Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 20, 2006 10:49 CDT

K�z�rthet� Evang�lium

Bal�zs Ferenc

Szerz�: . 1157 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak

BAL�ZS FERENC: K�Z�RTHET� EVANG�LIUM

Ez a n�z�reti Jezus �lett�rt�nete, a majd k�t�ezer esztend�vel ezel�tt �lt pr�f�t��, akir�l hal�la ut�n buzg� f�rfiak k�nyveket �rtak : evang�liumo�kat, azaz �r�m�zeneteket. Azokba belefoglaltak min�dent, amit r�la megtudhattak; de ez a minden n�ha kev�s: a bizonytalans�gban hagy; m�skor meg t�l sok: megzavar. J�mbor, egy�gy� lelkek el sem igazodhatnak benn�k, s a tud�sok is csak �gy, ha magyar�zz�k. Ah�nyan vannak, annyif�lek�ppen. Akkor pedig hol marad a hiv� ember lelki �p�l�se?

�n, k�sei evang�lista, k�t �rnak fogadtam szol�g�latot : az igazs�gnak, meg a hitnek. Nem ellens�gei ezek egym�snak. Igazs�g �tj�n addig haladtam, am�g magamnak k�pet nem alkottam : ez J�zus. De ki �ll�hat j�t a v�gs� igazs�gr�l? Tal�n m�snak van igaza, tal�n egyik�nknek sincs. Az arcot azonban, melyet az evang�liumokb�l el�ragyogni l�ttam, most hiv� embereknek megmutatni akarom. Ime, az ember . . .

. . . Legend�k k�d�be v�sz a J�zus sz�let�se. Pa�rancsot k�ld�tt Augustus, a r�mai cs�sz�r birodal�ma minden tartom�ny�ba, az egyik tengert�l a m�sik tengerig, hogy a f�ld minden lak�j�t �ssze�rj�k. Hadd tudja meg, h�ny ember f�li az � hatalm�t.

A kis Zsid�orsz�gba is eljutott a parancs. Nosza, lett s�rg�s-forg�s, l�t�s-fut�s ! Asszonyok �traval�t cso�magoltak, f�rfiak szamarakat nyergeltek, hogy min�denki oda utazz�k, ott �rassa �ssze mag�t, ahonnan a csal�dja sz�rmazott.

A n�z�reti �csmesternek, J�zsefnek Betlehembe kellett mennie, mert az � csal�dja, a h�res D�vid�csal�d, amelyb�l kir�lyok is sz�lettek, abb�l a t�voli v�rosk�b�l val� volt. Fiatal feles�g�t, M�ri�t f�lt� gonddal �ltette a szam�r h�t�ra, s n�gy napig r�t�t�k az utat hegyen f�l, v�lgy�n le, am�g egy este, holdvil�gos, csillagos este Betlehembe meg�rkeztek.

Egyik h�zt�l a m�sikig j�rtak; egyik vend�gfo�gad� ut�n a m�sikba kopogtattak be: �jjeli sz�ll�st csak nem kaptak sehol. Telve volt a v�ros messzir�l j�tt vend�gekkel. A v�g�n is mit tehetett egyebet szeg�ny J�zsef? Hideg �jszak�ban kint csak nem h�lhattak, bek�redzett egy ist�ll�ba a v�roska sz�l�n. S puha szalm�n, k�r�dz� �llatok teste meleg�ben, ott adott �letet M�ria az � els�sz�l�tt fi�nak, a kicsi J�zusnak.

J�szolba fektette, altatta, etette dr�ga sz�p M�ria az � kedves fi�t, a kicsi J�zusk�t.

Nagy f�nyess�g t�madott a kicsi J�zus feje k�r�l. Nem is f�rt el az a nagy f�nyess�g a kicsi ist�ll�ban. Ki�radott az ajt� hasad�k�n, nekifutott a nagy pusz�tas�gnak, ahol p�sztorok csendesen ny�jaikat �riz�t�k.

A p�sztorok er�sen megr�m�ltek a f�nyess�g l�t�t�n. De akkor hirtelen sz�zatot hallottak: Ne f�ljetek!

- Ime, nagy �r�met hirdetek nektek, Mely az eg�sz n�pnek �r�me leszen. Ma sz�letett nektek a Megv�lt� D�vid v�ros�ban.

S angyalok serege jelent meg el�tt�k, akik ezt �nekelt�k :

- Dics�s�g a magass�gban Istennek ! A f�ld�n b�kess�g s az emberek k�zt j�akarat.

A p�sztorok bezzeg nem v�rtak biztat�st. Bun�d�ikat nyakukba vetett�k, sebesen megindultak a v�ros fel�. Megtal�lt�k az ist�ll�t, megtal�lt�k M�ri�t is a gyermek J�zussal. Ottan leborultak, a f�ld�re borultak, s �gy dics��tett�k az Istent, aki nekik s az eg�sz vil�gnak b�neikb�l, gonoszs�gaikb�l sza�bad�t�t k�ld�tt.

S a p�sztorok ut�n j�ttek a keleti b�lcsek.

. . ... Csillag jelent meg az �gen, gy�ny�r� csillag, amikor J�zus megsz�letett. Megl�tta a sz�p csilla�got h�rom napkeleti b�lcs. Tanakodni kezdettek ma�gukban:

- Mit jelenthet az a sz�p csillag, vajon mit je�lenthet?

Addig gondolkoztak, addig vizsg�lgatt�k a r�gi �r�sokat, am�g kital�lt�k :

- Megsz�letett a zsid�k �j kir�lya, aki az eg�sz vil�gnak is megv�lt�ja leszen.

Nosza, f�lkerekedett a h�rom napkeleti b�lcs. Megrakt�k tev�iket dr�ga aj�nd�kkal. Elindultak nyomban Zsid�orsz�g fel�.

H�t a csillag sz�pen ott megyen el�tt�k; mutatja az utat �jjel is, nappal is.

Mentek, mendeg�ltek napokig, hetekig. Egy nap meg�rkeztek sz�p Jeruzs�lembe.

Meghallotta j�tt�ket Her�des, a zsid�k kir�lya. Maga el� hivatta a h�rom napkeleti b�lcset. Meg�k�rdezte t�l�k :

- Mi j�ratban vagytok, napkeleti b�lcsek?

- Megsz�letett a zsid�k �j kir�lya, aki az eg�sz vil�gnak is megv�lt�ja leszen. Hozz� igyekez�nk, hogy neki tisztess�get tegy�nk.

A zsid�k �j kir�lya? - Her�des sz�rny� haragra gerjedt. Ki meri fenyegetni az � hatalm�t? Jaj annak a csecsem�nek, jaj az any�nak is! Kard�lre vele, most, azonnal, t�st�nt ! Merre k�ldje a kato�n�it? Tal�n ezek a b�lcsek azt is tudj�k.

- Napkeleti b�lcsek! Tudj�tok-e, hol keress�tek a zsid�k �j kir�ly�t?

A napkeleti b�lcsek ezt felelt�k :

- Csillag vezet minket, megy�nk a nyom�ban.

Her�des erre maga el� h�vatta az �r�sok tud�it:

- �r�sok tud�i, mondj�tok meg n�kem, hol kell megsz�letnie a zsid�k �j kir�ly�nak, aki az eg�sz vil�gnak is megv�lt�ja leszen?

Az ir�sok tud�i nyomban megfeleltek:

- A j�deai Betlehemben.

Mondotta erre Her�des:

- Menjetek csak b�kess�ggel, napkeleti b�lcsek. Hanem visszaj�vet el ne mulassz�tok �nhozz�m be�t�rni. �n is hadd tudjam meg, ki az az �j kir�ly, hadd menjek el �n is tiszteletem tenni.

Megk�sz�nte sz�pen a h�rom napkeleti b�lcs a kir�lynak ir�ntuk tan�s�tott j�s�g�t. S m�r indultak is tov�bb a fejedelmi Betlehembe, hogy f�lkeress�k a vil�g megv�lt�j�t.

H�t a csillag most is ott megyen el�tt�k, mutatja az utat. Hegyen f�l, v�lgy�n le, Betlehem sz�l�ig, �reg, k�b�l rakott ist�ll�h�z�ig.

Ott azt�n meg�llott. Bement a h�rom b�lcs.

- �dv�zl�gy zsid�knak �jsz�l�tt kir�lya! H�t a kicsi J�zus mosolyog, mint gyermek . . . Azt�n kirakt�k, amennyi dr�ga aj�nd�kot csak hoztak, aranyat, t�mj�nt, mirh�t, mind kirakt�k a kicsi J�zus el�. S ahogy j�ttek, m�r mentek is visz�sza haz�jukba, vissza napkeletre.

De �gy megszerett�k azt a j�szolb�lcs�ben ked�vesen mosolyg� kicsi J�zust, hogy Her�des minden kincs��rt sem mentek volna vissza Jeruzs�lembe, �hozz� bet�rni, amit l�ttak �s hallottak, mindent elmes�lni. M�g valami gonoszat forral az a v�n ki�r�ly.

M�s �ton t�rtek vissza haz�jukba.

Her�des hi�ba v�rta �ket napestig palot�j�ban. Hej, sz�rny� haragra gerjedt, amikor megtudta, hogy a h�rom napkeleti b�lcs kij�tszotta �t!

H�vatta azon nyomban a katon�k kapit�ny�t :

- Amennyi k�t�vesn�l kisebb fi�gyermeket tal�ltok Betlehemben �s Betlehem k�rny�k�n, egynek se kegyelmezzetek !

Nem �llhatta meg a katon�k kapit�nya, hogy meg ne k�rdezze:

- - Fels�ges kir�lyom, egy �letem, egy hal�lom, de m�r m�gsem �llhatom meg, hogy meg ne k�rdezzem: mi v�gre kell nek�nk azt a sok �rtatlan kisdedet elpuszt�tanunk?

A zsid�k kir�lya ezt v�laszolta:

- Katon�k kapit�nya, te m�g nem hallottad volna, hogy megsz�letett a vil�g megv�lt�ja, a zsid�k �jsz�l�tt kir�lya, akinek napkeletr�l b�lcsek j�ttek tisztess�get tenni? S vajon nem �n vagyok-e a kir�ly, aki ellen az a kis gyermek p�rtot �tni k�sz�l?

Mentek a katon�k, mentek nagy sietve Betlehem v�ros�ba kir�ly sz�rny� parancs�ra ezer kis gyermeket kard �l�re h�nyni . . .

J�zsef rosszat �lmodott az �jjel, s reggelre kelve szam�rh�ton M�ri�val �s a gyermek J�zussal egy�tt Egyiptomba menek�lt. Kard�lre h�nytak a katon�k minden k�t�vesn�l kisebb fi�gyermeket Betlehemben s Betlehem k�rny�k�n. S�rtak az any�k, r�ttak a gyermekek. De a kicsi J�zus nem volt akkor m�r k�z�tt�k. Gondos sz�leivel � akkor m�r messze j�rt, szam�rh�ton, pusztas�g k�zep�n, �tban Egyiptom fel�.

Csak akkor t�rt vissza Zsid�orsz�gba J�zseffel �s M�ri�val, amikor h�re j�rt, hogy meghalt Her�des, a zsid�k kegyetlen kir�lya.

Nem volt m�r kit�l tartaniok, b�tors�gosan haza�mehettek N�z�retbe, a kicsi h�zba, az �csm�helybe. J�zsef ott kezdette el a munk�t, ahol elhagyta.

F�rt, faragott, gyalult. M�ria rendbe hozta a h�zat, font �s f�z�tt. J�zus pedig evett, n�vekedett, j�tszott, boldog volt.

Est�nk�nt ki�ltek a h�z el� vagy a kicsi kertbe a k�t mell�, s akkor J�zsef szebbn�l szebb t�rt�ne�tekkel, mes�kkel tartotta kicsi fi�t, J�zust.

Nem is volt m�r olyan kicsi.

Egy este megk�rdezte az �desapj�t�l:

- �desap�m, honnan tudja ezeket a sz�p t�r�t�neteket?

- A szentk�nyv�nkb�l, fiam, amit az imah�z�ban minden szombaton a v�nek magyar�znak �felelte J�zsef.

- Tan�ttasson meg �rni �s olvasni, �desap�m, hadd tudjam �n is olvasni azokat a sz�p t�rt�nete�ket a mi szentk�nyv�nkb�l! - esengett J�zus.

J�zsef elszomorodott :

- Nem lehet, fiam, nem lehet.

J�zus nem akarta elhinni, hogy nem lehet. Az�rt, mert �k nem papi nemzets�gb�l sz�rmaztak? H�t rendben van, arra nem gondol soha, hogy pap le�gyen, de az�rt olvasni tal�n megtan�thatn� �t az �reg �r�stud�, ha az apja sz�pen megk�rn�.

Az apja sohasem k�rte meg az �reg �r�stud�t, hogy kicsi fi�t, J�zust olvasni megtan�tsa, de meg�k�rte J�zus. Az �reg �r�stud� beletekintett a gyermek okos szemeibe, s azt mondotta :

- L�tom, fiam, hogy komoly a k�v�ns�god. Pap, igaz, nem lehet bel�led. De az�rt megtan�tlak olvasni.

J�zus azut�n mindennap elj�rt az �reg �r�stud�hoz, s tanulta az egyik bet�t megk�l�nb�ztetni a m�sikt�l. Nagy volt a boldogs�ga, amikor m�r annyira ment, hogy minden el�je tett �r�st, m�g azokat is, amelyek a zsid�k �si nyelv�n voltak �rva, tiszt�n ki tudott olvasni. Az �reg ember is �r�mmel mosolygott a szak�ll�ba. Csak akkor gondolkozott meg, amikor egy nap J�zus azzal �llott el�, hogy � azokb�l a nagy k�nyvekb�l szeretne olvasni, amelyeket a v�nek magyar�znak minden szombaton az imah�zban. Addig k�rlelte J�zus �reg tan�t�j�t, am�g az bele nem egyezett, s akkor J�zus� volt a vil�g! Minden szabad idej�t ott t�lt�tte az imah�zban! Kipirult arccal olvasgatta a r�gi nagy kir�lyok �s r�gi nagy pr�f�t�k t�rt�neteit. Maga sem tudta, kikre legyen ink�bb b�szke : a nagy kir�lyokra-e, akik egykor a zsid� nemzetet olyan hatalmass�, dics�s�gess� tett�k, vagy pedig a pr�f�t�kra, ezekre a b�tor tan�t�mesterekre, akik m�g a kir�lyok szem�be is megmondott�k az igazat, ha azok let�rtek a becs�let �s a tisztess�g �tj�r�l. M�g nem tudta, hogy mi akarjon lenni: kir�ly-e, aki a zsid� n�pet felszabad�tsa az idegen h�d�t�k rabs�g�b�l, vagy pedig pr�f�ta, aki j�rjon falur�l falura, tan�tv�n az embereket az Isten t�rv�nyeire �s szeretet�re.Pr�f�ta lett: a legnagyobbak legnagyobbika. Hanem azt akkor m�g titkon rejtegette mag�ban a j�vend�.

Akkor m�g csak gyermek volt J�zus : �llott az id�k kapuj�ban �s tanulgatta �tl�pni a k�sz�b�t. �reg tan�t�j�val a Biblia k�nyveit olvasgatta, amelyekben a zsid�k t�rt�netei voltak le�rva. M�zesnek �t k�nyv�t, Kir�lyok dolgait, D�vid zsolt�rait, Salamon p�ldabesz�deit, a pr�f�t�k sors�t, sok sz�p I�tom�s�t. K�zben az apja m�hely�ben dolgoz�gatott. H�zogatta a nagy f�r�szt, faragta a gerend�kat; hallgatta a l�togat�k besz�deit. N�ha r�mai katon�k vonultak el el�tt�k az utc�n; csillogott a fej�k�n a d�szes sisak. A zsid� f�rfiak �kl�ket r�z�t�k utt�nuk :

- Orsz�gunk elnyom�i! Mikor szabad�t meg m�r a mi Isten�nk?

Olyankor napokig egy�br�l sem besz�ltek az em�berek az utc�kon, a h�zakban, a fon�kban, a gy��l�stermekben, mint a zsid�k szomor� sors�r�l. Hej, r�g volt, amikor D�vid �s Salamon hatalm�t f�lte minden nemzet! R�g�ta idegen n�pek rabs�g�ban s�nyl�dik a zsid�! D�vid v�r�b�l mikor t�mad m�r az �j kir�ly, a Messi�s, hogy el�zze a h�d�t�kat s vissza�ll�tsa a zsid� nemzet r�gi f�ny�t, dics�s�g�t?!

N�tt, nevekedett, olvasott, tanult J�zus.

Tizenk�t �ves kor�ban f�lvitt�k a sz�lei Jeruzs�lembe a h�sv�ti �nnepekre a nagy templomba.

M�r hetekkel azel�tt k�sz�l�dni kezdtek a nagy �tra. Abrakolt�k, takar�tott�k a szamarakat. Varr�t�k a ruh�kat, foldt�k a sarukat, s�t�ttek-f�ztek. J�zus alig v�rta m�r, hogy megl�thassa a zsid�k h�res, nagy v�ros�t, Jeruzs�lemet �s Salamon �si templom�t, ahol - a sz�lei �s az �r�stud� �gy ma�gyar�zt�k - ott lakik az Isten maga a Szentek Szentj�ben, akivel csak a F�papnak szabad eszten�d�ben egyszer tal�lkozni.

Vajon � is nem l�thatn� meg az Istent, mint M� zes, akinek az Isten az �g� csipkebokor t�z�ben je�lent meg?

Szent �let� ember lesz, megtartja a t�zparancso�latot, a t�rv�ny minden bet�j�t, az el��rt id�kben �ldozatokat mutat be, im�dkozik rendesen, alamizs�n�t ad a szeg�nyeknek. Mindent megtesz, csak tel�jes�lhessen �lete legf�bb v�gya. Most a f�templom�ban a papokat is megk�rdi, oda �ll el�j�k, hadd tud�jon meg mindent, mi a k�teless�ge. Ha m�r nem lehet bel�le pap, mert nem papi nemzets�gb�l sz�r�mazatt, legyen bel�le legal�bb igaz �s hith� ember.

M�r �ton vannak, leker�ltek a Jord�n partj�ra, ott l�pegetnek a szamarak k�nyes l�bakkal, megy az eg�sz falu, el�l is, h�tul is �ton van az eg�sz vid�k, megy mindenki Jeruzs�lembe.

Egyszerre felt�nnek a hegytet�n a szent v�ros falai. Az a hatalmas, f�nyes �p�let, az a nagy temp�lom! J�zusnak hevesen dobog a sz�ve, amint a v�ros�kapu alatt �thaladnak. A sz�k utc�kon a sz�lei sz�l�l�st keresnek. Alig gy�zi kiv�rni, am�g a szamarakat lenyergelik, j�szol el� k�tik, megalmozz�k, valamit falatoznak is; no, most indulhatnak.

A templom hatalmas k�fallal van k�r�lker�tve.

Amint a nagy k�kapun bel�pnek, egyszerre t�rul ki J�zus el� a templomudvar, a ny�zsg� sokas�g, kis k�olt�rok mindenfel�, el�tt�k im�dkoz�, haj�long� emberek, s az �g� �ldozatok f�stje �gy sz�ll az �g fel�, mint sok-sok kis, csendes forg�sz�l. A falak mellett asztalok, mellett�k a p�nzv�lt�k, akik a t�voli orsz�gokb�l j�tt emberek idegen p�nz�t �t�v�ltj�k, hogy vehessenek azon galambokat; nyula�kat, b�r�nyokat, k�v�be k�t�tt gabon�t, vagy egy�b f�l�ldozni val�, Istennek aj�nlott dr�ga aj�nd�kot.

- Az udvar k�zep�n emelkedik a hatalmas templom. J�zsef �s M�ria k�zen fogt�k J�zust, hogy el ne t�vedjen a sokas�gban. Egy k�olt�ron egy k�ve �r�p�t meg�ldoztak. A l�ngok hirtelen csaptak f�lfel�, a gomolyg� feh�r f�st elbor�totta �ket. J�zus kimeresztette a szem�t, hogy vajon nem pillantja-e meg az Istent. A sz�lei hajlongtak �s im�dkoztak, de � kiel�g�letlen sz�vvel �llott ott mellett�k.

Be akart menni a templomba, hogy a papokkal besz�lgessen. Az apja elr�m�lve tartotta vissza:

- Hova gondolsz, te gyermek! Azt hiszed, azok a papok tal�n sz�ba �llnak a magadfajta kis leg�nyekkel?

Eltelt egy nap, el kett� is. J�zus k�ts�gbeesve l�tta, hogy a sz�lei m�r k�sz�l�dnek hazafel�. Szinte s�rt, amikor arra gondolt, hogy most m�g egy esz�tend�nek kell eltelnie, am�g �jra Jeruzs�lembe j�het�nek, �s � a papokkal nem besz�lhetett, nem is tudja, hogy a szent �letnek mik�ppen kezdjen neki. Legal�bb m�g egy �r�t engedn�k a sz�lei, hogy a templomban maradhasson! Addig � nem nyugszik, am�g b�r egy sz�t nem v�lthatott valamelyik szent �let� pappal, aki ismeri az igaz �let titk�t. A sz�lei tov�bb nem v�rhattak, de megengedt�k, hogy J�zus egy csoport n�z�reti emberhez csatlakozz�k, akik m�g egy p�r �r�ig maradni akartak. �k indulnak; J�zust az ismer�s�k gondjaiba aj�nlj�k: valahogy el ne hagyj�k, szerencs�vel hozz�k haza N�z�retbe. De alig telik el egy kis id�, J�zus nincs sehol.

A n�z�reti csoport vezet�je azt mondta:

- A gyermek, gyermek. Nem tudja, mit akar jobban. Bizony�ra ut�na sz�k�tt a sz�leinek.

M�g valameddig ott id�ztek a templom udvar�n, azut�n elindultak �k is hazafel� - J�zus n�lk�l. M�snap utol�rt�k J�zsefet �s M�ri�t. M�ria nyugtalankodott, agg�dott a fia ut�n, mint anya.

- Hol van J�zus? - k�rdezte.

Akkor der�lt ki, hogy bizony J�zus ott maradt egyed�l Jeruzs�lemben. Hamar vissza a v�rosba! Jaj, Istenem, mi t�rt�nhetett azzal a dr�ga gyermekkel? Ki tudja, kik kez�be ker�lt, t�n meg is halt az�ta. J�zsef haragudott :

- Haszontalan, sz�fogadatlan gyermek! Mennyi bajt okoz m�ris!

H�rom napig kerest�k J�zust Jeruzs�lemben: T�v� tett�k az eg�sz v�rost, megk�rdezt�k a katon�kat, a kapu�r�ket: senki sem l�tta.

A v�g�n esz�kbe jutott, hogy a templomba is el�menjenek. H�t ott �lt J�zus boldog arccal egy cso�m� feh�r szak�llas, �reg pap t�rsas�g�ban! Besz�l�get vel�k, mintha � is k�z�j�k tartozn�k.

Megszidt�k, megcs�kolt�k, haragudtak re�, azt sem tudt�k, hogy hol �lelj�k �s simogass�k.

Ilyen volt J�zus els� l�togat�sa Jeruzs�lemben. M�g azut�n is minden �vben felj�rt J�zus a nagy templomba a sz�leivel. De egy id� ut�n m�r nem kereste a papok t�rsas�g�t.

B�ntotta a nagy zaj a templom udvar�n. A p�nz�v�lt�k, a galamb�rusok, a templomszolg�k l�rm�ja a lelk�be v�gott. Egy kis csendess�get keresett volna, hogy im�dkozhass�k. De a templom oszlopai m�g�l is hallotta, amint a f�pap szolg�ja a p�nzv�lt�kkal veszekedett; kev�snek tal�lta a helyp�nzt. A galamb��rusok rim�nkodtak, a b�r�nyok b�gettek. Vajon v�s�rban volt J�zus, vagy a templomban? Itt lakik a zsid�k Istene, Jehova; innen �gyeli �s v�di az � kiv�lasztott n�p�t, a zsid� nemzetet?

J�zus len�zett a templomudvarra, s m�r nem szerette az �ldozatok �g fel� emelked� f�stj�t. Egy galamb sirt, amint elv�gt�k a nyak�t, hogy Istennek meg�ldozz�k. Most egyszerre hallotta J�zus, hogy minden olt�ron s�r valami: galambok, g�d�ly�k, b�r�nyok, b�zakal�szok. A t�z pattog�sa t�lharsogja n�ha a s�r�st, a f�st n�ha elfedi. De � hallja. M�r nem is fog egyebet hallani, ha Jeruzs�lembe j�. Igaz volna, hogy az Isten gy�ny�r�s�g�t tal�lja a Ie�lt �llatok v�r�ben, f�stj�ben?


M�r f�rfi volt J�zus, m�r a sz�lei azon tanakod�tak, mik�ppen h�zas�ts�k meg, s az � lelk�t egyre ez a k�rd�s rnarcangolta. Az �csm�helyben, kis szo�b�j�ban, este s�ta k�zben a falu sz�l�n vagy �nnep�nap a mez�k�n. Ilyen kegyetlen lenne az Isten? Ilyen haragos, ilyen v�rt kedvel�, ilyen p�nzv�lt�knak, galamb�rusoknak, megt�vedt papoknak b�n�t hiz�lal�?

Milyen az Isten?. . . S h�t milyen az ember? Ha m�r J�zus elengedte, hogy t�pel�dj�k, gondolatok�kal k�nozza mag�t, t�madt �j gondolata el�g, szo�mor�s�gra, �rtelmetlen f�jdalomra. Milyen az em�ber? Ma a g�d�ly�t �li le �ldoz�sra, mert azt hiszi, az Isten �gy parancsolta, holnap tudja, hogy az Isten nem �gy akarja, m�gis lesben �ll az orsz�g�ton �s embert�rs�t kirabolja, legyilkolja. S a t�bbiek? H�ny hazug mosolyg�s m�g�tt rejt�zik rossz sz�n�d�k, h�ny j�cselekedet csak arra szolg�l, hogy b��n�ket takarjon? A gazdagok elnyomj�k a szeg�nye�ket, a szeg�nyek egym�s k�zt egyenetlenkednek; irigys�g, torzsalkod�s, b�k�tlens�g, �nz�s, rosszaka�rat, igazs�gtalans�g a mindennapi �let. Boldogs�got akar mag�nak mindenki, de a m�s �r�m�vel nem t�r�dik; a m�s�t k�v�nja mindenki, de a mag��b�l nem enged. Ilyen az ember, ilyen az �let; kegyetlen �s szigor�, mint az Isten.

De h�t val�ban ilyen az ember, ilyen az �let, ilyen az Isten?

Nem tudta volna megmagyar�zni J�zus, hogy mi�rt, de valahogy azt �rezte, s�t amint t�prenke�dett rajta, nyitott szemmel kezdett a vil�gba n�zni, �letet figyelni, emberek j�r�s�t �gyelni, m�r biztos is volt benne, hogy az Isten nem ilyen, s igazi l�nyeg�ben az ember sem ilyen �s az �let sem ilyen.

A mez�n szembenevetett vele a vil�g. A b�za aranylott, a pipacs vir�tott, a madarak �nekeltek, az arat�k dal�t fel�je hozta a sz�l. T�volabb valaki cs�pel, szeg�ny ember, aki nem tud v�rni, szamarak�kal nyomtatja a gabon�t. A sz�r� sz�l�n gyermekek j�tszanak. Ennek a sz�ps�ges, j�s�gos �letnek csak szeret�, j�s�gos Istene lehet. �me, most is asztalt teri�tett, mint atya a gyermekeinek. A f�ld a d�san meg�ter�tett asztal, rajta az �j keny�r. J�zus sz�v�ben boldog, j�s�gos �rz�s terjedett el. J�s�g az Isten �s szeretet: a j�s�g �s a szeretet vil�got bet�lt� lelke.

S az emberek is, h�t igen, t�pik egym�st, mint a v�sott gyermekek. De a sz�v�k m�ly�n j�k, min�denki j� igazi val�j�ban. Csak egy hi�nyzik bel�l�k. Nem szeretik egym�st el�gg�. J�zus most l�tta, hogy az�rt irigyek egym�sra az emberek, az�rt telnek meg haraggal, csalj�k, r�vid�tik meg egym�st, mert nem szeretik egym�st el�gg�. Hogy nem jutott ez esz�be egy pr�f�t�nak sem? Nem t�rv�ny kell az embernek, nem k�ls� rendszab�lyok t�mege, hogy mit cselekedj�k; a lelk�t kell rendbe szedni. Meg kell t�lteni szeretettel, akkor a cselekedetei sem lehetnek m�sok, csak j�k. Tudt�ra kell hozni, hogy az Isten szeretet, �s a vil�g boldogs�g v�lgy�v� v�l�tozik abban a pillanatban, amelyikben az emberek egym�st �gy tudj�k szeretni, ahogy az Isten szereti �ket. Minden gond megenyh�lne, minden s�r�s el�m�ln�k - bek�vetkezn�k Isten orsz�ga.

J�zus lehunyta a szem�t, amint elgondolta, �t��rezte, meg�zlelte ezt a j�vend� boldogs�got.

Valami v�gtelen nyugodts�g, csendes �r�m �ml�tt el eg�sz l�ny�n. Az anyja is megjegyezte, a testv�rei is �szrevett�k. Jobb kedvvel dolgozott az �csm�hely�ben, m�sk�ppen besz�lt az emberekkel, m�g a szeme is m�sk�ppen csillogott. Azel�tt olyan k�l�n�s volt J�zus. J�rta a mez�ket, n�zett maga el�, hallgatta az emberek besz�d�t, de nem vegy�lt el k�zt�k, sz�t�lan volt, a tr�f�t, a j�t�kot nem �llhatta. Most meg is fog h�zasodni, mint minden rendes ember az � kor�ban; hiszen idestova m�r harminc�ves.

Egy id� ut�n azonban �jra nyilv�nval�v� v�lt, hogy J�zust neh�z gondok gy�trik.

Ha ilyen egyszer�, ilyen k�zenfekv� Istenorsz�ga titka, ha egy�b nem sz�ks�ges a v�gs�, teljes, �r�kk� tart�, boldog �lethez, minthogy az emberek szeress�k egym�st, nem az volna neki most a k�teless�ge, hogy �tra keljen, bej�rja az orsz�got s az embereknek ezt az �r�mh�rt megvigye?

Ott van a kez�ben az �j �let kulcsa, csak a sz�t kell kimondania, s ezerek �lete sz�pp� �s boldogg� v�lik. Szeretet! Szeress�tek egym�st, emberek! Vet�k�zz�tek le �nz�steket, egym�s terh�t hordozz�tok! Ha csak egyszer �zlelitek meg a boldogs�got, amit a szeret�, tiszta sz�v �rez, tudom, a b�n alacsony �r��meihez visszat�rni sohasem fogtok! Nem az neki most a k�teless�ge, hogy v�llalja a pr�f�ta sors�t, mag�t otthontalann� tegye a n�p jav��rt, Isten or�sz�g��rt?

Majd kirendeli neki az Isten a mindennapi kenye�ret, a helyet, ahol fej�t nyugov�ra hajthassa, az er�t, hogy a megpr�b�ltat�sokat elviselhesse . . .

J�zust nem hagyta nyugton ez a gondolat, s amint naponk�nt tiszt�bb �s szebb val�s�gnak �rezte Istent, Isten orsz�g�t, �gy n�tt benne az elhat�roz�s is, hogy pr�f�t�v� v�lik. Pr�f�t�v�? J�zusban el�sz�r �tl�tt fel a sejt�s, hogy � t�bb lesz minden pr�f�t�n�l, mert � a v�gs� szabadul�st hozza. Megdobbant a sz�ve. Semmi k�ts�g. Hogyha az emberekben fel tudn� �breszteni a t�k�letes szeretetet, nem volna sz�ks�g arra, hogy ut�na m�s pr�f�ta j�jj�n; hiszen akkor megval�sulna a t�k�letes �let . . . � volna teh�t a Messi�s, Istennek utols�, nagy pr�f�t�ja, aki az isteni �letet v�gs� diadalra viszi az emberek k�z�tt?

J�zust szent, titkos �r�m t�lt�tte el, de ugyanak�kor meg is ijedt a gondolatt�l.

Vajon azt hozza �, amit az emberek a Messi�st�l v�rnak? J�zus nyilv�n tudta, hogy az emberek egy r�sze a Messi�sban a betegek, b�n�k gy�gy�t� orvo�s�t v�rja, akinek keze �rint�s�re minden vak l�tni fog, minden s�nta j�rni. M�sok, a szenved�, elnyo�mott nemzet a D�vid csal�dj�b�l sz�rmaz� kir�lyt h�vj�k, hogy a r�maiak rabig�j�b�l a n�pet megsza�bad�tsa s a vil�g felett val� dics� uralko 'st meg�szerezze. J�zus nem lesz sem ez, sem az, o a szeretet eldugult forr�sait akarja az emberek sz�v�ben meg�nyitni . . . �s m�gis � lesz a Messi�s, mert az embe�rek an�lk�l, hogy tudn�k, voltak�ppen az igazi bol�dogs�gra .s�v�rognak, csak nem tudj�k, mik�ppen lehet azt el�rni. Aki beteg, az egy�bre nem gondol, csak az eg�szs�g�re; mintha a testi eg�szs�g egyma- g�ban m�r meg is szerezn� az �h�tott, megnyugtat�, soha el nem m�l�, el nem fakul� �z� boldogs�got. A t�bbi pedig minden baj ok�t az idegenek uralm�ban keresi; pedig vajon, ha az emberek az ad�t nem a r�mai cs�sz�rnak, hanem a zsid� kir�lynak fizetn�k, m�s, �j, boldogabb �lete k�vetkezn�k el az Istennek? Nem adn� el a zsid� a zsid�t, testv�r testv�r ellen nem t�madna, boldog lenne mindenki? Az emberek a Messi�st�l a felszabad�t�, vil�guralmat megszerz� h�bor�t v�rj�k, ez igaz, de csak az�rt, mert ett�l rem�lik lelk�k boldogs�g�t ? Botor lelkek : szeg�ny, f�lrevezetett, mag�t hiteget� n�p! Azon az �ton a boldogs�ghoz eljutni nem lehet. De igen, ha lelkileg �jj�sz�letnek szeretetre. Nem a h�bor�k v�rben g�zol� vez�re �s nem a csodatev�sek t�ltik be lelk�k igazi k�v�ns�g�t, hanem �, az igazi Messi�s, a szeretet beteljes�t�je, Isten orsz�ga megalap�t�ja. S a dics�s�get is az eg�sz vil�g el�tt nem a vil�g feletti uralom szerzi meg a zsid� n�p sz�m�ra, hanem az els�s�g abban, ami a legigazibb, legdr�g�bb kincs az �letben; al�zatos, Istenhez m�lt�, t�k�letes �lete lesz p�lda �s tisztess�g a nemzetek el�tt. J�zusnak m�r nem volt marad�sa otthon. A m�helyt napokig ker�lte, �tra k�sz�l�d�tt. Akkor hallotta meg, hogy J�de�ban pr�f�ta t�madt, Keresztel� J�nos, �s � �t�letet hirdet.

- A fejsze a f�k gy�ker�re vettetett - harsogja J�nos. - Minden fa, amely j� gy�m�lcs�t nem terem, kiv�gattatik �s t�zre vettetik. - �gy hallotta J�zus, hogy ilyen a J�nos besz�de. L�m, J�nos Isten b�ntet�s�vel fenyegeti az embereket. Jobb fegyver a fenyeget�s, mint az �j �let �g�rete? J�zus elhat�rozta, hogy le�gyalogol J�de�ba, �s meghallgatja az �j pr�f�t�t.


M�r �tk�zben k�l�n�s h�reket hallott Keresztel� J�nosr�l.

Szigor� ember ez az �j pr�f�ta. Sokat b�jt�l, ru�h�ja tevesz�rb�l van, dereka k�r�l b�r�v, eledele s�ska �s vadm�z, �mivel a pusztas�g t�pl�lja. A megt�r�ket bemer�ti a Jord�n viz�be, megkereszteli a tisztul�s jelk�pek�nt.

J�zus �g� szemekkel hallgatta a j�deai pr�f�t�t.

- T�rjetek meg, mert elk�zel�tett Istennek or�sz�ga - hirdette az messzehangz� sz�val.

De a szeretetet nem eml�tette. J�zus egyben b�nta is ezt, meg �r�lt is neki. Nyilv�nval�, hogy a szeretet isteni orsz�g�nak megalap�t�sa nem a J�nos, hanem a J�zus feladata.

Valaki megk�rdezte J�nost�l:

- Te vagy-e a Messi�s, vagy m�st v�rjunk? Te fogod-e megszabad�tani a zsid� nemzetet?

- Ki�lt� sz� vagyok a puszt�ban ! - v�laszolta J�nos. - Besz�lek, hirdetek �s senki sem hallja. Fog j�nni ut�nam, mert j�nnie kell az igazi pr�f�t�nak, aki n�lam hatalmasabb, akinek m�g saruj�t megoldani sem vagyok m�lt�. fme, �n keresztellek titeket v�zzel, � keresztelni fog titeket t�zzel �s szent l�lekkel.

A J�zus sz�ve megdobbant.

Vajon lehetne az, hogy J�nos re� gondolt, amikor err�l a hatalmas pr�f�t�r�l, err�l a b�n rabs�g�b�l megszabad�t�, megv�lt� Messi�sr�l besz�lt? Amikor sz�zakkal egy�tt benne �llott a Jord�n viz�ben, hogy J�nos �t is megkeresztelje, �gy �rezte, mintha az isteni szents�g, mint feh�r galamb, re� sz�llott vol�na. De vajon val�ban benne van-e Isten ereje, hogy messi�si feladat�t bet�lthesse? Pr�f�ta lehet, a sze�retet hirdet�je, az emberek el�tt az igazi �let bol�dogs�g�t megcsillogtathatja. Ezt megteheti. De a Messi�s nemcsak besz�l, az meg is val�s�t. Annak szav�ra meg�jul az �let, a gonoszok megsz�gyen�l�nek, �s �j lelket nyernek. K�z�ns�ges emberi er� ezt v�ghez nem viheti. Vagy �ppen abban �ll az �j, igaz, t�k�letes �let gy�ny�r�s�ge, hogy azt csak meg kell mutatni �s az emberek m�ris ragaszkodni fognak ahhoz, mint megtal�lt boldogs�gukhoz? Ha ez a tiszta, t�k�letes szeretet megvan �benne, az teljess�ggel el�g, azzal csak j�rni kell az emberek k�z�tt �s az sz�t fog terjedni, mint a napf�ny? B�r felh�k �is lesznek az �gen, bizony�ra felh�k is lesznek; majd akad�lyokat is le kell gy�znie, a k�z�ny �s a meg��talkodotts�g akad�lyait, s csak akkor fog diadalt aratni, ha mindv�gig kitart? Ki fog tudni tartani mindv�gig? M�s v�gy, k�v�ns�g lelke odaad�s�t megzavarni nem fogja?

J�zus lelk�ben ezek a k�rd�sek �gy kavarogtak, mint a t�zh�ny�ban a megolvadt f�ld �s haza sem ment m�r, beljebb vette �tj�t a pusztas�gba. Egyed�l akart maradni �nmag�val.

Negyven nap �s negyven �jjel b�jt�lt a puszt�ban, mint J�nos. Akkor meg�hezett. L�z�lmai voltak, l�tta az �rd�g�t. V�rosokat mutatott neki, azok mind az �v�i lenn�nek, ha �t k�vetn�, ha lenne a n�p akarata szerint val� Messi�s, a v�res kard sz�thor�doz�ja. Ha m�r megfordult az esz�ben a messi�s�s�g gondolata, mi�rt ne legyen olyank�ppen az, ami�lyenk�ppen azt a n�p k�v�nja? Csod�kat is tenne, k�veket kenyerekk� v�ltoztatna, s ha a jeruzs�lemi nagy templom tetej�r�l ugran�k le, akkor sem t�r�t�nn�k baja, mert Isten angyalai gondj�t viseln�k.

- T�vozz t�lem, S�t�n! - t�rt mag�hoz J�zus, �s nem volt benne semmi haboz�s. � nem mag�nak akar dics�s�get, � a boldog �let boldog szerelmese. S hogy az Isten seg�teni fogja-e �t a k�zdelmeiben? H�t persze hogy fogja, ezer k�l�nb�z� m�don fogja seg�teni, egyik csod�latosabb a m�sikn�l. L�m, most is er�t adott neki, hogy a k�s�rt�seket legy�zze. �s kit�l ered a lelk�t bet�lt�, csod�latos megtisztul�s�nak �rz�se? K�nny�nek, emelkedettnek, igaznak �rezte mag�t J�zus! Mintha az isteni l�lek, amely neki m�r annyiszor megjelent az �let j�s�g�ban, a b�z�nak, a keny�rnek dal�ban, most ott zengene az � lelk�ben s �lne m�r nem � t�bb�, hanem �ltala �s benne az Isten.

Elhagyta a puszt�t, �s hazaindult N�z�retbe. Az els� szombati nap fel�llott a zsinag�g�ban �a kis imah�z telve volt zs�fol�sig emberekkel -, kez�be vette az egyik k�nyvtekercset, az �zsai�s pr�f�ta k�nyv�t, �s hangos sz�val olvasni kezdte:

"Az �r lelke van �nrajtam,

mivel f�lkent engem, hogy a szeg�nyeknek j� h�rt mondjak,

elk�ld�tt engem, hogy hirdessek a foglyoknak szabadul�st,

a vakoknak szemeik megny�l�s�t,

hogy szabadon bocs�ssam a les�jtottakat

hogy hirdessem az �r kedves esztendej�t."

A k�nyvtekercset �sszehajtotta, odaadta a szol�g�nak �s le�lt. A zsinag�g�ban mindenki tekintete re� volt szegezve. � pedig elkezdett besz�lni :

- Ma teljesedett be ez az �r�s f�letek hallat�ra! Az emberek csod�lkozva n�ztek �ssze, �s azt k�r�dezt�k egym�st�l:

- H�t nem a J�zsef fia ez? Hiszen ezt az ifjat ismerj�k gyermekkora �ta, �csmester � is, mint az apja.

J�zus meg�rezte az emberek szem�ben a bizal�matlans�got �s szomor�an folytatta:

- Bizony mondom nektek, egy pr�f�ta sem ked�ves a maga haz�j�ban! - �s haraggal telt el, �s kem�ny szavakkal kezdte ostorozni az emberek b��neit. Azok pedig ellene t�madtak mindny�jan, fel�keltek, �s ki�zt�k �t a zsinag�g�b�l.

- Tasz�tsuk le a hegy meredek�r�l! K�vezz�k meg! - ki�ltott�k �sszevissza. De egy sem merte J�zusra tenni a kez�t.

J�zus sz�tlanul hagyta el sz�l�faluj�t. A sz�ve tele volt keser�s�ggel. M�gsem panaszkodott. El�tte nyit�va �llott az eg�sz orsz�g �s � el volt sz�nva, hogy az els� neh�zs�gekt�l vissza nem riad, a szeg�nyek�nek az �r�m�zenetet minden�v� elviszi, az �r ked�ves esztendej�t, Istennek` orsz�gl�s�t minden�tt hir�detni fogja.

Vajon a szomsz�d falvak n�pe hogyan fogja �t fogadni?Kapernaumba k�lt�z�tt �t, a galileai t� partj�ra. Napk�zben k�nt j�rt a mez�n, besz�dbe elegyedett a dolgoz� emberekkel. Besz�lt nekik a f�ld j�s�g�r�l, Isten j�s�g�r�l �s az emberek j�s�g�r�l, ami nem m�s, mint az isteni l�lek az emberben. Vigasz�talta a szeg�nyeket, hogy b�zzanak a j�vend�ben. Isten orsz�ga nem itt van, �s nem ott van, hanem az emberek sz�v�ben. �gy van vele az ember, mint az elvetett maggal. Lefekszik, aluszik, f�lkel, �jra le�fekszik. �szre sem veszi, m�r kikelt a vet�s, maga sem tudja, hogyan. Olyan az Isten orsz�ga, mint a must�rmag. A legkisebb minden mag k�z�tt, amikor elvetik, mint az ember sz�v�ben a j�s�g. M�gis, h� feln�, nagyobb lesz minden kerti vetem�nyn�l; nagy �gakat hajt, a madarak f�szket raknak lomb�jai k�z�.

�r�mmel t�lt�tt el mindenkit J�zus besz�de. Cso�d�lkozva k�rdezte mindenki :

- Ez az az ifj�, akit a sz�l�faluja el�z�tt? Napr�l napra t�megesebben j�ttek az emberek, hogy �t hallgass�k. Elj�ttek a betegek is, �s J�zus csod�lkozva fedezte f�l, hogy meg tudja �ket gy�gy�tani. A kapernaumi zsinag�g�ban idegbajos em�ber t�madta meg:

- Mit akarsz t�l�nk, n�z�reti J�zus?

J�zus a szem�be n�zett, �s csendesen mondotta: .

- Most nem te magad besz�lsz, hanem a rosz szabik lelked. N�mulj meg, �s t�vozz!

Az ember megr�zk�dott �s megnyugodott. Mindazok, akik a zsinag�g�ban voltak, megillet�dve suttogt�k :

- Csod�t cselekedett!

�s elterjedt a h�re eg�sz Galile�ban. J�zusnak be kellett j�rnia minden falut �s minden v�rost, hogy az emberek hallhass�k besz�deit.

Legjobban szeretett azonban a galileai t� partj�n id�zni. A t�ls� part hegyei idel�tszottak, a t� t�kre k�ken csillogott. Cs�ndes id�ben a hal�szok haj�ikon a partok k�zel�ben hal�sztak. J�zus gyakran be�lt egy csendes cs�nakba, kiss� t�volabb tasz�totta a partt�l �s �gy besz�lt az odasereglett emberekhez. Ilyenkor a hal�szok is k�zelebb vont�k haj�ikat, �s mik�zben a h�l�ikat a v�zbe eresztett�k, hallgatt�k besz�deit. Ezek k�z�l a hal�szok k�z�l t�madtak J�zus legels� tan�tv�nyai. P�ter volt az els�, �t k�vette a testv�re, Andr�s. Majd az �reg Zebedeus k�t fia, Jakab �s J�nos, akik egy sz�t sem sz�ltak, az �reg csak ott maradt egyed�l a haj�ban a napsz�mosokkal.

- Eddig halakat fogtatok: ezut�n embereket fogtok hal�szni - biztatta �ket J�zus. Az emberek ott �lltak a parton �s a n�gy tan�tv�ny, akikhez id�vel m�g nyolc csatlakozott, leste a J�zus szavait, hogy �k is megtanulj�k, mik�ppen kell az emberek lelk�t megfogni a j�nak.

Ezek voltak J�zus legboldogabb napjai.

De amik�ppen n�tt a J�zus h�re, �gy n�tt az irigys�g is a papok �s az �r�stud�k k�z�tt. F�ltett�k J�zust�l a hatalmukat, a tekint�ly�ket. Egy alkalommal nyilv�nos vit�ba sz�lltak vele. Akkor �ppen Kapernaumban tart�zkodott J�zus, miut�n m�r k�r�lj�rta eg�sz Galile�t, amelynek minden faluj�ban pr�dik�lt �s gy�gy�tott. A kapernaumbeliek nagy �r�mre gerjedtek, amikor J�zus k�z�tt�k �jra megjelent, �s akkora t�megben gy�ltek �ssze a h�za el�tt, hogy a guta�t�ttet, akinek �gy�t n�gyen hozt�k, nem tudt�k el�be vinni. A n�gy ember erre fogta mag�t, felm�szott a h�z tetej�re, leszedte a fedelet, felt�rte a mennyezetet, �s �gy eresztette le J�zushoz a beteget. J�zus maga is elcsod�lkozott az emberek hit�n.

- Fiam - mondta a guta�t�ttnek -, ha azt hiszed, hogy valamely b�n�d miatt vert meg az Isten, nyugodj meg, akinek ilyen hite van, annak b�nei meg vannak bocs�tva.

Ekkor sz�ltak k�zbe az �r�stud�k:

- Mit besz�lsz, te gyarl� ember, az Istent k�romlod.. Ki bocs�thatja meg a b�n�ket az egy Istenen k�v�l?

J�zus tudta, hogy az �r�stud�knak igazuk van, s hogy azt � is �gy �rtette, a b�nt val�ban csak az Isten bocs�tja meg. De l�tta az �r�stud�k gonosz sz�nd�k�t �s nem engedett. �gy sz�lt a guta�t�tth�z :

- Neked mondom, kelj fel, vedd az agyadat �s eredj haza!

A beteg szem�ben felgy�lt a rem�nys�g t�ze, tag�jait valami melegs�g j�ria �t, minden erej�t �sszeszedte �s felkelt. A t�megen az elcsod�lkoz�s moraja z�gott v�gig; az �r�stud�k megsz�gyen�lve t�voztak.

De azut�n is folyton a nyom�ban tartottak �s t�madt�k, ahol lehetett.

Amikor M�t�t, a v�mszed�t tan�tv�ny�ul h�vta, letelepedett az asztal�hoz sok olyan ember t�rsas�g�ban, akik a r�maiakhoz szeg�dtek, t�l�k hivatalokat fogadtak el. A zsid�k �gy tekintettek r�juk, mint a b�n�s�kre �s a b�lpoklosokra. A papok mindj�rt bej�rt�k a falut �s f�ll�rm�zt�k az embereket:

- N�zz�tek, a ti hires, nagy�t� pr�f�t�tokat: egy asztaln�l �l a b�n�s�kkel �s a v�mszed�kkel.

Sokan megbotr�nkoztak a J�zus k�vet�i k�z�l. De J�zus fel�j�k fordult �s azt mondotta:

- Nem az eg�szs�geseknek van sz�ks�g�k orvosra, hanem a betegeknek. Az igaz ember ismeri az �n besz�demet; �n az�rt j�ttem, hogy a b�n�s�ket h�vjam megt�r�sre.

A papok akkor sem nyugodtak.

- L�tj�tok, Keresztel� J�nos �s az � tan�tv�nyai gyakran b�jt�lnek; ez pedig mindig eszik, amikor l�tjuk.

J�zus tudta, hogy a b�jt�l�s �nmag�ban semmit sem �r, s egy a sz�ks�ges dolog: a tiszta sz�v, de m�r nem akart a papokkal komolyan vitatkozni.

Odavetette teh�t:

- Vajon b�jt�lhet-e a n�szn�p akkor, amikor a v�leg�ny vel�k van? �m j�nnek majd a napok, amikor elv�tetik t�l�k a v�leg�ny. - Ezt m�r szomor�an mondta. Egy pillanatra megjelent el�tte a maga k�ts�ges sorsa. �me, m�ris fenekednek ellene a n�p vezet�i, a kis hatalmasok. Mi lesz ezut�n, ki tudja? Fog-e gy�zni a szeretet, vagy elbukik �s � is vele egy�tt? M�g igaz lehet, amit most mondania kell: ha a v�leg�ny elv�tetik a n�szn�pt�l, akkor maj d b�jt�lhetnek �s s�rhatnak eleget . . .

A papok ezut�n azt kezdett�k �gyelni, hogy va�jon mit csin�l J�zus �s mit tesznek az � tan�tv�nyai a szombati napon. Azt l�tt�k egy alkalommal, hogy a tan�tv�nyok, amint az �sv�nyen b�zavet�sek k��z�tt mentek �t, p�r sz�l kal�szt let�ptek, s a sz�jukba v�ve harapd�lni kezdt�k. De enn�l nagyobb b�nt k�vetett el J�zus maga, mert szombati napon gy�gy�tott. Benn a zsinag�g�ban, mindenki szeme l�t�t�ra. A sorvadt kez� ember remegve �llott k�z�pen. J�zus megk�rdezte :

- Szabad-e szombati napon gy�gy�tani? - Sen�ki nem mert v�laszolni. J�zus folytatta: - Van-e k�z�letek valaki, szeg�ny ember vagy gazdag em�ber, aki, ha a juha szombati napon g�d�rbe esik, azt ki ne h�zza azonnal? Mennyivel dr�g�bb �s ked�vesebb pedig az ember a juhn�l! Bizony nem az ember van az �nnepnap�rt, hanem az �nnepnap van az ember�rt. Ny�jtsd ki a kezed!

Ezt m�r a sorvadt kez�nek mondotta.

A farizeusok ott hagyt�k a zsinag�g�t �s tan�cs�koz�st tartottak, hogy mik�ppen vesz�ts�k el J�zust. J�zus nem maradt a faluban sok�ig.Tal�n f�radt volt; tal�n b�ntott�k �t a papok �s az �r�stud�k mesterked�sei. Visszavonult a tan�tv�nyaival a hegyekbe. Egy kis pihen�sre v�gyott, egv kis szabads�gra. Az elm�lt hetek zs�folt �s zavaros esem�nyei ott t�ncoltak k�r�l�tte. Emberek, besz�l�get�sek, betegek. Tyrusb�l �s Sidonb�l, Sziri�b�l �s a Jord�non t�lr�l, a T�zv�rosb�l �s Jeruzs�lemb�l nagy t�megek sereglettek egybe. Oda hoztak hozz� mindenkit, akinek baja volt: betegs�gben �s nyava�Iy�kban s�nyl�d�ket, �rd�ng�s�ket, holdk�rosokat, guta�t�tteket. El�g volt egy id�re a pr�f�tas�gb�l. A hegyek elrejtett zugai pihen�st �s felfriss�l�st �g�rtek.

De az emberek a hegyekbe is k�vett�k �t.

Ott, a legmagasabb tet�n megpillantott�k, amint tan�tv�nyaival a f�ld�n hever�szett. N�zte az el�tte kiter�l� orsz�got : keletre a galileai tengert �s a Jor�d�n foly� cs�kj�t, amint az bel�le kiszakadva d�lre tartott. Id�nk�nt a tan�tv�nyaihoz is volt egy-egy szava. A feladatukr�l, a hivat�sukr�l besz�lt.

- Ti vagytok a foldnek sava – mondotta nekik.

- Ti vagytok a vil�g vil�goss�ga, a hegyen �pitett v�ros, amely rejtve nem maradhat. L�mp�s vagy�tok: nem az�rt gy�jtottalak titeket l�ngra, hogy v�ka al� rejtselek, hanem hogy a l�mpatart�ba tegyelek �s vil�goljatok mindazoknak, akik a h�zban vannak. Jgy ragyogjon a ti vil�goss�gotok az emberek el�tt, hogy azok l�tva a ti j�cselekedeteiteket, dics��ts�k mindny�jan az Istent.

Akkor l�tta J�zus, hogy a domb hajl�sa m�g�l, a sziklat�mb�k k�z�tt taposott �sv�nyeken emberek t�nnek el�, s n�m�n odatelepszenek k�r�je, t�zen, sz�zan, ezren. A term�szet szabad templom�ban a sokas�g �h�tattal �s megillet�d�ssel n�zett fel�je.

- Besz�lj nek�nk, j� mester! - k�ny�r�gte ezer szemp�r.

J�zus felemelkedett:

- Mir�l besz�ljek, mit akartok? - k�rdezte. Azok pedig mind egyet akartak : boldogs�got. Ezt kergeti, ezt keresi minden ember.

- Tan�ts meg benn�nket, J�zus, hogy kik a bol�dogok? Erre a tudom�nyra van sz�ks�g�nk mind�ny�junknak.

- Kik a boldogok? - k�rdezte J�zus, �s v�gig�hordozta tekintet�t a l�bain�l letelepedett embere�ken:

Akkor vette �szre, hogy mindegyiknek rongyos a ruh�ja, s�padt, ki�hezett az arca.

Odagy�lt k�r�je az orsz�g minden szeg�nye? H�t a gazdagok, a j�llakottak �s j�l�lt�z�ttek hol van�nak? �ket nem �rdekli az isteni �let titka; �k csak oda �z�nlenek, ahol az �zleteket k�tik, ahol har�csolnak, a szeg�nyeket ny�zz�k, az igazs�got ke�resztre fesz�tik? �, b�n�s �s elbizakodott emberek! Ti szeg�nyek, ti �hez�k, ti s�r�k: ha van Isten, sze�retetnek �s igazs�gnak Istene, �gy titeket bizonnyal megjutalmaz t�r�stek�rt �s szenved�stek�rt!

�s mondotta J�zus :

- Boldogok vagytok, ti szeg�nyek, mert ti�tek az Istenn�k orsz�ga. Boldogok vagytok ti, akik most �heztek, mert meg fogtok el�g�lni. Boldogok vagy�tok ti, akik most s�rtok, mert nevetni fogtok. De jaj nektek, gazdagok, mert ti m�r elvett�tek a ti �r�m��t�ket! Jaj nektek, akik most eI vagytok telve, mert �hezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert: gy�szolni �s s�rni fogtok!

Hal�los cs�nd t�madt. Akkor l�tta J�zus, hogy szavai a gy�l�letnek magj�t hintett�k el az emberek k�z�tt. Vajon ezt akarta �, ez�rt szeg�d�tt Isten ember�nek? Hiszen a gazdag is Isten gyermeke, s hogy b�n�s, az tal�n emberi gyenges�g. Ki az er�s, aki ellen�llni k�pes a gazdags�g cs�b�t�s�nak? Vajon a gazdagot nem �ppen �gy meg kell menteni, mint a szeg�nyt, saj�t b�n�t�l, hogy az �let�t ez v�gk�ppen meg ne rontsa? Csod�latos b�ke �s szeretet k�lt�z�tt akkor egy- szerre a J�zus sz�v�be. Tal�n a leveg� tiszta �raml�sa hozta el hozz� a bokrok �s a f�k �zenet�t, hogy ennek a megcs�folt, meghurcolt, f�ldre nyomott t�megnek is csak szeretetet szabad hirdetnie : szeretetet m�g az ellens�gei, az elnyom�k, a gazdagok �s hatalmasok ir�nt is. �s m�r m�s volt a J�zus hangja.

- Boldogok a szeg�nyek, mert �v�k az Isten orsz�ga. A gazdag kincst�r�ba gy�jti a dr�gak�veket, magt�r�ba a gabon�t. Azt f�lti, azt �rzi, azon j�r az esze mindig, nincs se �jjele, se nappala. Arra, akinek t�bbje van, irigykedik, akinek kevesebbje, azt len�zi. P�nzen hatalmat v�s�rol az emberek f�l�tt: szolg�k serege veszi k�r�l. De vajon boldogs�got v�s�rolhat-e? H�zelegnek neki a bar�tok, am�g ven d�gei lehetnek, de tudhatja-e b�r egyr�l biztasan, hogy magamag��rt s nem vagyon��rt ragaszkodik hozz�?...

Volt egyszer egy gazdag ember, akinek f�ldje b�ven termett. J�ttek hozz� szeg�nyek �s koldusok, hogy k�rjenek az � f�l�sleg�b�l, de � becsukta el�tt�k kapuj�t �s �gy t�prenkedett: "Mit tegyek, hogy takar�tsam be term�semet?" �s �gy sz�lt : "Ezt teszem : Lerontom cs�reimet s nagyob�bakat �p�tek. Azt�n �gy sz�lok az �n lelkemnek : �n lelkem, sok javad van elt�ve sok esztend�re; tedd magad k�nyelembe, egy�l, igy�l, l�gy vid�m." �Isten azonban �gy sz�lt neki: "Bolond, m�g az �jjel meghalhatsz, s mit �rsz a te nagy gazdags�goddal?"
- Bolond, aki mag�nak gy�jt kincseket s nem az Istenben gazdag! Bizony mondom nektek, ne gy�jt�setek magatoknak anyagi kincseket, amelyeket a moly �s a rozsda megem�szthet s a tolvajok ki�shat�nak, ellophatnak. Ahol a te kincsed, ott van a te sz�ved is. Gy�jtsetek magatoknak lelki kincseket, amelyeket sem a moly, sem a rozsda meg nem em�szthet, sem a tolvajok ki nem �shatnak, el nem lophatnak. Senki sem szolg�lhat egyszerre k�t �r �nak, mert vagy az egyiket gy�l�li s a m�sikat sze�reti, vagy az egyikhez vonz�dik s a m�sikat megveti. Nem szolg�lhattok egyszerre Istennek �s a mam�monnak. F�ltek a szeg�nys�gt�l? Ne aggodalmas�kodjatok az �letetek miatt, hogy mit egyetek, mit igyatok; sem a testetek miatt: mivel ruh�zkodjatok. H�t nem nagyobb dolog az �let az eledeln�l s a test a ruh�n�l? N�zzetek az �gi madarakra, hogy azok nem vetnek, nem aratnak, sem cs�rb� nem takar�tanak, m�gis az Isten eltartja �ket. Nem vagytok ti n�lukn�l t�bbet �rdeml�k? Kicsoda k�pes k�z�letek aggodalmaskod�s�val az �lete idej�t b�r egy arasz�nyival megn�velni? S a ruh�zat miatt is mit aggo�dalmaskodtok? Figyelj�tek meg a mez�k liliomait: hogyan n�nek; nem f�radoznak, nem is fonnak, rn�gis mondom nektek, hogy Salamon a maga teljes dics�s�g�ben sem �lt�z�tt �gy, mint ezek k�z�l egy. Ha Isten �gy ruh�zza a mez� f�v�t, amely ma van �s holnap a kemenc�be vettetik, nem sokkal ink�bb titeket, kishit�eket? Keress�tek el�sz�r Isten orsz�g�t �s annak igazs�g�t, s akkor mindezeket gond n�lk�l megszerezhetitek. Ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt, mert a holnap majd gondoskodik mag�r�l. El�g minden napnak a maga baja. Bizony mondom, boldogok a szeg�nyek, mert �v�k Istennek orsz�ga. Az emberek ott �ltek a hegyoldalon k�r�s-k�r�l, �s l�zad� sz�v�k l�that�lag megnyugodott. Rongyosak voltak �s ki�hezettek, de a boldogs�g lassan kezdett visszat�rni a sz�veikbe. Igen, csak legyen mit enni �s mit adni a gyermekeknek �s legyen fed�l a fej�k felett; de tal�n csakugyan �gy van: aggodal- maskod�s n�lk�l is Iehet a f�ld term�s�t iearatni, ruh�t sz�ni �s h�zat �p�teni. Ez az: err�l a szeg�ny- s�gr�l besz�lt J�zus. Meg kell szerezni mindent, amire az embernek emberi �letre sz�ks�ge van, de t�bbet gy�jteni, a lelket �tadni, fogly�v� tenni a szerz�s �r�let�nek, a hatalom v�gy�nak, az b�n, az Istent�l val� elfordul�s . . .

Most m�r nyugodtan besz�lhetett tov�bb J�zus.

- Boldogok a s�r�k, mert �k megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, a b�kess�gre igyekv�k, az al�zatosak, mert �k �r�ks�g�l b�rj�k a f�ldet. Boldogok, akik �hezik �s szomj�hozz�k az igazs�got, akik az igazs�g�rt elt�rnek minden �ld�ztet�st, mert �k megel�g�ttetnek. Boldogok a tiszta sz�v�ek, mert �k megl�tj�k az Istent.

Teljes f�nnyel s�t�tt a nap fej�k felett. A meleg palesztinai leveg� k�r�lj�rt, k�r�lsimogatott min�denkit. Az emberek boldogan n�ztek maguk el�, egyik-m�sik valamit k�rdezett a szomsz�dj�t�l. Va�laki b�tors�got vett mag�nak, �s fennhangon meg�sz�lalt:

- �gy h�rlik mindenfel�, hogy te el akarod t��r�lni a t�rv�nyt. Igaz-e ez, mester? - k�rdezte. J�zus �jra besz�lni kezdett:

- Ne gondolj�tok, hogy �n a T�rv�nyt, vagy a pr�f�t�k parancsait elt�r�lni j�ttem. Nem az�rt j�t�tem, hogy elt�r�ljem, hanem hogy bet�ltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, am�g az �g �s a f�ld el nem eny�szik, egyetlen bet�, egyetlen vessz�cske sem eny�szik el a T�rv�nyb�l, am�g csak minden meg nem val�sul. De a T�rv�ny igazi bet�lt�se nem az �res j� cselekedetekben rejlik, hanem a sz�v j�s�g�ban, amelyb�l a j� cselekedetek fakadnak. An�l�k�l a j� cselekedetek semmit sem �rnek. Hallott�tok, hogy megmondatott a r�gieknek: Ne �lj, aki pedig �l, �t�letet �rdemel! �n viszont azt mondom nektek, hogy m�g az is meg�rdemli az �t�letet, aki haragot tart az � atyafi�val. Aki pedig azt mondja neki : bolond, az meg�rdemli a Gyehenna t�z�t. Ha te a te aj�nd�kodat olt�rhoz viszed, s ott eszedbe jut, hogy a te aty�dfi�nak valami panasza van elle�ned, hagyd ott az olt�r el�tt a te aj�nd�kodat: menj el, el�bb b�k�lj meg a te aty�dfi�val, s csak azut�n j�jj, hogy tal�lkozz a te Isteneddel. Hallott�tok, hogy megmondatott a r�gieknek: Ne par�zn�lkodj�i! �n viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asz�szonyra b�n�s v�ggyal tekint, m�r par�zn�lkodott azzal a sz�v�ben. Ha pedig a te jobb szemed, vagy jobb kezed megbotr�nkoztat t�ged, v�jd ki �s vesd el magadt�l, mert jobb neked, hogy egy tagod vesz�szen oda, semhogy eg�sz �leted megromoljon. Ugyancsak hallott�tok, hogy megmondatott a r�giek�nek: Ne esk�dj�l hamisan, hanem teljes�tsd az Isten�nek tett esk�idet. �n viszont azt mondom nektek, hogy teljess�ggel ne esk�djetek. Legyen a ti besz�detek: Igen, igen; nem, nem. Ami ezenfel�l van, a gonoszt�l van. Hallatt�tok, hogy megmondatott : Szemet szem�rt, fogat fog�rt. �n viszont azt mondom nektek, hogy ne �lljatok ellene a gonosznak az �k eszk�zeikkel, hanem aki arcul �t t�ged jobb fel�l, ford�tsd oda annak a m�sik arcodat is, aki el akarja venni az als� ruh�dat, add oda neki a a fels� ruh�dat is, s aki t�ged egy m�rf �ld �tra k�nyszer�t, menj azzal k�t m�rf�ldre. Aki k�r t�led, annak adj, s aki k�lcs�nt akar t�led venni, ne fordulj el att�l. Hal�iott�tok; hogy megmondatott : Szeresd felebar�todat �s gy�l�ld ellens�gedet. �n viszont azt mondom nek�tek: Szeress�tek ellens�geiteket �s im�dkozzatok �ld�z�itek�rt, hogy legyetek m�lt� gyermekei az Istennek, aki felhozza az � napj�t a gonoszokra �s a j�kra, �s er�t ad az igazaknak �s a hamisaknak egyar�nt. Mert ha csak azokat szeretitek, akik tite�ket szeretnek, mif�le k�l�n�s �rdemetek van? Le�gyetek t�k�letesek, amik�ppen az Isten.is t�k�letes.

Most m�r m�sok is b�tors�got vettek maguknak �s egyre-m�sra tett�k f�l a k�rd�seket J�zusnak.- Kell-e b�jt�lni? Hogy im�dkozzunk? Hogy alamizsn�lkodjunk?

J�zus mindegyiknek megf elelt :

- Amikor alamizsn�t osztasz, ne k�rt�ltess magad el�tt, ahogy a k�pmutat�k cselekszenek a zsinag�g�ban �s az utc�kon, hogy dics�retet nyerjenek az emberekt�l. Amikor te alamizsn�t osztasz, ne tudja a bal kezed, mit m�vel a jobb. �s amikor im�dkoztok, ne legyetek olyanok, mint a k�pmutat�k, mivel ezek szeretnek a zsinag�g�kban �s az utc�k sz�glet�n �llva im�dkozni, hogy az emberek l�ss�k �ket. Amikor te im�dkozol, menj be a te bels� szob�dba, z�rd be az ajt�dat, s �gy im�dkozz�l titkon a te Istenedhez. Ne legyetek b�besz�d�ek, mint a pog�nyok, akik azt gondolj�k, hogy b�besz�d�s�g�k�rt nyernek meghallgattat�st. Az Isten tudja, hogy mire van sz�ks�getek, miel�tt k�rn�tek t�le. Ti teh�t ilyenk�ppen im�dkozzatok : Miaty�nk, szenteltess�k meg a te neved. J�jj�n el a te orsz�god, legyen meg a te akaratod. A mi mindennapi kenyer�nket add meg nek�nk ma �s bocs�sd meg a mi v�tkeinket, mik�ppen mi is megbocs�tunk az ellen�nk v�t�knek. Ne vigy minket k�s�rt�sbe, de szabadits meg a gonoszt�l, mert tied az orsz�g, a hatalom �s a dics�s�g, most �s mind�r�kk�. Amen. - K�rjetek, �s megadatik nektek, keressetek �s tal�ltok. Z�rgessetek �s ajt�t nyitnak nektek. Kicsoda k�z�letek az ; az ember, aki, ha a fia kenyeret k�r t�le, k�vet ad neki? Vagy ha halat k�r, .k�gy�t ad neki? H�t ha ti gonosz l�tetekre tudtok fiaitoknak j� aj�nd�kot adni, mennyivel ink�bb az Isten! Amikor b�jt�l.t�k, ne legyetek komor �br�zat�ak, mint a k�pmutat�k, mert ezek eltorz�tj�k arcukat, hogy az emberek l�ss�k b�jt�l�s�ket. Te ellenben kend meg a fejedet s mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek l�ssanak b�jt�lni, hanem a l�thatatlan Isten.

�s m�r besz�lt J�zus k�rdezetlen�l is. - - Ne �t�ljetek, hogy ti is meg ne �t�ltessetek. Amilyen �t�lettel �t�ltek, olyannal �t�lnek meg titeket, �s amilyen m�rt�kkel m�rtek, olyannal m�rnek nektek is. Mi�rt l�tod meg te a te aty�dfia szem�ben a sz�lk�t, m�g a saj�t szemedben lev� gerend�t nem veszed �szre? K�pmutat�, vesd ki el�bb a magad szem�b�l a gerend�t, s csak akkor gondolj arra; hogy kivedd a sz�lk�t a te aty�dfia szem�b�l. Ez a T�rv�nynek �s a pr�f�t�k minden tan�t�s�nak a summ�ja: Amit akartok, hogy az emberek tegyenek veletek, mindazt ti is �gy cselekedj�tek vel�k. Tudom, ezeket a parancsolatokat k�vetni neh�z. Szoros az a kapu �s keskeny az az �t, amely az �letre vezet, �s kevesen vannak, akik azt megtal�lj�k. T�gas az a kapu �s sz�les az az �t, amely a k�rhozatra vezet, �s sokan j�rnak rajta. Arra h�vnak titeket a hamis pr�f�t�k is. De �rizkedjetek a hamis pr�f�t�kt�l, akik juhok k�nt�s�ben j�nnek hozz�tok, bel�l pedig ragadoz� farkasok. Gy�m�lcseikr�l fogj�tok felismerni �ket. Vajon szednek-e a t�visr�l sz�l�t; vagy bojtorj�nr�l f�g�t? Minden j� fa j� gy�m�lcs�t terem, a romlott fa ellenben rossz gy�m�lcs�t terem. Nem mindenki, aki mondja nekem: Uram �s Mesterem! lesz r�szese az isteni �letnek, hanem aki cselekszi az Isten akarat�t.

A nap m�r lefel� tartott az �gboltozaton, a sokas�g egy r�sze szedel�zk�dni kezdett. H�l�lkodva k�sz�nt�k meg J�zusnak a tan�t�sokat, �s indultak hazaf el�.

- Meg fogj�tok-e tartani besz�deimet? - k�rdezte t�l�k J�zus.

Sokak arc�n l�tszott az �tszellem�lt elsz�nts�g, a megt�r�s jegye, de m�sok k�z�ny�s arccal �lling�ltak t�le t�volabb. J�zus meg�t�dve n�zett re�juk. Nyugtalann� v�lt �s el�gedetlenn�. - Aki hallja t�lem a besz�deket �s megtartja azokat - mondotta csendesen -, az hasonlatos a b�lcs emberhez, aki m�lyre �sott �s szikl�ra �p�tette h�z�t. �s leesett az es�, megj�ttek az �rad�sok, f�t- tak a szelek, bele�tk�ztek abba a h�zba, de az nem omlott �ssze, mert szikl�ra volt alapozva. Viszont aki hallja t�lem e besz�deket, de nem cselekszi azokat, hasonlatos a bolond emberhez, aki alap n�lk�l a f�ldre �p�tette az � h�z�t. Leesett az es�, megj�ttek az �rad�sok, f�ttak a szelek, �s bele�tk�ztek abba a h�zba, �s az �sszeomlott, nagy lett a pusztul�sa . . .

Az emberek csendben, megillet�dve oszlottak sz�t. Milyen m�s J�zus, mint az �r�stud�k, akiket szom- batonk�nt a zsinag�g�ban hallanak! Ez a n�z�reti pr�f�ta �gy tan�t, mint akinek ha- talma van az emberek felett. Azut�n is, valah�nyszor h�r�t vett�k, hogy J�zus a vid�ken j�r, t�megest�l kerest�k fel, hogy hallgathass�k besz�deit.

J�zus azonban megosztott, megzavarodott l�lek�kel t�rt vissza Kapernaumba.

- H�nyan vannak a b�lcsek �s h�nyan a bolon�dak? - k�rdezte mag�ban.

Maga el�tt l�tta a t�meget, �s �rezte mag�n vala�mennyi ember szem�t. De azt is kezdte �rezni m�r, hogy Istenorsz�ga besz�de lepereg a legt�bb ember lelk�r�l. Vajon olyan egyszer� volna a szeretet fel��breszt�se az emberek sz�v�ben, mint ahogy azt � el�sz�r hitte?

Szeretett volna egy kicsit f�lrevonulni, hogy gon�dolkozhass�k, tapasztalatait �tvizsg�lja, de az embe�rek nem hagyt�k �t mag�ra egy pillanatra sem. Min�dennap �j betegeket hoztak hozz�.

Egy r�mai sz�zados a szolg�ja v�gett j�tt hozz�. - Hol a beteg? - k�rdezte J�zus -, hadd men�jek el �s gy�gy�tsam meg �t.

- Uram - felelte a sz�zados -, �n katona va�gyok. Az egyik leg�nyemnek azt mondom: eredj !, elmegy. A m�siknak: jer!, odaj�n. S ha azt mondom a szolg�mnak: Tedd ezt!, megteszi. Nem vagyok m�lt� arra, hogy a h�zamba l�pj. Hanem csak paran�csolj, �s tudom, hogy. az �n szolg�m jobban lesz.

Ekkora hittel J�zus m�g a zsid�k k�z�tt sem tal�l�kozott.

Egy napon Keresztel� J�nos k�t tan�tv�nya �rke�zett hozz�.

J�nost Her�des, a negyedes fejedelem b�rt�nbe vettette, mert nyilv�nosan megfeddte, ami�rt test�v�r�t, Her�di�st feles�g�l vette.

A k�t tan�tv�ny az�rt j�tt, mert J�nos tudni akarta:

- Te vagy-e, akinek j�nni kell, vagy m�st v�rjunk?

J�zus hallgatott, v�ratlanul �rte a k�rd�s. Hiszen azt most m�r � sem tudja: �-e val�ban a Messi�s? Mik�ppen v�laszoljon? Maga k�r� mutatott teh�t �s ezt mondotta :

- Menjetek el �s adj�tok h�r�l J�nosnak, amit hallottok �s l�ttok: a vakok visszanyerik l�t�sukat, a s�nt�k j�rnak, a s�ketek hallanak �s a szeg�nyek-nek �r�m�zenet hirdettetik.

A k�t tan�tv�ny elt�vozott, �s akkor J�zus az emberekhez fordult.

- Ezerek mentek ki a puszt�ba, hogy l�ss�k J�nost. Vajon minek l�t�s�ra mentek ki: sz�lingatta n�dsz�l, finom ruh�ba �lt�z�tt ember l�t�s�ra? L�m akik finom ruh�t viselnek, a kir�lyok palot�iban laknak. H�t akkor mi�rt mentek ki? Pr�f�ta l�t�s�ra? Bizony mondom nektek, hogy az asszonyokt�l sz�letettek k�z�l egy pr�f�ta sem volt nagyobb Keresztel� J�nosn�l. S m�gis, aki legkisebb Isten orsz�g�ban, az nagyobb �n�la.

Az emberek csod�lkozva n�ztek J�zusra. De � nem magyar�zta meg tiszt�n mond�sa jelent�s�t.

- Akinek f�le van, hallja - ezzel v�gta �tj�t minden tov�bbi k�rdez�sk�d�snek; de ezzel bizony senki sem lett b�lcsebb.

M�g nagyobb lett a meglepet�s�k, amikor J�zus keser� hangon kezdte folytatni:

- Mihez hasonlitsam ezt a mostani nemzed�ket?

Olyanok ma az emberek, mint a gyermekek, akik a piacon �lnek. Valamelyik�k fel�ll �s furuly�zik; senki sem t�ncol a hangj�ra. A m�sik s�r; senki sem b�nja. H�t elj�tt J�nos, �s kinek sem kellett. "Az �rd�g van vele - mondott�k -, hiszen sem nem eszik, sem nem iszik." Majd j�tt az embernek fia, evett, ivott, mint mindenki m�s, s akkor kikacag�t�k : "Hiszen ez az ember nagy �t� �s isz�kos, a b��n�s�k �s v�mszed�k bar�tja!"

A t�meg csud�lkozva hallgatta J�zus v�dol� hangj�t, de sz� n�lk�l sz�toszlott. J�zus mag�ra maradt.

Els� �zben ismerte el mag�nak, hogy valami m�ly el�gedetlens�g k�lt�z�tt a sz�v�be.

Most t�rt vissza m�sodik t�r�t� �tj�r�l. Ugyan�azzal a szeretettel fogadt�k �t az emberek, ugyan�azok a t�megek t�dultak, hogy besz�d�t hallgas�s�k, mint el�sz�r. De J�zus m�r tiszt�n l�tta, hogy a kev�s tal�n a lelk�hez t�rt, hanem a t�meg �let�t meg nem v�ltoztathatta besz�d�vel. Aki �nz� volt, az most is �nz�, a tolvajok lopnak, a hazugok ha�zudnak, a gyilkosok gyilkolnak, mindenki irigyke�dik, egym�sra �sk�l�dik, t�relmetlen, haragotSerz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Irodalom
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 2.23 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|