Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 21, 2006 05:13 CDT

J�zus erk�lcsi tan�t�sa

Dr. Erd� J�nos

Szerz�: . 1067 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


J�zus szem�ly�vel ma k�l�n�sen sokan foglalkoznak. Ez az �rdekl�d�s indokolt, hiszen "soha semmi-sem gyakorolt a kereszt�ny l�lekre olyan hat�st, mint J�zus lelke �s jelleme."(1) �lete egyetlen nagy emberszolg�lat volt, hogy Isten gyermeke min�l teljesebben �s hitelesebben emberi legyen.

A n�z�reti pr�f�t�t�l nem maradt fenn egy teljes erk�lcstan, de evang�liuma a legm�lyebb etikum hordoz�ja. Id�szer� k�rd�s az � erk�lcsi tan�t�sa, melynek t�rgyal�sa arra j�, hogy J�zusr�l t�bbet �s bizonyosabbat tudjunk.

 1. Az erk�lcsis�g alapja
 2. J�zus erk�lcsi tan�t�sa teocentrikus. Istentan�ban t�lhaladt az �sz�vets�gi istenfogalm�n, noha abb�l indult ki. A mindens�g v�gs� elv�t a v�gtelen j�s�g� Istenben l�tja meg, akinek l�nyege a legtiszt�bb szellemis�g annyira, hogy m�g im�d�sa sem t�rt�nhetik anyagi eszk�z�kkel, hanem egyed�l csak l�lekben �s im�ds�gban (Jn 4,24). A teremt�s mutatja Isten hatalm�t, a term�szet t�rv�nyei az � b�lcsess�g�t, az emberi tapasztalat pedig az � v�gtelen j�s�g�t. Az isteni l�t teljess�g�t az egyetlen egy Istenben, az etikai monoteizmusban fogta fel: "az �r, a mi Isten�nk egy �r" (Mk 12,29; v�. 5M�z 6,4).

  Az �sz�vets�g istenfogalm�val szemben tan�tja, hogy Isten mindenkinek Atyja, az emberek pedig k�l�nbs�g n�lk�l mind az � gyermekei, egym�snak testv�rei. � a mindens�g Istene, de a mi Aty�nk is.(2) Az Atyas�g �s a testv�ris�g gondolat�ban benne van az Istenre �s emberre vonatkoz� eg�sz tan�t�sa.

  Az atyas�g eszm�j�vel tal�lkozunk a vall�st�rt�nelemben; egyes vall�sok az istens�get "Aty�nak" nevezt�k �s �gy tisztelt�k. Az �sz�vets�g t�bb helyen J�hv�t, nemzeti vonatkoz�sban; a v�lasztott n�p �s Izrael kir�lya "atyj�nak" nevezi.(3) J�zus volt azonban az els�, aki Istent etikai �s egyetemes �rtelemben "Aty�nak" fogta fel �s m�s n�ven nem is nevezte soha. Luk�cs evang�liuma szerint ez volt az els� �s az utols� sz�; mely ajk�t elhagyta (2,49; 23,46}. Az �jsz�vets�g k�nyvei Istent leggyakrabban "Aty�nak" nevezik (4) Isten atyas�g�nak fogalma mintegy lez�rja az �sz�vets�g kor�t �s az �jsz�vets�g kezdet�t jelenti.

  Az atyas�g J�zus szerint nem egy tulajdons�ga Istennek a sok k�z�l, hanem k�zponti tulajdons�g, mely a t�bbinek tartalmat �s form�t ad. A fogalom egy, minden k�ls� t�nyez�t�l mentes, lelki-erk�lcsi kapcsolatot fejez ki Isten �s ember k�z�tt, mely az ember meg�jul�sa �s az Istennel val� l�tk�z�ss�g bels� tapasztal�sa �ltal val�sul meg. J�zus ezzel az �sz�vets�g transzcendens istenfogalm�nak immanens val�s�got �s szem�lyi tartalmat adott; Istent az egek megk�zel�thetetlen magass�g�b�l a teremtm�nyek k�z� hozta, aki legbens�bben k�zel �ll hozz�nk, annyira, hogy val�s�ggal benne �l�nk, mozgunk �s l�tez�nk (ApCsel 17,28}.

  J�zus tan�t�s�ban az Isten �s ember k�z�tti t�vols�g megsz�ntet�s�re t�rekedett, amikor azt tan�tja, hogy akiknek sz�v�k tiszta, azok megl�tj�k Istent; akik b�kess�gre igyekeznek; azok az Isten fiai, s amikor tan�tv�nyait�l azt k�vetelte, hogy legyenek a mennyei Atya fiai.

  Az Atya legl�nyegesebb tulajdons�ga a szeretet (1Jn 4,16}; mely meghat�rozza teremtm�nyeihez val� viszony�t �s az embert az erk�lcsi t�k�letess�gben mag�hoz emeli. Az Atya igazs�gos, aki �rdem szerint jutalmaz �s b�ntet. A legnagyobb s�lyt az erk�lcsi tisztas�gra; a bels� j�s�gra, a sz�v nemess�g�re helyezi. A megt�r� b�n�ssel szemben k�ny�r�letes. A bocs�nat felt�telei - tisztasz�v�s�g, al�zatoss�g, irgalmass�g, igazlelk�s�g, szel�ds�g, m�sok ir�nti megbocs�t� szeretet - mind erk�lcsi er�nyek.

  Az Istenben val� bizalmat �s az embert�rssal val� testv�ri kapcsolatot a j�s�g �s az erk�lcsi t�k�letess�g alapj�v� tette. M�g Isten im�d�sa is erk�lcsi cselekedet. Istenhez kell im�dkoznunk , �spedig els�sorban a hozz� legk�zelebb �ll� bels� mivoltunkban �s m�sodsorban a bens�nket kifejez� viselked�s�nkkel �s cselekedeteinkkel. �gy lesz a vall�sos hit az erk�lcsi �let forr�sa �s az erk�lcsi t�k�letesed�s mozgat� ereje. Ebbe a vall�si keretbe illeszkedik bele J�zus erk�lcsi tan�t�sa.

 3. J�zus �s a t�rv�ny
 4. M�zes �t k�nyv�nek zsid� neve T�ra, vagyis T�rv�ny; mivel nagyobb r�szben vall�si, erk�lcsi �s t�rsadalmi t�rv�nyeket tartalmaz, melyek az egy�nnek �s az eg�sz n�pnek J�hv�hoz val� viszony�t szab�lyozz�k. Az eg�sz m�zesi t�rv�nyhoz�snak vall�si vonatkoz�sa van. A hagyom�ny szerint J�hv� kiv�laszt mag�nak egy n�pet, sz�vets�get k�t vele s a t�rv�nyk�nyv ennek az Izrael n�p�vel k�t�tt sz�vets�gnek Isten dikt�lta okm�nya. A zsid�s�g sz�m�ra a T�ra lett az �g�ret, a kiv�laszt�s, a sz�vets�g, a k�telezetts�g �s minden rem�ny forr�sa.

  J�zus kor�ban a zsid� n�p t�bbs�ge elismerte a t�rv�nyt �s pontos megtart�s�t �dv�ss�gszerz� k�teless�gnek tartotta. A farizeusok �s �r�stud�k t�rv�nytisztelete vall�si formalizmusban �s k�pmutat�sban testes�lt meg; a vall�soss�got �s erk�lcsis�get istentiszteleti szab�lyok �s ritu�lis el��r�sok megtart�s�t�l tett�k f�gg�v�; az egy�nt elv�lasztott�k az Istennel val� szem�lyes �rintkez�st�l; a vall�si-erk�lcsi �letet g�zsba k�t�tt�k. A judaizmus a sz� igaz �rtelm�ben a t�rv�ny vall�sa lett. J�zus t�rv�nyszeml�let�t az embernek felebar�tj�hoz �s Istenhez val� egzisztenci�lis viszonya hat�rozta meg. A Hegyi besz�db�l (Mt 5-7. r; Lk 6,20-49) �s a farizeusokkal s �r�stud�kkal folytatott vit�kb�l (Mt 12,1-40; Lk 11,37-52; 20, 45-47) vil�gosan kit�nik, hogy elismerte a t�rv�nyt, abb�l – szerinte - egy j�ta vagy egy pontocska sem maradt bet�ltetlen�l (Mt 5;17-19): A t�rv�nyb�l mindazt �tvette, amii �sszhangban �llott Istenorsz�ga evang�lium�val; a t�bbinek nem tulajdon�tott val�di �rt�ket (5). A t�rv�ny bet�lt�s�t maga is akarja, de ezenk�v�l m�g t�bbet is k�v�n; mikor tan�tv�nyainak azt mondja, hogy ha az ok igazs�guk nem lesz t�bb az �r�stud�k�n�l �s a farizeusok�n�l; semmik�ppen nem mehetnek be a mennyek orsz�g�ba (Mt 5,20}. J�zus a t�rv�ny t�k�letes�t�s�re t�rekszik, annak m�lyebb, szellemi-erk�lcsi jelent�st k�v�n adni (6) {Mt 7,1-21 ). Isten, amit tilt, az nem csup�n a t�rv�ny �ltal meghat�rozott rossz cselekedet. Azok el�zm�nyei �s ind�t�kai is tilosak. A farizeusokkal �s, �r�stud�kkal szemben, akik a T�r�t kiz�r�lag a zsid� n�pnek saj�t�tott�k ki, a t�rv�nyt az eg�sz emberis�g k�zkincs�v� teszi, s ezzel mindenki sz�m�ra szabad lett az �t az Aty�hoz.

  J�zus a parancsolatoknak val� k�ls� engedelmess�get el�gtelennek tartja: a t�rv�nyt nem bet�j�ben, hanem szellem�ben kell bet�lteni. Az evang�lium k�vet�j�nek nem azt kell cselekednie, amit a t�rv�ny bet�je mond, hanem amit annak szelleme mag�ban foglal. Mindenkit�l a l�lek teljes j�s�g�t �s az ember ir�nti j�indulatot �s szeretetet k�veteli meg, a f� s�lyt a megt�r�sre �s az ahhoz ill� cselekedetre helyezi. A t�rv�ny helyes bet�lt�s�re n�zve elvi jelent�s�g� �tmutat�st ad az aranyszab�lyban (Mt 7,12) �s a nagy parancsolatban (Mt 22,36-40) azzal, hogy ett�l f�gg “az eg�sz t�rv�ny �s a pr�f�t�k”.

  Az �rott t�rv�ny �rv�nyess�g�t J�zus fenntartotta; de b�r�lta az �r�stud�k �s farizeusok egyoldal� legalizmus�t, a t�rv�ny megtart�s�nak �s �rtelmez�s�nek m�djait. Mindezeket el�gteleneknek tartotta, mivel k�z�ppontjukban nem a vall�s szellemi-erk�lcsi eleme �llott, hanem az �nc�l� kultusz. Ha a t�rv�ny nem szolg�lja az �letet �s nem seg�ti el� az ember istenfi�s�gi n�veked�s�t, elvesz�tette c�lj�t �s �rv�nyess�g�t. Ezen az alapon t�madta a m�zesi t�rv�nynek minden olyan istentiszteleti, ritu�lis �s t�rsadalmi rendelkez�seit, melyek akad�lyozz�k vagy egyenesen lehetetlenn� teszik a magasabb erk�lcsi t�rv�nyek megtart�s�t. Ilyen �rtelemben sz�ks�gtelennek tartotta pl. az apr�l�kos szombatel��r�sok teljes�t�s�t; mivel azok akad�lyozz�k az erk�lcsi t�rv�ny teljes�t�s�t. Az erk�lcsi t�rv�ny pedig felette �ll a kultusz t�rv�ny�nek.

  A farizeusokkal szemben elvi �ll�spontk�nt jelentette ki, hagy a szombat van az ember�rt �s nem az ember a szobat�rt (Mk 2,23-28; 3,1-6). A b�jtnek nem tulajdon�tott vall�serk�lcsi jelent�s�get; aki m�gis b�jt�l, tegye azt felt�n�s, dicsekv�s n�lk�l (Mk 2; 18-22; Mt 6,16-18). Az �ldozatn�l fontosabbnak tartotta a j�indulatot �s a felebar�ttal val� kib�k�l�st (Mt 5,23-24): A kultikus tisztas�g meg�rz�s�re vonatkoz� szab�lyoknak nincs jelent�s�g�k a vall�serk�lcsi �letre, mert nem a testi dolgok fert�zik meg az embert, hanem a sz�v tiszt�talans�ga (Mt 15,17-20). Az emberi rendelkez�sen alapul� t�rv�nyek ir�nti engedelmess�gre n�zve kiz�r�lag a l�lek tisztas�ga a d�nt�.

 5. Az ember
 6. A vall�st�rt�nelemben egyed�l J�zus �rt�kelte igaz�n az ember nagys�g�t.(7). Tan�t�s�nak alap�ll�sa: az ember Isten teremtm�nye ( lM�z I ,27; Mk 10,6; Mt 19,4), testb�l �s l�lekb�l �ll� t�ny ( 1 M�z . 2,7). Egyed�l�ll� �rt�ke �s m�lt�s�ga Istent�l ered. Nagys�g�t �s k�l�nleges hivat�s�t az �sz�vets�g azzal szeml�lteti; hogy az ember a t�bbi teremtm�nnyel szemben Isten k�pm�sa �s hivatva van uralkodni az eg�sz term�szet felett (lM�z 1,28). Az istenk�p az emberen nem �llhat egy�bben, mint az ember szellemi term�szet�ben, j�raval� k�pess�g�ben, b�lcsess�g�ben, igazs�g�ban �s szeretet�ben, melyeknek cs�r�it lelk�ben hordja.

  J�zus az erk�lcsi val�s�g k�z�ppontj�ba a szellemi-erk�lcsi er�kkel meg�ldott embert helyezi. Minden emberben adva van a felemelked�s k�pess�ge �s lehet�s�ge; az erk�lcsis�g kialak�t�sa egyet jelent az ember �nmegval�s�t�s�val. Ez az �nkifejt�s kem�ny k�zdelemmel j�r, melyben az gy�z, aki szem�lyes kapcsolatban �l Istennel, mint Aty�val �s embert�rs�val, mint felebar�tj�val, tiszteli az erk�lcsi �rt�keket �s azok megval�s�t�s�t k�teless�g�nek tartja. A k�zdelem eredm�nyek�nt Isten gyermeke erk�lcsi szem�lly� t�k�letesedik.

  J�zus kiemelte az erk�lcsi szem�ly szabads�g�t �s felel�ss�g�t. Az ember k�teless�ge, hogy szabad legyen �s eszm�nye is a szabads�g legyen. Szabadok vagyunk isteni hivat�sunkn�l fogva, tan�tja J�zus, s ha m�gis szolg�k lesz�nk, szabadokk� v�lhatunk �jra, mert megvan benn�nk az Istenhez val� felemelked�s�nk k�pess�ge. Az ember szabadakarata az erk�lcsi vil�grend alapja �s egy�ttal v�gs� c�lja.

  Isten atyas�g�b�l k�vetkezteti J�zus az emberis�g egys�g�t, mert "az eg�sz emberi nemzets�get" Isten "egy v�rb�l teremtette" (ApCsel 17,26). Az istenk�pm�s �lapvet� l�nyege �s joga Isten gyermekeinek testv�ris�ge �s egyenl�s�ge.(8) Mi emberek mind egym�snak testv�rei vagyunk, ez�rt b�rmilyen megk�l�nb�ztet�s ember �s ember k�z�tt ellent�tben �ll Isten akarat�val. A m�sok feletti fels�bbs�g szerz�s�nek egyed�li m�dja J�zus szerint a m�sok szolg�lat�ban val� kiemelked�s.

  Felfog�sunk szerint az ember nincs egyed�l, mag�ra hagyatva a vil�gban, Istennel �letk�z�ss�gben van, atyai szeretet�nek k�r�ben �l �s dolgozik {ApCsel 17,28). Az embernek Istenhez val� viszonya J�zus szerint teljesen lelki-erk�lcsi term�szet�, l�nyege a bizalom, h�s�g �s szeretet. Az ember istentisztelete �s Isten magatart�sa az emberrel szemben l�nyeg�ben erk�lcsi cselekedet (Mt 6,1-34; 7,1-21; Lk 11,1- 13). J�zus a k�ls� vall�si tekint�lyeket is abb�l a szempontb�l �rt�kelte, hogy szolg�lj�k-e vagy akad�lyozz�k az embernek Istennel val� szem�lyes kapcsolat�t. Istennek az emberhez �s az embernek Istenhez val� viszonya az istenfi�s�gi viszonyban �ll fenn. Mindenki Isten fi�v� lehet, amennyiben hozz� hasonl�v� lesz �s az � akarat�val megegyez� �letet folytat. Az erk�lcsis�g az istenfi�s�g tudat�b�l t�pl�lkozik, benne az emberi �let isteni m�lt�s�ga �s rendeltet�se jut kifejez�sre s lesz �lett� a cselekedetben.

 7. Isten akarata

J�zus erk�lcsi tan�t�s�nak kategorikus imperativusa: cselekedd Isten akarat�t, mert � a vall�serk�lcsi �rt�kek megszem�lyes�t�je �s legf�bb tekint�ly az erk�lcs vil�g�ban. Akarata, mely m�lt�s�got; f�ggetlens�get �s �rtelmi megalapoz�st ad az erk�lcsi �letnek, egyet jelent az erk�lcsi t�rv�nnyel. J�zus erk�lcs�snek azt a viselked�st �s cselekedetet ismeri el, amely az Atya akarat�hoz igazodik; rossz ezzel szemben minden, ami ellent�tben �ll az isteni akarattal.

A legf�bb er�ny az evang�liumban �nmagunk al�rendel�se Isten akarat�nak; k�teless�g�nk engedelmeskedni ennek az akaratnak �s cselekedni azt. E. W. Channing Isten akarat�nak teljes�t�s�t tartja a kereszt�ny ember egyetlen c�lj�nak.

A hit csak eszk�z az erk�lcsi �letben, az Isten akarata ir�nti engedelmess�g viszont maga a c�l. Ez az engedelmess�g nem szolgai meghajl�s egy k�ls� tekint�ly, el�tt, hanem akaratunk �nk�ntes al�rendel�se a mennyei Atya akarat�nak. J�zus a form�lis engedelmess�g helyett azt k�v�nja t�l�nk, hogy �ntudatosan engedelmeskedj�nk az erk�lcsi �rt�kek megval�s�t�s�ra sz�l�t� isteni parancsnak (Mt 7,6-16; 6,22-34; Lk 6,43-49).

J�zus abb�l a szempontb�l �rt�kel, hogy mennyire tudjuk Isten akarat�t teljes�teni �s Istenhez hasonl�v� v�lni (Mt 7,2I). Isten akarata immanenss� v�lik benn�nk, amikor felismerj�k, hogy az � akarata egyben a mi akaratunk �s t�rv�ny�nk (Mt 6;10; 20,30; Lk 1 1,2; 21;42). A jutalom rem�nye vagy a b�ntet�s f�lelme n�lk�l kell a j�t cselekedni; kiz�r�lag az Isten akarata ir�nti tiszteletb�l. �t kell adnia �nmagunkat Istennek, hogy megtal�ljuk �nmagunkat, mint erk�lcsi szem�lyt (Lk 11,33; Mk 6,35; Mt 16;25)

5. Erk�lcsi �leteszm�ny

�let�nk alapvet� k�rd�se az erk�lcsi �leteszm�ny. Az �sz�vets�g ezt �gy fogalmazza meg: "Szentelj�tek meg magatokat, �s szentek legyetek, mert �n, az �r, a ti Istenetek, szent vagyok." (3M�z 11,44). J�zus ezzel szemben Istenben, mint erk�lcsi t�k�letess�gben hat�rozza meg: .;,Legyetek az�rt ti t�k�letesek, mik�nt a ti mennyei Aty�tok t�k�letes." (Mt 5,48). Ez a legmer�szebb �s ugyanakkor a legig�nyesebb felh�v�s, melyet valaha az emberekhez int�ztek.(9)

A t�k�letess�g J�zus �rtelmez�s�ben az ember szellemi-erk�lcsi fejl�d�s�nek v�gc�lja. Tartalm�t vall�serk�lcsi �rt�kek k�pezik, melyek a megval�s�t�s k�telez�s�vel l�pnek fel vel�nk szemben, hogy l�t�nk �rt�ke tartalma gyarapodj�k. Az Isten hasonl�s�g�ra val� t�k�letesed�s l�nyeg�ben erk�lcsi �letigenl�s; teljess�gre val� t�rekv�s, az ember erk�lcsi �nmegval�s�t�sa, erk�lcsi szem�lly� val� nemesed�se. Minderre szellemi-erk�lcsi term�szet�nk k�pes�t. Erk�lcsi �leteszm�ny�nket k�t l�nyeges viszony hat�rozza meg: az egyik l�ny�nknek Istenre, a m�sik embert�rsainkra val� vonatkoz�sa. "Csak az Istenben val� bizalom ad nek�nk rem�nyt -- mondja Channing - az erk�lcsi t�k�letess�g el�r�s�re"(10) (VI. 111):

Az erk�lcsi �leteszm�ny �rt�keit egy�ni �s k�z�ss�gi ir�nyban kell megval�s�tanunk. Az egy�ni a k�z�ss�gi �letben teljesedhetik ki. Az ember ugyanis nem �nmag�ban van, hanem k�z�ss�gben �l, �s �gy valamennyi �rt�ke nemcsak �nmag�ra vonatkozik, hanem a t�bbi emberre, a k�z�ss�gre is. A magunk t�k�letesed�s�n munk�lkodva, az eg�sz emberis�g emel�se �rdek�ben f�radozunk, mert minden egy�n egy�ttal az eg�sz emberis�g hordoz�ja.

Az Istenhez val� hasonl�s�gra a l�lek tisztas�ga vezet. A vall�s feladata, J�zus szerint, a l�lek megtiszt�t�sa, �letre kelt�se �s felemel�se, hogy isteni eredetij�hez hasonl�v� tegye.(l1) (Channing VI: 108). �gy lesz a vall�s az erk�lcsi t�k�letesed�s mozgat� ereje.

Az erk�lcsi �leteszm�ny megval�s�t�s�nak gy�m�lcse egy�ni vonalon az a lelki �llapot, melyet J�zus a Hegyi besz�dben "boldogs�g"-nak nevezett. Ez a boldogs�g az egy�n magasabb rend� �let�r�me, melyben megtal�lhat� az �let �rt�k�nek �s �rtelm�nek felismer�se, az Istenben val� bizalom, szeretet, tisztasz�v�s�g, irgalom, igazs�goss�g, b�kess�g, Isten l�t�sa. K�z�ss�gi vonalon Istenorsz�ga, melyben Isten t�rv�nye biztos�tja az emberis�g boldog �let�t.

A j�zusi �leteszm�ny teljes�t�se neh�z, szenved�ssel �s k�zdelemmel j�r, de az embernek v�llalnia kell, mert k�pes erre.

6. A legf�bb t�rv�ny

J�zus olyan egyszer� �s egyetemes elvet keresett; melyben mindenki megtal�lhatja Istent �s eleget tehet legfontosabb vall�serk�lcsi k�teless�geinek. Alapvet� igazs�got �s tapasztalatot fejezett ki, mid�n ezt az elvet a szeretetben tal�lta meg.

A szeretet az ember eg�sz erk�lcsi magatart�s�nak l�nyeg�t kifejez� egyetemes er�ny. Alapvet� etikai �rt�k, mely minden erk�lcsi rendet �sszek�t �s �rv�nyes minden szem�lyre. �ltet�, �sszetart�, felszabad�t� er�, az �let igazi l�nyege; mely az embert a v�gs� val�s�ghoz k�ti. Az evang�liumi k�teless�gek �s er�nyek k�z�tt a szeretet nemcsak a legnagyobb, hanem mag�nak Istennek legbens�bb tulajdons�ga, mert "az Isten szeretet" ( 1 Jn 4,16). Isten szeretet-l�nyeg�nek senki felfog�s�ban nem volt olyan nagy jelent�s�ge az Isten �s ember k�z�tti viszony �rtelmez�s�n�l, mint �ppen J�zus felfog�s�ban.

A szeretet erk�lcsileg semleges, a c�l �s a t�rgy; amely fel� ir�nyul, teszi j�v� �s �rt�kess�. Vezet�je az �rtelem, en�lk�l olyan gyenges�g, melyet a rossz felhaszn�lhat a j� megront�s�ra. J�zus a szeretetnek, mint az erk�lcsi �let legf�bb t�rv�ny�nek h�rom t�rgy�t jel�li meg: Isten, felebar�t �s �nmagunk (Mt 22, 34-40; Mk 12, 28-31; Lk 10,25-28).

  1. Isten szeretete
  2. Az ember els� k�teless�ge Isten szeretete: "Szeresd az�rt az Urat; a te Istenedet teljes sz�vedb�l, teljes lelkedb�l, teljes elm�db�l �s feljes er�db�l" (Mk 12,30): Mivel az Isten szellem, aki teh�t �t szereti, az a legmagasabb �rt�k el�tt borul le �s im�dja: ez pedig nem lehet m�s, mint az ember els� k�teless�ge. Az Isten ir�nti szeretet csaknem kifejezhetetlen J�zus el�tt, az�rt �rja k�r�l olyan r�szletesen. Ez a szeretet nem lehet egy r�vid ideig tart� �rzelem, hanem "a szellem" �rt�k�ben val� teljes �s maradand� bizalom. �ppen ez�rt Istent teljes l�ny�nkb�1; felt�tlen�l �s minden el�tt kell szeretn�nk, mert � a mi Aty�nk.

  3. A felebar�t szeretete

Isten szeretete a felebar�t szeretet�ben t�kr�z�dik. Az ember nem szeretheti Istent an�lk�l, hogy embert�rs�t is ne szeresse: A szeretet m�sodik parancsolata ez�rt a felebar�tra ir�nyul: ;;Szeresd felebar�todat, mint magadat" {Mk 12,31 ).

Az �sz�vets�g felebar�ton a zsid�s�g hith� tagjait �rtette. A papi t�rv�ny parancsolja a felebar�t szeretet�t (3M�z 19,183); de az ellens�g kimondott gy�l�let�t; ahogy a Hegyi besz�dben tal�lhat� (Mt 5,43), sehol sem eml�ti. Az evang�lium �r�ja �ll�t�s�val, hogy "Hallott�tok, hogy megmondatott: Szeresd felebar�todat �s gy�l�ld ellens�gedet" a J�zus korabeli k�ztudat felfog�s�t jel�li.

J�zus a t�rv�nytud� k�rd�s�re; hogy "ki az �n felebar�tom?", az irgalmas szamarit�nus p�ld�zat�ban vil�gos feleletet ad: minden ember felebar�t faji, vall�si, t�rsadalmi megk�l�nb�ztet�s n�lk�l (Lk 10,253). Ebben az �rtelemben tan�tja: "�j parancsolatot adok nektek, hogy egym�st szeress�tek; amint �n szerettelek titeket, �gy szeress�tek ti is egym�st. Err�l ismer meg mindenki, hogy az �n tan�tv�nyaim vagytok, ha egym�st szeretni fogj�tok" (Jn 13,34-35).

Az ember az�rt tartozik felebar�tj�t mag�hoz hasonl�an szeretni, mert a felebar�t is lelk�ben az Isten-hasonl�s�got �s az Istenhez rendelts�g c�lj�t hordozza. A felebar�t szeretete term�szet szabta k�teless�g�nk is. Az ember t�rsas l�ny, saj�t jav�t egyed�l, m�sok n�lk�l k�ptelen el�rnie. A m�lt�nyoss�g �s k�lcs�n�ss�g megk�v�nja, hogy m�snak is megtegy�k azt, amit t�le elv�runk; ez az aranyszab�ly a hum�num �sszetart�ja (Mt 7,12; Lk 6;31).

A felebar�t szeretete nem puszta sz�nalom, elm�leti rokonszenv; hanem seg�t� szeretet - agap� -, a gyeng�k, elesettek, �ld�z�ttek igazs�g��rt munk�l� cselekv�s. Amit J�zus a felebar�ti k�z�ss�gv�llal�s dolg�ban k�v�n, az mind egyszer� dolog. Az �hez�nek ennival�ra, a ruh�tlannak ruh�ra, a j�vev�nynek befogad�sra; betegnek �s fogolynak l�togat�sra van sz�ks�ge. Az aranyszab�ly �s a szeretet parancsa felt�telezi; hogy az ember ezek alapj�n el tudja d�nteni, mit kell tennie az adott esetben.

A m�sodik parancsolattal kapcsolatban J�zus jogosan utalhatott a pr�f�t�kra; �gy pl. Mike�sra; amikor azt mondja, hogy a farizeusok elhanyagolj�k "amik nehezebbek a t�rv�nyben, az �t�letet, az irgalmass�got; �s a h�vs�get" (Mt 23,23; v�. Mik 6,8) vagy H�zse�sra, mid�n kijelenti: "Irgalmass�got akarok �s nem �ldozatot" (Mt 9,13; 12;7; v�. H�zs 6,6). Meg�llap�tja, hogy Istent nem �rdekli a neki bemutatott �ldozat, de ann�l ink�bb az irgalmass�g; az embert�rs ir�nti gondoskod�s {Mt 9,13; 2,7; v�. H�zs 6,6).

A p�ld�zatok eg�sz sor�nak summ�ja, hogy az embert�rsakhoz val� viszony lesz az �t�let m�rt�ke. Az utols� �t�letr�l sz�l� p�ld�zat szerint a sz�tv�laszt�s �ppen a felebar�ti seg�t� cselekedetek alapj�n t�rt�nik (Mt 25;31-46).

A felebar�ti szeretet egyetemes, k�telezetts�ge nemcsak a legk�zelebbi honfit�rsra �s hitsorsosra terjed ki, hanem kiv�tel n�lk�l minden emberre. J�akarattal van embert�rsai ir�nt; mivel Istenhez val� vonatkoz�sukban l�tja �ket. Senki sem idegen sz�m�ra; m�s ember bajai ir�nt nem tud k�z�mb�s lenni: felel�snek �rzi mag�t embert�rsai�rt.

A felebar�t ir�nti szeretet a b�n�s ir�nt is k�telez. Isten v�tkeink ellen�re sem sz�nik meg szeretni minket. � jobban �r�l egy megt�r� b�n�snek, mint 99 igaznak. Isten akarja, hogy hozz� hasonl�an mi is mutassunk szeretetet a b�n�s�k ir�nt, �s bocs�ssunk meg nekik �gy; amint azt meg�g�rj�k az �ri im�ds�gban. A felebar�t szeretete t�kr�z�dik J�zus nyilatkozat�ban: "Nem az�rt j�ttem, hogy az igazakat h�vjam, hanem a b�n�s�ket a megt�r�sre" (Lk 5,32). A felebar�ti szeretet hat�rtalann� v�lik a megbocs�t�s �ltal.

A felebar�ti szeretet k�teless�ge �rv�nyes az ellens�gre is. Az erk�lcs vil�g�n k�v�l �l� ember csak a megtorl�s t�rv�ny�t ismeri. Az �sz�vets�g igazs�gszolg�ltat�s�nak alapja a megtorl�s, mely szerint a v�tkez�kre olyan b�ntet�st m�rtek, amilyen s�rt�st maguk okoztak (2M�z 21,12-36; 5M�z 19,14-21 ). J�zus ezzel szemben az erk�lcsis�g �j t�rv�ny�t �ll�tja fel: "Szeress�tek ellens�geiteket, �s im�dkozzatok azok�rt, akik �ld�znek titeket, hogy legyetek mennyei Aty�tok fiai; aki felhozza napj�t gonoszakra �s j�kra, �s es�t ad igazaknak �s hamisaknak: Mert ha azokat szeretitek; akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a v�mszed�k is?" (Mt 5,43-46).

Az ellens�g szeretet�t J�zus azzal indokolja, hegy legy�nk menynyei Aty�nk fiai, vagyis legy�nk hasonl�k hozz�. Nincs semmi �rdem abban, ha csak azokat szeretj�k, akik minket szeretnek, mert akkor m�g csak a talio t�rv�nye alapj�n �llunk (Mt 5;45-46). Az ellens�g szeretete az erk�lcs vil�g�n k�v�l �l� ember sz�m�ra k�ptelennek �s term�szetellenesnek l�tszik, de az erk�lcsi szem�ly el�tt ez az egyed�li helyes magatart�s. A gy�l�let �s bossz��ll�s nemcsak az �ld�z�ttre hozhat rosszat, hanem rossz� teszi a gy�l�lk�d�t �s megtorl�t is. Az ellens�g szeretete �ltal viszont a l�lek legnemesebb diadal�t aratja �nmag�n �s embert�rs�n; legy�zi �nmag�ban a megtorl�s �szt�n�t, s ez�ltal n�veli a maga �rt�k�t �s embert�rs�nak erk�lcsi szem�lly� val� n�veked�s�t seg�ti el�.

Az ellens�g szeretet�b�l k�vetkezteti J�zus, hogy ne �lljunk ellen a gonosznak: "hanem, aki arcul �t jobb fel�l, tartsd oda a m�sik arc�dat is. Ha valaki pereskedni akar veled �s el akarja venni als� ruh�dat, engedd �t neki a fels�t is: Ha pedig valaki egy m�rf�ldnyi �tra k�nyszer�t, menj el vele kett�re" (Mt 5,39-41). Az embernek h�rom m�dja van a b�ntalomra megfelelni: a bossz�; a menek�l�s �s a m�sik arc odany�jt�sa. J�zus ez ut�bbit aj�nlja, mert az ellen-nem-�ll�s gy�m�lcsei k�l�nbek a menek�l�s �s bossz� gy�m�lcsein�l. A gonoszt nem tessz�k j�v� a gonosz �ltal, hanem csak j�s�ggal. Csak a megbocs�t� szeretet k�pes leszerelni az ellenfelet, a megtorl�s �j ellenkez�st �s gy�l�letet h�v ki maga ellen. A felebar�t szeretet�t ez�rt k�v�nja J�zus olyan egyetemes �rtelemben, mint amilyennek az Isten szeretet�t hiszi.

J�zus az Isten �s felebar�t ir�nti szeretet parancs�t elv�laszthatatlan egys�gben tan�tja; a kett� egym�st felt�telezi, �s egy�tt teszi az ember legfontosabb k�teless�g�v�. "Aki szereti Istent, szeresse a maga atyjafi�t is" (1Jn 4,21). "Ha azt mondja valaki: szeretem az Istent �s gy�l�li a maga atyjafi�t; hazug az; mert aki nem szereti a maga atyjafi�t, akit l�t, hogyan szeretheti Istent, akit nem l�t? Az a parancsolatunk is van � t�le, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafi�t is" (1Jn 4,20-21). A felebar�ti szeretet eszerint Isten szeretet�ben gy�kerezik.

A k�t parancsolat fontoss�g�t az evang�liumok k�vetkezetesen hangs�lyozz�k. M�rk evang�liuma szerint "nincs m�s ezekn�l nagyobb parancsolat" (12,31). M�t� evang�liuma m�g er�teljesebben fejezi ki a kett� �rt�k�t: "ez a k�t parancsolat tartja az eg�sz t�rv�nyt �s a pr�f�t�kat" (22,40).

c) �nmagunk szeretete

�nmagunk szeretet�nek k�teless�g�t J�zus a m�sodik parancsolatba foglalja bele. Az ember mint Isten gyermeke k�zvetlen�l �s teljes m�rt�kben felel�s �nmaga �let��rt, nemcsak saj�t mag�nak, hanem a t�rsadalomnak �s v�gs� fokon Istennek.

Az �nszeretet nem az �nz�s parancsa, hanem erk�lcsi tudatos�t�sa annak az elhivatotts�gnak, mely az embert az istenk�pm�s �s erk�lcsi szem�ly m�lt�s�g�nak megbecs�l�s�re k�telezi. Alapja a testi �s erk�lcsi fennmarad�sra ir�nyul� term�szetes akarat. A testi �nfenntart�s k�teless�ge azt k�v�nja az embert�l, hogy �let�t gondozza, v�delmezze s ez�ltal biztos�tsa �rt�kmegval�s�t�si tev�kenys�g�t. Az erk�lcsi �nfenntart�s az egy�n �nmegbecs�l�s�t �s emberi m�lt�s�g�nak megtart�s�t jelenti. Az �nfenntart�s �szt�ne k�s�rt�s lehet arra n�zve, hogy az egy�nt a felebar�ttal szembe�ll�tsa. Ez�rt tiltja J�zus a testi l�t ir�nti t�lzott �rdekl�d�st (Mt 6,25-32).

7. Csal�di �let

J�zus a csal�dot Istenorsz�ga sejtj�nek tartja, annak vall�si, erk�lcsi �s nevel�i funkci�it nagyra �rt�keli. A csal�d isteni eredet�t vallja (Mk 10,6; v�. lM�z 1,27-28; 2,21-24). Form�j�val az evang�liumok szerint nem foglalkozott; a t�rv�ny megengedte a t�bbnej�s�get; a t�rsadalmi viszonyok fejl�d�se ezzel szemben a monog�mi�nak kedvezett:

A judaizmus a csal�d teljesjog� fej�nek �s ur�nak az aty�t tartotta. A n�k mind vall�si, mind t�rsadalmi szempontb�l al�rendelt szerepet t�ltenek be: a t�rv�ny a n�t f�rje szolg�j�v� teszi. J�zus nem tett k�l�nbs�get a nemek k�z�tt, a f�rfi �s a n� egyenl�s�ge, egyforma erk�lcsi �rt�ke mellett foglal �ll�st. Hivatkozik az lM�z 1,27-re, mely szerint "a teremt� kezdett�l fogva f�rfi�v� �s asszonny� teremt� �ket" (Mk 10,6 ). A n�k �ppen �gy Isten k�pm�sai, mint a f�rfiak. �ll�sfoglal�s�val �sszhangban a n�ket k�vet�i k�z� fogadta (Lk 8;2-3); jellemz�, hogy az evang�liumok a felt�mad�s els� tan�ik�nt eml�tik a n�ket!(12). (Mt 28;9-10; Mk 16,9; Lk 24,1-10; Jn 20,14-18).

J�zus a gyermeket Isten �ld�s�nak tekinti, aki m�lt� arra, hogy Isten orsz�g�t �r�k�lje (Mk 10,14). A t�rv�ny �rtelm�ben a gyermek k�teless�g�nek tartja sz�l�i tisztelet�t (Mt 15;4; Mk 10,19; v�. 2M�z 21,15); aki pedig szidalmazza vagy b�ntja �ket, m�lt� a b�ntet�sre {2M�z 21,15).

A m�zesi t�rv�ny nagy szabads�got biztos�tott a f�rjnek az elv�l�s �s �j h�zass�g k�t�se tekintet�ben; a n� viszont nem v�lhatott, nem kezdem�nyezhette a h�zass�g felbont�s�t. J�zus kor�ban a n�k ki voltak teljesen szolg�ltatva a f�rfiak �nk�nyess�g�nek, t�l�k f�gg�tt a feles�g .megtart�sa vagy elbocs�t�sa (5M�z 24,1-4). A k�nynyelm� v�l�sok megakad�lyoz�sa �rdek�ben a t�rv�ny meghagyta, hogy a f�rfi v�l�lev�l n�lk�l el ne bocs�ssa feles�g�t. Az �r�stud�k is szorgalmazt�k a v�l�si irat megad�s�t, hogy annak alapj�n a n� ism�t h�zass�got k�thessen. A v�l�lev�l nem tartalmazta a v�l�s ok�t, hanem csup�n a v�l�s t�ny�t.(13)

J�zus a h�zass�gban a f�rfi �s a n� �lland� k�z�ss�gi l�tform�j�t l�tja, melynek l�nyeg�hez tartozik a tart�ss�g, hiszen feladatai egy eg�sz �letre sz�lnak. A h�zass�g felbonthatatlans�g�t Isten eredeti akarat�nak tartja: "Amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne v�lasza." (Mt 19,8; Mk 10,9). A m�zesi t�rv�nyt a v�l�s k�rd�s�ben �gy tekintette, mint alkalmazkod�st az emberi gyenges�ghez (Mk l 0,5).

M�t� evang�liuma szerint J�zus a h�zass�g felbont�s�t csak egy rendk�v�li esetben ismeri el jogosnak: a par�znas�g, a h�zass�gi h�tlens�g eset�n (5,31-32; 19,18). M�rk �s Luk�cs tud�s�t�sa �rtelm�ben J�zus el�t�l minden v�l�st: "aki elbocs�tja feles�g�t �s m�st vesz el, h�zass�gt�r�st k�vet el az ellen. Ha pedig a feles�g hagyja el a f�rj�t �s m�ssal kel egybe, h�zass�gt�r�st k�vet el".(Mk 10,11- 12; Lk 16,18).

A kereszt�nys�gben a n� megbecs�l�se, a f�rfival egyenrang� erk�lcsi szem�lyk�nt val� elismer�se, az egynej�s�g, a gyermekv�delem, a h�zass�g szents�ge mint J�zus erk�lcsi tan�t�s�b�l fejl�d�tt ki.

8. Az erk�lcsi rossz �s a megt�r�s

A b�neset, eredend� b�n, az emberis�g egyetemes b�n�ss�ge; j�ra val� k�ptelens�ge �s a helyettes el�gt�lel k�rd�sei nem fordulnak el� J�zus tan�t�s�ban. A szinoptikus evang�liumok szerint mag�t a "b�n" sz�t is csak egyszer ejtette ki a szentl�lek k�roml�s�val kapcsolatban. (14) (Mt 12,31-32,).

J�zus �rdekl�d�s�nek k�z�ppontj�ban nem a b�n, hanem a rossz k�rd�se �llott, melyet m�lyebb erk�lcsi vonatkoz�s�ban, az egy�nhez �s Istenorsz�g�hoz val� viszony�ban vizsg�lt. Erk�lcsi rossznak tartja mindazt, ami Isten akarat�nak: j�nak; igaznak, szeretetnek az ellent�te, mely megnyilv�nulhat az Isten t�rv�ny�t�l val� tudatos elfordul�sban, a k�teless�gek megszeg�s�ben, �rt�krombol�sban, gy�l�letben, �nz�sben, irigys�gben, kapzsis�gban, tiszt�talan gondolatban, erk�lcstelen �letben. Egysz�val rossznak min�s�l a rendeltet�s�nkkel ellent�tes �letir�ny, hivat�sunk megtagad�sa �s �nmagunk el�rul�sa; amikor j�ra ir�nyul� er�inket �s k�pess�geinket a rendeltet�s keretein k�v�l vonjuk. (V�. 1Jn 3,4).

Erk�lcsi rossz k�vethet� el mindenekel�tt �nmagunk, embert�rsaink �s az emberis�g ellen, v�gs� fokon pedig Isten ellen. K�vetkezm�nyei: az Istennel val� kapcsolat megszakad�sa, felebar�tainkt�l val� elidegen�l�s, f�lelem, lelki nyugtalans�g, meghasonl�s �s mindenek el�tt Isten k�p�nek elhom�lyosul�sa benn�nk.

J�zus elismerte a rossz l�tez�s�t, de csak az erk�lcsi vil�gon bel�l, mint �rt�kjelz�t, de nem fogadta el az ember term�szetes �llapot�nak. A rosszra val� hajland�s�g mag�ban v�ve m�g nem v�tek. Az erk�lcsi rosszat egy term�szetellenes, eltorzult gondolkod�s �s �let eredm�ny�nek tartja. Ugyanakkor mindig hangs�lyozza az ember eredeti j�s�g�t �s t�k�letesed�si k�pess�g�t (Mk 10,14; Mt 5,48). Az ember meg�rizheti mag�t a rosszt�l; m�sk�ppen is cselekedhetett volna, mint ahogyan tett �s a v�tkes ura marad a maga akarat�nak. A benn�nk lev� j�ra, erk�lcsi �rt�kre fekteti a hangs�lyt �s s�rgeti, hogy erk�lcsi �let�nkben mutassuk meg, hogy mi a mennyei Atya gyermekei vagyunk (Mt 5,45).

Az ember erk�lcsi szabads�g�b�l k�vetkezik, hogy rendeltet�s�vel ellent�tes ir�nyt k�vethet: Hogy erk�lcsi rosszat cselekedhess�k, sz�ks�ge van �rtelemre �s szabad akaratra; ezek n�lk�l nincs v�tek, de nincs er�ny sem. Isten �gy ad szabad v�laszt�st nek�nk; hogy az isteni akaratnak megfelel� erk�lcsi �letet v�lasszuk-e vagy annak ellenkez�j�t.

A k�zfelfog�s J�zus kor�ban a b�n�snek tartott embert megvetette �s a vall�si-n�pi k�z�ss�gb�l kik�z�s�tette: J�zus elvetette ezt a felfog�st. Senki sem gy�l�lte jobban a rosszat, mint �, aki ismerte annak rombol� k�vetkezm�nyeit az ember �let�ben. Az erk�lcsi rossz minden v�ltozat�t el�t�lte, de mag�t a v�tkes embert v�ltozatlanul szerette, mint felebar�tj�t. Szerinte m�g azokkal szemben sem szabad rosszat tenn�nk, akik megb�ntottak �s ellens�geink; hiszi, hogy a j� v�gs� c�lja lesz a rossznak.

A rosszt�l val� megszabadul�st J�zus erk�lcsi �ton keresi. Jobb� v�lhatunk, emberibb� form�l�dhat a k�z�ss�g, ha az egy�nek megv�ltoznak a j� ir�nyban. Ez abban a m�rt�kben �rhet� el; ahogyan az ember meg�j�tja �let�t, �nerej�b�l �talakul �s �talak�t. Ennek �rdek�ben h�vta J�zus megt�r�sre k�vet�it tan�t�sa kezdetekor: "Bet�lt az id�, �s elk�zel�tett az Istennek orsz�ga; t�rjetek meg, �s higgyetek az evang�liumban" (Mk 1,15; Mt 4;17). Ilyen �rtelemben mondja Nikod�musnak is: "Ha valaki nem sz�letik �jonnan, nem l�thatja az Isten orsz�g�t" (Jn 3,3). A megt�r�s �z erk�lcsis�g n�lk�l�zhetetlen eleme.

A megt�r�s - metanoia - J�zus erk�lcsi tan�t�s�ban nem m�s, mint egy gy�keres etikai v�ltoz�s, mely a gondolkod�st�l kezdve kihat az egy�n eg�sz �let�re; az emberekhez val� kapcsolat�n �t az Istennel val� viszony�ig. Az eddigi �letm�ddal val� szak�t�st �s a j�hoz visszat�r� �j �let kezdet�t jelenti, m�s sz�val: igazi rendeltet�s�nk felismer�s�t �s v�llal�s�t: Erre val� tekintettel figyelmezteti J�zus tan�tv�nyait: "ha meg nem t�rtek �s olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmik�ppen nem mentek be a mennyeknek orsz�g�ba" (Mt 18,3). Az igazi megt�r�s folyamat�t, az ember megv�ltoz�s�nak bels� �s gy�keres jelleg�t a t�kozl� fi� p�ld�zat�ban �s a gy�m�lcsf�r�l sz�l� tan�t�s�ban mutatja be (Lk 15,11-32; Mt 7,16-20; 12,33). A Hegyi besz�d nyolc boldogs�g�ban a megt�rt l�lek jellegzetes jegyeit ismerteti (Mt 5,3-10). .

Az ember k�pes arra, hogy megv�ltozz�k, v�tkeit megb�nja �s megjavuljon. J�zus hiszi, hogy a legromlottabb ember is megt�rhet; mert ennek lehet�s�ge �s k�pess�ge adva van minden l�lekben. A megt�r�s mindenkinek szem�lyes cselekedete; nincs sz�ks�g k�zvet�t� szem�lyekre, int�zm�nyekre, kultikus cselekm�nyekre. J�zus megt�r�sre sz�l�t� felh�v�sa nem a k�z�ss�ghez sz�l, mint az �sz�vets�g�, hanem mindig az egy�nhez, �s nemcsak a b�n�s�kh�z, hanem mindenkihez (Lk 13,3). A v�mszed�, aki m�g szem�t sem meri az �gre emelni, csak ennyit mond: "Isten, l�gy irgalmas �kem b�n�snek" - megigazult embernek sz�m�t (Lk 18,13). A t�kozl� fi� csak annyit mond: "Aty�m, v�tkeztem az �g ellen �s teellened; �s nem vagyok imm�r m�lt�, hogy a te fiadnak hivattassam" (Lk 15,21) - �s az atyja visszafogadja �t.

A megt�r�s emberi felt�telei k�z�l J�zus tan�t�s�ban h�rom emelkedik ki: a b�nb�nat, megbocs�t�s �s az evang�liumban val� hit. J�zus a bels� b�nb�nat sz�ks�g�t hangoztatta. A v�tkes ember ismerje el, hogy v�tkezett, �s b�nja meg rossz cselekedeteit, �bredjen tudat�ra annak, hogy szem�ly szerint felel�s az�rt, amilyen; t�rekedj�k megv�ltozni �s rendezni viszony�t Istennel �s felebar�taival: A megt�r�s teljess� a megbocs�t�s �ltal v�lik. Az embernek megs�rtett felebar�tj�val szemben viszont a s�rtettnek is k�teless�ge a megbocs�t�s (Lk17,3; Mt 18,21-22). A megt�r�s alapvet� k�vetetm�nye a J�zus evang�lium�ban val� hit is.(Mk l,l5; Lk 7,50). Hinn�nk kell abban, hogy az egy�n Isten akarat�val �sszhangban, emberi m�don, emberhez m�lt�n �lhet, ha � maga szem�lyileg is minden erej�t latba veti a jelenben Istenorsz�g��rt.

Jobb� lev�s�nkh�z J�zus szerint felt�tlen�l sz�ks�g�nk van Isten seg�ts�g�re. � nem csup�n igaz b�r�, hanem irgalmas �s hosszut�r� szeretet, aki nem akarja a rossz ember veszt�t; hanem hogy megt�rjen �s �ljen. � azt akarja, hogy minden ember �dv�z�lj�n �s az igazs�g ismeret�re eljusson (1Tim 2,4). �ppen ez�rt seg�ts�get ny�jt a b�n�snek v�tkeit�l val� elfordul�sra �s a Hozz� val� visszat�r�sre. A b�n�s k�zelebb �ll Istenhez, mint az igaz. J�zus a megbocs�t�st Isten �s ember r�sz�r�l olyan szorosan egybe kapcsolta, hogy az ut�bbit az el�bbi felt�tel�v� tette (Mt 6,12; 6,14-15; Mk 11,25-26).

Az �r�stud�k legalizmusa R. Bultmann szerint bez�rt a mennyeknek orsz�g�t az emberek el�tt; J�zus azonban megt�r�sre sz�l�t� felh�v�s�val oda utat nyitott. (l5).

9. Dinamikus erk�lcsis�g

Az �sz�vets�g statikus etik�j�val szemben J�zus dinamikus erk�lcsis�get hirdet, melynek pr�bak�ve az erk�lcsi jellem �s j� cselekedet; az az �let pedig, melyre az ember, el akarja vezetni, nem puszt�n a rosszt�l val� tart�zkod�s, hanem a cselekv� �let.

Cselekedeteink, lelk�nk megnyilatkoz�sai, melyekb�l a l�lek milyens�g�t lehet l�tni. A j� L�lek szerint �ppen �gy nem cselekszik rosszat �s a rossz l�lek j�t, mint a j� fa nem terem rossz gy�m�lcs�t �s a rossz fa j�t. (16) A j� ember ugyanis az � sz�v�nek j� kincseib�l hoz el� j�t �s a rossz ember az � sz�v�nek rossz kincseib�l hoz el� rosszat (Mt 7,16-20; Lk 6,43-45).

J�nak lenni kell, tan�tja J�zus, mert lehet. A j� gy�zelm�ben bizonyos volt. Hiszi, hogy Isten gyermekei k�pesek j�k lenni, erk�lcsi szem�lly� t�k�letesedni. Meggy�z�d�s�nek alapja az Isten j�s�g�ban �s mindenhat�s�g�ban val� hite volt. Isten jel�lte ki az ember sz�m�ra a c�lt �s az utat; � er�t is ad hozz�, �s megval�s�t�s�t biztos�tja.

J�zus k�vet�it�l erk�lcsi kezdem�nyez�st �s d�nt�st v�rt. Az erk�lcs vil�g�ban nem lehet�nk passz�v szeml�l�i az �let humaniz�l�s��rt �s Istenorsz�g��rt foly� k�zdelemnek. Nem lehet sz� f�lrevonul�sr�l; a semlegess�g v�teknek sz�m�t. �ll�st kell foglalni, d�nteni kell a j� �s a rossz, a szeretet �s gy�l�let k�z�tt. Akik nemcsak hallgatj�k, de cselekszik is az �j erk�lcsis�g t�rv�nyeit, azokat J�zus a b�lcs emberhez hasonl�tja, aki olyan szil�rd erk�lcsi alapon �ll, amelyet az �let viharai meg nem ingathatnak (Mt 7;24-27; Lk 6,47-49).

J�zus az emberi �letet k�v�nja emberibb� tenni. �leteszm�nye �j erk�lcsi �ntudatot ad k�vet�inek, hogy meggy�z�djenek arr�l, miszerint a teremt�sben c�lja van �let�knek, �s lehet�s�g�k van er�ik �s k�pess�geik kifejt�s�hez, hogy rendeltet�s�ket - a tiszta embers�g �s istenfius�g - megval�s�thass�k. Ilyen �rtelemben J�zus erk�lcsi tan�t�sa "�t, igazs�g �s �let" k�vet�i sz�m�ra.

Dr. Erd� J�nos

Jegyzetek

 1. Channing, E. V.: V�logatott m�vei, VI. K�tet. A t�k�letes �let. Kolozsv�r, 1881. 128. l.
 2. Uo. 48. I.
 3. Az �sz�vets�g Jahv�t "aty�nak" nevezi: 5M�z 32,6; �zs 63,16; 64,7; Jer 31,9; Mal 1,6; 2,10; 2S�m 7,14; 1Kr�n 28,6; Zsolt 89,27; 2,7; 68,6.
 4. Az "Atya" sz� az �jsz�vets�gben 245-sz�r fordul el� (Drummond, J.: "via, ventas, vita: Lectures on Christianity in its Most Simple and Intelligible Form." London, 1894. 175. I.) Az ar�m "abba" - atya sz� h�romszor fordul el� az �jsz�vets�gben: Mk 14;36; R�m 8, 15; Gal 4,6.
 5. Flusser, D., a jeruzs�lemi h�ber egyetem professzora: Jesus c. munk�j�ban kimutatja, hogy J�zus t�k�letesen ismerte mind a szent�r�st, mind a hagyom�nyokat (18. 1.); Vermes G.: Jesus the Jew c.,m�v�ben �gy besz�l J�zusr�l, mint galileai tan�t�r�l, akit h�vei mint pr�f�t�t tiszteltek. Az "Isten fia" elnevez�ssel J�zus bens�s�ges vall�sos kapcsolat�t fejezt� ki a mennyei Aty�val (224-225. l.).
 6. Aul�n G.: Jesus in Contemporary Historical Research. London, 1976, 167. 1.
 7. Gannett, E. S.: Emerson. 11.
 8. V�. az UNESCO-nak az emberi jogokr�l sz�l� nyilatkozat�val: "Mindenki egyenl�nek sz�letik."
 9. Moffat, J.: Theology of the Gospels 104. 1.
 10. Channing, E. V.: i.m. 111. 1.
 11. Uo. 108. 1.
 12. P�l apostol is elismeri F�b�t, Priscill�t �s Akvil�t, mint munkat�rsait (R�m 16;1~3).
 13. M�zes �t k�nyvc �s a Haft�r�k. V. Deuteronomium. Bp., 1942. 318-319. 1. L�sd m�g: Montefiore, C. G.: The Synoptic Gospels. London, 1909. I. v, 234-242; II. vol. 547-510; Blau, L.: A zsid� h�zass�gfelhont�s �s a zsid� v�l�lev�l t�rt�nete. I-II. Bp., 1911-1912.

14. P�l apostol leveleiben a "b�n", nem sz�m�tva a sz� ism�tl�seit ugyanazon versben, 38-szor fordul el� (V�.Hall, A: The Beliefs of a Unitarian. 2nd edition. London, 1947. 89. 1:)

15. Theology of the New Testament. London, 1959: vol. I. 24. 1.

16. A J�zusnak tulajdon�tott kijelent�st, mely a determinizmus hat�r�ig megy, nem vehetj�k abszol�t �rtelemben, mivel � a l�lek megv�ltoztat�s�t, a megt�r�st mindig lehets�gesnek �s az egy�nt�l f�gg�nek tartotta.Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Erk�lcstan
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.92 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|