Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Febru�r 20, 2009 06:13 CST

Szab�lyok

Szerz�: . 241 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Erk�lcsi Szab�lyok 1. K�rjed Isten segedelm�t Dolgaidnak kezdet�n, Akit�l j�n minden �ld�s �s minden j�t�tem�ny. Isten ut�n sz�leidet Szeressed �s tiszteljed, Hogy sok�ig �lj a f�ld�n, S boldogs�god f�lleljed, Tiszteljed az �regeket, Megbecs�ld a nagyokat: Kinek-kinek visszam�rik, A mit m�snak osztogat. 2. Kor�n tanulj embers�get, �gy tal�lhatsz kedvess�get, A mi magadnak nem tetszik, Azt m�snak tenned nem illik. Ker�ld rosszak bar�ts�g�t, Szeresd a j�k t�rsas�g�t. Sohse avatkozz�l abba, A mi nincsen re�d b�zva. Ha j�t t�ssz, �gy nem b�nt senki, A j� Isten megseg�ti. 3. Szer�ny l�gy a j�t�telben, Szer�ny magaviseletben. Sz�gyent hoz r�d a hazugs�g, Becs�letet az igazs�g, A kit hazugs�gon kapnak, Majd nehezen hisznek annak. L�gy j�, szel�d engedelmes, Az ily gyermek nagyon kedves. A ki mint viseli mag�t, �gy veszi majd annak haszn�t. Olyast sohse kell csin�lnod, Mit k�s�bb kelljen megb�nnod. 4. A j� Isten ha meg�ldott, Seg�tsd fel a nyomorultat. Adj h�l�t az Istennek, Ha van, mit ny�jts a szeg�nynek Nagy �r�met szerez nek�nk, Ha m�sokkal j�t tehet�nk. A ki nem sz�n s nem seg�t m�st, Maga sem lel sz�nakoz�st. A fukar �s a zsugori �g �ld�s�t nem �rdemli. 5. Nem kell �llatot k�nozni, A f�jdalmat � is �rzi. Hogy ha az �llatot k�nzod, Rossz sz�vedet el�rulod. Ne gy�t�rd a kis bog�rk�t, Hadd �lvezze sz�p vil�g�t. Ha s�t�lsz a z�ld erd�ben, Ne puszt�tsd az �l�f�kat, Ne csapdosd le a lombokat. Isten az�rt teremtette, Hogy legyenek gy�ny�r�nkre. Csak az �rtalmas lom- s gizgazt Gyoml�ld, nyessed �s irtogasd. 6. Az id�vel gazd�lkodj�l, Mivel nincs dr�g�bb ann�l. S ha egyszer elr�ppent a napod, T�bb� vissza nem hozhatod. A mit v�ghezvihetn�l ma, Ne halaszd el azt holnapra. Rest �s dologtalan ne l�gy, Hangy�t�l, m�ht�l p�ld�t v�gy. Ki j�l elj�rt munk�j�ban, Nyugton alszik az �gy�ban. J�l elrendeld mindenedet, Folytasd vid�man tisztedet. Kezd a napot im�ds�ggal, �s v�gezd h�laad�ssal Illemszab�lyok 1. Reggel. J�kor f�lkelj! �lt�zz, mosdj�l, Az Istenhez foh�szkodj�l, Megmosd a sz�d, szemed, f�led, Frissebb lesz �gy eg�sz tested. Elny�rassad (h�tra szoktasd) a hajadat, Be ne lepje az orc�dat, Zs�ros vagy olajos k�zzel Ne kend, ink�bb mosd meg v�zzel. Nyakra- s mellre val�d legyen. Mivel a puszta nyak sz�gyen. K�rm�d nagyra ne neveld, Keszken�d otthon ne felejtsd. Ruh�dat port�l megtiszt�tsd, A csizm�dat megfeket�tsd. Sz�pen menj ki az utc�ra, Sok ember szeme l�tt�ra. 2. Utc�n. Menj az utc�n sz�pen, folyv�st, Nem kullogva, se nem futv�st, Magad ne g�rb�tsd el�re. Ne h�nykol�dj nyakra-f�re Ne andalogj, ne kiab�lj, Ne oldalogj, ne hajig�lj. Ne �csorogj a csapsz�kn�l, Piacon vagy m�sz�rsz�kn�l. Ne firk�lj a h�zak fal�ra, Sem a ker�t�s oldal�ra. Ruh�dat f�l v�llra ne vesd, Kezed s l�bad ne h�nyd, ne vesd, Der�k ember el�tt t�rj ki, Embers�ggel k�sz�nj n�ki; Ha el�l van, ne el�zd meg, Ha ut�bb van, �llj meg s v�rd meg, Ne menj kereszt�l el�tte, Jobb fel�l se menj mellette ; Ha meg sz�l�t, frissen meg�llj, Szem�be n�zz s felelj, szolg�lj. Sz�p m�dj�val hajtsd meg magad, Szokott titulus�t megadd. M�g szav�t elv�gzi, megv�rd, Besz�d�t kereszt�l ne v�gd; Sz�lj okosan, ne h�mgetve, Ne suttogva, nem hebegve, A mire int azt megfogadd, Ha elbocs�jt, hajtsd meg magad. 3. Iskol�ban. Nagy v�zbe ne menj f�r�dni, T�len s�r�n cs�szk�lgatni, De siess az iskol�ba, Mint tudom�ny v�s�rj�ba. Foglalj helyet s Istent k�rjed, Hogy tanulv�n, c�lod �rjed. Id�t ford�ts tanul�sra, Nem j�t�kra s futkos�sra. Legyen mindig j� pajt�sod, Tint�d, penn�d, papirosod, T�rsaiddal ne veszekedj�l, De leck�db�l vetekedj�l, Ne t�rsalogj a rosszakkal, Hanem magadn�l jobbakkal. Figyelmezz�l a leck�re, S tan�t�dnak int�s�re. Ha megdorg�l azt k�sz�nd meg. M�sok int�s�t se vesd meg. Addig tanulj m�g id�d van, El�veszed nagy korodban. Ha j�l tanulsz, felkapsz csak v�rj, Kegyes l�gy, az Istennel j�rj! 4. Imah�zban. Az Imah�zban menj csendesen, Istenhez j�rulj eszesen, Oda �rv�n im�dkozz�l, F�helyre ne v�gyakozz�l. A sz�kben ha szoros a hely, Nagyobb ember el�tt kikelj, Ne suttogj, se ne aludj�l, Szemeddel se kalandozz�l. Figyelmezz a tan�t�sra, Ne add akkor eszed m�sra, Hallgasd v�gig �s tanuld meg Fedd�s�rt ne neheztelj meg. Adj h�l�kat az Istennek, Ha van mit, adj a szeg�nynek. Haza menv�n, olvasgass�l, J� k�nyvekb�l tanulgass�l. 5. Asztaln�l. �tel el�tt asztal-�ld�st, Mondj, ut�na h�laad�st. Sz�ket k�sz�ts asztal mell�, Els�kt�l v�rj s �gy �lj le. Ne v�logass a f�helyen. Finny�s ne l�gy az �telben, Egy�l el�led, ha van mit, M�s el�l el ne v�gy semmit. Ne cs�mcsogj az �telk�zben, Ne sz�rcs�lgess, igy�l sz�pen. Ujjad ne szopd, fogad ne v�jd, Ha k�h�gsz, takard el a sz�d. A csontokat rakd t�ny�rra, Ne k�ny�k�lj az asztalra. Ha j�l lakt�l, magad hajtsd meg. Sz�l�k j�s�g�t k�sz�nd meg. 6. Ak�rhol l�gy. Ak�rhol l�gy, tarts regul�t, Mert az isten minden�tt l�t. Csinos, szemes, szem�rmes l�gy, Semmi r�tat ne mondj, ne t�gy Rosszat se sz�lj, ne is gondolj, Mindent el�re megfontolj. F�ldre ne k�pj m�s h�z�ban, Orrod se f�jd ki vakt�ban, Ha r�d �rik a pr�sszent�s, Vagy �s�t�s, vagy k�hent�s Tedd a sz�dra tenyeredet, Vagy pedig keszken�det. Sz�pen k�sz�nj mindenkinek, B�tran felelj ha k�rdeznek, Besz�dk�zben ne bizonyozz, Igazat mondj, ne hazudozz. Ne �llj megg�rb�lt l�bakkal T�tott sz�jjal, g�rbe nyakkal, Szem�be n�zz az embernek, Ismerkedj ha nem ismernek. Mindenhez embers�ges l�gy, �r�mestebb adj, mint sem v�gy. Se ne dics�rd, se ne gyal�zd Magadat, hanem megal�zd. Er�nyeid megdics�rnek, Ha m�sok is megismernek. 7. Estve. Hogy f�lkelhess j� kor�ra, Ne v�gyj gazdag vacsor�ra. Ha ett�l ne fek�dj le mindj�rt. �llj vagy s�t�lj m�sk�nt meg�rt. M�g egy keveset olvasgass, A j�v� napra tanulgass. Azt�n pedig im�dkozz�l. Elfolyt napr�l gondoskodj�l. Mindig egy helyre vetkezz�l, Ruh�dr�l ne felejtkezz�l, Mondj j� �jszak�t m�soknak, �gy bocs�sd magad �lomnak. Ha �gy int�zed dolgaid J�l fognak folyni napjaid, Kedves a j� emberekn�l. 8. Ruh�zati illedelem. Ruh�zatodra legyen gondod, Megsz�lnak ha cifr�n hordod. Sorsodhoz k�pest �lt�zk�dj�l, A divat�rt ne er�lk�dj�l. A mid van azt tiszt�n tartsad, Port�l, szennyt�l megtiszt�tsad. Mert az illend�, s rendes �lt�zet, M�s, s magad ir�nti tisztelet. A foltos ruha sohse sz�gyen, Csak szennyes s lyukas ne l�gyen. Eg�szs�gi Szab�lyok Gyermek, el ne feledd �ldani Istenedet, Ki eg�szs�gnek alkotta testedet, De hogy e j�t�tet m�lt�an h�l�ljad, Iparkodj�l, hogy azt �nk�nt ne rong�ljad, S hogy eg�szs�gedet bizton �rizhessed, Eme szab�lyokat tanuld �s k�vessed. 1. Leveg�. A ki eg�szs�g�t igaz�n szereti, Az lak�szob�j�t gyakran szell�zteti Mert a lehel�s, a testnek p�rolg�sa Miatt k�vetkezik a l�gnek roml�sa; S ha azt a szob�ban meghagyod rekedni, Fej- s gyomorbajokban sokat fogsz szenvedni. T�len, ny�ron teh�t nyisd ki az ablakod, Hogy rossz leveg�t�l menek�lj�n lakod. A szob�d ablaka nyitva legyen addig, Mig bent a leveg� szagtalann� v�lik. De azt se engedd meg, mi sokn�l nagy hiba, Hogy szob�dban k�lts�n a ty�k, k�csa, liba, Ki a nedves ruh�t szob�ban sz�r�tja, Sok betegs�g ok�t mag�ra h�r�tja. A sz�ng�z, por, g�z, f�st megrontj�k a t�d�t, Keresd ha csak lehet a szabad leveg�t. Kinn j�rv�n a szabad, tiszta �de l�gen, Sz�vjad a leveg�t n�h�nyszor be m�lyen. E v�gb�l egyenest tartsad a testedet; S orron, ne sz�jon �t, vedd a l�legzetet. Melegr�l izzadtan hideg leveg�re Ne menj -- nagy betegs�g sz�rmazhat bel�le. Ny�ron �t alhatol nyitott ablak mellett; Takar�ddal soha ne takard be fejed. Sokan egy szob�ban egy�tt ne h�ljatok, Kandall�ban t�zet �gve ne hagyjatok. Meleg�t�s v�gett szenet behordani, Annyit, mint mag�t az �ltet kock�ztatni. Ugyanis aki nagyon melegre f�t este, Annak elpuhul �s gyenge lesz a teste. 2. Lak�s. Eg�szs�ges lak�s sz�raz helyen lehet; �p�t�sre keress emelkedett helyet. Ha nedves a talaj, fel kell azt t�lteni. Homokkal s cementtel kell ott �p�teni, �jon �p�lt h�zba, am�g ki nem sz�rad, Be ne hurcolkodj�l, megadod az �r�t. Vil�gos �s t�gas s padolt legyen szob�d, S id�r�l id�re meszeltesd ki fal�t. Tereb�ly fa lombja tiszt�tja a l�get ; Az�rt h�zad k�r�l �ltess f�t eleget. J� t�vol legyen a tr�gyadomb �s p�ce, Hogy lakod mellet a l�get ne fert�zze. 3. Ruha. Ha �gyelni akarsz testednek jav�ra, Sz�ks�ges vigy�znod tov�bb a ruh�ra; Ez se nagyon k�nny�, se meleg ne legyen, Hogy egyik vagy m�sik betegg� ne tegyen. Legyen minden ruha: csizma, kab�t, nadr�g, Hogysem szor�tana, ink�bb egy kicsit t�g, A sz�k akad�lyul szolg�l a nedveknek, Melyt�l minden r�szben bizton nem mehetnek. Ebb�l sz�rmazhatik tested gy�nges�ge, Gyakori �jul�s, a sz�j b�z�ss�ge, �rtalmas tov�bb� a meleg fejfed� Ett�l lesz sok ember �r�kre szenved�. K�nnyen kell takarni a fejet, nyakat, mellet, M�sk�pp meg�rt a legkisebb szellet, De hasa �s l�ba j�l legyen befedve. Kinek hasmen�shez s v�rhashoz nincs kedve. V�gre m�g tartsd meg j�l : beteg ut�n ruh�t Ne �lts fel magadra, se inget se csuh�t Mert van oly betegs�g, mely m�sra is ragad, Hogy teh�t bele ne ess�l, �rizd magad. 4. Eledel. Tarts az eledelben mindenkor m�rt�ket, A m�rt�ktelens�g m�r mag�ban v�tek. Az eg�szs�get is gyakran megronthatja A m�rt�kletess�g ellenben f�nntartja. Az �telt szerfelett ne zs�rozd, f�szerezd, Ebb�l is sz�rmazik sok nyavalya, kereszt. Az �retlen gy�m�lcs hideglel�st okoz, Forr� keny�r, kal�cs m�s betegs�get hoz. Minden forr� �tel a beleket rontja, Legyen mindenkinek h�t erre is gondja. K�ros m�g savany�t r�zed�nybe tenni, Ugork�t r�zp�nzzel sz�p z�ldre festeni; Mert a savany�s�g r�zb�l m�rget fejleszt; Sokan �let�kkel is megfizett�k ezt. Savany�t az ecet, ha b�ven �lvezed, �gy a m�z, cukor is rontja gyomrod, beled Festett cukorral m�r t�rt�nt sok m�rgez�s, A fogat is marja a sok cukorev�s. Vigy�zz, ha kertedben zeller, petrezselyem K�z�tt b�r�k, vagy m�s n�v�ny terem, Mert amazok�hoz hasonl�t levele S k�nnyen megm�rgezed �teledet vele. Gomba is van m�rges, ha h�t nem ismered, Okosan teszed, ha megenni nem mered. Forr� �tel ut�n hideg ital, s viszont - Az ily v�ltoztat�s minden fogat elront; �s mert az ilyenb�l nagy f�jdalom ered K�zben egy�l mindig egy falat kenyeret. V�gre fogaiddal sohse t�rj di�t, Szilva-, barackmagot, mandul�t, mogyor�t, Mert mindezek kor�n megrontj�k fogadat Fogf�j�st�l pedig �rizzed magadat. 5. Ital. Ha kedves �leted, kedves eg�szs�ged, Italban is mindig tarts szoros m�rt�ket. Kiv�lt arra vigy�zz, ha f�lmelegedt�l, Er�sen dolgozt�l, ugr�lt�l, siett�l, Hogy akkor ne igy�l hideg bort vagy vizet, Mert ily k�nnyelm�s�g betegs�ggel fizet. Ennek eredm�nye a t�d�gyullad�s, Sok kisebb baj k�z�tt, aszk�r �s sorvad�s. Minden italok k�zt legjobb a tiszta v�z. Att�l ne f�lj, hogy ez valaha bajba visz. De az�rt a bort is ihatod m�dj�val, Mi�rt ne �ln�nk Isten �ld�s�val? A bort�l, ha vele, mint illik, �gy �lnek, Er�s�dik a test, felvidul a l�lek, Kiv�lt ha j� v�zre nem lehet szert tenn�nk, J� lesz egy kis bort elegy�ten�nk. De a ki a bort m�rt�k felett gyakran issza, Roml�s �rv�nyen �ll s nehezen t�r vissza. Test�re a v�zk�r f�jdalm�t z�d�tja, �s v�gre �rtelm�t szinte megtomp�tja. R�t b�n a r�szegs�g �s ki annak rabja, Gyal�zat b�lyeg�t a homlok�n hordja. A p�linka-iv�st k�l�n�sen ker�ld, �r�kre veszve van, aki ebbe mer�lt. 6. Alv�s. R�gi p�ldabesz�d �tel, ital, �lom, Hogy az eg�szs�ghez sz�ks�ges e h�rom. De az alv�sra is vigy�zni sz�ks�ges, Csak �gy lesz az hasznos, csak �gy eg�szs�ges. A m�rt�kletess�g itt az els� dolog, Melyen mint a sarkon, minden �gy�nk forog. Ha keveset alszol, az csak oly �rtalmas Mintha az alv�sod nagyon hosszadalmas M�g amaz testedet nagyon elgyeng�ti Emez elpuh�tja, munk�d nehez�ti. K�l�n�sen meleg, puha �gyban h�lni, Nem tan�csos, nem fog az hasznodra v�lni. Napk�zben aludni csup�n a munk�snak, Betegnek, �regeknek szabad, de nem m�snak. 6. Indulatok. Indulataidnak l�gy mindenkor ura, Soha ne fakadj�l szertelen bossz�ra; Tudjad zabol�zni �r�med, b�natod, - Te tudj parancsolni, de nem indulatod. Mert ha az indulat rajtad er�t veszen, Eg�szs�gednek ez is k�r�ra leszen. Szokj�l v�gyaidat kor�n korl�tozni. �s a mi f� e mellett ser�nyen dolgozni. Az okos munk�ss�g megedzi a testet, Ezer baj, nyavalya k�nozza a restet. A vas is, ha sok� senki nem haszn�lja, Hasznavehetetlen, mert a rozsda megsz�llja ; A v�z is megposhad, ha sok�ig tesped, Vigy�zz, hogy heny�lve �gy ne j�rjon tested. 8. Tisztas�g. M�g a tisztas�g is figyelmet �rdemel, Ennek megtart�sa sok k�ron t�l emel ; Ker�ld el teh�t a tiszt�talans�got, Ha �pen akarod �lni a vil�got. Nem a szagos szappan, nem a b�csi rongy fest�k A mi sz�pp� teszi az embernek test�t. Mindezek a szerek veszedelmes m�rgek, Megrontj�k b�r�det, mint alm�t a f�rgek. �s azonk�v�l fejf�j�st okoznak. De ki hideg v�zzel mag�t mosogatja, Annak v�ns�g�ig sz�p lesz �br�zatja. 9. Gy�gy�t�s. Hogy ha b�rmi m�don elv�sz eg�szs�ged, Iparkodj�l visszanyerni az �ps�get. Csak ne b�zd magad kuruzsl� bany�kra, B�b�jos szerekre, b�n�s babon�kra. Hiszen ha csizma feslik vagy kiszakad, Ki szab�hoz vigye, oly bolond nem akad Hanem odaadja a csizmadi�nak A ki �rti m�dj�t a kijav�t�snak. Beteg h�vjon orvost, ez annak mestere. Ne kont�rkodj�k h�t a tudatlan bele. Az orvos ismeri a test alkot�s�t, Vizsg�lja a f�vek gy�gy�t� hat�s�t ; Javul�s�t teh�t �nmaga jav�ra, Isten ut�n, a b�lcs csak orvost�l v�rja.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Erk�lcstan
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.23 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|