Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 20, 2006 10:49 CDT

K�z�rthet� Evang�lium

Bal�zs Ferenc

Szerz�: . 1157 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak

BAL�ZS FERENC: K�Z�RTHET� EVANG�LIUM

Ez a n�z�reti Jezus �lett�rt�nete, a majd k�t�ezer esztend�vel ezel�tt �lt pr�f�t��, akir�l hal�la ut�n buzg� f�rfiak k�nyveket �rtak : evang�liumo�kat, azaz �r�m�zeneteket. Azokba belefoglaltak min�dent, amit r�la megtudhattak; de ez a minden n�ha kev�s: a bizonytalans�gban hagy; m�skor meg t�l sok: megzavar. J�mbor, egy�gy� lelkek el sem igazodhatnak benn�k, s a tud�sok is csak �gy, ha magyar�zz�k. Ah�nyan vannak, annyif�lek�ppen. Akkor pedig hol marad a hiv� ember lelki �p�l�se?

�n, k�sei evang�lista, k�t �rnak fogadtam szol�g�latot : az igazs�gnak, meg a hitnek. Nem ellens�gei ezek egym�snak. Igazs�g �tj�n addig haladtam, am�g magamnak k�pet nem alkottam : ez J�zus. De ki �ll�hat j�t a v�gs� igazs�gr�l? Tal�n m�snak van igaza, tal�n egyik�nknek sincs. Az arcot azonban, melyet az evang�liumokb�l el�ragyogni l�ttam, most hiv� embereknek megmutatni akarom. Ime, az ember . . .

. . . Legend�k k�d�be v�sz a J�zus sz�let�se. Pa�rancsot k�ld�tt Augustus, a r�mai cs�sz�r birodal�ma minden tartom�ny�ba, az egyik tengert�l a m�sik tengerig, hogy a f�ld minden lak�j�t �ssze�rj�k. Hadd tudja meg, h�ny ember f�li az � hatalm�t.

A kis Zsid�orsz�gba is eljutott a parancs. Nosza, lett s�rg�s-forg�s, l�t�s-fut�s ! Asszonyok �traval�t cso�magoltak, f�rfiak szamarakat nyergeltek, hogy min�denki oda utazz�k, ott �rassa �ssze mag�t, ahonnan a csal�dja sz�rmazott.

A n�z�reti �csmesternek, J�zsefnek Betlehembe kellett mennie, mert az � csal�dja, a h�res D�vid�csal�d, amelyb�l kir�lyok is sz�lettek, abb�l a t�voli v�rosk�b�l val� volt. Fiatal feles�g�t, M�ri�t f�lt� gonddal �ltette a szam�r h�t�ra, s n�gy napig r�t�t�k az utat hegyen f�l, v�lgy�n le, am�g egy este, holdvil�gos, csillagos este Betlehembe meg�rkeztek.

Egyik h�zt�l a m�sikig j�rtak; egyik vend�gfo�gad� ut�n a m�sikba kopogtattak be: �jjeli sz�ll�st csak nem kaptak sehol. Telve volt a v�ros messzir�l j�tt vend�gekkel. A v�g�n is mit tehetett egyebet szeg�ny J�zsef? Hideg �jszak�ban kint csak nem h�lhattak, bek�redzett egy ist�ll�ba a v�roska sz�l�n. S puha szalm�n, k�r�dz� �llatok teste meleg�ben, ott adott �letet M�ria az � els�sz�l�tt fi�nak, a kicsi J�zusnak.

J�szolba fektette, altatta, etette dr�ga sz�p M�ria az � kedves fi�t, a kicsi J�zusk�t.

Nagy f�nyess�g t�madott a kicsi J�zus feje k�r�l. Nem is f�rt el az a nagy f�nyess�g a kicsi ist�ll�ban. Ki�radott az ajt� hasad�k�n, nekifutott a nagy pusz�tas�gnak, ahol p�sztorok csendesen ny�jaikat �riz�t�k.

A p�sztorok er�sen megr�m�ltek a f�nyess�g l�t�t�n. De akkor hirtelen sz�zatot hallottak: Ne f�ljetek!

- Ime, nagy �r�met hirdetek nektek, Mely az eg�sz n�pnek �r�me leszen. Ma sz�letett nektek a Megv�lt� D�vid v�ros�ban.

S angyalok serege jelent meg el�tt�k, akik ezt �nekelt�k :

- Dics�s�g a magass�gban Istennek ! A f�ld�n b�kess�g s az emberek k�zt j�akarat.

A p�sztorok bezzeg nem v�rtak biztat�st. Bun�d�ikat nyakukba vetett�k, sebesen megindultak a v�ros fel�. Megtal�lt�k az ist�ll�t, megtal�lt�k M�ri�t is a gyermek J�zussal. Ottan leborultak, a f�ld�re borultak, s �gy dics��tett�k az Istent, aki nekik s az eg�sz vil�gnak b�neikb�l, gonoszs�gaikb�l sza�bad�t�t k�ld�tt.

S a p�sztorok ut�n j�ttek a keleti b�lcsek.

. . ... Csillag jelent meg az �gen, gy�ny�r� csillag, amikor J�zus megsz�letett. Megl�tta a sz�p csilla�got h�rom napkeleti b�lcs. Tanakodni kezdettek ma�gukban:

- Mit jelenthet az a sz�p csillag, vajon mit je�lenthet?

Addig gondolkoztak, addig vizsg�lgatt�k a r�gi �r�sokat, am�g kital�lt�k :

- Megsz�letett a zsid�k �j kir�lya, aki az eg�sz vil�gnak is megv�lt�ja leszen.

Nosza, f�lkerekedett a h�rom napkeleti b�lcs. Megrakt�k tev�iket dr�ga aj�nd�kkal. Elindultak nyomban Zsid�orsz�g fel�.

H�t a csillag sz�pen ott megyen el�tt�k; mutatja az utat �jjel is, nappal is.

Mentek, mendeg�ltek napokig, hetekig. Egy nap meg�rkeztek sz�p Jeruzs�lembe.

Meghallotta j�tt�ket Her�des, a zsid�k kir�lya. Maga el� hivatta a h�rom napkeleti b�lcset. Meg�k�rdezte t�l�k :

- Mi j�ratban vagytok, napkeleti b�lcsek?

- Megsz�letett a zsid�k �j kir�lya, aki az eg�sz vil�gnak is megv�lt�ja leszen. Hozz� igyekez�nk, hogy neki tisztess�get tegy�nk.

A zsid�k �j kir�lya? - Her�des sz�rny� haragra gerjedt. Ki meri fenyegetni az � hatalm�t? Jaj annak a csecsem�nek, jaj az any�nak is! Kard�lre vele, most, azonnal, t�st�nt ! Merre k�ldje a kato�n�it? Tal�n ezek a b�lcsek azt is tudj�k.

- Napkeleti b�lcsek! Tudj�tok-e, hol keress�tek a zsid�k �j kir�ly�t?

A napkeleti b�lcsek ezt felelt�k :

- Csillag vezet minket, megy�nk a nyom�ban.

Her�des erre maga el� h�vatta az �r�sok tud�it:

- �r�sok tud�i, mondj�tok meg n�kem, hol kell megsz�letnie a zsid�k �j kir�ly�nak, aki az eg�sz vil�gnak is megv�lt�ja leszen?

Az ir�sok tud�i nyomban megfeleltek:

- A j�deai Betlehemben.

Mondotta erre Her�des:

- Menjetek csak b�kess�ggel, napkeleti b�lcsek. Hanem visszaj�vet el ne mulassz�tok �nhozz�m be�t�rni. �n is hadd tudjam meg, ki az az �j kir�ly, hadd menjek el �n is tiszteletem tenni.

Megk�sz�nte sz�pen a h�rom napkeleti b�lcs a kir�lynak ir�ntuk tan�s�tott j�s�g�t. S m�r indultak is tov�bb a fejedelmi Betlehembe, hogy f�lkeress�k a vil�g megv�lt�j�t.

H�t a csillag most is ott megyen el�tt�k, mutatja az utat. Hegyen f�l, v�lgy�n le, Betlehem sz�l�ig, �reg, k�b�l rakott ist�ll�h�z�ig.

Ott azt�n meg�llott. Bement a h�rom b�lcs.

- �dv�zl�gy zsid�knak �jsz�l�tt kir�lya! H�t a kicsi J�zus mosolyog, mint gyermek . . . Azt�n kirakt�k, amennyi dr�ga aj�nd�kot csak hoztak, aranyat, t�mj�nt, mirh�t, mind kirakt�k a kicsi J�zus el�. S ahogy j�ttek, m�r mentek is visz�sza haz�jukba, vissza napkeletre.

De �gy megszerett�k azt a j�szolb�lcs�ben ked�vesen mosolyg� kicsi J�zust, hogy Her�des minden kincs��rt sem mentek volna vissza Jeruzs�lembe, �hozz� bet�rni, amit l�ttak �s hallottak, mindent elmes�lni. M�g valami gonoszat forral az a v�n ki�r�ly.

M�s �ton t�rtek vissza haz�jukba.

Her�des hi�ba v�rta �ket napestig palot�j�ban. Hej, sz�rny� haragra gerjedt, amikor megtudta, hogy a h�rom napkeleti b�lcs kij�tszotta �t!

H�vatta azon nyomban a katon�k kapit�ny�t :

- Amennyi k�t�vesn�l kisebb fi�gyermeket tal�ltok Betlehemben �s Betlehem k�rny�k�n, egynek se kegyelmezzetek !

Nem �llhatta meg a katon�k kapit�nya, hogy meg ne k�rdezze:

- - Fels�ges kir�lyom, egy �letem, egy hal�lom, de m�r m�gsem �llhatom meg, hogy meg ne k�rdezzem: mi v�gre kell nek�nk azt a sok �rtatlan kisdedet elpuszt�tanunk?

A zsid�k kir�lya ezt v�laszolta:

- Katon�k kapit�nya, te m�g nem hallottad volna, hogy megsz�letett a vil�g megv�lt�ja, a zsid�k �jsz�l�tt kir�lya, akinek napkeletr�l b�lcsek j�ttek tisztess�get tenni? S vajon nem �n vagyok-e a kir�ly, aki ellen az a kis gyermek p�rtot �tni k�sz�l?

Mentek a katon�k, mentek nagy sietve Betlehem v�ros�ba kir�ly sz�rny� parancs�ra ezer kis gyermeket kard �l�re h�nyni . . .

J�zsef rosszat �lmodott az �jjel, s reggelre kelve szam�rh�ton M�ri�val �s a gyermek J�zussal egy�tt Egyiptomba menek�lt. Kard�lre h�nytak a katon�k minden k�t�vesn�l kisebb fi�gyermeket Betlehemben s Betlehem k�rny�k�n. S�rtak az any�k, r�ttak a gyermekek. De a kicsi J�zus nem volt akkor m�r k�z�tt�k. Gondos sz�leivel � akkor m�r messze j�rt, szam�rh�ton, pusztas�g k�zep�n, �tban Egyiptom fel�.

Csak akkor t�rt vissza Zsid�orsz�gba J�zseffel �s M�ri�val, amikor h�re j�rt, hogy meghalt Her�des, a zsid�k kegyetlen kir�lya.

Nem volt m�r kit�l tartaniok, b�tors�gosan haza�mehettek N�z�retbe, a kicsi h�zba, az �csm�helybe. J�zsef ott kezdette el a munk�t, ahol elhagyta.

F�rt, faragott, gyalult. M�ria rendbe hozta a h�zat, font �s f�z�tt. J�zus pedig evett, n�vekedett, j�tszott, boldog volt.

Est�nk�nt ki�ltek a h�z el� vagy a kicsi kertbe a k�t mell�, s akkor J�zsef szebbn�l szebb t�rt�ne�tekkel, mes�kkel tartotta kicsi fi�t, J�zust.

Nem is volt m�r olyan kicsi.

Egy este megk�rdezte az �desapj�t�l:

- �desap�m, honnan tudja ezeket a sz�p t�r�t�neteket?

- A szentk�nyv�nkb�l, fiam, amit az imah�z�ban minden szombaton a v�nek magyar�znak �felelte J�zsef.

- Tan�ttasson meg �rni �s olvasni, �desap�m, hadd tudjam �n is olvasni azokat a sz�p t�rt�nete�ket a mi szentk�nyv�nkb�l! - esengett J�zus.

J�zsef elszomorodott :

- Nem lehet, fiam, nem lehet.

J�zus nem akarta elhinni, hogy nem lehet. Az�rt, mert �k nem papi nemzets�gb�l sz�rmaztak? H�t rendben van, arra nem gondol soha, hogy pap le�gyen, de az�rt olvasni tal�n megtan�thatn� �t az �reg �r�stud�, ha az apja sz�pen megk�rn�.

Az apja sohasem k�rte meg az �reg �r�stud�t, hogy kicsi fi�t, J�zust olvasni megtan�tsa, de meg�k�rte J�zus. Az �reg �r�stud� beletekintett a gyermek okos szemeibe, s azt mondotta :

- L�tom, fiam, hogy komoly a k�v�ns�god. Pap, igaz, nem lehet bel�led. De az�rt megtan�tlak olvasni.

J�zus azut�n mindennap elj�rt az �reg �r�stud�hoz, s tanulta az egyik bet�t megk�l�nb�ztetni a m�sikt�l. Nagy volt a boldogs�ga, amikor m�r annyira ment, hogy minden el�je tett �r�st, m�g azokat is, amelyek a zsid�k �si nyelv�n voltak �rva, tiszt�n ki tudott olvasni. Az �reg ember is �r�mmel mosolygott a szak�ll�ba. Csak akkor gondolkozott meg, amikor egy nap J�zus azzal �llott el�, hogy � azokb�l a nagy k�nyvekb�l szeretne olvasni, amelyeket a v�nek magyar�znak minden szombaton az imah�zban. Addig k�rlelte J�zus �reg tan�t�j�t, am�g az bele nem egyezett, s akkor J�zus� volt a vil�g! Minden szabad idej�t ott t�lt�tte az imah�zban! Kipirult arccal olvasgatta a r�gi nagy kir�lyok �s r�gi nagy pr�f�t�k t�rt�neteit. Maga sem tudta, kikre legyen ink�bb b�szke : a nagy kir�lyokra-e, akik egykor a zsid� nemzetet olyan hatalmass�, dics�s�gess� tett�k, vagy pedig a pr�f�t�kra, ezekre a b�tor tan�t�mesterekre, akik m�g a kir�lyok szem�be is megmondott�k az igazat, ha azok let�rtek a becs�let �s a tisztess�g �tj�r�l. M�g nem tudta, hogy mi akarjon lenni: kir�ly-e, aki a zsid� n�pet felszabad�tsa az idegen h�d�t�k rabs�g�b�l, vagy pedig pr�f�ta, aki j�rjon falur�l falura, tan�tv�n az embereket az Isten t�rv�nyeire �s szeretet�re.Pr�f�ta lett: a legnagyobbak legnagyobbika. Hanem azt akkor m�g titkon rejtegette mag�ban a j�vend�.

Akkor m�g csak gyermek volt J�zus : �llott az id�k kapuj�ban �s tanulgatta �tl�pni a k�sz�b�t. �reg tan�t�j�val a Biblia k�nyveit olvasgatta, amelyekben a zsid�k t�rt�netei voltak le�rva. M�zesnek �t k�nyv�t, Kir�lyok dolgait, D�vid zsolt�rait, Salamon p�ldabesz�deit, a pr�f�t�k sors�t, sok sz�p I�tom�s�t. K�zben az apja m�hely�ben dolgoz�gatott. H�zogatta a nagy f�r�szt, faragta a gerend�kat; hallgatta a l�togat�k besz�deit. N�ha r�mai katon�k vonultak el el�tt�k az utc�n; csillogott a fej�k�n a d�szes sisak. A zsid� f�rfiak �kl�ket r�z�t�k utt�nuk :

- Orsz�gunk elnyom�i! Mikor szabad�t meg m�r a mi Isten�nk?

Olyankor napokig egy�br�l sem besz�ltek az em�berek az utc�kon, a h�zakban, a fon�kban, a gy��l�stermekben, mint a zsid�k szomor� sors�r�l. Hej, r�g volt, amikor D�vid �s Salamon hatalm�t f�lte minden nemzet! R�g�ta idegen n�pek rabs�g�ban s�nyl�dik a zsid�! D�vid v�r�b�l mikor t�mad m�r az �j kir�ly, a Messi�s, hogy el�zze a h�d�t�kat s vissza�ll�tsa a zsid� nemzet r�gi f�ny�t, dics�s�g�t?!

N�tt, nevekedett, olvasott, tanult J�zus.

Tizenk�t �ves kor�ban f�lvitt�k a sz�lei Jeruzs�lembe a h�sv�ti �nnepekre a nagy templomba.

M�r hetekkel azel�tt k�sz�l�dni kezdtek a nagy �tra. Abrakolt�k, takar�tott�k a szamarakat. Varr�t�k a ruh�kat, foldt�k a sarukat, s�t�ttek-f�ztek. J�zus alig v�rta m�r, hogy megl�thassa a zsid�k h�res, nagy v�ros�t, Jeruzs�lemet �s Salamon �si templom�t, ahol - a sz�lei �s az �r�stud� �gy ma�gyar�zt�k - ott lakik az Isten maga a Szentek Szentj�ben, akivel csak a F�papnak szabad eszten�d�ben egyszer tal�lkozni.

Vajon � is nem l�thatn� meg az Istent, mint M� zes, akinek az Isten az �g� csipkebokor t�z�ben je�lent meg?

Szent �let� ember lesz, megtartja a t�zparancso�latot, a t�rv�ny minden bet�j�t, az el��rt id�kben �ldozatokat mutat be, im�dkozik rendesen, alamizs�n�t ad a szeg�nyeknek. Mindent megtesz, csak tel�jes�lhessen �lete legf�bb v�gya. Most a f�templom�ban a papokat is megk�rdi, oda �ll el�j�k, hadd tud�jon meg mindent, mi a k�teless�ge. Ha m�r nem lehet bel�le pap, mert nem papi nemzets�gb�l sz�r�mazatt, legyen bel�le legal�bb igaz �s hith� ember.

M�r �ton vannak, leker�ltek a Jord�n partj�ra, ott l�pegetnek a szamarak k�nyes l�bakkal, megy az eg�sz falu, el�l is, h�tul is �ton van az eg�sz vid�k, megy mindenki Jeruzs�lembe.

Egyszerre felt�nnek a hegytet�n a szent v�ros falai. Az a hatalmas, f�nyes �p�let, az a nagy temp�lom! J�zusnak hevesen dobog a sz�ve, amint a v�ros�kapu alatt �thaladnak. A sz�k utc�kon a sz�lei sz�l�l�st keresnek. Alig gy�zi kiv�rni, am�g a szamarakat lenyergelik, j�szol el� k�tik, megalmozz�k, valamit falatoznak is; no, most indulhatnak.

A templom hatalmas k�fallal van k�r�lker�tve.

Amint a nagy k�kapun bel�pnek, egyszerre t�rul ki J�zus el� a templomudvar, a ny�zsg� sokas�g, kis k�olt�rok mindenfel�, el�tt�k im�dkoz�, haj�long� emberek, s az �g� �ldozatok f�stje �gy sz�ll az �g fel�, mint sok-sok kis, csendes forg�sz�l. A falak mellett asztalok, mellett�k a p�nzv�lt�k, akik a t�voli orsz�gokb�l j�tt emberek idegen p�nz�t �t�v�ltj�k, hogy vehessenek azon galambokat; nyula�kat, b�r�nyokat, k�v�be k�t�tt gabon�t, vagy egy�b f�l�ldozni val�, Istennek aj�nlott dr�ga aj�nd�kot.

- Az udvar k�zep�n emelkedik a hatalmas templom. J�zsef �s M�ria k�zen fogt�k J�zust, hogy el ne t�vedjen a sokas�gban. Egy k�olt�ron egy k�ve �r�p�t meg�ldoztak. A l�ngok hirtelen csaptak f�lfel�, a gomolyg� feh�r f�st elbor�totta �ket. J�zus kimeresztette a szem�t, hogy vajon nem pillantja-e meg az Istent. A sz�lei hajlongtak �s im�dkoztak, de � kiel�g�letlen sz�vvel �llott ott mellett�k.

Be akart menni a templomba, hogy a papokkal besz�lgessen. Az apja elr�m�lve tartotta vissza:

- Hova gondolsz, te gyermek! Azt hiszed, azok a papok tal�n sz�ba �llnak a magadfajta kis leg�nyekkel?

Eltelt egy nap, el kett� is. J�zus k�ts�gbeesve l�tta, hogy a sz�lei m�r k�sz�l�dnek hazafel�. Szinte s�rt, amikor arra gondolt, hogy most m�g egy esz�tend�nek kell eltelnie, am�g �jra Jeruzs�lembe j�het�nek, �s � a papokkal nem besz�lhetett, nem is tudja, hogy a szent �letnek mik�ppen kezdjen neki. Legal�bb m�g egy �r�t engedn�k a sz�lei, hogy a templomban maradhasson! Addig � nem nyugszik, am�g b�r egy sz�t nem v�lthatott valamelyik szent �let� pappal, aki ismeri az igaz �let titk�t. A sz�lei tov�bb nem v�rhattak, de megengedt�k, hogy J�zus egy csoport n�z�reti emberhez csatlakozz�k, akik m�g egy p�r �r�ig maradni akartak. �k indulnak; J�zust az ismer�s�k gondjaiba aj�nlj�k: valahogy el ne hagyj�k, szerencs�vel hozz�k haza N�z�retbe. De alig telik el egy kis id�, J�zus nincs sehol.

A n�z�reti csoport vezet�je azt mondta:

- A gyermek, gyermek. Nem tudja, mit akar jobban. Bizony�ra ut�na sz�k�tt a sz�leinek.

M�g valameddig ott id�ztek a templom udvar�n, azut�n elindultak �k is hazafel� - J�zus n�lk�l. M�snap utol�rt�k J�zsefet �s M�ri�t. M�ria nyugtalankodott, agg�dott a fia ut�n, mint anya.

- Hol van J�zus? - k�rdezte.

Akkor der�lt ki, hogy bizony J�zus ott maradt egyed�l Jeruzs�lemben. Hamar vissza a v�rosba! Jaj, Istenem, mi t�rt�nhetett azzal a dr�ga gyermekkel? Ki tudja, kik kez�be ker�lt, t�n meg is halt az�ta. J�zsef haragudott :

- Haszontalan, sz�fogadatlan gyermek! Mennyi bajt okoz m�ris!

H�rom napig kerest�k J�zust Jeruzs�lemben: T�v� tett�k az eg�sz v�rost, megk�rdezt�k a katon�kat, a kapu�r�ket: senki sem l�tta.

A v�g�n esz�kbe jutott, hogy a templomba is el�menjenek. H�t ott �lt J�zus boldog arccal egy cso�m� feh�r szak�llas, �reg pap t�rsas�g�ban! Besz�l�get vel�k, mintha � is k�z�j�k tartozn�k.

Megszidt�k, megcs�kolt�k, haragudtak re�, azt sem tudt�k, hogy hol �lelj�k �s simogass�k.

Ilyen volt J�zus els� l�togat�sa Jeruzs�lemben. M�g azut�n is minden �vben felj�rt J�zus a nagy templomba a sz�leivel. De egy id� ut�n m�r nem kereste a papok t�rsas�g�t.

B�ntotta a nagy zaj a templom udvar�n. A p�nz�v�lt�k, a galamb�rusok, a templomszolg�k l�rm�ja a lelk�be v�gott. Egy kis csendess�get keresett volna, hogy im�dkozhass�k. De a templom oszlopai m�g�l is hallotta, amint a f�pap szolg�ja a p�nzv�lt�kkal veszekedett; kev�snek tal�lta a helyp�nzt. A galamb��rusok rim�nkodtak, a b�r�nyok b�gettek. Vajon v�s�rban volt J�zus, vagy a templomban? Itt lakik a zsid�k Istene, Jehova; innen �gyeli �s v�di az � kiv�lasztott n�p�t, a zsid� nemzetet?

J�zus len�zett a templomudvarra, s m�r nem szerette az �ldozatok �g fel� emelked� f�stj�t. Egy galamb sirt, amint elv�gt�k a nyak�t, hogy Istennek meg�ldozz�k. Most egyszerre hallotta J�zus, hogy minden olt�ron s�r valami: galambok, g�d�ly�k, b�r�nyok, b�zakal�szok. A t�z pattog�sa t�lharsogja n�ha a s�r�st, a f�st n�ha elfedi. De � hallja. M�r nem is fog egyebet hallani, ha Jeruzs�lembe j�. Igaz volna, hogy az Isten gy�ny�r�s�g�t tal�lja a Ie�lt �llatok v�r�ben, f�stj�ben?


M�r f�rfi volt J�zus, m�r a sz�lei azon tanakod�tak, mik�ppen h�zas�ts�k meg, s az � lelk�t egyre ez a k�rd�s rnarcangolta. Az �csm�helyben, kis szo�b�j�ban, este s�ta k�zben a falu sz�l�n vagy �nnep�nap a mez�k�n. Ilyen kegyetlen lenne az Isten? Ilyen haragos, ilyen v�rt kedvel�, ilyen p�nzv�lt�knak, galamb�rusoknak, megt�vedt papoknak b�n�t hiz�lal�?

Milyen az Isten?. . . S h�t milyen az ember? Ha m�r J�zus elengedte, hogy t�pel�dj�k, gondolatok�kal k�nozza mag�t, t�madt �j gondolata el�g, szo�mor�s�gra, �rtelmetlen f�jdalomra. Milyen az em�ber? Ma a g�d�ly�t �li le �ldoz�sra, mert azt hiszi, az Isten �gy parancsolta, holnap tudja, hogy az Isten nem �gy akarja, m�gis lesben �ll az orsz�g�ton �s embert�rs�t kirabolja, legyilkolja. S a t�bbiek? H�ny hazug mosolyg�s m�g�tt rejt�zik rossz sz�n�d�k, h�ny j�cselekedet csak arra szolg�l, hogy b��n�ket takarjon? A gazdagok elnyomj�k a szeg�nye�ket, a szeg�nyek egym�s k�zt egyenetlenkednek; irigys�g, torzsalkod�s, b�k�tlens�g, �nz�s, rosszaka�rat, igazs�gtalans�g a mindennapi �let. Boldogs�got akar mag�nak mindenki, de a m�s �r�m�vel nem t�r�dik; a m�s�t k�v�nja mindenki, de a mag��b�l nem enged. Ilyen az ember, ilyen az �let; kegyetlen �s szigor�, mint az Isten.

De h�t val�ban ilyen az ember, ilyen az �let, ilyen az Isten?

Nem tudta volna megmagyar�zni J�zus, hogy mi�rt, de valahogy azt �rezte, s�t amint t�prenke�dett rajta, nyitott szemmel kezdett a vil�gba n�zni, �letet figyelni, emberek j�r�s�t �gyelni, m�r biztos is volt benne, hogy az Isten nem ilyen, s igazi l�nyeg�ben az ember sem ilyen �s az �let sem ilyen.

A mez�n szembenevetett vele a vil�g. A b�za aranylott, a pipacs vir�tott, a madarak �nekeltek, az arat�k dal�t fel�je hozta a sz�l. T�volabb valaki cs�pel, szeg�ny ember, aki nem tud v�rni, szamarak�kal nyomtatja a gabon�t. A sz�r� sz�l�n gyermekek j�tszanak. Ennek a sz�ps�ges, j�s�gos �letnek csak szeret�, j�s�gos Istene lehet. �me, most is asztalt teri�tett, mint atya a gyermekeinek. A f�ld a d�san meg�ter�tett asztal, rajta az �j keny�r. J�zus sz�v�ben boldog, j�s�gos �rz�s terjedett el. J�s�g az Isten �s szeretet: a j�s�g �s a szeretet vil�got bet�lt� lelke.

S az emberek is, h�t igen, t�pik egym�st, mint a v�sott gyermekek. De a sz�v�k m�ly�n j�k, min�denki j� igazi val�j�ban. Csak egy hi�nyzik bel�l�k. Nem szeretik egym�st el�gg�. J�zus most l�tta, hogy az�rt irigyek egym�sra az emberek, az�rt telnek meg haraggal, csalj�k, r�vid�tik meg egym�st, mert nem szeretik egym�st el�gg�. Hogy nem jutott ez esz�be egy pr�f�t�nak sem? Nem t�rv�ny kell az embernek, nem k�ls� rendszab�lyok t�mege, hogy mit cselekedj�k; a lelk�t kell rendbe szedni. Meg kell t�lteni szeretettel, akkor a cselekedetei sem lehetnek m�sok, csak j�k. Tudt�ra kell hozni, hogy az Isten szeretet, �s a vil�g boldogs�g v�lgy�v� v�l�tozik abban a pillanatban, amelyikben az emberek egym�st �gy tudj�k szeretni, ahogy az Isten szereti �ket. Minden gond megenyh�lne, minden s�r�s el�m�ln�k - bek�vetkezn�k Isten orsz�ga.

J�zus lehunyta a szem�t, amint elgondolta, �t��rezte, meg�zlelte ezt a j�vend� boldogs�got.

Valami v�gtelen nyugodts�g, csendes �r�m �ml�tt el eg�sz l�ny�n. Az anyja is megjegyezte, a testv�rei is �szrevett�k. Jobb kedvvel dolgozott az �csm�hely�ben, m�sk�ppen besz�lt az emberekkel, m�g a szeme is m�sk�ppen csillogott. Azel�tt olyan k�l�n�s volt J�zus. J�rta a mez�ket, n�zett maga el�, hallgatta az emberek besz�d�t, de nem vegy�lt el k�zt�k, sz�t�lan volt, a tr�f�t, a j�t�kot nem �llhatta. Most meg is fog h�zasodni, mint minden rendes ember az � kor�ban; hiszen idestova m�r harminc�ves.

Egy id� ut�n azonban �jra nyilv�nval�v� v�lt, hogy J�zust neh�z gondok gy�trik.

Ha ilyen egyszer�, ilyen k�zenfekv� Istenorsz�ga titka, ha egy�b nem sz�ks�ges a v�gs�, teljes, �r�kk� tart�, boldog �lethez, minthogy az emberek szeress�k egym�st, nem az volna neki most a k�teless�ge, hogy �tra keljen, bej�rja az orsz�got s az embereknek ezt az �r�mh�rt megvigye?

Ott van a kez�ben az �j �let kulcsa, csak a sz�t kell kimondania, s ezerek �lete sz�pp� �s boldogg� v�lik. Szeretet! Szeress�tek egym�st, emberek! Vet�k�zz�tek le �nz�steket, egym�s terh�t hordozz�tok! Ha csak egyszer �zlelitek meg a boldogs�got, amit a szeret�, tiszta sz�v �rez, tudom, a b�n alacsony �r��meihez visszat�rni sohasem fogtok! Nem az neki most a k�teless�ge, hogy v�llalja a pr�f�ta sors�t, mag�t otthontalann� tegye a n�p jav��rt, Isten or�sz�g��rt?

Majd kirendeli neki az Isten a mindennapi kenye�ret, a helyet, ahol fej�t nyugov�ra hajthassa, az er�t, hogy a megpr�b�ltat�sokat elviselhesse . . .

J�zust nem hagyta nyugton ez a gondolat, s amint naponk�nt tiszt�bb �s szebb val�s�gnak �rezte Istent, Isten orsz�g�t, �gy n�tt benne az elhat�roz�s is, hogy pr�f�t�v� v�lik. Pr�f�t�v�? J�zusban el�sz�r �tl�tt fel a sejt�s, hogy � t�bb lesz minden pr�f�t�n�l, mert � a v�gs� szabadul�st hozza. Megdobbant a sz�ve. Semmi k�ts�g. Hogyha az emberekben fel tudn� �breszteni a t�k�letes szeretetet, nem volna sz�ks�g arra, hogy ut�na m�s pr�f�ta j�jj�n; hiszen akkor megval�sulna a t�k�letes �let . . . � volna teh�t a Messi�s, Istennek utols�, nagy pr�f�t�ja, aki az isteni �letet v�gs� diadalra viszi az emberek k�z�tt?

J�zust szent, titkos �r�m t�lt�tte el, de ugyanak�kor meg is ijedt a gondolatt�l.

Vajon azt hozza �, amit az emberek a Messi�st�l v�rnak? J�zus nyilv�n tudta, hogy az emberek egy r�sze a Messi�sban a betegek, b�n�k gy�gy�t� orvo�s�t v�rja, akinek keze �rint�s�re minden vak l�tni fog, minden s�nta j�rni. M�sok, a szenved�, elnyo�mott nemzet a D�vid csal�dj�b�l sz�rmaz� kir�lyt h�vj�k, hogy a r�maiak rabig�j�b�l a n�pet megsza�bad�tsa s a vil�g felett val� dics� uralko 'st meg�szerezze. J�zus nem lesz sem ez, sem az, o a szeretet eldugult forr�sait akarja az emberek sz�v�ben meg�nyitni . . . �s m�gis � lesz a Messi�s, mert az embe�rek an�lk�l, hogy tudn�k, voltak�ppen az igazi bol�dogs�gra .s�v�rognak, csak nem tudj�k, mik�ppen lehet azt el�rni. Aki beteg, az egy�bre nem gondol, csak az eg�szs�g�re; mintha a testi eg�szs�g egyma- g�ban m�r meg is szerezn� az �h�tott, megnyugtat�, soha el nem m�l�, el nem fakul� �z� boldogs�got. A t�bbi pedig minden baj ok�t az idegenek uralm�ban keresi; pedig vajon, ha az emberek az ad�t nem a r�mai cs�sz�rnak, hanem a zsid� kir�lynak fizetn�k, m�s, �j, boldogabb �lete k�vetkezn�k el az Istennek? Nem adn� el a zsid� a zsid�t, testv�r testv�r ellen nem t�madna, boldog lenne mindenki? Az emberek a Messi�st�l a felszabad�t�, vil�guralmat megszerz� h�bor�t v�rj�k, ez igaz, de csak az�rt, mert ett�l rem�lik lelk�k boldogs�g�t ? Botor lelkek : szeg�ny, f�lrevezetett, mag�t hiteget� n�p! Azon az �ton a boldogs�ghoz eljutni nem lehet. De igen, ha lelkileg �jj�sz�letnek szeretetre. Nem a h�bor�k v�rben g�zol� vez�re �s nem a csodatev�sek t�ltik be lelk�k igazi k�v�ns�g�t, hanem �, az igazi Messi�s, a szeretet beteljes�t�je, Isten orsz�ga megalap�t�ja. S a dics�s�get is az eg�sz vil�g el�tt nem a vil�g feletti uralom szerzi meg a zsid� n�p sz�m�ra, hanem az els�s�g abban, ami a legigazibb, legdr�g�bb kincs az �letben; al�zatos, Istenhez m�lt�, t�k�letes �lete lesz p�lda �s tisztess�g a nemzetek el�tt. J�zusnak m�r nem volt marad�sa otthon. A m�helyt napokig ker�lte, �tra k�sz�l�d�tt. Akkor hallotta meg, hogy J�de�ban pr�f�ta t�madt, Keresztel� J�nos, �s � �t�letet hirdet.

- A fejsze a f�k gy�ker�re vettetett - harsogja J�nos. - Minden fa, amely j� gy�m�lcs�t nem terem, kiv�gattatik �s t�zre vettetik. - �gy hallotta J�zus, hogy ilyen a J�nos besz�de. L�m, J�nos Isten b�ntet�s�vel fenyegeti az embereket. Jobb fegyver a fenyeget�s, mint az �j �let �g�rete? J�zus elhat�rozta, hogy le�gyalogol J�de�ba, �s meghallgatja az �j pr�f�t�t.


M�r �tk�zben k�l�n�s h�reket hallott Keresztel� J�nosr�l.

Szigor� ember ez az �j pr�f�ta. Sokat b�jt�l, ru�h�ja tevesz�rb�l van, dereka k�r�l b�r�v, eledele s�ska �s vadm�z, �mivel a pusztas�g t�pl�lja. A megt�r�ket bemer�ti a Jord�n viz�be, megkereszteli a tisztul�s jelk�pek�nt.

J�zus �g� szemekkel hallgatta a j�deai pr�f�t�t.

- T�rjetek meg, mert elk�zel�tett Istennek or�sz�ga - hirdette az messzehangz� sz�val.

De a szeretetet nem eml�tette. J�zus egyben b�nta is ezt, meg �r�lt is neki. Nyilv�nval�, hogy a szeretet isteni orsz�g�nak megalap�t�sa nem a J�nos, hanem a J�zus feladata.

Valaki megk�rdezte J�nost�l:

- Te vagy-e a Messi�s, vagy m�st v�rjunk? Te fogod-e megszabad�tani a zsid� nemzetet?

- Ki�lt� sz� vagyok a puszt�ban ! - v�laszolta J�nos. - Besz�lek, hirdetek �s senki sem hallja. Fog j�nni ut�nam, mert j�nnie kell az igazi pr�f�t�nak, aki n�lam hatalmasabb, akinek m�g saruj�t megoldani sem vagyok m�lt�. fme, �n keresztellek titeket v�zzel, � keresztelni fog titeket t�zzel �s szent l�lekkel.

A J�zus sz�ve megdobbant.

Vajon lehetne az, hogy J�nos re� gondolt, amikor err�l a hatalmas pr�f�t�r�l, err�l a b�n rabs�g�b�l megszabad�t�, megv�lt� Messi�sr�l besz�lt? Amikor sz�zakkal egy�tt benne �llott a Jord�n viz�ben, hogy J�nos �t is megkeresztelje, �gy �rezte, mintha az isteni szents�g, mint feh�r galamb, re� sz�llott vol�na. De vajon val�ban benne van-e Isten ereje, hogy messi�si feladat�t bet�lthesse? Pr�f�ta lehet, a sze�retet hirdet�je, az emberek el�tt az igazi �let bol�dogs�g�t megcsillogtathatja. Ezt megteheti. De a Messi�s nemcsak besz�l, az meg is val�s�t. Annak szav�ra meg�jul az �let, a gonoszok megsz�gyen�l�nek, �s �j lelket nyernek. K�z�ns�ges emberi er� ezt v�ghez nem viheti. Vagy �ppen abban �ll az �j, igaz, t�k�letes �let gy�ny�r�s�ge, hogy azt csak meg kell mutatni �s az emberek m�ris ragaszkodni fognak ahhoz, mint megtal�lt boldogs�gukhoz? Ha ez a tiszta, t�k�letes szeretet megvan �benne, az teljess�ggel el�g, azzal csak j�rni kell az emberek k�z�tt �s az sz�t fog terjedni, mint a napf�ny? B�r felh�k �is lesznek az �gen, bizony�ra felh�k is lesznek; majd akad�lyokat is le kell gy�znie, a k�z�ny �s a meg��talkodotts�g akad�lyait, s csak akkor fog diadalt aratni, ha mindv�gig kitart? Ki fog tudni tartani mindv�gig? M�s v�gy, k�v�ns�g lelke odaad�s�t megzavarni nem fogja?

J�zus lelk�ben ezek a k�rd�sek �gy kavarogtak, mint a t�zh�ny�ban a megolvadt f�ld �s haza sem ment m�r, beljebb vette �tj�t a pusztas�gba. Egyed�l akart maradni �nmag�val.

Negyven nap �s negyven �jjel b�jt�lt a puszt�ban, mint J�nos. Akkor meg�hezett. L�z�lmai voltak, l�tta az �rd�g�t. V�rosokat mutatott neki, azok mind az �v�i lenn�nek, ha �t k�vetn�, ha lenne a n�p akarata szerint val� Messi�s, a v�res kard sz�thor�doz�ja. Ha m�r megfordult az esz�ben a messi�s�s�g gondolata, mi�rt ne legyen olyank�ppen az, ami�lyenk�ppen azt a n�p k�v�nja? Csod�kat is tenne, k�veket kenyerekk� v�ltoztatna, s ha a jeruzs�lemi nagy templom tetej�r�l ugran�k le, akkor sem t�r�t�nn�k baja, mert Isten angyalai gondj�t viseln�k.

- T�vozz t�lem, S�t�n! - t�rt mag�hoz J�zus, �s nem volt benne semmi haboz�s. � nem mag�nak akar dics�s�get, � a boldog �let boldog szerelmese. S hogy az Isten seg�teni fogja-e �t a k�zdelmeiben? H�t persze hogy fogja, ezer k�l�nb�z� m�don fogja seg�teni, egyik csod�latosabb a m�sikn�l. L�m, most is er�t adott neki, hogy a k�s�rt�seket legy�zze. �s kit�l ered a lelk�t bet�lt�, csod�latos megtisztul�s�nak �rz�se? K�nny�nek, emelkedettnek, igaznak �rezte mag�t J�zus! Mintha az isteni l�lek, amely neki m�r annyiszor megjelent az �let j�s�g�ban, a b�z�nak, a keny�rnek dal�ban, most ott zengene az � lelk�ben s �lne m�r nem � t�bb�, hanem �ltala �s benne az Isten.

Elhagyta a puszt�t, �s hazaindult N�z�retbe. Az els� szombati nap fel�llott a zsinag�g�ban �a kis imah�z telve volt zs�fol�sig emberekkel -, kez�be vette az egyik k�nyvtekercset, az �zsai�s pr�f�ta k�nyv�t, �s hangos sz�val olvasni kezdte:

"Az �r lelke van �nrajtam,

mivel f�lkent engem, hogy a szeg�nyeknek j� h�rt mondjak,

elk�ld�tt engem, hogy hirdessek a foglyoknak szabadul�st,

a vakoknak szemeik megny�l�s�t,

hogy szabadon bocs�ssam a les�jtottakat

hogy hirdessem az �r kedves esztendej�t."

A k�nyvtekercset �sszehajtotta, odaadta a szol�g�nak �s le�lt. A zsinag�g�ban mindenki tekintete re� volt szegezve. � pedig elkezdett besz�lni :

- Ma teljesedett be ez az �r�s f�letek hallat�ra! Az emberek csod�lkozva n�ztek �ssze, �s azt k�r�dezt�k egym�st�l:

- H�t nem a J�zsef fia ez? Hiszen ezt az ifjat ismerj�k gyermekkora �ta, �csmester � is, mint az apja.

J�zus meg�rezte az emberek szem�ben a bizal�matlans�got �s szomor�an folytatta:

- Bizony mondom nektek, egy pr�f�ta sem ked�ves a maga haz�j�ban! - �s haraggal telt el, �s kem�ny szavakkal kezdte ostorozni az emberek b��neit. Azok pedig ellene t�madtak mindny�jan, fel�keltek, �s ki�zt�k �t a zsinag�g�b�l.

- Tasz�tsuk le a hegy meredek�r�l! K�vezz�k meg! - ki�ltott�k �sszevissza. De egy sem merte J�zusra tenni a kez�t.

J�zus sz�tlanul hagyta el sz�l�faluj�t. A sz�ve tele volt keser�s�ggel. M�gsem panaszkodott. El�tte nyit�va �llott az eg�sz orsz�g �s � el volt sz�nva, hogy az els� neh�zs�gekt�l vissza nem riad, a szeg�nyek�nek az �r�m�zenetet minden�v� elviszi, az �r ked�ves esztendej�t, Istennek` orsz�gl�s�t minden�tt hir�detni fogja.

Vajon a szomsz�d falvak n�pe hogyan fogja �t fogadni?Kapernaumba k�lt�z�tt �t, a galileai t� partj�ra. Napk�zben k�nt j�rt a mez�n, besz�dbe elegyedett a dolgoz� emberekkel. Besz�lt nekik a f�ld j�s�g�r�l, Isten j�s�g�r�l �s az emberek j�s�g�r�l, ami nem m�s, mint az isteni l�lek az emberben. Vigasz�talta a szeg�nyeket, hogy b�zzanak a j�vend�ben. Isten orsz�ga nem itt van, �s nem ott van, hanem az emberek sz�v�ben. �gy van vele az ember, mint az elvetett maggal. Lefekszik, aluszik, f�lkel, �jra le�fekszik. �szre sem veszi, m�r kikelt a vet�s, maga sem tudja, hogyan. Olyan az Isten orsz�ga, mint a must�rmag. A legkisebb minden mag k�z�tt, amikor elvetik, mint az ember sz�v�ben a j�s�g. M�gis, h� feln�, nagyobb lesz minden kerti vetem�nyn�l; nagy �gakat hajt, a madarak f�szket raknak lomb�jai k�z�.

�r�mmel t�lt�tt el mindenkit J�zus besz�de. Cso�d�lkozva k�rdezte mindenki :

- Ez az az ifj�, akit a sz�l�faluja el�z�tt? Napr�l napra t�megesebben j�ttek az emberek, hogy �t hallgass�k. Elj�ttek a betegek is, �s J�zus csod�lkozva fedezte f�l, hogy meg tudja �ket gy�gy�tani. A kapernaumi zsinag�g�ban idegbajos em�ber t�madta meg:

- Mit akarsz t�l�nk, n�z�reti J�zus?

J�zus a szem�be n�zett, �s csendesen mondotta: .

- Most nem te magad besz�lsz, hanem a rosz szabik lelked. N�mulj meg, �s t�vozz!

Az ember megr�zk�dott �s megnyugodott. Mindazok, akik a zsinag�g�ban voltak, megillet�dve suttogt�k :

- Csod�t cselekedett!

�s elterjedt a h�re eg�sz Galile�ban. J�zusnak be kellett j�rnia minden falut �s minden v�rost, hogy az emberek hallhass�k besz�deit.

Legjobban szeretett azonban a galileai t� partj�n id�zni. A t�ls� part hegyei idel�tszottak, a t� t�kre k�ken csillogott. Cs�ndes id�ben a hal�szok haj�ikon a partok k�zel�ben hal�sztak. J�zus gyakran be�lt egy csendes cs�nakba, kiss� t�volabb tasz�totta a partt�l �s �gy besz�lt az odasereglett emberekhez. Ilyenkor a hal�szok is k�zelebb vont�k haj�ikat, �s mik�zben a h�l�ikat a v�zbe eresztett�k, hallgatt�k besz�deit. Ezek k�z�l a hal�szok k�z�l t�madtak J�zus legels� tan�tv�nyai. P�ter volt az els�, �t k�vette a testv�re, Andr�s. Majd az �reg Zebedeus k�t fia, Jakab �s J�nos, akik egy sz�t sem sz�ltak, az �reg csak ott maradt egyed�l a haj�ban a napsz�mosokkal.

- Eddig halakat fogtatok: ezut�n embereket fogtok hal�szni - biztatta �ket J�zus. Az emberek ott �lltak a parton �s a n�gy tan�tv�ny, akikhez id�vel m�g nyolc csatlakozott, leste a J�zus szavait, hogy �k is megtanulj�k, mik�ppen kell az emberek lelk�t megfogni a j�nak.

Ezek voltak J�zus legboldogabb napjai.

De amik�ppen n�tt a J�zus h�re, �gy n�tt az irigys�g is a papok �s az �r�stud�k k�z�tt. F�ltett�k J�zust�l a hatalmukat, a tekint�ly�ket. Egy alkalommal nyilv�nos vit�ba sz�lltak vele. Akkor �ppen Kapernaumban tart�zkodott J�zus, miut�n m�r k�r�lj�rta eg�sz Galile�t, amelynek minden faluj�ban pr�dik�lt �s gy�gy�tott. A kapernaumbeliek nagy �r�mre gerjedtek, amikor J�zus k�z�tt�k �jra megjelent, �s akkora t�megben gy�ltek �ssze a h�za el�tt, hogy a guta�t�ttet, akinek �gy�t n�gyen hozt�k, nem tudt�k el�be vinni. A n�gy ember erre fogta mag�t, felm�szott a h�z tetej�re, leszedte a fedelet, felt�rte a mennyezetet, �s �gy eresztette le J�zushoz a beteget. J�zus maga is elcsod�lkozott az emberek hit�n.

- Fiam - mondta a guta�t�ttnek -, ha azt hiszed, hogy valamely b�n�d miatt vert meg az Isten, nyugodj meg, akinek ilyen hite van, annak b�nei meg vannak bocs�tva.

Ekkor sz�ltak k�zbe az �r�stud�k:

- Mit besz�lsz, te gyarl� ember, az Istent k�romlod.. Ki bocs�thatja meg a b�n�ket az egy Istenen k�v�l?

J�zus tudta, hogy az �r�stud�knak igazuk van, s hogy azt � is �gy �rtette, a b�nt val�ban csak az Isten bocs�tja meg. De l�tta az �r�stud�k gonosz sz�nd�k�t �s nem engedett. �gy sz�lt a guta�t�tth�z :

- Neked mondom, kelj fel, vedd az agyadat �s eredj haza!

A beteg szem�ben felgy�lt a rem�nys�g t�ze, tag�jait valami melegs�g j�ria �t, minden erej�t �sszeszedte �s felkelt. A t�megen az elcsod�lkoz�s moraja z�gott v�gig; az �r�stud�k megsz�gyen�lve t�voztak.

De azut�n is folyton a nyom�ban tartottak �s t�madt�k, ahol lehetett.

Amikor M�t�t, a v�mszed�t tan�tv�ny�ul h�vta, letelepedett az asztal�hoz sok olyan ember t�rsas�g�ban, akik a r�maiakhoz szeg�dtek, t�l�k hivatalokat fogadtak el. A zsid�k �gy tekintettek r�juk, mint a b�n�s�kre �s a b�lpoklosokra. A papok mindj�rt bej�rt�k a falut �s f�ll�rm�zt�k az embereket:

- N�zz�tek, a ti hires, nagy�t� pr�f�t�tokat: egy asztaln�l �l a b�n�s�kkel �s a v�mszed�kkel.

Sokan megbotr�nkoztak a J�zus k�vet�i k�z�l. De J�zus fel�j�k fordult �s azt mondotta:

- Nem az eg�szs�geseknek van sz�ks�g�k orvosra, hanem a betegeknek. Az igaz ember ismeri az �n besz�demet; �n az�rt j�ttem, hogy a b�n�s�ket h�vjam megt�r�sre.

A papok akkor sem nyugodtak.

- L�tj�tok, Keresztel� J�nos �s az � tan�tv�nyai gyakran b�jt�lnek; ez pedig mindig eszik, amikor l�tjuk.

J�zus tudta, hogy a b�jt�l�s �nmag�ban semmit sem �r, s egy a sz�ks�ges dolog: a tiszta sz�v, de m�r nem akart a papokkal komolyan vitatkozni.

Odavetette teh�t:

- Vajon b�jt�lhet-e a n�szn�p akkor, amikor a v�leg�ny vel�k van? �m j�nnek majd a napok, amikor elv�tetik t�l�k a v�leg�ny. - Ezt m�r szomor�an mondta. Egy pillanatra megjelent el�tte a maga k�ts�ges sorsa. �me, m�ris fenekednek ellene a n�p vezet�i, a kis hatalmasok. Mi lesz ezut�n, ki tudja? Fog-e gy�zni a szeretet, vagy elbukik �s � is vele egy�tt? M�g igaz lehet, amit most mondania kell: ha a v�leg�ny elv�tetik a n�szn�pt�l, akkor maj d b�jt�lhetnek �s s�rhatnak eleget . . .

A papok ezut�n azt kezdett�k �gyelni, hogy va�jon mit csin�l J�zus �s mit tesznek az � tan�tv�nyai a szombati napon. Azt l�tt�k egy alkalommal, hogy a tan�tv�nyok, amint az �sv�nyen b�zavet�sek k��z�tt mentek �t, p�r sz�l kal�szt let�ptek, s a sz�jukba v�ve harapd�lni kezdt�k. De enn�l nagyobb b�nt k�vetett el J�zus maga, mert szombati napon gy�gy�tott. Benn a zsinag�g�ban, mindenki szeme l�t�t�ra. A sorvadt kez� ember remegve �llott k�z�pen. J�zus megk�rdezte :

- Szabad-e szombati napon gy�gy�tani? - Sen�ki nem mert v�laszolni. J�zus folytatta: - Van-e k�z�letek valaki, szeg�ny ember vagy gazdag em�ber, aki, ha a juha szombati napon g�d�rbe esik, azt ki ne h�zza azonnal? Mennyivel dr�g�bb �s ked�vesebb pedig az ember a juhn�l! Bizony nem az ember van az �nnepnap�rt, hanem az �nnepnap van az ember�rt. Ny�jtsd ki a kezed!

Ezt m�r a sorvadt kez�nek mondotta.

A farizeusok ott hagyt�k a zsinag�g�t �s tan�cs�koz�st tartottak, hogy mik�ppen vesz�ts�k el J�zust. J�zus nem maradt a faluban sok�ig.Tal�n f�radt volt; tal�n b�ntott�k �t a papok �s az �r�stud�k mesterked�sei. Visszavonult a tan�tv�nyaival a hegyekbe. Egy kis pihen�sre v�gyott, egv kis szabads�gra. Az elm�lt hetek zs�folt �s zavaros esem�nyei ott t�ncoltak k�r�l�tte. Emberek, besz�l�get�sek, betegek. Tyrusb�l �s Sidonb�l, Sziri�b�l �s a Jord�non t�lr�l, a T�zv�rosb�l �s Jeruzs�lemb�l nagy t�megek sereglettek egybe. Oda hoztak hozz� mindenkit, akinek baja volt: betegs�gben �s nyava�Iy�kban s�nyl�d�ket, �rd�ng�s�ket, holdk�rosokat, guta�t�tteket. El�g volt egy id�re a pr�f�tas�gb�l. A hegyek elrejtett zugai pihen�st �s felfriss�l�st �g�rtek.

De az emberek a hegyekbe is k�vett�k �t.

Ott, a legmagasabb tet�n megpillantott�k, amint tan�tv�nyaival a f�ld�n hever�szett. N�zte az el�tte kiter�l� orsz�got : keletre a galileai tengert �s a Jor�d�n foly� cs�kj�t, amint az bel�le kiszakadva d�lre tartott. Id�nk�nt a tan�tv�nyaihoz is volt egy-egy szava. A feladatukr�l, a hivat�sukr�l besz�lt.

- Ti vagytok a foldnek sava – mondotta nekik.

- Ti vagytok a vil�g vil�goss�ga, a hegyen �pitett v�ros, amely rejtve nem maradhat. L�mp�s vagy�tok: nem az�rt gy�jtottalak titeket l�ngra, hogy v�ka al� rejtselek, hanem hogy a l�mpatart�ba tegyelek �s vil�goljatok mindazoknak, akik a h�zban vannak. Jgy ragyogjon a ti vil�goss�gotok az emberek el�tt, hogy azok l�tva a ti j�cselekedeteiteket, dics��ts�k mindny�jan az Istent.

Akkor l�tta J�zus, hogy a domb hajl�sa m�g�l, a sziklat�mb�k k�z�tt taposott �sv�nyeken emberek t�nnek el�, s n�m�n odatelepszenek k�r�je, t�zen, sz�zan, ezren. A term�szet szabad templom�ban a sokas�g �h�tattal �s megillet�d�ssel n�zett fel�je.

- Besz�lj nek�nk, j� mester! - k�ny�r�gte ezer szemp�r.

J�zus felemelkedett:

- Mir�l besz�ljek, mit akartok? - k�rdezte. Azok pedig mind egyet akartak : boldogs�got. Ezt kergeti, ezt keresi minden ember.

- Tan�ts meg benn�nket, J�zus, hogy kik a bol�dogok? Erre a tudom�nyra van sz�ks�g�nk mind�ny�junknak.

- Kik a boldogok? - k�rdezte J�zus, �s v�gig�hordozta tekintet�t a l�bain�l letelepedett embere�ken:

Akkor vette �szre, hogy mindegyiknek rongyos a ruh�ja, s�padt, ki�hezett az arca.

Odagy�lt k�r�je az orsz�g minden szeg�nye? H�t a gazdagok, a j�llakottak �s j�l�lt�z�ttek hol van�nak? �ket nem �rdekli az isteni �let titka; �k csak oda �z�nlenek, ahol az �zleteket k�tik, ahol har�csolnak, a szeg�nyeket ny�zz�k, az igazs�got ke�resztre fesz�tik? �, b�n�s �s elbizakodott emberek! Ti szeg�nyek, ti �hez�k, ti s�r�k: ha van Isten, sze�retetnek �s igazs�gnak Istene, �gy titeket bizonnyal megjutalmaz t�r�stek�rt �s szenved�stek�rt!

�s mondotta J�zus :

- Boldogok vagytok, ti szeg�nyek, mert ti�tek az Istenn�k orsz�ga. Boldogok vagytok ti, akik most �heztek, mert meg fogtok el�g�lni. Boldogok vagy�tok ti, akik most s�rtok, mert nevetni fogtok. De jaj nektek, gazdagok, mert ti m�r elvett�tek a ti �r�m��t�ket! Jaj nektek, akik most eI vagytok telve, mert �hezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert: gy�szolni �s s�rni fogtok!

Hal�los cs�nd t�madt. Akkor l�tta J�zus, hogy szavai a gy�l�letnek magj�t hintett�k el az emberek k�z�tt. Vajon ezt akarta �, ez�rt szeg�d�tt Isten ember�nek? Hiszen a gazdag is Isten gyermeke, s hogy b�n�s, az tal�n emberi gyenges�g. Ki az er�s, aki ellen�llni k�pes a gazdags�g cs�b�t�s�nak? Vajon a gazdagot nem �ppen �gy meg kell menteni, mint a szeg�nyt, saj�t b�n�t�l, hogy az �let�t ez v�gk�ppen meg ne rontsa? Csod�latos b�ke �s szeretet k�lt�z�tt akkor egy- szerre a J�zus sz�v�be. Tal�n a leveg� tiszta �raml�sa hozta el hozz� a bokrok �s a f�k �zenet�t, hogy ennek a megcs�folt, meghurcolt, f�ldre nyomott t�megnek is csak szeretetet szabad hirdetnie : szeretetet m�g az ellens�gei, az elnyom�k, a gazdagok �s hatalmasok ir�nt is. �s m�r m�s volt a J�zus hangja.

- Boldogok a szeg�nyek, mert �v�k az Isten orsz�ga. A gazdag kincst�r�ba gy�jti a dr�gak�veket, magt�r�ba a gabon�t. Azt f�lti, azt �rzi, azon j�r az esze mindig, nincs se �jjele, se nappala. Arra, akinek t�bbje van, irigykedik, akinek kevesebbje, azt len�zi. P�nzen hatalmat v�s�rol az emberek f�l�tt: szolg�k serege veszi k�r�l. De vajon boldogs�got v�s�rolhat-e? H�zelegnek neki a bar�tok, am�g ven d�gei lehetnek, de tudhatja-e b�r egyr�l biztasan, hogy magamag��rt s nem vagyon��rt ragaszkodik hozz�?...

Volt egyszer egy gazdag ember, akinek f�ldje b�ven termett. J�ttek hozz� szeg�nyek �s koldusok, hogy k�rjenek az � f�l�sleg�b�l, de � becsukta el�tt�k kapuj�t �s �gy t�prenkedett: "Mit tegyek, hogy takar�tsam be term�semet?" �s �gy sz�lt : "Ezt teszem : Lerontom cs�reimet s nagyob�bakat �p�tek. Azt�n �gy sz�lok az �n lelkemnek : �n lelkem, sok javad van elt�ve sok esztend�re; tedd magad k�nyelembe, egy�l, igy�l, l�gy vid�m." �Isten azonban �gy sz�lt neki: "Bolond, m�g az �jjel meghalhatsz, s mit �rsz a te nagy gazdags�goddal?"
- Bolond, aki mag�nak gy�jt kincseket s nem az Istenben gazdag! Bizony mondom nektek, ne gy�jt�setek magatoknak anyagi kincseket, amelyeket a moly �s a rozsda megem�szthet s a tolvajok ki�shat�nak, ellophatnak. Ahol a te kincsed, ott van a te sz�ved is. Gy�jtsetek magatoknak lelki kincseket, amelyeket sem a moly, sem a rozsda meg nem em�szthet, sem a tolvajok ki nem �shatnak, el nem lophatnak. Senki sem szolg�lhat egyszerre k�t �r �nak, mert vagy az egyiket gy�l�li s a m�sikat sze�reti, vagy az egyikhez vonz�dik s a m�sikat megveti. Nem szolg�lhattok egyszerre Istennek �s a mam�monnak. F�ltek a szeg�nys�gt�l? Ne aggodalmas�kodjatok az �letetek miatt, hogy mit egyetek, mit igyatok; sem a testetek miatt: mivel ruh�zkodjatok. H�t nem nagyobb dolog az �let az eledeln�l s a test a ruh�n�l? N�zzetek az �gi madarakra, hogy azok nem vetnek, nem aratnak, sem cs�rb� nem takar�tanak, m�gis az Isten eltartja �ket. Nem vagytok ti n�lukn�l t�bbet �rdeml�k? Kicsoda k�pes k�z�letek aggodalmaskod�s�val az �lete idej�t b�r egy arasz�nyival megn�velni? S a ruh�zat miatt is mit aggo�dalmaskodtok? Figyelj�tek meg a mez�k liliomait: hogyan n�nek; nem f�radoznak, nem is fonnak, rn�gis mondom nektek, hogy Salamon a maga teljes dics�s�g�ben sem �lt�z�tt �gy, mint ezek k�z�l egy. Ha Isten �gy ruh�zza a mez� f�v�t, amely ma van �s holnap a kemenc�be vettetik, nem sokkal ink�bb titeket, kishit�eket? Keress�tek el�sz�r Isten orsz�g�t �s annak igazs�g�t, s akkor mindezeket gond n�lk�l megszerezhetitek. Ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt, mert a holnap majd gondoskodik mag�r�l. El�g minden napnak a maga baja. Bizony mondom, boldogok a szeg�nyek, mert �v�k Istennek orsz�ga. Az emberek ott �ltek a hegyoldalon k�r�s-k�r�l, �s l�zad� sz�v�k l�that�lag megnyugodott. Rongyosak voltak �s ki�hezettek, de a boldogs�g lassan kezdett visszat�rni a sz�veikbe. Igen, csak legyen mit enni �s mit adni a gyermekeknek �s legyen fed�l a fej�k felett; de tal�n csakugyan �gy van: aggodal- maskod�s n�lk�l is Iehet a f�ld term�s�t iearatni, ruh�t sz�ni �s h�zat �p�teni. Ez az: err�l a szeg�ny- s�gr�l besz�lt J�zus. Meg kell szerezni mindent, amire az embernek emberi �letre sz�ks�ge van, de t�bbet gy�jteni, a lelket �tadni, fogly�v� tenni a szerz�s �r�let�nek, a hatalom v�gy�nak, az b�n, az Istent�l val� elfordul�s . . .

Most m�r nyugodtan besz�lhetett tov�bb J�zus.

- Boldogok a s�r�k, mert �k megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, a b�kess�gre igyekv�k, az al�zatosak, mert �k �r�ks�g�l b�rj�k a f�ldet. Boldogok, akik �hezik �s szomj�hozz�k az igazs�got, akik az igazs�g�rt elt�rnek minden �ld�ztet�st, mert �k megel�g�ttetnek. Boldogok a tiszta sz�v�ek, mert �k megl�tj�k az Istent.

Teljes f�nnyel s�t�tt a nap fej�k felett. A meleg palesztinai leveg� k�r�lj�rt, k�r�lsimogatott min�denkit. Az emberek boldogan n�ztek maguk el�, egyik-m�sik valamit k�rdezett a szomsz�dj�t�l. Va�laki b�tors�got vett mag�nak, �s fennhangon meg�sz�lalt:

- �gy h�rlik mindenfel�, hogy te el akarod t��r�lni a t�rv�nyt. Igaz-e ez, mester? - k�rdezte. J�zus �jra besz�lni kezdett:

- Ne gondolj�tok, hogy �n a T�rv�nyt, vagy a pr�f�t�k parancsait elt�r�lni j�ttem. Nem az�rt j�t�tem, hogy elt�r�ljem, hanem hogy bet�ltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, am�g az �g �s a f�ld el nem eny�szik, egyetlen bet�, egyetlen vessz�cske sem eny�szik el a T�rv�nyb�l, am�g csak minden meg nem val�sul. De a T�rv�ny igazi bet�lt�se nem az �res j� cselekedetekben rejlik, hanem a sz�v j�s�g�ban, amelyb�l a j� cselekedetek fakadnak. An�l�k�l a j� cselekedetek semmit sem �rnek. Hallott�tok, hogy megmondatott a r�gieknek: Ne �lj, aki pedig �l, �t�letet �rdemel! �n viszont azt mondom nektek, hogy m�g az is meg�rdemli az �t�letet, aki haragot tart az � atyafi�val. Aki pedig azt mondja neki : bolond, az meg�rdemli a Gyehenna t�z�t. Ha te a te aj�nd�kodat olt�rhoz viszed, s ott eszedbe jut, hogy a te aty�dfi�nak valami panasza van elle�ned, hagyd ott az olt�r el�tt a te aj�nd�kodat: menj el, el�bb b�k�lj meg a te aty�dfi�val, s csak azut�n j�jj, hogy tal�lkozz a te Isteneddel. Hallott�tok, hogy megmondatott a r�gieknek: Ne par�zn�lkodj�i! �n viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asz�szonyra b�n�s v�ggyal tekint, m�r par�zn�lkodott azzal a sz�v�ben. Ha pedig a te jobb szemed, vagy jobb kezed megbotr�nkoztat t�ged, v�jd ki �s vesd el magadt�l, mert jobb neked, hogy egy tagod vesz�szen oda, semhogy eg�sz �leted megromoljon. Ugyancsak hallott�tok, hogy megmondatott a r�giek�nek: Ne esk�dj�l hamisan, hanem teljes�tsd az Isten�nek tett esk�idet. �n viszont azt mondom nektek, hogy teljess�ggel ne esk�djetek. Legyen a ti besz�detek: Igen, igen; nem, nem. Ami ezenfel�l van, a gonoszt�l van. Hallatt�tok, hogy megmondatott : Szemet szem�rt, fogat fog�rt. �n viszont azt mondom nektek, hogy ne �lljatok ellene a gonosznak az �k eszk�zeikkel, hanem aki arcul �t t�ged jobb fel�l, ford�tsd oda annak a m�sik arcodat is, aki el akarja venni az als� ruh�dat, add oda neki a a fels� ruh�dat is, s aki t�ged egy m�rf �ld �tra k�nyszer�t, menj azzal k�t m�rf�ldre. Aki k�r t�led, annak adj, s aki k�lcs�nt akar t�led venni, ne fordulj el att�l. Hal�iott�tok; hogy megmondatott : Szeresd felebar�todat �s gy�l�ld ellens�gedet. �n viszont azt mondom nek�tek: Szeress�tek ellens�geiteket �s im�dkozzatok �ld�z�itek�rt, hogy legyetek m�lt� gyermekei az Istennek, aki felhozza az � napj�t a gonoszokra �s a j�kra, �s er�t ad az igazaknak �s a hamisaknak egyar�nt. Mert ha csak azokat szeretitek, akik tite�ket szeretnek, mif�le k�l�n�s �rdemetek van? Le�gyetek t�k�letesek, amik�ppen az Isten.is t�k�letes.

Most m�r m�sok is b�tors�got vettek maguknak �s egyre-m�sra tett�k f�l a k�rd�seket J�zusnak.- Kell-e b�jt�lni? Hogy im�dkozzunk? Hogy alamizsn�lkodjunk?

J�zus mindegyiknek megf elelt :

- Amikor alamizsn�t osztasz, ne k�rt�ltess magad el�tt, ahogy a k�pmutat�k cselekszenek a zsinag�g�ban �s az utc�kon, hogy dics�retet nyerjenek az emberekt�l. Amikor te alamizsn�t osztasz, ne tudja a bal kezed, mit m�vel a jobb. �s amikor im�dkoztok, ne legyetek olyanok, mint a k�pmutat�k, mivel ezek szeretnek a zsinag�g�kban �s az utc�k sz�glet�n �llva im�dkozni, hogy az emberek l�ss�k �ket. Amikor te im�dkozol, menj be a te bels� szob�dba, z�rd be az ajt�dat, s �gy im�dkozz�l titkon a te Istenedhez. Ne legyetek b�besz�d�ek, mint a pog�nyok, akik azt gondolj�k, hogy b�besz�d�s�g�k�rt nyernek meghallgattat�st. Az Isten tudja, hogy mire van sz�ks�getek, miel�tt k�rn�tek t�le. Ti teh�t ilyenk�ppen im�dkozzatok : Miaty�nk, szenteltess�k meg a te neved. J�jj�n el a te orsz�god, legyen meg a te akaratod. A mi mindennapi kenyer�nket add meg nek�nk ma �s bocs�sd meg a mi v�tkeinket, mik�ppen mi is megbocs�tunk az ellen�nk v�t�knek. Ne vigy minket k�s�rt�sbe, de szabadits meg a gonoszt�l, mert tied az orsz�g, a hatalom �s a dics�s�g, most �s mind�r�kk�. Amen. - K�rjetek, �s megadatik nektek, keressetek �s tal�ltok. Z�rgessetek �s ajt�t nyitnak nektek. Kicsoda k�z�letek az ; az ember, aki, ha a fia kenyeret k�r t�le, k�vet ad neki? Vagy ha halat k�r, .k�gy�t ad neki? H�t ha ti gonosz l�tetekre tudtok fiaitoknak j� aj�nd�kot adni, mennyivel ink�bb az Isten! Amikor b�jt�l.t�k, ne legyetek komor �br�zat�ak, mint a k�pmutat�k, mert ezek eltorz�tj�k arcukat, hogy az emberek l�ss�k b�jt�l�s�ket. Te ellenben kend meg a fejedet s mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek l�ssanak b�jt�lni, hanem a l�thatatlan Isten.

�s m�r besz�lt J�zus k�rdezetlen�l is. - - Ne �t�ljetek, hogy ti is meg ne �t�ltessetek. Amilyen �t�lettel �t�ltek, olyannal �t�lnek meg titeket, �s amilyen m�rt�kkel m�rtek, olyannal m�rnek nektek is. Mi�rt l�tod meg te a te aty�dfia szem�ben a sz�lk�t, m�g a saj�t szemedben lev� gerend�t nem veszed �szre? K�pmutat�, vesd ki el�bb a magad szem�b�l a gerend�t, s csak akkor gondolj arra; hogy kivedd a sz�lk�t a te aty�dfia szem�b�l. Ez a T�rv�nynek �s a pr�f�t�k minden tan�t�s�nak a summ�ja: Amit akartok, hogy az emberek tegyenek veletek, mindazt ti is �gy cselekedj�tek vel�k. Tudom, ezeket a parancsolatokat k�vetni neh�z. Szoros az a kapu �s keskeny az az �t, amely az �letre vezet, �s kevesen vannak, akik azt megtal�lj�k. T�gas az a kapu �s sz�les az az �t, amely a k�rhozatra vezet, �s sokan j�rnak rajta. Arra h�vnak titeket a hamis pr�f�t�k is. De �rizkedjetek a hamis pr�f�t�kt�l, akik juhok k�nt�s�ben j�nnek hozz�tok, bel�l pedig ragadoz� farkasok. Gy�m�lcseikr�l fogj�tok felismerni �ket. Vajon szednek-e a t�visr�l sz�l�t; vagy bojtorj�nr�l f�g�t? Minden j� fa j� gy�m�lcs�t terem, a romlott fa ellenben rossz gy�m�lcs�t terem. Nem mindenki, aki mondja nekem: Uram �s Mesterem! lesz r�szese az isteni �letnek, hanem aki cselekszi az Isten akarat�t.

A nap m�r lefel� tartott az �gboltozaton, a sokas�g egy r�sze szedel�zk�dni kezdett. H�l�lkodva k�sz�nt�k meg J�zusnak a tan�t�sokat, �s indultak hazaf el�.

- Meg fogj�tok-e tartani besz�deimet? - k�rdezte t�l�k J�zus.

Sokak arc�n l�tszott az �tszellem�lt elsz�nts�g, a megt�r�s jegye, de m�sok k�z�ny�s arccal �lling�ltak t�le t�volabb. J�zus meg�t�dve n�zett re�juk. Nyugtalann� v�lt �s el�gedetlenn�. - Aki hallja t�lem a besz�deket �s megtartja azokat - mondotta csendesen -, az hasonlatos a b�lcs emberhez, aki m�lyre �sott �s szikl�ra �p�tette h�z�t. �s leesett az es�, megj�ttek az �rad�sok, f�t- tak a szelek, bele�tk�ztek abba a h�zba, de az nem omlott �ssze, mert szikl�ra volt alapozva. Viszont aki hallja t�lem e besz�deket, de nem cselekszi azokat, hasonlatos a bolond emberhez, aki alap n�lk�l a f�ldre �p�tette az � h�z�t. Leesett az es�, megj�ttek az �rad�sok, f�ttak a szelek, �s bele�tk�ztek abba a h�zba, �s az �sszeomlott, nagy lett a pusztul�sa . . .

Az emberek csendben, megillet�dve oszlottak sz�t. Milyen m�s J�zus, mint az �r�stud�k, akiket szom- batonk�nt a zsinag�g�ban hallanak! Ez a n�z�reti pr�f�ta �gy tan�t, mint akinek ha- talma van az emberek felett. Azut�n is, valah�nyszor h�r�t vett�k, hogy J�zus a vid�ken j�r, t�megest�l kerest�k fel, hogy hallgathass�k besz�deit.

J�zus azonban megosztott, megzavarodott l�lek�kel t�rt vissza Kapernaumba.

- H�nyan vannak a b�lcsek �s h�nyan a bolon�dak? - k�rdezte mag�ban.

Maga el�tt l�tta a t�meget, �s �rezte mag�n vala�mennyi ember szem�t. De azt is kezdte �rezni m�r, hogy Istenorsz�ga besz�de lepereg a legt�bb ember lelk�r�l. Vajon olyan egyszer� volna a szeretet fel��breszt�se az emberek sz�v�ben, mint ahogy azt � el�sz�r hitte?

Szeretett volna egy kicsit f�lrevonulni, hogy gon�dolkozhass�k, tapasztalatait �tvizsg�lja, de az embe�rek nem hagyt�k �t mag�ra egy pillanatra sem. Min�dennap �j betegeket hoztak hozz�.

Egy r�mai sz�zados a szolg�ja v�gett j�tt hozz�. - Hol a beteg? - k�rdezte J�zus -, hadd men�jek el �s gy�gy�tsam meg �t.

- Uram - felelte a sz�zados -, �n katona va�gyok. Az egyik leg�nyemnek azt mondom: eredj !, elmegy. A m�siknak: jer!, odaj�n. S ha azt mondom a szolg�mnak: Tedd ezt!, megteszi. Nem vagyok m�lt� arra, hogy a h�zamba l�pj. Hanem csak paran�csolj, �s tudom, hogy. az �n szolg�m jobban lesz.

Ekkora hittel J�zus m�g a zsid�k k�z�tt sem tal�l�kozott.

Egy napon Keresztel� J�nos k�t tan�tv�nya �rke�zett hozz�.

J�nost Her�des, a negyedes fejedelem b�rt�nbe vettette, mert nyilv�nosan megfeddte, ami�rt test�v�r�t, Her�di�st feles�g�l vette.

A k�t tan�tv�ny az�rt j�tt, mert J�nos tudni akarta:

- Te vagy-e, akinek j�nni kell, vagy m�st v�rjunk?

J�zus hallgatott, v�ratlanul �rte a k�rd�s. Hiszen azt most m�r � sem tudja: �-e val�ban a Messi�s? Mik�ppen v�laszoljon? Maga k�r� mutatott teh�t �s ezt mondotta :

- Menjetek el �s adj�tok h�r�l J�nosnak, amit hallottok �s l�ttok: a vakok visszanyerik l�t�sukat, a s�nt�k j�rnak, a s�ketek hallanak �s a szeg�nyek-nek �r�m�zenet hirdettetik.

A k�t tan�tv�ny elt�vozott, �s akkor J�zus az emberekhez fordult.

- Ezerek mentek ki a puszt�ba, hogy l�ss�k J�nost. Vajon minek l�t�s�ra mentek ki: sz�lingatta n�dsz�l, finom ruh�ba �lt�z�tt ember l�t�s�ra? L�m akik finom ruh�t viselnek, a kir�lyok palot�iban laknak. H�t akkor mi�rt mentek ki? Pr�f�ta l�t�s�ra? Bizony mondom nektek, hogy az asszonyokt�l sz�letettek k�z�l egy pr�f�ta sem volt nagyobb Keresztel� J�nosn�l. S m�gis, aki legkisebb Isten orsz�g�ban, az nagyobb �n�la.

Az emberek csod�lkozva n�ztek J�zusra. De � nem magyar�zta meg tiszt�n mond�sa jelent�s�t.

- Akinek f�le van, hallja - ezzel v�gta �tj�t minden tov�bbi k�rdez�sk�d�snek; de ezzel bizony senki sem lett b�lcsebb.

M�g nagyobb lett a meglepet�s�k, amikor J�zus keser� hangon kezdte folytatni:

- Mihez hasonlitsam ezt a mostani nemzed�ket?

Olyanok ma az emberek, mint a gyermekek, akik a piacon �lnek. Valamelyik�k fel�ll �s furuly�zik; senki sem t�ncol a hangj�ra. A m�sik s�r; senki sem b�nja. H�t elj�tt J�nos, �s kinek sem kellett. "Az �rd�g van vele - mondott�k -, hiszen sem nem eszik, sem nem iszik." Majd j�tt az embernek fia, evett, ivott, mint mindenki m�s, s akkor kikacag�t�k : "Hiszen ez az ember nagy �t� �s isz�kos, a b��n�s�k �s v�mszed�k bar�tja!"

A t�meg csud�lkozva hallgatta J�zus v�dol� hangj�t, de sz� n�lk�l sz�toszlott. J�zus mag�ra maradt.

Els� �zben ismerte el mag�nak, hogy valami m�ly el�gedetlens�g k�lt�z�tt a sz�v�be.

Most t�rt vissza m�sodik t�r�t� �tj�r�l. Ugyan�azzal a szeretettel fogadt�k �t az emberek, ugyan�azok a t�megek t�dultak, hogy besz�d�t hallgas�s�k, mint el�sz�r. De J�zus m�r tiszt�n l�tta, hogy a kev�s tal�n a lelk�hez t�rt, hanem a t�meg �let�t meg nem v�ltoztathatta besz�d�vel. Aki �nz� volt, az most is �nz�, a tolvajok lopnak, a hazugok ha�zudnak, a gyilkosok gyilkolnak, mindenki irigyke�dik, egym�sra �sk�l�dik, t�relmetlen, haragotSerz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Irodalom
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 2.23 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|