Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 23, 2006 05:35 CDT

Bal�zs Ferenc teol�gi�ja

Dr. Rezi Elek

Szerz�: . 1149 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Bal�zs Ferenc �letm�v�t m�r nagyon sok oldalr�l megk�zel�tett�k (�r�, k�lt�, lelk�sz, faluszervez�, vid�kfejleszt� stb.), de senki sem foglalkozott m�g �rdem�ben - ha voltak is sz�rv�nyos pr�b�lkoz�sok - az � teol�giai felfog�s�val.

A k�zponti k�rd�s�nk, a t�ma az, hogy besz�lhet�nk-e egy�ltal�n Bal�zs Ferenc teol�gi�j�r�l. Nyomon k�vethet�-e valamilyen szil�rd teol�giai koncepci� az � m�veiben, tekintettel egyr�szt az � alkot�i munk�j�nak r�vidre szabott �veire (10 �v), m�sr�szt arra a teljes emberi ig�nybe vev� k�z�leti szolg�lat�ra, amelyet sz�v�gy�nek tekintett s�lyosbod� betegs�ge ellen�re is?
� tiltakozna tal�n a legjobban t�m�nk ellen, mert ahogy meg�llap�totta: "az elm�leteknek, vil�gn�zeteknek, akad�mikus fejteget�seknek semmif�le �rt�k�k nincs, ha az �letet term�kenny�, �ldott� nem tudj�k tenni". (Bal�zs Ferenc �j ember vall�sa. Torda 1937, K�zirat, 118.)
Mindezek ellen�re az�rt besz�lhet�nk az � teol�gi�j�r�l, mert napjaink unit�rius teol�gi�ja is azt az �ll�sfoglal�st vallja a teologiz�l�ssal kapcsolatban, amely Bal�zs Ferenchez is k�zel �llott. V�lem�nye szerint a teologiz�l�s l�nyege nem a dogm�k alkot�s�t, fenntart�s�t �s igazol�s�t, hanem "az �let �ldottabb� t�tel�t" jelenti. Az �letet pedig a szeretet teszi teljess�, s az "�letfolyamat" c�lja a "szeretet kiteljesed�s�nek" el�mozd�t�sa.
T�m�nknak ilyenszer� megk�zel�t�s�t tal�n "a sokszori ellentmond�sok �s meg nem �rt�sek embere" -Bal�zs Ferenc - is elfogadn�.
El�ad�somban mell�zni szeretn�m azokat a sokszor �rtelmetlen vit�kat, amelyek az "azonnali" reformisztikus hev�lett�l f�t�tt Bal�zs Ferenc �s a "folyamatos" reformisztikus eszm�kt�l �thatott teologiz�l�snak a "k�pvisel�i" k�z�tt zajlottak le az unit�rius hit- �s �letfelfog�s �rtelmez�s�re vonatkoz�an (sokszor durva, b�nt�, s�rt� hangnemben).
Bal�zs Ferenc teol�giai felfog�s�t a nyomtat�sban megjelent �r�sai, de f�leg az �j ember vall�sa c�m�, el�gg� ismeretlen, k�ziratban fennmaradt munk�ja alapj�n szeretn�m k�zvonalazni.
Az �j ember vall�sa c�m� k�zirat t�rt�net�r�l a k�vetkez�ket szeretn�m elmondani. A k�zirat Bal�zs Ferenc M�szk�n maradt k�nyveivel egy�tt Tanka K�rolyhoz, a volt aranyossz�ki unit�rius egyh�zk�z fel�gyel� gondnok�hoz ker�lt meg�rz�s v�gett. Tanka K�roly tordai lak�s�n �rizte, �s az volt a sz�nd�ka, hogy majd elhelyezi az Aranyossz�ki Vid�kfejleszt� Sz�vetkezet �ltal fel�ll�tand� eml�km�zeumban. A m�zeum fel�ll�t�s�ra azonban nem ker�lt sor. Tanka K�roly a II.vil�gh�bor� idej�n Kolozsv�rra k�lt�z�tt �s itt is halt meg 1942-ben. �zvegye �s le�nya, Sipos J�nosn� Tanka Gizella �rizt�k tov�bb a k�ziratot. 1981-ben egyh�zunk k�r�s�re az eredeti p�ld�nyt (a Versek c�m� k�zirattal egy�tt - 44 vers), azzal a kik�t�ssel adt�k �t az egyh�znak, hogy a m�sol�s ut�n az eredeti p�ld�nyt az egyh�z szolg�ltassa vissza. minden a meg�llapod�s szerint t�rt�nt, �s az eredeti p�ld�ny jelenleg Tanka K�roly �r�k�sein�l tal�lhat�. (Imreh Lajos: �jabb adatok Bal�zs Ferenc szellemi hagyat�k�hoz. Kereszt�ny Magvet� 81 (1981), 214-215)
Az �j ember vall�sa c�m� munk�ja val�sz�n�leg r�viddel hal�la el�tt, 1937. janu�r 6.-�n k�sz�lt el. Terjedelme 216 g�pelt oldal, �s a k�vetkez� fejezeteket tartalmazza: Megk�t�tts�g �s Szabadakarat; A nyilv�nval� Isten; A kiteljesed� vil�g; A vall�s �s szomsz�dai; Szabads�g, szeretet; Erk�lcs �s �llam; (ezt az ut�bbi fejezetet s�lyosbod� betegs�ge miatt nem tudta kidolgozni.) A g�pelt p�ld�ny alfejezetekre val� oszt�sa Imreh Lajost�l, a sz�rv�nyos jegyzetanyag elk�sz�t�se val�sz�n�leg Dr. Erd� J�nost�l sz�rmazik.
Bal�zs Ferenc teol�gi�j�nak form�l�d�s�t, a hazai teol�giai k�pz�sen t�l, k�lf�ldi tanulm�nyai seg�tett�k. Teol�gi�j�nak szellemi h�tter�t itt kell l�nyeg�ben keresni. K�ztudott, hogy 1923-25 k�z�tt az angol unit�riusok oxfordi teol�giai f�iskol�j�n (Manchester College Oxford), 1926-27 k�z�tt az amerikai unit�riusok berkeleyi teol�giai f�iskol�j�n tanult. V�lem�nyem szerint Bal�zs Ferenc teol�giai felfog�s�ban az oxfordi tanulm�nyoz�sok hagytak maradand� nyomokat. A f�iskola szellem�nek a hat�sa nyomon k�vethet� teol�giai felfog�s�ban. Igazol�sk�nt id�zni szeretn�k a f�iskola egyik k�pvisel�j�nek, Robert Darbishire-nek a besz�d�b�l, amelyet 1891 �sz�n a Manchester College oxfordi szakasz�nak (1889. okt�ber 25.-�n kezdte meg itteni m�k�d�s�t) megnyit�j�n mondott: "Nem a v�ltoz�s szeretete miatt j�tt�nk Oxfordba. Mi itt sz�lesebb k�r� tud�st �s m�lyebb kapcsolatot keres�nk a tudom�ny �s a vall�s k�pvisel�j�vel." (Erd� J�nos: A Manchester College t�rt�nete �s kapcsolata az erd�lyi unit�rius egyh�zzal. Kereszt�ny Magvet� 92 (1986), 145.)

Ezt a szellemet az int�zet nemcsak meg�rizte Bal�zs Ferenc oda�rkez�s�ig, s�t tov�bb is f� t�rekv�s�nek tekintette. Ez a szellemis�g megragadta az ismeretre v�gy� Bal�zs Ferencet. Ide gy�kerezik az a t�ny, hogy a k�s�bbiek sor�n � is a vall�s �s a tudom�ny "m�lyebb kapcsolatait" igyekezett keresni �s igazolni - �s el kell ismern�nk, sokszor t�lf�t�tt �rzelmekkel.
Oxfordi tanulm�nyai alatt teol�gi�j�nak form�l�d�s�ra Joseph E. Carpenter (az �- �s �jsz�vets�g, valamint az �sszehasonl�t� vall�studom�ny tan�ra), Lawrence Pearsall Jacks (filoz�fia) �s J. Cyrill Flower (vall�sfiloz�fia �s vall�sl�lektan) voltak hat�ssal. Itt ismeri meg Lloyd Morgan Emergent evolution (Kiteljesed� fejl�d�s) c�m� munk�j�t, amelyb�l k�l�n�sen megragadta a vil�g c�lir�nyos fejl�d�s�nek tudom�nyos gondolata. (Bal�zs Ferenc: i.m. 74-75.)

Amerikai tanulm�ny�tja sor�n ismerkedik meg a vall�sos humanizmus eszm�ivel, amelyekhez fenntart�sokkal k�zeledik, mert "az amerikai humanizmus m�r val�j�ban olyan messzire vitte az �si (kereszt�ny) vall�s kritik�j�t, hogy a f�rd�v�zzel egy�tt a csecsem�t is ki�nt�tte". (Uo. 167)

Bal�zs Ferenc teol�gi�j�nak k�t p�lusa van: Isten �s az ember. E kett�ben s�r�s�dik �ssze minden teol�giai mondanival�ja; az �sszek�t� sz�l pedig a szeretet.

1. Teol�gi�ja az unitarizmus k�v�nalmaihoz igazod�an teocentrikus. � maga vallotta be: "Az elm�m folyton az Isten k�rd�s�vel foglalkozott." (Uo. 33)
Istenr�l sz�l� tan�t�s�nak kiindul�pontja, hogy ki az Isten, mi az � l�nyege. A v�laszt �gy adja meg: "Az Isten nem az, egyszer�en, ami: van, teh�t nem a vil�g, a dolgok �sszess�ge, hanem ama bizonyos l�lek, a mozg�snak ind�t�, ir�ny�t� elve, ami egyr�szt, term�szetes a vil�g is, mert az t�le el nem v�laszthat�, de ann�l ugyanakkor t�bb is, mert minden �sszer�s�g,. tervszer�s�g, vil�gterv, �rt�k, szem�lyis�g forr�sa is, ami mint lehet�s�g benne szunnyad." (Uo.)
Bal�zs Ferenc gyakran azonos�tja Istent a vil�ggal, s ezzel l�tsz�lag a panteista felfog�s fel� sodr�dik, sokszor rabul ejti a vil�g �ltal kinyilv�n�tott Isten�rzet, de mindv�gig megmarad a teizmus mellett (hab�r sokszor hadakozik annak egyes tan�t�sai ellen). Erre vonatkoz�an a legf�bb bizony�t�k az, hogy a panteizmus minden "k�s�rt�se" ellen�re fenntartja Isten szem�lyess�g�nek a volt�t. "A vall�sos �rz�s legf�k�ppen az�rt k�v�nja, hogy az Isten szem�lyes legyen, hogy �rz�seivel �s gondolataival valami l�nyeges val�s�got, valami elk�pzelhet�, k�r�lhat�rolhat� konkr�t l�tez�t �lelhessen k�r�l. A vall�sos ember im�dni akarja Isten�t... Im�dni azonban csak szem�lyt lehet, vagyis egy egyedileg k�l�n�ll�, elk�pzelhet�, nemcsak elgondolhat�, val�s�gos, nemcsak elvont l�tez�t." (Uo. 62.)
Hitvall�sszer� megnyilatkoz�s�ban �gy vall: "Hiszem az Istent: �, e vil�g gy�ny�r�s�ges, hatalmas, csod�latos, boldogv�gzet�, megd�bbent� �s titokzatos, s amikor csordul�sig megtelek vele, amikor elnyom a v�gtelens�ge, f�lemel a k�zvetlens�ge, megujjongtat az �r�me, akkor az buggyan ki bel�lem: Isten. Ne k�rdezz�tek, hogy mit jelent nekem e sz�. Nekem olyan ez, mint ajaj a szenved�nek, az � a meglepettnek, a kacag�s az �rvendez�nek: mindent kifejez. �s nem sz�llok vit�ba, nem �ll�tok, nem bizony�tok ; k�vetkezetes nem vagyok, okokat nem hozok f�l: �n csak s�hajtok, s�rok, ujjongok, lelkesedem: Isten." (Bal�zs Ferenc: Bej�rom a kerek vil�got. Kolozsv�r 1929. 221 - Bal�zs Ferenc: Az �n hitvall�som. Kereszt�ny Magvet� 92 (1986) 208-209.)
Isten sz�m�ra az a szem�lyes l�lek, aki "a vil�gmindens�get elt�lti �s mindennek a rendeltet�s�t megszabja." (Bal�zs Ferenc: Kis Hittan. Torda 1932. 5.)

2. Embertana. Isten az, aki meghat�rozza c�ljain kereszt�l az ember �let�t is, ez�rt "a vall�sos embernek csak olyan c�ljai vannak, amelyekr�l �rzi, hogy nem saj�t mag�nak a kital�l�sai, hanem el�je vannak szabva" (Isten �ltal.). (Uo.)
Az ember szabad akarattal rendelkezik, �s v�laszthat k�t c�l megval�s�t�sa k�z�tt: az �let puszta fennmarad�s�nak c�ljai �s az �letnek �rt�k�t ad� c�lok k�z�tt. Az ember az �letnek �rt�k�t ad� c�l megval�s�t�s�ra kell t�rekedjen. E c�l el�r�s�ben a vall�s n�lk�l�zhetetlen: "A vall�s egyed�l az, amely �tez�s�nek �rt�ket ad� c�lokat tud felmutatni." (Bal�zs Ferenc: �j ember vall�sa. 132.) Ugyanezt a gondolatot nyomat�kos�tja egy m�sik kijelent�s�vel: "A vall�s, ha n�melykor eltorz�tott, fojtott �s kiford�tott form�kban is, de m�gis, mint mindenkor, az emberis�g legmagasabb t�rekv�seinek a let�tem�nyese." (Uo. 46.) Az emberi �letnek bele kell simulnia a vil�gfolyamat isteni terv�be. A vil�gfolyamat c�lja nem a darwini fejl�d�selm�leten alapul� puszta l�tfenntart�s, hanem a min�s�gi �letform�k el�r�se. A teol�giailag sokszor f�lre�rtett Bal�zs Ferenc �gy �rvel: "A fejl�d�st a mai kor tud�sai m�r nem tartj�k >>a l�t�rt val� k�zdelemmel al�t�masztani<<, ha annak szerep�t a maga hely�n tov�bbra is el kell hogy ismerj�k. Ha egyebet nem is, azt mindenesetre �ll�thatjuk, hogy a vil�gfolyamat saj�t l�te fenntart�s�n kereszt�l a bonyol�dotts�g, illetve ennek m�k�d�sileg megfelel� magasabb �letform�k el�r�s�t is c�lul mutatja." (Uo. 130)
Bal�zs Ferenc b�zik a l�tnek �rtelmet ad� c�lok megval�s�t�s�nak a lehet�s�g�ben a szabad akarat �ltal. (Uo. 47.) Optimista szeml�let�t �gy summ�zza: "Hiszek az ember m�lt�s�g�ban; s ha mag�t a vil�gc�llal azonos�tja, az akarat szabads�g�ban. Hiszem, hogy az �n igazi �nem akarata az az akarat, amelyik a vil�gc�lban jut kifejez�sre, s hogyha e vil�gc�lt k�vetem, a saj�t akaratomat k�vetem." Uo. 130.)
Bal�zs Ferenc sz�m�ra a szeretet az az er�, amely az embert Istenhez �s a vil�ghoz kapcsolja. "A szeretet nem m�s, mint a kit�gult egy�ni volt, a tartalm�t v�ltoztatott �nz�s. Az egy�ni volt, a szeretet k�r�n bel�l elvesz�ti t�mad� sz�nd�k�t, s csak a k�z�s, az egy�ttes �rdekeket tekinti." (Bal�zs Ferenc: Bej�rom a kerek vil�got. 222.) Sz�m�ra �gy lesz a szeretet a hit helyett a vall�soss�g fokm�r�je.
Az ember rendeltet�se Isten orsz�ga megval�s�t�sa. Isten orsz�ga pedig nem m�s a Bal�zs Ferenc felfog�s�ban, mint a teljess� v�l� szeretet uralma a f�ld�n.

3. J�zust az emberis�g egyik legnagyobb pr�f�t�j�nak tekinti, aki "�gy �lte, mint aki tan�t�sai �ltal az emberis�get az isteni �let �tj�ra vezette." (Bal�zs Ferenc: �j ember vall�sa. 180.) N�pszer� J�zus �letrajz�nak bevezet�j�ben a t�rt�neti J�zus mellett tesz hitet: "�n, k�sei evang�lista, k�t �rnak fogadtam szolg�latot: az igazs�gnak meg a hitnek. Nem ellens�gei ezek egym�snak. Igazs�g �tj�n addig haladtam, am�g magamnak k�pet nem alkottam: ez J�zus. De ki �llhat j�t a v�gs� igazs�gr�l? Tal�n m�snak van igaza, tal�n egyik�nknek sincs. Az arcot azonban, amelyet az evang�liumokb�l el�ragyogni l�ttam, most h�v� embernek megmutatni akarom. �me, az ember..." Bal�zs Ferenc: Kis Hittan. 12.)
Kiemeli, hogy J�zus tan�t�sainak �s �letp�ld�j�nak a k�vet�se sokkal fontosabb, mint az im�d�sa. "Mi az, ami J�zus �let�ben k�vet�sre m�lt�?" - teszi fel a k�rd�st. A v�laszt �gy adja meg: "J�zus �let�ben k�vet�sre m�lt� az � szeretete, amellyel mindenkit �s mindent mag�hoz �lelt; k�zdelme a b�n ellen; a hal�lt megvet�, b�tor kitart�sa az eszm�i mellett; akarata, amelyet Isten rendeltet�se bet�lt�s�re ir�ny�tott, s az a boldog �tszellem�lt bizonyoss�ga, amely onnan sz�rmazott, hogy erej�t az isteni l�lekkel val� egys�gb�l mer�tette." (Bal�zs Ferenc: K�z�rthet� Evang�lium. Kolozsv�r 1981. II. kiad�s.5.)
J�zus tan�t�s�nak legnagyobb �rt�k�t Isten orsz�ga megval�s�t�s�nak a szorgalmaz�s�ban l�tja Bal�zs Ferenc. Felfog�sa szerint: "J�zus ezen a kifejez�sen, hogy Isten orsz�ga, olyan emberek k�z�ss�g�t �rtette, akik egym�ssal seg�t� szeretetben, b�kess�gben �lnek; az igazs�g mellett mindhal�lig, b�tran kitartanak; m�gis a m�sok v�tkeit irgalommal tudj�k megbocs�tani; m�g ellens�geiket is szeretik s �let�nkben nem k�ls�, de bels� javak gy�jt�s�re t�rekednek." (Bal�zs Ferenc: Kis Hittan. 13.)

4. Bal�zs Ferenc elismeri a b�n l�tez�s�t �s felfog�sa szerint a "B�n az, ha magunknak haszn�t �gy keress�k, hogy azzal m�soknak �rtsunk." (Uo. 14) A b�n elleni k�zdelem f� c�lja megszabad�tani a b�n�s embert b�neit�l, de "�gyeln�nk kell arra, hogy kem�nys�ggel �s szertelens�ggel nehogy �rtsunk a seg�t�s helyett." (Uo.16.)

5. A szertar�sokr�l meg�llap�tja, hogy azoknak c�ljuk er�s�teni a h�veket a vall�sos �letben.

6. Az �r�k �lettel kapcsolatosan teol�giai felfog�sa ingadoz�. Vannak fenntart�sai, de logikailag m�gsem tagadja az �r�k �letet. "Az, hogy hal�lunk ut�n egy m�sik vil�gban tov�bb �ln�nk, nem val�sz�n�. De az isteni l�lek �r�kk�val�, s �gy a mi igazi l�nyeg�nk sohasem hal meg. Egy�bk�nt megnyugszom abban, aminek elker�lhetetlen�l k�vetkeznie kell." (Uo.24.)

7. Erk�lcstana mind egy�ni, mind k�z�ss�gi s�kon nagyon kidomborodik. Egy�ni s�kon az egy�n jobb� tev�se, k�z�ss�gi s�kon a k�z�ss�g szolg�lat�nak az erk�lcsi k�vetelm�nyei jelentkeznek. "Hiszem - mondja - hogy a vil�gnak az a term�szete, elt�k�lts�ge, megm�s�thatatlan akarata, hogy olyan szem�lyis�geket alak�tson ki, akik egynek tudj�k, �rzik magukat az eg�sz vil�ggal, s aszerint cselekszenek." (Bal�zs Ferenc: Bej�rom a kerek vil�got. 222.)
Sajnos �ppen az erk�lcsr�l sz�l� fejezetet nem tudja befejezni, de t�ny, hogy az erk�lcs gyakorlati oldal�t szorgalmazta. Figyelemrem�lt� erk�lcsi k�vetelm�nyt �ll�t fel: "Aki t�bb akar lenni, annak nagyobb haszn�ra kell lennie a t�rsdalomnak." (Bal�zs Ferenc: �j ember vall�sa. 26.)

�sszegez�s:
Bal�zs Ferenc teol�gi�j�r�l nem lehet a rendszeres teol�gia �ltal�nos k�vetelm�nyei alapj�n besz�lni, mert teol�giai felfog�s�t nem tudta kerek eg�ssz� form�lni. Megakad�lyozta ebben korai hal�la. Mindezek ellen�re, �gy v�lem, hogy teol�gi�j�nak k�t sarkalatos pontja - Istenr�l �s az emberr�l sz�l� felfog�sa - el�nkbe �ll�tja azt a sz�zad eleji unit�rius teol�gust, aki a vall�s �s a tudom�ny, a hit �s az �rtelem, az elm�let �s a gyakorlat harm�ni�j�t kereste az �ltala saj�tosan �rtelmezett Isten orsz�ga (�ltalunk kifejtett) megval�s�t�sa �rdek�ben.
Ez a t�rekv�se, most hal�l�nak 60.�vford�l�ja alkalm�val tiszteletet �breszt ir�nta mindny�junkban.

Megjelent: Bal�zs Ferenc eml�kk�nyv, EMKE, Kolozsv�r, 1997.
Az el�ad�s elhangzott 1997 m�jus 31.-�n Bal�zs Ferenc hal�l�nak 60. �vfordul�ja alkalm�b�l.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Teol�gia
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.96 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|