Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
április 23, 2006 12:46 CDT

Verses imádságok kis gyermekek számára

A budapesti unitárius egyházközség kiadása, 1931

Szerző: . 5867 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnakReggeli imádságok

Atyám őrizz e napon,

Hogy ne legyen semmi bajom. Ámen.

*

Hozzád fohászkodom nagy Isten, jó Atyám!

Te őrzél engem homályos éjszakán.

Vezesse szent karod ma is gyermekedet,

Hogy el ne tévesszem igaz ösvényedet. Ámen!

*

Jó istenem felébredtem

Te őrködtél énfelettem.

Köszönöm, hogy megtartottál,

Hogy felettem virrasztottál. Ámen!

*

Óvj meg ma is szent kezeddel!

Szent kezedből ne eressz el!

Vedd oda mind, aki szeret.

Oh, hallgasd meg kérésemet. Ámen!

*

Feljött a nap, aranysugár szór világosságot.

Zümmögve szól a kis méh is: áldott az Úr, áldott.

Játszi lepke rejtekéből elszáll a virágra,

S amint édes mézét szívja, a nagy Istent áldja.

Mozdul a lomb, kis madarak szállanak az ágon:

Tied Uram a dicséret az egész világon! …

Én Istenem, jó Istenem hát én mit beszéljek,

Hogy jó reggelt adtál nékem és nyugalmas éjet?

Hisz az éjnek perceiben mindig velem voltál,

Ha gyötörtek nehéz álmok akkor rám hajoltál.

Tied, tied a dicséret jó Atyám, s a hála,

Kire kezed kiterjeszted, meg is van az áldva.

*

Reggel vagy este

Hálát adok én Istenem,

Hogy jóságod dicsérhetem.

Őrző szemed mindig rajtam,

Sose hagysz el semmi bajban.

Gondod van a harmatcseppre,

Mint a zúgó tengerekre,

A kis bogárt csak úgy látod,

Mint az egész nagy világot.

Ha nézek a csillagokba:

Téged dicsér, mind ragyogva …

Én is, én is gyönge porszem,

Veled kelek, veled fekszem.

Te vagy lelkem foglalatja

Mindnyájunknak édes Atyja. Ámen.

*

Este

A te szemed jó Atyám

Vigyázzon az éjjel rám. Ámen.

*

Már a szép nap lenyugodott,

Egészen bealkonyodott.

Ég sötétbe vonta magát,

Istenem adj jó éjszakát. Ámen.

*

Szemeimre száll az álom,

Meg van vetve én kis ágyam.

Őrizz engem jó Atyám,

Hogy veszély ne jöjjön rám. Ámen.

*

Szereteted égi Atyám oltalmazzon az ékszakán:

Szent kezedet tartsd felettünk, hogy békében pihenhessünk. Ámen.

*

Én Istenem, jó Istenem becsukódik már a szemem.

De a tied nyitva Atyám, amíg alszom vigyáz reám.

Vigyázz kedves szüleimre, meg az én jó testvéremre.

Mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

*

Én Istenem, jó Istenem, te légy velem ez éjjelen.

Fáradt fejem lenyugtatom, pihentetem gondolatom.

Sorsom ott van szent kezedben,

Édes álmot adj szememre.

S amíg nyugszom, bármi vészben

Kis angyalok serge védjen. Ámen.

*

Nő az árnyék, itt az este

Égi béke jöjj szívembe,

Szállj le édes nyugalom,

Ringass, mint a fuvalom.

Egy nap újra tovaszállott,

Aki adta legyen áldott.

Összetéve kér kezem

Zeng fohászom csendesen.

Édes álom, boldog álom,

Lengj szelíden szempillámon!

S mit megér az álmodó,

Hadd kövesse szebb való. Ámen.

*

Evés előtt

Jó istenünk, ki ételt adsz nekünk,

Szenteld, álld meg a mi eledelünk.

S akik szerzik a mi kenyerünket,

Álld meg a mi kedves szüleinket. Ámen.

*

Evés után

Aki ételt, italt adott,

Annak neve legyen áldott. Ámen.

*

Tanulás előtt

Jó Istenünk, édes Atyánk

Add ez órán áldásod ránk. Ámen.

Oh add, hogy szívünk szeressen tégedet,

Oh add, hogy két kezem Te érted fáradjon,

Oh add, hogy ajkunk a Te neved dicsérje mindörökké. Ámen.

*

Imádság a szülőkért

Istenem, teremtőm hallgasd meg imámat.

Álld meg miden jóval apámat, anyámat.

Segítsd őket, segítsd, hogy fölneveljenek,

Hogy majd jóságodra én is méltó legyek. Ámen.

*

Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok

Lábaidnak zsámolyához borulok.

Annyi érzés van picike szívemben,

Oh hallgass meg én jóságos Istenem.

Arra kérlek hő imámban Tégedet

Jó szülőim áldva, védve legyenek.

Arcaikon gond se lesz, ha akarod,

Tartsd felettük áldva védő szent karod.

Házuk legyen békességnek szent háza,

Földi jóval, lelki jóval megáldva.

Kicsiny hajlék, de imaház is lehet

Ajkainkon emlegetve szent neved. Ámen.

*

Ima a hazáért

Két kezünket összetéve

Jó istenünk kérünk,

Szép Erdélyországot

Oh, add vissza nékünk. Ámen.

*

Édes jó Istenünk hallgasd meg imánkat!

Álld meg ezeréves gyönyörű hazánkat!

Áldó két kezedet tartsad mindig rajta!

Mosolyogj rá szeretettel, ne legyen bús napja. Ámen.

*

Templomba bemenetelkor

Szent házadba ím bejöttem

Színed előtt megjelentem.

Szentelj meg, mert hozzád vágyom,

Álld meg forró imádságom. Ámen.

*

Hajlékodba , templomodba ím bejöttem jó Atyám,

Száll fohászom tiszta szárnyon s mintha szavad hallanám.

Én Istenem légy itt velem, mutasd meg szent arcodat,

Szállj szívembe, szállj lelkembe, érezzem jóvoltodat. Ámen.

*

Templomból kijövetelkor

Imádságnak szent helyéről

Visszatérek házamba,

Én Istenem maradj velem,

És segíts meg munkámban. Ámen.

*

A hit alapjai

Isten

A nagy Isten mindent tehet,

Ő teremtett földet, eget;

Tisztelettel nevét áldjuk

S egyedül csak Őt imádjuk.

Nagy a világ

Én csak porszem vagyok,

Isten napja

Én reám is ragyog.

Isten csókját

Homlokomon érzem:

Jóban , rosszban

Csillagom ez nékem.

Ott van, ott van

Mindenütt az Isten:

Mennyben, földön,

Itt van a szívemben.

*

Mennyben lakó és Istenem

Vedd füledbe dicséretem!

Téged dicsér egész világ,

Néked köszön a kis virág.

Erős vihar, kis gyönge szél,

Tenger, patak hozzád beszél.

Az ég s a föld telve veled,

Dicsértessék a te neved!

*

Gondviselés

Sorsod hagyd az Úrra s bízzál híven

Bártan lépj az útra, melyen Ő viszen.

Bár éj fedez,

Mit se csüggedezz!

Sugarát leküldi s felderül a nap.

Jó kedvben, búban ott van veled

Fényben és borúban jó Istened.

*

Áldott vagy Istenem

S szent neved is áldott

Intésedre nyílnak

Mezőn a virágok.

Te hozod az égen

Napod delelőre,

Hogy a vetés kapjon

Fényt s meleget tőle.

Te adsz a madárnak

Puha meleg fészket,

Dalos ajakának

Háláját is érted.

Te teszed oly széppé

A rétet, az erdőt,

Tengerek vizéből

Itatod a felhőt.

Abból kerül aztán

Áldás a határra,

Éltet adó kenyér

A ház asztalára.

Áldott vagy Istenem,

S szent neved is áldott.

Leborulok lábad

Szentelt zsámolyához.

*

A hideg tél nekünk nem árt,

Ád az Isten meleg ruház.

Meleg gyapjút ad a nyájnak

Puha pelyhet a madárnak.

Jó Istenünk fogadd hálánk,

Hogy így gondot viselsz reánk,

S adsz minekünk ételt, ruhát,

Hideg télben fűtött szobát.

*

Jézus

Jézus testvérünk,

Bátor vezérünk.

Mi őt szeretjük,

Híven követjük.

Atyánk az Isten,

Ad neki mindent.

Azért ő nekünk

Dicső vezérünk.

*

Karácsony

Szép karácsony, szent karácsony,

Isten hozott sikló szánon.

Megölelünk, körül fogunk,

Felvidul egész otthonunk.

Szép karácsony, szent karácsony,

Jézus küldött, Isten áldjon!

Úgy szeretünk jóságodért,

Bőven csatolt áldásodért.

Szép karácsony, szent karácsony,

Öröm ül most minden arcon.

Szülőink jóságos karja,

Ajándékát osztogatja.

Szép karácsony, szent karácsony,

Üdvözlet szól minden jakon.

Legyen hála szent Atyánknak,

Jézust küldé e világnak!

*

Úr Istennek szent fia

Születék e világra

Eljött lelkünk boldogságára.

Céltalanul bujdosánk,

Bujdosánk s nem volt hazánk,

Istenem, de árvák is valánk!

Fényes csillag támada,

Hitreményünk csillaga,

Szenvedőknek lelki balzsama,

Úr Istennek szent fia,

Születék e világra,

Eljött lelkünk boldogságára.

*

Jézus halála

(nagypéntek)

Gyászba borult a természet

E nap felett,

Melyen Jézus meghala;

De nyert lelkünk dicsőséget,

Üdvösséget

A mennyekben általa.

*

Bús harangszó hirdeti

Szaggatón az fáj neki,

Az igazság odalett.

Elborult a nap az égen,

Itt maradt az árny, a szégyen;

Krisztus megfeszíttetett!

*

Húsvét

Jézusunknak emlékére ma ünnepet szentelünk,

E nagy napon kegyelmeddel édes Atyánk légy velünk.

Vezess minket szent házadba, hol vallásunk megtanít,

Hogy miképpen követhetjük szent fiadnak utait.

Az ő igaz tudománya megváltás munkája volt,

Hívek vagyunk mi ő hozzá, hívek hozzá mind a jók.

Szeretetre ő tanított, s arra, hogy mind jók legyünk;

Utain míg híven járunk, édes Atyánk légy velünk.

*

Egyház

Szép tavasznak száz virága hinti széjjel illatát,

A bokornak száz madárja zengi, csengi szép dalát.

Szíve dobban, ajka mozdul, dalra kél itt mindenik.

Édes dalban, hő imában magasztalja Istenit.

Ünnepelve nagy seregben itt az Isten házában,

Orgonánk szól s ajkainkról ének csendül imában.

Úr szolgája, prófétája szent igékkel megtanít:

Jólétben és szenvedésben boldogítónk csak a hit.

*

Énekek, zsoltárok

Világosság szent atyja jelenjél meg köztünk,

Felséged magasztalja szánk, szívünk és lelkünk.

Szíveinket hát buzdítsad,

Szent lelkeddel elménk

Világosítsad.

*

Hozzád megyek Uram, hozzád közel.

Kereszted, ha sujtol, majd felemel.

Dicsőit ajakam, hozzád megyek Uram,

Hozzád közel.

Utas vagyok és már lement a nap.

Fölöttem éj, egy kő fejem alatt.

Álmomban is híven, hozzád vágyik szívem.

Hozzád közel.

*

Gondviselő jó Atyám vagy,

Oh én édes Istenem,

Látom én hogy minden elhagy

E világon, csak Te nem:

Hozzád vágyom, benned élek,

Üdvöt mástól nem remélek.

Mint az alélt bús virágra

Megújító harmatot,

Vérző szívem fájdalmára

Csak te hintesz balzsamot.

Könnyül sorsom terhe rajtam,

Ha imára nyílik ajkam.

*

Szívemet hozzád emelem, és benned bízom Uram,

És meg nem szégyeníttetem, nem nevet senki rajtam.

Mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek,

Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.

*

Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik,

Lelkem úgy óhajt Uramra és hozzá fohászkodik.

Tehozzád én Istenem szomjúhozik én lelkem:

Vajon színed eleibe mikor jutok élő Isten?

*

Egy Istenünk, egy magyar hazánk,

Álld meg e hont Isten, jó Atyánk!

Itt nyertük a szent örökséget:

Hirdetni az „Istenegységet”.

Itt hazánkban, bérc ölében,

A nép szívében

Vert gyökeret hitünk.

Szent a föld nekünk!

Oh álld meg hazánk, jó Istenünk!

*

Hitvallás

Hiszem, vallom: egy az Isten

Más és több nem volt és nincsen.

Hatalmában véghetetlen,

Elmével fölérhetetlen.

Vallom: Jézus volt a Mester,

Szóval, tettel, szeretettel,

Istenhez ki eljuttatott

Benne bízni megtanított.

Hiszek isten szent lelkében

A sugalmas ihletésben.

A haláltól mit sem félek:

Istenben az örök élet. Ámen.

*

Én unitárius vagyok,

E hitben élek, dolgozom.

Munkámban Jézus a vezérem

S az Isten a segítségem.

Mi testvérek vagyunk mind emberek,

Törvényünk egy: a szeretet,

Célunk is egy a munkában:

Boldog föld, Istenországa. Ámen!

*

Unitárius egyházamhoz

Halálomig hű maradok,

A templomba buzgón járok,

Minden munkámban helyt állok.

Egyházamat őrzöm, védem,

Isten engem úgy segéljen. Ámen.

*

Az én hitvallásom

Megkérdezik kicsik, nagyok

Unitárius miért vagyok?

Miért nincs kép templomunkban,

s kereszt ott fenn a toronyban?

Színes selyem, tarka bársony

miért nincs a papi vállon?

Gyertyát nálunk mért nem gyujtnak,

tömjén füstöt mért nem fújnak?

Szentelt víz mért nincs tartályban

s a bort mért nem csak a pap issza?

Csengettyű szó mért nincs nálunk?

Nem térdelünk, ülünk, állunk.

Mennyi kérdés kis szívemnek,

Hát én erre mit feleljek?

Unitárius miért vagyok,

ha kérdezik kicsik, nagyok,

választ kitol, hol tanuljak

kérdéssel, ha ostromolnak,

Feleletem semmi sem más

csak amit tanít a Szentírás.

Unitárius azért vagyok

hallgassátok kicsik, nagyok,

Elhiszem, mit Jézus mondott

ki bűnömért könnyt s vért ontott.

Templomunk azért egyszerű,

de azért szívünk nem keserű.

Ne imádj képet, szobrokat,

szólt Isten s a szívünk szót fogadott.

Gyertyát, selymet, tömjént, szobrot

Jézus Krisztus nem parancsolt,

és az egész Szentírásban

nincs egy szó, mely mást tanítna.

Unitárius azért vagyok,

halljátok meg kicsik, nagyok

csak azt hiszem, csak azt teszem,

amit parancsolt az Isten.

*

Unitárius induló

Letűnt az éj, köszönt a nap,

miénk az élet, dalra hét.

Munkára hív, serkent a vágy,

követni Jézusunk szavát.

Egy Istenünk vezérelj,

szent kezed óvjon a bajtól,

igaz ügyünket győzelemre vidd,

Előre együtt, előre mind,

felénk egy boldogabb kor int.

leng a zászlónk, egy az Istenünk,

bár reng a föld, áll a mi hitünk,

letűnt az éj, köszönt a nap,

miénk az élet, dalra hát!

*

Dr. Clarke Freeman James

Az Isten atyánk,
Az ember testvérünk,
Jézus vezérünk,
A jellem üdvözít.
Hisszük, hogy az emberiség mindig
halad előre és fölfelé.
(ford. dr. Boros György)


a számítógépbe bevitte Léta Sándor
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Imádságok
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.39 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::