Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 24, 2006 03:52 CDT

1956 erd�lyi m�rt�rjai

T�falvi Zolt�n

Szerz�: . 1182 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Forr�s: http://www.3szek.ro/021026/elo.htm

Sz�gy�rt� Domokos moln�r

1933. �prilis 25-�n sz�letett a H�romsz�k megyei Ozsdol�n. 1959-ben Szamos�jv�ron kiv�gezt�k. A csal�dnak v�zi malma volt. Az �desapj�t elvesz�tette a h�bor�ban, �rv�n nõtt fel. 1953-ban szerelt le a katonas�gt�l.

Elõzm�nyek: Boros Lajos k�zs�gi p�rttitk�r vissza�l�seivel v�lt h�rhedtt� az akkori H�romsz�k (jelenleg Kov�szna) megy�ben. Tûzzel-vassal pr�b�lta kollektiviz�lni a k�zs�gk�zpontot �s a k�rny�ket. Ez ellen l�zadt fel Pusztai Ferenc �s D�zsi D�nes. (…) Boros Lajos feljelentette a Szekurit�t�n�l, �s a k�t f�rfit elvitette a h�rhedt Duna-csatorn�hoz, ahonnan nagyon kevesen szabadultak. Pusztai �s D�zsi megsz�ktek a Duna-csatorn�t�l. S att�l kezdve amolyan XX. sz�zadi bety�rokk�nt j�rt�k a hatalmas h�romsz�ki erdõket. D�zsi D�nest egy idõben elfogt�k, bek�s�rt�k a Szekurit�t� k�zdiv�s�rhelyi fogd�j�ba, de onnan is megsz�k�tt. �gy lettek ,,sz�k�ttek". Ozsdol�n a h�bor� idej�bõl �s a front �tvonul�sa ut�n nagyon sok fegyver, lõszer maradt. Ez�rt v�vhatott a k�t f�rfi fegyveres harcot a Szekurit�t�val, a mil�ci�val, a kommunista hatalommal.

A Sz�gy�rt� Domokos elleni v�dirat szerint a ,,terrorist�k" — ahogyan õket nevezt�k — t�bb ember�l�st k�vettek el, amelyeknek �ldozatai az �llami szervek munkat�rsai voltak. P�rtaktivist�kat �s n�ptan�cseln�k�ket t�madtak meg, fogyaszt�si sz�vetkezeteket �s kollekt�v gazdas�gokat d�ltak fel �s raboltak ki.

A k�t f�rfi elhat�rozta, hogy v�gez Boros Lajos p�rttitk�rral. A p�rttitk�rnak volt egy fogadott l�nya, M�ria, akit az �rvah�zb�l vettek ki. Õ �gy kisurrant a h�zb�l, hogy a k�t fegyveres f�rfi nem vette �szre. A l�ny a mil�ci�ra futott, mozg�s�totta Kanab� Lajos jegyzõt �s a Fodor nevezetû milicist�t. D�zsi D�nes meggondolatlans�gb�l kij�tt a teraszra, �s ekkor Fodor r�lõtt. T�dõl�v�st kapott. (…) D�zsi D�nes holttest�t kitett�k a falu k�zpontj�ba, ez�ltal pr�b�lt�k megf�leml�teni a falu �s k�rny�k�nek lakoss�g�t. (…) Pusztai Ferenc k�sõbb a Szekurit�t�val �s a mil�ci�val v�vott tûzharcban vesz�tette �let�t.

Az õ hal�lukat akarta megbosszulni Sz�gy�rt� Domokos. Elhat�rozta, hogy meggyilkolja Boros Lajost, az ozsdolai p�rtbizotts�g titk�r�t. 1957. j�nius 16-�r�l 17-re virrad� �jszaka egy Mauser t�pus� katonai lõfegyverrel az ablakon kereszt�l k�tszer r�lõtt Boros Lajosra. Nem tal�lta el. 1957. december 28-r�l 29-re virrad� �jszaka ugyancsak r�lõtt. Ez a l�v�s is c�lt t�vesztett. Ezt k�vetõen egy kõvel fejbe verte Fetes Zolt�nt, az ozsdolai n�ptan�cs titk�r�t, azaz a k�zs�g jegyzõj�t.

Az �llambiztons�g szervei, vagyis a Szekurit�t� gyorsan felg�ngy�l�tette az eg�sz �gyet, �s Sz�gy�rt� Domokost terrorista bûncselekm�ny �s t�rsadalmi rend elleni �sszeesk�v�s v�dj�val 1958. augusztus 22-�n letart�ztatta. K�sõbb letart�ztatt�k az �gynevezett felbujt�it is: L�szl� Ann�t, Finna D�vidot �s Tibesz �gostont. A vizsg�lati fogs�gban rendk�v�l kegyetlen�l b�ntak vel�k. Sz�gy�rt� Domokost, ezt a megt�rhetetlennek tûnõ, nagy erejû falusi leg�nyt lefek�dni sem hagyt�k. Ezt k�vetõen nemsok�ra hal�lra �t�lt�k, �s 1959-ben Szamos�jv�ron kiv�gezt�k.

Finna D�vidot �letfogytiglani b�rt�nb�ntet�sre, L�szl� Ann�t 15 �vi �s Tibesz �gostont 10 �vi k�nyszermunk�ra �t�lt�k. Sz�gy�rt� Domokos �zvegy �desanyja mindv�gig v�rta haza a fi�t. Azzal a tudattal halt meg, hogy a gyermeke �l. Finna D�vid a b�rt�nben megõr�lt. Ott is halt meg. L�szl� Anna hat �vet �s nyolc h�napot t�lt�tt le a b�rt�nben. Cs�kszered�n raboskodott. A csal�d semmit sem tudott r�la. (…)

Moyses M�rton egyetemi hallgat�

1941. �prilis 20-�n sz�letett Sepsiszentgy�rgy�n. 1970. febru�r 13-�n a brass�i p�rtbizotts�g elõtt felgy�jtotta mag�t, ut�na m�g h�rom h�napon �t szenvedett. Borzalmas k�nok k�z�tt hunyt el.

Moyses M�rton az 1956-os forradalom �s az azt k�vetõ �vek legkev�sb� ismert m�rt�rja, holott az õ m�rt�roms�ga az eg�sz vil�gnak sz�l� figyelmeztet�s, sõt ki�lt�s: az erd�lyi magyars�g soha nem fog belenyugodni a jogfoszt�sba! �lett�rt�net�hez tartozik, hogy bar�ti di�kk�nt, tizen�t �vesen h�rom m�sik t�rs�val — J�zsa Csab�val, Kov�cs J�nossal �s B�r� Benj�minnal — 1956. november elej�n megpr�b�lt �tsz�kni a rom�n—magyar hat�ron. K�t t�rsa, J�zsa Csaba �s B�r� Benj�min �tjutott, õ Kov�cs J�nossal elt�vedt, �s k�nytelen volt visszafordulni.

Emiatt meghurcolt�k, vizsg�lati fogs�gban tartott�k. 1960. november 22-�n a Szekurit�t� verõleg�nyei Moyses M�rtont, a kolozsv�ri Babeº—Bolyai Tudom�nyegyetem elsõ �ves b�lcs�szhallgat�j�t az egyik kurzusr�l hurcolt�k el. Elsõsorban rendszerellenes tev�kenys�g��rt, illetve a h�rom ,,ellenforradalmi" vers��rt: V�r�s �s fekete reakci�, Holnap forradalom lesz, Besz�lget�s a hal�llal. A marosv�s�rhelyi b�rt�nben k�t �vig tartott�k vizsg�lati fogs�gban! A bar�tj�t, Szokoly Eleket is ugyanabban a perben �t�lt�k el. Furcsa m�don soha nem ker�lt sor kettej�k szembes�t�s�re. Moyses M�rtont 1962. j�nius 8-�n h�t�vi, Szokoly Eleket �t�vi b�rt�nb�ntet�sre �t�lt�k. Minden k�zirat�t, a verseit tartalmaz� f�zeteket elkobozt�k. M�g az �retts�gi tabl� is eltûnt a Bolyai Farkas nev�t viselõ marosv�s�rhelyi gimn�ziumb�l. (…)

Moyses M�rton, az�rt, hogy ne tudjanak vallom�st kicsikarni belõle, a rabruh�j�b�l kit�pett egy sz�lat, s azzal lev�gta saj�t nyelv�t. A Szekurit�t� barbarizmus�t bizony�tja, hogy minden �rz�stelen�t�s n�lk�l ott, helyben visszavarrt�k a lev�gott nyelvr�szt. Elviselhetetlen k�nokat �lt �t. R�ad�sul rosszul forrt �ssze a nyelve, emiatt �veken �t alig tudott besz�lni.

A b�rt�nbõl val� szabadul�sa ut�n a saj�t sz�lõfaluj�t, Nagyajt�t, a saj�t sz�lõi h�z�t jel�lt�k ki k�nyszerlakhelyk�nt. A helyi kollekt�v gazdas�gban is a legmegal�z�bb munk�kat b�zt�k r�. (…) Brass�ban seg�dmunk�snak jelentkezett. Nem vett�k fel. 1970. febru�r 13-�n egy liter benzinnel le�nt�tte �nmag�t. F�klyak�nt lobogott, amikor az egyik szekus ezredes a k�peny�vel leter�tette. Egy mentõkocsival elhurcolt�k a p�rtbizotts�g �p�lete elõl. M�g h�rom h�napig szenvedett. A Szekurit�t� a k�rh�zat is ellenõrizte. V�rt is az�rt adtak, h�tha siker�l vallom�sra b�rni. A bar�ti k�rh�zban hunyt el 1970. m�jus 13-�n. A temet�se egyfajta n�ma t�ntet�s volt a rendszer kegyetlens�ge ellen. (…)

V�demel�si �sszegz�s: ,,Þirlea Ioan fõhadnagy, a marosv�s�rhelyi 0421. sz�m�, a bel�gyminiszt�riumhoz tartoz� katonai egys�gn�l a Szekurit�t� bûn�gyi nyomoz�ja, elemezve az 1960/551. sz�m� bûn�gyi iratcsom� nevezett Moyszesz M�rtonra vonatkoz� dokumentumait — a B�ntetõ T�rv�nyk�nyv 209. cikkelye 2. bekezd�se �rtelm�ben ellenforradalmi propaganda �s agit�ci� r�v�n elk�vetett t�rsadalmi rend elleni szervezked�ssel v�dolj�k — a k�vetkezõket �llap�tom meg:

1960. november 22-�n nevezett Moyses M�rtont az �llambiztons�gi szervek letart�ztatt�k, mert 1956 �s 1960 k�z�tt intenz�v agit�ci�s tev�kenys�get �s ellenforradalmi propagand�t fejtett ki az�ltal, hogy biztatta a fiatalokat: a rom�n n�pk�zt�rsas�gbeli n�pi demokratikus rendszerrel szemben — melynek megv�ltoztat�s�t javasolta — ellenforradalmi akci�kat hajtsanak v�gre. �gy 1956 õsz�n, a magyar n�pk�zt�rsas�gbeli ellenforradalom let�r�se ut�n fent nevezett t�bb, ellenforradalmi tartalm� verset alkotott. A Bar�t k�zs�gi k�z�piskol�ban (Sepsiszentgy�rgy rajon), amelynek di�kja volt, az egyik irodalmi k�r�n — oszt�lyt�rsai elõtt, akik k�z�tt ott volt Kov�cs J�nos is — felolvasta egyik vers�t. A felolvasott versben Moyses M�rton dicsõ�tette a magyar n�pk�zt�rsas�gbeli fasiszta elemek �ltal elk�vetett gyilkoss�gokat, arra biztatta a fiatalokat, hogy a Rom�n N�pk�zt�rsas�gban is hajtsanak v�gre hasonl� akci�kat.

A fent nevezett ugyanezzel a vers�vel arra biztatta az iskola di�kjait, hogy seg�ts�k az ellenforradalm�r elemeket ellenforradalmi tev�kenys�g�kben.

1956. november v�g�n Moyses M�rton Kov�cs J�nossal, B�r� Benj�minnal �s J�zsa Csab�val — Moyses M�rton kezdem�nyez�s�re — elhat�rozt�k, hogy csal�rd m�don �tl�pik a Magyar N�pk�zt�rsas�g hat�r�t. Ennek az akci�nak a c�lja — ahogyan Kov�cs J�nos nyilatkozta �s mondta Moyses M�rtonnak —, hogy seg�ts�k az ellenforradalm�rokat a halad� erõk elleni tev�kenys�g�kben. (…)

1956 v�g�n Moyses M�rton Marosv�s�rhelyre utazott, ahol a Bolyai Farkas k�z�piskol�ban folytatta tanulm�nyait. (A bar�ti gimn�ziumb�l kicsapt�k, �s Marosv�s�rhelyen Kozma B�la magyartan�r fogadta v�delm�be — T. Z.) 1957-ben Moyses M�rton kapcsolatba l�pett Szokoly Elekkel, aki Facs�d rajonb�l (j�r�sb�l), B�n�t tartom�nyb�l sz�rmazott, s a k�vetkezõ �vben, 1958-ban Nyistor Nicolae (Mikl�ssal) gyergy�szentmikl�si lakossal.

1959 nyar�n — miut�n r�szt vettek a marosv�s�rhelyi irodalmi k�r�n — fent nevezettek a k�l�nb�zõ �r�k mûveirõl kezdtek besz�lgetni. Mind Moyses M�rton, mind Szokoly Elek azt �ll�tott�k, hogy az RNK-beli �r�kat arra k�telezt�k, hogy ir�nyelvek szerint (,,dupa directive") �rjanak, hogy mûveik nem t�kr�zik a val�s�got, �s csak p�nz�rt �rnak. (…) Mindh�rman a mezõgazdas�g szocialista �talak�t�s�r�l besz�lgettek, Moyses M�rton kijelentette: az RNK-beli n�pi demokratikus rendszer a mezõgazdas�g kollektiviz�l�s�val a paraszts�g �letsz�nvonal�nak rosszabbod�s�t akarja. 1960 nyar�n Nagyajt�n, Sepsiszentgy�rgy rajonban, Beder Tibor tan�rral folytatott besz�lget�s sor�n ut�bbinak azt mondotta: az RNK-beli n�pi demokratikus rendszerben a munk�sokat ,,kizs�km�nyolj�k". (…) Ugyanezen tan� elõtt Moyses M�rton azt �ll�totta, hogy az RNK-beli n�pi demokratikus rendszer a mezõgazdas�g kollektiviz�l�s�val rontotta a paraszts�g helyzet�t. (…) 1960 õsz�n, abban az idõben, amikor a kolozsv�ri egyetemen di�k volt, Moyses M�rton t�bb ilyen verset �rt: A v�r�s �s fekete reakci�, Szomor� besz�d magamr�l, Holnap forradalom lesz, Besz�d a gyilkosok gyilkos�hoz, Igaz embers�gbõl �lni, Al�val�k n�lk�l. (…) Ezekben a k�ziratokban Moyses M�rton arra biztatta a fiatalokat, hogy a rom�n n�pk�zt�rsas�gbeli n�pi demokratikus rendszerrel szemben — amelynek megv�ltoztat�s�t javasolta — ellenforradalmi akci�kat hajtsanak v�gre. (…)

Jog szerint:

Moyses M�rton v�dlott tette, hogy intenz�v agit�ci�t �s ellenforradalmi tev�kenys�get fejtett ki az�ltal, hogy r�galmazta az orsz�g n�pi demokratikus rendszer�t, t�bb olyan k�ziratot szerkesztett, amelyekben az RNK-beli n�pi demokratikus rendszer elleni ellens�ges akci�kra biztatta az �llampolg�rokat, a b�ntetõ t�rv�nyk�nyv 209. szakasza, 2. pontja, ,,a" bekezd�se �rtelm�ben ahogyan a t�ny�ll�s is bizony�tja — kimer�ti a t�rsadalmi rend elleni szervezked�s bûnt�ny�t."

B�r� K�roly f�ldmûves

1941. december 8-�n sz�letett Cs�kszenttam�son. Agyonlõtt�k sz�k�s k�zben 1963 j�lius�ban, Luciu-Giurgeni-ben.

Egyike volt azoknak, akik megpr�b�ltak a Duna-delta pokl�b�l elmenek�lni. A Kolozsv�ri Katonai B�r�s�g 1961. j�nius 6-�n a b�ntetõ t�rv�nyk�nyv 1. pontj�nak 1. bekezd�se alapj�n ,,a fenn�ll� t�rsadalmi rend elleni szervezked�s" v�dj�val hat�vi b�rt�nb�ntet�sre �t�lte. Kegyelmi k�r�s�t elutas�tott�k, majd a Fekete K�z nevû szervezet h�sz �ven aluli b�rt�nb�ntet�sre �t�lt tagjaival a Duna-delta megsemmis�tõ munkat�boraiba ker�lt. Rabt�rsaival egy�tt a Luciu-Giurgeni-i Duna-t�lt�st �p�tett�k, ahol a legt�bb ver�st kapt�k. (…) B�r� K�roly ekkor hat�rozta el, hogy megsz�kik. Sz�k�s k�zben �rte a gyilkos l�v�s. Ma sem lehet tudni, hol kapart�k el a Duna-t�lt�sen. 1996 szeptember�ben a Duna-delta megsemmis�tõ munkatelepeit felkeresõ egykori el�t�ltek egy jelk�pes s�rt alak�tottak ki, �s azon elhelyezt�k a kegyelet vir�gait.

Letart�ztat�s�nak k�r�lm�nyeirõl, v�d al� helyez�s�nek fontosabb mozzanatair�l lev�lt�ri dokumentumok �llnak rendelkez�sre.

1960/71. sz�m� elõzetes letart�ztat�si parancs (nyomtatott �s ut�lag kit�lt�tt sz�veg — T. Z.): ,,Marosv�s�rhely, 1960. okt�ber 27.

A b�ntetõjogi perrendtart�s 249. paragrafusa �rtelm�ben Makkai Ernest (Ernõ) sz�zados, a marosv�s�rhelyi 0421. sz�m�, a bel�gyminiszt�riumhoz tartoz� katonai egys�gn�l a Szekurit�t� nyomoz�ja, figyelembe v�ve a kivizsg�l�s sor�n B�r� K�roly v�dlott ellen (…) �sszegyûjt�tt dokumentumokat, amelyekbõl kitûnik, hogy a t�rsadalmi rend elleni szervezked�s �s a Fekete K�z nevû ellenforradalmi szervezetben val� r�szv�tel bûntett�t k�vette el. (…) A gyan�s�tott t�rv�nys�rt�se a b�ntetõjogi perrendtart�s 250. cikkelye, �sszevetve 200. cikkely 9. pontja �rtelm�ben bûncselekm�nynek sz�m�t, �s az elõre l�that� b�ntet�se meghaladja az egy �vet, a letart�ztat�sa �llambiztons�gi �rdek. (…)"

Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: T�rt�nelem
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.98 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|