Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 03, 2006 03:10 CDT

Az unit�rius vall�s alapelvei

Dr. Rezi Elek

Szerz�: . 1187 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Az unit�rius vall�s alapelvei a J�zus tan�totta Isten �s ember szeretetszolg�lat�nak elm�leti, �s gyakorlati megval�s�t�s�b�l fakadnak. Az unit�rius vall�s szabadelv� vall�s, amelyben kihangs�lyoz�dnak a hit- �s lelkiismereti szabads�g, a bels� tekint�ly, a vall�si t�relem, a p�rbesz�dre val� k�szs�g, a szabad vizsg�l�d�s �rt�kei.

A vall�s az embernek Istenhez val� hit �s szeretet viszonya �s e viszony meg�l�s�b�l sz�rmaz� igaz �s erk�lcs�s �letvitel. A vall�s c�lja az, hogy a l�lek m�vel�s�n, az �rz�svil�g nemes�t�s�n kereszt�l �nzetlen, szeretet teljes szolg�latra buzd�tson, Isten, ember �s a vil�g ir�nt.

Az unit�rius vall�s teocentrikus, szemben a kriszto-, vagy pneumacentrikus vall�sos felfog�sokkal. Hitfelfog�sunk szerint Isten mag�t�l val� l�t (2M�z 3,14), l�tez�se �nmag�b�l ered, �nmaga oka �s c�lja.

Isten k�zelebbi megismer�s�t, l�nyeg�t, term�szet�nek k�rvonalaz�s�t a j�zusi forr�sokb�l mer�tj�k, mert „ahogyan ma gondolkozunk Istenr�l, azt tulajdonk�ppen J�zus fedezte fel az emberis�g sz�m�ra.”

Meggy�z�d�s�nk szerint Isten szem�lyes szellem (Jn 4,24), aki v�laszol� szeretet�vel benne m�k�dik a vil�gban, s ez felt�telezi az im�dkoz�s l�tjogosults�g�t is.

Az unit�rius vall�s alapvet� tan�t�sa Isten egys�ge. Isten egys�ge kiz�rja mind a t�bbistens�g eszm�j�t, mind pedig ugyanazon istennek t�bbszem�ly�s�g�t. meggy�z�d�s�nk szerint Isten egys�ge olyan igazs�g, amelyet megtal�lunk a Bibli�ban, megegyezik az �rtelem k�v�nalmaival �s igazolja a vall�sos tapasztalat is. J�zus d�nt� jelent�s�g� �ll�sfoglal�sa e k�rd�sben a M�rk evang�liuma tud�s�t�s�ban maradt fent, amikor az �r�stud�nak v�laszolva meg�llap�tja, hogy “az �r, a mi Isten�nk, egy �r”, (Mk 12,29), s ezt az egyetlen oszthatatlan Istent szeresd, �s szeresd felebar�todat is.

V�lem�ny�nk szerint Isten egys�g�nek k�rd�s�ben nem sz�ks�ges J�zus tan�t�sain t�lmenni �s az � tan�t�sait�l idegen metafizikai fejteget�sek, zsinati hat�rozatok vil�g�ba menek�lni. Az igazs�g �rt�k�t �nmag�ban hordozza �s �rv�nyess�ge nem a k�ls� elismer�st�l f�gg. A szenth�roms�gi dogm�val kapcsolatosan mi unit�riusok �gy l�tjuk, hogy nem az unit�rius felfog�s, hanem a dogma t�r el J�zus tan�t�s�t�l �s az �jsz�vets�g l�nyeg�t�l �s szellem�t�l.

Isten hozz�nk k�zel �ll� szem�lyes val�s�g, gondvisel� Atya. Isten atyai volta ihleti, sugalmazza az embert arra, hogy k�zvetlen, szem�lyes, �l� kapcsolatot teremtsen Vele. Atyas�g�b�l k�vetkezik, hogy az eg�sz tev�kenys�g�t �s teremtm�nyivel val� kapcsolat�t a szeretet hat�rozza meg. (Jn 4,16) Szeretete folytonos, egyetemes, amelyb�l nincs kiz�rva senki �s semmi. Isten ir�ntunk val� szeretet hat�rtalan bizakod�ssal t�lt el, mert �rezz�k, hogy az Atya az emberben nem eszk�zt, hanem c�lt, nem tehetetlen, esend�, az eredend� b�n s�lya alatt verg�d� l�nyt, hanem munkat�rsat l�t, aki k�pes �s m�lt� akarat�nak �ntudatos szolg�lat�ra. Mi nem a f�lelem, a retteg�s �s a kiszolg�ltatotts�g, hanem a bizakod�s, a rem�nys�g �s a szeretet �rz�seivel keress�k Istennel a kapcsolatot.

Isten l�tez�se t�lmutat �nmag�n �s benne az aktivit�s teljess�ge val�sul meg, amely nem �nmag��rt, hanem �rt�nk: az ember�rt �s v�gs� soron minden teremtm�ny�rt, az eg�sz vil�gegyetem�rt t�rt�nik.

Az isteni aktivit�s egyik megnyilv�nul�si form�j�nak tekintj�k a teremt�st. Az unit�rius teol�gia �rt�keli �s tiszteli a Bibli�ban tal�lhat� teremt�st�rt�neti le�r�sokat, de azoknak jelk�pes �rtelmez�st tulajdon�t. Mi unit�riusok a teremt� fejl�d�s elv�t fogadjuk el, amelynek alapj�n valljuk, hogy az “el��ll�shoz” az ind�tat�st nem a v�letlenszer�s�g, az esetlegess�g, de m�g nem is az anyag szerkezete, hanem Isten adta. Isten nem egyszerre, nem k�sznek, t�k�letesnek, hanem fejl�d�k�pesnek teremtette ezt a vil�got. A vil�g, mert Istent�l sz�rmazik a l�nyegbeli j�s�g jegyeit hordozza mag�n, de kor�ntsem mutatja a t�k�letess�g jegyeit, ez�rt sz�ntelen�l t�k�letesed�sre hivatott.

Mi unit�riusok a teremt� fejl�d�st sz�ks�gszer�nek, c�lir�nyosnak �s �rtelmesnek fogjuk fel, ami arra �szt�n�z, hogy Isten munkat�rsaik�nt seg�ts�k a c�lba jut�s folyamat�t. Ez�rt nem k�z�mb�s sz�munkra a vil�g �s az �let k�ros�t�sa vagy �ppen rombol�s�ra ir�nyul� b�rmilyen term�szet� �letmegnyilv�nul�s. A teremtett vil�g ez�rt ig�nyel gondoskod�st, �s az�rt p�tolhatatlan �rt�k sz�munkra, mert Istenhez tartozik. A vil�g nem a szenved�sek helye, hanem hivat�sunk meg�l�s�nek otthona.

Az Isten �ltal ir�ny�tott vil�g rendje �s a dinamikus vil�gmindens�g �sszhangban tart�sa sokkal ink�bb felt�telezi az isteni gondvisel�st, mint a meghat�rozott statikus �s fejl�d�sre k�ptelen vil�g. A gondvisel�st Isten teremt�i munk�ja folytat�s�nak fogjuk fel. Isten nem hagyja mag�ra a vil�got, hanem szeretet�vel gondoskodik r�la.

A gondvisel�s alatt Istennek a teremtm�nyei �s a vil�g ir�nti szeretetteljes t�r�d�s�t, gondoskod�s�t �rtj�k, amely meggy�z�d�s�nk szerint szem�lyi, vagy egy�ni �s �ltal�nos, vagy egyetemes. Isten gondvisel�se nem helyettes�ti a teremtm�nyek �ngondoskod�s�t. Amik�nt a vil�gegyetem �let�ben mindennek megvan a maga helye �s hivat�sa, �s azt igyekszik - ak�r �szt�n�sen is - bet�lteni, mindez fokozottabban vonatkozik az �ntudattal b�r� emberre. Isten ezzel az ember szabads�g�t biztos�tja, amelyet J�zus is kihangs�lyozott: “Az �n Aty�m mind ez ideig munk�lkodik, �s �n is munk�lkodom” (Jn 5,17). Ebben a meggy�z�d�sben nyer �rtelmet az �si n�p �letb�lcsess�g: “Seg�ts magadon �s az Isten is megseg�t”.

Az isteni gondvisel�ssel �sszef�gg a rossz, a szenved�s probl�m�ja. Isten mi�rt nem akad�lyozza meg, vagy sz�nteti meg a rosszat, a szenved�st - fogalmaz�dik meg sokszor a b�k�tlenked� k�rd�s? Felfog�sunk, hogy Isten semmik�ppen nem ad rosszat, szenved�st gyermekeinek. Ezek a megpr�b�ltat�sok egyr�szt szabadakarati �letv�laszt�sunk mik�nts�g�ben, m�sr�szt a fejl�d� �let l�nyeg�ben keresend�k. Ezekben az �lethelyzetekben mi unit�rius �gy tessz�k fel a k�rd�st: Hogyan van velem Isten? – v�laszunk: �gy, hogy egyr�szt megsokszorozza �leter�inket, t�relm�nket, kitart�sunkat, m�sr�szt meger�s�ti az emberi egy�tt�rz�s, seg�teni akar�s, tud�s �s szeretet megnyilv�nul�sait.

A szentlelket az unit�riusok Istenhez tartoz�nak, Istent�l ki�rad� er�nek fogj�k fel. Isten felemel�, megeleven�t� munk�ja jut benne kifejez�sre. Ez�rt sohasem v�lasztott�k sz�t Isten egyik tulajdons�gnak a megnyilv�nul�s�t mag�t�l a tulajdons�g hordoz�j�t�l, Istent�l.

A szentl�lek az �l�, akt�v Istennek az a l�nyeg�b�l val� munk�ja, amely �ltal k�zvetlen kapcsolatot teremt teremtm�nyeivel. �gy a szentl�lek “nem egy�b, mint a jelenben r�nk hat� Isten”.

A szentl�lek munk�ja egyetemes, �lland� �s k�zvetlen. Ez azt jelenti, hogy b�rhol, b�rmikor, b�rki r�szese lehet adom�nyainak. Felt�tele az, hogy igyekezz�nk akaratunkat r�hangolni az isteni akaratra, m�gpedig �gy, hogy az � akarata benn�nk �s rajtunk kereszt�l m�k�dhessen. A “r�hangol�s” kiv�l� alkalmai a lelki elm�ly�l�s, im�dkoz�s �s a j� cselekedetek gyakorl�sa.

Az im�dkoz�s az �l� vall�soss�g fokm�r�je. Az im�ds�gban a vall�s hittartalma �s �let�rt�ke t�rul fel. Az unit�riusok – J�zushoz hasonl�an – az ATY�HOZ, az egy Istenhez im�dkoznak, l�lekben �s igazs�gban (Jn 4,24).

Az im�dkoz�s c�lja az Aty�val, az egy Istennel val� k�zvetlen lelki kapcsolat megteremt�se, amely arra ind�t, hogy jobbak, igazabbak – egysz�val Isten gyermekei legy�nk.

Meggy�z�d�s�nk szerint az im�dkoz�snak nem az a c�lja, hogy Istenben �s a vil�gban, hanem hogy benn�nk id�zzen el� v�ltoz�st. „Az im�ds�g nem v�ltoztatja meg a dolgokat, de megv�ltoztatja az embert, �s az ember megv�ltoztatja a dolgokat.” Az unit�rius ember ez�rt nem er�ihez k�pest feladatok�rt, hanem a feladataihoz megfelel� er��rt im�dkozik Istenhez.

Az ember Isten gyermeke. Az embert lelki tehets�gei: �rtelem, �rzelem, hit, szabadakarat, lelkiismeret �s a szeretet nemcsak kiemelik az �l�l�nyek vil�g�b�l, hanem saj�tos felel�s�ggel is felruh�zz�k.

Mi unit�riusok �gy v�lj�k, hogy az ember nem b�nnel, hanem j�raval� k�pess�ggel sz�letik. Hiszz�k, hogy az ember szellemileg, lelkileg sz�ntelen�l gyarapodik, fejl�dik, az erk�lcsi t�rv�ny tisztelet�ben er�s�dhetik, �s Isten �s ember szolg�lat�ban �ntudatosulhat. B�zunk abban, hogy az ember – Isten seg�ts�g�vel – lelki tehets�geit ki tudja bontakoztatni a j� ir�ny�ba. Ebben nyer �rtelmet �s l�tjogosults�got a j�zusi felh�v�s: „Legyetek az�rt ti t�k�letesek, mik�nt a ti mennyei Aty�tok is t�k�letes” (Mt 5,48).

J�zus sz�munkra „�t, igazs�g �s �let” (Jn 14,6) a benne val� hit nem annyira szem�ly�hez, mint ink�bb tan�t�saihoz kapcsol�dik. Sz�munkra nem annyira az a l�nyeges, hogy ki volt �, honnan �s hogyan sz�rmazott, mit �ll�tottak szem�ly�r�l k�s�bb, hanem az, amit � tan�tott, ahogyan cselekedett.

Mi J�zusra �gy tekint�nk, mint Isten legjobb gyermek�re, pr�f�t�ra, kiemelked� vall�serk�lcsi szem�lyis�gre, vall�salap�t�ra. Amikor mi J�zus embervolt�t (t�rt�neti szem�ly) hangs�lyozzuk, nem nagys�g�t fokozzuk le, ellenkez�leg hat�s�nak, jelent�s�g�nek, jobb meg�rt�s�t szeretn�nk el�mozd�tani. Meggy�z�d�s�nk szerint neki siker�lt a legink�bb megteremteni a l�lekszerinti k�z�ss�get az Aty�val, �s eg�sz �let�t Isten akarat�val �sszhangban hozni. Isten szeretet�n cs�ng� vall�soss�ga, lelki m�velts�ge, jelleme, erk�lcsi tart�sa egyed�l�ll� �s kiemelked�, hozz� hasonl�t sem kor�ban, sem a k�s�bbi korok vall�sos vil�g�ban nem tal�lunk. Sz�munkra mindaz, ami �let�vel �s tan�t�s�val kapcsolatos, mint k�vet�sre m�lt� eszm�ny �ll el�tt�nk. Ez�rt l�tjuk fontosabbnak tan�t�sainak �s �letp�ld�inak a k�vet�s�t, mintsem szem�ly�nek puszta im�d�s�t �s seg�ts�g�l h�v�s�t.

K�vet�se az �ltala hirdetett Istenorsz�ga megval�s�t�s�ra sarkal benn�nket. Istenorsz�ga pedig nem m�s, mint az isteni gondvisel�s alatt “teljess� v�l� szeretet uralma a F�ld�n”.

A szabadakarattal b�r� ember hib�t, v�tket, b�nt k�vethet el. Sz�munkra a b�n egy szem�lyes, sz�nd�kos �s c�ltudatos rossz cselekedet, vagy elmulasztott j� cselekedet, amely �ltal megs�rtj�k �nmagunk, felebar�taink �s Isten ir�nti k�teless�geinket. �gy vil�gos, hogy mindny�jan v�tkezhet�nk, �s b�n�s�k lehet�nk. E meg�llap�t�s m�g�tt azonban m�lyebb jelent�st nem kell keresni!

Meggy�z�d�s�nk, hogy senki sem sz�letik b�n�snek, hanem csak azz� v�lhat. A megt�rt�nt b�nt, amelyet szem�lyesen k�vett�nk el senkire �t nem h�r�thatjuk, az�rt nek�nk kell v�llalnunk a felel�ss�get. A b�n k�vetkezm�nyeiben hat�ssal lehet az ut�dokra, de �t nem �r�k�lhet�.

J�zushoz hasonl�an hisz�nk a b�nt�l val� szabadul�s �s a megbocs�t�s lehet�s�g�ben. A b�nbocs�nat ki�rdemel�s�re a v�tkez� embernek kell elind�tania a folyamatot. Ha megv�ltozunk �s j�v�tett�k v�tkeinket Isten megbocs�t nek�nk. Az � megbocs�t�sa nem abban �ll, hogy eln�zi v�tkeinket, hanem abban, hogy seg�t kik�sz�b�lni, kijav�tani hib�inkat. Az embernek is k�sznek kell lennie a megbocs�t�sra embert�rsaival szemben.

Az unit�rius teol�gia a Biblia ir�nti tiszteletet, ragaszkod�st �s szeretetet hangs�lyozza, de kiemeli, hogy az nem hit�nk egyetlen let�tem�nyese �s foglalata, hanem az �l� vall�soss�g egyik t�pl�l� forr�sa, amely felett az embernek, mint Isten gyermek�nek az �rtelme �s a lelkiismerete jelenti a v�gs� tekint�lyt.

A teol�gia feladata az, hogy a Biblia �zenet�t mindenki sz�m�ra �rthet�v� tegye �s nem az, hogy k�telez�en elfogadtassa.

Az unit�rius felfog�s szerint a hal�l az emberi �letnek elker�lhetetlen, kik�sz�b�lhetetlen val�s�ga, de nem jelenti a teljes megsemmis�l�st. Isten atyai szeretet�nek �g�rete a hal�l ut�n az �r�k�let. (1Jn 2,25)

Az �r�k�letet szellemi-lelki l�tform�j�ban ragadjuk meg. Hissz�k, hogy a lelk�nk halhatatlan �s a hal�l ut�n tov�bb l�tezik Istenn�l. Az �r�k�let, mint az Istennel val� szellemi-lelki szeretetk�z�ss�g rem�nys�ge m�r itt a f�ld�n elkezd�dik az�ltal, hogy igyeksz�nk az � szeretet�nek, j�s�g�nak a megtapasztal�s�ra �s Isten gyermekeihez m�lt� �letvitelre. Erre figyelmeztet P�l apostol is: „Az�rt igyekezz�nk is, hogy ak�r itt lakunk, ak�r elk�lt�z�nk neki (Istennek) kedvesek legy�nk” (2Kor 5,9).

Az unit�rius reform�ci� k�t szertart�st tartott meg, mint amelyeknek bibliai eredet�t igazolni tudta: a kereszts�get �s az �rvacsor�t. D�vid Ferenc tan�totta, hogy J�zus „az � evang�lium�ban k�t jegyet, pecs�tet adott ki, ti. a kereszts�get �s az �rnak vacsor�j�t �s ennek minden form�j�t, minden rendj�t sz�pen el�nkbe adta, hogy �lj�nk vel�k, amint � parancsolta.”

A j�zusi tan�t�s alapj�n e k�t szertart�sunknak nem tulajdon�tunk szents�g jelleget, vagy �dvszerz� hat�st. A szertart�sok kereszt�nyi k�teless�geink gyakorl�s�ra buzd�t� eszk�z�k.

E k�t szertart�son k�v�l az egyh�zi �let gyakorlata m�g a k�vetkez� szertart�sokat alak�totta ki: konfirm�ci�, a h�zass�g meg�ld�sa �s a temet�s.

Az egyh�z felfog�sunk alapj�n egy lelki k�z�ss�g, amelynek f� feladata a J�zus tan�totta Istenorsz�g�t munk�lni.

Mi unit�riusok a k�l�nb�z� kereszt�ny felekezetek ir�nt, a j�zusi felh�v�s szellem�vel k�zeledj�nk. „Arr�l fogja megtudni mindenki, hogy az �n tan�tv�nyaim vagytok, ha szeretitek egym�st” (Jn 13,35). Elismerj�k, hogy a vall�sos hit k�rd�seiben az embernek nem egyforma a meggy�z�d�s�k, ahogy az �let m�s k�rd�seinek a megv�laszol�s�ban is voltak, vannak �s lesznek k�l�nb�z� v�lem�nyek. De egyetlen dogma, hitvall�s sem �rdemli meg, hogy fel�ldozzuk �rte az egym�s k�z�tti szeretetet �s v�ts�nk a j�zusi evang�lium szelleme ellen.

A „vall�s minden ter�let�n az unit�rius hit l�nyeg�ben fejl�d� hit”. Ebben a folyamatban az unit�rius emberre az a feladat h�rul, hogy nyitott� tegye �rtelm�t, �rzelm�t, akarat�t �s hit�t az �let �rt�kei ir�nt.

Dr. Rezi ElekSerz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Hitelvek
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.32 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|