Unit�rius Port�l


Magyar     Unit�rius     Egyh�z

Unit�rius Port�l

A   hit   Isten   aj�nd�ka

•   F�oldal  •  Szem�lyes adatok  •  Rovatok  •  H�rk�ld�s  •  F�rum  •  Hirdet�sek (Keres-k�n�l)  •
A F�oldalon
Unit�rius port�l
icon_home.gif Honlapok
tree-T.gif F�oldal
tree-T.gif Aj�nlj minket!
tree-T.gif GYIK
tree-T.gif Kapcsolat
tree-T.gif Keres�s
som_downloads.gif H�rek
tree-T.gif H�rek
tree-T.gif H�rek arch�vuma
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-L.gif Rovatok
icon_forums.gif K�z�ss�g
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif Szem�lyes �zenetek
tree-T.gif Tagok list�ja
tree-T.gif Unit�rius lista arch�v
tree-L.gif Unit�rius lista feliratkoz�s
icon_poll.gif Statisztik�k
tree-T.gif Statisztik�k
tree-T.gif Szavaz�sok
tree-L.gif Toplist�k
som_themes.gif Sz�rakoz�s
tree-T.gif Adom�k
tree-T.gif Egyh�zi anekdot�k
tree-T.gif Gondolatok �s mond�sok
tree-T.gif N�pi hiedelmek
tree-T.gif N�vkital�l�, c�merkirak�
tree-T.gif T�rt�netek Brassai S�muelr�l
tree-L.gif Unit�rius Teszt
icon_community.gif Tagok
tree-T.gif Napl�k
tree-L.gif Szem�lyes adatok
icon_connect.gif Web
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-L.gif Linkek

icon_news.gif Port�l tartalma
tree-T.gif C�m szerint
tree-T.gif Kateg�ria szerint
tree-T.gif Szerz� szerint
tree-L.gif Tartalom

icon_members.gif Felhaszn�l� egy�ttm�k�d�se
tree-T.gif F�rum
tree-T.gif H�rk�ld�s
tree-T.gif Ismertet�k
tree-T.gif Let�lt�sek
tree-T.gif Linkek

icon_topics.gif 300 �v 1568-1868
petitrond.gif Le�r�s, �dv�zl�sek
icon_topics.gif 400 �v 1568-1968
petitrond.gif A k�nyv
icon_topics.gif 440 �v 1568-2008
petitrond.gif Vide�

icon_topics.gif Apologetika
icon1.png Unit�riusok - ismertet�
icon1.png Az unit�rizmus
icon1.png "Szabadelv�s�g"
icon1.png Dogma n�lk�li kereszt�nys�g?
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Biblia �s tanulm�nyok
icon4.png K�roli Biblia
icon4.png Biblia magyar�zat
icon4.png Tam�s evang�liuma
icon4.png Apokrif iratok
icon4.png TOV�BB ...
favicon.ico D�vid Ferenc
icon5.png 1510(20)-1579
icon5.png 400 �ves �nneps�g 1910-ben
icon5.png D�vid Ferenc biblicizmusa
icon5.png Bal�zs Mih�ly: D�vid Ferenc �let�tja
icon_topics.gif Egyebek
admin.png H�sv�ti szok�sok
admin.png Passi�
admin.png Temet�si szok�sok
admin.png A harang
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Egyh�zi besz�dek
icon2.png Alkalmi besz�dek
icon2.png �ltal�nos besz�dek
icon2.png �nnepi besz�dek
icon2.png Gell�rd Imre besz�dek
icon2.png Kelemen Mikl�s besz�dek
icon2.png Csif� Salamon besz�dek
icon2.png Pap Gy. L�szl� pr�dik�ci�k
icon2.png Besz�dgy�jtem�nyek
icon_topics.gif Egyh�zt�rt�nelem
bullet2.gif D�vid Ferenc el�t�l�se �s m�rt�rhal�la
bullet2.gif Egyh�zt�rt�net spanyol nyelven
bullet2.gif A Magyarorsz�gi Unit�rius Egyh�z t�rt�nete a mai Magyarorsz�g ter�let�n
bullet2.gif �tjelz� �vsz�mok az Unit�rius Egyh�z m�ltj�b�l
bullet2.gif Adorj�ni Rudolf: utols� p�rci�lis
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �letrajz
admin.png Bart�k B�la �letrajza
admin.png Berde M�zes
admin.png Brassai S�muel, 1797. j�nius 16 - 1897. j�nius 24.
admin.png D�vid Ferenc
admin.png Perczeln� Kozma Fl�ra
admin.png Szentkatolnai B�lint G�bor
admin.png Iv�n L�szl�
admin.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Erk�lcstan
icon5.png Bal�zs Ferenc vall�sa
icon5.png Arany ABC
icon5.png Szab�lyok
icon5.png Hittan-Erk�lcstan
icon5.png J�zus erk�lcsi tan�t�sa
icon5.png V�laszd az �letet!
icon_topics.gif Esem�nyek
icon3.png Unit�riusok II. magyarorsz�gi tal�lkoz�ja
icon3.png Gell�rd Imre konferencia 2005. augusztus 26-�n
icon3.png Kelemen Mikl�s 80. sz�let�snapja
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Essz�k
icon1.png Bal�zs Ferenc
icon1.png Mi az, hogy unit�rius?
icon1.png Vall�sunknak a mai eszm�khez val� viszonya
icon1.png Sz�sz Ferenc: "�n Istenem"
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif H�rek
icon4.png Szejk�n elhangzott besz�dek
icon4.png Erd�lyi kir�ndul�s
icon4.png Ny�ri t�bor Magyark�ton
icon4.png Alf�ldi b�cs� F�zesgyarmaton
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Hitelvek
icon2.png Bal�zs F. hitvall�sa
icon2.png Hiszek Egy Istenben
icon2.png Hit �s vall�s
icon2.png Mit hisznek az unit�riusok?
icon2.png Online kis hittan
icon2.png Az Unit�rius Egyh�z hitelvei
icon2.png Unit�rius �sv�ny
icon2.png Az unit�rius vall�s alapelvei
icon2.png Az unitarizmus l�nyege
icon2.png Vallok a hitemr�l
icon_topics.gif Hitoktat�s
icon1.png Bibliai t�rt�netek
icon1.png Egyh�zt�rt�nelem
icon1.png �nekek
icon1.png Versek
icon1.png Im�ds�gok
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Homiletika
icon5.png Az istentisztelet alkot� elemei
icon5.png Az �rvacsorai �genda
icon5.png Az im�ds�g
icon5.png A pr�dik�ci� id�szer�s�ge
icon5.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Im�ds�gok
icon3.png �ld�sok
icon3.png Imak�nyv
icon3.png Unit�rius im�ds�gok
icon3.png Verses im�ds�gok kis gyermekek sz�m�ra
icon3.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Irodalom
icon1.png Bal�zs Ferenc mes�k
icon1.png D�vid Ferenc Brevi�rium
icon1.png Gesta Unitariorum
icon1.png K�z�rthet� Evang�lium
icon1.png TOV�BB ...
icon_topics.gif J�zus tanulm�nyok
icon4.png A jelenkor J�zusa
icon4.png J�zus emberarca
icon4.png J�zus evang�liuma a mai vil�gban
icon4.png J�zus gy�gy�t�sai
icon4.png J�zus t�rt�neti alakja �s annak ismerete
icon4.png Ki volt J�zus?
icon_topics.gif Katek�zis
icon2.png Unit�rius K�t�
icon2.png Konfirm�ci�
icon2.png Dr.Rezi Elek: Hit �s erk�lcstan
icon2.png K�t� t�bb nyelven
icon_camera.gif K�pt�r
bullet2.gif D�va-v�ri sikl�
bullet2.gif Eml�kt�bl�k
bullet2.gif Halottak-napi koszor�z�s
icon_topics.gif Liturgia
icon5.png Az EUE istentiszteleti �s szertart�si rend
icon5.png A MUE istentiszteleti �s szertart�srendje
icon5.png Az Unit�rius Egyh�z istentisztelete �s szertart�sai
icon_camera.gif M�dia
petitrond.gif M�sorok 2009-ben
petitrond.gif M�sorok 2008-ban
petitrond.gif M�sorok 2007-ben
icon_topics.gif �kumenicit�s
icon3.png Az unit�rizmus hivat�sa a j�v�ben
icon3.png A ma �n holnap unitarizmus�r�l
icon_topics.gif T�j�koztat�k
icon1.png Fogalomt�r
icon1.png Sim�n Domokos: A csiksomly�i b�cs� eredet�r�l
icon1.png Szab� Gyula: Csiksomly�i b�cs�: m�g t�bb toleranci�val
icon1.png Mohay Tam�s: Egy �nnep alapjai: csiksomly�i b�cs�
icon1.png Dr. Szab� �rp�d: Mindenben szeretet
icon1.png dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!
icon_topics.gif Tanulm�nyok
icon4.png Ami �r�kk�val� D�vid Ferenc �letm�v�ben
icon4.png D�vid Ferenc �s az unit�rius vall�s
icon4.png Egyseg�nk a k�l�nb�z�s�gben
icon4.png A nyilv�nval� Isten
icon4.png Tudom�ny �s vall�s
icon4.png Vall�sunkr�l – r�viden
icon4.png TOV�BB ...
icon_topics.gif Teol�gia
icon2.png Bal�zs Ferenc teol�gi�ja
icon2.png D�vid Ferenc teol�gi�ja
icon2.png Hiszek egy Istenben
icon2.png J�zus Istenfogalma
icon2.png R�vid Magyar�zat
icon2.png TOV�BB ...
icon_topics.gif T�rt�nelem
bullet2.gif Az unit�rius egyh�z a magyar t�rt�nelemben
bullet2.gif Unit�rius vall�s��rt b�rt�nben volt Erzs�bet, angol kir�lyn� �sanyja.
bullet2.gif 1956 erd�lyi m�rt�rjai
bullet2.gif TOV�BB ...
icon_topics.gif �nnepek, szertart�sok
icon5.png Kar�csony, �j�v
icon5.png H�sv�t
icon5.png P�nk�sd
icon5.png �szi h�laad�s
icon5.png Szertart�sok

icon_topics.gif Videofelv�telek
icon1.png M�rk� Laci videofelv�telei
icon1.png Unit�rius videofelv�telek
icon1.png Knut Heidelberg
icon1.png Gy�jtem�ny
icon1.png Google vide�k
icon1.png MTV vide� arch�vuma
icon1.png Duna Tv vide� arch�vuma

icon_topics.gif Foly�iratok
bullet2.gif 2009. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2008. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif 2007. �vi Unit�rius �let
bullet2.gif Arch�vum

icon_topics.gif �n�ll� szakaszok
tree-T.gif De falsa et vera
tree-T.gif Egy az Isten
tree-T.gif Online kis hittan
tree-T.gif Unit�rius tud�s-t�r
tree-L.gif Unit�rius Panteon
UniKeres�
Unit�rius Webhelyek Keres�g�p
�S keres�s
VAGY keres�s
Kifejez�s keres�se
Mutass ennyit egy oldalon.
�prilis 21, 2008 12:41 CDT

dr. Czire Szabolcs: V�ge a reverz�lisnak?!

„�j” reverz�lis-t�rv�nykez�s

Szerz�: . 761 Olvas�s
  Oldal nyomtat�sa   PDF-be ment�s   K�ld�s bar�tnak


V�ge a reverz�lisnak?! „�j” reverz�lis-t�rv�nykez�s Az itt k�vetkez� �r�s azok sz�m�ra k�v�n t�j�koztat�st �s seg�ts�get ny�jtani, akik (�ntudatos) r�mai katolikus vall�s�val k�t�tt vegyes h�zass�gban �lnek, vagy erre k�sz�lnek. Egyh�zunk a lelkiismereti �s vall�sszabads�gi t�rv�ny (1568) a vil�gon els�k�nt val� kieszk�z�l�s�t�l sz�m�tja fenn�ll�s�t, �s az�ta is k�vetkezetesen ragaszkodik ezekhez az �rt�kekhez. Tudjuk azonban, hogy a vall�si t�relem egy t�relmetlen vil�gban komoly l�tsz�mvesztes�get okoz, �s az k�nnyen �rtelmez�dik a t�megek el�tt vall�si k�z�mb�ss�gk�nt. �ntudatos h�veink tudj�k, hogy a k�z�s mennyei sz�l� eszm�j�ben felragyog� vall�si t�relemnek �s k�lcs�n�s tiszteletnek semmi k�ze nincs a k�z�mb�ss�ghez, �pp ellenkez�leg: ha sz�momra fontos a vall�som, akkor tudom meg�rteni, hogy a m�siknak is mi�rt fontos a saj�tja. A szabad vall�sgyakorl�s joga kiterjed a vall�s szabad megv�laszt�s�ra �s annak csal�di �rt�kk�nt �s �r�ks�gk�nt val� tov�bbad�s�ra is. Ebben minket, unit�riusokat (�s m�sokat) nagym�rt�kben korl�toz(ott) a r�mai katolikus egyh�z �ltal k�vetelt „reverz�lis”. Ami�rt tollat ragadtam, az a k�vetkez�: meggy�z�d�sem, hogy a „reverz�lis” k�r�li – sz�nd�kosan fenntartott? – t�j�kozatlans�g �s f�lre�rt�sek megsz�ntet�s�vel egy b�k�sebb egy�tt�l�s lehet�s�ge ny�lik meg katolikus testv�reinkkel, mik�zben kevesebb nemr�g sz�letett vagy sz�letend� gyermeket „vesz�t�nk el”. Gyakran hallani az �sszes gyermek�t „elkeresztelt” vagy erre k�sz�l� egyh�ztagt�l: „Mit tehetn�k, tiszteletes �r/asszony, hiszen al� kellett �rnom a reverz�list, amiben arra k�teleztek, hogy beleegyez�semet adjam minden sz�letend� gyermekem katolikus kereszts�g�hez. K�l�nben nem esketett volna meg a pl�b�nos, vagy most ut�lag m�r egyetlen gyerek m�sk�nt keresztel�s��rt is megvonn� h�zast�rsamt�l a szents�gek kiszolg�ltat�s�t.” Mint l�tni fogjuk, az el�bbi v�leked�s nagym�rt�k� tudatlans�got t�kr�z, r�ad�sul �ri�si vesztes�geket okoz mind a csal�di egy�tt�l�s, mind az egyh�zi tov�bb�l�s tekintet�ben. L�nyeges v�ltoz�sok a katolikus t�rv�nykez�sben A r�mai katolikus egyh�z a II. Vatik�ni zsinaton (1962–1965) �s annak dokumentumaiban �rz�kelhet� l�p�seket tett a vall�sszabads�g mint alapvet� emberi jog tiszteletben tart�sa ir�ny�ban, m�g ha annak gyakorlatba �ltet�se akadozik is. C�lszer�nek l�tszik, hogy el�sz�r a zsinatot megel�z� vegyesh�zass�gi t�rv�nykez�st tekints�k �t, hogy felismerhet�v� v�lj�k annak az erd�lyi k�ztudatban val� mai (!) befoly�sa. Ezt k�vet�en a zsinat ut�ni fejlem�nyekre ir�ny�tjuk a fi gyelm�nket, �s azokra a d�nt�si lehet�s�gekre, amelyekben az egyetemes vall�sszabads�g �s a katolikus t�rv�nykez�s �rv�nye egyidej�leg val�sulhat meg. Az 1917-es T�rv�nyk�nyv (Codex Iuris Canonici) j� bizonys�ga testv�reink zsinat el�tti nagyfok� vall�si t�relmetlens�g�nek. Tiltotta a h�zass�gk�t�st egy katolikus �s egy m�s felekezet� megkeresztelt k�z�tt, de ha az a megfelel� felt�telek mellett m�gis l�trej�tt, �rv�nyess�g�t elfogadta. Egy nem megkeresztelttel nem csak tiltotta, de �rv�nytelennek is tekintette a frigyet („vall�sk�l�nbs�g akad�lya”). A tilt�s al�li felment�s felt�telei k�zt szerepelt, hogy a nem katolikus f�lnek �g�retet kellett tennie arra n�zve, hogy a katolikus felet nem t�r�ti el hit�t�l (mik�zben a ford�tottj�t aj�nlotta), �s mindkett�nek �r�sban v�llalnia kellett, hogy minden sz�letend� gyermeket katolikusnak keresztelnek. A h�zass�gk�t�st megel�z� m�s jelleg� megegyez�s az ifj � p�r k�z�tt, vagy a reverz�lisban adott �g�retek ut�lagos nem-teljes�l�se az „�nmag�t�l be�ll� kik�z�s�t�s” b�ntet�s�t vonta maga ut�n. A mai k�znyelv ezt „a szents�gekt�l val� eltilt�s” kifejez�ssel foglalja �ssze. Az a t�ny, hogy ezek a felt�telek �s k�vetkezm�nyek olyan ismer�s�k ma is, j�l mutatja, hogy az erd�lyi k�ztudat a vegyesh�zass�gi t�rv�nykez�s �jabb fejlem�nyeit m�g nem tette mag��v�, j�llehet m�r azok is t�bb �vtizedes m�ltra tekintenek vissza. Most teh�t ezeket n�zz�k meg. A II. Vatik�ni zsinat dokumentumai �s az annak szellem�ben fogant p�pai megnyilatkoz�sok k�sz�tett�k el� a mai �rv�nyben lev� 1983-as T�rv�nyk�nyvet. Ebben k�l�n fejezetet kapott a vegyes h�zass�gok szab�lyoz�sa (1124–1229. k�nonok). A vegyes h�zass�g katolikusok sz�m�ra tilalom marad ugyan, de nem akad�ly, amelyhez enged�lyt kell k�rni a helyi ordin�riust�l (a gyakorlatban a helyi pl�b�nos). Az enged�ly megad�sa egyfel�l „megfelel� �s �sszer� okokb�l” t�rt�nhet, m�sfel�l h�rom felt�tel teljes�lts�g�hez kapcsolt. Az okokat a k�non nem r�szletezi, mintegy a helyi ordin�riusra b�zza azok m�rlegel�s�t. Egyes komment�rok itt pozit�v �s negat�v okokat taglalnak. Pozit�vk�nt m�r az ifj � p�r komoly elhat�roz�sa �nmag�ban is elegend�, negat�v oldalon pedig f�k�nt a tilt�s vesz�lyeit kell m�rlegelni: esetleg csak polg�ri esk�v�t k�tnek, a katolikus f�l elt�volodik egyh�z�t�l stb. A h�rom felt�telt pontosan id�zz�k, �s egyenk�nt magyar�zzuk. 1. felt�tel (k�non 1125/1): „A katolikus f�l nyilv�n�tsa ki, hogy k�sz a hitt�l val� elt�volod�s vesz�lyeit elh�r�tani, tov�bb� �g�rje meg �szint�n, hogy erej�hez k�pest mindent megtesz az�rt, hogy minden gyermeke a katolikus egyh�zban keresztelkedjen �s nevelkedj�k.” Mindenekel�tt azt a v�ltoz�st kell �szrevenni, amit itt a II. vatik�ni zsinat szellemis�ge hozott: a vall�sszabads�gi t�rv�ny �rtelm�ben minden felekezet csak a saj�t h�veit�l k�rhet b�rmit is, �s �ket sem k�nyszer�theti lelkiismerete ellen cselekedni (v�. pl. Dignitatis Humanae 2–5). A gyermekek kereszts�g�re utal� �g�retet teh�t csak a katolikus f�lnek kell megtennie. �g�retr�l van itt sz�, �s nem garanci�r�l, azaz az �g�ret meg-nemtart�sa ut�lag nem vonhat maga ut�n b�ntet�st, azaz hat�lyon k�v�l helyez�dik a kik�z�s�t�s. (Hogy n�mely pl�b�nos m�gis gyakorolja, magatart�sa jogs�rt� jelleg��rt maga kell hogy sz�mot adjon Isten, lelkiismerete, gy�lekezeti tagjai �s egyh�zi hat�s�ga el�tt.) Mit jelent az, hogy erej�hez k�pest mindent megtesz? A T�rv�nyk�nyv magyar kiad�s�hoz k�sz�tett magyar�z� l�bjegyzetben Erd� P�ter ismert k�nonjog�sz (ma m�r b�boros-pr�m�s) a k�vetkez�t mondja: „ha a nem katolikus f�l, b�r h�zass�gk�t�s el�tt nem tiltakozott, de k�s�bb v�l�ssal fenyeget a gyermek katolikus keresztel�se vagy nevel�se eset�re, a katolikus f�l mor�lisan nem tekinthet� k�telesnek �g�ret�nek megtart�s�ra, hiszen az »meghaladn� erej�t«.” Luk�cs R�bert, a gyulafeh�rv�ri katolikus Hittudom�nyi F�iskola tan�ra szerint „a katolikus f�lt�l azt k�rik, hogy tegyen meg minden lehets�gest, �s semmivel sem t�bbet egy adott helyzetben... A gyermek katolikus kereszts�ge a nem katolikus f�l hozz��ll�s�t�l is f�gg. Egyes esetekben lehets�ges a gyermek katolikus keresztel�se �s nevel�se, m�s esetekben egyszer�en lehetetlen. Ebben az esetben a katolikus f�lt�l nem k�rik azt, hogy olyant tegyen, ami lehetetlen.” (Studia Th eologica Transsylvaniensia 9 (2007), 14.p.) 2. felt�tel: „Ezekr�l a katolikus f�l �ltal teend� �g�retekr�l a m�sik felet idej�ben �rtes�ts�k, hogy biztos legyen, hogy � val�j�ban tudat�ban van a katolikus f�l �g�ret�nek �s k�telezetts�g�nek.” �rtes�t�sr�l van teh�t sz�, �s nem k�telez�sr�l, azaz tudom�sulv�telr�l �s nem beleegyez�sr�l vagy �g�retr�l. A k�zl�s �s tudom�sulv�tel m�dj�nak r�szleteir�l az adott t�rs�g p�sp�ki konferenci�ja d�nt, jelenleg n�lunk az al��rat�s vagy a jegyz�k�nyvet felvev� tan�k el�tti „igen” van gyakorlatban. Figyelni kell azonban arra, hogy amit k�rhetnek, az csak a katolikus f�l �g�ret�nek a tudom�sulv�tele, amilyen �g�rettel l�nyeg�ben mi unit�riusok is mindannyian tartozunk saj�t vall�sunk �s egyh�zunk ir�ny�ban, m�g ha ennek form�lis kinyilv�n�t�s�ra nem is vagyunk k�telezve. A dolog jelent�s�g�re val� tekintettel m�g egyszer: nem reverz�list �runk al�, amelyben k�telezz�k magunkat gyermekeink „�tkeresztel�s�re”, hanem hitvest�rsunk ilyen ir�ny� �g�ret�nek tudom�s�r�l adunk sz�mot. 3. felt�tel: „Mindk�t felet meg kell tan�tani a h�zass�g c�ljaira �s l�nyegi tulajdons�gaira, melyeket egyik f�l sem z�rhat ki.” Ezzel a felt�tellel messzemen�en egyet�rt�nk, �s hasonl� h�zass�gi felk�sz�t�t mi magunk is gyakorolunk. �dv�zlend�, hogy lelk�szek jelenl�t�ben legyen lehet�s�ge az ifj � p�rnak szemben�zni k�rd�seikkel, megismerni egym�s vall�s�nak a h�zass�gi egy�tt�l�sre vonatkoz� tan�t�sait, �s egyeztetni �rt�krendj�ket, amikor egy �letre a k�z�s n�veked�s �s a k�lcs�n�s �n�tad�s mellett k�v�nj�k elk�telezni magukat. A k�rd�sk�rben m�g h�rom fontos t�nyez�t kell megismern�nk, amelyek j�l seg�thetik vegyes h�zass�gra k�sz�l� h�veinket �s v�lasztottjukat a helyzet m�rlegel�s�ben. Az egyik – hogy kit min�s�t, azt most ne r�szletezz�k –, hogy a katolikus egyh�z hivatalosan nem ismeri el az unit�rius kereszts�g �rv�nyess�g�t, mert abban nem szerepel a szenth�roms�gi formula. Katolikus k�nonjogi szemsz�gb�l n�zve teh�t az unit�riusokkal a „vall�sk�l�nbs�g akad�lya” �ll fenn, �s a h�zass�g, b�r l�trej�tte ut�n �rv�nyes, az nem min�s�l szents�gnek. Teh�t �g�ret ide, al��r�s oda, a katolikus f�lnek tudnia kell, hogy egyh�za nem tekinti szents�gnek egy unit�riussal k�t�tt h�zass�g�t. Ugyanakkor a helyi ordin�rius hat�sk�r�ben �ll a d�nt�s joga, hogy vegyes vall�s�ak eset�n enged�lyezze a h�zass�gk�t�s mise keret�ben t�rt�n� kiszolg�ltat�s�t. A m�sik, hogy vegyes vall�s�ak eset�n – �s f�k�nt az � eset�kben – a katolikus f�l k�rheti a k�noni forma al�li felment�st ordin�rius�t�l. A felment�s megad�sa ut�n a h�zass�got meg lehet k�tni egy nem katolikus lelk�sz vagy ak�r csak egy civil hat�s�g el�tt is. Milyen okok mellett k�rhet� a k�noni forma al�li felment�s? Luk�cs R�bert a k�vetkez� p�ld�kat k�n�lja egy d�l-afrikai p�sp�ki konferencia anyaga alapj�n: amikor a katolikus f�lnek lelkiismereti agg�lyai vannak egyh�za szertart�s�t illet�en; amikor fenn�ll a vesz�lye annak, hogy a nem-katolikus f�l elidegenedik csal�dj�t�l �s/vagy vall�s�t�l; amikor a nemkatolikus f�l azt k�ri, hogy hozz�tartoz�i assziszt�ljanak h�zass�gk�t�s�n�l; amikor a katolikus pap jelenl�te kellemetlens�get okoz; amikor nincs a k�rny�ken katolikus templom; amikor a csak n�vleg katolikus egy �ntudatos m�s vall�s�val k�t h�zass�got. A harmadik, hogy az 1983-as T�rv�nyk�nyv (1127/3) tiltja a kett�s szertart�st. E tekintetben teljes az �sszhang a t�bbi kereszt�ny (bele�rtve az unit�riusokat is) felekezet felfog�s�val, �s keresni kell a megegyez�s �s a k�z�sen v�gzett szertart�s �tj�t. Kett�s szertart�snak min�s�l, ha az egyh�zi h�zass�gk�t�st egy m�sik felekezet templom�ban megism�tlik, vagy ha a szertart�son k�z�sen r�szt vev� lelk�sz k�l�n-k�l�n veszi be a maga h�v�t�l a fogadalmat/beleegyez�st. A k�v�natos az, hogy az ifj � p�r mindk�t tagja ragaszkodik vall�s�hoz, a k�t felekezet lelk�sze k�z�sen v�gezze a szertart�st. Sz�mos esetet tudunk, amikor a katolikus pl�b�nos �s az unit�rius lelk�sz k�z�s istentisztelet keret�ben, b�k�s egyet�rt�sben �ldott�k meg a h�zass�gk�t�st. Erre n�zve k�sz�lt szertart�si rendtart�s, de mivel a k�rd�s szakmai r�sze a lelk�szekre tartozik, itt a h�vekt�l csak a lehet�s�g ismeret�t k�rj�k, �s azt, hogy a k�rd�sben k�rj�k lelk�sz�ket a legm�lt�nyosabb megold�s megtal�l�s�ban. Minden h�zasuland� �s m�r h�zass�gban �l� testv�r�nk �let�re Isten �ld�s�t k�rem, amely mindig seg�t a szeretet �s b�kess�g �ld�sos �tj�nak megtal�l�s�ban, �s annak felismer�s�ben, hogy a m�ss�g nem akad�ly, hanem lehet�s�g az �let gazdags�g�nak �s egym�s (azaz �nmagunk) megismer�s�nek kiteljesed�s�ben. Amennyiben a t�m�val kapcsolatban Olvas�inknak tov�bbi k�rd�seik mer�lnek fel, �r�mmel v�rom leveleiket a szerkeszt�s�gbe. dr. Czire Szabolcs Forr�s: Unit�rius K�zl�ny 207. decemberi sz�m


Serz�i jog Unitárius Portál
Minden jog fenntartva.


Kateg�ria: Tanulm�nyok
Cimk�k: Semmi
K�nyvjelz�: Share/Save/Bookmark

[ Vissza ]______________________________________________________________________________________________________________

Virtu�lis Unit�rius K�z�ss�g UniGy�r�je
[ El�z� | Gy�r� f�oldala | Feliratkoz�s | V�letlenszer� oldal | K�vetkez� ]


 

Unitárius Háló
(VUK)

Unitárius
Keres�

Unitárius
Képtár

Unitárius
Linktár

Unitárius
Média

Unitárius
Napló

Unitárius
Naptár

Unitárius
Társalgó

UniPédia


freestat.hu


Az oldalon található termék- és cégelnevezések tulajdonosaik védjegyoltalma alá eshetnek.
A közzétett hírek és hozzászólások szerz�ik tulajdonai, minden más tartalom: © 2002-2010 Magyarországi Unitárius Egyházé.

googlePR.hu - ingyenes PageRank


Weboldalunk hírei a backend.php és az ultramode.txt fájlokkal is elérhet�ek.
**

You can syndicate our news using the file backend.php

Distributed by Raven PHP Scripts
New code written and maintained by the RavenNuke™ TEAM


(Original PHP-Nuke Code Copyright © 2004 by Francisco Burzi)
oldal gener�l�sa: 0.94 m�sodperc


:: fisubsilver shadow phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by coldblooded (www.nukemods.com) ::