Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
április 03, 2006 03:10 CDT

Az unitárius vallás alapelvei

Dr. Rezi Elek

Szerző: . 2059 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Az unitárius vallás alapelvei a Jézus tanította Isten és ember szeretetszolgálatának elméleti, és gyakorlati megvalósításából fakadnak. Az unitárius vallás szabadelvű vallás, amelyben kihangsúlyozódnak a hit- és lelkiismereti szabadság, a belső tekintély, a vallási türelem, a párbeszédre való készség, a szabad vizsgálódás értékei.

A vallás az embernek Istenhez való hit és szeretet viszonya és e viszony megéléséből származó igaz és erkölcsös életvitel. A vallás célja az, hogy a lélek művelésén, az érzésvilág nemesítésén keresztül önzetlen, szeretet teljes szolgálatra buzdítson, Isten, ember és a világ iránt.

Az unitárius vallás teocentrikus, szemben a kriszto-, vagy pneumacentrikus vallásos felfogásokkal. Hitfelfogásunk szerint Isten magától való lét (2Móz 3,14), létezése önmagából ered, önmaga oka és célja.

Isten közelebbi megismerését, lényegét, természetének körvonalazását a jézusi forrásokból merítjük, mert „ahogyan ma gondolkozunk Istenről, azt tulajdonképpen Jézus fedezte fel az emberiség számára.”

Meggyőződésünk szerint Isten személyes szellem (Jn 4,24), aki válaszoló szeretetével benne működik a világban, s ez feltételezi az imádkozás létjogosultságát is.

Az unitárius vallás alapvető tanítása Isten egysége. Isten egysége kizárja mind a többistenség eszméjét, mind pedig ugyanazon istennek többszemélyűségét. meggyőződésünk szerint Isten egysége olyan igazság, amelyet megtalálunk a Bibliában, megegyezik az értelem kívánalmaival és igazolja a vallásos tapasztalat is. Jézus döntő jelentőségű állásfoglalása e kérdésben a Márk evangéliuma tudósításában maradt fent, amikor az írástudónak válaszolva megállapítja, hogy “az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”, (Mk 12,29), s ezt az egyetlen oszthatatlan Istent szeresd, és szeresd felebarátodat is.

Véleményünk szerint Isten egységének kérdésében nem szükséges Jézus tanításain túlmenni és az Ő tanításaitól idegen metafizikai fejtegetések, zsinati határozatok világába menekülni. Az igazság értékét önmagában hordozza és érvényessége nem a külső elismeréstől függ. A szentháromsági dogmával kapcsolatosan mi unitáriusok úgy látjuk, hogy nem az unitárius felfogás, hanem a dogma tér el Jézus tanításától és az Újszövetség lényegétől és szellemétől.

Isten hozzánk közel álló személyes valóság, gondviselő Atya. Isten atyai volta ihleti, sugalmazza az embert arra, hogy közvetlen, személyes, élő kapcsolatot teremtsen Vele. Atyaságából következik, hogy az egész tevékenységét és teremtményivel való kapcsolatát a szeretet határozza meg. (Jn 4,16) Szeretete folytonos, egyetemes, amelyből nincs kizárva senki és semmi. Isten irántunk való szeretet határtalan bizakodással tölt el, mert érezzük, hogy az Atya az emberben nem eszközt, hanem célt, nem tehetetlen, esendő, az eredendő bűn súlya alatt vergődő lényt, hanem munkatársat lát, aki képes és méltó akaratának öntudatos szolgálatára. Mi nem a félelem, a rettegés és a kiszolgáltatottság, hanem a bizakodás, a reménység és a szeretet érzéseivel keressük Istennel a kapcsolatot.

Isten létezése túlmutat önmagán és benne az aktivitás teljessége valósul meg, amely nem önmagáért, hanem értünk: az emberért és végső soron minden teremtményért, az egész világegyetemért történik.

Az isteni aktivitás egyik megnyilvánulási formájának tekintjük a teremtést. Az unitárius teológia értékeli és tiszteli a Bibliában található teremtéstörténeti leírásokat, de azoknak jelképes értelmezést tulajdonít. Mi unitáriusok a teremtő fejlődés elvét fogadjuk el, amelynek alapján valljuk, hogy az “előálláshoz” az indítatást nem a véletlenszerűség, az esetlegesség, de még nem is az anyag szerkezete, hanem Isten adta. Isten nem egyszerre, nem késznek, tökéletesnek, hanem fejlődőképesnek teremtette ezt a világot. A világ, mert Istentől származik a lényegbeli jóság jegyeit hordozza magán, de korántsem mutatja a tökéletesség jegyeit, ezért szüntelenül tökéletesedésre hivatott.

Mi unitáriusok a teremtő fejlődést szükségszerűnek, célirányosnak és értelmesnek fogjuk fel, ami arra ösztönöz, hogy Isten munkatársaiként segítsük a célba jutás folyamatát. Ezért nem közömbös számunkra a világ és az élet károsítása vagy éppen rombolására irányuló bármilyen természetű életmegnyilvánulás. A teremtett világ ezért igényel gondoskodást, és azért pótolhatatlan érték számunkra, mert Istenhez tartozik. A világ nem a szenvedések helye, hanem hivatásunk megélésének otthona.

Az Isten által irányított világ rendje és a dinamikus világmindenség összhangban tartása sokkal inkább feltételezi az isteni gondviselést, mint a meghatározott statikus és fejlődésre képtelen világ. A gondviselést Isten teremtői munkája folytatásának fogjuk fel. Isten nem hagyja magára a világot, hanem szeretetével gondoskodik róla.

A gondviselés alatt Istennek a teremtményei és a világ iránti szeretetteljes törődését, gondoskodását értjük, amely meggyőződésünk szerint személyi, vagy egyéni és általános, vagy egyetemes. Isten gondviselése nem helyettesíti a teremtmények öngondoskodását. Amiként a világegyetem életében mindennek megvan a maga helye és hivatása, és azt igyekszik - akár ösztönösen is - betölteni, mindez fokozottabban vonatkozik az öntudattal bíró emberre. Isten ezzel az ember szabadságát biztosítja, amelyet Jézus is kihangsúlyozott: “Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom” (Jn 5,17). Ebben a meggyőződésben nyer értelmet az ősi nép életbölcsesség: “Segíts magadon és az Isten is megsegít”.

Az isteni gondviseléssel összefügg a rossz, a szenvedés problémája. Isten miért nem akadályozza meg, vagy szünteti meg a rosszat, a szenvedést - fogalmazódik meg sokszor a békétlenkedő kérdés? Felfogásunk, hogy Isten semmiképpen nem ad rosszat, szenvedést gyermekeinek. Ezek a megpróbáltatások egyrészt szabadakarati életválasztásunk mikéntségében, másrészt a fejlődő élet lényegében keresendők. Ezekben az élethelyzetekben mi unitárius így tesszük fel a kérdést: Hogyan van velem Isten? – válaszunk: úgy, hogy egyrészt megsokszorozza életerőinket, türelmünket, kitartásunkat, másrészt megerősíti az emberi együttérzés, segíteni akarás, tudás és szeretet megnyilvánulásait.

A szentlelket az unitáriusok Istenhez tartozónak, Istentől kiáradó erőnek fogják fel. Isten felemelő, megelevenítő munkája jut benne kifejezésre. Ezért sohasem választották szét Isten egyik tulajdonságnak a megnyilvánulását magától a tulajdonság hordozójától, Istentől.

A szentlélek az élő, aktív Istennek az a lényegéből való munkája, amely által közvetlen kapcsolatot teremt teremtményeivel. Így a szentlélek “nem egyéb, mint a jelenben ránk ható Isten”.

A szentlélek munkája egyetemes, állandó és közvetlen. Ez azt jelenti, hogy bárhol, bármikor, bárki részese lehet adományainak. Feltétele az, hogy igyekezzünk akaratunkat ráhangolni az isteni akaratra, mégpedig úgy, hogy az Ő akarata bennünk és rajtunk keresztül működhessen. A “ráhangolás” kiváló alkalmai a lelki elmélyülés, imádkozás és a jó cselekedetek gyakorlása.

Az imádkozás az élő vallásosság fokmérője. Az imádságban a vallás hittartalma és életértéke tárul fel. Az unitáriusok – Jézushoz hasonlóan – az ATYÁHOZ, az egy Istenhez imádkoznak, lélekben és igazságban (Jn 4,24).

Az imádkozás célja az Atyával, az egy Istennel való közvetlen lelki kapcsolat megteremtése, amely arra indít, hogy jobbak, igazabbak – egyszóval Isten gyermekei legyünk.

Meggyőződésünk szerint az imádkozásnak nem az a célja, hogy Istenben és a világban, hanem hogy bennünk idézzen elő változást. „Az imádság nem változtatja meg a dolgokat, de megváltoztatja az embert, és az ember megváltoztatja a dolgokat.” Az unitárius ember ezért nem erőihez képest feladatokért, hanem a feladataihoz megfelelő erőért imádkozik Istenhez.

Az ember Isten gyermeke. Az embert lelki tehetségei: értelem, érzelem, hit, szabadakarat, lelkiismeret és a szeretet nemcsak kiemelik az élőlények világából, hanem sajátos felelőséggel is felruházzák.

Mi unitáriusok úgy véljük, hogy az ember nem bűnnel, hanem jóravaló képességgel születik. Hiszzük, hogy az ember szellemileg, lelkileg szüntelenül gyarapodik, fejlődik, az erkölcsi törvény tiszteletében erősödhetik, és Isten és ember szolgálatában öntudatosulhat. Bízunk abban, hogy az ember – Isten segítségével – lelki tehetségeit ki tudja bontakoztatni a jó irányába. Ebben nyer értelmet és létjogosultságot a jézusi felhívás: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes” (Mt 5,48).

Jézus számunkra „út, igazság és élet” (Jn 14,6) a benne való hit nem annyira személyéhez, mint inkább tanításaihoz kapcsolódik. Számunkra nem annyira az a lényeges, hogy ki volt ő, honnan és hogyan származott, mit állítottak személyéről később, hanem az, amit ő tanított, ahogyan cselekedett.

Mi Jézusra úgy tekintünk, mint Isten legjobb gyermekére, prófétára, kiemelkedő valláserkölcsi személyiségre, vallásalapítóra. Amikor mi Jézus embervoltát (történeti személy) hangsúlyozzuk, nem nagyságát fokozzuk le, ellenkezőleg hatásának, jelentőségének, jobb megértését szeretnénk előmozdítani. Meggyőződésünk szerint neki sikerült a leginkább megteremteni a lélekszerinti közösséget az Atyával, és egész életét Isten akaratával összhangban hozni. Isten szeretetén csüngő vallásossága, lelki műveltsége, jelleme, erkölcsi tartása egyedülálló és kiemelkedő, hozzá hasonlót sem korában, sem a későbbi korok vallásos világában nem találunk. Számunkra mindaz, ami életével és tanításával kapcsolatos, mint követésre méltó eszmény áll előttünk. Ezért látjuk fontosabbnak tanításainak és életpéldáinak a követését, mintsem személyének puszta imádását és segítségül hívását.

Követése az általa hirdetett Istenországa megvalósítására sarkal bennünket. Istenországa pedig nem más, mint az isteni gondviselés alatt “teljessé váló szeretet uralma a Földön”.

A szabadakarattal bíró ember hibát, vétket, bűnt követhet el. Számunkra a bűn egy személyes, szándékos és céltudatos rossz cselekedet, vagy elmulasztott jó cselekedet, amely által megsértjük önmagunk, felebarátaink és Isten iránti kötelességeinket. Így világos, hogy mindnyájan vétkezhetünk, és bűnösök lehetünk. E megállapítás mögött azonban mélyebb jelentést nem kell keresni!

Meggyőződésünk, hogy senki sem születik bűnösnek, hanem csak azzá válhat. A megtörtént bűnt, amelyet személyesen követtünk el senkire át nem háríthatjuk, azért nekünk kell vállalnunk a felelősséget. A bűn következményeiben hatással lehet az utódokra, de át nem örökölhető.

Jézushoz hasonlóan hiszünk a bűntől való szabadulás és a megbocsátás lehetőségében. A bűnbocsánat kiérdemelésére a vétkező embernek kell elindítania a folyamatot. Ha megváltozunk és jóvátettük vétkeinket Isten megbocsát nekünk. Az ő megbocsátása nem abban áll, hogy elnézi vétkeinket, hanem abban, hogy segít kiküszöbölni, kijavítani hibáinkat. Az embernek is késznek kell lennie a megbocsátásra embertársaival szemben.

Az unitárius teológia a Biblia iránti tiszteletet, ragaszkodást és szeretetet hangsúlyozza, de kiemeli, hogy az nem hitünk egyetlen letéteményese és foglalata, hanem az élő vallásosság egyik tápláló forrása, amely felett az embernek, mint Isten gyermekének az értelme és a lelkiismerete jelenti a végső tekintélyt.

A teológia feladata az, hogy a Biblia üzenetét mindenki számára érthetővé tegye és nem az, hogy kötelezően elfogadtassa.

Az unitárius felfogás szerint a halál az emberi életnek elkerülhetetlen, kiküszöbölhetetlen valósága, de nem jelenti a teljes megsemmisülést. Isten atyai szeretetének ígérete a halál után az örökélet. (1Jn 2,25)

Az örökéletet szellemi-lelki létformájában ragadjuk meg. Hisszük, hogy a lelkünk halhatatlan és a halál után tovább létezik Istennél. Az örökélet, mint az Istennel való szellemi-lelki szeretetközösség reménysége már itt a földön elkezdődik azáltal, hogy igyekszünk az ő szeretetének, jóságának a megtapasztalására és Isten gyermekeihez méltó életvitelre. Erre figyelmeztet Pál apostol is: „Azért igyekezzünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk neki (Istennek) kedvesek legyünk” (2Kor 5,9).

Az unitárius reformáció két szertartást tartott meg, mint amelyeknek bibliai eredetét igazolni tudta: a keresztséget és az úrvacsorát. Dávid Ferenc tanította, hogy Jézus „az ő evangéliumában két jegyet, pecsétet adott ki, ti. a keresztséget és az Úrnak vacsoráját és ennek minden formáját, minden rendjét szépen előnkbe adta, hogy éljünk velük, amint Ő parancsolta.”

A jézusi tanítás alapján e két szertartásunknak nem tulajdonítunk szentség jelleget, vagy üdvszerző hatást. A szertartások keresztényi kötelességeink gyakorlására buzdító eszközök.

E két szertartáson kívül az egyházi élet gyakorlata még a következő szertartásokat alakította ki: konfirmáció, a házasság megáldása és a temetés.

Az egyház felfogásunk alapján egy lelki közösség, amelynek fő feladata a Jézus tanította Istenországát munkálni.

Mi unitáriusok a különböző keresztény felekezetek iránt, a jézusi felhívás szellemével közeledjünk. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13,35). Elismerjük, hogy a vallásos hit kérdéseiben az embernek nem egyforma a meggyőződésük, ahogy az élet más kérdéseinek a megválaszolásában is voltak, vannak és lesznek különböző vélemények. De egyetlen dogma, hitvallás sem érdemli meg, hogy feláldozzuk érte az egymás közötti szeretetet és vétsünk a jézusi evangélium szelleme ellen.

A „vallás minden területén az unitárius hit lényegében fejlődő hit”. Ebben a folyamatban az unitárius emberre az a feladat hárul, hogy nyitottá tegye értelmét, érzelmét, akaratát és hitét az élet értékei iránt.

Dr. Rezi ElekSerzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Hitelvek
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.35 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::