Unitárius Portál


Magyar     Unitárius     Egyház

Unitárius Portál

A   hit   Isten   ajándéka

•   Főoldal  •  Személyes adatok  •  Rovatok  •  Hírküldés  •  Fórum  •  Hirdetések (Keres-kínál)  •
FACEBOOK
Unitárius Egyház

Reklámozd a saját oldaladat is

Gondviselés Segélyszervezet

Névjegy létrehozása


Virtuális Unitárius Közösség

Névjegy létrehozása
A Főoldalon
Unitárius portál
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif Főoldal
tree-T.gif Ajánlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keresés
som_downloads.gif Hírek
tree-T.gif Hírek
tree-T.gif Hírek archívuma
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif Közösség
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Személyes üzenetek
tree-T.gif Tagok listája
tree-T.gif Unitárius lista archív
tree-L.gif Unitárius lista feliratkozás
icon_poll.gif Statisztikák
tree-T.gif Statisztikák
tree-T.gif Szavazások
tree-L.gif Toplisták
som_themes.gif Szórakozás
tree-T.gif Adomák
tree-T.gif Egyházi anekdoták
tree-T.gif Gondolatok és mondások
tree-T.gif Népi hiedelmek
tree-T.gif Névkitaláló, címerkirakó
tree-T.gif Történetek Brassai Sámuelról
tree-L.gif Unitárius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Naplók
tree-L.gif Személyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Letöltések
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Portál tartalma
tree-T.gif Cím szerint
tree-T.gif Kategória szerint
tree-T.gif Szerző szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhasználó együttműködése
tree-T.gif Fórum
tree-T.gif Hírküldés
tree-T.gif Ismertetők
tree-T.gif Letöltések
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 év 1568-1868
petitrond.gif Leírás, üdvözlések
icon_topics.gif 400 év 1568-1968
petitrond.gif A könyv
icon_topics.gif 440 év 1568-2008
petitrond.gif Videó

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unitáriusok - ismertető
icon1.png Az unitárizmus
icon1.png "Szabadelvüség"
icon1.png Dogma nélküli kereszténység?
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Biblia és tanulmányok
icon4.png Károli Biblia
icon4.png Biblia magyarázat
icon4.png Tamás evangéliuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOVÁBB ...
favicon.ico Dávid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 éves ünnepség 1910-ben
icon5.png Dávid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png Húsvéti szokások
admin.png Passió
admin.png Temetési szokások
admin.png A harang
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Egyházi beszédek
icon2.png Alkalmi beszédek
icon2.png Általános beszédek
icon2.png Ünnepi beszédek
icon2.png Gellérd Imre beszédek
icon2.png Kelemen Miklós beszédek
icon2.png Csifó Salamon beszédek
icon2.png Pap Gy. László prédikációk
icon2.png Beszédgyűjtemények
icon_topics.gif Egyháztörténelem
bullet2.gif Dávid Ferenc elítélése és mártírhalála
bullet2.gif Egyháztörténet spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarországi Unitárius Egyház története a mai Magyarország területén
bullet2.gif Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából
bullet2.gif Adorjáni Rudolf: utolsó párciális
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Életrajz
admin.png Bartók Béla életrajza
admin.png Berde Mózes
admin.png Brassai Sámuel, 1797. június 16 - 1897. június 24.
admin.png Dávid Ferenc
admin.png Perczelné Kozma Flóra
admin.png Szentkatolnai Bálint Gábor
admin.png Iván László
admin.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Erkölcstan
icon5.png Balázs Ferenc vallása
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szabályok
icon5.png Hittan-Erkölcstan
icon5.png Jézus erkölcsi tanítása
icon5.png Válaszd az életet!
icon_topics.gif Események
icon3.png Unitáriusok II. magyarországi találkozója
icon3.png Gellérd Imre konferencia 2005. augusztus 26-án
icon3.png Kelemen Miklós 80. születésnapja
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Esszék
icon1.png Balázs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unitárius?
icon1.png Vallásunknak a mai eszmékhez való viszonya
icon1.png Szász Ferenc: "Én Istenem"
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hírek
icon4.png Szejkén elhangzott beszédek
icon4.png Erdélyi kirándulás
icon4.png Nyári tábor Magyarkúton
icon4.png Alföldi búcsú Füzesgyarmaton
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Balázs F. hitvallása
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit és vallás
icon2.png Mit hisznek az unitáriusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unitárius Egyház hitelvei
icon2.png Unitárius Ösvény
icon2.png Ösvény II.
icon2.png Az unitárius vallás alapelvei
icon2.png Az unitarizmus lényege
icon2.png Vallok a hitemről
icon_topics.gif Hitoktatás
icon1.png Bibliai történetek
icon1.png Egyháztörténelem
icon1.png Énekek
icon1.png Versek
icon1.png Imádságok
icon1.png Versgyűjtemények
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkotó elemei
icon5.png Az úrvacsorai ágenda
icon5.png Az imádság
icon5.png A prédikáció időszerüsége
icon5.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Imádságok
icon3.png Áldások
icon3.png Imakönyv
icon3.png Unitárius imádságok
icon3.png Verses imádságok kis gyermekek számára
icon3.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Balázs Ferenc mesék
icon1.png Dávid Ferenc Breviárium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png Közérthető Evangélium
icon1.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Jézus tanulmányok
icon4.png A jelenkor Jézusa
icon4.png Jézus emberarca
icon4.png Jézus evangéliuma a mai világban
icon4.png Jézus gyógyításai
icon4.png Jézus történeti alakja és annak ismerete
icon4.png Ki volt Jézus?
icon_topics.gif Katekézis
icon2.png Unitárius Káté
icon2.png Konfirmáció
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit és erkölcstan
icon2.png Káté több nyelven
icon_camera.gif Képtár
bullet2.gif Déva-vári sikló
bullet2.gif Emléktáblák
bullet2.gif Halottak-napi koszorúzás
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti és szertartási rend
icon5.png A MUE istentiszteleti és szertartásrendje
icon5.png Az Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai
icon_camera.gif Média
petitrond.gif Műsorok 2010-ben
petitrond.gif Műsorok 2009-ben
petitrond.gif Műsorok 2008-ban
petitrond.gif Műsorok 2007-ben
icon_topics.gif Ökumenicitás
icon3.png Az unitárizmus hivatása a jövőben
icon3.png A ma én holnap unitarizmusáról
icon_topics.gif Tájékoztatók
icon1.png Fogalomtár
icon1.png Simén Domokos: A csiksomlyói búcsú eredetéről
icon1.png Szabó Gyula: Csiksomlyói búcsú: még több toleranciával
icon1.png Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: csiksomlyói búcsú
icon1.png Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak?!
icon_topics.gif Tanulmányok
icon4.png Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
icon4.png Dávid Ferenc és az unitárius vallás
icon4.png Egysegünk a különbözőségben
icon4.png A nyilvánvaló Isten
icon4.png Tudomány és vallás
icon4.png Vallásunkról – röviden
icon4.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Teológia
icon2.png Balázs Ferenc teológiája
icon2.png Dávid Ferenc teológiája
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png Jézus Istenfogalma
icon2.png Rövid Magyarázat
icon2.png TOVÁBB ...
icon_topics.gif Történelem
bullet2.gif Az unitárius egyház a magyar történelemben
bullet2.gif Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet, angol királynő ősanyja.
bullet2.gif 1956 erdélyi mártírjai
bullet2.gif TOVÁBB ...
icon_topics.gif Ünnepek, szertartások
icon5.png Karácsony, újév
icon5.png Húsvét
icon5.png Pünkösd
icon5.png Őszi hálaadás
icon5.png Szertartások

icon_topics.gif Videofelvételek
icon1.png Márkó Laci videofelvételei
icon1.png Unitárius videofelvételek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gyűjtemény
icon1.png Google videók
icon1.png MTV videó archívuma
icon1.png Duna Tv videó archívuma

icon_topics.gif Folyóiratok
bullet2.gif Keresztény Magvető
bullet2.gif Unitárius Közlöny
bullet2.gif Unitárius Élet 2000-től
bullet2.gif Unitárius Élet 1947-1999
bullet2.gif Unitárius Értesítő
bullet2.gif Unitárius Szószék

icon_topics.gif Önálló szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unitárius tudás-tár
tree-L.gif Unitárius Panteon
UniKereső
Unitárius Webhelyek Keresőgép
ÉS keresés
VAGY keresés
Kifejezés keresése
Mutass ennyit egy oldalon.
április 23, 2006 05:35 CDT

Balázs Ferenc teológiája

Dr. Rezi Elek

Szerző: . 1912 Olvasás
  Oldal nyomtatása   PDF-be mentés   Küldés barátnak


Balázs Ferenc életművét már nagyon sok oldalról megközelítették (író, költő, lelkész, faluszervező, vidékfejlesztő stb.), de senki sem foglalkozott még érdemében - ha voltak is szórványos próbálkozások - az ő teológiai felfogásával.

A központi kérdésünk, a téma az, hogy beszélhetünk-e egyáltalán Balázs Ferenc teológiájáról. Nyomon követhető-e valamilyen szilárd teológiai koncepció az ő műveiben, tekintettel egyrészt az ő alkotói munkájának rövidre szabott éveire (10 év), másrészt arra a teljes emberi igénybe vevő közéleti szolgálatára, amelyet szívügyének tekintett súlyosbodó betegsége ellenére is?
Ő tiltakozna talán a legjobban témánk ellen, mert ahogy megállapította: "az elméleteknek, világnézeteknek, akadémikus fejtegetéseknek semmiféle értékük nincs, ha az életet termékennyé, áldottá nem tudják tenni". (Balázs Ferenc Új ember vallása. Torda 1937, Kézirat, 118.)
Mindezek ellenére azért beszélhetünk az ő teológiájáról, mert napjaink unitárius teológiája is azt az állásfoglalást vallja a teologizálással kapcsolatban, amely Balázs Ferenchez is közel állott. Véleménye szerint a teologizálás lényege nem a dogmák alkotását, fenntartását és igazolását, hanem "az élet áldottabbá tételét" jelenti. Az életet pedig a szeretet teszi teljessé, s az "életfolyamat" célja a "szeretet kiteljesedésének" előmozdítása.
Témánknak ilyenszerű megközelítését talán "a sokszori ellentmondások és meg nem értések embere" -Balázs Ferenc - is elfogadná.
Előadásomban mellőzni szeretném azokat a sokszor értelmetlen vitákat, amelyek az "azonnali" reformisztikus hevülettől fűtött Balázs Ferenc és a "folyamatos" reformisztikus eszméktől áthatott teologizálásnak a "képviselői" között zajlottak le az unitárius hit- és életfelfogás értelmezésére vonatkozóan (sokszor durva, bántó, sértő hangnemben).
Balázs Ferenc teológiai felfogását a nyomtatásban megjelent írásai, de főleg az Új ember vallása című, eléggé ismeretlen, kéziratban fennmaradt munkája alapján szeretném közvonalazni.
Az Új ember vallása című kézirat történetéről a következőket szeretném elmondani. A kézirat Balázs Ferenc Mészkőn maradt könyveivel együtt Tanka Károlyhoz, a volt aranyosszéki unitárius egyházköz felügyelő gondnokához került megőrzés végett. Tanka Károly tordai lakásán őrizte, és az volt a szándéka, hogy majd elhelyezi az Aranyosszéki Vidékfejlesztő Szövetkezet által felállítandó emlékmúzeumban. A múzeum felállítására azonban nem került sor. Tanka Károly a II.világháború idején Kolozsvárra költözött és itt is halt meg 1942-ben. Özvegye és leánya, Sipos Jánosné Tanka Gizella őrizték tovább a kéziratot. 1981-ben egyházunk kérésére az eredeti példányt (a Versek című kézirattal együtt - 44 vers), azzal a kikötéssel adták át az egyháznak, hogy a másolás után az eredeti példányt az egyház szolgáltassa vissza. minden a megállapodás szerint történt, és az eredeti példány jelenleg Tanka Károly örököseinél található. (Imreh Lajos: Újabb adatok Balázs Ferenc szellemi hagyatékához. Keresztény Magvető 81 (1981), 214-215)
Az Új ember vallása című munkája valószínűleg röviddel halála előtt, 1937. január 6.-án készült el. Terjedelme 216 gépelt oldal, és a következő fejezeteket tartalmazza: Megkötöttség és Szabadakarat; A nyilvánvaló Isten; A kiteljesedő világ; A vallás és szomszédai; Szabadság, szeretet; Erkölcs és állam; (ezt az utóbbi fejezetet súlyosbodó betegsége miatt nem tudta kidolgozni.) A gépelt példány alfejezetekre való osztása Imreh Lajostól, a szórványos jegyzetanyag elkészítése valószínűleg Dr. Erdő Jánostól származik.
Balázs Ferenc teológiájának formálódását, a hazai teológiai képzésen túl, külföldi tanulmányai segítették. Teológiájának szellemi hátterét itt kell lényegében keresni. Köztudott, hogy 1923-25 között az angol unitáriusok oxfordi teológiai főiskoláján (Manchester College Oxford), 1926-27 között az amerikai unitáriusok berkeleyi teológiai főiskoláján tanult. Véleményem szerint Balázs Ferenc teológiai felfogásában az oxfordi tanulmányozások hagytak maradandó nyomokat. A főiskola szellemének a hatása nyomon követhető teológiai felfogásában. Igazolásként idézni szeretnék a főiskola egyik képviselőjének, Robert Darbishire-nek a beszédéből, amelyet 1891 őszén a Manchester College oxfordi szakaszának (1889. október 25.-én kezdte meg itteni működését) megnyitóján mondott: "Nem a változás szeretete miatt jöttünk Oxfordba. Mi itt szélesebb körű tudást és mélyebb kapcsolatot keresünk a tudomány és a vallás képviselőjével." (Erdő János: A Manchester College története és kapcsolata az erdélyi unitárius egyházzal. Keresztény Magvető 92 (1986), 145.)

Ezt a szellemet az intézet nemcsak megőrizte Balázs Ferenc odaérkezéséig, sőt tovább is fő törekvésének tekintette. Ez a szellemiség megragadta az ismeretre vágyó Balázs Ferencet. Ide gyökerezik az a tény, hogy a későbbiek során ő is a vallás és a tudomány "mélyebb kapcsolatait" igyekezett keresni és igazolni - és el kell ismernünk, sokszor túlfűtött érzelmekkel.
Oxfordi tanulmányai alatt teológiájának formálódására Joseph E. Carpenter (az Ó- és Újszövetség, valamint az összehasonlító vallástudomány tanára), Lawrence Pearsall Jacks (filozófia) és J. Cyrill Flower (vallásfilozófia és valláslélektan) voltak hatással. Itt ismeri meg Lloyd Morgan Emergent evolution (Kiteljesedő fejlődés) című munkáját, amelyből különösen megragadta a világ célirányos fejlődésének tudományos gondolata. (Balázs Ferenc: i.m. 74-75.)

Amerikai tanulmányútja során ismerkedik meg a vallásos humanizmus eszméivel, amelyekhez fenntartásokkal közeledik, mert "az amerikai humanizmus már valójában olyan messzire vitte az ősi (keresztény) vallás kritikáját, hogy a fürdővízzel együtt a csecsemőt is kiöntötte". (Uo. 167)

Balázs Ferenc teológiájának két pólusa van: Isten és az ember. E kettőben sűrűsödik össze minden teológiai mondanivalója; az összekötő szál pedig a szeretet.

1. Teológiája az unitarizmus kívánalmaihoz igazodóan teocentrikus. Ő maga vallotta be: "Az elmém folyton az Isten kérdésével foglalkozott." (Uo. 33)
Istenről szóló tanításának kiindulópontja, hogy ki az Isten, mi az Ő lényege. A választ így adja meg: "Az Isten nem az, egyszerűen, ami: van, tehát nem a világ, a dolgok összessége, hanem ama bizonyos lélek, a mozgásnak indító, irányító elve, ami egyrészt, természetes a világ is, mert az tőle el nem választható, de annál ugyanakkor több is, mert minden ésszerűség,. tervszerűség, világterv, érték, személyiség forrása is, ami mint lehetőség benne szunnyad." (Uo.)
Balázs Ferenc gyakran azonosítja Istent a világgal, s ezzel látszólag a panteista felfogás felé sodródik, sokszor rabul ejti a világ által kinyilvánított Istenérzet, de mindvégig megmarad a teizmus mellett (habár sokszor hadakozik annak egyes tanításai ellen). Erre vonatkozóan a legfőbb bizonyíték az, hogy a panteizmus minden "kísértése" ellenére fenntartja Isten személyességének a voltát. "A vallásos érzés legfőképpen azért kívánja, hogy az Isten személyes legyen, hogy érzéseivel és gondolataival valami lényeges valóságot, valami elképzelhető, körülhatárolható konkrét létezőt ölelhessen körül. A vallásos ember imádni akarja Istenét... Imádni azonban csak személyt lehet, vagyis egy egyedileg különálló, elképzelhető, nemcsak elgondolható, valóságos, nemcsak elvont létezőt." (Uo. 62.)
Hitvallásszerű megnyilatkozásában így vall: "Hiszem az Istent: ó, e világ gyönyörűséges, hatalmas, csodálatos, boldogvégzetű, megdöbbentő és titokzatos, s amikor csordulásig megtelek vele, amikor elnyom a végtelensége, fölemel a közvetlensége, megujjongtat az öröme, akkor az buggyan ki belőlem: Isten. Ne kérdezzétek, hogy mit jelent nekem e szó. Nekem olyan ez, mint ajaj a szenvedőnek, az ó a meglepettnek, a kacagás az örvendezőnek: mindent kifejez. És nem szállok vitába, nem állítok, nem bizonyítok ; következetes nem vagyok, okokat nem hozok föl: én csak sóhajtok, sírok, ujjongok, lelkesedem: Isten." (Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot. Kolozsvár 1929. 221 - Balázs Ferenc: Az én hitvallásom. Keresztény Magvető 92 (1986) 208-209.)
Isten számára az a személyes lélek, aki "a világmindenséget eltölti és mindennek a rendeltetését megszabja." (Balázs Ferenc: Kis Hittan. Torda 1932. 5.)

2. Embertana. Isten az, aki meghatározza céljain keresztül az ember életét is, ezért "a vallásos embernek csak olyan céljai vannak, amelyekről érzi, hogy nem saját magának a kitalálásai, hanem eléje vannak szabva" (Isten által.). (Uo.)
Az ember szabad akarattal rendelkezik, és választhat két cél megvalósítása között: az élet puszta fennmaradásának céljai és az életnek értékét adó célok között. Az ember az életnek értékét adó cél megvalósítására kell törekedjen. E cél elérésében a vallás nélkülözhetetlen: "A vallás egyedül az, amely étezésének értéket adó célokat tud felmutatni." (Balázs Ferenc: Új ember vallása. 132.) Ugyanezt a gondolatot nyomatékosítja egy másik kijelentésével: "A vallás, ha némelykor eltorzított, fojtott és kifordított formákban is, de mégis, mint mindenkor, az emberiség legmagasabb törekvéseinek a letéteményese." (Uo. 46.) Az emberi életnek bele kell simulnia a világfolyamat isteni tervébe. A világfolyamat célja nem a darwini fejlődéselméleten alapuló puszta létfenntartás, hanem a minőségi életformák elérése. A teológiailag sokszor félreértett Balázs Ferenc így érvel: "A fejlődést a mai kor tudósai már nem tartják >>a létért való küzdelemmel alátámasztani<<, ha annak szerepét a maga helyén továbbra is el kell hogy ismerjék. Ha egyebet nem is, azt mindenesetre állíthatjuk, hogy a világfolyamat saját léte fenntartásán keresztül a bonyolódottság, illetve ennek működésileg megfelelő magasabb életformák elérését is célul mutatja." (Uo. 130)
Balázs Ferenc bízik a létnek értelmet adó célok megvalósításának a lehetőségében a szabad akarat által. (Uo. 47.) Optimista szemléletét így summázza: "Hiszek az ember méltóságában; s ha magát a világcéllal azonosítja, az akarat szabadságában. Hiszem, hogy az én igazi énem akarata az az akarat, amelyik a világcélban jut kifejezésre, s hogyha e világcélt követem, a saját akaratomat követem." Uo. 130.)
Balázs Ferenc számára a szeretet az az erő, amely az embert Istenhez és a világhoz kapcsolja. "A szeretet nem más, mint a kitágult egyéni volt, a tartalmát változtatott önzés. Az egyéni volt, a szeretet körén belül elveszíti támadó szándékát, s csak a közös, az együttes érdekeket tekinti." (Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot. 222.) Számára így lesz a szeretet a hit helyett a vallásosság fokmérője.
Az ember rendeltetése Isten országa megvalósítása. Isten országa pedig nem más a Balázs Ferenc felfogásában, mint a teljessé váló szeretet uralma a földön.

3. Jézust az emberiség egyik legnagyobb prófétájának tekinti, aki "úgy élte, mint aki tanításai által az emberiséget az isteni élet útjára vezette." (Balázs Ferenc: Új ember vallása. 180.) Népszerű Jézus életrajzának bevezetőjében a történeti Jézus mellett tesz hitet: "Én, kései evangélista, két úrnak fogadtam szolgálatot: az igazságnak meg a hitnek. Nem ellenségei ezek egymásnak. Igazság útján addig haladtam, amíg magamnak képet nem alkottam: ez Jézus. De ki állhat jót a végső igazságról? Talán másnak van igaza, talán egyikünknek sincs. Az arcot azonban, amelyet az evangéliumokból előragyogni láttam, most hívő embernek megmutatni akarom. Íme, az ember..." Balázs Ferenc: Kis Hittan. 12.)
Kiemeli, hogy Jézus tanításainak és életpéldájának a követése sokkal fontosabb, mint az imádása. "Mi az, ami Jézus életében követésre méltó?" - teszi fel a kérdést. A választ így adja meg: "Jézus életében követésre méltó az ő szeretete, amellyel mindenkit és mindent magához ölelt; küzdelme a bűn ellen; a halált megvető, bátor kitartása az eszméi mellett; akarata, amelyet Isten rendeltetése betöltésére irányított, s az a boldog átszellemült bizonyossága, amely onnan származott, hogy erejét az isteni lélekkel való egységből merítette." (Balázs Ferenc: Közérthető Evangélium. Kolozsvár 1981. II. kiadás.5.)
Jézus tanításának legnagyobb értékét Isten országa megvalósításának a szorgalmazásában látja Balázs Ferenc. Felfogása szerint: "Jézus ezen a kifejezésen, hogy Isten országa, olyan emberek közösségét értette, akik egymással segítő szeretetben, békességben élnek; az igazság mellett mindhalálig, bátran kitartanak; mégis a mások vétkeit irgalommal tudják megbocsátani; még ellenségeiket is szeretik s életünkben nem külső, de belső javak gyűjtésére törekednek." (Balázs Ferenc: Kis Hittan. 13.)

4. Balázs Ferenc elismeri a bűn létezését és felfogása szerint a "Bűn az, ha magunknak hasznát úgy keressük, hogy azzal másoknak ártsunk." (Uo. 14) A bűn elleni küzdelem fő célja megszabadítani a bűnös embert bűneitől, de "ügyelnünk kell arra, hogy keménységgel és szertelenséggel nehogy ártsunk a segítés helyett." (Uo.16.)

5. A szertarásokról megállapítja, hogy azoknak céljuk erősíteni a híveket a vallásos életben.

6. Az örök élettel kapcsolatosan teológiai felfogása ingadozó. Vannak fenntartásai, de logikailag mégsem tagadja az örök életet. "Az, hogy halálunk után egy másik világban tovább élnénk, nem valószínű. De az isteni lélek örökkévaló, s így a mi igazi lényegünk sohasem hal meg. Egyébként megnyugszom abban, aminek elkerülhetetlenül következnie kell." (Uo.24.)

7. Erkölcstana mind egyéni, mind közösségi síkon nagyon kidomborodik. Egyéni síkon az egyén jobbá tevése, közösségi síkon a közösség szolgálatának az erkölcsi követelményei jelentkeznek. "Hiszem - mondja - hogy a világnak az a természete, eltökéltsége, megmásíthatatlan akarata, hogy olyan személyiségeket alakítson ki, akik egynek tudják, érzik magukat az egész világgal, s aszerint cselekszenek." (Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot. 222.)
Sajnos éppen az erkölcsről szóló fejezetet nem tudja befejezni, de tény, hogy az erkölcs gyakorlati oldalát szorgalmazta. Figyelemreméltó erkölcsi követelményt állít fel: "Aki több akar lenni, annak nagyobb hasznára kell lennie a társdalomnak." (Balázs Ferenc: Új ember vallása. 26.)

Összegezés:
Balázs Ferenc teológiájáról nem lehet a rendszeres teológia általános követelményei alapján beszélni, mert teológiai felfogását nem tudta kerek egésszé formálni. Megakadályozta ebben korai halála. Mindezek ellenére, úgy vélem, hogy teológiájának két sarkalatos pontja - Istenről és az emberről szóló felfogása - elénkbe állítja azt a század eleji unitárius teológust, aki a vallás és a tudomány, a hit és az értelem, az elmélet és a gyakorlat harmóniáját kereste az általa sajátosan értelmezett Isten országa (általunk kifejtett) megvalósítása érdekében.
Ez a törekvése, most halálának 60.évfordúlója alkalmával tiszteletet ébreszt iránta mindnyájunkban.

Megjelent: Balázs Ferenc emlékkönyv, EMKE, Kolozsvár, 1997.
Az előadás elhangzott 1997 május 31.-én Balázs Ferenc halálának 60. évfordulója alkalmából.
Serzői jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kategória: Teológia
Cimkék: Semmi
Könyvjelző: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtuális Unitárius Közösség UniGyűrűje
[ Előző | Gyűrű főoldala | Feliratkozás | Véletlenszerű oldal | Következő ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Kereső

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerzőik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhetőek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal generálása: 0.76 másodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::