Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 21, 2006 05:17 CDT

D�vid Ferenc Brevi�rium

D�vid Ferenc

Szerz�: . 803 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Felhaszn�lt irodalom:

N�GYSZ�Z �V

D�VID FERENC BREVI�RIUM

Gondolatok

El�g az mi idvess�g�nk �tj�nak megkeres�s�re a pr�f�t�k, evang�list�k �s az apostolok �r�sa. Gy�ny�r�s�ges �s mennyei �tel az evang�lium az h�veknek sz�vekben, kihez ha valaki hozz� teszen valamit, m�regg� v�lik az mindj�r�st. Mert a testi emberek csak testi dologban b�lcselkedhetnek a Krisztus n�lk�l �s az � tan�tv�nyi n�lk�l.

Hogy pedig minden t�velyg�seknek f�fundamentum�t jobban meg�rthessed, tudjad, hogy az apostolok ut�n mindj�r�st az Isten n�pe k�zibe g�r�g filoz�fusok cs�sztak b�, kik meg nem el�gedv�n az Istennek ig�j�nek egy�gy�s�g�vel (egyszer�s�g�vel), az Istennek szent helyire beostromoltak (behatoltak) �s eltitkolt (titkos) �j H�roms�got tal�lv�n magoknak, annyira meghamis�tatt�k a szent�r�st, hogy nem sok h�ja volt, hogy az Isten fel�l val� igaz tudom�nyt ki nem vett�k k�z�l�nk.

Mostan pedig csak e dolgoknak summ�j�t akarjuk a kereszt�nyeknek eleibe adni, hogy a meg�gertetett anyaszentegyh�znak �p�t�s�t nem csak v�rj�k, de k�rj�k is az Istent, hogy hamar beteljesedj�k, enn�l ink�bb peniglen, hogy imm�r szinte el�tt�nk vagyon az id�. Semmit nem kezdett �m el az Isten, kit el nem v�gezett volna. Soha nem volt az Isten n�p�nek oly hossz� ideig val� fogs�ga, kinek szabads�ga �s �r�me nem lett volna.. . Megszabad�t, aty�mfia, �s megnyugosztja az �r az � h�veit, az ki az egy�gy�eket (szel�deket) mondja boldogoknak lenni, kik majd elveszik a f�ldet, melyet ez ideig nagy kegyetlens�ggel �s fegyverrel b�rtanak az hitetlenek. L�tod az�rt, hogy az egy�gy�eknek �g�rtetett, hogy senki se gondolja: ki minek�nk, P�terrel egyetemben, az kardot tenn�nk, mert aki fegyverrel keresi, fegyver miatt kell elveszni az Krisztus mond�sa szerint.

"Egy�gy� (egyszer�) az Krisztusnak �s az � apostolainak , mely mi eln�kbe egy Istent �d, kit�l mindenek vannak �s egy �r J�zus Krisztust. Annak ut�na egy megszentel� Lelket, egy anyaszentegyh�zat, egy hitet, egy kereszts�get �s �rnak egy igaz vacsor�j�t. Semmi sincsen ebben ez tudom�nyban valami kett�s, avagy dupl�s �s v�ltozand� dolog, avagy pedig k�l�nbk�l�nb �rtelm�.

Semmi nincsen az eg�sz der�k (teljes) szent�r�sban vil�gosb �s nyilv�bban val� tudom�ny, mely Istent mindenkor az �r�s az mi Urunk J�zus Krisztusnak szentatyj�nak mond lenni, ki mindeneknek teremt�je.

Az Antikrisztus pedig ezt el nem ronthat�, hanem �nmag�tul az r�gi sophist�k �ltal t�bbet t�n hozz�, az egy Istent h�rom szem�lynek mondv�n, ki ez�rt egy �llat (l�ny) l�gyen, de megv�lasztv�n a szem�lyeket az �llattul �s hogy az h�rom szem�ly egy Istenben l�gyen avagy az egy Isten az h�rom szem�lyben. �s eff�le sok foldoz�sokkal teljess�ggel elford�tatott az apostoloknak egy�gy� tudom�nya �s meghom�lyos�ttatott az egy �mag�t�l val� fels�ges Isten, az J�zus Krisztusnak szent atyja, ki mind ez ideig ez vil�gt�l nem igaz Istennek �t�ltetett lenni. M�g pedig annak felette oly z�rzavarral h�lolta (hom�lyositotta el) mind az eg�sz szent�r�st, hogy senkit�l igaz�n meg ne �rtess�k.

De mindaz�ltal az � maga Babilon�t is �gy �sszve zuzta-zavarta, hogy senki ez ideig ki nem feselhetett bel�le valami j� �rtelem szer�nt, mi�rthogy h�rom �s egy Istenben tan�tott, hogy higgyenek az emberek, de ilyen renddel az�rt, hogy mik�ppen az Isten �llaty�ban nem h�rom, azonk�ppen szem�lyben nem egy l�gyen. �s n�ha az egy Isten legyen az egy �llatban, n�ha az �llat az egy Istenben, n�ha az h�rom szem�ly az Istenben, n�ha pedig az egy Isten legyen az h�rom szem�lyben. �s, hogy az Atya sem az Szenth�roms�g, sem az Fi�, sem az Szentl�lek �s hogy az �llat sem h�rmas, de az�rt az egy Isten Szenth�roms�g �s egy �llat legyen.

Az �j testamentum nyilv�n jelenti a mi megigazol�sunknak m�dj�t �s annak k�tfej�t Istennek szerelm�nek mondja lenni, amelyet az � fi�ban megmutatott �s az � szent lelk�nek �ltala a mi sz�v�nkbe �nt�tt, hogy mind eg�sz e cselekedet megmutattass�k, hogy nem mit�l�nk, hanem az Istennek kegyelmes�g�b�l sz�rmazik, hogy semmit se dicsekedhess�nk a mi cselekedet�nkr�l.

Az Krisztust aj�nlja minek�nk az Atya Isten. Er�s hittei higgy�k az�rt, hogy minek�nk adattatott, hogy b�lcsess�g�nk, megszentel�s�nk �s v�lts�gunk l�gyen, mert ennek k�v�le �s e n�lk�l senki kedves nem lehet az Atya Istenn�l, nem is vagyon a menetele � hozz�ja. Ez szereztetett az Atya Istent�l, hogy minek�nk mester�nk legyen, f�papunk, k�zbenj�r�nk, gondvisel�nk, idvess�g�nk, �let�nk �s valami sz�ks�g idvess�g�nkre, hogy mindazokat b�s�gesen �benne tal�lhassuk.

Ez az eg�sz szent�r�snak summ�ja. Valaki ezt er�s hittel fogadja, ezt az Atya Isten b�pecs�telte �r�k �letre. Disput�ljanak az emberek valam�g akarj�k, keress�k az Istennek �llatj�nak (�llag�nak, l�nyeg�nek) elrejtett volt�t, h�nyj�k, vess�k a szem�lyeknek sokas�g�t �s forgass�k az okoss�gnak b�lcsess�g�t, de ez az �r�k �let, hogy csak t�gedet egyed�l val� Istent esm�rjenek �s akit elk�ld�tt�l az J�zus Krisztust.

D�vid Ferenc aj�nl�sa pr�dik�ci�s k�tet�hez

Fels�ges kegyelmes Uram! Az Istennek ig�j�b�l nyilv�n kiadott parancsolat ez : Hogy az � ig�it hirdess�k az � gy�lekezet�be, ez pedig nem csak �gre, hanem k�z�ns�ggel minden egyh�zi dolgokra n�z. De mint P�l apostol sz�l, n�melyek vet�lked�sb�l nem tiszt�n hirdetik az Krisztust. Mindazon�ltal valamin�m� okb�l legyen, csak hogy hirdettess�k az Krisztus, abban vagyon �neki �r�me :

Ez P�l Apostolnak mond�s�t �s az Krisztushoz val� indulatot sz�ks�g megm�rt�kelni�k azoknak, kik az Krisztusnak adt�k magokat. Mert mik�ppen az eset ut�n mindj�r�st �d�m fiaiban vet�lked�s t�mada �s hal�los gy�l�ls�g: Azonk�ppen k�t istentisztelet, hamis �s igaz az emberek k�z�tt emeltetett fel. Az igaz �gy mint Istennek lelk�t�l, az � ig�inek foly�sa szerint, az hamis pedig az pokolbeli �rd�g irigys�g�b�l, az igazs�gnak meghom�lyos�t�s�ra, nagy h�bor�s�gra �s vet�lked�sre okot adott.

Sokan az emberek k�z�l, kik az istennek cselekedeteinek tan�cs�t ezekben nem vehett�k, vagy mindenest�l fogva megtart�ztatj�k magokat, hogy ugyan semmi isteni tiszteletre, avagy f�lelemre semmi gondot ne viseljenek, avagy ugyan tagadj�k, hogy Isten volna az, ki valami gondot viselne az emberi nemzetre: Mintha az volna, eff�le vet�lked�sek nem t�madn�nak, azt �ll�tj�k; avagy n�melyek j�nak mindeneket �t�lv�n, b�kess�gnek ok��rt mindenf�le tudom�nyt v�logat�s n�lk�l bevesznek.

D�h�dnek eff�le dolgokban ez vil�gnak fiai, de az Isten az � h�veit�l �t�letet �s cselekedetet k�v�n, tudniillik, hogy a lelkeket megpr�b�lj�k, az hamis pr�f�t�kt�l �nmagokat megoltalmazz�k, mely cselekedethez Istenhez val� k�ny�rg�s, az szent�r�sban val� tudakoz�s �s ez vil�gnak tettetett m�lt�s�ga mell�l val� elt�voz�s k�v�ntatik, s�t ink�bb istent�l fel�p�tett elme, melyben az v�laszt�snak magva behintetett, gy�keret vert. Mert csak ezek �rtik �s veszik igazs�g�t, ezeknek mindenek j�ra vadnak. Ezek vonattatnak az mennyei Aty�tul �s mindv�gig �llhatatosan megmaradnak, meggy�zv�n e vil�gnak hamis �t�leteit, �s az �n�n testi indulataikat.

Mire val� ez �s mi�rt sz�ml�lom ezeket el�? Hogy Fels�gedet az elm�lt dolgokr�l �s cselekedetekr�l eml�keztessem. Az Isten fels�ged birodalma alatt pr�dik�ltatja vet�lked�ssel az Krisztust �s tusakod�ssal �s visszavon�s �ltal akarja megtiszt�tani az � igazs�g�t. Hogy egy�b kir�lyoknak �s fejedelmeknek int�s�re ennek �tj�t meg nem fogta Fels�ged, az Istennek ig�j�h�z val� szeretet �s abban val� gy�ny�rk�d�s m�velte, hogy pedig ez vil�gnak szidalm�t �llhatatos sz�vvel viselte �s hordozta, istennek kiv�ltk�pp val� aj�nd�ka �s az v�laszt�snak magv�nak meggy�kereztet�se.

A biblia magyar�z�s�r�l

Legel�sz�r teh�t Szent P�l apostol besz�d�b�l ezt vegy�k esz�nkbe: hogy minden az ki kereszt�ny, annyiban az Istennek lelk�t�l megaj�nd�koztatott, hogy az Istennek ig�j�b�l ami �rtelmet vehet, �s meg�lheti azt, ami neki sz�ks�ges az � �dv�ss�g�re, csak hogy az Istennek ig�j�t meg ne vesse �s meg ne ut�lja, mert igaz Krisztus urunknak az � besz�de, keress�tek �s megtal�lj�tok, z�rgessetek �s megnyittatik tin�ktek.

M�sodszor az �r�snak igaz �rtelm�t ugyan azon Istennek ig�j�b�l kell venn�nk. Mert ami hom�lyos mond�s tal�ltatik az �r�sban, vil�gosabb mond�ssal kell azt megmagyar�zni: mi�rthogy pedig oly mond�s az �r�sban nincsen, kihez hasonl� nem tal�ltatn�k, sz�ks�g, hogy a vil�gosabb az hom�lyost magyar�zza, �s az �j testamentumb�l az � testamentumbeli mond�sokat kikeress�k.

Harmadszor. Ezen ig�kb�l vegy�k esz�nkben, mikor Szt. P�l azt mongya, a lelki ember mindeneket meg�t�l, az igaz �t�letnek regul�ja mi legyen. Az Istennek lelk�t�l az kik hordoztatnak �s viseltetnek, azok nem embereknek rabjai, emberekhez �s emberi �t�letekhez nem k�teleztetnek, hanem az Istennek lelk�t�l kimutatott magyar�z�shoz. Nagy b�cs�letben kell ugyan tartanunk a szent aty�kat �s conciliumokat, de csak annyiban kell �nekik engedn�nk, amennyiben lelkiek s lelki dolgokat tan�tanak �s magyar�znak �s az mennyiben az der�k szent�r�snak foly�s�t k�vetik. (�t�rt sz�veg.)

Az �-emberr�l, az �j emberr�l

". . . az � a testi, az �j a lelki, vagy bels� ember. Krisztus mondja: Ki a f�ldb�l j�tt, f�ldi �s ez�rt f�ldieket besz�l. Azok��rt az k�ls� �s �-emberen �rtetik az test �s a l�lek, az bels� �s �j emberen az elme �s az istent�l adatott l�lek. Ennek bizonys�g�ra val�, amit P�l apostol mond.. . az istennek ig�je olyan, mint a k�t �l� t�r, amely elhat a vel�k oszl�s�ig. A k�ls� �let avagy l�lek ink�bb �sszeszerkesztetett a testtel �s testi l�legzetekkel �ltettetett, az istennek lelke pedig, mik�ppen az testnek term�szeti

Az �j ember k�l�nb�zik az �-t�l, mert ez lelki �s menynyei ember, Istennek lelk�t�l sz�letett �j �letre, igazs�gra �s b�lcsess�gre. Az �j emberben az k�ls� embernek helye nincsen, m�g ez vil�gon �l, hanem az elm�nek vagyon helye, melyet P�l apostol bels� embernek nevez.

Az igazul�s k�vetkezm�nyei

P�l apostol az megigazul�snak erej�t �s cselekedeteit magyar�zva az idvess�gr6l eml�kezik, avagy az �r�k �letr�l. . . De ennek felette vannak egy�b vigasztal�sok is, kik k�vetkeznek a mi megigazul�sunkb�l, melyet a mi �let�nknek szents�g�vel mutatjuk meg. Matth. 5. szerint azt mondja Krisztus: Boldogok, akik �hezik �s szomj�zz�k az igazs�got, mert azok megel�g�ttetnek. Noha az h�vek itt e vil�gban h�bor�s�got �s k�l�n-k�l�nf�le nyomor�s�got szenvednek a szents�ges igazs�g�rt, mindazon�ltal boldogok �s �v�k a mennyeknek orsz�ga. Ekk�ppen sz�l D�vid �s Psal. III. �r�kk� val� eml�kezetben l�szen az igaz ember �s gonosz h�rt�l nem f�l. A P�ld. pedig (8. r.): Az igaz, mint egy oroszl�n b�tors�gos l�v�n, meg nem retten. Az igaz ember, mint a Lib�non hegy�n val� c�drusfa, megvir�gzik �s megsokasodik. Az igazaknak hajl�kokban v�gass�gnak �s idvess�gnek szava vagyon. Psal; 118: Az igazaknak az � utok, mint az hajnalcsillagnak vil�goss�ga, el� megyen �s vil�gos�tja mindazt t�k�letes napiglan.

Az igaz soha meg nem mozdul, a hitetlenek pedig nem maradhatnak ez f�ld�n. Az igaznak az � sz�ja b�lcsess�get sz�l, az �ktelens�get sz�l�k nyelve pedig kimetszetik. Az kik istennek orsz�g�nak igazs�g�t keresik, azoknak mindenek megadatnak. Matth. 6.

A szentl�lek t�z

"A pokolbeli �rd�g az emberi nemzetnek sz�v�ben az eset alkalm�val az k�v�ns�gnak t�z�t gerjesztette fel annyira, hogy gerjedez �s l�ngol az gonoss�gra �s minden v�tekre. Ez ellen Isten t�zet t�masztott a v�tkek eleny�sz�s�re; de a J�zust�l gerjesztett t�z sokkal sebesebb, mint ahogy Luk�cs �rja (L. 5. r.): T�zet bocs�tok e vil�gra, �s senki meg nem tilthassa, hogy �gjen.

A t�zben f�k�ppen h�rom dolgot l�tunk. A melegs�g erej�t �s a megem�szt�s sebess�g�t. Az �ltet� �llatok k�z�tt semmi nem tal�ltatik, mely nagyobb hatalommal meleg�tene, megem�sztene �s tiszt�tana, mint a t�z. L�tjuk ezeket nyilv�n a szemeinkkel. Szint�n ilyen el�sz�r is az isten lelk�nek ereje mibenn�nk. Hathat�k�ppen �s hatalommal felind�t benn�nket �s hajt, hogy nagy buzg�s�ggal minden ellenvet�s �s b�nt�s n�lk�l az istennek ig�j�nek pr�dik�l�s�ban mik�ppen hajtja az goly�bist, �s mely hathat�s . . .

M�sodszor l�tjuk, hogy mik�ppen a v�z k�ls�k�ppen mindennem� szennyet elmosogat, �pp�gy a t�z bels�k�ppen megem�szti. Szint�n ilyen a mennyei t�z is, mert bels�k�ppen megem�szti. Szint�n ilyen a mennyei t�z is, mert bels�k�ppen a h�veknek term�szet�t megv�ltoztatja �s sem az emberi lelem�nyeket, sem az istennek tiszta ig�j�nek �szveelegy�t�s�t semmik�ppen el nem szenvedheti, hanem mind az pozdorj�t megem�szti.

Harmadszor a t�zben a megv�laszt�snak ereje mutattatik meg, melyr�l P�l apostol is sz�l b�s�gesen, amint a mostani id�kben is a h�vek sz�v�ben felgerjesztett t�z az egy atya istenr�l �s az � szent fi�r�l val� tiszta igazs�got megv�lasztja a p�pai lelem�nyekt�l."

A hit ismerete a f�ldm�vesnek is joga

"Christus Urunk . . . arra tan�t, hogy a hitnek dolga mellett nem kell csak lass� besz�dekkel elmenn�nk, azt sem kell k�rdezgetn�nk, hogy ez vil�gnak nagyobb r�sze micsoda hitet tart. Ann�l ink�bb m�s embereknek v�leked�s�ben nem kell meg�talkodnunk, ak�r mely m�lt�s�gbeli is legyen az. Mert ha annak �gy kell lenni, a zsid�k meg�rt�k volna Herodesnek az � kir�lyuknak m�lt�s�g�val, ki Krisztust Keresztel� J�nosnak �t�lte lenni. Annak felette az tan�tv�nyoknak p�ld�jok arra tan�tja az paraszt �s �r�studatlan embereket - kik fel�l azt �t�lik, hogy az idvess�g tudom�ny�hoz, �s az hitnek dolg�hoz semmi k�z�k nincsen - hogy magoknak ments�get nem tal�lnak, ha gondot nem mselnek idvess�g�kre s�t azt k�v�nja az �risten t�l�k, hogy hitekr�l tugyanak vall�st tenni �s a szabad akarat szer�nt val� tudatlans�got nem kell oltalmazni, mert hogy az igaz ember az �n�n hitib�l �l. Mindeneknek k�sznek kell lenni, az � hit�r�l megfelelni, mint szt. P�ter tan�tja. (Petr. 3.)"

A reform�ci� lass� fejl�d�s�nek magyar�zata

De Vera Unius Dei Patris ... els� r�sz�b�l, Jakah Elek ford�t�s�ban

"Sokan csod�lkoznak, mi�rt nem ment v�gbe a reform�ci� egyetemben �s mi�rt kezd�dik h�tulr�l el�re, a kisebb k�rd�sekr�l a nagyobbak fel� haladva. K�pes-e a vak elt�rni a vil�goss�got, ha szemei egyszerre ny�lnak ki a vil�goss�gra? Mid�n J�zus egy vakot meggyogy�tott - mik�nt azt az evang�lium �rja - �l�f�knak l�tta az embereket. Ha szemeink el�tt a nagy s�t�ts�g ut�n az �vang�lium teljes f�nye egyszerre felgy�lt volna, a t�m�rdek vil�goss�g tal�n l�t�sunkt�l fosztott volna meg. Isten tan�cs�b�l volt, hogy lassank�nt, fokr�l fokra haladva der�lt f�l el�tt�nk az igazs�g, mint ahogy a kisdedeket el�bb tejjel �ltetik, �s csak lassan szoktatj�k hozz� t�pl�l�bb eledelekhez."

A hitbeli vitatkoz�sok �rt�ke

R�szlet a "R�vid �tmutat�s" befejez�s�b�l

�rtem sokak b�sul�s�t a mostani h�bor�s�gok miatt; de jobb megpr�b�lni a hitet �s az ir�sokban val� ellenkez�st j�l �szbe venni �s most tusakodni azokkal, mint k�s�bb lelk�smeret�kben megbotr�nkozni. Szok�s a vil�gban, hogy m�kor Isten ig�je tiszt�t�s�t elkezdi, szidalmaztatik igazs�ga. A pr�f�t�k, Krisztus �s az apostolok ellen is aff�le ki�lt�s volt, hogy a b�kess�g �s az egyeness�g megront�i. Ennek ok�t Krisztus Szt. J�nos harmadik r�sz�ben �gy adja: "A vil�goss�g a vil�gra j�tt, de az emberek ink�bb szeretik a s�t�ts�get" . . . Az igazs�g most sem megy el�re h�bor�s�g n�lk�l, mert a s�t�ts�g gyermekei fogva tartj�k a hitetleneket, s mindj�rt felt�madnak, ha az igazs�ggal annak orsz�g�t kezdik ostromolni... �gy tesznek az mostani id�kben is azok, akik a h�roms�gos istens�get oltalmazz�k, s azt k�v�nj�k, hogy az emberek hunyj�k be a szem�ket, �s semmit se l�ssanak, se halljanak, se olvassanak, hanem amint �k �rtik, �gy pr�dik�ljanak �s tan�tsanak. Gonosz egyeness�g �s b�kess�g az, mely az Isten �s az � ig�je ellen van. Nem a vil�g b�lcsess�g�t kell n�zn�nk, hanem a l�lek�t, mert ez az, amit J�zus a kereszt�nyeknek adott. A hiv�knek az �r�ssal val� hadakoz�s �rtalmokra nem lehet; mert amely f�ln�l az igazs�g van, az ellenkez� bizonys�gokkal meg nem hom�lyos�that�, s�t ink�bb meger�s�ttetik, �s az eg�sz der�k szent�r�snak �rtelm�re vil�goss�g szereztetik, a hamiss�g pedig nyilv�nval�v� lesz.

A hitbeli meggy�z�sr�l

A Refutatio Seripti Petri Melii cim� munka aj�nl�s�b�l

"A Szent�r�sban sehol sem olvast�k, hogy Isten ig�j�t �s a vall�st t�zzel-vassal kelljen terjesztem. Krisztus orsz�ga n�pe �s annak �ldozata �nk�ntes, fegyverrel �s fenyeget�ssel az evang�lium elfogad�sra nem k�telezhet� �nk�nt engedelmeskedik az. Nincs nagyobb esztelens�g, s�t lehetetlens�g, mint k�ls� er�vel k�nyszer�teni a lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalommal csak teremt�je b�r. Az anya nem tapossa l�bbal elt�vedt gyermek�t, de megjav�tani igyekszik. A lelkip�sztoroknak is ezt kell tenni. Nem tudjuk el�gg� csod�lni ellenfeleink vaks�g�t kik ellen�k a fejedelmet, m�g hib�ik bebizony�t�sa el�tt t�z �s fegyver haszn�l�s�ra �szt�nzik. Ha hib�sak lenn�nk is, Isten parancsa szerint meggy�gy�tani kellene benn�nket, nem pedig elveszteni."

A szabad kutat�s joga

Az 1579. febr. 2l.-i tordai zsinat hat�rozat�b�l

"Teh�t a vil�gnak nincs semmi oka azok ellen t�madni, kik az eltemetett igazs�goknak a s�t�ts�gb�l el�hoz�s�ban f�radoznak. Amint a nappal �s az �jszaka a vil�goss�g megjelen�se �s elt�voz�sa �ltal ismerszik meg, �pp�gy azok a percek �s �r�k is, melyekben a meggy�lt igazs�g �g oly l�nggal, hogy azt semmi meg nem oltja, hanem a s�t�n s�t�ts�ge megk�t�ztetik, hogy ragyogjanak, s vil�gos�ts�k meg a mindens�get a nap, a hold �s a csillagok. A term�szet nagy �p�t�mestere, Isten, ilyen rendj�t �ll�totta meg a dolgoknak . . . "

A b�kess�gr�l

A "R�vid Magyar�zat"-b�l

Az pr�f�t�k olyan b�kess�gr�l mondanak nek�nk j�vend�t, mely soha m�g nem volt, mert akkor minden fegyvernek el kell veszni �s meg�gettetni, a szably�kb�l sz�nt�vasak lesznek, az haragos vad besti�k nem �rtanak �s oly b�kess�g leszen, hogy soha oszt�n semmi h�bor�s�gnak helye ne legyen."

Szemelv�nyek D�vid Ferenc besz�deib�l

A b�lcsek �s k�zdolgokban j�rtas f�rfiak az�rt vannak a test�letek �l�re �ll�tva, hogy a m�ltb�l �s jelenb�l helyes dolgokat hozzanak l�tre. Nincs semmi tart�sabb �llapot �s igazs�g, mint amik a Szent�r�s alapjaib�l v�tetnek. A pr�f�t�k �s apostolok tudom�ny�n �p�lt tanokat sz�l �s habok el nem sodorj�k, s Isten ig�je, mint �l� t�z, mely �lesebb a k�t�l� kardn�l, oly m�ly gy�keret ver az emberi sz�vben, hogy azt onnan kiszaggatni nem lehet. Ez�rt sz�ks�ges, hogy Isten szolg�i koronk�nt egybegy�ljenek, s a hittanokr�l �rtekezzenek. Ez�rt van a mi egyh�zunkban az a r�gi j� szok�s, hogy �venk�nt nyilv�nos k�zgy�l�sek tartatnak, hol mind a hittani cikkekr�l, mind a lelki tan�t�k erk�lcs�r�l vizsg�lat vitetik v�gbe; egy besz�l, a t�bbiek hallgatnak s a t�bbs�g hat�roz: ami helyes meg�ll, aminek gy�nge az alapja szil�rdabb� t�tetik . . . A vil�gnak semmi oka azok ellen t�madni, akik `az eltemetett igazs�goknak a s�t�ts�gb�l el�hoz�s�ban f�radoznak. Amint a nappal �s �j a vil�goss�g megjelen�se �s elt�voz�sa �ltal ismerszik meg : szint�n �gy azon percek �s �r�k is, melyekben a meggy�lt igazs�g �g, oly l�nggal, hogy azt semmi meg nem olthatja, hanem a s�t�n s�t�ts�ge lek�t�ztetik, hogy ragyogjanak s vil�g�ts�k meg a mindens�get a nap, a hold �s a csillagok. . .

*

Isten ismeret�vel egybek�tj�k az erk�lcs�k kegyess�g�t �s Isten parancsa ir�nti engedelmess�get. Mert aki tetteivel tagadja, szav�val h�j�ban er�s�ti, hogy Istent ismeri, s hasztalan mondja, hogy Krisztusban van �s �l, aki nem j�r vil�goss�gban �s azon az �ton, melyet J�zus megmutatott. Mert � nyilv�n val�ban mondotta : Amit �n tettem s tan�tottam, azt tegy�tek s tan�ts�tok. P�l pedig: Legyetek az �n k�vet�im, mint �n vagyok Krisztus�. Nem minden, aki azt mondja: Uram, Uram! megy be a mennyeknek orsz�g�ba . . .

�ll�tjuk, hogy a kegyess�g cselekedeteiben szil�rdan meg kell �llnunk, mert az az igaz hit, mely a szeretet m�veiben nyilv�nul.

*

A szeretet a t�rv�ny �sszess�ge �s v�ge. Krisztus szerint a t�rv�ny teljess�ge a szeretetben �ll. A szeretet kir�lyi t�rv�ny. A szeretet a val�di szabads�g, mihez a szolgas�g f�lelme nem j�rul. A szeretet a vil�g �ltet� lelke, a j�k legf�bb kincse . . .

*

. . . Ha �lni engedj�k k�z�tt�nk nemcsak a t�r�k�t �s zsid�t, kik k�z�l az egyik a Krisztust nem szereti, a m�sik megfesz�tette; ha nemcsak elt�rj�k, akik k�romkodnak, kev�lyek, f�sv�nyek, dobz�d�k, hanem �l�nk, �tkez�nk, vigadunk is v�l�k : legal�bb a szabad l�get �s gondolkoz�st engedj�k meg azoknak is, kik Krisztus fel�l m�sk�pp gondolkoznak, de senkinek se �rtanak s el vannak hat�rozva ink�bb meghalni, mint hogy m�st sz�ljanak vagy cselekedjenek, mint ami igaz. Nyilv�nv�l�, hogy aki err�l m�sk�ppen gondolkozik, m�s v�r�t szomj�hozza. L�ssa, mik�ppen sz�mol �rette Istennek. ..

D�vid Ferenc levele Paleolog Jakabhoz

(1570. november 29.)

" D�vid Ferenc a legh�resebb f�rfi�nak, tud�s Paleolog Jakabnak a b�lcsess�g �s �t�let szellem�t k�v�nja az Aty�t�l, a Krisztus �ltal."

"Ha valaki minden emberi indulatot levetkezik, visszatartja mag�t att�l, hogy a sz�zad nyomor�s�gait firtassa. Hogy pedig tulajdonk�ppeni tisztemr�l �rjak; ezekben a mai id�kben az igazs�g nyomoz�sa nem b�tors�gos. Hallgatom megvallani nyilv�nosan amit �rzek. De akiket az isteni szellem f�nye vil�gos�t meg, nem hallgathatnak, miut�n m�r hisznek sem pedig az igazs�got tov�bbra m�r el nem rejthetik. Akkora a szellemnek amaz ereje, hogy az emberi �sz minden hamis lelem�ny�t megveti az egyetlen c�l �rdek�ben, hogy Isten dics�s�ge megvil�gosodj�k �s az egyh�z �p�lj�n, d�h�ngj�n �s mondjon ellent b�r az eg�sz b�n�s vil�g. Mivel akiket az Atya Fi�nak adott, sz�ks�ges, hogy egybegy�jtessenek �s Krisztus k�nt�se a katon�k kez�ben f�losztatlan maradjon. Els� pillanatra �gy l�tszott, hogy a vall�s dolgair�l elinditott k�rd�sek igen nagy roml�sokat. �s veszedelmeket id�znek el�, de a Krisztus hal�lakor t�madott f�ldreng�s felt�mad�sa alkalm�val minden bizonnyal lecsillapodik.

Ezeket nem az�rt �rom, mintha te, legtud�sabb f�rfi�, nem tudn�d, hanem hogy megmutassam kiv�ltk�pp mi seg�t engem ezekben a k�zdelmekben. �s hogy mik�nt bizonyosodik be : Isten er�tlen ed�nyeivel munk�lkodik �s az ember akarat�n - v�rakoz�sai ellen�re is �tt�r mert nem engedheti, hogy ig�je �resen t�rjen vissza hozz�. Ellenfeleink g�l�lete �s rosszakarata vont bele e h�bor�ba, mid�n elfogadtam, semmi m�st nem akartam nyilv�nosan tan�tani �s el�terjeszteni, hanem csak azt, ami Isten ig�j�b�l nyilv�nval�. De akkor m�g sokmindent nem �rtettem mik�nt van, de k�nyszer�tve az ellenf�lt�l, hamis tanaikat megismerve, eg�szen m�s �ton kellett elindulnom, s�t t�teleikkel ellenkez�t kellett szembe�ll�tanom, amikkel az Istenr�l val� doktr�n�ikat v�delmezt�k. A disput�ci�k k�zt�nk el�g zavarosak voltak, de sz�ks�ges volt �gy kiadni �ket, amint voltak. M�sk�nt a csal�s v�dj�val illethettek volna benn�nket.

�tolvasgattam a nek�nk k�ld�tt id�zetgy�jtem�nyt vit�inkr�l. A rendszer �s az ig�k sorrendje, valamint az �rvek szempontj�b�l vil�gosabb �s jobb, mint az els�, nem k�ts�ges, hasznos lenne kinyomat�suk."

. "Az �r, az � szent lelke �ltal vil�gos�tsa meg gondolkoz�sunkat, hogy Isten ig�je szerint k�vethess�k �s benne egyek legy�nk."

V�lasz a szombatoss�g v�dj�ra

"Valaki az�rt a nyilv�nval� k�l�nbs�geket nem l�tja e k�t Testamentum k�z�tt, az t�rv�nt az Evang�liummal �sszezavarja, a Christust M�zessel elt�rli, az �rny�kot �s a bet�t a testtel �s a l�lekkel �sszezavarja �s nem esm�ri hogy azoknak az �rny�koknak beteljes�t�je legyen a Christus, a kereszt�nyekb�l zsid�kat csin�l."

(D�oid Ferenc: Az egy �mag�t�l val� Fels�ges Istenr�l �s az � igaz fi�r�l. . . F. ij. lev�l.)

D�vid Ferenc pr�dik�ci�s k�tet�nek epil�gusa

Dics�rtess�k az Atya Isten a Christus �ltal, ki minket naponk�nt vil�gos�t �s az � ig�jinek igaz �rtelm�re viszen. K�ny�rg�k �nekije, hogy az � kegyelmess�g�t t�lem nem ne vonja, s�t ink�bb adjon er�t, hogy az � szent gy�lek�zetiben naponk�nt munk�lhodhassam �s �p�thessek. �men.

"A hit Isten aj�nd�ka"

Id�zetek D�vid Ferenc munk�ib�l.

ISTEN

"Az pedig az �r�k �let, hogy megismerjenek t�ged, az egyed�l igaz Istent, �s akit elk�ldt�l, a J�zus Krisztust." (J�n 17 : 3)

Az Isten �rtelmes l�lek, b�lcs; hatalmas, kegyelmes, mindenhat�, igaz, tiszta, mennynek �s f�ldnek teremt�je, a mi Urunk Krisztusnak szent Atyja. Istent�l az emberbe oltott term�szetes ismeretek, isten ig�je, a tapasztalat, mind meger�sitenek abban, hogy Isten sz�m szerint egy, ki forr�sa �s eredete mindeneknek, ki mindennel elegend�k�ppen b�v�lk�dik, adhat mindenkinek mindent, senkinek seg�ts�g�re vagy tan�cs�ra nem szorul, akit�l minden l�tez�nek kezdete �s sz�rmaz�sa van. �, mivelhogy sz�m szerint egy, t�bbfel� nem oszthat�, mert azokat a dolgokat, amik az � tulajdonai s amikb�l azt akarta, hogy �t megismerj�k �s minden teremtm�nyt�l megk�l�nb�ztess�k, senkivel nem k�z�lte. � ugyanis �nmag�t�l val� teremt�je �s megtart�ja mindeneknek, ki megigaz�t, �dv�z�t, �r�k�letet ad ki, azt akarja, hogy teremtm�nyei �t tisztelj�k �s seg�ts�g�l h�vj�k, aki volt, van �s lesz mind�r�kk�.

Nincs az eg�sz szent�r�sban vil�gosabb �s nyilv�nval�bb tudom�ny, mint az egy Istenr�l sz�l� tudom�ny. Istent az �r�s mindenkor a mi Urunk J�zus Krisztus szent Atyj�nak mondja, ki mindeneknek teremt�je.

Istenr�l, P�l apostollal ezt valljuk: az egy Atya Istenen k�v�l t�bb Isten nincsen . . . Nek�nk igaz kereszt�nyeknek csak egy Isten�nk van, a mindenhat� Atya, akit�l mindenek vannak. Igaz �s szil�rd alap ez, mely a pr�f�t�k �s apostolok �r�saib�l �s ezzel egyenl� vall�st�telekb�l val�, melyet soha senki meg nem hamis�that, sem fel nem bonthat . . . Nem tal�ljuk sehol a szent�r�sban, hogy az Isten h�roms�g vagy n�gys�g volna, vagy pedig l�nyeg, avagy szem�lyes, hanem hogy egy �s egyed�lval� . . . K�vetkez�sk�ppen, mivel az Isten csak egy, nem lehet kett�s, sem h�rmas, sem l�nyegb�l, se szem�lyb�l �ll�, mert � csak tiszta, egy l�lek.

Sem kett�s, sem h�rmas Istent nem vallok, hanem egyet, ki a mi Urunk a n�z�reti J�zus Krisztusnak szent Atyja. Az eg�sz szent�r�s csak az egy Istenre vezet minket.

Isten, mennynek �s f�ldnek teremt�je, Krisztusnak Atyja, ki mindny�junknak kijelentetett, valah�nyszor a maga erej�t �s cselekedeteit eszk�z�k �ltal kinyilv�n�tani �s megmutatni akarta, azt m�velte, hogy azokat t�le mindig megk�l�nb�ztess�k, �gy, hogy �t mindenek szerz�j�nek �s l�trehoz�j�nak, emezeket pedig csak eszk�z�knek tarts�k.

V�tkeznek, akik az Istent nem tisztelik kegyes atyak�nt, s�t ink�bb kegyetlen b�r�nak tartj�k. Az az Isten ugyanis, akinek nev�ben keresztelked�nk, Aty�nak nevezi mag�t.

Lassan, lassan Isten a dolgok v�g�n kezdette el �s a mi id�nkben akarja � szent fels�ge megtiszt�tani anyaszentegyh�z�t a t�velyg�sekt�l, �s ebben utat is mutatott, mert mind a tan�t�kat, mind a hallgat�kat szent ig�je mellett akar megtartani.

Az Istennek �nmag�nak eleit�l fogva gondja volt �s lesz az � igazs�g�ra.

Ama kegyelmes �s fels�ges Atya Isten, ki a h�veit sem Egyiptomban, sem Babilonban el nem hagyta, most mikor az irgalmass�g�nak, kegyelmess�g�nek ideje elj�tt, minket sem hagy el, hanem kijelentv�n igazs�g�t, az igaz tudom�nyt, kiviszen imm�r lassanlassan az antikrisztus fogs�g�b�l, hogy megvil�gos�tson minket, mindny�jan, kik ezideig a vaks�gban �lt�nk; Babilonb�l, a z�rzavarb�l, az � anyaszentegyh�z�ba kell imm�r menn�nk, az antikrisztust�l pedig az Igaz Krisztushoz �s a v�g�r�l az eleire kell t�rn�nk.

Isten, a dics�s�gnek �s Krisztusnak Atyja, ki a maga m�rhetetlen j�s�g�b�l az antikrisztus s�t�ts�g�t naponk�nt oszlatgatja, seg�tsen benn�nket az � szent lelk�vel, hogy ismerj�k meg az egyetlen egy igaz Istent, Krisztusnak Atyj�t, �s csak �t egyed�l h�vjuk seg�ts�g�l �s tisztelj�k, hogy ez a tisztelet hat�rozott �s biztos legyen.

Maga Krisztus, az igazs�g mestere nyilv�n tan�totta, hogy senki m�st nem kell seg�ts�g�l h�vni, csak az � mennyei Atyj�t, �s hogy csup�n az az igaz im�dat, amit l�lekben �s igazs�gban az Aty�hoz int�z�nk. Isten amik�ppen a b�kess�gnek Ura �s Istene, azon k�ppen az � aj�nd�kait is az�rt adja az embereknek, hogy a b�kess�g �s egyeness�g eszk�zei legyenek.

Vitatkozzanak az emberek valamig akarj�k, keress�k Isten l�nyeg�nek rejtett volt�t, h�nyj�k, vess�k a szem�lyek sokas�g�t �s forgass�k az okoss�g b�lcsess�g�t, de az az �r�k�let, hogy csak t�gedet egyed�l val� Istent ismerjenek �s akit elk�ld�tt�l a J�zus Krisztust.

Aki ezt hiszi, �dv�z�l. �s valaki m�s evang�liumot pr�dik�lna, vagy ehhez valamit ragasztana, az Isten �t�let�t viseli.

Hisz�nk egy Istenben ki az az Atya akit�l mindenek vannak �s mi � benne. � egyed�l f�, fels�ges �s magass�gbeli. Egyed�l l�thatatlan, b�lcs �s hatalmas. Egyed�l mindenekfelett val� Isten, egyed�l igaz Isten, egyed�l Atya, kin�l t�bb nincsen. A mi megigazul�sunk egyed�li k�tfeje. � a vil�goss�g Atyja, mindenkin�l nagyobb; Krisztusnak Istene �s Atyja. � benne, az egy magass�gbeli Istenben, Krisztusnak Atyj�ban, mennynek �s f�ldnek teremt�j�ben er�s hittel hisz�nk, el�sz�r az�rt, hogy csak � egyed�l, v�ghetetlen irgalmass�g�val �dv�z�tett minket az �jj�sz�let�s, a kereszts�g �s a szentl�lek meg�j�t�sa �ltal.

SZENTL�LEK

Az Isten ig�j�b�l, j� lelk�smeretb�l �s t�k�letes hitb�l a szentl�lekr�l azt valljuk, hogy az Isten lelke . . . Ez az Isten lelke tan�t� �s j�ra igazgat�, minden Isten v�lasztottj�nak vigasztal�ja. A h�veket vid�mm�, b�trakk� �s az igazs�g vall�s�ban er�ss� teszi.

Ez az Isten lelke teszi az embereket Isten fiaiv�, a b�n�s embereket b�nb�nattart�v�, s vezeti Krisztus J�zussal val� t�rsas�gra �s egyezs�gre. A szentl�lek k�ny�rg�shez val� bizalmat ad nek�nk, hogy f�lelem n�lk�l mondhassuk: "Mi Aty�nk."

Ezt a szentlelket sehol a szent�r�s nem mondja Istennek.

A l�lek, a zsid�, g�r�g �s latin nyelvben b�vebb �rtelemmel b�r, mint a magyarban, mert mi azon az ember okoskod� lelk�t �rij�k, amelyet a fogantat�sban nyer�nk, nem pedig Isten hathat�s erej�t, mely onnan fel�l a vil�goss�g Atyj�t�l adatik.

Isten benn�nk lak�z� erej�t val�ban akkor tapasztaljuk �s �rezz�k, ha Istennek fiai vagyunk. Isten az � lelk�b�l adott nek�nk, az�ltal visel gondot re�nk �s ir�nyit. Ez az � benn�nk val� lak�z�sa, ez a mi megszentel�s�nk �s sz�v�nknek hit �ltal val� megtiszt�t�sa, hogy az � templom�v� �p�lhess�nk. .

A szent�r�s Isten lelk�nek akaratot, tan�t�st, vigasztal�st, bels� gondolatoknak vizsg�l�s�t tulajdon�tja, nem az�rt, mintha a szentl�lek szem�lyben m�s Isten volna, hanem hogy Istennek lelke �ltal cselekedeteinek m�djait kifejezze.

Esz�nkbe kell venn�nk, hogy mikor Isten lelke ek�ppen minden teremtett l�nyekre kiterjed, a szent vagy megszentel� n�v nincs hozz��rtve, mert ez�ltal az �let nincs megszentelve, hanem csak ereje mozgatja �s hordozza, amint a k�zmond�s tartja: � benne �l�nk, mozgunk �s vagyunk. Ez az Isten lelke vel�nk val� k�zl�s�nek els� m�dja. M�sodik, mid�n nem �letet ad, hanem annak sz�p�t�s�re b�lcsess�get �s tudom�nyt, mint Saul kir�lynak a pr�f�t�l�s lelk�t, a filoz�fusoknak �s k�lt�knek a term�szet felett val� er�ket �s indulatokat akik nyilv�n vallott�k, hogy Isten k�l�n�s ihlet�se n�lk�l egy sem lehet jeless�. Harmadik m�dja, mid�n az emberi term�szetet megtiszt�tja, meg�j�tja �s �jonnan sz�li az �r�k�letre. Istennek e lelke a megszentel� l�lek. Isten lelke nemcsak megeleven�ti �s t�pl�lja az embert s k�ls� b�lcsess�ggel aj�nd�kozza meg, hanem megtiszt�tja term�szet�t, meg�j�tja �s �jonnan sz�li az �r�k�letre.

Isten lelke, avagy titkos lehellete az �letnek oka mibenn�nk.

Isten lelke az�rt lakozik benn�nk, hogy gyarl�s�gunkban �s er�tlens�g�nkben gy�mol�tson, keser�s�g�nkben er�s�tsen, nyomor�s�gunkban v�gasztaljon �s buzg� k�ny�rg�sre ind�tson.

Az a lelki ember, akit Isten lelke megvil�gos�tott. Az Isten fiait Isten lelke hordozza; az emberek csak akkor lehetnek Isten fiai, ha Isten lelke �ltal meg�julnak.

J�ZUS

Szeretem az �n Krisztusomat, hogy v�r�t kiontotta, val�ban szenvedett �s meghalt, lelk�vel pedig arra ind�t, hogy �letemet kez�be adjam �s bizonyos legyek, hogy meg�riz �s �r�k�letet ad.

El�gedj�nk meg Krisztus vil�gos �s egyszer� tan�t�s�val amid�n ez mondja: az pedig az �r�k �let, hogy t�ged (Szerelmes Aty�m) higgyenek egyed�l egy bizony Istennek �s hogy J�zus az elbocs�tott Krisztus. Aty�mfiai kereszt�nyek, ha ez az �r�k�let, mit k�v�nunk t�bbet? Hiszen csak az �r�k�letet �s az �r�k boldogs�got keress�k. S ha ezt megtal�ljuk az egy Atya Isten �s J�zus Krisztus ismeret�ben, mit bujdosunk az antikrisztus �tj�n? J�l hallod, Krisztus Urunk nem tan�t sem a l�nyegr�l, sem a szem�lyr�l, sem az �r�kt�l fogva val� Fiur�l, sem a kett�s Krisztusr�l. De tan�t az egy Atya Isten ismeret�r�l, aki egy bizony Isten, �s a n�z�reti J�zusr�l, aki a Krisztus, az igaz Messi�s.

�nmagunk megtagad�sa �ltal lesz�nk Krisztusnak igaz tan�tv�nyai, felv�ve a keresztet, k�vetj�k �t �s tan�ttatunk �ltala.

Nek�nk nem Athanasiust, hanem amit Krisztus mond, azt kell k�vetn�nk. Senki m�s alapot nem vethet, mint amit � vetett. Emellett kell megmaradnunk.

Az Istennek Fia erre tan�t: "Ez az �r�k �let, hogy megismerjenek t�gedet csak egyed�l igaz Istenmek �s akit elk�ld�tt�l a J�zus Krisztust". Athanasius pedig �s akik �t k�vetik, ellenkez� dologra tan�tanak: "Valaki �dv�z�lni akar, sz�ks�g mindenekel�tt, hogy a kereszt�ny hitet vallja. A kereszt�ny hit pedig ez, hogy a h�roms�got az egys�gben �s az egys�get a h�roms�gban tisztelj�k".

Sz�ks�g megtanulnunk, hogy Krisztus milyen t�rv�nnyel igazgatja �s vezeti h�veit az igazs�gra, �letre �s a dics�s�gre. Ezt a t�rv�nyt nem k�t�bl�ra �rt�k, mint M�zes �ltal a zsid� n�pnek adott t�rv�nyt, hanem sz�v�nkbe; nem a k�ls� f�lelem �s rabs�g szolg�lat�t mutatja meg, hanem az �letnek �s kegyelemnek lelk�t, mert a t�rv�ny M�zest�l van, a kegyelem pedig Krisztust�l.

Krisztus M�t� 6., Luk�cs 6., J�nos 4. �s m�s egyeb�tt, ahol az im�dkoz�s form�j�t el�nk t�rja �s megtan�t arra, mik�ppen kell im�dkozni, a k�zbenj�r�ban val� bizalmunkr�l semmi eml�t�st nem tesz, hanem arra tan�t, hogy �llhatatosan kell im�dkozni s azt �g�ri, hogy az Atya Isten k�r�seinket meg fogja hallgatni.

Nincs is az �jsz�vets�gben megparancsolva, hogy a Krisztus k�zbenj�r�s�val h�vjuk seg�ts�g�l az Aty�t. Krisztus �ltal az�rt ny�lik �t nek�nk az Aty�hoz, mert o f�lfejtette a m�dot �s utat arra, hogy az Aty�t megismerj�k s hozz� j�rulhassunk.

Az�rt az Atya szigor� parancs�ra, az � dics�s�ge �s tisztelete meg�rz�s�nek v�gy�t�l �szt�n�ztetve, �lland�an azt hajtogassuk, hogy csak az egy Istent, Krisztusnak Atyj�t kell seg�ts�g�l h�vni, nem pedig mag�t Krisztust, sem a szentlelket, sem a meghalt szenteket, vagy m�s valakit Istenen, Krisztus Atyj�n k�v�l.

Minek�nk, kik a kereszt�ny nevet viselj�k, Krisztusunkt�l �s az � tan�t�s�t�l kell f�ggn�nk.

BIBLIA

A mi hit�nknek alapj�t, melyen az �r�k �let nyugszik, a pr�f�t�k �s az apostolok �r�s�b�l vett�k.

A mi Urunk J�zus Krisztust�l k�sz�tett alapon �llunk. Ezen akarunk �llhatatosan megmaradni az � seg�ts�g�vel.

Nincs olyan kereszt�ny, kinek az Isten annyi lelket nem adna, hogy a szent�r�sb�l meg nem �rthetn�, mi sz�ks�ges az � �dv�ss�g�re. Csak a szent�r�st meg ne vesse, mert igaz a Krisztus �g�rete: Keressetek �s tal�ltok, z�rgessetek �s megnyittatik n�ktek.

El�g a mi �dv�ss�g�nk �tj�nak megkeres�s�hez a pr�f�t�k, evang�list�k �s az apostolok �r�sa. Gy�ny�r�s�ges �s mennyei �tel az evang�lium a h�vek sz�v�ben, melyhez ha valaki hozz�tesz valamit mindj�rt m�regg� v�lik.

A szent�r�s egy Istent mond, nem h�rmast, egy Krisztust, nem kett�st, egy hitet, egy kereszts�get �s egy �rvacsor�t; semmit sem mond kett�snek. Sem az evang�list�k, sem az apostolok egy sz�t sem �rtak �r�saikban a l�nyeg, tulajdons�g, a h�roms�g, az �r�kt�l fogva val� fi� �s annak �r�kt�l fogva val� sz�let�se fel�l. A szent�r�s bizonys�g�t er�szakkal ne vonjuk a mi v�lem�ny�nk �rtelm�re.

Ha az �r�s igaz �rtelm�re akarunk jutni, ne legy�nk emberek rabjai, az emberi v�gz�sekhez ne k�telezz�k magunkat. Az emberi v�gz�sek f�nyess�ge ugyanis mindig az igazi �rtelem fedele �s megb�nt�ja volt.

A szent�r�s igaz �rtelm�nek kikeres�s�hez a nyelvek tulajdons�gainak ismerete sz�ks�ges. De mindenek felett Isten lelk�nek ereje kell, mely az �r�s veleje, igaz tan�t� �s magyar�z�mestere, vil�goss�ga �s megmutat�ja, mely m�g a szeg�ny �r�studatlan parasztnak is az �r�s igaz �rtelm�t megmutatja, annyira, hogy az igazs�g �rtelm�ben gyakran m�g az igen b�lcs de�kokat is fel�lm�lja.

Az �- �s �jtestamentum k�z�tti k�l�nbs�g meg�rt�se �s megtanul�sa nagy vil�goss�got ad az eg�sz szent�r�snak.

A t�rv�ny M�zes �ltal adatott, a kegyelem �s igazs�g Krisztus �ltal.

A t�rv�nyben a test igazs�ga volt; az evang�liumban a l�lek igazs�ga mutattatik meg.

Ha az Isten igazs�g�t meg akarjuk �rteni, el kell v�lasztanunk a bet�t a lelki �rtelemt�l, az �rny�kot a testt�l, a s�t�ts�get a vil�goss�gt�l, mely a k�t Testamentum k�z�tti k�l�nbs�gben mutatkozik meg. Amint az �jtestamentumban vil�gosabb �s t�k�letesebb Mestert adott nek�nk az Atya Isten, �gy vil�gosabb �s t�k�letesebb tudom�nyt ad nek�nk Krisztus az �jtestamentumban.

A t�rv�ny alatt az emberek gyermekek voltak, rabszolg�k. Az evang�lium alatt m�r nem gyermekek, nem rabok, hanem Isten fiai, Krisztus atyafiai �s bar�tai. Az �jtestamentum lelke Krisztust dics��ti �s az � evang�lium�t, nem pedig M�zest vagy a t�rv�nyt. Ez a l�lek, a mi �dv�ss�g�nk pecs�tje, vigasztal� l�lek. A t�rv�ny lelke viszont a f�lelemnek, retteg�snek �s rabs�gnak lelke volt, nem a szabads�g, vagy fi�s�g lelke, mik�nt az �jtestamentum lelke.

Az �jtestamentum, az �testamentumnak vil�goss�ga �s magyar�zata. Az �jtestamentum vil�gosan jel�li a mi megigazul�sunk m�dj�t, melynek forr�sa Istennek szerelme.

Valaki e nyilv�nval� k�l�nbs�get nem l�tja a k�t Testamentum k�z�tt, az a t�rv�nyt az evang�liummal �sszezavarja, Krisztust elt�rli M�zessel, az �rny�kot �s a bet�t a testtel �s a l�lekkel �sszezavarja.

EMBER

Istennek k�p�re �s hasonlatoss�g�ra, j� cselekedetre �jonnan teremtett emberek vagyunk, hogy Krisztus az igaz hit �ltal mi benn�nk lak�zz�k �s az � t�rv�nye a mi sz�v�nkbe beirattass�k.

A mi Isten�nknek hasonlatoss�g�ra �s k�p�re val� teremt�s�nk akkor bizony�ttatik meg, mikor minden szepl� �s folt elv�tetik �s val�ban Istennek k�pe �s hasonlatoss�ga f�nylik benn�nk.

Nem tagadhatjuk, hogy a hit Isten aj�nd�ka. Ha term�szet�nkben adva volna. a hit �s nem Isten aj�nd�kozn�, azt lelke �ltal, akkor mindny�jan egyar�nt hinn�nk �s Isten ig�j�nek helyet adn�nk.

A hit olyan legyen, hogy szeretet �ltal. cselekedj�k.

Hit�nket j� cselekedetekkel mutassuk meg.

Cselekedet�nkben a j� embers�g �s igazs�g l�that� legyen.

Hit�nket szents�ges gondolatainkkal, buzg� foh�szkod�sainkkal �s a lelki dolgokban val� gy�ny�rk�d�ssel bizony�tjuk be �s mutatjuk meg Isten el�tt, az emberek el�tt pedig mindenkor �s minden�tt az igazs�g cselekedet�vel.

Legy�nk val�ban szentek �s foglalatosak az igazs�g cselekedet�ben.

Egyetlen hiv� sem �dv�z�lhet bels� szeretet �s feddhetetlens�g, tov�bb� k�ls� cselekedetek n�lk�l; ez nemcsak az�rt van �gy, mert a j� cselekedetek a hit f�ggv�nyei, hanem mert a j�tettek Isten ig�j�ben igazs�gnak �s megigazul�snak vannak nevezve.

Krisztus �ltal intet�nk mindny�jan, hogy igaz szeretetb�l �s j�akaratb�l egym�st megtisztelj�k s a j�vev�nyekt�l �s �tonj�r�kt�l kezeinket �s seg�ts�g�nket meg ne vonjuk.

Az igazs�g �tj�t sz�ks�g megismern�nk; sz�ks�g meghalni a b�nnek �s �lni az igazs�gnak; az igazs�g fegyver�t fel�lteni; szeretni az igazs�got �s gy�l�lni a hamiss�got; betelni az igazs�g gy�m�lcs�vel �s �hezni s szomjuhozni az igazs�got; Istennek szolg�lni szents�gben �s igazs�gban, hogy az igazs�g engedelmes szolg�i legy�nk.

Nem �j dolgot kezd�nk; mikor a h�roms�g ellen sz�lunk.

Az ari�nusok gy�l�letes neve alatt az igazs�g ellens�gei a mi nev�nket hamisan ne gyal�zz�k �s tart�zkodjanak az ilyenf�le hamis r�galmaz�sokt�l, melyekkel embereket nem tan�tnak, hanem ink�bb kisebb�tnek. Mert mit haszn�lnak azzal, hogy minket luther�nusoknak, k�lvini�nusoknak, ari�nusoknak mondanak? Bizony�ra kereszt�nyeknek kell lenn�nk, Isten ig�j�vel kell meggy�zettetn�nk, nem pedig ki�lt�sokkal, nevezget�sekkel �s gyal�z�sokkal.

K�rlek olvasd �s vedd j�l eszedbe a t�rt�netet, mely M�zes negyedik k�nyv�nek 13-14. r�sz�ben van. Mi is ezid�ig m�g mind t�velyegt�nk a lelki puszt�ban �s nem ment�nk be a meg�g�rt Kana�n f�ldj�re, a tiszta apostoli tudom�nyra alapozott anyaszentegyh�zba. De imm�r szinte annak a hat�r�ban vagyunk.

A mai id�ben is sz�ks�g megl�tni, mik�ppen visz ki az �risten minket a lelki Babilonb�l ti. lassan- lassan a gyenge dolgokr�l a nehezebbekre, a kicsikr�l a nagyobbakra, a v�g�r�l az eleire hoz minket, mert r�gt�l fogva mind ilyen rendet tartott ebben az �risten.

Az antikrisztus minket is nagy ki�lt�ssal �s szidalommal k�rhoztat az egy Atya Istennek �s a megfesz�lt J�zus Krisztusnak vall�s��rt. Ezen fel�l eretnekeknek �t�l, ami�rt nem akarunk hinni t�bb� a l�nyegben, szem�lyben, term�szetben, megtestes�l�sben... de ha mindezek sz�ks�gesek az �dv�ss�ghez, bizony soha egy szeg�ny paraszt kereszt�ny sem �dv�z�lhet, mert � ezeket soha meg nem tanulhatja �let�ben.

H�l�t adunk Istennek, aki minket lassank�nt kivezet a babiloni fogs�gb�l, s az � igazs�g�nak f�ny�vel naponk�nt tov�bb �s tov�bb vez�rel minket.

Akiket Isten lelke megvil�gos�tott, nem szabad hallgatniok, sem az igazs�got el nem rejthetik. Akkora a l�lek ereje, hogy az emberi �sz minden hamis lelem�ny�t megvetv�n, csak azon c�lra t�rekszik, hogy Isten dics�s�ge terjedjen, az egyh�z �p�lj�n.

Mivel Isten kijelent�s�b�l a vaskos t�ved�seket mi felismert�k, hogyan hallgathattunk volna j� lelkiismeret szerint? Az �r Isten, a mi Teremt�nk ir�nt, s az � dr�ga fia ir�nt igazs�gtalanok �s gyal�zkod�k lett�nk volna, ha a felismert igazs�got hallgat�ssal el akartuk volna temetni.

Sehol sem tanuljuk Isten ig�j�b�l, hogy az Isten ige�t �s a vall�st t�zzel-vassal kell terjeszteni.

�s mit mondhatn�nk k�ptelenebbet, s�t lehetetlenebbet, mint azt, hogy k�ls� er�szakkal akarjuk k�nyszer�teni a lelkiismeretet �s a lelket, amire egyed�l az k�veteli mag�nak a hatalmat, aki azt teremtette?

Val�ban, egy j� anya sem dobja el t�bolyodott fi�t, hanem �polja, �s minden m�don igyekszik meggy�gy�tani azt. A doktorok �s az egyh�z szolg�i, akik az anya helyett vannak hallgat�ik sz�m�ra kijel�lve, ugyanazt k�telesek tenni tiszt�kn�l fogva, �s az isteni ige parancsa szerint. Ez�rt nem csod�lhatjuk el�gg� a mi ellenfeleinknek kegyetlens�g�t, akik minket valamely, m�g nem l�tez� t�ved�s v�dj�val illettek; �s m�gis Fels�gedt�l t�zet, vasat k�v�nnak ellen�nk alkalmazni; �mb�r, ha igen nagyon t�vedt�nk volna is (ami nem t�rt�nt) m�gis anya gyan�nt kellene minket �polniok �s orvosolniok, nem pedig elpuszt�taniok.

Nincs nagyobb esztelens�g, s�t lehetetlens�g, mint k�ls� er�vel k�nyszer�teni a lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalommal csak teremt�je b�r.

A hamis v�dol�sok ellen volna mit felelnem �s igazs�ggal megc�folnom. De mi�rthogy az igaz Istenre b�ztam magam �s arra az igazs�gra, melyet nem a Kor�nb�l, sem Servetusb�l, hanem az �l� Isten ig�j�b�l tanultam, tan�tottam �s tan�tom. Hiszem pedig, hogy az az Isten, kinek szeme az igazs�gra n�z, az �lnokokat megb�nteti. Nyilv�n tudom, hogy a kegyelmes Isten az � igazs�g�t ezek ellen �s mindenek ellen megoltalmazza s mikor neki kedves �s kellemes lesz, el�reviszi, a csal�rd nyelvek ellen p�rtj�t fogja, mert �v�, � adta el�nkbe.

Isten maga az, aki �gy�nek v�delm�t mag�ra v�llalja, �s a s�t�nt az �maga h�veinek l�bai al� tiporja; �s azt�n azt m�veli, hogy mik�nt a mi tan�t�mester�nk Krisztus n�vekedett �letkorban �s b�lcsess�gben Isten �s emberek el�tt, �gy mi is naponk�nt el�bbre haladjunk, �s gy�nges�g�nk r�v�n is valamicsk�t, ami � neki kedves, az � egyh�z�ban munk�ljunk. Nem aj�nlom ezt az �r�st olyan form�ban, hogy az ellenf�l ir�s�nak elolvas�s�t�l ezzel el akarn�m vonni Nagysagodat. Hanem �ppen k�v�nom �s k�rem Nagys�godat, hogy azokat is olvassa el �s �t�lje meg, melyik

f�l k�veti magyar�zat�ban ink�bb a szent�r�s egyenes foly�s�t �s vonal�t, hogy mind testben �s l�lekben Nagys�god �p�lhessen �s a megfesz�lt Krisztusnak tan�tv�nya lehessen.

Amint kezdett�l fogva az igazs�g szeret�je voltam, �gy ezut�n is az akarok lenni �s tehets�gem szerint k�vetni az Isten tiszta ig�j�t. Ha pedig valamiben t�vedtem volna, akik Isten ig�j�b�l igazabbat mutatnak, megk�sz�n�m �s k�vetni �ket nem sz�gyenlem.

K�sz�n�m az �n ellens�geimnek, hogy naponk�nt igazgatnak �s k�nyszer�tenek, hogy az Isten ig�j�nek elm�lked�s�ben �s tanul�s�ban foglaljam el magamat s az Atya Isten dics�s�g�nek gazdags�g�t naponk�nt ink�bb eszembe vehessem.

Tudom pedig, hogy az Istennek m�g sok elrejtett kincsei vannak, melyeket e h�l�datlan vil�ggal k�z�lni akar. K�rem az ellenkez� felet, hogy naponk�nt ink�bb t�rekedjenek t�madni az igazs�g ellen �s k�l�nf�le fog�sokat t�masztani, hogy ez�ltal az igazs�g ink�bb f�nyeskedhess�k �s vil�goss�gban el�mehessen. B�tran imm�r �rjanak, ki�ltsanak �s minden szidalmat verjenek fejemhez, tudom �n kinek hittem, �s mivel hittem az � ig�j�nek, igazs�g�t el nem titkolhattam, hanem sz�lnom kellett �s Istennek szivess�g�b�l sz�lni akarok addig, am�g az �risten testemben a lelket t�pl�lja �s az �r�sra �s sz�l�sra er�t ad. B�zom pedig az Istenben, a mi Urunk J�zus Krisztus szent Atyj�ban, hogy az � �ldott szent fi�nak �g�ret�t bennem megt�k�letes�ti �s �nvelem nyomorult szolg�j�val kegyelmess�ge szerint cselekszik.

V�g�l is ak�rhogy igyekszik ez a mi Majorunk a mi szem�lyeinket, mint eretnekeket alaptalanul megb�lyegezni, kital�lt �r�ggyel k�rhoztatni, a vil�g el�tt gy�l�leteseknek felt�ntetni, vagy b�rmif�le sz�ls�s�ges dolgokat a mi veszt�nkre megk�s�relni, mi m�s l�lekt�l vez�relve, mint akik tudjuk, hogy a mi sereg�nk fegyverei nem testiek, vagy akik meggondoljuk, mit cselekedett �s szenvedett Krisztus, a mi Urunk �s tan�t�mester�nk, az isteni seg�ts�g rem�ny�ben mindent t�relmesen el fogunk szenvedni, �s a mi mennyei Aty�nkhoz k�ny�r�gni fogunk, hogy a mi Majorunknak �s mindenki m�snak, akik minket r�galmaznak �s r�lunk rosszat mondanak, s minket �ld�znek, ezeket a vakmer�s�geket �s t�velyg�seket kegyelmesen megbocs�tani �s �ket meg�ldani m�lt�ztass�k.

Amit haszn�ltam, vagy haszn�lok az Isten gy�lekezet�ben az nem az eny�m, hanem az Isten�. Ha pedig nem haszn�lok, az akaratom ellen volt, mert nem a magam haszn�t, hanem az Isten gy�lekezet�nek �p�t�s�t akartam keresni. �m z�gol�djanak �s k�romoljanak ellens�geim, a vil�goss�g Atyja, Krisztusnak Istene, ki l�tja �s �rti minden ember titk�t, � lesz igaz �t�l�b�r�. Az Atya Isten bocs�ssa meg a k�roml�k minden b�n�t �s adjon nekik �t�letre �s igaz �rtelemre val� lelket, �s minden h�v kereszt�nyt vez�reljen a vil�goss�g �s b�kess�g �tj�ra.

Sz�rnyad van, lelkem, meg ne tagadd magadat.

Vak miszt�riumok nem b�ntnak. F�l, f�l a f�vel!

�rted eped lelkem, �rted eped csak: igaz.

Jaj, v�get mikor �r ez a sok r�t vakhit a f�ld�n,

Sz�t mikor oszlik m�r ennyi siv�r babona?

K�tszer t�z �vig szolg�ltam h�n a haz�mat

�s becs�lettel, ezt tudta a fejedelem is.

M�rt szakadott h�t r�m ez az �d�z d�h? Oka van r�:

Nem h�rom, hanem egy Isten, a kit tan�tok.

Im'ez az �n v�tkem, hogy a v�ltozhatlanul

Egyet Megsokas�tani nem merte szavam botor�l.

Mennyk�ve p�p�knak, t�ze, kardja, m�glyarak�sa,

Semmi er� soha nem tartja f�l azt, ki igaz.

Azt �rtam s hittel hirdettem, amiket �rz�k:

Holtom ut�n a hamis hit Babilonja led�l.*

* A hagyom�ny szerint D�vid Ferenc a b�rt�ne fal�ra �rta ezt a n�gy sort.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Irodalom
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.91 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|