Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 23, 2006 05:35 CDT

Bal�zs Ferenc teol�gi�ja

Dr. Rezi Elek

Szerz�: . 1149 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Bal�zs Ferenc �letm�v�t m�r nagyon sok oldalr�l megk�zel�tett�k (�r�, k�lt�, lelk�sz, faluszervez�, vid�kfejleszt� stb.), de senki sem foglalkozott m�g �rdem�ben - ha voltak is sz�rv�nyos pr�b�lkoz�sok - az � teol�giai felfog�s�val.

A k�zponti k�rd�s�nk, a t�ma az, hogy besz�lhet�nk-e egy�ltal�n Bal�zs Ferenc teol�gi�j�r�l. Nyomon k�vethet�-e valamilyen szil�rd teol�giai koncepci� az � m�veiben, tekintettel egyr�szt az � alkot�i munk�j�nak r�vidre szabott �veire (10 �v), m�sr�szt arra a teljes emberi ig�nybe vev� k�z�leti szolg�lat�ra, amelyet sz�v�gy�nek tekintett s�lyosbod� betegs�ge ellen�re is?
� tiltakozna tal�n a legjobban t�m�nk ellen, mert ahogy meg�llap�totta: "az elm�leteknek, vil�gn�zeteknek, akad�mikus fejteget�seknek semmif�le �rt�k�k nincs, ha az �letet term�kenny�, �ldott� nem tudj�k tenni". (Bal�zs Ferenc �j ember vall�sa. Torda 1937, K�zirat, 118.)
Mindezek ellen�re az�rt besz�lhet�nk az � teol�gi�j�r�l, mert napjaink unit�rius teol�gi�ja is azt az �ll�sfoglal�st vallja a teologiz�l�ssal kapcsolatban, amely Bal�zs Ferenchez is k�zel �llott. V�lem�nye szerint a teologiz�l�s l�nyege nem a dogm�k alkot�s�t, fenntart�s�t �s igazol�s�t, hanem "az �let �ldottabb� t�tel�t" jelenti. Az �letet pedig a szeretet teszi teljess�, s az "�letfolyamat" c�lja a "szeretet kiteljesed�s�nek" el�mozd�t�sa.
T�m�nknak ilyenszer� megk�zel�t�s�t tal�n "a sokszori ellentmond�sok �s meg nem �rt�sek embere" -Bal�zs Ferenc - is elfogadn�.
El�ad�somban mell�zni szeretn�m azokat a sokszor �rtelmetlen vit�kat, amelyek az "azonnali" reformisztikus hev�lett�l f�t�tt Bal�zs Ferenc �s a "folyamatos" reformisztikus eszm�kt�l �thatott teologiz�l�snak a "k�pvisel�i" k�z�tt zajlottak le az unit�rius hit- �s �letfelfog�s �rtelmez�s�re vonatkoz�an (sokszor durva, b�nt�, s�rt� hangnemben).
Bal�zs Ferenc teol�giai felfog�s�t a nyomtat�sban megjelent �r�sai, de f�leg az �j ember vall�sa c�m�, el�gg� ismeretlen, k�ziratban fennmaradt munk�ja alapj�n szeretn�m k�zvonalazni.
Az �j ember vall�sa c�m� k�zirat t�rt�net�r�l a k�vetkez�ket szeretn�m elmondani. A k�zirat Bal�zs Ferenc M�szk�n maradt k�nyveivel egy�tt Tanka K�rolyhoz, a volt aranyossz�ki unit�rius egyh�zk�z fel�gyel� gondnok�hoz ker�lt meg�rz�s v�gett. Tanka K�roly tordai lak�s�n �rizte, �s az volt a sz�nd�ka, hogy majd elhelyezi az Aranyossz�ki Vid�kfejleszt� Sz�vetkezet �ltal fel�ll�tand� eml�km�zeumban. A m�zeum fel�ll�t�s�ra azonban nem ker�lt sor. Tanka K�roly a II.vil�gh�bor� idej�n Kolozsv�rra k�lt�z�tt �s itt is halt meg 1942-ben. �zvegye �s le�nya, Sipos J�nosn� Tanka Gizella �rizt�k tov�bb a k�ziratot. 1981-ben egyh�zunk k�r�s�re az eredeti p�ld�nyt (a Versek c�m� k�zirattal egy�tt - 44 vers), azzal a kik�t�ssel adt�k �t az egyh�znak, hogy a m�sol�s ut�n az eredeti p�ld�nyt az egyh�z szolg�ltassa vissza. minden a meg�llapod�s szerint t�rt�nt, �s az eredeti p�ld�ny jelenleg Tanka K�roly �r�k�sein�l tal�lhat�. (Imreh Lajos: �jabb adatok Bal�zs Ferenc szellemi hagyat�k�hoz. Kereszt�ny Magvet� 81 (1981), 214-215)
Az �j ember vall�sa c�m� munk�ja val�sz�n�leg r�viddel hal�la el�tt, 1937. janu�r 6.-�n k�sz�lt el. Terjedelme 216 g�pelt oldal, �s a k�vetkez� fejezeteket tartalmazza: Megk�t�tts�g �s Szabadakarat; A nyilv�nval� Isten; A kiteljesed� vil�g; A vall�s �s szomsz�dai; Szabads�g, szeretet; Erk�lcs �s �llam; (ezt az ut�bbi fejezetet s�lyosbod� betegs�ge miatt nem tudta kidolgozni.) A g�pelt p�ld�ny alfejezetekre val� oszt�sa Imreh Lajost�l, a sz�rv�nyos jegyzetanyag elk�sz�t�se val�sz�n�leg Dr. Erd� J�nost�l sz�rmazik.
Bal�zs Ferenc teol�gi�j�nak form�l�d�s�t, a hazai teol�giai k�pz�sen t�l, k�lf�ldi tanulm�nyai seg�tett�k. Teol�gi�j�nak szellemi h�tter�t itt kell l�nyeg�ben keresni. K�ztudott, hogy 1923-25 k�z�tt az angol unit�riusok oxfordi teol�giai f�iskol�j�n (Manchester College Oxford), 1926-27 k�z�tt az amerikai unit�riusok berkeleyi teol�giai f�iskol�j�n tanult. V�lem�nyem szerint Bal�zs Ferenc teol�giai felfog�s�ban az oxfordi tanulm�nyoz�sok hagytak maradand� nyomokat. A f�iskola szellem�nek a hat�sa nyomon k�vethet� teol�giai felfog�s�ban. Igazol�sk�nt id�zni szeretn�k a f�iskola egyik k�pvisel�j�nek, Robert Darbishire-nek a besz�d�b�l, amelyet 1891 �sz�n a Manchester College oxfordi szakasz�nak (1889. okt�ber 25.-�n kezdte meg itteni m�k�d�s�t) megnyit�j�n mondott: "Nem a v�ltoz�s szeretete miatt j�tt�nk Oxfordba. Mi itt sz�lesebb k�r� tud�st �s m�lyebb kapcsolatot keres�nk a tudom�ny �s a vall�s k�pvisel�j�vel." (Erd� J�nos: A Manchester College t�rt�nete �s kapcsolata az erd�lyi unit�rius egyh�zzal. Kereszt�ny Magvet� 92 (1986), 145.)

Ezt a szellemet az int�zet nemcsak meg�rizte Bal�zs Ferenc oda�rkez�s�ig, s�t tov�bb is f� t�rekv�s�nek tekintette. Ez a szellemis�g megragadta az ismeretre v�gy� Bal�zs Ferencet. Ide gy�kerezik az a t�ny, hogy a k�s�bbiek sor�n � is a vall�s �s a tudom�ny "m�lyebb kapcsolatait" igyekezett keresni �s igazolni - �s el kell ismern�nk, sokszor t�lf�t�tt �rzelmekkel.
Oxfordi tanulm�nyai alatt teol�gi�j�nak form�l�d�s�ra Joseph E. Carpenter (az �- �s �jsz�vets�g, valamint az �sszehasonl�t� vall�studom�ny tan�ra), Lawrence Pearsall Jacks (filoz�fia) �s J. Cyrill Flower (vall�sfiloz�fia �s vall�sl�lektan) voltak hat�ssal. Itt ismeri meg Lloyd Morgan Emergent evolution (Kiteljesed� fejl�d�s) c�m� munk�j�t, amelyb�l k�l�n�sen megragadta a vil�g c�lir�nyos fejl�d�s�nek tudom�nyos gondolata. (Bal�zs Ferenc: i.m. 74-75.)

Amerikai tanulm�ny�tja sor�n ismerkedik meg a vall�sos humanizmus eszm�ivel, amelyekhez fenntart�sokkal k�zeledik, mert "az amerikai humanizmus m�r val�j�ban olyan messzire vitte az �si (kereszt�ny) vall�s kritik�j�t, hogy a f�rd�v�zzel egy�tt a csecsem�t is ki�nt�tte". (Uo. 167)

Bal�zs Ferenc teol�gi�j�nak k�t p�lusa van: Isten �s az ember. E kett�ben s�r�s�dik �ssze minden teol�giai mondanival�ja; az �sszek�t� sz�l pedig a szeretet.

1. Teol�gi�ja az unitarizmus k�v�nalmaihoz igazod�an teocentrikus. � maga vallotta be: "Az elm�m folyton az Isten k�rd�s�vel foglalkozott." (Uo. 33)
Istenr�l sz�l� tan�t�s�nak kiindul�pontja, hogy ki az Isten, mi az � l�nyege. A v�laszt �gy adja meg: "Az Isten nem az, egyszer�en, ami: van, teh�t nem a vil�g, a dolgok �sszess�ge, hanem ama bizonyos l�lek, a mozg�snak ind�t�, ir�ny�t� elve, ami egyr�szt, term�szetes a vil�g is, mert az t�le el nem v�laszthat�, de ann�l ugyanakkor t�bb is, mert minden �sszer�s�g,. tervszer�s�g, vil�gterv, �rt�k, szem�lyis�g forr�sa is, ami mint lehet�s�g benne szunnyad." (Uo.)
Bal�zs Ferenc gyakran azonos�tja Istent a vil�ggal, s ezzel l�tsz�lag a panteista felfog�s fel� sodr�dik, sokszor rabul ejti a vil�g �ltal kinyilv�n�tott Isten�rzet, de mindv�gig megmarad a teizmus mellett (hab�r sokszor hadakozik annak egyes tan�t�sai ellen). Erre vonatkoz�an a legf�bb bizony�t�k az, hogy a panteizmus minden "k�s�rt�se" ellen�re fenntartja Isten szem�lyess�g�nek a volt�t. "A vall�sos �rz�s legf�k�ppen az�rt k�v�nja, hogy az Isten szem�lyes legyen, hogy �rz�seivel �s gondolataival valami l�nyeges val�s�got, valami elk�pzelhet�, k�r�lhat�rolhat� konkr�t l�tez�t �lelhessen k�r�l. A vall�sos ember im�dni akarja Isten�t... Im�dni azonban csak szem�lyt lehet, vagyis egy egyedileg k�l�n�ll�, elk�pzelhet�, nemcsak elgondolhat�, val�s�gos, nemcsak elvont l�tez�t." (Uo. 62.)
Hitvall�sszer� megnyilatkoz�s�ban �gy vall: "Hiszem az Istent: �, e vil�g gy�ny�r�s�ges, hatalmas, csod�latos, boldogv�gzet�, megd�bbent� �s titokzatos, s amikor csordul�sig megtelek vele, amikor elnyom a v�gtelens�ge, f�lemel a k�zvetlens�ge, megujjongtat az �r�me, akkor az buggyan ki bel�lem: Isten. Ne k�rdezz�tek, hogy mit jelent nekem e sz�. Nekem olyan ez, mint ajaj a szenved�nek, az � a meglepettnek, a kacag�s az �rvendez�nek: mindent kifejez. �s nem sz�llok vit�ba, nem �ll�tok, nem bizony�tok ; k�vetkezetes nem vagyok, okokat nem hozok f�l: �n csak s�hajtok, s�rok, ujjongok, lelkesedem: Isten." (Bal�zs Ferenc: Bej�rom a kerek vil�got. Kolozsv�r 1929. 221 - Bal�zs Ferenc: Az �n hitvall�som. Kereszt�ny Magvet� 92 (1986) 208-209.)
Isten sz�m�ra az a szem�lyes l�lek, aki "a vil�gmindens�get elt�lti �s mindennek a rendeltet�s�t megszabja." (Bal�zs Ferenc: Kis Hittan. Torda 1932. 5.)

2. Embertana. Isten az, aki meghat�rozza c�ljain kereszt�l az ember �let�t is, ez�rt "a vall�sos embernek csak olyan c�ljai vannak, amelyekr�l �rzi, hogy nem saj�t mag�nak a kital�l�sai, hanem el�je vannak szabva" (Isten �ltal.). (Uo.)
Az ember szabad akarattal rendelkezik, �s v�laszthat k�t c�l megval�s�t�sa k�z�tt: az �let puszta fennmarad�s�nak c�ljai �s az �letnek �rt�k�t ad� c�lok k�z�tt. Az ember az �letnek �rt�k�t ad� c�l megval�s�t�s�ra kell t�rekedjen. E c�l el�r�s�ben a vall�s n�lk�l�zhetetlen: "A vall�s egyed�l az, amely �tez�s�nek �rt�ket ad� c�lokat tud felmutatni." (Bal�zs Ferenc: �j ember vall�sa. 132.) Ugyanezt a gondolatot nyomat�kos�tja egy m�sik kijelent�s�vel: "A vall�s, ha n�melykor eltorz�tott, fojtott �s kiford�tott form�kban is, de m�gis, mint mindenkor, az emberis�g legmagasabb t�rekv�seinek a let�tem�nyese." (Uo. 46.) Az emberi �letnek bele kell simulnia a vil�gfolyamat isteni terv�be. A vil�gfolyamat c�lja nem a darwini fejl�d�selm�leten alapul� puszta l�tfenntart�s, hanem a min�s�gi �letform�k el�r�se. A teol�giailag sokszor f�lre�rtett Bal�zs Ferenc �gy �rvel: "A fejl�d�st a mai kor tud�sai m�r nem tartj�k >>a l�t�rt val� k�zdelemmel al�t�masztani<<, ha annak szerep�t a maga hely�n tov�bbra is el kell hogy ismerj�k. Ha egyebet nem is, azt mindenesetre �ll�thatjuk, hogy a vil�gfolyamat saj�t l�te fenntart�s�n kereszt�l a bonyol�dotts�g, illetve ennek m�k�d�sileg megfelel� magasabb �letform�k el�r�s�t is c�lul mutatja." (Uo. 130)
Bal�zs Ferenc b�zik a l�tnek �rtelmet ad� c�lok megval�s�t�s�nak a lehet�s�g�ben a szabad akarat �ltal. (Uo. 47.) Optimista szeml�let�t �gy summ�zza: "Hiszek az ember m�lt�s�g�ban; s ha mag�t a vil�gc�llal azonos�tja, az akarat szabads�g�ban. Hiszem, hogy az �n igazi �nem akarata az az akarat, amelyik a vil�gc�lban jut kifejez�sre, s hogyha e vil�gc�lt k�vetem, a saj�t akaratomat k�vetem." Uo. 130.)
Bal�zs Ferenc sz�m�ra a szeretet az az er�, amely az embert Istenhez �s a vil�ghoz kapcsolja. "A szeretet nem m�s, mint a kit�gult egy�ni volt, a tartalm�t v�ltoztatott �nz�s. Az egy�ni volt, a szeretet k�r�n bel�l elvesz�ti t�mad� sz�nd�k�t, s csak a k�z�s, az egy�ttes �rdekeket tekinti." (Bal�zs Ferenc: Bej�rom a kerek vil�got. 222.) Sz�m�ra �gy lesz a szeretet a hit helyett a vall�soss�g fokm�r�je.
Az ember rendeltet�se Isten orsz�ga megval�s�t�sa. Isten orsz�ga pedig nem m�s a Bal�zs Ferenc felfog�s�ban, mint a teljess� v�l� szeretet uralma a f�ld�n.

3. J�zust az emberis�g egyik legnagyobb pr�f�t�j�nak tekinti, aki "�gy �lte, mint aki tan�t�sai �ltal az emberis�get az isteni �let �tj�ra vezette." (Bal�zs Ferenc: �j ember vall�sa. 180.) N�pszer� J�zus �letrajz�nak bevezet�j�ben a t�rt�neti J�zus mellett tesz hitet: "�n, k�sei evang�lista, k�t �rnak fogadtam szolg�latot: az igazs�gnak meg a hitnek. Nem ellens�gei ezek egym�snak. Igazs�g �tj�n addig haladtam, am�g magamnak k�pet nem alkottam: ez J�zus. De ki �llhat j�t a v�gs� igazs�gr�l? Tal�n m�snak van igaza, tal�n egyik�nknek sincs. Az arcot azonban, amelyet az evang�liumokb�l el�ragyogni l�ttam, most h�v� embernek megmutatni akarom. �me, az ember..." Bal�zs Ferenc: Kis Hittan. 12.)
Kiemeli, hogy J�zus tan�t�sainak �s �letp�ld�j�nak a k�vet�se sokkal fontosabb, mint az im�d�sa. "Mi az, ami J�zus �let�ben k�vet�sre m�lt�?" - teszi fel a k�rd�st. A v�laszt �gy adja meg: "J�zus �let�ben k�vet�sre m�lt� az � szeretete, amellyel mindenkit �s mindent mag�hoz �lelt; k�zdelme a b�n ellen; a hal�lt megvet�, b�tor kitart�sa az eszm�i mellett; akarata, amelyet Isten rendeltet�se bet�lt�s�re ir�ny�tott, s az a boldog �tszellem�lt bizonyoss�ga, amely onnan sz�rmazott, hogy erej�t az isteni l�lekkel val� egys�gb�l mer�tette." (Bal�zs Ferenc: K�z�rthet� Evang�lium. Kolozsv�r 1981. II. kiad�s.5.)
J�zus tan�t�s�nak legnagyobb �rt�k�t Isten orsz�ga megval�s�t�s�nak a szorgalmaz�s�ban l�tja Bal�zs Ferenc. Felfog�sa szerint: "J�zus ezen a kifejez�sen, hogy Isten orsz�ga, olyan emberek k�z�ss�g�t �rtette, akik egym�ssal seg�t� szeretetben, b�kess�gben �lnek; az igazs�g mellett mindhal�lig, b�tran kitartanak; m�gis a m�sok v�tkeit irgalommal tudj�k megbocs�tani; m�g ellens�geiket is szeretik s �let�nkben nem k�ls�, de bels� javak gy�jt�s�re t�rekednek." (Bal�zs Ferenc: Kis Hittan. 13.)

4. Bal�zs Ferenc elismeri a b�n l�tez�s�t �s felfog�sa szerint a "B�n az, ha magunknak haszn�t �gy keress�k, hogy azzal m�soknak �rtsunk." (Uo. 14) A b�n elleni k�zdelem f� c�lja megszabad�tani a b�n�s embert b�neit�l, de "�gyeln�nk kell arra, hogy kem�nys�ggel �s szertelens�ggel nehogy �rtsunk a seg�t�s helyett." (Uo.16.)

5. A szertar�sokr�l meg�llap�tja, hogy azoknak c�ljuk er�s�teni a h�veket a vall�sos �letben.

6. Az �r�k �lettel kapcsolatosan teol�giai felfog�sa ingadoz�. Vannak fenntart�sai, de logikailag m�gsem tagadja az �r�k �letet. "Az, hogy hal�lunk ut�n egy m�sik vil�gban tov�bb �ln�nk, nem val�sz�n�. De az isteni l�lek �r�kk�val�, s �gy a mi igazi l�nyeg�nk sohasem hal meg. Egy�bk�nt megnyugszom abban, aminek elker�lhetetlen�l k�vetkeznie kell." (Uo.24.)

7. Erk�lcstana mind egy�ni, mind k�z�ss�gi s�kon nagyon kidomborodik. Egy�ni s�kon az egy�n jobb� tev�se, k�z�ss�gi s�kon a k�z�ss�g szolg�lat�nak az erk�lcsi k�vetelm�nyei jelentkeznek. "Hiszem - mondja - hogy a vil�gnak az a term�szete, elt�k�lts�ge, megm�s�thatatlan akarata, hogy olyan szem�lyis�geket alak�tson ki, akik egynek tudj�k, �rzik magukat az eg�sz vil�ggal, s aszerint cselekszenek." (Bal�zs Ferenc: Bej�rom a kerek vil�got. 222.)
Sajnos �ppen az erk�lcsr�l sz�l� fejezetet nem tudja befejezni, de t�ny, hogy az erk�lcs gyakorlati oldal�t szorgalmazta. Figyelemrem�lt� erk�lcsi k�vetelm�nyt �ll�t fel: "Aki t�bb akar lenni, annak nagyobb haszn�ra kell lennie a t�rsdalomnak." (Bal�zs Ferenc: �j ember vall�sa. 26.)

�sszegez�s:
Bal�zs Ferenc teol�gi�j�r�l nem lehet a rendszeres teol�gia �ltal�nos k�vetelm�nyei alapj�n besz�lni, mert teol�giai felfog�s�t nem tudta kerek eg�ssz� form�lni. Megakad�lyozta ebben korai hal�la. Mindezek ellen�re, �gy v�lem, hogy teol�gi�j�nak k�t sarkalatos pontja - Istenr�l �s az emberr�l sz�l� felfog�sa - el�nkbe �ll�tja azt a sz�zad eleji unit�rius teol�gust, aki a vall�s �s a tudom�ny, a hit �s az �rtelem, az elm�let �s a gyakorlat harm�ni�j�t kereste az �ltala saj�tosan �rtelmezett Isten orsz�ga (�ltalunk kifejtett) megval�s�t�sa �rdek�ben.
Ez a t�rekv�se, most hal�l�nak 60.�vford�l�ja alkalm�val tiszteletet �breszt ir�nta mindny�junkban.

Megjelent: Bal�zs Ferenc eml�kk�nyv, EMKE, Kolozsv�r, 1997.
Az el�ad�s elhangzott 1997 m�jus 31.-�n Bal�zs Ferenc hal�l�nak 60. �vfordul�ja alkalm�b�l.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Teol�gia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.96 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|