ami nem megy a vall�sos tartalom rov�s�ra.
 4. A szeretetvend�gs�g olyan alkalom kell legyen, ahol meg tudjuk ismertetni min�l jobban magunkat. Ez�rt j�, vend�glelk�szeket, m�s vall�s� el�ad�kat megh�vni, �s h�veinket k�rni, hogy hozz�k el ismer�seiket, bar�taikat.
 5. A szeretetvend�gs�g fontoss�g�t nem el�g hangs�lyozni. Szekulariz�l�d� vil�gunkban, eset�nkben pedig a nagyon sz�tsz�rts�g indokolja, hogy min�l t�bb alkalommal �lj�nk ezzel a lehet�s�ggel. Meg kell tal�lni m�s �s m�s form�j�t az ilyen �sszej�veteleknek: n�vnapok, sz�let�snapok alkalm�val val� �sszej�vetel, egyszerre konfirm�ltak �sszej�vetele, h�zass�gi �vfordul�k k�z�s meg�nnepl�se, egy helyr�l, vid�kr�l elsz�rmazottak tal�lkoz�ja, stb.

LELK�SZSZENTEL�SI ISTENTISZTELET

a. Zsinati �l�s

Az Egyh�zi K�pvisel� Tan�cs el�ad�ja el�terjeszti a Tan�cs jelent�s�t a Zsinat istentisztelet�nek keret�ben tartand� lelk�szszentel�sr�l.

b. Lelk�szszentel�si istentisztelet �s szertart�s.

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet a meg�llap�tott rend szerint a szolg�lattev� sz�sz�kr�l val� lej�vetel�ig.

2. �nek /193. sz. vagy m�s alkalomszer� �nek�nk/.

3. Lelk�szszentel�si besz�d.

4. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� felolvassa a felszentelend� lelk�szek n�vsor�t kinevez�s�k sorrendj�ben, akik nev�k hallat�ra hely�kr�l fel�llnak.

5. P�sp�k az �rasztala mell�l a k�vetkez� k�rd�seket int�zi hozz�juk:

K�szek vagytok-e az unit�rius lelk�szi hivat�s v�llal�s�ra, Isten �s ember szolg�lat�ra?

K � s z e k v a g y u n k.

Fogadj�tok-e, hogy J�zus evang�lium�n alapul� unit�rius kereszt�ny vall�sunk hitelveit megtartj�tok �s hirdetitek, h�veiteket is vall�sos �s erk�lcs�s �letre vezetitek, anyaszentegyh�zunk �p�l�s�re �s Istenorsz�ga magval�sul�s�ra?

F o g a d j u k.

K�szek vagytok-e fogad�st�teleteket a lelk�szi esk� let�tel�vel megpecs�telni?

K � s z e k v a g y u n k.

6. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� beveszi az esk�t:

�n N. N. esk�sz�m az egy �r�k Istenre, hogy lelk�szi tiszts�gemben h�ven �s lelkiismeretesen j�rok el. Vall�somat �s egyh�zamat h�s�ggel szolg�lom. A j�zusi evang�liumot az unit�rius vall�s hitelvei szellem�ben, �rtelmi �s lelkiismereti meggy�z�d�sem szerint hirdetem �s tan�tom. Az Unit�rius Anyaszentegyh�z el�rehalad�s��rt mindent megteszek, semmit el nem mulasztok �s semminem� terhes szolg�latot ki nem ker�l�k. Az egyh�zi t�rv�nyeknek �s el�lj�r�imnak az Egyh�z Alapt�rv�nye szerint vonakod�s n�lk�l engedelmeskedem. Minden er�mb�l arra t�rekszem, hogy p�ldaad� �letemmel, Isten �s ember szolg�lat�val egyh�zamat �s Istenorsz�g�t �p�thessem. Isten engem �gy seg�ljen, �s �gy adja lelkem �dv�ss�g�t. �men.

7. Esk�t�tel ut�n a p�sp�k, f�jegyz� �s felk�rt lelk�szek a felszentelend�k fej�re teszik kez�ket, �s egy-egy bibliai id�zetet mondanak. Ezut�n – a k�zr�t�tel alatt – a p�sp�k Isten �ld�s�t k�ri a felszentelt lelk�szekre.

8. A f�jegyz� kinyitja a felszentelt lelk�szek anyak�nyv�t, �s felh�vja �ket, hogy kinevez�s�k sorrendj�ben �rj�k be nev�ket.

9. P�sp�k �tadja a felszentel�si oklevelet egy-egy bibliai mond�s k�s�ret�ben.

10. A felszentelt lelk�szek egyike k�sz�netet mond a Zsinatnak.

11. Aj�nd�koz�sok, esetleges �dv�zl�sek, k�sz�nt�sek.

12. A gy�lekezet �ld�ssal val� elbocs�t�sa.

13. Z�r��nek. /199., 214., Himnuszaink/.

P�SP�KBEIKTAT� ISTENTISZTELET

 1. Kezd��nek.
 2. Derekas �nek.
 3. Ima.
 4. Miaty�nk.
 5. �nek. /egy szakasz/
 6. F�gondnok-eln�k felolvassa a p�sp�kv�laszt� Zsinat hat�rozat�t. Ezt k�vet�en felk�ri a f�jegyz�t �s a lelk�szeket, hogy a beiktat�si szertart�st v�gezz�k el.
 7. Az �rasztala mellett a f�jegyz� �s lelk�sz�k jobb kez�knek a p�sp�k fej�re t�tel�vel /aki ezalatt t�rdre ereszkedik/, egy-egy bibliai id�zet elmond�s�val v�gzik a beiktat�si szertart�st, amelyet a f�jegyz� vagy rangid�s lelk�sz �ld�ssal fejez be.
 8. F�gondnok-eln�k a beiktatott f�p�sztort felk�ri, hogy, mint a Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z …-ik p�sp�ke, foglalja el a sz�k�t.
 9. �nek /193. sz. egy szakasza, mik�zben a p�sp�k felmegy a sz�sz�kre/.
 10. Ima.
 11. Miaty�nk.
 12. K�z�nek.
 13. Textusfelv�tel.
 14. Egyh�zi besz�d.
 15. Ut�ima.
 16. �ld�s.
 17. A beiktatott p�sp�k �dv�zl�se.
 18. Z�r��nek /199., 213., 214., Himnuszaink/.

LELK�SZBEIKTAT� ISTENTISZTELET

 1. Kezd��nek.
 2. Derekas �nek.
 3. P�sp�k �s beiktatand� lelk�sz az �rasztal�hoz vonulnak. P�sp�k k�sz�nti a gy�lekezetet, �s felh�vja a f�jegyz�t, hogy olvassa fel a p�sp�ki kinevez�st. Ennek megt�rt�nte ut�n p�sp�k felsz�l�tja a lelk�szt, hogy tartsa meg bek�sz�nt� szolg�lat�t.
 4. Csendes orgonaj�t�k, mik�zben a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre.
 5. Ima.
 6. Miaty�nk.
 7. K�z�nek.
 8. Textusfelv�tel.
 9. Egyh�zi besz�d.
 10. Ut�ima. /Ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l./
 11. �nek. /egy versszak, mik�zben a beiktat�st v�gz� p�sp�k vagy megb�zottja felmegy a sz�sz�kre./
 12. Textusfelv�tel.
 13. Beiktat� besz�d.
 14. �ld�s.
 15. �nek /egy szakasz/. Itt szerepelhet �nekkar vagy m�s zene.
 16. P�sp�k �s az �j lelk�sz meg�llnak a templom piac�n, �s megkezdik a tulajdonk�ppeni beiktat�st.
 17. P�sp�k a k�vetkez�ket mondja:

�n, mint a Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z p�sp�ke, az Egyh�z Alapt�rv�ny�ben biztos�tott jogomn�l fogva, ezennel beiktatlak a …… egyh�zk�zs�g rendes lelk�szi �ll�s�ba. �tadom a templom kulcs�t. Nyisd meg a templom ajtaj�t, �s t�rd sz�lesre, hadd j�jj�n minden h�v� ember im�dkozni, megpihenni, �s �j er�t nyerni Isten h�z�ban. �tadom a Bibli�t. Hirdesd az evang�liumot, pr�dik�ld �s p�ld�zd �leteddel a szeretet kett�s j�zusi parancs�t. �tadom a kelyhet. Osszad a kenyeret �s a bort, �let�nk �r�k er�forr�sait a J�zus asztal�r�l mindazoknak, akik �hezik �s szomj�hozz�k az �ldottabb emberi �letet. �tadom az egyh�zk�zs�g pecs�tj�t. V�gezd munk�d h�s�ggel �s hivat�studattal, hogy mindenek �kesen �s sz�p rendben legyenek. Az evang�lium szellem�ben l�gy �r�ll�ja �s p�sztora a r�d b�zott gy�lekezetnek Isten �s ember szolg�lat�ban.

 1. A p�sp�k�t a beiktatott lelk�sz vagy valaki felk�rt lelk�sz, illetve az egyh�zk�zs�gb�l felk�rt vil�gi egyh�ztag �dv�zli. A t�bbi �dv�zl�s, k�sz�nt�s kiz�r�lag a beiktatott lelk�szhez int�zend�.
 2. A lelk�szt k�sz�ntheti a f�hat�s�g mellett a lelk�szek, az egyh�ztagok, ifjak, n�k, hittanosok, m�s felekezetek k�pvisel�i, helyi hat�s�gok, stb. Az �dv�z�lt lelk�sz v�laszol valamennyi k�sz�nt�re, amit �ld�s k�vet.
 3. Z�r��nek. /Himnuszaink/

LELK�SZ-KIB�CS�Z� ISTENTISZTELET

1. Kezd��nek.

 1. Derekas �nek.
 2. F�hat�s�gi irat felolvas�sa /�thelyez�sr�l, nyugd�jba vonul�sr�l, stb./. Ezt k�vet�en a p�sp�k, vagy f�jegyz�, vagy megb�zott lelk�sz felsz�l�tja a kib�cs�z� lelk�szt, hogy tartsa meg kib�cs�z� szolg�lat�t a sz�sz�kr�l.
 3. �nek /egy szakasz, mik�zben a lelk�sz megy fel a sz�sz�kre/.
 4. Ima.
 5. Miaty�nk.
 6. K�z�nek.
 7. Textusfelv�tel.
 8. Egyh�zi besz�d.
 9. Csendes ima.
 10. Ut�ima. /ezt k�vet�en lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l./
 11. �nek /egy szakasz, mik�zben a f�hat�s�gi vagy megb�zott sz�nok-lelk�sz felmegy a sz�sz�kre./
 12. Textusfelv�tel �s besz�d.
 13. �ld�s.
 14. �nek /egy szakasz, vagy lehet �nekkar vagy m�s zene/.
 15. A p�sp�k�t, ha jelen van, k�sz�nti a lelk�sz vagy m�s felk�rt szem�ly.
 16. A kib�cs�z� lelk�szt k�sz�ntik: l�sd a bek�sz�nt� 19. pontj�t.
 17. A kib�cs�z� lelk�sz v�laszol, amit �ld�ssal fejez be.
 18. Z�r��nek. /Himnuszaink/

F�TAN�CSI �S ZSINATI ISTENTISZTELET

A Magyarorsz�gi Unit�rius egyh�zban nem v�lt szok�ss� a F�tan�cs alkalm�val tartott istentisztelet. A Zsinatnak megvan a saj�tos tartalma: p�sp�k- vagy lelk�szszentel�s, �s ehhez kapcsol�dik az istentisztelet.

TEMPLOM- VAGY IMAH�Z-SZENTEL�SI ISTENTISZTELET

A templom- vagy imah�zszentel�st a p�sp�k, vagy megb�zottja v�gzi. A bevonul� p�sp�k�t az egyh�zk�zs�g gondnoka �dv�zli a templom vagy imah�z piac�n, �s felk�ri a templom vagy imah�z felszentel�s�re.

 1. Kezd� �nek.
 2. Derekas �nek.
 3. Ima.
 4. Miaty�nk.
 5. K�z�nek.
 6. Textusfelv�tel.
 7. Felszentel� egyh�zi besz�d.
 8. Ut�ima.
 9. �ld�s.
 10. �nek vagy �nekkar.
 11. A lelk�sz megfelel� �s r�vid besz�mol�ja a templom vagy imah�z jav�t�s�r�l, �p�t�s�r�l.
 12. �rvacsorai �nek.
 13. �rvacsoraoszt�s a meg�llap�tott rend szerint.
 14. Z�r��nek. /Himnuszaink/

HARANGAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

 1. Az egyh�zi besz�d v�g�n megsz�lal a felszentelend� harang, mik�zben a p�sp�k, vagy megb�zottja a k�vetkez�ket mondja:

�s most sz�laljon meg a harang. H�vogassa az �l�ket, sirassa el a megholtakat, �zze el a veszedelmet. Hirdesse messzemen� hangon Isten dics�s�g�t, b�kess�get a f�ld�n �s j�akaratot az emberek k�z�tt. �men.

 1. �ld�s �s z�r��nek.

ORGONAAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. Sorrendje ugyanaz, mint a harangavat�si istentisztelet�.

2. Az egyh�zi besz�d v�g�n megsz�lal az orgona, kb. 1 percig. Ut�na ez a sz�veg hangzik el, amit a gy�lekezet fel�llva hallgat:

�s most sz�laljon meg az orgona. Zeng� hangja mellett sz�rnyaljon az ajkakr�l �s a sz�vekb�l a zsolt�r: �nekeljetek az �rnak �j �neket, v�gan �nekelj az �rnak te eg�sz f�ld. �men.

3. �ld�s �s z�r��nek.

H�ZAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. �nek

2. El�foh�sz. Aj�nlott sz�veg: A k�, melyet az �p�t�k megvetettek, szegletk�v� lett. Az �rt�l lett ez, csod�latos ez a mi szemeink el�tt. Ez a nap, amelyet az �r rendelt, �rvendj�nk �s vigadjunk ezen. �, Uram, seg�ts most, � Uram, adj j� el�menetelt.

3. Textusfelv�tel.

4. Alkalmi besz�d.

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. �ld�s. Aj�nlott sz�veg: Isten �ld�sa legyen e hajl�kon, hogy lehessen otthona a csal�dnak. Az � b�kess�ge �s szeretete lakozz�k benne �s lak�inak sz�v�ben. �men.

8. Z�r��nek.

S�RK�-S�REML�KAVAT�SI SZERTART�S

1. �nek.

2. El�foh�sz.

3. R�vid megeml�kez�s.

4. Ima.

5. Miaty�nk.

6. �ld�s.

7. �nek.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Liturgia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.55 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|