Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png �sv�ny II.
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png Versgy�jtem�nyek
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2010-ben
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif Kereszt�ny Magvet�
bullet2.gif Unit�rius K�zl�ny
bullet2.gif Unit�rius �let 2000-t�l
bullet2.gif Unit�rius �let 1947-1999
bullet2.gif Unit�rius �rtes�t�
bullet2.gif Unit�rius Sz�sz�k

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 23, 2006 05:44 CDT

Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.

Sim�n Domokos

Szerz�: . 1838 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lynõ õsanyja.

Erzs�bet angol kir�lynõ a 16-17. sz�zadban vir�gzott homor�dszentp�li elõnevû KORNIS
csal�db�l sz�rmazik. Vagyonuk, tekint�ly�k �s tehets�g�k szerint Erd�ly legfõbb csal�djai
k�zt tartja nyilv�n a t�rt�nelem.
A tragikus sors� csal�dok k�zt is elsõk k�zt szerepeltek.
Magyarorsz�gb�l Erd�lybe k�lt�ztek, a csal�d ezen �ga a homor�dszentp�li elõnevet vette
fel,
hol Farkas t�bb b�sty�s, dupla v�rfallal �vezett v�rat �p�ttetett, t�bb helys�gben l�võ birtokuk
k�zponti hely�be (1579-1580). Jelmondatuk a v�r k�v�be v�sve Ovidiust id�zte: „Ritka er�ny
melyet nem f�ldi szerencse igazgat, / Mely tulajdon l�b�n �llni hagy, ha fut ez”.
A csal�di trag�di�k II. Mikl�ssal kezdõdtek, kit I. Ferdin�nd B�thoryval meg�letett 1529-ben.
Testv�re, az Erd�lyi �g õse I. J�nos Tokajn�l a v�zbe fulladt. Erd�ly v�rzivataros kor�ban a
rom�n Vit�z Mih�ly vajda kiv�geztette Mih�lyt, Farkasnak n�gy fejszecsap�ssal v�gatta le
fej�t �s k�sõbb a 12 �ves Mikl�s fi�t is meg�lette. Ferenc 50 ezer tall�r v�lts�gd�j ellen�ben
szabadult meg a tat�r rabs�gb�l. Anna fejedelem asszony menek�l�s k�zben pestisben halt el
idegenben, f�rje, az unit�rius Sz�kely M�zes Kornis Zsigmonddal esett el a csat�ban 1603-
ban. Boldizs�rnak 1610-ben a fejedelem a fej�t v�tette.
A csal�d tagjai D�vid Ferenc idej�ben az unit�rius vall�shoz csatlakoztak. A D�vid Ferenc
hal�la ut�ni „�tkeres�sben” a radik�lis unit�rius vonalhoz csatlakoztak, t�bbek k�zt a Gerendi
csal�ddal. Az unit�rius Kornis csal�dnak kev�s megmaradt eml�ke van: Szentp�lon k�t
harangot adom�nyozott, a v�r hely�re az idõsek m�g eml�keznek. Itteni kast�ly�nak egyik
b�sty�j�ban adott mened�ket Bog�ti Fazakas Mikl�snak, az �ld�z�tt unit�rius �r�-k�ltõnek,
hol õ egy k�nyvet �rt �s egy elfelejtett, ismeretlen s�rhalmot hagyott a temetõben. Az
udvarhelyi v�rb�l, melynek tulajdonosai voltak, m�r csak kev�s rom maradt meg. Ilona
f�rj�vel, a hidv�gi Mik� Ferenccel �p�tette a ma is haszn�lhat� Csikszeredai v�rat, �s
Hidv�gen unit�rius gimn�ziumot l�tes�tett, melynek csak eml�ke maradt. Mih�ly alap�totta
Szov�ta falut, ami miatt b�rt�nbe is ker�lt hossz� peresked�s ut�n, ugyancsak õ �rta �ssze a
h�rom sz�kely sz�kben minden falut bej�rva az 50 d�n�ros ad�t. Borb�la a
magyarszentbenedeki unit�rius egyh�zk�zs�gnek egy �rvacsorai aranyozott ez�st kelyhet
adom�nyozott Paczolai Borb�lak�nt, mely az 1700-as lelt�r szerint addig marad
Szentbenedeken, m�g „egyetlen unit�ria ember is” lesz ott.
E csal�db�l sz�rmaztak Bethlen G�bor, Sz�kely M�zes �s Apafi Mih�ly fejedelmek, e
csal�dba nõs�lt be kor�nak h�res �s h�rhedt kiv�l� tud�s embere, P�csi Simon, a szombatos,
aki miatt a csal�d vagyon�t is elvesztette volt.
A Kornis csal�dra jellemzõ a szaporas�g, melyet igazol a k�sõbbi p�sp�k Kornis Juditot
temetõ besz�d�bõl vett id�zet is. Judit a tizedik gyermek�nek sz�l�s�be halt bele, s a temet�si
besz�dben anyj�r�l, Farkasn�r�l, ki m�g �lt, �gy eml�kezik meg a b�cs�ztat� r�szben: „�h, te
any�k anyja, �s d�sze, s egyszersmind minden b�s esetnek szomor� p�ld�ja is; nemcsak
hossz� �veknek, de sok er�nyeknek �sszeg�vel is… de tem�rdek b�natnak s�ly�val is
megterheltetett asszony! Tisztes �reg. Nem s�r�, de s�rni m�r t�bbet nem tud� õs anya!
Hiszen te, a te dics�retednek minden nem�ben legfelsõbb ponton �llott f�rjednek hal�los
eset�ben egyszer kim�lt�l Te, a te k�t der�k vejeiddel, kik k�z�l egyik a legfelsõbb ponton
(Sz�kely M�zes fejedelem), a m�sik ezen legfelsõbb ponthoz legk�zelebb �lla (P�csi Simon),
k�tszer �lett�l meg. Te a te gyermekeidnek: 11 fiadnak �s 5 le�nyidnak hal�l�ban 16-szor
halt�l meg. Te mondom, annyi hal�lokban meghalva, ennyi temet�sekkel eltemettetve s
m�gis m�g �lve… ki egykor legjelesebb feles�g l�v�n, most legszomor�bb �zvegys�ged
gy�szolod… T�ged, kit 19-szer anya is, m�gis sem fiaidat sem l�nyaidat nem sz�ml�lhatod.
T�ged, ki 3 s t�bb versen is napa, m�g is vejedet nem l�thatod, T�ged… asszonyt f�rj n�lk�l,
nap�t võk n�lk�l, csak �rv�n maradott szerencs�tlen unok�knak t�rdeidet �lelõ csoportja k�zt
õsanya nevet hallasz”.
Az id�zett unok�k: Kornis Ferencn� Bornemisza Juditnak Margit, a k�sõbbi Rh�dei J�nosn�,
Istv�n, ki 1630-ban meghalt �s Borb�la, ki Paczolai Istv�n neje lett.
Az unit�rius Kornis csal�dot a P�csi Simon szervezte szombatoss�ggal v�dolt�k, Ferencnek
minden vagyon�t elkobozt�k, n�t�ztatt�k. A csal�d Erdõszentgy�rgy�n maradhatott. R�k�czi
az elkobzott vagyonokat bizalmi embereinek osztotta ki, adom�nyozta el. A n�hai fõkapit�ny,
Udvarhely �s a szentp�li v�rak, s hatalmas vagyon tulajdonosa szeg�ny lett, de unit�rius
vall�sukban csal�dost�l megmaradt. A vagyont hagyt�k, de vall�sukat nem! Gyermekeiket:
Margitot, a mai angol kir�lynõ õsanyj�t, fi�t �s Borb�l�t /k�tszer is/ az unit�rius vall�sban
kereszteltette meg.
Az Erd�lybe j�tt Rh�dei J�nosnak Bethlen G�bor fejedelem feles�gnek aj�nlotta Kornis
Margitot �s vissza�g�rte az elkobzott vagyon nagy r�sz�t, ha az eg�sz csal�dot �tt�r�ti az
unit�rius vall�sr�l a reform�tusra. A h�zass�g �s a Margit �tt�r�se megt�rt�nt, de Bornemisza
Judit makacs term�szetû volt /egy f�l �vig haragb�l nem sz�lt egy sz�t sem az ur�hoz/, nem
volt hajland� a veje k�r�s�re, fenyegetõz�s�re sem elhagyni vall�s�t. Ebben a helyzetben
Rh�dei fogadalm�nak nem tudv�n eleget tenni, vagyontalan maradt volna. V�gsõ esetben,
mikor m�r semmi �rv, k�nyszer nem haszn�lt, fogta az any�s�t �s bez�rta a pinceb�rt�nbe,
azzal, hogy addig ki nem engedi onnan, am�g az unit�rius vall�s�t el nem hagyja, �s nem t�r
�t reform�tus hitre. Az anya, Bornemisza Judit egy napot kib�rt a b�rt�nben �tlen-szomjan, de
v�g�l is megadta mag�t, �s formailag �t�llt reform�tusnak. �gy jutottak a gyermekei �s õ
vissza a birtok egy r�sz�be, amit meg is osztottak, �s pereltek is mindh�rman egym�ssal.
Borb�la Paczolain� valahogy megmaradt v�g�l is unit�riusnak, mert egy �rvacsorai kelyhet
adom�nyozott a magyarszentbenedeki unit�rius egyh�zk�zs�gnek (a „hûs�g pohar�t”).
Rh�dei J�nos �s Kornis Margit lesz�rmazottja Anglia kir�lynõje, Erzs�bet kir�lynõ. Lehet,
hogy õ nem is tudja unit�rius sz�rmaz�s�t, de mi nyilv�ntartjuk, �s b�szk�k is vagyunk, hogy
nemcsak a magyar Erd�lybõl, hanem az unit�rius vall�sb�l sz�rmazik. Kornis õsei
egyh�zunknak a legnagyobb �s leghûbb oszlopai voltak �s õsanyjuk unit�rius vall�s��rt m�g
b�rt�nt is szenvedett.

Marosv�s�rhely, 2003. �prilis 10.

Sim�n Domokos
ny. unit�rius lelk�sz
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: T�rt�nelem
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.30 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|