Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 30, 2006 05:09 CDT

A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje

a lelk�szi kar �ltal kidolgozott tervezet

Szerz�: . 906 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak2002. j�lius 5-�n a lelk�szi kar �gy d�nt�tt, hogy megpr�b�lja egys�ges�teni a sokf�le m�don foly� szertart�sainkat. 2004. okt�ber 8-�n befejezt�k ezt a munk�t. Az eltelt id�szakban tartott lelk�szi �rtekezleteinken mindenki elmondta �szrev�teleit, el�adhatta az egyh�zk�zs�gben szok�sos szertart�si form�kat. Igyekezt�nk k�zel�teni az �ll�spontokat, megl�t�sokat, elk�pzel�seket �s �gy fogalmazni meg azokat, hogy egy egys�gesebb k�pet mutassanak. Term�szetesen az erd�lyi anyaegyh�z 1999. november�ben, a vargyasi Zsinaton j�v�hagyott istentiszteleti �s szertart�si rendet is figyelembe vett�k a helyi szok�sok mellett m�s behat�sokkal egy�tt.

Tov�bbi �szrev�teleket, tapasztalatokat, gyakorlati megl�t�sokat sz�vesen v�runk

Elfogadta az Egyh�zi K�pvisel� Tan�cs 2004. november 13-�n.

I. I S T E N T I S Z T E L E T

VAS�RNAPI ISTENTISZTELET

a., Az istentisztelet ideje

Az istentisztelet vas�rnap 10 vagy 11 �rakor /vagy a meghirdetett id�pontban/ egy, kett� vagy h�rom harangsz� ut�n, ahol van harang egy�ltal�n.

b., Az istentisztelet rendje

A h�vek igyekezzenek a hely�ket elfoglalni, �s csendben v�rni az istentisztelet kezd�s�t. /visszatetsz�, ha f�lhangosan besz�lgetnek a h�vek!/

1. A lelk�sz egyenesen a sz�sz�kre megy.

2. Invok�ci�-el�foh�sz /a gy�lekezet �ll/

3. Kezd� �nek /�lve/

4. Lekci�-bibliaolvas�s /�lve/

5. Derekas �nek /�lve/. Ha nem t�l hossz�, az �nek v�gig �nekelend�.

6. Ima /�llva/, 5 percn�l ne legyen hosszabb.

7. Miaty�nk /�llva/. A lelk�sz mondja vagy olvassa: Mi Aty�nk, aki a mennyekben vagy, szenteltess�k meg a Te neved, j�jj�n el a Te orsz�god, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, �gy a f�ld�n is; mindennapi kenyer�nket add meg n�k�nk ma, �s bocs�sd meg v�tkeinket, mik�ppen mi is megbocs�tunk az ellen�nk v�tkez�knek; �s ne v�gy minket k�s�rt�sbe, de szabad�ts meg a gonoszt�l, mert Ti�d az orsz�g, a hatalom �s a dics�s�g mind�r�kk�. �men.

8. K�z�nek /�llva/

9. Textusfelv�tel /�llva/. Aj�nlott sz�vege: Istentiszteletre egybegy�lt h�vek, kedves testv�reim! Egyh�zi besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben /vagy verseiben/; M�t� evang�liuma 5. r�sz�nek 10. vers�ben a k�vetkez�k olvashat�k: …… A versek megism�telhet�k, nem mondunk ut�na �ment-t.

10. Pr�dik�ci� /�lve/. Id�tartama 20-25 perc.

11. Csendes ima /�llva/. Sz�vege: Az Isten l�lek, �s akik �t im�dj�k, sz�ks�g, hogy l�lekben �s igazs�gban im�dj�k. Hallgassunk a l�lek szav�ra, im�dkozzunk csendben, magunkba sz�llva. – A lelk�sz egy „miaty�nknyi” id� ut�n �men-t mond.

12. Z�r�ima /�llva/. Id�tartama max. 2 perc. /a h�vek k�z�ss�gi �s egy�ni �let�re tekintsen!/

13. Hirdet�sek /�lve/. El�z� heti szertart�sok, adom�nyoz�sok, a gy�lekezeti �s egyh�zi �lettel kapcsolatos esem�nyek ismertet�se.

14. �ld�sk�r�s /�lve/. Aj�nlott sz�veg: a gondvisel� Isten �ld�sa, j�ra vez�rl� ereje �s szeretete, legyen �s maradjon veletek �s szeretteitekkel. �men.

/De lehet az �roni vagy salamoni �ld�s is!/

15. Z�r��nek /�lve/. A lelk�sz is le�l a papi sz�kbe.

16. Kivonul�s a helyi szok�soknak megfelel�en.

�NNEPI ISTENTISZTELET

/KAR�CSONYI, H�SV�TI, P�NK�SDI, �SZI H�LAAD�SI/

Azonos a rendje a vas�rnapi istentisztelettel, kieg�sz�tve az �rvacsorai szertart�ssal.

H�TK�ZNAPI ISTENTISZTELET

A. REGGELI ISTENTISZTELET

B. ESTI ISTENTISZTELET

Ha van ilyen, a helyi szok�snak megfelel�en folyik. �rv�nyes�lnie kell unit�rius istentisztelet�nk minden jellemz� von�sa, tartalma, c�lja.

II. SZERTART�SAINK

KERESZTEL�S

a., A szertart�s rendje

 1. �nek /308-as vagy m�s, tartalmilag ide ill� �nek�nk/. Ha templomban t�rt�nik, a lelk�sz az �rasztala mell� �ll, vele szembe a keresztelend�vel ki�llnak a keresztsz�l�k, esetleg sz�l�k �s m�s csal�dtagok.
 2. El�foh�sz. K�tetlen. Lehets�ges sz�veg: Teremt� �s gondvisel� Isten�nk! �ldd meg e pillanatot, �s l�gy vel�nk, mid�n e keresztelend�t felvessz�k egyh�zunk tagjai k�z�. �men.
 3. Textusfelv�tel. K�t�tt sz�veg: Kedves sz�l�k, keresztsz�l�k, kedves testv�reim! Keresztel�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a …… stb. – A bibliai helyet �s textust nem ism�telj�k meg.
 4. Keresztel�si besz�d. Id�tartama legt�bb 10 perc. /Beteg gyermekn�l a besz�d elmaradhat!/
 5. Ima. Mintegy 2-3 perc.
 6. A kereszts�g kiszolg�ltat�sa. A lelk�sz a k�vetkez�t mondja, mik�zben a keresztelend� fej�re �nti a vizet a kehelyb�l: �n t�ged N. N. megkeresztellek az egy �r�k Isten nev�ben, �s felveszlek az unit�rius kereszt�ny egyh�z tagjai k�z�, J�zus k�vet�s�re. �men.
 7. Miaty�nk.
 8. �ld�sk�r�s. K�tetlen sz�veg. Lehets�ges aj�nlat: Isten �ldjon meg sz�p �lettel. N�vekedj testben �s l�lekben, Isten �s emberek el�tt val� kedvess�gben. �men.

b., A keresztel�ssel kapcsolatos szempontok:

 1. Indokolt esetben templomon k�v�l is kiszolg�ltathat� a keresztel�s.
 2. Id�pontja: templomban a z�r� �nek el�tt, �nnepen �rvacsoraoszt�s ut�n. M�shol �s m�s napokon a k�rt id�pontban.
 3. Saj�tos helyzet�nk miatt nem csak kisgyermeket keresztel�nk, m�st is!
 4. K�vetkez� vas�rnap hirdess�k ki a szertart�st.

KONFORM�CI�

 1. A konfirm�l� n�vend�kek a helyi szok�s szerint gy�lekeznek istentisztelet el�tt.
 2. Bevonul�s a templomba lelk�sz �s gondnok vezet�s�vel. /Ha van rendk�v�li megh�vott, az is vel�k megy, ut�nuk a sz�l�k, keresztsz�l�k �s csal�dtagok./
 3. �lt�zet�k legyen egys�ges, alkalomhoz ill�, lehet�leg n�pviselet.
 4. Az �rasztala k�r�l, vagy az els� padokban foglalnak helyet.
 5. Istentisztelet. /L�sd a vas�rnapi istentiszteleti rendet!/
 6. Hirdet�s. Lelk�sz bejelenti a konfirm�ci�t �s az �rvacsoraoszt�st �s orgonaj�t�k k�zben lej�n a sz�sz�kr�l �s az �rasztal�hoz megy.
 7. A n�vend�kek n�vszerinti bemutat�sa. /a megnevezett fel�ll, majd le�l./
 8. konfirm�ci�i �nek: 221. A n�vend�kek �llva �neklik.
 9. Ima: a n�vend�kek k�z�sen mondj�k, de mondhatja egy arra kijel�lt is:

J� Isten�nk, szeret� �des Aty�nk! Sz�v�nk tiszta �r�m�vel j�tt�nk ma szent hajl�kodba. Nem most vagyunk itt el�sz�r, de ezzel az �rz�ssel m�g nem im�dkoztunk, mint most, amikor el�sz�r lesz�nk vend�gei a J�zus �let�re, tan�t�s�ra �s hal�l�ra eml�keztet� �rvacsor�nak. K�sz�nj�k, hogy megtartottad �let�nket, �s er�t adt�l j� sz�leinknek, hogy felnevelhettek. K�sz�nj�k, hogy n�velted hit�nket, s �gy nem csak testben, de l�lekben is naggy� n�hett�nk, �s megismerhett�k unit�rius vall�sunk hitelveit �s erk�lcsi tan�t�sait. K�r�nk, �r�s�tsd hit�nket, n�veld benn�nk a szeretet k�szs�g�t, hogy a megismert igazs�gok mellett h�s�ggel kitartsunk �s felel�s�ggel v�llaljuk emberi hivat�sunkat. Seg�ts, hogy legy�nk m�lt� k�vet�i a n�z�reti J�zusnak, szeret� testv�rei embert�rsainknak, most �s mind�r�kk�. �men.

 1. A n�vend�kek kik�rdez�se a k�t�b�l. A 30., 78. �s 136. sz. k�rd�seket lehet�leg k�z�sen mondj�k a konfirm�l�k. Lelk�sz a n�vend�keket nev�k�n sz�l�tja �s t�bbsz�r is megk�rdezi. K�zben konfirm�l� �nekeket �nekelhetnek.
 2. Konfirm�ci�i �nek: 220. /�llnak a n�vend�kek/
 3. Fogadalomt�tel. Sz�vre tett k�zzel a konfirm�l�k v�laszolnak a k�vetkez� k�rd�sekre:

Hiszed-e, hogy Isten a vil�gmindens�g teremt�je, az emberis�g gondvisel� Atyja, egy Isten?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy b�lcs akarata az embert a j�s�g, igazs�g �s szeretet megval�s�t�s�ra �s meg�l�s�re h�vta el?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy J�zus Istennek t�k�letes gyermeke, tan�t�sa sz�munkra �t, igazs�g �s �let?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy az ember Isten lelk�t�l vez�relve, J�zus p�ldaad�sa nyom�n hozz�j�rulhat Istenorsz�ga megval�s�t�s�hoz?

H i s z e m � s v a l l o m .

Hiszed-e, hogy unit�rius kereszt�nys�ged, amely t�rt�nelme folyam�n nagy �ldozatokat hozott �s kimagasl� eredm�nyeket �rt el, tiszt�n hirdeti J�zus evang�lium�t, az Isten- �s emberszeretet vall�s�t, s �let�nk v�gc�lj�t, a t�k�letess�get?

H i s z e m � s v a l l o m .

Ha hiszed, fogadod-e, hogy Istenhez, J�zus tan�t�s�hoz �s unit�rius egyh�zadhoz mindhal�lig h� maradsz?

� g � r e m � s f o g a d o m .

K�sz vagy-e fogadalmadat az �rvacsora v�tel�vel megpecs�telni?

K � s z v a g y o k .

 1. �rvacsorai �nek, melyet egy�tt �nekelnek a gy�lekezettel a n�vend�kek.
 2. �rvacsorai besz�d �s �rvacsora kioszt�sa a meg�llap�tott rend szerint. A sz�l�k, keresztsz�l�k, hozz�tartoz�k, s�t a gy�lekezet is vehet �rvacsor�t.

 1. Ima. A n�vend�kek lehet�leg mondj�k k�z�sen, de kijel�lt is mondhatja.

J� Isten�nk, szeret� Aty�nk! H�l�s gyermeki sz�vvel k�sz�nj�k meg ez �ldott alkalmat, mid�n sz�ned el�tt �s a gy�lekezet k�z�ss�g�ben hit�nkr�l vall�st tett�nk, s az �rvacsora v�tele �ltal elk�telezt�k magunkat Isten �s embert�rsaink szeretet�re �s szolg�lat�ra. Engedd, hogy ezt az �rz�st, amellyel most tele a sz�v�nk, vihess�k magunkkal ki az �letbe �s otthonainkba, hogy legyen er�forr�s sz�munkra. �lj�nk az �rtelem tiszt�s�g�val, a hit h�s�g�vel �s a szeretet felel�ss�g�vel. L�gy �tmutat�nk, �llj mell�nk, ha a j�ban ingadozn�nk, seg�lj, ha er�nk elhagyna. Tarts meg minket a te szeretetedben, unit�rius vall�sunk �s egyh�zunk ir�nti h�s�gben. �ld�sod legyen hit�nk megvall�s�n �s eg�sz �let�nk�n, most �s mind�r�kk�. �men.

 1. Konfirm�ci�i �nek: 222. /a n�vend�kek �llnak./
 2. Egyh�ztagg� fogad�s. Aj�nlott sz�vege:

Unit�rius vall�sunkr�l elhangzott bizonys�gtev�setek alapj�n, melyet az �rvacsora v�tel�vel meger�s�tettetek, befogadlak titeket az Unit�rius Egyh�z ………-i egyh�zk�zs�g�nek tagjai k�z�. Megismert�tek egyh�zunk m�ltj�t, legyetek m�lt�k el�deink szellemi �r�ks�g�re, cselekv� munkat�rsai a gy�lekezetnek; el�ttetek a j�v�, legyetek h�s�ges hordoz�i �s tov�bbfolytat�i hit- �s �letfelfog�sunknak, Isten �s ember szolg�lat�ban. �men. /k�zben halk zene./

 1. Eml�klapok kioszt�sa. A konfirm�ci�i anyak�nyv al��r�sa ut�n, a n�vend�kek megkapj�k az eml�klapokat a lelk�szt�l egy-egy bibliai vers k�s�ret�ben.
 2. A lelk�sz meg�ldja a n�vend�keket. A konfirm�l�k ezalatt f�l t�rdre ereszkednek, a lelk�sz fej�kre teszi a kez�t.
 3. �dv�zl�sek. El�sz�r a gondnok �dv�zli a n�vend�keket. A n�vend�kek �tadj�k az egyh�zk�zs�gnek aj�nd�kukat. Kisebb, majd nagyobb n�vend�k k�sz�nti a konfirm�l�kat. A konfirm�l�k k�sz�ntik az egyh�zk�zs�g vezet�s�g�t, a sz�l�ket, keresztsz�l�ket, a kisebb hittanosokat, stb.
 4. Z�r��nek. Lehetnek Himnuszaink is.

�RVACSORA

a., Az �rvacsora el�k�sz�t�se

 1. Az �rvacsoraoszt�st megel�z� vas�rnap a lelk�sz kihirdeti az �rvacsor�t /sz�rv�nyh�veknek elk�ldi a megh�v�t a pontos id�vel �s helymegjel�l�ssel/:

Jelentem a gy�lekezetnek, hogy m�hoz nyolcad napra …… �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tj�k, s arra a J�zus �let�re, tan�t�s�ra �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, kenyeret �s bort tesz�nk. A nagyh�t folyam�n k�sz�lj�nk az �rasztal�hoz b�nb�n� l�lekkel, kereszt�nyi al�zattal, hogy annak m�lt� vend�gei lehess�nk. /ha van nagyheti �h�tat, azt is mondjuk /

 1. Ha nagyheti �h�tat van szok�sban, azt annak megfelel�en kell elv�gezni.
 2. Az �nnepi istentisztelet ut�n a lelk�sz kihirdet minden m�s esem�nyt az egyh�zk�zs�gi �lettel kapcsolatosan, ut�na h�v �rvacsora oszt�sra:

Amint azt hirdett�k …… �nnepe alkalm�b�l az �rasztal�t megter�tett�k, s arra a J�zus �let�re, tan�t�s�ra �s hal�l�ra eml�keztet� jegyeket, kenyeret �s bort tett�nk. K�rem h�veinket, k�sz�ljenek �s j�ruljanak az �rasztal�hoz �szinte lelki sz�mvet�ssel �s kereszt�nyi al�zattal. Jelen alkalomra az �rvacsorai kenyeret �s bort X. Y. adom�nyozta. – Lelk�sz elmondja azt is, ha valaki �rvacsorai megv�lt�s c�men adom�nyt tett, �s megk�sz�ni n�h�ny mondatban az adom�nyokat.

b., Az �rvacsora rendje

 1. �rvacsorai �nek /1 versszak/. A lelk�sz az �rasztala mellett v�gzi a szertart�st. A gy�lekezet �l.
 2. Textusfelv�tel. Sz�vege a k�vetkez�: Kedves testv�reim! �rvacsorai besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a ……, a k�vetkez�k�ppen: …… - Nem ism�telj�k meg sem a helyet, sem a sz�veget. Textusfelv�tel el�tt nincs el�foh�sz.
 3. �rvacsorai besz�d. Id�tartama max. 10 perc.
 4. Ima. /a gy�lekezet �ll/
 5. Miaty�nk

A gy�lekezet tagjai a helyi szok�s szerint ki�llnak az �rasztala k�r�. El�sz�r a szolg�lattev�k vesznek �rvacsor�t. Lelk�sz a helyi szok�s szerint t�rli a kelyhet. Ha a k�zgy�l�s �gy hat�rozott, akkor kispoharas kioszt�st is lehet v�gezni. T�bb csoportos �rvacsorav�tel eset�n, minden csoport ut�n a lelk�sz bibliai id�zettel kezd�d� r�vid im�t mond. �rvacsoraoszt�s ut�n a lelk�sz visszatakarja az �rasztal�t. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szereztet�si textus hangozzon el a keny�r �s a bor kioszt�sa el�tt. /Helyenk�nt a szolg�lattev�k, f�leg a lelk�sz a v�g�n vesz �rvacsor�t!/ A megmaradt jegyeket tilos a templomban, imateremben elfogyasztani!

 1. Z�r�ima. /�ll a gy�lekezet/ - Legyen h�laad� jelleg�!
 2. �ld�sk�r�s. Mintasz�veg: V�gezet�l testv�reim, aty�mfiai, legyetek j� eg�szs�gben, �p�ljetek, vigasztal�djatok, egy�rtelemben legyetek �s b�kess�gben �ljetek. A b�kess�g �s szeretet Istene legyen veletek. �men.
 3. Z�r��nek. Aj�nlott helyette a Himnuszok el�nekl�se.

c., Az �rvacsor�val kapcsolatos szempontok

1. �rvacsoraoszt�s mindig �nnepek els� napj�n t�rt�nik, de ig�ny szerint m�s alkalommal is kiszolg�ltathat� az �nnepek alatt.

2. K�v�natos, hogy a gy�lekezet is �nekelje az �rvacsorai �nekeket az �rvacsoraoszt�s alatt is.

3. �rvacsor�t konfirm�lt ember vehet. De ha m�s t�r be erre az alkalomra, azt sem szabad elutas�tani, legyen b�rmilyen hit� vagy meggy�z�d�s�. A meg nem konfirm�lt unit�rius figyelmeztetni kell alkalomadt�n elmulasztott k�teless�g�re, de kihagyni megsz�gyen�t� lenne sz�m�ra.

4. Az �rvacsorai kenyeret ima ut�n a lelk�sz v�gja fel. Sz�rv�nyban r�b�zhat� ez a gondnokra. Az �rasztala megter�t�s�ben a helyi szok�s szerint vehet r�szt a lelk�sz hitvese, gondnok, egyh�zfi, stb. Vigy�zni kell a ter�t�k �s kelyhek tisztas�g�ra.

5. A megmaradt jegyekb�l elfogyaszt�s el�tt f�lre kell tenni a betegek �s id�sek /otthon vagy id�sek otthon�ban megl�togatand�/ sz�m�ra a r�sz�ket.

BETEGEK �RVACSOR�JA

1. Lelk�sz bejelent�s�re a nagyh�t folyam�n a hozz�tartoz�k jelents�k be az �rvacsor�t venni sz�nd�koz� betegek ig�ny�t.

2. Az �rvacsora kiszolg�ltat�sa teljesen a k�r�lm�nyekhez alkalmazva kell t�rt�njen, tekintettel a beteg �llapot�ra, a jelenlev�kre, stb.

3. A lelk�szt k�s�rje el a gondnoka, vagy egyh�zfia, vagy ak�r a hitvese is.

4. A jelenl�v�knek is fel kell k�n�lni az �rvacsor�t r�er�ltet�s n�lk�l.

5. Betegeknek �s id�seknek az �v b�rmely napj�n ki lehet szolg�lni az �rvacsor�t.

6. Beteggel, id�ssel hiter�s�t� az egy�ttim�dkoz�s �s �nekl�s.

H�ZASS�GK�T�S MEG�LD�SA

a., A szertart�s rendje

 1. Egyh�zi �nek. /224., 185., 195., stb./
 2. El�foh�sz. Aj�nlott: Mutasd meg, Uram, nek�nk a Te utadat, hogy j�rhassunk a Te igazs�godban, �s tiszta sz�vvel tisztelj�nk T�ged. �men.
 3. Textusfelv�tel: Kedves ifj� p�r, kedves testv�reim! Esket�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a ……, a k�vetkez�k�ppen: …… - A bibliai helyet �s sz�veget nem ism�telj�k meg. �men sincs a sz�veg ut�n.
 4. Esket�si besz�d. Id�tartama mintegy 10-15 perc.
 5. A besz�d ut�n a lelk�sz �gy sz�l a h�zasuland�khoz:

Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�s�gfogadalmat:

�n N. N. esk�sz�m az egy �r�k Istenre, hogy X. Y.-t, kinek jobb kez�t jobb kezemben tartom, mint t�rv�nyes hitvest�rsamat, h� �s igaz szeretettel k�v�nom boldog�tani. �t sem eg�szs�g�ben, sem betegs�g�ben, sem boldog, sem boldogtalan �llapot�ban h�tlen�l el nem hagyom. Vele �lek, �rvendek, t�r�k �s szenvedek holtomiglan vagy holt�iglan. Isten engem �gy seg�ljen. – Az �men-t csak a lelk�sz mondja. A n� a le�nykori nev�t mondja.

 1. Ima.
 2. Miaty�nk.
 3. �ld�sk�r�s. Aj�nlott sz�veg: Isten �ld�sa legyen e h�zass�gk�t�sen. Legyetek j� eg�szs�gben, egyet�rt�sben �s b�kess�gben �ljetek. A szeretet �s b�kess�g Istene legyen veletek. �men.
 4. Z�r��nek. /az alkalomnak megfelel�/.

b., A h�zass�gk�t�s meg�ld�s�val kapcsolatos szempontok

 1. Csak a t�rv�nyesen megk�t�tt �s igazolt h�zass�got lehet meg�ldani.
 2. A szertart�s helye a templom legyen lehet�leg, de nem z�rk�zunk el a h�zasuland�k ig�ny�t�l. A szertart�s rendj�t igyekezni kell megtartani.
 3. A szertart�s bejelent�s�n�l tiszt�zni kell olyan dolgokat, mint p�ld�ul a keresztel�s, konfirm�l�s megt�rt�nt�t, a vall�si hovatartoz�st. Egyik sem lehet kiz�r� ok, de a h�zasuland�kat fel kell vil�gos�tani egyh�zunk hitfelfog�s�r�l a h�zass�gi meg�ld�st, a csal�dot, a gyermek�ld�st illet�en. Nem alkalmazhatunk semmif�le kirekeszt� vagy elijeszt� m�dszert.
 4. M�s felekezet� eset�ben, ha nem a mi esk�form�nk szerint k�v�n fogadalmat tenni, lehet haszn�lni a saj�t egyh�za, vall�sa esk�form�j�t. Ha a m�s vall�s� ig�nyli a saj�t lelk�sze szertart�s�t, ez is megengedhet�.
 5. A t�bbi szartart�shoz hasonl�an, ezt is ki kell hirdetni a k�vetkez� vas�rnapi istentiszteleten.
 6. A rengeteg sok helyi szok�s, a hagyom�nyok t�mkelege miatt, bejelent�skor tiszt�zni kell ezeket, hogy ne legyen kellemetlen meglepet�s. /a bevonul�s, milyen zen�re, ki�ll�s az �rasztal�hoz, kik �llnak ki, m�s mond k�sz�nt�t, az anyak�nyv al��r�sa, eml�kt�rgy vagy –lap �tad�sa, stb./

H�ZASS�GI JUBILEUM

 1. �nek. /alkalomhoz ill�/
 2. El�foh�sz.
 3. Textusfelv�tel.
 4. Alkalmi besz�d.
 5. lelk�sz felh�vja a jubil�l�kat:

Most pedig fogj�tok meg egym�s jobb kez�t �s mondj�tok ut�nam a h�laad�s szavait:

�n N. N. h�l�t adok Istennek, gondvisel� Aty�mnak, hogy … �vvel ezel�tt hitvest�rsat �s gyermekeimnek �desany�t/�desap�t adott f�rjem/feles�gem X. Y. szem�ly�ben. K�sz�n�m az er�t, amelyet �ltala adott; a h�s�get, amelyet benne megtapasztaltam; a hitet, amelyet � t�pl�lt bennem �s a szeretet, amely �ltal �let�nk c�lt �s �rtelmet nyert. Fogadom, hogy ezut�n is h� t�rsa leszek �r�mben �s b�natban, eg�szs�gben �s betegs�gben egyar�nt, sz�vem utols� dobban�s�ig. �men.

 1. Ima.
 2. Miaty�nk.
 3. �ld�s.
 4. Z�r��nek.

TEMET�S

a., Templomban

 1. Kezd��nek. /9., 10., 12., 22./
 2. Derekas �nek. /57., 58., 59., 189., 199., stb./
 3. Ima.
 4. Miaty�nk.
 5. K�z�nek. /303./
 6. Textusfelv�tel: Gy�szol� csal�d, v�gtisztess�get tev� gy�lekezet! Temet�si besz�dem alapgondolata �rva tal�lhat� a ……, a k�vetkez�k�ppen: …… - A bibliai helyet �s sz�veget nem ism�telj�k meg.
 7. Temet�si besz�d. Id�tartama 20-25 perc.
 8. Ut�ima.
 9. B�cs�ztat�: a hozz�tartoz�k k�v�ns�ga szerint. /lehet�leg csak pr�za!/ Elvi szempont: az �l�k b�cs�znak az elhunytt�l.
 10. �ld�s.
 11. Z�r��nek. /304., 296. sz./

b., Temet�i k�poln�ban

1. El�foh�sz.

 1. Egyh�zi �nek. /199./
 2. Textusfelv�tel. /l�sd fennebb/
 3. Temet�si besz�d. Id�tartama 15-20 perc.
 4. Miaty�nk.
 5. B�cs�ztat�. /ha az id� korl�tozott, akkor a s�rn�l ker�l sor erre./
 6. �ld�s.
 7. Z�r��nek. /57./

c., A s�rn�l

 1. �nek. /helyi szok�s: �ton is lehet �nekelni/
 2. Bibliaolvas�s.
 3. Miaty�nk
 4. �nek.
 5. Ezt k�vet�en a lelk�sz �gy sz�l:

Valljuk meg a hal�l felett is diadalmaskod� unit�rius hit�nket:

Hiszek egy Istenben, az �let teremt�j�ben �s gondvisel� Aty�nkban.

Hiszek J�zusban, Isten legjobb fi�ban, a mi igaz tan�t�mester�nkben.

Hiszem a szentlelket.

Hiszek az Unit�rius Kereszt�ny Anyaszentegyh�z hivat�s�ban.

Hiszem a b�nbocs�natot �s az �r�k�letet. �men.

 1. �nek. /hantol�s alatt/
 2. �ld�s. /a hantol�s �s a koszor�k elhelyez�se ut�n/

A lelk�sz csak a hantol�s befejez�se ut�n hagyhatja el a s�rt.

d., A temet�ssel kapcsolatos szempontok

1. A hal�leset bejelent�se a hivatalos okm�nyok alapj�n t�rt�nik.

 1. Harangoz�s /ha van harang/ a helyi szok�sok szerint t�rt�nik.
 2. Az anyagi k�rd�sek int�z�se az egyh�zk�zs�g t�rv�nyei szerint folyik.
 3. Szertart�s csak lez�rt kopors� mellett t�rt�nik.
 4. Virraszt�s, ha van, komolys�ggal, a rossz szok�sok kiiktat�s�val folyik.
 5. A temet�s ideje a helyi szok�s szerint, vagy megegyez�s alapj�n.
 6. N�pszer�s�teni kell a koszor�megv�lt�s bevezet�s�t.
 7. A toroz�s visszaszor�tand�, de er�szakkal tiltani nem szabad.
 8. A kopors�t a templomban a szok�soknak megfelel�en helyezik el: portikus, vagy templom piaca /att�l f�gg�en, hogy kinek van a temet�se!/
 9. A szertart�s a k�vetkez� vas�rnap kihirdetend�. Eml�kistentisztelet is tarthat� a hozz�tartoz�k k�r�s�re.

III. A L K A L M I I S T E N T I S Z T E L E T

KAR�CSONYESTI ISTENTISZTELET

 1. Figyelembe v�ve a lehet�s�geket, nem felt�tlen�l Szenteste kell tartani a kar�csonyfa �nnep�lyt.
 2. Az istentisztelet rendje foglalja mag�ba mindenk�ppen a kar�csonyi t�rt�net felolvas�s�t.
 3. Kar�csonyi �nekek, �nekesk�nyv�nk alkalmi �nekei, alkalomhoz ill� versek, �nekkari, vagy zenesz�mok, p�sztorj�t�kok, betlehemez�sek tetsz�s szerinti �ssze�ll�t�sban szerepeljenek az este m�sor�ban.
 4. A kar�csonyi aj�nd�kcsomagok, jutalmak, seg�lyek kioszt�sa az istentiszteleti r�sz z�r��nek�nek elhangz�sa ut�n javasolt, hogy ne zavarja az istentisztelet menet�t, �h�tat�t.
 5. Felhaszn�lhat� �s felhaszn�land� a vid�kre jellemz�, kar�csonyi tartalma mellett vall�sos �rt�keket hordoz� szok�sok bevitele a m�sorokba.

NAGYP�NTEKI ISTENTISZTELET

1. D�lel�tt rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel. Ahol ez szok�sban van, �s megoldhat�, a Passi�t el� kell adni.

 1. D�lut�n vagy este, helyi szok�s szerint szint�n a fenti alkalmazhat�:
  1. Kezd��nek
  2. Derekas �nek /egy szakasz/
  3. P A S S I � /egy�ni vagy �nekkari el�ad�sban/
  4. Ima.
  5. Miaty�nk.
  6. �ld�s.
  7. Z�r��nek.

ANY�K NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s, �nekkari vagy zenesz�mok, sz�l��nekek, any�knapi vall�sos versek. Felhaszn�lhat� �s aj�nlott is minden helyi szok�s az �desany�k �nnepl�s�vel /templomi �nnepl�s�vel!/ kapcsolatosan.
 3. �ld�s.
 4. Z�r��nek.

�LDOZ�CS�T�RT�KI ISTENTISZTELET

 1. Ha nem ment feled�sbe, �s megtartj�k, akkor vas�rnapi istentiszteleti rend szerint t�rt�nik, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

REFORM�CI�I ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. T�rekedni kell az �kumenikus megeml�kez�sek bevezet�s�re, vend�glelk�szek megh�v�s�ra. Alkalomszer� versek, �nekek, pr�za is elhangozhatnak.

HALOTTAK NAPI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Alkalomszer� versek, �nekek �s pr�za beiktat�sa l�lekemel� hat�s� lehet.

D�VID FERENC EML�K-ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Kieg�sz�t� r�sz: �nekkari vagy zenesz�mok, egy�ni �nekek, versek, pr�za, el�ad�s D�vid Ferenc �let�r�l �s munk�ss�g�r�l.
 3. Z�r��nek.

SZILVESZTER ESTI /��VI/ ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val. �jf�lkor tartott istentiszteletkor sz�p az �jf�li harangoz�s; mind az esti mind pedig az �jf�li istentisztelet v�g�n felemel� a Himnuszok �nekl�se.

�JESZTENDEI ISTENTISZTELET

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. K�v�natos ez �nnepi alkalommal az el�z� �vi anyak�nyvi bejegyz�seinek, az egyh�zk�zs�gi esem�nyeknek �s az adom�nyoknak r�vid ismertet�se.
 3. Z�r��nek helyett Himnuszaink �nekl�se aj�nlott.

J�TEV�K EML�K-ISTENTISZTELETE

 1. Rendes vas�rnapi istentiszteleti rend, alkalmi im�val �s pr�dik�ci�val.
 2. Kieg�sz�t� r�sz: el�ad�s a j�tev�k �let�r�l /lehet egy szem�lyr�l is/, az alap�tv�ny megsz�let�s�r�l, m�k�d�s�r�l, d�jaz�sokr�l, seg�lyez�sekr�l. �nekes, verses, pr�zai m�sorsz�mokkal lehet gazdag�tani az alkalmat.
 3. Z�r��nek.

SZERETETVEND�GS�GI ISTENTISZTELET

 1. El�foh�sz. /l�sd a h�tk�znapi istentiszteletekn�l/.
 2. �nek. /lehet�s�g szerint derekas �nek/.
 3. Bibliaolvas�s.
 4. Bibliamagyar�zat.
 5. Ima.
 6. Miaty�nk
 7. �ld�s.
 8. Z�r��nek.

A szeretetvend�gs�ggel kapcsolatos szempontok

 1. A szeretetvend�gs�g /agap�/, mint az �skereszt�nys�g jelent�s, �sszetartoz�st er�s�t�, jelent�s vall�sos cselekm�nye, evang�liumi alapon �ll� unit�rius istentiszteleti rend�nk szerves r�sze, amelynek keret�ben helyet kapnak a vall�sos �s az egyh�zi �let, egyh�zt�rt�nelem t�rgyk�r�t fel�lel� el�ad�sok is. A szeretetvend�gs�g b�r nem helyettes�ti az istentiszteletet, sokszor hat�s�ban eredm�nyesebb lehet lelki-szellemi vonatkoz�sban is.
 2. A szeretetvend�gs�g szerves r�sz�t k�pezi a h�vek mindennem� adom�nya, t�szt�k, s�tem�nyek, italok /�d�t�k, tea/, k�z�s elfogyaszt�sa. Ha gyermek istentisztelettel egybek�t�tt, de lehet feln�ttekn�l is, tombol�z�ssal lehet gazdag�tani az egy�ttl�tet. M�sorsz�mokat is lehet beiktatni, de ne legyen hossz�, hogy lehessen k�tetlen�l besz�lgetni, hiszen ez az els�dleges szempont a szeretetvend�gs�gen.
 3. A szeretetvend�gs�g id�pontja �s helye minden elk�pzelhet� alkalom �s hely, ami nem megy a vall�sos tartalom rov�s�ra.
 4. A szeretetvend�gs�g olyan alkalom kell legyen, ahol meg tudjuk ismertetni min�l jobban magunkat. Ez�rt j�, vend�glelk�szeket, m�s vall�s� el�ad�kat megh�vni, �s h�veinket k�rni, hogy hozz�k el ismer�seiket, bar�taikat.
 5. A szeretetvend�gs�g fontoss�g�t nem el�g hangs�lyozni. Szekulariz�l�d� vil�gunkban, eset�nkben pedig a nagyon sz�tsz�rts�g indokolja, hogy min�l t�bb alkalommal �lj�nk ezzel a lehet�s�ggel. Meg kell tal�lni m�s �s m�s form�j�t az ilyen �sszej�veteleknek: n�vnapok, sz�let�snapok alkalm�val val� �sszej�vetel, egyszerre konfirm�ltak �sszej�vetele, h�zass�gi �vfordul�k k�z�s meg�nnepl�se, egy helyr�l, vid�kr�l elsz�rmazottak tal�lkoz�ja, stb.

LELK�SZSZENTEL�SI ISTENTISZTELET

a. Zsinati �l�s

Az Egyh�zi K�pvisel� Tan�cs el�ad�ja el�terjeszti a Tan�cs jelent�s�t a Zsinat istentisztelet�nek keret�ben tartand� lelk�szszentel�sr�l.

b. Lelk�szszentel�si istentisztelet �s szertart�s.

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet a meg�llap�tott rend szerint a szolg�lattev� sz�sz�kr�l val� lej�vetel�ig.

2. �nek /193. sz. vagy m�s alkalomszer� �nek�nk/.

3. Lelk�szszentel�si besz�d.

4. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� felolvassa a felszentelend� lelk�szek n�vsor�t kinevez�s�k sorrendj�ben, akik nev�k hallat�ra hely�kr�l fel�llnak.

5. P�sp�k az �rasztala mell�l a k�vetkez� k�rd�seket int�zi hozz�juk:

K�szek vagytok-e az unit�rius lelk�szi hivat�s v�llal�s�ra, Isten �s ember szolg�lat�ra?

K � s z e k v a g y u n k.

Fogadj�tok-e, hogy J�zus evang�lium�n alapul� unit�rius kereszt�ny vall�sunk hitelveit megtartj�tok �s hirdetitek, h�veiteket is vall�sos �s erk�lcs�s �letre vezetitek, anyaszentegyh�zunk �p�l�s�re �s Istenorsz�ga magval�sul�s�ra?

F o g a d j u k.

K�szek vagytok-e fogad�st�teleteket a lelk�szi esk� let�tel�vel megpecs�telni?

K � s z e k v a g y u n k.

6. P�sp�k felh�v�s�ra f�jegyz� beveszi az esk�t:

�n N. N. esk�sz�m az egy �r�k Istenre, hogy lelk�szi tiszts�gemben h�ven �s lelkiismeretesen j�rok el. Vall�somat �s egyh�zamat h�s�ggel szolg�lom. A j�zusi evang�liumot az unit�rius vall�s hitelvei szellem�ben, �rtelmi �s lelkiismereti meggy�z�d�sem szerint hirdetem �s tan�tom. Az Unit�rius Anyaszentegyh�z el�rehalad�s��rt mindent megteszek, semmit el nem mulasztok �s semminem� terhes szolg�latot ki nem ker�l�k. Az egyh�zi t�rv�nyeknek �s el�lj�r�imnak az Egyh�z Alapt�rv�nye szerint vonakod�s n�lk�l engedelmeskedem. Minden er�mb�l arra t�rekszem, hogy p�ldaad� �letemmel, Isten �s ember szolg�lat�val egyh�zamat �s Istenorsz�g�t �p�thessem. Isten engem �gy seg�ljen, �s �gy adja lelkem �dv�ss�g�t. �men.

7. Esk�t�tel ut�n a p�sp�k, f�jegyz� �s felk�rt lelk�szek a felszentelend�k fej�re teszik kez�ket, �s egy-egy bibliai id�zetet mondanak. Ezut�n – a k�zr�t�tel alatt – a p�sp�k Isten �ld�s�t k�ri a felszentelt lelk�szekre.

8. A f�jegyz� kinyitja a felszentelt lelk�szek anyak�nyv�t, �s felh�vja �ket, hogy kinevez�s�k sorrendj�ben �rj�k be nev�ket.

9. P�sp�k �tadja a felszentel�si oklevelet egy-egy bibliai mond�s k�s�ret�ben.

10. A felszentelt lelk�szek egyike k�sz�netet mond a Zsinatnak.

11. Aj�nd�koz�sok, esetleges �dv�zl�sek, k�sz�nt�sek.

12. A gy�lekezet �ld�ssal val� elbocs�t�sa.

13. Z�r��nek. /199., 214., Himnuszaink/.

P�SP�KBEIKTAT� ISTENTISZTELET

 1. Kezd��nek.
 2. Derekas �nek.
 3. Ima.
 4. Miaty�nk.
 5. �nek. /egy szakasz/
 6. F�gondnok-eln�k felolvassa a p�sp�kv�laszt� Zsinat hat�rozat�t. Ezt k�vet�en felk�ri a f�jegyz�t �s a lelk�szeket, hogy a beiktat�si szertart�st v�gezz�k el.
 7. Az �rasztala mellett a f�jegyz� �s lelk�sz�k jobb kez�knek a p�sp�k fej�re t�tel�vel /aki ezalatt t�rdre ereszkedik/, egy-egy bibliai id�zet elmond�s�val v�gzik a beiktat�si szertart�st, amelyet a f�jegyz� vagy rangid�s lelk�sz �ld�ssal fejez be.
 8. F�gondnok-eln�k a beiktatott f�p�sztort felk�ri, hogy, mint a Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z …-ik p�sp�ke, foglalja el a sz�k�t.
 9. �nek /193. sz. egy szakasza, mik�zben a p�sp�k felmegy a sz�sz�kre/.
 10. Ima.
 11. Miaty�nk.
 12. K�z�nek.
 13. Textusfelv�tel.
 14. Egyh�zi besz�d.
 15. Ut�ima.
 16. �ld�s.
 17. A beiktatott p�sp�k �dv�zl�se.
 18. Z�r��nek /199., 213., 214., Himnuszaink/.

LELK�SZBEIKTAT� ISTENTISZTELET

 1. Kezd��nek.
 2. Derekas �nek.
 3. P�sp�k �s beiktatand� lelk�sz az �rasztal�hoz vonulnak. P�sp�k k�sz�nti a gy�lekezetet, �s felh�vja a f�jegyz�t, hogy olvassa fel a p�sp�ki kinevez�st. Ennek megt�rt�nte ut�n p�sp�k felsz�l�tja a lelk�szt, hogy tartsa meg bek�sz�nt� szolg�lat�t.
 4. Csendes orgonaj�t�k, mik�zben a lelk�sz felmegy a sz�sz�kre.
 5. Ima.
 6. Miaty�nk.
 7. K�z�nek.
 8. Textusfelv�tel.
 9. Egyh�zi besz�d.
 10. Ut�ima. /Ezt k�vet�en a lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l./
 11. �nek. /egy versszak, mik�zben a beiktat�st v�gz� p�sp�k vagy megb�zottja felmegy a sz�sz�kre./
 12. Textusfelv�tel.
 13. Beiktat� besz�d.
 14. �ld�s.
 15. �nek /egy szakasz/. Itt szerepelhet �nekkar vagy m�s zene.
 16. P�sp�k �s az �j lelk�sz meg�llnak a templom piac�n, �s megkezdik a tulajdonk�ppeni beiktat�st.
 17. P�sp�k a k�vetkez�ket mondja:

�n, mint a Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z p�sp�ke, az Egyh�z Alapt�rv�ny�ben biztos�tott jogomn�l fogva, ezennel beiktatlak a …… egyh�zk�zs�g rendes lelk�szi �ll�s�ba. �tadom a templom kulcs�t. Nyisd meg a templom ajtaj�t, �s t�rd sz�lesre, hadd j�jj�n minden h�v� ember im�dkozni, megpihenni, �s �j er�t nyerni Isten h�z�ban. �tadom a Bibli�t. Hirdesd az evang�liumot, pr�dik�ld �s p�ld�zd �leteddel a szeretet kett�s j�zusi parancs�t. �tadom a kelyhet. Osszad a kenyeret �s a bort, �let�nk �r�k er�forr�sait a J�zus asztal�r�l mindazoknak, akik �hezik �s szomj�hozz�k az �ldottabb emberi �letet. �tadom az egyh�zk�zs�g pecs�tj�t. V�gezd munk�d h�s�ggel �s hivat�studattal, hogy mindenek �kesen �s sz�p rendben legyenek. Az evang�lium szellem�ben l�gy �r�ll�ja �s p�sztora a r�d b�zott gy�lekezetnek Isten �s ember szolg�lat�ban.

 1. A p�sp�k�t a beiktatott lelk�sz vagy valaki felk�rt lelk�sz, illetve az egyh�zk�zs�gb�l felk�rt vil�gi egyh�ztag �dv�zli. A t�bbi �dv�zl�s, k�sz�nt�s kiz�r�lag a beiktatott lelk�szhez int�zend�.
 2. A lelk�szt k�sz�ntheti a f�hat�s�g mellett a lelk�szek, az egyh�ztagok, ifjak, n�k, hittanosok, m�s felekezetek k�pvisel�i, helyi hat�s�gok, stb. Az �dv�z�lt lelk�sz v�laszol valamennyi k�sz�nt�re, amit �ld�s k�vet.
 3. Z�r��nek. /Himnuszaink/

LELK�SZ-KIB�CS�Z� ISTENTISZTELET

1. Kezd��nek.

 1. Derekas �nek.
 2. F�hat�s�gi irat felolvas�sa /�thelyez�sr�l, nyugd�jba vonul�sr�l, stb./. Ezt k�vet�en a p�sp�k, vagy f�jegyz�, vagy megb�zott lelk�sz felsz�l�tja a kib�cs�z� lelk�szt, hogy tartsa meg kib�cs�z� szolg�lat�t a sz�sz�kr�l.
 3. �nek /egy szakasz, mik�zben a lelk�sz megy fel a sz�sz�kre/.
 4. Ima.
 5. Miaty�nk.
 6. K�z�nek.
 7. Textusfelv�tel.
 8. Egyh�zi besz�d.
 9. Csendes ima.
 10. Ut�ima. /ezt k�vet�en lelk�sz lej�n a sz�sz�kr�l./
 11. �nek /egy szakasz, mik�zben a f�hat�s�gi vagy megb�zott sz�nok-lelk�sz felmegy a sz�sz�kre./
 12. Textusfelv�tel �s besz�d.
 13. �ld�s.
 14. �nek /egy szakasz, vagy lehet �nekkar vagy m�s zene/.
 15. A p�sp�k�t, ha jelen van, k�sz�nti a lelk�sz vagy m�s felk�rt szem�ly.
 16. A kib�cs�z� lelk�szt k�sz�ntik: l�sd a bek�sz�nt� 19. pontj�t.
 17. A kib�cs�z� lelk�sz v�laszol, amit �ld�ssal fejez be.
 18. Z�r��nek. /Himnuszaink/

F�TAN�CSI �S ZSINATI ISTENTISZTELET

A Magyarorsz�gi Unit�rius egyh�zban nem v�lt szok�ss� a F�tan�cs alkalm�val tartott istentisztelet. A Zsinatnak megvan a saj�tos tartalma: p�sp�k- vagy lelk�szszentel�s, �s ehhez kapcsol�dik az istentisztelet.

TEMPLOM- VAGY IMAH�Z-SZENTEL�SI ISTENTISZTELET

A templom- vagy imah�zszentel�st a p�sp�k, vagy megb�zottja v�gzi. A bevonul� p�sp�k�t az egyh�zk�zs�g gondnoka �dv�zli a templom vagy imah�z piac�n, �s felk�ri a templom vagy imah�z felszentel�s�re.

 1. Kezd� �nek.
 2. Derekas �nek.
 3. Ima.
 4. Miaty�nk.
 5. K�z�nek.
 6. Textusfelv�tel.
 7. Felszentel� egyh�zi besz�d.
 8. Ut�ima.
 9. �ld�s.
 10. �nek vagy �nekkar.
 11. A lelk�sz megfelel� �s r�vid besz�mol�ja a templom vagy imah�z jav�t�s�r�l, �p�t�s�r�l.
 12. �rvacsorai �nek.
 13. �rvacsoraoszt�s a meg�llap�tott rend szerint.
 14. Z�r��nek. /Himnuszaink/

HARANGAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. Rendes vas�rnapi istentisztelet, alkalmi im�val �s egyh�zi besz�ddel.

 1. Az egyh�zi besz�d v�g�n megsz�lal a felszentelend� harang, mik�zben a p�sp�k, vagy megb�zottja a k�vetkez�ket mondja:

�s most sz�laljon meg a harang. H�vogassa az �l�ket, sirassa el a megholtakat, �zze el a veszedelmet. Hirdesse messzemen� hangon Isten dics�s�g�t, b�kess�get a f�ld�n �s j�akaratot az emberek k�z�tt. �men.

 1. �ld�s �s z�r��nek.

ORGONAAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. Sorrendje ugyanaz, mint a harangavat�si istentisztelet�.

2. Az egyh�zi besz�d v�g�n megsz�lal az orgona, kb. 1 percig. Ut�na ez a sz�veg hangzik el, amit a gy�lekezet fel�llva hallgat:

�s most sz�laljon meg az orgona. Zeng� hangja mellett sz�rnyaljon az ajkakr�l �s a sz�vekb�l a zsolt�r: �nekeljetek az �rnak �j �neket, v�gan �nekelj az �rnak te eg�sz f�ld. �men.

3. �ld�s �s z�r��nek.

H�ZAVAT�SI ISTENTISZTELET

1. �nek

2. El�foh�sz. Aj�nlott sz�veg: A k�, melyet az �p�t�k megvetettek, szegletk�v� lett. Az �rt�l lett ez, csod�latos ez a mi szemeink el�tt. Ez a nap, amelyet az �r rendelt, �rvendj�nk �s vigadjunk ezen. �, Uram, seg�ts most, � Uram, adj j� el�menetelt.

3. Textusfelv�tel.

4. Alkalmi besz�d.

5. Ima.

6. Miaty�nk.

7. �ld�s. Aj�nlott sz�veg: Isten �ld�sa legyen e hajl�kon, hogy lehessen otthona a csal�dnak. Az � b�kess�ge �s szeretete lakozz�k benne �s lak�inak sz�v�ben. �men.

8. Z�r��nek.

S�RK�-S�REML�KAVAT�SI SZERTART�S

1. �nek.

2. El�foh�sz.

3. R�vid megeml�kez�s.

4. Ima.

5. Miaty�nk.

6. �ld�s.

7. �nek.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Liturgia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.55 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|