Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
Febru�r 20, 2009 06:13 CST

Szab�lyok

Szerz�: . 241 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


Erk�lcsi Szab�lyok 1. K�rjed Isten segedelm�t Dolgaidnak kezdet�n, Akit�l j�n minden �ld�s �s minden j�t�tem�ny. Isten ut�n sz�leidet Szeressed �s tiszteljed, Hogy sok�ig �lj a f�ld�n, S boldogs�god f�lleljed, Tiszteljed az �regeket, Megbecs�ld a nagyokat: Kinek-kinek visszam�rik, A mit m�snak osztogat. 2. Kor�n tanulj embers�get, �gy tal�lhatsz kedvess�get, A mi magadnak nem tetszik, Azt m�snak tenned nem illik. Ker�ld rosszak bar�ts�g�t, Szeresd a j�k t�rsas�g�t. Sohse avatkozz�l abba, A mi nincsen re�d b�zva. Ha j�t t�ssz, �gy nem b�nt senki, A j� Isten megseg�ti. 3. Szer�ny l�gy a j�t�telben, Szer�ny magaviseletben. Sz�gyent hoz r�d a hazugs�g, Becs�letet az igazs�g, A kit hazugs�gon kapnak, Majd nehezen hisznek annak. L�gy j�, szel�d engedelmes, Az ily gyermek nagyon kedves. A ki mint viseli mag�t, �gy veszi majd annak haszn�t. Olyast sohse kell csin�lnod, Mit k�s�bb kelljen megb�nnod. 4. A j� Isten ha meg�ldott, Seg�tsd fel a nyomorultat. Adj h�l�t az Istennek, Ha van, mit ny�jts a szeg�nynek Nagy �r�met szerez nek�nk, Ha m�sokkal j�t tehet�nk. A ki nem sz�n s nem seg�t m�st, Maga sem lel sz�nakoz�st. A fukar �s a zsugori �g �ld�s�t nem �rdemli. 5. Nem kell �llatot k�nozni, A f�jdalmat � is �rzi. Hogy ha az �llatot k�nzod, Rossz sz�vedet el�rulod. Ne gy�t�rd a kis bog�rk�t, Hadd �lvezze sz�p vil�g�t. Ha s�t�lsz a z�ld erd�ben, Ne puszt�tsd az �l�f�kat, Ne csapdosd le a lombokat. Isten az�rt teremtette, Hogy legyenek gy�ny�r�nkre. Csak az �rtalmas lom- s gizgazt Gyoml�ld, nyessed �s irtogasd. 6. Az id�vel gazd�lkodj�l, Mivel nincs dr�g�bb ann�l. S ha egyszer elr�ppent a napod, T�bb� vissza nem hozhatod. A mit v�ghezvihetn�l ma, Ne halaszd el azt holnapra. Rest �s dologtalan ne l�gy, Hangy�t�l, m�ht�l p�ld�t v�gy. Ki j�l elj�rt munk�j�ban, Nyugton alszik az �gy�ban. J�l elrendeld mindenedet, Folytasd vid�man tisztedet. Kezd a napot im�ds�ggal, �s v�gezd h�laad�ssal Illemszab�lyok 1. Reggel. J�kor f�lkelj! �lt�zz, mosdj�l, Az Istenhez foh�szkodj�l, Megmosd a sz�d, szemed, f�led, Frissebb lesz �gy eg�sz tested. Elny�rassad (h�tra szoktasd) a hajadat, Be ne lepje az orc�dat, Zs�ros vagy olajos k�zzel Ne kend, ink�bb mosd meg v�zzel. Nyakra- s mellre val�d legyen. Mivel a puszta nyak sz�gyen. K�rm�d nagyra ne neveld, Keszken�d otthon ne felejtsd. Ruh�dat port�l megtiszt�tsd, A csizm�dat megfeket�tsd. Sz�pen menj ki az utc�ra, Sok ember szeme l�tt�ra. 2. Utc�n. Menj az utc�n sz�pen, folyv�st, Nem kullogva, se nem futv�st, Magad ne g�rb�tsd el�re. Ne h�nykol�dj nyakra-f�re Ne andalogj, ne kiab�lj, Ne oldalogj, ne hajig�lj. Ne �csorogj a csapsz�kn�l, Piacon vagy m�sz�rsz�kn�l. Ne firk�lj a h�zak fal�ra, Sem a ker�t�s oldal�ra. Ruh�dat f�l v�llra ne vesd, Kezed s l�bad ne h�nyd, ne vesd, Der�k ember el�tt t�rj ki, Embers�ggel k�sz�nj n�ki; Ha el�l van, ne el�zd meg, Ha ut�bb van, �llj meg s v�rd meg, Ne menj kereszt�l el�tte, Jobb fel�l se menj mellette ; Ha meg sz�l�t, frissen meg�llj, Szem�be n�zz s felelj, szolg�lj. Sz�p m�dj�val hajtsd meg magad, Szokott titulus�t megadd. M�g szav�t elv�gzi, megv�rd, Besz�d�t kereszt�l ne v�gd; Sz�lj okosan, ne h�mgetve, Ne suttogva, nem hebegve, A mire int azt megfogadd, Ha elbocs�jt, hajtsd meg magad. 3. Iskol�ban. Nagy v�zbe ne menj f�r�dni, T�len s�r�n cs�szk�lgatni, De siess az iskol�ba, Mint tudom�ny v�s�rj�ba. Foglalj helyet s Istent k�rjed, Hogy tanulv�n, c�lod �rjed. Id�t ford�ts tanul�sra, Nem j�t�kra s futkos�sra. Legyen mindig j� pajt�sod, Tint�d, penn�d, papirosod, T�rsaiddal ne veszekedj�l, De leck�db�l vetekedj�l, Ne t�rsalogj a rosszakkal, Hanem magadn�l jobbakkal. Figyelmezz�l a leck�re, S tan�t�dnak int�s�re. Ha megdorg�l azt k�sz�nd meg. M�sok int�s�t se vesd meg. Addig tanulj m�g id�d van, El�veszed nagy korodban. Ha j�l tanulsz, felkapsz csak v�rj, Kegyes l�gy, az Istennel j�rj! 4. Imah�zban. Az Imah�zban menj csendesen, Istenhez j�rulj eszesen, Oda �rv�n im�dkozz�l, F�helyre ne v�gyakozz�l. A sz�kben ha szoros a hely, Nagyobb ember el�tt kikelj, Ne suttogj, se ne aludj�l, Szemeddel se kalandozz�l. Figyelmezz a tan�t�sra, Ne add akkor eszed m�sra, Hallgasd v�gig �s tanuld meg Fedd�s�rt ne neheztelj meg. Adj h�l�kat az Istennek, Ha van mit, adj a szeg�nynek. Haza menv�n, olvasgass�l, J� k�nyvekb�l tanulgass�l. 5. Asztaln�l. �tel el�tt asztal-�ld�st, Mondj, ut�na h�laad�st. Sz�ket k�sz�ts asztal mell�, Els�kt�l v�rj s �gy �lj le. Ne v�logass a f�helyen. Finny�s ne l�gy az �telben, Egy�l el�led, ha van mit, M�s el�l el ne v�gy semmit. Ne cs�mcsogj az �telk�zben, Ne sz�rcs�lgess, igy�l sz�pen. Ujjad ne szopd, fogad ne v�jd, Ha k�h�gsz, takard el a sz�d. A csontokat rakd t�ny�rra, Ne k�ny�k�lj az asztalra. Ha j�l lakt�l, magad hajtsd meg. Sz�l�k j�s�g�t k�sz�nd meg. 6. Ak�rhol l�gy. Ak�rhol l�gy, tarts regul�t, Mert az isten minden�tt l�t. Csinos, szemes, szem�rmes l�gy, Semmi r�tat ne mondj, ne t�gy Rosszat se sz�lj, ne is gondolj, Mindent el�re megfontolj. F�ldre ne k�pj m�s h�z�ban, Orrod se f�jd ki vakt�ban, Ha r�d �rik a pr�sszent�s, Vagy �s�t�s, vagy k�hent�s Tedd a sz�dra tenyeredet, Vagy pedig keszken�det. Sz�pen k�sz�nj mindenkinek, B�tran felelj ha k�rdeznek, Besz�dk�zben ne bizonyozz, Igazat mondj, ne hazudozz. Ne �llj megg�rb�lt l�bakkal T�tott sz�jjal, g�rbe nyakkal, Szem�be n�zz az embernek, Ismerkedj ha nem ismernek. Mindenhez embers�ges l�gy, �r�mestebb adj, mint sem v�gy. Se ne dics�rd, se ne gyal�zd Magadat, hanem megal�zd. Er�nyeid megdics�rnek, Ha m�sok is megismernek. 7. Estve. Hogy f�lkelhess j� kor�ra, Ne v�gyj gazdag vacsor�ra. Ha ett�l ne fek�dj le mindj�rt. �llj vagy s�t�lj m�sk�nt meg�rt. M�g egy keveset olvasgass, A j�v� napra tanulgass. Azt�n pedig im�dkozz�l. Elfolyt napr�l gondoskodj�l. Mindig egy helyre vetkezz�l, Ruh�dr�l ne felejtkezz�l, Mondj j� �jszak�t m�soknak, �gy bocs�sd magad �lomnak. Ha �gy int�zed dolgaid J�l fognak folyni napjaid, Kedves a j� emberekn�l. 8. Ruh�zati illedelem. Ruh�zatodra legyen gondod, Megsz�lnak ha cifr�n hordod. Sorsodhoz k�pest �lt�zk�dj�l, A divat�rt ne er�lk�dj�l. A mid van azt tiszt�n tartsad, Port�l, szennyt�l megtiszt�tsad. Mert az illend�, s rendes �lt�zet, M�s, s magad ir�nti tisztelet. A foltos ruha sohse sz�gyen, Csak szennyes s lyukas ne l�gyen. Eg�szs�gi Szab�lyok Gyermek, el ne feledd �ldani Istenedet, Ki eg�szs�gnek alkotta testedet, De hogy e j�t�tet m�lt�an h�l�ljad, Iparkodj�l, hogy azt �nk�nt ne rong�ljad, S hogy eg�szs�gedet bizton �rizhessed, Eme szab�lyokat tanuld �s k�vessed. 1. Leveg�. A ki eg�szs�g�t igaz�n szereti, Az lak�szob�j�t gyakran szell�zteti Mert a lehel�s, a testnek p�rolg�sa Miatt k�vetkezik a l�gnek roml�sa; S ha azt a szob�ban meghagyod rekedni, Fej- s gyomorbajokban sokat fogsz szenvedni. T�len, ny�ron teh�t nyisd ki az ablakod, Hogy rossz leveg�t�l menek�lj�n lakod. A szob�d ablaka nyitva legyen addig, Mig bent a leveg� szagtalann� v�lik. De azt se engedd meg, mi sokn�l nagy hiba, Hogy szob�dban k�lts�n a ty�k, k�csa, liba, Ki a nedves ruh�t szob�ban sz�r�tja, Sok betegs�g ok�t mag�ra h�r�tja. A sz�ng�z, por, g�z, f�st megrontj�k a t�d�t, Keresd ha csak lehet a szabad leveg�t. Kinn j�rv�n a szabad, tiszta �de l�gen, Sz�vjad a leveg�t n�h�nyszor be m�lyen. E v�gb�l egyenest tartsad a testedet; S orron, ne sz�jon �t, vedd a l�legzetet. Melegr�l izzadtan hideg leveg�re Ne menj -- nagy betegs�g sz�rmazhat bel�le. Ny�ron �t alhatol nyitott ablak mellett; Takar�ddal soha ne takard be fejed. Sokan egy szob�ban egy�tt ne h�ljatok, Kandall�ban t�zet �gve ne hagyjatok. Meleg�t�s v�gett szenet behordani, Annyit, mint mag�t az �ltet kock�ztatni. Ugyanis aki nagyon melegre f�t este, Annak elpuhul �s gyenge lesz a teste. 2. Lak�s. Eg�szs�ges lak�s sz�raz helyen lehet; �p�t�sre keress emelkedett helyet. Ha nedves a talaj, fel kell azt t�lteni. Homokkal s cementtel kell ott �p�teni, �jon �p�lt h�zba, am�g ki nem sz�rad, Be ne hurcolkodj�l, megadod az �r�t. Vil�gos �s t�gas s padolt legyen szob�d, S id�r�l id�re meszeltesd ki fal�t. Tereb�ly fa lombja tiszt�tja a l�get ; Az�rt h�zad k�r�l �ltess f�t eleget. J� t�vol legyen a tr�gyadomb �s p�ce, Hogy lakod mellet a l�get ne fert�zze. 3. Ruha. Ha �gyelni akarsz testednek jav�ra, Sz�ks�ges vigy�znod tov�bb a ruh�ra; Ez se nagyon k�nny�, se meleg ne legyen, Hogy egyik vagy m�sik betegg� ne tegyen. Legyen minden ruha: csizma, kab�t, nadr�g, Hogysem szor�tana, ink�bb egy kicsit t�g, A sz�k akad�lyul szolg�l a nedveknek, Melyt�l minden r�szben bizton nem mehetnek. Ebb�l sz�rmazhatik tested gy�nges�ge, Gyakori �jul�s, a sz�j b�z�ss�ge, �rtalmas tov�bb� a meleg fejfed� Ett�l lesz sok ember �r�kre szenved�. K�nnyen kell takarni a fejet, nyakat, mellet, M�sk�pp meg�rt a legkisebb szellet, De hasa �s l�ba j�l legyen befedve. Kinek hasmen�shez s v�rhashoz nincs kedve. V�gre m�g tartsd meg j�l : beteg ut�n ruh�t Ne �lts fel magadra, se inget se csuh�t Mert van oly betegs�g, mely m�sra is ragad, Hogy teh�t bele ne ess�l, �rizd magad. 4. Eledel. Tarts az eledelben mindenkor m�rt�ket, A m�rt�ktelens�g m�r mag�ban v�tek. Az eg�szs�get is gyakran megronthatja A m�rt�kletess�g ellenben f�nntartja. Az �telt szerfelett ne zs�rozd, f�szerezd, Ebb�l is sz�rmazik sok nyavalya, kereszt. Az �retlen gy�m�lcs hideglel�st okoz, Forr� keny�r, kal�cs m�s betegs�get hoz. Minden forr� �tel a beleket rontja, Legyen mindenkinek h�t erre is gondja. K�ros m�g savany�t r�zed�nybe tenni, Ugork�t r�zp�nzzel sz�p z�ldre festeni; Mert a savany�s�g r�zb�l m�rget fejleszt; Sokan �let�kkel is megfizett�k ezt. Savany�t az ecet, ha b�ven �lvezed, �gy a m�z, cukor is rontja gyomrod, beled Festett cukorral m�r t�rt�nt sok m�rgez�s, A fogat is marja a sok cukorev�s. Vigy�zz, ha kertedben zeller, petrezselyem K�z�tt b�r�k, vagy m�s n�v�ny terem, Mert amazok�hoz hasonl�t levele S k�nnyen megm�rgezed �teledet vele. Gomba is van m�rges, ha h�t nem ismered, Okosan teszed, ha megenni nem mered. Forr� �tel ut�n hideg ital, s viszont - Az ily v�ltoztat�s minden fogat elront; �s mert az ilyenb�l nagy f�jdalom ered K�zben egy�l mindig egy falat kenyeret. V�gre fogaiddal sohse t�rj di�t, Szilva-, barackmagot, mandul�t, mogyor�t, Mert mindezek kor�n megrontj�k fogadat Fogf�j�st�l pedig �rizzed magadat. 5. Ital. Ha kedves �leted, kedves eg�szs�ged, Italban is mindig tarts szoros m�rt�ket. Kiv�lt arra vigy�zz, ha f�lmelegedt�l, Er�sen dolgozt�l, ugr�lt�l, siett�l, Hogy akkor ne igy�l hideg bort vagy vizet, Mert ily k�nnyelm�s�g betegs�ggel fizet. Ennek eredm�nye a t�d�gyullad�s, Sok kisebb baj k�z�tt, aszk�r �s sorvad�s. Minden italok k�zt legjobb a tiszta v�z. Att�l ne f�lj, hogy ez valaha bajba visz. De az�rt a bort is ihatod m�dj�val, Mi�rt ne �ln�nk Isten �ld�s�val? A bort�l, ha vele, mint illik, �gy �lnek, Er�s�dik a test, felvidul a l�lek, Kiv�lt ha j� v�zre nem lehet szert tenn�nk, J� lesz egy kis bort elegy�ten�nk. De a ki a bort m�rt�k felett gyakran issza, Roml�s �rv�nyen �ll s nehezen t�r vissza. Test�re a v�zk�r f�jdalm�t z�d�tja, �s v�gre �rtelm�t szinte megtomp�tja. R�t b�n a r�szegs�g �s ki annak rabja, Gyal�zat b�lyeg�t a homlok�n hordja. A p�linka-iv�st k�l�n�sen ker�ld, �r�kre veszve van, aki ebbe mer�lt. 6. Alv�s. R�gi p�ldabesz�d �tel, ital, �lom, Hogy az eg�szs�ghez sz�ks�ges e h�rom. De az alv�sra is vigy�zni sz�ks�ges, Csak �gy lesz az hasznos, csak �gy eg�szs�ges. A m�rt�kletess�g itt az els� dolog, Melyen mint a sarkon, minden �gy�nk forog. Ha keveset alszol, az csak oly �rtalmas Mintha az alv�sod nagyon hosszadalmas M�g amaz testedet nagyon elgyeng�ti Emez elpuh�tja, munk�d nehez�ti. K�l�n�sen meleg, puha �gyban h�lni, Nem tan�csos, nem fog az hasznodra v�lni. Napk�zben aludni csup�n a munk�snak, Betegnek, �regeknek szabad, de nem m�snak. 6. Indulatok. Indulataidnak l�gy mindenkor ura, Soha ne fakadj�l szertelen bossz�ra; Tudjad zabol�zni �r�med, b�natod, - Te tudj parancsolni, de nem indulatod. Mert ha az indulat rajtad er�t veszen, Eg�szs�gednek ez is k�r�ra leszen. Szokj�l v�gyaidat kor�n korl�tozni. �s a mi f� e mellett ser�nyen dolgozni. Az okos munk�ss�g megedzi a testet, Ezer baj, nyavalya k�nozza a restet. A vas is, ha sok� senki nem haszn�lja, Hasznavehetetlen, mert a rozsda megsz�llja ; A v�z is megposhad, ha sok�ig tesped, Vigy�zz, hogy heny�lve �gy ne j�rjon tested. 8. Tisztas�g. M�g a tisztas�g is figyelmet �rdemel, Ennek megtart�sa sok k�ron t�l emel ; Ker�ld el teh�t a tiszt�talans�got, Ha �pen akarod �lni a vil�got. Nem a szagos szappan, nem a b�csi rongy fest�k A mi sz�pp� teszi az embernek test�t. Mindezek a szerek veszedelmes m�rgek, Megrontj�k b�r�det, mint alm�t a f�rgek. �s azonk�v�l fejf�j�st okoznak. De ki hideg v�zzel mag�t mosogatja, Annak v�ns�g�ig sz�p lesz �br�zatja. 9. Gy�gy�t�s. Hogy ha b�rmi m�don elv�sz eg�szs�ged, Iparkodj�l visszanyerni az �ps�get. Csak ne b�zd magad kuruzsl� bany�kra, B�b�jos szerekre, b�n�s babon�kra. Hiszen ha csizma feslik vagy kiszakad, Ki szab�hoz vigye, oly bolond nem akad Hanem odaadja a csizmadi�nak A ki �rti m�dj�t a kijav�t�snak. Beteg h�vjon orvost, ez annak mestere. Ne kont�rkodj�k h�t a tudatlan bele. Az orvos ismeri a test alkot�s�t, Vizsg�lja a f�vek gy�gy�t� hat�s�t ; Javul�s�t teh�t �nmaga jav�ra, Isten ut�n, a b�lcs csak orvost�l v�rja.


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Erk�lcstan
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2009 Magyarországi Unitárius Egyházé.

Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 1.23 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團| Jetour| Amanemu| 定制旅游| 高端旅游| Luxury Travel Agency Hong Kong| 銀 海 郵輪| Tailor Made Travel| Tailor Made Trips| 豪華 旅遊|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|