Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
április 23, 2006 05:44 CDT

Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.

Simén Domokos

Szerző: . 1899 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynõ õsanyja.

Erzsébet angol királynõ a 16-17. században virágzott homoródszentpáli elõnevû KORNIS
családból származik. Vagyonuk, tekintélyük és tehetségük szerint Erdély legfõbb családjai
közt tartja nyilván a történelem.
A tragikus sorsú családok közt is elsõk közt szerepeltek.
Magyarországból Erdélybe költöztek, a család ezen ága a homoródszentpáli elõnevet vette
fel,
hol Farkas több bástyás, dupla várfallal övezett várat építtetett, több helységben lévõ birtokuk
központi helyébe (1579-1580). Jelmondatuk a vár kövébe vésve Ovidiust idézte: „Ritka erény
melyet nem földi szerencse igazgat, / Mely tulajdon lábán állni hagy, ha fut ez”.
A családi tragédiák II. Miklóssal kezdõdtek, kit I. Ferdinánd Báthoryval megöletett 1529-ben.
Testvére, az Erdélyi ág õse I. János Tokajnál a vízbe fulladt. Erdély vérzivataros korában a
román Vitéz Mihály vajda kivégeztette Mihályt, Farkasnak négy fejszecsapással vágatta le
fejét és késõbb a 12 éves Miklós fiát is megölette. Ferenc 50 ezer tallér váltságdíj ellenében
szabadult meg a tatár rabságból. Anna fejedelem asszony menekülés közben pestisben halt el
idegenben, férje, az unitárius Székely Mózes Kornis Zsigmonddal esett el a csatában 1603-
ban. Boldizsárnak 1610-ben a fejedelem a fejét vétette.
A család tagjai Dávid Ferenc idejében az unitárius valláshoz csatlakoztak. A Dávid Ferenc
halála utáni „útkeresésben” a radikális unitárius vonalhoz csatlakoztak, többek közt a Gerendi
családdal. Az unitárius Kornis családnak kevés megmaradt emléke van: Szentpálon két
harangot adományozott, a vár helyére az idõsek még emlékeznek. Itteni kastélyának egyik
bástyájában adott menedéket Bogáti Fazakas Miklósnak, az üldözött unitárius író-költõnek,
hol õ egy könyvet írt és egy elfelejtett, ismeretlen sírhalmot hagyott a temetõben. Az
udvarhelyi várból, melynek tulajdonosai voltak, már csak kevés rom maradt meg. Ilona
férjével, a hidvégi Mikó Ferenccel építette a ma is használható Csikszeredai várat, és
Hidvégen unitárius gimnáziumot létesített, melynek csak emléke maradt. Mihály alapította
Szováta falut, ami miatt börtönbe is került hosszú pereskedés után, ugyancsak õ írta össze a
három székely székben minden falut bejárva az 50 dénáros adót. Borbála a
magyarszentbenedeki unitárius egyházközségnek egy úrvacsorai aranyozott ezüst kelyhet
adományozott Paczolai Borbálaként, mely az 1700-as leltár szerint addig marad
Szentbenedeken, míg „egyetlen unitária ember is” lesz ott.
E családból származtak Bethlen Gábor, Székely Mózes és Apafi Mihály fejedelmek, e
családba nõsült be korának híres és hírhedt kiváló tudós embere, Pécsi Simon, a szombatos,
aki miatt a család vagyonát is elvesztette volt.
A Kornis családra jellemzõ a szaporaság, melyet igazol a késõbbi püspök Kornis Juditot
temetõ beszédébõl vett idézet is. Judit a tizedik gyermekének szülésébe halt bele, s a temetési
beszédben anyjáról, Farkasnéról, ki még élt, így emlékezik meg a búcsúztató részben: „Óh, te
anyák anyja, és dísze, s egyszersmind minden bús esetnek szomorú példája is; nemcsak
hosszú éveknek, de sok erényeknek összegével is… de temérdek bánatnak súlyával is
megterheltetett asszony! Tisztes öreg. Nem síró, de sírni már többet nem tudó õs anya!
Hiszen te, a te dicséretednek minden nemében legfelsõbb ponton állott férjednek halálos
esetében egyszer kimúltál Te, a te két derék vejeiddel, kik közül egyik a legfelsõbb ponton
(Székely Mózes fejedelem), a másik ezen legfelsõbb ponthoz legközelebb álla (Pécsi Simon),
kétszer ölettél meg. Te a te gyermekeidnek: 11 fiadnak és 5 leányidnak halálában 16-szor
haltál meg. Te mondom, annyi halálokban meghalva, ennyi temetésekkel eltemettetve s
mégis még élve… ki egykor legjelesebb feleség lévén, most legszomorúbb özvegységed
gyászolod… Téged, kit 19-szer anya is, mégis sem fiaidat sem lányaidat nem számlálhatod.
Téged, ki 3 s több versen is napa, még is vejedet nem láthatod, Téged… asszonyt férj nélkül,
napát võk nélkül, csak árván maradott szerencsétlen unokáknak térdeidet ölelõ csoportja közt
õsanya nevet hallasz”.
Az idézett unokák: Kornis Ferencné Bornemisza Juditnak Margit, a késõbbi Rhédei Jánosné,
István, ki 1630-ban meghalt és Borbála, ki Paczolai István neje lett.
Az unitárius Kornis családot a Pécsi Simon szervezte szombatossággal vádolták, Ferencnek
minden vagyonát elkobozták, nótáztatták. A család Erdõszentgyörgyön maradhatott. Rákóczi
az elkobzott vagyonokat bizalmi embereinek osztotta ki, adományozta el. A néhai fõkapitány,
Udvarhely és a szentpáli várak, s hatalmas vagyon tulajdonosa szegény lett, de unitárius
vallásukban családostól megmaradt. A vagyont hagyták, de vallásukat nem! Gyermekeiket:
Margitot, a mai angol királynõ õsanyját, fiát és Borbálát /kétszer is/ az unitárius vallásban
kereszteltette meg.
Az Erdélybe jött Rhédei Jánosnak Bethlen Gábor fejedelem feleségnek ajánlotta Kornis
Margitot és visszaígérte az elkobzott vagyon nagy részét, ha az egész családot áttéríti az
unitárius vallásról a reformátusra. A házasság és a Margit áttérése megtörtént, de Bornemisza
Judit makacs természetû volt /egy fél évig haragból nem szólt egy szót sem az urához/, nem
volt hajlandó a veje kérésére, fenyegetõzésére sem elhagyni vallását. Ebben a helyzetben
Rhédei fogadalmának nem tudván eleget tenni, vagyontalan maradt volna. Végsõ esetben,
mikor már semmi érv, kényszer nem használt, fogta az anyósát és bezárta a pincebörtönbe,
azzal, hogy addig ki nem engedi onnan, amíg az unitárius vallását el nem hagyja, és nem tér
át református hitre. Az anya, Bornemisza Judit egy napot kibírt a börtönben étlen-szomjan, de
végül is megadta magát, és formailag átállt reformátusnak. Így jutottak a gyermekei és õ
vissza a birtok egy részébe, amit meg is osztottak, és pereltek is mindhárman egymással.
Borbála Paczolainé valahogy megmaradt végül is unitáriusnak, mert egy úrvacsorai kelyhet
adományozott a magyarszentbenedeki unitárius egyházközségnek (a „hûség poharát”).
Rhédei János és Kornis Margit leszármazottja Anglia királynõje, Erzsébet királynõ. Lehet,
hogy õ nem is tudja unitárius származását, de mi nyilvántartjuk, és büszkék is vagyunk, hogy
nemcsak a magyar Erdélybõl, hanem az unitárius vallásból származik. Kornis õsei
egyházunknak a legnagyobb és leghûbb oszlopai voltak és õsanyjuk unitárius vallásáért még
börtönt is szenvedett.

Marosvásárhely, 2003. április 10.

Simén Domokos
ny. unitárius lelkész
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Történelem
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.33 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::