Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 21, 2006 05:17 CDT

D�vid Ferenc Brevi�rium

D�vid Ferenc

Szerz�: . 803 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Felhaszn�lt irodalom:

N�GYSZ�Z �V

D�VID FERENC BREVI�RIUM

Gondolatok

El�g az mi idvess�g�nk �tj�nak megkeres�s�re a pr�f�t�k, evang�list�k �s az apostolok �r�sa. Gy�ny�r�s�ges �s mennyei �tel az evang�lium az h�veknek sz�vekben, kihez ha valaki hozz� teszen valamit, m�regg� v�lik az mindj�r�st. Mert a testi emberek csak testi dologban b�lcselkedhetnek a Krisztus n�lk�l �s az � tan�tv�nyi n�lk�l.

Hogy pedig minden t�velyg�seknek f�fundamentum�t jobban meg�rthessed, tudjad, hogy az apostolok ut�n mindj�r�st az Isten n�pe k�zibe g�r�g filoz�fusok cs�sztak b�, kik meg nem el�gedv�n az Istennek ig�j�nek egy�gy�s�g�vel (egyszer�s�g�vel), az Istennek szent helyire beostromoltak (behatoltak) �s eltitkolt (titkos) �j H�roms�got tal�lv�n magoknak, annyira meghamis�tatt�k a szent�r�st, hogy nem sok h�ja volt, hogy az Isten fel�l val� igaz tudom�nyt ki nem vett�k k�z�l�nk.

Mostan pedig csak e dolgoknak summ�j�t akarjuk a kereszt�nyeknek eleibe adni, hogy a meg�gertetett anyaszentegyh�znak �p�t�s�t nem csak v�rj�k, de k�rj�k is az Istent, hogy hamar beteljesedj�k, enn�l ink�bb peniglen, hogy imm�r szinte el�tt�nk vagyon az id�. Semmit nem kezdett �m el az Isten, kit el nem v�gezett volna. Soha nem volt az Isten n�p�nek oly hossz� ideig val� fogs�ga, kinek szabads�ga �s �r�me nem lett volna.. . Megszabad�t, aty�mfia, �s megnyugosztja az �r az � h�veit, az ki az egy�gy�eket (szel�deket) mondja boldogoknak lenni, kik majd elveszik a f�ldet, melyet ez ideig nagy kegyetlens�ggel �s fegyverrel b�rtanak az hitetlenek. L�tod az�rt, hogy az egy�gy�eknek �g�rtetett, hogy senki se gondolja: ki minek�nk, P�terrel egyetemben, az kardot tenn�nk, mert aki fegyverrel keresi, fegyver miatt kell elveszni az Krisztus mond�sa szerint.

"Egy�gy� (egyszer�) az Krisztusnak �s az � apostolainak , mely mi eln�kbe egy Istent �d, kit�l mindenek vannak �s egy �r J�zus Krisztust. Annak ut�na egy megszentel� Lelket, egy anyaszentegyh�zat, egy hitet, egy kereszts�get �s �rnak egy igaz vacsor�j�t. Semmi sincsen ebben ez tudom�nyban valami kett�s, avagy dupl�s �s v�ltozand� dolog, avagy pedig k�l�nbk�l�nb �rtelm�.

Semmi nincsen az eg�sz der�k (teljes) szent�r�sban vil�gosb �s nyilv�bban val� tudom�ny, mely Istent mindenkor az �r�s az mi Urunk J�zus Krisztusnak szentatyj�nak mond lenni, ki mindeneknek teremt�je.

Az Antikrisztus pedig ezt el nem ronthat�, hanem �nmag�tul az r�gi sophist�k �ltal t�bbet t�n hozz�, az egy Istent h�rom szem�lynek mondv�n, ki ez�rt egy �llat (l�ny) l�gyen, de megv�lasztv�n a szem�lyeket az �llattul �s hogy az h�rom szem�ly egy Istenben l�gyen avagy az egy Isten az h�rom szem�lyben. �s eff�le sok foldoz�sokkal teljess�ggel elford�tatott az apostoloknak egy�gy� tudom�nya �s meghom�lyos�ttatott az egy �mag�t�l val� fels�ges Isten, az J�zus Krisztusnak szent atyja, ki mind ez ideig ez vil�gt�l nem igaz Istennek �t�ltetett lenni. M�g pedig annak felette oly z�rzavarral h�lolta (hom�lyositotta el) mind az eg�sz szent�r�st, hogy senkit�l igaz�n meg ne �rtess�k.

De mindaz�ltal az � maga Babilon�t is �gy �sszve zuzta-zavarta, hogy senki ez ideig ki nem feselhetett bel�le valami j� �rtelem szer�nt, mi�rthogy h�rom �s egy Istenben tan�tott, hogy higgyenek az emberek, de ilyen renddel az�rt, hogy mik�ppen az Isten �llaty�ban nem h�rom, azonk�ppen szem�lyben nem egy l�gyen. �s n�ha az egy Isten legyen az egy �llatban, n�ha az �llat az egy Istenben, n�ha az h�rom szem�ly az Istenben, n�ha pedig az egy Isten legyen az h�rom szem�lyben. �s, hogy az Atya sem az Szenth�roms�g, sem az Fi�, sem az Szentl�lek �s hogy az �llat sem h�rmas, de az�rt az egy Isten Szenth�roms�g �s egy �llat legyen.

Az �j testamentum nyilv�n jelenti a mi megigazol�sunknak m�dj�t �s annak k�tfej�t Istennek szerelm�nek mondja lenni, amelyet az � fi�ban megmutatott �s az � szent lelk�nek �ltala a mi sz�v�nkbe �nt�tt, hogy mind eg�sz e cselekedet megmutattass�k, hogy nem mit�l�nk, hanem az Istennek kegyelmes�g�b�l sz�rmazik, hogy semmit se dicsekedhess�nk a mi cselekedet�nkr�l.

Az Krisztust aj�nlja minek�nk az Atya Isten. Er�s hittei higgy�k az�rt, hogy minek�nk adattatott, hogy b�lcsess�g�nk, megszentel�s�nk �s v�lts�gunk l�gyen, mert ennek k�v�le �s e n�lk�l senki kedves nem lehet az Atya Istenn�l, nem is vagyon a menetele � hozz�ja. Ez szereztetett az Atya Istent�l, hogy minek�nk mester�nk legyen, f�papunk, k�zbenj�r�nk, gondvisel�nk, idvess�g�nk, �let�nk �s valami sz�ks�g idvess�g�nkre, hogy mindazokat b�s�gesen �benne tal�lhassuk.

Ez az eg�sz szent�r�snak summ�ja. Valaki ezt er�s hittel fogadja, ezt az Atya Isten b�pecs�telte �r�k �letre. Disput�ljanak az emberek valam�g akarj�k, keress�k az Istennek �llatj�nak (�llag�nak, l�nyeg�nek) elrejtett volt�t, h�nyj�k, vess�k a szem�lyeknek sokas�g�t �s forgass�k az okoss�gnak b�lcsess�g�t, de ez az �r�k �let, hogy csak t�gedet egyed�l val� Istent esm�rjenek �s akit elk�ld�tt�l az J�zus Krisztust.

D�vid Ferenc aj�nl�sa pr�dik�ci�s k�tet�hez

Fels�ges kegyelmes Uram! Az Istennek ig�j�b�l nyilv�n kiadott parancsolat ez : Hogy az � ig�it hirdess�k az � gy�lekezet�be, ez pedig nem csak �gre, hanem k�z�ns�ggel minden egyh�zi dolgokra n�z. De mint P�l apostol sz�l, n�melyek vet�lked�sb�l nem tiszt�n hirdetik az Krisztust. Mindazon�ltal valamin�m� okb�l legyen, csak hogy hirdettess�k az Krisztus, abban vagyon �neki �r�me :

Ez P�l Apostolnak mond�s�t �s az Krisztushoz val� indulatot sz�ks�g megm�rt�kelni�k azoknak, kik az Krisztusnak adt�k magokat. Mert mik�ppen az eset ut�n mindj�r�st �d�m fiaiban vet�lked�s t�mada �s hal�los gy�l�ls�g: Azonk�ppen k�t istentisztelet, hamis �s igaz az emberek k�z�tt emeltetett fel. Az igaz �gy mint Istennek lelk�t�l, az � ig�inek foly�sa szerint, az hamis pedig az pokolbeli �rd�g irigys�g�b�l, az igazs�gnak meghom�lyos�t�s�ra, nagy h�bor�s�gra �s vet�lked�sre okot adott.

Sokan az emberek k�z�l, kik az istennek cselekedeteinek tan�cs�t ezekben nem vehett�k, vagy mindenest�l fogva megtart�ztatj�k magokat, hogy ugyan semmi isteni tiszteletre, avagy f�lelemre semmi gondot ne viseljenek, avagy ugyan tagadj�k, hogy Isten volna az, ki valami gondot viselne az emberi nemzetre: Mintha az volna, eff�le vet�lked�sek nem t�madn�nak, azt �ll�tj�k; avagy n�melyek j�nak mindeneket �t�lv�n, b�kess�gnek ok��rt mindenf�le tudom�nyt v�logat�s n�lk�l bevesznek.

D�h�dnek eff�le dolgokban ez vil�gnak fiai, de az Isten az � h�veit�l �t�letet �s cselekedetet k�v�n, tudniillik, hogy a lelkeket megpr�b�lj�k, az hamis pr�f�t�kt�l �nmagokat megoltalmazz�k, mely cselekedethez Istenhez val� k�ny�rg�s, az szent�r�sban val� tudakoz�s �s ez vil�gnak tettetett m�lt�s�ga mell�l val� elt�voz�s k�v�ntatik, s�t ink�bb istent�l fel�p�tett elme, melyben az v�laszt�snak magva behintetett, gy�keret vert. Mert csak ezek �rtik �s veszik igazs�g�t, ezeknek mindenek j�ra vadnak. Ezek vonattatnak az mennyei Aty�tul �s mindv�gig �llhatatosan megmaradnak, meggy�zv�n e vil�gnak hamis �t�leteit, �s az �n�n testi indulataikat.

Mire val� ez �s mi�rt sz�ml�lom ezeket el�? Hogy Fels�gedet az elm�lt dolgokr�l �s cselekedetekr�l eml�keztessem. Az Isten fels�ged birodalma alatt pr�dik�ltatja vet�lked�ssel az Krisztust �s tusakod�ssal �s visszavon�s �ltal akarja megtiszt�tani az � igazs�g�t. Hogy egy�b kir�lyoknak �s fejedelmeknek int�s�re ennek �tj�t meg nem fogta Fels�ged, az Istennek ig�j�h�z val� szeretet �s abban val� gy�ny�rk�d�s m�velte, hogy pedig ez vil�gnak szidalm�t �llhatatos sz�vvel viselte �s hordozta, istennek kiv�ltk�pp val� aj�nd�ka �s az v�laszt�snak magv�nak meggy�kereztet�se.

A biblia magyar�z�s�r�l

Legel�sz�r teh�t Szent P�l apostol besz�d�b�l ezt vegy�k esz�nkbe: hogy minden az ki kereszt�ny, annyiban az Istennek lelk�t�l megaj�nd�koztatott, hogy az Istennek ig�j�b�l ami �rtelmet vehet, �s meg�lheti azt, ami neki sz�ks�ges az � �dv�ss�g�re, csak hogy az Istennek ig�j�t meg ne vesse �s meg ne ut�lja, mert igaz Krisztus urunknak az � besz�de, keress�tek �s megtal�lj�tok, z�rgessetek �s megnyittatik tin�ktek.

M�sodszor az �r�snak igaz �rtelm�t ugyan azon Istennek ig�j�b�l kell venn�nk. Mert ami hom�lyos mond�s tal�ltatik az �r�sban, vil�gosabb mond�ssal kell azt megmagyar�zni: mi�rthogy pedig oly mond�s az �r�sban nincsen, kihez hasonl� nem tal�ltatn�k, sz�ks�g, hogy a vil�gosabb az hom�lyost magyar�zza, �s az �j testamentumb�l az � testamentumbeli mond�sokat kikeress�k.

Harmadszor. Ezen ig�kb�l vegy�k esz�nkben, mikor Szt. P�l azt mongya, a lelki ember mindeneket meg�t�l, az igaz �t�letnek regul�ja mi legyen. Az Istennek lelk�t�l az kik hordoztatnak �s viseltetnek, azok nem embereknek rabjai, emberekhez �s emberi �t�letekhez nem k�teleztetnek, hanem az Istennek lelk�t�l kimutatott magyar�z�shoz. Nagy b�cs�letben kell ugyan tartanunk a szent aty�kat �s conciliumokat, de csak annyiban kell �nekik engedn�nk, amennyiben lelkiek s lelki dolgokat tan�tanak �s magyar�znak �s az mennyiben az der�k szent�r�snak foly�s�t k�vetik. (�t�rt sz�veg.)

Az �-emberr�l, az �j emberr�l

". . . az � a testi, az �j a lelki, vagy bels� ember. Krisztus mondja: Ki a f�ldb�l j�tt, f�ldi �s ez�rt f�ldieket besz�l. Azok��rt az k�ls� �s �-emberen �rtetik az test �s a l�lek, az bels� �s �j emberen az elme �s az istent�l adatott l�lek. Ennek bizonys�g�ra val�, amit P�l apostol mond.. . az istennek ig�je olyan, mint a k�t �l� t�r, amely elhat a vel�k oszl�s�ig. A k�ls� �let avagy l�lek ink�bb �sszeszerkesztetett a testtel �s testi l�legzetekkel �ltettetett, az istennek lelke pedig, mik�ppen az testnek term�szeti

Az �j ember k�l�nb�zik az �-t�l, mert ez lelki �s menynyei ember, Istennek lelk�t�l sz�letett �j �letre, igazs�gra �s b�lcsess�gre. Az �j emberben az k�ls� embernek helye nincsen, m�g ez vil�gon �l, hanem az elm�nek vagyon helye, melyet P�l apostol bels� embernek nevez.

Az igazul�s k�vetkezm�nyei

P�l apostol az megigazul�snak erej�t �s cselekedeteit magyar�zva az idvess�gr6l eml�kezik, avagy az �r�k �letr�l. . . De ennek felette vannak egy�b vigasztal�sok is, kik k�vetkeznek a mi megigazul�sunkb�l, melyet a mi �let�nknek szents�g�vel mutatjuk meg. Matth. 5. szerint azt mondja Krisztus: Boldogok, akik �hezik �s szomj�zz�k az igazs�got, mert azok megel�g�ttetnek. Noha az h�vek itt e vil�gban h�bor�s�got �s k�l�n-k�l�nf�le nyomor�s�got szenvednek a szents�ges igazs�g�rt, mindazon�ltal boldogok �s �v�k a mennyeknek orsz�ga. Ekk�ppen sz�l D�vid �s Psal. III. �r�kk� val� eml�kezetben l�szen az igaz ember �s gonosz h�rt�l nem f�l. A P�ld. pedig (8. r.): Az igaz, mint egy oroszl�n b�tors�gos l�v�n, meg nem retten. Az igaz ember, mint a Lib�non hegy�n val� c�drusfa, megvir�gzik �s megsokasodik. Az igazaknak hajl�kokban v�gass�gnak �s idvess�gnek szava vagyon. Psal; 118: Az igazaknak az � utok, mint az hajnalcsillagnak vil�goss�ga, el� megyen �s vil�gos�tja mindazt t�k�letes napiglan.

Az igaz soha meg nem mozdul, a hitetlenek pedig nem maradhatnak ez f�ld�n. Az igaznak az � sz�ja b�lcsess�get sz�l, az �ktelens�get sz�l�k nyelve pedig kimetszetik. Az kik istennek orsz�g�nak igazs�g�t keresik, azoknak mindenek megadatnak. Matth. 6.

A szentl�lek t�z

"A pokolbeli �rd�g az emberi nemzetnek sz�v�ben az eset alkalm�val az k�v�ns�gnak t�z�t gerjesztette fel annyira, hogy gerjedez �s l�ngol az gonoss�gra �s minden v�tekre. Ez ellen Isten t�zet t�masztott a v�tkek eleny�sz�s�re; de a J�zust�l gerjesztett t�z sokkal sebesebb, mint ahogy Luk�cs �rja (L. 5. r.): T�zet bocs�tok e vil�gra, �s senki meg nem tilthassa, hogy �gjen.

A t�zben f�k�ppen h�rom dolgot l�tunk. A melegs�g erej�t �s a megem�szt�s sebess�g�t. Az �ltet� �llatok k�z�tt semmi nem tal�ltatik, mely nagyobb hatalommal meleg�tene, megem�sztene �s tiszt�tana, mint a t�z. L�tjuk ezeket nyilv�n a szemeinkkel. Szint�n ilyen el�sz�r is az isten lelk�nek ereje mibenn�nk. Hathat�k�ppen �s hatalommal felind�t benn�nket �s hajt, hogy nagy buzg�s�ggal minden ellenvet�s �s b�nt�s n�lk�l az istennek ig�j�nek pr�dik�l�s�ban mik�ppen hajtja az goly�bist, �s mely hathat�s . . .

M�sodszor l�tjuk, hogy mik�ppen a v�z k�ls�k�ppen mindennem� szennyet elmosogat, �pp�gy a t�z bels�k�ppen megem�szti. Szint�n ilyen a mennyei t�z is, mert bels�k�ppen megem�szti. Szint�n ilyen a mennyei t�z is, mert bels�k�ppen a h�veknek term�szet�t megv�ltoztatja �s sem az emberi lelem�nyeket, sem az istennek tiszta ig�j�nek �szveelegy�t�s�t semmik�ppen el nem szenvedheti, hanem mind az pozdorj�t megem�szti.

Harmadszor a t�zben a megv�laszt�snak ereje mutattatik meg, melyr�l P�l apostol is sz�l b�s�gesen, amint a mostani id�kben is a h�vek sz�v�ben felgerjesztett t�z az egy atya istenr�l �s az � szent fi�r�l val� tiszta igazs�got megv�lasztja a p�pai lelem�nyekt�l."

A hit ismerete a f�ldm�vesnek is joga

"Christus Urunk . . . arra tan�t, hogy a hitnek dolga mellett nem kell csak lass� besz�dekkel elmenn�nk, azt sem kell k�rdezgetn�nk, hogy ez vil�gnak nagyobb r�sze micsoda hitet tart. Ann�l ink�bb m�s embereknek v�leked�s�ben nem kell meg�talkodnunk, ak�r mely m�lt�s�gbeli is legyen az. Mert ha annak �gy kell lenni, a zsid�k meg�rt�k volna Herodesnek az � kir�lyuknak m�lt�s�g�val, ki Krisztust Keresztel� J�nosnak �t�lte lenni. Annak felette az tan�tv�nyoknak p�ld�jok arra tan�tja az paraszt �s �r�studatlan embereket - kik fel�l azt �t�lik, hogy az idvess�g tudom�ny�hoz, �s az hitnek dolg�hoz semmi k�z�k nincsen - hogy magoknak ments�get nem tal�lnak, ha gondot nem mselnek idvess�g�kre s�t azt k�v�nja az �risten t�l�k, hogy hitekr�l tugyanak vall�st tenni �s a szabad akarat szer�nt val� tudatlans�got nem kell oltalmazni, mert hogy az igaz ember az �n�n hitib�l �l. Mindeneknek k�sznek kell lenni, az � hit�r�l megfelelni, mint szt. P�ter tan�tja. (Petr. 3.)"

A reform�ci� lass� fejl�d�s�nek magyar�zata

De Vera Unius Dei Patris ... els� r�sz�b�l, Jakah Elek ford�t�s�ban

"Sokan csod�lkoznak, mi�rt nem ment v�gbe a reform�ci� egyetemben �s mi�rt kezd�dik h�tulr�l el�re, a kisebb k�rd�sekr�l a nagyobbak fel� haladva. K�pes-e a vak elt�rni a vil�goss�got, ha szemei egyszerre ny�lnak ki a vil�goss�gra? Mid�n J�zus egy vakot meggyogy�tott - mik�nt azt az evang�lium �rja - �l�f�knak l�tta az embereket. Ha szemeink el�tt a nagy s�t�ts�g ut�n az �vang�lium teljes f�nye egyszerre felgy�lt volna, a t�m�rdek vil�goss�g tal�n l�t�sunkt�l fosztott volna meg. Isten tan�cs�b�l volt, hogy lassank�nt, fokr�l fokra haladva der�lt f�l el�tt�nk az igazs�g, mint ahogy a kisdedeket el�bb tejjel �ltetik, �s csak lassan szoktatj�k hozz� t�pl�l�bb eledelekhez."

A hitbeli vitatkoz�sok �rt�ke

R�szlet a "R�vid �tmutat�s" befejez�s�b�l

�rtem sokak b�sul�s�t a mostani h�bor�s�gok miatt; de jobb megpr�b�lni a hitet �s az ir�sokban val� ellenkez�st j�l �szbe venni �s most tusakodni azokkal, mint k�s�bb lelk�smeret�kben megbotr�nkozni. Szok�s a vil�gban, hogy m�kor Isten ig�je tiszt�t�s�t elkezdi, szidalmaztatik igazs�ga. A pr�f�t�k, Krisztus �s az apostolok ellen is aff�le ki�lt�s volt, hogy a b�kess�g �s az egyeness�g megront�i. Ennek ok�t Krisztus Szt. J�nos harmadik r�sz�ben �gy adja: "A vil�goss�g a vil�gra j�tt, de az emberek ink�bb szeretik a s�t�ts�get" . . . Az igazs�g most sem megy el�re h�bor�s�g n�lk�l, mert a s�t�ts�g gyermekei fogva tartj�k a hitetleneket, s mindj�rt felt�madnak, ha az igazs�ggal annak orsz�g�t kezdik ostromolni... �gy tesznek az mostani id�kben is azok, akik a h�roms�gos istens�get oltalmazz�k, s azt k�v�nj�k, hogy az emberek hunyj�k be a szem�ket, �s semmit se l�ssanak, se halljanak, se olvassanak, hanem amint �k �rtik, �gy pr�dik�ljanak �s tan�tsanak. Gonosz egyeness�g �s b�kess�g az, mely az Isten �s az � ig�je ellen van. Nem a vil�g b�lcsess�g�t kell n�zn�nk, hanem a l�lek�t, mert ez az, amit J�zus a kereszt�nyeknek adott. A hiv�knek az �r�ssal val� hadakoz�s �rtalmokra nem lehet; mert amely f�ln�l az igazs�g van, az ellenkez� bizonys�gokkal meg nem hom�lyos�that�, s�t ink�bb meger�s�ttetik, �s az eg�sz der�k szent�r�snak �rtelm�re vil�goss�g szereztetik, a hamiss�g pedig nyilv�nval�v� lesz.

A hitbeli meggy�z�sr�l

A Refutatio Seripti Petri Melii cim� munka aj�nl�s�b�l

"A Szent�r�sban sehol sem olvast�k, hogy Isten ig�j�t �s a vall�st t�zzel-vassal kelljen terjesztem. Krisztus orsz�ga n�pe �s annak �ldozata �nk�ntes, fegyverrel �s fenyeget�ssel az evang�lium elfogad�sra nem k�telezhet� �nk�nt engedelmeskedik az. Nincs nagyobb esztelens�g, s�t lehetetlens�g, mint k�ls� er�vel k�nyszer�teni a lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalommal csak teremt�je b�r. Az anya nem tapossa l�bbal elt�vedt gyermek�t, de megjav�tani igyekszik. A lelkip�sztoroknak is ezt kell tenni. Nem tudjuk el�gg� csod�lni ellenfeleink vaks�g�t kik ellen�k a fejedelmet, m�g hib�ik bebizony�t�sa el�tt t�z �s fegyver haszn�l�s�ra �szt�nzik. Ha hib�sak lenn�nk is, Isten parancsa szerint meggy�gy�tani kellene benn�nket, nem pedig elveszteni."

A szabad kutat�s joga

Az 1579. febr. 2l.-i tordai zsinat hat�rozat�b�l

"Teh�t a vil�gnak nincs semmi oka azok ellen t�madni, kik az eltemetett igazs�goknak a s�t�ts�gb�l el�hoz�s�ban f�radoznak. Amint a nappal �s az �jszaka a vil�goss�g megjelen�se �s elt�voz�sa �ltal ismerszik meg, �pp�gy azok a percek �s �r�k is, melyekben a meggy�lt igazs�g �g oly l�nggal, hogy azt semmi meg nem oltja, hanem a s�t�n s�t�ts�ge megk�t�ztetik, hogy ragyogjanak, s vil�gos�ts�k meg a mindens�get a nap, a hold �s a csillagok. A term�szet nagy �p�t�mestere, Isten, ilyen rendj�t �ll�totta meg a dolgoknak . . . "

A b�kess�gr�l

A "R�vid Magyar�zat"-b�l

Az pr�f�t�k olyan b�kess�gr�l mondanak nek�nk j�vend�t, mely soha m�g nem volt, mert akkor minden fegyvernek el kell veszni �s meg�gettetni, a szably�kb�l sz�nt�vasak lesznek, az haragos vad besti�k nem �rtanak �s oly b�kess�g leszen, hogy soha oszt�n semmi h�bor�s�gnak helye ne legyen."

Szemelv�nyek D�vid Ferenc besz�deib�l

A b�lcsek �s k�zdolgokban j�rtas f�rfiak az�rt vannak a test�letek �l�re �ll�tva, hogy a m�ltb�l �s jelenb�l helyes dolgokat hozzanak l�tre. Nincs semmi tart�sabb �llapot �s igazs�g, mint amik a Szent�r�s alapjaib�l v�tetnek. A pr�f�t�k �s apostolok tudom�ny�n �p�lt tanokat sz�l �s habok el nem sodorj�k, s Isten ig�je, mint �l� t�z, mely �lesebb a k�t�l� kardn�l, oly m�ly gy�keret ver az emberi sz�vben, hogy azt onnan kiszaggatni nem lehet. Ez�rt sz�ks�ges, hogy Isten szolg�i koronk�nt egybegy�ljenek, s a hittanokr�l �rtekezzenek. Ez�rt van a mi egyh�zunkban az a r�gi j� szok�s, hogy �venk�nt nyilv�nos k�zgy�l�sek tartatnak, hol mind a hittani cikkekr�l, mind a lelki tan�t�k erk�lcs�r�l vizsg�lat vitetik v�gbe; egy besz�l, a t�bbiek hallgatnak s a t�bbs�g hat�roz: ami helyes meg�ll, aminek gy�nge az alapja szil�rdabb� t�tetik . . . A vil�gnak semmi oka azok ellen t�madni, akik `az eltemetett igazs�goknak a s�t�ts�gb�l el�hoz�s�ban f�radoznak. Amint a nappal �s �j a vil�goss�g megjelen�se �s elt�voz�sa �ltal ismerszik meg : szint�n �gy azon percek �s �r�k is, melyekben a meggy�lt igazs�g �g, oly l�nggal, hogy azt semmi meg nem olthatja, hanem a s�t�n s�t�ts�ge lek�t�ztetik, hogy ragyogjanak s vil�g�ts�k meg a mindens�get a nap, a hold �s a csillagok. . .

*

Isten ismeret�vel egybek�tj�k az erk�lcs�k kegyess�g�t �s Isten parancsa ir�nti engedelmess�get. Mert aki tetteivel tagadja, szav�val h�j�ban er�s�ti, hogy Istent ismeri, s hasztalan mondja, hogy Krisztusban van �s �l, aki nem j�r vil�goss�gban �s azon az �ton, melyet J�zus megmutatott. Mert � nyilv�n val�ban mondotta : Amit �n tettem s tan�tottam, azt tegy�tek s tan�ts�tok. P�l pedig: Legyetek az �n k�vet�im, mint �n vagyok Krisztus�. Nem minden, aki azt mondja: Uram, Uram! megy be a mennyeknek orsz�g�ba . . .

�ll�tjuk, hogy a kegyess�g cselekedeteiben szil�rdan meg kell �llnunk, mert az az igaz hit, mely a szeretet m�veiben nyilv�nul.

*

A szeretet a t�rv�ny �sszess�ge �s v�ge. Krisztus szerint a t�rv�ny teljess�ge a szeretetben �ll. A szeretet kir�lyi t�rv�ny. A szeretet a val�di szabads�g, mihez a szolgas�g f�lelme nem j�rul. A szeretet a vil�g �ltet� lelke, a j�k legf�bb kincse . . .

*

. . . Ha �lni engedj�k k�z�tt�nk nemcsak a t�r�k�t �s zsid�t, kik k�z�l az egyik a Krisztust nem szereti, a m�sik megfesz�tette; ha nemcsak elt�rj�k, akik k�romkodnak, kev�lyek, f�sv�nyek, dobz�d�k, hanem �l�nk, �tkez�nk, vigadunk is v�l�k : legal�bb a szabad l�get �s gondolkoz�st engedj�k meg azoknak is, kik Krisztus fel�l m�sk�pp gondolkoznak, de senkinek se �rtanak s el vannak hat�rozva ink�bb meghalni, mint hogy m�st sz�ljanak vagy cselekedjenek, mint ami igaz. Nyilv�nv�l�, hogy aki err�l m�sk�ppen gondolkozik, m�s v�r�t szomj�hozza. L�ssa, mik�ppen sz�mol �rette Istennek. ..

D�vid Ferenc levele Paleolog Jakabhoz

(1570. november 29.)

" D�vid Ferenc a legh�resebb f�rfi�nak, tud�s Paleolog Jakabnak a b�lcsess�g �s �t�let szellem�t k�v�nja az Aty�t�l, a Krisztus �ltal."

"Ha valaki minden emberi indulatot levetkezik, visszatartja mag�t att�l, hogy a sz�zad nyomor�s�gait firtassa. Hogy pedig tulajdonk�ppeni tisztemr�l �rjak; ezekben a mai id�kben az igazs�g nyomoz�sa nem b�tors�gos. Hallgatom megvallani nyilv�nosan amit �rzek. De akiket az isteni szellem f�nye vil�gos�t meg, nem hallgathatnak, miut�n m�r hisznek sem pedig az igazs�got tov�bbra m�r el nem rejthetik. Akkora a szellemnek amaz ereje, hogy az emberi �sz minden hamis lelem�ny�t megveti az egyetlen c�l �rdek�ben, hogy Isten dics�s�ge megvil�gosodj�k �s az egyh�z �p�lj�n, d�h�ngj�n �s mondjon ellent b�r az eg�sz b�n�s vil�g. Mivel akiket az Atya Fi�nak adott, sz�ks�ges, hogy egybegy�jtessenek �s Krisztus k�nt�se a katon�k kez�ben f�losztatlan maradjon. Els� pillanatra �gy l�tszott, hogy a vall�s dolgair�l elinditott k�rd�sek igen nagy roml�sokat. �s veszedelmeket id�znek el�, de a Krisztus hal�lakor t�madott f�ldreng�s felt�mad�sa alkalm�val minden bizonnyal lecsillapodik.

Ezeket nem az�rt �rom, mintha te, legtud�sabb f�rfi�, nem tudn�d, hanem hogy megmutassam kiv�ltk�pp mi seg�t engem ezekben a k�zdelmekben. �s hogy mik�nt bizonyosodik be : Isten er�tlen ed�nyeivel munk�lkodik �s az ember akarat�n - v�rakoz�sai ellen�re is �tt�r mert nem engedheti, hogy ig�je �resen t�rjen vissza hozz�. Ellenfeleink g�l�lete �s rosszakarata vont bele e h�bor�ba, mid�n elfogadtam, semmi m�st nem akartam nyilv�nosan tan�tani �s el�terjeszteni, hanem csak azt, ami Isten ig�j�b�l nyilv�nval�. De akkor m�g sokmindent nem �rtettem mik�nt van, de k�nyszer�tve az ellenf�lt�l, hamis tanaikat megismerve, eg�szen m�s �ton kellett elindulnom, s�t t�teleikkel ellenkez�t kellett szembe�ll�tanom, amikkel az Istenr�l val� doktr�n�ikat v�delmezt�k. A disput�ci�k k�zt�nk el�g zavarosak voltak, de sz�ks�ges volt �gy kiadni �ket, amint voltak. M�sk�nt a csal�s v�dj�val illethettek volna benn�nket.

�tolvasgattam a nek�nk k�ld�tt id�zetgy�jtem�nyt vit�inkr�l. A rendszer �s az ig�k sorrendje, valamint az �rvek szempontj�b�l vil�gosabb �s jobb, mint az els�, nem k�ts�ges, hasznos lenne kinyomat�suk."

. "Az �r, az � szent lelke �ltal vil�gos�tsa meg gondolkoz�sunkat, hogy Isten ig�je szerint k�vethess�k �s benne egyek legy�nk."

V�lasz a szombatoss�g v�dj�ra

"Valaki az�rt a nyilv�nval� k�l�nbs�geket nem l�tja e k�t Testamentum k�z�tt, az t�rv�nt az Evang�liummal �sszezavarja, a Christust M�zessel elt�rli, az �rny�kot �s a bet�t a testtel �s a l�lekkel �sszezavarja �s nem esm�ri hogy azoknak az �rny�koknak beteljes�t�je legyen a Christus, a kereszt�nyekb�l zsid�kat csin�l."

(D�oid Ferenc: Az egy �mag�t�l val� Fels�ges Istenr�l �s az � igaz fi�r�l. . . F. ij. lev�l.)

D�vid Ferenc pr�dik�ci�s k�tet�nek epil�gusa

Dics�rtess�k az Atya Isten a Christus �ltal, ki minket naponk�nt vil�gos�t �s az � ig�jinek igaz �rtelm�re viszen. K�ny�rg�k �nekije, hogy az � kegyelmess�g�t t�lem nem ne vonja, s�t ink�bb adjon er�t, hogy az � szent gy�lek�zetiben naponk�nt munk�lhodhassam �s �p�thessek. �men.

"A hit Isten aj�nd�ka"

Id�zetek D�vid Ferenc munk�ib�l.

ISTEN

"Az pedig az �r�k �let, hogy megismerjenek t�ged, az egyed�l igaz Istent, �s akit elk�ldt�l, a J�zus Krisztust." (J�n 17 : 3)

Az Isten �rtelmes l�lek, b�lcs; hatalmas, kegyelmes, mindenhat�, igaz, tiszta, mennynek �s f�ldnek teremt�je, a mi Urunk Krisztusnak szent Atyja. Istent�l az emberbe oltott term�szetes ismeretek, isten ig�je, a tapasztalat, mind meger�sitenek abban, hogy Isten sz�m szerint egy, ki forr�sa �s eredete mindeneknek, ki mindennel elegend�k�ppen b�v�lk�dik, adhat mindenkinek mindent, senkinek seg�ts�g�re vagy tan�cs�ra nem szorul, akit�l minden l�tez�nek kezdete �s sz�rmaz�sa van. �, mivelhogy sz�m szerint egy, t�bbfel� nem oszthat�, mert azokat a dolgokat, amik az � tulajdonai s amikb�l azt akarta, hogy �t megismerj�k �s minden teremtm�nyt�l megk�l�nb�ztess�k, senkivel nem k�z�lte. � ugyanis �nmag�t�l val� teremt�je �s megtart�ja mindeneknek, ki megigaz�t, �dv�z�t, �r�k�letet ad ki, azt akarja, hogy teremtm�nyei �t tisztelj�k �s seg�ts�g�l h�vj�k, aki volt, van �s lesz mind�r�kk�.

Nincs az eg�sz szent�r�sban vil�gosabb �s nyilv�nval�bb tudom�ny, mint az egy Istenr�l sz�l� tudom�ny. Istent az �r�s mindenkor a mi Urunk J�zus Krisztus szent Atyj�nak mondja, ki mindeneknek teremt�je.

Istenr�l, P�l apostollal ezt valljuk: az egy Atya Istenen k�v�l t�bb Isten nincsen . . . Nek�nk igaz kereszt�nyeknek csak egy Isten�nk van, a mindenhat� Atya, akit�l mindenek vannak. Igaz �s szil�rd alap ez, mely a pr�f�t�k �s apostolok �r�saib�l �s ezzel egyenl� vall�st�telekb�l val�, melyet soha senki meg nem hamis�that, sem fel nem bonthat . . . Nem tal�ljuk sehol a szent�r�sban, hogy az Isten h�roms�g vagy n�gys�g volna, vagy pedig l�nyeg, avagy szem�lyes, hanem hogy egy �s egyed�lval� . . . K�vetkez�sk�ppen, mivel az Isten csak egy, nem lehet kett�s, sem h�rmas, sem l�nyegb�l, se szem�lyb�l �ll�, mert � csak tiszta, egy l�lek.

Sem kett�s, sem h�rmas Istent nem vallok, hanem egyet, ki a mi Urunk a n�z�reti J�zus Krisztusnak szent Atyja. Az eg�sz szent�r�s csak az egy Istenre vezet minket.

Isten, mennynek �s f�ldnek teremt�je, Krisztusnak Atyja, ki mindny�junknak kijelentetett, valah�nyszor a maga erej�t �s cselekedeteit eszk�z�k �ltal kinyilv�n�tani �s megmutatni akarta, azt m�velte, hogy azokat t�le mindig megk�l�nb�ztess�k, �gy, hogy �t mindenek szerz�j�nek �s l�trehoz�j�nak, emezeket pedig csak eszk�z�knek tarts�k.

V�tkeznek, akik az Istent nem tisztelik kegyes atyak�nt, s�t ink�bb kegyetlen b�r�nak tartj�k. Az az Isten ugyanis, akinek nev�ben keresztelked�nk, Aty�nak nevezi mag�t.

Lassan, lassan Isten a dolgok v�g�n kezdette el �s a mi id�nkben akarja � szent fels�ge megtiszt�tani anyaszentegyh�z�t a t�velyg�sekt�l, �s ebben utat is mutatott, mert mind a tan�t�kat, mind a hallgat�kat szent ig�je mellett akar megtartani.

Az Istennek �nmag�nak eleit�l fogva gondja volt �s lesz az � igazs�g�ra.

Ama kegyelmes �s fels�ges Atya Isten, ki a h�veit sem Egyiptomban, sem Babilonban el nem hagyta, most mikor az irgalmass�g�nak, kegyelmess�g�nek ideje elj�tt, minket sem hagy el, hanem kijelentv�n igazs�g�t, az igaz tudom�nyt, kiviszen imm�r lassanlassan az antikrisztus fogs�g�b�l, hogy megvil�gos�tson minket, mindny�jan, kik ezideig a vaks�gban �lt�nk; Babilonb�l, a z�rzavarb�l, az � anyaszentegyh�z�ba kell imm�r menn�nk, az antikrisztust�l pedig az Igaz Krisztushoz �s a v�g�r�l az eleire kell t�rn�nk.

Isten, a dics�s�gnek �s Krisztusnak Atyja, ki a maga m�rhetetlen j�s�g�b�l az antikrisztus s�t�ts�g�t naponk�nt oszlatgatja, seg�tsen benn�nket az � szent lelk�vel, hogy ismerj�k meg az egyetlen egy igaz Istent, Krisztusnak Atyj�t, �s csak �t egyed�l h�vjuk seg�ts�g�l �s tisztelj�k, hogy ez a tisztelet hat�rozott �s biztos legyen.

Maga Krisztus, az igazs�g mestere nyilv�n tan�totta, hogy senki m�st nem kell seg�ts�g�l h�vni, csak az � mennyei Atyj�t, �s hogy csup�n az az igaz im�dat, amit l�lekben �s igazs�gban az Aty�hoz int�z�nk. Isten amik�ppen a b�kess�gnek Ura �s Istene, azon k�ppen az � aj�nd�kait is az�rt adja az embereknek, hogy a b�kess�g �s egyeness�g eszk�zei legyenek.

Vitatkozzanak az emberek valamig akarj�k, keress�k Isten l�nyeg�nek rejtett volt�t, h�nyj�k, vess�k a szem�lyek sokas�g�t �s forgass�k az okoss�g b�lcsess�g�t, de az az �r�k�let, hogy csak t�gedet egyed�l val� Istent ismerjenek �s akit elk�ld�tt�l a J�zus Krisztust.

Aki ezt hiszi, �dv�z�l. �s valaki m�s evang�liumot pr�dik�lna, vagy ehhez valamit ragasztana, az Isten �t�let�t viseli.

Hisz�nk egy Istenben ki az az Atya akit�l mindenek vannak �s mi � benne. � egyed�l f�, fels�ges �s magass�gbeli. Egyed�l l�thatatlan, b�lcs �s hatalmas. Egyed�l mindenekfelett val� Isten, egyed�l igaz Isten, egyed�l Atya, kin�l t�bb nincsen. A mi megigazul�sunk egyed�li k�tfeje. � a vil�goss�g Atyja, mindenkin�l nagyobb; Krisztusnak Istene �s Atyja. � benne, az egy magass�gbeli Istenben, Krisztusnak Atyj�ban, mennynek �s f�ldnek teremt�j�ben er�s hittel hisz�nk, el�sz�r az�rt, hogy csak � egyed�l, v�ghetetlen irgalmass�g�val �dv�z�tett minket az �jj�sz�let�s, a kereszts�g �s a szentl�lek meg�j�t�sa �ltal.

SZENTL�LEK

Az Isten ig�j�b�l, j� lelk�smeretb�l �s t�k�letes hitb�l a szentl�lekr�l azt valljuk, hogy az Isten lelke . . . Ez az Isten lelke tan�t� �s j�ra igazgat�, minden Isten v�lasztottj�nak vigasztal�ja. A h�veket vid�mm�, b�trakk� �s az igazs�g vall�s�ban er�ss� teszi.

Ez az Isten lelke teszi az embereket Isten fiaiv�, a b�n�s embereket b�nb�nattart�v�, s vezeti Krisztus J�zussal val� t�rsas�gra �s egyezs�gre. A szentl�lek k�ny�rg�shez val� bizalmat ad nek�nk, hogy f�lelem n�lk�l mondhassuk: "Mi Aty�nk."

Ezt a szentlelket sehol a szent�r�s nem mondja Istennek.

A l�lek, a zsid�, g�r�g �s latin nyelvben b�vebb �rtelemmel b�r, mint a magyarban, mert mi azon az ember okoskod� lelk�t �rij�k, amelyet a fogantat�sban nyer�nk, nem pedig Isten hathat�s erej�t, mely onnan fel�l a vil�goss�g Atyj�t�l adatik.

Isten benn�nk lak�z� erej�t val�ban akkor tapasztaljuk �s �rezz�k, ha Istennek fiai vagyunk. Isten az � lelk�b�l adott nek�nk, az�ltal visel gondot re�nk �s ir�nyit. Ez az � benn�nk val� lak�z�sa, ez a mi megszentel�s�nk �s sz�v�nknek hit �ltal val� megtiszt�t�sa, hogy az � templom�v� �p�lhess�nk. .

A szent�r�s Isten lelk�nek akaratot, tan�t�st, vigasztal�st, bels� gondolatoknak vizsg�l�s�t tulajdon�tja, nem az�rt, mintha a szentl�lek szem�lyben m�s Isten volna, hanem hogy Istennek lelke �ltal cselekedeteinek m�djait kifejezze.

Esz�nkbe kell venn�nk, hogy mikor Isten lelke ek�ppen minden teremtett l�nyekre kiterjed, a szent vagy megszentel� n�v nincs hozz��rtve, mert ez�ltal az �let nincs megszentelve, hanem csak ereje mozgatja �s hordozza, amint a k�zmond�s tartja: � benne �l�nk, mozgunk �s vagyunk. Ez az Isten lelke vel�nk val� k�zl�s�nek els� m�dja. M�sodik, mid�n nem �letet ad, hanem annak sz�p�t�s�re b�lcsess�get �s tudom�nyt, mint Saul kir�lynak a pr�f�t�l�s lelk�t, a filoz�fusoknak �s k�lt�knek a term�szet felett val� er�ket �s indulatokat akik nyilv�n vallott�k, hogy Isten k�l�n�s ihlet�se n�lk�l egy sem lehet jeless�. Harmadik m�dja, mid�n az emberi term�szetet megtiszt�tja, meg�j�tja �s �jonnan sz�li az �r�k�letre. Istennek e lelke a megszentel� l�lek. Isten lelke nemcsak megeleven�ti �s t�pl�lja az embert s k�ls� b�lcsess�ggel aj�nd�kozza meg, hanem megtiszt�tja term�szet�t, meg�j�tja �s �jonnan sz�li az �r�k�letre.

Isten lelke, avagy titkos lehellete az �letnek oka mibenn�nk.

Isten lelke az�rt lakozik benn�nk, hogy gyarl�s�gunkban �s er�tlens�g�nkben gy�mol�tson, keser�s�g�nkben er�s�tsen, nyomor�s�gunkban v�gasztaljon �s buzg� k�ny�rg�sre ind�tson.

Az a lelki ember, akit Isten lelke megvil�gos�tott. Az Isten fiait Isten lelke hordozza; az emberek csak akkor lehetnek Isten fiai, ha Isten lelke �ltal meg�julnak.

J�ZUS

Szeretem az �n Krisztusomat, hogy v�r�t kiontotta, val�ban szenvedett �s meghalt, lelk�vel pedig arra ind�t, hogy �letemet kez�be adjam �s bizonyos legyek, hogy meg�riz �s �r�k�letet ad.

El�gedj�nk meg Krisztus vil�gos �s egyszer� tan�t�s�val amid�n ez mondja: az pedig az �r�k �let, hogy t�ged (Szerelmes Aty�m) higgyenek egyed�l egy bizony Istennek �s hogy J�zus az elbocs�tott Krisztus. Aty�mfiai kereszt�nyek, ha ez az �r�k�let, mit k�v�nunk t�bbet? Hiszen csak az �r�k�letet �s az �r�k boldogs�got keress�k. S ha ezt megtal�ljuk az egy Atya Isten �s J�zus Krisztus ismeret�ben, mit bujdosunk az antikrisztus �tj�n? J�l hallod, Krisztus Urunk nem tan�t sem a l�nyegr�l, sem a szem�lyr�l, sem az �r�kt�l fogva val� Fiur�l, sem a kett�s Krisztusr�l. De tan�t az egy Atya Isten ismeret�r�l, aki egy bizony Isten, �s a n�z�reti J�zusr�l, aki a Krisztus, az igaz Messi�s.

�nmagunk megtagad�sa �ltal lesz�nk Krisztusnak igaz tan�tv�nyai, felv�ve a keresztet, k�vetj�k �t �s tan�ttatunk �ltala.

Nek�nk nem Athanasiust, hanem amit Krisztus mond, azt kell k�vetn�nk. Senki m�s alapot nem vethet, mint amit � vetett. Emellett kell megmaradnunk.

Az Istennek Fia erre tan�t: "Ez az �r�k �let, hogy megismerjenek t�gedet csak egyed�l igaz Istenmek �s akit elk�ld�tt�l a J�zus Krisztust". Athanasius pedig �s akik �t k�vetik, ellenkez� dologra tan�tanak: "Valaki �dv�z�lni akar, sz�ks�g mindenekel�tt, hogy a kereszt�ny hitet vallja. A kereszt�ny hit pedig ez, hogy a h�roms�got az egys�gben �s az egys�get a h�roms�gban tisztelj�k".

Sz�ks�g megtanulnunk, hogy Krisztus milyen t�rv�nnyel igazgatja �s vezeti h�veit az igazs�gra, �letre �s a dics�s�gre. Ezt a t�rv�nyt nem k�t�bl�ra �rt�k, mint M�zes �ltal a zsid� n�pnek adott t�rv�nyt, hanem sz�v�nkbe; nem a k�ls� f�lelem �s rabs�g szolg�lat�t mutatja meg, hanem az �letnek �s kegyelemnek lelk�t, mert a t�rv�ny M�zest�l van, a kegyelem pedig Krisztust�l.

Krisztus M�t� 6., Luk�cs 6., J�nos 4. �s m�s egyeb�tt, ahol az im�dkoz�s form�j�t el�nk t�rja �s megtan�t arra, mik�ppen kell im�dkozni, a k�zbenj�r�ban val� bizalmunkr�l semmi eml�t�st nem tesz, hanem arra tan�t, hogy �llhatatosan kell im�dkozni s azt �g�ri, hogy az Atya Isten k�r�seinket meg fogja hallgatni.

Nincs is az �jsz�vets�gben megparancsolva, hogy a Krisztus k�zbenj�r�s�val h�vjuk seg�ts�g�l az Aty�t. Krisztus �ltal az�rt ny�lik �t nek�nk az Aty�hoz, mert o f�lfejtette a m�dot �s utat arra, hogy az Aty�t megismerj�k s hozz� j�rulhassunk.

Az�rt az Atya szigor� parancs�ra, az � dics�s�ge �s tisztelete meg�rz�s�nek v�gy�t�l �szt�n�ztetve, �lland�an azt hajtogassuk, hogy csak az egy Istent, Krisztusnak Atyj�t kell seg�ts�g�l h�vni, nem pedig mag�t Krisztust, sem a szentlelket, sem a meghalt szenteket, vagy m�s valakit Istenen, Krisztus Atyj�n k�v�l.

Minek�nk, kik a kereszt�ny nevet viselj�k, Krisztusunkt�l �s az � tan�t�s�t�l kell f�ggn�nk.

BIBLIA

A mi hit�nknek alapj�t, melyen az �r�k �let nyugszik, a pr�f�t�k �s az apostolok �r�s�b�l vett�k.

A mi Urunk J�zus Krisztust�l k�sz�tett alapon �llunk. Ezen akarunk �llhatatosan megmaradni az � seg�ts�g�vel.

Nincs olyan kereszt�ny, kinek az Isten annyi lelket nem adna, hogy a szent�r�sb�l meg nem �rthetn�, mi sz�ks�ges az � �dv�ss�g�re. Csak a szent�r�st meg ne vesse, mert igaz a Krisztus �g�rete: Keressetek �s tal�ltok, z�rgessetek �s megnyittatik n�ktek.

El�g a mi �dv�ss�g�nk �tj�nak megkeres�s�hez a pr�f�t�k, evang�list�k �s az apostolok �r�sa. Gy�ny�r�s�ges �s mennyei �tel az evang�lium a h�vek sz�v�ben, melyhez ha valaki hozz�tesz valamit mindj�rt m�regg� v�lik.

A szent�r�s egy Istent mond, nem h�rmast, egy Krisztust, nem kett�st, egy hitet, egy kereszts�get �s egy �rvacsor�t; semmit sem mond kett�snek. Sem az evang�list�k, sem az apostolok egy sz�t sem �rtak �r�saikban a l�nyeg, tulajdons�g, a h�roms�g, az �r�kt�l fogva val� fi� �s annak �r�kt�l fogva val� sz�let�se fel�l. A szent�r�s bizonys�g�t er�szakkal ne vonjuk a mi v�lem�ny�nk �rtelm�re.

Ha az �r�s igaz �rtelm�re akarunk jutni, ne legy�nk emberek rabjai, az emberi v�gz�sekhez ne k�telezz�k magunkat. Az emberi v�gz�sek f�nyess�ge ugyanis mindig az igazi �rtelem fedele �s megb�nt�ja volt.

A szent�r�s igaz �rtelm�nek kikeres�s�hez a nyelvek tulajdons�gainak ismerete sz�ks�ges. De mindenek felett Isten lelk�nek ereje kell, mely az �r�s veleje, igaz tan�t� �s magyar�z�mestere, vil�goss�ga �s megmutat�ja, mely m�g a szeg�ny �r�studatlan parasztnak is az �r�s igaz �rtelm�t megmutatja, annyira, hogy az igazs�g �rtelm�ben gyakran m�g az igen b�lcs de�kokat is fel�lm�lja.

Az �- �s �jtestamentum k�z�tti k�l�nbs�g meg�rt�se �s megtanul�sa nagy vil�goss�got ad az eg�sz szent�r�snak.

A t�rv�ny M�zes �ltal adatott, a kegyelem �s igazs�g Krisztus �ltal.

A t�rv�nyben a test igazs�ga volt; az evang�liumban a l�lek igazs�ga mutattatik meg.

Ha az Isten igazs�g�t meg akarjuk �rteni, el kell v�lasztanunk a bet�t a lelki �rtelemt�l, az �rny�kot a testt�l, a s�t�ts�get a vil�goss�gt�l, mely a k�t Testamentum k�z�tti k�l�nbs�gben mutatkozik meg. Amint az �jtestamentumban vil�gosabb �s t�k�letesebb Mestert adott nek�nk az Atya Isten, �gy vil�gosabb �s t�k�letesebb tudom�nyt ad nek�nk Krisztus az �jtestamentumban.

A t�rv�ny alatt az emberek gyermekek voltak, rabszolg�k. Az evang�lium alatt m�r nem gyermekek, nem rabok, hanem Isten fiai, Krisztus atyafiai �s bar�tai. Az �jtestamentum lelke Krisztust dics��ti �s az � evang�lium�t, nem pedig M�zest vagy a t�rv�nyt. Ez a l�lek, a mi �dv�ss�g�nk pecs�tje, vigasztal� l�lek. A t�rv�ny lelke viszont a f�lelemnek, retteg�snek �s rabs�gnak lelke volt, nem a szabads�g, vagy fi�s�g lelke, mik�nt az �jtestamentum lelke.

Az �jtestamentum, az �testamentumnak vil�goss�ga �s magyar�zata. Az �jtestamentum vil�gosan jel�li a mi megigazul�sunk m�dj�t, melynek forr�sa Istennek szerelme.

Valaki e nyilv�nval� k�l�nbs�get nem l�tja a k�t Testamentum k�z�tt, az a t�rv�nyt az evang�liummal �sszezavarja, Krisztust elt�rli M�zessel, az �rny�kot �s a bet�t a testtel �s a l�lekkel �sszezavarja.

EMBER

Istennek k�p�re �s hasonlatoss�g�ra, j� cselekedetre �jonnan teremtett emberek vagyunk, hogy Krisztus az igaz hit �ltal mi benn�nk lak�zz�k �s az � t�rv�nye a mi sz�v�nkbe beirattass�k.

A mi Isten�nknek hasonlatoss�g�ra �s k�p�re val� teremt�s�nk akkor bizony�ttatik meg, mikor minden szepl� �s folt elv�tetik �s val�ban Istennek k�pe �s hasonlatoss�ga f�nylik benn�nk.

Nem tagadhatjuk, hogy a hit Isten aj�nd�ka. Ha term�szet�nkben adva volna. a hit �s nem Isten aj�nd�kozn�, azt lelke �ltal, akkor mindny�jan egyar�nt hinn�nk �s Isten ig�j�nek helyet adn�nk.

A hit olyan legyen, hogy szeretet �ltal. cselekedj�k.

Hit�nket j� cselekedetekkel mutassuk meg.

Cselekedet�nkben a j� embers�g �s igazs�g l�that� legyen.

Hit�nket szents�ges gondolatainkkal, buzg� foh�szkod�sainkkal �s a lelki dolgokban val� gy�ny�rk�d�ssel bizony�tjuk be �s mutatjuk meg Isten el�tt, az emberek el�tt pedig mindenkor �s minden�tt az igazs�g cselekedet�vel.

Legy�nk val�ban szentek �s foglalatosak az igazs�g cselekedet�ben.

Egyetlen hiv� sem �dv�z�lhet bels� szeretet �s feddhetetlens�g, tov�bb� k�ls� cselekedetek n�lk�l; ez nemcsak az�rt van �gy, mert a j� cselekedetek a hit f�ggv�nyei, hanem mert a j�tettek Isten ig�j�ben igazs�gnak �s megigazul�snak vannak nevezve.

Krisztus �ltal intet�nk mindny�jan, hogy igaz szeretetb�l �s j�akaratb�l egym�st megtisztelj�k s a j�vev�nyekt�l �s �tonj�r�kt�l kezeinket �s seg�ts�g�nket meg ne vonjuk.

Az igazs�g �tj�t sz�ks�g megismern�nk; sz�ks�g meghalni a b�nnek �s �lni az igazs�gnak; az igazs�g fegyver�t fel�lteni; szeretni az igazs�got �s gy�l�lni a hamiss�got; betelni az igazs�g gy�m�lcs�vel �s �hezni s szomjuhozni az igazs�got; Istennek szolg�lni szents�gben �s igazs�gban, hogy az igazs�g engedelmes szolg�i legy�nk.

Nem �j dolgot kezd�nk; mikor a h�roms�g ellen sz�lunk.

Az ari�nusok gy�l�letes neve alatt az igazs�g ellens�gei a mi nev�nket hamisan ne gyal�zz�k �s tart�zkodjanak az ilyenf�le hamis r�galmaz�sokt�l, melyekkel embereket nem tan�tnak, hanem ink�bb kisebb�tnek. Mert mit haszn�lnak azzal, hogy minket luther�nusoknak, k�lvini�nusoknak, ari�nusoknak mondanak? Bizony�ra kereszt�nyeknek kell lenn�nk, Isten ig�j�vel kell meggy�zettetn�nk, nem pedig ki�lt�sokkal, nevezget�sekkel �s gyal�z�sokkal.

K�rlek olvasd �s vedd j�l eszedbe a t�rt�netet, mely M�zes negyedik k�nyv�nek 13-14. r�sz�ben van. Mi is ezid�ig m�g mind t�velyegt�nk a lelki puszt�ban �s nem ment�nk be a meg�g�rt Kana�n f�ldj�re, a tiszta apostoli tudom�nyra alapozott anyaszentegyh�zba. De imm�r szinte annak a hat�r�ban vagyunk.

A mai id�ben is sz�ks�g megl�tni, mik�ppen visz ki az �risten minket a lelki Babilonb�l ti. lassan- lassan a gyenge dolgokr�l a nehezebbekre, a kicsikr�l a nagyobbakra, a v�g�r�l az eleire hoz minket, mert r�gt�l fogva mind ilyen rendet tartott ebben az �risten.

Az antikrisztus minket is nagy ki�lt�ssal �s szidalommal k�rhoztat az egy Atya Istennek �s a megfesz�lt J�zus Krisztusnak vall�s��rt. Ezen fel�l eretnekeknek �t�l, ami�rt nem akarunk hinni t�bb� a l�nyegben, szem�lyben, term�szetben, megtestes�l�sben... de ha mindezek sz�ks�gesek az �dv�ss�ghez, bizony soha egy szeg�ny paraszt kereszt�ny sem �dv�z�lhet, mert � ezeket soha meg nem tanulhatja �let�ben.

H�l�t adunk Istennek, aki minket lassank�nt kivezet a babiloni fogs�gb�l, s az � igazs�g�nak f�ny�vel naponk�nt tov�bb �s tov�bb vez�rel minket.

Akiket Isten lelke megvil�gos�tott, nem szabad hallgatniok, sem az igazs�got el nem rejthetik. Akkora a l�lek ereje, hogy az emberi �sz minden hamis lelem�ny�t megvetv�n, csak azon c�lra t�rekszik, hogy Isten dics�s�ge terjedjen, az egyh�z �p�lj�n.

Mivel Isten kijelent�s�b�l a vaskos t�ved�seket mi felismert�k, hogyan hallgathattunk volna j� lelkiismeret szerint? Az �r Isten, a mi Teremt�nk ir�nt, s az � dr�ga fia ir�nt igazs�gtalanok �s gyal�zkod�k lett�nk volna, ha a felismert igazs�got hallgat�ssal el akartuk volna temetni.

Sehol sem tanuljuk Isten ig�j�b�l, hogy az Isten ige�t �s a vall�st t�zzel-vassal kell terjeszteni.

�s mit mondhatn�nk k�ptelenebbet, s�t lehetetlenebbet, mint azt, hogy k�ls� er�szakkal akarjuk k�nyszer�teni a lelkiismeretet �s a lelket, amire egyed�l az k�veteli mag�nak a hatalmat, aki azt teremtette?

Val�ban, egy j� anya sem dobja el t�bolyodott fi�t, hanem �polja, �s minden m�don igyekszik meggy�gy�tani azt. A doktorok �s az egyh�z szolg�i, akik az anya helyett vannak hallgat�ik sz�m�ra kijel�lve, ugyanazt k�telesek tenni tiszt�kn�l fogva, �s az isteni ige parancsa szerint. Ez�rt nem csod�lhatjuk el�gg� a mi ellenfeleinknek kegyetlens�g�t, akik minket valamely, m�g nem l�tez� t�ved�s v�dj�val illettek; �s m�gis Fels�gedt�l t�zet, vasat k�v�nnak ellen�nk alkalmazni; �mb�r, ha igen nagyon t�vedt�nk volna is (ami nem t�rt�nt) m�gis anya gyan�nt kellene minket �polniok �s orvosolniok, nem pedig elpuszt�taniok.

Nincs nagyobb esztelens�g, s�t lehetetlens�g, mint k�ls� er�vel k�nyszer�teni a lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalommal csak teremt�je b�r.

A hamis v�dol�sok ellen volna mit felelnem �s igazs�ggal megc�folnom. De mi�rthogy az igaz Istenre b�ztam magam �s arra az igazs�gra, melyet nem a Kor�nb�l, sem Servetusb�l, hanem az �l� Isten ig�j�b�l tanultam, tan�tottam �s tan�tom. Hiszem pedig, hogy az az Isten, kinek szeme az igazs�gra n�z, az �lnokokat megb�nteti. Nyilv�n tudom, hogy a kegyelmes Isten az � igazs�g�t ezek ellen �s mindenek ellen megoltalmazza s mikor neki kedves �s kellemes lesz, el�reviszi, a csal�rd nyelvek ellen p�rtj�t fogja, mert �v�, � adta el�nkbe.

Isten maga az, aki �gy�nek v�delm�t mag�ra v�llalja, �s a s�t�nt az �maga h�veinek l�bai al� tiporja; �s azt�n azt m�veli, hogy mik�nt a mi tan�t�mester�nk Krisztus n�vekedett �letkorban �s b�lcsess�gben Isten �s emberek el�tt, �gy mi is naponk�nt el�bbre haladjunk, �s gy�nges�g�nk r�v�n is valamicsk�t, ami � neki kedves, az � egyh�z�ban munk�ljunk. Nem aj�nlom ezt az �r�st olyan form�ban, hogy az ellenf�l ir�s�nak elolvas�s�t�l ezzel el akarn�m vonni Nagysagodat. Hanem �ppen k�v�nom �s k�rem Nagys�godat, hogy azokat is olvassa el �s �t�lje meg, melyik

f�l k�veti magyar�zat�ban ink�bb a szent�r�s egyenes foly�s�t �s vonal�t, hogy mind testben �s l�lekben Nagys�god �p�lhessen �s a megfesz�lt Krisztusnak tan�tv�nya lehessen.

Amint kezdett�l fogva az igazs�g szeret�je voltam, �gy ezut�n is az akarok lenni �s tehets�gem szerint k�vetni az Isten tiszta ig�j�t. Ha pedig valamiben t�vedtem volna, akik Isten ig�j�b�l igazabbat mutatnak, megk�sz�n�m �s k�vetni �ket nem sz�gyenlem.

K�sz�n�m az �n ellens�geimnek, hogy naponk�nt igazgatnak �s k�nyszer�tenek, hogy az Isten ig�j�nek elm�lked�s�ben �s tanul�s�ban foglaljam el magamat s az Atya Isten dics�s�g�nek gazdags�g�t naponk�nt ink�bb eszembe vehessem.

Tudom pedig, hogy az Istennek m�g sok elrejtett kincsei vannak, melyeket e h�l�datlan vil�ggal k�z�lni akar. K�rem az ellenkez� felet, hogy naponk�nt ink�bb t�rekedjenek t�madni az igazs�g ellen �s k�l�nf�le fog�sokat t�masztani, hogy ez�ltal az igazs�g ink�bb f�nyeskedhess�k �s vil�goss�gban el�mehessen. B�tran imm�r �rjanak, ki�ltsanak �s minden szidalmat verjenek fejemhez, tudom �n kinek hittem, �s mivel hittem az � ig�j�nek, igazs�g�t el nem titkolhattam, hanem sz�lnom kellett �s Istennek szivess�g�b�l sz�lni akarok addig, am�g az �risten testemben a lelket t�pl�lja �s az �r�sra �s sz�l�sra er�t ad. B�zom pedig az Istenben, a mi Urunk J�zus Krisztus szent Atyj�ban, hogy az � �ldott szent fi�nak �g�ret�t bennem megt�k�letes�ti �s �nvelem nyomorult szolg�j�val kegyelmess�ge szerint cselekszik.

V�g�l is ak�rhogy igyekszik ez a mi Majorunk a mi szem�lyeinket, mint eretnekeket alaptalanul megb�lyegezni, kital�lt �r�ggyel k�rhoztatni, a vil�g el�tt gy�l�leteseknek felt�ntetni, vagy b�rmif�le sz�ls�s�ges dolgokat a mi veszt�nkre megk�s�relni, mi m�s l�lekt�l vez�relve, mint akik tudjuk, hogy a mi sereg�nk fegyverei nem testiek, vagy akik meggondoljuk, mit cselekedett �s szenvedett Krisztus, a mi Urunk �s tan�t�mester�nk, az isteni seg�ts�g rem�ny�ben mindent t�relmesen el fogunk szenvedni, �s a mi mennyei Aty�nkhoz k�ny�r�gni fogunk, hogy a mi Majorunknak �s mindenki m�snak, akik minket r�galmaznak �s r�lunk rosszat mondanak, s minket �ld�znek, ezeket a vakmer�s�geket �s t�velyg�seket kegyelmesen megbocs�tani �s �ket meg�ldani m�lt�ztass�k.

Amit haszn�ltam, vagy haszn�lok az Isten gy�lekezet�ben az nem az eny�m, hanem az Isten�. Ha pedig nem haszn�lok, az akaratom ellen volt, mert nem a magam haszn�t, hanem az Isten gy�lekezet�nek �p�t�s�t akartam keresni. �m z�gol�djanak �s k�romoljanak ellens�geim, a vil�goss�g Atyja, Krisztusnak Istene, ki l�tja �s �rti minden ember titk�t, � lesz igaz �t�l�b�r�. Az Atya Isten bocs�ssa meg a k�roml�k minden b�n�t �s adjon nekik �t�letre �s igaz �rtelemre val� lelket, �s minden h�v kereszt�nyt vez�reljen a vil�goss�g �s b�kess�g �tj�ra.

Sz�rnyad van, lelkem, meg ne tagadd magadat.

Vak miszt�riumok nem b�ntnak. F�l, f�l a f�vel!

�rted eped lelkem, �rted eped csak: igaz.

Jaj, v�get mikor �r ez a sok r�t vakhit a f�ld�n,

Sz�t mikor oszlik m�r ennyi siv�r babona?

K�tszer t�z �vig szolg�ltam h�n a haz�mat

�s becs�lettel, ezt tudta a fejedelem is.

M�rt szakadott h�t r�m ez az �d�z d�h? Oka van r�:

Nem h�rom, hanem egy Isten, a kit tan�tok.

Im'ez az �n v�tkem, hogy a v�ltozhatlanul

Egyet Megsokas�tani nem merte szavam botor�l.

Mennyk�ve p�p�knak, t�ze, kardja, m�glyarak�sa,

Semmi er� soha nem tartja f�l azt, ki igaz.

Azt �rtam s hittel hirdettem, amiket �rz�k:

Holtom ut�n a hamis hit Babilonja led�l.*

* A hagyom�ny szerint D�vid Ferenc a b�rt�ne fal�ra �rta ezt a n�gy sort.
Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Irodalom
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.91 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|