Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 23, 2006 12:46 CDT

Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra

A budapesti unit�rius egyh�zk�zs�g kiad�sa, 1931

Szerz�: . 3122 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnakReggeli im�ds�gok

Aty�m �rizz e napon,

Hogy ne legyen semmi bajom. �men.

*

Hozz�d foh�szkodom nagy Isten, j� Aty�m!

Te �rz�l engem hom�lyos �jszak�n.

Vezesse szent karod ma is gyermekedet,

Hogy el ne t�vesszem igaz �sv�nyedet. �men!

*

J� istenem fel�bredtem

Te �rk�dt�l �nfelettem.

K�sz�n�m, hogy megtartott�l,

Hogy felettem virrasztott�l. �men!

*

�vj meg ma is szent kezeddel!

Szent kezedb�l ne eressz el!

Vedd oda mind, aki szeret.

Oh, hallgasd meg k�r�semet. �men!

*

Felj�tt a nap, aranysug�r sz�r vil�goss�got.

Z�mm�gve sz�l a kis m�h is: �ldott az �r, �ldott.

J�tszi lepke rejtek�b�l elsz�ll a vir�gra,

S amint �des m�z�t sz�vja, a nagy Istent �ldja.

Mozdul a lomb, kis madarak sz�llanak az �gon:

Tied Uram a dics�ret az eg�sz vil�gon! …

�n Istenem, j� Istenem h�t �n mit besz�ljek,

Hogy j� reggelt adt�l n�kem �s nyugalmas �jet?

Hisz az �jnek perceiben mindig velem volt�l,

Ha gy�t�rtek neh�z �lmok akkor r�m hajolt�l.

Tied, tied a dics�ret j� Aty�m, s a h�la,

Kire kezed kiterjeszted, meg is van az �ldva.

*

Reggel vagy este

H�l�t adok �n Istenem,

Hogy j�s�god dics�rhetem.

�rz� szemed mindig rajtam,

Sose hagysz el semmi bajban.

Gondod van a harmatcseppre,

Mint a z�g� tengerekre,

A kis bog�rt csak �gy l�tod,

Mint az eg�sz nagy vil�got.

Ha n�zek a csillagokba:

T�ged dics�r, mind ragyogva …

�n is, �n is gy�nge porszem,

Veled kelek, veled fekszem.

Te vagy lelkem foglalatja

Mindny�junknak �des Atyja. �men.

*

Este

A te szemed j� Aty�m

Vigy�zzon az �jjel r�m. �men.

*

M�r a sz�p nap lenyugodott,

Eg�szen bealkonyodott.

�g s�t�tbe vonta mag�t,

Istenem adj j� �jszak�t. �men.

*

Szemeimre sz�ll az �lom,

Meg van vetve �n kis �gyam.

�rizz engem j� Aty�m,

Hogy vesz�ly ne j�jj�n r�m. �men.

*

Szereteted �gi Aty�m oltalmazzon az �kszak�n:

Szent kezedet tartsd felett�nk, hogy b�k�ben pihenhess�nk. �men.

*

�n Istenem, j� Istenem becsuk�dik m�r a szemem.

De a tied nyitva Aty�m, am�g alszom vigy�z re�m.

Vigy�zz kedves sz�leimre, meg az �n j� testv�remre.

Mikor a nap �jra felkel, cs�kolhassuk egym�st reggel. �men.

*

�n Istenem, j� Istenem, te l�gy velem ez �jjelen.

F�radt fejem lenyugtatom, pihentetem gondolatom.

Sorsom ott van szent kezedben,

�des �lmot adj szememre.

S am�g nyugszom, b�rmi v�szben

Kis angyalok serge v�djen. �men.

*

N� az �rny�k, itt az este

�gi b�ke j�jj sz�vembe,

Sz�llj le �des nyugalom,

Ringass, mint a fuvalom.

Egy nap �jra tovasz�llott,

Aki adta legyen �ldott.

�sszet�ve k�r kezem

Zeng foh�szom csendesen.

�des �lom, boldog �lom,

Lengj szel�den szempill�mon!

S mit meg�r az �lmod�,

Hadd k�vesse szebb val�. �men.

*

Ev�s el�tt

J� isten�nk, ki �telt adsz nek�nk,

Szenteld, �lld meg a mi eledel�nk.

S akik szerzik a mi kenyer�nket,

�lld meg a mi kedves sz�leinket. �men.

*

Ev�s ut�n

Aki �telt, italt adott,

Annak neve legyen �ldott. �men.

*

Tanul�s el�tt

J� Isten�nk, �des Aty�nk

Add ez �r�n �ld�sod r�nk. �men.

Oh add, hogy sz�v�nk szeressen t�gedet,

Oh add, hogy k�t kezem Te �rted f�radjon,

Oh add, hogy ajkunk a Te neved dics�rje mind�r�kk�. �men.

*

Im�ds�g a sz�l�k�rt

Istenem, teremt�m hallgasd meg im�mat.

�lld meg miden j�val ap�mat, any�mat.

Seg�tsd �ket, seg�tsd, hogy f�lneveljenek,

Hogy majd j�s�godra �n is m�lt� legyek. �men.

*

Kicsiny vagyok, im�dkozni tanulok

L�baidnak zs�moly�hoz borulok.

Annyi �rz�s van picike sz�vemben,

Oh hallgass meg �n j�s�gos Istenem.

Arra k�rlek h� im�mban T�gedet

J� sz�l�im �ldva, v�dve legyenek.

Arcaikon gond se lesz, ha akarod,

Tartsd felett�k �ldva v�d� szent karod.

H�zuk legyen b�kess�gnek szent h�za,

F�ldi j�val, lelki j�val meg�ldva.

Kicsiny hajl�k, de imah�z is lehet

Ajkainkon emlegetve szent neved. �men.

*

Ima a haz��rt

K�t kez�nket �sszet�ve

J� isten�nk k�r�nk,

Sz�p Erd�lyorsz�got

Oh, add vissza n�k�nk. �men.

*

�des j� Isten�nk hallgasd meg im�nkat!

�lld meg ezer�ves gy�ny�r� haz�nkat!

�ld� k�t kezedet tartsad mindig rajta!

Mosolyogj r� szeretettel, ne legyen b�s napja. �men.

*

Templomba bemenetelkor

Szent h�zadba �m bej�ttem

Sz�ned el�tt megjelentem.

Szentelj meg, mert hozz�d v�gyom,

�lld meg forr� im�ds�gom. �men.

*

Hajl�kodba , templomodba �m bej�ttem j� Aty�m,

Sz�ll foh�szom tiszta sz�rnyon s mintha szavad hallan�m.

�n Istenem l�gy itt velem, mutasd meg szent arcodat,

Sz�llj sz�vembe, sz�llj lelkembe, �rezzem j�voltodat. �men.

*

Templomb�l kij�vetelkor

Im�ds�gnak szent hely�r�l

Visszat�rek h�zamba,

�n Istenem maradj velem,

�s seg�ts meg munk�mban. �men.

*

A hit alapjai

Isten

A nagy Isten mindent tehet,

� teremtett f�ldet, eget;

Tisztelettel nev�t �ldjuk

S egyed�l csak �t im�djuk.

Nagy a vil�g

�n csak porszem vagyok,

Isten napja

�n re�m is ragyog.

Isten cs�kj�t

Homlokomon �rzem:

J�ban , rosszban

Csillagom ez n�kem.

Ott van, ott van

Minden�tt az Isten:

Mennyben, f�ld�n,

Itt van a sz�vemben.

*

Mennyben lak� �s Istenem

Vedd f�ledbe dics�retem!

T�ged dics�r eg�sz vil�g,

N�ked k�sz�n a kis vir�g.

Er�s vihar, kis gy�nge sz�l,

Tenger, patak hozz�d besz�l.

Az �g s a f�ld telve veled,

Dics�rtess�k a te neved!

*

Gondvisel�s

Sorsod hagyd az �rra s b�zz�l h�ven

B�rtan l�pj az �tra, melyen � viszen.

B�r �j fedez,

Mit se cs�ggedezz!

Sugar�t lek�ldi s felder�l a nap.

J� kedvben, b�ban ott van veled

F�nyben �s bor�ban j� Istened.

*

�ldott vagy Istenem

S szent neved is �ldott

Int�sedre ny�lnak

Mez�n a vir�gok.

Te hozod az �gen

Napod delel�re,

Hogy a vet�s kapjon

F�nyt s meleget t�le.

Te adsz a mad�rnak

Puha meleg f�szket,

Dalos ajak�nak

H�l�j�t is �rted.

Te teszed oly sz�pp�

A r�tet, az erd�t,

Tengerek viz�b�l

Itatod a felh�t.

Abb�l ker�l azt�n

�ld�s a hat�rra,

�ltet ad� keny�r

A h�z asztal�ra.

�ldott vagy Istenem,

S szent neved is �ldott.

Leborulok l�bad

Szentelt zs�moly�hoz.

*

A hideg t�l nek�nk nem �rt,

�d az Isten meleg ruh�z.

Meleg gyapj�t ad a ny�jnak

Puha pelyhet a mad�rnak.

J� Isten�nk fogadd h�l�nk,

Hogy �gy gondot viselsz re�nk,

S adsz minek�nk �telt, ruh�t,

Hideg t�lben f�t�tt szob�t.

*

J�zus

J�zus testv�r�nk,

B�tor vez�r�nk.

Mi �t szeretj�k,

H�ven k�vetj�k.

Aty�nk az Isten,

Ad neki mindent.

Az�rt � nek�nk

Dics� vez�r�nk.

*

Kar�csony

Sz�p kar�csony, szent kar�csony,

Isten hozott sikl� sz�non.

Meg�lel�nk, k�r�l fogunk,

Felvidul eg�sz otthonunk.

Sz�p kar�csony, szent kar�csony,

J�zus k�ld�tt, Isten �ldjon!

�gy szeret�nk j�s�god�rt,

B�ven csatolt �ld�sod�rt.

Sz�p kar�csony, szent kar�csony,

�r�m �l most minden arcon.

Sz�l�ink j�s�gos karja,

Aj�nd�k�t osztogatja.

Sz�p kar�csony, szent kar�csony,

�dv�zlet sz�l minden jakon.

Legyen h�la szent Aty�nknak,

J�zust k�ld� e vil�gnak!

*

�r Istennek szent fia

Sz�let�k e vil�gra

Elj�tt lelk�nk boldogs�g�ra.

C�ltalanul bujdos�nk,

Bujdos�nk s nem volt haz�nk,

Istenem, de �rv�k is val�nk!

F�nyes csillag t�mada,

Hitrem�ny�nk csillaga,

Szenved�knek lelki balzsama,

�r Istennek szent fia,

Sz�let�k e vil�gra,

Elj�tt lelk�nk boldogs�g�ra.

*

J�zus hal�la

(nagyp�ntek)

Gy�szba borult a term�szet

E nap felett,

Melyen J�zus meghala;

De nyert lelk�nk dics�s�get,

�dv�ss�get

A mennyekben �ltala.

*

B�s harangsz� hirdeti

Szaggat�n az f�j neki,

Az igazs�g odalett.

Elborult a nap az �gen,

Itt maradt az �rny, a sz�gyen;

Krisztus megfesz�ttetett!

*

H�sv�t

J�zusunknak eml�k�re ma �nnepet szentel�nk,

E nagy napon kegyelmeddel �des Aty�nk l�gy vel�nk.

Vezess minket szent h�zadba, hol vall�sunk megtan�t,

Hogy mik�ppen k�vethetj�k szent fiadnak utait.

Az � igaz tudom�nya megv�lt�s munk�ja volt,

H�vek vagyunk mi � hozz�, h�vek hozz� mind a j�k.

Szeretetre � tan�tott, s arra, hogy mind j�k legy�nk;

Utain m�g h�ven j�runk, �des Aty�nk l�gy vel�nk.

*

Egyh�z

Sz�p tavasznak sz�z vir�ga hinti sz�jjel illat�t,

A bokornak sz�z mad�rja zengi, csengi sz�p dal�t.

Sz�ve dobban, ajka mozdul, dalra k�l itt mindenik.

�des dalban, h� im�ban magasztalja Istenit.

�nnepelve nagy seregben itt az Isten h�z�ban,

Orgon�nk sz�l s ajkainkr�l �nek csend�l im�ban.

�r szolg�ja, pr�f�t�ja szent ig�kkel megtan�t:

J�l�tben �s szenved�sben boldog�t�nk csak a hit.

*

�nekek, zsolt�rok

Vil�goss�g szent atyja jelenj�l meg k�zt�nk,

Fels�ged magasztalja sz�nk, sz�v�nk �s lelk�nk.

Sz�veinket h�t buzd�tsad,

Szent lelkeddel elm�nk

Vil�gos�tsad.

*

Hozz�d megyek Uram, hozz�d k�zel.

Kereszted, ha sujtol, majd felemel.

Dics�it ajakam, hozz�d megyek Uram,

Hozz�d k�zel.

Utas vagyok �s m�r lement a nap.

F�l�ttem �j, egy k� fejem alatt.

�lmomban is h�ven, hozz�d v�gyik sz�vem.

Hozz�d k�zel.

*

Gondvisel� j� Aty�m vagy,

Oh �n �des Istenem,

L�tom �n hogy minden elhagy

E vil�gon, csak Te nem:

Hozz�d v�gyom, benned �lek,

�dv�t m�st�l nem rem�lek.

Mint az al�lt b�s vir�gra

Meg�j�t� harmatot,

V�rz� sz�vem f�jdalm�ra

Csak te hintesz balzsamot.

K�nny�l sorsom terhe rajtam,

Ha im�ra ny�lik ajkam.

*

Sz�vemet hozz�d emelem, �s benned b�zom Uram,

�s meg nem sz�gyen�ttetem, nem nevet senki rajtam.

Mert sz�gyent nem vallanak, akik hozz�d esedeznek,

Azok pironkodjanak, akik hitetlen�l �lnek.

*

Mint a sz�p h�ves patakra a szarvas k�v�nkozik,

Lelkem �gy �hajt Uramra �s hozz� foh�szkodik.

Tehozz�d �n Istenem szomj�hozik �n lelkem:

Vajon sz�ned eleibe mikor jutok �l� Isten?

*

Egy Isten�nk, egy magyar haz�nk,

�lld meg e hont Isten, j� Aty�nk!

Itt nyert�k a szent �r�ks�get:

Hirdetni az „Istenegys�get”.

Itt haz�nkban, b�rc �l�ben,

A n�p sz�v�ben

Vert gy�keret hit�nk.

Szent a f�ld nek�nk!

Oh �lld meg haz�nk, j� Isten�nk!

*

Hitvall�s

Hiszem, vallom: egy az Isten

M�s �s t�bb nem volt �s nincsen.

Hatalm�ban v�ghetetlen,

Elm�vel f�l�rhetetlen.

Vallom: J�zus volt a Mester,

Sz�val, tettel, szeretettel,

Istenhez ki eljuttatott

Benne b�zni megtan�tott.

Hiszek isten szent lelk�ben

A sugalmas ihlet�sben.

A hal�lt�l mit sem f�lek:

Istenben az �r�k �let. �men.

*

�n unit�rius vagyok,

E hitben �lek, dolgozom.

Munk�mban J�zus a vez�rem

S az Isten a seg�ts�gem.

Mi testv�rek vagyunk mind emberek,

T�rv�ny�nk egy: a szeretet,

C�lunk is egy a munk�ban:

Boldog f�ld, Istenorsz�ga. �men!

*

Unit�rius egyh�zamhoz

Hal�lomig h� maradok,

A templomba buzg�n j�rok,

Minden munk�mban helyt �llok.

Egyh�zamat �rz�m, v�dem,

Isten engem �gy seg�ljen. �men.

*

Az �n hitvall�som

Megk�rdezik kicsik, nagyok

Unit�rius mi�rt vagyok?

Mi�rt nincs k�p templomunkban,

s kereszt ott fenn a toronyban?

Sz�nes selyem, tarka b�rsony

mi�rt nincs a papi v�llon?

Gyerty�t n�lunk m�rt nem gyujtnak,

t�mj�n f�st�t m�rt nem f�jnak?

Szentelt v�z m�rt nincs tart�lyban

s a bort m�rt nem csak a pap issza?

Csengetty� sz� m�rt nincs n�lunk?

Nem t�rdel�nk, �l�nk, �llunk.

Mennyi k�rd�s kis sz�vemnek,

H�t �n erre mit feleljek?

Unit�rius mi�rt vagyok,

ha k�rdezik kicsik, nagyok,

v�laszt kitol, hol tanuljak

k�rd�ssel, ha ostromolnak,

Feleletem semmi sem m�s

csak amit tan�t a Szent�r�s.

Unit�rius az�rt vagyok

hallgass�tok kicsik, nagyok,

Elhiszem, mit J�zus mondott

ki b�n�m�rt k�nnyt s v�rt ontott.

Templomunk az�rt egyszer�,

de az�rt sz�v�nk nem keser�.

Ne im�dj k�pet, szobrokat,

sz�lt Isten s a sz�v�nk sz�t fogadott.

Gyerty�t, selymet, t�mj�nt, szobrot

J�zus Krisztus nem parancsolt,

�s az eg�sz Szent�r�sban

nincs egy sz�, mely m�st tan�tna.

Unit�rius az�rt vagyok,

hallj�tok meg kicsik, nagyok

csak azt hiszem, csak azt teszem,

amit parancsolt az Isten.

*

Unit�rius indul�

Let�nt az �j, k�sz�nt a nap,

mi�nk az �let, dalra h�t.

Munk�ra h�v, serkent a v�gy,

k�vetni J�zusunk szav�t.

Egy Isten�nk vez�relj,

szent kezed �vjon a bajt�l,

igaz �gy�nket gy�zelemre vidd,

El�re egy�tt, el�re mind,

fel�nk egy boldogabb kor int.

leng a z�szl�nk, egy az Isten�nk,

b�r reng a f�ld, �ll a mi hit�nk,

let�nt az �j, k�sz�nt a nap,

mi�nk az �let, dalra h�t!

*

Dr. Clarke Freeman James

Az Isten aty�nk,
Az ember testv�r�nk,
J�zus vez�r�nk,
A jellem �dv�z�t.
Hissz�k, hogy az emberis�g mindig
halad el�re �s f�lfel�.
(ford. dr. Boros Gy�rgy)


a sz�m�t�g�pbe bevitte L�ta S�ndor
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Im�ds�gok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.16 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|